FAALİYET RAPORU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2012"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2012

2 FAALİYET RAPORU 2012

3 Bölüm I Bölüm II Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun Değerlendirmesi Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler Üst Yönetim Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri Şirket Hakkında Bilgiler Bağlı Ortaklıklar Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 2012 Yılı Faaliyetleri ve Başarıları 02

4 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Bölüm III Bölüm IV 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Denetim Kurulu Raporu Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporu Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları Bağlı Şirket Raporu Kar Dağıtım Politikası Ücret Politikası Bilgilendirme Politikası

5 Bölüm I 04

6 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun Değerlendirmesi Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler Üst Yönetim

7 Ortaklar Genel Kurulu Toplantı Gündemi TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 29 MART 2013 TARİHLİ 45. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçimi 2. Şirket Yönetim Kurulu nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu nun ve Yönetim Kurulu Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti nin okunması Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ın okunması, müzakeresi ve onaylanması 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 7. Denetçilerin Şirket in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi ve onaylanması 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve Topluluk Denetçisi seçiminin onaylanması 13. Yönetim Kurulu nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket in Bilgilenidirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket in 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi [ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi] 18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahipleri ne, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahipleri ne bilgi verilmesi 19. Dilek ve görüşler 11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi 06

8 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012

9 Yönetim Kurulu Raporu Güçlü bir üretici ve güçlü bir distribütör olan Tofaş, teknoloji gücü, üretim esnekliği ve iş ortaklarına sağladığı katma değer ile uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlayan bir şirket olarak yoluna devam etmeyi hedeflemektedir. Değerli Hissedarlarımız, Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız, 2012, küresel değişimlerin etkisini gösterdiği zorlu bir ortamda başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl olmuştur. Dünya, 2008 küresel krizinin artçı dalgalarıyla sallanmaya devam etmektedir. Küresel ekonomik büyüme büyük ölçüde Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler öncülüğünde sürmektedir yılı için küresel ekonomideki büyüme beklentisi %3 iken gelişmekte olan ekonomiler için ise bu oran %5 seviyesindedir. Euro Bölgesi nin küçüldüğü 2012 yılında ABD ekonomisi için ise %2,3 oranındaki büyüme beklentisi küresel ekonomi açısından önemli bir itici güç olarak değerlendirilmektedir yılında küresel ekonominin 2012 yılına kıyasla kısmen daha iyi bir seyir izlemesi beklenmektedir. Küresel ekonomideki büyümede en önemli rolü yine gelişmekte olan ekonomiler üstlenecektir yılında, dünya ekonomisinin %3,5, gelişmekte olan ekonomilerin ise %5,5 seviyesinde büyüme göstereceği öngörülmektedir. Euro Bölgesi ndeki daralmanın azalarak devam edeceği beklenmektedir. Dünya otomotiv sektörü de küresel ekonomideki gelişmelere paralel bir seyir izlemektedir. Küresel pazar büyürken, bölgesel farklılıklar daha belirgin hale gelmektedir. Dünya otomotiv pazarı 2012 yılında %4,4 oranında artışla 83,4 milyon adet seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde Kuzey Amerika pazarı %12 büyürken, Türkiye nin en büyük ihraç pazarı konumundaki Avrupa da yıl boyunca süren krizin etkileri hissedilmiştir. Avrupa otomotiv pazarı %8,4 daralarak 14,3 milyon adet seviyesine gerilemiştir yılında da Avrupa da daralmanın devam edeceği beklentisi hakimdir. Türkiye ekonomisinde 2012 yılında bir önceki yıl sergilenen hızlı büyümenin ardından devreye alınan ekonomiyi soğutma tedbirleri etkisini başarılı şekilde göstermiştir yılında yurt içi talebin nispeten zayıf seyri neticesinde ithalat %1,8 oranında azalmıştır. İhracattaki pazar çeşitlendirmesine bağlı olarak ülke ihracatı yıllık bazda %13,1 artış kaydetmiştir. Böylece dış ticaret açığı 2012 de bir önceki yıla kıyasla %20,7 oranında azalmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %56,1 den %64,5 seviyesine çıkmıştır. Türkiye ekonomisinin 2012 yılında %2,8 seviyesinde büyümesi beklenmektedir dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, potansiyel büyüme hızına ulaşmayı, cari işlemler açığını daha da azaltmayı, enflasyonu düşürmeyi, kamu mali dengelerini iyileştirmeyi, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Buna göre ülke ekonomisinin 2013 yılında %4,5 büyümesi öngörülmektedir. Türkiye otomotiv sanayi de en büyük ihraç pazarımız Avrupa daki daralmanın etkilerini hissetmiştir. Araç üretimi 1 milyon adet barajının üzerinde kalmaya devam ederken, otomotiv sanayimiz yaklaşık 730 bin adet araç ihracatı gerçekleştirmiştir. Toplam otomotiv ihracat adedimiz %7,7 azalırken, hafif ticari araç ihracatı %10 seviyesinde gerilemiştir. Yine de otomotiv sektörü, ana ve yan sanayiyle birlikte 2012 yılında 19 milyar ABD dolarını aşan ihracata imza atarak yine lider sektör olmayı başarmıştır. İç pazara baktığımızda ise 2012 yılında otomobil ve hafif ticari araçtan oluşan toplam pazar 777 adetle %10 oranında daralmıştır. Pazarın daralmasında ÖTV oranlarındaki artışa ek olarak ekonomik aktivitenin yavaşlaması da etkili olmuştur. Bu duruma rağmen 2012, otomotiv satışlarında tarihin ikinci rekor yılı olarak kayıtlara geçmiştir. Son 4 yılda otomotiv pazarının 700 bin adedin üzerinde kalarak istikrarlı bir seyir izlemesi dikkat çekicidir. Türkiye otomotiv sektörünün 2013 te 2012 yılına paralel bir seyir izlemesi beklenmektedir. İç pazarın toplamda 750 bin adet üzerinde, üretimin ise 1 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Küresel gelişmeler, göreceli olarak daha güçlü bir ekonomik performans sergileyen Türkiye açısından bazı fırsatları beraberinde getirmektedir. Türkiye, dünyanın en büyük 17 nci otomotiv üreticisi ve Avrupa nın en büyük hafif ticari araç üreticisi olarak konumunu güçlendirmektedir. Otomotiv sektörümüzün orta ve uzun vadede ortaya koyduğu iddialı hedeflere ulaşmasında yeni teknoloji ve Ar-Ge yatırımları büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yeni ve katma değeri yüksek yatırımlar, ülkemizdeki yetkin iş gücü, güçlü yan sanayi ağı ve 08

10 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 sağlanan teşviklerin de desteğiyle ülkemize çekilerek sektörün rekabetçiliği sürdürülebilir kılınacaktır. Türkiye nin hem otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi konumundaki Tofaş, 44 yılı aşkın süredir Koç Holding ve Fiat Auto ortaklığında başarılarıyla yoluna devam etmektedir. Yıllık 400 bin adetlik kapasitesiyle Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahip otomotiv şirketidir yılında 4 milyonuncu aracını banttan indirmenin gururunu yaşamıştır. Bursa daki fabrikasında Fiat, Peugeot, Citroen, Opel ve Vauxhall olmak üzere 5 global markaya birden üretim yapan tek şirket olan Tofaş, 2012 yılında Türkiye otomotiv sektöründeki güçlü konumunu sürdürmüştür. Bu dönemde adetlik üretimle toplam sanayi üretiminin %23,8 ini, adetlik ihracat hacmiyle, sektör ihracatının %21,1 ini tek başına gerçekleştirmiştir yılında 2 milyar 56 milyon ABD dolarını bulan ihracat tutarı ile ülkemize en fazla ihracat geliri sağlayan üç otomotiv şirketinden biri olmuştur. Tofaş ayrıca 2012 yılında 394 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek otomotivde dış ticaret dengesine olumlu bir katkı yapmıştır. Tofaş iç pazarda da önde gelen iki şirketinden biri konumundadır. Fiat ve Chrysler şirketlerinin küresel entegrasyonu sonucunda Tofaş, Chrysler Grubu ürünlerinin de satış ve satış sonrasında Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir yılı başı itibarıyla Jeep markası başarılı şekilde Tofaş bünyesine katılmıştır. İç pazarda temsil ettiği markalarla 2012 yılında toplamda adetlik satış rakamına ulaşmıştır. Toplam pazardan %13,4 oranında pay alan Tofaş, son 3 yıldır üst üste 100 bin adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirme başarısı göstermiştir. Tofaş ın 2012 yılında elde ettiği üretim ve satıştaki başarısı güçlü finansal sonuçlarına da yansımaktadır. Tofaş, 2012 yılında 6.7 milyar TL satış geliri elde ederken 448 milyon TL net kar açıklamıştır. Güçlü bir üretici ve güçlü bir distribütör olan Tofaş, teknoloji gücü, üretim esnekliği ve iş ortaklarına sağladığı katma değer ile uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlayan bir şirket olarak yoluna devam etmeyi hedeflemektedir. Tofaş ın şimdiye kadar elde ettiği her başarıda desteğini esirgemeyen hissedarlarımıza, müşterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, yan sanayimize, iş ortaklarımıza, sendikalarımıza ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Başkanı

11 CEO nun Değerlendirmesi Tofaş en büyük ihraç pazarı olan Avrupa da yaşanan otomotiv pazarının son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediği bir ortamda ihraç pazarlarını çeşitlendirme stratejisinin olumlu sonuçlarını görmüştür. Değerli Paydaşlarımız, Türk otomotiv sanayinin öncü kuruluşu Tofaş, 2012 yılında üretim, ihracat ve iç pazarda tüm hedeflerine ulaşırken güçlü finansal yapısıyla da yatırımcıları için değer yaratmayı sürdürmüştür yılı, Tofaş açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Fiat-Chrysler küresel entegrasyonu sonucunda Tofaş, Jeep markasının satış ve satış sonrasında Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. Böylece Tofaş ın çatısı altındaki marka sayısı Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ferrari ve Maserati olmak üzere 6 ya ulaşmıştır. Alfa Romeo, Lancia ve Jeep markalarının bayi ağı yeniden yapılandırılmıştır. Tofaş, hem Fiat-Chrysler dünyasında hem de Türk otomotiv sektöründe güçlü bir oyuncu olarak yoluna devam etmektedir. Tofaş ın sergilediği başarılı performans sonucunda Türkiye, 2012 yılında Fiat ın Brezilya ve İtalya dan sonra en büyük üçüncü pazarı olmuş, dünyada satılan her 100 Fiat markalı aracın 6 sı ülkemizde müşterileriyle buluşmuştur. Avrupa da ise İtalya dan sonra Fiat markasının en çok tercih edildiği ikinci ülke konumunda olan Türkiye, Fiat ın 2012 yılında Avrupa daki toplam satışlarının %17,6 sını tek başına gerçekleştirmiştir. Böylece Avrupa da satılan her 5 Fiat markalı aracın 1 i Tofaş tarafından müşterilere sunulmuştur. Bu başarıda yeni yüzüyle Nisan 2012 de üretilmeye başlanan Linea modelinin büyük payı vardır. Fiat Linea 2012 yılında Türkiye nin en fazla satılan otomobili olmuştur. Aynı şekilde uluslararası birçok ödül kazanan ve sınıfında kendini ispat eden Fiat Doblo da en fazla satılan hafif ticari araç olma başarısını göstermiştir. Fiorino modeli de sınıfında en fazla tercih edilen hafif ticari araç olmayı 2012 yılında da sürdürmüştür. Tofaş ülke ekonomisine üretim ve ihracatıyla katma değer yaratmaya devam etmektedir. Tofaş bugün Türk otomotiv sanayi üretiminin 4 te 1 ini, ihracatının ise 5 te 1 ini tek başına gerçekleştirmektedir yılında yaklaşık 256 bin adet araç üretirken, dünyada 80 den fazla ülkeye 154 binden fazla araç ihraç etmiştir. İç pazar ve ihracat dahil 2012 yılında toplam adet araç satışı gerçekleştirmiştir. Tofaş ın iç pazarda temsil ettiği 6 marka aracılığıyla 2012 yılında sattığı yaklaşık 105 bin adetlik aracın %85 ini Bursa daki fabrikada üretilen modeller oluşturmaktadır; Tofaş ın bu konuda sektördeki açık ara liderliği devam etmektedir. Tofaş en büyük ihraç pazarı olan Avrupa da yaşanan otomotiv pazarının son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediği bir ortamda ihraç pazarlarını çeşitlendirme stratejisinin olumlu sonuçlarını görmüştür. Tofaş, Opel ve Vauxhall markalarına yaptığı üretimle 2012 yılında Avrupa daki önde gelen pazarları arasına Fransa ve İtalya ya ek olarak Almanya ve İngiltere yi dahil etmiştir. Başta Arjantin olmak üzere Güney Amerika pazarına Doblo ve Fiorino yu ihraç etmeye başlamıştır. Tofaş ın ihracatında Güney Amerika nın payı %8,3, İngiltere nin payı %9,9 Almanya nın payı %9,2 ve başta Fas olmak üzere MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinin payını da %6 olarak gerçekleşmiştir. Böylece yeni pazarların Tofaş ın ihracat portföyündeki payı % 33,3 olmuştur. Tofaş finansal açıdan da 2012 yılında başarılı bir performans göstermiştir yılını 6.7 milyar TL satış geliri ve 448 milyon TL net kar ile kapatan Tofaş, 96 milyon Euro tutarında da yatırıma imza atmıştır. Tofaş ın döneminde yaptığı toplam yatırım tutarı ise 1 milyar 233 milyon Euro ya ulaşmıştır. Tofaş, gelecek perspektifi ve sürdürülebilirlik ilkesi ışığında faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarının yanı sıra çevresel ve toplumsal etkilerini de şirket politikaları ile entegre bir biçimde yönetmektedir. Tofaş, Dünya Klasında Üretim (WCM) alanında Fiat-Chrysler dünyasında en üst seviyede yer almaktadır. Çevreci yaklaşımı ve uygulamalarıyla da Fiat-Chrysler Grubu fabrikaları arasında en yüksek puana sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalarla Tofaş ın Bursa fabrikası, Fiat-Chrysler Grubu nun dünya genelindeki 200 fabrikası arasında 2012 yılında enerjiyi en verimli kullanan fabrika olma başarısı göstermiştir. Temel ilkesi, 0 atık/0 kayıp hedefine ulaşmak için arıtmak değil hiç kirletmemek olan Tofaş, bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaları sonucunda 2012 yılında Avrupa Birliği Çevre Ödülleri kapsamında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Tofaş, AB kriterlerine göre Türkiye nin en iyi çevre yönetimine sahip şirketi seçilmiştir. Tofaş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören hisselerinin 2012 yılında sergilediği performansla da yatırımcılarına 10

12 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 değer yaratmayı sürdürmüştür. Ayrıca Tofaş bugün Kurumsal Yönetim Endeksi nde en yüksek derecelendirme notuna sahip otomotiv şirketidir. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi nin kurulduğu 2007 yılından beri her yıl notunu yükselten Tofaş ın 2007 yılında 10 üzerinden 7,57 olan notunun 2012 yılı itibarıyla 9,03 seviyesine ulaşması dikkat çekici bir başarıdır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri kapsamında Tofaş 2012 yılında Yönetim Kurulu Kategorisi nde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş Ödülü ne de layık görülmüştür. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum çerçevesinde gelinen bu nokta, Tofaş ın tüm paydaşlarımıza karşı adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir anlayışla yönetildiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Tofaş, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında eğitim, spor ve kültür sanat alanlarında süregelen uygulamalarını 2012 yılında da başarıyla hayata geçirmiştir. Eğitim alanında, Koç Holding in liderliğindeki Ülkem İçin Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında Tofaş, Meslek Liselerindeki Fiat Laboraturalarına 2012 yılında da destek vermeye devam etmiştir. Tofaş Spor Klübü Basketbol Okullarında her yıl yaklaşık 4000 gencimiz spor yapmaktadır. Basketbol Gönüllüleri projesiyle, 2012 yılında Türkiye nin farklı illerinden 700 gencimize daha ulaşılmıştır. Kültür sanat faaliyetleri kapsamında ise, Bursa da 2002 yılından itibaren faaliyet gösteren Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, Oyuncak Sergisi ile birlikte 2012 yılında i aşkın ziyaretçiyi ağırlamıştır. Tofaş ın misyonu Toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek ; vizyonu ise Milyon araca doğru, müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olmak tır. Tofaş, misyon ve vizyonu ışığında sürdürülebilir başarı hedefiyle yoluna devam etmektedir. İki güçlü ortağımız, özverili çalışanlarımız, güçlü finansal yapımız, farklı müşteri kitlelerini kucaklayan 6 markamız, köklü yan sanayi ve bayi ağımızdan aldığımız güçle geleceğe inancımız tamdır. Siz değerli paydaşlarımıza bize olan inancınızdan dolayı içtenlikle teşekkürlerimi sunar, sizlerin güvenine layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla, Kamil Başaran Yönetim Kurulu Üyesi & CEO

13 Yönetim Kurulu Mustafa V. Koç Sergio Marchionne Kamil Başaran Temel Kamil Atay Osman Turgay Durak Alfredo Altavilla Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Koç, 1960 doğumlu ve George Washington Üniversitesi (ABD) İş İdaresi Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Marchionne, 1952 doğumlu ve Windsor Üniversitesi (Kanada) İş İdaresi Bölümü mezunu olup Fiat S.p.A. CEO su, Chrysler Group LLC CEO su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır Sn. Başaran, 1956 doğumlu ve Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi nde Makine Mühendisliği bölümünden lisans ve Cologne University of Applied Science Fachhochschule Makina Konstrüksiyon Bölümü nden yüksek lisans derecesi almıştır. Sn. Atay, 1940 doğumlu ve İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden lisans, Wayne State University (ABD) MBA mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Sn. Durak, 1952 doğumlu ve Nortwestern Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olup, Koç Holding A.Ş. CEO su olarak görev yapmaktadır. Sn. Altavilla, 1963 doğumlu ve Catholic University of Milan Ekonomi Bölümü mezunu olup Fiat Spa EMEA COO su ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmaktadır. İsmail Cenk Çimen Kudret Önen Ali Aydın Pandır Gianni Coda Gökçe Bayındır Libero Milone Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Bağımsız Üye Sn. Çimen, 1967 doğumlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans, Stanford ve Los Angeles California Üniversitesileri Yönetici Geliştirme Programı mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Önen 1953 doğumlu ve Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Pandır, 1956 doğumlu ve İTÜ Makina Mühendisliği mezunu olup, 2012 yılından beri Fiat Spa ve Fiat Industrial Spa Türkiye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sn. Coda 1946 doğumlu ve Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Fiat Chrysler EMEA COO su görevi sonrasında 2012 yılında emekli olmuştur. Sn. Bayındır, 1939 doğumlu ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme İdaresi mezunudur yılında Koç Grubu ndan emekli olan Sn. Bayındır, yılları arasında başta Tofaş olmak üzere Koç Grubu nun değişik şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. Hollanda da doğan ve İtalyan vatandaşı olan Libero Milone, eğitimini Hollanda ve İngiltere de tamamlamıştır. Kariyerine 1970 yılında Londra da yetkili hesap uzmanı olarak başlayan Sn. Libero Milone, halen çeşitli kurumlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 12

14 Denetim Kurulu TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Mert Şaban Bayram Denetçi Sn. Bayram, 1971 doğumlu ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. mezunu olup, Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. Giovanni Sella Denetçi Sn. Sella, 1952 doğumlu ve Torino Politecnico Üniversitesi Elektronik Mühendisliği lisans, Stanford University (USA) MBA mezunu olup, Ocak 2011-Aralık 2012 tarihleri arasında FGA Uluslararası Operasyonlar ve İş Geliştirme Kontrolörü olarak görev yapmıştır. Sn. Sella, Ocak 2013 tarihi itibarıyla Fiat Services & Holdings ve Fiat Sepin Scpa da Sağlık ve Teşhis Destek Başkanlığı görevindedir. İbrahim Murat Çağlar Denetçi Sn. Çağlar, 1973 doğumlu ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olup, Koç Holding A.Ş. Denetim Grubu Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

15 Dönem İçinde Yönetim Ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler YÖNETİM KURULU Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mustafa Vehbi KOÇ Başkan Sergio MARCHIONNE Başkan Yardımcısı Ali Aydın PANDIR Üye&CEO Kamil BAŞARAN Üye&CEO Temel Kamil ATAY Üye Osman Turgay DURAK Üye Alfredo ALTAVILLA Üye İsmail Cenk ÇİMEN Üye Kudret ÖNEN Üye Gianni CODA Üye Lorenzo SISTINO Üye Ali Aydın PANDIR Üye Gökçe BAYINDIR Bağımsız Üye Libero MILONE Bağımsız Üye DENETÇİLER Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mert Şaban BAYRAM Denetçi Giovanni SELLA Denetçi İbrahim Murat ÇAĞLAR Denetçi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 16 ncı maddesinde ise Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir. 14

16 ÜST YÖNETİM TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Dönem sonu itibarıyla Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir: Adı Soyadı KAMİL BAŞARAN CENGİZ EROLDU AKIN AYDEMİR OKAN BAŞ FILIPPO SESIA SELÇUK ÖNCER MEHMET OSMAN SOYOĞUL YÜKSEL ÖZTÜRK ALTAN AYTAÇ TURHAN ÇELTİKÇİOĞLU AHMET NUMAN ALTEKİN İBRAHİM ÇAĞLAR ŞAHİN ZEKİ ERDAL ŞİMŞEK BURHAN ÇAKIR MEHMET HAKAN KORKMAZ ARZU ÇOLAKOĞLU HÜSEYİN ŞAHİN Görevi CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Mali Direktör Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Fiat İş Birimi Direktörü Ar-Ge Direktörü Kurumsal İlişkiler ve İç Denetim Direktörü Üretim Direktörü Satınalma Direktörü Tedarik Zinciri Direktörü Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Teknolojik Araştırmalar ve Inovasyon Direktörü Ürün Mühendisliği Direktörü Kalite Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Kurumsal İletişim Direktörü Satış Direktörü

17 Bölüm II 16

18 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Otomotiv Sektörü ve Tofaş ın Sektör İçindeki Yeri Şirket Hakkında Bilgiler Bağlı Ortaklıklar Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 2012 Yılı Faaliyetleri ve Başarıları

19 Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar: 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar TL, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi ise 500 milyon TL dir. Şirketimizce, en son 2005 yılı içinde, toplam TL olacak şekilde iç kaynaklardan % oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmış olup, müteakip yıllar ve 2012 yılında herhangi bir sermaye artışı olmamıştır. Şirketimizin, Borsa ya kote edilmiş ve sermaye artışlarına binaen ihraç etmiş olduğu tertip hisse senetleri ile münfesih Tofaş Oto Ticaret A.Ş. yle birleştirilmesi nedeniyle ihraç edilmiş olan 20. tertip hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2001 yılı içinde sermaye artışı ile beraber 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuştur. Ayrıca 2003 yılı içinde yapılan sermaye artışı ile 22. tertip hisse senetlerimiz ile gene 2005 yılında yapılan sermaye artışı karşılığında 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilerek, İMKB kotuna alınmıştır. Aradaki 23. tertipler ise, sermaye artışı ile ilgili olmayıp, kaydileştirme işlemleri nedeniyle ihracı yapılmamış bir tertiptir. Öncelikle, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı Kararıyla, Borsa da dolaşımda bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Ayrıca, itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu nun düzenlemeleri doğrultusunda, nevi değişikliği gerçekleştirilen kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin kaydi olarak takip edilebilmesi amacıyla başlatılan süreçler kapsamında, 2007 yılında yayınlanan SPK nın ilgili düzenlemeleri ve MKK nın konuya ilişkin uygulamaları doğrultusunda ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak, tarihi itibarıyla sermaye piyasası araçlarının kayden takibine ilişkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir. MKK, Aracı Kurum (Yapı Kredi Yatırım) ve Şirketimiz arasındaki söz konusu çalışmalar ilgili mevzuata uygun olarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri birimimizce önceki yıllarda da olduğu üzere, 2012 yılı içinde de gereği gibi sürdürülmüştür. Bu doğrultuda, tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6.maddesine göre ve MKK nın tarih ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde, fiziken hisse senedi sahiplerinin hisse senetlerini tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Şirketimize müracaat ederek, söz konusu hisse senedi işlemlerini yaptırmaları ve fiziki hisse senetlerini kaydiliştirmeleri kanunen öngörülmüştür. Bu yönde, gerek şirket internet sitesinde ve gerekse e-yönet portalı üzerinde gerekli duyurulara yer verilmiştir. Ayrıca, Türkiye çapında yayını yapılan üç günlük gazetede de ikişer kez söz konusu duyuru ilan edilerek, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran Hissedarlarımızın öncelikle Şirket Merkezi mize müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya mümessili durumundaki tüm Yapı Kredi Bankası A.Ş. Şubelerine başvuru yapılmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, fiziki hisse senetlerine sahip olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için tarihine kadar Şirketimize müracaat eden hissedarlarımızın gerekli işlemleri zamanında tamamlanarak süreç sona ermiştir. Fiziki hisse senetleri kaydileştirilmeyen hisse sahipleri tüm haklarını Kanunun amir hükümleri çerçevesinde, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kaybetmişlerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin adresinden de gerekli bilgilere ulaşılabilir. Sermaye Yapısı Ortaklık Dağılımı Ortakları Ünvanı Hisse Grubu Pay Tutarı (TL) Oy Hakkı Pay (%) Fiat Auto S.p.A. D , ,8560 Koç Holding A.Ş. A , ,5876 Temel Tic. ve Yat.A.Ş. A , ,0351 Suna Kıraç A , ,0583 S. Semahat Arsel A , ,0583 Mustafa V. Koç A , , M. Ömer Koç A , ,0389 Y. Ali Koç A , ,0389 Diğer Ortaklar E , , , Fiat Auto S.p.A. 37,8560 Koç Holding A.Ş. 37,5876 Diğer Koç 0,2684 Diğer Ortaklar 24,2880

20 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Pay sahiplerimiz, bu konu veya benzer pay sahipliği hakları konularında Şirket merkezimizdeki Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi nden gerekli bilgiler edinebilirler. Şirketimizden 2012 yılında devam eden ve geçmiş yıllardaki sermaye artışlarına dayanan bedelsiz hisse senedi ve temettü işlemleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına dayanılarak alınan verilere göre, yaklaşık dolayında yatırımcısı ve hissedarı olan Tofaş, İMKB-30 ve İMKB-100 ile Kurumsal Yönetim Endeksi nde yer almaktadır. Şirketimiz hisse senetleri Lüksemburg Borsası na da kote olup, uluslararası pazarlarda işlem görmektedir. Dönem içinde, sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur (Ana Sözleşme nin 20. maddesi). Sadece, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ve Denetçiliklere, İmtiyazlı Pay Sahipleri olarak A ve D Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçim yapılması mecburidir. Şirketimizin ortaklık yapısı çerçevesinde, imtiyazlı pay sahiplerinin Şirket Ana Sözleşmesi nde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin (Ana Sözleşme nin 9. maddesi) ve Denetim Kurulu üyelerinin (Ana Sözleşme 15. maddesi) belirlenmesi için A ve D grubu hissedarların imtiyazı söz konusu olup, kar payı dağıtımında ise (Ana Sözleşme nin 29. maddesi) imtiyaz söz konusu değildir. Ayrıca, Şirket in mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamış olup, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya mali yaptırım yoktur. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması gibi bir durum da sözkonusu değildir. Hissedarlarımız sitesi içinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal, finansal ve borsa verilerine ilişkin bilgilere, ilgili alt başlıklarından ulaşabilecekleri gibi, ye e-posta yollayarak, Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi ile Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Birimi nden Şirketimizle ilgili diğer bilgileri almaları ve iletişim sağlamaları mümkündür. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri 2012 yılında, SPK nın Seri:IV, No:57 Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum gereği, Ana Sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Bu doğrultuda, Şirket Ana Sözleşmesi nin Yönetim Kurulu başlıklı 9. maddesi, Yönetim Kurulu nun Süresi başlıklı 10. maddesi, Yönetim Kurulu nun Yetkileri başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları ve İcra Komitesi başlıklı 12. maddesi ve Yönetim Kurulu na Ait Hükümler başlıklı 13. maddesi tadil edilerek, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 35. madde ilave edilmiştir. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler ve Oranları Şirketimizce Ortaklarımıza; 2012 yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2011 karından %50 oranında (brüt %50, net %42.5), toplam TL nakit temettü dağıtımına başlanmıştır. Ayrıca, 2011 yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2010 karından %50 oranında (brüt %50, net %42.5), toplam TL nakit temettü ödemesi ile 2010 yılı içinde ve tarihi itibarıyla, 2009 karından %26 oranında (brüt %26, net %22.1), toplam TL nakit temettü ödemesi yapılmıştır. Söz konusu yıllar ve önceki seneler itibarıyla ayrıntılı kar dağıtım tablolarına şirketimizin adresinden ulaşılarak, incelenebilir. Çıkarılmış Menkul Değerler Şirketimiz, kuruluşundan bu yana 520 TL lik tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen bu tahvillerin tamamı vadesinde ödenerek itfa edil- Tofaş, güçlü sermaye yapısı ve küresel vizyona sahip uluslararası ve yerli sermayedarları ile üretim, ihracat ve satış hedeflerini büyütürken aynı zamanda yatırımcısına da hem temettü hem de hisse senedi performansı ile katkı sağlamaya devam etmektedir.

21 miştir. Kuruluştan itibaren ihraç edilmiş olan tertip hisse senetlerimiz 11. tertip, tertip hisse senetlerimiz ise 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuş olup, daha sonra 22. tertip ve müteakip 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiştir. Hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yukarıda da belirtildiği gibi, ihraççı şirket, aracı kurum / banka ve MKK aracılığıyla sürdürülmüştür. SPK nın ilgili Kararı uyarınca tüm hisse senetlerinin tarihine itibarıyla kayden takibine başlanmış olup, tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6.maddesine göre ve ayrıca MKK nın tarih ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde, fiziki hisse senetlerinin kaydileştirilme süreci, tarihi itibarıyla mevzuata uygun olarak tamamlanmıştır. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan karar neticesinde Tasfiye Halinde PLATFORM Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret A.Ş. nin tasfiyesinin tamamlanmasına ilişkin Genel Kurul Kararı tarihinde tescil edilerek, tarih ve 8228 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. İştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına ve Hazır Bulunanlar Cetvellerine Şirketimizin internet adresinden ulaşılarak incelenebilir. Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız İstanbul da faaliyet gösteren, TL nominal sermayeli bağlı ortaklığımız KOÇ FIAT KREDİ Tüketici Finansmanı A.Ş. nde, tarihi itibarıyla Şirketimizin iştirak tutarı TL olup, iştirak oranımız %99,99 dur. KOÇ FIAT KREDİ Tüketici Finansmanı A.Ş nin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu itibarıyla tamamlanmıştır. İstanbul da faaliyet gösteren ve nominal sermayesi TL olan FER MAS Oto Ticaret A.Ş. nde de ortaklığı bulunan Şirketimizin, tarihi itibarıyla söz konusu şirketteki iştirak tutarımız TL ve iştirak oranımız % dir. FER MAS Oto Ticaret A.Ş. nin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin iştirakimizin Olağan Genel Kurulu itibarıyla tamamlanmış olacaktır. Daha önce, Bursa da faaliyet gösteren, TL nominal sermayeli Tasfiye Halinde PLATFORM Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret A.Ş. nde de iştiraki bulunan Şirketimizin, iştirak tutarı TL ve iştirak oranı ise %99 olup, sözkonusu iştirakimizin fesih ve tasfiyesinin tamamlanmasına ilişkin Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu tarihi itibarıyla yapılmıştır. 20

22 OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE TOFAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ Tofaş, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., 2012 yılında Türkiye otomotiv sektöründeki güçlü konumunu sürdürmüştür. Tofaş temsil ettiği markalarıyla Türkiye otomotiv pazarında önde gelen iki şirketinden biri konumundadır. Tofaş çatısı altında bulunan Fiat, Alfa Romeo, Lancia ve Jeep markalarıyla 2012 yılında toplamda adetlik satış rakamına ulaşmıştır. Tofaş, bünyesindeki markalarla 2012 yılında otomobil ve hafif ticari araçtan oluşan toplam pazardan %13,4 oranında pay almayı başarmıştır. Tofaş ın geniş kitlelere ulaşan Fiat markası 2012 yılında başarılı bir performans sergilemiştir. Fiat Linea, 2012 yılında ulaştığı adetlik satış rakamıyla Türkiye nin en fazla satılan otomobili unvanını elde etmiştir. Fiat Doblo da adetlik satış rakamıyla Türkiye de en fazla satılan hafif ticari araç modeli olmuştur. Tofaş 2012 yılında Bursa daki fabrikasında bin adet araç üretirken, adet araç ihracatı gerçekleştirmiştir. Tofaş, Türk otomotiv endüstrisi içerisindeki en büyük üç üretici ve ihracatçıdan biri olma konumunu devam ettirmiştir Yılında Öne Çıkan Gelişmeler Türkiye nin en büyük ihraç pazarı olan Avrupa otomotiv pazarında ekonomik krizin etkileri devam etmiş ve otomobilde %8,2, ticari araçlarda ise %12,4 düşüş gerçekleşmiştir. Türkiye otomotiv pazarı 2012 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında daralarak toplamda adet olarak gerçekleşmiştir. Bu daralmaya karşın 2012 Türk otomotiv tarihinde en yüksek satış adetlerine ulaşılan ikinci yıl olmuştur yılının son çeyreğinde combi sınıfındaki hafif ticari araçlara uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranının %10 dan %15 e çıkarılmasının etkisi iç pazarda 2012 yılında hissedilmiştir. Otomobil pazarının bir önceki yıla göre %6,2 küçüldüğü 2012 yılında hafif ticari araç pazarında daralma ise %18,2 oranında gerçekleşmiştir yılının son çeyreğinde 1600 cc altındaki motora sahip otomobillere uygulanan ÖTV oranı %37 den %40 a yükseltilmiştir. TOFAŞ FAALİYET RAPORU Yılına Yönelik Beklentiler Türkiye otomotiv pazarının 2013 yılında 2012 yılına paralel bir seyir izlemesi ve satışların toplamda bin adet seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Avrupa daki daralmanın 2013 yılında da devam etmesi, üretiminin yaklaşık 3 te 2 sini ihraç eden Türk otomotiv sektörü açısından ihraç pazarlarında da 2012 yılına benzer bir seyir izleneceğini göstermektedir. Tofaş ın ise iç pazar satışları, üretim ve ihracatta 2013 yılı için 2012 yılı seviyesine yakın bir performans göstermesi hedeflenmektedir. Finansal açıdan güçlü ve rekabette öne çıkmak için gerekli teknolojik yetkinliğe sahip olan Tofaş, 2013 yılında hem ulusal hem de uluslararası seviyede güçlü bir oyuncu olmaya devam edecektir. Uzun Vadede Hedefler Tofaş ın misyonu Toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek ; vizyonu ise Milyon araca doğru, müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olmak tır. Tofaş, misyon ve vizyonu çerçevesinde toplum ve çevreye olan sorumluluklarının da bilinciyle uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme sağlan şirket olarak yoluna devam etmeyi hedeflemektedir. İç Piyasa Perakende Satışlar Türkiye perakende hafif araç pazarı 2012 yılında tarihinin ikinci en iyi performansını göstererek adet ile kapanmıştır yılı yurt içi pazarın bir önceki yıla göre %10 oranında düşüş göstermesinin en önemli nedeni ise 2011 yılının rekor seviyede geçen ilk yarısının baz etkisi olmuştur yılı Ekim ayında hafif ticari araçların kombi versiyonlarına ilişkin ÖTV oranlarının %10 dan %15 e yükseltilmesinin pazara yansımaları 2012 yılında gerçekleşmiştir. Bu süreçte yurtiçi pazarda en büyük paya sahip 1.6 lt den düşük motorlu binek otoların ÖTV oranlarının aynı tutulması binek oto oranının hafif ticari araçlara göre bir miktar yükselmesine yol açmıştır yılının Eylül ayında yapılan değişiklik ile ise 1.6 lt motor hacminin altındaki binek otoların ÖTV oranları %37 den %40 a çıkarılmıştır. Bu artışın etkilerinin 2013 yılına yansıyacağı tahmin edilmektedir. Toplam Pazar ( Adet ) Değişim % Otomobil ,3 Hafif Ticari Araç ( LCV ) ,2 Toplam ,0 İç Piyasa Perakende Satışlar Hafif Ticari Araç (LCV) Otomobil

23 Tofaş Perakende Satışlar Yurt içi pazar binek oto perakende satışları; 2011 yılı Ekim ayında 1.6lt üstü motorlu araçlara gelen ÖTV artışı ve yılın ikinci yarısında döviz kurlarında görülen artışların da etkisiyle 2012 yılında bir önceki yıla göre %6,3 oranında daralma göstermiştir. Tofaş özelinde ise toplam binek oto pazarında görülen daralmaya ilave olarak 2012 yılının başından itibaren Albea ve Palio modellerinin üretimine son verilmesi ile binek otomobil satışları geçtiğimiz yıla kıyasla %21 oranında azalarak 46,422 adet olarak gerçekleşmiştir. Linea modeli ise 2012 yılının en çok satan binek otosu olarak %6 oranında pazar payı ile toplam adetlik satış hacmine ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı 2012 yılında, kombi araçların ÖTV oranlarının %10 dan %15 e çıkmasının da etkisi ile binek oto pazarına göre daha büyük bir daralma göstermiştir. Bir önceki yıla göre %18,2 oranında azalan hafif ticari araç pazarı adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş ın hafif ticari araç satış adetleri de yurtiçi hafif ticari araç pazarındaki daralmaya paralel bir seyir izlemiş ve %18,2 oranında azalma göstererek adet olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre Tofaş; pazar payını %26,2 seviyesinde korumayı başarmıştır. Doblo modeli ise 2012 yılında %13,7 pazar payı ile yurt içi pazarın en çok satan hafif ticari aracı olma başarısını göstermiştir. Yurtiçi toplam otomotiv pazarı Türk otomotiv tarihinin rekor senesi olan 2011 yılının baz etkisi ile %10 seviyesinde gerilemiştir. Fakat yüksek seviyede seyreden tüketici güven endeksi, nispeten avantajlı oto kredi oranları ve ülke pazarının halen düşük kalan penetrasyon oranının etkisi ile tarihinin ikinci en iyi yılı olarak adet seviyesinde kapanmıştır. Tofaş ın toplam yurt içi satışları ise binek oto pazarında üretimi durdurulan Albea-Palio modelleri ve 2011 yılında yapılan ÖTV değişikliği ile hafif oto pazarının binek oto pazarına göre daha fazla daralması nedeniyle gerileme göstermiştir. Geçtiğimiz yıla göre %19,5 oranında azalan perakende satışlar yılı 104,559 adet ile kapatmıştır. Tofaş Perakende Satışlar ( Adet) Değişim% Otomobil ,1 Hafif Ticari Araç (LCV) ,2 Toplam ,5 İhracat Tofaş ihracat hacmi 2012 yılında, özellikle Fiat Auto S.p.A. ve Peugeot Citroen Automobiles S.A. gruplarının önemli pazarları olan Güney Avrupa bölgesinde görülen yüksek seviyede daralmanın etkisi ile %14,7 oranında azalmış ve adet olarak gerçekleşmiştir. Avrupa ihraç pazarlarında yaşanan talep düşüklüğü; Tofaş ın Güney Amerika ve Kuzey Afrika pazarlarına olan satışlarının önemli ölçüde artması ve Opel/Vauxhall markalarına yapılan satışlar kanalı ile Kuzey Avrupa pazarlarına olan ihracat performansının önemli ölçüde artması sonucunda asgari seviyeye indirilmiştir. Tofaş 2012 yılında toplam adet otomobil, adet hafif ticari araç ihracatı gerçekleştirmiştir yılı ihracat gelirlerinin döviz karşılığı ise milyon Euro dur. İhracat ( Adet ) Değişim% Otomobil ,9 Hafif Ticari Araç ,6 CKD/SKD ,0 Toplam ,7 Tofaş Pazar Payı (%) İhracat Euro/Milyon %29,5 %25,8 %26,2 %26, %8,8 %8,2 %9,1 %9,9 %8, Oto Pazar payı LCV Pazar payı 22

24 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Üretim Tofaş ın üretim hacmi 2012 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda görülen daralmaya paralel olarak bir önceki yıla kıyasla %16,7 oranında azalmıştır. Bu gelişmelerin neticesinde 2012 yılının sonunda üretim düzeninin üç vardiyadan iki vardiyaya indirilmesi kararı alınmıştır. Üretim (Adet) Kapasite Kullanım Oranı %78 %77 %74 %63 %64 Palio Albea Linea Doblo - Binek Yeni Doblo - Binek Minicargo - Binek Otomobil Toplamı Doblo Yeni Doblo Minicargo Hafifi Ticari Araç Toplamı CKD SKD CKD/SKD Toplamı Toplam İhracat Ülke Dağılımı (%) Belçika %4,4 Güney Amerika %8,3 Fransa %16,3 Diğer %4,6 İspanya %5,2 MENA %5,9 Almanya %9,2 İngiltere %9,9 Diğer Avrupa %13,1 İtalya %23,1

25 Satışlar ve Ciro Tofaş satış adetleri yurt içi ve yurt dışı oto pazarlarının 2012 yılında daralması nedeniyle pazar koşullarına paralel olarak %16,2 oranında azalarak toplam adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş ın satış adetlerinde yurtiçi satışların payı %43,5, ihracatın payı ise %56,5 olmuştur. Toplam satış gelirleri TL seviyesinde gerçekleşirken satışlar gelirlerinde %8,6 oranında bir azalma olmuştur. Satışlar (Adet) İç Piyasa Dış Piyasa Toplam Otomobil Hafif Ticari Araç (LCV) CKD/SKD Toplam Satış Gelirleri (BinTL) Değişim% Yurt dışı satışlar ,5 Yurt içi satışlar ,7 Esas faaliyetlerden diğer satışlar ,5 Toplam ,6 Yatırımlar Tofaş ın yatırım faaliyetlerinin döviz cinsinden karşılığı 2012 yılında 86 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Toplam yatırım tutarının önemli kalemler olarak dağılımı aşağıdaki gibidir yılı toplam yatırımı da dahil olmak üzere son beş yılın toplam yatırım tutarı 895 milyon Euro seviyesine gelmiştir. Yatırımlar Euro (Milyon) 263 Model 37,8 Minicargo 9,2 Linea 9,6 Yapısal 33,0 Diğer 6,4 Toplam 96,0 Kârlılık Tofaş özellikle Avrupa da devam eden ekonomik durgunluğa rağmen yüksek karlılığını korumayı başarmıştır yılında ihracat karlılığının mevcut anlaşmalarla korunması ve sağlanan verimlilikler sonucunda Tofaş, Vergi Öncesi Kar ını bir önceki yıl ile benzer seviyede gerçekleştirmiştir. Vergi Sonrası Kar da ise sadece %5 oranında bir azalma görülmüştür. Yıllar FAVÖK (EBITDA) Vergi Öncesi Kar Vergi Sonrası Kar Bin TL Artış Bin TL Artış Bin TL Artış % % % % % % % % % % % % 24

26 TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Vergi Öncesi Kar Vergi öncesi kar TL/1000 FAVÖK FAVÖK TL/1000

27 ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER Şirket Vizyon, Misyon ve Değerleri Tofaş faaliyetlerini milyon araca doğru, müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olma vizyonu ile yürütmektedir. Bu vizyon doğrultusunda çalışan Tofaş, toplumun mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmeyi misyon edinmektedir. Tofaş, değişime hızla uyum sağlayan, inovatif, çok yönlü, katılımcı, global bakış açısına sahip, kendisini ve çevresini sürekli geliştiren çalışan ve paydaşları ile Dünya Klasında Şirket olma yolunda ilerlemektedir. Şirket Değerleri ÇEVİK BİR TAKIMIZ TUTKUYLA ÇALIŞIRIZ Hızlı hareket edip sonuca çakıp ulaşan büyük bir takımız. İşimize dört elle sarılır tutkuyla çalışırız. REKABETÇİYİZ FARK YARATIRIZ Kendimizi sürekli geliştirir, her zaman en iyi yi hedefleriz. Yenilikçiyiz ve yalın düşünürüz. İNSANA VE ÇEVREYE DUYARLIYIZ Tofaş ta fark yaratan insandır ve müşterilerimiz her şeyden önce gelir. Bu nedenle önce insan anlaşışıyla çalışır, topluma çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz. İDDİALIYIZ SÖZ VERİR BAŞARIRIZ Hedeflerimize sahip çıkar, engel dinlemeden başarıya ulaşırız. Şeffaf çalışır, hatamızı gelişim fırsatı olarak kullanırız. 26

28 TOFAŞ AR-GE TOFAŞ FAALİYET RAPORU 2012 Türk Otomotiv Sektörü nün lideri Tofaş, çeyrek yüzyılı aşkın birikimi ile Türk İnsanı na dünya kalitesinde ve Türkiye koşullarına en uygun ürünleri sunma konusundaki çalışmalarını aralıksız sürdürmüş olup, 1994 yılı Aralık ayında Ar-Ge organizasyonunu kurmuştur. Tofaş Ar-Ge Merkezi; her alanda rekabetçi binek ve ticari araçlar geliştirerek Türk toplumuna, ekonomisine ve Tofaş ın karlılığına katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bu gelişimi kalıcı kılmak üzere araç geliştirme sahasında Avrupa ile rekabet edebilir alt yapıyı oluşturmuştur. Bu gelişmeler neticesinde Tofaş Ar-Ge Merkezi; 2008 yılı itibarıyla 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Ar-Ge Merkezi, yılları arasında Fiat ve PSA markaları için geliştirilen MCV projesinin sorumluluğunu alarak Ar-Ge yetkinliğini geliştirmede önemli bir ivme yakalamıştır. Daha sonraki yıllarda Yeni Doblo nun Opel ve Vauxhall markaları için de geliştirilmesi Tofaş ın 5 farklı markaya üretim yaparak ihracatının artmasında önemli rol oynamıştır. Toplam laboratuar ve ofis alanı m 2 olan Tofaş Ar-Ge Merkezi; 400 ün üzerinde çalışanı, yetkinlik seviyesi, bünyesindeki laboratuarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliği ile Fiat ın Avrupa pazarlarına hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar-Ge merkezi konumundadır. Avrupa Birliği tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan ve Avrupa ve Dünya da Ar-Ge yatırımı yapan kuruluşlar arasındaki sıralamada ilk 1000 e giren Tofaş, Türkiye de bu listeye giren ilk 3 firma arasında yer almıştır yılına kadar Araç konsepti, stil, gövde, iç tasarım, süspansiyon, motor, emisyon, titreşim ve akustik alanlarında tasarım ve testler yapmak üzere 40 milyon Euro üzerinde yatırım tamamlanmıştır. Ar-Ge İşbirlikleri Türkiye nin bir ürün geliştirme merkezi olabilmesinin gelişebilmesinin ön koşullarından birisi, Ar-Ge değer zincirinin tüm unsurlarının birlikte gelişmesidir. Bu nedenle Tofaş ortak tasarımcı geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversite ile işbirliklerine özel önem atfetmektedir. Yurt içi üretim ve geliştirme yapılabilecek 49 ürün hattından 2011 yılında 14 ü ortak tasarımcı olarak belgelendirilmiş, 2012 yılında da 11 adeti belgelendirme aşamasına gelmiştir. Yerel mühendislik ağının geliştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadede iş birliğine gidilebilecek mühendislik firmaları ile değerlendirmeler ve ortaklık çalışmaları yürütülmektedir. Üniversite Sanayi işbirliği projeleri teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak önem kazanmıştır. Tofaş Ar-Ge nin 1994 yılında kuruluşundan 2006 yılına kadar toplam 16 adet projeye ilave olarak yılları arasında 75 proje yürütülmüştür. Toplam 91 proje, 12 farklı üniversiteyle gerçekleştirilmiştir. Tofaş Ar-Ge de pek çok araştırma projesi, TÜBİTAK ve Avrupa 7. Çerçeve destekli olarak yürütülmekte ve bu projelerde, FIAT Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım Merkezleri nin yanı sıra çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri ile birlikte çalışılmaktadır. BTSB tarafından düzenlenen 2012 Yılı Ar-Ge Merkezleri 1. Zirvesinde Üniversite-Sanayii İşbirliği dalında birincilik ödülü alınmıştır. AB 7. Çerçeve Programı kapsamında projelerde görev alan Tofaş Ar-Ge, 80 e yakın uluslararası proje ortağıyla çalışmaktadır. Ar-Ge Vizyonu 2020 Tofaş ın Ar-Ge Vizyonu 2020 yaklaşımı; Dünya nın her bölgesine müşteri memnuniyetini tam anlamıyla karşılayan ve heyecan verici araçlar ve teknolojiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Tofaş Ar-Ge, bu vizyon doğrultusunda kendisine stratejik hedefleri çizmektedir. Fiat Ar-Ge nin Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde geliştirmeyi planladığı ürünlerin tasarım sürecinde yer almak, müşteri değeri yaratmak için ürün ve üretim teknolojileri geliştirmek, Fiat ın yeni modellerinde faydalanabileceği mükemmeliyet merkezleri geliştirmek, ülkemizde ortak tasarımcılar ile mühendislik firmalarının gelişimini sağlamak bu stratejik hedefler arasında yer almaktadır. TOFAŞ ın teknolojik araştırma çalışmaları ise çevre, müşteri ve yetkinlik olmak üzere, birbiriyle kesişen üç zemin üzerinde şekillenmekte ve öncelikle bu alanlara odaklanmaktadır.

01 Ocak - 30 Haziran 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 30 Haziran 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 30 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2017 yılı periyodik dönemi ve ikinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2017-30.06.2017 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30.06.2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2010 yılı altı aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012

FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 Bölüm I Bölüm II Bölüm III Bölüm IV Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Kurumsal

Detaylı

Şirketimizin, 2013 yılı ilk üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizin, 2013 yılı ilk üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. 31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2013 yılı ilk üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30.09.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2011 yılı dokuz aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2016 yılı periyodik dönemi ve üçüncü çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2016-30.09.2016 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FALİYET RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FALİYET RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FALİYET RAPORU 1 Dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Mustafa Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Koç, 1960 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding

Detaylı

01 Ocak - 31 Mart 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 31 Mart 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 31 Mart 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2017 yılı periyodik dönemi ve birinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2017-31.03.2017 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2016 yılı periyodik dönemi ve birinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2016-31.03.2016 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

TOFAŞ ANALİST SUNUMU

TOFAŞ ANALİST SUNUMU TOFAŞ 30.09.2011 ANALİST SUNUMU Index Highlights Q3 2011 Kapasite Kullanım ve Üretim 30.09.2011 Performans Özeti Finansal Sonuçlar ÖTV değişikliği Finansal Pozisyon ve İşletme Sermayesi Yurtiçi Pazar &

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Genel Bilgiler Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ)

Detaylı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Genel Bilgiler Bu rapor 2014 yılında yürürlükte olan Sermaye

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır. CENGİZ EROLDU* Yönetim Kurulu Üyesi - CEO İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında Roma da bulunan LUISS Üniversitesi nde MBA programını

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU 1 Index 2009 Yılı Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim İşletme Sermayesi

Detaylı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2016 YILI ÖNGÖRÜLEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Genel Bilgiler Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ)

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ford Otomotiv Sanayi A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 01.01.2012-30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu ŞİRKET BİLGİLERİ Yönetim Kurulu: Rahmi M. Koç Başkan Stephen T. Odell Başkan Yardımcısı Bülent Bulgurlu Y. Ali Koç O. Turgay Durak

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TOFAŞ FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU

TOFAŞ FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU TOFAŞ 30.09.2016 FİNANSAL SONUÇLARI WEBCAST SUNUMU 04.11.2016 1 AJANDA Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Endüstrisi Üretim Yurtiçi Otomotiv Pazarı Gelişmeleri Tofaş Yurtiçi Pazar Performansı Yurtdışı Pazar Gelişimi

Detaylı

Index. Pazar Öngörüsü. Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları. Pazar Payı. İhracat Performansı. Satışlar. Kapasite Kullanım ve Üretim

Index. Pazar Öngörüsü. Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları. Pazar Payı. İhracat Performansı. Satışlar. Kapasite Kullanım ve Üretim TOFAŞ 30.06.2010 ANALİST SUNUMU 1 Index 2010 Yılı Yarıyıl Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim İşletme Sermayesi

Detaylı

TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU

TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU 03.02.2016 1 AJANDA 2015 4. Çeyrek Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Sanayii Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı Yurtiçi Pazar Gelişimi Tofaş Yurtiçi Pazar Gelişimi İhracat Pazar

Detaylı

AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 ARA DÖNEM

AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 ARA DÖNEM AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 ARA DÖNEM FAALİYET KONUSU Şirketin esas faaliyet konusu sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temini, stoklanması, dolumu,

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

TOFAŞ Ş YARI ANALİST SUNUMU

TOFAŞ Ş YARI ANALİST SUNUMU TOFAŞ Ş 2009 1. YARI ANALİST SUNUMU 1 Index 2009 Yılı Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Satışlar Kapasite Kullanım ve Üretim Finansal

Detaylı

30.09.2009 ARA DÖNEM FAALIYET RAPORU

30.09.2009 ARA DÖNEM FAALIYET RAPORU 30.09.2009 ARA DÖNEM FAALIYET RAPORU 1 Sirketimizin, 2009 yili dokuz aylik faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlari ortaklarimizin bilgilerine sunulmaktadir. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarinda

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

TOFAŞ ANALİST SUNUMU

TOFAŞ ANALİST SUNUMU TOFAŞ 31.03.2011 ANALİST SUNUMU 1 Index 31.03.2010 Performans Özeti Pazar Öngörüsü Highlights Q1 2011 Pazar Payı Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim

Detaylı

TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1

TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1 TOFAŞ 2015 3. ÇEYREK ANALİST SUNUMU 05.11.2015 1 AJANDA 2015 3. Çeyrek Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Sanayii Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı Yurtiçi Pazar Gelişimi Tofaş Yurtiçi Pazar Gelişimi İhracat Pazar

Detaylı

YÖNETİM KURULU RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2002 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2002 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

TOFAŞ SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU

TOFAŞ SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU TOFAŞ 31.12.2016 SONUÇLARI WEBYAYIN SUNUMU 02.02.2017 1 İÇERİK Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Endüstrisi Üretim Yurtiçi Pazar Gelişmeleri Tofaş Yurtiçi Pazar Performansı İhracat Pazarları Gelişimi ve Tofaş

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

9A 2013 Finansal Sonuçları

9A 2013 Finansal Sonuçları 9A 2013 Finansal Sonuçları 1 Kasım 2013 Ajanda Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Ford Motor Company ve Pazar Verileri 2013 Dokuz Aylık Finansal Sonuçlar Sayfa 2 Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Haydar Yenigün,

Detaylı

SONUÇLARI - analist toplantısı 31 TEMMUZ 2015

SONUÇLARI - analist toplantısı 31 TEMMUZ 2015 30.06.15 SONUÇLARI - analist toplantısı 31 TEMMUZ 2015 gündem 2015 İlk Yarı Öne Çıkan Konular Yurtiçi Pazar ve Tofaş Performansı Yurtdışı Pazar ve Tofaş Performansı Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı Tüketici

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Raporun Dönemi : 01.01.2013 30.09.2013 Ortaklığın Ünvanı : Tat Konserve Sanayii A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Sitesinin Adresi : www.tatkonserve.com Yönetim

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU

2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU 2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU 08 2008 31 10 2008 Gündem 2008 Üçüncü Çeyrek Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Finansal Sonuçlar Diğer

Detaylı

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar

9M2014 Financial Results. 9A2014 Finansal Sonuçlar 9M2014 Financial Results 9A2014 Finansal Sonuçlar Gündem Önemli Gelişmeler Ford Motor Co. ve Avrupa Pazarları Finansal Sonuçlar Soru & Cevap Haydar Yenigün Genel Müdür 2014 te Ford Otosan Yeni Modeller

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

2010 YILINA İLİŞKİN 31 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILINA İLİŞKİN 31 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILINA İLİŞKİN 31 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2011, Perşembe günü, saat 11:00

Detaylı

31.03.15 SONUÇLARI - analist toplantısı. 08 mayıs 2015

31.03.15 SONUÇLARI - analist toplantısı. 08 mayıs 2015 31.03.15 SONUÇLARI - analist toplantısı Genel 08 mayıs 2015 gündem 2015 YILI birinci ÇEYREK ÖNE ÇIKAN KONULAR 31.03.2015 PERFORMANS ÖZETİ YURTİÇİ PAZAR VE TOFAŞ PERFORMANSI İHRACAT PAZARLARI Model bazlı

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2012 ARA DÖNEM

AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2012 ARA DÖNEM AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2012 ARA DÖNEM FAALİYET KONUSU Şirketin esas faaliyet konusu sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temini, stoklanması, dolumu,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/01/ /06/2011 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR.

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/01/ /06/2011 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/01/2011 30/06/2011 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler : Yönetim Kurulu : Ahmet KAHRAMAN - Yönetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2010 ARA DÖNEM

AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2010 ARA DÖNEM AYGAZ A.Ş. FAALİYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2010 ARA DÖNEM FAALİYET KONUSU Şirketin esas faaliyet konusu sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temini, stoklanması, dolumu,

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2005 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Çeyrek Finansal Sonuçlar

Çeyrek Finansal Sonuçlar 2014 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Ajanda Yeni Ürünler, Ford ve Avrupa Pazarı William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap William Periam Genel Müdür Baş Yardımcısı Yeni Ürünler TRANSIT

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

ANALİST SUNUMU Bursa, 28 Mart 2008

ANALİST SUNUMU Bursa, 28 Mart 2008 ANALİST SUNUMU Bursa, 28 Mart 2008 GÜNDEM 2007 Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları İhracat Performansı Diğer Gelişmeler Pazar Payı Finansal Sonuçlar Soru & Cevap Analist

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010

YATIRIMCI SUNUMU. Kasım 2010 YATIRIMCI SUNUMU Kasım 2010 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Kasım 2010 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı

Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı 2014 1. Yarı Finansal Sonuçlar Analist Toplantısı Ajanda Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İkinci Çeyrekteki Önemli Gelişmeler Operasyonel Performans Finansal Sonuçlar Courier Lansmanı

Detaylı

9A12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı

9A12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 9A12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 5 Kasım 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 9A12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 31.03.2014 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılının ilk çeyreğini

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Temmuz 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

TOFAŞ Ç ANALİST SUNUMU

TOFAŞ Ç ANALİST SUNUMU TOFAŞ 2016 1Ç ANALİST SUNUMU 03.05.2016 1 AJANDA Önce Çıkanlar Türk Otomotiv Endüstrisi Üretim & Kapasite Kullanım Türkiye Otomotiv Pazarı Gelişimi Tofaş Yerli Pazar Performansı İhracat Pazarları ve Gelişimi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 Sayfa No: 2 DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK - EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Rapor Dönemi:

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı