BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 11. GRUP GASTROENTERELOJİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 04/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Aşağıdaki diyare ilaçlarından hangisinin kullanımı sırasında dışkı renginde koyulaşma nedeniyle, melena ile karışan tablo oluşur? A) Kolestiramin ) izmut subsalisilat C) Loperamid D) Kolesevalam E) Difenoksilat 6. Prokinetik özelliği nedeniyle diyabetik gastroparezi tedavisinde kullanılan antibiyotik aşağıdakilerden A) Eritromisin ) Metronidazol C) Doksisiklin D) Klindamisin E) Ampisilin 2. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bağırsak transit süresinde azalma yaratmaz? A) isakodil ) Misoprostol C) Loperamid D) Metoklopramid E) Prucaloprid 7. Aşağıdaki anti asid ilaçlardan hangisi uzun süre ve yüksek doz kullanıldığında fosfat absorbsiyonunu baskılar? A) Misoprostol ) Kalsiyum karbonat C) Sodyum bikarbonat D) Magnezyum trisilikat E) Magnezyum hidroksit 3. Ülseratif kolit hastasında mide asidini baskılayan ilaçlardan hangisi hastalığın semptomlarının şiddetlenmesine neden olur? A) Lansoprazol ) Famotidin C) Pantoprazol D) Misoprostol E) Magaldrat 8. Kemoterapiye bağlı bulantı kusma tedavisi protokollerinde olmayan anti emetik ilaç aşağıdakilerden A) Nabilon ) Aprebitant C) Dolasetron D) Skopolamin E) Deksametazon 4. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastada stres ülseri tedavisinde kullanılabilen ilaçlardan hangisi, aspirasyon pnömonisi riskini arttırmaz? A) Rebamipid ) Famotidin C) Esomeprazol D) Pantoprazol E) Sukralfat 5. Gastrointestinal sistemde dopamin reseptörlerini baskılayarak prokinetik etki oluşturan ilaç aşağıdakilerden A) Sisaprid ) Tegaserot C) Domperidon D) Risiloneik asid E) izmut subsalisilat 9. Tip I diabetes mellitusu olan 26 yaşındaki erkek hastanın 15 yıldır postprandiyal epigastrik rahatsızlık, bulantı ve şişkinlik yakınmaları mevcuttur. Üst GIS serilerinde ülser saptanmayıp, endoskopide mide boşalmasının geciktiği saptanmıştır. En uygun tedavi aşağıdakilerden A) Propantelin ) Metoklopramid C) Sıvı antasidler D) Proton pompa inhibitörleri E) Perkütan endoskopik gastrostomi 2

3 10. Aşağıda verilen klinik bulgu hastalık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Eritemakronikummigrans - Glukagonoma ) Pyoderma gangrenosum - Ülseratif kolit C) LeserTrella işareti - Hepatoma D) Trousseau sendromu - Pankreas karsinomu E) Thylosis - Özefagus sküamöz hücteli karsinom 14. İdrarı bekleyince siyah renge dönüşen ve karın ağrısı olan bir hastada ne düşünürsünüz? A) Porfiria ) Wolman hastalığı C) Kurşun intoksikasyonu D) Henoch Schönlein purpurası E) Triptofan metabolizma bozuklukları 11. atın muayenesinde izlenmesi gereken sıra aşağıdakilerden A) Palpasyon, oskültasyon, inspeksiyon ) Oskültasyon, perküsyon, inspeksiyon C) İnspeksiyon, perküsyon, palpasyon, oskültasyon D) İnspeksiyon, oskültasyon, perküsyon, palpasyon E) Oskültasyon, inspeksiyon, palpasyon, perküsyon 12. On dokuz yaşında bir lise öğrencisinde boğaz ağrısı, generalize lenfadenopati ve ateş mevcuttur. atında palpasyonla splenomegali bulunmuştur. u hastada en muhtemel teşhis aşağıdakilerden A) Lenfoma ) Gonokokal farenjit C) Streptokokal farenjit D) Guillain arre sendromu E) Enfeksiyöz mononükleoz 15. Uzun bir Crohn hastalığı öyküsü olan, kolektomi ile birlikte ileostomisi bulunan, inguinal bölgeye vuran sağ alt kadran ağrısı ile başvuran ve radyolojik tetkik sonucu böbrek taşı tespit edilen 38 yaşındaki erkek hastada tespit edilen bu taş aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Sistin taşı ) Ürik asit taşı C) Staghorn taşı D) Kalsiyum fosfat taşı E) Kalsiyum okzalat taşı 16. Aşağıdakilerden hangisi daha kötü prognozlu mide kanseri tipidir? A) MALTOMA ) Villöz adenom C) Non Hodgkinlenfoma D) Müsinöz adeno karsinom E) İntestinal tip adeno karsinom 13. Aşağıdakilerden hangisi periton irritasyonu bulgularından değildir? A) Markel işareti ) Defans varlığı C) Karın kaslarının istemli rijiditesi D) Rebound hassasiyet (lumberg işareti) E) Karının hafif perküsyonunda hassasiyet 17. Nonsteroid antienflamatuar ilaçların gastrointestinal sisteme etkilerinden hangisi yanlıştır? A) Enteropatiye yol açabilirler. ) Siklooksijenaz enzimini inhibe ederler. C) Peptik ülser komplikasyonlarını arttırırlar. D) Azopropanon ve piroksikam kullanımında risk en yüksektir. E) Rektal kullanıldıklarında üst GIS yan etkilerinden korunulur. 3

4 18. Aşağıdaki faktörlerden hangisi akut pankreatit atağında prognozun saptanmasında kullanılmaz? A) Hiperbilirübinemi ) Hipoalbuminemi C) Hiperglisemi D) Hipokalsemi E) Hipoksi 22. İnce bağırsakların en sık malign tümörü aşağıdakilerden A) Lenfoma ) Anjiosarkom C) Leiomyosarkom D) Adeno karsinom E) Lenfanjiosarkom 19. Lokantada salata ve hamburger yiyen yirmi üç yaşındaki bayanda 6 saat sonra, sulu diyare, kusma ve abdominal kramp başlamıştır. Hastalıktan sorumlu en olası etken aşağıdakilerden A) Listeria monocytogenes ) Staphylococcus aureus C) Yersinia enterocolitica D) Clostridium welchii E) Vibrio vulnificus 20. Malabsorbiyonlu bir hastada aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır? A) Tetani ) Purpura C) Gece körlüğü D) Megaloblastik anemi E) Pyoderma gangrenosum 21. Mezenter arter embolisinin en sık nedeni aşağıdakilerden A) DIC ) Malignensiler C) Atrialfibrilasyon D) Hava embolisi E) İnfektifendokardit 23. Leiomyomlar ince bağırsakta en sık nereye yerleşir? A) Jejunum ) Distal ileum C) Proksimal ileum D) Distal duodenum E) Proksimal duodenum 24. Divertiküller en sık nerede yerleşir? A) Çekum ) Rektosigmoid C) İnen kolon D) Transvers kolon E) Çıkan kolon 25. Aşağıdakilerden hangisi akkiz laktaz eksikliğine neden olmaz? A) Ülseratif kolit ) Tropikal sprue C) Regional enterit D) Nontropikal sprue E) Hipersensitivite reaksiyonları 26. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde kolon kanseri sıklığı artmıştır? A) Whipple ) ehçet C) Akromegali D) artter E) Addison 4

5 27. Aşağıdakilerden hangisinin protein kaybettirici enteropatiye neden olma olasılığı en azdır? A) Kolonun iskemik infarktüsü ) Konjestif kalp yetmezliği C) Gastrik karsinoma D) Nontropikal sprue E) Crohn hastalığı 32. Aort gastrointestinal sistemin en sık neresine fistülize olarak masif kanamaya neden olabilir? A) Ösefagus ) Mide C) Duodenum D) Kolon E) İleum 28. Mezenterik sirkülasyonda en sık aşağıdakilerden hangisi tıkanır? A) Hepatik arter ) Middle rektal arter C) İnferior rektal arter D) Superiormezenterik arter E) İnferiormezenterik arter 29. PeutzJegher sendromunda görülen polipler hangi tip poliptir? A) Hiperplastik ) Hamartomatöz C) Adenomatöz D) İltihabi E) Retansiyon 30. Volvulus en sık aşağıdaki hangi bölgede gelişir? A) Duedenum ) Jejenum C) İleum D) Transvers kolon E) Sigmoid kolon 31. Karaciğer metastazı olmaksızın karsinoid sendrom oluşturabilen karsinoid tümör nerededir? A) Duodenum ) Rektum C) Apandiks D) Sigmoid kolon E) Jejunum 33. Toksik megakolon en sık hangi kısımda meydana gelir? A) Çekum ) Çıkan kolon C) Sigmoid kolon D) Transvers kolon E) İnen kolon 34. Yetmiş yaşında erkek hasta sol alt kadranda ağrı, 39 ºC ateş ve defekasyon sırasında ağrı hikâyesiyle başvuruyor. Hastanın muayenesinde kan basıncı 105/70 mmhg, nabzı 112/dk ve hafif derecede solunum sıkıntısı saptanmıştır. Abdomen muayenesinde azalmış bağırsak sesleri ve sol alt kadran hassasiyeti mevcuttur ve rebound yoktur. Hastaya bu aşamada aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? A) aryum enema ) Fleksibl sigmoidoskopi C) Sefoksitin uygulanması D) ağırsakları dinlenmeye alınır. E) Klindamisin ve gentamisin verilmesi 35. Aşağıdakilerden hangisi inflamatuar bağırsak hastalıkları için doğrudur? A) Üveit HLA 17 ile ilgili bir komplikasyondur. ) Ülseratif kolitlilerde kolondaki nodüler lezyonların üzerinde % 50 den fazla displazi ve malignensi gelişir. C) Sklerozan kolanjitin progresyonu total kolektomi ile durdurulabilir. D) İnce bağırsaktaki Crohn hastalığının remisyonunda sülfasalazin efektiftir. E) Kolona sınırlı Crohn hastalığında cerrahi küratiftir. 5

6 36. Elli beş yaşındaki erkek hasta kilo kaybı ve güçsüzlük nedeniyle başvurdu. Hâlsizliğinin 6 ay önce başladığını ve bu süre içerisinde 11 kg zayıfladığını belirtmekte ve ek olarak az miktarda diyareden yakınmaktadır. ir yıldır insüline bağımlı diabetes mellitus tanısı alan hastanın muayenesinde hâlsiz görünümde olup kalça, kasık ve uyluğun iç kısmında eritematözraş saptandı. Laboratuvarda, ciddi anemi (Hb 9 g/dl) abdominal T de karaciğerde metastaz gösteren büyük pankreatik kitle saptandı. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) VIPoma ) İnsulinoma C) Glukagonoma D) Somatostaninoma E) Zollinger- Ellison sendromu 37. Akut pankreatitde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin görülme olasılığı en düşüktür? A) Asit ) ARDS C) Psödokist D) GİS kanama E) Fulminan hepatit 39. Kronik pankreatiti en iyi gösteren tetkik aşağıdakilerden A) Anormal Schilling testi ) Serum amilazında artış C) Serum tripsinojen seviyesinin düşüklüğü D) Düz karın grafisi, USG veya CT de pankreatik kalsifikasyon E) ERCP de pankreatik duktal sistemin sekonder elemanlarında değişiklik 40. Otuz dört yaşında vücutta sararma şikâyeti ile başvuran erkek hastanın yapılan tetkikleri AST: 215 meq/l, ALT: 98 meq/l, Alkalen fosfataz 104 meq/l (normal), GGT: 160 meq/l (yüksek), total bilirubin 2.1 mg/dl, direkt bilirubini 1.1 mg/dl, indirekt bilirubini 1 mg/dl olarak saptanıyor. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Alkolik hepatit ) Akut viral hepatit C) Kolestatik hepatit D) Sklerozan kolanjit E) Kronik aktif hepatit 38. Sağ üst kadran ağrısı olan bir hastanın dispeptik yakınmaları, ateşi, hafif sarılığı ve bulantı ve kusması 3 aydan beri vardır. Abdominal USG si yapılan hastada taş ve kitle saptanmamıştır. Yapılan ERCP ile koledok kanalında yaygın daralma ve genişlemelerin olduğu görülmüştür. Hasta bu arada daha detaylı dinlendiğinde 6 aydan beri olan tenesmus ve kanlı ishali mevcuttur. u hastada en olası tanı aşağıdakilerden A) Kolelitiazis ) Koledok tümörü C) Sklerozan kolanjit D) Primer bilier siroz E) Koledok kanalı hipoplazisi 41. Yirmi sekiz yaşında ve ikinci gebeliğinde 34 haftalık gebe bir hasta kaşıntı şikâyeti ile başvurmuştur. İlk gebeliğinde bir sorun yaşamamış hastanın fizik muayenesinde hafif sarılık fark edilmektedir. Laboratuvar testlerinde: ALT: 75 (5-35) U/l; AST: 70 (1-31) U/l; ALP: 350 (20-120) U/l; ilirubin: 70 (1-22) µmol/l; Albumin: 38 (37-49) g/l olduğu görülmüştür. Muhtemel teşhisiniz nedir? A) Viral hepatit ) Safra kesesi taşı C) Kolanjiokarsinom D) Primer bilier siroz E) Gebeliğin intrahepatik kolestazı 6

7 42. Gastrik ülser bulunan 30 yaşında bir hastaya üst gastrointestinal endoskopi yapılmıştır. iyopsi ile H. pylori enfeksiyonu gösterilmiştir. H. pylori eradikasyonundan 3 ay sonra bile aşağıdaki testlerden hangisi hala pozitif bulunabilir? A) Üreaz testi ) Üre nefes testi C) H. pylori antijeni D) H. pylori serolojisi E) iyopside H. pylori varlığı 45. Alkole bağlı karaciğer hastalığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hastalar nadiren sigara içicidir. ) Hafıza sorunları için Tiaminin etkili olduğu ispatlanamamıştır. C) Alkole karşı azalmış tolerans hastalığın ilerlemesine işaret eder. D) Alkol detoksifikasyonu sırasında benzodiazepinler kontraendikedir. E) Kronik hastalık durumunda genellikle hassas ve ele gelen bir hepatomegali vardır. 43. Altmış yaşında kadın hastada intermitan karın ağrısı ve diyare semptomları vardır. Laboratuvar testlerinde Hemoglobin 8.5 g/dl; MCV 85 fl; Lökosit 6 x 109/l; Demir 11 (14-29) µmol/l; Ferritin 20 (15-200) µmol/l; Folik asit 2 (3-20) µg/l olduğu görülmüştür. Sonraki test olarak ne isterdiniz? A) İnce bağırsak biyopsisi ) atın ultrasonografisi C) Düz kas antikorları D) Rijit sigmoidoskopi E) ERCP 44. Otuz beş yaşında bir kadın hasta 6 senedir süren intermitan konstipasyon ve diyare ile başvurmuştur. Yapılan kan testlerinde anormallik yoktur. atın ultrasonografisi ve rektosigmoidoskopisinde bir patolojiye rastlanmamıştır. Sonraki adımda ne yapardınız? A) Sekretin testi ) atın T incelemesi C) atın MR incelemesi D) Üst gastrointesitinal endoskopi E) Hastayı başka bir inceleme veya teste gerek olmadığına dair temin etmek 46. İrritabl ağırsak Sendromu (IS) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Mukuslu dışkılama görülür. ) Kanlı mukuslu diyare sık görülür. C) Glütensiz diyet uygulaması birinci basamak tedavidir. D) Tedavi seçenekleri arasında 5-ASA preparatları vardır. E) Semptomlarla stresli yaşam tarzı arasında ilişki gösterilememiştir. 47. Kronik hepatit veya C vakalarında karaciğer hasarının boyutunu kestirebilmek için aşağıdakilerden hangisini değerlendirmek en iyi sonucu verir? A) Semptomlar ) Karaciğer biyopsisi C) Enfeksiyonun süresi D) Asit varlığı ve miktarı E) Serum transaminaz seviyeleri 48. Aşağıdaki durumların hangisinde özefagus manometrisinde yüksek basınçlı ve gevşemeyen alt özefagus sfinkteri (AÖS) ile özefagusun kalan kısmında motilite azalması elde edilir? 7 A) Nonspesifik motilite bozuklukları ) Alt özefagusta tıkayıcı lezyon C) Özefagus spazmı D) Hipertansif AÖS E) Akalazya

8 49. Zaman zaman hissettiği disfaji dışında bir şikâyeti bulunmayan 40 yaşında bir erkek hastada yapılan özefagus motilite çalışmasında alt özefagus sfinkter (AÖS) amplitüdü yaklaşık olarak 60 mmhg olarak ölçülmüştür. Yutkunmadan sonra özefagus tamamen gevşemektedir. Muhtemel teşhisiniz aşağıdakilerden A) Akalazya ) arret Özefagusu C) Özefagus spazmı D) Hipertansif AÖS E) Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) 50. Gastroözefageal reflü teşhisi konulmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü en fazladır? A) Anamnez ) Fizik muayene C) ilgisayarlı tomografi D) Laboratuvar incelemesi E) aryum kontrastlı inceleme 53. Aşağıdaki bölgelerden hangisindeki ülserlerin malignite potansiyeli en azdır? A) Gastroözefageal bileşke ) Duodenum C) Özefagus D) Kolon E) Mide 54. Alınan gıdalar üzerine sindirim enzimlerinden amilaz ve lipazın salgılanıp etkilerinin başladığı yer aşağıdakilerden A) Pankreastan salgılandıktan sonra duodenumda ) Karaciğerden salgılandıktan sonra duodenumda C) İnce bağırsaklardan salgılandıktan sonra ileumda D) Tükürük bezlerinden salgılandıktan sonra ağızda E) Pankreastan salgılandıktan sonra jejunum ve ileumda 51. Gastrik ülserlerin en sık tuttuğu bölge aşağıdakilerden A) Fundus ) üyük kurvatur C) Antrum D) Korpus E) Kardia 55. Çölyak hastalığı için aşağıdakilerin hangisi en iyi non-invaziv testtir? A) CRP ) ANCA C) Jejunal biyopsi D) D Xylose testi E) Anti endomysial IgA antikor 52. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ülsere yol açtıklarında bu ülserler genellikle aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde olurlar? A) Mide ) Jejunum C) Duodenum D) Özefagus E) Anal bölge 8

9 56. Otuz beş yaşında bir kadın hasta 4-5 yıldır süren karın ağrısı ve kanlı diyare şikâyetleri ile başvuruyor. Son zamanlarda ataklar sıklaşmış ve 4-5 kg kaybetmiştir. Anamnezde iki amcasının yıllar boyunca benzer semptomları gösterdikleri ve geçen yıl birine kolon kanseri teşhisi konulduğu dikkat çekmektedir. atın muayenesinde ele gelen kitle yoktur, cilt inspeksiyonu normaldir. Hastaya yapılan kolonoskopik inceleme ve biyopside aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en muhtemeldir? A) Mezenterik yağ dokusunda enflamasyonun ve fibrozisin eşlik ettiği atlamalı mukozal enflamasyon ) Çoğunlukla mukozaya sınırlı olan ve devamlılık gösteren enflamatuar değişiklikler C) ağırsak mukozası boyunca uzanan atlamalı tarzda enflamatuar lezyonlar D) Granülomlar ve fibrozis E) Normal mukoza 59. Aşağıdakilerden hangisi diyare sebebi değildir? A) Metoklopramid ) Hipertiroidizm C) Hiperkalsemi D) Diabetes mellitus E) İrritabl bağırsak sendromu 60. Aşağıdakilerden hangisinde safra taşı için artmış risk söz konusu değildir? A) Gebelik ) Obezite C) Kadın cinsiyet D) Yüksek proteinli diyet E) Kronik hemolitik anemi 57. Aşağıdakilerden hangisi alkolik karaciğer hastalığı için doğru değildir? A) AST / ALT oranı sıklıkla 2 den büyüktür. ) Konkomitan hepatit C enfeksiyonu alkolik siroz gelişmesini hızlandırır. C) Serum aspartat aminotransferaz düzeyleri sıklıkla 1000 U/l den büyüktür. D) Serum protrombin zamanı uzamış olabilir, ancak aktive parsiyel tromboplastin zamanı genellikle etkilenmemiştir. E) Alkolik siroz patolojisinde karakteristik olarak sıklıkla küçük rejeneratif nodüllerle birlikte yaygın ince skarlaşma görülür. 58. İki günlük diyare hikâyesi ile başvuran bir hastada aşağıdakilerden biri hariç hepsinde gaita kültürü istenip işe gitmemeleri için ev istirahati içeren rapor verilmelidir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle davranmamanız gerekmektedir? 61. On altı yaşında bir genç kız bir ay önce sarılık, halsizlik, kusma ve anoreksi tablosuyla size başvurmuştur. Genç kızın iki aile ferdinde de benzer semptomlar ortaya çıkmıştır. Anti-hepatit A virüs (HAV) IgM pozitifliğini içeren viral seroloji testleri sonrasında hepatit A enfeksiyonu teşhisi konulmuştur. Genç kıza konservatif bir tedavi düzenlenmiş ve ilk görülmesinden bir hafta sonrasında tamamen düzelmiştir. ugün ise genç kız bir ay önceki semptomlarla tekrar başvurmaktadır. Sarılığı vardır, ilk istenen laboratuvar testlerinde transaminaz düzeylerinde yükselme dikkat çekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hastada ne olduğunu en iyi açıklayabilir? A) Hepatit-A rekürrensi ) Tekrarlayan hepatit C) Hepatit-C ile koenfeksiyon D) İlk enfeksiyonun yetersiz tedavisi E) İlk teşhis yanlıştır, hastada hepatit- olması muhtemeldir. A) Yaş>75 ) Kanlı gaita C) Ateş>38.5 C D) Dehidratasyon E) Yakın zamanda akciğer nakli yapılmış olmak 9

10 yaşında erkek bir hasta sık sık ama az miktarda dışkılama hikâyesi ile başvuruyor. Gaitasının normal sayılmayacak kadar gevşek ya da sert olmadığını ifade eden hasta defekasyon sırasında biraz ağrısı olduğunu söylemektedir. Hastada karın ağrısı, bulantı, kusma, melena ya da ateş yoktur. Yaşam kalitesini bozan günde 8-10 dışkılaması olan hastada inkontinans yoktur. Hastanın şikâyetlerini açıklayabilecek en muhtemel teşhis aşağıdakilerden A) Proktit ) Ülseratif kolit C) Hipotiroidizm D) Viral gastroenterit E) Nöromusküler bozukluk 63. Aşağıdakilerden hangisi gastrik asit sekresyonuna sebep olmaz? A) Asetilkolin ) Kafein C) Somatostatin D) Histamin E) Gastrin 64. Peptik ülser hastalığı olduğu bilinen bir hasta, acil servise ani başlayan bir karın ağrısı ile başvuruyor. Hastada peritonit gelişmiş olabileceğini düşünüyorsunuz ancak sizden önce yapılan muayeneler sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hasta batın muayenesini reddetmektedir. Palpasyon yapmaksızın aşağıdaki manevralardan hangisi ile peritonit varlığını ispatlayacak özgün delil elde edebilirsiniz? 65. Kronik hepatit virüs (HV) enfeksiyonunda hepatit ye antijeni (HeAg) varlığı aşağıdakilerden hangisine işaret eder? A) İyileşen enfeksiyon ) Devam eden viral replikasyon C) Siroza giden karaciğer fibrozisi gelişmektedir. D) Takip eden 1-2 hafta içinde akut alevlenme gelişme ihtimali yüksektir. E) askın (dominant) viral suş nispeten daha az virulan ve daha az bulaşıcıdır. 66. Yirmi altı yaşında ve bir hafta önce evlenmiş olan bir kadın kliniğinize geliyor. Gebelik planlamaktadır ve yaptırması gereken aşılar, özellikle de hepatit aşısı için fikrinizi sormaktadır. Anamnezine göre alkol, uyuşturucu kullanımı ya da ilaç bağımlılığı yoktur. Çok eşli bir cinsel hayat tarif etmemektedir ve kırtasiye malzemeleri üreten bir firmanın santral görevlisi olarak çalışmaktadır. u durumda hepatit aşılaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Aşılama 2 yaşından küçük çocuklara yapılmamalıdır. ) Gebelik aşılama için bir kontraendikasyon değildir. C) Hepatit aşılaması 1 ay arayla intramusküler 2 doz hâlinde verilecektir. D) u kişinin aşılama yapmadan önce hepatit serolojisi kontrol edilmelidir. E) Sadece belirlenmiş risk faktörleri olan kişilere aşılama yapılmaktadır, bu kişiye yapılması gerekmemektedir. A) Oskültasyon ile bağırsak seslerinin duyulmaması ) Kostovertebral açıya uygulanan hafif bir baskı ile karın ağrısının belirginleşmesi C) Rektal muayene ile gizli kan pozitif gaita elde etmek D) Oskültasyon ile bağırsak seslerinin hiperaktif olduğunun duyulması E) Zorlu öksürme ile karın ağrısının belirginleşmesi 10

11 67. Kırk altı yaşında osteoporoz hikâyesi de olan kadın bir hasta hematemez ile başvuruyor. 2 saattir kahve telvesi görünümlü kusmalarının yanında parlak kırmızı renkli kusmasınında olduğunu tarif eden hastanın acil serviste kusması olmamıştır. Kalsiyum, vitamin D ve alendronat kullanmakta olan hastanın vital bulguları TA: 108/60 mmhg, nabız: 93 atım/dk ve ateş: 37.6 C şeklindedir. Hematokrit değeri % 30 olan hastaya intravenöz (iv) sıvı replasmanı başlanıp acil üst endoskopi planlanıyor. u hastaya derhal iv proton pompa inhibitörü (PPİ) başlanmasının oynayacağı rol için aşağıdakilerden hangisi en doğrudur? A) Osteoporoz hikâyesi nedeniyle kontraendikedir. ) Daha fazla kanamayı azaltacağı için başlanmalıdır. C) u hastada acil iv PPİ tedavisi endikasyonu yoktur. D) Endoskopide yüksek riskli ülser tespit edildiği taktirde başlanmalıdır. E) Hastanın kanama riskini, hospitalizasyon süresini, cerrahi müdahale ihtiyacı ihtimalini ve mortaliteyi azaltacaktır. 68. Aşağıdaki kanser türlerinden hangisi karaciğere sık metastaz yapmaz? A) Melanoma ) Kolon kanseri C) Meme kanseri D) Akciğer kanseri E) Prostat kanseri 69. Kırk beş yaşında erkek hasta son bir senedir zaman zaman bir kaç gün öncesinde yediği gıda parçalarının regürjitasyonunu tarif etmektedir. Hastanın eşi ise hastanın nefesinin kötü kokmasından şikâyetçidir. Hastada ara sıra katı gıdalar alırken disfaji olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? 70. İnflamatuar bağırsak hastalığının (İH) sebepleri arasında egzojen faktörler bulunabilir. Gastrointestinal flora enflamatuar bir cevabı tetikleyebilir veya enflamasyonu inhibe edebilir. Probiyotikler İH tedavisinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki organizmalardan hangisi İH tedavisinde kullanılmıştır? A) Lactobacillus spp. ) Escherichia spp. C) Shigella spp. D) Clostridium difficile E) Campylobacter spp. 71. Yetmiş sekiz yaşında huzur evinde yaşayan bir kadın hasta rektal ağrı ve bol sulu diyare şikâyeti ile başvuruyor. akıcısı bu şikâyetlerin öncesinde hastanın iki haftalık bir kabızlık çektiğini ifade ediyor. ir doktor arkadaşınız gaitada Clostridium difficile antijeni için numune göndermiş ve sonuç negatif gelmiştir. Teşhis koyabilmek için sıradaki yaklaşımınız ne olurdu? A) Kolonoskopi ) Gaita kültürü C) Gaitadarotavirus antijeni testi D) Rektal tuşe ile muayene E) Gaitada C. difficile antijeni test tekrarı 72. Akrodermatitis enteropatika için altta yatan sebep aşağıdakilerden A) Dislipidemi ) Çinko eksikliği C) Androjen fazlalığı D) Vitamin C eksikliği E) Magnezyum eksikliği A) Akalazya ) Skleroderma C) Zenker divertikülü D) Diyabetik gastroparezi E) Gastrik çıkım obstrüksiyonu 11

12 73. Plummer-Vinson sendromu ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi yoktur? A) Koilonişi ) Demir eksikliği C) Angüler stomatit D) Artmış kanser riski E) Özefagus alt uç darlığı 74. Karsinoid tümörlerin köken aldığı hücre tipi aşağıdakilerden A) Enterokromaffin hücreler ) Pariyetal hücreler C) Kupffer hücreleri D) Paneth hücreleri E) Goblet hücresi 77. Otuz üç yaşında Crohn hastalığı olan bir erkek hastanız glukokortikoid ve 5-ASA preparatlarına iyi cevap vermemektedir. Steroid yerine kullanılıp steroid ihtiyacını azaltacak (steroidsparing) ilaçları merak eden hastanızın karaciğer ya da böbrek hastalığı yoktur. Haftalık metotreksat enjeksiyonu uygulaması başlıyorsunuz. Karaciğer fonksiyonları ve tam kan sayımı takibi yanı sıra metotreksat tedavisinin hangi komplikasyonu hakkında hastanıza bilgi verirdiniz? A) Lenfoma ) Pnömonit C) Pankreatit D) Primer sklerozan kolanjit E) Dissemine histoplazmozis 78. Aşağıdakilerden hangisi kolanjiyoarsinom gelişmesinde risk oluşturmaz? 75. Candida albicans özefajiti aşağıdakilerden hangisi ile en az ilişkilidir? A) Alkolizm ) Skleroderma C) Demir eksikliği D) Diabetes mellitus E) Gastrik hipoklorhidri 76. Aşağıdaki mikroorganizmaların hangisinin intestinal enfeksiyonu akut apandisiti taklit edebilir? A) Giardialamblia ) Cryptosporidium C) Clostridium difficile D) Yersiniaenterocolitica E) Campylobacterjejuni A) Karaciğer kelebeği (fasciolahepatika) ) Lastik sanayiinde çalışıyor olmak C) Sklerozan kolanjit D) Koledok kisti E) Kolelitiazis 79. On dokuz yaşında bir erkek öğrenci sağ diz ve sol ayak bileği ağrısı ile başvuruyor. Zaman zaman ortaya çıkan diyare şikâyeti ile birlikte olduğunda ağrıların şiddeti artıyormuş. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? A) Ülseratif kolit ) Amipli dizanteri C) Çölyak hastalığı D) Kronik apandisit E) Whipple hastalığı 12

13 80. Zollinger-Ellison sendromu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Diyare ve steatorenin sebebi duodenal içeriğin lüzumundan fazla asit ph ya sahip olmasıdır. ) Uzun süredir mevcut olan pernisiyöz anemi bu sendromun ortaya çıkmasını tetikleyebilir. C) Tedavi için öneri yüksek doz proton pompa inhibitörü ve yakın takip uygulamasıdır. D) Çoğu sporadik görülse de bir kısmı Multipl Endokrin Neoplazi (MEN tip 1) in bir parçası olarak görülür. E) Sendroma sebep olan lezyon çoğunlukla porta hepatis, mid-duodenum ve pankreas başı arasında kalan üçgendedir. 82. Otuz yedi yaşında bir kadın hasta yutmada zorluk ana şikâyeti ile başvuruyor. Göğüs orta bölgesinde gıdaların takıldığı gibi bir hisse sahip olduğunu ve sıvı ile katı gıdalar arasında fark olmadığını ifade eden hasta aceleyle yediğinde şikâyetlerinin daha kötü olduğunu belirtiyor. 7 kg lık zayıflaması ve yemeklerden sonra sindirilmemiş gıda regürjitasyonu olduğunu söyleyen hastanın baryumlu özefagus grafisi şekilde görüldüğü gibidir. Aşağıdakilerden hangisi en muhtemel teşhisiniz olurdu? 81. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan ajanlardan aşağıdakilerden hangisi gebelik sırasında kontraendikedir ve kesinlikle kullanılmamalıdır? A) Sulfasalazin ) Prednizon C) Metronidazol D) Azotiopirin E) İnfliximab A) Akalazya ) Özefageal spazm C) Özefagus kanseri D) Özefageal striktür E) CREST sendromu 83. İnflamatuar bağırsak hastalıklarının ekstraintestinal bulguları arasında aşağıdakilerden hangisi hastalık aktivitesindeki alevlenmelerle birlikte daha kötüleşme gösterir? A) Üveit ) Artrit C) Nefrolitiazis D) Ankilozan spondilit E) Primer sklerozan kolanjit 13

14 84. Hepatoselüler karsinom (HCC) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) HCC ile hemanjiyom dinamik tomografik inceleme ile ayırdedilebilir. ) HCC hepatik arterden beslendiği için terapötik embolizasyonlarında bu arter kullanılır. C) üyüklükleri 1,5 ile 2,5 cm arasında olan üç HCC lezyonuna alkol enjeksiyonu aynı seansta yapılabilir. D) HCC nin kemoembolizasyonu sonrasında erken dönem transaminaz düzeylerinde yükselme normaldir. E) Sirozlu bir karaciğerin tomografisinde bir lezyon görülüyor ancak hastanın alfa fetoprotein düzeyi normal olduğundan HCC varlığı dışlanabilir. 85. On yedi yaşında zihinsel engelli bir hasta ebeveyni tarafından son 1-2 ayda 4 kg zayıfladığı ve karın ağrısı da yapan bir sorunu olabileceği endişesi ile getiriliyor. Son iki yıldır bir özellikli bakım ve eğitim merkezine devam eden hastanın anamnezinde yıllardır mevcut inatçı bir epilepsisi dikkat çekiyor. En son iki hafta önce nöbet geçirmiş olan hastanın tedavisinde lamotrijin and karbamazepin kullanılıyor. Fizik muayenesinde iyi görünen hastanın ateşi yoktur ve patolojik bir bulgu tespit edilememiştir. Gaita incelemesinde 1-2 cm uzunluğunda beyaz kurtcuklar görülmüştür. u durumda en uygun tedavi seçeneğiniz aşağıdakilerden hangisi olurdu? A) Levamizol ) Piperazin C) Nikozamid D) Mebendazol E) Prazikuantel 86. Divertikülit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Divertikülün bir çeşit enfeksiyonudur. ) Siprofloksasin ve metronidazol tedavide kullanılabilecek iyi bir kombinezondur. C) Komplikasyonları arasında apse oluşumu, fistül oluşumu ve perforasyon sayılabilir. D) Sağ tarafa yerleşmiş divertiküliti apandisitten ayırt etmek klinik olarak mümkün değildir. E) Şüphelenildiğinde teşhise götüren en doğru yaklaşım endoskopik inceleme veya kontrast grafidir. 87. Yirmi bir yaşında kistik fibrozis teşhisi olan bir kadına kronik pankreatit teşhisi de konulmuştur. u durumda hasta aşağıda sayılan risklerden hangisine sahip kabul edilemez? A) Steatore ) Pankreas kanseri C) Niasin eksikliği D) Vitamin A eksikliği E) Vitamin 12 eksikliği 88. Yağ malabsorbsiyonu için aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) eslenme yetersizlikleri nadirdir. ) Steatore var diyebilmek için 24 saatlik gaitada 7 g dan fazla yağ bulunmalıdır. C) Malabsorbsiyon ortaya çıkmadan önce pankreasın ekzokrin fonksiyonunun % 90 ının kaybolması gerekir. D) Semptomlar arasında yağlı ve kötü kokulu gaita vardır ve gaita tuvalette sifonu çekince kolay temizlenmez. E) Çölyak hastalığı gastrointestinal semptomların ve yağ malabsorbsiyonunun sıklıkla göz ardı edilen nonspesifik bir sebebidir. 14

15 89. Kronik hepatit C teşhisi olan 52 yaşında erkek hasta artan sağ üst kadran karın ağrısı ile başvuruyor. Muayenede sağ üst kadranda kitle ele gelmektedir. Tomografi ile karaciğer sağ lobda 5x5 cm lik bir kitle görülmüştür. Serum alfa fetoprotein düzeyi yükselmiştir. Ultrasonografi eşliğinde yapılan kitle biyopsi hepatoselüler karsinoma işaret etmektedir. Sonraki adım olarak yapılabilecekler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kemoembolizasyon ) Sistemik kemoterapi C) Cerrahi rezeksiyon için sevk D) Radyofrekans ablasyon için sevk E) Karaciğer transplantasyonu için sevk 90. Kronik aktif hepatit kronik persistan hepatitten aşağıdakilerden hangisinin varlığı ile en güvenilir şekilde ayırdedilir? A) Ekstrahepatik bulgular ) Serumda hepatit yüzey antijeni C) Karakteristik karaciğer histopatolojisi D) Anlamlı düzeyde anti düz kas antikoru E) Serumda hepatit core antijenine karşı antikor 92. Sukralfat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Asit ortamda daha etkilidir. ) Gebelikte kullanımı güvenlidir. C) Digoksin absorbsiyonunu baskılar. D) Ağır olmayan reflü özefajiti vakalarında seçilebilecek yan etkisi çok az bir tedavi yöntemidir. E) Yüksek doz kullanıldığında ishal yapabileceği bilinmelidir. 93. Hepatik ven basınç gradienti (HVG) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) udd-chiari sendromunda HVG ölçülemez. ) Portal ven trombozuna sekonder portal hipertansiyonda HVG normaldir. C) Hepatik venöz kama basıncı ile hepatik venserbest basıncı arasındaki farktır. D) Portal hipertansiyonun varlığına işaret eder ancak komplikasyonları ile arasında bir korelasyon yoktur. E) HVG ölçümünün en önemli endikasyonlarından biri portal hipertansiyon tedavisinin etkinliğini monitörize etmektir. 91. Özefagus kanseri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Skuamöz hücreli kanser gelişiminde beslenme alışkanlıkları risk faktörlerindendir. ) Geçmişte en yaygın özefagus kanseri skuamöz hücreli kanser iken son yıllarda dünya genelinde adenokanser öne geçmiştir. C) Endoskopik ultrasonografi, periözefageal lenf nodu metastazlarını ortaya çıkarmada görüntüleme yöntemlerinin en iyisidir. D) Skuamöz hücreli kanser özefagusun üst ve orta 1/3 bölümlerinde, adenokanser 1/3 alt bölümünde daha sık görülür. E) Teşhis ve tedavi modalitelerinden biri olan kromoendoskopi ve endoskopik mukozal rezeksiyon yöntemi adenokanserden ziyade skuamöz hücreli kanserde faydalıdır. 94. Proton pompa inhibitörleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ön ilaçlardır. ) Asit ortamda aktifleşirler. C) Maksimum asid süpresyonunu ilk dozdan itibaren oluştururlar. D) Asid stimülasyonu yapan faktöre bağlı olmadan her tip hiperasidite tedavisinde etkilidirler. E) Günde tek doz kullanılma sonucu kronik renal yetmezlikte kan düzeylerinde artış oluşmaz. 95. Safra reflüsüne bağlı gastropati tedavisinde asid süpresyonuna rağmen tedaviye yanıtsız hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisi önerilir? A) Sukralfat ) Telenzepin C) Raberprazol D) Famotidin E) Ranitidin 15

16 96. Kronik kullanımda tardifdiskinezi oluşumuna neden olabilen antiemetik ilaç aşağıdakilerden A) Ondansetron ) Deksametazon C) Ramosetron D) Metoklopramid E) Aprebitant 100. Kronik kullanımda vitamin 12 eksikliği oluşturan ülser ilacı aşağıdakilerden A) Omeprazol ) Misoprostol C) Karbenoksolon D) Rebamipid E) Sukralfat 97. Nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımına bağlı oluşan gastrointestinal sistem ülseratif lezyonlarının iyileşme sürecinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi daha üstündür? A) Misoprostol ) Famotidin C) Lansoprazol D) Ranitidin E) Simetidin TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 98. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin kronik konstipasyon ve hepatik ensefalopati tedavisinde kullanımı mevcuttur? A) Nalokson ) Laktuloz C) isakodil D) Sodyum fosfat E) Polietilen glikol 99. Uzun dönem izoniazid tedavisi alan hastada aşağıdaki vitaminlerden hangisinin replasmanı yapılmalıdır? A) C vitamini ) A vitamini C) K vitamini D) Tiamin E) Piridoksin 16

17 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 11. GRUP: GASTROENTEROLOJİ SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. b 2. c 3. d 4. e 5. c 6. a 7. b 8. d 9. b 10. a 11. d 12. e 13. c 14. a 15. e 16. d 17. e 18. a 19. b 20. e 21. c 22. d 23. a 24. b 25. e 26. c 27. a 28. d 29. b 30. e 31. b 32. c 33. d 34. a 35. b 36. c 37. e 38. c 39. d 40. a 41. e 42. d 43. a 44. b 45. c 46. a 47. b 48. e 49. d 50. a 51. c 52. a 53. b 54. d 55. e 56. b 57. c 58. d 59. c 60. d 61. b 62. a 63. c 64. e 65. b 66. b 67. d 68. e 69. c 70. a 71. d 72. b 73. e 74. a 75. c 76. d 77. b 78. e 79. a 80. c 81. d 82. a 83. b 84. e 85. d 86. e 87. c 88. a 89. b 90. c 91. b 92. e 93. d 94. c 95. a 96. d 97. c 98. b 99. e 100. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 11. GRUP GSTROENTERELOJİ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 GASTROENTERİTLER Gastroenterit (g.e) gastrointestinal kanalın herhangi bir bölümünün inflamasyonudur

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf HEMATEMEZ Kanlı kusma Treitz ligamanının proksimalinden MELENA Siyah, pis kokulu, cıvık dışkılama Özofagus, mide, proksimal ince bağırsaktan HEMATOKEZYA Kanlı

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ 09:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOMÜ 2016-2017 Eğitim Yılı Dönem III 5. Ders Kurulu Gastrointenstinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Prof.Dr.Hakkı

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI NE YAPAR? Gastroenteroloji tüm sindirim sistemini (yemek borusu, mide barsaklar) ve bunun yanısıra karaciğer, safra kesesi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ. Gastroenteroloji Bilim Dalı

ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ. Gastroenteroloji Bilim Dalı ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ Dr. Hakan Şentürk Gastroenteroloji Bilim Dalı Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi A.K. 69, E A.K. 69 Yaş, E Şikayeti: 1 ayda 10 kg kaybı olan ve 15 gündür sarılığı artan hasta. USG:İntrahepatik

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 3 Sorular Soru 1 a) BT US izleminde boyut artışı gösteren ovaryan kompleks kistik bir lezyon için ne yapılmalıdır? b) PET BT c) MR d) Laparoskopi e) Laparotomi Soru 1 a) BT US

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

Akut Pankreatit. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Akut Pankreatit Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Anatomi ve fonksiyonlar Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Etyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Anatomi ve fonksiyonlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri Organik nedenler ekarte edilmiştir Gastroenteroloji Genelde 4-18 yaş arası Normal fizik muayene Gaitada gizli kan negatif Uyarıcı belirti ve bulgular yok 1 2 Kronik

Detaylı

KARACIGER HASTALIKLARI TANISI, TEDAVISI, ÖNLENMESI - HASTA VE HASTA YAKINLARI IÇIN BILGI

KARACIGER HASTALIKLARI TANISI, TEDAVISI, ÖNLENMESI - HASTA VE HASTA YAKINLARI IÇIN BILGI KARACIGER HASTALIKLARI TANISI, TEDAVISI, ÖNLENMESI - HASTA VE HASTA YAKINLARI IÇIN BILGI G.Babayeva Asistan Doktor Sunum 1. Karaciger nerededir ve görevi nedir? 2. Karaciğer hastalığı nasıl tespit edilir?

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Mikroskopik Kolit. Dr. Taylan KAV. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı. Ankara

Mikroskopik Kolit. Dr. Taylan KAV. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı. Ankara Mikroskopik Kolit Dr. Taylan KAV Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji Bilim Dalı Ankara Mikroskobik kolit (MK) kronik sulu ishalin sık görülen nedenlerinden biridir.

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Doç.Dr. Mine Güllüoğlu İÜ İTF Patoloji AD Mart 2015 SAFRA KESESİ ANOMALİLERİ Anomaliler Safra taşları Şekil anomalileri

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı