BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 11. GRUP GASTROENTERELOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 04/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Aşağıdaki diyare ilaçlarından hangisinin kullanımı sırasında dışkı renginde koyulaşma nedeniyle, melena ile karışan tablo oluşur? A) Kolestiramin ) izmut subsalisilat C) Loperamid D) Kolesevalam E) Difenoksilat 6. Prokinetik özelliği nedeniyle diyabetik gastroparezi tedavisinde kullanılan antibiyotik aşağıdakilerden A) Eritromisin ) Metronidazol C) Doksisiklin D) Klindamisin E) Ampisilin 2. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bağırsak transit süresinde azalma yaratmaz? A) isakodil ) Misoprostol C) Loperamid D) Metoklopramid E) Prucaloprid 7. Aşağıdaki anti asid ilaçlardan hangisi uzun süre ve yüksek doz kullanıldığında fosfat absorbsiyonunu baskılar? A) Misoprostol ) Kalsiyum karbonat C) Sodyum bikarbonat D) Magnezyum trisilikat E) Magnezyum hidroksit 3. Ülseratif kolit hastasında mide asidini baskılayan ilaçlardan hangisi hastalığın semptomlarının şiddetlenmesine neden olur? A) Lansoprazol ) Famotidin C) Pantoprazol D) Misoprostol E) Magaldrat 8. Kemoterapiye bağlı bulantı kusma tedavisi protokollerinde olmayan anti emetik ilaç aşağıdakilerden A) Nabilon ) Aprebitant C) Dolasetron D) Skopolamin E) Deksametazon 4. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastada stres ülseri tedavisinde kullanılabilen ilaçlardan hangisi, aspirasyon pnömonisi riskini arttırmaz? A) Rebamipid ) Famotidin C) Esomeprazol D) Pantoprazol E) Sukralfat 5. Gastrointestinal sistemde dopamin reseptörlerini baskılayarak prokinetik etki oluşturan ilaç aşağıdakilerden A) Sisaprid ) Tegaserot C) Domperidon D) Risiloneik asid E) izmut subsalisilat 9. Tip I diabetes mellitusu olan 26 yaşındaki erkek hastanın 15 yıldır postprandiyal epigastrik rahatsızlık, bulantı ve şişkinlik yakınmaları mevcuttur. Üst GIS serilerinde ülser saptanmayıp, endoskopide mide boşalmasının geciktiği saptanmıştır. En uygun tedavi aşağıdakilerden A) Propantelin ) Metoklopramid C) Sıvı antasidler D) Proton pompa inhibitörleri E) Perkütan endoskopik gastrostomi 2

3 10. Aşağıda verilen klinik bulgu hastalık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Eritemakronikummigrans - Glukagonoma ) Pyoderma gangrenosum - Ülseratif kolit C) LeserTrella işareti - Hepatoma D) Trousseau sendromu - Pankreas karsinomu E) Thylosis - Özefagus sküamöz hücteli karsinom 14. İdrarı bekleyince siyah renge dönüşen ve karın ağrısı olan bir hastada ne düşünürsünüz? A) Porfiria ) Wolman hastalığı C) Kurşun intoksikasyonu D) Henoch Schönlein purpurası E) Triptofan metabolizma bozuklukları 11. atın muayenesinde izlenmesi gereken sıra aşağıdakilerden A) Palpasyon, oskültasyon, inspeksiyon ) Oskültasyon, perküsyon, inspeksiyon C) İnspeksiyon, perküsyon, palpasyon, oskültasyon D) İnspeksiyon, oskültasyon, perküsyon, palpasyon E) Oskültasyon, inspeksiyon, palpasyon, perküsyon 12. On dokuz yaşında bir lise öğrencisinde boğaz ağrısı, generalize lenfadenopati ve ateş mevcuttur. atında palpasyonla splenomegali bulunmuştur. u hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden A) Lenfoma ) Gonokokal farenjit C) Streptokokal farenjit D) Guillain arre sendromu E) Enfeksiyöz mononükleoz 15. Uzun bir Crohn hastalığı öyküsü olan, kolektomi ile birlikte ileostomisi bulunan, inguinal bölgeye vuran sağ alt kadran ağrısı ile başvuran ve radyolojik tetkik sonucu böbrek taşı tespit edilen 38 yaşındaki erkek hastada tespit edilen bu taş aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sistin taşı ) Ürik asit taşı C) Staghorn taşı D) Kalsiyum fosfat taşı E) Kalsiyum okzalat taşı 16. Aşağıdakilerden hangisi daha kötü prognozlu mide kanseri tipidir? A) MALTOMA ) Villöz adenom C) Non Hodgkinlenfoma D) Müsinöz adeno karsinom E) İntestinal tip adeno karsinom 13. Aşağıdakilerden hangisi periton irritasyonu bulgularından değildir? A) Markel işareti ) Defans varlığı C) Karın kaslarının istemli rijiditesi D) Rebound hassasiyet (lumberg işareti) E) Karının hafif perküsyonunda hassasiyet 17. Nonsteroid antienflamatuar ilaçların gastrointestinal sisteme etkilerinden hangisi yanlıştır? A) Enteropatiye yol açabilirler. ) Siklooksijenaz enzimini inhibe ederler. C) Peptik ülser komplikasyonlarını arttırırlar. D) Azopropanon ve piroksikam kullanımında risk en yüksektir. E) Rektal kullanıldıklarında üst GIS yan etkilerinden korunulur. 3

4 18. Aşağıdaki faktörlerden hangisi akut pankreatit atağında prognozun saptanmasında kullanılmaz? A) Hiperbilirübinemi ) Hipoalbuminemi C) Hiperglisemi D) Hipokalsemi E) Hipoksi 22. İnce bağırsakların en sık malign tümörü aşağıdakilerden A) Lenfoma ) Anjiosarkom C) Leiomyosarkom D) Adeno karsinom E) Lenfanjiosarkom 19. Lokantada salata ve hamburger yiyen yirmi üç yaşındaki bayanda 6 saat sonra, sulu diyare, kusma ve abdominal kramp başlamıştır. Hastalıktan sorumlu en olası etken aşağıdakilerden A) Listeria monocytogenes ) Staphylococcus aureus C) Yersinia enterocolitica D) Clostridium welchii E) Vibrio vulnificus 20. Malabsorbiyonlu bir hastada aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Tetani ) Purpura C) Gece körlüğü D) Megaloblastik anemi E) Pyoderma gangrenosum 21. Mezenter arter embolisinin en sık nedeni aşağıdakilerden A) DIC ) Malignensiler C) Atrialfibrilasyon D) Hava embolisi E) İnfektifendokardit 23. Leiomyomlar ince bağırsakta en sık nereye yerleşir? A) Jejunum ) Distal ileum C) Proksimal ileum D) Distal duodenum E) Proksimal duodenum 24. Divertiküller en sık nerede yerleşir? A) Çekum ) Rektosigmoid C) İnen kolon D) Transvers kolon E) Çıkan kolon 25. Aşağıdakilerden hangisi akkiz laktaz eksikliğine neden olmaz? A) Ülseratif kolit ) Tropikal sprue C) Regional enterit D) Nontropikal sprue E) Hipersensitivite reaksiyonları 26. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde kolon kanseri sıklığı artmıştır? A) Whipple ) ehçet C) Akromegali D) artter E) Addison 4

5 27. Aşağıdakilerden hangisinin protein kaybettirici enteropatiye neden olma olasılığı en azdır? A) Kolonun iskemik infarktüsü ) Konjestif kalp yetmezliği C) Gastrik karsinoma D) Nontropikal sprue E) Crohn hastalığı 32. Aort gastrointestinal sistemin en sık neresine fistülize olarak masif kanamaya neden olabilir? A) Ösefagus ) Mide C) Duodenum D) Kolon E) İleum 28. Mezenterik sirkülasyonda en sık aşağıdakilerden hangisi tıkanır? A) Hepatik arter ) Middle rektal arter C) İnferior rektal arter D) Superiormezenterik arter E) İnferiormezenterik arter 29. PeutzJegher sendromunda görülen polipler hangi tip poliptir? A) Hiperplastik ) Hamartomatöz C) Adenomatöz D) İltihabi E) Retansiyon 30. Volvulus en sık aşağıdaki hangi bölgede gelişir? A) Duedenum ) Jejenum C) İleum D) Transvers kolon E) Sigmoid kolon 31. Karaciğer metastazı olmaksızın karsinoid sendrom oluşturabilen karsinoid tümör nerededir? A) Duodenum ) Rektum C) Apandiks D) Sigmoid kolon E) Jejunum 33. Toksik megakolon en sık hangi kısımda meydana gelir? A) Çekum ) Çıkan kolon C) Sigmoid kolon D) Transvers kolon E) İnen kolon 34. Yetmiş yaşında erkek hasta sol alt kadranda ağrı, 39 ºC ateş ve defekasyon sırasında ağrı hikâyesiyle başvuruyor. Hastanın muayenesinde kan basıncı 105/70 mmhg, nabzı 112/dk ve hafif derecede solunum sıkıntısı saptanmıştır. Abdomen muayenesinde azalmış bağırsak sesleri ve sol alt kadran hassasiyeti mevcuttur ve rebound yoktur. Hastaya bu aşamada aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? A) aryum enema ) Fleksibl sigmoidoskopi C) Sefoksitin uygulanması D) ağırsakları dinlenmeye alınır. E) Klindamisin ve gentamisin verilmesi 35. Aşağıdakilerden hangisi inflamatuar bağırsak hastalıkları için doğrudur? A) Üveit HLA 17 ile ilgili bir komplikasyondur. ) Ülseratif kolitlilerde kolondaki nodüler lezyonların üzerinde % 50 den fazla displazi ve malignensi gelişir. C) Sklerozan kolanjitin progresyonu total kolektomi ile durdurulabilir. D) İnce bağırsaktaki Crohn hastalığının remisyonunda sülfasalazin efektiftir. E) Kolona sınırlı Crohn hastalığında cerrahi küratiftir. 5

6 36. Elli beş yaşındaki erkek hasta kilo kaybı ve güçsüzlük nedeniyle başvurdu. Hâlsizliğinin 6 ay önce başladığını ve bu süre içerisinde 11 kg zayıfladığını belirtmekte ve ek olarak az miktarda diyareden yakınmaktadır. ir yıldır insüline bağımlı diabetes mellitus tanısı alan hastanın muayenesinde hâlsiz görünümde olup kalça, kasık ve uyluğun iç kısmında eritematözraş saptandı. Laboratuvarda, ciddi anemi (Hb 9 g/dl) abdominal T de karaciğerde metastaz gösteren büyük pankreatik kitle saptandı. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) VIPoma ) İnsulinoma C) Glukagonoma D) Somatostaninoma E) Zollinger- Ellison sendromu 37. Akut pankreatitde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin görülme olasılığı en düşüktür? A) Asit ) ARDS C) Psödokist D) GİS kanama E) Fulminan hepatit 39. Kronik pankreatiti en iyi gösteren tetkik aşağıdakilerden A) Anormal Schilling testi ) Serum amilazında artış C) Serum tripsinojen seviyesinin düşüklüğü D) Düz karın grafisi, USG veya CT de pankreatik kalsifikasyon E) ERCP de pankreatik duktal sistemin sekonder elemanlarında değişiklik 40. Otuz dört yaşında vücutta sararma şikâyeti ile başvuran erkek hastanın yapılan tetkikleri AST: 215 meq/l, ALT: 98 meq/l, Alkalen fosfataz 104 meq/l (normal), GGT: 160 meq/l (yüksek), total bilirubin 2.1 mg/dl, direkt bilirubini 1.1 mg/dl, indirekt bilirubini 1 mg/dl olarak saptanıyor. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Alkolik hepatit ) Akut viral hepatit C) Kolestatik hepatit D) Sklerozan kolanjit E) Kronik aktif hepatit 38. Sağ üst kadran ağrısı olan bir hastanın dispeptik yakınmaları, ateşi, hafif sarılığı ve bulantı ve kusması 3 aydan beri vardır. Abdominal USG si yapılan hastada taş ve kitle saptanmamıştır. Yapılan ERCP ile koledok kanalında yaygın daralma ve genişlemelerin olduğu görülmüştür. Hasta bu arada daha detaylı dinlendiğinde 6 aydan beri olan tenesmus ve kanlı ishali mevcuttur. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Kolelitiazis ) Koledok tümörü C) Sklerozan kolanjit D) Primer bilier siroz E) Koledok kanalı hipoplazisi 41. Yirmi sekiz yaşında ve ikinci gebeliğinde 34 haftalık gebe bir hasta kaşıntı şikâyeti ile başvurmuştur. İlk gebeliğinde bir sorun yaşamamış hastanın fizik muayenesinde hafif sarılık fark edilmektedir. Laboratuvar testlerinde: ALT: 75 (5-35) U/l; AST: 70 (1-31) U/l; ALP: 350 (20-120) U/l; ilirubin: 70 (1-22) µmol/l; Albumin: 38 (37-49) g/l olduğu görülmüştür. Muhtemel teşhisiniz nedir? A) Viral hepatit ) Safra kesesi taşı C) Kolanjiokarsinom D) Primer bilier siroz E) Gebeliğin intrahepatik kolestazı 6

7 42. Gastrik ülser bulunan 30 yaşında bir hastaya üst gastrointestinal endoskopi yapılmıştır. iyopsi ile H. pylori enfeksiyonu gösterilmiştir. H. pylori eradikasyonundan 3 ay sonra bile aşağıdaki testlerden hangisi hala pozitif bulunabilir? A) Üreaz testi ) Üre nefes testi C) H. pylori antijeni D) H. pylori serolojisi E) iyopside H. pylori varlığı 45. Alkole bağlı karaciğer hastalığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hastalar nadiren sigara içicidir. ) Hafıza sorunları için Tiaminin etkili olduğu ispatlanamamıştır. C) Alkole karşı azalmış tolerans hastalığın ilerlemesine işaret eder. D) Alkol detoksifikasyonu sırasında benzodiazepinler kontraendikedir. E) Kronik hastalık durumunda genellikle hassas ve ele gelen bir hepatomegali vardır. 43. Altmış yaşında kadın hastada intermitan karın ağrısı ve diyare semptomları vardır. Laboratuvar testlerinde Hemoglobin 8.5 g/dl; MCV 85 fl; Lökosit 6 x 109/l; Demir 11 (14-29) µmol/l; Ferritin 20 (15-200) µmol/l; Folik asit 2 (3-20) µg/l olduğu görülmüştür. Sonraki test olarak ne isterdiniz? A) İnce bağırsak biyopsisi ) atın ultrasonografisi C) Düz kas antikorları D) Rijit sigmoidoskopi E) ERCP 44. Otuz beş yaşında bir kadın hasta 6 senedir süren intermitan konstipasyon ve diyare ile başvurmuştur. Yapılan kan testlerinde anormallik yoktur. atın ultrasonografisi ve rektosigmoidoskopisinde bir patolojiye rastlanmamıştır. Sonraki adımda ne yapardınız? A) Sekretin testi ) atın T incelemesi C) atın MR incelemesi D) Üst gastrointesitinal endoskopi E) Hastayı başka bir inceleme veya teste gerek olmadığına dair temin etmek 46. İrritabl ağırsak Sendromu (IS) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mukuslu dışkılama görülür. ) Kanlı mukuslu diyare sık görülür. C) Glütensiz diyet uygulaması birinci basamak tedavidir. D) Tedavi seçenekleri arasında 5-ASA preparatları vardır. E) Semptomlarla stresli yaşam tarzı arasında ilişki gösterilememiştir. 47. Kronik hepatit veya C vakalarında karaciğer hasarının boyutunu kestirebilmek için aşağıdakilerden hangisini değerlendirmek en iyi sonucu verir? A) Semptomlar ) Karaciğer biyopsisi C) Enfeksiyonun süresi D) Asit varlığı ve miktarı E) Serum transaminaz seviyeleri 48. Aşağıdaki durumların hangisinde özefagus manometrisinde yüksek basınçlı ve gevşemeyen alt özefagus sfinkteri (AÖS) ile özefagusun kalan kısmında motilite azalması elde edilir? 7 A) Nonspesifik motilite bozuklukları ) Alt özefagusta tıkayıcı lezyon C) Özefagus spazmı D) Hipertansif AÖS E) Akalazya

8 49. Zaman zaman hissettiği disfaji dışında bir şikâyeti bulunmayan 40 yaşında bir erkek hastada yapılan özefagus motilite çalışmasında alt özefagus sfinkter (AÖS) amplitüdü yaklaşık olarak 60 mmhg olarak ölçülmüştür. Yutkunmadan sonra özefagus tamamen gevşemektedir. Muhtemel teşhisiniz aşağıdakilerden A) Akalazya ) arret Özefagusu C) Özefagus spazmı D) Hipertansif AÖS E) Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) 50. Gastroözefageal reflü teşhisi konulmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü en fazladır? A) Anamnez ) Fizik muayene C) ilgisayarlı tomografi D) Laboratuvar incelemesi E) aryum kontrastlı inceleme 53. Aşağıdaki bölgelerden hangisindeki ülserlerin malignite potansiyeli en azdır? A) Gastroözefageal bileşke ) Duodenum C) Özefagus D) Kolon E) Mide 54. Alınan gıdalar üzerine sindirim enzimlerinden amilaz ve lipazın salgılanıp etkilerinin başladığı yer aşağıdakilerden A) Pankreastan salgılandıktan sonra duodenumda ) Karaciğerden salgılandıktan sonra duodenumda C) İnce bağırsaklardan salgılandıktan sonra ileumda D) Tükürük bezlerinden salgılandıktan sonra ağızda E) Pankreastan salgılandıktan sonra jejunum ve ileumda 51. Gastrik ülserlerin en sık tuttuğu bölge aşağıdakilerden A) Fundus ) üyük kurvatur C) Antrum D) Korpus E) Kardia 55. Çölyak hastalığı için aşağıdakilerin hangisi en iyi non-invaziv testtir? A) CRP ) ANCA C) Jejunal biyopsi D) D Xylose testi E) Anti endomysial IgA antikor 52. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ülsere yol açtıklarında bu ülserler genellikle aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde olurlar? A) Mide ) Jejunum C) Duodenum D) Özefagus E) Anal bölge 8

9 56. Otuz beş yaşında bir kadın hasta 4-5 yıldır süren karın ağrısı ve kanlı diyare şikâyetleri ile başvuruyor. Son zamanlarda ataklar sıklaşmış ve 4-5 kg kaybetmiştir. Anamnezde iki amcasının yıllar boyunca benzer semptomları gösterdikleri ve geçen yıl birine kolon kanseri teşhisi konulduğu dikkat çekmektedir. atın muayenesinde ele gelen kitle yoktur, cilt inspeksiyonu normaldir. Hastaya yapılan kolonoskopik inceleme ve biyopside aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en muhtemeldir? A) Mezenterik yağ dokusunda enflamasyonun ve fibrozisin eşlik ettiği atlamalı mukozal enflamasyon ) Çoğunlukla mukozaya sınırlı olan ve devamlılık gösteren enflamatuar değişiklikler C) ağırsak mukozası boyunca uzanan atlamalı tarzda enflamatuar lezyonlar D) Granülomlar ve fibrozis E) Normal mukoza 59. Aşağıdakilerden hangisi diyare sebebi değildir? A) Metoklopramid ) Hipertiroidizm C) Hiperkalsemi D) Diabetes mellitus E) İrritabl bağırsak sendromu 60. Aşağıdakilerden hangisinde safra taşı için artmış risk söz konusu değildir? A) Gebelik ) Obezite C) Kadın cinsiyet D) Yüksek proteinli diyet E) Kronik hemolitik anemi 57. Aşağıdakilerden hangisi alkolik karaciğer hastalığı için doğru değildir? A) AST / ALT oranı sıklıkla 2 den büyüktür. ) Konkomitan hepatit C enfeksiyonu alkolik siroz gelişmesini hızlandırır. C) Serum aspartat aminotransferaz düzeyleri sıklıkla 1000 U/l den büyüktür. D) Serum protrombin zamanı uzamış olabilir, ancak aktive parsiyel tromboplastin zamanı genellikle etkilenmemiştir. E) Alkolik siroz patolojisinde karakteristik olarak sıklıkla küçük rejeneratif nodüllerle birlikte yaygın ince skarlaşma görülür. 58. İki günlük diyare hikâyesi ile başvuran bir hastada aşağıdakilerden biri hariç hepsinde gaita kültürü istenip işe gitmemeleri için ev istirahati içeren rapor verilmelidir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle davranmamanız gerekmektedir? 61. On altı yaşında bir genç kız bir ay önce sarılık, halsizlik, kusma ve anoreksi tablosuyla size başvurmuştur. Genç kızın iki aile ferdinde de benzer semptomlar ortaya çıkmıştır. Anti-hepatit A virüs (HAV) IgM pozitifliğini içeren viral seroloji testleri sonrasında hepatit A enfeksiyonu teşhisi konulmuştur. Genç kıza konservatif bir tedavi düzenlenmiş ve ilk görülmesinden bir hafta sonrasında tamamen düzelmiştir. ugün ise genç kız bir ay önceki semptomlarla tekrar başvurmaktadır. Sarılığı vardır, ilk istenen laboratuvar testlerinde transaminaz düzeylerinde yükselme dikkat çekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada ne olduğunu en iyi açıklayabilir? A) Hepatit-A rekürrensi ) Tekrarlayan hepatit C) Hepatit-C ile koenfeksiyon D) İlk enfeksiyonun yetersiz tedavisi E) İlk teşhis yanlıştır, hastada hepatit- olması muhtemeldir. A) Yaş>75 ) Kanlı gaita C) Ateş>38.5 C D) Dehidratasyon E) Yakın zamanda akciğer nakli yapılmış olmak 9

10 yaşında erkek bir hasta sık sık ama az miktarda dışkılama hikâyesi ile başvuruyor. Gaitasının normal sayılmayacak kadar gevşek ya da sert olmadığını ifade eden hasta defekasyon sırasında biraz ağrısı olduğunu söylemektedir. Hastada karın ağrısı, bulantı, kusma, melena ya da ateş yoktur. Yaşam kalitesini bozan günde 8-10 dışkılaması olan hastada inkontinans yoktur. Hastanın şikâyetlerini açıklayabilecek en muhtemel teşhis aşağıdakilerden A) Proktit ) Ülseratif kolit C) Hipotiroidizm D) Viral gastroenterit E) Nöromusküler bozukluk 63. Aşağıdakilerden hangisi gastrik asit sekresyonuna sebep olmaz? A) Asetilkolin ) Kafein C) Somatostatin D) Histamin E) Gastrin 64. Peptik ülser hastalığı olduğu bilinen bir hasta, acil servise ani başlayan bir karın ağrısı ile başvuruyor. Hastada peritonit gelişmiş olabileceğini düşünüyorsunuz ancak sizden önce yapılan muayeneler sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hasta batın muayenesini reddetmektedir. Palpasyon yapmaksızın aşağıdaki manevralardan hangisi ile peritonit varlığını ispatlayacak özgün delil elde edebilirsiniz? 65. Kronik hepatit virüs (HV) enfeksiyonunda hepatit ye antijeni (HeAg) varlığı aşağıdakilerden hangisine işaret eder? A) İyileşen enfeksiyon ) Devam eden viral replikasyon C) Siroza giden karaciğer fibrozisi gelişmektedir. D) Takip eden 1-2 hafta içinde akut alevlenme gelişme ihtimali yüksektir. E) askın (dominant) viral suş nispeten daha az virulan ve daha az bulaşıcıdır. 66. Yirmi altı yaşında ve bir hafta önce evlenmiş olan bir kadın kliniğinize geliyor. Gebelik planlamaktadır ve yaptırması gereken aşılar, özellikle de hepatit aşısı için fikrinizi sormaktadır. Anamnezine göre alkol, uyuşturucu kullanımı ya da ilaç bağımlılığı yoktur. Çok eşli bir cinsel hayat tarif etmemektedir ve kırtasiye malzemeleri üreten bir firmanın santral görevlisi olarak çalışmaktadır. u durumda hepatit aşılaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Aşılama 2 yaşından küçük çocuklara yapılmamalıdır. ) Gebelik aşılama için bir kontraendikasyon değildir. C) Hepatit aşılaması 1 ay arayla intramusküler 2 doz hâlinde verilecektir. D) u kişinin aşılama yapmadan önce hepatit serolojisi kontrol edilmelidir. E) Sadece belirlenmiş risk faktörleri olan kişilere aşılama yapılmaktadır, bu kişiye yapılması gerekmemektedir. A) Oskültasyon ile bağırsak seslerinin duyulmaması ) Kostovertebral açıya uygulanan hafif bir baskı ile karın ağrısının belirginleşmesi C) Rektal muayene ile gizli kan pozitif gaita elde etmek D) Oskültasyon ile bağırsak seslerinin hiperaktif olduğunun duyulması E) Zorlu öksürme ile karın ağrısının belirginleşmesi 10

11 67. Kırk altı yaşında osteoporoz hikâyesi de olan kadın bir hasta hematemez ile başvuruyor. 2 saattir kahve telvesi görünümlü kusmalarının yanında parlak kırmızı renkli kusmasınında olduğunu tarif eden hastanın acil serviste kusması olmamıştır. Kalsiyum, vitamin D ve alendronat kullanmakta olan hastanın vital bulguları TA: 108/60 mmhg, nabız: 93 atım/dk ve ateş: 37.6 C şeklindedir. Hematokrit değeri % 30 olan hastaya intravenöz (iv) sıvı replasmanı başlanıp acil üst endoskopi planlanıyor. u hastaya derhal iv proton pompa inhibitörü (PPİ) başlanmasının oynayacağı rol için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur? A) Osteoporoz hikâyesi nedeniyle kontraendikedir. ) Daha fazla kanamayı azaltacağı için başlanmalıdır. C) u hastada acil iv PPİ tedavisi endikasyonu yoktur. D) Endoskopide yüksek riskli ülser tespit edildiği taktirde başlanmalıdır. E) Hastanın kanama riskini, hospitalizasyon süresini, cerrahi müdahale ihtiyacı ihtimalini ve mortaliteyi azaltacaktır. 68. Aşağıdaki kanser türlerinden hangisi karaciğere sık metastaz yapmaz? A) Melanoma ) Kolon kanseri C) Meme kanseri D) Akciğer kanseri E) Prostat kanseri 69. Kırk beş yaşında erkek hasta son bir senedir zaman zaman bir kaç gün öncesinde yediği gıda parçalarının regürjitasyonunu tarif etmektedir. Hastanın eşi ise hastanın nefesinin kötü kokmasından şikâyetçidir. Hastada ara sıra katı gıdalar alırken disfaji olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? 70. İnflamatuar bağırsak hastalığının (İH) sebepleri arasında egzojen faktörler bulunabilir. Gastrointestinal flora enflamatuar bir cevabı tetikleyebilir veya enflamasyonu inhibe edebilir. Probiyotikler İH tedavisinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki organizmalardan hangisi İH tedavisinde kullanılmıştır? A) Lactobacillus spp. ) Escherichia spp. C) Shigella spp. D) Clostridium difficile E) Campylobacter spp. 71. Yetmiş sekiz yaşında huzur evinde yaşayan bir kadın hasta rektal ağrı ve bol sulu diyare şikâyeti ile başvuruyor. akıcısı bu şikâyetlerin öncesinde hastanın iki haftalık bir kabızlık çektiğini ifade ediyor. ir doktor arkadaşınız gaitada Clostridium difficile antijeni için numune göndermiş ve sonuç negatif gelmiştir. Teşhis koyabilmek için sıradaki yaklaşımınız ne olurdu? A) Kolonoskopi ) Gaita kültürü C) Gaitadarotavirus antijeni testi D) Rektal tuşe ile muayene E) Gaitada C. difficile antijeni test tekrarı 72. Akrodermatitis enteropatika için altta yatan sebep aşağıdakilerden A) Dislipidemi ) Çinko eksikliği C) Androjen fazlalığı D) Vitamin C eksikliği E) Magnezyum eksikliği A) Akalazya ) Skleroderma C) Zenker divertikülü D) Diyabetik gastroparezi E) Gastrik çıkım obstrüksiyonu 11

12 73. Plummer-Vinson sendromu ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi yoktur? A) Koilonişi ) Demir eksikliği C) Angüler stomatit D) Artmış kanser riski E) Özefagus alt uç darlığı 74. Karsinoid tümörlerin köken aldığı hücre tipi aşağıdakilerden A) Enterokromaffin hücreler ) Pariyetal hücreler C) Kupffer hücreleri D) Paneth hücreleri E) Goblet hücresi 77. Otuz üç yaşında Crohn hastalığı olan bir erkek hastanız glukokortikoid ve 5-ASA preparatlarına iyi cevap vermemektedir. Steroid yerine kullanılıp steroid ihtiyacını azaltacak (steroidsparing) ilaçları merak eden hastanızın karaciğer ya da böbrek hastalığı yoktur. Haftalık metotreksat enjeksiyonu uygulaması başlıyorsunuz. Karaciğer fonksiyonları ve tam kan sayımı takibi yanı sıra metotreksat tedavisinin hangi komplikasyonu hakkında hastanıza bilgi verirdiniz? A) Lenfoma ) Pnömonit C) Pankreatit D) Primer sklerozan kolanjit E) Dissemine histoplazmozis 78. Aşağıdakilerden hangisi kolanjiyoarsinom gelişmesinde risk oluşturmaz? 75. Candida albicans özefajiti aşağıdakilerden hangisi ile en az ilişkilidir? A) Alkolizm ) Skleroderma C) Demir eksikliği D) Diabetes mellitus E) Gastrik hipoklorhidri 76. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin intestinal enfeksiyonu akut apandisiti taklit edebilir? A) Giardialamblia ) Cryptosporidium C) Clostridium difficile D) Yersiniaenterocolitica E) Campylobacterjejuni A) Karaciğer kelebeği (fasciolahepatika) ) Lastik sanayiinde çalışıyor olmak C) Sklerozan kolanjit D) Koledok kisti E) Kolelitiazis 79. On dokuz yaşında bir erkek öğrenci sağ diz ve sol ayak bileği ağrısı ile başvuruyor. Zaman zaman ortaya çıkan diyare şikâyeti ile birlikte olduğunda ağrıların şiddeti artıyormuş. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? A) Ülseratif kolit ) Amipli dizanteri C) Çölyak hastalığı D) Kronik apandisit E) Whipple hastalığı 12

13 80. Zollinger-Ellison sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Diyare ve steatorenin sebebi duodenal içeriğin lüzumundan fazla asit ph ya sahip olmasıdır. ) Uzun süredir mevcut olan pernisiyöz anemi bu sendromun ortaya çıkmasını tetikleyebilir. C) Tedavi için öneri yüksek doz proton pompa inhibitörü ve yakın takip uygulamasıdır. D) Çoğu sporadik görülse de bir kısmı Multipl Endokrin Neoplazi (MEN tip 1) in bir parçası olarak görülür. E) Sendroma sebep olan lezyon çoğunlukla porta hepatis, mid-duodenum ve pankreas başı arasında kalan üçgendedir. 82. Otuz yedi yaşında bir kadın hasta yutmada zorluk ana şikâyeti ile başvuruyor. Göğüs orta bölgesinde gıdaların takıldığı gibi bir hisse sahip olduğunu ve sıvı ile katı gıdalar arasında fark olmadığını ifade eden hasta aceleyle yediğinde şikâyetlerinin daha kötü olduğunu belirtiyor. 7 kg lık zayıflaması ve yemeklerden sonra sindirilmemiş gıda regürjitasyonu olduğunu söyleyen hastanın baryumlu özefagus grafisi şekilde görüldüğü gibidir. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? 81. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan ajanlardan aşağıdakilerden hangisi gebelik sırasında kontraendikedir ve kesinlikle kullanılmamalıdır? A) Sulfasalazin ) Prednizon C) Metronidazol D) Azotiopirin E) İnfliximab A) Akalazya ) Özefageal spazm C) Özefagus kanseri D) Özefageal striktür E) CREST sendromu 83. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının ekstraintestinal bulguları arasında aşağıdakilerden hangisi hastalık aktivitesindeki alevlenmelerle birlikte daha kötüleşme gösterir? A) Üveit ) Artrit C) Nefrolitiazis D) Ankilozan spondilit E) Primer sklerozan kolanjit 13

14 84. Hepatoselüler karsinom (HCC) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) HCC ile hemanjiyom dinamik tomografik inceleme ile ayırdedilebilir. ) HCC hepatik arterden beslendiği için terapötik embolizasyonlarında bu arter kullanılır. C) üyüklükleri 1,5 ile 2,5 cm arasında olan üç HCC lezyonuna alkol enjeksiyonu aynı seansta yapılabilir. D) HCC nin kemoembolizasyonu sonrasında erken dönem transaminaz düzeylerinde yükselme normaldir. E) Sirozlu bir karaciğerin tomografisinde bir lezyon görülüyor ancak hastanın alfa fetoprotein düzeyi normal olduğundan HCC varlığı dışlanabilir. 85. On yedi yaşında zihinsel engelli bir hasta ebeveyni tarafından son 1-2 ayda 4 kg zayıfladığı ve karın ağrısı da yapan bir sorunu olabileceği endişesi ile getiriliyor. Son iki yıldır bir özellikli bakım ve eğitim merkezine devam eden hastanın anamnezinde yıllardır mevcut inatçı bir epilepsisi dikkat çekiyor. En son iki hafta önce nöbet geçirmiş olan hastanın tedavisinde lamotrijin and karbamazepin kullanılıyor. Fizik muayenesinde iyi görünen hastanın ateşi yoktur ve patolojik bir bulgu tespit edilememiştir. Gaita incelemesinde 1-2 cm uzunluğunda beyaz kurtcuklar görülmüştür. u durumda en uygun tedavi seçeneğiniz aşağıdakilerden hangisi olurdu? A) Levamizol ) Piperazin C) Nikozamid D) Mebendazol E) Prazikuantel 86. Divertikülit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Divertikülün bir çeşit enfeksiyonudur. ) Siprofloksasin ve metronidazol tedavide kullanılabilecek iyi bir kombinezondur. C) Komplikasyonları arasında apse oluşumu, fistül oluşumu ve perforasyon sayılabilir. D) Sağ tarafa yerleşmiş divertiküliti apandisitten ayırt etmek klinik olarak mümkün değildir. E) Şüphelenildiğinde teşhise götüren en doğru yaklaşım endoskopik inceleme veya kontrast grafidir. 87. Yirmi bir yaşında kistik fibrozis teşhisi olan bir kadına kronik pankreatit teşhisi de konulmuştur. u durumda hasta aşağıda sayılan risklerden hangisine sahip kabul edilemez? A) Steatore ) Pankreas kanseri C) Niasin eksikliği D) Vitamin A eksikliği E) Vitamin 12 eksikliği 88. Yağ malabsorbsiyonu için aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) eslenme yetersizlikleri nadirdir. ) Steatore var diyebilmek için 24 saatlik gaitada 7 g dan fazla yağ bulunmalıdır. C) Malabsorbsiyon ortaya çıkmadan önce pankreasın ekzokrin fonksiyonunun % 90 ının kaybolması gerekir. D) Semptomlar arasında yağlı ve kötü kokulu gaita vardır ve gaita tuvalette sifonu çekince kolay temizlenmez. E) Çölyak hastalığı gastrointestinal semptomların ve yağ malabsorbsiyonunun sıklıkla göz ardı edilen nonspesifik bir sebebidir. 14

15 89. Kronik hepatit C teşhisi olan 52 yaşında erkek hasta artan sağ üst kadran karın ağrısı ile başvuruyor. Muayenede sağ üst kadranda kitle ele gelmektedir. Tomografi ile karaciğer sağ lobda 5x5 cm lik bir kitle görülmüştür. Serum alfa fetoprotein düzeyi yükselmiştir. Ultrasonografi eşliğinde yapılan kitle biyopsi hepatoselüler karsinoma işaret etmektedir. Sonraki adım olarak yapılabilecekler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kemoembolizasyon ) Sistemik kemoterapi C) Cerrahi rezeksiyon için sevk D) Radyofrekans ablasyon için sevk E) Karaciğer transplantasyonu için sevk 90. Kronik aktif hepatit kronik persistan hepatitten aşağıdakilerden hangisinin varlığı ile en güvenilir şekilde ayırdedilir? A) Ekstrahepatik bulgular ) Serumda hepatit yüzey antijeni C) Karakteristik karaciğer histopatolojisi D) Anlamlı düzeyde anti düz kas antikoru E) Serumda hepatit core antijenine karşı antikor 92. Sukralfat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Asit ortamda daha etkilidir. ) Gebelikte kullanımı güvenlidir. C) Digoksin absorbsiyonunu baskılar. D) Ağır olmayan reflü özefajiti vakalarında seçilebilecek yan etkisi çok az bir tedavi yöntemidir. E) Yüksek doz kullanıldığında ishal yapabileceği bilinmelidir. 93. Hepatik ven basınç gradienti (HVG) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) udd-chiari sendromunda HVG ölçülemez. ) Portal ven trombozuna sekonder portal hipertansiyonda HVG normaldir. C) Hepatik venöz kama basıncı ile hepatik venserbest basıncı arasındaki farktır. D) Portal hipertansiyonun varlığına işaret eder ancak komplikasyonları ile arasında bir korelasyon yoktur. E) HVG ölçümünün en önemli endikasyonlarından biri portal hipertansiyon tedavisinin etkinliğini monitörize etmektir. 91. Özefagus kanseri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Skuamöz hücreli kanser gelişiminde beslenme alışkanlıkları risk faktörlerindendir. ) Geçmişte en yaygın özefagus kanseri skuamöz hücreli kanser iken son yıllarda dünya genelinde adenokanser öne geçmiştir. C) Endoskopik ultrasonografi, periözefageal lenf nodu metastazlarını ortaya çıkarmada görüntüleme yöntemlerinin en iyisidir. D) Skuamöz hücreli kanser özefagusun üst ve orta 1/3 bölümlerinde, adenokanser 1/3 alt bölümünde daha sık görülür. E) Teşhis ve tedavi modalitelerinden biri olan kromoendoskopi ve endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemi adenokanserden ziyade skuamöz hücreli kanserde faydalıdır. 94. Proton pompa inhibitörleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ön ilaçlardır. ) Asit ortamda aktifleşirler. C) Maksimum asid süpresyonunu ilk dozdan itibaren oluştururlar. D) Asid stimülasyonu yapan faktöre bağlı olmadan her tip hiperasidite tedavisinde etkilidirler. E) Günde tek doz kullanılma sonucu kronik renal yetmezlikte kan düzeylerinde artış oluşmaz. 95. Safra reflüsüne bağlı gastropati tedavisinde asid süpresyonuna rağmen tedaviye yanıtsız hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisi önerilir? A) Sukralfat ) Telenzepin C) Raberprazol D) Famotidin E) Ranitidin 15

16 96. Kronik kullanımda tardifdiskinezi oluşumuna neden olabilen antiemetik ilaç aşağıdakilerden A) Ondansetron ) Deksametazon C) Ramosetron D) Metoklopramid E) Aprebitant 100. Kronik kullanımda vitamin 12 eksikliği oluşturan ülser ilacı aşağıdakilerden A) Omeprazol ) Misoprostol C) Karbenoksolon D) Rebamipid E) Sukralfat 97. Nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımına bağlı oluşan gastrointestinal sistem ülseratif lezyonlarının iyileşme sürecinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi daha üstündür? A) Misoprostol ) Famotidin C) Lansoprazol D) Ranitidin E) Simetidin TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 98. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kronik konstipasyon ve hepatik ensefalopati tedavisinde kullanımı mevcuttur? A) Nalokson ) Laktuloz C) isakodil D) Sodyum fosfat E) Polietilen glikol 99. Uzun dönem izoniazid tedavisi alan hastada aşağıdaki vitaminlerden hangisinin replasmanı yapılmalıdır? A) C vitamini ) A vitamini C) K vitamini D) Tiamin E) Piridoksin 16

17 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 11. GRUP: GASTROENTEROLOJİ SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. b 2. c 3. d 4. e 5. c 6. a 7. b 8. d 9. b 10. a 11. d 12. e 13. c 14. a 15. e 16. d 17. e 18. a 19. b 20. e 21. c 22. d 23. a 24. b 25. e 26. c 27. a 28. d 29. b 30. e 31. b 32. c 33. d 34. a 35. b 36. c 37. e 38. c 39. d 40. a 41. e 42. d 43. a 44. b 45. c 46. a 47. b 48. e 49. d 50. a 51. c 52. a 53. b 54. d 55. e 56. b 57. c 58. d 59. c 60. d 61. b 62. a 63. c 64. e 65. b 66. b 67. d 68. e 69. c 70. a 71. d 72. b 73. e 74. a 75. c 76. d 77. b 78. e 79. a 80. c 81. d 82. a 83. b 84. e 85. d 86. e 87. c 88. a 89. b 90. c 91. b 92. e 93. d 94. c 95. a 96. d 97. c 98. b 99. e 100. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 11. GRUP GSTROENTERELOJİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ 09:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Akut Pankreatit Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Anatomi ve fonksiyonlar Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Etyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Anatomi ve fonksiyonlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

KARACIGER HASTALIKLARI TANISI, TEDAVISI, ÖNLENMESI - HASTA VE HASTA YAKINLARI IÇIN BILGI

KARACIGER HASTALIKLARI TANISI, TEDAVISI, ÖNLENMESI - HASTA VE HASTA YAKINLARI IÇIN BILGI KARACIGER HASTALIKLARI TANISI, TEDAVISI, ÖNLENMESI - HASTA VE HASTA YAKINLARI IÇIN BILGI G.Babayeva Asistan Doktor Sunum 1. Karaciger nerededir ve görevi nedir? 2. Karaciğer hastalığı nasıl tespit edilir?

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Mikroskopik Kolit. Dr. Taylan KAV. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı. Ankara

Mikroskopik Kolit. Dr. Taylan KAV. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı. Ankara Mikroskopik Kolit Dr. Taylan KAV Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı Ankara Mikroskobik kolit (MK) kronik sulu ishalin sık görülen nedenlerinden biridir.

Detaylı

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri Organik nedenler ekarte edilmiştir Gastroenteroloji Genelde 4-18 yaş arası Normal fizik muayene Gaitada gizli kan negatif Uyarıcı belirti ve bulgular yok 1 2 Kronik

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri GASTRİN Kullanım amacı: Pernisiyöz anemi, kronik atrofik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: En önemli

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Gastrointestinal Kanamalar Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Giriş Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları acil servislere en sık başvuru nedenlerinden biridir. Mortalite oranı %10 Üst GİS

Detaylı

Sayın Meslektaşlarımız,

Sayın Meslektaşlarımız, 1 Sayın Meslektaşlarımız, Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği tarafından 27 Nisan 01 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya Gloria Hotel de düzenlenecek olan 13.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi &

Detaylı

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI SAFRA KESESİ HASTALIKLARI Oktay Eray EPİDEMİYOLOJİ Sıklıkla safra kesesi ve kanalındaki tıkanıklıklara bağlıdır. Safra kesesi taşları oldukça yaygın ve çoğu semptomsuzdur. Yılda %2 si, 10 yılda %15 i semptomatik

Detaylı

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

GASTRİK KARSİNOM. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK GASTRİK KARSİNOM Dünya üzerinde kanserden ölümler içinde en sık rastlananlardan Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde sık Metastatik potansiyellerine göre benign veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI Hemşire, Songül Gültekin, Endoskopi, 544 44 37, songul.gultekin@acibadem.com.tr Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Aysun Çakır, 544 45 25,aysunca@acibadem.com.tr

Detaylı

15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz?

15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz? 15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz? A) Erken menarş B) 30 yaş öncesi doğum yapma C) Geç menopoz D) Alkol kullanımı E)Ailesel faktörler Referans: e-tus

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

Genelde 1 hafta içinde başlayan ağrılar akut karın ağrısı kabul ediliyor.¹

Genelde 1 hafta içinde başlayan ağrılar akut karın ağrısı kabul ediliyor.¹ Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Öykü ve fizik muayene özellikleri Tam kan ve direkt grafinin değeri Karın ağrısının gastrointestinal nedenlerine yaklaşım 1 2 Genelde 1 hafta içinde başlayan ağrılar akut

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Endoskopi indikasyonları Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi ALT GIS ENDOSKOPİSİ KOLOREKTAL KANSERLER Kolorektal kanserler dünyada ve ülkemizde 4.sıklıkla görülürler. Kansere bağlı ölüm sebebleri

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Kabızlık (Konstipasyon) Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK

Kabızlık (Konstipasyon) Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK Kabızlık (Konstipasyon) Prof.Dr.Ömer ŞENTÜRK Tanım: Rome-II Tanı Kriterleri Son 6 ay içerisinde en az 3 ay (aralıklı veya sürekli) aşağıdaki semptomlardan 2 veya daha fazlasının olmasıdır. **Haftada 2

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ÜLS ERA Tİ FKOLİ T TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ ÜLSERATİF KOLİT NEDİR? Ülseratif kolit, kalın bağırsağın içini örten tabakanın iltihabıdır. Rektal kanama,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PORTAL HİPERTANSİYON Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi 2007 Normal portal ven basıncı : 7 mm Hg

Detaylı

GİS KANAMALAR. Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİS KANAMALAR. Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı GİS KANAMALAR Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı HEMATEMEZ-MELENA MELENA-HEMATOKEZYA CTF-GASTROENTEROLOJ GASTROENTEROLOJİ BİLİM

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı