8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium"

Transkript

1 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium Eylül 2014, Trakya Üniversitesi /18-20 September 2014, Trakya University 1.Gün/1 st Day :30 10:00 Kayıt/Registration 10:00 10:45 Açılış/Opening Ceremony 10:45 11:00 Ara/Break 11:00 11:45 (Büyük Salon) Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Jane Seale Accessibility is not enough: An examination of the role universities should play in using technologies to promote the inclusion of disabled students? 11:45 12:30 (Büyük Salon) 12:30 14:00 Öğle Yemeği/Lunch Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Hüseyin Uzunboylu Mobil Öğrenme Ortamlarında Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar Oturum/Session -1-14:00 15:15 Oturum Başkanı/Chairman:/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ Salon/Hall - B1 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisinin Web Destekli Öğretim Bağlamında İncelenmesi Taha YAZAR, Ömer ŞİMŞEK Etkileşimli Tahtada Çoklu Ortam Nesneleriyle Öğretimin Öğretmen Adaylarının Zenginleştirilmiş İçerikle Öğretime Yönelik Tutumlarına Etkisi Erkan TEKİNARSLAN, Ercan TOP, Melih Derya GÜRER Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Kullanılan Öğrenme Analitikleri Araçlarının İncelenmesi Esra YILDIZ, Ferhat BAHÇECİ Öğretmen Adaylarının, Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Tayfun TANYERİ, Hüseyin ÖZÇINAR Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Ümmühan ORMANCI, Salih ÇEPNİ Oturum Başkanı/Chairman:/Chairman: Doç.Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Salon/Hall B2 Öğretmen Adaylarının Teknoloji Bütünleştirme Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma M. Betül YILMAZ Araştırmalardaki Web 2.0 Teknolojileri Kullanım Eğilimleri: Dönemi İçerik Analizi Serdar ÇİFTCİ, Alparslan DURMUŞ Avrupa Ülkelerinde Yeni Nesil Öğrencilere Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı Kazandırma Yaklaşımları ve Türkiye deki BT Uzmanları Görüşleri Ayşe GÜNAY, Feza ORHAN Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2.0 Uygulamalarının İncelenmesi Arif Cem TOPUZ, Önder YILDIRIM, F. Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ Kitlesel Açık Çevrimiçi Kursların (KAÇK -MOOCs) Kuramsal Temelleri, KAÇK Uygulamaları ve Araştırmaları Hayriye Tuğba ÖZTÜRK, Yücel TEKİN Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yavuz AKBULUT Salon/Hall B3 From the View of ICT Coordinators: Problems and Solutions About Usage of ICT in Turkish Secondary Schools İbrahim DUMAN

2 Are Pedagogical Agents Effective On Learning? A Literature Review Sezin EŞFER, Kürşat ÇAĞILTAY The Use of 3D Virtual Learning Environments in Training Foreign Language Teachers Tuncer CAN, İrfan ŞİMŞEK Higher Education Students Profiles and Perspectives of Web 2.0 Technologies Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Zehra ÖZDİLEK, Semiral ÖNCÜ, Adem UZUN Pre-Service and In-Service High School Mathematics Teachers Beliefs & Views About Using Calculators Erdat ÇATALOĞLU, Pelin KONUK Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU Salon/Hall B4 Öğretim Elemanlarının Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşleri Can MEŞE, Ali Haydar BÜLBÜL, Abdullah KUZU Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Görüşleri Kadir DEMİR, Ercan AKPINAR Portfolyo Değerlendirmeye Yeni Bir Bakış Açısı: M-Portfolyo Oğuzhan ÖZDEMIR, Hüsamettin ERDEMCİ Redesigning Existing Online Courses For Mobile Learning Environments Hamza POLAT, Ömer DELİALİOĞLU Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Doyumu, Yaşam Tatmini ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Yalın Kılıç TÜREL, Abdurrahman YILDIRIM Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Salon/Hall B5 Zihinsel Engelli Öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri: Topluma Hizmet Dersi Örnek Uygulaması İncelemesi Sibel DOĞAN, Göknur KAPLAN AKILLI, Kürşat ÇAĞILTAY Az Görenler için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği Mehmet DÖNMEZ, Kürşat ÇAĞILTAY Görme Engelli Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi Gül ÖZÜDOĞRU, Anıl ÖZÜDOĞRU Sanal Paylaşım Ortamı Olarak Pbworks ün Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitime Destek Olarak Eğitimde Kullanılmasının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Zerrin AYVAZ REIS İşitme Engelli Öğrencilerin Matematik Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanılması Tolga DEMİRHAN, Erdem UÇAR Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN Salon/Hall B6 Kodu ile Kendi Oyununu Geliştiren Çocuklar Serhat Bahadır KERT, Selda KAYAK, Mehmet Fatih ERKOÇ, Köksal AVİNCAN Problem Çözme Becerisinin Kazandırılmasında Eğitsel Oyunlar: Bir Literatür Taraması Büşra ÖZMEN, Seda ÖZER, Yalın Kılıç TÜREL Sunum Becerilerinin Akran Değerlendirmesine Arkadaşlığın Etkisi Oğuzhan ÖZDEMIR, Didem ERDEM Web 2.0 Teknolojisiyle Gelişen Yeni Medya Okuryazarlığı Ölçek Geliştirme Çalışması Mustafa KOÇ, Esra BARUT Araştırmacı Çocuklar: İnternette Karşılaşılan Riskler Konulu Bir Bilimsel Araştırma Sürecinin Yansımaları Pelin DÖNMEZ, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Abdullah KUZU, Hatice Ferhan ODABAŞI

3 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Salon/Hall B7 Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Olan Ortaokul Öğrencilerinde Saldırganlık Duygusunun İncelenmesi Belkıs KAYA, Özge GÜCÜN Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Yürütücü Biliş Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Serdar ÇİFTCİ, Hilal SAKALLI Öğretim ve Öğrenimi Geliştirmek için Tablet Bilgisayar Kullanımı: Avantajlar, Sınırlılıklar ve Çözüm Önerileri İbrahim ARPACI Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnterneti Etik Kullanma Düzeyleri Mehmet KURT, Hafize KESER Öğretmen Adayları İçin Hazırlanan Algılanan İnternet Riskleri Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları Onur DÖNMEZ, H. Ferhan ODABAŞI, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Abdullah KUZU, Ümit GIRGIN 15:15 15:30 Oturum Arası/Break Oturum/Session -2-15:30 16:30 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR Salon/Hall B1 Fen ve Teknoloji Derslerinde Tablet Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Ayça FİDAN Uygun ve Etik İnternet Kullanımına Dair Öğretmen ve Öğrencilerin Dijital Öykü Algıları Okan ARSLAN, Selcan KİLİS, Pelin YÜKSEL ARSLAN, Soner YILDIRIM Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Durumların Belirlenmesi Salih ÇEPNİ, Ümmühan ORMANCI Bulut Bilişim Servislerini Kullanarak Hazırlanan Öğrenme Ortamında Öğrenci Etkileşimi ve Etkinliklere Katılımlarının İncelenmesi Melih ENGİN, Ömür UYSAL, İ. Alper KÖSE Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Özcan Özgür DURSUN Salon/Hall B2 Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik Algı ve Kaygı Düzeyi Ölçeklerinin Geliştirilmesi Gamze DOĞAN, Ebru KILIÇ ÇAKMAK Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tablet Bilgisayar ve E-Kitapların Kullanım Durumları Önder YILDIRIM, Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ Eğitimde e-portfolyo Kullanımı ile İlgili Alan Yazın Taraması Güleser MAYA, İsmail ŞAHİN Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında Dağıtımı Gerçekleştirilen Tabletlerden Erişilebilen Uygulamaların Kullanım Analizi Hatice SAKARYA, Nurcan TÜR, Pınar YILMAZER Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kazanımlarına Uluslararası Bir Bakış Tuğra KARADEMİR, Tuğba Hayriye ÖZTÜRK, Ayfer ALPER Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serkan ÇELİK Salon/Hall B3 ipad in Education: Views of Private School Students, Teachers, and Parents Yavuz SAMUR, Burak GENÇAY The Implications of Mobile Learning Into Inquiry-based Instruction in K-12 Level Muruvvet DEMİRAL-UZAN, Erol UZAN

4 Augmented Reality Applications in Education Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Tuncer AKBAY, Sezan SEZGİN A Comparative Case Study on the Supportive Role of Mobile Phone Short Message Service in the Use of Social Networking Services in Formal Education Can MIHÇI, Nesrin ÖZDENER Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Murat KAYRI Salon/Hall B4 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Mithat ELÇİÇEK, Ferhat BAHÇECİ Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi Abdullah KUZU, Yüksel KOCADORU, H. Ferhan ODABAŞI, Ayhan BAYRAK Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerini Kazandırmadaki Etkisinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi İbrahim GÖKDAŞ, Fulya TORUN Öğretmen Adaylarının TPİB ve Mesleki Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki Gülbin KIYICI, Abdullah TOKU Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Feza ORHAN Salon/Hall B5 Eğitim Kurumlarında E-Demokrasinin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Algıları: Antalya İli Örneği Serkan ŞENDAĞ, İbrahim ARI Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri Açmazı: Olmayan Sorulara Cevap Yaratma Sanatı Soner YILDIRIM, Müge ADNAN BÖTE Öğrencilerinin 21. YY Becerileri Algılarının Kelime İlişkilentirme Testi Yoluyla Saptanması Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Tuncer AKBAY, Sezan SEZGİN Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğilimleri Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme Salih BARDAKCI, Halil İbrahim AKYÜZ, Serap SAMSA-YETİK, Hafize KESER Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Mukaddes ERDEM Salon/Hall B6 BÖTE Alanında Yılları arasında Yapılan Yüksek Lisans Tezleri Doğrultusunda Yeni Yönelimler Tarık BAYRAKÇI, Özgen KORKMAZ Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak E-Kitap Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Adem ÖZKAN, Serkan KABA, Ömer ARPACIK, Yüksel GÖKTAŞ Öğretmen Adaylarının İnternet Etiği Algıları ve Kontrol Odağı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nilgün TOSUN, Aynur GEÇER Turnitin Kullanımının Öğretmen Adayı Ödevlerindeki Aşırmacılığı Önlemede Etkisi Yahya İLTÜZER, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK, Sibel BARIN Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Erkan TEKİNARSLAN Salon/Hall B7 Toplumsal Değişim Bağlamında İnternet Üzerine Etik ve Sosyolojik Bir Değerlendirme İbrahim SEZGÜL, Murat ÖZNANECİ, Arzu BİLİCİ Türkiye de Son Yirmi Yıl İçinde Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri (ÖTT) alanında Gelişmeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlara Bakış: Bir Meta Analiz Çalışması İsmail İPEK, Ömer Faruk SÖZCÜ, Hüseyin KINAY BÖTE Öğrencilerinin Öğretim Programı Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Muhittin ŞAHİN, Tarık KIŞLA, Mustafa Murat İNCEOĞLU Simülasyonların İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Akademik Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi Şuayip KILIÇ, Erman KÖSE, F. Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ 16:30 16:45 Oturum Arası/Break

5 Salon/Hall (B6) 16:45 18:15 19:30 22:00 Panel -2- İşitme Engellilerin Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Deneyimleri Doç.Dr. Cem ÇUHADAR, Doç.Dr.Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Doç.Dr. Adile Aşkım KURT, Yrd.Doç.Dr. Sema ÜNLÜER, Arş.Gör. Onur Dönmez Açılış Kokteyli/Cocktail (Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri) 2.Gün/2 nd Day :45 09:30 (Büyük Salon) Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Dr. David Metcalf 09:30 09:45 Oturum Arası/Break Oturum/Session -3-09:45 11:00 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Veysel DEMİRER Salon/Hall B1 Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Karşı Tutumları ve Kullanım Düzeyleri Filiz VAROL, Esat YILDIRIM Eğitimde Tablet PC Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumları Levent ÇETİNKAYA, Mehmet KURT Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Tartışma Ortamlarına Yönelik Görüşleri Ferhat Kadir PALA, Mukaddes ERDEM Anatomi Dersinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Tutumları Gökçen ÖZGÜNGÖRDÜ, Ercan TAMĞAÇ, Gizem ÇEVİK, Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ Büyük Veri ve Eğitimsel Veri Madenciliğinin Eğitim Alanına Katkılarının İncelenmesi Aylin TUTGUN ÜNAL Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Salon/Hall B2 Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Moodle Örneği Nadire CAVUS, Sezer KANBUL İlişkisel Veritabanı Tasarım Sürecinde Varlık Şemalarının Öğrenilmesi Mehmet KAHRAMAN, Emre BAYSAN Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-yeterlik Düzeyleri ile Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişki Uğur BAŞARMAK, Alpaslan DURMUŞ Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının TPACK Gelişimine Nitel Bir Bakış Açısı Levent DURDU, Funda DAĞ Öğretmenlerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Kaygıları ve Teknoloji Yeterlikleri Arasındaki İlişki Hasan TENKOĞLU, Recep ÇAKIR Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serkan ŞENDAĞ Salon/Hall B3 Signaling Cueing in Animation Habibe ALDAĞ How do Instructional Design Students Design? Muruvvet DEMIRAL-UZAN

6 Knowledge Building And Transactional Distance Theory Derya KICI, Hamdi ERKUNT The Only Thing That Doesn't Change is the Change Itself: Faculty Technology Mentoring Case Study from the Lenses of Concern Based Adoption Model (CBAM) Merve BAŞDOĞAN, Evrim BARAN Yabancı Dil Öğretiminde 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Ömer Faruk SÖZCÜ, Müleyke ŞAHİNLER ALBAYRAK, İsmail İPEK, Hüseyin KINAY Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Tolga GÜYER Salon/Hall B4 Lise Öğrencilerinde İnternet ve Facebook Bağımlılığı Özlem ÇAKIR, Fatih KEZER, Neşe ABBAK Öğrencilerin Gezinme Stratejilerinin Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarında Gezinme Süreleri, Ziyaret Ettikleri Bağlantı Sayıları ve Kaybolma Algılarına Etkileri Filiz ÇELEBİ, Nurettin ŞİMŞEK Vitamin Eğitim Yazılımının Temel İşlevlerinin ve Matematik Dersi Modülünün Kullanılabilirliği Ayşe BAĞRIACIK, Gülsüm KAPANOĞLU Mobil Cihazlar Aracılığıyla İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri Selcan KAYAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Tarafından ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Tasarlanan Z- Kitaplara Yönelik Tasarımcı Görüşleri Yalın Kılıç TÜREL, Seda ÖZER Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Gonca KIZILKAYA CUMAOĞLU Salon/Hall B5 Çevrimiçi Tartışmalarla Desteklenen Mikroöğretim Uygulamasında Öğrenme Stilinin Öz Yeterlik ve Pedagojik Yeterliğe Etkisi Serap SAMSA YETİK Toplumsal Buradalık Algısının, Bilişsel ve Öğretimsel Buradalık Algısını Yordama Gücü Ebru ÖZTÜRK, Mukaddes ERDEM, Deniz DERYAKULU Yüksek Eğitimde Teknoloji Destekli İşbirlikli Kavram Haritaları Kullanımı Ömer Faruk İSLİM, Teresa DEBACKER, Jacgueline GOLDMAN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Başarılarının İlişkisi Devkan KALECİ, Uğur ÖZHAN Oyunlaştırma Stratejilerinin Ders İçerisinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zeynep AVİNÇ, Abdulkadir KARA, Zeynep TURAN, Yüksel GÖKTAŞ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Yusuf Levent ŞAHİN Salon/Hall B6 Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Amaçlı İnternet Kullanma Düzeyleri Feride KAYAN, Ömer Faruk SÖZCÜ Grafik Tasarım Eğitimi Üzerinden Dijital Teknolojilerin Sağladığı Yeni Olanaklar, Yeni Çalışma Alanları ve Disiplinlerarasılık Kavramı Ekrem Çetin BİGAT Sanal Öğrenme Ortamları İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Çağdaş ERBAŞ, Veysel DEMİRER Sosyal Ağ Destekli RSS Okuyucu Kullanımı ve Yaşam Boyu E-Öğrenme Süleyman Eren YÜRÜK Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Kullanımına İlişkin Görüşleri: ÇOMUZEM Örneği Tülay DARGUT

7 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç. Dr. Özden ŞAHİN İZMİRLİ Salon/Hall B7 Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri İsmail GÜLEÇ, Süleyman SULAK, Ahmet Naci ÇOKLAR Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Ortamlarına Uyum Süreçlerinin Aşamalarının İncelenmesi: KTÜ Örneği Hasan KARAL, Elvan KOL Uzaktan Eğitimde Sosyal Ağların Kritik Rolleri Nihal DULKADİR, Ö. Özgür DURSUN, H. Ferhan ODABAŞI Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitimde Etkileşimi Etkileyen Faktörler Yiğit Emrah TURGUT, Hasan KARAL Türk Alan Uzmanları Perspektifinden Dijital Ebeveynlik Rollerinin Belirlenmesi Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Onur DÖNMEZ, Fatih YAMAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim AKYÜZ Salon/Hall Büyük Salon Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilişim Etiğine İlişkin Algıları: Bir Metafor Çözümlemesi Çalışması Elif Buğra KUZU Okul Öncesi Öğrencilere Psikomotor Becerilerin Öğretiminde Fiziksel Etkileşimli Oyunların Kullanılması Gökçen ÖZGÜNGÖRDÜ, Muharrem AYDIN, Sevda KÜÇÜK, Yüksel GÖKTAŞ Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çocuk Modülünün Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi Eylem KILIÇ, Hayrullah URCAN, İsrafil ÇELİK, Meriç BOYNUKARA BÖTE Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayça ÇEBİ, İlknur REİSOĞLU,Tuğba BAHÇEKAPILI Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Fatih Projesi ve Dünyadan Örnekler Celal KARACA, Mehmet ÖZKAYA 11:00 11:15 Oturum Arası/Break Salon/Hall (B6) 11:15 12:45 Panel -1- Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler Prof.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç.Dr. Yavuz AKBULUT, Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ 12:45 14:00 Öğle Yemeği/Lunch (Büyük Salon) 14:00 14:45 Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Marilyn Campbell What we know and what we don't know about cyberbullying and how will we find out? 14:45 15:00 Oturum Arası/Break

8 Oturum/Session -4-15:00 16:15 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Nadire ÇAVUŞ Salon/Hall B1 Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Yasemin KARCI Eğitsel Matematik Oyununun I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler Konusuna İlişkin Lise 9.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi Benay KARAGÖZ, Özlem ŞENGÜL, Yavuz SAMUR Bilgisayar Ortamındaki Uygulama Sınavlarına Yönelik Kontrol Edilebilir Bir Ölçme Ortamının Tasarımı Mustafa Ali AKCA, Esra BARUT, Tuncay AYDOĞAN Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları Nurullah TAŞ, Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ Okul Öncesi Çocuklarının Programlama İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi Nuray GEDİK, Mustafa Çetin, Ceren KOCA Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Özgen KORKMAZ Salon/Hall B2 Artırılmış Gerçeklik Ortamının Tasarımında Tercih Edilen Öğretim Tasarım Modelleri Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Düzenlenmesinin, Öğrencilere Üç Boyutlu Düşünme Becerisi Kazandırılmasında Sağlayacağı Avantajlar Deniz Ayşe YAZICIOĞLU Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanma Öz- Yeterlik İnançlarının İncelenmesi Nezih ÖNAL, Emin İBİLİ Etkileşimli Beyaz Tahta Kullanımına İlişkin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Süleyman Nihat ŞAD, Uğur ÖZHAN, Seda AKTI ASLAN, Sümeyra Zeynep ET, Mümtaz KARADAĞ, Mustafa DEMİR, Esra ŞAHİN Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Kavramı ile İlgili Algıları: Bir Metafor Çalışması Ahmet Murat UZUN, Erhan ÜNAL Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ömer DELİALİOĞLU Salon/Hall B3 One Usage of Geogebra in Enhancing Pre-service Mathematics Teachers Content Knowledge Karmelita PJANIĆ, Edin LIĐAN Visualisation of Relationship between a Function and Its Derivative Karmelita PJANIĆ, Edin LIĐAN, Admir KURTANOVIĆ Research Trends in the Field of Human Computer Interaction Ali BATTAL, Halil KAYADUMAN, Kürşat ÇAĞILTAY The Perfect e-learning Instruction with Learning Interface Design Principles and ID Models Ömer Faruk SÖZCÜ, İsmail İPEK, Erkan TAŞKIN 1+1=3 Systems of Transvergent Communication Frederico FIALHO TEIXEIRA, Müge BELEK FIALHO TEIXEIRA Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER Salon/Hall B4 Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Etkililiğinin Karşılaştırılması Sami ACAR, Gülsüm KAPANOĞLU, Ceren YAVUZ, Halil İbrahim BÜLBÜL E-Okul Mobil Uygulamasının Kullanıcı Temelli Değerlendirilmesi: Bir Kullanılabilirlik Çalışması Eylem KILIÇ, Hayrullah URCAN, İsrafil ÇELİK, Meriç BOYNUKARA

9 Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Öğrenci Katılımı ve Ders Başarısı: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Mustafa KOÇ Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Halil YURDUGÜL Bulut Öğrenme Yönetim Sitemleri Mehmet KAHRAMAN, Erhan ÜNAL Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Zülfü GENÇ Salon/Hall B5 İngilizce Kelime Öğretimi İçin Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi Öner AYTAŞ, Ahmet TEKİN Ters-Yüz Sınıf Yönteminin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Zeynep TURAN, Yüksel GÖKTAŞ Problem Tabanlı Bir Çevrimiçi Dersin Tasarımı ve Etkililiğinin Sınanması Sevil YAŞAR, Abdullah Yasin GÜNDÜZ, Ecenaz ALEMDAĞ, M. Emin AKPOLAT, Ömer ARSLAN, Mukaddes ERDEM Öğretim Tasarımı Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Mehmet KAHRAMAN Elektronik Kitap Destekli Matematik Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kübra BAL ÇETİNKAYA, Feza ORHAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Sinan KAYA Salon/Hall B6 Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyon Düzeylerinin İncelenmesi Bünyamin ATICI, Süleyman Eren YÜRÜK Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Feyzi KAYSİ, Emrah AYDEMİR, Mehmet GÜROL Bilgi Güvenliği Farkındalığı Ölçeğinin İlk Bulguları Hüseyin KINAY, Ömer Faruk SÖZCÜ, Erkan TAŞKIN, İsmail İPEK Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Becerilerine İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması Esra BARUT, Çağdaş ERBAŞ, Cemal Hakan DİKMEN, Nurcan SAK, Veysel DEMİRER BT Öğretmen Adayları Bakış Açısıyla Öğretim Tasarımcısı Yeterlilikleri Canan ÇOLAK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Alpaslan DURMUŞ Salon/Hall B7 Öğretmenlerin Twitter Etkinliklerinin İncelenmesi İsmail TONBULOĞLU, Mübin KIYICI Facebook Gruplarında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Etkileşimi: Beş Yıllık Bir Deneyim Serkan İZMİRLİ, Özden ŞAHİN İZMİRLİ, Zafer KARADAYI Comparing Argumentation Patterns and Network Structures in Online Discussion Forums and Face-to- Face Discussions Hüseyin ÖZÇINAR Geleceğin Öğretmenlerinin Teknolojik Özyeterlikleri ve Sosyal Medyanın Eğitim Amacıyla Kullanımına Yönelik Görüşleri Filiz VAROL, Zeyni DOĞAN, Mesut KANDEMİR Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanma ve İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Yalın Kılıç TÜREL, Muhammet TORAMAN, Ebru POLAT

10 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Halil Coşkun ÇELİK Salon/Hall Büyük Salon Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ümit Can KUMDERELİ, Levent AKŞUN, Pınar ONAY DURDU Çevrimiçi Örnek Olay Kütüphanesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi: Örneği Mustafa Tevfik HEBEBCİ, İsmail ŞAHİN, İsmail ÇELİK Web Arayüzündeki Kullanılabilirlik Problemlerinin Giderilmesinde Model Temelli Yaklaşımın Kullanımı Kürşat Volkan ÖZCAN, Lokman ŞILBIR, Engin KURŞUN Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığını Yordayan Öznel Mutluluk ve Psikolojik Kırılganlığın Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Mehmet Şirin AKÇA, Feyyaz ASLAN, Mahmut IŞIK, Ahmet KAHRAMAN PARDUS Etkileşimli Tahta Önyüzü Pilot Uygulaması Kapsamında Öğretmenlerin Eğitim İçeriği Beklentileri ve Etkileşimli Tahtayı Kullanım Analizleri Nurcan TÜR, Hatice SAKARYA, Pınar YILMAZER 16:15 16:30 Oturum Arası/Break Oturum/Session -5-16:30 17:45 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet KAHRAMAN Salon/Hall B1 Aktivite Teorisiyle Bireyselden Kolektife ve Dışsaldan İçsele Geçişin Zorluklarının Teknoloji Aracılığıyla Yapılan İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında İncelenmesi Hamdi ERKUNT Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayarla Eğitime İlişkin Görüşleri Cem TÜRE, Semiral ÖNCÜ TPACK Development Process of Pre-Service Mathematics Teachers within the Framework of the Technology Learning By Design Approach Jale İPEK, Emre Sami KOCAHAN, Kemal ŞİMŞEK, Kökten ÇEVİKER, Yeliz TUNGA Öğretmen Adaylarının Eğitimde Mobil Teknolojileri Kullanım Algısı Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Mübin KIYICI MagAR: Manyetik Alanın Artırılmış Gerçeklik Ortamında Görselleştirilmesi Mustafa Serkan ABDÜSSELMA, Hasan KARAL Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL Salon/Hall B2 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisini Kullanarak Sigara İçmenin Sonuçlarına Yönelik Farkındalık Oluşturma Merve KARAMAN, Muharrem AYDIN, Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ Mobil Uygulamaların Eğitsel Amaçlı Kullanımına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması Emre ÇAM, Mehmet Uysal, M. Barış HORZUM Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği Erkan AKGÜN, Murat TOPAL, Fatih Emre ÖNER Doğrudan Öğretim Modeli nin Öğretim Teknolojileri İle Birlikte Kullanımı Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Neler Vaat Ediyor? Mehtap TUFAN, Soner YILDIRIM, Banu ALTUNAY, Rüya ÖZMEN Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Modüllerinin İncelenmesi ve Kullanım İstatistiklerinin Analizi Neşe SEVİM, Mehtap TUFAN, Alper EFE

11 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. İsmail İPEK Salon/Hall B3 Speech and Language Therapist as End-User Programmer Jasna HAMZABEGOVIĆ, Damir KALPIĆ A New Approach to Improve Students Motivation and Achievement in ESL Writing: Project-based Digital Storytelling Göknur KAPLAN AKILLI, Tuğçe ALDEMİR Does Personalization Always Work in Multimedia Integrated Environments? An Example from English for Academic Purposes Course Elif Canan ONAT, Yavuz SAMUR High School Science Teachers Beliefs and Attitudes Towards to Use of Interactive Whiteboards in Education Ceren ANATÜRK, Armağan ATEŞKAN The Notion of Orientation to Tablet Computers in Education through Student Opinions Semiral ÖNCÜ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Serkan İZMİRLİ Salon/Hall B4 Öğretim Elemanlarının Örgün Eğitimdeki Teknoloji Kullanımı Deneyimlerini Uzaktan Eğitime Aktarmaları Üzerine Nitel Bir Çalışma Merve YILDIZ, Yavuz SELİM Uzaktan Eğitim Programlarından Eğitim Alan Öğretim Elemanlarının, Uzaktan Eğitimi ve Aldığı Eğitimi Benimseme Durumları Servet KILIÇ, Erol SEYİS E-Ders Geliştirme Yazılımlarına Yönelik Bir Çalışma Süleyman ASLAN, Ömer KIRMACI, Bora ASLAN, Füsun YAVUZER ASLAN Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Veritabanı Tasarım İlkelerine Göre Taslağının Oluşturulması Cihan BAYRAKTAR, Ömer KIRMACI Üç Boyutlu Senkron Ortamlara Öğreticinin Görüntülü veya Avatarla Katılımının Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyine Etkisi Murat ÇOBAN, Arif Cem TOPUZ, Embiya ÇELİK, Selçuk KARAMAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Eylem KILIÇ Salon/Hall B ten 2014 e İşbirlikçi Öğrenmede Web 2.0 Teknolojileri Kullanımına Yönelik Araştırmalar ve Eğilimler: Seçilen Dergilerdeki Çalışmaların İçerik Analizi Özgür DAĞ, Muzaffer ÖZDEMİR Görsel Programlama Eğitiminde Facebook Gruplarının Kullanımı Taner ARABACIOĞLU, Erkan GÜLER Dijital Oyunlarda Oynanabilirlik, Kullanılabilirlik ve Akış Deneyimi Arasındaki İlişki Zeynep AVİNÇ, Asiye KARAMAN, Türkan KARAKUŞ Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Hikaye Kitaplarında Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ, Abdulkadir KARA, Zeynep AVİNÇ Ontoloji Bilgilere Dayalı Çevrimiçi Alan Ansiklopedisinin Geliştirilmesi Fettah KIRAN, Mehmet Ali SALAHLI Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Recep ÇAKIR Salon/Hall B6 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı İçin Çevrimiçi Mahremiyet Kaygıları ve Koruma Önlemleri Mehmet KURT Farklı Sunucu İşletim Sistemlerindeki Ağ Uygulamaların Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkileri Yunis ŞAHİNKAYASI, Hamide ŞAHİNKAYASI, Ali İhsan BENZER

12 Okuduğunu Anlama Stratejilerine Göre HazırlananTürkçe Dersi Etkinliklerine Yönelik Blandspace Kullanılması: Öğrenci Görüşleri Kübranur BOZ Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Sezan SEZGİN, Tuncer AKBAY Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Motivasyona Etkisi Gizem ÇEVİK, Ali GÜNDÜZ, Rabia YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ Salon/Hall B7 Sosyal Ağ Oyunları Oynayan Bireylerin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Eray YILMAZ, Yusuf Levent ŞAHİN Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bağımlılıklarının ve Kullanım Amaçlarının İncelenmesi Mustafa ÖNCEL, Ahmet TEKİN Facebook Ortamında Çalışılmış-Örnekler ile Test Çözme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi Muzaffer ÖZDEMİR Eğitsel Sosyal Ağların Akademik Performansa Etkisi Gürhan DURAK, Eyup YÜNKÜL, Serkan ÇANKAYA Eğitimde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Yükseköğretim Düzeyindeki Eğitmenlerin Algısı: Türkiye- Almanya Örneklemi Selcan KİLİS, Christian RAPP, Yasemin GÜLBAHAR Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Erkan ÇALIŞKAN Salon/Hall Büyük Salon Tersine/ters-yüz Öğrenme: Doğrular ve Yanlışlar Ozan FİLİZ, Adile Aşkım KURT E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Analizi Nuh YAVUZALP, Mehmet GÜROL Uzaktan Eğitim Sistemi Verimlilik Analiz: Hitit Üniversitesi Örneği Ömer Faruk AKMEŞE, Emre DEMİR Meb Tarafından Geliştirilen 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Z-Kitap Örneğinin Gestalt Algı Kuramı Bağlamında İncelenmesi Cansu ÇAKA, Ferhan ŞAHİN, Barış MERCİMEK Öğretmen Adaylarının Edmodo Hakkındaki Görüşleri Mustafa SIRAKAYA 17:45 18:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -6-18:00 19:15 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ercan TOP Salon/Hall B1 Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Öğretim Teknolojileri Kullanım Durumu Esra YECAN, Tayfun TANYERİ, Abdullah Tahsin TOLA Akademik Araştırmacıların Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Aslıhan BABUR YILMAZ, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KÜÇÜK

13 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Tarih Dersinde Kullanılmasının Öğrenci Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi Gizem ÇEVİK, Ali GÜNDÜZ, Rabia YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Öz Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma Sacit KÖSE, Hakan ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitim Teknolojisi Ofisine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri (Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Erkan ÇALIŞKAN, A. Yasin GÜNDÜZ, Nezih ÖNAL Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yavuz AKBULUT Salon/Hall B2 Flow in Multimedia Learning Habibe ALDAĞ, Can MEŞE A Review of Literature on Mobile Question-Answer Systems: Subject Matter, Teaching Method and Context Amine Hatun ATAŞ, Ömer DELİALİOĞLU The Effects of Computer Programming in Early Childhood on Academic Success and Problem Solving Computational Thinking and Example Study Büşra ZORBA Does Music Hurt Multimedia Presentations? Hilal Zeynep TALAYHAN, Yavuz SAMUR Should there be a Limitation for Segmenting Principle in Multimedia Presentations? Sinem Emine METE, Kübra MERTER, Yavuz SAMUR Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL Salon/Hall B3 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Sezan SEZGİN, Tuncer AKBAY Fare Kullanımını Geliştirmeye Yönelik 3 Boyutlu Bir Oyun Ufuk TUĞTEKİN, Esra BARUT FATİH Projesi Kapsamında Uygulanan Hizmet İçi Eğitim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması İlke EVİN GENCEL, Zafer KARADAYI Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Cemal Hakan DİKMEN, Veysel DEMİRER Hizmetiçi Eğitimde Yeni Bir Dönem: Uzaktan Eğitim Mi, Geleneksel Eğitim Mi? (Deneysel Bir Çalışma) Barış SEZER, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, Ramazan YILMAZ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Necmettin TEKER Salon/Hall B4 Videolarda Konu Anlatımı Yapan Kişinin Kimliğinin Dikkat Çekme ve Anlama Düzeyine Etkisi Elif TAŞLIBEYAZ, Selçuk KARAMAN Computer Education and Instructional Technology Departments in Turkey: How Faculty Members and Graduate Students Define the Field? Tuğba BAHÇEKAPILI, Esra CEVİZCİ KARATAŞ, Ömer Faruk İSLİM, Polat ŞENDURUR, Soner YILDIRIM Traditional vs Agile Methodology: An Analysis on Challenges faced in Testing Perspective S. BALAJİ, M. Sundara RAJAN, Ronald S. CORDOVA Üniversite Öğrencilerinin Akran Öğrenmesi Hakkındaki Görüşleri Ali KIRKSEKİZ, Mübin KIYICI Sıfır Bilinmeyenli Denklem Ali ARICI

14 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Aslan GÜLCÜ Salon/Hall B5 Dijital Rozetler ve Eğitim Amaçlı Kullanımı Celal Murat KANDEMİR Üniversite Öğrencilerinin Video Destekli Dersler Hakkında Görüşleri Aydın KİPER, Mübin KIYICI İşitme Engelli Bireyler İçin Grafik Sembollerle Oluşturulmuş Öğrenme Materyalleri Yasemin KARAL, Lokman ŞILBIR, Ekrem BAHÇEKAPILI, Murat ATASOY, Hasan KARAL, Taner ALTUN Bilgisayar Dersinde Sorgulayıcı Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Yasemin KAHYAOĞLU, Ercan AKPINAR Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrencilerin PISA Başarısını Yordama Gücünün İncelenmesi Safiye BİLİCAN DEMİR, Özen YILDIRIM Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER Salon/Hall B6 Türkiye de Bilişim Etiği Çalışmalarında Gözlenen Eğilimler Şenay OZAN, Hatice Ferhan ODABAŞI Eğitimsel Veri Madenciliğinde Kullanıcı Modelleme: Bir Eğitsel Yazılımın Nesne Yönelimli Modelleme Yaşam Döngüsüne Göre Modellenmesi Aylin TUTGUN ÜNAL Learning Object Design Using Cognitive Load Theory G. Alev ÖZKÖK Öğrenme Analitikleri ve Eğitsel Veri Madenciliği Arasındaki Kavramsal İlişki ve Farklılıklar Derya ORHAN, Adile Aşkım KURT Dünden Bugüne Fatih Projesi: Çevrimiçi Gazetelerden Bir Bakış Evren ŞUMUER, Levent DURDU Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Halil YURDAGÜL Salon/Hall B7 Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet ve Mobil Uygulama Kullanırken Maruz Kaldıkları Tehditlere Fenomenolojik Bakış Şanser BULU, Gülcan NUMANOĞLU Uzaktan Eğitim Yöntemi Olarak Kullanılan Dinamik Web Teknlojilerinin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısı ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerine Etkisi Agah Tuğrul KORUCU, Ebru SOLMAZ EVCİL Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimine İlişkin Araştırmalardaki Eğilimler Fevzi İnan DÖNMEZ, Hatice Ferhan ODABAŞI, Işıl KABAKÇI YURDAKUL Çevrimiçi ve Karma Öğrenmenin Sosyal, Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluğa Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması Şirin KÜÇÜK, Özcan Erkan AKGÜN, Aslıhan BABUR YILMAZ Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Dünyadaki ve Türkiye deki Uygulamaların Karşılaştırılması Melike KAVUK, Can GÜLDÜREN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ Salon/Hall Büyük Salon BÖTE Sempozyumlarında Sunulan Çalışmalardaki Eğilimler: İçerik Analizi Çalışması Seyfullah GÖKOĞLU, Turgay ERDEMİR, Mücahit ÖZTÜRK, Ünal ÇAKIROĞLU Öğrencilerin Önbilgi Düzeylerini Temel Alan Bir Uyarlanabilir Öğrenme Ortamının Tasarımı ve Geliştirilmesi Filiz ÇELEBİ İki Farklı Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Görsel Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi Adem Mehmet YILDIZ, Muzaffer ÖZDEMİR

15 Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki Selda KAYAK, Elif KIR Bir E-Öğrenme Ortamına Yönelik Kullanılabilirlik Analizi Fulya TORUN, Hakan TEKEDERE 19:30 23:30 Akşam Yemeği/Symposium Dinner 3.Gün/3 rd Day Oturum/Session -7-08:30 09:45 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Levent ÇELİK Salon/Hall B1 Ters Yüz Sınıf Modeline ve Eğitimdeki Uygulamalarına Genel Bakış Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Selçuk ÖZDEMİR Edmodo: Eğitsel Sosyal Ağ Sitesi Mustafa SIRAKAYA Uzamsal Becerilerin Üç Boyutlu Masaüstü Sanal Gerçeklik Ortamlarındaki Deneyim Üzerine Etkileri Türkan KARAKUŞ, Ayşin Gaye ÜSTÜN Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Perspektifinden Elektronik Performans Destek Sistemlerinin Kullanılması Mehmet Şahin SOLAK, Özgür ÖRÜN, H. Ferhan ODABAŞI, Abdullah KUZU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenmeye ve Edmodo Uygulamasına Yönelik Görüşleri Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Aslıhan SABAN Salon/Hall B2 Effect of Laboratory Activities on Pre-Service Science Teachers' Attitudes toward Chemistry Lesson: Comparison of Four Different Learning Approaches Ayfer MUTLU, Burçin ACAR ŞEŞEN Veri Tabanı Modelleme Sürecinde Kullanılan Veri Modelleme Yazılım Araçlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması Deniz Mertkan GEZGİN, Fatma BÜYÜKSARAÇOĞLU SAKALLI, Ercan BULUŞ Tabletlerin Kullanımında Teknoloji Adaptasyon Modeli Abdullah ERSÖZ, Ayça FİDAN, Sefa KAHYAR Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşlukları İlker ÇOBANOĞLU Eğitsel Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Eyup YÜNKÜL, Serkan ÇANKAYA, Gürhan DURAK Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serhat Bahadır KERT Salon/Hall B3 Investigating 3D Virtual Worlds for Foreign Language Teaching: Teachers Perspectives on the Use of Second Life Muhammet DEMİRBİLEK Acceptance of a Mobile Question-Answer System Tool: Application of the UTAUT Model Ömer DELİALİOĞLU, Amine Hatun ATAŞ, Tuğçe ALDEMİR Technology Integration in Higher Education Institutions: The Case of Middle East Technical University Okan ARSLAN, Soner YILDIRIM

16 The Effects of Poster Design Principles on Learning and Recall Information: An Eye Tracker Glasses Experiment Okan ARSLAN, Selin Deniz UZUNOSMANOĞLU, Tuğçe ALDEMİR, Abdülmenaf GÜL Understanding the Usability of Scracth According CEIT Students Feedback Habibe KAZEZ, Ayşe GÜL, Zülfü GENÇ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BİCEN Salon/Hall B4 İlköğretim Düzeyi İşitme Engelliler Eğitiminde Bir Probleme Dayalı Öğrenme Uygulaması Tolga DEMİRHAN, Özlem UÇAR, Erdem UÇAR Açık Ders Malzemeleri Platformlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ahmet ARSLAN, Harun AKSAYA Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bilme, Uygulama ve Eğitim İhtiyacı Düzeyleri Mehmet AŞKAR, Hayati ÇAVUŞ, Eylem KILIÇ, Çetin GÜLER Sayısal Karanlık Çağ ve Elektronik Kitaplar Mübin KIYICI, Selçuk Sırrı TERCAN, Mehmet UYSAL Duyarlı ve Uyarlanabilir Tasarımın Mobil Öğrenme Ortamlarında Birleştirilmesi (Benzer Hedefler, Farklı Yaklaşımlar) Mehmet ÖZKAYA, Celal KARACA Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Salon/Hall B6 Eğitim Teknolojisi Alanında Yürütülen Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarında Yapılan Yaygın Raporlama Hataları Ömer Faruk URSAVAŞ, David McILROY, Sami ŞAHİN, Hakan İSLAMOĞLU, Mehmet PALANCI Eğitimde Tablet Kullanımının Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkisinin İncelenmesi Mehmet EROĞLU, Vildan DONMUŞ Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri Fatih Çağatay BAZ, Yunis ŞAHİNKAYASI Tablet Bilgisayarların ve E-Kitapların Kullanma Durumlarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması Ömer KOÇAK, Önder YILDIRIM, Engin KURŞUN, Gürkan YILDIRIM Second Life Ortamındaki Sanal Üniversite Kampüslerinin Profillerinin Belirlenmesi Fatih TÜRKAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Göksal BİLGİCİ Salon/Hall B7 Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Mobil Öğrenme Araştırmaları: Yılları Arası İçerik Analizi Hakan CEVAHİR, Muzaffer ÖZDEMİR, Mine SÖNMEZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi Tolga HAYIT, Onur DÖNMEZ Visual Perception and Information Concentration Along Visual Borders From The Point Of View Of Information Theory Rushan ZIATDINOV, Rifkat I. NABIYEV, Mehmetcan SÜDAN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Sinan KAYA Current Status in Utilization of Interactive Boards in Teacher Training Institutions Evrim AKMAN, Okan ARSLAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Tayfun TANYERİ Salon/Hall Büyük Salon Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı Muharrem ÖZDEN Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Okuryazarlığı Çalışması Nedir? Meltem ACAR GÜVENDİR, Deniz Mertkan GEZGİN

17 Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının İnsani Değerler Odaklı Sanal Ortam Davranış Profillerinin İncelenmesi Kerem KILIÇER, Ahmet Naci ÇOKLAR, Vildan ÇEVİK Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri ve Bilgi Okuryazarlıkları Özyeterlik İnançları Üzerine Bir Çalışma Hasan ÖZGÜR Eğitim ve Öğretim Sürecinde Mobil Teknolojilerin Önemi ve Güvenilir Kullanımı Fatma AKGÜN 09:45 10:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -8-10:00 11:15 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Şirin KARADENİZ Salon/Hall B1 Fatih Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi Hakan İSLAMOĞLU, Seher BAŞEĞMEZ ÖZCAN, Ömer Faruk URSAVAŞ Ters-Yüz Sınıf Modeli: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma Ferhan ŞAHİN, Cansu ÇAKA, Barış MERCİMEK Elektronik Kitapların Sınıf Ortamında Kullanımı Sakine ÖNGÖZ E-Öğrenme ve M-Öğrenme için Materyal Geliştirme Örneği Hakan KÖR, Ömer Faruk AKMEŞE, Hasan ERBAY Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleğe Karşı Algı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Süha YILMAZ, Cenk KEŞAN, Bahar DİNÇER Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serçin KARATAŞ Salon/Hall B2 Tablet Bilgisayar Erişimli Video Ders Kayıtlarının Öğrencilerin Yazılım Dersi Başarısına Etkisinin İncelenmesi: AVİTAB Projesi Serhat Bahadır KERT, Mehmet Fatih ERKOÇ, Sabiha YENİ Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcılarının, Yazılıma Yönelik Erişim ve Kullanım Davranışlarının Analizi Hakan GÜLDAL Scratch ile Programlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Volkan KUKUL, Şahin GÖKÇEARSLAN Öğretmen Yetiştirmede Yeni Çalışmalar ve Bilişim Teknolojisinin Kullanımı Haydar ATEŞ, Gulbeniz MAMMADOVA Ortaokul Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi ve Teknoloji Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi Halil İbrahim AKYÜZ, Ahmet MERAL Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Hasan KARAL Salon/Hall B3 Aralıklı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Barış SEZER Öğretmen Adaylarının Facebook Benimseme Durumları İle Facebookun Eğitsel Kullanım Amaçları Arasındaki İlişki Alpaslan DURMUŞ, Hakkı BAĞCI Eğitimde Haptik Teknolojisi Kullanımı: Bir İçerik Analizi Çalışması Pınar MIHCI, Mehmet ÖZKAYA, Ferhat Kadir PALA

18 Yükseköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi Benimseme Durumları: Nitel Bir Çalışma Teslime GÖK, Esra YILMAZ, Sabire KÖMBE, Esra KELEŞ, Mehmet KOKOÇ Eğitimde Bilgisayar Destekli Hikaye Kullanımı: Alanyazın Araştırması Gökben TURGUT, Tarık KIŞLA Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Tayfun TANYERİ Salon/Hall B4 Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik İnançları ile Çevre Sorunlarına Yönelik Bakış Açıları Üzerine Etkisi Pınar FETTAHLIOĞLU Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Tekno-Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Göre Yeterliliklerinin İncelenmesi Recep ÖZ, Yavuz SELİM, Önder YILDIRIM, Betül ÇAKAL Eğitsel Sosyal Ağ Sitelerinde İşbirliğine Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenen Görüşleri Serkan ÇANKAYA, Gürhan DURAK, Eyüp YÜNKÜL Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi Seçil YILDIRIM, Hayati ÇAVUŞ, Çetin GÜLER, Eylem KILIÇ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımı ve Mutluluk Düzeyleri Nur DEMİRBAŞ Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Salon/Hall B6 Kinect Games to Provide Environments Based on Embodied Cognition for People with Intellectual Disabilities: A Literature Review Ersin KARA Pre-service Teachers Opinions about Using Practical Tools for Education: Student Experiences Zeynep YURTSEVEN AVCI, Esra EREN, Munise SEÇKİN KAPUCU The Use of Interactive Video to Promote Self-Regulation in Online Learning: A Literature Review Erhan DELEN Can Design Based Research be a Solution to the Problems of FATIH Project? Implementation to Pre- Service Teacher Preparation Settings Saliha OZKAN-BEKİROGLU, Zeynep YURTSEVEN-AVCİ Investigation of Pre-Service Science Teachers TPACK Development through Lesson Planning and the Reflections on Implementation Zehra ÖZDİLEK Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Hakan TÜZÜN Salon/Hall B7 Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı İle İlgili Yapılmış Araştırmaların İçerik Analizi Vildan DONMUŞ, Mehmet EROĞLU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Kitap Kullanımına Yönelik Görüşleri Seda ÖZER Uzaktan Eğitim Sistemi Verimlilik Analiz Anketi Hitit Üniversitesi Örneği Ömer Faruk AKMEŞE, Emre DEMİR Mobil Öğrenmede Araştırma Yönelimleri Üzerine Bir Çalışma Zülfü GENÇ, Erhan BAYBURT Öğretmen Adaylarının Sosyal Paylaşım Ağlarını Kullanma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Necmettin TEKER Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR Salon/Hall Büyük Salon "E_Devlet Kullanımı Ölçeği"nin Geliştirilmesi Demirali Yaşar ERGİN

19 Çocuklara Programlama Öğretmek İçin Kullanılabilecek Yeni Bir Yöntem: SCRATCH Mehmet Gökay GÜNEŞ, Şemseddin GÜNDÜZ Öğretmen Adaylarının E-Portfolyo Sistemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Barış ÇUKURBAŞI, Mübin KIYICI Çoklu Ortamla Öğrenmede Bilişsel Model ve Motivasyon Can MEŞE, Özcan Özgür DURSUN "Bilişim Etiği Ölçeği"nin Geliştirilmesi Demirali Yaşar ERGİN 11:15 11:30 Oturum Arası/Break 11:30 13:00 Bölüm Başkanları Paneli/Panel (Büyük Salon) 13:00 13:30 Kapanış/Closing Ceremony (Büyük Salon) 13:30 17:00 Edirne Şehir Turu/City Tour :30 10: :30 12: :30 15: :30 17:30 B. LAB1 B. LAB2 B. LAB1 B. LAB2 B. LAB1 B.LAB2 B. LAB1 ÇALIŞTAYLAR-SEMİNERLER/WORKSHOPS-SEMINARS SPSS ile Başlangıç ve İleri Düzeyde Açımlayıcı Faktör Analizi Yrd.Doç.Dr. Sacip TOKER Dijital Vatandaşlık Göstergelerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Adile Aşkım KURT, Arş.Gör. Derya ORHAN Nitel Veri Analiz için Nvivo 10 Doç.Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Yrd.Doç.Dr. Sema ÜNLÜER Bulut Bilişim Teknolojileri ile Proje Tabanlı Öğrenme Doç.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU, Öğr.Gör. Turgay ERDEMİR Artırılmış Gerçeklik ile Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesi Doç.Dr. Hasan KARAL, Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Meta-Analize Giriş Arş.Gör. Serkan DİNÇER ÖZEL EĞİTİMDE YARDIMCI TEKNOLOJİLER: GRAFİK SEMBOLLERİ TEMEL ALAN SİSTEMLER Doç.Dr. Hasan KARAL, Yasemin KARAL B. LAB2 Site Tasarımından Eğitsel Web Site Tasarımına: Farklılıklar ve Gereklilikler Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR, Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ TOPLANTI SALONU/HALL 20 MADDEDE MAKALELER NEDEN REDDEDİLİR? Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ

20 POSTER OTURUMLARI/POSTER SESSIONS / 09:30 11:30 Oturum -1- Alman Dili Eğitiminde Dijital Oyun Kullanımı Yavuz SAMUR, Sevda KAYA Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Yazılımı: Starboard Bilge Ali YILMAZ Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Ağlara İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Samsun ve Kırşehir Örneği) Uğur BAŞARMAK, Ayşe ALKAN Türkiye de İnternet Yasaklarının Eğitim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme Emre Sami KOCAHAN, Kökten ÇEVİKER MySQL Workbench ile Veri Modeli Oluşturma ve Veri Tabanı Yönetimi Melih ENGİN, Erkan ÇALIŞKAN Resim-iş Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerini Nerede Kullanıyoruz? Nerelerde Kullanabiliriz? Mehtap KODAMAN Bulut Bilişim ile Hazırlanan Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması Hasan ARMUTLU, Muammer AKÇAY Öğretmen Adaylarının Müzik Öz-yeterlilik Algıları İle Fen ve Matematik Tutumları Arasındaki İlişki Zafer IŞILDAR, Gülbin KIYICI Multimedya Disklerdeki Testleri Yenileyen ve Geliştiren Test Tasarım Programının Kullanımını Öğrencilere Öğretmek Rasim ABDURAZAQOV 10 Yıl Önce ve Sonraki Popüler Dijital Oyunlar Arasında Kültürel Etkiye Dair Bir Karşılaştırmalı İçerik Analizi İdris GÖKSU, Alper ASLAN, Türkan KARAKUŞ 3 Boyutlu İnönü Üniversitesi Oryantasyon ve Tanıtım Oyunu Devkan KALECI, Saadet İMRAK Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ders Kitabında Bulunan Etkinlikleri Gerçekleştirebilme Durumları Ahmet MERAL, Sinan AKTAŞ, Halil İbrahim AKYÜZ, Zekeriya YERLİKAYA Kalıcılık Destekli Öğrenme Ortamı Tasarımı Hazırlamada Öncelikler Barış MERCİMEK, Gizem NUR, Pınar MERCİMEK 7-11 Yaş Arası Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Özden EROĞLU / 14:45 16:45 Oturum -2- Fizik Öğretmeni Hazırlığında Yeni Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Rolü Melahet ABBASOVA, Rasim ABDURAZAQOV Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Aile Yapılarının E-Öğrenmeye Yansımaları Birol ÇELİK Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teknoloji Planı Örneği Ayça FİDAN, Arif DOĞAN 5 E Öğretim Tasarım Modeline Uygun Tasarlanan Kanser Hastalarında Palyatif Tedavi Stajının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Kürşat Volkan ÖZCAN, İsmail OKAN, Mustafa SÜREN, Nurşah BAŞOL Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanılabilirlik Sorunları ve Teknoloji Kabul Düzeyi Üzerine Yapılan Pilot Çalışma Ali UÇAR, Arif Ayhan TOPEL, Pınar ONAY DURDU

21 Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Schoology Kullanımı: Tıp Eğitiminde Örnek Uygulama Kübranur BOZ İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Amaçlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Durumları Yunis ŞAHINKAYASI, Hamide ŞAHİNKAYASI, İlke KOÇ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) ile Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına ve Kullanımlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Ayşe Derya ESKİMEN, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Mehmet Fikret GELİBOLU Eğitim Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Platform: Eğitim için Google Araçları Fevzi İnan DÖNMEZ Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Bir Web Sitesinin İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Amaçlarına Göre Değerlendirilmesi Necati HIRÇA, Naci BAYRAK, Sacit KÖSE The Minimum Requirements of a Foreign Language Teacher Erkan TAŞKIN, Müleyke ŞAHİNLER ALBAYRAK İçerik Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Duyarlı E-Öğrenme Celal Murat KANDEMİR MOOC Platformlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Değerlendirmesi Mehmet TEKDAL, Şenol ÇATLAK Lisans Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Mazhar KAYAOĞLU, Ferhat BAHÇECİ

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

ITTES 2014 PROGRAM 20.05.2014. Session ()- 20.05.2014 - 20.05.2014

ITTES 2014 PROGRAM 20.05.2014. Session ()- 20.05.2014 - 20.05.2014 ITTES 2014 PROGRAM 09:00-10:00 Registration 10:00-10:30 Opening Ceremony Keynote Prof.Dr. Lynne SCHRUM Lessons Learned: Preparing Future Leaders and Teachers for 21st Century Schools 12:00-13:30 Lunch

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

A BSTRACT PROCEEDINGS

A BSTRACT PROCEEDINGS A BSTRACT PROCEEDINGS SYMPOSIUM CHAIR Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU, Anadolu University SYMPOSIUM HONORARY CHAIR Prof.Dr. Hafize KESER, Ankara University ADVISORY / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU,

Detaylı

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Programı 9-11 Eylül 2015 TRABZON / TÜRKİYE 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 09.30 11.30 Açılış Töreni ve Davetli Konuşmacılar Davetli Konuşmacı:

Detaylı

WELCOME INTRODUCTION

WELCOME INTRODUCTION WELCOME INTRODUCTION It is a great honor to welcome you to this fifth International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2011). The aim of the symposium is to bring together scholars,

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION November 22-24, 2013 Konya, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAMME VENUE Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Meram Yeni

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM 4Th International Conference on New Trends in Education

CONFERENCE PROGRAM 4Th International Conference on New Trends in Education CONFERENCE PROGRAM 4Th International Conference on New Trends in Education and Their Implications 25-27 April, 2013 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey 25

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014

International Conference on New Trends in Educational Technology - INTET2014 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından 14-15 Nisan 2014 tarihleri arasında

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014

ICEMST 2014 CONFERENCE PROGRAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 ICEMST 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY MAY 16 18, 2014 CONFERENCE PROGRAM KONYA TURKEY, 2014 CONFERENCE PRESIDENT Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rector of Necmettin

Detaylı

HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr.

HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. HONORARY BOARD Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Rector) SYMPOSIUM CHAIRMAN Prof. Dr. Adnan BAKİ ORGANIZING COMMITTEES CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Hasan KARAL ORGANIZING and EXECUTIVE COMMITTEE Assoc.Prof.Dr. Atilla

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS TH 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS İCONTE 2013 ISBN 978-605-364-482-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress

HALL 4 Presentation Language: TR Session Chair : Ayse Yenilmez Türkoğlu ERPA International Science and Mathematics Education Congress 04.06.2014 THURSDAY Alena Josefová Ergün Öztürk Halil İbrahim Sağlam Ayse Yenilmez Türkoğlu Mathematics Talaghir Laurentiu Gabriel Sports Science Pavel Zikl ERPA International Special Presentation Language:

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba I.Oturum / 09:30 11:00 Salon A Salonu Açılış 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba II.Oturum / 11:30 13:00 A Salonu Sponsor Sunumları Cisco(11:30-12:10)

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org FOREWORD We would like

Detaylı