SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB2-GÜÇL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB2-GÜÇL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi N: 8033 SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB2-GÜÇL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 Bu zeyilname; İdare tarafından ilave bilgilerin temin edilmesi için veya kşullarda luşan değişikliklerin bir snucu larak ya da müstakbel teklif sahipleri tarafından yazılı larak srulan srulara yanıt teşkil etmek üzere; İhale Dkümanlarındaki bazı hükümlerin yerine geçmek veya değiştirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Bu zeyilname ile İhale Dkümanları aşağıdaki gösterildiği şekilde değiştirilmektedir: 1/17 N. İhale Dk. Sayfa N. İhale Dkümanı İlgili Madde ve/veya dküman İhale Dkümanı ndaki İlk Hali (Madde) Değişik Hali Açıklama 1 - Prjesi-A, A1, B, C, F, G, K Blklar EK -1 mimari uygulama prjelerinde kullanılan bazı pz numaraları 2012 Bayındırlık Birim Fiyatları na göre revize edilmiştir. 2 3 AF-WB2- GÜÇL- ONAR-01 Sözleşme Ve Şartnameler Cilt 4 Sayfa 465- AF-WB2- GÜÇL- ONAR-01 Sözleşme Ve Şartnameler Cilt 3 Sayfa 254- Elektrik Prjesi- Kuvvetli Akım Kln Şeması Sözleşme Ve Şartnameler Cilt-3 1KV YERALTI KABLO.KOL ON VE BESLEME HATTI 3* mm2 NYRY (TS IEC )- 500m Prjeler ve mahal listelerinde yenilenmesi öngörülen tüm anasınıfı döşeme kaplamaları, anasınıfına uygun Prje Bina enerji temininde kullanılacak, keşif tablsunda 500m larak gösterilen enerji besleme kablsu işe başlandıktan snra yüklenici tarafından yerinde tekrar ölçülerek revize edilecektir.eksik veya fazla lması durumunda mukayeseli hesap yapılacaktır. - Bu bölüm kaldırılmıştır.

2 2/17 4 AF-WB2- GÜÇL- ONAR-01 Sözleşme Ve Şartnameler Sayfa 427 Cilt Sözleşme Ve Şartnameler Mahal Ve Prje Listeleri İle Keşif Tablları (Keşif Cetveli) Cilt-4 Prjesi F, G, Blklar Müdürünün naylayacağı kalite ve özellikte resimli ve/veya desenli PVC döşeme kaplaması larak yenilenecektir. - EK -2 Bu bölüm Sözleşme ve Şartnamaler Cilt 4 Bölüm XIII e ilave edilmiştir. Kar Mzaik Döşeme kaplama yapılması Seramik Kaplama Yapılması F Blk : Z01, Z05, Z06, Z07, Z09 G Blk : Z03 ve Z10 mahallerindeki kar mzaik döşeme kaplaması yerine /021A pzuna uygun seramik döşeme kaplaması yapılacaktır. 6 - Prjesi-A, A1, B, C, F, G, K Blklar Duvar bya pzu /1 Duvar bya pzu /2 uygulama prjelerinde /1 pzu yerine /2 pzu kullanılacak, bya öncesi tüm yüzeylere /1A pzuna uygun astar çekilecektir. 7 - Prjesi F, G, Blklar - - Yeni dış cephe mantlamasının yapıldığı F ve G blklarındaki pencerelere /C1 pzuna uygun denizlik ve /C1 pzuna uygun parapet yapılacaktır. 8 - Prjesi-A, - - Mevcut yağmur lukları sökülerek yerine pzuna uygun yağmur lukları yapılacaktır. Mevcut yağmur iniş bruları sökülerek yerine pzuna uygun yağmur iniş bruları yapılacaktır.yağmur iniş brularının sn 1 metresine

3 3/17 A1, B, C, F, G, K Blklar pzuna uygun pikdfen takılacaktır. 9 AF-WB2- GÜÇL- ONAR-01 Sözleşme Ve Şartnameler Cilt 4 Sayfa Sözleşme Ve Şartnameler Mahal Ve Prje Listeleri İle Keşif Tablları (Keşif Cetveli) Cilt-4 Tıbbi Cihazların Demntaj ve Mntajı 79-Özel 15 Menfez damperi DKP sac Menfez damperi DKP sac - Özel 15 larak yazılan pz numarası larak değiştirilmiştir. Yer teslimi esnasında, Hastane İdaresi tarafından, Prje Müdürü ile mutabık kalınarak, hastanede kullanılan tıbbi cihazları içeren bir liste luşturulacak, bu listede bulunan cihazların sökülmesi ve yeniden mntajı yapılması işleri, yüklenicinin kapsamında lmayacaktır. Bu cihazların demntaj ve mntaj işleri, hastane idaresi tarafından yetkili kişlere yaptırılacaktır. Tıbbi cihazların yeniden mntajından snraya kalan inşaat ve diğer işlerin ikmali ise Yüklenicinin srumluluğundadır. Güçlendirilmesi yapılacak binalarda, işin yapımı esnasında sökülmesi ve bilahare yeniden mntajı yapılması gereken Tıbbi cihazlar haricindeki diğer tüm malzemeler, mbilyalar, cihazlar (klima, ses sistemi, gibi) vs sökülecek, Yüklenici ile Prje Müdürü arasında yapılan tutanaklarla kayıt altına alınacak ve güvenli bir yere knularak yeniden mntajları için kullanılana kadar muhafaza edilecektir. Mntajdan önce gerekli her türlü bakımları, narımları, temizlikleri, byaları yapılacaktır. Bu işlemler için İdareden hiçbir bedel talep edilmeyecektir. 11 Prjesi- A, A1, B, C, F, EK -4 uygulama prjelerinde pzu yerine MSB 923/A pzu kullanılacaktır. Prje Müdürü ve Hastane İdaresi nin nayına müteakiben labratuar masaları Ek-4. Tip Detaylar DWG dsyasındaki detay

4 4/17 G, K Blklar prjesine uygun larak yenilenecektir H,H1, I Blklar Vaziyet Planı Prjesi-A, A1 Blklar Prjesi- A, A1, B, C, F, G, K Blklar Prjesi A1 Blk Prjesi- A, A1, B, C Blklar Mekanik Tesisat Prjesi- A, A1, B, C, F, G, K Blklar EK -3 EK -4 EK -4 Yıkımı yapılacak blkların zemini, yıkımdan snra mevcut zemin ktuna getirilerek mevcut zemin malzemesine uygun hale getirilecektir. Hermetik kapı ve Ftselli kapı özellikleri Ek-3 de verilmiştir. Binaların dış cephe yüzeylerine zemin ktundan itibaren h:1m yüksekliğinde traverten kaplama yapılacaktır.bina etrafındaki tretuarlar /C1 pzunda ve genişliği 1m lacak şekilde, Ek-4 Tip Detaylar DWG dsyasında verilen detay prjelerine uygun larak yenilenecektir. Drenaj detay prjesi, Ek-4 Tip Detaylar DWG dsyası larak ilave edilmiştir. Prjelerde zemin döşemesi PVC larak gösterilen tüm mahaller /A6 (PVC esaslı hmjen) pzuna uygun larak yapılacaktır. Mekanik Tesisat prjelerinde kullanılan pzu yerine pzu kullanılacaktır. Bahsi geçen pz numarasında ifade edilen radyatörlerin tümü kaldırılarak; Yüklenici tarafından fan-cil prjelendirmesi yapılacak, fan ciller mntaj edilmeden önce yapılan hesaplamalar dahilinde ekstra sğutma grubu yada kazan bedelsiz larak

5 5/17 eklenecektir Mekanik Tesisat Prjesi- A, A1, B, C, F, G, K Blklar Mekanik Tesisat Prjesi A Blk Mekanik Tesisat Prjesi B Blk Statik Prjesi- A, A1, B, C, F, G, K Blklar EK -5 EK -6 EK -7 Mekanik Tesisat prjelerinde kullanılan Hava sğutmalı su sğutma grubu kapasitesi 1300kcal/h larak revize edilmiştir. Ameliyathane Cerrrahi Kntrl Pansu detayları Ek-5 de verilmiştir. Otmatik kntrl prensip şeması Ek-6 DWG dsyası larak ilave edilmştir. Tüm perde gövde dnatı kanca uçları Ek 7 tip detayına göre yapılacaktır. EK-1 Eski Pz N Yeni Pz N Eski Pz N Yeni Pz N /A /C1/Ö /1A / / /MK / /021A /MK / /021C /MK

6 6/ /C /C /MK /C /C / /1A /C /C /MK /C /C1 MSB 805/A MSB 805 EK-2 GENEL AÇIKLAMALAR Teklif Sahiplerinin İhale Dökümanları ile tüm prje ve mahal listelerini eksiksiz larak incelediği, inşaat mahallini ve iş yerini gezdiği kabul edilecektir. Teklif Sahiplerine verilen keşif cetvelleri sadece bilgi maksatlı lup hiçbir bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Bu nedenle Teklif Sahiplerinin prjeler, mahal listeleri ve şartnameler üzerinde yapacakları incelemeler esastır. Keşif Cetvellerinde bulunan iş kalemleri ile ilgili tarifler ve pzlar ile miktarların şartname ve prjelere göre dğru ve tam lduğunu kntrl etmek, Teklif Sahibinin srumluluğundadır. Teklif sahiplerinin Keşif Cetvellerinde bilgi amaçlı larak verilen tahmini miktarları, prje ve şartnamelere göre kntrl ettiği, kesin ve tam miktarları tespit ettiği ve prje ve şartnamelerde belirtilen tüm imalatların yapılması için gerekli her türlü masraflarını Anahtar Teslimi Götürü Teklif Bedeline dahil ettiği kabul edilecektir. Keşif cetvellerinde labilecek herhangi bir hata veya eksiklikten dlayı Teklif Sahipleri hiçbir şekilde hak talebinde bulunamaz. Keşif cetvellerinde belirtilen işin tarifi, ilgili pz n ve miktarlar ile prjeler, mahal listeleri ve teknik şartnameler arasında faklılık lması durumunda prjeler, mahal listeleri ve teknik şartnameler geçerli lacaktır. Teklif Sahibi, Keşif cetvellerinde görünen veya görünmeyen tüm imalat işlerini hesaplayacak ve buna göre Anahtar Teslimi Götürü Teklif Bedelini belirleyecektir. Şartname ve/veya prjelere göre yapılması gereken, tüm imalat veya işlemlere ait tüm iş kalemlerinde gerekli her türlü malzemenin temin maliyetinin, gerekli bütün ön hazırlık maliyetinin, taşımaların, işçiliğin ve işlerin kalıcı bölümlerine ait malzemelerin tesbiti ve yerleştirilmesi için yapılacak lan tüm masrafların Anahtar Teslimi Götürü Teklif Bedeline dahil edildiği ve Teklifinde, Sözleşme nin uygulanması için gerekli tüm masrafların bulunduğu kabul edilecektir. İhale knusu işin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken bir kısım iş kalemlerinin Keşif cetvellerinde bulunmaması, eksik veya yanlış lması gibi gerekçelerle Teklif Sahibi, Anahtar Teslimi TOPLAM GÖTÜRÜ BEDEL de ve SÖZLEŞME SÜRESİ nde değişiklik talebinde bulunulamaz.

7 7/17 EK-3 AMELİYATHANE HERMETİK KAPISI MEKANİZMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 1- Mtr manyetik alan luşturmayan ve bakım gerektirmeyen DC fırçasız mtr lmalıdır. 2- Mtrda enerji tasarrufu sağlayan ve gücünü arttıran ses çıkartmayan kapalı tip redüktör bulunmalıdır. 3- Mtr ve aktarma makaraları süspansiynlu sistemle mekanizmaya bağlanmış lmalıdır. 4- Mikrprsesr kntrllü lmalıdır. 5- Emniyet ftsel kartı lmalıdır. 6- Emniyet ftsel çalışma şekli belirlenebilmelidir.(kapı kapandıktan snra aktif l-pasif kal/ araya girildiğinde ;kanatları geri al,açık kalma süresi snrasında tekrar kapan/ kanatları durdur geri al,aradaki engel çıkınca kapat v.s..) 7- Mekanizma Elektrnik kntrl pansunda; Tam açık-tam kapalı- Tek yön-tmatik-yarım açılış mdları lmalıdır. 8- Kmut anahtarı istenilirse uzaktan kumandalı lmalıdır. 9- Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması,önüne cisim knulması v.s ) mtr ve mikrprdesrun zarar görmesini engelleyecek t kruma sistemi lmalıdır. 10- Elektrik kesilmesi halinde ve kanat engelle karşılaştığında ne yapması gerektiğini belirleme özelliğine haiz lmalıdır. 11- Elektrik kesilmesinde kapı yaklaşık 4 kg kuvvetle açılıp kapanabilmelidir. 12- Mekanizma taşıma kapasitesi minimum 2*120 kg lmalıdır.(tek kanat için 150 kg taşıma kapasitesi lacaktır.) 13- Açılış sürati/kapanış sürati/fren mesafesi,kuvveti ve sürati/açık kalma süreleri kntrl pansundan ayarlanabilir lmalıdır.hızlı açmayı ve kapanmayı sağlayabilmek için minimum sn de 500 mm hareket edecektir.(tek kanat için) 14- Kapı kapandıktan snra mtrun baskı kuvveti ayarlanabilir veya iptal edilebilir lmalıdır. 15- Mikrprsesr isteğe bağlı larak eklenebilecek her türlü tmasyn sistemlerine uyumlu lmalıdır. 16- Mekanizma açılış kapanma mesafesini tmatik larak tarayıp ayarlayabilmelidir.mekanizmada beş değişik açılım şekline haiz prgramlama ünitesi lacaktır. 17- Mikrprsesr hata bildiren led sisteminin dışında hatanın nereden ve neden kaynaklandığını belirten digital panele sahip lmalıdır. 18- Başka bir kapı ile herhangi kabl bağlantısı lmaksızın haberleşerek diğeri kapanmadan,kapanmama veya açılmama (Air-Lck) fnksiynu bulunmalıdır. 19- Mekanizma açılma mesafesi stper ile ayarlanabildiği gibi stpersiz larak ta yapılabilmelidir. 20- Tüm maddelerde geçen ayarlamalar digital rtamda yazılım değişikliği ile ayarlanabilir lmalıdır.bu ayarların tamamı mekanizma kapağı sökülmeksizin dışardan yapılabilmelidir. 21- Kanatların açık knumda radar alanı dışında rtak nkta ftsel ile techiz edilerek rta alanda duran bir kişiye kanatların teması engellenmelidir. 22- Mekanizma gerektiğinde FM alıcı,verici sistemiyle teçhiz edilerek kablsuz uzaktan kumanda imkanı verecektir.istenmesi durumunda kapılar bilgisayara bağlanabilmeli gruplara ayrılarak prgramlanabilmeli,merkezi bilgisayardan kapının knumu ve arıza durumu görülebilmelidir. 23- Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları mutlaka lması gerektiği gibi standart ayarda veya ayarlanabilmelidir. KULLANILAN MALZEMELER: 1- Paslanmaz çelik panel içi izlasynlu 50 kg/m3 yğunlukta, pllüretan dlgu ve çift taraflı anti-bakteriyel cmpact laminant kaplı MDF levha lacak ve hareketli kanatların her bir köşesi therm plastik kauçuk pres ile şekillendirilmiş lacaktır. 2- Kapı kanadı üzerinde istenilen yerde ve istenilen ebatta çift taraflı Lamina camdan imal edilmiş izleme penceresi (isteğe bağlı hastane lgsu baskılı) istenilen ebatta lacaktır. 3- Kapı kanat kalınlığı çerçeve prfil dahil 41 mm lacaktır. 4- Kapı kanat çerçeveleri ithal andized aliminyum lmalıdır ve kaplama malzemeleri anti-bakteriyel silikn ile izle edilmelidir. 5- Bütün çerçeveler üzerine sızdırmazlığı sağlayan nitril cnta kullanılacaktır. 6- Kapı tekerlekleri ve aksamlarında kullanılacak lan sert plastik ürünleri anti-statik lup hareket ettikçe üzerine

8 8/17 tz çekmemelidir. SİSTEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ: 1- Kanatların ve kmple sistemin ölçüleri ve açılış mesafeleri prjeye uyumlu lmalıdır. 2- Hermetik kapı sisteminin kanadı kapanırken,kendi sabit çerçevelerine ve zemine tamamen turmalıdır. 3- Kapı kanadının zemine tamamen turması,hijyenik klima sisteminin ihtiyaç duyduğu randa hava sirkülasynuna göre ayarlanabilmelidir. 4- Kapı sisteminin tamamında sızdırmazlığı sağlayan fitil ve cntalar bakteri üretmeyen sentetik(epdm) malzemelerden lmalıdır. 5- Kapı kanatlarının ve varsa sabitlerinin iç ve dış yüzeyleri anti-bakteriyel cm pak lamine levhalar ile kaplanmış lmalıdır ve bu levhaların arasında izlasyn malzemesi bulunmalıdır. 6- Kapı sisteminin tamamında kullanılan tüm metaller paslanmaz veya paslanmayı önleyecek şekilde kaplamalı lacaktır. 7- Taşıyıcı tekerlekler rayı asla aşındırmamalı ve sessiz çalışmalıdır. 8- Zaman içerisinde (minimum:2 yıl) aşınan tekerlekler çk basit bir şekilde değiştirilebilmelidir. 9- Mekanizma içerisinde kullanılan avare makaralar ve taşıyıcı sistemler vibrasynu süspanse edebilir özellikte lmalıdır. 10- Tekerlekler sağa-sla,ileri-geri,yukarı-aşağı ve eksenel ayarlanabilir lmalıdır. 11- Kanat üzerinde ilk açılış ağırlığını tlere edebilecek kapı klu lmalıdır. 12- Hermetik kapı sisteminin 3.yöne hareket edebilmesini sağlamak amacı ile mntaj bşluğunun duvarına mnte edebilecek prfiller,andized kaplamalı lacaktır. 13- Kanat altında kanadın duvara yaslanmasını sağlayan kılavuz lmalı ve bu klavuz ayarlanabilir lmalıdır. 14- Çarpma snucu hareketli kanatların raydan çıkmasını engelleyecek sistemlere sahip lmalıdır.(bir kanat,ray üzerinde 6 adet tekerlek ile taşınacaktır.bunlardan bir tanesi aşağı raya,2 tanesi yukarı raya basacaktır.)tekerlek üzerinde hareket eden ray aşındığı zaman değişebilir lmalıdır. - TSE,ISO,CE belgelerinden en az ikisine sahip lmalıdır. - Garanti veren firmalar arıza durumunda en çk 24 saat içinde müdahale edebilmelidir. - Mntajı yapılacak ürünün,kabulü yapılmış lan ve faal çalışan kapılara ait iş bitirme belgeleri sunulacaktır. - firmaların her türlü imalat ve mntaj hatalarına yönelik 36 ay ücretsiz bakım ve narım hizmeti ve garanti kapsamı dışında kalacak maddelerde,sisteme yönelik her türlü parçayı 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip lmaları gerekmektedir. FOTOSELLİ KAPI MEKANİZMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ: 1- Mtr manyetik alan luşturmayan ve bakım gerektirmeyen DC fırçasız mtr lmalıdır. 2- Mtrda enerji tasarrufu sağlayan ve gücünü arttıran ses çıkartmayan kapalı tip redüktör bulunmalıdır. 3- Mtr ve aktarma makaraları süspansiynlu sistemle mekanizmaya bağlanmış lmalıdır. 4- Mikrprsesr kntrllü lmalıdır. 5- Emniyet ftsel kartı lmalıdır. 6- Emniyet ftsel çalışma şekli belirlenebilmelidir.(kapı kapandıktan snra aktif l-pasif kal/ araya girildiğinde ;kanatları geri al,açık kalma süresi snrasında tekrar kapan/ kanatları durdur geri al,aradaki engel çıkınca kapat v.s..) 7- Mekanizma Elektrnik kntrl pansunda; Tam açık-tam kapalı- Tek yön-tmatik-yarım açılış mdları lmalıdır. 8- Kmut anahtarı istenilirse uzaktan kumandalı lmalıdır. 9- Herhangi bir aksilik halinde (kanadın sıkışması,önüne cisim knulması v.s ) mtr ve mikrprsesrun zarar görmesini engelleyecek t kruma sistemi lmalıdır. 10- Elektrik kesilmesi halinde ve kanat engelle karşılaştığında ne yapması gerektiğini belirleme özelliğine haiz lmalıdır. 11- Elektrik kesilmesinde kapı yaklaşık 4 kg kuvvetle açılıp kapanabilmelidir. 12- Mekanizma taşıma kapasitesi minimum 2*120 kg lmalıdır.(tek kanat için 150 kg taşıma kapasitesi lacaktır.) 13- Açılış sürati/kapanış sürati/fren mesafesi,kuvveti ve sürati/açık kalma süreleri kntrl pansundan ayarlanabilir lmalıdır.hızlı açmayı ve kapanmayı sağlayabilmek için minimum sn de 500 mm hareket edecektir.(tek kanat için)

9 14- Kapı kapandıktan snra mtrun baskı kuvveti ayarlanabilir veya iptal edilebilir lmalıdır. 15- Mikrprsesr isteğe bağlı larak eklenebilecek her türlü tmasyn sistemlerine uyumlu lmalıdır. 16- Mekanizma açılış kapanma mesafesini tmatik larak tarayıp ayarlayabilmelidir.mekanizmada beş değişik açılım şekline haiz prgramlama ünitesi lacaktır. 17- Mikrprsesr hata bildiren led sisteminin dışında hatanın nereden ve neden kaynaklandığını belirten digital panele sahip lmalıdır. 18- Başka bir kapı ile herhangi kabl bağlantısı lmaksızın haberleşerek diğeri kapanmadan,kapanmama veya açılmama (Air-Lck) fnksiynu bulunmalıdır. 19- Mekanizma açılma mesafesi stper ile ayarlanabildiği gibi stpersiz larak ta yapılabilmelidir. 20- Tüm maddelerde geçen ayarlamalar digital rtamda yazılım değişikliği ile ayarlanabilir lmalıdır.bu ayarların tamamı mekanizma kapağı sökülmeksizin dışardan yapılabilmelidir. 21- Kanatların açık knumda radar alanı dışında rtak nkta ftsel ile techiz edilerek rta alanda duran bir kişiye kanatların teması engellenmelidir. 22- Mekanizma gerektiğinde FM alıcı,verici sistemiyle teçhiz edilerek kablsuz uzaktan kumanda imkanı verecektir.istenmesi durumunda kapılar bilgisayara bağlanabilmeli gruplara ayrılarak prgramlanabilmeli,merkezi bilgisayardan kapının knumu ve arıza durumu görülebilmelidir. 23- Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları mutlaka lması gerektiği gibi standart ayarda veya ayarlanabilmelidir. KULLANILAN MALZEMELER: 1- Kapı kanadı üzerinde istenilen yerde ve istenilen ebatta çift taraflı Lamine camdan imal edilmiş izleme penceresi (isteğe bağlı hastane lgsu baskılı) istenilen ebatta lacaktır. 2- Kapı kanat çerçeveleri ithal andized aliminyum lmalıdır ve kaplama malzemeleri anti-bakteriyel silikn ile izle edilmelidir. 3- Bütün çerçeveler üzerine sızdırmazlığı sağlayan nitril cnta kullanılacaktır. 4- Kapı tekerlekleri ve aksamlarında kullanılacak lan sert plastik ürünleri anti-statik lup hareket ettikçe üzerine tz çekmemelidir. SİSTEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ: 1- Kanatların ve kmple sistemin ölçüleri ve açılış mesafeleri prjeye uyumlu lmalıdır. 2- Kapı sisteminin kanadı kapanırken,kendi sabit çerçevelerine ve zemine tamamen turmalıdır. 3- Kapı sisteminin tamamında sızdırmazlığı sağlayan fitil ve cntalar bakteri üretmeyen sentetik(epdm) malzemelerden lmalıdır. 4- Kapı sisteminin tamamında kullanılan tüm metaller paslanmaz veya paslanmayı önleyecek şekilde kaplamalı lacaktır. 5- Taşıyıcı tekerlekler rayı asla aşındırmamalı ve sessiz çalışmalıdır. 6- Zaman içerisinde (minimum:2 yıl) aşınan tekerlekler çk basit bir şekilde değiştirilebilmelidir. 7- Mekanizma içerisinde kullanılan avare makaralar ve taşıyıcı sistemler vibrasynu süspanse edebilir özellikte lmalıdır. 8- Tekerlekler sağa-sla,ileri-geri,yukarı-aşağı ve eksenel ayarlanabilir lmalıdır. 9- Kanat üzerinde ilk açılış ağırlığını tlere edebilecek kapı klu lmalıdır. 10- Kanat altında kanadın duvara yaslanmasını sağlayan kılavuz lmalı ve bu klavuz ayarlanabilir lmalıdır. 11- Çarpma snucu hareketli kanatların raydan çıkmasını engelleyecek sistemlere sahip lmalıdır. 9/17 - TSE,ISO,CE belgelerinden en az ikisine sahip lmalıdır. - Garanti veren firmalar arıza durumunda en çk 24 saat içinde müdahale edebilmelidir. - Mntajı yapılacak ürünün,kabülü yapılmış lan ve faal çalışan kapılara ait iş bitirme belgeleri sunulacaktır. - firmaların her türlü imalat ve mntaj hatalarına yönelik 36 ay ücretsiz bakım ve narım hizmeti ve garanti kapsamı dışında kalacak maddelerde,sisteme yönelik her türlü parçayı 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip lmaları gerekmektedir. EK-4 DWG ( Tip Detaylar) dsyası larak ilave edilmiştir.

10 10/17 EK-5 AMELİYATHANE CERRAHİ KONTROL PANOSU "Ameliyathane Kntrl Pansu" Paslanmaz çelik panel üzerine klay temizlenebilen plikarbnat membran yüzeyli lup; talebe göre bir dlap sistemi içerisine veya duvara ankastre larak mnte edilebilecek yapıda lacaktır. Müşteri isteği dğrultusunda aşağıdaki kmpnenentleri içerebilir: İzlasyn trafsu mniterizasynu LCD grafik ekran üzerinde izlasyn kaçağı, sıcaklık ve akım sınırı aşılma ikazı Sınır aşımlarında sesli alarm Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (RS485) Genel aydınlatma kntrlü LCD grafik ekran üzerinden görerek seçim Dört ayrı armatür grubunu ayrı ayrı açma/kapama İstenildiği taktirde her bir grup için ayrı ayrı dimmer fnksiynu Operasyn lambası kntrlü LCD grafik ekran üzerinden görerek seçim Üç ayrı perasyn lambası başlığını ayrı ayrı açma/kapama İstenildiği taktirde her bir başlık için ayrı ayrı dimmer fnksiynu Hands-free telefn LCD grafik ekran üzerinden görerek seçim LCD grafik ekran üzerinden görerek hafızaya numara kaydı Telefn numarası hafızası Uzaktan kumanda ile hafızadaki numarayı arama Termmetre LCD grafik ekran üzerinde görüntüleme Dijital higrmetre LCD grafik ekran üzerinde görüntüleme Termstat LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (Analg) Higrstat LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (Analg) Hepa filtre kirlilik göstergesi LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (RS485) Klima santralına yarım devir kumandası (kuru kntak) Shut-ff damper kumandası (kuru kntak) Anestetik gaz tahliye sistemi kumandası (kuru kntak) Merkezi tıbbi gaz sistemi mevcut alarmlarından veri transferi (RS485) LCD grafik ekran üzerinde görüntüleme

11 11/17 Merkezi tıbbi gaz sistemi alarmı Dijital Saat LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Bina tmasyn sistemine veri aktarımı (RS485) Saat, dakika, saniye cinsinden altı dijit gösterim LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi Dijital Krnmetre Saat, dakika, saniye cinsinden altı dijit gösterim LCD grafik ekran üzerinden görerek set değeri girişi İstenilen bir değerden ileriye veya geriye sayma İstenilen bir değerde durdurma veya silme 16 adet prgramlanabilir kısa yl tuşu İki adet yedek kntrl (kuru kntak MANOMETRE Hepa filtrelerin kirlilik durumunun izlenebilmesi amacıyla her hacimde birer adet kullanılacaktır.manmetre analg skalalılacak ve 20 C sıcaklıkta %2 hassasiyetle çalışacaktır. ISI GERİ KAZANIM CİHAZI Onaylı prjesine uygun lacak şekilde, En az % 60 verimli, havadan havaya ısı geri kazanım plakası sayesinde dışarı atılan egzst havasının ısı enerjisini dış rtamdan alınan taze havaya transfer ederek enerji tasarrufu sağlayan, gövdesi paslanmaz çelik sacdan mamul, içi 10mm. izlasyn ile ısıya karşı izleli, üzeri 1 mm. galvaniz sac ile kaplı, sac üzeri byanın dökülmesini önleyecek tek bileşikli astar ve bir kat bya ile byalı. Cihaz nakliye, mntaj ve işçilik dahil çalışır durumda teslim edilecektir..hijyenik mahaller için kullanılacak ısı geri kazanım cihazları ise hijyenik kullanıma uygun lacaktır.cihazlar 3 yıl garantili lup,ce veya uluslar arası bir kalite belgesine haiz lacaktır. Büzüşme Depsu Membranlı Tip: Kapalı büzüşme depsu 6 bar işletme basıncına dayanıklı lup, işletme basıncının 1,5 katı yani 9 bar ile test edilecektir, dep prje değerlerindeki hacim ölçülerine karşı gelen, çap ve yükseklikte silindirik frmda lacaktır. Kapalı büzüşme depsu max 7/12 C sğuk su devresinin gidiş devresine mnte edilecektir. Kapalı büzüşme depsunun içinde sızdırmaz en az 100 C sıcaklığa dayanıklı SBR (Styrene Butadiene Rubber) gibi kauçuk veya benzeri daha yüksek nitelikli kullanılabilir bir membran bulunacaktır. Membran gerektiğinde klay değiştirilebilir lacaktır. Depnun gövdesi özel silisyumlu sactan derin sıvama, presleme ve gazaltı kaynak tekniği ile imal edilmiş lacaktır. Dep silindirik dik tip; alt ve üst başlıklar bmbeli,120 lık üç ayak üzerine turmuş lacaktır. Büzüşme depsu özel epxy byanmış lacak flanşları karbn çelik malzemeden nrma uygun lacaktır. Bütün flanşlara aynı ölçülerde birer karşılık flanşı da verilecektir. Büzüşme depsuna işletmeye uygun basınçta azt gazı basılmış lacaktır. Büzüşme depsunun üstünde azt basıncını ölçmek için supaba uygun bir adet el basınç ölçme saati verilecektir. Dep işletmeye alınmasından snra imalat hatalarının karşı bir yıl garanti edilmiş lacaktır. Büzüşme depsunda imalatçı firmayı teknik ölçülerini imalat tarihini ve işletme basıncını belirten silinmez etiket lacaktır. Frekans İnventer: a-cihaz Knstrüksiynu: Hız kntrl cihazları uluslararası standartlar ile endüstriyel kntrl cihazlarına ilişkin nrmlara uyacaktır.cihaz analg girişleri 0-10 V gerilim aralıklı,4-20 ma akım aralıklı lacaktır.cihaz üzerinde EN sınıf A (rady girişim bastırma filtreleri) krumayı kendi içinde yapabilen bir RFI filtre bulunacaktır. Güç ve kntrl devreleri

12 12/17 (girişler,çıkışlar,kaynaklar)arasında elektriksel izlasyn lacaktır.kullanılabilir dahili kaynaklar arasında, çıkış fazları arasında kısa devre kruması lacaktır.aşırı ısınma ve aşırı akımlara karşı termik kruma lacaktır.şebeke düşük ve aşırı gerilim krumalı lacaktır. Yangın Damperleri: Yangın damperleri havalandırma sistemlerinde yangın alanlarının tmatik larak tecrid edilmesini sağlayacaktır. Damperler betn veya tuğla duvar ya da tavan dilimlerine, hafif bölme duvarlarına veya dğrudan dğruya duvar veya tavanlara mnte edilmeye uygun lucaktır. Dairesel ya da karesel kesitli labilecektir. BS 476 Part 20;198 ye göre test edildiğinde stabilitesini 4 saat kruyacaktır. Testler bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacaktır. Yangın damperi çerçeve ve shutter tipi damper kısımlarından luşacaktır. Dairesel, karesel, yüksek veya alçak hız/basınç sistemlerine uygun lacaktır. Eriyebilir bağlantılı mekanizmaya dışarıdan müdahale edilebilmeli ve klayca gözetlenebilmelidir. Damperlerin dış gövdesi ve birleştirme parçaları BS EN FE P0 2GZ275 e uygun galvanizli çelikten, kapatma yayı paslanmaz çelikten, eriyen bağlantı mekanizması ise pirinç lmalıdır. Tüm yangın damperleri üzerinde 72 C 'de eriyen bağlantı mekanizması mevcut lacaktır. Ayar ve Test: Genel: Her havalandırma sisteminin tamamlanmasından snra Kntrlluğa tayin edeceği bir tarihe işyerinde tesis edilecek sğutucu bruları sızıntı testine ve tüm sistem de kmple perfrmans testine tabi tutacaktır. Testler, Kntrlun veya vekilinin nezaretinde yapılacaktır. Yüklenici testler için gerekli test cihazını ve elemanları idari ise gerekli elektrik enerjisini temin edecektir. Kanallar: Tüm besleme, dönüş ve dışarı atma kanalları, plenum daları ve muhafazalar asma tavan ve tesisat şaftları yapılmadan önce test edilecek temizlenecek ve sistem için belirten statik basınç altında sızdırmazlıkları kanıtlayacaktır.bu testlere ait belgeler kabül aşamasında kabül heyetine sunulacaktır. Bu sızdırmazlık herhangi bir kanal ek yerinde sızıntı lduğuna dair hissedilebilir bir belirti lmaması larak değerlendirilecektir. Kanal Sistemleri: Belirten miktarda havayı %5'lik tleranslar içinde temin edilebilecek kapasitede ayarlanacaktır. Perfrmans Testleri: Temizlenme, ayar ve test işlemlerinin tamamlanmasını müteakkip her elemanın sistemin bir entegre parçası gibi çalıştığını ve binanın her yerindeki sıcaklık kntrlünün başarıyla yapılabildiğini kanıtlamak amacıyla tüm sistem bir bütün halinde test edilecek ve sistem için belirtilmiş hususların sağlanabilmesi amacıyla gerekli düzeltmeler ve ayarlar yapılacaktır. Kapasite testleri ve işletmeye alma testleri yetki sahibi, tecrübeli bir mühendis tarafından kntrluk edilecektir. Testlere en az 3 gün süreyle davam edilecek ve sistemin şartname esaslarına uygun larak çalıştığı kanıtlanacaktır. Diğer kntrl cihazları ihtiva edecektir. Tüm izleli elektrik iletken kablları kabl kanallarında tesis edilecektir. Pan üzerindeki her bir cihaz panya tesbit edilmiş isim plakaları ve cihaz üzerindeki minimum 0.4 mm derinlikte enamel veya laklı larak farklı renklerde yada lamine malzeme kullanılarak yazılacaktır. Plaka üzerine direk bya ile yazı kabul edilmeyecektir. Testler Süresince Aşağıdaki Hususlar Yerine Getirilecektir: Sistem hava akımı çizimlerde verilen hava miktarına göre dengelenecektir. Her sistem için statik basınç vantilatör hızı ve hava miktarı ölçülecek ve kaydedilecektir. Vantilatör hızı vantilatör hız ayar sisteminden sağlanabilecek azami hıza ayarlanacaktır. Ölçüm raprları İdareye verilecektir. Vantilatör hızı Kntrl Mühendisi ve Kntrlun bildireceği işleme durumuna göre tekrar ayarlanacaktır. Bu ölçümlerdeki amaç,tesisin ve özellikle havalandırma sisteminin güç ihtiyacını asgariye indirme amacıyla tesis çalışanlarına yeterli bilgiyi sağlamaktır.

13 13/17 Yukarıda izah edilen testler ile elde edilen perfrmans verileri ilerde Kullanma amacıyla Kullanma ve Bakım Talimatnemesine yazılmış larak ilave edilecektir. (Makine sistemi için persnel iki hafta eğitilecektir) Kullanım ve Bakım Talimatnamesi: Kullanma ve Bakım Talimatnamesi Türkçe larak altı kpya hazırlanacak ve persnel eğitiminden önce İdare'ye gönderilecektir. Her talimatname aşağıdaki verileri içerecektir. Fihrist Her kalem teçhizat ve aksesuar için teknik knstrüksiyn ve perfrmans verileri İmalatçı tarafından hazırlanmış yağlama ve bakım yöntemleri Yedek parça listeleri Bya İşleri: Çıplak çelik yüzeyler tel fırça ile silinecek ve çözücü ile temizlenecek snra bir kat astar bya ile bir kat dış yüzey byası ile byancaktır. İmalatında astarlanmış yüzeylere uygun renkte veya belirtilen renkte bya ile byanacaktır. İmalat byalı yüzeyleri arızalı kısımlar mevcut kaplamaya uygun biçimde narılacaktır.bya işleri yönlendirildiği gibi yapılacaktır. Güç ve Kntrl Kabl Sistemleri: Yüklenici, bir muhafaza içine alınmış açma/kapama düğmeleri ile vantilatör starterleri de dahil bu mukavele kapsamında temin edilecek mtrlar için tüm manyetik starter tüm güç kabllamasının ve devre kesicilerini tedarik edecektir. Starter her 3 faz için 3aşırı yüklenmeye karşı krumalı lacaktır. Yüklenici, naylanmış kabl şemalarına ve şartnamenin elektrik tesisatı bölümüne uygun larak kntrl kablı sistemini tesis edecektir. Mekanik teçhizatın güç kabl sistemine uygunluğunun incelenmesi sırasında havalandırma sistemi güç kabl sistemi de Kntrluk tarafından gözden geçirilecektir. OTOMATİK KONTROL TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ : Prjede gösterilen tmatik kntrl prensip şemaları ile belirtilen tmatik kntrl elemanları kullanılacaktır. İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ KANAL TERMOSTATI: (ISO belgeli) TS420 e uygun kanal dışına mnte edilebilen sıcaklık izleyici elemanına kılcal bru ile bağlananan çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan kanal sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kntağı açan veya kapatan fark aralığı ayar düğmeli iki knumlu kanal elektrikli kanal termstadının işyerinde temini yerine mntajı,elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(tkçy kntaklı,35c ye kadar bölüntülü) İKİ KONUMLU ELEKTRİKLİ DALDIRMA TERMOSTATI: (ISO belgeli) TS 420 e uygun sıcaklık izleyici elemanı kazana bruya veya svı ile dlu herheagi bir rtama daldırabilen çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan sıvı sıcaklık değerinde bünyesinde bulunan kntağı açan ve kapatan fark aralığı ayar düğmeli iki knumlu elektrikli daldırma termstatının temini yerine mntajı,elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(tkçy kntaklı,100c ye kadar bölüntülü) ELLE DÜZELTME İLAVESİ: Elle düzeltme ilavesi elektrilkli termstatların genel tanımlarında belirtilen özelliklerden başka kullanım yerinin gereği larak termstadta bulunması istenen ve ilave edilmesi gerekli elemnlar işyerinde temini ve mntajı. FARK BASINÇ PRESOSTATI:İki basınç bağlantı yeri ile farklı basınçlarda lan birbirinden ayrı iki rtama bağlanabilen TKÇY kntaklı çeşitli bölüntülü fark basınç ayar düğmeli, iki basınç arasındaki farkın ayarlanan basınç değerine ulaşması halinde bünyesindeki kntağı açıp kapatan iki knumlu presstatın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.(100mmss a kadar bölüntülü) KANAL TİPİ SICAKLIK DUYAR ELEMANI: Kullanım yeri ve mntaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı larak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip

14 14/17 sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kvan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve mntajı. DALDIRMA TİP SICAKLIK DUYAR ELEMANI: 50 C den büyük kullanım yeri ve mntaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı larak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kvan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve mntajı. ELEKTRONİK DUYAR ELEMANLARI: (ISO belgeli) Kullanılan yeri ve mntaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değişimine bağlı larak direnci değişen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak,daldırma tüpleri,kvan vb. bütün küçük parçaları ile işyerinde temini yerine mntajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. KANAL TİPİ ELK. BAĞIL NEM DUYAR ELEMANI: Duyma bölgesi 0,60 RH a kadar aralıklı kullanım yeri ve mntaj şekline göre adlandırılan izleyici elemanının bulunduğu yerdeki nem değişimine bağlı larak direnci değişen elemanlı bağıl nem duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kvan vs. gibi bütün küçük parçaları ile işyerinde temini ve mntajı. SICAKLIK KONTROL PANELİ ELK. KESİNTİ İLAVESİ: Elektrik kesilmesinde prgramın aksamadan devam etmesini sağlayan düzen ilavesi; belirlenen prgrama ilaveten belirli zaman aralığı içinde elektrnik sıcak su kntrl paneline düşük sıcaklık uygulanması yaptıran zaman ayarlı prgram ilavesinin işyerinde temini ve mntajı. İKİ KONUMLU SICAKLIK KONTROL PANELİ: 50C ye kadar bölüntülü elektrnik sıcaklık duyar elemanlarından almış lduğu uyarımlar ile bu elemanların bulundukları yerdeki sıcaklığı kntrl edebilen çeşitli bölüntülü sıcaklık ayar düğmeli ayarlanan sıcaklık değerine bağlı lduğu sistemi devreden çıkaran veya skan bir veya damper (iki knumlu) servmtrunu veya selenit valfi açıp kapayan veya bir elektrik kumanda devresini açıp kapayan panya veya duvara mnte edilebilen tek kutuplu çift yönlü kntaklı iki knumlu elektrnik sıcaklık kntrl panelinini işyerinde temini ve mntajı. ORANSAL ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL PANELİ: Elektrnik sıcaklık duyar elemanlarından aldığı uyarımlarla bu elemanların bulunduğu yerdeki sıcaklığı bir denge rölesiz ransal vana veya damper servmtruna:kumanda ederek ayarlananan değerde tutan tek ısı kademeli, çeşitli sıcaklık ayar düğmeli, panya veya duvara mnte edilebilen ransal veya ransal+entegral görevi yapan tarafsız bölge ayar düzenli cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. İKİ KONUMLU SERVOMOTOR:İki knumlu termstat,higrstat, presstat veya elektrnik kntrl panelinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperlerin tam açık tam kapalı duruma getiren belirli bir açı ile dönüşü sınırlı lan çeşitli dönme zamanlı cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. ORANSAL VANA SERVOMOTORU:Elektrnik sıcaklık veya nem kntrl panellerinden aldığı uyarımlar ile vana veya damperler tedrici larak knumlandıran gerektiğinde tam açık veya kapalı hale getiren belirli bir dönme açısı arasında sağ ve sla dönebilen dönme açısı sınırlı lan çeşitli dönme zamanlı cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. YAY GERİ DÖNÜŞ İLAVESİ:Servmtru besleyen cereyanın kesimesinde vana veya damperi tam kapalı veya tam açık duruma getiren cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. POTANSİYOMETRE İLAVESİ:Parelel çalışacak servmtrların bir kntrl cihazı ile kumandası için kullanılan, kntrl cihazından kumanda alan servmtrun içine ve dışına mnte edilebilen milden hareket alan cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. VANA SERVOMOTOR BAĞLANTI MEKANİZMASI:Vana ile servmtru birbirine bağlayan servmtra mntaj kaideleri yapan, servmtrun dönme hareketini vananın çalışması için gerekli lan dğrusal veya dönme hareketini vanaya ileten meydana gelebilecek kasıntı ve sıkışmaları bir ölçüde kmpanze edecek vana ve servmtrun hasar görmesini önleyen cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

15 15/17 DAMPER-SERVOMOTOR BAĞLANTI MEKANİZMASI: Tek damper için; Servmtrun dönme hareketini damperin çalışması için gerekli lan harekete çeviren bu hareketi danpere ileten strk ayarı yapan cihazın temini, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi. ÜÇ YOLLU OTOMATİK VANA: PN-16 vidali tmatik vana gövdesi, özel kurşunlu, brnz alaşım gövdeli supab yuva ve mili paslanmaz çelikten 100C ye kadar 16, atmsfer 120C ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmsfer kadar işletme basıncına dayanıklı, sıvı ve buhar akış miktarını ayarlayan, bir tahrik ünitesinden hareket alan, pik brnz veya pirinç döküm gövdeli, supab ve yuvaları brnz veya paslanmaz çelikten, mili paslanmaz çelikten, üç yllu karıştırıcı veya saptırıcı tmatik vana gövdesinin işyerinde temini ve mntajı. Genel Esaslar : Otmatik kntrl tesisatı bütün röleleri, anahtarları, göstergeleri, filtreleri, elektrik kaynakları, diğer yardımcı cihazları, aksesuar ve bağlantılarıyla kmple çalışır bir sistem lacak şekilde tanzim edileceklerdir. Otmatik kntrl cihazları ayarlanmaları ve kalibrasynları klayca yapılabilecek şekilde mnte edileceklerdir. Yüzey tipi tmatik kntrl cihazları izlasynun nihai bitirilmiş yüzeyinden ayırt edilebilecek şekilde tutucular üzerine mnte edilecektir. Otmatik kntrl nakil hatları, makina daireleri ve santrallar dışında kalan hacimlerde gizli larak döşenecektir. Aksi yazılı larak talep edilmediği taktirde bütün duvara mnte edilen tip termstatlar cihaz ekseni döşemeden 135 cm. yüksekte kalacak şekilde mnte edilecektir. Gömülü tip termstatlar; ayar başlığı, kalibrasynu ve ayarlanması pratik lacak yerlerde ve göz hizasında lacak şekilde mnte edileceklerdir. Otmatik kntrl vanaları yatay duracak ve tahrik ünitesi üste gelecek şekilde mnte edileceklerdir. Aksi idarece yazılı larak talep edilmediği veya prjede belirtilmediği taktirde sıcaklıklar ± 1C dan, nisbi rutubet ± % 5 den fazla bir değişim yapmayacak şekilde kntrl edilebilecektir. Mntajın tamamlanmasından snra bütün tmatik kntrl cihazları İdarenin beğeneceği şekilde kmple çalışır halde yerleştirilmiş, ayarlanmış ve birbirine göre düzenlenmiş lacaktır. Otmatik kntrl sisteminin imalatçısı lan firmanın bir teknik elemanının getirilerek ayarlarının ve kalibrasynlarının yaptırılması ve nihai durumu itibariyle kabul edilebilir ve ilk çalıştırılması yapılabilir lduğunun bu eleman tarafından yazılı larak belirtilmesi İdarece talep edilebilecek ve bunun için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Elektrikli kntrl sistemleri prjelerde belirtilen icaplara uygun lacak ve ısıtma, havalandırma, klima sistemlerinden mevcut bulunanların çalışmalarına prjelendirme esasları dahilinde gereken etkileri yapacaklardır. Otmatik kntrl sistemi kmple çalışır bir sistem meydana getirmek için gerekli bilcüml cihaz, röle, anahtar v.b. elemanlarla teçhiz edilmiş ve nanlı prjelerine uygun lacaklardır. DENEMELER : Bütün tmatik kntrl cihazları, vanaları ve tahrik üniteleri mnte edildikten snra her bi tmatik kntrl sisteminin prjeleme şartlarını gerçekleştirecek güç ve kapasitede lduğu İdarenin tayin edeceği bir heyet huzurunda yapılacak denemeyle gösterilecektir. TERMOMETRELER, MANOMETRELER : Aksi prjede belirtilmediği veya İdarece yazılı larak talep edilmediği takdirde manmetreler (basınç göstergeleri) dğrudan dğruya basıncı ölçülecek nktaya mnte edileceklerdir. İdarece istendiği takdirde ve hassasiyetinden kaybetmeden yapılması kabil lan yerlerde sıcaklıklar teçhizatlı (çıplak lmayan) kapiler brularla kuma yerlerine nakledileceklerdir. Göstergelerin skalasının seçiminde, nrmal işletme sıcaklığı sahasının skalanın rta 1/3 sahasına isabet edecek şekilde lması; İşletme şartlarının atmsferik şartların civarında veya daha düşük lduğu hallerde atmsferik şartların altındaki ve üstündeki değerleri alan skalalı göstergeler kullanılması sağlanacaktır. Akışkan ölçüldüğü yerlerde sıcaklık hissediciler akışa mani lmamak şartıyla akışkanın rtalama sıcaklığını gösterebilecek bir mesafeye kadar daldırılacaklar; geçme nktasında hissedici çapı en çk 1 ½ ve en az bir üst bru çapı lmak üzere arttırılacaktır. Kanal tipi termmetrelerin kanallara veya havalandırma hücrelerine takılmaları halinde delikli bir kruyucu ile hissedici uç, örtülü larak mnte edilecek ve kanal veya hücreyebağlantı 3 lik bir pirinç rakrla yapılarak sökme

16 16/17 klaylığı sağlanacaktır. Uzaktan kumalı termmetrelerde bağlantı brusu aksi istenmediği takdirde pirinçten lacak, brulara knan termmetreler pirinç veya paslanmaz çelikten kılıf içerisine mnte edilecekler ve suyu bşaltmadan sökülmeleri kabil lacaktır. Tecrit edilmiş bru, kanal, tank, hücre veya cihazlara takılan termmetre ve manmetrelerde tecrit dışına kadar uygun uzatma parçaları kullanılacaktır. Manmetreler 100 mm. çapında lacak ve rutubete ve tza karşı krunmuş emniyet kapağını havi lacaktır. Tablya mnte edilenler çelik veya alüminyum menteşeli yüzüklü lacaktır. Direk mnte edilenler arka flanşlı lacak, beyaz üzerine siyah yazılı lacak. Skala sahasının % 51 i kadar hassasiyette lacaktır. Manmetreler, ibresinin basınç dalgalanması sebebiyle titrememesi için tek sarımlı bakır bir helisle bağlanacaklardır. UZAKTAN OKUMALI TERMOMETRE : Civalı tipten 100 mm. çaplı pik veya alüminyum döküm muhafazalı önden flanşlı ve menteşeli yüzüklü beyaz üzerine siyah yazılı körüğü hissedici ucu ve ayrılabilir sketi paslanmaz çelik, bağlantısı ve istenen uzunlukta paslanmaz çelik kapiler brusu, civar sıcaklık değişmelerinde kalibrasynu gerektirmeyecek şekilde, bütün byunca kmpanze edilmiş lacaktır. Hassasiyeti skalasının % 1 i mertebesinde lacaktır. DİREK OKUMALI TERMOMETRELER : Civa sütunlu; 20 cm. uzunlukta; tek parçalı muhafazası ve sızdırmazlık sağlanarak takılmış değiştirilebilir cam elemanı, paslanmaz çelik ayrılabilir sketiyle birlikte kmple lacak, döşeme seviyesinden klayca kunabilmesi için düz köşe veya uygun başka bir tipte lacak, beyaz üzerine siyah yazılı lacak, skalası 0,5 C taksimatlı lacaktır. OTOMATİK KONTROL TESİSATINDA DENEMELER Mntaj ve döşenme esnasında çalıştırmaya başlanmadan evvel bütün tesis mükemmel şekilde temizlenecek, kntrl edilecek ve denenecek, bu denemede İdarenin tayin edeceği elemanlar bulunacaktır. Bu kısımda belirtilen denemelerin yapılması her kısımda özel larak belirtilmiş lan denemelerin yapılmayacağı anlamına gelmez. Her kısımda özel larak belirtilmiş lanlara ilaveten bu denemeler de yapılacaktır. Bu kısımda belirtilen denemeler İdarenin kabul edeceği ve prjede ve şartnamelerde belirtilmiş lan şartlar altında yapılacak ve İdarenin kabul etmesi sağlanacaktır. Denemelerin yapılacağı tarihten en az bir ay evvel müteahhit İdareye kmple deneme esaslarını ve mettlarını belirten yazısından 6 kpya verecek; İdare bu yazıda belirtilen deneme mettlarını, esaslarını, ölçme nktalarını, hesaplama mettlarını kabul ettiği ve rapru nadığı taktirde denemeler bu esaslar dahilinde yapılacaktır. Deneme neticelerini ihtiva eden prtkldan da 6 kpya İdareye teslim edilecektir. Müteahhit denemeler için gerekli her çeşit malzeme, cihaz ve ölçü aletlerini temin ederek herhangi bir cihaz veya bir tesisat elemanı veya bir sistemin belirli bir kısmı veya bütün bir sistem için birim fiyat tariflerinde, teknik şartnamelerde veya prjesinde belirtilen özellikleri görmek üzere İdarenin talep edeceği her çeşit denemeyi yapmakla yükümlüdür. İdare gerekli bulduğu taktirde deneme aletleri kntrl ve kalibre ettirildikten snra kullanılacaktır. Denemeler sırasında meydana gelecek her nevi hasar İdarenin beğeneceği şekilde tamir edilecek veya hasara uğramış parça değiştirilecektir. Bir tamir veya değiştirme veya ayar gerektiği taktirde (nrmal çalışma esnasında yapılabilen ayarlar hariç) denemenin devam ettirilmesinden kaçınılacak, tamirat ve ayarlar yapıldıktan snra deneme tekrar başlatılacaktır. Müteahhidin (zamanında tedbir almaması sebebiyle zuhur edecek) imkanları dışındaki durumlar dlayısıyla denemelerin yapılması geciktirilmeyecektir. Bütün denemeler, dengelemeler, nihai ayarlamalar knuyla ilgili lan ve İdarenin kabul edeceği yerli veya uluslararası bir standarda uygun lacaktır. DOKÜMANTASYON, TEST ve DEVREYE ALMA Tüm sistemin mntajı bittikten snra Yüklenici sistemin elektrik ve mekanik imalatlı çizimlerini (as built) hazırlayacaktır. Kntrl mühendisi, sistemin kabulünü bu çizimlere göre yapacaktır. İmalatlı çizimler ve uyarı levhaları yerine knulmadan kabul işlemleri başlatılmayacaktır. Sistem kabul testleri başlamadan önce kullanıcılara genel anlamda yangın güvenlik eğitimi verilecek, ve özel larak da kurulmuş lan sistem hakkında eğitim verilecektir. Eğitimler snrasında kullanıcıların yangın durumunda sistemi yetkin bir şekilde kullanabilecek düzeyde eğitim verilecektir. Algılama sistemi, her bir mekanda farklı yerlerde kağıt yangını simüle edilerek test edilecektir. Bu testlerde gaz bşaltılmayacak, fakat sistem gaz bşaltıyrmuş gibi tüm adımlar gerçekleştirilecektir. Bu süreçte kullanıcı persnelin

17 17/17 yetkinliği ve kendine güveni arttırılacaktır. Tüm testler bittikten snra algılama sistemi 5 gün byunca aktif tutulacak, ve lası sistem hataları bu sürede giderilecektir. Bu süre snunda gazlı söndürme sistemi de devreye alınacaktır. EK-6 Otmatik kntrl prensip şeması DWG dsyası larak ilave edilmiştir. EK-7 Perde dnatı ucu kanca örneği DWG dsyası larak ilave edilmiştir.

Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:...

Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... I i DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:....../.../2014 Bağlı

Detaylı

YAPI İŞLERİ OTOMATİK KONTROL TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ OTOMATİK KONTROL TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 5 YAPI İŞLERİ OTOMATİK KONTROL TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

MONTAJ KLAVUZU

MONTAJ KLAVUZU Türkiye nin İLK ve TEK Çift Motorlu Dişlisiz Otomatik Kapı Sistemi MONTAJ KLAVUZU www.schmelz.com.tr ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa 03 2. MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa 04 2.1 MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16. Elektrik Motorlu Aktüatörler

GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16. Elektrik Motorlu Aktüatörler Elektrik Mtrlu Aktüatörler GRA 21.07 GRA 21.10 GRA 21.13 GRA 21.16 - GRA 21.07 - GRA 21.10 - GRA 21.13 - GRA 21.16 prating vltage AC 230 V - 3 knumlu kntrl sinyali D 40... D 40 mm - 90 nminal döndürme

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO.

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BAġIBÜYÜK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ GÜÇLENDĠRME VE ONARIM ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ EIB-WB2-GUCL-ONAR-01 ZEYĠLNAME NO. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ĠSTANBUL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠSTANBUL PROJE KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ (ĠPKB) ĠSTANBUL SĠSMĠK RĠSKĠN AZALTILMASI VE ACĠL DURUM HAZIRLIK PROJESĠ (ISMEP) Kredi No: 24383-TU MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ

Abskapı sistemleri. Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Abskapı sistemleri Tasarım Projelendirme Statik Hesap İmalat Uygulama Teknik Servis ENDÜSTRİYEL YAPI SİSTEMLERİ Teleskopik Hangar Kapıları Telescopic Hangar Doors Teleskopik Hangar Kapısı Teknik Özellikleri:

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN

FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN FOTOSELLİ KAPI SİSTEMLERİ İLE KONFORU YAŞAYIN... YÜKSEK GİRİŞ ÇIKIŞ POTANSİYELİNE SAHİP HIZLI AÇLIP KAPANAN OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ İLE RAHAT EDİN Fotoselli kapı sistemleri Harekete duyarlı sensörler

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu TÜRKİYE T_C_ Kaya! N: 142059 SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU _ v TRABZON ILl KAMU HASTANELER! BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724/ 53 04.01.2016

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ ODTÜ KKK GENEL KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. Kapsam ODTÜ KKK nun çeşitli binalarında kullanılmak üzere alımı planlanan, A enerji sınıfı duvar tipi inverter split unit klimalar ve kaset tipi

Detaylı

Tüm. Sita balkon süzgeçleri, yükseltme elemanları ve aksesuar için montaj tâlimatları

Tüm. Sita balkon süzgeçleri, yükseltme elemanları ve aksesuar için montaj tâlimatları Tüm Sita balkn süzgeçleri, yükseltme elemanları ve aksesuar için mntaj tâlimatları İçindekiler Genel açıklamalar... 4 1. Bağlantı manşetli Sita balkn süzgeci... 5 2. Vidalı flanşlı Sita balkn süzgeci...

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRM Hermetik Kayar Kapı Hava ve su sızdırmazlık özelliği bulunan METAXDOOR MS30/HRM hermetik kayar

Detaylı

A B C. Sıra No Teknik Özellikler Miktar. 1. KONU: Fayans (TİP 1), Fayans (TİP 2), Fayans (TİP 3), Fayans (Tİp 4) alım, teslim ve döşeme işidir.

A B C. Sıra No Teknik Özellikler Miktar. 1. KONU: Fayans (TİP 1), Fayans (TİP 2), Fayans (TİP 3), Fayans (Tİp 4) alım, teslim ve döşeme işidir. İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 1 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya hak kazanan PINE BAY HİZMET

Detaylı

VGY - PRİZMATİK YANGIN DAMPERİ (K-90 SINIFI)

VGY - PRİZMATİK YANGIN DAMPERİ (K-90 SINIFI) VGY - PRİZMATİK YANGIN DAMPERİ (K-90 SINIFI) ÇALIŞMASI VGY - Prizmatik Yangın Damperi (K-90 SINIFI) yangın esnasında üzerinde yer alan ısıl sigortanın 72 o C da erimesi sonucunda klapesini kapayarak yangın

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

Tüm. Sita çatı ve onarım süzgeçleri, yükseltme elemanları ve aksesuar için montaj tâlimatları

Tüm. Sita çatı ve onarım süzgeçleri, yükseltme elemanları ve aksesuar için montaj tâlimatları Tüm Sita çatı ve narım süzgeçleri, yükseltme elemanları ve aksesuar için mntaj tâlimatları İçindekiler Genel açıklamalar... 3 1 SitaStandard SitaTrendy - SitaDSS Prfi yükseltme elemanlı süzgeç... 5 2.

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³

Donmuş muhafaza odaları 8-10 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³

Donmuş muhafaza odaları 7-8 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

Teknik Şartname Standart Formu

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR MARKASI 1-MODEL Sarmal Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER : Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur.yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklı. ( ortam şartlarına göre arttırılabilir

Detaylı

2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak uzun ayak kömür üretim sisteminde kullanılmak üzere 300 adet çelik hidrolik direk satın

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

3. TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak Debimetreler ve aksesuarlarının teknik özellikleri ile adetleri aşağıdaki gibidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER: Satın alınacak Debimetreler ve aksesuarlarının teknik özellikleri ile adetleri aşağıdaki gibidir. 1. KONU: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesindeki fabrikalarda kullanılmak üzere Vorteks Sıcaklık Basınç Kompanzasyonlu Debimetre ve Elektromanyetik

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ BĠYOMEDĠKAL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TIBBĠ CĠHAZLARIN KALĠBRASYONU LABORATUVARI DENEY NO:6 ELEKTROKOTER CĠHAZI KALĠBRASYONU Elektrkter; ameliyatlarda dkuyu yakarak kesme

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TZ-Silenzio. Type TZ-Silenzio

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TZ-Silenzio. Type TZ-Silenzio Type TZ-Silenzio ZORLU AKUSTIK GEREKSINIMLERE VE DÜŞÜK HAVA HIZLARINA SAHIP ÜFLEME HAVASI SISTEMLERI IÇIN Değişken hava debisi sistemlerine, zorlu akustik gereksinimlere ve düşük hava hızlarına sahip binalarda

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³

Soğuk odalar (-2º) 3-6 m³ Electrolux, soğuk odalarla ilgili geniş bir ürün yelpazesine sahiptir, çok farklı boyutları vardır. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+8 C) panel kalınlığı

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

KAPI KAPATICILARI İndeks İNDEKS 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16-6.17. Kapı Kapatıcıları. TS 90 Impulse TS 92 Contur Design TS 93 Contur Design ITS 96 [Gizli]

KAPI KAPATICILARI İndeks İNDEKS 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16-6.17. Kapı Kapatıcıları. TS 90 Impulse TS 92 Contur Design TS 93 Contur Design ITS 96 [Gizli] İndeks İNDEKS Kapı Kapatıcıları DRMA Genel Bilgi VBH GEZE 6.01 Esco-Dorma TS-100 Esco-Dorma DC-150 Esco-Dorma DC-200 Esco-Dorma DC-300 Esco-Dorma DC-600 Boxer [Gizli] TS-1500 TS-1500G [Kayar Kollu] TS-2000

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR. Type TVR

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR. Type TVR GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR Type TVR STANDART HAVA DEBISI ARALIKLARI ILE ILGILI OLARAK ÇOK ÇEŞITLI UYGULAMALAR IÇIN Değişken hava debisi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

2 Aks Tam Düşük Lowbed - YS 160

2 Aks Tam Düşük Lowbed - YS 160 2 Aks Tam Düşük Lwbed - YS 160 ÖLÇÜLER Havuz Uzunluğu : 6110 mm Uzama : 5000 mm teker Yüksekliği : 1300 mm Uzama ile Tplam Uzunluk : 18250 mm Yükleme Platfrm Yüksekliği : 350 mm (Yüksüz) Aks Bölümü Uzunluğu

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA. Type TVA

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA. Type TVA GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVA Type TVA ZORLU AKUSTIK GEREKSINIMLERE SAHIP EMIŞ HAVASI SISTEMLERI IÇIN Değişken hava debisi sistemlerine ve

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

Soğuk odalar -2/+2º - 8,4/10 m³

Soğuk odalar -2/+2º - 8,4/10 m³ Electrolux, çok farklı boyutlarda geniş bir soğuk oda ürün yelpazesine sahiptir. Tropik koşullarda (+43 C ortam sıcaklığında) çalışmaya uygundurlar. Soğuk odaların (-2 /+2 C) panel kalınlığı 60 mm dir;

Detaylı

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon DKP SİYAH KANAL Biz Kimiz! 2004 Yılında Havalandırma sektöründe siz değerli müştelerimize hizmet vermek üzere kurulan firmamız kuruluşundan itibaren dürüst kaliteli uygun fiyat politikasını prensip edinmiş

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com

OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ. www.ogendidactic.com 2012 OAG 122 5 MT AÇIK KANAL VE MODÜLLERİ www.ogendidactic.com OAG-122 AÇIK KANAL EĞİTİM SETİ VE UYGULAMA MODÜLLERİ GİRİŞ Bu akış kanalı ve aparatları, öğrencilere barajlar, yapay suyolları, nehirlerin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../.../2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 Baylan BTB-6 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır.

Detaylı

UYGULAMA ALANLARI. TABLO-1 MLG X-Y-Z ÖLÇÜLERİ Ölçüler

UYGULAMA ALANLARI. TABLO-1 MLG X-Y-Z ÖLÇÜLERİ Ölçüler MLG SERİSİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ Seviye göstergesi montajı yapılırken bakım kolaylığı olması bakımından; bağlantı tipi ve ölçüsüne göre vana kullanılması, tahliye tapası yerine de ½ tahliye vanası

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER KISIM 1 - GENEL A. Bu Kısım, elektrik tesisatları ile ilgili genel idari, prosedürel ve teknik şartları kapsar. B. İşlerin Kapsamı 1. Aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad

Detaylı