DEMİRYOLU GEÇİTLERİ İÇİN GÜVENLİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİRYOLU GEÇİTLERİ İÇİN GÜVENLİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü DEMİRYOLU GEÇİTLERİ İÇİN GÜVENLİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ BİTİRME PROJESİ BİLGE AKŞAN ARMAN AŞÇIOĞLU ALİ KEMAL KIRCI ALİ OSMAN ER Danışman Yrd. Doç. Dr. ADNAN CORA Mayıs, 2014 TRABZON

2 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü DEMİRYOLU GEÇİTLERİ İÇİN GÜVENLİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ BİTİRME PROJESİ BİLGE AKŞAN ARMAN AŞÇIOĞLU ALİ KEMAL KIRCI ALİ OSMAN ER Danışman Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA Mayıs, 2014 TRABZON

3 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU Bilge AKŞAN, Arman AŞÇIOĞLU, Ali Kemal KIRCI ve Ali Osman ER tarafından Adnan CORA yönetiminde hazırlanan DEMİRYOLU GEÇİTLERİ İÇİN GÜVENLİK VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ başlıklı lisans tasarım projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA Jüri Üyesi 1 : Doç. Dr. Ali GANGAL Jüri Üyesi 2 : Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İ. Hakkı ALTAŞ i

4 ÖNSÖZ Bu kılavuzun ilk taslaklarının hazırlanmasında emeği geçenlere, kılavuzun son halini almasında yol gösterici olan kıymetli hocam Sayın Adnan CORA ya şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca bu çalışmayı destekleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ne Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına içten teşekkürlerimi sunarım. Her şeyden öte, eğitimim süresince bana her konuda tam destek veren aileme ve bana hayatlarıyla örnek olan tüm hocalarıma saygı ve sevgilerimi sunarım. Bilge AKŞAN Arman AŞÇIOĞLU Ali Kemal KIRCI Ali Osman ER Trabzon 2014 ii

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU i ÖNSÖZ ii İÇİNDEKİLER iii ÖZET v ŞEKİLLER DİZİNİ vi SEMBOLLER VE KISALTMALAR vii 1. GİRİŞ Demiryolu Geçitleri İçin Güvenlik ve Haberleşme Sistemi Hemzemin Geçit Kontrol Sistemi(HGKS) Hemzemin Geçit Kontrol Sistemleri ile İlgili Literatür Çalışmaları Hemzemin Geçit Bölgeleri için Görüntüleme Sistemi ile Güvenlik 3 Kontrolü Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi Bileşenlerinin Otomasyon Petri 3 Ağları ile Modellenmesi ve PLC ile gerçeklenmesi Hemzemin Geçitlerde Güvenlik Otomasyonu Türkiye de Kullanılan Tren Kontrol Sistemlerinin Birleştirilmesi ile 4 Oluşturulması Önerilen Türkiye Tren Kontrol Sistemi (TTCS) Kavramı İçerisinde Bir Alt-Sistem Olarak: Yenilikçi Bariyerli Hemzemin Geçit Tasarımı Türkiye de Kullanılan Tren Kontrol Sistemlerinin Birleştirilmesi ile 5 Oluşturulması Önerilen Türkiye Tren Kontrol Sistemi (TTCS) Kavramı İçerisinde Bir Alt-Sistem Olarak: Yenilikçi Bariyerli Hemzemin Geçit Tasarımı 2.TEORİK ALTYAPI Entegre Servo Motor Kızılötesi Sensör Arduino Arduino Modelleri Foto Direnç Ethernet Kartları LED DENEYSEL ÇALIŞMALAR Işık Sistemi Otomatik Demiryolu Kapı Kontrolü Tren İstasyonunda Durup Kalkma Twitter Haberleşmesi SONUÇLAR YORUMLAR VE DEĞERLENDİRME 21 KAYNAKLAR 22 iii

6 EKLER EK-1 IEEE Etik Kuralları 23 EK-2 Disiplinler arası Çalışma 28 EK-3 Standartlar ve Kısıtlar Formu 29 EK-4 Kontrol Devreleri için Arduino Kaynak Kodları 31 EK-5 Hemzemin Geçit Projesi için Maliyet Analizi 32 EK-6 Çalışma Takvimi 33 ÖZGEÇMİŞLER 34 iv

7 ÖZET Günümüzde dünya nüfusunun büyük bir hızla artmasıyla özellikle büyük şehirlerde trafiğe bağlı sorunlar oluşmaktadır. Hemzemin geçitler demiryolu trafiğinin karayolu ile iç içe geçtiği bölgeler olması nedeniyle demiryolu hatlarındaki güvenlik açısından en riskli bölgeler olarak kabul edilmektedir. Demiryolu ağının karmaşıklık kazanmasıyla birlikte tren kazaları da artmaktadır. Ayrıca uyarı işaretlerinin önemsenmemesi, cihaz arızaları veya dikkatsizlik gibi insan kaynaklı hatalar çoğu zaman kaza ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle hemzemin geçitlerdeki bu kazaları azaltmak amacı ile güvenli, daha iyi haberleşebilen merkezi kontrol sistemli,yolculara daha iyi bir sistem sunabilen demiryolu projelerine yönlenilmektedir. Bu projenin amacı, yeni bir şey üretmekten çok mevcut problemleri azaltmaktır. Bununla birlikte genç nesile elektronik ve mekaniğin basit içerikleriyle onlara mükemmel fırsatlar sunar ve konuyla ilgili bilimsel araştırma yapmak için onları teşvik eder,özendirir. v

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1 : HGKS nin sağlayabileceği temel işlevler...2 Şekil 2 : HGKS çalışma yapısı...2 Şekil 3 : 555 Yapısı....6 Şekil 4 : Kızılötesi sensor...7 Şekil 5 : Arduino Uno yapısı Şekil 6 : Foto direnç...10 Şekil 7 : Etherrnet kartı (Arduino zırhı)...11 Şekil 8 : LED Şekil 9 : LDR li ışık sistemi devresinin Proteus gösterimi Şekil 10 : Işık devresinin yapılmış hali Şekil 11 : Bağlantı diyagramı Şekil 12 : Astable zamanlayıcıdan ve değil kapısından çıkış...17 Şekil 13 : Otomatik durma, hareket etme devresinin proteus gösterimi Şekil 14 : Otomatik durma, hareket etme devresi Şekil 15 : Otomatik durma, hareket etme devresi vi

9 ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No Çizelge 1. Ldr li ışık devresi için ortam karanlık iken simülasyon sonuçları 13 Çizelge 2. Ldr li ışık devresi için ortam aydınlık iken simülasyon sonuçları 13 Çizelge 3. Kızılötesi sensörünün çıkış gerilimleri.. 15 Çizelge 4. Maliyet analizi Çizelge 5. Hemzemin Geçit sistemi projesinin çalışma takvimi 33 vii

10 SEMBOLLER VE KISALTMALAR A Amper AC Alternating Current (Alternatif Akım) DC Direct Current (Doğru Akım) HGKS Hemzemin Geçit Kontrol Sistemi I/O Input/Output (Giriş/Çıkış) IR Infrared Remote kb kilobyte khz kilohertz LDR Light Depended Resistors (Işığa Bağlı Direnç) LED Light Emitting Diode (Işık Yayıcı Diyot) MHz MegaHertz ma Miliamper mv milivolt nf nanofarad nv nanovolt OPA Otomasyon Petri Ağı PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör TTCS Tren Kontrol Sistemi SCADA Supervisory Control and Data Acquisition (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) viii

11 1. GİRİŞ 1.1. Demiryolu Geçitleri İçin Güvenlik ve Haberleşme Sistemi Demiryolları dünyanın en eski ulaşım ve yük taşıma araçlarından biridir. Ülkemizde ilk demiryolu hattının yapımı 1856 yıllarına dayanmaktadır.son yıllarda teknolojide meydana gelen gelişmeler demiryolu taşımacılığının önemini bir kez daha artırmıştır. Demiryolu ulaşımında en önemli amaç güvenli ulaşımın sağlanmasıdır.gün geçtikçe geliştirilen teknolojiler ve gelişmeler kazaların azalmasına sağlasa da bu kazalar çoğu zaman ölümle sonuçlanmaktadır.hemzemin geçitler, ülkemizde ve dünyada her yıl önemli ölçüde can ve mal kaybının meydana geldiği yüksek risk içeren noktalar olarak kabul edilmektedir. Hemzemin geçit kazalarının azaltılması için oluşturulmuş sistemler Hemzemin Geçit Kontrol Sistemi (HGKS) olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemler bariyersiz bekçisiz, bariyerli bekçili ve bariyerli otomatik kumandalı olmak üzere üç tipte görülmektedir. Bariyersiz bekçisiz tiplerde, bir güvenlik kontrolü yoktur ve geçiş üstünlüğü trenlere aittir. Aynı zamanada geçitte oluşabilecek herhangi bir kaza karayolunda seyreden taşıtların sorumluluğundadır. Bariyerli bekçili tiplerde, trenin geleceği insanlar tarafından belirlenerek bariyerlerin belli bir sure insan kontrolünde kapalı tutulması sağlanmaktadır. Bariyerli otomatik kumandalı sistemde, trenin yaklaştığı raylarada hemzemin geçitten belli bir mesafe uzakta yerleştirilen kablolar yardımıyla rröle evlerine bir kısa devre akımı gönderilerek geçitin karayolu trafiğine kapanması sağlanmaktadır Hemzemin Geçit Kontrol Sistemi (HGKS) Hemzemin Geçit Kontrol Sistemi, geçitlerde güvenli geçişin sağlanması için kullanılan uyarı, bilgilendirme ve engelleme sistemlerini kapsayan her türlü güvenlik kontrolünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Şekil-1 de bir HGKS nin sağlayabileceği temel işlevler görülmektedir. 1

12 Şekil 1. HGKS nin sağlayabileceği temel işlevler [1] Şekilde yer alan her bir işlev çeşitli teknik ve yöntemlerle karşılanabilir.tespit ve güvenlik işlemleri iki taraflı, karayolu trafiği ve demiryolu olarak sağlanmaktadır. Bütün HGKS sistemlerinde bu işlevlerin tamamının gerçekleştirmesi beklenmez. Bazı sistemlerde hemzemin geçit bölgelerinde karayolu açısından geçit kontrol edilerek trene geçit güvenliğinin olmadığı bilgisi bir takım bilgilendirme ve uyarı yolları ile aktarılırken bazı sistemlerde tren tespiti yapılıp ona göre geçit bariyerleri kapatılarak güvenlik uygulaması gerçekleştirmektedir. HGKS sisteminde tren tespiti ray devresi, dingil sayıcı ve gözcü kullanımı gibi yöntemlerle gerçekleştirilmekte olup bu bilgi kontrol ünitesi yardımıyla hemzemin geçit bariyerlerinin otomatik veya elle kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Şekil-2 de HGSK nın çalışma yapısı gösterilmiştir. Şekil 2. HGKS çalışma yapısı [2] 2

13 Şekil-2 de görüldüğü gibi ray üzerinde tren tespiti için ray devreleri kullanılmaktadır. Ray devreleri trenlerin konumlarını belirlemek amacı ile demiryollarında kullanılan basit elektronik elemanlardır. Türkiye de bulunan demiryollarında AC veya DC Ray devreleri vardır. Ray devreleri, kontrol ünitesine trenlerin konum bilgilerini iletmektedir. Halen kullanımda olan bu sistemin güvenilirlik, kararlılık, denetim ve bakım gibi bazı kısıtları bulunmaktadır Hemzemin Geçit Kontrol Sistemleri ile İlgili Literatür Çalışmaları Hemzemin Geçit Bölgeleri için Görüntüleme Sistemi ile Güvenlik Kontrolü Bu sistemde, tren raylar üzerinde belli noktalardan geçerken bir röle evine kablolar yardımıyla bir kısa devre akımı gönderilerek geçitin karayolu trafiğine kapanması sağlanmaktadır. Bu çalışmada, hemzemin geçit güvenliğinin sağlanabilmesi için var olan sistemdeki güvenilirlik kısıtlarını ortadan kaldırabilecek bir görüntüleme sistemi sunulmuştur. Sunulan görüntüleme sisteminde hemzemin geçit bölgelerinin öncesinde ve sonrasında belirli noktalara yerleştirilecek kameralar yardımı ile belirli aralıklarla görüntüler alınmıştır. Alınan bu görüntüler üzerinde görüntü işleme algoritmaları kullanılarak birtakım önişlemler gerçekleştirilmiş ve daha sonra da kenar bulma teknikleri yardımıyla görüntüdeki ray üzerinde tren olup olmadığının tespiti yapılmıştır [3] Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi Bileşenlerinin Otomasyon Petri Ağları ile Modellenmesi ve PLC ile gerçeklenmesi Demiryollarında trafiğin güvenli olarak gerçekleştirilebilmesi güvenilir sinyalizasyon ve anklaşman sistemlerinin tasarımı ile sağlanmaktadır. Son yıllarda hatada güvenli PLC lerdeki (Programlanabilir Lojik Kontrolör) gelişmeler, bu tür sistemlerin demiryolu anklaşman ve sinyalizasyonunda kullanılmalarına olanak sağlamaktadır. Her ne kadar hatada güvenli PLC lerin çalışma bozuklukları kabul edilebilir düzeyde olsa da, programlamada yapılabilecek mantıksal hatalar demiryolu trafiğinin aksamasına hatta ölümcül kazalara neden olabilmektedir. 3

14 Sinyalizasyon ve anklaşman sistemlerinin biçimsel yöntemler kullanılarak tasarlanması programlama esnasında oluşabilecek mantıksal hataların ortadan kaldırılması amacıyla daha uygun olmaktadır. Bu çalışmada bir demiryolu sinyalizasyon ve anklaşman sisteminin PLC ile kontrolü için uygun Otomasyon Petri Ağı (OPA) modeli oluşturulmuş ve hazırlanan SCADA yazılımı ile olası tüm senaryolar test edilerek yapılan tasarımın güvenilirliği sağlanmıştır [4] Hemzemin Geçitlerde Güvenlik Otomasyonu Bu proje hemzemin geçitlerde kullanılmak üzere oluşturulmuş bir otomasyondur. Sistemde ikaz lambalarının kontrolü, hareketli kolların kontrolü ve trenin kontrolü algılayıcı olarak kullanılan, konum değiştirebilen anahtarlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Kullanılan algılayıcıların gerçek ortamda daha değişik olacağı açıktır. Otomatik hemzemin geçitlerinde güvenlik sistemi, otomasyon teknolojisi konusunu kapsamaktadır. Bu proje çalışmasında LEGO parçacıklarından oluşan Fischertechnik robot montaj seti kullanılmıştır [5] Türkiye de Kullanılan Tren Kontrol Sistemlerinin Birleştirilmesi ile Oluşturulması Önerilen Türkiye Tren Kontrol Sistemi (TTCS) Kavramı İçerisinde Bir Alt-Sistem Olarak: Yenilikçi Bariyerli Hemzemin Geçit Tasarımı Bu projede Türkiye de kullanılan tren kontrol sistemlerine farklı bir alt-sistem olarak; bir hemzemin geçit sistemi tasarımı önerilmektedir.önerilen bu alt-sistemde, bariyerler yatay hareket etmektedir ve bariyerlerin hareketi için güneş enerjisinden faydalanılmaktadır.ayrıca bariyerlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan iletişim hiyerarşisi tasarımının temeli oluşturulmaktadır. Sistemin yenilikçi özelliklerinden biri bariyerler bir merkez tarafından kontrol edilerek ilgili hareketli demiryolu araçlarına olası kazaları önlemek için aktarımda bulunabilmesidir. Bu sistemin şehir içi hafif raylı sistemlerde, tramvay hatlarında ve şehirlerarası hatlarda yaygın kullanabilmesi, sistemin kendi yapısından dolayı sağladığı avantajları ve bakım onarım giderlerinin yerli sermayeye dönüştürebilirliği açısından, belediyeler ve raylı sistem işletmelerine ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır[6]. 4

15 Türkiye de Kullanılan Tren Kontrol Sistemlerinin Birleştirilmesi ile Oluşturulması Önerilen Türkiye Tren Kontrol Sistemi (TTCS) Kavramı İçerisinde Bir Alt-Sistem Olarak: Yenilikçi Bariyerli Hemzemin Geçit Tasarımı Projenin amacı, ülkemizde bulunmakta olan tren kontrol sistemlerine yenilikçi bir alt-sistem önerilmiştir. Bu sistemde, hareketi için güneş enerjisinden faydalanabilen bariyerler ve bariyerlerin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan iletişim hiyerarşisinin basamaklarından oluşturmaktadır. Bariyerlerin bir merkez tarafından kontrol edilmesi ve olası kazaları önlemek için ilgili araçlara bilginin aktarımasını sağlaması sistemin yenilikçi özelliklerindendir [7]. 5

16 2. TEORİK ALTYAPI Bu bölümde projenin tamamlanması için gereken donanım, yazılım ve yararlanılan teorilerle birlikte cihazımız hakkında bilgiler verilmiştir Entegre 555 entegresi bir zamanlayıcıdır. Karşılıklı 4 bacağı olmak üzere toplam 8 bacağı vardır. 555 entegresi simetrik ve asimetrik kare dalga osilatör üretir. Genellikle basit elektronik devreler de kullanılır.elektronik dünyasının vazgeçilmez entegrelerinden biridir. 555 entegresinin özellikleri: +4.5 V ile +16V arasındaki beslenme gerilimleriyle çalışabilmekte, Çıkışından 200 ma kadar akım çekebilmekte, Zamanlama için kullanıldığında bir RC devresi yardımıyla süresi milisaniye ile dakikalar arasında değişen darbeler elde edebilmekte, Zamanalama periyodu besleme gerilimine bağlı değildir. 0 V V tetikleme 2 7 deşarj çıkış timer 6 tutma reset 4 5 kontrol Şekil yapısı [8] 1) Toprak: Topraklama bacağı (0 V) 2 )Tetikleme: Bu bacağı tetikleme ayağı olarak kullanılır. 3 )Çıkış: 8 tane bacak olan bu devrede tek çıkış vardır o da 3 numaralı bacaktır. 4)Reset: Bu bacak OFF olduğunda devre başa döner ve Q çıkışı OFF olur.bu bacağını öteki bacaklarla bağlantısı yoktur. 5)Kontrol: Bu bacaklar 2\3 Vcc gerilim alınan noktaya bağlıdır.istenirse gerilim değiştirilerek zamanlama periyodu değiştirilebilir. 6

17 6)Tutma: Gerilim 2/3 Vcc üzerinde olduğu durumlarda flip-flop reset gönderir. 7)Deşarj: Transistörün kolektörüne bağlıdır. 8)Besleme: +4.5V ile +16V arasındaki değerlerde gerilim verilebilir Servo Motor Sistemin son kontrol mercii olan kontrolör servo motordur. Servo motorlar hem AA hem de DA olarak çalışabilme özelliğine sahiptir. Servo motorlar genelde hız ve konum algılamada kullanıldıkları için ona uygun olarak tasarlanırlar. Servo motorlarda aranan özellikler; hızlı çalışabilmeli, kararlılık noktası sabit ya da titreşimi az olması istenir. Devir sayısı hıza bağlı olarak düzgün artmalıdır Kızılötesi Sensör Kızılötesi ışınım, dalga boyu görünür ışıktan uzun fakat mikrodalgalardan daha kısa olan elektromanyetik ışınımdır. Kızılötesi ışınımın dalga boyu 1000 mikrometre ile 750 nanometre arasındadır.tüm cisimler kızılötesi enerji yayarlar. Kızılötesi ışıma birbirini gören farklı sıcaklıktaki cisimler arasındaki ısı transferi olup ısıl enerji, kızılötesi dalga boyunda iletilir.ir sensörler, kızılötesi dalga boyunda iletilen enerjiyi görülebilir ışık spektrumu olarak görüntüler [9]. Şekil 4. te projemizde kullanılan kızılötesi sensör gösterilmektedir. Şekil 4. Kızılötesi sensör 7

18 2. 4. Arduino Arduino nun en iyi tarafı kolay kullanılabilir, yazılımının basit olması ve herhangi bir donanıma ihtiyaç duymamasıdır. Arduino aynı zamanda bir fiziki proglamlama platformudur. Fiziki programlama dış dünya ile etkileşimde bulunan sistemlerin programlanması demektir. Arduino kartların devre şemaları açıktı. Bu yüzden isteyen herkes baskı devrelerini oluşturabilir veya kartlar hazır yapılmış halde satın alınılabilir. Arduino mikroişlemciler için kolaylaştırıcı bir geliştirme ortamı sunar. Arduino kartlarının üstünde 8-bit Atmel AVR mikroişlemcisi bulunur. Ancak farklı arduino kartlarında Atmega8, Atmega168, Atmega328, Atmega1280, Atmega2560 mikroişlemcisi de bulunur. Bu mikroişlemciler wiring tabanlı olarak arduinonun kendine has bir programlama dili ile direk olarak programlanabilir [10]. Arduino programlamada C/C++/Java temelli bir dil kullanılıyor. Giriş pinlerine bağlayacağımız algılayıcılar ile çıkışta bağlı olan cihazları kontrol edebiliriz. Bu cihazlar ışık, ısı, ses, seviye ve motor kontrol eden cihazlar olabilir Arduino Modelleri Farklı amaçlara göre Arduino nun birçok çeşidi ve Shield adı verilen pek çok donanım eklentileri vardır. 1. Arduino Uno 2. Arduino Mega 3. Arduino Lilypad 4. Arduino Adk 5. Arduino Ethernet 6. Arduino Bluetooth 7. Arduino Mini ve Mini Pro 8

19 8. Arduino Nano 9. Arduino Leonardo Bütün arduino çeşitleri aynı şekilde programlanabilmekle birlikte aralarında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Çalışma gerilimler, giriş/çıkış sayıları, güç tüketimleri, çevre birimlerinin sayısı ve boyutları farklı olabiliyor. Bu kartlardan bazıları gömülü olarak tasarlandığı için donanımsal programlama arayüzü bulundurmazken; bazıları doğrudan USB üzerinden programlanabilmektedir. Ayrıca bazıları 3.7V pil ile beslenirken bazıları ise en az 5V beslemeye ihtiyaç duymaktadır. En bilinen ve kullanışlı Arduino modeli, Arduino Uno dur. Şekil 5. de yapılan projede kullandığımız. Arduino modeli gösterilmektedir. Şekil 5. Arduino Uno Yapısı [11] Arduino UNO nun sahip olduğu özellikler, Atmega328 mikrodenetleyici, USB ve adaptör bağlantı portları, gerilim regülatörünün olması, ayarlanabilir çalışma geriliminin olması, digital ve analog giriş/çıkışa sahip olması,farklı gerilimler için farklı frekanslarda çalışabilir olmasıdır. 9

20 2.6. Foto Direnç (LDR) (Light Depending Resistors) Şekil 6. Foto Direnç [12] Foto direnç başka adlarıyla; ışığa bağımlı direnç ya da fotosel hücre olup ışığa duyarlı değişken bir dirençtir. Yukarıdaki Şekil 6. da projemizde kullandığımız LDR ler gösterilmektedir. Bir foto direncin direnci üzerine düşen ışık yoğunluğuyla ters orantılı olarak artar ya da azalır. Bunun diğer anlamı foto iletkenliktir. Bir foto direnç ışığa duyarlı detektör devrelerinde sıkça kullanılmakta olup görevi sayesinde, ışık ve anahtarlama devrelerini aktif hale getirir. Foto dirençler yüksek dirençli yarı iletkenler olup, ışıklı ortamda dirençleri birkaç yüz ohm kadar düşük olabilirken, karanlık ortamlarda dirençleri birkaç megaom gibi yüksek değerlere çıkabilmektedir. Foto direnç için üzerine düşen ışığın frekans belli bir değeri aşarsa, foto dirençte olan ve enerji verilerek koparılabilen elektronlar verilen ışığın şiddetine bağlı olarak iletim bandı içine atlarlar. Oluşan serbest elektronlar (ve onların delik çiftleri), direncini düşürücü etki yaparak, elektrik akımının geçişine olanak sağlarlar. Direnç aralığı ve duyarlılığı bir foto direnç için bağlandığı cihaza bağlı olarak yada kullanılan belirli aralıktaki dalga boyu bantlarına karşılık önemli ölçüde farklılık gösterebilir Ethernet Kartları Ağ arabirim kartı, ağ bağdaştırıcısı, LAN adaptörü, NIC( network interface controller) ve benzeri terimlerle adlandırılan ethernet kartı ağ arabirim denetçisi olarak ağdan bilgisayara yada bilgisayarı başka bir bilgisayara bağlayan bir bilgisayar donanımıdır. Düşük maliyetli ve hemen hemen her yerde bulunabilen Ethernet standardı son teknoloji bilgisayarlarda anakarta yerleşik olarak üretilmektedir. Ağ denetleyicisi katmanı fiziksel katman olup; Ethernet, Wi-Fi ya da Token Ring gibi veri 10

21 bağlantı katmanı standardını kullanarak iletişim kurar bunu yaparken de elektronik devrelere ihtiyaç duyar. Ethernet ağında her bilgisayar için en az bir ethernet kartı olmalıdır. Ethernet kartlarının özelliklerinden birisi bilgisayarlar arası (ağ üzerinden) iletişim sağlamaktır. Şekil 7. de projemizde kullanılan Ethernet kartı gösterilmiştir. Şekil 7. Ethernet Kartı (Arduino Zırhı) [13] LED (LightEmittingDiod) P-N ekleminden oluşmaktadır. Anoduna + işaretli gerilim geldiğinde ışık yayar, - işareti geldiğinde söner. Çalışma ilkesi elektronları yüksek enerji bandından alçak enerji bandında geçerken yaydıkları ışığa dayanmaktadır. Bu ışığın dalga boyu, kullanılan malzemeye bağlı olarak değişir. LED ler (Işık yayan diyotlar),küçük gerilimler altında akımla çalışan elemanlardır. Şekil 8. de LED gösterilmektedir. Tipik çalışma akımları 20mA civarında olup bu akımı aşmamak için, yani aşırı akıma karşı bunları korumak için genellikle bir öndirencin eşiğinde kullanılırlar. LED leri aşırı gerilimlere karşı korumak için kendilerine ters yönde paralel bir diyodun veya zenerdiyodunun eşliğinde kullanılırlar. Şekil 8. LED [14] 11

22 LED ler uygulamada, *Işıklı uyarı sistemlerinde, *Optik algılayıcılarda, *Optik sayıcılarda, *Sayısal Görüntülemede, *Optik çiftlerde ışık kaynağı olarak, *Fiberoptik veri iletim sistemlerinde verici olarak, *Rakamları oluşturmada, *Anahtarlama Devrelerinde, *Modulasyon devrelerinde kullanılırlar [15]. 12

23 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Işık Sistemi Geceleyin tren kazalarının önüne geçmek için, çift ışık sistemi doğrudan lokomotifin önüne yerleştirilir. Dışarının aydınlığına bağlı olarak ışık yanar veya söner. Dışarıdaki ışığın aydınlığını saptamak için bir foto rezistör kullanılır. Bunun anlamı bir analog dijtal dönüştürücüdür. Projemizde yapılan Ldr li ışık devresi şekil 9. da gösterilmiştir. R4 1k R3 330ohm B1 9V R1 470k D1 LED-YELLOW R6 100ohm Q1 BC LDR1 LDR Şekil 9. Ldr li ışık sistemi devresinin proteus gösterimi Çizelge 1. Ldr li ışık devresi için ortam karanlık iken simülasyon sonuçları: LDR B1 C1 E1 Q1 LAMBA R büyük 26,34 Mv 4,397 V 0 V İletim Yanar Çizelge 2. Ldr li ışık devresi için ortam aydınlık iken simülasyon sonuçları: LDR B1 C1 E1 Q1 LAMBA R küçük 633,7 mv 41,5 mv 0 V Kesim Yanmaz Proteus-Isis programıyla ışık devresi için yapılan simülasyon çalışmasında Tablo 6 daki değerler elde edilmiştir. Ortam karanlık iken, LDR nin iç direnci çok yüksektir. +9 voltluk kaynaktan gelen akım LDR nin iç direnci çok yüksek olduğundan, Q1 transistörünü iletime sokar ve böylece led yanar. Ortam aydınlık iken, LDR nin iç direnci çok düşüktür. +9 voltluk kaynaktan gelen akım, Q1 transistörü kesime sokar ve lamba söner. Şekil 10. da ışık devresinin lehimlenmiş hali gösterilmektedir. 13

24 Şekil 10. Işık devresinin yapılmış hali Otomatik Demiryolu Kapı Kontrolü Hemzemin geçitler, karayolu ve demiryolu trafiğinin iç içe geçtiği bölgeler olması nedeni ile demiryolu hatlarındaki güvenlik açısından en riskli bölgeleri olarak kabul edilmektedir. Demiryolu kazaları hemzemin geçitlerde ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Basit elektronik devreler kullanılarak demiryolu geçişleri otomatik olarak kontrol edilebilir. Tren kesişme noktasına yaklaştığında belirli uzaklığa konulan sensörler kapıyla iletişime geçerek kapının otomatik olarak hareket etmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda ışık göstergesi ile makinistin ve etrafındaki araç sahiplerinin uyarılması sağlanabilmektedir. Bu iletişimi 2 tane kızılötesi verici LED ve kızılötesi ışık üreten alıcılarla sağlanabilmektedir. Bu verici ve alıcı çiplerinin yüzleri birbirine bakacak şekilde birisi içte diğeri de dışta olmak suretiyle yerleştirilir. Tren kızılötesi ışınları kestikten 2 saniye sonra kapı motor sistemi yolu bir tarafa kapatır diğer tarafa açar ve trenin geçişine kadar kapıların durumunu muhafaza eder. Sermo motorlar mikroişlemci tarafından açma-kapamaya programlı olup kapı anahtarlamasında kullanılır. Bu sistemde alarm sistemi mevcut olup sistemde yanıp sönen LED ışığı ve sesli uyarı sistemi bulunmaktadır. Sonuç olarak, demir yollarında olası durumlara karşı güvenliği artırmak ve iyi bir haberleşme ağı sunmaktır. Burada ana yollarda kapı geçişler(hemzemin geçitler), acil durdurmalar, lokomotif ışıklı sistemler twitter ile haberleşmesi ve raylarda haberleşme yapması bu projenin birçok alanda başarıya ulaşacağının bir göstergesidir. 14

25 3. 3. Tren İstasyonunda Otomatik Durup Kalkma Şekil 11. Bağlantı diyagramı Trenin istasyona geldiğinde otomatik durması ve belli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak hareket etmesi için kullandığımız devreler arasında bulunan ilişki Şekil 11. deki diyagramda gösterilmiştir. Şekil 12. deki kontrol devresinde bulunan opampın + bacağına pil, - bacağına ise kızılötesi sensörün dijital çıkışı bağlanmıştır. Kızılötesi sensörün cisim algılama durumuna göre verdiği dijital çıkış gerilimleri Tablo 2. de verilmiştir. Çizelge 3. Kızılötesi sensörünün çıkış gerilimleri Cisim algılandığında Cisim algılanmadığında 0,4 V 3,6 V Opampa referans olması açısında + bacağa bağlanan pil 1,5 V olarak seçilmiştir. Sensör önünden tren geçtiğinde dijital çıkış olarak pilin geriliminden daha küçük bir değerde gerilim üretir. Bunun sonucunda opamp pozitif beslemesinin değerinde bir gerilimi çıkış olarak verir. Bu gerilim değeri Q4 transistörünün bazına etki ederek treni durdurmaya yarayacak olan rölenin bobinlerinden enerji geçmesini sağlar. Enerjilenen röle bobini normalde açık kontaklarına bağlı kızılötesi verici devresindeki treni 15

26 durdurmaya yarayan devreyi aktif hale getirir. Opampın verdiği pozitif çıkış gerilimi aynı zamanda astable zamanlayıcı devresinin ve onun çıkışına bağlanılan değil kapsının beslemesini aktif hale getirir. Aktif hale gelen zamanlayıcı ilk başta pozitif bir gerilim değeri üretmesine rağmen değil kapısıyla bu gerilim sıfıra indirilir. İhtiyaç doğrultusunda hesaplanan belli bir süre sonunda zamanlayıcı sıfır değeri üretmeye başlar. Bu doğrultuda değil kapısının çıkışından pozitif bir gerilim büyüklüğü alırız ve bu gerilim Q3 transistörünün bazına etki ederek, infrared verici devresindeki treni harekete geçirecek sinyalin oluşmasını sağlayan devreyi aktif hale getirir. Trenin durması enerjisi kesilir kesilmez gerçekleşmektedir. Bu yüzden kızılötesi sensör istasyonun bulunduğu yere koyulmuş ve tren algılandığı anda zaman farkı olmaksızın durdurulması sağlanmıştır. Trenin harekete geçme zamanı hesaplanırken trenin kızılötesi sensörün algılama mesafesinden ayrılabileceği kadar süre geçmesi hedeflenmiştir. Bunun nedeni treni harekete geçiren sinyal verildikten sonra eğer durmasına neden olacak sinyal tekrar verilirse trenin hareket edemeyecek olmasıdır. Trenin harekete geçme zamanının matematiksel hesabı şu şekildedir: Trenin boyu: 30 cm Trenin hızı: 0,2m/sn Trenin kızılötesinin algılama mesafesinden çıkması için gereken süre: x=v.t x=31 cm v=20cm/sn t = 31 = 1,55 sn olabilecek en küçük süredir

27 Şekil 12. Astable zamanlayıcıdan ve değil kapısından çıkış Astable zamanlayıcının süresi ayarlanırken şekil 12 de görülen T2 süresinin 1,55 sn den büyük olmasına dikkat ettik. T1= (R1+R2)*C T2= R2*C T1= 0,693*(470KΩ+470KΩ)*10µF = 6,5142 sn T2= 0,693*470KΩ*10µF = 3,2571 sn T2= 3,2571 sn ise T2>1,55 sn 17

28 Şekil 13. Otomatik durma, hareket etme devresinin proteus gösterimi Şekil 14. Otomatik durma, hareket etme devresi 18

29 Şekil 15. Otomatik durma, hareket etme devresi Twitter Haberleşme Sistemi En önemli uygulamalarında biri de gelecek trenin yerini ve zamanını yolculara bildirerek bilgi alışverişi yapmaktır. Bu uygulamanın temel amacı halkı bilinen bir sosyal ağ ile bilgilendirmektir. Diğer başarılı olduğu alan ise ethernet sitemiyle haberleşmek için kullanılan mikroişlemcinin çok kullanışlı hale getirilmesidir. Sonuç olarak herhangi bir zamanda, herhangi bir tren bir istasyona vardığında twitter hesabı olan tren kullanıcıları bilgileri hesaplarında görebilirler. 19

30 4. SONUÇLAR Hemzemin geçit sistemleri ile ilgili geleneksel kontrol yaklaşımıyla gerçekleştirilen birçok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu yöntemlerden farklı bir yöntem kullanılarak otomasyon sistemlerine farklı bir bakış açısı getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında kontrolör olarak arduino ve Ethernet kartı kullanılıp sistem bu denetleyici aracılığıyla kontrol edilmiştir. Projemizi gerçekleştiririken arduino seçmemizdeki asıl amaç kontrol ve gözlemin aynı anda multimedya kart ile ekran aracılığıyla yapılabilmesi, sisteme ekstra bir donanım gerektirmeden bir ana ünite ile çalıştırılabilmesi ve programlamasında çeşitli diller kullanılabilmesidir. Bu sistemin tercih edilmesindeki diğer neden ise diğer alışılan aynı sistemler yerine dış etkilerden daha az etkilenmesidir. Bu proje kapsamında yapılan tasarım, simülasyon ve deneysel çalışmalar anlatılmıştır. Gerçekleştirilen bu hemzemin geçit projesi için bir tren maketi üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada bir sistemin mikro denetleyici yardımıyla nasıl kontrol edilebileceği, sistemde kullanılan devre elemanlarının seçiminin nasıl yapılabileceği öğrenilmiştir. Projenin çalışma takvimi EK-6 da verilmiştir. 20

31 5. YORUMLAR VE DEĞERLENDİRME Tasarlanan sistemin çalışmasını test etmek amacıyla, ilk olarak Proteus ISIS şematik çizim programında devrelerin simülasyon çalışmaları yapılmış ve daha sonra devre elemanları kullanılarak laboratuvar ortamında devreler gerçekleştirilmiştir. Sistemin yazılımsal kısmı için arduino Ethernet kartı ile twitter programında arayüz oluşturulup C tabanlı program dilinde programlaması yapılmıştır. Tasarlanan sistem üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda sistemin yazılımsal ve donanımsal açıdan uyumlu bir şekilde çalıştığı görüldükten sonra sistem maket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan bu çalışmanın konuyla alakalı pek çok projeden farklı noktası gereği otomatik kontrollü hemzemin geçit sistemleri uygulamalarına yeni bir bakış açısı ve yeni bir uygulama alanı getirmiştir, var olan uygulamalara da çeşitlilik katmıştır 21

32 KAYNAKLAR [1]. TCDD, 2008, Devlet Demiryolları İstatistik yıllığı , [2]. K. Akın, M.S. Durmuş, M.T. Söylemez, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Gebze, [3]. B. A. YALÇIN, Otomatik Kontrol Uluslararası Toplantısı,TOK2013, Malatya, Eylül [4]. S. Saygın, İ. Yakın, M.S. Durmuş ve M.T. Söylemez, Petri Ağlarıyla Demiryolu Makas Bölgelerinin Anklaşman Ve Sinyalizasyonu Tasarımı, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 09, İstanbul, [5]. M. Özköy, Demiryolu Hemzemin Geçitler için Alınacak Önlemler ve Uygulamaları Toplantısı, İstanbul, [6]. Anonim, T.C. Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İstatistik Şubesi, İlkay Ofset Matbaacılık, Ankara,2008. [7]. Anonim, (2010). TCDD Hemzemin Geçit Bilgi Formu Kataloğu, Ankara. [8]. H. S. Selek, Analog Elektronik-1, Seçkin Yayıncılık [9]. M. A. Süzer, Öğrenciler ve Amatörler İçin Elektronik, İstanbul 2001 [10]. C. Taşdemir, Arduino, Dikeyeksen Yayıncılık, Yazılım ve Eğitim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti, Yayıncılık Sertifika No 19708, 1. Baskı, Şubat, İstanbul, [11] C. Taşdemir, Arduino Uygulama Kitabı, Dikeyeksen Yayıncılık, Yazılım ve Eğitim Hizmetleri [12]. A. Yıldırım, U. Durmuş, M. S. Kurşun, A. Söylemez, (2010). Demiryolu Hemzemin Geçitleri için Hatada-Güvenli Sinyalizasyon ve Anklaşman Tasarımı. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Gebze. [13]. H. Ç. Bal, Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Windows 7, Murathan Yayınevi [14]. M. S. Türköz, Temel Elektronik,Birden Yayıncılık [15]. Raylı Sistemler Teknolojisi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi Journal of Engineering Science and Design Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Ankara,

33 EKLER EK-1 IEEE Etik Kuralları IEEE üyeleri olarak bizler bütün dünya üzerinde teknolojilerimizin hayat standartlarını etkilemesindeki önemin farkındayız. Mesleğimize karşı şahsi sorumluluğumuzu kabul ederek, hizmet ettiğimiz toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmayı söz verdiğimizi ve aşağıdaki etik kuralları kabul ettiğimizi ifade ederiz. 1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak; 2. Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek; 3. Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak; 4. Her türlü rüşveti reddetmek; 5. Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını geliştirmek; 6. Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek; 7. Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriyi kabul etmek ve eleştiriyi yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek; 8. Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği, veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayırımcılık yapma durumuna girişmemek; 9. Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak; 23

34 10. Meslektaşlara ve yardımcı personele personele mesleki mesleki gelişimlerinde imlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek 24

35 IEEE Code of Ethics We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional cond tuc and agree: 1. to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment; 2. to avoid real or percei dve conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist; 3. to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data; 4. to reject bribery in all its forms; 5. to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences; 6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations; 7. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others; 8. to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin; 9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or mlicious action; 25

36 10. to assist colleagues and co workers in their professional development and to support them in following this code of ethics. Approved by the IEEE Board of Directors August 1990 ieee ies.org/resources/media/about/history/ieee_codeofethics.pdf 26

37 Mühendisler İçin Etik Kuralları Code of Ethicsfor Engineers Etik kuralları ile ilgili faydalıweb adresleri IEEE Code of Ethics 8.html NSPE Code of Ethics for Engineers / thi / d /resources/ethics/code ethics American Society of Civil Engineers, UC Berkeley Chapter Engineering Ethics BYDENISENGUYEN ethics 2/ Code of Ethics of Professional Engineers Ontario Bir kitap: What Every Engineer Should Know about Ethics Yazar: Kenneth K. Humphreys CRC Press EMO Elektrik Mühendisleri Odası Etik Kütüphanesi 27

38 EK 2 Disiplinler Arası Çalışma Dünya nüfusunun büyük bir hızla artmasıyla özellikle büyük şehirlerde trafiğe bağlı sorunlar oluşmaktadır. Hemzemin geçitler demiryolu trafiğinin karayolu ile iç içe geçtiği bölgeler olması nedeniyle demiryolu hatlarındaki güvenlik açısından en riskli bölgeler olarak kabul edilmektedir.projemizin amacı; otomatik kontrollü hemzemin geçit tasarlamak ve twitter haberleşmesi sayesinde insanları trenin konumu hakkında bilgilendirmek.projemizin amacı doğrultusunda çeşitli iş kollarında yardım aldık.öncelikle projemizi gerçekleştirmek için tren maketi aldık.trenin raylarını bir zemin üzerine yerleştirmek için marangozdan raylarımıza uygun boyutlarda tahta kestirdik.ayrıca tren istasyonunun durağını yapmak için yine marangozdan yardım aldık.ayrıca sistemizde hava karardığında otomatik olarak çalışan LDR sistemi vardır.ama sunum yapacağımız saatlerde havanın kararması mümkün olmadığı için bu sistemi gösterebilmek adına tünel yapmayı düşündük ve bu tünel için terziden kumaş aldık ve sistemi sabitleştirmek için demir teller kullandık.ve hemzemin geçitlerde bulunan uyarı işaretlerini bizde kartonlara kendimiz çizerek yaptık. 28

39 EK-3 Standartlar ve Kısıtlar Formu Tasarım Projesinin hazırlanmasında Standart ve Kısıtlarla ilgili olarak, aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1.Projenizin tasarım boyutu nedir? Açıklayınız. PLC ile otomatik yangın söndürme sistemi gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Projede yangın büyümeden yangına müdahale etme, yangın sonrasında ise havalandırma ve bilgilendirme gibi parametrelerin kontrol edilmesi planlanmıştır. 2.Projenizde bir mühendislik problemini kendiniz formüle edip, çözdünüz mü? Sistemin gerçekleştirilmesi aşamasında kullanılacak devreler formüle edilerek gerekli simulasyon çalışmaları yapılmıştır. 3.Önceki derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri kullandınız? Devre tasarımı, çözümü ve simulasyon etme 4.Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları nelerdir? IEEE, CENELEC, IEC 60559, IEC 60191, ISO 639, ISO/IEC TR 14543, standartlarına uygun olarak üretim yapılmaktadır. 5.Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir? a) Ekonomi Projenin ugulanması aşamasında kullanılacak olan malzemelerin en uygun olanı en düşük fiyat etiketiyle seçilmeye özen gösterilmiştir. b) Çevre sorunları: Bu projede çevreye zarar verecek herhengi bi malzeme kullanılmayacaktır. Sistem aktif olarak çalışma anında da çevreye herhangi bir zarar vermemesine dikkat edilmiştir. c) Sürdürülebilirlik: Sistem PLC ile gerçekleştirileceğinden sistemin geliştirilebilmesi ve yeni kontrol mekanizmaları eklenmesi mümkündür. 29

40 d) Üretilebilirlik: Geliştirdiğimiz PLC kontrollü otomatik yangın söndürme sisteminin ülkemizde üretilebilecek bir sistem olması planlanmıştır. e) Etik: Sistemin tasarlanması tüm etik kurallar dikkate alınmış, gerçekleştirilmesi aşamasında ise alınmaya devam edecektir. f) Sağlık: Sistemin çalışması anında herhangi bir sağlık sorununa sebep verecek malzeme kullanılmamıştır. Projede yangının su ile söndürülmesi ve yangın sonrası havalandırma sisteminin devreye girmesi hedeflenmiştir. g) Güvenlik: Sistemin güvenlik açısından herhangi bir riski bulunmamaktadır. h) Sosyal ve politik sorunlar: Sistemin sosyal ve politik açısıdan herhangi bir handikapı bulunmamaktadır. 30

41 EK-4 Kontrol Devreleri İçin Arduino Kaynak Kodları #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { pinmode(2, INPUT); pinmode(3, INPUT); myservo.attach(9); myservo.write(90); } void loop(){ if (digitalread(3)==low){ for(int pos=90;pos<180;pos++){ myservo.write(pos); delay(30); } } if (digitalread(4)==low){ for(int pos=180;pos>=90;pos--){ myservo.write(pos); delay(30); } } } 31

42 EK-5 Hemzemin Geçit Projesi için Maliyet Analizi Şekil.19 Maliyet analizi MALZEME LİSTESİ BİRİM FİYAT ADET SAYISI FİYAT Arduino Uno 41,30 TL 1 41,30 TL Arduino Ethernt Shield 42,04 TL 1 42,04 TL Oyuncak Tren 29,90 TL 1 29,90 TL IR ALICI VERİCİ DEVRE 22,26 TL 1 22,26 TL 555 ENTEGRE 1 TL 1 1 TL LDR 1 TL 1 1 TL SERVO MOTOR 11,87 TL 1 11,87 TL KIZILÖTESİ SENSÖR 19,54 TL 3 58,62 BC547 TRANSİSTÖR*10 0,94 TL 2 1,88 BREADBOARD 4,70 TL 2 9,4 JUMPER KABLO*50 9,15 TL 1 9,15 TL 5V RÖLE 1,09 TL 1 1,09 TL BEYAZ LED*10 1,09 TL 1 1,09 TL LM741 OP-AMP 0,47 TL 1 0,47 TL 231,07 TOPLAM TL 32

43 EK-6 Çalışma Takvimi Şekil.20 Hemzemin Geçit sistemi projesinin çalışma takvimi AYLAR İŞ TANIMI Başlangıç - Bitiş Tarihi İlk dönem yapılan tasarım projesi hakkında genel değerlendirilmenin yapılması Bitirme çalışması konusu için bölüme başvuru yapılması MAYIS NİSAN MART ŞUBAT Sistemde kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve tedariğinin yapılması Ethernet kartı ile arayüz çalışmalarının yapılması Sistemin yazılımı için C dili hakkında bilgi edinilmesi Arduino da kullanılan kodların araştırılması Sistemi kontrol etmek için kullanılacak devrelerin belirlenmesi Röle kontrol devreleri hakkında araştırma yapılması Arduino programında sistemin yazılımının yapılması Sistemde kulanılacak devrelerin breadboard üzerinde gerçekleştirilmesi Sistemde kullanılacak devrelerin delikli panel üzerinde gerçekleştirilmesi C yazılımının Arduino ile test edilmesi Arduino ile yapılan devrelerin test edilmesi Proje maketinin oluşturulması Bitirme tezinin yazılması

44 ÖZGEÇMİŞLER Bilge AKŞAN Bilge AKŞAN tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Lisans Programı'na başladı. Yabancı dil olarak, İngilizce bilmektedir. Ali Osman ER Ali Osman ER tarihinde Adıyaman da doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Adıyaman da tamamladı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Lisans Programı'na başladı. Yabancı dil olarak, İngilizce bilmektedir. Ali Kemal KIRCI Ali Kemal KIRCI tarihinde Almanya da doğdu. Sadece 1. Sınıf Almanya da olmak üzere ilk, ortaokul ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Lisans Programı na başladı. Yabancı dil olarak, İngilizce bilmektedir. Arman AŞCIOĞLU Arman AŞCIOĞLU tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Lisans Programı na başladı. Yabancı dil olarak, İngilizce bilmektedir. 34

PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BİTİRME PROJESİ 228422 Tacit DURMUŞ 228498 Derya KÖKSALDI 210250

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ 243439 Gökay SEVİM 243475 Ufuk GÜRLER 243488 Sündüs ARINMIŞ

Detaylı

T.C. KARADENİZ Mühendislik. Fakültesi TELSİZ. Danışman. Mayıs 2014 TRABZON

T.C. KARADENİZ Mühendislik. Fakültesi TELSİZ. Danışman. Mayıs 2014 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü TELSİZ BOMBA İMHA ROBOTU 2433966 Büşra SARAÇ 2434288 Yasemin ÖZDEMİR 2434577 Necmettin TAFLAN Danışman Yrd.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI RÖLE SİSTEMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI RÖLE SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI RÖLE SİSTEMİ 228441 Abdullah SUNGUR 228579 Halil İbrahim YAZICI Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR Haziran 2014

Detaylı

WİRELESS KANTAR TEKNOLOJİSİ İLE KİLO TAKİP SİSTEMİ

WİRELESS KANTAR TEKNOLOJİSİ İLE KİLO TAKİP SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-ElektronikMühendisliği Bölümü WİRELESS KANTAR TEKNOLOJİSİ İLE KİLO TAKİP SİSTEMİ 243389 Tuğçe ŞENOCAK 255503 Ahmet ŞEN Prof.Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU

Detaylı

RÜZGAR VE DALGA ENERJİSİNİN POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

RÜZGAR VE DALGA ENERJİSİNİN POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RÜZGAR VE DALGA ENERJİSİNİN POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 243445 Tutku ÖZ 243413 Ayşe AYTEKİN 243463 Murat

Detaylı

AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ

AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ 243456 Ceyhan ÇORAKÇI 243431 İbrahim Tolga KAMACI Doç. Dr. Halil İbrahim

Detaylı

MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ

MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ 243414-Ozan Emre YILMAZER 243432-Mehmet Mücahit YAĞCI 210370-Hakan YAZICI Yrd.

Detaylı

Fotovoltaik Sistem Deney Seti

Fotovoltaik Sistem Deney Seti T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fotovoltaik Sistem Deney Seti 228453 Ayhan BAŞARAN 243418 Mustafa Emre EREN 228423 Mehdin ÇAPAN Prof. Dr.

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME PROJESĠ PLC KONTROLLÜ ASANSÖR 243392 Efe Mehmet DĠNÇER 243424 Abdullah Mesud AYKAN 243474 Abdulhayy TURUS

Detaylı

Uzaktan Robotik El Kontrolü

Uzaktan Robotik El Kontrolü T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzaktan Robotik El Kontrolü 228574 Hilal ALTUN 228598 Fulya AKDENİZ 228600 Neşe ÜNVER Yrd. Doç. Dr. Kadir

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-ElektronikMühendisliğiBölümü BĠLGĠSAYAR KONTROLLÜ ARAÇ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-ElektronikMühendisliğiBölümü BĠLGĠSAYAR KONTROLLÜ ARAÇ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-ElektronikMühendisliğiBölümü BĠLGĠSAYAR KONTROLLÜ ARAÇ 210226 Serkan DEMİRBAŞ 228443 Yusuf YAZICI Danışman: Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ Haziran,

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

AKILLI STOK SİSTEMİ. 243405 Mustafa Kerem ARMUTCU. 243397 Mehmet SÖNMEZ DOÇ. DR. AYTEN ATASOY. Mayıs 2014 TRABZON

AKILLI STOK SİSTEMİ. 243405 Mustafa Kerem ARMUTCU. 243397 Mehmet SÖNMEZ DOÇ. DR. AYTEN ATASOY. Mayıs 2014 TRABZON AKILLI STOK SİSTEMİ 243405 Mustafa Kerem ARMUTCU 243397 Mehmet SÖNMEZ DOÇ. DR. AYTEN ATASOY Mayıs 2014 TRABZON AKILLI STOK SİSTEMİ 243405 Mustafa Kerem ARMUTCU 243397 Mehmet SÖNMEZ DOÇ. DR. AYTEN ATASOY

Detaylı

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU 243394 Aziz BÜYÜKAKSU 243459 Hakan BEKTAŞ 076421 Ali TOPAL 290907 Bircan ŞAHİN

Detaylı

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU

MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MOBİL ARAŞTIRMA ROBOTU 210205 Ertunç AYYILDIZ 210222 Samed AL 210243 Alper AY Yrd. Doç. Dr. Haydar KAYA

Detaylı

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI 004880 Ünal YILMAZ 243410 Kadir

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

KABLOLU ve KABLOSUZ ASENKRON SERİ HABERLEŞME SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

KABLOLU ve KABLOSUZ ASENKRON SERİ HABERLEŞME SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü KABLOLU ve KABLOSUZ ASENKRON SERİ HABERLEŞME SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Cemal TARAKÇI Adnan BEKTAŞ Hakan

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI 210214 Selçuk DAĞ 210296 Onur DUMAN Danışman Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP

Detaylı

ENGELDEN KAÇARAK ROTASINI TAMAMLAYAN ARAÇ

ENGELDEN KAÇARAK ROTASINI TAMAMLAYAN ARAÇ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ENGELDEN KAÇARAK ROTASINI TAMAMLAYAN ARAÇ 210288 Alparslan ALTINIŞIK Danışman Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM

Detaylı

RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ

RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ 196106 Alper ÇAKAL 210248 Emin Furkan TÖRÜNER Yrd. Doç. Dr. YUSUF

Detaylı

PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ

PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ 254270 Cemil DEMĐR Danışman Prof. Dr. Đsmail H. ALTAŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ Ozan AKBULUT Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU Mayıs 2013 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ YILDIRIM DEDEKTÖRÜ Adı Soyadı 210382 BURKAY TAŞCI 210344 SAMET SOĞUKSULU Danışman

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

BEBEK GÜVENLİK SİSTEMİ

BEBEK GÜVENLİK SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BEBEK GÜVENLİK SİSTEMİ ZEYNEP CANSU YILDIRIM Yard. Doç. Dr. GÖKÇE HACIOĞLU MAYIS 2012 TRABZON T.C. KARADENİZ

Detaylı

METEOROLOJİ İSTASYONU VE HAVA KALİTE İZLEME CİHAZI

METEOROLOJİ İSTASYONU VE HAVA KALİTE İZLEME CİHAZI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü METEOROLOJİ İSTASYONU VE HAVA KALİTE İZLEME CİHAZI Onur Can YARDİBİ Safa Mert KELEŞ Recep SALTAN Yrd.

Detaylı

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI 228535 Ahmet SEZER 228526 Ozan KAR 196131 Gürcan DEMİREL Öğr. Gör.

Detaylı