KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI Görevli Neriman AŞKAR Hayrettin GÖKALP Mehmet ERDEM Neşe ANLIAÇIK Neşe ANLIAÇIK Zeynep TUN Zeynep TUN Görev alanı Yüksekokul Sekreteri Müdür Sekreteri, Yazı İşleri Muhasebe, Ayniyat, ÖSYM Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri Dış Ticaret Bölüm Sekreteri Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Sekreteri Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Sekreteri Dilek USLU Öğrenci İşleri Şefi V. Mehmet BABADOSTU Ali VONAL Şahin GÖÇER Öğrenci İşleri Kütüphane Teknisyen Birol GÜREŞEN Güvenlik Şefi V. Ali KESKİN Ramazan FURUNCU Metin ÇETİN Veysel KAHRAMAN Murat GÜLSÜN Emine ÖZTÜRK Songül KILIÇDAROĞLU İmran SALTAN Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli

2 Gölcük MYO çalışanlarının; KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI ( Genel Kurallar) - Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş disiplini ve ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa dikkat ederek görev bilinci ve anlayışına titizlikle özen göstermeleri ayrıca disiplini bir an bile elden bırakmamaları gerekmektedir. - Yüksekokulumuz akademik ve idari personeli, öğrencilere ve misafirlere gereken özeni göstermelidirler. Sorunların çözümüne yardımcı olmaları, hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri, Onların sorunlarının çözümünde gereken yardımı yapmaları gerekmektedir. Onlarla hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri, sorunlarda taraf olmamaları, iletişimlerinde ses tonu ve üsluba gereken özeni göstermek zorundadırlar. - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanlarımız ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibarın gösterilmesi gerekmektedir. - Sabah 8.30 akşam masai saatlerine titizlikle uymaları, diğer bürolarda çalışan personeli gereksiz yere meşgul etmemeleri, bürolar boş bırakmamaları gerekmektedir. - Akşam Nöbet tutan İdari Personel saat saatleri arasında dönem başında belirlenen nöbet yerlerinde olacaklar, nöbet günlerinde yaşanan aksaklıkları nöbet defterine not alacaklardır. Neriman AŞKAR Yüksekokul Sekreteri

3 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ÜNVANI:YÜKSEKOKUL SEKRETERİ SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1. GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: İlgili mevzuat, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük - Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, yüksekokulla ilişkin idari görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi. 2. GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Yüksekokul sekreterliğinin görev alanlarına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek. - Kurum içi ve dışı yazıları yürütmek. - Yüksekokula gelen evrakların ilgili birimlere düzenli bir şekilde dağıtımını sağlamak. - Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu,Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini müdürün talimatları doğrultusunda hazırlamak ve ilgililere duyurmak. - Kurullarda raportörlük yapmak. - Kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine işlenmesini sağlamak. - Kurul kararlarının ilgili yerlere bildirmek. - Yüksekokul ve bölümler tarafından düzenlenen tören, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikleri organize etmek. - Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçe uygulamasını gerçekleştirmek. - Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımının gerçekleşmesini sağlamak. - Yüksekokulda gerçekleştirilen satın alma işlemlerini kontrol etmek. - Yüksekokula kazandırılan malzemelerin demirbaş kayıtlarının tutulması ve diğer ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak. - Yüksekokul dahilindeki tüm bilgisayar,yazıcı,network,baskı makinesi, tepegöz ve projeksiyon cihazlarının bakım ve onarımının yapılmasını ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak. - Yüksekokulun ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla web sayfası tasarımını ve güncellenmesini sağlamak. - Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden çalıştırılacak öğrencileri belirlemek ve çalışmalarını takip etmek. - Yüksekokul içerisindeki duyuru ve ilan panolarını takip etmek ve güncellenmesini sağlamak. - Yüksekokul içerisindeki duyuru ve ilanlara izin vermek. - Yüksekokul Sekreterliğinin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatları takip etmek. - Yüksekokul Sekreterliğine ait birimler/personel arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin/personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek. - Yüksekokul birimlerinin/personelinin verimli şekilde çalışması için projeler üretmek. - Yüksekokul bünyesinde süreli görevlere atananların görev sürelerinin takibi ve yeniden atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak. - Görev alanına giren konularda,uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Müdürlük ve Genel Sekreterlik Makamına tekliflerde bulunmak. - Çalışmalara ait yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini sağlamak. - Yüksekokul kütüphanesinin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlamak.

4 - Bağlı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek. - Yüksekokul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi için Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak. - Yüksekokul personelinin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapmak. - Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek. - Yüksekokul personelinin sicil raporlarını düzenlemek. - Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak. - Güvenlik görevlilerinin görev yer ve sürelerini belirten aylık nöbet listelerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. - Maaş vergi iadesi işlemleri,fazla mesai ücretleri,ek ders ücretlerinin tahakkuku,ssk işlemleri,maaş farklarının tahakkuku ve nakite çevrilerek ilgililerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak. - Çalışan personelin emeklilikle ilgili kanuni bilgilerinin Emekli Sandığına ulaştırılmasını sağlamak. - Servis hizmetlerinin denetim ve düzenli işlemesini sağlamak. - Personel ve Öğrenci yemekhanesini kontrol etmek denetim ve düzenli işlemesini sağlamak. - Yüksekokul idari personelinin geliş-gidişini izlemek,düzenlemek. - Yüksekokul idari personelinin yıllık izinlerini programlamak,onaylamak. - Görevleri ile ilgili çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. - Yüksekokul Sekreteri, görev alanına giren konulardan dolayı Müdüre karşı sorumludur. MÜDÜR SEKRETERLİĞİ, EVRAK VE YAZI İŞLERİ ÜNVANI:Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcılarının kurum içi ve - dışı iletişimini sağlamak. Birimdeki evrak kayıt ve dosyalama işlemleri ile her türlü büro hizmetlerinin yerine getirilmesi,verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yazıların yazılması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Müdürün toplantı ve randevularını düzenlemek. - Telefon görüşmelerine aracılık etmek. - Ziyaretçileri karşılamak ve görüşmelerini temin etmek. - Müdürün imzalaması gereken evrakları imzalatmak. - Gelen evrakları amirinin talimatları doğrultusunda ilgili birimlere/kişilere göndermek ve deftere işlemek. - Giden evrakları yazmak, paraf ve imzalarının tamamlanmasını sağlamak ve deftere işleyerek göndermek. - Müdürlüğe gelen dilekçelerle ilgili olarak amirinin verdiği talimatları yapmak. - Müdürlük ile bölümler arasında evrak akışını sağlamak. - Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu gündemlerini yazmak ve ilgililere dağıtmak. - Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını yazmak ve üyelere imzalatmak. - Yüksekokula gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak.

5 - Gelen evrakları amirinin talimatları doğrultusunda ilgili birimlere/kişilere göndermek ve deftere işlemek. - Giden evrakları yazmak, paraf ve imzalarının tamamlanmasını sağlamak ve deftere işleyerek göndermek. - Müdürlüğe gelen dilekçelerle ilgili olarak amirinin verdiği talimatları yapmak. - Müdürlük ile bölümler arasında evrak akışını sağlamak. - Hasta sevk kağıdı kaydını yapmak. - Personelin izinleri ile ilgili kayıtları tutmak. - Rektörlük ve diğer birimlere yazılması gereken yazıları yazmak ve kendisine iletilen verileri bilgisayara girmek. - Bilgisayarda tablo oluşturmak,şekil çizmek ve çıktı almak. - Önceden oluşturulmamışsa, yazı düzenini ve formatını planlamak ve uygulamak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Yüksekokul ile ilgili leri yanıtlamak., - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. MALİ İŞLER (MUHASEBE) ÜNVANI:Memur SINIFI :Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Birimdeki ayniyat ve mali işler ile her türlü büro - hizmetlerinin yerine getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Maaş vergi iadesi işlemleri,fazla mesai ücretleri,ek ders ücretlerinin tahakkuku,ssk işlemleri,maaş farklarının tahakkuku ve nakite çevrilerek ilgililerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak. - Çalışan personelin emeklilikle ilgili kanuni bilgilerinin Emekli sandığına ulaştırılması, emekli keseneklerinin zamanında bildirilmesi. - Personel sürekli ve geçici görev yolluklarının hazırlanması. - Stajıyer Öğrencilerin SSK işlemlerini yapmak. - Personele Sağlık Karnesi dağıtımını yapmak. - Sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını takip etmek. - Bozulmak ve çürümekten doğacak zayiatı ve fire benzerinden oluşacak azalmaları ve ambar artımlarını kayıt ve takip etmek.

6 - Kendilerine tevdi edilmiş bulunan ayniyatın muhafazasını sağlamak,korunması ve zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almak. - Demirbaş malzemeyi cinslerine göre tasnif etmek, depo ve stokları periyodik aralıklarla incelemek ve gerekli işlemleri yapmak. - Ayniyat yevmiye defterini,demirbaş eşya defterini ve gereken diğer evrakları tanzim etmek ve imza altına almak. - Ambarda mevcut olan mal ve malzemeleri talepler ve amirin talimatları doğrultusunda dağıtımlarını yapmak, eşyayı kullananlara devir ve zimmetini gerçekleştirmek. - Malzeme listesi düzenleyerek malzemelerin bulundukları yerlere asmak. - Ambar işlemlerini kontrol etmek. - Kasıtlı ve kasıtsız fiiller sebebi ile zarar gören veya kaybolan eşyalar hakkında yıl sonunu beklemeksizin gereken işlemleri gününde yapmak. - Ek ders ücretlerinin tahakkuklarını yapmak.2547 sayılı yasa kapsamında 31. madde görevlendirmelerinde SSK işlerini yapmak. - Yolluk ödemelerini hazırlamak. - Sağlık harcamaları ile özlük haklarına ilişkin diğer ödemeleri hazırlamak. - Yakıt, kırtasiye ve diğer satın alma işlemlerini yürütmek. - İhale ve satın alma sekreteryasını yürütmek. - Doğrudan alım işlemlerinde teklif mektubu hazırlamak,toplamak ve komisyona sunmak. - Satın alınan mal ve malzemeleri, hizmetleri muayene komisyonuna sunmak. - Muayene komisyonu tarafından kabul edilen malzemeleri ambara teslim etmek. - Her yıl giyecek yardımı alan personelin ilgili işlemlerini yapmak. - Bütçe hazırlık çalışmalarını yürütmek. - Birime gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalanma işlemlerini yapmak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - Kendi insiyatiflerindeki rutin işleri yapmak. - Bilgisayar,daktilo vb. donanımları kullanarak, yazışma, tutanak ve raporları yazmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU ÜNVANI:Memur SINIFI :Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Öğrencilere ait işlemlerin yerine getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Öğrenci Kayıtlarını yapmak. - Kayıt yenilemeyen öğrencilere uyarı yazısı göndermek. - Kayıt dondurma ve kayıt silme işlemlerinin yapılması. - Disiplin cezası alan öğrencilerin işlemlerini yürütmek. - % 10 a giren öğrencileri tespit etmek.

7 - Yatay geçişle gelen öğrencilerin işlemlerini yürütmek. - Yaz okulu ile ilgili işlemleri yürütmek. - Öğrencilerin staj işlemlerini takip etmek. - Mezuniyet işlemlerini yürütmek. - Azami öğrenim sürelerini bitiren öğrencileri belirlemek ve yazışmalarını yapmak. - Çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilerin işlemlerini yapmak. - Öğrencilerin müracaatlarını kabul etmek ve sorularına cevap vermek. - Telefonla bilgi vermek. - İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak. - Öğrenci istatistiklerini çıkarmak. - Güz ve Bahar yarıyıllarının başarı oranı tablolarını hazırlamak.öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek. - Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarının ülkelere göre her dönem düzenlemek. - - Öğrenci harçlarına ilişkin işlemleri yapmak ve kontrol etmek.(öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Kredi - - Yurtlar Kurumu arasında koordinasyonu sağlamak.) - Diploma ile ilgili işlemleri yapmak. - Burslarla ilgili tüm yazışmaların yapılmasını ve takibini sağlamak. - Öğrenci İşleri ile ilgili her türlü yazışmanın ve dosyalamanın yapılmasını sağlamak. - Öğrencilerin askerlik tecil işlemlerini yürütmek. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Birime gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalanma işlemlerini yapmak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - Kendi insiyatiflerindeki rutin işleri yapmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. KÜTÜPHANE ÜNVANI: Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi,kitapların tasnif - edilmesi ve yararlanılmaya hazır hale getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Bütün kütüphane materyalinin (kitap,süreli yayın,tez,broşür,görsel-işitsel araç ve gereçler,vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar işleri yürütmek.

8 - Kütüphaneye gelen yayınların kayıt işlemlerini yapmak. - Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak. - Süreli yayın koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak. - Yayınları bilgisayar ortamına işlemek. - Yayınları tasnif etmek ve ilgili oldukları raflara yerleştirmek. - Okuyucu taleplerini almak, okuyucuya talepleri konusunda yardımcı olmak, okuyucuların yararlanmasına sunmak. - Süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yolu ile yayın sağlamak ve bunları belirli bir düzen içinde kullanıma sunmak. - Yayınları bilgisayar ortamına işlemek. - Yayınları tasnif etmek ve ilgili oldukları raflara yerleştirmek. - Okuyucu taleplerini almak, okuyuculara talepleri konusunda yardımcı olmak ve gerekiyorsa tarama yapmak. - İstenen kitapları raftan çıkarmak. - Ödünç yayın vermek ve gerekli formları doldurmak. - Ödünç verme sistemini kontrol etmek ve geri gelmeyen kitapları izlemek. - Toplanan yayınları raflarına yerleştirmek. - Kütüphane sayımı yapmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. TEKNİK İŞLER ÜNVANI: Teknisyen SINIFI : Teknik Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Küçük bakım onarım işlerinin yürütülmesi,bilgisayar - laboratuarının kullanıma hazır hale getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR - -Kendine verilen işleri teknik sorumluluğu altında kanun,tüzük,yönetmelik,sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programına,fenni,teknik,bilimsel,ekonomik kurallara uygun olarak titiz bir şekilde,güvenle yapmak. - Yüksekokul bina ve eklentilerinin elektrik ve sıhhi tesisat arızalarını gidermek. - Tamiri mümkün olmayan tesisatı yenilemek. - Yüksekokul bina ve eklentilerinde telefon hattı çekmek. - Telefon arızalarını gidermek. - Ahşap aksamların tamirini ve yenilenmesini yapmak. - Ahşap aksamları ısı ve neme karşı koruyucu önlemler almak. - Kırılan camları yenilemek. - Kaloriferleri yakmak. - Kalorifer sisteminde oluşan arızaları gidermek. - Küçük çaptaki boya ve badana işlerini yapmak. - Görevi gereği kendisine verilmiş olan araç,gereç ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak,temiz ve düzenli tutmak,korumak. - Laboratuarı hazır bulundurmak. - Laboratuarın ders amaçlı kullanımını organize etmek. - Laboratuarın devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak. - Öğrencilerin teknik konularında yardımcı olmak.

9 - Bilgisayara sistem ve program yazılımlarını yüklemek. - Bilgisayar ve çevre birimlerini virüs,lisanssız programlar ve yanlış kullanımlara karşı korumak. - Donanım, kablolama ve çevre birimler ile ilgili küçük arızaları gidermek. - Arızanın giderilemediği durumlarda, bilgisayar ve çevre birimlerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığına göndermek. - Gerektiğinde yazıcıdan çıktı almak ve taracıya resim, yazı vb. materyali taramak. - Yüksekokul personeline bilgisayar ve programların kullanımı hakkında eğitim vermek. - Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ve donanımlarını amirine iletmek. - Yüksekokulun bilgisayar ve donanımlarıyla ilgili satınalmalarında danışmanlık hizmeti vermek. - Laboratuara ait ihtiyaçları (toner,kartuş, kağıt vb.) zamanında amirine bilgi vermek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. BÖLÜM SEKRETERLİĞİ ÜNVANI: Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Bölümdeki yazı yazma, evrak kayıt ve dosyalama işlemleri - ile her türlü büro hizmetlerinin yerine getirilmesi,verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yazıların yazılması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Bölüme gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak. - Gelen yazılara kaşe basıp evrak kayıt defterine kayıt yapıp ilgiliye göndermek. - Bölümden giden yazıları yazmak. - -Bölüm ve programların sekreterya hizmetlerini yürütmek. - Bölüm Başkanını emir ve talimatları doğrultusunda Bölüm Kurulu toplantı defterini ve gündemini yazmak ve dağıtmak. - Bölüm kurulunda alınan kararları yazmak,üyelere imzalatmak ve ilgililere göndermek. - Bölüm tarafından hazırlanan Bölüm Kurulunda kabul edilen dört yarıyıllık ders planları ile ilgili işlemleri yapmak. - Yeni ders açılması ile ilgili işlemleri yürütmek. - Bölüm tarafından hazırlanan ve Bölüm Kurulunda kabul edilen güz ve bahar yarıyılı ders planları ile ilgili işlemleri yapmak. - Bölüm tarafından karşılanamayan dersleri müdürlüğe bildirmek. - Bölüm Başkanının talimatları doğrultusunda ve yönetmelikte belirtilen süreler içinde haftalık ders programlarını hazırlamak ve müdürlüğe göndermek. - Her yarıyıl başında bölüm öğretim elemanlarının ders yüklerini hazırlayarak müdürlüğe göndermek. - Öğretim elemanlarına ait ek ders çizelgelerini hazırlamak. - Yaz Öğretimi kapsamındaki görevlerini yapmak. - -Öğrencilerin staj işlemlerini takip etmek - Öğretim elemanlarının diğer üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirilmesi ile ilgili bölümdeki işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Öğretim elemanlarının üniversite dışında görevlendirilmesi ile ilgili bölümdeki işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Bölüm öğrencilerini ilgilendiren konu ve duyuruları öğrencilerin görebileceği yerlerde ilan etmek.

10 - Bölüm tarafından belirlenen öğrenci danışmanlarının görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Bölüm öğrencilerine ön büro hizmeti vermek ve gerektiğinde öğrencilerin danışman öğretim elemanları ile görüşmesini sağlamak. - Bölüm tarafından öğrencilere verilmesi gereken formları dağıtmak. - Kayıt dondurma,mazeret sınavı hakkı talebi,ders muhafiyet talebi,sınav sonuçlarına itiraz ve diğer konularla ilgili öğrenci dilekçelerini almak bölüm başkanına sunmak. - Öğrenci dilekçeleri ile ilgili bölüm başkanı tarafından verilen talimatları yapmak. - Bölüm sınav programını hazırlamak müdürlüğe göndermek ve diğer işlemlerini yapmak. - Kendi insiyatifindeki rutin işleri yapmak. - Bölümle ilgili leri yanıtlamak. - Bölümün faaliyet raporunu yazmak. - Evrakları konusuna göre alfebetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre koymak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. Dosya ve klasörlere numara vermek. - Hasta sevk kağıdı kaydını yapmak. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Bölüm Başkanı ve Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. GÜVENLİK ÜNVANI: Güvenlik Görevlisi SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Yüksekokul açık ve kapalı alanlarında; akademik ve idari - personeli, öğrencileri ve misafirlerinin güvenliğinin sağlanması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak; - -Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak - Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak; - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak - Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmak. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlamak.

11 - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlamak. - Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. - Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama. - Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. - Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. - Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. - Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama. - Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma. GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU GÜVENLİK GENEL TALİMATLARI - Koruma ve Güvenlik Görevlileri, görevde bulundukları süre içinde nöbet mahalindeki talimata göre hareket edeceklerdir. - Mecbur olmadıkları müddetçe nöbet mahallini terk etmeyeceklerdir. - Görev alanlarında gördükleri aksaklıkları ve noksanlıkları derhal amirlerine bildirecekler. - Nöbet mahallerinde meydana gelen olaylara derhal el koyarlar, sebeplerini araştırırlar, faillerini tespit etmeye çalışırlar ve en kısa yoldan amirlerine konu hakkında bilgi veriler. - Kendilerini kontrole gelen amirlerine karşı daima saygılı ve kibar tavırlarla durum hakkında kısa ve öz bir üslupla bilgi verilir. - Görevleri esnasında kesinlikle uyumazlar ve başkaları ile gereksiz yere sohbet etmezler. - Görevleri sırasında muhatap oldukları kişilere nazik ve saygılı bir tarzda davranırlar. - Amirlerinin verecekleri talimatları harfiyen ve titizlikle yerine getirirler. - Kendilerine verilen malzeme ve teçhizatı çok temiz tutar ve her an çalışır durumda bulunmasını sağlarlar. - Kılık kıyafetine özen gösterir, her zaman ütülü ve temiz giyinmeye özen gösterirler. - Görevleri esnasında, sorumluluk bölgesinde çıkan her türlü olaydan sorumludurlar. - Güvenlik görevlileri, görev yerlerinin özelliğine göre, muayyen bir yerde bulunarak veya belirli bir bölgede dolaşarak görevlerini yerine getirirler.

12 GÜVENLİK NÖBET TALİMATLARI - Amirin izni olmadan nöbet yerini terk edemez. - Amirin izni olmadan nöbet yerini veya nöbetini bir başka arkadaşı ile değiştiremez. - Koruma Güvenlik Görevlisi görevine her gün sakal tıraşı olarak gelir. - Koruma Güvenlik Görevlisi resmi üniformasını ve teçhizatını eksiksiz olarak kuşanmak mecburiyetindedir. - Görev devir teslimi nöbet yerinde yapılır, eksiklikler ve aksesuarlar birbirlerine aktarılır. - Nöbet yerinde ve görev başında kesinlikle uyunmaz. - Sigara içen görevliler; sigarasını kapalı alanlarda ve tehlike arz etmeyecek mahallerde içerler. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur. BİNA GİRİŞİNDE NÖBET TUTAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ - Binaya girişler ön kapıdan yapılır.tüm öğrenciler kimlik göstermek zorundadır. Kimlik göstermeyenler ikaz edilir. Alışkanlık haline getiren öğrencilerin isimleri Güvenlik Şefine bildirilir. - Binaya dışarıdan gelen ziyaretçiler ve iş takibi için gelenler, ziyaretçi kayıt defterine kayıt yapılır kimlikleri alınarak ziyaretçi kartı verilir.öğrencilere gelen ziyaretçilerin ziyaret süresi 5 dk ile sınırlıdır. - - Görev alanındaki binaların çevresi devamlı olarak kontrol edilir şüpheli görülen araç, paket türü şeyler derhal amire haber verilir. - Mesai saati haricinde izni olmayan hiçbir yabancı ve ziyaretçi içeriye alınmaz. - Binaya silah, içki, uyuşturucu, yanıcı ve patlayıcı maddelerle beyanname ve broşür gibi fikri sabotaja meydan verecek yayınların sokulmasına izin verilmez. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmaya çalışılacaktır. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlanacaktır. - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. - Doğal ihtiyaçlar için görev yeri terk edildiğinde yerine geçici olarak bir görevli koyacak ve ayrılış uzun süreli olmayacaktır. - Güvenlik görevlileri kıyafet disiplinine, ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa, görev bilinci ve anlayışına, saç ve sakal intizamına çok özen ve önem gösterecek disiplini bir an bile elden bırakmayacaklardır. - Nöbet değişikliklerinde Güvenlik Şefinin haberi olmadan değişiklik yapılmayacaktır. - Giriş çıkışlara çok duyarlı olup titiz ve kibar davranacaklardır. - Okul idaresine gelen misafirler idareye haber verilecektir.

13 - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanları ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibar gösterilecektir. - Nöbet değişimlerinde vardiya devir teslim tutanağı doldurulacak,devir teslim tüm mekanlar dolaşılarak yapılacak aksi taktirde oluşacak olumsuzluklar ilgilinin sorumluluğunda sayılacaktır. - Yukarıda belirtilen talimatlara uyulması aksi taktirde 2495 Sayılı yasaya göre cezai işlem uygulanacaktır. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur. BİNA İÇİNDE NÖBET TUTAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ - Bina kapalı ve açık alanları gün içerisinde sürekli dolaşılarak kontrol edilecektir. - Dersliklerin kontrolünün yapılması, derslerin güvenlik içinde yapılmasının sağlanması. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmaya çalışılacaktır. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlanacaktır. - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. - Doğal ihtiyaçlar için görev yeri terk edildiğinde yerine geçici olarak bir görevli koyacak ve ayrılış uzun süreli olmayacaktır. - Güvenlik görevlileri kıyafet disiplinine, ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa, görev bilinci ve anlayışına, saç ve sakal intizamına çok özen ve önem gösterecek disiplini bir an bile elden bırakmayacaklardır. - Okul idaresine gelen misafirlere bina içinde yardımcı olmak. - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanları ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibar gösterilecektir. - Bina kapalı ve açık alanları gün içerisinde yaşanan sorunlar problemlerle ilgili sürekli güvenlik şefine bilgi aktarılacaktır. - Akşam ders bitimlerinde sınıflar ve ofisler kontrol edilecek varsa aksaklıklar ve problemler nöbet defterine not edilecek, güvenlik şefine bilgi aktarılacaktır. - Yukarıda belirtilen talimatlara uyulması aksi taktirde 2495 Sayılı yasaya göre cezai işlem uygulanacaktır. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur.

14 YARDIMCI HİZMETLER ÜNVANI: Yardımcı Hizmetli SINIFI : Yardımcı Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Temizlik, evrak taşıma vb. yardımcı hizmetlerin - yürütülmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR - Birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşim, düzenleme, taşıma, bakım ve koruma işlerini sürekli ve gecikmeden yerine getirmek. - Sorumluluğuna verilen kat, sınıf, oda, koridor, lavabo vb. yerlerin her türlü temizliğini yapmak ve çöpleri toplamak. - Temizleme işleminden zarar görebilecek eşya ve malzemenin koruma önlemini almak. - Sınıfları, laboratuarları ve çalışma alanlarını havalandırmak. - Evrak, kırtasiye, malzeme vb. doküman ve eşyanın birimler arasında getirip götürme işlerini yapmak. - Fotokopi çekmek, teksir ve basılı kağıtların toplanması,tasnifi ve ambalajlanması gibi işlerde yardımcı olmak. - Yüksekokula, birimlerine gelen posta gönderilerini Posta Merkezinden almak ve dağıtımını gerçekleştirmek. - İşlerin aksamaması için kendine verilen temizlik malzemelerini mevcudu bitmeden amirine bildirip,gerekli tedbirleri almak. - Yüksekokul misafirlerine çay kahve servisi yapmak. - Bağlı bulunduğu birim amirinin haberi olmadan görev yerini değiştirmemek ve terk etmemek. - Bina ve eklentilerindeki tesisat (elektrik,su vb.) ve malzemelerdeki arıza ve noksanlıkları amirine bildirmek. - Sınıf, laboratuar, büro ve koridorların günlük temizliğini yaptıktan sonra açık pencereleri kapatıp,ışıkları söndürüp,kapıları kilitleyip anahtarları ilgilisine teslim etmek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

İŞ LİSTELEME FORMU. 1- Yüksekokulumuzdaki birimlerin sıralanması ve kısaca tanımları.

İŞ LİSTELEME FORMU. 1- Yüksekokulumuzdaki birimlerin sıralanması ve kısaca tanımları. İŞ LİSTELEME FORMU KURUM ADI : KOU GÖLCÜK MYO MÜDÜRLÜĞÜ 1- Yüksekokulumuzdaki birimlerin sıralanması ve kısaca tanımları. 1-1- Akademik Birimler; Yüksekokul Müdürü - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

GÖREV TANIMLARI FİHRİS

GÖREV TANIMLARI FİHRİS GÖREV TANIMLARI FİHRİS 1 MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI 2 MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 4 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI 5 ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV TANIMI 6 İDARİ VE MALİ İŞLERİN GÖREV

Detaylı

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ BAĞLI OLDUĞU KURUM: EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREVLERİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVİN KISA TANIMI :Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda rahatlıkla çalışabilecek, ileri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ Yüksekokul Müdürü EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Prof. Dr. Mustafa PEHLİVAN GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI Doküman No:Kos-2.4 Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: No:03.2 01.2 Görevi : Yüksekokul Sekreteri Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI

BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI Görevin Adı: Bölüm Sekreteri Görevin Kapsamı: Mühendislik Fakültesi Görevi: a) Akademik Takvime Bağlı İşler: 1. Eylül ve Ocak ayı başında öğrenci dosyalarını gözden geçirerek

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ -Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL GÖREV TANIMLARI

OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL GÖREV TANIMLARI PERSONEL GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 1. Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. 2. Her öğretim

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

Baskı Makinasının Çalıştırılması, Sınav Kağıdı ve Belge Çoğaltma İşlemleri

Baskı Makinasının Çalıştırılması, Sınav Kağıdı ve Belge Çoğaltma İşlemleri GÖREV TANIMLAMALARI İŞ KODLARI 1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ 11151409.1 2. YÜKSEKOKUL KURULU 11151409.2 3. YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU 11151409.3 4. MÜDÜR YARDIMCISI 11151409.4 5. BÖLÜM BAŞKANI 11151409.5 6. ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

EREĞLĠ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EREĞLĠ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV DAĞILIM ÇĠZELGESĠ Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hidayet OĞUZ EREĞLĠ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV DAĞILIM ÇĠZELGESĠ Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek, Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. BAĞLI OLDUĞU Rektörlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun özgörevi ve uzgörüsü

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No:

Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi/No: GÖREVLİ PERSONEL: Bilgisayar İşletmeni Ayşegül DURAN 1. GÖREVİN KISA TANIMI Kırklareli Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Yüksekokulun gerekli Öğrenci İşleri

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Kültür Hizmetleri Birimi UNVANI 1 1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI İçindekiler Tablosu 2 İÇİNDEKİLER TABLOSU...2 MİSYONUMUZ...3 VİZYONUMUZ. 4 1.1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV ANIMI...5 1.2. YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...6

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri:

Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: Görev Tanımı Enstitü Müdürünün Görevleri: * Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek * Enstitü birimleri ve her düzeydeki personeli

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri

Ofis 100. Lisans (Kütüphanecilik) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar. İyi Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Fiili Görev Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Görev Devri: Sorumluluk Alanı: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İdari İşler Bürosu Öğrenci İşleri Bürosu

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Gördes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü/Yrd.Doç.Dr.

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Gördes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü/Yrd.Doç.Dr. . Yüksekokul ü/yrd.doç.dr.ercan UŞUN Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. YETKİ

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu

Öğrenci İşleri. 1-Dilekçe 2- Mazeret Belgesi. Bürosu. Öğrenci İşleri. Bürosu Mazeret Sınav Başvurusu Sınav Sonuçlarına İtiraz Yatay Geçiş İşlemleri Transkrip Belgesi Öğrenci Belgesi SIRA NO MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU. Sorumlulukları MYO Adı : Meslek Yüksekokulu Görevi : MÜDÜR (Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR) : Rektör Astları : Meslek Yüksekokulunun tüm akademik ve idari personeli A B C SORUMLULUKLAR Meslek Yüksekokulu Kurullarına başkanlık

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI A) Enstitü Müdürü 2547 Sayılı Kanuna göre 3 (üç) yıllığına rektör tarafından atanır ve doğrudan rektöre bağlı olarak görev yapar. 1.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Envanteri Üniversitesi Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Ve Tamamlanma 1 Öğrenci Belgesi/Transkript Eğitim Öğretim ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. Öğrenci Kimliği 5 Dakika 1000000 İlgili Makama Yazı Talebi Eğitim Öğretim 1. Dilekçe.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI İŞ/GÖREV TANIM FORMU KURUM Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör İş/Görev Kısa Tanımı: Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL DURUMU VE İŞ DAĞILIMI DEKAN VEKİLİ: Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR DEKAN YARDIMCILARI: Prof.Dr. Mehmet Tevfik YAVUZ ve Prof.Dr. Nevin ERENSOY FAKÜLTE

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 01 SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan : Tuncay TAŞ/Şef Fahrettin KİREÇÇİ/Bilgisayar İşletmeni Osman GÜVEN/Memur Orhan DEVECİ/Memur GÖREVLERİ 1. Fakültede yapılacak

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından 1 hafta Giriş yapılarak

Detaylı

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar

Ofis 90. Saha 10. İş Kazası Riski. Lisans (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi) Mesleki Eğitim ve Sertifikalar BARTIN ÜNİRSİTESİ KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANIMI Hüseyin GÖL Daire Başkanı Daire Başkanı Bartın Ünirsitesi Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Dairesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı