BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 11. GRUP GASTROENTERELOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 04/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Aşağıdaki diyare ilaçlarından hangisinin kullanımı sırasında dışkı renginde koyulaşma nedeniyle, melena ile karışan tablo oluşur? A) Kolestiramin ) izmut subsalisilat C) Loperamid D) Kolesevalam E) Difenoksilat 6. Prokinetik özelliği nedeniyle diyabetik gastroparezi tedavisinde kullanılan antibiyotik aşağıdakilerden A) Eritromisin ) Metronidazol C) Doksisiklin D) Klindamisin E) Ampisilin 2. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bağırsak transit süresinde azalma yaratmaz? A) isakodil ) Misoprostol C) Loperamid D) Metoklopramid E) Prucaloprid 7. Aşağıdaki anti asid ilaçlardan hangisi uzun süre ve yüksek doz kullanıldığında fosfat absorbsiyonunu baskılar? A) Misoprostol ) Kalsiyum karbonat C) Sodyum bikarbonat D) Magnezyum trisilikat E) Magnezyum hidroksit 3. Ülseratif kolit hastasında mide asidini baskılayan ilaçlardan hangisi hastalığın semptomlarının şiddetlenmesine neden olur? A) Lansoprazol ) Famotidin C) Pantoprazol D) Misoprostol E) Magaldrat 8. Kemoterapiye bağlı bulantı kusma tedavisi protokollerinde olmayan anti emetik ilaç aşağıdakilerden A) Nabilon ) Aprebitant C) Dolasetron D) Skopolamin E) Deksametazon 4. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastada stres ülseri tedavisinde kullanılabilen ilaçlardan hangisi, aspirasyon pnömonisi riskini arttırmaz? A) Rebamipid ) Famotidin C) Esomeprazol D) Pantoprazol E) Sukralfat 5. Gastrointestinal sistemde dopamin reseptörlerini baskılayarak prokinetik etki oluşturan ilaç aşağıdakilerden A) Sisaprid ) Tegaserot C) Domperidon D) Risiloneik asid E) izmut subsalisilat 9. Tip I diabetes mellitusu olan 26 yaşındaki erkek hastanın 15 yıldır postprandiyal epigastrik rahatsızlık, bulantı ve şişkinlik yakınmaları mevcuttur. Üst GIS serilerinde ülser saptanmayıp, endoskopide mide boşalmasının geciktiği saptanmıştır. En uygun tedavi aşağıdakilerden A) Propantelin ) Metoklopramid C) Sıvı antasidler D) Proton pompa inhibitörleri E) Perkütan endoskopik gastrostomi 2

3 10. Aşağıda verilen klinik bulgu hastalık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Eritemakronikummigrans - Glukagonoma ) Pyoderma gangrenosum - Ülseratif kolit C) LeserTrella işareti - Hepatoma D) Trousseau sendromu - Pankreas karsinomu E) Thylosis - Özefagus sküamöz hücteli karsinom 14. İdrarı bekleyince siyah renge dönüşen ve karın ağrısı olan bir hastada ne düşünürsünüz? A) Porfiria ) Wolman hastalığı C) Kurşun intoksikasyonu D) Henoch Schönlein purpurası E) Triptofan metabolizma bozuklukları 11. atın muayenesinde izlenmesi gereken sıra aşağıdakilerden A) Palpasyon, oskültasyon, inspeksiyon ) Oskültasyon, perküsyon, inspeksiyon C) İnspeksiyon, perküsyon, palpasyon, oskültasyon D) İnspeksiyon, oskültasyon, perküsyon, palpasyon E) Oskültasyon, inspeksiyon, palpasyon, perküsyon 12. On dokuz yaşında bir lise öğrencisinde boğaz ağrısı, generalize lenfadenopati ve ateş mevcuttur. atında palpasyonla splenomegali bulunmuştur. u hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden A) Lenfoma ) Gonokokal farenjit C) Streptokokal farenjit D) Guillain arre sendromu E) Enfeksiyöz mononükleoz 15. Uzun bir Crohn hastalığı öyküsü olan, kolektomi ile birlikte ileostomisi bulunan, inguinal bölgeye vuran sağ alt kadran ağrısı ile başvuran ve radyolojik tetkik sonucu böbrek taşı tespit edilen 38 yaşındaki erkek hastada tespit edilen bu taş aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sistin taşı ) Ürik asit taşı C) Staghorn taşı D) Kalsiyum fosfat taşı E) Kalsiyum okzalat taşı 16. Aşağıdakilerden hangisi daha kötü prognozlu mide kanseri tipidir? A) MALTOMA ) Villöz adenom C) Non Hodgkinlenfoma D) Müsinöz adeno karsinom E) İntestinal tip adeno karsinom 13. Aşağıdakilerden hangisi periton irritasyonu bulgularından değildir? A) Markel işareti ) Defans varlığı C) Karın kaslarının istemli rijiditesi D) Rebound hassasiyet (lumberg işareti) E) Karının hafif perküsyonunda hassasiyet 17. Nonsteroid antienflamatuar ilaçların gastrointestinal sisteme etkilerinden hangisi yanlıştır? A) Enteropatiye yol açabilirler. ) Siklooksijenaz enzimini inhibe ederler. C) Peptik ülser komplikasyonlarını arttırırlar. D) Azopropanon ve piroksikam kullanımında risk en yüksektir. E) Rektal kullanıldıklarında üst GIS yan etkilerinden korunulur. 3

4 18. Aşağıdaki faktörlerden hangisi akut pankreatit atağında prognozun saptanmasında kullanılmaz? A) Hiperbilirübinemi ) Hipoalbuminemi C) Hiperglisemi D) Hipokalsemi E) Hipoksi 22. İnce bağırsakların en sık malign tümörü aşağıdakilerden A) Lenfoma ) Anjiosarkom C) Leiomyosarkom D) Adeno karsinom E) Lenfanjiosarkom 19. Lokantada salata ve hamburger yiyen yirmi üç yaşındaki bayanda 6 saat sonra, sulu diyare, kusma ve abdominal kramp başlamıştır. Hastalıktan sorumlu en olası etken aşağıdakilerden A) Listeria monocytogenes ) Staphylococcus aureus C) Yersinia enterocolitica D) Clostridium welchii E) Vibrio vulnificus 20. Malabsorbiyonlu bir hastada aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Tetani ) Purpura C) Gece körlüğü D) Megaloblastik anemi E) Pyoderma gangrenosum 21. Mezenter arter embolisinin en sık nedeni aşağıdakilerden A) DIC ) Malignensiler C) Atrialfibrilasyon D) Hava embolisi E) İnfektifendokardit 23. Leiomyomlar ince bağırsakta en sık nereye yerleşir? A) Jejunum ) Distal ileum C) Proksimal ileum D) Distal duodenum E) Proksimal duodenum 24. Divertiküller en sık nerede yerleşir? A) Çekum ) Rektosigmoid C) İnen kolon D) Transvers kolon E) Çıkan kolon 25. Aşağıdakilerden hangisi akkiz laktaz eksikliğine neden olmaz? A) Ülseratif kolit ) Tropikal sprue C) Regional enterit D) Nontropikal sprue E) Hipersensitivite reaksiyonları 26. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde kolon kanseri sıklığı artmıştır? A) Whipple ) ehçet C) Akromegali D) artter E) Addison 4

5 27. Aşağıdakilerden hangisinin protein kaybettirici enteropatiye neden olma olasılığı en azdır? A) Kolonun iskemik infarktüsü ) Konjestif kalp yetmezliği C) Gastrik karsinoma D) Nontropikal sprue E) Crohn hastalığı 32. Aort gastrointestinal sistemin en sık neresine fistülize olarak masif kanamaya neden olabilir? A) Ösefagus ) Mide C) Duodenum D) Kolon E) İleum 28. Mezenterik sirkülasyonda en sık aşağıdakilerden hangisi tıkanır? A) Hepatik arter ) Middle rektal arter C) İnferior rektal arter D) Superiormezenterik arter E) İnferiormezenterik arter 29. PeutzJegher sendromunda görülen polipler hangi tip poliptir? A) Hiperplastik ) Hamartomatöz C) Adenomatöz D) İltihabi E) Retansiyon 30. Volvulus en sık aşağıdaki hangi bölgede gelişir? A) Duedenum ) Jejenum C) İleum D) Transvers kolon E) Sigmoid kolon 31. Karaciğer metastazı olmaksızın karsinoid sendrom oluşturabilen karsinoid tümör nerededir? A) Duodenum ) Rektum C) Apandiks D) Sigmoid kolon E) Jejunum 33. Toksik megakolon en sık hangi kısımda meydana gelir? A) Çekum ) Çıkan kolon C) Sigmoid kolon D) Transvers kolon E) İnen kolon 34. Yetmiş yaşında erkek hasta sol alt kadranda ağrı, 39 ºC ateş ve defekasyon sırasında ağrı hikâyesiyle başvuruyor. Hastanın muayenesinde kan basıncı 105/70 mmhg, nabzı 112/dk ve hafif derecede solunum sıkıntısı saptanmıştır. Abdomen muayenesinde azalmış bağırsak sesleri ve sol alt kadran hassasiyeti mevcuttur ve rebound yoktur. Hastaya bu aşamada aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? A) aryum enema ) Fleksibl sigmoidoskopi C) Sefoksitin uygulanması D) ağırsakları dinlenmeye alınır. E) Klindamisin ve gentamisin verilmesi 35. Aşağıdakilerden hangisi inflamatuar bağırsak hastalıkları için doğrudur? A) Üveit HLA 17 ile ilgili bir komplikasyondur. ) Ülseratif kolitlilerde kolondaki nodüler lezyonların üzerinde % 50 den fazla displazi ve malignensi gelişir. C) Sklerozan kolanjitin progresyonu total kolektomi ile durdurulabilir. D) İnce bağırsaktaki Crohn hastalığının remisyonunda sülfasalazin efektiftir. E) Kolona sınırlı Crohn hastalığında cerrahi küratiftir. 5

6 36. Elli beş yaşındaki erkek hasta kilo kaybı ve güçsüzlük nedeniyle başvurdu. Hâlsizliğinin 6 ay önce başladığını ve bu süre içerisinde 11 kg zayıfladığını belirtmekte ve ek olarak az miktarda diyareden yakınmaktadır. ir yıldır insüline bağımlı diabetes mellitus tanısı alan hastanın muayenesinde hâlsiz görünümde olup kalça, kasık ve uyluğun iç kısmında eritematözraş saptandı. Laboratuvarda, ciddi anemi (Hb 9 g/dl) abdominal T de karaciğerde metastaz gösteren büyük pankreatik kitle saptandı. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) VIPoma ) İnsulinoma C) Glukagonoma D) Somatostaninoma E) Zollinger- Ellison sendromu 37. Akut pankreatitde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin görülme olasılığı en düşüktür? A) Asit ) ARDS C) Psödokist D) GİS kanama E) Fulminan hepatit 39. Kronik pankreatiti en iyi gösteren tetkik aşağıdakilerden A) Anormal Schilling testi ) Serum amilazında artış C) Serum tripsinojen seviyesinin düşüklüğü D) Düz karın grafisi, USG veya CT de pankreatik kalsifikasyon E) ERCP de pankreatik duktal sistemin sekonder elemanlarında değişiklik 40. Otuz dört yaşında vücutta sararma şikâyeti ile başvuran erkek hastanın yapılan tetkikleri AST: 215 meq/l, ALT: 98 meq/l, Alkalen fosfataz 104 meq/l (normal), GGT: 160 meq/l (yüksek), total bilirubin 2.1 mg/dl, direkt bilirubini 1.1 mg/dl, indirekt bilirubini 1 mg/dl olarak saptanıyor. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Alkolik hepatit ) Akut viral hepatit C) Kolestatik hepatit D) Sklerozan kolanjit E) Kronik aktif hepatit 38. Sağ üst kadran ağrısı olan bir hastanın dispeptik yakınmaları, ateşi, hafif sarılığı ve bulantı ve kusması 3 aydan beri vardır. Abdominal USG si yapılan hastada taş ve kitle saptanmamıştır. Yapılan ERCP ile koledok kanalında yaygın daralma ve genişlemelerin olduğu görülmüştür. Hasta bu arada daha detaylı dinlendiğinde 6 aydan beri olan tenesmus ve kanlı ishali mevcuttur. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Kolelitiazis ) Koledok tümörü C) Sklerozan kolanjit D) Primer bilier siroz E) Koledok kanalı hipoplazisi 41. Yirmi sekiz yaşında ve ikinci gebeliğinde 34 haftalık gebe bir hasta kaşıntı şikâyeti ile başvurmuştur. İlk gebeliğinde bir sorun yaşamamış hastanın fizik muayenesinde hafif sarılık fark edilmektedir. Laboratuvar testlerinde: ALT: 75 (5-35) U/l; AST: 70 (1-31) U/l; ALP: 350 (20-120) U/l; ilirubin: 70 (1-22) µmol/l; Albumin: 38 (37-49) g/l olduğu görülmüştür. Muhtemel teşhisiniz nedir? A) Viral hepatit ) Safra kesesi taşı C) Kolanjiokarsinom D) Primer bilier siroz E) Gebeliğin intrahepatik kolestazı 6

7 42. Gastrik ülser bulunan 30 yaşında bir hastaya üst gastrointestinal endoskopi yapılmıştır. iyopsi ile H. pylori enfeksiyonu gösterilmiştir. H. pylori eradikasyonundan 3 ay sonra bile aşağıdaki testlerden hangisi hala pozitif bulunabilir? A) Üreaz testi ) Üre nefes testi C) H. pylori antijeni D) H. pylori serolojisi E) iyopside H. pylori varlığı 45. Alkole bağlı karaciğer hastalığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hastalar nadiren sigara içicidir. ) Hafıza sorunları için Tiaminin etkili olduğu ispatlanamamıştır. C) Alkole karşı azalmış tolerans hastalığın ilerlemesine işaret eder. D) Alkol detoksifikasyonu sırasında benzodiazepinler kontraendikedir. E) Kronik hastalık durumunda genellikle hassas ve ele gelen bir hepatomegali vardır. 43. Altmış yaşında kadın hastada intermitan karın ağrısı ve diyare semptomları vardır. Laboratuvar testlerinde Hemoglobin 8.5 g/dl; MCV 85 fl; Lökosit 6 x 109/l; Demir 11 (14-29) µmol/l; Ferritin 20 (15-200) µmol/l; Folik asit 2 (3-20) µg/l olduğu görülmüştür. Sonraki test olarak ne isterdiniz? A) İnce bağırsak biyopsisi ) atın ultrasonografisi C) Düz kas antikorları D) Rijit sigmoidoskopi E) ERCP 44. Otuz beş yaşında bir kadın hasta 6 senedir süren intermitan konstipasyon ve diyare ile başvurmuştur. Yapılan kan testlerinde anormallik yoktur. atın ultrasonografisi ve rektosigmoidoskopisinde bir patolojiye rastlanmamıştır. Sonraki adımda ne yapardınız? A) Sekretin testi ) atın T incelemesi C) atın MR incelemesi D) Üst gastrointesitinal endoskopi E) Hastayı başka bir inceleme veya teste gerek olmadığına dair temin etmek 46. İrritabl ağırsak Sendromu (IS) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mukuslu dışkılama görülür. ) Kanlı mukuslu diyare sık görülür. C) Glütensiz diyet uygulaması birinci basamak tedavidir. D) Tedavi seçenekleri arasında 5-ASA preparatları vardır. E) Semptomlarla stresli yaşam tarzı arasında ilişki gösterilememiştir. 47. Kronik hepatit veya C vakalarında karaciğer hasarının boyutunu kestirebilmek için aşağıdakilerden hangisini değerlendirmek en iyi sonucu verir? A) Semptomlar ) Karaciğer biyopsisi C) Enfeksiyonun süresi D) Asit varlığı ve miktarı E) Serum transaminaz seviyeleri 48. Aşağıdaki durumların hangisinde özefagus manometrisinde yüksek basınçlı ve gevşemeyen alt özefagus sfinkteri (AÖS) ile özefagusun kalan kısmında motilite azalması elde edilir? 7 A) Nonspesifik motilite bozuklukları ) Alt özefagusta tıkayıcı lezyon C) Özefagus spazmı D) Hipertansif AÖS E) Akalazya

8 49. Zaman zaman hissettiği disfaji dışında bir şikâyeti bulunmayan 40 yaşında bir erkek hastada yapılan özefagus motilite çalışmasında alt özefagus sfinkter (AÖS) amplitüdü yaklaşık olarak 60 mmhg olarak ölçülmüştür. Yutkunmadan sonra özefagus tamamen gevşemektedir. Muhtemel teşhisiniz aşağıdakilerden A) Akalazya ) arret Özefagusu C) Özefagus spazmı D) Hipertansif AÖS E) Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) 50. Gastroözefageal reflü teşhisi konulmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü en fazladır? A) Anamnez ) Fizik muayene C) ilgisayarlı tomografi D) Laboratuvar incelemesi E) aryum kontrastlı inceleme 53. Aşağıdaki bölgelerden hangisindeki ülserlerin malignite potansiyeli en azdır? A) Gastroözefageal bileşke ) Duodenum C) Özefagus D) Kolon E) Mide 54. Alınan gıdalar üzerine sindirim enzimlerinden amilaz ve lipazın salgılanıp etkilerinin başladığı yer aşağıdakilerden A) Pankreastan salgılandıktan sonra duodenumda ) Karaciğerden salgılandıktan sonra duodenumda C) İnce bağırsaklardan salgılandıktan sonra ileumda D) Tükürük bezlerinden salgılandıktan sonra ağızda E) Pankreastan salgılandıktan sonra jejunum ve ileumda 51. Gastrik ülserlerin en sık tuttuğu bölge aşağıdakilerden A) Fundus ) üyük kurvatur C) Antrum D) Korpus E) Kardia 55. Çölyak hastalığı için aşağıdakilerin hangisi en iyi non-invaziv testtir? A) CRP ) ANCA C) Jejunal biyopsi D) D Xylose testi E) Anti endomysial IgA antikor 52. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ülsere yol açtıklarında bu ülserler genellikle aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde olurlar? A) Mide ) Jejunum C) Duodenum D) Özefagus E) Anal bölge 8

9 56. Otuz beş yaşında bir kadın hasta 4-5 yıldır süren karın ağrısı ve kanlı diyare şikâyetleri ile başvuruyor. Son zamanlarda ataklar sıklaşmış ve 4-5 kg kaybetmiştir. Anamnezde iki amcasının yıllar boyunca benzer semptomları gösterdikleri ve geçen yıl birine kolon kanseri teşhisi konulduğu dikkat çekmektedir. atın muayenesinde ele gelen kitle yoktur, cilt inspeksiyonu normaldir. Hastaya yapılan kolonoskopik inceleme ve biyopside aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en muhtemeldir? A) Mezenterik yağ dokusunda enflamasyonun ve fibrozisin eşlik ettiği atlamalı mukozal enflamasyon ) Çoğunlukla mukozaya sınırlı olan ve devamlılık gösteren enflamatuar değişiklikler C) ağırsak mukozası boyunca uzanan atlamalı tarzda enflamatuar lezyonlar D) Granülomlar ve fibrozis E) Normal mukoza 59. Aşağıdakilerden hangisi diyare sebebi değildir? A) Metoklopramid ) Hipertiroidizm C) Hiperkalsemi D) Diabetes mellitus E) İrritabl bağırsak sendromu 60. Aşağıdakilerden hangisinde safra taşı için artmış risk söz konusu değildir? A) Gebelik ) Obezite C) Kadın cinsiyet D) Yüksek proteinli diyet E) Kronik hemolitik anemi 57. Aşağıdakilerden hangisi alkolik karaciğer hastalığı için doğru değildir? A) AST / ALT oranı sıklıkla 2 den büyüktür. ) Konkomitan hepatit C enfeksiyonu alkolik siroz gelişmesini hızlandırır. C) Serum aspartat aminotransferaz düzeyleri sıklıkla 1000 U/l den büyüktür. D) Serum protrombin zamanı uzamış olabilir, ancak aktive parsiyel tromboplastin zamanı genellikle etkilenmemiştir. E) Alkolik siroz patolojisinde karakteristik olarak sıklıkla küçük rejeneratif nodüllerle birlikte yaygın ince skarlaşma görülür. 58. İki günlük diyare hikâyesi ile başvuran bir hastada aşağıdakilerden biri hariç hepsinde gaita kültürü istenip işe gitmemeleri için ev istirahati içeren rapor verilmelidir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle davranmamanız gerekmektedir? 61. On altı yaşında bir genç kız bir ay önce sarılık, halsizlik, kusma ve anoreksi tablosuyla size başvurmuştur. Genç kızın iki aile ferdinde de benzer semptomlar ortaya çıkmıştır. Anti-hepatit A virüs (HAV) IgM pozitifliğini içeren viral seroloji testleri sonrasında hepatit A enfeksiyonu teşhisi konulmuştur. Genç kıza konservatif bir tedavi düzenlenmiş ve ilk görülmesinden bir hafta sonrasında tamamen düzelmiştir. ugün ise genç kız bir ay önceki semptomlarla tekrar başvurmaktadır. Sarılığı vardır, ilk istenen laboratuvar testlerinde transaminaz düzeylerinde yükselme dikkat çekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada ne olduğunu en iyi açıklayabilir? A) Hepatit-A rekürrensi ) Tekrarlayan hepatit C) Hepatit-C ile koenfeksiyon D) İlk enfeksiyonun yetersiz tedavisi E) İlk teşhis yanlıştır, hastada hepatit- olması muhtemeldir. A) Yaş>75 ) Kanlı gaita C) Ateş>38.5 C D) Dehidratasyon E) Yakın zamanda akciğer nakli yapılmış olmak 9

10 yaşında erkek bir hasta sık sık ama az miktarda dışkılama hikâyesi ile başvuruyor. Gaitasının normal sayılmayacak kadar gevşek ya da sert olmadığını ifade eden hasta defekasyon sırasında biraz ağrısı olduğunu söylemektedir. Hastada karın ağrısı, bulantı, kusma, melena ya da ateş yoktur. Yaşam kalitesini bozan günde 8-10 dışkılaması olan hastada inkontinans yoktur. Hastanın şikâyetlerini açıklayabilecek en muhtemel teşhis aşağıdakilerden A) Proktit ) Ülseratif kolit C) Hipotiroidizm D) Viral gastroenterit E) Nöromusküler bozukluk 63. Aşağıdakilerden hangisi gastrik asit sekresyonuna sebep olmaz? A) Asetilkolin ) Kafein C) Somatostatin D) Histamin E) Gastrin 64. Peptik ülser hastalığı olduğu bilinen bir hasta, acil servise ani başlayan bir karın ağrısı ile başvuruyor. Hastada peritonit gelişmiş olabileceğini düşünüyorsunuz ancak sizden önce yapılan muayeneler sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hasta batın muayenesini reddetmektedir. Palpasyon yapmaksızın aşağıdaki manevralardan hangisi ile peritonit varlığını ispatlayacak özgün delil elde edebilirsiniz? 65. Kronik hepatit virüs (HV) enfeksiyonunda hepatit ye antijeni (HeAg) varlığı aşağıdakilerden hangisine işaret eder? A) İyileşen enfeksiyon ) Devam eden viral replikasyon C) Siroza giden karaciğer fibrozisi gelişmektedir. D) Takip eden 1-2 hafta içinde akut alevlenme gelişme ihtimali yüksektir. E) askın (dominant) viral suş nispeten daha az virulan ve daha az bulaşıcıdır. 66. Yirmi altı yaşında ve bir hafta önce evlenmiş olan bir kadın kliniğinize geliyor. Gebelik planlamaktadır ve yaptırması gereken aşılar, özellikle de hepatit aşısı için fikrinizi sormaktadır. Anamnezine göre alkol, uyuşturucu kullanımı ya da ilaç bağımlılığı yoktur. Çok eşli bir cinsel hayat tarif etmemektedir ve kırtasiye malzemeleri üreten bir firmanın santral görevlisi olarak çalışmaktadır. u durumda hepatit aşılaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Aşılama 2 yaşından küçük çocuklara yapılmamalıdır. ) Gebelik aşılama için bir kontraendikasyon değildir. C) Hepatit aşılaması 1 ay arayla intramusküler 2 doz hâlinde verilecektir. D) u kişinin aşılama yapmadan önce hepatit serolojisi kontrol edilmelidir. E) Sadece belirlenmiş risk faktörleri olan kişilere aşılama yapılmaktadır, bu kişiye yapılması gerekmemektedir. A) Oskültasyon ile bağırsak seslerinin duyulmaması ) Kostovertebral açıya uygulanan hafif bir baskı ile karın ağrısının belirginleşmesi C) Rektal muayene ile gizli kan pozitif gaita elde etmek D) Oskültasyon ile bağırsak seslerinin hiperaktif olduğunun duyulması E) Zorlu öksürme ile karın ağrısının belirginleşmesi 10

11 67. Kırk altı yaşında osteoporoz hikâyesi de olan kadın bir hasta hematemez ile başvuruyor. 2 saattir kahve telvesi görünümlü kusmalarının yanında parlak kırmızı renkli kusmasınında olduğunu tarif eden hastanın acil serviste kusması olmamıştır. Kalsiyum, vitamin D ve alendronat kullanmakta olan hastanın vital bulguları TA: 108/60 mmhg, nabız: 93 atım/dk ve ateş: 37.6 C şeklindedir. Hematokrit değeri % 30 olan hastaya intravenöz (iv) sıvı replasmanı başlanıp acil üst endoskopi planlanıyor. u hastaya derhal iv proton pompa inhibitörü (PPİ) başlanmasının oynayacağı rol için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur? A) Osteoporoz hikâyesi nedeniyle kontraendikedir. ) Daha fazla kanamayı azaltacağı için başlanmalıdır. C) u hastada acil iv PPİ tedavisi endikasyonu yoktur. D) Endoskopide yüksek riskli ülser tespit edildiği taktirde başlanmalıdır. E) Hastanın kanama riskini, hospitalizasyon süresini, cerrahi müdahale ihtiyacı ihtimalini ve mortaliteyi azaltacaktır. 68. Aşağıdaki kanser türlerinden hangisi karaciğere sık metastaz yapmaz? A) Melanoma ) Kolon kanseri C) Meme kanseri D) Akciğer kanseri E) Prostat kanseri 69. Kırk beş yaşında erkek hasta son bir senedir zaman zaman bir kaç gün öncesinde yediği gıda parçalarının regürjitasyonunu tarif etmektedir. Hastanın eşi ise hastanın nefesinin kötü kokmasından şikâyetçidir. Hastada ara sıra katı gıdalar alırken disfaji olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? 70. İnflamatuar bağırsak hastalığının (İH) sebepleri arasında egzojen faktörler bulunabilir. Gastrointestinal flora enflamatuar bir cevabı tetikleyebilir veya enflamasyonu inhibe edebilir. Probiyotikler İH tedavisinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki organizmalardan hangisi İH tedavisinde kullanılmıştır? A) Lactobacillus spp. ) Escherichia spp. C) Shigella spp. D) Clostridium difficile E) Campylobacter spp. 71. Yetmiş sekiz yaşında huzur evinde yaşayan bir kadın hasta rektal ağrı ve bol sulu diyare şikâyeti ile başvuruyor. akıcısı bu şikâyetlerin öncesinde hastanın iki haftalık bir kabızlık çektiğini ifade ediyor. ir doktor arkadaşınız gaitada Clostridium difficile antijeni için numune göndermiş ve sonuç negatif gelmiştir. Teşhis koyabilmek için sıradaki yaklaşımınız ne olurdu? A) Kolonoskopi ) Gaita kültürü C) Gaitadarotavirus antijeni testi D) Rektal tuşe ile muayene E) Gaitada C. difficile antijeni test tekrarı 72. Akrodermatitis enteropatika için altta yatan sebep aşağıdakilerden A) Dislipidemi ) Çinko eksikliği C) Androjen fazlalığı D) Vitamin C eksikliği E) Magnezyum eksikliği A) Akalazya ) Skleroderma C) Zenker divertikülü D) Diyabetik gastroparezi E) Gastrik çıkım obstrüksiyonu 11

12 73. Plummer-Vinson sendromu ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi yoktur? A) Koilonişi ) Demir eksikliği C) Angüler stomatit D) Artmış kanser riski E) Özefagus alt uç darlığı 74. Karsinoid tümörlerin köken aldığı hücre tipi aşağıdakilerden A) Enterokromaffin hücreler ) Pariyetal hücreler C) Kupffer hücreleri D) Paneth hücreleri E) Goblet hücresi 77. Otuz üç yaşında Crohn hastalığı olan bir erkek hastanız glukokortikoid ve 5-ASA preparatlarına iyi cevap vermemektedir. Steroid yerine kullanılıp steroid ihtiyacını azaltacak (steroidsparing) ilaçları merak eden hastanızın karaciğer ya da böbrek hastalığı yoktur. Haftalık metotreksat enjeksiyonu uygulaması başlıyorsunuz. Karaciğer fonksiyonları ve tam kan sayımı takibi yanı sıra metotreksat tedavisinin hangi komplikasyonu hakkında hastanıza bilgi verirdiniz? A) Lenfoma ) Pnömonit C) Pankreatit D) Primer sklerozan kolanjit E) Dissemine histoplazmozis 78. Aşağıdakilerden hangisi kolanjiyoarsinom gelişmesinde risk oluşturmaz? 75. Candida albicans özefajiti aşağıdakilerden hangisi ile en az ilişkilidir? A) Alkolizm ) Skleroderma C) Demir eksikliği D) Diabetes mellitus E) Gastrik hipoklorhidri 76. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin intestinal enfeksiyonu akut apandisiti taklit edebilir? A) Giardialamblia ) Cryptosporidium C) Clostridium difficile D) Yersiniaenterocolitica E) Campylobacterjejuni A) Karaciğer kelebeği (fasciolahepatika) ) Lastik sanayiinde çalışıyor olmak C) Sklerozan kolanjit D) Koledok kisti E) Kolelitiazis 79. On dokuz yaşında bir erkek öğrenci sağ diz ve sol ayak bileği ağrısı ile başvuruyor. Zaman zaman ortaya çıkan diyare şikâyeti ile birlikte olduğunda ağrıların şiddeti artıyormuş. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? A) Ülseratif kolit ) Amipli dizanteri C) Çölyak hastalığı D) Kronik apandisit E) Whipple hastalığı 12

13 80. Zollinger-Ellison sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Diyare ve steatorenin sebebi duodenal içeriğin lüzumundan fazla asit ph ya sahip olmasıdır. ) Uzun süredir mevcut olan pernisiyöz anemi bu sendromun ortaya çıkmasını tetikleyebilir. C) Tedavi için öneri yüksek doz proton pompa inhibitörü ve yakın takip uygulamasıdır. D) Çoğu sporadik görülse de bir kısmı Multipl Endokrin Neoplazi (MEN tip 1) in bir parçası olarak görülür. E) Sendroma sebep olan lezyon çoğunlukla porta hepatis, mid-duodenum ve pankreas başı arasında kalan üçgendedir. 82. Otuz yedi yaşında bir kadın hasta yutmada zorluk ana şikâyeti ile başvuruyor. Göğüs orta bölgesinde gıdaların takıldığı gibi bir hisse sahip olduğunu ve sıvı ile katı gıdalar arasında fark olmadığını ifade eden hasta aceleyle yediğinde şikâyetlerinin daha kötü olduğunu belirtiyor. 7 kg lık zayıflaması ve yemeklerden sonra sindirilmemiş gıda regürjitasyonu olduğunu söyleyen hastanın baryumlu özefagus grafisi şekilde görüldüğü gibidir. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? 81. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan ajanlardan aşağıdakilerden hangisi gebelik sırasında kontraendikedir ve kesinlikle kullanılmamalıdır? A) Sulfasalazin ) Prednizon C) Metronidazol D) Azotiopirin E) İnfliximab A) Akalazya ) Özefageal spazm C) Özefagus kanseri D) Özefageal striktür E) CREST sendromu 83. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının ekstraintestinal bulguları arasında aşağıdakilerden hangisi hastalık aktivitesindeki alevlenmelerle birlikte daha kötüleşme gösterir? A) Üveit ) Artrit C) Nefrolitiazis D) Ankilozan spondilit E) Primer sklerozan kolanjit 13

14 84. Hepatoselüler karsinom (HCC) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) HCC ile hemanjiyom dinamik tomografik inceleme ile ayırdedilebilir. ) HCC hepatik arterden beslendiği için terapötik embolizasyonlarında bu arter kullanılır. C) üyüklükleri 1,5 ile 2,5 cm arasında olan üç HCC lezyonuna alkol enjeksiyonu aynı seansta yapılabilir. D) HCC nin kemoembolizasyonu sonrasında erken dönem transaminaz düzeylerinde yükselme normaldir. E) Sirozlu bir karaciğerin tomografisinde bir lezyon görülüyor ancak hastanın alfa fetoprotein düzeyi normal olduğundan HCC varlığı dışlanabilir. 85. On yedi yaşında zihinsel engelli bir hasta ebeveyni tarafından son 1-2 ayda 4 kg zayıfladığı ve karın ağrısı da yapan bir sorunu olabileceği endişesi ile getiriliyor. Son iki yıldır bir özellikli bakım ve eğitim merkezine devam eden hastanın anamnezinde yıllardır mevcut inatçı bir epilepsisi dikkat çekiyor. En son iki hafta önce nöbet geçirmiş olan hastanın tedavisinde lamotrijin and karbamazepin kullanılıyor. Fizik muayenesinde iyi görünen hastanın ateşi yoktur ve patolojik bir bulgu tespit edilememiştir. Gaita incelemesinde 1-2 cm uzunluğunda beyaz kurtcuklar görülmüştür. u durumda en uygun tedavi seçeneğiniz aşağıdakilerden hangisi olurdu? A) Levamizol ) Piperazin C) Nikozamid D) Mebendazol E) Prazikuantel 86. Divertikülit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Divertikülün bir çeşit enfeksiyonudur. ) Siprofloksasin ve metronidazol tedavide kullanılabilecek iyi bir kombinezondur. C) Komplikasyonları arasında apse oluşumu, fistül oluşumu ve perforasyon sayılabilir. D) Sağ tarafa yerleşmiş divertiküliti apandisitten ayırt etmek klinik olarak mümkün değildir. E) Şüphelenildiğinde teşhise götüren en doğru yaklaşım endoskopik inceleme veya kontrast grafidir. 87. Yirmi bir yaşında kistik fibrozis teşhisi olan bir kadına kronik pankreatit teşhisi de konulmuştur. u durumda hasta aşağıda sayılan risklerden hangisine sahip kabul edilemez? A) Steatore ) Pankreas kanseri C) Niasin eksikliği D) Vitamin A eksikliği E) Vitamin 12 eksikliği 88. Yağ malabsorbsiyonu için aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) eslenme yetersizlikleri nadirdir. ) Steatore var diyebilmek için 24 saatlik gaitada 7 g dan fazla yağ bulunmalıdır. C) Malabsorbsiyon ortaya çıkmadan önce pankreasın ekzokrin fonksiyonunun % 90 ının kaybolması gerekir. D) Semptomlar arasında yağlı ve kötü kokulu gaita vardır ve gaita tuvalette sifonu çekince kolay temizlenmez. E) Çölyak hastalığı gastrointestinal semptomların ve yağ malabsorbsiyonunun sıklıkla göz ardı edilen nonspesifik bir sebebidir. 14

15 89. Kronik hepatit C teşhisi olan 52 yaşında erkek hasta artan sağ üst kadran karın ağrısı ile başvuruyor. Muayenede sağ üst kadranda kitle ele gelmektedir. Tomografi ile karaciğer sağ lobda 5x5 cm lik bir kitle görülmüştür. Serum alfa fetoprotein düzeyi yükselmiştir. Ultrasonografi eşliğinde yapılan kitle biyopsi hepatoselüler karsinoma işaret etmektedir. Sonraki adım olarak yapılabilecekler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kemoembolizasyon ) Sistemik kemoterapi C) Cerrahi rezeksiyon için sevk D) Radyofrekans ablasyon için sevk E) Karaciğer transplantasyonu için sevk 90. Kronik aktif hepatit kronik persistan hepatitten aşağıdakilerden hangisinin varlığı ile en güvenilir şekilde ayırdedilir? A) Ekstrahepatik bulgular ) Serumda hepatit yüzey antijeni C) Karakteristik karaciğer histopatolojisi D) Anlamlı düzeyde anti düz kas antikoru E) Serumda hepatit core antijenine karşı antikor 92. Sukralfat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Asit ortamda daha etkilidir. ) Gebelikte kullanımı güvenlidir. C) Digoksin absorbsiyonunu baskılar. D) Ağır olmayan reflü özefajiti vakalarında seçilebilecek yan etkisi çok az bir tedavi yöntemidir. E) Yüksek doz kullanıldığında ishal yapabileceği bilinmelidir. 93. Hepatik ven basınç gradienti (HVG) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) udd-chiari sendromunda HVG ölçülemez. ) Portal ven trombozuna sekonder portal hipertansiyonda HVG normaldir. C) Hepatik venöz kama basıncı ile hepatik venserbest basıncı arasındaki farktır. D) Portal hipertansiyonun varlığına işaret eder ancak komplikasyonları ile arasında bir korelasyon yoktur. E) HVG ölçümünün en önemli endikasyonlarından biri portal hipertansiyon tedavisinin etkinliğini monitörize etmektir. 91. Özefagus kanseri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Skuamöz hücreli kanser gelişiminde beslenme alışkanlıkları risk faktörlerindendir. ) Geçmişte en yaygın özefagus kanseri skuamöz hücreli kanser iken son yıllarda dünya genelinde adenokanser öne geçmiştir. C) Endoskopik ultrasonografi, periözefageal lenf nodu metastazlarını ortaya çıkarmada görüntüleme yöntemlerinin en iyisidir. D) Skuamöz hücreli kanser özefagusun üst ve orta 1/3 bölümlerinde, adenokanser 1/3 alt bölümünde daha sık görülür. E) Teşhis ve tedavi modalitelerinden biri olan kromoendoskopi ve endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemi adenokanserden ziyade skuamöz hücreli kanserde faydalıdır. 94. Proton pompa inhibitörleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ön ilaçlardır. ) Asit ortamda aktifleşirler. C) Maksimum asid süpresyonunu ilk dozdan itibaren oluştururlar. D) Asid stimülasyonu yapan faktöre bağlı olmadan her tip hiperasidite tedavisinde etkilidirler. E) Günde tek doz kullanılma sonucu kronik renal yetmezlikte kan düzeylerinde artış oluşmaz. 95. Safra reflüsüne bağlı gastropati tedavisinde asid süpresyonuna rağmen tedaviye yanıtsız hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisi önerilir? A) Sukralfat ) Telenzepin C) Raberprazol D) Famotidin E) Ranitidin 15

16 96. Kronik kullanımda tardifdiskinezi oluşumuna neden olabilen antiemetik ilaç aşağıdakilerden A) Ondansetron ) Deksametazon C) Ramosetron D) Metoklopramid E) Aprebitant 100. Kronik kullanımda vitamin 12 eksikliği oluşturan ülser ilacı aşağıdakilerden A) Omeprazol ) Misoprostol C) Karbenoksolon D) Rebamipid E) Sukralfat 97. Nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımına bağlı oluşan gastrointestinal sistem ülseratif lezyonlarının iyileşme sürecinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi daha üstündür? A) Misoprostol ) Famotidin C) Lansoprazol D) Ranitidin E) Simetidin TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 98. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kronik konstipasyon ve hepatik ensefalopati tedavisinde kullanımı mevcuttur? A) Nalokson ) Laktuloz C) isakodil D) Sodyum fosfat E) Polietilen glikol 99. Uzun dönem izoniazid tedavisi alan hastada aşağıdaki vitaminlerden hangisinin replasmanı yapılmalıdır? A) C vitamini ) A vitamini C) K vitamini D) Tiamin E) Piridoksin 16

17 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 11. GRUP: GASTROENTEROLOJİ SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. b 2. c 3. d 4. e 5. c 6. a 7. b 8. d 9. b 10. a 11. d 12. e 13. c 14. a 15. e 16. d 17. e 18. a 19. b 20. e 21. c 22. d 23. a 24. b 25. e 26. c 27. a 28. d 29. b 30. e 31. b 32. c 33. d 34. a 35. b 36. c 37. e 38. c 39. d 40. a 41. e 42. d 43. a 44. b 45. c 46. a 47. b 48. e 49. d 50. a 51. c 52. a 53. b 54. d 55. e 56. b 57. c 58. d 59. c 60. d 61. b 62. a 63. c 64. e 65. b 66. b 67. d 68. e 69. c 70. a 71. d 72. b 73. e 74. a 75. c 76. d 77. b 78. e 79. a 80. c 81. d 82. a 83. b 84. e 85. d 86. e 87. c 88. a 89. b 90. c 91. b 92. e 93. d 94. c 95. a 96. d 97. c 98. b 99. e 100. a

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 22. GRUP NEFROLOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (9) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 22. GRUP NEFROLOJİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 25. GRUP NÜKLEER TIP SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI

KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI KRONĠK ĠSHAL Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI Normalde günlük dışkı ağırlığı 200 g civarındadır. Bu ağırlığın %60-85 ini su oluşturur. Günlük dışkılama sayısı günde 3 den haftada 3 e kadar

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 38. GRUP İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.Tip

Detaylı