KARABÜK VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK 2004 İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK 2004 İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 KARABÜK VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK 2004 İL ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK

2

3 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki Ve Gelecek Kuşakların Temiz Ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkına Sahip Olduğu Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir Kalkınmadan Yana Olduğumu Vurgulayarak; Doğal Kaynakların Ekonomik Kalkınmanın Hem Kaynağını Hem Sınırını Oluşturduğunu Bilerek, Çevrenin Korunması Ve Geliştirilmesinde Bireysel Katkı Ve Katılımın Gereğine Ve Önemine İnanarak; Çevresel Değerlere Sahip Çıkıp Zarar Verenleri Uyaracağıma, Doğal Kaynaklardan Faydalanırken Tutumlu Davranacağıma, Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri Doğrultusunda Hareket Edeceğime, Bu Yönde İşbirliği Ve Dayanışma Anlayışı İçerisinde Hareket Ederek, Çevre Konusunda Herkese Örnek Olacağıma Söz Veririm.

4 KARABÜK İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2004 HAZIRLAYANLAR Ahmet IŞIK Yunus ANKUT H.İbrahim KARAKUŞ Asuman GİRGİN Ahat DELİORMAN Ufuk TÜRKMEN İl Çevre ve Orman Müdürü Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Biyolog Su Ürünler Mühendisi Ziraat Mühendisi Karabük İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Valilik Binası Zemin Kat/KARABÜK Tel: Faks:

5 3 Nisan 1937 tarihinde Demir-Çelik Fabrikasının temelinin atılması ile ağır sanayii kuruluşu olarak hareketlilik kazanan Karabük, adını Türkiye ve daha sonra dünyaya duyurmaya başlamış, 6 Haziran 1995 yılında Karabük ün İl olması ile birlikte demir sektörünün yanı sıra tekstil ve tarım sektörüne doğru ilgi artmaya başlamıştır. Cumhuriyet kenti İlimizin, ağır sanayinin merkezi olması nedeni ile çeşitli çevre sorunları da bulunmaktadır. Ülkemizde çevre sorunlarının büyük bir bölümü hızlı nüfus artışından, sağlıksız yapılaşmadan endüstri ve teknoloji alanlarında meydana gelen hızlı gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Sınırlı olan temel çevre kaynakları tükenmekte, bu durum giderek doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Çevrenin korunması ancak insanların eğitilmesi ile mümkündür. Dolayısıyla toplumumuzun çevre konusunda bilinçlendirilmesi, çevreye karşı kalıcı ve duyarlı davranışların geliştirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çevre sevgisini ve çevre korumacılığını eğitim yoluyla verdiğimiz müddetçe gelecekten asla kaygımız olmayacaktır. Dünyamıza ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk duygusu içinde duyarlı ve bilinçli davranmak hepimizin en temel görevidir. Karabük İlimizde çevre bilincinin gelişimine yarar sağlayacak Karabük İli Çevre Durum Raporu nun hazırlanmasında katkıları bulunan herkese teşekkür ederim. Cemalettin SEVİM Karabük Valisi

6 Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan Çevre, dünyada mevcut olan tüm değerleri ile korunması gereken bir bütündür. Bir ilişkiler bütünü olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması genellikle insan kaynaklı etkilerin doğal dengeleri bozması ile başlamıştır. Çevreyi koruma ve çevre sorunlarını giderme çalışmalarının hareket noktası, sorunları bilmek ve tanımaktır. Tahrip edilmiş ve kirletilmiş bir çevreyi, eski haline getirmenin çok güç ve pahalı olduğu bir gerçektir. Bu nedenle çevreyi tahrip etmeden, kirletmeden ve doğal kaynakları en akılcı bir şekilde kullanmak gerekmektedir. İnsanımızı küçük yaşlardan başlayarak hayatın her kademesinde çevre konusunda da eğitmek durumundayız. Çevre konusunda duyarlı, doğru, sorumlu, çevresel ahlak anlayışına sahip insanların yetiştirilmesi eğitim ve yayınla mümkündür. Karabük İli Çevre Durum Raporu nun hazırlanmasında emeği geçen tüm personelime, en iyi dileklerimle teşekkür ederim. Ahmet IŞIK İl Çevre ve Orman Müdürü

7 İÇİNDEKİLER A. COĞRAFİ KAPSAM SAYFA NO A.1. Giriş 1 A.2. İl ve İlçe Sınırları 2 A.3. İlin Coğrafi Durumu 4 A.4. İlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu 4 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 6 A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma 13 A.5.2. Tektonik ve Paleocoğrafya 15 B. DOĞAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynakları 17 B.1.1. Güneş 17 B.1.2. Su Gücü 17 B.1.3. Kömür 17 B.1.4. Doğalgaz 18 B.1.5. Rüzgar 18 B.1.6. Biyokütle 19 B.1.7. Petrol 19 B.1.8. Jeotermal Sahalar 19 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 19 B.2.1. Ormanlar 19 B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 20 B.2.2. Çayır ve Mera 20 B.2.3. Sulak Alanlar 20 B.2.4. Flora 20 B.2.5. Fauna 21 B.2.6. Milli Parklar,Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler 22 B.3. Toprak 22 B.4. Su Kaynakları 26 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 26 B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları 29 B.4.3. Akarsular 29 B.4.4. Göller ve Göletler 29 B.5. Mineral Kaynaklar 29 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) C.1. İklim ve Hava 30 C.1.1. Doğal Değişkenler 30 C Rüzgar 30 C Basınç 32 C Nem 32 C Sıcaklık 32 C Buharlaşma 36 C Yağışlar 36 C Yağmur 36 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 40 C Seller 41 C Kuraklık 41 C Mikroklima 41 C.1.2. Yapay Etmenler 42 C Plansız Kentleşme 42 C Yeşil Alanlar 42 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 42 C Endüstriyel Emisyonlar 44 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 44 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları 45 C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 45 I

8 C.2.2. Partikül Madde (PM) Emisyonları 46 C.2.3. Karbonmonoksit Emisyonları 48 C.2.4. Azot Oksit (NOx) Emisyonları 48 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 49 C.3. Atmosferik Kirlilik 49 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 49 C.3.2. Asit Yağışlarının Etkileri 49 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 50 C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri 50 C Su Üzerindeki Etkileri 50 C Toprak Üzerine Etkileri 50 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 50 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 51 C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri 51 D. SU D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 52 D.1.1. Yeraltı Suları 52 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar 55 D.1.3. Akarsular 56 D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 60 D.1.5. Denizler 60 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 61 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 62 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 62 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 62 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 64 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 64 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 64 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 64 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1. Genel Toprak Yapısı 65 E.2. Toprak Kirliliği 67 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 67 E Atmosferik Kirlenme 67 E Atıklardan Kirlenme 67 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 67 E.3. Arazi 67 E.3.1. Arazi Varlığı 67 E Arazi Sınıfları 68 E Kullanma Durumu 72 E.3.2. Arazi Problemleri 74 F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1. Ekosistem Tipleri 75 F.1.1. Ormanlar 75 F Ormanların Ekolojik Yapısı 75 F İlin Orman Envanteri 75 F Orman Varlığının Yararları 77 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 78 F.1.2. Çayır ve Meralar 78 F.1.3. Sulak Alanlar 81 F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 81 F.2. Flora 81 F.2.1. Habitat ve Toplulukları 81 F.2.2. Türler ve Populasyonları 81 F.3. Fauna 87 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 88 F.3.2. Türler ve Populasyonları 88 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 93 II

9 F Evcil Hayvanlar 93 F Sahipli Hayvanlar 93 F Sahipsiz Hayvanlar 93 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar 93 F Hayvan Hakları İhlalleri 93 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 93 F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 93 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları 93 F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları 96 F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 2. Maddesinin a - Tanımlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar 96 F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları 96 F /9/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar 96 F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri 96 F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar 97 F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 97 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 97 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 97 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 97 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 97 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar 97 F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 97 F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 97 G. TURİZM G.1. Yörenin Turistik Değerleri 98 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 98 G Konum 99 G Fiziki Özellikler 100 G.1.2. Kültürel Değerler 100 G.2. Turizm Çeşitleri 112 G.3. Turistik Altyapı 113 G.4. Turist Sayısı 118 G.5. Turizm Ekonomisi 120 G.6. Turizm-Çevre İlişkisi 121 H. TARIM VE HAYVANCILIK H.1. Genel Tarımsal Yapı 122 H.2. Tarımsal Üretim 124 H.2.1. Bitkisel Üretim 124 H Tarla Bitkileri 124 H Buğdaygiller 124 H Baklagiller 125 H Yem Bitkileri 125 H Endüstriyel Bitkiler 125 H Bahçe Bitkileri 125 H Meyve Üretimi 125 H Sebze Üretimi 126 H Süs Bitkileri 127 III

10 H.2.2. Hayvansal Üretim 127 H Büyükbaş Hayvancılık 127 H Küçükbaş Hayvancılık 129 H Kümes Hayvancılığı ( Kanatlı Üretimi) 130 H Su Ürünleri 131 H Kürk Hayvancılığı 131 H Arıcılık ve İpekböcekçiliği 132 H.3. Organik Tarım 132 H.4. Tarımsal İşletmeler 132 H.4.1. Kamu İşletmeleri 132 H.4.2. Özel İşletmeler 132 H.5. Tarımsal Faaliyetler 133 H.5.1. Pestisit Kullanımı 133 H.5.2. Gübre Kullanımı 133 H.5.3. Toprak Kullanımı 134 I. MADENCİLİK I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 135 I.1.1. Sanayi Madenleri 135 I.1.2. Metalik Madenler 136 I.1.3. Enerji Madenleri 136 I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 136 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 137 I.3. Cevher Zenginleştirme 137 I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 138 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları 138 J. ENERJİ J.1. Birincil Enerji Kaynakları 139 J.1.1. Taşkömürü 139 J.1.2. Linyit 139 J.1.3. Asfaltit 139 J.1.4. Bitümlü Şist 139 J.1.5. Hampetrol 139 J.1.6. Doğalgaz 139 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 139 J.1.8. Orman 139 J.1.9. Hidrolik 140 J Jeotermal 141 J Güneş 141 J Rüzgar 141 J Biyokütle 141 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 141 J.2.1. Termik Enerji 141 J.2.2. Hidrolik Enerji 141 J.2.3. Nükleer Enerji 141 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 141 J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 141 J.4. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 141 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler 142 K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 142 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 143 K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu 143 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı 143 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 158 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 158 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 158 IV

11 K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 158 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 158 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 158 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 158 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1. Altyapı 159 L.1.1. Temiz Su Sistemi 159 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 159 L.1.3. Yeşil Alanlar 160 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 161 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 162 L.2. Ulaşım 162 L.2.1. Karayolları 162 L Karayolları Genel 162 L Ulaşım Planlaması 164 L Toplu Taşım Sistemleri 164 L Kent İçi Yollar 165 L Araç Sayıları 165 L.2.2. Demiryolları 166 L Kullanılan Raylı Sistemler 166 L Taşımacılıkta Demiryolları 166 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 168 L Limanlar 168 L Taşımacılık 168 L.2.4. Havayolları 168 L.3. Haberleşme 168 L.4. İlin Plan Durumu 168 L.5. İldeki Baz İstasyonları 168 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 172 M.1.1. Kentsel Alanlar 173 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 173 M Kentsel Büyüme Deseni 173 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 173 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 173 M Kentsel Yenileme Alanları 173 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 173 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 173 M.1.2. Kırsal Alanlar 174 M Kırsal Yerleşme Deseni 174 M Arazi Mülkiyeti 174 M.2. Altyapı 174 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri 174 M.3.1. Kamu Binaları 174 M.3.2. Okullar 174 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 179 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 180 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 180 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 180 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 180 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 180 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 180 M.3.10.Yerel Mimari Özellikler 180 M.3.11.Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 181 M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 181 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 181 M.4.2. Göçler 183 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) 183 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 183 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 183 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 183 V

12 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 184 M.5.1. Görüntü Kirliliği 184 M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu 184 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 184 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 184 M.5.5. Kentsel Atıklar 184 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 184 M.6. Nüfus 184 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 184 M.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 185 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 188 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 189 N. ATIKLAR N.1. Evsel Katı Atıklar 191 N.2. Tehlikeli Atıklar 192 N.3. Özel Atıklar 192 N.3.1. Tıbbi Atıklar 193 N.3.2. Atık Yağlar 195 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 195 N.3.4. Pil ve Aküler 195 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 195 N.3.6. Tarama Çamurları 195 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 195 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 195 N.4. Diğer Atıklar 195 N.4.1. Ambalaj Atıkları 195 N.4.2. Hayvan Kadavraları 195 N.4.3. Mezbaha Atıkları 195 N.5. Atık Yönetimi 195 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 195 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 195 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 196 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 196 N.8.2. Atıkların Yakılması 196 N.8.3. Kompost 196 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 196 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 197 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1. Gürültü 198 O.1.1. Gürültü Kaynakları 198 O Trafik Gürültüsü 198 O Endüstri Gürültüsü 198 O İnşaat Gürültüsü 199 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 199 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü 200 O.1.2. Gürültü ile Mücadele 200 O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 200 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 200 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 200 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 200 O Fiziksel Etkileri 200 O Fizyolojik Etkileri 201 O Psikolojik Etkileri 201 O Performans Üzerine Etkileri 201 O.2. Titreşim 201 VI

13 P. AFETLER P.1. Doğal Afetler 202 P.1.1. Depremler 202 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 202 P.1.3. Seller 203 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 204 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 205 P.1.6. Fırtınalar 205 P.2. Diğer Afetler 205 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 205 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 205 P.2.3. Tehlikeli Maddeler 205 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 205 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 206 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 206 P.3.3. İlkyardım Servisleri 206 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 206 P.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler 207 P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 207 R. SAĞLIK VE ÇEVRE R.1. Temel Sağlık Hizmetleri 208 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 208 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 209 R İçme, Kullanma ve Sulama Suları 209 R Denizler 212 R Zoonoz Hastalıklar 212 R.1.3. Gıda Hijyeni 213 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 216 R.1.5. Bebek Ölümleri 217 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 217 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 220 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 220 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 220 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 221 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 221 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 222 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 222 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 223 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 224 S. ÇEVRE EĞİTİMİ S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi ile İlgili Faaliyetleri 225 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 225 S.2.1. Çevre Vakıfları 225 S.2.2. Çevre Dernekleri S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 227 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 228 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması 228 T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 228 T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 229 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi 229 VII

14 TABLOLARIN LİSTESİ TABLO NO: SAYFA NO : A. 1 Komşu İller 2 A.2 Karabük İlinin Komşu İllere Olan Uzaklıkları 4 A.3. İlin Coğrafi Koordinatları 4 B. 1. Karabük İli Açık Günler Sayısı 17 B.2. Rüzgar Durumu 18 B Yılı Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı 19 B Yılı Karabük İli Toprak Kuşakları İlçelere Göre Dağılımı (hektar) 25 B.5. Karabük+Safranbolu Su Talebi ve Temini 27 C Yılına Ait Rüzgar Hızı, Yönü ve Günü 30 C Yılına Ait Rüzgar Hızı, Yönü ve Günü 30 C Yılına Ait Rüzgar Hızı, Yönü ve Günü 31 C Yılına Ait Rüzgar Hızı, Yönü ve Günü 31 C Yılına Ait Rüzgar Hızı, Yönü ve Günü 31 C.6 Karabük İli Yıllarına Ait Basınç Değerleri 32 C Yıllarına Ait Aylık Nisbi Nem Değerleri 32 C Yılı Sıcaklık Değerleri 32 C Yılı Sıcaklık Değerleri 33 C Yılı Sıcaklık Değerleri 34 C Yılı Sıcaklık Değerleri 34 C Yılı Sıcaklık Değerleri ( C) 35 C Yıllarına Ait Buharlaşma Değerleri 36 C Yılına Ait Aylara Göre Yağışlar 36 C Yılına Ait Aylara Göre Yağışlar 37 C Yılına Ait Aylara Göre Yağışlar 37 C Yılına Ait Aylara Göre Yağışlar 38 C Yılına Ait Aylara Göre Yağışlar 39 C Yılı Kuraklık İndis Değerleri 39 C Yılı Kuraklık İndis Değerleri 39 C Yılı Kuraklık İndis Değerleri 40 C Yılı Kuraklık İndis Değerleri 40 C.23 Kuraklık İndis Değerleri 40 C.24 Uzun Yıllara Ait Kar Örtüsü Kalınlığı ve Gün Sayısı 40 C Yıllarına Ait Kar Örtüsü, Gün ve Sayısı 41 C Yıllarına Ait Donlu, Dolulu, Sisli, Kırağılı Günler Sayısı 41 C , 2003, 2004 Yılları İlimizde Trafiğe Kayıtlı Motorlu Taşıtlar 44 C Kış Dönemi SO 2 ve PM Aylık Ortalama Değerleri 46 C Kış Dönemi SO 2 ve PM Aylık Ortalama Değerleri 47 C Kış Dönemi SO 2 ve PM Aylık Ortalama Değerleri 47 C Kış Dönemi SO 2 ve PM Aylık Ortalama Değerleri 47 C Kış Dönemi SO 2 ve PM Aylık Ortalama Değerleri 47 C Kış Dönemi SO 2 ve PM Aylık Ortalama Değerleri 47 C.34 Karabük İlinde CO Emisyonları 48 C.35 Karabük İlinde NOx Emisyonları 48 D. 1 Karabük İlinde Yer Alan Debisi 50 l/s 'nin Üzerinde Olan Kaynaklara Ait Akım Rasat Değerleri ( ) 55 D Yılları Arasında İlimiz Sınırları İçinde Yer Alan Akarsuların Ölçüm Sonuçları 57 D.3 Yenice Çayı Analiz Sonuçlarının "SKKY" göre Değerlendirmesi 57 D.4 İlimiz Sınırları İçerisindeki Tarım Amaçlı Kullanılan Suların Tarihinde Yaptırılan Analizleri 57 D Tarihinde Haddehanelerimizden Kaynaklanan Endüstriyel Atık Sularının Karabük ilinde Yapılan Bakteriyolojik Analizine Ait Veriler 58 D.6 Karabük İli Başlıca Akarsuları 59 D.7 DSİ 232. Bölge Müdürlüğünce İşletmeye Açılan Göletler 60 D. 8 Akarsuların Taşıdıkları Su Miktarının Aylık Durumları 61 VIII

15 D Tarihli Analizler 62 D Tarihli Analizler 63 D Tarihli Analizler 63 D Tarihli Analizler 63 D Tarihli Analizler 63 D Tarihli Analizler 63 E. 1 Karabük İli 2004 Yılı Arazi Dağılımı 67 E Yılı Karabük İli İlçelere Göre Arazi Sınıfları Dağılımı 68 E Yılı L, II. Ve III. Sınıf Tarım Arazilerinin İlçelere Göre Dağılımı 69 E Yılı Karabük İli Toprak Sınıflarına Göre Arazi Kullanım Durumu 70 E.5 Karabük İli Toprak Kuşakları İlçelere Göre Dağılımı 70 E Yılı Arazi Kullanımı 72 F , 2003, 2004 Yılı Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Orman Emvali 76 F.2 Karabük İli Ağaç Türleri Dağılımı 76 F.3 Karabük Ormanlarının Bölgeler İtibariyle Saha Dökümü 76 F.4 İşletmeler İtibari İle Ormanlık Saha Dökümü 76 F Yılı Yenice İlçesi Orman Alanı 77 F Yılı Artım Tablosu 77 F Yılı Ağaç Serveti 77 F , 2003, 2004 Yılı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Orman Emvali 77 F Yılı Karabük İlinin İlçelere Göre Çayır ve Mera Varlığı 78 F. 10 Karabük İli Eskipazar İlçesi Ulupınar Orman İşletme Şefliği Hudutları İçinde Bulunan Mera Varlığı F. 11 Karabük İli Eskipazar İlçesi Eleman Orman İşletme Şefliği Hudutları İçinde Bulunan Mera Varlığı 79 F. 12 Eskipazar İlçesi Orman İşletme Şefliğindeki Mera Varlığı 79 G Yılında Konaklama Yapan Yabancı Turist Sayıları 119 G Yılında Konaklama Yapan Yabancı Turist Sayıları 120 H Yılı Karabük İli Arazi Dağılımı 122 H Yılı Karabük İli Arazi Kullanım Durumu 123 H Yılı Sulu Tarım Alanı Dağılımı 123 H Yılı Kuru Tarım Alanı Dağılımı 123 H Yılı Tarla Ürünleri Ekiliş, Üretim ve Verim Değerleri 124 H Yılı Baklagiller Ekiliş, Üretim ve Verim Değerleri 125 H Yılı Yem Bitkiler Ekiliş, Üretim ve Verim Değerleri 125 H Yılı Meyve Ürünleri Ekiliş, Üretim, Verim Değerleri 126 H Yılı Sebze Ürünleri Ekiliş, Üretim ve Verim Değerleri 127 H Yılı Büyükbaş Hayvansal Üretim 128 H Yılı Büyükbaş Hayvan Varlığı 128 H Yılı Küçükbaş Hayvansal Üretim 129 H Yılı Küçükbaş Hayvan Varlığı 129 H Yılı Yumurta ve Yumurta Civcivi Üretimi İşletmeleri 130 H Yılı Et Tavukçuluğu Üretimi İşletmeleri 130 H Yılı Kanatlı Hayvan Varlığı 131 H Yılı Su Ürünleri Üretimi 131 H Yılı Arılı Kovan Sayısı 132 H Yılı Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri 132 H Yılı Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri 133 H.21 Yıllar İtibariyle İlaç Tüketimleri ( ) 133 H Yılı Kimyevi Gübre Tüketimi 133 H Yılı Kimyevi Gübre Tüketimi Taş Ocakları ( ) Kum Çakıl Ocakları ) Diğer Ocaklar J , 2003, 2004 Yılı Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Orman Emvali 140 J Yılı Yenice İlçesi Orman Alanı 140 J Yılı Artım Tablosu 140 J , 2003, 2004 Yılı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Orman Emvali 140 K. 1 Karabük İlinde Küçük Sanayi Siteleri (2004 Yılı) 143 K.2 Organize Sanayi Parsel Durumu 143 IX

16 K.3 Demir-Çelik Sanayi (2004 Yılı) K.4 Tekstil ve Deri Sanayi (2004 Yılı) K.5 Gıda Sanayi (2004 Yılı) K.6 Kimya Sanayi (2004 Yılı) 153 K.7 Orman Ürünleri Sanayi (2004 Yılı) K.8 Diğer İmalatlar L. 1 Kanalizasyon Şebeke Boruları Cinsi ve Ebatları (2000 Yılı) 159 L.2 Kanalizasyon Şebekesinde Kullanılan Boruların Özellikleri (2000 Yılı) 160 L Yılı Toplu Taşıma Araçları ile Taşınan Yolcu Sayıları 164 L , 2003, 2004 Yılları İlimizde Trafiğe Kayıtlı Motorlu Taşıtlar 165 M Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Teknik ve Genel Lise İstatistikleri 174 M.2 İlköğretim-Ortaöğretim İl Geneli ( ) 175 M.3 Yatılı Bölge Okulları Öğrenci ve Öğretmen Sayısı (1999) 175 M Eğitim Öğretim Yılı Karabük İli İlköğretim Okulu İstatistikleri (okulöncesi dahil) M Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretim İstatistikleri 177 M Eğitim Öğretim Yılı Pansiyonu Olan Okullar 177 M Eğitim-Öğretim Yılı Yatılı İlköğretim Bölge Okulları 178 M. 8 ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı Programlara Göre Öğrenci Sayıları 178 M.9 ZKÜ Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı Bölümlere Göre Öğrenci Sayılar 178 M. 10 ZKÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı Programlara Göre Öğrenci Sayılar M. 11 ZKÜ Karabük Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı Bölümlere Göre Öğrenci Sayılar 179 M Yılı Sağlık Kurumlarının Dağılımı 179 M Yılı Başvuru ve İşe Yerleştirme Sayısının Tahsil Dağılımları 181 M Yılı Başvuru ve İşe Yerleştirme Sayısının Tahsil Dağılımları 181 M Yılı Başvuru ve İşe Yerleştirme Sayısının Meslek Dağılımları 182 M Yılı Başvuru ve İşe Yerleştirme Sayısının Tahsil Dağılımları 183 M. 17 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 184 M Yılı Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 185 M Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri M.20 İlçe Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı 188 M Yılı İlçelere Göre Şehir ve Köy Nüfusu, Yüzölçümü ve Nüfus Yoğunluğu 189 M.22 Karabük Merkez İlçe Nüfus Gelişimi ( ) 190 M ve 2000 Genel Nüfus Sayımında İlçelere Göre Şehir ve Köy Nüfusu, Yıllık Nüfus Artış Hızı 190 N Yılı Tıbbı Atık Üreten Kurumlar 193 O.1 Taşıtların Üst Gürültü Seviyeleri 197 O.2 Gürültü Düzeylerine Karşı Çalışma Süreleri 198 O Yılına Ait Haddehanelerde Yapılan Gürültü Ölçüm Değerleri 198 O.4 Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültü 198 P. 1 Karabük İli Merkez ve İlçelerinin Bulunduğu Deprem Bölgeleri 210 P Yılları Karabük İli Orman Yangınları 213 P.3 Karabük İli Merkezde Geçmiş Yıllarda Yaşanmış Afetler ( ) 213 P.4 Karabük İlinde Yaşanması Muhtemel Afetler 214 R Yılı Bildirimi Zorunlu Hastalıkların Aylara Göre Dağılımı 209 R Yılı Bulaşıcı Hastalıklar 209 R Yılı Su Analiz Sonuçları 212 R Yılı Denetlenen Gıda İmal Yerleri 213 R Yılı Aşılama Çalışmaları 216 R Yılı Aşılama Çalışmalan 216 R Yılı Kızamık Okul Aşı Günleri 217 R Yılı Bebek Ölümleri 217 R Yılı Ölümlerin Hastalık Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 218 R ,2003,2004 Ölümlerin Hastalık Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 218 R Yılı Ölümlerin Hastalık Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 219 R Yılı Aile Planlamasında Uygulanan Yöntemler 220 X

17 ŞEKİLLERİN LİSTESİ SEKİL NO : SAYFA NO : A. 1 Karabük İli Haritası 3 A.2 Karabük İli Jeoloji Haritası 11 A.3 Karabük-Safranbolu Tersiyer Havzası 12 A.4 Karabük İli Deprem Haritası 16 B.1 Karabük İli İçme Suyu Alınacak Yer 28 C Yılı Ortalama Sıcaklıkları 33 C Yılı Ortalama Sıcaklıkları 33 C Yılı Ortalama Sıcaklıkları 34 C Yılı Ortalama Sıcaklıkları 35 C Yılı Ortalama Sıcaklıkları 35 C Yılı Aylık Yağış Miktarı Toplamı 36 C Yılı Aylık Yağış Miktarı Toplamı 37 C Yılı Aylık Yağış Miktarı Toplamı 38 C Yılı Aylık Yağış Miktarı Toplamı 38 C Yılı Aylık Yağış Miktarı Toplamı 39 C Yılları SO 2 Aylık Ölçüm Değerleri ve Ortalamaları 45 C Yılları PM Aylık Ölçüm Değerleri ve Ortalamaları 46 D.1 Akifer Alanları 54 D.2 Kretase Yaşlı Karstik Kireçtaşı Alanları 55 E Yılı Karabük İli Arazi Dağılımı 68 E Yılı Karabük İli Arazi Kabiliyet Sınıfları ve Dağılımı 69 E.3 Karabük İli Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı 71 E Yılı Toprak Sınıflarına Göre Arazi Kullanım Durumu 72 E.5 Karabük İli Arazi Kullanım Durumu 73 G. 1 Yıllara Göre Yerli ve Yabancı Turist Sayıları ( ) 119 H Yılı Karabük İli Arazi Dağılım Oranları 122 H Yılları İl Özel İdare Müdürlüğü ve SYDV Koyun Dağılımları 129 J. 1 Enerji Yıllık Genel Tüketim Oranları 143 L. 1 Karabük İli Elektrifikasyon Haritası 161 L Yılı Karabük İli Devlet Yolları (YOGT) 162 L.3 Karabük İli Yol Ağı Durumu 163 M. 1 Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 185 M Yılı Karabük İli Okuryazar Oranı (%) 186 M Yılı Karabük İlinde En Az Ortaokul Mezunu Olanların Oranı (%) (25+yaş) 186 M Yılı İlçelere Göre Nüfus Dağılımı 189 M Yılı Nüfus Artış Hızı 190 R Yılı Su Analiz Sonuçları 210 R Yılı Bakteriyolojik Su Numunesi 211 R Yılı Kimyasal Su Numunesi 211 R Yılı Su Analizi 212 R Yılı Gıda İmal Yerleri 213 R Yılı Gıda Satış Yerleri Denetimi 214 R Yılında Yapılan Denetim ve Kontroller 214 R Yılı Gıda Analiz Sonuçları 215 R Yılının Gıda Satış Yerleri Denetimi 215 R Yılı Ölümlerin Hastalık Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 217 R Yılı Ölümlerin Hastalık Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 219 XI

18 (A). COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş İlin adının kaynağına ilişkin üç görüş vardır. Bunlardan birincisine göre Karabük, kara ve bük olmak üzere iki unsurdan oluşan bir kent adıdır. Bu görüşü savunanlara göre kent, adını üzerine kurulu olduğu coğrafi yapıdan almıştır. Anlatımlara bakılacak olursa, kara, tabiat parçaları üzerinde yerleşen ve tabiata damgasını vuran insanoğlunun sık başvurduğu bir sıfattır. Bu sıfat Türk toponimisinde çok önemli bir yer işgal etmektedir. Bük kavramı ise özellikle Orta Karadeniz de çok yoğun olarak bulunan bir bitki türünün adıdır. Buna göre Karabük adı, çalılık fundalıkların karaltısı anlamına gelmektedir. İlin adına ilişkin ikinci görüşe göre; Karabük Türkmen cemaatinin adı olup, bugün Türkiye de bu adı taşıyan çeşitli ilçelere bağlı, yedisi köy olmak üzere, onüç adet meskun yer adı bulunmaktadır. Taşköprü ile Boyabat arasında doğu batı yönünde akan çay da bugün Karabük Çayı olarak bilinmektedir yılında düzenlenmiş olan Adana Tapu Defterleri üzerinde yapılan incelemelerde Yüreğir nahiyesine bağlı, Karabük adını taşıyan Türkmen topluluğu saptanmıştır. Safranbolu yöresindeki köylerin büyük ölçüde Türkmen, boy, oymak ve topluluklarının adını taşımakta olmaları, Karabük adı için de aynı durumu düşündürmektedir. Üçüncü görüş ise daha önce Karabük Köyünde oturan ancak şimdilerde aynı adla anılan mahallede yaşayanlar tarafından iddia edilmektedir. Buna göre; bük yerel anlamda üzüm anlamına gelmektedir. Eskiden Karabük Köyünde bol miktarda üzüm bağı bulunmaktadır. Karabük bu anlamda kara üzümlük yer anlamına gelmektedir. Karabük ve çevresinde, yazısız kültür dönemini aydınlatmaya yönelik yapılan çalışmalar, arkeolojik araştırmalar çok yenidir. Bazı yayınlarda Safranbolu çevresinin paleolitik devirden itibaren yerleşime konu olduğu belirtilmiştir. Karabük ve çevresinde tarih öncesi ve tarih devirlerinin aydınlatılması açısından önemli sayılabilecek toplam 32 tümülüs ve 4 büyük höyük bulunmaktadır. Bunlardan 24 tümülüs, Safranbolu ile Eflani İlçelerimiz arasında, 5 tümülüs Eskipazar İlçemizde ve 3 tümülüs de Ovacık İlçemizde bulunmaktadır. Höyüklerden 3 tanesi Eflani İlçemizde, 1 tanesi de Eskipazar İlçemiz sınırları içersinde yer almaktadır tarihinde İngiliz arkeolog Dr. Roger Matthews başkanlığındaki bir ekip tarafından Ovacık ve Eskipazar yerleşimlerinde yapılan arkeolojik yüzey araştırma sonuçlarına göre, Karabük ve çevresinde en eski yerleşme, erken bronz ( tunç ) devrinde başlamaktadır. Eskipazar İlçemize bağlı Yazıboy köyünde bulunan höyük bu anlamda en eski yerleşim alanı olarak kabul edilmektedir. Karabük ve çevresi, Antik devirde Hitit lerin Kuzey Batı Anadolu yu kontrol altına alma amacına hizmet eden bir ordu yolu geçit bölgesiydi. Hitit lerin, M.Ö tarihinde yıkılmasından sonra Frig lerin etkisi altına girmiştir. Bu dönemde Anadolu nun toplumsal ve siyasal yapısı bütünüyle değişti. Kuzey Batı Anadolu da Kastamonu ya kadar olan alana yerleşen Frig lerin yöremizde yerleşmiş olarak göründükleri yer, arkeolojik yüzey araştırma sonuçlarına göre, Ovacık İlçesine bağlı Kışla Köyüdür. Burada bulunan Hesem Değirmen adı verilen yapının kapısı Frig dönemine aittir. Karabük ve çevresinde Roma döneminden kalma birçok yapı, mezar ve yerleşim alanı bulunmaktadır. Roma döneminin yöremizdeki en önemli yerleşim alanı Eskipazar İlçemiz sınırlarındaki, Hadrianopolis Kentidir. M.S. 126 yılında bu adı alan kentin asıl ismi Kaisareis Proseilemmenitai dir. Kentin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 64 tarihinde olduğu sanılmaktadır. Eskipazar İlçemize bağlı, Deresamail 1

19 (Değirmendere Mahallesi), Boncuklar (Yahyalar Mahallesi) ve Tamışlar (Emiroğlu Mahallesi) köylerinde bulunan 20 ye yakın Grekçe yazıt, yöreye ilişkin önemli bilgiler vermektedir. İç Paflagonya bölgesinin uzun zaman Roma yönetiminde kalması, yöremizde çok sayıda Roma döneminden kalma eserin bulunmasına neden olmuştur. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Karabük ve çevresinde bu defa da uzun sürecek bir Bizans dönemi başlamıştır. Bizans döneminde Paflagonya nın tarihi açık ve belirgin değildir. Bildiğimiz tek gelişme, bölgenin VII. y.y. dan başlayarak 922 yılına kadar olan süreçte, Bizans Müslüman Arap çatışmasına konu olmasıdır. Bu çatışmalar sırasında bölgede Roma döneminde yapıldığı sanılan Eflani Şatosu, bir akritai olan (Bizans dilinde müstahkem kale) Safranbolu ve Kastamonu kaleleri, Müslüman Araplara karşı verilen mücadeleler sırasında bölgede ön plana çıkmışlar ve adlarını duyururlar. Yine Bizans döneminde Eskipazar ve Safranbolu birer piskoposluk merkezi olarak yörede etkin dinsel yerleşim alanları durumuna gelir. Safranbolu bu statüyle 1927 yılına kadar Kastamonu ya, o yıldan sonra Zonguldak İline bağlanmıştır yılında Safranbolu ya bağlı Öğlebeli Köyü nün, 13 hanelik bir nüfusa sahip mahallesi olan Karabük 1934 yılında Ankara Zonguldak demiryolunun açılması ile, bir istasyon adı olarak ilk kez Devlet Demiryolu haritasında Cumhuriyet tarihinde adı görülmeye başlar. Karabük ün kuruluş öyküsü aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde endüstrileşmenin öyküsü ile eş zamanlı bir anlatımı konu alır. 3 Nisan 1937 yılında Mustafa Kemal ATATÜRK ün direktifleri ile zamanın başbakanı İsmet İNÖNÜ tarafından Demir Çelik Fabrikasının temeli atılır. Böylece Karabük ün adını Türkiye ve daha sonra dünyaya duyuracak olan süreç başlamış olur. Ağır sanayi kuruluşu olarak Demir Çelik Fabrikasının üretime geçmesi ile hareketlilik kazanan Karabük te kısa zamanda köyden kurtuluşu sağlayan şehirleşme süreci başlamıştır yılında demiryolunun beldeden geçmesi ile yavaş yavaş nüfus çekmeye başlayan Karabük, nihayet 1939 yılında bir belediyeye kavuşmuştur tarihinde Aktaş nahiyesi haline dönüştürülürken, Karabük nahiye yapılmıştır. Karabük adına 1940 nüfus sayımında rastlanılmaktadır. Karabük adına ilk yer veren nüfus sayımı 1945 yılına aittir. Karabük ün bu ve buna bağlı yıllarda nüfusu hızlı olarak artış gösterirken, 6068 sayılı yasa ile 3 Mart 1953 tarihinde ilçe haline getirilmiştir. Karabük ün bir ilçe olarak adı ilk kez 1955 nüfus sayımında geçmiştir. Yurdumuzda demir çelik ağır sanayinin yayılmasına, gelişmesine öncülük eden ve okul ödevini gören Karabük, 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6 Haziran 1995 tarihinde 78. İl olarak Türkiye siyasi haritasında yerini almıştır. A.2. İl ve İlçe Sınırları Tablo A.1 Komşu İller Karabük ( Merkez ) Kuzey Bartın Safranbolu Kuzey Bartın Eflani Güney Kastamonu Ovacık Doğu Güney Kastamonu Çankırı Eskipazar Güney Batı Çankırı Bolu Yenice Güney Batı Bolu Zonguldak Kaynak : Karabük İl Yıllığı, 1999 Karabük İl ve İlçelerinin sınırlarını gösteren harita Şekil A.1 de verilmiştir. 2

20 Şekil A. 1. Karabük İl Haritası Kaynak: Karabük İl Yıllığı,

21 A.3. İlin Coğrafi Durumu Karabük İli, kuzeyde Bartın, kuzeydoğu ve doğuda Kastamonu, güneydoğuda Çankırı, güneybatıda Bolu, batıda ise Zonguldak İlleri ile komşudur. Ankara Zonguldak demiryolu üzerindedir. Araç ve Soğanlı Çaylarının birleştiği noktada kurulmuştur. Tablo A.2 Karabük İlinin Komşu İllere Olan Uzaklıkları ( km ) Ankara Bartın Bolu Çankırı İstanbul Kastamonu Zonguldak Karabük Kaynak : Karabük İl Yıllığı, 1999 İlimiz, Karadeniz Bölgesi nin Batı Karadeniz Bölümünde 40 57, ve kuzey enlemleri ile ve doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlimizin en kuzey noktası Eflani İlçesinin kuzeyindeki Bakırcılar Köyü, en güney noktası ise Eskipazar a bağlı Bulduk Köyüdür. İlin en batı ucu Yenice nin ormanlık alanlarında kalan Danacısayyam Tepesidir. En doğuda ise Eflani ye bağlı Kuloğlu Köyü bulunmaktadır. Karabük ün yüzölçümü 4145 km 2 dir. İlimizin en önemli akarsuyu, Filyos Çayı dır. Diğer akarsular ise Araç Çayı, Soğanlı Çayı ve Eskipazar Çayı dır. İl merkezinin rakımı 278 m. olup; merkez ilçenin yüzölçümü 704 km 2 dir. İlçeler itibariyle en önemli yükseltiler; Merkez İlçede Keltepe (2.000 m.), Eskipazar da Hodulca Dağı (1.700 m.), Eflani de Tepe Dağ (1.043 m.), Ovacık ta Kıraç Tepesi (1.400 m.), Safranbolu da Sarıçiçek Tepesi (1.750 m.) ve Yenice de Keçikıran Tepesi (1.400 m.) nden oluşmaktadır. Tablo A.3 İlin Coğrafi Koordinatları İlin Coğrafi Koordinatları Enlem Boylam Kuzey ( Bakırcılar Köyü ) Güney ( Bulduk Köyü ) Doğu ( Kuloğlu Köyü ) Batı ( Danacısayyam Tepesi ) Kaynak : Karabük İl Yıllığı, 1999 A.4. İlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu Karabük Araç ve Soğanlı Çayları nın birleşmesiyle meydana gelen Yenice (Filyos) Çayı nın oluşturduğu vadilerle bunlar arasında kalan platolardan meydana gelmiş bir yapıya sahiptir. İlimiz etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili bir havza karakteri gösterir m. yüksekliğe sahiptir. Kuzeyindeki dağlık alandan kaynaklanan tali dereler, şehre doğru taşıdıkları maddelerle alüvyal bir dolgu oluşturmuştur. Doğuda yer alan Safranbolu çevresinde yükseklik 600 m. yi bulur. Buradaki kalker platosu, Gümüş ve Akçasu Derelerinin birleşmesinden oluşan Tabakhane Deresi ile Bulak Deresi tarafından parçalanmıştır. Bulak ve Tabakhane Dereleri Araç Çayına doğru gömük menderesler oluşturarak akmaktadır. İlimizin kuzeydoğusunda kalan Eflani İlçesi ve çevresi küçük akarsularla parçalanmış bir plato durumundadır. Buradan güneye doğru gidildikçe yükseklik artar. 4

22 Eskipazar İlçemiz çevresindeki arazi, batıdaki Meğri Dağı ndan doğuya doğru eğimlidir. Soğanlı Çayı çevresinde düzlükler yer alırken, sırt olarak isimlendirilen Ovacık Çerkeş sınırına yakın olan alanlarda yükseklik artmaktadır. Eskipazar çevresinde ortalama yükseklik 740 m. civarındadır. Ortalama yüksekliği m. olan Ovacık, vadilerle parçalanmış plato ve düzlükler üzerinde bulunur. Bu alanı çevreleyen sırt ve dağlar engebeli bir arazi yapısını ortaya çıkarmaktadır. Batıda kalan Yenice ise oldukça engebeli ve dağlık bir yapıya sahiptir. Düzlük ve ovalık olan kesim bulunmamaktadır. Karabük ve Safranbolu yu kuzeyden kuşatan dağlık alanın tektonizmaya uğraması ile kuzeydoğu güneybatı doğrultulu bir fay hattı meydana gelmiştir. Bu alanın hemen güneyinde ise Araç Çayı ve Yenice Irmağının içinde aktığı doğu batı doğrultulu bir senklinal bulunmaktadır. Yapı bakımından geçirimsiz, yumuşak ve dirençsiz olan killi formasyonlar (kayaçlar topluluğu) heyelanlara uygundur. Eğimin son derece fazla olduğu bu alanlarda yağışlardan sonra sık sık heyelan ortaya çıkar. Karabük te bulunan Yeşil Mahalle, Yeni Mahalle, Bayır Mahalle, Çamdibi, Kapullu, Kartaltepe, Kayabaşı ve 100. yıl Mahallelerinde heyelanlar büyük zararlara yol açmıştır. Karabük te genelde dağlık olan dalgalı bir arazi yapısının ortaya çıktığı, büyük ova ve düzlüklerin olmadığı söylenebilir. Karabük İli Dağları Kuzey Anadolu Dağlarının bir parçasını oluşturan ildeki dağlar kıvrım dağlarıdır. Bu dağların yüksekliği 2000 m. yi geçmez. Karabük ün kuzeyinde batıya doğru uzanan geniş bir dağlık alan bulunmaktadır. Kuzey Dağları nın uzantıları niteliğindeki bu alanda, ortalama 1400 m. yüksekliğe sahip Çiğdem Tepe, Boyundurluk Tepe, Tekirdağ, İçbel Tepe, Döneğen Tepe ve Başköy Dağları yer alır. Bu alanda Karabük ün ikinci yüksek noktasını oluşturan Sarıçiçek Tepesi (1750 m.) bulunmaktadır. Karabük ün doğusuna rastlayan alanda, Araç ve Soğanlı Çaylarının arasında kalan kesimde Bürnük Tepesi (1143 m.), Esendoğdu Tepesi (1144 m.) ve Tepedağ yer almaktadır. Karabük ün günaybatısında Keltepe, Yenidağ ve Karadağ, güneyde Aladağlar (1040 m.), güneydoğuda ise Çakmak Dağları uzanmaktadır. Keltepe 1999 m. yüksekliği ile Karabük ün ve Batı Karadeniz Bölgesi nin en yüksek noktasıdır. Keltepe Bölgesinden Eskipazar a doğru uzanan alanda Çal Dağı, Kavak Dağı, Kurban Tepesi, Dede Tepesi, Eleman Dağları, Kısaç Dağları; Eskipazar Çayına paralel uzanan Şerafettin Dağları ve doğuda Kuzören Dağı üzerindeki Dikmen Tepesi (1600 m.), Eskipazar ın kuzeybatısında Hodulca Dağı (1730 m.) en önemli yükseltilerdir. Yenice çevresiyle Eskipazar da yer alan dağlar, Bolu ve Köroğlu Dağlarının uzantılarıdır. Safranbolu çevresinde, Araç Çayı ve kollarının parçaladığı platoluk alan üzerinde kuzeydoğuya doğru uzanan Sipahi Dağı yer almaktadır. Daha kuzeyde kalan Eflani çevresinde düzlükler geniş yer tutar. Burada 1416 m. yüksekliğindeki Göktepe ve Tepedağ en önemli yükseltilerdir. Ovacık çevresinde en yüksek dağ Çalyayla Dağı (1432 m.) dır. Bu alanda Ilgaz ve Köroğlu Dağlarının devamı olan Kıraç Tepe, Kocadağ, Sivriçam Doruğu, Karadağ, Boduroğlu ve Erenler Dağları bulunmaktadır. 5

23 Karabük İli Ovaları Oldukça engebeli ve eğimli yapıya sahip olan Karabük te büyük düzlükler ve ovalar yoktur. Araç ve Soğanlı Çaylarının kenarında küçük düzlük alanlar yer almaktadır. Eskipazar çevresinde Hamamlı, Bayındır, Sadeyaka Ovaları yer alır. Soğanlı Çayı vadisinde, Safranbolu nun Geren Köyü yakınında Geren Ovası bulunmaktadır. Hamzalar Mevkiinde ise Eskipazar Çayının Soğanlı Çayına karıştığı alanda Cemal Ovası yer alır. Karabük İli Yaylaları Merkez İlçede; Avdan Yaylası (1300 m.), Sorgun Yaylası (1650 m.), Dede Yaylası (1670 m.), Büyük Düz Yaylası, Küçük Düz Yaylası, Çakıören Yaylası, Küçük Yayla, Bostancık Düzü Yaylası, Arıcak Yaylası, Safranbolu çevresinde; Sarıçiçek Yaylası ve Uluyayla, Yenice çevresinde Gökpınar, Göktepe, Meğre, Yassıyurt, Alaboğa, Karaboğa, Bağbaşı Yaylaları, Eskipazar çevresinde Dede Yaylası, Keltepe den Eskipazar a doğru uzanan alanda Adiller, Hasanlar, Kulat, Şerafettinler, Eğriova, Sündek, Acemler, Belen Yaylaları, Ovacık çevresinde Boduroğlu, Çakıllı, İmanlar ve Göllü Yaylaları bulunmaktadır. İlin geniş yaylaları arasında bulunan Uluyayla A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi Karadeniz Bölgesi batı bölümünde yer alan Karabük ve çevresinde, Birinci zamandan, Kuvaterner e kadar değişik yaşlarda, pek çok litolojik birim gözlenmektedir. Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası, batıda Bolu kuzeyinden başlayıp doğuda Çelebiler ve Kastamonu ya değin uzanan, genişliği batıda 2-2,5 km den doğuda km ye değin değişen, yaklaşık KD-GB uzanımlı ve hemen tümüyle Eosen yaşlı tortul kayalarla doldurulmuş, huni biçimli bir alandır. Havza, güneyden Çağlayan Formasyonu ve Anadolu napı ile kuzey ve kuzeybatıdan ise Jura öncesi yaşlı metamorfitler ve yine Çağlayan Formasyonu ile sınırlıdır. 6

24 Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası ve çevresinde Blumenthal (1948) tarafından yapılmıştır. Blumenthal (1948), havzanın kuzeybatı kenarını Karabük Hattı olarak adlandırmış ve bunun tektonik nitelikli olduğunu vurgulamıştır. Bölgede temel birimleri oluşturan, Paleozoyik yaşlı Formasyonlar batıda, kuzeyde ve doğuda sınırlı alanlarda yüzeylenmiştir. Temel birimler üzerine gelen Mezozoyik yaşlı birimler, İnaltı Formasyonu kireçtaşları olarak ve Ulus Formasyonu da fliş serisi olarak temsil edilmişlerdir. En üstte yatay ve yataya yakın katmanlı birimler, senozoyik yaşlı formasyonlardan oluşmuştur. Akarsu vadilerinde Kuvaterner yaşlı alüvyon çökelleri en genç birimleri oluşturur Kuzey Anadolu Dağlarının bir parçası olan Karabük teki dağlar, ana çatısı Alp Orojeniziyle ortaya çıkan kıvrım dağlarıdır. Karabük te III. Jeolojik zamanda oluşan kalkerli (Kireçtaşı) araziler geniş yer kaplar. Kireçtaşları arasında killi ve kumlu tabakalarda bulunmaktadır. VI. Jeolojik zamanda (Kuvaterner) Ovacık çevresindeki traverten (Kalker tabaka) alanı oluşmuştur. Vadiler ise kuvaternerde akarsuların gelişip, plato yüzeylerini yarmasıyla oluşmuştur. Safranbolu ve Eflani çevresindeki kalkerli arazi metamorfizmaya (başkalaşıma) uğramış, zengin mermer yatakları oluşmuştur. Eflani de mermer dışında çakmak taşı ve kömür yatakları da bulunmaktadır. Ovacık ta bol miktarda alçı taşı bulunmakta, ara ara gnays ve bazaltlara da rastlanmaktadır. Yenice de dolomit ve kuvarsit, Eflani de kuvarsit yatakları bulunmaktadır. İlimizde, farklı devirlere ait Jeolojik birimler geniş alanlarda yayılmıştır. Farklı ortamlarda, farklı litolojik özelliklerde oluşan bu birimler, farklı zamanlardaki tektonik olaylarla, kıvrılmışlar, kırılmışlar, yer yer yükselimleri, yer yer de çöküntü alanlarını meydana getirmişlerdir. Stratigrafi : Karabük ve yakın dolaylarında Üst Mesozoyik, Alt Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı kayalar yüzeyler, Üst Mesozoyik yaşlı kayalar, genelde fliş fasiyesinde olup Tersiyer havzasının temelini oluşturur. Havzanın içinde ise egemen olarak Alt Lütesiyen yaşlı küçük taneli kırıntılar (silttaşı, kiltaşı, marn), Nummulites li kumlu kireçtaşları ve Kuvaterner yaşlı fakat iki ayrı dönemde oluşmuş akarsu tortulları yüzeyler. -Çağlayan Formasyonu Birim önce Ketin ve Gümüş (1963) tarafından adlanmış olup, birimin tip yeri inceleme alanı dışında olan Çağlayan Köyü dür. Birim genelde fliş fasiyesi ile temsil edilir. Çağlayan Formasyonu hemen hemen tüm Pontidler de yaygın olarak yüzeyler. Tabanında Jura öncesi metamorfitleri ve granit-granodiyorit türü sokulum kayalarını uyumsuzlukla örten birim, tavanda değişik ilişkiler sunar. Çağlayan Formasyonu nu temsil eden fliş başlıca sarı-kahve renkli türbiditik kumtaşı, silttaşı, kumlu kireçtaşı, gri-siyah renkli şeyl ve marn ardışımından oluşur. Bunların yanı sıra gri-beyaz renkli, katmanlanmasız ile iyi katmanlanmalı, metreden birkaç kilometreye değin değişen boyutlu, Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşı olistolitleri ve alacalı renkli, hemen tümüyle ofiyolitik gereçli olistostromlar ve değişik tür sedimanter yapı içerir. Yeğin sıkışma tektoniğinin bir sonucu olarak gelişen devrik ve bakışımsız kıvrımlar birim içinde çok yaygındır. Aynı sıkışma tektoniğinin diğer bir sonucu olarak da Karabük ili kuzeybatısında Çağlayan Formasyonu, Alt Lütesiyen yaşlı kaya birimleri üzerine kuzeybatıdan güneydoğuya doğru devrilmiştir. 7

25 -Karabük Grubu (Tk) Karabük ve yakın dolayında Alt Lütesiyen yaşlı kayalar dört formasyon ve dört üyeye ayırtlanmıştır. Tüm bu birimler, birim içinde yer alan en büyük yerleşim alanının adıyla Karabük Grubu olarak adlanmıştır. Karabük grubunu oluşturan formasyonlar, alttan üste doğru Küpler, Gazez, Hastarla ve Armeşe dir. -Küpler Formasyonu Birim, taban çakıltaşı ve onun üzerinde yer alan kumlu kireçtaşı ile temsil edilir. Formasyon un tip yeri Küpler Köyü dür. İnceleme alanının kuzeybatı kesiminde, güneybatıda Kayacık Mahallesi nden kuzeydoğuda Tuzla Tepe ve Bulak Köyü ne kadar uzanan, dar ve uzun bir korniş biçiminde yüzeyler. Ayrıca derince kazılmış olan Bulak Deresi nin tabanında da gözlenir. Birimin taban dokanağı, Alt Kretase yaşlı Çağlayan Formasyonu ile açılı uyumsuz, tavan dokanağı ise Gazez Formasyonu ile geçişlidir. Ayrıca Armeşe Formasyonu ile de yer yer faylıdır. Bulak Deresi ve Küpler Köyü dışında, birimin taban dokanağı güneye devriktir. Gerek bu durum, gerekse aşınmaya karşı çevre kayaçlarından daha dayanımlı olduğu için Küpler Formasyonu dik ve yüksek bir topografya oluşturur. Bu nedenle de uzaktan bile kolayca seçilir. Küpler Formasyonu, tip yeri olan Küpler Köyü nde, Çağlayan Formasyonu üzerine taban çakıltaşı ile uyumsuz olarak gelir. Gri-sarı-boz renkli olan taban çakıltaşı, başlıca siyah-yeşil,sarı renkli türbiditik kumtaşı, kireçtaşı ve ofiyolitik birimlerden türemiş değişik tür ve boyutlu (mm-80 cm) bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler iyi yuvarlaklaşmış fakat seçilmemiştir. Bunlar, sarı renkli kumtaşından oluşan bir hamur içinde dağınık olara bulunur. Taban çakıltaşı ile çağlayan Formasyonu dokanağında yer yer erime tüpleri gözlenir. Üste doğru önce sarı renkli kumtaşı, daha sonra da kumlu, bol fosilli, kalın katmanlı (75 cm-2 m) kireçtaşlarıyla devam eden birim, daha üstte Gazez Formasyonu na geçer. Gerek çakıltaşlarının kumtaşından oluşan hamuru içinde, gerekse daha üstteki kumlu kireçtaşları içinde Assilina exponens ( Sowerby ), Nummulites uroniensis A. Hein ( A-formu), Alveolina sp. Orbitoides sp. Cuvillerina sp. Acervulina sp. Milliolidae Victoriellidae Gastropoda gibi fosiller saptanmış ve Küpler Formasyonu na Alt Lütesiyen yaşı verilmiştir. Birimin gerek kaya türü gerekse fosil içeriği onun, yüksek enerjili fakat sığ denizel bir ortamda oluştuğunu gösterir. -Gazez Formasyonu ( Tkg ) Formasyon kumtaşı, silttaşı, marn ve sucuk yapılı kumlu kireçtaşı ardışımıyla temsil edilir. Birimin tip yeri Emek Mahallesi batısındaki Gazez yöresidir. 8

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 ÇORUM İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanışındaki katkılarından dolayı tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Detaylı

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK-2012 K A R A B Ü K 2 0 1 1 Y I L I L Ç E V R E D U R U M R A P O R U K A R A B Ü K - 2012 HAZIRLAYANLAR Mehmet Ali

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇORUM VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2011 ÇORUM İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanışındaki katkılarından dolayı tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU

MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU MERSİN 2005 ÖNSÖZ Her tarafı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu olmasının yanında sanayinin yoğun olması,

Detaylı

TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU-2011 i Mustafa Kemal ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1 2 2 3 4 Tablolar Listesi Haritalar Listesi Şekiller Listesi Grafikler Listesi Resimler Listesi 12 16 16 16

Detaylı

KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU KASTAMONU-2010 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl

Detaylı

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 0 T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI MERSĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hasan SADAY Đl Müdürü Zübeyir GÜVEL Đl Müdür

Detaylı

MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU

MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2003 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU MERSİN 2004 ÖNSÖZ Her tarafı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu olması yanında sanayinin yoğun olması, liman

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU

HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU T.C HATAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU Eğer vatan denilen şey, kupkuru dağlardan, taşlardan, ekilmemiş sahalardan, çıplak ovalardan şehirler ve köylerden ibaret olsaydı,

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

BÖLÜM IV 69 TOPRAK 69 4.1. KARABÜK İLİNDE PESTİSİT KULLANIMI 73 4.2 KARABÜK İLİNDE TOPRAK KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 74

BÖLÜM IV 69 TOPRAK 69 4.1. KARABÜK İLİNDE PESTİSİT KULLANIMI 73 4.2 KARABÜK İLİNDE TOPRAK KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 74 İÇİNDEKİLER Sayfa No (A)KARABÜK İLİ ÇEVRESEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ BÖLÜM I 2 COĞRAFİ KAPSAM 2 1.1 Karabük İli Coğrafi Durumu 3 1.2. Karabük İli Topoğrafyası 4 1.3. İklim 7 1.4. Ormanlar, Çayır ve Meralar

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 i ĐNDEKS KOD ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 Đl ve Đlçe Sınırları

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

2008 YILI ĐZMĐR ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayanlar

2008 YILI ĐZMĐR ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayanlar 2008 YILI ĐZMĐR ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayanlar Bülent DEMĐREL..ÇED ve Planlama Şube Müdür V. Elif KARABULUT...Peyzaj Mimarı-ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğü Tuğba GÖKKAYA.Şehir Plancısı-ÇED ve Planlama

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU ŞANLIURFA - 2011 ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Abdullah ERDİNÇ ÇED Hizmetleri Şube Müdürü V. Ercüment

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı