SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB2-GÜÇL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB2-GÜÇL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi N: 8033 SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB2-GÜÇL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 Bu zeyilname; İdare tarafından ilave bilgilerin temin edilmesi için veya kşullarda luşan değişikliklerin bir snucu larak ya da müstakbel teklif sahipleri tarafından yazılı larak srulan srulara yanıt teşkil etmek üzere; İhale Dkümanlarındaki bazı hükümlerin yerine geçmek veya değiştirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Bu zeyilname ile İhale Dkümanları aşağıdaki gösterildiği şekilde değiştirilmektedir: 1/17 N. İhale Dk. Sayfa N. İhale Dkümanı İlgili Madde ve/veya dküman İhale Dkümanı ndaki İlk Hali (Madde) Değişik Hali Açıklama 1 - Prjesi-A, A1, B, C, F, G, K Blklar EK -1 mimari uygulama prjelerinde kullanılan bazı pz numaraları 2012 Bayındırlık Birim Fiyatları na göre revize edilmiştir. 2 3 AF-WB2- GÜÇL- ONAR-01 Sözleşme Ve Şartnameler Cilt 4 Sayfa 465- AF-WB2- GÜÇL- ONAR-01 Sözleşme Ve Şartnameler Cilt 3 Sayfa 254- Elektrik Prjesi- Kuvvetli Akım Kln Şeması Sözleşme Ve Şartnameler Cilt-3 1KV YERALTI KABLO.KOL ON VE BESLEME HATTI 3* mm2 NYRY (TS IEC )- 500m Prjeler ve mahal listelerinde yenilenmesi öngörülen tüm anasınıfı döşeme kaplamaları, anasınıfına uygun Prje Bina enerji temininde kullanılacak, keşif tablsunda 500m larak gösterilen enerji besleme kablsu işe başlandıktan snra yüklenici tarafından yerinde tekrar ölçülerek revize edilecektir.eksik veya fazla lması durumunda mukayeseli hesap yapılacaktır. - Bu bölüm kaldırılmıştır.

2 2/17 4 AF-WB2- GÜÇL- ONAR-01 Sözleşme Ve Şartnameler Sayfa 427 Cilt Sözleşme Ve Şartnameler Mahal Ve Prje Listeleri İle Keşif Tablları (Keşif Cetveli) Cilt-4 Prjesi F, G, Blklar Müdürünün naylayacağı kalite ve özellikte resimli ve/veya desenli PVC döşeme kaplaması larak yenilenecektir. - EK -2 Bu bölüm Sözleşme ve Şartnamaler Cilt 4 Bölüm XIII e ilave edilmiştir. Kar Mzaik Döşeme kaplama yapılması Seramik Kaplama Yapılması F Blk : Z01, Z05, Z06, Z07, Z09 G Blk : Z03 ve Z10 mahallerindeki kar mzaik döşeme kaplaması yerine /021A pzuna uygun seramik döşeme kaplaması yapılacaktır. 6 - Prjesi-A, A1, B, C, F, G, K Blklar Duvar bya pzu /1 Duvar bya pzu /2 uygulama prjelerinde /1 pzu yerine /2 pzu kullanılacak, bya öncesi tüm yüzeylere /1A pzuna uygun astar çekilecektir. 7 - Prjesi F, G, Blklar - - Yeni dış cephe mantlamasının yapıldığı F ve G blklarındaki pencerelere /C1 pzuna uygun denizlik ve /C1 pzuna uygun parapet yapılacaktır. 8 - Prjesi-A, - - Mevcut yağmur lukları sökülerek yerine pzuna uygun yağmur lukları yapılacaktır. Mevcut yağmur iniş bruları sökülerek yerine pzuna uygun yağmur iniş bruları yapılacaktır.yağmur iniş brularının sn 1 metresine

3 3/17 A1, B, C, F, G, K Blklar pzuna uygun pikdfen takılacaktır. 9 AF-WB2- GÜÇL- ONAR-01 Sözleşme Ve Şartnameler Cilt 4 Sayfa Sözleşme Ve Şartnameler Mahal Ve Prje Listeleri İle Keşif Tablları (Keşif Cetveli) Cilt-4 Tıbbi Cihazların Demntaj ve Mntajı 79-Özel 15 Menfez damperi DKP sac Menfez damperi DKP sac - Özel 15 larak yazılan pz numarası larak değiştirilmiştir. Yer teslimi esnasında, Hastane İdaresi tarafından, Prje Müdürü ile mutabık kalınarak, hastanede kullanılan tıbbi cihazları içeren bir liste luşturulacak, bu listede bulunan cihazların sökülmesi ve yeniden mntajı yapılması işleri, yüklenicinin kapsamında lmayacaktır. Bu cihazların demntaj ve mntaj işleri, hastane idaresi tarafından yetkili kişlere yaptırılacaktır. Tıbbi cihazların yeniden mntajından snraya kalan inşaat ve diğer işlerin ikmali ise Yüklenicinin srumluluğundadır. Güçlendirilmesi yapılacak binalarda, işin yapımı esnasında sökülmesi ve bilahare yeniden mntajı yapılması gereken Tıbbi cihazlar haricindeki diğer tüm malzemeler, mbilyalar, cihazlar (klima, ses sistemi, gibi) vs sökülecek, Yüklenici ile Prje Müdürü arasında yapılan tutanaklarla kayıt altına alınacak ve güvenli bir yere knularak yeniden mntajları için kullanılana kadar muhafaza edilecektir. Mntajdan önce gerekli her türlü bakımları, narımları, temizlikleri, byaları yapılacaktır. Bu işlemler için İdareden hiçbir bedel talep edilmeyecektir. 11 Prjesi- A, A1, B, C, F, EK -4 uygulama prjelerinde pzu yerine MSB 923/A pzu kullanılacaktır. Prje Müdürü ve Hastane İdaresi nin nayına müteakiben labratuar masaları Ek-4. Tip Detaylar DWG dsyasındaki detay

4 4/17 G, K Blklar prjesine uygun larak yenilenecektir H,H1, I Blklar Vaziyet Planı Prjesi-A, A1 Blklar Prjesi- A, A1, B, C, F, G, K Blklar Prjesi A1 Blk Prjesi- A, A1, B, C Blklar Mekanik Tesisat Prjesi- A, A1, B, C, F, G, K Blklar EK -3 EK -4 EK -4 Yıkımı yapılacak blkların zemini, yıkımdan snra mevcut zemin ktuna getirilerek mevcut zemin malzemesine uygun hale getirilecektir. Hermetik kapı ve Ftselli kapı özellikleri Ek-3 de verilmiştir. Binaların dış cephe yüzeylerine zemin ktundan itibaren h:1m yüksekliğinde traverten kaplama yapılacaktır.bina etrafındaki tretuarlar /C1 pzunda ve genişliği 1m lacak şekilde, Ek-4 Tip Detaylar DWG dsyasında verilen detay prjelerine uygun larak yenilenecektir. Drenaj detay prjesi, Ek-4 Tip Detaylar DWG dsyası larak ilave edilmiştir. Prjelerde zemin döşemesi PVC larak gösterilen tüm mahaller /A6 (PVC esaslı hmjen) pzuna uygun larak yapılacaktır. Mekanik Tesisat prjelerinde kullanılan pzu yerine pzu kullanılacaktır. Bahsi geçen pz numarasında ifade edilen radyatörlerin tümü kaldırılarak; Yüklenici tarafından fan-cil prjelendirmesi yapılacak, fan ciller mntaj edilmeden önce yapılan hesaplamalar dahilinde ekstra sğutma grubu yada kazan bedelsiz larak

5 5/17 eklenecektir Mekanik Tesisat Prjesi- A, A1, B, C, F, G, K Blklar Mekanik Tesisat Prjesi A Blk Mekanik Tesisat Prjesi B Blk Statik Prjesi- A, A1, B, C, F, G, K Blklar EK -5 EK -6 EK -7 Mekanik Tesisat prjelerinde kullanılan Hava sğutmalı su sğutma grubu kapasitesi 1300kcal/h larak revize edilmiştir. Ameliyathane Cerrrahi Kntrl Pansu detayları Ek-5 de verilmiştir. Otmatik kntrl prensip şeması Ek-6 DWG dsyası larak ilave edilmştir. Tüm perde gövde dnatı kanca uçları Ek 7 tip detayına göre yapılacaktır. EK-1 Eski Pz N Yeni Pz N Eski Pz N Yeni Pz N /A /C1/Ö /1A / / /MK / /021A /MK / /021C /MK

6 6/ /C /C /MK /C /C / /1A /C /C /MK /C /C1 MSB 805/A MSB 805 EK-2 GENEL AÇIKLAMALAR Teklif Sahiplerinin İhale Dökümanları ile tüm prje ve mahal listelerini eksiksiz larak incelediği, inşaat mahallini ve iş yerini gezdiği kabul edilecektir. Teklif Sahiplerine verilen keşif cetvelleri sadece bilgi maksatlı lup hiçbir bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu nedenle Teklif Sahiplerinin prjeler, mahal listeleri ve şartnameler üzerinde yapacakları incelemeler esastır. Keşif Cetvellerinde bulunan iş kalemleri ile ilgili tarifler ve pzlar ile miktarların şartname ve prjelere göre dğru ve tam lduğunu kntrl etmek, Teklif Sahibinin srumluluğundadır. Teklif sahiplerinin Keşif Cetvellerinde bilgi amaçlı larak verilen tahmini miktarları, prje ve şartnamelere göre kntrl ettiği, kesin ve tam miktarları tespit ettiği ve prje ve şartnamelerde belirtilen tüm imalatların yapılması için gerekli her türlü masraflarını Anahtar Teslimi Götürü Teklif Bedeline dahil ettiği kabul edilecektir. Keşif cetvellerinde labilecek herhangi bir hata veya eksiklikten dlayı Teklif Sahipleri hiçbir şekilde hak talebinde bulunamaz. Keşif cetvellerinde belirtilen işin tarifi, ilgili pz n ve miktarlar ile prjeler, mahal listeleri ve teknik şartnameler arasında faklılık lması durumunda prjeler, mahal listeleri ve teknik şartnameler geçerli lacaktır. Teklif Sahibi, Keşif cetvellerinde görünen veya görünmeyen tüm imalat işlerini hesaplayacak ve buna göre Anahtar Teslimi Götürü Teklif Bedelini belirleyecektir. Şartname ve/veya prjelere göre yapılması gereken, tüm imalat veya işlemlere ait tüm iş kalemlerinde gerekli her türlü malzemenin temin maliyetinin, gerekli bütün ön hazırlık maliyetinin, taşımaların, işçiliğin ve işlerin kalıcı bölümlerine ait malzemelerin tesbiti ve yerleştirilmesi için yapılacak lan tüm masrafların Anahtar Teslimi Götürü Teklif Bedeline dahil edildiği ve Teklifinde, Sözleşme nin uygulanması için gerekli tüm masrafların bulunduğu kabul edilecektir. İhale knusu işin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken bir kısım iş kalemlerinin Keşif cetvellerinde bulunmaması, eksik veya yanlış lması gibi gerekçelerle Teklif Sahibi, Anahtar Teslimi TOPLAM GÖTÜRÜ BEDEL de ve SÖZLEŞME SÜRESİ nde değişiklik talebinde bulunulamaz.

7 7/17 EK-3 AMELİYATHANE HERMETİK KAPISI MEKANİZMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 1- Mtr manyetik alan luşturmayan ve bakım gerektirmeyen DC fırçasız mtr lmalıdır. 2- Mtrda enerji tasarrufu sağlayan ve gücünü arttıran ses çıkartmayan kapalı tip redüktör bulunmalıdır. 3- Mtr ve aktarma makaraları süspansiynlu sistemle mekanizmaya bağlanmış lmalıdır. 4- Mikrprsesr kntrllü lmalıdır. 5- Emniyet ftsel kartı lmalıdır. 6- Emniyet ftsel çalışma şekli belirlenebilmelidir.(kapı kapandıktan snra aktif l-pasif kal/ araya girildiğinde ;kanatları geri al,açık kalma süresi snrasında tekrar kapan/ kanatları durdur geri al,aradaki engel çıkınca kapat v.s..) 7- Mekanizma Elektrnik kntrl pansunda; Tam açık-tam kapalı- Tek yön-tmatik-yarım açılış mdları lmalıdır. 8- Kmut anahtarı istenilirse uzaktan kumandalı lmalıdır. 9- Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması,önüne cisim knulması v.s ) mtr ve mikrprdesrun zarar görmesini engelleyecek t kruma sistemi lmalıdır. 10- Elektrik kesilmesi halinde ve kanat engelle karşılaştığında ne yapması gerektiğini belirleme özelliğine haiz lmalıdır. 11- Elektrik kesilmesinde kapı yaklaşık 4 kg kuvvetle açılıp kapanabilmelidir. 12- Mekanizma taşıma kapasitesi minimum 2*120 kg lmalıdır.(tek kanat için 150 kg taşıma kapasitesi lacaktır.) 13- Açılış sürati/kapanış sürati/fren mesafesi,kuvveti ve sürati/açık kalma süreleri kntrl pansundan ayarlanabilir lmalıdır.hızlı açmayı ve kapanmayı sağlayabilmek için minimum sn de 500 mm hareket edecektir.(tek kanat için) 14- Kapı kapandıktan snra mtrun baskı kuvveti ayarlanabilir veya iptal edilebilir lmalıdır. 15- Mikrprsesr isteğe bağlı larak eklenebilecek her türlü tmasyn sistemlerine uyumlu lmalıdır. 16- Mekanizma açılış kapanma mesafesini tmatik larak tarayıp ayarlayabilmelidir.mekanizmada beş değişik açılım şekline haiz prgramlama ünitesi lacaktır. 17- Mikrprsesr hata bildiren led sisteminin dışında hatanın nereden ve neden kaynaklandığını belirten digital panele sahip lmalıdır. 18- Başka bir kapı ile herhangi kabl bağlantısı lmaksızın haberleşerek diğeri kapanmadan,kapanmama veya açılmama (Air-Lck) fnksiynu bulunmalıdır. 19- Mekanizma açılma mesafesi stper ile ayarlanabildiği gibi stpersiz larak ta yapılabilmelidir. 20- Tüm maddelerde geçen ayarlamalar digital rtamda yazılım değişikliği ile ayarlanabilir lmalıdır.bu ayarların tamamı mekanizma kapağı sökülmeksizin dışardan yapılabilmelidir. 21- Kanatların açık knumda radar alanı dışında rtak nkta ftsel ile techiz edilerek rta alanda duran bir kişiye kanatların teması engellenmelidir. 22- Mekanizma gerektiğinde FM alıcı,verici sistemiyle teçhiz edilerek kablsuz uzaktan kumanda imkanı verecektir.istenmesi durumunda kapılar bilgisayara bağlanabilmeli gruplara ayrılarak prgramlanabilmeli,merkezi bilgisayardan kapının knumu ve arıza durumu görülebilmelidir. 23- Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları mutlaka lması gerektiği gibi standart ayarda veya ayarlanabilmelidir. KULLANILAN MALZEMELER: 1- Paslanmaz çelik panel içi izlasynlu 50 kg/m3 yğunlukta, pllüretan dlgu ve çift taraflı anti-bakteriyel cmpact laminant kaplı MDF levha lacak ve hareketli kanatların her bir köşesi therm plastik kauçuk pres ile şekillendirilmiş lacaktır. 2- Kapı kanadı üzerinde istenilen yerde ve istenilen ebatta çift taraflı Lamina camdan imal edilmiş izleme penceresi (isteğe bağlı hastane lgsu baskılı) istenilen ebatta lacaktır. 3- Kapı kanat kalınlığı çerçeve prfil dahil 41 mm lacaktır. 4- Kapı kanat çerçeveleri ithal andized aliminyum lmalıdır ve kaplama malzemeleri anti-bakteriyel silikn ile izle edilmelidir. 5- Bütün çerçeveler üzerine sızdırmazlığı sağlayan nitril cnta kullanılacaktır. 6- Kapı tekerlekleri ve aksamlarında kullanılacak lan sert plastik ürünleri anti-statik lup hareket ettikçe üzerine

8 8/17 tz çekmemelidir. SİSTEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ: 1- Kanatların ve kmple sistemin ölçüleri ve açılış mesafeleri prjeye uyumlu lmalıdır. 2- Hermetik kapı sisteminin kanadı kapanırken,kendi sabit çerçevelerine ve zemine tamamen turmalıdır. 3- Kapı kanadının zemine tamamen turması,hijyenik klima sisteminin ihtiyaç duyduğu randa hava sirkülasynuna göre ayarlanabilmelidir. 4- Kapı sisteminin tamamında sızdırmazlığı sağlayan fitil ve cntalar bakteri üretmeyen sentetik(epdm) malzemelerden lmalıdır. 5- Kapı kanatlarının ve varsa sabitlerinin iç ve dış yüzeyleri anti-bakteriyel cm pak lamine levhalar ile kaplanmış lmalıdır ve bu levhaların arasında izlasyn malzemesi bulunmalıdır. 6- Kapı sisteminin tamamında kullanılan tüm metaller paslanmaz veya paslanmayı önleyecek şekilde kaplamalı lacaktır. 7- Taşıyıcı tekerlekler rayı asla aşındırmamalı ve sessiz çalışmalıdır. 8- Zaman içerisinde (minimum:2 yıl) aşınan tekerlekler çk basit bir şekilde değiştirilebilmelidir. 9- Mekanizma içerisinde kullanılan avare makaralar ve taşıyıcı sistemler vibrasynu süspanse edebilir özellikte lmalıdır. 10- Tekerlekler sağa-sla,ileri-geri,yukarı-aşağı ve eksenel ayarlanabilir lmalıdır. 11- Kanat üzerinde ilk açılış ağırlığını tlere edebilecek kapı klu lmalıdır. 12- Hermetik kapı sisteminin 3.yöne hareket edebilmesini sağlamak amacı ile mntaj bşluğunun duvarına mnte edebilecek prfiller,andized kaplamalı lacaktır. 13- Kanat altında kanadın duvara yaslanmasını sağlayan kılavuz lmalı ve bu klavuz ayarlanabilir lmalıdır. 14- Çarpma snucu hareketli kanatların raydan çıkmasını engelleyecek sistemlere sahip lmalıdır.(bir kanat,ray üzerinde 6 adet tekerlek ile taşınacaktır.bunlardan bir tanesi aşağı raya,2 tanesi yukarı raya basacaktır.)tekerlek üzerinde hareket eden ray aşındığı zaman değişebilir lmalıdır. - TSE,ISO,CE belgelerinden en az ikisine sahip lmalıdır. - Garanti veren firmalar arıza durumunda en çk 24 saat içinde müdahale edebilmelidir. - Mntajı yapılacak ürünün,kabulü yapılmış lan ve faal çalışan kapılara ait iş bitirme belgeleri sunulacaktır. - firmaların her türlü imalat ve mntaj hatalarına yönelik 36 ay ücretsiz bakım ve narım hizmeti ve garanti kapsamı dışında kalacak maddelerde,sisteme yönelik her türlü parçayı 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip lmaları gerekmektedir. FOTOSELLİ KAPI MEKANİZMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 1- Mtr manyetik alan luşturmayan ve bakım gerektirmeyen DC fırçasız mtr lmalıdır. 2- Mtrda enerji tasarrufu sağlayan ve gücünü arttıran ses çıkartmayan kapalı tip redüktör bulunmalıdır. 3- Mtr ve aktarma makaraları süspansiynlu sistemle mekanizmaya bağlanmış lmalıdır. 4- Mikrprsesr kntrllü lmalıdır. 5- Emniyet ftsel kartı lmalıdır. 6- Emniyet ftsel çalışma şekli belirlenebilmelidir.(kapı kapandıktan snra aktif l-pasif kal/ araya girildiğinde ;kanatları geri al,açık kalma süresi snrasında tekrar kapan/ kanatları durdur geri al,aradaki engel çıkınca kapat v.s..) 7- Mekanizma Elektrnik kntrl pansunda; Tam açık-tam kapalı- Tek yön-tmatik-yarım açılış mdları lmalıdır. 8- Kmut anahtarı istenilirse uzaktan kumandalı lmalıdır. 9- Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması,önüne cisim knulması v.s ) mtr ve mikrprsesrun zarar görmesini engelleyecek t kruma sistemi lmalıdır. 10- Elektrik kesilmesi halinde ve kanat engelle karşılaştığında ne yapması gerektiğini belirleme özelliğine haiz lmalıdır. 11- Elektrik kesilmesinde kapı yaklaşık 4 kg kuvvetle açılıp kapanabilmelidir. 12- Mekanizma taşıma kapasitesi minimum 2*120 kg lmalıdır.(tek kanat için 150 kg taşıma kapasitesi lacaktır.) 13- Açılış sürati/kapanış sürati/fren mesafesi,kuvveti ve sürati/açık kalma süreleri kntrl pansundan ayarlanabilir lmalıdır.hızlı açmayı ve kapanmayı sağlayabilmek için minimum sn de 500 mm hareket edecektir.(tek kanat için)

9 14- Kapı kapandıktan snra mtrun baskı kuvveti ayarlanabilir veya iptal edilebilir lmalıdır. 15- Mikrprsesr isteğe bağlı larak eklenebilecek her türlü tmasyn sistemlerine uyumlu lmalıdır. 16- Mekanizma açılış kapanma mesafesini tmatik larak tarayıp ayarlayabilmelidir.mekanizmada beş değişik açılım şekline haiz prgramlama ünitesi lacaktır. 17- Mikrprsesr hata bildiren led sisteminin dışında hatanın nereden ve neden kaynaklandığını belirten digital panele sahip lmalıdır. 18- Başka bir kapı ile herhangi kabl bağlantısı lmaksızın haberleşerek diğeri kapanmadan,kapanmama veya açılmama (Air-Lck) fnksiynu bulunmalıdır. 19- Mekanizma açılma mesafesi stper ile ayarlanabildiği gibi stpersiz larak ta yapılabilmelidir. 20- Tüm maddelerde geçen ayarlamalar digital rtamda yazılım değişikliği ile ayarlanabilir lmalıdır.bu ayarların tamamı mekanizma kapağı sökülmeksizin dışardan yapılabilmelidir. 21- Kanatların açık knumda radar alanı dışında rtak nkta ftsel ile techiz edilerek rta alanda duran bir kişiye kanatların teması engellenmelidir. 22- Mekanizma gerektiğinde FM alıcı,verici sistemiyle teçhiz edilerek kablsuz uzaktan kumanda imkanı verecektir.istenmesi durumunda kapılar bilgisayara bağlanabilmeli gruplara ayrılarak prgramlanabilmeli,merkezi bilgisayardan kapının knumu ve arıza durumu görülebilmelidir. 23- Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları mutlaka lması gerektiği gibi standart ayarda veya ayarlanabilmelidir. KULLANILAN MALZEMELER: 1- Kapı kanadı üzerinde istenilen yerde ve istenilen ebatta çift taraflı Lamine camdan imal edilmiş izleme penceresi (isteğe bağlı hastane lgsu baskılı) istenilen ebatta lacaktır. 2- Kapı kanat çerçeveleri ithal andized aliminyum lmalıdır ve kaplama malzemeleri anti-bakteriyel silikn ile izle edilmelidir. 3- Bütün çerçeveler üzerine sızdırmazlığı sağlayan nitril cnta kullanılacaktır. 4- Kapı tekerlekleri ve aksamlarında kullanılacak lan sert plastik ürünleri anti-statik lup hareket ettikçe üzerine tz çekmemelidir. SİSTEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ: 1- Kanatların ve kmple sistemin ölçüleri ve açılış mesafeleri prjeye uyumlu lmalıdır. 2- Kapı sisteminin kanadı kapanırken,kendi sabit çerçevelerine ve zemine tamamen turmalıdır. 3- Kapı sisteminin tamamında sızdırmazlığı sağlayan fitil ve cntalar bakteri üretmeyen sentetik(epdm) malzemelerden lmalıdır. 4- Kapı sisteminin tamamında kullanılan tüm metaller paslanmaz veya paslanmayı önleyecek şekilde kaplamalı lacaktır. 5- Taşıyıcı tekerlekler rayı asla aşındırmamalı ve sessiz çalışmalıdır. 6- Zaman içerisinde (minimum:2 yıl) aşınan tekerlekler çk basit bir şekilde değiştirilebilmelidir. 7- Mekanizma içerisinde kullanılan avare makaralar ve taşıyıcı sistemler vibrasynu süspanse edebilir özellikte lmalıdır. 8- Tekerlekler sağa-sla,ileri-geri,yukarı-aşağı ve eksenel ayarlanabilir lmalıdır. 9- Kanat üzerinde ilk açılış ağırlığını tlere edebilecek kapı klu lmalıdır. 10- Kanat altında kanadın duvara yaslanmasını sağlayan kılavuz lmalı ve bu klavuz ayarlanabilir lmalıdır. 11- Çarpma snucu hareketli kanatların raydan çıkmasını engelleyecek sistemlere sahip lmalıdır. 9/17 - TSE,ISO,CE belgelerinden en az ikisine sahip lmalıdır. - Garanti veren firmalar arıza durumunda en çk 24 saat içinde müdahale edebilmelidir. - Mntajı yapılacak ürünün,kabülü yapılmış lan ve faal çalışan kapılara ait iş bitirme belgeleri sunulacaktır. - firmaların her türlü imalat ve mntaj hatalarına yönelik 36 ay ücretsiz bakım ve narım hizmeti ve garanti kapsamı dışında kalacak maddelerde,sisteme yönelik her türlü parçayı 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip lmaları gerekmektedir. EK-4 DWG ( Tip Detaylar) dsyası larak ilave edilmiştir.

10 10/17 EK-5 AMELİYATHANE CERRAHİ KONTROL PANOSU "Ameliyathane Kntrl Pansu" Paslanmaz çelik panel üzerine klay temizlenebilen plikarbnat membran yüzeyli lup; talebe göre bir dlap sistemi içerisine veya duvara ankastre larak mnte edilebilecek yapıda lacaktır. Müşteri isteği dğrultusunda aşağıdaki kmpnenentleri içerebilir: İzlasyn trafsu mniterizasynu LCD grafik ekran üzerinde izlasyn kaçağı, sıcaklık ve akım sınırı aşılma ikazı Sınır aşımlarında sesli alarm Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (RS485) Genel aydınlatma kntrlü LCD grafik ekran üzerinden görerek seçim Dört ayrı armatür grubunu ayrı ayrı açma/kapama İstenildiği taktirde her bir grup için ayrı ayrı dimmer fnksiynu Operasyn lambası kntrlü LCD grafik ekran üzerinden görerek seçim Üç ayrı perasyn lambası başlığını ayrı ayrı açma/kapama İstenildiği taktirde her bir başlık için ayrı ayrı dimmer fnksiynu Hands-free telefn LCD grafik ekran üzerinden görerek seçim LCD grafik ekran üzerinden görerek hafızaya numara kaydı Telefn numarası hafızası Uzaktan kumanda ile hafızadaki numarayı arama Termmetre LCD grafik ekran üzerinde görüntüleme Dijital higrmetre LCD grafik ekran üzerinde görüntüleme Termstat LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (Analg) Higrstat LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (Analg) Hepa filtre kirlilik göstergesi LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (RS485) Klima santralına yarım devir kumandası (kuru kntak) Shut-ff damper kumandası (kuru kntak) Anestetik gaz tahliye sistemi kumandası (kuru kntak) Merkezi tıbbi gaz sistemi mevcut alarmlarından veri transferi (RS485) LCD grafik ekran üzerinde görüntüleme

11 11/17 Merkezi tıbbi gaz sistemi alarmı Dijital Saat LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (RS485) Saat, dakika, saniye cinsinden altı dijit gösterim LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Dijital Krnmetre Saat, dakika, saniye cinsinden altı dijit gösterim LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi İstenilen bir değerden ileriye veya geriye sayma İstenilen bir değerde durdurma veya silme 16 adet prgramlanabilir kısa yl tuşu İki adet yedek kntrl (kuru kntak MANOMETRE Hepa filtrelerin kirlilik durumunun izlenebilmesi amacıyla her hacimde birer adet kullanılacaktır.manmetre analg skalalılacak ve 20 C sıcaklıkta %2 hassasiyetle çalışacaktır. ISI GERİ KAZANIM CİHAZI Onaylı prjesine uygun lacak şekilde, En az % 60 verimli, havadan havaya ısı geri kazanım plakası sayesinde dışarı atılan egzst havasının ısı enerjisini dış rtamdan alınan taze havaya transfer ederek enerji tasarrufu sağlayan, gövdesi paslanmaz çelik sacdan mamul, içi 10mm. izlasyn ile ısıya karşı izleli, üzeri 1 mm. galvaniz sac ile kaplı, sac üzeri byanın dökülmesini önleyecek tek bileşikli astar ve bir kat bya ile byalı. Cihaz nakliye, mntaj ve işçilik dahil çalışır durumda teslim edilecektir..hijyenik mahaller için kullanılacak ısı geri kazanım cihazları ise hijyenik kullanıma uygun lacaktır.cihazlar 3 yıl garantili lup,ce veya uluslar arası bir kalite belgesine haiz lacaktır. Büzüşme Depsu Membranlı Tip: Kapalı büzüşme depsu 6 bar işletme basıncına dayanıklı lup, işletme basıncının 1,5 katı yani 9 bar ile test edilecektir, dep prje değerlerindeki hacim ölçülerine karşı gelen, çap ve yükseklikte silindirik frmda lacaktır. Kapalı büzüşme depsu max 7/12 C sğuk su devresinin gidiş devresine mnte edilecektir. Kapalı büzüşme depsunun içinde sızdırmaz en az 100 C sıcaklığa dayanıklı SBR (Styrene Butadiene Rubber) gibi kauçuk veya benzeri daha yüksek nitelikli kullanılabilir bir membran bulunacaktır. Membran gerektiğinde klay değiştirilebilir lacaktır. Depnun gövdesi özel silisyumlu sactan derin sıvama, presleme ve gazaltı kaynak tekniği ile imal edilmiş lacaktır. Dep silindirik dik tip; alt ve üst başlıklar bmbeli,120 lık üç ayak üzerine turmuş lacaktır. Büzüşme depsu özel epxy byanmış lacak flanşları karbn çelik malzemeden nrma uygun lacaktır. Bütün flanşlara aynı ölçülerde birer karşılık flanşı da verilecektir. Büzüşme depsuna işletmeye uygun basınçta azt gazı basılmış lacaktır. Büzüşme depsunun üstünde azt basıncını ölçmek için supaba uygun bir adet el basınç ölçme saati verilecektir. Dep işletmeye alınmasından snra imalat hatalarının karşı bir yıl garanti edilmiş lacaktır. Büzüşme depsunda imalatçı firmayı teknik ölçülerini imalat tarihini ve işletme basıncını belirten silinmez etiket lacaktır. Frekans İnventer: a-cihaz Knstrüksiynu: Hız kntrl cihazları uluslararası standartlar ile endüstriyel kntrl cihazlarına ilişkin nrmlara uyacaktır.cihaz analg girişleri 0-10 V gerilim aralıklı,4-20 ma akım aralıklı lacaktır.cihaz üzerinde EN sınıf A (rady girişim bastırma filtreleri) krumayı kendi içinde yapabilen bir RFI filtre bulunacaktır. Güç ve kntrl devreleri

12 12/17 (girişler,çıkışlar,kaynaklar)arasında elektriksel izlasyn lacaktır.kullanılabilir dahili kaynaklar arasında, çıkış fazları arasında kısa devre kruması lacaktır.aşırı ısınma ve aşırı akımlara karşı termik kruma lacaktır.şebeke düşük ve aşırı gerilim krumalı lacaktır. Yangın Damperleri: Yangın damperleri havalandırma sistemlerinde yangın alanlarının tmatik larak tecrid edilmesini sağlayacaktır. Damperler betn veya tuğla duvar ya da tavan dilimlerine, hafif bölme duvarlarına veya dğrudan dğruya duvar veya tavanlara mnte edilmeye uygun lucaktır. Dairesel ya da karesel kesitli labilecektir. BS 476 Part 20;198 ye göre test edildiğinde stabilitesini 4 saat kruyacaktır. Testler bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacaktır. Yangın damperi çerçeve ve shutter tipi damper kısımlarından luşacaktır. Dairesel, karesel, yüksek veya alçak hız/basınç sistemlerine uygun lacaktır. Eriyebilir bağlantılı mekanizmaya dışarıdan müdahale edilebilmeli ve klayca gözetlenebilmelidir. Damperlerin dış gövdesi ve birleştirme parçaları BS EN FE P0 2GZ275 e uygun galvanizli çelikten, kapatma yayı paslanmaz çelikten, eriyen bağlantı mekanizması ise pirinç lmalıdır. Tüm yangın damperleri üzerinde 72 C 'de eriyen bağlantı mekanizması mevcut lacaktır. Ayar ve Test: Genel: Her havalandırma sisteminin tamamlanmasından snra Kntrlluğa tayin edeceği bir tarihe işyerinde tesis edilecek sğutucu bruları sızıntı testine ve tüm sistem de kmple perfrmans testine tabi tutacaktır. Testler, Kntrlun veya vekilinin nezaretinde yapılacaktır. Yüklenici testler için gerekli test cihazını ve elemanları idari ise gerekli elektrik enerjisini temin edecektir. Kanallar: Tüm besleme, dönüş ve dışarı atma kanalları, plenum daları ve muhafazalar asma tavan ve tesisat şaftları yapılmadan önce test edilecek temizlenecek ve sistem için belirten statik basınç altında sızdırmazlıkları kanıtlayacaktır.bu testlere ait belgeler kabül aşamasında kabül heyetine sunulacaktır. Bu sızdırmazlık herhangi bir kanal ek yerinde sızıntı lduğuna dair hissedilebilir bir belirti lmaması larak değerlendirilecektir. Kanal Sistemleri: Belirten miktarda havayı %5'lik tleranslar içinde temin edilebilecek kapasitede ayarlanacaktır. Perfrmans Testleri: Temizlenme, ayar ve test işlemlerinin tamamlanmasını müteakkip her elemanın sistemin bir entegre parçası gibi çalıştığını ve binanın her yerindeki sıcaklık kntrlünün başarıyla yapılabildiğini kanıtlamak amacıyla tüm sistem bir bütün halinde test edilecek ve sistem için belirtilmiş hususların sağlanabilmesi amacıyla gerekli düzeltmeler ve ayarlar yapılacaktır. Kapasite testleri ve işletmeye alma testleri yetki sahibi, tecrübeli bir mühendis tarafından kntrluk edilecektir. Testlere en az 3 gün süreyle davam edilecek ve sistemin şartname esaslarına uygun larak çalıştığı kanıtlanacaktır. Diğer kntrl cihazları ihtiva edecektir. Tüm izleli elektrik iletken kablları kabl kanallarında tesis edilecektir. Pan üzerindeki her bir cihaz panya tesbit edilmiş isim plakaları ve cihaz üzerindeki minimum 0.4 mm derinlikte enamel veya laklı larak farklı renklerde yada lamine malzeme kullanılarak yazılacaktır. Plaka üzerine direk bya ile yazı kabul edilmeyecektir. Testler Süresince Aşağıdaki Hususlar Yerine Getirilecektir: Sistem hava akımı çizimlerde verilen hava miktarına göre dengelenecektir. Her sistem için statik basınç vantilatör hızı ve hava miktarı ölçülecek ve kaydedilecektir. Vantilatör hızı vantilatör hız ayar sisteminden sağlanabilecek azami hıza ayarlanacaktır. Ölçüm raprları İdareye verilecektir. Vantilatör hızı Kntrl Mühendisi ve Kntrlun bildireceği işleme durumuna göre tekrar ayarlanacaktır. Bu ölçümlerdeki amaç,tesisin ve özellikle havalandırma sisteminin güç ihtiyacını asgariye indirme amacıyla tesis çalışanlarına yeterli bilgiyi sağlamaktır.

13 13/17 Yukarıda izah edilen testler ile elde edilen perfrmans verileri ilerde Kullanma amacıyla Kullanma ve Bakım Talimatnemesine yazılmış larak ilave edilecektir. (Makine sistemi için persnel iki hafta eğitilecektir) Kullanım ve Bakım Talimatnamesi: Kullanma ve Bakım Talimatnamesi Türkçe larak altı kpya hazırlanacak ve persnel eğitiminden önce İdare'ye gönderilecektir. Her talimatname aşağıdaki verileri içerecektir. Fihrist Her kalem teçhizat ve aksesuar için teknik knstrüksiyn ve perfrmans verileri İmalatçı tarafından hazırlanmış yağlama ve bakım yöntemleri Yedek parça listeleri Bya İşleri: Çıplak çelik yüzeyler tel fırça ile silinecek ve çözücü ile temizlenecek snra bir kat astar bya ile bir kat dış yüzey byası ile byancaktır. İmalatında astarlanmış yüzeylere uygun renkte veya belirtilen renkte bya ile byanacaktır. İmalat byalı yüzeyleri arızalı kısımlar mevcut kaplamaya uygun biçimde narılacaktır.bya işleri yönlendirildiği gibi yapılacaktır. Güç ve Kntrl Kabl Sistemleri: Yüklenici, bir muhafaza içine alınmış açma/kapama düğmeleri ile vantilatör starterleri de dahil bu mukavele kapsamında temin edilecek mtrlar için tüm manyetik starter tüm güç kabllamasının ve devre kesicilerini tedarik edecektir. Starter her 3 faz için 3aşırı yüklenmeye karşı krumalı lacaktır. Yüklenici, naylanmış kabl şemalarına ve şartnamenin elektrik tesisatı bölümüne uygun larak kntrl kablı sistemini tesis edecektir. Mekanik teçhizatın güç kabl sistemine uygunluğunun incelenmesi sırasında havalandırma sistemi güç kabl sistemi de Kntrluk tarafından gözden geçirilecektir. OTOMATİK KONTROL TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ : Prjede gösterilen tmatik kntrl prensip şemaları ile belirtilen tmatik kntrl elemanları kullanılacaktır. İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ KANAL TERMOSTATI: (ISO belgeli) TS420 e uygun kanal dışına mnte edilebilen sıcaklık izleyici elemanına kılcal bru ile bağlananan çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kntağı açan veya kapatan fark aralığı ayar düğmeli iki knumlu kanal elektrikli kanal termstadının işyerinde temini yerine mntajı,elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(tkçy kntaklı,35c ye kadar bölüntülü) İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ DALDIRMA TERMOSTATI: (ISO belgeli) TS 420 e uygun sıcaklık izleyici elemanı kazana bruya veya svı ile dlu herheagi bir rtama daldırabilen çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kntağı açan ve kapatan fark aralığı ayar düğmeli iki knumlu elektrikli daldırma termstatının temini yerine mntajı,elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(tkçy kntaklı,100c ye kadar bölüntülü) ELLE DÜZELTME İLAVESİ: Elle düzeltme ilavesi elektrilkli termstatların genel tanımlarında belirtilen özelliklerden başka kullanım yerinin gereği larak termstadta bulunması istenen ve ilave edilmesi gerekli elemnlar işyerinde temini ve mntajı. FARK BASINÇ PRESOSTATI:İki basınç bağlantı yeri ile farklı basınçlarda lan birbirinden ayrı iki rtama bağlanabilen TKÇY kntaklı çeşitli bölüntülü fark basınç ayar düğmeli, iki basınç arasındaki farkın ayarlanan basınç değerine ulaşması halinde bünyesindeki kntağı açıp kapatan iki knumlu presstatın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(100mmss a kadar bölüntülü) KANAL TİPİ SICAKLIK DUYAR ELEMANI: Kullanım yeri ve mntaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı larak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip

14 14/17 sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kvan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve mntajı. DALDIRMA TİP SICAKLIK DUYAR ELEMANI: 50 C den büyük kullanım yeri ve mntaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı larak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kvan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve mntajı. ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARI: (ISO belgeli) Kullanılan yeri ve mntaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı larak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak,daldırma tüpleri,kvan vb. bütün küçük parçaları ile işyerinde temini yerine mntajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. KANAL TİPİ ELK. BAĞIL NEM DUYAR ELEMANI: Duyma bölgesi 0,60 RH a kadar aralıklı kullanım yeri ve mntaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki nem değişimine bağlı larak direnci değişen elemanlı bağıl nem duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kvan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve mntajı. SICAKLIK KONTROL PANELİ ELK. KESİNTİ İLAVESİ: Elektrik kesilmesinde prgramın aksamadan devam etmesini sağlayan düzen ilavesi; belirlenen prgrama ilaveten belirli zaman aralığı içinde elektrnik sıcak su kntrl paneline düşük sıcaklık uygulanması yaptıran zaman ayarlı prgram ilavesinin işyerinde temini ve mntajı. İKİ KONUMLU SICAKLIK KONTROL PANELİ: 50C ye kadar bölüntülü elektrnik sıcaklık duyar elemanlarından almış lduğu uyarımlar ile bu elemanların bulundukları yerdeki sıcaklığı kntrl edebilen çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan sıcaklık değerine bağlı lduğu sistemi devreden çıkaran veya skan bir veya damper (iki knumlu) servmtrunu veya selenit valfi açıp kapayan veya bir elektrik kumanda devresini açıp kapayan panya veya duvara mnte edilebilen tek kutuplu çift yönlü kntaklı iki knumlu elektrnik sıcaklık kntrl panelinini işyerinde temini ve mntajı. ORANSAL ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL PANELİ: Elektrnik sıcaklık duyar elemanlarından aldığı uyarımlarla bu elemanların bulunduğu yerdeki sıcaklığı bir denge rölesiz ransal vana veya damper servmtruna:kumanda ederek ayarlananan değerde tutan tek ısı kademeli, çeşitli sıcaklık ayar düğmeli, panya veya duvara mnte edilebilen ransal veya ransal+entegral görevi yapan tarafsız bölge ayar düzenli cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. İKİ KONUMLU SERVOMOTOR:İki knumlu termstat,higrstat, presstat veya elektrnik kntrl panelinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperlerin tam açık tam kapalı duruma getiren belirli bir açı ile dönüşü sınırlı lan çeşitli dönme zamanlı cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. ORANSAL VANA SERVOMOTORU:Elektrnik sıcaklık veya nem kntrl panellerinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperler tedrici larak knumlandıran gerektiğinde tam açık veya kapalı hale getiren belirli bir dönme açısı arasında sağ ve sla dönebilen dönme açısı sınırlı lan çeşitli dönme zamanlı cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. YAY GERİ DÖNÜŞ İLAVESİ:Servmtru besleyen cereyanın kesimesinde vana veya damperi tam kapalı veya tam açık duruma getiren cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. POTANSİYOMETRE İLAVESİ:Parelel çalışacak servmtrların bir kntrl cihazı ile kumandası için kullanılan, kntrl cihazından kumanda alan servmtrun içine ve dışına mnte edilebilen milden hareket alan cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. VANA SERVOMOTOR BAĞLANTI MEKANİZMASI:Vana ile servmtru birbirine bağlayan servmtra mntaj kaideleri yapan, servmtrun dönme hareketini vananın çalışması için gerekli lan dğrusal veya dönme hareketini vanaya ileten meydana gelebilecek kasıntı ve sıkışmaları bir ölçüde kmpanze edecek vana ve servmtrun hasar görmesini önleyen cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

15 15/17 DAMPER-SERVOMOTOR BAĞLANTI MEKANİZMASI: Tek damper için; Servmtrun dönme hareketini damperin çalışması için gerekli lan harekete çeviren bu hareketi danpere ileten strk ayarı yapan cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. ÜÇ YOLLU OTOMATİK VANA: PN-16 vidali tmatik vana gövdesi, özel kurşunlu, brnz alaşım gövdeli supab yuva ve mili paslanmaz çelikten 100C ye kadar 16, atmsfer 120C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmsfer kadar işletme basıncına dayanıklı, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan, pik brnz veya pirinç döküm gövdeli, supab ve yuvaları brnz veya paslanmaz çelikten, mili paslanmaz çelikten, üç yllu karıştırıcı veya saptırıcı tmatik vana gövdesinin işyerinde temini ve mntajı. Genel Esaslar : Otmatik kntrl tesisatı bütün röleleri, anahtarları, göstergeleri, filtreleri, elektrik kaynakları, diğer yardımcı cihazları, aksesuar ve bağlantılarıyla kmple çalışır bir sistem lacak şekilde tanzim edileceklerdir. Otmatik kntrl cihazları ayarlanmaları ve kalibrasynları klayca yapılabilecek şekilde mnte edileceklerdir. Yüzey tipi tmatik kntrl cihazları izlasynun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine mnte edilecektir. Otmatik kntrl nakil hatları, makina daireleri ve santrallar dışında kalan hacimlerde gizli larak döşenecektir. Aksi yazılı larak talep edilmediği taktirde bütün duvara mnte edilen tip termstatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm. yüksekte kalacak şekilde mnte edilecektir. Gömülü tip termstatlar; ayar başlığı, kalibrasynu ve ayarlanması pratik lacak yerlerde ve göz hizasında lacak şekilde mnte edileceklerdir. Otmatik kntrl vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde mnte edileceklerdir. Aksi idarece yazılı larak talep edilmediği veya prjede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1C dan, nisbi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kntrl edilebilecektir. Mntajın tamamlanmasından snra bütün tmatik kntrl cihazları İdarenin beğeneceği şekilde kmple çalışır halde yerleştirilmiş, ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş lacaktır. Otmatik kntrl sisteminin imalatçısı lan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasynlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir lduğunun bu eleman tarafından yazılı larak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Elektrikli kntrl sistemleri prjelerde belirtilen icaplara uygun lacak ve ısıtma, havalandırma, klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına prjelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır. Otmatik kntrl sistemi kmple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcüml cihaz, röle, anahtar v.b. elemanlarla teçhiz edilmiş ve nanlı prjelerine uygun lacaklardır. DENEMELER : Bütün tmatik kntrl cihazları, vanaları ve tahrik üniteleri mnte edildikten snra her bi tmatik kntrl sisteminin prjeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede lduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir. TERMOMETRELER, MANOMETRELER : Aksi prjede belirtilmediği veya İdarece yazılı larak talep edilmediği takdirde manmetreler (basınç göstergeleri) dğrudan dğruya basıncı ölçülecek nktaya mnte edileceklerdir. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil lan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak lmayan) kapiler brularla kuma yerlerine nakledileceklerdir. Göstergelerin skalasının seçiminde, nrmal işletme sıcaklığı sahasının skalanın rta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde lması; İşletme şartlarının atmsferik şartların civarında veya daha düşük lduğu hallerde atmsferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani lmamak şartıyla akışkanın rtalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar; geçme nktasında hissedici çapı en çk 1 ½ ve en az bir üst bru çapı lmak üzere arttırılacaktır. Kanal tipi termmetrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir kruyucu ile hissedici uç, örtülü larak mnte edilecek ve kanal veya hücreyebağlantı 3 lik bir pirinç rakrla yapılarak sökme

16 16/17 klaylığı sağlanacaktır. Uzaktan kumalı termmetrelerde bağlantı brusu aksi istenmediği takdirde pirinçten lacak, brulara knan termmetreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine mnte edilecekler ve suyu bşaltmadan sökülmeleri kabil lacaktır. Tecrit edilmiş bru, kanal, tank, hücre veya cihazlara takılan termmetre ve manmetrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. Manmetreler 100 mm. çapında lacak ve rutubete ve tza karşı krunmuş emniyet kapağını havi lacaktır. Tablya mnte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü lacaktır. Direk mnte edilenler arka flanşlı lacak, beyaz üzerine siyah yazılı lacak. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette lacaktır. Manmetreler, ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. UZAKTAN OKUMALI TERMOMETRE : Civalı tipten 100 mm. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir sketi paslanmaz çelik, bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler brusu, civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasynu gerektirmeyecek şekilde, bütün byunca kmpanze edilmiş lacaktır. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde lacaktır. DİREK OKUMALI TERMOMETRELER : Civa sütunlu; 20 cm. uzunlukta; tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı, paslanmaz çelik ayrılabilir sketiyle birlikte kmple lacak, döşeme seviyesinden klayca kunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte lacak, beyaz üzerine siyah yazılı lacak, skalası 0,5 C taksimatlı lacaktır. OTOMATİK KONTROL TESİSATINDA DENEMELER Mntaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek, kntrl edilecek ve denenecek, bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel larak belirtilmiş lan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Her kısımda özel larak belirtilmiş lanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve prjede ve şartnamelerde belirtilmiş lan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye kmple deneme esaslarını ve mettlarını belirten yazısından 6 kpya verecek; İdare bu yazıda belirtilen deneme mettlarını, esaslarını, ölçme nktalarını, hesaplama mettlarını kabul ettiği ve rapru nadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. Deneme neticelerini ihtiva eden prtkldan da 6 kpya İdareye teslim edilecektir. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme, cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için birim fiyat tariflerinde, teknik şartnamelerde veya prjesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kntrl ve kalibre ettirildikten snra kullanılacaktır. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (nrmal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak, tamirat ve ayarlar yapıldıktan snra deneme tekrar başlatılacaktır. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dlayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir. Bütün denemeler, dengelemeler, nihai ayarlamalar knuyla ilgili lan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun lacaktır. DOKÜMANTASYON, TEST ve DEVREYE ALMA Tüm sistemin mntajı bittikten snra Yüklenici sistemin elektrik ve mekanik imalatlı çizimlerini (as built) hazırlayacaktır. Kntrl mühendisi, sistemin kabulünü bu çizimlere göre yapacaktır. İmalatlı çizimler ve uyarı levhaları yerine knulmadan kabul işlemleri başlatılmayacaktır. Sistem kabul testleri başlamadan önce kullanıcılara genel anlamda yangın güvenlik eğitimi verilecek, ve özel larak da kurulmuş lan sistem hakkında eğitim verilecektir. Eğitimler snrasında kullanıcıların yangın durumunda sistemi yetkin bir şekilde kullanabilecek düzeyde eğitim verilecektir. Algılama sistemi, her bir mekanda farklı yerlerde kağıt yangını simüle edilerek test edilecektir. Bu testlerde gaz bşaltılmayacak, fakat sistem gaz bşaltıyrmuş gibi tüm adımlar gerçekleştirilecektir. Bu süreçte kullanıcı persnelin

17 17/17 yetkinliği ve kendine güveni arttırılacaktır. Tüm testler bittikten snra algılama sistemi 5 gün byunca aktif tutulacak, ve lası sistem hataları bu sürede giderilecektir. Bu süre snunda gazlı söndürme sistemi de devreye alınacaktır. EK-6 Otmatik kntrl prensip şeması DWG dsyası larak ilave edilmiştir. EK-7 Perde dnatı ucu kanca örneği DWG dsyası larak ilave edilmiştir.

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 Tasarım ve İşçilik... 1 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 2 2 ISITMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ... 2 2.1 İşin Kapsamı... 2 2.1.1

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KAMU İDARİ BİNALARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2000-036.B-C TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEDAŞ-MYD/2000-036.B-C TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ-MYD/2000-036.B-C TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI KOMPAKT TİP YG OG /AG DAĞITIM TRANSFORMATÖR M ERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMMH-hd)

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı