Metastatik kolorektal kanser Olgu-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metastatik kolorektal kanser Olgu-1"

Transkript

1 Metastatik kolorektal kanser Olgu-1 Dr Çağatay Arslan İzmir Üniversitesi MedicalPark İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Dep Çeşme

2 42 yaş E 8/2011 Kilo kaybı (8 kg/6 ay), tuvalet alışkanlığında değişiklik Rektoskopi: Rektum 4.cm de, 4 cm, frajil kitle

3 Patoloji: Orta dif. Adeno ca K-RAS: Wild tip 8/2011 Abdomen BT-MRG: -KC de bilober, multipl, 2,5 cm met?, hemanjiyom? -Perirektal invazyon ve perirektal metastatik lap ler KC İİABx: Malign sitoloji

4 6/2011 Abdomen BT

5 Rektum ca, KC metastazları (ct3n1m1a) KC potansiyel rezektabl? Hasta santral venöz port istemiyor!

6 Rektum ca - KC mets KT KT + bevacizumab* KT + EGFR mab ±RT

7

8

9 NCCN Yoğun tedaviye uygun hasta Yoğun tedaviye uygun olmayan hasta ESMO Grup1 Potansiyel rezektabl hasta Grup 2 Unrezektabl, semptomatik, yüksek tümör yükü Grup 3 Unrezektabl, asempt., agressif olmayan hastalık,

10

11 Birinci basamak Bevacuzimab ve Oksaliplatin Tabanlı Kemoterapiler PFS

12 2 faz II çalışma XELOX-bevacizumab KC rezeksiyonu R0 rezeksiyon oranları hasta seçimine göre değişir (%20-90) Gruenberger B, et al. J Clin Oncol 2008, Cunningham D, et al Ann Oncol 2011

13 Proportion of Patients N PFS 1.0 XELOX/FOLFOX4 + bevacizumab (n = 700; 513 events) XELOX/FOLFOX4 + placebo (n = 701; 547 events) HR: 0.83 (97.5% CI: ; 0.4 P =.0023) Reprinted with permission American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. Saltz LB, et al. J Clin Oncol. 2008;26: Ay

14 3kür XELOX + Altuzan sonrası Abdomen BT 10/2011 MDT: Medikal Onk: Cerrahi önerdi Cerrahi: KT e devam edilsin! *KC de ve rektumda PR *3 kür daha KT *Sonrasında cerrahi planlandı

15 Potansiyel Rezektabl Hastada Cerrahi Ne Zaman? En erken 2. ayda yanıt kontrolü yapılmalı 2-3 ay KT Cerrahi 2-3 ay KT Cerrahiden 6-8 hafta önce bevacizumab kesilmeli (5 hafta?) Cerrahi sonrası 4-6 hafta bevacizumab başlanmamalı Operasyon öncesi yeterli yanıt elde edildi ise tedavi 4-6 aya uzatılmamalı

16 6 kür XELOX-beva. sonrası 12/2011 Karaciğer MRG

17 12/2011 PET: CR

18 1/2012 Miles op + KC den çoklu segmenter rezeksiyon Patoloji: -Adeno Ca, orta dif, 1/11 LN+ (mikrometastaz) -Rezidü tümör lenf nodunda ve primerde mikroskopik bir odakta mevcuttur. -KC'de canlı tümör yoktur.

19 6 kür neoadjuvan KT Ro rezeksiyon yapılmış hasta (m) Adjuvan tedavi? Rektum ca Adjuvan RT? Adjuvan KRT? RT KT? KT RT?

20

21 Metastazektomi sonrasında Bevacizumab? Veri yok AVANT: (-) evre III ve yüksek riskli evre II NSABP C08: (-) evre II ve III hastalar

22 3/2012 Xeloda ile eşzamanlı KRT+ İlaçsız izlem 1/2013 Tx BT: Mediastinal 2,5 cm lap'ler, AC lerde multipl 1,7 cm mets, T 6,11,12'de milimetrik sklerotik odaklar, L1'de hemanjiyom Abdomen BT: Normal CEA: 35 (önceki 3)

23 1/2013 Toraks-Abdomen BT

24 1/2013 Toraks-Abdomen BT

25 mcrc, K-RAS: Wild tip XELOX-bev ile tama yakın; iyi PR elde edildi Adjuvan KRT (Capecitabine ile ) Son tedavi bitiminden 10 ay (XELOX-bev den 1 yıl) sonra progresyon var Asemptomatik, unrezektabl, tümör yükü orta Grad 3-4 toksisite yok (oxaliplatin?)

26 Ne verelim? Yanıtlı tedavinin aynısı? KT aynı + farklı hedefe yönelik tedavi? Farklı KT + farklı hedefe yönelik tedavi?

27

28 Hasta ile bu aşamadan sonra progresyon olunca SV port ihtiyacının olacağı konuşuldu XELOX-Altuzan veya FOLFOX-Altuzan önerildi FOLFOX-Altuzan başlandı (1/2013). Nöropati açısından yakın takip edilmesi planlandı.

29 6 kür FOLFOX-Altuzan sonrası 4/2013 Toraks BT: PR CEA: 17 (önceki 35), Ca 19.9: N

30 4/2013 Toraks-Abdomen BT N PR

31 kür FOLFOX-Altuzan verildi; Hasta tedavilerini Kİ tox nedeniyle gecikmeli alabildi Grad 3 lökopeni, nötropeni ve muhtemel plato yanıt nedeniyle tedavi kesildi Capecitabine ± bevacizumab ile idame ted. tartışıldı. Hasta tatil istedi.

32 Tatil mi, idame mi? İdame: Ro rezeksiyon şansı olan, yanıtlı hastalar Tedaviye yanıtı devam eden hastalar Hastalık ilişkili semptomu baskın olanlar KT ilişkili semptomu az olanlar KT i iyi tolere eden hastalar Yoğun tedavi isteyenler Tatil R0 rezeksiyon şansı olmayanlar Yavaş seyirli/stabil hastalık Hastalık yükü az KT toleransı düşük, toksisite olanlar Komorbid hastalık Yoğun tedavi istemeyen hastalar

33 İdame Beva Çalışmaları MACRO : bev vs XELOX-bev GERCOR-DREAM : bev vs erlotinib+bev SAKK: bev vs placebo CAIRO: capecitabine + bev vs plasebo

34 CAIRO-3: Study design PFS1 PFS2 observation SD/PR/CR post CAPOX-B x 6 R PD Re-introduction CAPOX-B PD capecitabine + bevacizumab Primary endpoint: PFS2 time from randomization to progression upon re-introduction of CAPOX- B PFS2 is considered to be equal to PFS1 for patients in whom CAPOX- B is not reintroduced after PFS1 for any reason Koopman: ASCO 2013 for Dutch Colorectal Study Group

35 OS Probability Time (mths) CAIRO-3 Overall Survival median OS - Observation : 18.2 (95% CI: ) median OS - Maintenance : 21.7 (95% CI: ) ITT, events/n ( 204 / / 279 ) HR= 0.87 ( 95% CI: ) Maintenance stratified log-rank p-value Median OS Observation 18.2 m [95%CI: ] Maintenance 21.7 m [95%CI: ] Stratified HR 0.87 [95%CI: ] p value adjusted HR 0.80, p Observation preliminary survival analysis Observation Maintenance

36 Tx BT: Sol AC'de 1,8 cm - 1,9 cm metastazlar Abdomen BT: KC sağ lobta, segment 5'te stabil kalsifiye lezyon, post op değişiklikler CEA: 48 (önceki 17), CA 19.9:2,8 Hasta asemptomatik

37 9/2013 Toraks ve Abdomen BT

38

39 ML18147 çalışma tasarımı (faz III) BEV + standart birinci basamak KT (oksaliplatin veya irinotekan bazlı) (n=820) PD Randomizasyo n 1:1 KT değişimi: Oksaliplatin İrinotekan İrinotekan Oksaliplatin Standart ikinci basamak KT (oksaliplatin veya irinotekan-bazlı) PD'ye kadar BEV (2,5 mg/kg/hf) + standart ikinci basamak KT (oksaliplatin veya irinotekan-bazlı) PD'ye kadar Primer sonlanım noktası Randomizasyondan itibaren genel sağkalım (OS) Sekonder sonlanım noktaları Progresyonsuz sağkalım (PFS) En iyi genel yanıt oranı Güvenlilik Tabakalandırma faktörleri Birinci basamak KT (oksaliplatin bazlı, irinotekan bazlı) Birinci basamak PFS ( 9 ay, >9 ay) Son BEV dozundan sonra geçen zaman ( 42 gün, >42 gün) Başlangıçtaki ECOG PS (0/1, 2) Çalışma, Avrupa ve Suudi Arabistan'da 220 merkezde yürütülmüştür Referans 1. D. Arnold ASCO 2012 sunumu www. Asco.org

40 OS tahmini OS: ITT popülasyonu 1,0 0,8 0,6 0,4 KT (n=410) BEV + KT (n=409) Tabakalandırılmamış a HR: 0,81 (%95 CI: 0,69 0,94) p=0,0062 (log-rank testi) Tabakalandırılmış b HR: 0,83 (%95 CI: 0,71 0,97) p=0,0211 (log-rank testi) 0,2 0 9,8 ay 11,2 ay Zaman (ay) Risk altındaki sayı KT BEV+KT Medyan takip: KT 9,6 ay (aralık 0 45,5); BEV + KT 11,1 ay (aralık 0,3 44) a Primer analiz yöntemi; b Birinci basamak KT (oksaliplatin bazlı, irinotekan bazlı), Birinci basamak PFS ( 9 ay, >9 ay), son BEV dozundan sonra geçen süre ( 42 gün, >42 gün) ve başlangıç ECOG performans statüsüne (0, 1) göre tabakalandırılmıştır. Referans 1. D. Arnold ASCO 2012 sunumu www. Asco.org

41 Daha sonraki anti-kanser tedaviler: Güvenlilik popülasyonu Sonraki tedavi, % KT (n=409) BEV + KT (n=401) Sonradan en az 1 anti-kanser tedavi alan hastalar 67,7 68,6 Sonraki anti-kanser tedavileri BEV 12,2 11,5 Anti-EGFR 41,3 39,2 Diğer 50,4 54,9 EGFR: epidermal büyüme faktörü reseptörü Referans 1. D. Arnold ASCO 2012 sunumu www. Asco.org

42 9/2013: AC de PD; K-RAS wild tip FOLFIRI- Cetuximab planlandı. 6 kür FOLFIRI-Cetuximab aldı (son 1/2014) 1/2014 N-RAS: wild tip Grad 2-3 raş, grad 2 nötropeni kür KT ve kontrol için başvurdu. FM: Normal

43 1/2014 Toraks - Abdomen BT

44 1/2014 Tx BT: minimal PR Abdomen BT: KC de stabil kalsifiye lezyon CBC: N, Biyo: N, CEA: N, Ca 19.9: N Y/P: Min PR, folfiri+cetuximab ile devam planlandı.

45 12 kür FOLFIRI-cetuximab sonrası 4/2014 Toraks- Abdomen BT 4/2014 PD 1/2014

46 4/2014 Toraks- Abdomen BT 4/2014 1/2014

47 4/2014 Toraks - Abdomen BT PD

48 4/ Metastatik kolon ca; KC, AC met, 6 kür XELOX-altuzan ile PR, 8 kür FOLFOX-6 altuzan sonrasında PD mevcut; RAS wild tip, 6 kür FOLFIRI-Cetuximab sonrasında min PR vardı. 12. kür sonrasında kontrole geldi. Aktif şik. grad 2 raş Tx BT: Ocak 2014 ile karşılaştırmada sağ paratrakeal lenf nodunda progresyon, sol akciğer üst lob anteriorundaki nodülde progresyon var. Abdomen BT: SD CBC: N, Biyo: N, CEA: 53 ( ), Ca 19.9: N

49 4/2014 PD mevcut. Hasta tedaviye ara vermek istedi. Cerrahinin bir seçenek olup olmadığını araştırmak istedi. 5/2014 PET BT: Üst mediastende sağda 13 mm suvmax. 6, sağ alt paratrakeal alanda 1.8 cm suvmax. 6.7, subkarinal ve sağ hiler milimetrik lenf nodlarında suvmax. 4.8, sol AC üst lobta 1.5 cm nodulde suvmax. 15, bu lezyonun posteriorunda milimetrik lezyonda suvmax:1 olan artmış tutulumlar. Hasta cerrahi olanaksızlığı için ikna edildi. Tedaviye ara vermek istedi.

50 5/2014 PET BT

51 8/2014 Hasta tedavi için tekrar başvurdu. Asemptomatik. 3. basamak tedavi olarak regorafenib için onay istendi. Onay alınamadı; FAM (5 fluorouracil, doksorubisin, mitomycin C) başlandı. 8-12/2014 arasında 2 kür FAM aldı. Halen asemptomatik Hafif baş ağrısı nedeniyle beyin MRG çekildi. Beyin MRG: Sol serebeller hemisferde 20 mm,sağ serebral hemisferde 7 mm boyutunda T1 düşük T2 yüksek sinyalli post kontrast seride belirgin kontrastlanma gösteren solid lezyon çevre ödem bulguları ile birlikte değerlendirildiğinde metastaz lehine değerlendirilmiştir. CEA: 28, CBC: N, biyo: N

52 12/2014 Toraks BT: Mediastende büyüğü paratrakeal 3 cm lap ler, sol Ac üst lobta 3.5 cm 2 adet metastaz. 12/2014. Abdomen BT: Normal

53 CORRECT study design mcrc after standard therapy R A N D O M I Z AT I O N 2 : 1 Regorafenib + BSC 160 mg orally once daily 3 weeks on, 1 week off Placebo + BSC 3 weeks on, 1 week off Primary Endpoint: OS 90% power to detect 33.3% increase (HR=0.75), with 1-sided overall a=0.025 Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III 2:1 randomization Strat. factors: prior anti-vegf therapy, time from diagnosis of mcrc, geographical region Global trial: 16 countries, 114 active centers 1,052 patients screened, 760 patients randomized within 10 months Secondary endpoints: PFS, ORR, DCR Tertiary endpoints: duration of response / stable disease, QOL, pharmacokinetics, biomarkers

54 CORRECT: BSC +/- Regorafenib OS and PFS OS PFS * RR = 1.0% vs.04% A Grothey et al. GI Symposium 2012

55 12/2014 Beyin MRG

56 12/2014 Toraks-Abdomen BT

57 12/2014 Y/P. PD mevcut, yeni gelişen serebeller metastaz ve akciğer progresyonu var. Serebeller lezyonlara palyatif RT uygulandı. Regrorafenib için tekrar endikasyon dışı onay istendi. Onaylanmadı. Raltitrexed başlandı CBC: N; 3. kür raltitrexed 5.5 mg d1 iv order edildi.

58 % KC rezeksiyonu OS % 8/2011-3/2015: 43 ay Resectable (n=335) 66% 48% % Nonresectable (n=138) 33% 30% 23% Years Adam R, et al. Ann Surg. 2004;240:

59 Bostanlı Üçkuyular Feribotu Ağustos 2013, İzmir

60 Olgu 2

61 62 yaş Kadın 2/2012 Vajinal kanama nedeniyle endometriyal küretaj yapılmış. Sonuç:? 2/2012 Kolonoskopi: Sigmoidde kitle Bx. Adeno ca 3/2012 Sigmoid rezeksiyon + TAH +BSO+LND Patoloji: Taşlı yüzük hücreli adeno ca, overler, sigmoid kolon, omentum, periton, seroza invazedir, endometrium: benign,4/10 LN+ K-RAS: Wild tip.

62

63 2/2012 Abdomen BT

64 4/2012 Abdomen BT -Abdomen BT: Sol psoas kasına invaze 3,5 cm kistik görünüm, KC hilusta 8 mm lap -Toraks BT: Normal -R0 rezeksiyon, pt4n2m1 -Adjuvan 12 X FOLFOX-6 (son kür 'de verildi)

65 7/2012 Toraks - Abdomen BT 7/2012 : Tx BT: Stabil Abdomen BT: Sol psoas kas post'da stabil 3,5 cm kistik yapı.

66 12/2012 PET BT 12/2012 PET BT: Sol psoas kası posteriorunda 3,5 cm, ametabolik, kistik lezyon

67 2/2013 Abdomen MRG 2/2013 Abdomen MRG: Sol psoas kası post'da 3,5 cm lenfosel CEA: N, Ca 19.9: N

68 6/2013 Toraks BT: Bilateral 5-8 mm noduller Abdominopelvik MRG: Splenik fleksura komşuluğunda 6X9 mm implant?, rektosigmoid duvar kalınlaşması 6/2013 PET BT: Normal CEA: N, Ca 19.9: N

69 6/2013 Abdomen MRG, Tx BT

70 9/2013 Abdomen BT: Normal AC gr: Mediasten geniş, aort kavsi belirgin CEA: N, Ca 19.9: 41 (0-34), CBC: N, Biyo: N Y/P: Remisyonda opere kolon ca; 3 ay sonra kontrol planlandı

71 9/2013 Abdomen BT, AC gr

72 Tx BT: Sağ AC orta zonda 2 mm nodul, solda önce izlenen parankimal nodul yeni incelemede izlenmemiştir. Abdomen BT: Normal CBC: N, Biyo: N, CEA: N, Ca 19.9: 162 (önceki 42) Kolonoskopi: 50. cm'de kolda 1,5 cm polip Polipektomi: Tubulovillöz adenom

73 Toraks - Abdomen BT

74 Hafif karın ağrısı (3/10 VAS) CEA: N, Ca 19.9:228 PET BT: Çölyak bölgede ve splenik fleksura komşuluğunda 1-1,5 cm çapta suvmax: 5,6-8 olan implantla uyumlu lezyonlar mevcut.

75 2/2014 PET BT

76 2/2014 PET BT

77 Y/P: 6 kür adjuvan FOLFOX tan 15 ay sonra PD mevcut; Grup 3: Düşük hacimli, yavaş seyirli hastalık Xeloda + Bevacizumab başlandı ( )

78

79 Cunninham D et al The Lancet Oncology, 2013; 14: AVEX

80

81 kür Xeloda altuzan aldı. FM: Normal Abdomen USG: Önceki KC etrafındaki sıvıda azalma izlendi. 2 Y AC gr: Normal CBC: N, Biyo. N, Ca 19.9: 37.5 (önceki 228), CEA: 3.37 Y/P:PR mevcut. Xeloda+ altuzan devam planlandı.

82 5/2014 AC gr

83 7/ Met kolon ca, intraabdominal lenf nodu metastazları mevcut. 7 kür capecitabine+bevacizumab aldı (son ). Kontrol amaçlı başvurdu. Aktif şik. yok FM: Normal PET BT: Çölyal bölgede, splenik fleksura komşuluğunda, yağ planları arasında 1 cm, birkaç adet yumuşak doku dansitesinde patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir (metabolik yanıt). CBC: N, Biyo: N, CEA:N, Ca 19.9: N Y/P: SD, PR?, xeloda+bevacizumab ile devam edilmesi planlandı.

84 7/2014 PET BT

85 7/2014 PET BT

86 Met kolon ca, intraabdominal lenf nodu metastazları mevcut. 12 kür capecitabine + bevacizumab aldı (son ). Kontrol amaçlı başvurdu. Aktif şik. yok FM: Normal Tx BT: Normal Abdomen MRG: Normal CBC: N, Biyo: N, CEA: N, Ca 19.9: N Y/P: Stabil hastalık, capecitabine + bevacizumab ile devam edilmesi planlandı.

87 11/2014 Toraks BT

88 11/2014 Abdomen MRG

89 kür daha capecitabin + bevacizumab aldı (Toplam 17 kür; 1 yıl, son kür te) FM:Normal PET BT: Çölyak bölgede ve splenik fleksura komşuluğunda yağ planları arasında önceki çalışmalarda da tanımlanan 1 cm çapındaki birkaç adet yumuşak doku yapılanmasında patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. CBC:N, Biyo:N, CEA:N, Ca 19-9:59 (önceki normal)

90 3/2015 PET BT

91 3/2015 PET BT

92 Y/P: SD mevcut. 1 yıldır Capecitabine + bevacizumab altında kontrollü hastalık var Aynı tedavi ile devam edilmesi planlandı

93 Porto Fino, Genova, İtalya 2012

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr Hande Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Kolorektal

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ

METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ METASTATİK PANKREAS ve SAFRA YOLLARI KANSERİ TEDAVİSİ Dr Zeki Üstüner Eskişehir Osmangazi Ü Tıbbi Onkoloji BD Pankreas Ca Dünyada kanserden ölüm sebeplerinden her iki cins için 8. sırada A.B.D. nde kanser

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Hedefe Yönelik Tedavi 2011 Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Renal Hücreli Karsinom Sistemik Tedavi RHK

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Derleme Review 115 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi: Güncel Durum Chemotherapy in NonSmall Cell Lung Cancer: Current Status Dr. Hande TURNA İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler. Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler Dr. Ö. Berna Öksüzoğlu Ankara Onkoloji Eğtve Arş Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Sunum Planı Meme Kanseri Hedef Moleküller Standard Tedavi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi?

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Dr. Arzu Yaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji BD Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15

Detaylı

Dr. M. Faruk Köse Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi LIV Hospital Ulus

Dr. M. Faruk Köse Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi LIV Hospital Ulus Dr. M. Faruk Köse Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi LIV Hospital Ulus Over Ca (Over kanseri) EOC (Epitelyal over kanseri) PABPLND (Para-aortik bilateral pelvik lenf nodu diseksiyonu) LN (Lenf nodu)

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler Derleme Selçuk Tıp Derg 2015;31(1): 40-46 SELÇUK TIP DERGİSİ Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler Interventional Radiological Methods in Treatment of Hepatocellular Carcinoma

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Dr. Melek Nur YAVUZ NÖROBLASTOM

Dr. Melek Nur YAVUZ NÖROBLASTOM Dr. Melek Nur YAVUZ NÖROBLASTOM Epidemiyoloji Çocukluk çağı tümörlerinin %6 En sık ektrakraniyal solid tümör < 1 yaş en sık tümör Olguların 2/3 ü < 5 yaş %60-70 tanı anında metastatik (kemik, k. İliği,

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 İçindekiler: 6 Orijinal Makale - 2 Derleme - 3 Vaka Sunumu Index: 6

Detaylı

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme doi 10.5578/tt.8317 Geliş Tarihi/Received: 15.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014 Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme DERLEME REVIEW Adem KARAMAN 1 Mustafa KAHRAMAN 2 Erol BOZDOĞAN

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen,

Detaylı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Değerli Meslektaşlarım, Bu eğitim modülü, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun (MHDF) Kanserle Savaş

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME REKTUM KANSERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Rektum kanseri, kolorektal kanserlerin %40 50 sini oluşturan, lokal nüks ve uzak metastazlar ile seyrederek ciddi morbidite mortalite nedeni olabilen, büyük

Detaylı

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi

Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 149-160 Ak ci ğer Kan se rin de Te da vi Prof. Dr. Ka mil Kay nak GİRİŞ VE

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı