KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI Görevli Neriman AŞKAR Hayrettin GÖKALP Mehmet ERDEM Neşe ANLIAÇIK Neşe ANLIAÇIK Zeynep TUN Zeynep TUN Görev alanı Yüksekokul Sekreteri Müdür Sekreteri, Yazı İşleri Muhasebe, Ayniyat, ÖSYM Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri Dış Ticaret Bölüm Sekreteri Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Sekreteri Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Sekreteri Dilek USLU Öğrenci İşleri Şefi V. Mehmet BABADOSTU Ali VONAL Şahin GÖÇER Öğrenci İşleri Kütüphane Teknisyen Birol GÜREŞEN Güvenlik Şefi V. Ali KESKİN Ramazan FURUNCU Metin ÇETİN Veysel KAHRAMAN Murat GÜLSÜN Emine ÖZTÜRK Songül KILIÇDAROĞLU İmran SALTAN Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli

2 Gölcük MYO çalışanlarının; KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI ( Genel Kurallar) - Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş disiplini ve ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa dikkat ederek görev bilinci ve anlayışına titizlikle özen göstermeleri ayrıca disiplini bir an bile elden bırakmamaları gerekmektedir. - Yüksekokulumuz akademik ve idari personeli, öğrencilere ve misafirlere gereken özeni göstermelidirler. Sorunların çözümüne yardımcı olmaları, hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri, Onların sorunlarının çözümünde gereken yardımı yapmaları gerekmektedir. Onlarla hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri, sorunlarda taraf olmamaları, iletişimlerinde ses tonu ve üsluba gereken özeni göstermek zorundadırlar. - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanlarımız ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibarın gösterilmesi gerekmektedir. - Sabah 8.30 akşam masai saatlerine titizlikle uymaları, diğer bürolarda çalışan personeli gereksiz yere meşgul etmemeleri, bürolar boş bırakmamaları gerekmektedir. - Akşam Nöbet tutan İdari Personel saat saatleri arasında dönem başında belirlenen nöbet yerlerinde olacaklar, nöbet günlerinde yaşanan aksaklıkları nöbet defterine not alacaklardır. Neriman AŞKAR Yüksekokul Sekreteri

3 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ÜNVANI:YÜKSEKOKUL SEKRETERİ SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1. GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: İlgili mevzuat, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük - Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, yüksekokulla ilişkin idari görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi. 2. GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Yüksekokul sekreterliğinin görev alanlarına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek. - Kurum içi ve dışı yazıları yürütmek. - Yüksekokula gelen evrakların ilgili birimlere düzenli bir şekilde dağıtımını sağlamak. - Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu,Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini müdürün talimatları doğrultusunda hazırlamak ve ilgililere duyurmak. - Kurullarda raportörlük yapmak. - Kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine işlenmesini sağlamak. - Kurul kararlarının ilgili yerlere bildirmek. - Yüksekokul ve bölümler tarafından düzenlenen tören, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikleri organize etmek. - Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçe uygulamasını gerçekleştirmek. - Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımının gerçekleşmesini sağlamak. - Yüksekokulda gerçekleştirilen satın alma işlemlerini kontrol etmek. - Yüksekokula kazandırılan malzemelerin demirbaş kayıtlarının tutulması ve diğer ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak. - Yüksekokul dahilindeki tüm bilgisayar,yazıcı,network,baskı makinesi, tepegöz ve projeksiyon cihazlarının bakım ve onarımının yapılmasını ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak. - Yüksekokulun ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla web sayfası tasarımını ve güncellenmesini sağlamak. - Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden çalıştırılacak öğrencileri belirlemek ve çalışmalarını takip etmek. - Yüksekokul içerisindeki duyuru ve ilan panolarını takip etmek ve güncellenmesini sağlamak. - Yüksekokul içerisindeki duyuru ve ilanlara izin vermek. - Yüksekokul Sekreterliğinin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatları takip etmek. - Yüksekokul Sekreterliğine ait birimler/personel arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin/personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek. - Yüksekokul birimlerinin/personelinin verimli şekilde çalışması için projeler üretmek. - Yüksekokul bünyesinde süreli görevlere atananların görev sürelerinin takibi ve yeniden atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak. - Görev alanına giren konularda,uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Müdürlük ve Genel Sekreterlik Makamına tekliflerde bulunmak. - Çalışmalara ait yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini sağlamak. - Yüksekokul kütüphanesinin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlamak.

4 - Bağlı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek. - Yüksekokul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi için Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak. - Yüksekokul personelinin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapmak. - Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek. - Yüksekokul personelinin sicil raporlarını düzenlemek. - Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak. - Güvenlik görevlilerinin görev yer ve sürelerini belirten aylık nöbet listelerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. - Maaş vergi iadesi işlemleri,fazla mesai ücretleri,ek ders ücretlerinin tahakkuku,ssk işlemleri,maaş farklarının tahakkuku ve nakite çevrilerek ilgililerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak. - Çalışan personelin emeklilikle ilgili kanuni bilgilerinin Emekli Sandığına ulaştırılmasını sağlamak. - Servis hizmetlerinin denetim ve düzenli işlemesini sağlamak. - Personel ve Öğrenci yemekhanesini kontrol etmek denetim ve düzenli işlemesini sağlamak. - Yüksekokul idari personelinin geliş-gidişini izlemek,düzenlemek. - Yüksekokul idari personelinin yıllık izinlerini programlamak,onaylamak. - Görevleri ile ilgili çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. - Yüksekokul Sekreteri, görev alanına giren konulardan dolayı Müdüre karşı sorumludur. MÜDÜR SEKRETERLİĞİ, EVRAK VE YAZI İŞLERİ ÜNVANI:Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcılarının kurum içi ve - dışı iletişimini sağlamak. Birimdeki evrak kayıt ve dosyalama işlemleri ile her türlü büro hizmetlerinin yerine getirilmesi,verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yazıların yazılması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Müdürün toplantı ve randevularını düzenlemek. - Telefon görüşmelerine aracılık etmek. - Ziyaretçileri karşılamak ve görüşmelerini temin etmek. - Müdürün imzalaması gereken evrakları imzalatmak. - Gelen evrakları amirinin talimatları doğrultusunda ilgili birimlere/kişilere göndermek ve deftere işlemek. - Giden evrakları yazmak, paraf ve imzalarının tamamlanmasını sağlamak ve deftere işleyerek göndermek. - Müdürlüğe gelen dilekçelerle ilgili olarak amirinin verdiği talimatları yapmak. - Müdürlük ile bölümler arasında evrak akışını sağlamak. - Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu gündemlerini yazmak ve ilgililere dağıtmak. - Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını yazmak ve üyelere imzalatmak. - Yüksekokula gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak.

5 - Gelen evrakları amirinin talimatları doğrultusunda ilgili birimlere/kişilere göndermek ve deftere işlemek. - Giden evrakları yazmak, paraf ve imzalarının tamamlanmasını sağlamak ve deftere işleyerek göndermek. - Müdürlüğe gelen dilekçelerle ilgili olarak amirinin verdiği talimatları yapmak. - Müdürlük ile bölümler arasında evrak akışını sağlamak. - Hasta sevk kağıdı kaydını yapmak. - Personelin izinleri ile ilgili kayıtları tutmak. - Rektörlük ve diğer birimlere yazılması gereken yazıları yazmak ve kendisine iletilen verileri bilgisayara girmek. - Bilgisayarda tablo oluşturmak,şekil çizmek ve çıktı almak. - Önceden oluşturulmamışsa, yazı düzenini ve formatını planlamak ve uygulamak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Yüksekokul ile ilgili leri yanıtlamak., - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. MALİ İŞLER (MUHASEBE) ÜNVANI:Memur SINIFI :Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Birimdeki ayniyat ve mali işler ile her türlü büro - hizmetlerinin yerine getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Maaş vergi iadesi işlemleri,fazla mesai ücretleri,ek ders ücretlerinin tahakkuku,ssk işlemleri,maaş farklarının tahakkuku ve nakite çevrilerek ilgililerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak. - Çalışan personelin emeklilikle ilgili kanuni bilgilerinin Emekli sandığına ulaştırılması, emekli keseneklerinin zamanında bildirilmesi. - Personel sürekli ve geçici görev yolluklarının hazırlanması. - Stajıyer Öğrencilerin SSK işlemlerini yapmak. - Personele Sağlık Karnesi dağıtımını yapmak. - Sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını takip etmek. - Bozulmak ve çürümekten doğacak zayiatı ve fire benzerinden oluşacak azalmaları ve ambar artımlarını kayıt ve takip etmek.

6 - Kendilerine tevdi edilmiş bulunan ayniyatın muhafazasını sağlamak,korunması ve zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almak. - Demirbaş malzemeyi cinslerine göre tasnif etmek, depo ve stokları periyodik aralıklarla incelemek ve gerekli işlemleri yapmak. - Ayniyat yevmiye defterini,demirbaş eşya defterini ve gereken diğer evrakları tanzim etmek ve imza altına almak. - Ambarda mevcut olan mal ve malzemeleri talepler ve amirin talimatları doğrultusunda dağıtımlarını yapmak, eşyayı kullananlara devir ve zimmetini gerçekleştirmek. - Malzeme listesi düzenleyerek malzemelerin bulundukları yerlere asmak. - Ambar işlemlerini kontrol etmek. - Kasıtlı ve kasıtsız fiiller sebebi ile zarar gören veya kaybolan eşyalar hakkında yıl sonunu beklemeksizin gereken işlemleri gününde yapmak. - Ek ders ücretlerinin tahakkuklarını yapmak.2547 sayılı yasa kapsamında 31. madde görevlendirmelerinde SSK işlerini yapmak. - Yolluk ödemelerini hazırlamak. - Sağlık harcamaları ile özlük haklarına ilişkin diğer ödemeleri hazırlamak. - Yakıt, kırtasiye ve diğer satın alma işlemlerini yürütmek. - İhale ve satın alma sekreteryasını yürütmek. - Doğrudan alım işlemlerinde teklif mektubu hazırlamak,toplamak ve komisyona sunmak. - Satın alınan mal ve malzemeleri, hizmetleri muayene komisyonuna sunmak. - Muayene komisyonu tarafından kabul edilen malzemeleri ambara teslim etmek. - Her yıl giyecek yardımı alan personelin ilgili işlemlerini yapmak. - Bütçe hazırlık çalışmalarını yürütmek. - Birime gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalanma işlemlerini yapmak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - Kendi insiyatiflerindeki rutin işleri yapmak. - Bilgisayar,daktilo vb. donanımları kullanarak, yazışma, tutanak ve raporları yazmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU ÜNVANI:Memur SINIFI :Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Öğrencilere ait işlemlerin yerine getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Öğrenci Kayıtlarını yapmak. - Kayıt yenilemeyen öğrencilere uyarı yazısı göndermek. - Kayıt dondurma ve kayıt silme işlemlerinin yapılması. - Disiplin cezası alan öğrencilerin işlemlerini yürütmek. - % 10 a giren öğrencileri tespit etmek.

7 - Yatay geçişle gelen öğrencilerin işlemlerini yürütmek. - Yaz okulu ile ilgili işlemleri yürütmek. - Öğrencilerin staj işlemlerini takip etmek. - Mezuniyet işlemlerini yürütmek. - Azami öğrenim sürelerini bitiren öğrencileri belirlemek ve yazışmalarını yapmak. - Çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilerin işlemlerini yapmak. - Öğrencilerin müracaatlarını kabul etmek ve sorularına cevap vermek. - Telefonla bilgi vermek. - İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak. - Öğrenci istatistiklerini çıkarmak. - Güz ve Bahar yarıyıllarının başarı oranı tablolarını hazırlamak.öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek. - Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarının ülkelere göre her dönem düzenlemek. - - Öğrenci harçlarına ilişkin işlemleri yapmak ve kontrol etmek.(öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Kredi - - Yurtlar Kurumu arasında koordinasyonu sağlamak.) - Diploma ile ilgili işlemleri yapmak. - Burslarla ilgili tüm yazışmaların yapılmasını ve takibini sağlamak. - Öğrenci İşleri ile ilgili her türlü yazışmanın ve dosyalamanın yapılmasını sağlamak. - Öğrencilerin askerlik tecil işlemlerini yürütmek. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Birime gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalanma işlemlerini yapmak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - Kendi insiyatiflerindeki rutin işleri yapmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. KÜTÜPHANE ÜNVANI: Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi,kitapların tasnif - edilmesi ve yararlanılmaya hazır hale getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Bütün kütüphane materyalinin (kitap,süreli yayın,tez,broşür,görsel-işitsel araç ve gereçler,vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar işleri yürütmek.

8 - Kütüphaneye gelen yayınların kayıt işlemlerini yapmak. - Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak. - Süreli yayın koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak. - Yayınları bilgisayar ortamına işlemek. - Yayınları tasnif etmek ve ilgili oldukları raflara yerleştirmek. - Okuyucu taleplerini almak, okuyucuya talepleri konusunda yardımcı olmak, okuyucuların yararlanmasına sunmak. - Süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yolu ile yayın sağlamak ve bunları belirli bir düzen içinde kullanıma sunmak. - Yayınları bilgisayar ortamına işlemek. - Yayınları tasnif etmek ve ilgili oldukları raflara yerleştirmek. - Okuyucu taleplerini almak, okuyuculara talepleri konusunda yardımcı olmak ve gerekiyorsa tarama yapmak. - İstenen kitapları raftan çıkarmak. - Ödünç yayın vermek ve gerekli formları doldurmak. - Ödünç verme sistemini kontrol etmek ve geri gelmeyen kitapları izlemek. - Toplanan yayınları raflarına yerleştirmek. - Kütüphane sayımı yapmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. TEKNİK İŞLER ÜNVANI: Teknisyen SINIFI : Teknik Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Küçük bakım onarım işlerinin yürütülmesi,bilgisayar - laboratuarının kullanıma hazır hale getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR - -Kendine verilen işleri teknik sorumluluğu altında kanun,tüzük,yönetmelik,sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programına,fenni,teknik,bilimsel,ekonomik kurallara uygun olarak titiz bir şekilde,güvenle yapmak. - Yüksekokul bina ve eklentilerinin elektrik ve sıhhi tesisat arızalarını gidermek. - Tamiri mümkün olmayan tesisatı yenilemek. - Yüksekokul bina ve eklentilerinde telefon hattı çekmek. - Telefon arızalarını gidermek. - Ahşap aksamların tamirini ve yenilenmesini yapmak. - Ahşap aksamları ısı ve neme karşı koruyucu önlemler almak. - Kırılan camları yenilemek. - Kaloriferleri yakmak. - Kalorifer sisteminde oluşan arızaları gidermek. - Küçük çaptaki boya ve badana işlerini yapmak. - Görevi gereği kendisine verilmiş olan araç,gereç ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak,temiz ve düzenli tutmak,korumak. - Laboratuarı hazır bulundurmak. - Laboratuarın ders amaçlı kullanımını organize etmek. - Laboratuarın devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak. - Öğrencilerin teknik konularında yardımcı olmak.

9 - Bilgisayara sistem ve program yazılımlarını yüklemek. - Bilgisayar ve çevre birimlerini virüs,lisanssız programlar ve yanlış kullanımlara karşı korumak. - Donanım, kablolama ve çevre birimler ile ilgili küçük arızaları gidermek. - Arızanın giderilemediği durumlarda, bilgisayar ve çevre birimlerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığına göndermek. - Gerektiğinde yazıcıdan çıktı almak ve taracıya resim, yazı vb. materyali taramak. - Yüksekokul personeline bilgisayar ve programların kullanımı hakkında eğitim vermek. - Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ve donanımlarını amirine iletmek. - Yüksekokulun bilgisayar ve donanımlarıyla ilgili satınalmalarında danışmanlık hizmeti vermek. - Laboratuara ait ihtiyaçları (toner,kartuş, kağıt vb.) zamanında amirine bilgi vermek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. BÖLÜM SEKRETERLİĞİ ÜNVANI: Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Bölümdeki yazı yazma, evrak kayıt ve dosyalama işlemleri - ile her türlü büro hizmetlerinin yerine getirilmesi,verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yazıların yazılması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Bölüme gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak. - Gelen yazılara kaşe basıp evrak kayıt defterine kayıt yapıp ilgiliye göndermek. - Bölümden giden yazıları yazmak. - -Bölüm ve programların sekreterya hizmetlerini yürütmek. - Bölüm Başkanını emir ve talimatları doğrultusunda Bölüm Kurulu toplantı defterini ve gündemini yazmak ve dağıtmak. - Bölüm kurulunda alınan kararları yazmak,üyelere imzalatmak ve ilgililere göndermek. - Bölüm tarafından hazırlanan Bölüm Kurulunda kabul edilen dört yarıyıllık ders planları ile ilgili işlemleri yapmak. - Yeni ders açılması ile ilgili işlemleri yürütmek. - Bölüm tarafından hazırlanan ve Bölüm Kurulunda kabul edilen güz ve bahar yarıyılı ders planları ile ilgili işlemleri yapmak. - Bölüm tarafından karşılanamayan dersleri müdürlüğe bildirmek. - Bölüm Başkanının talimatları doğrultusunda ve yönetmelikte belirtilen süreler içinde haftalık ders programlarını hazırlamak ve müdürlüğe göndermek. - Her yarıyıl başında bölüm öğretim elemanlarının ders yüklerini hazırlayarak müdürlüğe göndermek. - Öğretim elemanlarına ait ek ders çizelgelerini hazırlamak. - Yaz Öğretimi kapsamındaki görevlerini yapmak. - -Öğrencilerin staj işlemlerini takip etmek - Öğretim elemanlarının diğer üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirilmesi ile ilgili bölümdeki işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Öğretim elemanlarının üniversite dışında görevlendirilmesi ile ilgili bölümdeki işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Bölüm öğrencilerini ilgilendiren konu ve duyuruları öğrencilerin görebileceği yerlerde ilan etmek.

10 - Bölüm tarafından belirlenen öğrenci danışmanlarının görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Bölüm öğrencilerine ön büro hizmeti vermek ve gerektiğinde öğrencilerin danışman öğretim elemanları ile görüşmesini sağlamak. - Bölüm tarafından öğrencilere verilmesi gereken formları dağıtmak. - Kayıt dondurma,mazeret sınavı hakkı talebi,ders muhafiyet talebi,sınav sonuçlarına itiraz ve diğer konularla ilgili öğrenci dilekçelerini almak bölüm başkanına sunmak. - Öğrenci dilekçeleri ile ilgili bölüm başkanı tarafından verilen talimatları yapmak. - Bölüm sınav programını hazırlamak müdürlüğe göndermek ve diğer işlemlerini yapmak. - Kendi insiyatifindeki rutin işleri yapmak. - Bölümle ilgili leri yanıtlamak. - Bölümün faaliyet raporunu yazmak. - Evrakları konusuna göre alfebetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre koymak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. Dosya ve klasörlere numara vermek. - Hasta sevk kağıdı kaydını yapmak. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Bölüm Başkanı ve Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. GÜVENLİK ÜNVANI: Güvenlik Görevlisi SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Yüksekokul açık ve kapalı alanlarında; akademik ve idari - personeli, öğrencileri ve misafirlerinin güvenliğinin sağlanması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak; - -Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak - Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak; - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak - Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmak. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlamak.

11 - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlamak. - Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. - Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama. - Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. - Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. - Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. - Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama. - Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma. GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU GÜVENLİK GENEL TALİMATLARI - Koruma ve Güvenlik Görevlileri, görevde bulundukları süre içinde nöbet mahalindeki talimata göre hareket edeceklerdir. - Mecbur olmadıkları müddetçe nöbet mahallini terk etmeyeceklerdir. - Görev alanlarında gördükleri aksaklıkları ve noksanlıkları derhal amirlerine bildirecekler. - Nöbet mahallerinde meydana gelen olaylara derhal el koyarlar, sebeplerini araştırırlar, faillerini tespit etmeye çalışırlar ve en kısa yoldan amirlerine konu hakkında bilgi veriler. - Kendilerini kontrole gelen amirlerine karşı daima saygılı ve kibar tavırlarla durum hakkında kısa ve öz bir üslupla bilgi verilir. - Görevleri esnasında kesinlikle uyumazlar ve başkaları ile gereksiz yere sohbet etmezler. - Görevleri sırasında muhatap oldukları kişilere nazik ve saygılı bir tarzda davranırlar. - Amirlerinin verecekleri talimatları harfiyen ve titizlikle yerine getirirler. - Kendilerine verilen malzeme ve teçhizatı çok temiz tutar ve her an çalışır durumda bulunmasını sağlarlar. - Kılık kıyafetine özen gösterir, her zaman ütülü ve temiz giyinmeye özen gösterirler. - Görevleri esnasında, sorumluluk bölgesinde çıkan her türlü olaydan sorumludurlar. - Güvenlik görevlileri, görev yerlerinin özelliğine göre, muayyen bir yerde bulunarak veya belirli bir bölgede dolaşarak görevlerini yerine getirirler.

12 GÜVENLİK NÖBET TALİMATLARI - Amirin izni olmadan nöbet yerini terk edemez. - Amirin izni olmadan nöbet yerini veya nöbetini bir başka arkadaşı ile değiştiremez. - Koruma Güvenlik Görevlisi görevine her gün sakal tıraşı olarak gelir. - Koruma Güvenlik Görevlisi resmi üniformasını ve teçhizatını eksiksiz olarak kuşanmak mecburiyetindedir. - Görev devir teslimi nöbet yerinde yapılır, eksiklikler ve aksesuarlar birbirlerine aktarılır. - Nöbet yerinde ve görev başında kesinlikle uyunmaz. - Sigara içen görevliler; sigarasını kapalı alanlarda ve tehlike arz etmeyecek mahallerde içerler. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur. BİNA GİRİŞİNDE NÖBET TUTAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ - Binaya girişler ön kapıdan yapılır.tüm öğrenciler kimlik göstermek zorundadır. Kimlik göstermeyenler ikaz edilir. Alışkanlık haline getiren öğrencilerin isimleri Güvenlik Şefine bildirilir. - Binaya dışarıdan gelen ziyaretçiler ve iş takibi için gelenler, ziyaretçi kayıt defterine kayıt yapılır kimlikleri alınarak ziyaretçi kartı verilir.öğrencilere gelen ziyaretçilerin ziyaret süresi 5 dk ile sınırlıdır. - - Görev alanındaki binaların çevresi devamlı olarak kontrol edilir şüpheli görülen araç, paket türü şeyler derhal amire haber verilir. - Mesai saati haricinde izni olmayan hiçbir yabancı ve ziyaretçi içeriye alınmaz. - Binaya silah, içki, uyuşturucu, yanıcı ve patlayıcı maddelerle beyanname ve broşür gibi fikri sabotaja meydan verecek yayınların sokulmasına izin verilmez. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmaya çalışılacaktır. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlanacaktır. - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. - Doğal ihtiyaçlar için görev yeri terk edildiğinde yerine geçici olarak bir görevli koyacak ve ayrılış uzun süreli olmayacaktır. - Güvenlik görevlileri kıyafet disiplinine, ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa, görev bilinci ve anlayışına, saç ve sakal intizamına çok özen ve önem gösterecek disiplini bir an bile elden bırakmayacaklardır. - Nöbet değişikliklerinde Güvenlik Şefinin haberi olmadan değişiklik yapılmayacaktır. - Giriş çıkışlara çok duyarlı olup titiz ve kibar davranacaklardır. - Okul idaresine gelen misafirler idareye haber verilecektir.

13 - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanları ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibar gösterilecektir. - Nöbet değişimlerinde vardiya devir teslim tutanağı doldurulacak,devir teslim tüm mekanlar dolaşılarak yapılacak aksi taktirde oluşacak olumsuzluklar ilgilinin sorumluluğunda sayılacaktır. - Yukarıda belirtilen talimatlara uyulması aksi taktirde 2495 Sayılı yasaya göre cezai işlem uygulanacaktır. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur. BİNA İÇİNDE NÖBET TUTAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ - Bina kapalı ve açık alanları gün içerisinde sürekli dolaşılarak kontrol edilecektir. - Dersliklerin kontrolünün yapılması, derslerin güvenlik içinde yapılmasının sağlanması. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmaya çalışılacaktır. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlanacaktır. - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. - Doğal ihtiyaçlar için görev yeri terk edildiğinde yerine geçici olarak bir görevli koyacak ve ayrılış uzun süreli olmayacaktır. - Güvenlik görevlileri kıyafet disiplinine, ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa, görev bilinci ve anlayışına, saç ve sakal intizamına çok özen ve önem gösterecek disiplini bir an bile elden bırakmayacaklardır. - Okul idaresine gelen misafirlere bina içinde yardımcı olmak. - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanları ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibar gösterilecektir. - Bina kapalı ve açık alanları gün içerisinde yaşanan sorunlar problemlerle ilgili sürekli güvenlik şefine bilgi aktarılacaktır. - Akşam ders bitimlerinde sınıflar ve ofisler kontrol edilecek varsa aksaklıklar ve problemler nöbet defterine not edilecek, güvenlik şefine bilgi aktarılacaktır. - Yukarıda belirtilen talimatlara uyulması aksi taktirde 2495 Sayılı yasaya göre cezai işlem uygulanacaktır. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur.

14 YARDIMCI HİZMETLER ÜNVANI: Yardımcı Hizmetli SINIFI : Yardımcı Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Temizlik, evrak taşıma vb. yardımcı hizmetlerin - yürütülmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR - Birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşim, düzenleme, taşıma, bakım ve koruma işlerini sürekli ve gecikmeden yerine getirmek. - Sorumluluğuna verilen kat, sınıf, oda, koridor, lavabo vb. yerlerin her türlü temizliğini yapmak ve çöpleri toplamak. - Temizleme işleminden zarar görebilecek eşya ve malzemenin koruma önlemini almak. - Sınıfları, laboratuarları ve çalışma alanlarını havalandırmak. - Evrak, kırtasiye, malzeme vb. doküman ve eşyanın birimler arasında getirip götürme işlerini yapmak. - Fotokopi çekmek, teksir ve basılı kağıtların toplanması,tasnifi ve ambalajlanması gibi işlerde yardımcı olmak. - Yüksekokula, birimlerine gelen posta gönderilerini Posta Merkezinden almak ve dağıtımını gerçekleştirmek. - İşlerin aksamaması için kendine verilen temizlik malzemelerini mevcudu bitmeden amirine bildirip,gerekli tedbirleri almak. - Yüksekokul misafirlerine çay kahve servisi yapmak. - Bağlı bulunduğu birim amirinin haberi olmadan görev yerini değiştirmemek ve terk etmemek. - Bina ve eklentilerindeki tesisat (elektrik,su vb.) ve malzemelerdeki arıza ve noksanlıkları amirine bildirmek. - Sınıf, laboratuar, büro ve koridorların günlük temizliğini yaptıktan sonra açık pencereleri kapatıp,ışıkları söndürüp,kapıları kilitleyip anahtarları ilgilisine teslim etmek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

İŞ LİSTELEME FORMU. 1- Yüksekokulumuzdaki birimlerin sıralanması ve kısaca tanımları.

İŞ LİSTELEME FORMU. 1- Yüksekokulumuzdaki birimlerin sıralanması ve kısaca tanımları. İŞ LİSTELEME FORMU KURUM ADI : KOU GÖLCÜK MYO MÜDÜRLÜĞÜ 1- Yüksekokulumuzdaki birimlerin sıralanması ve kısaca tanımları. 1-1- Akademik Birimler; Yüksekokul Müdürü - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ BAĞLI OLDUĞU KURUM: EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİN KISA TANIMI :Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda rahatlıkla çalışabilecek, ileri

Detaylı

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ Yüksekokul Müdürü EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI Görevin Adı: Bölüm Sekreteri Görevin Kapsamı: Mühendislik Fakültesi Görevi: a) Akademik Takvime Bağlı İşler: 1. Eylül ve Ocak ayı başında öğrenci dosyalarını gözden geçirerek

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. BAĞLI OLDUĞU Rektörlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun özgörevi ve uzgörüsü

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu Mazeret Sınav Başvurusu Sınav Sonuçlarına İtiraz Yatay Geçiş İşlemleri Transkrip Belgesi Öğrenci Belgesi SIRA NO MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri:

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: * Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek * Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 01 SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI A) Enstitü Müdürü 2547 Sayılı Kanuna göre 3 (üç) yıllığına rektör tarafından atanır ve doğrudan rektöre bağlı olarak görev yapar. 1.

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI DEKAN VEKİLİ: Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR DEKAN YARDIMCILARI: Prof.Dr. Mehmet Tevfik YAVUZ ve Prof.Dr. Nevin ERENSOY FAKÜLTE

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü Ali ŞENEL Uludağ Üniversitesi kampusu

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

EK-3 GÖREV TANIMLARI. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;

EK-3 GÖREV TANIMLARI. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek; A. Misyon ve Vizyon EK-3 KOÇAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZÇĐLĐK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Misyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, ülkesine ve Atatürk ilkelerine bağlı, yüksek

Detaylı

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları.

1 Resmi Yazışmalar Yazı resmi belge, resmi bilgi, ve elektronik belge. Eğitim Öğretim yılları bazında bahar ve güz dönemi olmak 2 Öğrenci Alımları. SIRA NO T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Resmi Yazışmalar

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI MÜDÜR GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, bu kuralların kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU Birim Adı Arşiv : Birim Sorumlusu : Müdür/Meslek Yüksekokulu Sekreteri Arşiv 01- Birim Arşivi hizmetlerini; Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yürütmek. 02- Her türlü bilgi ve belgeyi

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İzin İşlemleri 1- İzin Formu 2

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI MÜDÜR GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEKYÜKSEKOKULU AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN GÖREV TANIMLARI Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, bu kuralların kararlarını uygulamak ve yüksekokul

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARAR NO KARAR TARİHİ 66 16.05.2014 T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR KONUSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Seçim

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-Bu

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Resmi Yazışmalar (Kurum

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI DİĞER(ÖZEL SEKTÖR) MAHALİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI DİĞER(ÖZEL SEKTÖR) MAHALİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANA NLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Genel Sekreter İN TANIMI İşin Tanımı: Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)-GEÇERLİ OLAN HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)-GEÇERLİ OLAN HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ Yatay Geçiş 120 Transkrip 1050 HİZMETİN ADI 1350 SIRA NO HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI / MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ Alaca Meslek Yüksekokulu

HİTİT ÜNİVERSİTESİ Alaca Meslek Yüksekokulu HİTİT ÜNİVERSİTESİ Alaca Meslek Yüksekokulu ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların amacı; Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulunun

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDAR T DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN MEVZUATIN ADI/ MADDE

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER Üniversitesi T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı