KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI. Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI VE TANIMLARI Görevli Neriman AŞKAR Hayrettin GÖKALP Mehmet ERDEM Neşe ANLIAÇIK Neşe ANLIAÇIK Zeynep TUN Zeynep TUN Görev alanı Yüksekokul Sekreteri Müdür Sekreteri, Yazı İşleri Muhasebe, Ayniyat, ÖSYM Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Sekreteri Dış Ticaret Bölüm Sekreteri Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Sekreteri Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Sekreteri Dilek USLU Öğrenci İşleri Şefi V. Mehmet BABADOSTU Ali VONAL Şahin GÖÇER Öğrenci İşleri Kütüphane Teknisyen Birol GÜREŞEN Güvenlik Şefi V. Ali KESKİN Ramazan FURUNCU Metin ÇETİN Veysel KAHRAMAN Murat GÜLSÜN Emine ÖZTÜRK Songül KILIÇDAROĞLU İmran SALTAN Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Güvenlik Görevlisi Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli Yardımcı Hizmetli

2 Gölcük MYO çalışanlarının; KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ PERSONEL GÖREV TANIMLARI ( Genel Kurallar) - Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş disiplini ve ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa dikkat ederek görev bilinci ve anlayışına titizlikle özen göstermeleri ayrıca disiplini bir an bile elden bırakmamaları gerekmektedir. - Yüksekokulumuz akademik ve idari personeli, öğrencilere ve misafirlere gereken özeni göstermelidirler. Sorunların çözümüne yardımcı olmaları, hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri, Onların sorunlarının çözümünde gereken yardımı yapmaları gerekmektedir. Onlarla hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri, sorunlarda taraf olmamaları, iletişimlerinde ses tonu ve üsluba gereken özeni göstermek zorundadırlar. - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanlarımız ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibarın gösterilmesi gerekmektedir. - Sabah 8.30 akşam masai saatlerine titizlikle uymaları, diğer bürolarda çalışan personeli gereksiz yere meşgul etmemeleri, bürolar boş bırakmamaları gerekmektedir. - Akşam Nöbet tutan İdari Personel saat saatleri arasında dönem başında belirlenen nöbet yerlerinde olacaklar, nöbet günlerinde yaşanan aksaklıkları nöbet defterine not alacaklardır. Neriman AŞKAR Yüksekokul Sekreteri

3 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ ÜNVANI:YÜKSEKOKUL SEKRETERİ SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1. GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: İlgili mevzuat, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük - Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, yüksekokulla ilişkin idari görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi. 2. GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Yüksekokul sekreterliğinin görev alanlarına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek. - Kurum içi ve dışı yazıları yürütmek. - Yüksekokula gelen evrakların ilgili birimlere düzenli bir şekilde dağıtımını sağlamak. - Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu,Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini müdürün talimatları doğrultusunda hazırlamak ve ilgililere duyurmak. - Kurullarda raportörlük yapmak. - Kurul kararlarının yazılmasını ve karar defterlerine işlenmesini sağlamak. - Kurul kararlarının ilgili yerlere bildirmek. - Yüksekokul ve bölümler tarafından düzenlenen tören, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikleri organize etmek. - Yüksekokul bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçe uygulamasını gerçekleştirmek. - Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımının gerçekleşmesini sağlamak. - Yüksekokulda gerçekleştirilen satın alma işlemlerini kontrol etmek. - Yüksekokula kazandırılan malzemelerin demirbaş kayıtlarının tutulması ve diğer ayniyat işlemlerinin yapılmasını sağlamak. - Yüksekokul dahilindeki tüm bilgisayar,yazıcı,network,baskı makinesi, tepegöz ve projeksiyon cihazlarının bakım ve onarımının yapılmasını ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak. - Yüksekokulun ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla web sayfası tasarımını ve güncellenmesini sağlamak. - Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden çalıştırılacak öğrencileri belirlemek ve çalışmalarını takip etmek. - Yüksekokul içerisindeki duyuru ve ilan panolarını takip etmek ve güncellenmesini sağlamak. - Yüksekokul içerisindeki duyuru ve ilanlara izin vermek. - Yüksekokul Sekreterliğinin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatları takip etmek. - Yüksekokul Sekreterliğine ait birimler/personel arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin/personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek. - Yüksekokul birimlerinin/personelinin verimli şekilde çalışması için projeler üretmek. - Yüksekokul bünyesinde süreli görevlere atananların görev sürelerinin takibi ve yeniden atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak. - Görev alanına giren konularda,uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Müdürlük ve Genel Sekreterlik Makamına tekliflerde bulunmak. - Çalışmalara ait yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini sağlamak. - Yüksekokul kütüphanesinin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlamak.

4 - Bağlı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek. - Yüksekokul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi için Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak. - Yüksekokul personelinin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapmak. - Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek. - Yüksekokul personelinin sicil raporlarını düzenlemek. - Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak. - Güvenlik görevlilerinin görev yer ve sürelerini belirten aylık nöbet listelerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. - Maaş vergi iadesi işlemleri,fazla mesai ücretleri,ek ders ücretlerinin tahakkuku,ssk işlemleri,maaş farklarının tahakkuku ve nakite çevrilerek ilgililerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak. - Çalışan personelin emeklilikle ilgili kanuni bilgilerinin Emekli Sandığına ulaştırılmasını sağlamak. - Servis hizmetlerinin denetim ve düzenli işlemesini sağlamak. - Personel ve Öğrenci yemekhanesini kontrol etmek denetim ve düzenli işlemesini sağlamak. - Yüksekokul idari personelinin geliş-gidişini izlemek,düzenlemek. - Yüksekokul idari personelinin yıllık izinlerini programlamak,onaylamak. - Görevleri ile ilgili çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. - Yüksekokul Sekreteri, görev alanına giren konulardan dolayı Müdüre karşı sorumludur. MÜDÜR SEKRETERLİĞİ, EVRAK VE YAZI İŞLERİ ÜNVANI:Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcılarının kurum içi ve - dışı iletişimini sağlamak. Birimdeki evrak kayıt ve dosyalama işlemleri ile her türlü büro hizmetlerinin yerine getirilmesi,verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yazıların yazılması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Müdürün toplantı ve randevularını düzenlemek. - Telefon görüşmelerine aracılık etmek. - Ziyaretçileri karşılamak ve görüşmelerini temin etmek. - Müdürün imzalaması gereken evrakları imzalatmak. - Gelen evrakları amirinin talimatları doğrultusunda ilgili birimlere/kişilere göndermek ve deftere işlemek. - Giden evrakları yazmak, paraf ve imzalarının tamamlanmasını sağlamak ve deftere işleyerek göndermek. - Müdürlüğe gelen dilekçelerle ilgili olarak amirinin verdiği talimatları yapmak. - Müdürlük ile bölümler arasında evrak akışını sağlamak. - Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu gündemlerini yazmak ve ilgililere dağıtmak. - Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını yazmak ve üyelere imzalatmak. - Yüksekokula gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak.

5 - Gelen evrakları amirinin talimatları doğrultusunda ilgili birimlere/kişilere göndermek ve deftere işlemek. - Giden evrakları yazmak, paraf ve imzalarının tamamlanmasını sağlamak ve deftere işleyerek göndermek. - Müdürlüğe gelen dilekçelerle ilgili olarak amirinin verdiği talimatları yapmak. - Müdürlük ile bölümler arasında evrak akışını sağlamak. - Hasta sevk kağıdı kaydını yapmak. - Personelin izinleri ile ilgili kayıtları tutmak. - Rektörlük ve diğer birimlere yazılması gereken yazıları yazmak ve kendisine iletilen verileri bilgisayara girmek. - Bilgisayarda tablo oluşturmak,şekil çizmek ve çıktı almak. - Önceden oluşturulmamışsa, yazı düzenini ve formatını planlamak ve uygulamak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Yüksekokul ile ilgili leri yanıtlamak., - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. MALİ İŞLER (MUHASEBE) ÜNVANI:Memur SINIFI :Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Birimdeki ayniyat ve mali işler ile her türlü büro - hizmetlerinin yerine getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Maaş vergi iadesi işlemleri,fazla mesai ücretleri,ek ders ücretlerinin tahakkuku,ssk işlemleri,maaş farklarının tahakkuku ve nakite çevrilerek ilgililerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak. - Çalışan personelin emeklilikle ilgili kanuni bilgilerinin Emekli sandığına ulaştırılması, emekli keseneklerinin zamanında bildirilmesi. - Personel sürekli ve geçici görev yolluklarının hazırlanması. - Stajıyer Öğrencilerin SSK işlemlerini yapmak. - Personele Sağlık Karnesi dağıtımını yapmak. - Sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını takip etmek. - Bozulmak ve çürümekten doğacak zayiatı ve fire benzerinden oluşacak azalmaları ve ambar artımlarını kayıt ve takip etmek.

6 - Kendilerine tevdi edilmiş bulunan ayniyatın muhafazasını sağlamak,korunması ve zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almak. - Demirbaş malzemeyi cinslerine göre tasnif etmek, depo ve stokları periyodik aralıklarla incelemek ve gerekli işlemleri yapmak. - Ayniyat yevmiye defterini,demirbaş eşya defterini ve gereken diğer evrakları tanzim etmek ve imza altına almak. - Ambarda mevcut olan mal ve malzemeleri talepler ve amirin talimatları doğrultusunda dağıtımlarını yapmak, eşyayı kullananlara devir ve zimmetini gerçekleştirmek. - Malzeme listesi düzenleyerek malzemelerin bulundukları yerlere asmak. - Ambar işlemlerini kontrol etmek. - Kasıtlı ve kasıtsız fiiller sebebi ile zarar gören veya kaybolan eşyalar hakkında yıl sonunu beklemeksizin gereken işlemleri gününde yapmak. - Ek ders ücretlerinin tahakkuklarını yapmak.2547 sayılı yasa kapsamında 31. madde görevlendirmelerinde SSK işlerini yapmak. - Yolluk ödemelerini hazırlamak. - Sağlık harcamaları ile özlük haklarına ilişkin diğer ödemeleri hazırlamak. - Yakıt, kırtasiye ve diğer satın alma işlemlerini yürütmek. - İhale ve satın alma sekreteryasını yürütmek. - Doğrudan alım işlemlerinde teklif mektubu hazırlamak,toplamak ve komisyona sunmak. - Satın alınan mal ve malzemeleri, hizmetleri muayene komisyonuna sunmak. - Muayene komisyonu tarafından kabul edilen malzemeleri ambara teslim etmek. - Her yıl giyecek yardımı alan personelin ilgili işlemlerini yapmak. - Bütçe hazırlık çalışmalarını yürütmek. - Birime gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalanma işlemlerini yapmak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - Kendi insiyatiflerindeki rutin işleri yapmak. - Bilgisayar,daktilo vb. donanımları kullanarak, yazışma, tutanak ve raporları yazmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU ÜNVANI:Memur SINIFI :Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Öğrencilere ait işlemlerin yerine getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Öğrenci Kayıtlarını yapmak. - Kayıt yenilemeyen öğrencilere uyarı yazısı göndermek. - Kayıt dondurma ve kayıt silme işlemlerinin yapılması. - Disiplin cezası alan öğrencilerin işlemlerini yürütmek. - % 10 a giren öğrencileri tespit etmek.

7 - Yatay geçişle gelen öğrencilerin işlemlerini yürütmek. - Yaz okulu ile ilgili işlemleri yürütmek. - Öğrencilerin staj işlemlerini takip etmek. - Mezuniyet işlemlerini yürütmek. - Azami öğrenim sürelerini bitiren öğrencileri belirlemek ve yazışmalarını yapmak. - Çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilerin işlemlerini yapmak. - Öğrencilerin müracaatlarını kabul etmek ve sorularına cevap vermek. - Telefonla bilgi vermek. - İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak. - Öğrenci istatistiklerini çıkarmak. - Güz ve Bahar yarıyıllarının başarı oranı tablolarını hazırlamak.öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek. - Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarının ülkelere göre her dönem düzenlemek. - - Öğrenci harçlarına ilişkin işlemleri yapmak ve kontrol etmek.(öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Kredi - - Yurtlar Kurumu arasında koordinasyonu sağlamak.) - Diploma ile ilgili işlemleri yapmak. - Burslarla ilgili tüm yazışmaların yapılmasını ve takibini sağlamak. - Öğrenci İşleri ile ilgili her türlü yazışmanın ve dosyalamanın yapılmasını sağlamak. - Öğrencilerin askerlik tecil işlemlerini yürütmek. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Birime gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalanma işlemlerini yapmak. - Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre takmak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. - Dosya ve klasörlere numara vermek. - Kendi insiyatiflerindeki rutin işleri yapmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. KÜTÜPHANE ÜNVANI: Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi,kitapların tasnif - edilmesi ve yararlanılmaya hazır hale getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Bütün kütüphane materyalinin (kitap,süreli yayın,tez,broşür,görsel-işitsel araç ve gereçler,vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar işleri yürütmek.

8 - Kütüphaneye gelen yayınların kayıt işlemlerini yapmak. - Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak. - Süreli yayın koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak. - Yayınları bilgisayar ortamına işlemek. - Yayınları tasnif etmek ve ilgili oldukları raflara yerleştirmek. - Okuyucu taleplerini almak, okuyucuya talepleri konusunda yardımcı olmak, okuyucuların yararlanmasına sunmak. - Süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yolu ile yayın sağlamak ve bunları belirli bir düzen içinde kullanıma sunmak. - Yayınları bilgisayar ortamına işlemek. - Yayınları tasnif etmek ve ilgili oldukları raflara yerleştirmek. - Okuyucu taleplerini almak, okuyuculara talepleri konusunda yardımcı olmak ve gerekiyorsa tarama yapmak. - İstenen kitapları raftan çıkarmak. - Ödünç yayın vermek ve gerekli formları doldurmak. - Ödünç verme sistemini kontrol etmek ve geri gelmeyen kitapları izlemek. - Toplanan yayınları raflarına yerleştirmek. - Kütüphane sayımı yapmak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. TEKNİK İŞLER ÜNVANI: Teknisyen SINIFI : Teknik Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Küçük bakım onarım işlerinin yürütülmesi,bilgisayar - laboratuarının kullanıma hazır hale getirilmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR - -Kendine verilen işleri teknik sorumluluğu altında kanun,tüzük,yönetmelik,sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programına,fenni,teknik,bilimsel,ekonomik kurallara uygun olarak titiz bir şekilde,güvenle yapmak. - Yüksekokul bina ve eklentilerinin elektrik ve sıhhi tesisat arızalarını gidermek. - Tamiri mümkün olmayan tesisatı yenilemek. - Yüksekokul bina ve eklentilerinde telefon hattı çekmek. - Telefon arızalarını gidermek. - Ahşap aksamların tamirini ve yenilenmesini yapmak. - Ahşap aksamları ısı ve neme karşı koruyucu önlemler almak. - Kırılan camları yenilemek. - Kaloriferleri yakmak. - Kalorifer sisteminde oluşan arızaları gidermek. - Küçük çaptaki boya ve badana işlerini yapmak. - Görevi gereği kendisine verilmiş olan araç,gereç ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak,temiz ve düzenli tutmak,korumak. - Laboratuarı hazır bulundurmak. - Laboratuarın ders amaçlı kullanımını organize etmek. - Laboratuarın devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlamak. - Öğrencilerin teknik konularında yardımcı olmak.

9 - Bilgisayara sistem ve program yazılımlarını yüklemek. - Bilgisayar ve çevre birimlerini virüs,lisanssız programlar ve yanlış kullanımlara karşı korumak. - Donanım, kablolama ve çevre birimler ile ilgili küçük arızaları gidermek. - Arızanın giderilemediği durumlarda, bilgisayar ve çevre birimlerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığına göndermek. - Gerektiğinde yazıcıdan çıktı almak ve taracıya resim, yazı vb. materyali taramak. - Yüksekokul personeline bilgisayar ve programların kullanımı hakkında eğitim vermek. - Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ve donanımlarını amirine iletmek. - Yüksekokulun bilgisayar ve donanımlarıyla ilgili satınalmalarında danışmanlık hizmeti vermek. - Laboratuara ait ihtiyaçları (toner,kartuş, kağıt vb.) zamanında amirine bilgi vermek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. BÖLÜM SEKRETERLİĞİ ÜNVANI: Memur SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Bölümdeki yazı yazma, evrak kayıt ve dosyalama işlemleri - ile her türlü büro hizmetlerinin yerine getirilmesi,verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yazıların yazılması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Bölüme gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak. - Gelen yazılara kaşe basıp evrak kayıt defterine kayıt yapıp ilgiliye göndermek. - Bölümden giden yazıları yazmak. - -Bölüm ve programların sekreterya hizmetlerini yürütmek. - Bölüm Başkanını emir ve talimatları doğrultusunda Bölüm Kurulu toplantı defterini ve gündemini yazmak ve dağıtmak. - Bölüm kurulunda alınan kararları yazmak,üyelere imzalatmak ve ilgililere göndermek. - Bölüm tarafından hazırlanan Bölüm Kurulunda kabul edilen dört yarıyıllık ders planları ile ilgili işlemleri yapmak. - Yeni ders açılması ile ilgili işlemleri yürütmek. - Bölüm tarafından hazırlanan ve Bölüm Kurulunda kabul edilen güz ve bahar yarıyılı ders planları ile ilgili işlemleri yapmak. - Bölüm tarafından karşılanamayan dersleri müdürlüğe bildirmek. - Bölüm Başkanının talimatları doğrultusunda ve yönetmelikte belirtilen süreler içinde haftalık ders programlarını hazırlamak ve müdürlüğe göndermek. - Her yarıyıl başında bölüm öğretim elemanlarının ders yüklerini hazırlayarak müdürlüğe göndermek. - Öğretim elemanlarına ait ek ders çizelgelerini hazırlamak. - Yaz Öğretimi kapsamındaki görevlerini yapmak. - -Öğrencilerin staj işlemlerini takip etmek - Öğretim elemanlarının diğer üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirilmesi ile ilgili bölümdeki işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Öğretim elemanlarının üniversite dışında görevlendirilmesi ile ilgili bölümdeki işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Bölüm öğrencilerini ilgilendiren konu ve duyuruları öğrencilerin görebileceği yerlerde ilan etmek.

10 - Bölüm tarafından belirlenen öğrenci danışmanlarının görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve müdürlüğe göndermek. - Bölüm öğrencilerine ön büro hizmeti vermek ve gerektiğinde öğrencilerin danışman öğretim elemanları ile görüşmesini sağlamak. - Bölüm tarafından öğrencilere verilmesi gereken formları dağıtmak. - Kayıt dondurma,mazeret sınavı hakkı talebi,ders muhafiyet talebi,sınav sonuçlarına itiraz ve diğer konularla ilgili öğrenci dilekçelerini almak bölüm başkanına sunmak. - Öğrenci dilekçeleri ile ilgili bölüm başkanı tarafından verilen talimatları yapmak. - Bölüm sınav programını hazırlamak müdürlüğe göndermek ve diğer işlemlerini yapmak. - Kendi insiyatifindeki rutin işleri yapmak. - Bölümle ilgili leri yanıtlamak. - Bölümün faaliyet raporunu yazmak. - Evrakları konusuna göre alfebetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre koymak. - Dosyalanmış dökümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek ve dönüşünü takip etmek. - Dökümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğinde dosyasına takmak. - Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek. Dosya ve klasörlere numara vermek. - Hasta sevk kağıdı kaydını yapmak. - İlan ve duyurulması gereken evrakları ilgililere iletmek ve ilanının yapmak. - İlan ve duyuru panolarını takip etmek ve güncellemek. - Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımı ile mesajları veya dökümanları göndermek ve almak. - Bilgisayar ve çevre birimlerde meydana gelen arızaları zamanında amirine bildirmek. - Sorumlu olduğu bilgisayar ve çevre birimlerini çalışır durumda tutmak. - Virüslere karşı gerekli önlemleri almak. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Bölüm Başkanı ve Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. GÜVENLİK ÜNVANI: Güvenlik Görevlisi SINIFI : Genel İdari Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Yüksekokul açık ve kapalı alanlarında; akademik ve idari - personeli, öğrencileri ve misafirlerinin güvenliğinin sağlanması. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR: - Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak; - -Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak - Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak; - Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak - Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmak. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlamak.

11 - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlamak. - Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. - Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama. - Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. - Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. - Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. - Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama. - Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma. GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU GÜVENLİK GENEL TALİMATLARI - Koruma ve Güvenlik Görevlileri, görevde bulundukları süre içinde nöbet mahalindeki talimata göre hareket edeceklerdir. - Mecbur olmadıkları müddetçe nöbet mahallini terk etmeyeceklerdir. - Görev alanlarında gördükleri aksaklıkları ve noksanlıkları derhal amirlerine bildirecekler. - Nöbet mahallerinde meydana gelen olaylara derhal el koyarlar, sebeplerini araştırırlar, faillerini tespit etmeye çalışırlar ve en kısa yoldan amirlerine konu hakkında bilgi veriler. - Kendilerini kontrole gelen amirlerine karşı daima saygılı ve kibar tavırlarla durum hakkında kısa ve öz bir üslupla bilgi verilir. - Görevleri esnasında kesinlikle uyumazlar ve başkaları ile gereksiz yere sohbet etmezler. - Görevleri sırasında muhatap oldukları kişilere nazik ve saygılı bir tarzda davranırlar. - Amirlerinin verecekleri talimatları harfiyen ve titizlikle yerine getirirler. - Kendilerine verilen malzeme ve teçhizatı çok temiz tutar ve her an çalışır durumda bulunmasını sağlarlar. - Kılık kıyafetine özen gösterir, her zaman ütülü ve temiz giyinmeye özen gösterirler. - Görevleri esnasında, sorumluluk bölgesinde çıkan her türlü olaydan sorumludurlar. - Güvenlik görevlileri, görev yerlerinin özelliğine göre, muayyen bir yerde bulunarak veya belirli bir bölgede dolaşarak görevlerini yerine getirirler.

12 GÜVENLİK NÖBET TALİMATLARI - Amirin izni olmadan nöbet yerini terk edemez. - Amirin izni olmadan nöbet yerini veya nöbetini bir başka arkadaşı ile değiştiremez. - Koruma Güvenlik Görevlisi görevine her gün sakal tıraşı olarak gelir. - Koruma Güvenlik Görevlisi resmi üniformasını ve teçhizatını eksiksiz olarak kuşanmak mecburiyetindedir. - Görev devir teslimi nöbet yerinde yapılır, eksiklikler ve aksesuarlar birbirlerine aktarılır. - Nöbet yerinde ve görev başında kesinlikle uyunmaz. - Sigara içen görevliler; sigarasını kapalı alanlarda ve tehlike arz etmeyecek mahallerde içerler. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur. BİNA GİRİŞİNDE NÖBET TUTAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ - Binaya girişler ön kapıdan yapılır.tüm öğrenciler kimlik göstermek zorundadır. Kimlik göstermeyenler ikaz edilir. Alışkanlık haline getiren öğrencilerin isimleri Güvenlik Şefine bildirilir. - Binaya dışarıdan gelen ziyaretçiler ve iş takibi için gelenler, ziyaretçi kayıt defterine kayıt yapılır kimlikleri alınarak ziyaretçi kartı verilir.öğrencilere gelen ziyaretçilerin ziyaret süresi 5 dk ile sınırlıdır. - - Görev alanındaki binaların çevresi devamlı olarak kontrol edilir şüpheli görülen araç, paket türü şeyler derhal amire haber verilir. - Mesai saati haricinde izni olmayan hiçbir yabancı ve ziyaretçi içeriye alınmaz. - Binaya silah, içki, uyuşturucu, yanıcı ve patlayıcı maddelerle beyanname ve broşür gibi fikri sabotaja meydan verecek yayınların sokulmasına izin verilmez. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmaya çalışılacaktır. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlanacaktır. - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. - Doğal ihtiyaçlar için görev yeri terk edildiğinde yerine geçici olarak bir görevli koyacak ve ayrılış uzun süreli olmayacaktır. - Güvenlik görevlileri kıyafet disiplinine, ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa, görev bilinci ve anlayışına, saç ve sakal intizamına çok özen ve önem gösterecek disiplini bir an bile elden bırakmayacaklardır. - Nöbet değişikliklerinde Güvenlik Şefinin haberi olmadan değişiklik yapılmayacaktır. - Giriş çıkışlara çok duyarlı olup titiz ve kibar davranacaklardır. - Okul idaresine gelen misafirler idareye haber verilecektir.

13 - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanları ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibar gösterilecektir. - Nöbet değişimlerinde vardiya devir teslim tutanağı doldurulacak,devir teslim tüm mekanlar dolaşılarak yapılacak aksi taktirde oluşacak olumsuzluklar ilgilinin sorumluluğunda sayılacaktır. - Yukarıda belirtilen talimatlara uyulması aksi taktirde 2495 Sayılı yasaya göre cezai işlem uygulanacaktır. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur. BİNA İÇİNDE NÖBET TUTAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ - Bina kapalı ve açık alanları gün içerisinde sürekli dolaşılarak kontrol edilecektir. - Dersliklerin kontrolünün yapılması, derslerin güvenlik içinde yapılmasının sağlanması. - Görev sahasına normal olmayan yollardan giriş yapmak isteyen kişilere mani olmaya çalışılacaktır. - Muhtemel vuku bulabilecek olaylara anında müdahale edilerek olayların önlenmesi sağlanacaktır. - Olayların boyutlarına göre ilgili kolluk güçlerine, toplum polislerine haber vererek olayla ilgili yetkililerin bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. - Doğal ihtiyaçlar için görev yeri terk edildiğinde yerine geçici olarak bir görevli koyacak ve ayrılış uzun süreli olmayacaktır. - Güvenlik görevlileri kıyafet disiplinine, ikili ilişkilerde sempati ve sıcaklığa, görev bilinci ve anlayışına, saç ve sakal intizamına çok özen ve önem gösterecek disiplini bir an bile elden bırakmayacaklardır. - Okul idaresine gelen misafirlere bina içinde yardımcı olmak. - Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri, Dekanları ve Yüksekokul Müdürlerimize gereken özen ve itibar gösterilecektir. - Bina kapalı ve açık alanları gün içerisinde yaşanan sorunlar problemlerle ilgili sürekli güvenlik şefine bilgi aktarılacaktır. - Akşam ders bitimlerinde sınıflar ve ofisler kontrol edilecek varsa aksaklıklar ve problemler nöbet defterine not edilecek, güvenlik şefine bilgi aktarılacaktır. - Yukarıda belirtilen talimatlara uyulması aksi taktirde 2495 Sayılı yasaya göre cezai işlem uygulanacaktır. NOT: 2495 Sayılı yasa haricinde görev yapan Firma Elemanlarının bu talimatlara uyması ve bunun doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.aksi taktirde görevi süistimalden işine son verilecektir. Firma elemanlarının kontrolünden kadrolu (2495 sayılı yasa kapsamındaki) Güvenlik Görevlileri sorumludur.

14 YARDIMCI HİZMETLER ÜNVANI: Yardımcı Hizmetli SINIFI : Yardımcı Hizmetler 1-GÖREV/İŞİN KISA TANIMI: Temizlik, evrak taşıma vb. yardımcı hizmetlerin - yürütülmesi. 2-GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR - Birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşim, düzenleme, taşıma, bakım ve koruma işlerini sürekli ve gecikmeden yerine getirmek. - Sorumluluğuna verilen kat, sınıf, oda, koridor, lavabo vb. yerlerin her türlü temizliğini yapmak ve çöpleri toplamak. - Temizleme işleminden zarar görebilecek eşya ve malzemenin koruma önlemini almak. - Sınıfları, laboratuarları ve çalışma alanlarını havalandırmak. - Evrak, kırtasiye, malzeme vb. doküman ve eşyanın birimler arasında getirip götürme işlerini yapmak. - Fotokopi çekmek, teksir ve basılı kağıtların toplanması,tasnifi ve ambalajlanması gibi işlerde yardımcı olmak. - Yüksekokula, birimlerine gelen posta gönderilerini Posta Merkezinden almak ve dağıtımını gerçekleştirmek. - İşlerin aksamaması için kendine verilen temizlik malzemelerini mevcudu bitmeden amirine bildirip,gerekli tedbirleri almak. - Yüksekokul misafirlerine çay kahve servisi yapmak. - Bağlı bulunduğu birim amirinin haberi olmadan görev yerini değiştirmemek ve terk etmemek. - Bina ve eklentilerindeki tesisat (elektrik,su vb.) ve malzemelerdeki arıza ve noksanlıkları amirine bildirmek. - Sınıf, laboratuar, büro ve koridorların günlük temizliğini yaptıktan sonra açık pencereleri kapatıp,ışıkları söndürüp,kapıları kilitleyip anahtarları ilgilisine teslim etmek. - Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. - Birim işlerini götüren personel, görev ve hizmetlerinden dolayı Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Genel Kurallar) Akdağmadeni MYO çalışanlarının; 1. Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ

İK-14. Yayın Tarihi Rev. Tarihi Rev. No: 00 Sayfa No: 1 / 1. Beşikdüzü MYO İç Kontrol MİSYONUMUZ İK-14 MİSYONUMUZ Sayfa No: 1 / 1 Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun misyonu; dünyada artan rekabet koşullarını göğüsleyebilecek bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı nitelikli

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

ORGANİSAZYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU

ORGANİSAZYON ŞEMASI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU MİSYONUMUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu bir yandan bünyesindeki Modern Diller, Temel İngilizce ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin kendi aralarında uyum içinde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. 01 Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISI 10/08/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISI 10/08/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No:203 BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISI 10/08/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 32 Yusuf KOÇ, Ö.Faruk

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR

İŞ/GÖREV TANITIM FORMU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR ÖĞRETİM ÜYESİ PROFESÖR (DEKAN) REKTÖR Üniversitesinin amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-9842 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Mevcut Elektronik İmzalar ABDULLAH MAĞDEN (Yönetmelik

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesinin tüm birimlerinde Trafik hizmetleri de dahil yürütülen Koruma ve Güvenlik

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ (İÇİNDEKİLER) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Kuruluş ve Organları BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler M. No: Madde Konusu: Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu ADANA Ocak - 2015 I II İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı