ORTOPEDİK VE GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONAKLAMA TESİSLERİNDE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTOPEDİK VE GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONAKLAMA TESİSLERİNDE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER*"

Transkript

1 ORTOPEDİK VE GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN KONAKLAMA TESİSLERİNDE YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER* Arş.Gör.Dr. Hande ŞAHİN** Doç.Dr. Sibel ERKAL*** ÖZET Günümüzde Dünya da çok sayıda engelli bulunmakta ve engelli bireylerin sayıları her geçen gün artmaktadır. Engelli bireyler, konutlarından başlayarak tüm mekanlarda ve bunlara ulaşım sürecinde sayısız engellerle karşılaşmaktadır. Bu engeller, engelli insanlarda işlevsel performans yetersizlikleri ve değişik problemler doğurmakta, onların yaşam kalitelerini düşürmekte, çeşitli psikolojik ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışma ortopedik ve görme engelli bireyler için konaklama tesislerinde yapılması gereken düzenlemelerin incelenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Anahtar Kelimeler: Ortopedik Engelli, Görme Engelli, Konaklama Tesisi ABSTRACT Today, there are many handicapped people in the world, and their number is gradually increasing. Handicapped people encounter countless obstacles everywhere both outside and in their own houses. These obstacles result in functional performance deficiencies and other problems for handicapped people, lower their quality of life qualities and cause various psychological and social problems. This study was planned and carried out to examine that arrangement should be made in accommodation facilities for orthopedic and visually impaired individuals. Key Words: Orthopedic Impaired, Visually Impaired, Accomodation Facility 1.Giriş Kişilerin doğuştan veya sonradan doğal afetler, yetersiz beslenme, hastalıklar veya kazalar sonucu bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle engelli olması, yaşamsal aktivitelerini kısmi veya tam olarak engellemekte ve en önemlisi sosyal yaşamlarını sürdürmelerini zorlaştırmaktadır (Aytaç, 2005; Beşer ve diğerleri, 2006). *Bu çalışma Engelli Bireylerin Konaklama Tesislerinden Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi adlı doktora tezinin kavramsal çerçeve kısmının bir bölümünü oluşturmaktadır. **Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü ***Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

2 Dünya nın çeşitli yerlerinde bireyler büyük oranda tedavi edilemeyen, belirli fonksiyonları yerine getirebilme yeteneklerinin kaybolduğu ya da engellendiği fizyolojik eksikliklerle yaşamak zorundadır (Burcu 1999:83). Engelli bireyler, konutlarından başlayarak tüm mekanlarda ve bunlara ulaşım sürecinde sayısız engellerle karşılaşmaktadır (Müftüoğlu 2006:2). Bu engeller, engelli insanlarda işlevsel performans yetersizlikleri ve değişik problemler doğurmakta, onların yaşam kalitelerini düşürmekte, çeşitli psikolojik ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Ünügür 2003:99). Engelli insanların sorunları, küresel insan hakları sorunudur ve ülkemizde de özellikle toplumla bütünleşme yönünde yoğun sorunlar içinde yaşadıkları bilinmektedir. Yaşamın pek çok alanına yayılan bu sorunlar engelli bireylerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirmektedir (Subaşıoğlu 2008:399). Bu sosyal sorunun çözülebilmesi için engelli bireylerin dış mekanlardaki etkinliklere erişebilmesi ve oradaki sosyal ortamlara katılabilmesi gerekmektedir (Müftüoğlu, 2006:2). Bu kapsamda engelli bireylerin günümüzün sosyal ve kültürel etkinliklerinden birisi olan turizm hareketinin dışında kalması beklenemez. Engelli bireylerin bu önemli etkinliğin içinde yer almaları onların yaşamlarını zenginleştirmenin yanı sıra, ülkelerin turizm gelirlerinin artması ve turizm potansiyelinin gelişmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır (Artar ve Karabacakoğlu 2003:7). Turizm, toplumdaki tüm bireylerin faydalanması gereken bir hak haline gelmiştir. Bu nedenle herhangi bir engelinden dolayı seyahate çıkamayanların da turizme katılımının teşvik edilmesi gerekmektedir (Toskay, 1989:5). Dünya da ve Türkiye de engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılımları konusunda bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri nde 1990 yılında yürürlüğe giren Engelli Amerikalılar Yasası (The Americans with Disabilities Act) engellilere istihdam, ulaşım, ortak kullanım alanları, yerel ve merkezi hükümet hizmetleri, iletişim gibi alanlarda eşit imkanlar sağlayan geniş kapsamlı bir vatandaşlık hakları yasasıdır. Yasanın 3. bölümü; restoran, otel, tiyatro vb. özel kuruluşlara ait bütün ortak kullanım alanlarını kapsamaktadır. Bu yasa, engelli kişilerin restoran, otel vb. yerlere fiziksel olarak erişmesinde ve buralardaki hizmetlerden yararlanmasında eşit haklar tanımaktadır. Görme, işitme ve ortopedik engelliler için bu gibi yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktadır (ADA, 2002, s. 3, ADA, 2005, s. 1).

3 Almanya da konaklama tesisinin ulaşılabilir olması, engelli bireyin her koşul altında bu tesise gelebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Almanya daki konaklama tesisleri bir turizm organizasyonu olan Fremdenverkehr - Marketing GmbH Bonn tarafından dikkatlice incelenerek A, B ve C şeklinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca çeşitli eyaletlerde görme engellilerin refakatçileriyle birlikte tatil yapabilecekleri, bölgesel örgütler tarafından yönetilen tatil köyleri bulunmaktadır. Bu olanaklara ilaveten bölgesel örgütler, yıl boyunca ilginç programlar ve seminerler düzenlemektedir. Bazı ulusal seyahat acenteleri de engelliler için özel turlar organize etmektedirler (EU, 2003a, Köseler, 2009, s. 3). Belçika nın Flemish bölgesindeki turist otoriteleri birkaç yıldan beri Mobility Flanders adlı örgüt ile işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği, geleneksel turist ofisi broşürlerine engelli sembollerini koymadan önce tesis ve işletmelerin kontrolünü içermektedir (Artar ve Karabacak, 2003, s. 44). Hollanda, engellilere yönelik hizmetler konusunda iyi bir geçmişe sahiptir. Royal Dutch Touring adlı kurum tesislerin ve turizm cazibe merkezlerinin denetlenmesinden, engelliler için konaklama tesisleri ile ilgili yaygın broşürlerin basımına kadar bir dizi faaliyette bulunmaktadır (Engelsiz Turizm, 2010). İngiltere de engellilere yönelik ilk temel yasa olan 1944 Engelli Kişiler (İstihdam) Yasası nın (Employment Act of Disability People) ardından 1995 Engelliler Ayrımcılık Yasası (Disability Discrimination Act 1995-DDA 1995) yürürlüğe girmiştir (EU, 2003b). Engelliler Ayrımcılık Yasası dünyada engelliler için oluşturulmuş yasal çerçevenin iyi örnekleri arasında bulunmaktadır (Engelsiz Turizm, 2010). DDA da (Disability Discrimination Act) yer alan engelli tanımı ile ilgili bazı hususlar Amerika Birleşik Devletleri ndeki ADA daki (The Americans with Disabilities Act) hususlar ile birbirlerine çok benzemektedir. Engelli Ayrımcılığı Yasası nın 1. maddesine göre kişinin sahip olduğu fiziksel veya ruhsal bozukluk yan etki olarak günlük normal faaliyetlerini devam ettirme kabiliyetini büyük ölçüde ve uzun süreli olarak etkiliyorsa engellilik olarak nitelendirilmektedir. DDA, Avrupa daki en fazla ilerleyen engelli ayrımcılığı yasası olsa da Amerika daki ADA ile kıyaslandığında biraz yetersiz kalmaktadır (Çakmak, 2006, s. 51). İngiltere de ayrıca Otel ve Tatil Konsorsiyumu (The Hotel&Holiday Consortium) tekerlekli sandalye kullanıcıları için konaklama tesislerinin sınıflandırılması kriterlerini belirlemiştir. Ülkede ayrıca sadece engellilere yönelik olarak program hazırlayan seyahat acenteleri, engelliler için özel olarak düzenlenmiş taşıma araçları ve konaklama tesisleri bulunmaktadır.

4 Konaklama tesislerinde, bölgede gezilebilecek yerleri engelliler açısından inceleyen rehber kitaplar bulunmaktadır. Bu kitaplarda her konuda bölgenin profili çıkarılmıştır. Ayrıca bütün engel grupları için kısaltmalar ve semboller İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere üç dilde yazılmıştır (EU, 2003b). İsveç te konaklama tesisleri ulaşılabilirlik imkanlarına ve derecelerine göre sınıflandırılmıştır (Yörük, 2003, s. 33). Bu sınıflandırmada şu kodlama kullanılmıştır; RWC: Tekerlekli sandalye kullanıcıları için düzenlenmiş tuvalet H: İşitme özürlüler için ses yükseltici telefonu olan oda. T: İşitme güçlüğü olanlar için yardımcı işaretler vb. bulunmaktadır (Yörük, 2003, s. 33). İtalya, herkes için turizm konusunda oldukça ileri bir yasal zemine sahiptir. Bu ülkede, tesisler ve turizm aktiviteleri hakkında engelliler için oldukça aktif bilgi sağlayan bölgesel kuruluşlar bulunmaktadır. İtalya'da engellilerin ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren konaklama tesisleri bulunmaktadır (Artar ve Karabacakoğlu, 2003, s. 7). Engelliler turizm faaliyetlerine katılımlarında ve konaklama tesislerinden yararlanmalarında pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar (Erdoğan 1994; Düğer ve Kayıhan 2001; Yörük 2003; Artar ve Karabacakoğlu 2003; Yaylı ve Öztürk 2006). Çok az sayıda konaklama tesisi engelli bireyler için imkanlar sağlayabilmektedir. Bu imkanlar içerisinde; özel ayrılmış park yerleri, uyarı sistemine sahip asansörler, geniş bir girişi bulunan, elektrik düğmelerinin aşağıda yer aldığı, tutma ve ayar yerleri olan yatakların bulunduğu, tekerlekli sandalyenin rahat hareket edebileceği odalar ve uygun klozet, duş teknesi ve lavabo yükseklikleri olan banyolar bulunmaktadır. Nitekim gerek ülkemizde, gerekse yabancı ülkelerde yapılan araştırmalarda da; engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılımlarını, konaklama tesislerinin engelli bireylere uygunluğunu, bedensel engellilerin turizm sektöründen beklentilerini, engelli bireylerin seyahat engellerini inceleyen çalışmalar bulunmaktadır (Arıcı 2010; Erdoğan 1994; Lazarus ve Kaufman,1988; Murray ve Sproats 1990; Turco ve Stumbo 1998; Yörük 2003). Bu araştırmalarda; engelli bireyler için konaklama tesislerinde yapılan düzenlemelerin fiziksel engellilere özellikle de tekerlekli sandalye kullananlara yönelik olarak yapıldığı, görme, işitme ve konuşma engellilere yönelik düzenlemelere fazla rastlanmadığı belirlenmiştir (ESCAP, 2001). Engelli bireyler için konaklama tesislerinde alanlara göre yapılması gereken düzenlemeler şu şekilde olmalıdır;

5 1.1. Park Alanları Türkiye Otopark Yönetmeliği ne göre; umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin engelli işareti konularak engelliler için ayrılması zorunludur (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1993). Engelliler için ayrılan park yerlerinin genişliği 3,50 m olmalıdır. Park yerlerinde engelli bireyin aracına ulaşmasını veya aracından uzaklaşmasını engelleyecek herhangi bir donanıma ve fiziksel bariyere yer verilmemelidir. Engelli aracına ulaşırken veya aracından uzaklaşırken sütun, alçak duvar veya herhangi bir donanım türünde engel ile karşılaşmamalıdır. Ayrıca engelliler için ayrılan park yerleri zemin üzerine sarı renk ile işaretlenmeli ve ek bir tabela ile gösterilmelidir (OFD 2004:23) Girişler Birçok konaklama tesisinin girişi engelliler için uygun değildir. Girişte merdiven bulundurulması zorunlu ise bir trabzan da mutlaka olmalıdır. Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmelidir. Tesis girişlerinin kolay algılanabilir ve ulaşılabilir olması gereklidir. Girişler iyi aydınlatılmalı, kaygan olmayan sert malzeme ile kaplanmalıdır (Yörük 2003:79). Girişlerde döşeme malzemesi olarak fırça tüylü ve kalın halılar kullanılmamalıdır (OFD 2004:27). Giriş kapısı temiz genişliği en az 90 cm olmalıdır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011). Girişte seviye farklılıkları varsa uygun bir rampa düzenlenmelidir (Yörük 2003:79). Giriş kapıları kolayca açılabilmelidir. Döner kapılar engelliler için uygun değildir. Giriş kapısı duvarla aynı hizada olup bir düzlem oluşturmamalı, aralarında en az 20 cm mesafe olmalıdır. Bu düzenleme görme engellilerin yönlerini kolayca bulmalarını sağlar (OFD 2004: 27) Camlı kapılar ve bölmeler kontrast renkli bir bant ile işaretlenmelidir (OFD 2004:27). Zeminler kaymayan malzemeden yapılmalıdır (TSE 1991:10) Resepsiyon Alanları Konaklama tesislerinin resepsiyon masasının yüksek oluşu engelliler için bir problem oluşturur. Bu nedenle oturarak check-in/out işlemlerini yaptırmak isteyen engelliler için resepsiyon masalarında özel bir alçak bölüm yapılmalıdır (Artar ve Karabacakoğlu 2003:16). Resepsiyon masasının boyutları tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin rahatlıkla hareket edebilmesi için 90 cm genişliğinde, cm boyunda olmalıdır (Davies ve Beasley 1994:53). Resepsiyon masasının yüksekliği Turizm tesisleri Yönetmeliği nde ise 90 cm olarak verilmiştir (T.C.

6 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011).Tekerlekli sandalyenin bankoya iyice yanaşabilmesi için 50 cm derinliğinde ve 70 cm yüksekliğinde bir diz boşluğunun bırakılması gereklidir (Davies ve Beasley 1994:53) Koridorlar Koridorlar ve geçiş yerleri iki tekerlekli sandalyenin karşılıklı geçişine uygun olmalıdır. İki tekerlekli sandalyenin bir alanda yan yana geçebilmesi için en az 152,5 cm genişlik olması gerekmektedir. Bu alanlarda ayrıca engellilere zarar verebilecek süsleme ve dekorlardan kaçınılmalıdır. Örneğin; duvara monte edilen yangın söndürücüler, dekoratif saksılar ve heykeller gibi engel olabilecek eşya ve araçlar bulunmamalıdır. Bu tip engeller görme engelliler veya tekerlekli sandalye kullanıcıları için problem hatta tehlike oluşturabilmektedir. Koridorlarda görme ve ortopedik engelliler için tutunma barları bulunmalıdır (Davies ve Beasley 1994:61) Asansörler Asansörler değişik tipteki engelliler için farklı sorunlar yaratabilmektedir. Asansör kabinin genişliği en az 110 cm, derinliği ise en az 140 cm olmalıdır (OFD 2004:35). Asansör kabini önünde kullanım amacına uygun yeterli alan bırakılmalıdır. Kabin içi tekerlekli sandalye kullananlar için uygun genişlikte olmalı, tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesine olanak sağlamalıdır. Çağırma düğmelerinin en küçük boyutu en az 19 mm olmalı, yukarı çıkışı gösteren düğme üstte bulunmalıdır (TSE 1991:3). Düğmeler zemin döşemesinden cm yükseklikte ve tekerlekli sandalye yaklaşmasına izin verecek konumda yer almalıdır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011). Kabin içinde yerden cm yükseklikte tutunma bantları olmalıdır. Ayrıca kabin içinde telefon bulundurulması ve açılır-kapanır küçük bir oturma yeri bulunması tavsiye edilmektedir (TSE 1991:3). Asansör kapıları otomatik sürgülü kapılar olursa çok daha kolaydır. Döner açılır kapılar hareket alanını azaltacağı için bu tür kapılardan kaçınılmalıdır (Mülayim ve Özşahin 2011:1663) Merdivenler Merdivenler engelliler için tesislerdeki sorunların en başta gelenidir. Yürüyen merdivenler engelliler için uygun değildir (Aydeniz ve Şendur 2003). Görme engellilerin kullandığı merdivenler yandan yaklaşılmasını sağlamak amacıyla yürüyüş istikametine dik olarak planlanmalıdır. Bu mümkün değilse, uygun malzeme ve donanımlarla merdiven başlangıcı çok iyi belirtilmelidir. Basamak genişliği yaklaşık 30 cm olmalıdır. Basamak yüksekliği eğimli olduğunda, eğimin alt tarafı yatay yüzeyle en az 60 derecelik açı yapmalıdır. Uzun

7 ve dik merdivenler 8-10 basamakta bir sahanlıkla kesilmelidir. Merdivenin her iki yanında trabzan bulundurulmalıdır. Renk kontrastı ve aydınlatmanın iyi sağlanmış olması özellikle görme engelli bireyler için oldukça güvenli bir ortam sağlamaktadır. Tek bir yerden aydınlatılması gölge ve parlamaya neden olacağından, bunu engellemek için dağınık bir şekilde aydınlatılmış olmalıdır (Davies ve Beasley 1994:57) Rampalar Farklı seviyelerdeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa yüzeyleri sert, kaymaz ve düzgün olmalıdır. Her rampanın başlangıcında, bitiminde ve aynı zamanda kapıların önlerinde yatay bir manevra alanı bulunmalıdır. Eğimi %6 nın üzerindeki uzun rampalar sahanlık ile bölünmelidir (OFD 2004:21) Yatak Odası Yatak odasındaki konaklama tesisi bilgilerini içeren dokümanlar büyük ve kalın puntolarla yazılmalıdır. Renk kontrastının iyi kullanılması görüş zorluğu çeken engelli bireylerin işini kolaylaştıracaktır. Örneğin; kapının genel rengi ile kapı kolu kontrast renklerde olmalıdır. Odalar, bedensel engellinin rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilmeli, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmamalıdır. Zemini kaygan olmamalıdır. Kalın, yumuşak, kaygan halı kullanılmamalıdır. Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla 140 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla 120 cm, en az 40 cm yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir. Yatak başucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011). Görme engellilere odaları tanımada kolaylık sağlamak amacıyla, kapı üzerine kabartma olarak yazılmış ve yerden yüksekliği kapı kolu hizasında olan harf ve rakamlar yerleştirilmelidir (Şafak ve diğerleri 2004:10). Oda kapılarında görme engellilerin kolaylıkla anlayabileceği türden numaralar bulunmalıdır. Bu numaralar helvatica veya benzeri biçimdeki kolayca okunan bir yazı karakterinde olmalı, italik biçimde yazılmamalıdır. Yazı karakterlerinin asgari boyutu 1,5 cm olmalıdır. Yazılar kapı kolunun

8 bulunduğu kenarda ve zeminde 140 cm ile 180 cm arasında bir yüksekliğe sahip olmalıdır (OFD 2004:53). Yatağın kenarları karyola kenarlarını bir miktar taşmalıdır (Karamehmetoğlu 2006). Kapı boşlukları tekerlekli sandalyeyle, yürüteç ya da koltuk değneği kullanan engellinin kapıya, kapı kasasına ya da kapı koluna çarpmadan geçebileceği genişlikte olmalıdır. İdeal olarak kapı boşluğu tekerlekli sandalyenin ölçüsünün dışında, el ve kol için de belli bir payı içermelidir. Bu pay aynı zamanda tekerlekli sandalyenin, kapı boşluğundan her zaman tam dik konumda geçemediği düşünüldüğü için de gereklidir. Standartlar, kapı 90 derece açıldığında 80 cm boşluk kalması gerektiğini belirtmektedir (Yörük 2003:94). Kapı kolunun ise yerden yüksekliği cm olmalıdır (TSE 1991:18) Yatak odasında dolaplar erişilebilir bir alan üzerinde yer almalıdır. Tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin giyinme dolabında rahatça ulaşabileceği yükseklik 112 cm olarak belirtilmektedir. Tekerlekli sandalyenin önden yaklaşabilmesi için gereken alan ise 40 cm olmalıdır (TSE 1991:54). Engelli bireylerin bir konaklama tesisinde rahat edebilmesi için kaldığı oda kadar, yattığı yatak da önemlidir. Yüksekliği ayarlanabilen yataklar, tekerlekli sandalye kullanan kişilere çeşitli yatma pozisyonları için imkan sağlar. Karyolanın hemen yanında engellinin ihtiyaç duyabileceği her şey ve kendisinin ihtiyacı olan şahsi eşyalarını yerleştirebileceği yerler gereklidir (Erdem 2007:35) Tuvalet Engelli tuvaletleri için arkalarındaki ve yanlarındaki duvarda tutunma barlarının bulunması oldukça yararlıdır (Yörük 2003:89). Tuvaletlerde bulunan kapıların genişliği en az 81.5 cm olmalı, dışa açılmalıdır (TSE 1991:9). Rahat hareket olanağı sağlamak üzere tuvaletin ekseni ile yandaki duvar arasında minimum 45 cm boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca tuvaletin önünde ve yanında tekerlekli sandalye kullanıcılarının yanaşabilmesi, klozete yaklaşabilmeleri ve klozete emniyetle geçebilmeleri için serbest alan bırakılmalıdır. Bu serbest alan klozete ne yönden yaklaşılacağına bağlı olarak değişmektedir. Engelliler için düzenlenmiş bir tuvalet bölümünde engelli bireyin klozete önden, yandan ya da diyagonal bir biçimde geçişi için olanak sağlamalıdır. Tutunma barları döşemeye paralel veya gerektiğinde düşey olarak ve kişiye göre ayarlanabilen tipte düzenlenmeli, kullanım alanındaki hareketlere engel olmamalıdır. Tutunma barlarının genişlik veya çapı 32 mm-38 mm olmalıdır.

9 Tutunma barları duvara yerleştirilmişse, duvarla bar arasında 38 mm mesafe bulunmalıdır (TSE 1991:9). Tuvaletlerde bulunan lavaboların yerden yüksekliği maksimum 86 cm olmalı; önden yaklaşım için lavabo önünde 76x122 cm lik net döşeme alanı bulunmalıdır Lavabo altına dizin rahat girebilmesi için 68,5 cm boşluk bulunmalıdır. Lavabonun altı ve duvar arası 20,5 cm olmalıdır. Minimum lavabo derinliği ise 43 cm olmalıdır (Davies ve Beasley 1994:92; TSE 1991:10). Tuvaletlerde bulunan aynaların yerden yüksekliği, ADAAG ve TSE standartlarına göre, maksimum 101.5cm olmalıdır (Davies ve Beasley, 1994:92; TSE 1991:10) Banyo Banyo, tekerlekli sandalye girebilecek ve hareket edebilecek şekilde planlanmalı, yer kaplaması kaygan olmamalıdır (TSE 1991:10). Engellilerin küvete giriş ve çıkışlarında küvetin baş kısmında sabit bir geçiş yüzeyi ya da oturma alanı sağlanmalıdır. Geçiş yüzeyi, engelli kişinin küvet girişinde bir müddet oturabilmesini sağlayan bir yüzeydir. Bu sabit geçiş yüzeyinin 40 cm derinliğinde olması ve küvet önünde tekerlekli sandalye ile paralel yaklaşıma izin verecek bir serbest alanın bırakılması gerekmektedir. Duş ünitesi hortumu en az 150 cm boyunda hem sabit bir duş başlığı ve hem de el duşu (telefon tipi) biçiminde kullanılabilecek bir duş ünitesi sağlanmalıdır. Eğer küvet çevresinden bir bölme ile ayrılıyorsa bu tür bölmeler kumandaları ya da tekerlekli sandalyeden küvete geçişi engellememelidir (Yörük 2003:132) Restoran, Kafe ve Barlar Barlar ve restoranlardaki masaların bazılarının tekerlekli sandalyeli kullanıcılar için hazırlanması gerekir. Bunun için sabit sandalyeli olmayan, alt boşluğunun ölçülerinin engelli konuklar için yeterli olduğu masalar kullanılmalıdır. Ayrıca restoranlarda görme engelliler için büyük ve kalın harflerle yazılı mönüler olmalıdır. Görme engelli alfabesi ile yazılmış mönülerin bulunması en ideal olanıdır ancak görme engellilerin bu alfabeyi bilme oranının %15 olduğu düşünüldüğünde bu çok önemli olmamaktadır (Artar ve Karabacakoğlu 2003:18). Restoran ve kafeteryalarda, yiyecek ve içecek hizmetlerinin verildiği servis masalarının yerden yüksekliği 71cm-86.5cm arasında olmalıdır. Masalardaki diz boşluğu alanı en az 68.5cm yüksekliğinde, en az 48.5cm derinliğinde, genişliği ise en az 76cm olmalıdır (Davies ve Beasley, 1994:109). Turizm Tesisleri

10 Yönetmeliği nde bu yükseklik 70 cm, genişlik ise en az 50 cm olarak verilmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011) Havuz, Sauna ve Hamam Havuz, sauna ve hamam gibi mekanlarda mekana ulaşım kadar mekan içinde erişebilirlik de önemlidir. Özellikle sauna ve hamamda zeminde gereksiz yükseltilerden kaçınılmalıdır. Tekerlekli sandalyenin manevra alanı kadar boş alan bırakılmalıdır. Havuzlar daha geniş alanlar olduğu için hareket sorunu sauna ve hamama göre daha az yaşanmaktadır. Havuzlardaki en büyük sorun ise kullanıcıların havuza giriş-çıkışlarında olmaktadır. Giriş ve çıkışlarda yaşanan sorunun en kolay çözümü; havuz kenarı ile havuz içinde dönel, yatay ve düşey çalışabilen asansörler kurulmasıdır (Mülayim ve Özşahin 2011:1676). 2.Sonuç ve Öneriler Turizm yapılarında engelliler için yapılacak olan düzenlemeler diğer kullanıcılar için engel teşkil etmemelidir. Örneğin; engelliler için tuvalet kabinlerinin yapılması, normal tuvalet kabinlerinin daraltılmasına neden olmamalıdır. Engelliler için düzenlenmiş özel mekanlar oluşturmaktansa, ortak mekanların herkes için ulaşılabilir kılınması en doğru yaklaşım olmaktadır (Yörük, 2003, s. 168). Turizm alanındaki engelli gruplarına gösterilecek hizmetlerden en önemlisi çevresel kontroldür (Çağdaş Toplum, Yaşam ve Özürlüler, 1999). Engelli bireylere yönelik olarak; geniş bir girişi olan genel kullanım alanlarının bulunduğu, açmakapama düğmelerinin aşağıda yer aldığı, kenarlarında tutma yerleri olan tuvalet ve banyoların olduğu, engel tipine göre her gruba ayrı olarak hazırlanmış bilgi formunun yer aldığı konaklama tesisi sayısı yok denecek kadar azdır (ESCAP, 2001). Engellilerin toplum yaşantısına engelli olmayanlarla eşit fırsatlarla katılabilmelerinin sağlanmasında bu mekansal düzenlemeler önemli yer tutmaktadır (Çağdaş Toplum, Yaşam ve Özürlüler, 1999). Çok basit bazı mimari düzenlemeler ile engellilerin bir çoğunun konaklama tesislerindeki etkinliklere katılabilmeleri sağlanabilir (Şafak ve diğerleri, 2004, s. 7). Engelli bireylerin konaklama tesislerinden memnuniyet düzeylerini arttırabilmek için; Engelli bireyler için konaklama tesislerinde düzenlemeler yapılırken engellilerin görüşleri alınarak bu düzenlemelerin yapılması, Sadece 4 ve 5 yıldızlı otellerde değil diğer tüm konaklama tesislerinde de engellilere yönelik düzenlemelerin yapılması,

11 Konaklama tesislerinde engellilere yönelik yapılan düzenlemelerin tüm engel türleri dikkate alınarak yapılması, Konaklama tesislerinde bulunan engelli odası sayısının toplam oda sayısının %1 i oranında değil, daha fazla sayıda olması, Konaklama tesislerinde engelliler için ayrılmış alanlarda yapılan düzenlemelerde engellilerin kullandığı yardımcı araçların ölçülerinin dikkate alınması, Belirli dönemlerde konaklama tesislerini engelliler açısından inceleyen araştırmalar yapılıp, bunların engelli bireylere duyurulması, Engelli bireylerin hakları konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması, Engelli bireylere yönelik standartlar, yönetmelikler hazırlanırken engelli bireylerin ve kullandıkları yardımcı araçların ölçülerinin gözden geçirilmesi, Turizm tesislerinin yapım aşamasında engelli bireylerin rahat hareket etmesini sağlayacak fiziki ve mimari düzenlemelerin yapılarak, bu düzenlemelerin denetlenmesi, Konu ile ilgili çalışmaların arttırılarak engelli bireylerin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi, önerilebilir.

12 Kaynaklar AMERİCAN WİTH DİSABİLİTİES ACT (2005). A Guide to Disability Rights Laws. Erişim: [http://www. ada. gov/cguide.htm] AMERİCAN WİTH DİSABİLİTİES ACT (2002). ADA Accessibility Guiedelines for Buldings and Facilities (ADAAG) Erişim: [http://www. access-board.gov/adaag/ html/figures..html] ARICI, S. (2010). Bedensel Engellilerin Turizm Sektöründen Beklentilerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. ARTAR, Y. ve KARABACAKOĞLU, Ç. (2003). Türkiye de Özürlüler Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tesislerindeki Alt Yapı Olanaklarının Araştırılması. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi. AYDENİZ, A. ve ŞENDUR, Ö.F. (2003). Ortopedik Engelliler İçin Mimari Düzenlemeler. [http://www.ftrdergisi.com/ eng/yazilar.asp? yaziid=402&sayiid] Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 49(6) AYTAÇ, S. (2005). İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlüler İçin Sosyal Yaşam. Sosyal Siyaset Konferansları 49. Kitap, İstanbul. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI (1993). Otopark Yönetmeliği. Erişim: [http://www.mevzuat.adalet. gov.tr/html/20365.html] BEŞER, E., ATASOYLU, G., AKGÖR, Ş, ERGİN, F. ve ÇULLU, E. (2006). Aydın İl Merkezinde Özürlülük Prevelansı, Etiyolojisi ve Sosyal Boyutu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 5(4); ÇAĞDAŞ TOPLUM, YAŞAM VE ÖZÜRLÜLER (1999). Çağdaş Toplum, Yaşam ve Özürlüler. I. Özürlüler Şurası. Ankara: Takav Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. ÇAKMAK, N.M. (2006). Türk Kamu Hukuku Açısından Engellilerin Hukuki Statüsü. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. DAVİES, T.D. ve BEASLEY, K.A. (1994). Accessible Design for Hospitality. NewYork: McGraw-Hill Inc. DÜĞER, T. ve KAYIHAN, H. (2001). Tekerlekli Sandalye Kullanan Kişiler İçin Çevresel Mimari Engellerin İncelenmesi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 1(1); ENGELSİZ TURİZM (2010). Erişim: [http://www.xing.com/net/ cem_ turizm/genel-tart%c4%b1smalar /herkes-icin-turizm]

13 ERDEM, H.E. (2007). Ankara da İç ve Dış Mekan Tasarımlarında Tekerlekli Sandalye Kullanıcılarının Yaşam Analizi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. ERDOĞAN, A. (1994). Turizm Çeşitlendirmesinde Bir Alternatif: Özürlüler Turizmi ve Türk Turizmindeki Durumu. Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. ESCAP (2001). Promotion of Barrier-Free Tourism for People with Disablities in the Asian and Pasific Region. Economic and Social Commision for Asia and Pasific (ESCAP), Seminar on Sustainable Development of Ecotourism in Pasific Island Countries, Suva Fiji. EU (2003-a). Travel Guide for Tourists With Disabilities- Germany. Brussels: European Union. EU (2003-b). Travel Guide for Tourists With Disabilities- United Kingdom. Brussels: European Union KARAMEHMETOĞLU, Ş. S. (2006). Yaşlılar İçin Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi. [http://www.ftrdergisi.com/ eng/ yazilar. asp? yaziid=419&sayiid] Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 52 (1). KÖSELER, H. (2009). Almanya da Görme Özürlüler. Erişim: / Halil_ Koseler_almanyada _ gorme_ozurluler.doc LAZARUS, B. VE KAUFMAN, J.E. (1988). Handicapped Guests and the Hospitality Curriculum. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 29(2); MURRAY, M., SPROATS, J. (1990). the Disabled Traveler: Tourism and Disability in Australia. The Journal of Tourism Studies 1;9-14 MÜFTÜOĞLU, U. (2006). Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Engellilerin Kentsel Mekanları Kullanım Olanaklarının Trabzon Kent Merkezi Örneği Üzerinde İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. MÜLAYİM, A. ve ÖZŞAHİN, B. (2011). Bedensel Engellilerin Konaklama Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir İnceleme. Öz-Veri Dergisi 7 (2); OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ (2004). Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı: SN Normlarıyla Ulaşılabilirlik Klavuzu, İstanbul

14 SUBAŞIOĞLU, F. (2008). Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri nin Engellilik Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası 9(2); ŞAFAK, Ş., ERKAL, S. ve ASLAN, Ö. (2004); Turistik Konaklama Tesislerinde Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel Çevre Düzenlemesi. Sağlık ve Toplum 14 (2); 7-11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2011). Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1 Erişim: [http://www.kultur.gov.tr/tr/dosya/ /h/teblig.pdf] TOSKAY, T. (1989). Turizm Olayına Genel Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları. TSE (1991). TS 9111 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü Matbaası. TURCO, D. VE STUMBO, N. (1998). Tourism Constaints for People with Disabilities. Parks & Recreation 33(9); ÜNÜGÜR, M. (2003). Özürlülerin Ergonomik Boyutları. Mimarist Dergisi 2003/2; YAYLI, A. ve ÖZTÜRK, Y. (2006). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Bedensel Engelliler Pazarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (1); YÖRÜK, Ü. K. (2003); Turizm Yapılarının Tasarımında Özürlü Etmeninin İrdelenmesi. Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

3- Mekân ana girişlerinin standartları;

3- Mekân ana girişlerinin standartları; Ulaşılabilirlik; kısa anlatımı ile insan yaşamındaki bütün mekânların, alanların, inşa edilmiş mimari çevrelerin, yapıların, ulaşım sistemlerinin, insanlar için açık, rahatlıkla erişilebilir ve kullanılabilir

Detaylı

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ENGELLİLER İÇİN OLANAKLAR VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ENGELLİLER İÇİN OLANAKLAR VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ENGELLİLER İÇİN OLANAKLAR VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Gülşen NARİN Mavi Bayrak Ulusal Koordinatör Yardımcısı www.mavibayrak.org.tr 1 SUNUM İÇERİĞİ İstatistiksel Veriler İlgili

Detaylı

MUSTAFA TANRIVERDİ ŞEHİR PLANCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM : 0 414 3132606 /277 E-MAİL: mustafa.tanriverdi@csb.gov.

MUSTAFA TANRIVERDİ ŞEHİR PLANCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM : 0 414 3132606 /277 E-MAİL: mustafa.tanriverdi@csb.gov. 12.05.2015 MUSTAFA TANRIVERDİ ŞEHİR PLANCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM : 0 414 3132606 /277 E-MAİL: mustafa.tanriverdi@csb.gov.tr ENGELLİ Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİRİMİ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK BİRİMİ TOPLANTISI 25.11.2015

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİRİMİ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK BİRİMİ TOPLANTISI 25.11.2015 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üstyapı Projeler Müdürlüğü nün erişilebilirlik biriminde çalışmakta olan Mimar Faruk GÖNTÜRK, Sait KAYA ve Yavuz ALGÜL tarafından Üniversitemiz Engelli Birimi temsilcilerine

Detaylı

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE Bir mimar, bir doktor, bir öğretmen hatta bir din adamı ya da siyaset adamı, tek başına insanların yaşamını düzeltemez.çünkü hepsi yaşamın yalnız

Detaylı

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları Engelleri Kaldıralım Ülkemizde kentsel yaşam çevreleri fiziksel yaşam düzenlemelerin yetersizliği ve çeşitli engeller nedeniyle engelliler tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Engellilerin toplum

Detaylı

BİNALAR İÇİN TESPİT FORMU TESPİT YAPILAN YERİN ADRESİ: İL: İLÇE: ADRES: FORMU DOLDURAN KİŞİNİN BİLGİLERİ: ADI: SOYADI: MESLEK/UNVAN: 1.

BİNALAR İÇİN TESPİT FORMU TESPİT YAPILAN YERİN ADRESİ: İL: İLÇE: ADRES: FORMU DOLDURAN KİŞİNİN BİLGİLERİ: ADI: SOYADI: MESLEK/UNVAN: 1. BİNALAR İÇİN TESPİT FORMU TESPİT YAPILAN YERİN ADRESİ: İL: İLÇE: ADRES: FORMU DOLDURAN KİŞİNİN BİLGİLERİ: ADI: SOYADI: MESLEK/UNVAN: 1. AÇIKLAMA Bilindiği üzere ulaşılabilirlik konusunda gerekli çözümlerin

Detaylı

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler Ağustos 2011 Türkiye Bankalar Birliği nde, engelli vatandaşların bankaların sunduğu ürün ve hizmetlerden, sorunsuz

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİLERE YÖNELİK YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİLERE YÖNELİK YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİLERE YÖNELİK YÖNETMELİK 1.GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç Engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, fiziksel çevrenin

Detaylı

YERELDEN ENGELSİZ TASARIM UYGULAMALARI, KÜÇÜKÇEMECE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

YERELDEN ENGELSİZ TASARIM UYGULAMALARI, KÜÇÜKÇEMECE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ YERELDEN ENGELSİZ TASARIM UYGULAMALARI, KÜÇÜKÇEMECE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ FATMA YILMAZ 1 ve YASEMİN ÇAKIRER ÖZSERVET 2 ÖZET Dünya Sağlık Örgütü ne göre dünya nüfusunun %25 i hayatının belli bir döneminde dolaylı

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

2- TANIMLAR. 2.8- Rampa Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü.

2- TANIMLAR. 2.8- Rampa Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü. T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ SINIRLARINDA YAŞAYAN ENGELLİ VE YAŞLILARIMIZIN HAYATLARININ KOLAYLAŞTIRILMASINA YÖNELİK UYGULANACAK ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1- GENEL

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU ÇALIġTAYLARIN AMACI VE KAPSAMI Özellikle kamu kullanımına

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Turizm Tesislerinde Engelsiz İşletme Sınıflandırma Formu

Turizm Tesislerinde Engelsiz İşletme Sınıflandırma Formu . BİLGİLENDİRME - REZERVASYON ULAŞIM İşletmenin internet sayfasında kent ölçeğinde yapılan engelli düzenlemelerin tanıtıcı görsel, yazılı ve sesli bilgilendirmesinin yapılması (anlaşılabilir, büyük puntolu

Detaylı

İÇİNDEKİLER DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE ENGELLİLİK DURUMU 2. ENGELLİ KULLANICILARIN SINIFLANDIRILMASI... 26 2.1. ZİHİNSEL ENGELLİLER...

İÇİNDEKİLER DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE ENGELLİLİK DURUMU 2. ENGELLİ KULLANICILARIN SINIFLANDIRILMASI... 26 2.1. ZİHİNSEL ENGELLİLER... İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER.......i TABLOLAR LİSTESİ..vi ŞEKİLLER LİSTESİ... vii RESİMLER LİSTESİ. KISALTMALAR DİZİNİ......xx GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ENGELLİLİK TANIMI DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİHİNSEL VE RUHSAL ENGELLİ BİREYLERE HİZMET VERECEK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNİN ÖZELLİKLERİ EKİM 2014 1 İÇİNDEKİLER 1- RUHSAL

Detaylı

ICS 11.180.01; 91.040.30 TÜRK STANDARDI TS 9111/Kasım 2011

ICS 11.180.01; 91.040.30 TÜRK STANDARDI TS 9111/Kasım 2011 3.7 Ulaşılabilirlik Herkesin, istediği her yere ve her hizmete ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Ulaşılabilir yapılı çevre, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmeyi ve bunlardan

Detaylı

EK 3: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU

EK 3: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU EK III: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU III. GEMİLER Bu form Gemilerin Teknik Yönetmeliği ve TS 9111 Standardı esas alınarak hazırlanmıştır. AÇIKLAMA SORUNUN İDARİ

Detaylı

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Proje Koordinatörü: Aydın SARIGÜL Mimar: Seçil SEÇAL Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Bölüm No. Kriter Puan A-TESİSİN KONUMU VE YAKIN ÇEVRESİ B- TESİSİN ENGELSİZ TURİZM POLİTİKASI. 3 puan

Bölüm No. Kriter Puan A-TESİSİN KONUMU VE YAKIN ÇEVRESİ B- TESİSİN ENGELSİZ TURİZM POLİTİKASI. 3 puan A-TESİSİN KONUMU VE YAKIN ÇEVRESİ B- TESİSİN ENGELSİ TURİM POLİTİKASI Tesisin bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde, kamuya açık alanların (Yol, kaldırım, park, kamu binaları) engellilerin rahatça kullanımına

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

ULAŞILABİLİR OYUN ALANLARI VE SPOR SALONLARI İÇİN DÜZENLEMELER

ULAŞILABİLİR OYUN ALANLARI VE SPOR SALONLARI İÇİN DÜZENLEMELER II.Ulusal Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı 11-13 Ekim 2010 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ULAŞILABİLİR OYUN ALANLARI VE SPOR SALONLARI İÇİN DÜZENLEMELER H. Serap ĠNAL, PhD Yeditepe

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 45429200-010.06-93506 20/06/2014 Konu: Zihinsel ve Ruhsal Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri GENELGE

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER Mustafa ERGİYDİREN TÜRÇEV Antalya Koord. Yrd. Çevre Müh. 5. Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi 6-7 Nisan 2017 / Aksu-ANTALYA CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER Cankurtaran-İlkyardım

Detaylı

2016 Yollar ve Binalar (Değişiklik 1) Tüzüğü

2016 Yollar ve Binalar (Değişiklik 1) Tüzüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2016 Yollar ve Binalar (Değişiklik 1) Tüzüğü Resmi Gazete Sayı 157 Tarih 29.11.2016 A E 754 Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Bu döküman, Resmi Gazete Yayınlanmış 2016 Yollar

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları ASANSÖR STANDARTLARI EN Standartları ISO Standartları STANDARTLAR YAYIN TARİHİ TSE CEN/TS 81-76:2011 (İngilizce Metin) Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

EK 2:AÇIK ALANLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU

EK 2:AÇIK ALANLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU EK II: AÇIK ALANLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU D. OTOPARKLAR Bu form TS 9111, TS 12576, TS ISO 23599, TS 13536, asansörlerle ilgili standardlar ve ilgili diğer standardlar esas alınarak

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

www.engellitutamaklari.com

www.engellitutamaklari.com ENGELLİ STANDARTLARI Bedensel engelliler için öngörülen standartlarda; tekerlekli sandalye boyutları, tekerlekli sandalyenin hareket etmesi için gerekli alan ve tekerlekli sandalyede oturan birinin uzanma

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI

ASANSÖR STANDARTLARI ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

İSTANBUL İLİNDEKİ SPOR KOMPLEKSLERİ

İSTANBUL İLİNDEKİ SPOR KOMPLEKSLERİ İSTANBUL İLİNDEKİ KOMPLEKSLERİ CEBECİ SEFAKÖY SİLİVRİKAPI ÇAKMAK HALDUN ALAGAŞ TEKERLEKLİ SANDALYEYE UYUMLULUK ARAŞTIRMASI Giriş Ve Dış Kapı Kapılar Rampa Tuvaletler Klozetler Lavabolar Tutunma Barı Aynalar

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU (Bina incelemesi) Bu rapor Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği tarafından; Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.6.2 Mahallede yer alan mahalle içi ve mahalleye girişi sağlayan yollar 8-10 m civarında olup, kullanım açısından

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

ENGELLİ TURİZMİ: ANTALYA İLİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1

ENGELLİ TURİZMİ: ANTALYA İLİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1 ENGELLİ TURİZMİ: ANTALYA İLİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 1 HANDICAPPED TOURISM A RESEARCH IN FOUR -STAR AND FIVE - STAR HOTELS OF ANTALYA Gülay BULGAN 2, İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8237 ISO 4190-1 Nisan 2004 ICS 91.140.90 ASANSÖRLER - YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ BOYUTLAR - BÖLÜM 1: SINIF I, SINIF II, SINIF III ve SINIF VI ASANSÖRLERİ Lift (US: Elavator)

Detaylı

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2015, 50, (1) :

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2015, 50, (1) : ENGELLİ BİREYLERİN BAKIŞ AÇISIYLA YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Aydan BEKAR 1 İlker BALCI 2 Özet: Türkiye de yaklaşık 8,7 milyon olduğu tespit edilen engelli bireyler,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 33, Kasım 2016, s. 552-567 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 06.10.2016 20.11.2016 Salih TELLİOĞLU Selçuk

Detaylı

EĞİTİM YAPILARINDA BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK ENGELSİZ TASARIM

EĞİTİM YAPILARINDA BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK ENGELSİZ TASARIM EĞİTİM YAPILARINDA BEDENSEL ENGELLİLERE YÖNELİK ENGELSİZ TASARIM Menşure Kübra KAYMAZ Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Konya/Türkiye, kubrakaymaz@selcuk.edu.tr

Detaylı

2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ 2015 MAYIS AYI RİSK DEĞERLENDİRMESİ 27 mayıs 2015 tarihinde yapılan riskli alanların tespitinde aşağıda belirtilen problemler tespit edilmiştir. Bu risklerin öncelikli yapılacak işler kapsamında değerlendirilmesi

Detaylı

ENGELSİZ ERİŞİM ENGELSİZ ERİŞİM

ENGELSİZ ERİŞİM ENGELSİZ ERİŞİM ENGELSİZ ERİŞİM Dünyada 600 milyon dan fazla insan engelli olarak kabul ediliyor. Ülkemizde ise özel bakıma ve eğitime ihtiyacı olan 8,5 milyon civarında engelli insanımız bulunmaktadır.sadece Zeytinburnu

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 9111 Nisan 1991 ICS 91.040.30;11.180.01 1. Baskı ÖZÜRLÜ İNSANLARIN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALLARI Specifications for Designing Residential Buildings

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 9111. Kasım 2011 ICS 11.180.01; 91.040.30

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 9111. Kasım 2011 ICS 11.180.01; 91.040.30 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 9111 Kasım 2011 ICS 11.180.01; 91.040.30 ÖZÜRLÜLER VE HAREKET KISITLILIĞI BULUNAN KİŞİLER İÇİN BİNALARDA ULAŞILABİLİRLİK GEREKLERİ The requirements of accessibility in

Detaylı

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Julie BABINARD Çevre ve Sosyal Kalkınma Uzmanı, Ulaşım, Dünya Bankası Özet 1. Ulaşımda erişilebilirlik niye önemlidir 2.

Detaylı

İdeal ölçü ne olmalıdır? Paspas neden çok önemlidir? Paspas nasıl olmalıdır? 1. Dış Mekan - Kaba Temizlik. 2. Giriş Bölgesi - Orta Kademe Temizlik

İdeal ölçü ne olmalıdır? Paspas neden çok önemlidir? Paspas nasıl olmalıdır? 1. Dış Mekan - Kaba Temizlik. 2. Giriş Bölgesi - Orta Kademe Temizlik Paspas neden çok önemlidir? Yapılan araştırmalara göre bina içindeki bütün kirin %80 i ayakkabı tabanıyla içeri sokulur. Binaya her giren kişi içeriye ayakkabı tabanında 7 gram toz taşır. Bu toz ve kir

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ FAALİYET RAPORU ( )

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ FAALİYET RAPORU ( ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ FAALİYET RAPORU (2013-2016) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ Erciyes Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin, üniversite çalışanlarının

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI X b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın

Detaylı

FIAT AUTONOMY HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ PROGRAMI

FIAT AUTONOMY HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ PROGRAMI FIAT AUTONOMY HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ PROGRAMI Fiat Autonomy, bedensel engellilere özel donanımlarla her ihtiyaca çözüm üretir, yolda hareket özgürlüğü sunar. Autonomy programı kapsamındaki Fiat modellerinden

Detaylı

KONAKLAMA YAPILARININ ENGELLİLERE YÖNELİK ODA DÜZENLEMELERİNİN İRDELENMESİ

KONAKLAMA YAPILARININ ENGELLİLERE YÖNELİK ODA DÜZENLEMELERİNİN İRDELENMESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN:1309-9884 Cilt/Vol. 2 Sayı/No.4 (2012): 27-35 KONAKLAMA YAPILARININ ENGELLİLERE YÖNELİK ODA

Detaylı

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL 187 Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan işitsel ve görsel algılamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalması; yaşlıların

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Eşit yaşam hakkı, herkes için erişilebilir alanlar oluşturmaktır. www.medlis.com.tr

Eşit yaşam hakkı, herkes için erişilebilir alanlar oluşturmaktır. www.medlis.com.tr Eşit yaşam hakkı, herkes için erişilebilir alanlar oluşturmaktır. Ortopedik Engelli Erişim Uygulamaları Görme ve İşitme Engelli Erişim Uygulamaları 1. Bina Erişim Çözümleri 1. Hissedilebilir Yüzey Uygulamaları

Detaylı

mec mec mobil erişilebilir cihazlar Mobil Erişilebilirlik Cihazları

mec mec mobil erişilebilir cihazlar  Mobil Erişilebilirlik Cihazları mec mec Mobil Erişilebilirlik Cihazları mobil erişilebilir cihazlar www.meccozum.com Merits TAM OTOMATIK TİLT YAPABİLEN MANUEL SANDALYE VEYA KENDİ PLATFORMUYLA TAŞIYABİLEN ENGELLİ TAŞIMA SİSTEMİ Mükemmel

Detaylı

RAYLI SĠSTEM PROJELERĠNDE ÖZÜRLÜ UYGULAMALARI

RAYLI SĠSTEM PROJELERĠNDE ÖZÜRLÜ UYGULAMALARI RAYLI SĠSTEM PROJELERĠNDE ÖZÜRLÜ UYGULAMALARI AĞUSTOS 2011 Giriş : Raylı Sistem Müdürlüğü, yaptığı metro projelerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlar, standartlar doğrultusunda özürlü vatandaşlara hizmet

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ 1. MALTEPE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI Maltepe ilçesi 400.000 den fazla nüfusu ile İstanbul un en büyük

Detaylı

ÖZET

ÖZET Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 13, 2017, ss. 249-263 Selcuk University Journal of Social and Technical Researches Volume:13, 2017, p. 249-263 OTEL İŞLETMELERİNDE ENGELLİ

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESİ ANKARA OCAK 2016 (17/08/2012 tarihli ve 8106 sayılı Makam Oluru) (16/7/2014 tarihli ve 3007900

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

TEBLİĞ. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TEBLİĞ. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 26 Haziran 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27976 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TEBLİĞ TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

Marmaray. İstasyon Yapıları Tasarım Kriterleri. Nisan - 2011

Marmaray. İstasyon Yapıları Tasarım Kriterleri. Nisan - 2011 Marmaray İstasyon Yapıları Tasarım Kriterleri Nisan - 2011 MARMARAY Boğaz Geçişi Banliyö Demiryolu Hattı İSTASYONLAR MARMARAY İstasyonlar Tren Aralıkları Pik saatte tek yönde 75 000 yolcu 2 dakika ile

Detaylı

DERS 3. Herkes İçin Eğitim

DERS 3. Herkes İçin Eğitim DERS 3 Herkes İçin Eğitim DERS 3 Herkes İçin Eğitim * Seviye: 3-4. sınıf Süre: 60-80 dakika Amaçlar: 1. Erişilebilirliğin kapsamının fiziki düzenlemelerle sınırlı olmadığını fark etmek 2. Eğitimde erişilebilirliğin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN ENGELLİLERE YÖNELİK ISLAK MEKÂN DÜZENLEMELERİNDE FONKSİYONEL YAKLAŞIMLAR

TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN ENGELLİLERE YÖNELİK ISLAK MEKÂN DÜZENLEMELERİNDE FONKSİYONEL YAKLAŞIMLAR TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN ENGELLİLERE YÖNELİK ISLAK MEKÂN DÜZENLEMELERİNDE FONKSİYONEL YAKLAŞIMLAR Mustafa ALTINOK 1, Muhammet Mehmet KARS 2 1 Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

PLAS ANTİ SLİP PLAS ANTİ SLİP İLE KAYGAN YÜZEYLERE SON. KAYGAN ZEMİNLER SAĞLIĞINIZ VE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN TEHLİKE TEŞKİL EDER.

PLAS ANTİ SLİP PLAS ANTİ SLİP İLE KAYGAN YÜZEYLERE SON. KAYGAN ZEMİNLER SAĞLIĞINIZ VE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN TEHLİKE TEŞKİL EDER. PLAS ANTİ SLİP PLAS ANTİ SLİP İLE KAYGAN YÜZEYLERE SON. KAYGAN ZEMİNLER SAĞLIĞINIZ VE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN TEHLİKE TEŞKİL EDER. PLAS ANTİ SLİP "YERLİ ÜRETİMDİR." Perpa Ticaret Merkezi B. Blok Kat:13 No:2442

Detaylı

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ

Özürlülerin Bilgiye Erişimi. AB 2012 Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Özürlülerin Bilgiye Erişimi Abdülkadir ANAÇ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı E-Mail : aanac@ozida.gov.tr eniyihoca@hotmail.com Telefon : 0 (533) 636 90 99 Judith Butler Hangi hayatlar korumaya, kollamaya,

Detaylı

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR a) Radyoloji cihazı odası tercihen binanın zemin/bodrum

Detaylı

ERİŞİLEBİLİRLİK MEVZUATI VE ERİŞİLEBİLİR ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

ERİŞİLEBİLİRLİK MEVZUATI VE ERİŞİLEBİLİR ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 21 ERİŞİLEBİLİRLİK MEVZUATI VE ERİŞİLEBİLİR ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ Deniz Çağlayan Gümüş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dgumus@aile.gov.tr ÖZET Ülkemizde

Detaylı

HERKES İÇİN ERİŞİM. Lazaros ASVESTOPOULOS, Nickos SPYROPOULOS. Kleemann Hellas SA lasve@kleemann.gr, nspyr@kleemann.gr

HERKES İÇİN ERİŞİM. Lazaros ASVESTOPOULOS, Nickos SPYROPOULOS. Kleemann Hellas SA lasve@kleemann.gr, nspyr@kleemann.gr Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 13 GENEL HERKES İÇİN ERİŞİM Lazaros ASVESTOPOULOS, Nickos SPYROPOULOS Kleemann Hellas SA lasve@kleemann.gr, nspyr@kleemann.gr Çeviri: Stefanos PARİZYANOS // Kleemann Asansör

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı YAŞLILARDA DÜŞME Dr. Yeşim Gökçe Kutsal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi GEBAM Düşmeler; yaşlılarda tıbbi ve ekonomik sonuçları açısından

Detaylı

YAŞAMA YÖN VERİYORUZ

YAŞAMA YÖN VERİYORUZ YAŞAMA YÖN VERİYORUZ NE YAPAR? Görme Engelliler İçin Dünya yı Görünür Kılar NASIL YAPAR? Hissedilebilir Yüzeyler Üretir SONUÇ OLARAK Yaşama Yön Verir Üretici Firma Hakkında Üretici Firma UNIVERSAL 1999

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI STANDARTLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının bütün bölümleri ile kullanılacak araç gereçlerin standartlarını

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR

FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR 1. BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde

Detaylı

Alışveriş Merkezlerinin Fiziksel Engeller Açısından İncelenmesi: İzmir Örneği

Alışveriş Merkezlerinin Fiziksel Engeller Açısından İncelenmesi: İzmir Örneği Alışveriş Merkezlerinin Fiziksel Engeller Açısından İncelenmesi: İzmir Örneği Işıl ÖZGEN a, Burçin KIRLAR a a Dokuz EylülÜniversitesi, İşletme Fakültesi Anahtar Kelimeler Engelliler Alışveriş Merkezleri

Detaylı

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Kusadasi şehrinde bulunan bu tesis, hem iş hem de tatil seyahati için mükemmel bir yerdir. Otel, 1994 yılında

Detaylı

TS9111,TS12559 VE TS ISO

TS9111,TS12559 VE TS ISO Biz Kimiz? RA-ME Sağlıklı Yaşam ve Rehabilitasyon Kimdir? Her Uzun Yolculuk, Büyük Deneyimlerle Başlar... 2011 yılında İzmir de kurulan firmamız Engelli Sektöründe ithal ve yerli ürün satışı ve imalatı

Detaylı

ENGEL-SİZ HAYATLAR PROJESİ. Talep Sahibi (Adı-Soyadı) : Melek Bozdoğan, Fikri Yılmaz,Nur Evrim Erol, Besi Oturan

ENGEL-SİZ HAYATLAR PROJESİ. Talep Sahibi (Adı-Soyadı) : Melek Bozdoğan, Fikri Yılmaz,Nur Evrim Erol, Besi Oturan Kısım 1: Projenin Tanımı ve Talebi ENGEL-SİZ HAYATLAR PROJESİ Talep Sahibi (Adı-Soyadı) : Melek Bozdoğan, Fikri Yılmaz,Nur Evrim Erol, Besi Oturan Talep Tarihi: 15 Mart 2010 Projenin Konusu ve Açıklaması:

Detaylı

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME www.erisilebiliristanbul.com 1 GİRİŞ Erişilebilirlik, şehirde yaşayan bütün bireylerin, şehrin sunduğu kamusal

Detaylı