T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ACİL SERVİS ANABİLİM DALI INTÖRN PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ACİL SERVİS ANABİLİM DALI INTÖRN PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu"

Transkript

1 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ACİL SERVİS ANABİLİM DALI INTÖRN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar Başkoordinatör Prof. Dr. Banu Doğan Gün Başkoordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Kıvanç Ergen Dönem Koordinatörü Doç. Dr. Cumhur Aydemir Dönem Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Yüksek DİSİPLİN/BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ Acil Tıp ve Travmatoloji Yrd. Doç. Dr. Abdullah Cüneyt Yrd. Doç. Dr Hilal Program Sorumlusu Yrd. Doç. Dr Abdullah Cüneyt ACİL SERVİS INTÖRN PROGRAMI Çalışmalar, Acil Tıp Anabilim Dalı nda sekiz hafta süre ile yapılacaktır. Öğrenciler sırayla acil servise başvuran hastaların anamnezini alır, fizik muayenelerini yapar ve tetkik istemleri için acil serviste görevli asistan doktorlarla (tıpta uzmanlık öğrencileriyle) ve/veya acil tıp anabilim dalı öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirmelerini tamamlarlar. Öğrenciler, staj süresince kendi hastalarının bakım ve tedavileri konusunda istenilen çalışmaları eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Öğretim üyeleri tarafından sabah servis vizitini takiben yapılan hasta başı pratiğinde, öğrencinin hastanın tanı ve tedavisi ile günlük sorun ve bulgularını bilmesi arzulanmaktadır. Bu nedenle öğrenci visit saatlerinde hastasını sunabilecek şekilde hazır olmalı ve konu ile ilgili teorik bilgilerini yoklamalıdır. Hastalarına vizit sonrasında girişim veya diagnostik tetkikler (anjiografi, ekokardiyografi, endoskopi, vb.) yapılacaksa, tetkik sırasında hastaya eşlik etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde, hem ilgili girişim hakkında fikir edinmeleri ve asistan ile öğretim üyelerini konu hakkında bilgilendirebilmeleri mümkün olacaktır. NÖBETLER: Öğrenciler stajları süresince resmi mesai saatlerinde Acil Serviste bulunacaklardır. Aylık hazırlanan nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet tutacaklardır. Mesai günlerinde bir gece önce nöbetçi olan öğrenciler, saat da yapılacak olan visit sonrasında 24 saat izinli olacaklardır. Tatil günlerinde nöbetler saat ile bir sonraki gün saat arasında toplam 24 saat olarak düzenlenmiştir eğitim öğretim yılı nöbet sistemi, sabit gruplarla 24 saatlik planlanmakla beraber fiziki koşulların değişmesiyle nöbet sisteminin değiştirilmesi acil tıp öğretim üyelerinin inisiyatifiyle olabilir. İntörn doktorların nöbet sayıları ve süreleri hizmet açığının kapatılması

2 için artırılamaz. İntörnler staj süresinin başında öğretim üyesi tarafından klinik tanıtımı, anamnez alma, görüşme teknikleri, dosya hazırlama, hasta yatırma, taburcu işlemleri ve tutulan kayıtlar ile ilgili teorik bilgilerin verildiği adaptasyon eğitimine katılır. Öğrenciler acil serviste çalışma süresince sorumlu asistan veya uzmanların denetiminde, öğle ve akşam yemeklerine toplu olarak değil, dönüşümlü olarak çıkacaklardır. İhtiyaç durumunda kısa süreli ayrılmalarda intörn doktor hastasını diğer intörn arkadaşına devretmek ve asistan doktora nerede olduğunu bildirmek durumundadır (Örnek: Yemek molaları). Bütün intörnler tek tek, sırayla ve eşit sürelerde yemek arası süresi kullanır. Fakülte dekanlığı tarafından önceden ilan edilen durumlar dışında resmi tatil günlerinde (yılbaşı, bayramlar) nöbetçi öğrenciler görevi başında olacaklardır. Hastalık ve önemli mazeretler nedeni ile nöbet değişikliği yapılması arzu edildiğinde veya öğrencinin herhangi bir nedenle nöbete gelememesi durumunda mutlaka eğitimden sorumlu öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr Hilal HOCAGİL e bilgi verilmeli ve onayı alınmalıdır. İlgili öğretim üyesine ait tüm telefon numaraları servis görevlilerinden temin edilebilir. Acil Tıp stajı sırasında acil müdahale gerektirir problemleri olan hastaların takip ve tedavisi gerçekleştirilecek ve bu konuda eğitim alınacaktır. Her öğrenci çalıştığı birimde, öngörülen asgari sayısı aşağıda gösterilen uygulama çalışmalarını yapmış, eğitim toplantılarına katılmış, staj süresini tamamlamış olmak şartı ile Acil Tıp Anabilim Dalı ndan başarı belgesi almaya hak kazanır. Bu nedenle gün içinde yapılan çeşitli yoklamalarda hazır bulunmalıdır. Devam onayının alınması için, staj bitiminde öğrenci karneleri Acil Anabilim Dalı öğretim üyesine teslim edilmelidir. Acil servis işleyişinde periferik damar yolu açma ve venden kan alma işlemleri hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir, intörn doktor staj karnesinde bulunmamaktadır. Ancak acil tıp stajı öğrenme hedeflerimiz içinde yer almaktadır ve her intörn doktorun staj süresince en azından birkaç defa bu işlemleri yapmasını önermekteyiz. YETERLİLİK: Yeterlilik değerlendirilmesinde Dönem 6 kurulunun belirlediği yöntemler kullanılır. İntörn doktor staj karnesinin değerlendirmesi, eğitime katılım devamlılığı, nöbetlere katılım devamlılığı ve dekanlık tarafından gönderilen intörnlük stajı değerlendirme formu kullanılır. DEVAMSIZLIK ve YETERSİZLİK: İntörn doktorlar geçerli bir gerekçe belirtmeksizin ve öğretim üyelerinden izin almaksızın devamsızlık yapamazlar. Devam süresi açısından ve bilgi-beceri kazanma açısından yetersiz değerlendirilen intörn doktor, acil tıp stajını tekrarlar. AMAÇ: İntörn doktor öğrencilik ve doktorluk arasındaki geçiş döneminde tıbbi, iletişim ve mesleki eğitim donanımlarını kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisini geliştiren ve bu öğrenme sürecini öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının sorumluluğu ve gözetiminde gerçekleştiren HEKİM ADAYIDIR İntörn doktorlar acil tıp stajında mesleksel değerler ve ilkeler ışığında, sağlık sorunlarına çözüm üretebilme becerilerini geliştirmeleri ve pekiştirmelerinin yanı sıra seminer programları, makale saatleri, eğitim saatleri ve bunun gibi akademik etkinliklere katılarak tıbbi bilgi, yorum ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirirler. Bu amaçla intörn doktor: - Acil tıp öğretim üyelerinin sorumluluğunda daha önceki eğitim dönemlerindeki klinik beceriler laboratuarı ve staj kurullarında öğrenmiş olduğu bilgi ve beceriyi uygular. - Acil servis rutin poliklinik uygulamasına etkin olarak katılır. - Acil serviste kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları ile yakından ilgilenir, hasta yakınlarıyla etkin iletişim kurar, nöbet tutar, öğretim elemanı gözetiminde tıbbi girişimlerde bulunur. - Tıbbi kayıt tutma ve değerlendirme becerisi, elektronik ortamda hasta yönetim programlarını kullanma becerisi kazanır. -Acil serviste liderlik ve ekip çalışma becerileriyle sağlık çalışanları ve toplumla etkin iletişim kurma becerilerini pekiştirir. -Yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı tıp ilkelerini kullanma becerisini edinir.

3 Dersin Kodu Dersin Konusu T Acil Serviste Hastaya Yaklaşım T Acil Serviste Medikolegal Durumlar T Sistemik Muayene T Yetişkin Ve Çocuklarda: TYD T Yetişkin Ve Çocuklarda: İKYD T EKG T Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım T Akut Koroner Sendromlar T Senkop T Hipertansif Aciller T Aritmiler ve Antiaritmik İlaçlar T Kalp Yetmezlikleri Ve Akut Pulmoner Ödem T Akut Solunum Sıkıntısı T Acil Serviste Sık Kullanılan İlaçlar T PulmonerTromboemboli T Derin Ven Trombozu T Oklüziv Arteriyel Bozukluklar T Aort Anevrizma/ Aort Disseksiyonu T Akciğerin İnflamatuar Ve İnfeksiyöz Bozuklukları (KOAH, Pnomoni, Ampiyem,Apse Astım) Öğretim Üyesi Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Teorik Saat 3 0 T SpontanPnömotoraks Cüneyt T Hiperglisemik Aciller T Hipoglisemik Aciller T Asit Baz Bozuklukları Pratik Saat

4 T Akut karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım. T Gastrointestinal İnflamatuar Ve Enfeksiyöz Hastalıkları (Hepatobilier sistem ve Pankreas) Gastrointestinal İnflamatuar Ve Enfeksiyöz Hastalıkları(İntestinal Sistem) Cüneyt Cüneyt T Cüneyt T Tuba Ovarian Acil Hastalıklar T Transfüzyon Reaksiyonları Cüneyt T Alerjik Ve Anaflaktik Reaksiyonlar T Acil Serviste Antibiyotik Kullanımı Cüneyt T Sepsis Ve Septik Şok T Yaygın Viral Ve Bakteriyel Enfeksiyonlar Cüneyt T Nörolojik Muayene T Pirmer Baş Ağrıları T Nöbetler ve StatusEpileptikus T Nörolojik Vasküler Bozukluklar (İskemik ve Hemorajik hastalıklar) Cüneyt T SSS Enfekiyonları Cüneyt 2 T Kulak-Burun-Boğazın Sık Görülen İnflamatuar Ve İnfeksiyöz Bozuklukları Cüneyt T Afet ve Afetlere Hazırlık T Zehirlenmiş Genel yaklaşım.hastaya T Acil serviste Suicid Girişiminde bulunan Hastaya Yaklaşım. Çevresel Aciller: Hipotermi, Hipertermi, T Elektrik Ve Yıldırım Çarpmaları, Boğulma, Isırıklar ve Sokmalar, Cüneyt Karbonmonoksit Zehirlenmesi) T Ait Baz ve Elektrolit Bozuklukları Cüneyt T Karın Ağrılı Hastaya yaklaşım T Bulantı Kusma T Pıhtılaşma Bozuklukları ve Hemostaz

5 T T T T T T T T Yanıklar Tetkikleri Bilinci Kapalı Olan Hastaya Yaklaşım Baş Dönmesi ve Sersemlik Hissi Su Ve Gıda Kaynaklı Enfeksiyon Hastalıklar Tetanoz Akut Böbrek Yetmezliği Ürolojik Taş Hastalığı ve Akut komplikasyonları. Ortopedik Yaralanmaların İlk Değerlendirmesi ve Yönetimi. T Çoklu Travma T Yumuşak Doku Yaralanmaları T Alçı ve Atel Teknikleri T T T T T Kafa Travması Maksillofasial Travma Kulak Burun Boğaz Travması Göz Travmaları Boyun Travması Vertebra Travması Göğüs Travması, Karın Travması,Pelvis Travması,Genitoüriner Travma Spesifik Popülasyonlardaki Travma: Çocuk Travmaları, Yaşlı Travmaları, Gebelik Travmaları Afetlerde Sağlık Hizmetleri Risk ve Kaynak Yönetimi T Etkin CPR Girişimleri T Acil Girişimsel İşlemler Acil Hava Yolu;Orofarengeal Ve NazofarengealAirway Uygulama EndotrakealEntübasyon, Larengeal Mask Airway, Kombi Tüp, I-Gel, Fastrack Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt T Acil Durumlarda Hızlı Seri Entübasyon T Oksijen Tedavisi -Bag-Mask-Valve Ventilasyon T Kan Gazı Analizi, PulseOximetre Ve Kapnografinin Karşılaştırılması Cüneyt T EKG yorumlama, Dolaşımın

6 T T T T Monitorizasyonu,Defibrilasyon PeriferikVenöz Kateterizasyon- İntraosseöz Yol Orofarinksİnspeksiyonu-Otoskopi- Anterior Rinoskopi Nazal Tampon Uygulaması, Hava Yolundan Yabancı Cisim Çıkarılması Nazogastrik Tüp Yerleştirme- Gastrik Lavaj- Mesane Kateterizasyonu Yerleştirme T Hasta İzolasyonu Ve Personel Koruma T T Omurga Tahtası Kullanımı Ve Spinalİmmobilizasyon, Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri Splint Uygulama (Flaster, Bant, Spanch, Bandaj) T GKS Dahil Bilinç Kaybı Değerlendirmesi T T T T T T T T T Apse İnsizyon Ve Drenajı- Aseptik Teknikler Yumuşak Doku Yaralanmaları Ve Laserasyonların Tedavisi- Yara İrrigasyonu Ve Yara Kapama- SutürTeknikleri,Stapler, Doku Yapıştırıcısı Uygulamaları Uygun Adli Bildirimleri Yapma- Medikolegal Dokümantasyonların Yazılması Ve Korunması Lokal, Topikal Ve Regional Anestezi Teknikleri Kimyasal Biyolojik Radyolojik Ve Nükleer Dekontaminasyon Nöro-İmaging Yorumlama Kritik Hastanın Transportu sırasındatelekomunikasyon Ve Telemedicine Uygulamaları Kritik Hastanın Transportu için Acil Tıp Sistemi Aracının Hazırlanması Kritik Hastanın Transport Esnasında Tedavi Ve Monitorizasyonun Spesifik Yönleri Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt Cüneyt 0 2 Teorik 136 Pratik 24 Toplam 160

7

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI STAJ PROGRAMI Dekan Başkoordinatör Dönem VI Koordinatörü Dönem VI Koordinatör Yrd. : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR : Prof. Dr. Nevin

Detaylı

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU

DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI ÇALIŞMA KILAVUZU i Bu Kılavuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde(aütf) Dönem VI öğrencilerinin kullanımına yönelik,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN EL KİTABI ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ÖZET... 3 HOŞGELDİNİZ!...

Detaylı

DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ. Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı:

DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ. Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı: DÖNEM VI İNTÖRN ÖĞRENCİ KARNESİ Adı: Soyadı: Öğrenci No: Eğitim/Öğretim Yılı: 1 2 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2. Halk Sağlığı 3. Aile Hekimliği 3. İç Hastalıkları 4. Kadın Hastalıkları ve Doğum 5.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI İÇİNDEKİLER GİRİŞ A. Amaç B. Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI

SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİVEREK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON EL KİTABI BAŞTABİP BAŞTABİP YRD. İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ SAĞLIK

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ TANIMLAR, AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK TANIMLAR Bu yönerge de geçen; Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN DERS TANITIMI VERİ GİRİŞİ KILAVUZU BAŞLIKLAR Dersin Adı Dersin Kodu AÇIKLAMALAR Acil Sağlık Hizmetleri 1 İAY 105 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Z Dersin Düzeyi (Önlisans, Lisans,

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ AD AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ EL KİTABI MAY IS 2010, ERZURUM Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Turan SET http://aile.atauni.edu.tr İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 16 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28469 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Esra ÇINAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Esra ÇINAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Faruk YORULMAZ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ve EDİRNE DEVLET HASTANESİ YOĞUN

Detaylı

HASTANE İDARİ YÖNETİMİ

HASTANE İDARİ YÖNETİMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014-2015 EĞİTİM REHBERİ 1 HASTANE İDARİ YÖNETİMİ Hastane Yöneticisi: Prof. Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU Başhekim: Prof. Dr. Murat

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU 0 Değerli Öğrencilerimiz, Ülkemizin en köklü ve büyük Tıp Fakültelerinden olan Ege Tıp iyi bir hekim, kararlı bir sağlık savunucusu,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013-2014 EĞİTİM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013-2014 EĞİTİM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013-2014 EĞİTİM REHBERİ 1 HASTANE İDARİ YÖNETİMİ Hastane Yöneticisi: Prof. Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU Başhekim: Prof. Dr. Murat

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KOD YÖN.YD.051 YAY. TRH. 02.01.2015 REV. TRH. REV. NO. Sayfa 1 / 16 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi KALP VE DAMAR

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI ĠÇĠNDEKĠLER TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ... 3 TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI... 4 TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı