KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI"

Transkript

1 ISSN: e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 2A0032 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: May 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : Sezgin Kaçar, Cüneyt Bayılmış İlyas Çankaya, Murat Çakıroğlu Sakarya University Sakarya-Turkey KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI ÖZET Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) lar endüstriyel, askeri ve tıbbi alanlarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bunun yanında KAA ların açık ve kapalı alanlarda sıcaklık, nem, basınç, ışık yoğunluğu gibi fiziksel büyüklükleri izlemek için basit uygulamaları bulunmaktadır. KAA lar orman yangını, sel gibi doğal afertlerin tespitinde de etkin biçimde kullanılabilmektedir. KAA ların tüm bu kullanım alanlarında toplanan verilerin uzaktan izlenmesi ve analiz edilmesi önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Sunulan bu çalışmada, bu problemin çözümü için MATLAB programının analiz özelliklerinden yararlanan internet tabanlı bir kullanıcı arayüzü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kablosuz Algılayıcı Ağlar, İnternet Tabanlı Uzaktan İzleme, Asp.Net Tabanlı Web Arayüzü, Matlab Builder NE, Matlab Web Figure DESIGN OF ASP.NET BASED WEB INTERFACE WITH MATLAB BUILDER NE AND MATLAB WEBFIGURE FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS ABSTRACT Wireless Sensor Networks (WSN s) have been commonly used in industrial, military and medical fields. In addition, there are simple applications of WSN s for monitoring physical quantities such as temperature, humidity, pressure, light density in open and close places. WSN s can also be effectively used for detection of natural disasters such as forest fire, flooding. All of these usage fields of WSN s, remote monitoring and analysing collected datas has appeared as an important problem. In the presented work, an internet-based user interface desing which benefits from analysis features of MATLAB programme was performed. Keywords: Wireless Sensor Networks, Internet Based Remote Monitoring, Asp.Net Based Web Interface, Matlab Builder NE, Matlab Web Figure

2 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) lar algılayıcı düğümler ile bu düğümlerden aldığı verileri bilgisayara aktaran baz istasyonundan meydana gelen ve düğümlerin verileri iletmek için radyo frekans sinyallerini kullandığı bir ağ yapısıdır. Algılayıcı düğümler ise genellikle standart piller ile beslenen, ortamdaki sıcaklık, nem, basınç, ışık yoğunluğu gibi fiziksel büyüklükleri algılayabilen, sınırlı işlem yapma kapasitesi olan, kısa mesafeli kablosuz haberleşme yapabilen, düşük güçlü ve düşük maliyetli tüm devrelerdir [1]. Askeri/tıbbi uygulamalar, orman yangını, deprem gibi doğal felaketlerin tespiti ve izlenmesi, fabrika otomasyon ortamlarının izlenmesi, bina güvenliği vb çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olmaları sebebiyle hem endüstriyel uygulamalarda hem de akademik çalışmalarda KAA ların gün geçtikçe kullanımı artmaktadır. Bir KAA oluşturabilmek için birkaç algılayıcı düğüm ile bu düğümlerin topladıkları verileri kullanıcı bilgisayarına aktaracak olan merkezi bir düğüm (baz istasyonu veya sink olarak adlandırılabilir) bulunması yeterlidir. Algılayıcı düğümler topladıkları verileri doğrudan veya birbirleri üzerinden, kablosuz olarak baz istasyonuna ulaştırırlar. KAA larda kablosuz iletim mesafesi kısa olduğu için uzak mesafeli izleme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için birçok teknoloji kullanılabilir. Ancak günümüzde en yaygın ve kullanımı en rahat olan internet teknolojisi ile bu ihtiyacı karşılamak en iyi seçim olacaktır. İnternet teknolojisinin kullanıldığı web tabanlı bir izleme sistemi kullanıcılara, internet bağlantısı olan standart bir masaüstü bilgisayar, laptop, PDA veya cep telefonu gibi cihazlardan, oluşturulan bir KAA ı izleme, bu ağa müdahale etme ve gelen bilgileri analiz etme imkanı sağlayabilir. KAA lar ile gerçekleştirilmiş sistemlerde toplanan verilerin işlenmesi, iletilmesi ve görselleştirilmesi gibi işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan MICAz Kablosuz Algılayıcı Düğüm (KAD) lerini üreten Crossbow firması KAA lar için düğüm konfigürasyonunun ayarlanması, toplanan verilerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, kaydedilmesi ve grafik haline dönüştürülmesi işlemlerini yapan Mote-View adında bir arayüz programı geliştirmiştir [2]. Bu program yalnızca yüklü olduğu bilgisayarda çalışabilmekte, ağ ve internet desteği sağlamamaktadır. Bunun yanında Java tabanlı olarak KAA lar için geliştirilmiş genel amaçlı modüler bir yazılım olan jwebdust ve bir KAA görselleştiricisi olan SpyGalss yazılımı bulunmaktadır [3 ve 4]. Bu iki yazılımın farklı KAA uygulamalarına uyarlanabilmeleri için kullanıcının Java programlama dilini kullanabilmesi gerekmektedir. Geçmiş uygulamalara örnek olarak KAA lara yönelik olarak geliştirilmiş MonSense ve SNAMP uygulamaları verilebilir. MonSense uygulamasında KAA ların geliştirilmesi, görüntülenmesi ve kontrolü amaçlanmıştır [5]. SNAMP (Sensor Network Analysis and Management Platform) da KAA lardan veri alınması, analizi ve görselleştirme amacıyla yapılmış bir uygulamadır [6]. KAA lara yönelik, daha önce yapılmış internet tabanlı uygulamalar da mevcuttur. Örneğin; [7] nolu çalışmada Matlab tabanlı Grafik Kullanıcı Arayüzü (GKA) kullanılarak KAA lar ile çevre izleme sistemi tasarlanmıştır. Bu çalışmada sunucu ve kullanıcı arasında gerçek zamanlı bağlantı olmasına karşın uygulamanın GKA kullanılarak gerçekleştirilmiş olması uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıları GKA ne bağımlı hale getirmekte ve kullanıcı bilgisayarında da Matlab GKA nın kurulu olması gerekmektedir. [8] ve [9] nolu çalışmalarda ise KAA lar için genel amaçlı olarak web tabanlı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 361

3 Sunulan çalışmanın amacı ise bir KAA dan alınan bilgilerin internet üzerinden gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve elde edilen verilerin Matlab Builder NE ile oluşturulmuş bir.net bileşeni sayesinde analizinin gerçekleştirilmesidir. Böylece Matlab programının analiz ve grafik özelliklerini içeren web tabanlı bir arayüz oluşturulabilmektedir. Çalışmanın geri kalan bölümlerinden; Bölüm 2 de çalışmanın önemi belirtilmekte, Bölüm 3 de, kullanılan KAA daki Crossbow firmasının MICAz algılayıcı düğümleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. Bölüm 4 de çalışmada kullanılan Matlab Builder NE ve Matlab Web Figure aracı tanıtılmaktadır. Bölüm 5 de tasarlanan web arayüzü, kullanımı ve elde edilen bulgular sunulmaktadır. Bölüm 6 da ise sonuçlar ve değerlendirmelere yer verilmektedir. 2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Yaptığımız çalışmanın önemi ve diğer web tabanlı uygulamalardan farkı sunucu bilgisayarında standart bir sunucu hizmetinden başka bir yazılıma ihtiyaç duymadan ASP.NET tabanlı, kullanılan.net teknolojisi ve Matlab Web Figure (MWF) ile daha dinamik ve daha görsel bir web arayüz tasarımı olmasıdır. Ayrıca sunucu bilgisayarında Matlab programı kurulu olmaksızın, Matlab programının analiz özellikleri gerçekleştirilen arayüz ile kullanılabilmektedir. Bununla birlikte kullanıcılar herhangi bir standart bilgisayardan herhangi bir tarayıcı programı ile bu web arayüzünü kullanabilmektedirler. 3. MICAz KABLOSUZ ALGILAYICI AĞ DÜĞÜMLERİ (MICAz WIRELESS SENSOR NETWORK NODES) Şekil 1 de MICAz kablosuz algılayıcı düğümü görülmektedir. Yaptığımız çalışmada kullanılan bu düğüm içerisinde ATMEGA128L mikrodenetleyicisi bulunmaktadır. Bu mikrodenetleyici 128 KB kod, 4 KB veri hafızasına sahip olup, 16 MHz de çalışmaktadır. Kablosuz iletişim ise IEEE uyumlu Chipcon CC2420 alıcı/verici tüm devresi ile 250 Kbit/s veri iletim hızında gerçekleşmektedir [2]. Ayrıca ışık, sıcaklık, basınç, nem ve yer değişim hareketlerini algılayabilmek için XMTS_400 algılayıcı kartı da kullanılmıştır. Şekil 1. MICAz kablosuz algılayıcı düğümü (Figure 1. The MICAz wireless sensor network node) 4. MATLAB BUILDER NE VE MATLAB WEBFIGURE (MATLAB BUILDER NE AND MATLAB WEBFIGURE) Matlab Builder NE, Matlab Compiler ürününün bir ek ürünüdür ve Matlab fonksiyonlarına.net programcılarının CLS-compliant dilleri olan C#, VB.Net ve C++ programlama dilleriyle ulaşmalarına olanak verir. Matlab Builder, Matlab kodlarını derleyerek Matlab fonksiyonlarını.net metodlarına dönüştürür. Her Matlab Builder NE bileşeni bir veya daha fazla sınıf içerir. Her sınıf ise derleme işleminden önce eklenen Matlab fonksiyonları için arayüz oluşturur [10]. 362

4 Matlab Builder NE veri dönüşümü, veri sıralama ve dizi biçimlendirme imkanı sağlayarak, derlenmiş kod çağrıldığında Matlab fonksiyonları ve özelliklerinin esnek biçimde kullanılmasını sağlar. Bunun yanında Matlab Builder NE de Matlab data tiplerinin desteklenmesi için MWArray.dll dosyasında tanımlı olan MWArray veri dönüşüm sınıfları bulunmaktadır. Kullanılan veri ve dizileri Matlab a uygun biçime dönüştürmek ve Matlab tan gelen verileri hazırlanan programda kullanabilmek için MWArray.dll dosyası uygulamaya referans olarak eklenmelidir [10]. Matlab Builder NE deki WebFigure özelliği ise Matlab figürlerini bir web sitesinde gösterebilme ve bu figürler üzerinde görsel olarak işlem yapabilme olanağı sağlamaktadır. Bu özellik son kullanıcılara, Matlab programı ve diğer araçlar olmadan grafiksel uygulamaları istedikleri bir yerden yalnızca web tarayıcı aracılığı ile internet üzerinden gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır [10]. Matlab Builder NE derleyicisini kullanarak.dll uzantılı.net bileşeni (component) ni oluşturmak için öncelikle içerisinde yapılmak istenen işlemleri içeren bir Matlab fonksiyonu uygun bir.m dosyası içerisinde tanımlanır. Bu çalışmada Web Figure aracı kullanılacağı için oluşturulan Matlab fonksiyonunda çıktı olarak bir figure tanımlanmalıdır. Şekil 2 de Matlab fonksiyonu ve içerisindeki figure yapısının nasıl tanımlandığı görülmektedir..m dosyası uygun biçimde oluşturulduktan sonra derleme işleminin yapılacağı Geliştirme Aracı (Deployment Tool) çalıştırılır (Şekil 2). Yeni bir proje oluşturulur. Bu esnada.net ile ilgili seçeneklerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Bir diğer dikkat edilecek nokta oluşturulan bileşenin ve içindeki sınıf (class) ın isimlerinin belirlenmesidir. Bu isimler daha sonra web arayüz tasarımı sırasında kullanılacaktır. İsimler verildikten sonra dosya ekle (add file) ikonuna tıklanarak oluşturulan.m dosyası sınıfa eklenir (Şekil 2). Son olarak derleme (build) ikonu tıklanarak derleme işlemi gerçekleştirilir. Geliştirme aracının çalıştırılması. Yeni proje oluşturma ikonu Dosya ekleme ikonu Proje derleme ikonu Eklenen.m dosyası Şekil 2. Matlab Builder NE ile.net bileşeni oluşturma işlemi (Figure 2. The process of creating.net component with Matlab Builder NE) Matlab Web Figure aracını kullanmak için web arayüzü tasarımında kullanılan programda yapılacak ilk işlem Web Figure Control aracı 363

5 (tool) nın araç kutusu (toolbox) na eklenmesidir. Ardından bu araç çalışma ekranına sürüklenerek bırakılır. Aracın özellikler (properties) inde isim (name) kısmına uygun bir isim yazılır ve (scope) kısmında application seçeneği seçilmelidir. Bu ekranda son olarak oluşturulan.net bileşeni referans olarak gösterilmelidir (Şekil 3). Şekil 3. Oluşturulan.Net bileşeni ve Web Figure Control aracının kullanılması işlemi (Figure 3. The process of using of created.net component and Web Figure Control tool) Sonrasında kod ekranına geçilerek Şekil 4 deki kodlar yazılmalıdır. Buradaki değişkenler ve kullanılan grafikciz foksiyonu oluşturulan.net bileşeninde tanımlanan değişken ve fonksiyonlardır. Tasarım ekranında Web Figure Control aracına verilen isim kod ekranında yazılan kodlarda kullanılmıştır (Şekil 4). Şekil 4. Oluşturulan.Net bileşeni ve Web Figure Control aracının kullanılabilmesi için gerekli kodlar (Figure 4. The necessary codes for using of created.net component and Web Figure Control tool) 364

6 5. TASARLANAN WEB ARAYÜZÜ UYGULAMASI (DESIGNED WEB INTERFACE APPLICATION) Gerçekleştirilen web arayüzü tasarımında; Matlab programı ve Matlab Builder NE ile hazırlanmış.net bileşeni, bu bileşen ile uyumlu biçimde çalışabilen ve arayüz tasarımının gerçekleştirildiği Visual Web Developer 2008 Express Edition programı ve sunucu hizmeti olarak da IIS 5.0 (Internet Information Service) kullanılmıştır. Web tasarımının alt yapısı ASP.NET ve kullanılan programlama dili ise C# olarak seçilmiştir. KAA dan gelen bilgiler PostgreSQL veri tabanına kaydedilmekte olup Matlab ve Asp.Net için veriler buradan sağlanmıştır [11]. Şekil 5 de sistemin mimari yapısı ve Şekil 6 da sistemin çalışmasını açıklayan akış diyagramı görülmektedir. Şekil 5. Sistemin mimari yapısı (Figure 5. The system s architecture) 365

7 Şekil 6. Sistemin çalışmasını açıklayan akış diyagramı (Figure 6. The flow chart which explains working of system) 366

8 Yapılan çalışma sonunda KAA lar için kullanıcı web arayüzü Şekil 7 deki gibi tasarlanmıştır. Şekil 7. Tasarlanan web arayüzü (Figure 7. The designed web interface) Bu tasarımda amaç görselliği ve dinamik yapıyı koruyarak karmaşık olmayan ve kullanımı kolay bir arayüz oluşturmaktır. Bunun yanında tasarımın kullanıcıya sunduğu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir; Gerçek zamanlı değer göstergesi kısmında KAA dan gelen değerler kaydedildikleri anda gerçek zamanlı olarak ekranda gözlenebilirler. Bu kısımda bulunan düğüm seçim kısmı ise görüntülenmek istenen düğümü seçmek için kullanılır. İstenen düğüm, düğüm listesinden seçilip Seç butonuna basıldığında ilgili düğüme ait değerler ekrana gelir. Grafik oluşturma tablosunda çizdirilmek istenen grafiğin özellikleri belirlenir. Sensör kısmı grafikte görüntülenmek istenen fiziksel büyüklüğü belirlemek için kullanılırken, 1. ve 2. düğüm seçenekleri karşılaştırmalı grafiklerde hangi düğümlerin karşılaştırılacağını seçmekte kullanılır. Karşılaştırma seçenekleri kısmında tek düğüm için bir grafik veya seçilen iki düğümün karşılaştırıldığı bir grafik tercih edilebilir (Şekil 8 ve Şekil 9). Şekil 8 deki grafikte 3 nolu düğüm için çizilmiş sıcaklık grafiği görülmektedir. Bu grafikte yatay eksende görülen zaman aralığında 3 nolu düğümün bulunduğu ortamdaki sıcaklığın 24 C civarındaki değişimi gözlenmektedir. Şekil 9 da ise 3 ve 4 nolu düğümlerin yatay eksendeki yaklaşık bir saatlik zaman aralığında algıladıkları ışığın değişimi karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Bu grafikte her iki düğümde algılanan ışık şiddetinin birbirine yakın değerlerde (284 lüx civarında) olduğu gözlenmektedir. 367

9 Şekil 8. Tek düğüm için sıcaklık/zaman grafiği (Figure 8. The temparature/time graphic for one node) Şekil 9. İki düğümün karşılaştırıldığı ışık/zaman grafiği (Figure 9. The ligth/time graphic in which two nodes compared) Web arayüzü temelde çizgi ve bar grafiği olmak üzere iki farklı grafik seçeneği sunmaktadır. Çizgi grafiğinde belli bir zaman aralığındaki değer değişimi, bar grafiğinde KAA dan elde edilen değerlerin ortalaması gösterilmektedir. Bunun yanında bar grafiği üç farklı standart sapma aralığı için çizilebilir (Şekil 10). Bar grafiğinde standart sapmanın kullanım amacı KAA dan elde edilen değerlerin yoğunlukla hangi değer aralığında bulunduğunu göstermektir. Bu yoğunluğun standart sapma aralıklarına göre dağılımı şu şekilde açıklanabilir; o Bir standart sapma aralığında olan değerler tüm değerlerin %68,2 sinin, 368

10 o İki standart sapma aralığında olan değerler tüm değerlerin %95,4 ünün, o Üç standart sapma aralığında olan değerler tüm değerlerin %99,8 inin, o bu değer aralığında olduğunu göstermektedir. Şekil 10 da 3 ve 4 nolu düğümlerde elde edilen sıcaklık değerlerinin ortalaması ve iki standart sapma (%95,4) için değerlerin bulunabileceği değer aralığı gösterilmektedir. Şekil 10 daki grafiğin üst kısmında görülmekte olan standart sapma değerleri de kullanılarak elde edilen iki standart sapma aralığında, grafikte 1. Düğüm olarak tanımlanan 3 nolu düğümden algılanan sıcaklık değerlerinin ortalaması yaklaşık 24.4 C olup değerlerin 24.3 C ile 24.6 C arasında değiştiği, 2. Düğüm olarak tanımlanan 4 nolu düğümden algılanan sıcaklık değerlerinin ortalaması yaklaşık 24.3 C olup değerlerin 23.8 C ile 24.8 C arasında değiştiği görülmektedir. Tüm seçimler tamamlandıktan sonra Çiz butonuna basılarak grafik oluşturulur. Oluşturulan grafik Matlab Web figure özelliği taşıdığı için grafiğin bakış açısı değiştirilebilir, grafik yakınlaştırılabilir ve grafiğin yeri şekil sınırları içerisinde değiştirilebilir. Bu sayede tasarımda dinamiklik ön plana çıkmakta ve uygulama kullanıcılar için daha esnek hale gelmektedir. Şekil 10. İki düğümün ortalama değerlerinin karşılaştırıldığı bar grafiği (Figure 10. The bar graphic in which the average values of two nodes compared) 5. SONUÇLAR(CONCLUSIONS) Sunulan çalışmada KAA lar için genel amaçlı, modüler, uygulamalara bağlı olarak kolay geliştirilebilir bir web tabanlı kullanıcı arayüzü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada önceki örneklerinden farklı olarak Matlab Builder NE ve Matlab Web Figure araçları kullanılarak.net platformunda Asp.Net tabanlı bir web tasarımı yapılmıştır. Böylece hem Matlab programının yeni 369

11 versiyonlarına hem de her geçen gün yaygınlaşan ve gelişen.net teknolojisine uyumlu bir arayüz oluşturulmuştur. Yapılan çalışmanın sunduğu en büyük avantaj Matlab programının özellikleri kullanılırken sunucu bilgisayarında Matlab programının kurulu olması gereksinimini ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca çalışmanın bir diğer üstünlüğü ise Matlab Web Figure aracının kullanıcılara sağlamış olduğu dinamik ve esnek yapıdır. Sunulan uygulama bir prototip ve başlangıç çalışması olup, gelecek çalışmalarda daha farklı analiz sonuçları, grafik ve karşılaştırma seçenekleri üzerine odaklanılması düşünülmektedir. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Akyildiz, I.F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., Cayirci, E., (Mart 2002) Wireless Sensor Networks: A Survey, Computer Networks, Cilt 38, Sayı:4, ss: Crossbow MICAZ Data Sheet, Crossbow Technology Inc., 2009, Z_Datasheet.pdf. 3. Chatzigiannakis, I., Mylonas, G., and Nikoletseas, S.E., (2005). jwebdust: a javabased generic applicationenvironment for wireless sensor Networks, Proceedings of the IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Networks (DCOSS), ss: Buschmann, C., Psterer, D., Fischer, S., Fekete, S.P., and Kroler A., (2005) Spyglass: a wireless sesor network visualizer, ACM SIGBED Review, Cilt:2, Sayı:1, ss: Pinto, J., Sousa, A., Lebres, P., Gonçalves, G.M., and Sousa, J., (2006). MonSense Application for Deployment, Monitoring and Control of Wireless Sensor Networks, ACM REALWSN'06 Workshop Program. 6. Yang, Y., Xia, P., Huang, L., Zhou, Q., Xu, Y., and Li, X., (Mayıs 2006). SNAMP: A Multi-sniffer and Multi-view Visualization Platform for Wireless Sensor Networks, IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2006). 7. Cao, X., Chen, J., Zhang, Y., and Sun, Y., (2008). Development of an integrated wireless sensor network micro-environment monitoring System, ISA Transactions, Cilt:47, ss: Hussain, S., Schofied, N., and Martin, A., (2006). Desing of a Web-based application for Wireless Sensor Networks, Proceedings of the 17th International Conference on Database and Expert Systems Applications, ss: Panchard, J., Rao, S., Prabhakar, T.V., Jamadagni, H.S. and Hubaux, J.P., (Mayıs 2006). COMMON-Sense Net: Improved Water Management for Resource-Poor Farmers via Sensor Networks, the International Conference on Information and Communication Technologies and Development(ICTD2006). 10. Matlab Builder NE 3 User s Guide, The Mathworks Inc., Ekim PostgreSQL, 370

MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME SİSTEMİ TASARIMI

MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME SİSTEMİ TASARIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 371-379, 2010 Vol 25, No 2, 371-379, 2010 MATLAB WEB SUNUCUSU KULLANILARAK KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN İNTERNET TABANLI İZLEME

Detaylı

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OMNET++ 4.2.2 Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları OMNET++ OMNET++ (Objective Modular Network Testbed in C++), nesneye yönelik (objectoriented)

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Nesnelerin İnterneti 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 5. Hafta KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Nesnelerin İnterneti 2 Kablosuz Algılayıcı Ağlar (Wireless

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Çağdaş Döner Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu Kasım,4-5,2010 İTÜ, İstanbul Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir, Türkiye

Detaylı

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Emre Okumuş 1, Yusuf Furkan Mutlu 1, Şenol Zafer Erdoğan 2, Fatih Yücalar 2 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 4 MasterPage Bir web sitesi birden fazla sayfadan oluşur. Bu sayfalarda içerik değişirken her sayfada tekrarlanan ögeler ve özellikler

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS

SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI Öğr. Gör. Hakan Aydogan Uşak Üniversitesi hakan.aydogan@usak.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Selami Beyhan Pamukkale Üniversitesi sbeyhan@pau.edu.tr Özet

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM Fatih

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 640-645 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Kablosuz Vücut Alan Ağları İle Mobil Sağlık İzleme Uygulaması Ebru GÜNDOĞDU

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Ders Tanıtım Sunumu 08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Sinan Uğuz 1, Osman İpek 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu sinanuguz@mehmetakif.edu.tr 2 Süleyman

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Bilgisayar ile Problem Çözüm Aşamaları Programlama Problem 1- Problemin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 IT standartları otomasyonu geliştiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 extended Automation Beckhoff, otomasyon dünyasını

Detaylı

NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER

NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER 1 NANO AĞLARDA DİFÜZYON İLE HABERLEŞME ÜZERİNE GELİŞTİRİLMİŞ MODELLEMELER F. Nur KILIÇLI, M. Tuğrul ÖZŞAHİN, H. Birkan YILMAZ, M. Şükrü KURAN, Tuna TUĞCU Boğaziçi Üniversitesi, NetLab İçerik 2 Giriş Difüzyonla

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

İnkübatörlerin Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü İçin Yeni Bir Teknoloji : Kablosuz AlgılayıcıAğlar

İnkübatörlerin Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü İçin Yeni Bir Teknoloji : Kablosuz AlgılayıcıAğlar İnkübatörlerin Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü İçin Yeni Bir Teknoloji : Kablosuz AlgılayıcıAğlar İsmail KIRBAŞ 1, Cüneyt BAYILMIŞ 2, Sezgin KAÇAR 2, İlyas ÇANKAYA 2 1 Bilişim Teknolojileri Alanı Sancaktepe

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 603-608 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi RFID Modülü İle Kapı Giriş-Çıkış Takip Sistemi Uygulaması Faruk BEKTAŞ a,*,

Detaylı

NJ-NJ ETHERNET/IP HABERLEŞMESİ

NJ-NJ ETHERNET/IP HABERLEŞMESİ NJ-NJ ETHERNET/IP HABERLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Giriş NJ Kontrolcü Ayarlarının yapılması Sysmac Studio da Global Değişken Atama Ethernet/IP Bağlantı Ayarlarının yapılması Sysmac Studio da Değişkenlerin İzlenmesi

Detaylı

Koordinat Dönüşümleri (V )

Koordinat Dönüşümleri (V ) KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ ve FARKLI KOORDİNAT SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞMA FieldGenius ile birden fazla koordinat sistemi arasında geçiş yaparak çalışmak mümkündür. Yaygın olarak kullanılan masaüstü harita ve CAD

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI Osman TAN İlker KORKMAZ Okan GİDİŞ Sercan UYGUN AB'09, Harran Üniversitesi, 11.02.2009 1/21 SUNUM İÇERİĞİ Giriş RFID ve RFID Uygulamaları Problem Tanımı Motivasyon

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği

Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gezgin Etmen Sistemlerinin Başarım Ölçümü: Benzetim Tekniği Gürol Erdoğan 1, Mustafa Yıldız 1, Mehmet Erdem Türsem 2, Selahattin Kuru 1 1 Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Gas Gelişmiş Hidrolik Modelleme Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Doğalgaz dağıtım ve iletim şebekelerinde günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ. S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar.

S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ. S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar. S7 300 HABERLEŞME SİSTEMİ S7 300 plc MPI, Profibus ve Endüstriyel Ethernet gibi haberleşme ağlarına bağlanabilme olanağı sağlar. CP 5611 PCI HABERLEŞME KARTI: CP511 HABERLEŞME KARTI VE ADAPTÖR: S7 300

Detaylı

Web Tabanlı Sağlık Yönetim Sistemi: e-sağlık

Web Tabanlı Sağlık Yönetim Sistemi: e-sağlık Web Tabanlı Sağlık Yönetim Sistemi: e-sağlık Emre Dandıl 1, Ümit Şener 2 1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Bilecik 2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1

TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1 TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 2 Bu

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 KURULUM SQL SERVER 2016 yılı başlarında piyasaya çıkan SQL Server

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü busra.ozdenizci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Büşra Özdenizci 2. Doğum Tarihi : 1987 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim

Detaylı

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Qsign Manager. Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Digital Signage Software Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign Manager Hızlı Başlangıç Kılavuzu Qsign, Windows tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalışabilen ağdaki istemci ekranlara (client) yerel

Detaylı

K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi

K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi Uğur Bekçibaşı 1, Abdullah Sevin 2, Hüseyin Ekiz 2, Cüneyt Bayılmış 2, İsmail Ertürk 3, Sedat

Detaylı

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri Aracı Kurumlar İçin EX-API İzleme ve Raporlama Uygulaması APIMON for IT APIMON for IT Nedir? APIMon-IT; aracı kurum yetkililerinin, EXAPI, VOBAPI gibi emir iletim kanallarını gerçek zamanlı olarak takip

Detaylı

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi Cengiz Coşkun 1, Abdullah Baykal 2 1 Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Diyarbakır 2 Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi, Matematik

Detaylı

ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI. Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi

ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI. Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi ARDIŞIL DİYAGRAM YAPI DİYAGRAMI Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi İçindekiler Ardışıl Diyagram Nedir ve Neden Kullanılır... 3 Ardışıl Diyagram Elemanları... 3 MS Visio ile Ardışıl Diyagram Çizimi... 5 Violet

Detaylı

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu

KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu KANTAR UYGULAMASI Kurulum Kılavuzu Serhat Öztürk Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş. v.1.0 Kantar Uygulaması üç temel parçadan oluşur. Veritabanı, WCF servisi ve Masaüstü uygulaması. Bu nedenle sistemde

Detaylı

Programa giriş MSSQL versiyonuna göre iki ayrı şekilde yapılmaktadır.

Programa giriş MSSQL versiyonuna göre iki ayrı şekilde yapılmaktadır. 20 Eylül 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : ETASQLMNG YEDEKLEME ve GERĐ YÜKLEME Yedekleme verilerin korunması açısından çok önemli bir işlemdir. Düzenli olarak ve verilerin

Detaylı

Data Structures Lab 1 2012-Güz

Data Structures Lab 1 2012-Güz Data Structures Lab 1 2012-Güz C# Ortamı Tanıtımı ve Uygulama Geliştirilmesi Visual Studio 2010 Ortamının Temini -NYG'ndan MSDN üyeliği için başvuru dilekçesi alınıp doldurulmalı ve yine NYG'ye teslim

Detaylı

emon: Gerçek Zamanlı Gömülü Sistemlerin Çalışma Zamanı Görselleştirilmesi İçin Monitör Yazılımı

emon: Gerçek Zamanlı Gömülü Sistemlerin Çalışma Zamanı Görselleştirilmesi İçin Monitör Yazılımı emon: Gerçek Zamanlı Gömülü Sistemlerin Çalışma Zamanı Görselleştirilmesi İçin Monitör Yazılımı 1 Berkant AKIN Mehmet GÖKÇAY, Kaan DOĞAN TUBİTAK-SAGE Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı Ankara, 2010 Neden

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA BÖLÜM 9 9. FORMLAR ve ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA Bu bölümde Oracle Forms programı ile örnek bir form hazırlanması anlatılacaktır. 9.1 ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma Nasıl Delphi programının

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

YAZILIM ÜRÜN HATTI DEĞĐŞKENLĐĞĐNĐN DENETĐM ÇEVRĐMĐ ĐLE ELE ALINMASI

YAZILIM ÜRÜN HATTI DEĞĐŞKENLĐĞĐNĐN DENETĐM ÇEVRĐMĐ ĐLE ELE ALINMASI YAZILIM ÜRÜN HATTI DEĞĐŞKENLĐĞĐNĐN DENETĐM ÇEVRĐMĐ ĐLE ELE ALINMASI Emra AŞKAROĞLU ASELSAN A. Ş. 1 ĐÇERĐK Yazılım Ürün Hattı nedir? Yazılım Ürün Hattı Değişkenliği Ürün Özellik Ağacı Oluşturma Uygulama

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi *

K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi * K-ATKS: Kablosuz Algılayıcı Ağ Kullanarak Gemiler İçin Geliştirilen Bir Acil Durum Tespit ve Kurtarma Sistemi * Uğur Bekçibaşı 1, Abdullah Sevin 2, Hüseyin Ekiz 2, Cüneyt Bayılmış 2, İsmail Ertürk 3, Sedat

Detaylı

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA

MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ANKARA Güç Sistemleri Planlaması için Elektrik Şebekelerinin Coğrafi Haritalar Üzerinde Görselleştirilmesi Simulation of Electrical Networks on Geographic Maps for Power System Planning Mehmet DEMİRCİOĞLU Araştırmacı

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7 BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım Sunum 7 Component(Bileşen) Diyagramları Sistemin fiziksel yapısını modellemede kullanılır. Bu fiziksel yapıdan kasıt gömülü kontroller, portlar, arayüzlerin yanı

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Vega Web Sipariş Kurulum

Vega Web Sipariş Kurulum Vega Web Sipariş Kurulum - Web Sipariş Setup ı Mutlaka VegaWin Programlarının Kurulu olduğu sunucuya kurulmak zorundadır - WebSipariş ve VegaWin Setuplarının kurulu olduğu sunucu asla bir User gibi kullanılmayacaktır

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

SIMMAG Kullanım Kılavuzu. Adem Ayhan Karmış. Ana Ekran

SIMMAG Kullanım Kılavuzu. Adem Ayhan Karmış. Ana Ekran SIMMAG Kullanım Kılavuzu Adem Ayhan Karmış Ana Ekran Program çalıştırıldığında tek bir form uygulaması olarak açılmaktadır. Sol tarafta bulunan menü den menü elemanları kullanılarak gerekli olan formlar

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org Solution of Forward Kinematic for Five Axis Robot Arm using ANN A. Mühürcü 1 1 Sakarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ BİLGİ

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Mikro işlemler Fetch cycle Indirect cycle Interrupt cycle Execute cycle Instruction

Detaylı

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA 1. Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek

Detaylı

Programlama Dilleri II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Programlama Dilleri II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlama Dilleri II Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ders Hakkında.NET, Ye n i Je n era syo n Inter n et in geliştirilmesi için gerekli ürün ve teknoloji platformudur. Bugün sayısal

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME KURALLARI Örnek 9: Aşağıdaki açık çevrim blok diyagramının transfer fonksiyonunu bulunuz? 2 BLOK DİYAGRAM İNDİRGEME

Detaylı

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi;

Detaylı

Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı

Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı Windows Mobile İşletim Sistemleri İçin Veri Giriş Yazılımı Yasin Hınıslıoğlu 1 Mehmet Serdar Güzel 2 1 Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2 Ankara Üniversitesi Bilgisayar

Detaylı

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların bilgilerini saklamalarına, program yüklemelerine izin

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Android projesi oluşturabilir, Android projesini çalıştırabilir, Android projesi genel yapısını açıklayabilir, Activity kavramını açıklayabilir,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

Ortam Kontrol, Otomasyon ve Monitoring Sistemi...

Ortam Kontrol, Otomasyon ve Monitoring Sistemi... Ortam Kontrol, Otomasyon ve Monitoring Sistemi... Bilgi İşlem Merkezleri Sunucu ve İletişim Ağı Sistem Odaları veya Kabinleri Güvenlik Sistemleri Merkezleri veya Panoları Elektrik Dağıtım Merkezleri veya

Detaylı

HORİZON 2020 Hakemlik Kaydı

HORİZON 2020 Hakemlik Kaydı HORİZON 2020 Hakemlik Kaydı Hülya GÜMÜŞ TTO EXPERT Hakemlik kaydı yapılacak web adresini bulmak için Google da Horizon 2020 sign up yazılır ve Research Participant Portal yazılı link tıklanır. Expert linkine

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

AlgoTrader. Algorithmic Trading Platformu. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

AlgoTrader. Algorithmic Trading Platformu. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. AlgoTrader Algorithmic Trading Platformu Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. AlgoTrader Tanımı AlgoTrader, esnek bir yapı içinde kullanıcılara strateji geliştirme ve test etme ortamı sunan, İMKB, VOB,

Detaylı

Ürün Ekleme Kitapçığı

Ürün Ekleme Kitapçığı Ürün Ekleme Kitapçığı İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN EKLEME 3 1.1.KULLANICI GİRİŞİ 3 2.Ürün Menüleri 5 2.1.Genel 5 2.2.Veri 5 2.3. Bağlantılar 8 2.4. Özellik 8 2.5. Seçenek 9 2.7. İndirim 10 2.8. Kampanya 11 2.9.

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması

Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması İ. Yabanova 1 S. Taşkın 2 H. Ekiz 3 1 Afyon

Detaylı

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine

Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine Plazma İletiminin Optimal Kontrolü Üzerine 1 Yalçın Yılmaz, 2 İsmail Küçük ve 3 Faruk Uygul *1 Faculty of Arts and Sciences, Dept. of Mathematics, Sakaya University, Sakarya, Turkey 2 Faculty of Chemical

Detaylı

Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı

Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı FARUK ÇUBUKÇU EXCEL AKADEMİ Excel de Pivot Tablolar Tasarım ve Kullanımı Pivot tablolar; satışlar, siparişler gibi verileri gruplamayı, alt toplamlarını almayı ve filtreleme işlemleri yapmayı sağlayan

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı