8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium"

Transkript

1 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium Eylül 2014, Trakya Üniversitesi /18-20 September 2014, Trakya University 1.Gün/1 st Day :30 10:00 Kayıt/Registration 10:00 10:45 Açılış/Opening Ceremony 10:45 11:00 Ara/Break 11:00 11:45 (Büyük Salon) Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Jane Seale Accessibility is not enough: An examination of the role universities should play in using technologies to promote the inclusion of disabled students? 11:45 12:30 (Büyük Salon) 12:30 14:00 Öğle Yemeği/Lunch Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Hüseyin Uzunboylu Mobil Öğrenme Ortamlarında Yeni Yaklaşım ve Uygulamalar Oturum/Session -1-14:00 15:15 Oturum Başkanı/Chairman:/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ Salon/Hall - B1 Öğretmen Adaylarının Web Pedagojik İçerik Bilgisinin Web Destekli Öğretim Bağlamında İncelenmesi Taha YAZAR, Ömer ŞİMŞEK Etkileşimli Tahtada Çoklu Ortam Nesneleriyle Öğretimin Öğretmen Adaylarının Zenginleştirilmiş İçerikle Öğretime Yönelik Tutumlarına Etkisi Erkan TEKİNARSLAN, Ercan TOP, Melih Derya GÜRER Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Kullanılan Öğrenme Analitikleri Araçlarının İncelenmesi Esra YILDIZ, Ferhat BAHÇECİ Öğretmen Adaylarının, Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Tayfun TANYERİ, Hüseyin ÖZÇINAR Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Ümmühan ORMANCI, Salih ÇEPNİ Oturum Başkanı/Chairman:/Chairman: Doç.Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Salon/Hall B2 Öğretmen Adaylarının Teknoloji Bütünleştirme Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma M. Betül YILMAZ Araştırmalardaki Web 2.0 Teknolojileri Kullanım Eğilimleri: Dönemi İçerik Analizi Serdar ÇİFTCİ, Alparslan DURMUŞ Avrupa Ülkelerinde Yeni Nesil Öğrencilere Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı Kazandırma Yaklaşımları ve Türkiye deki BT Uzmanları Görüşleri Ayşe GÜNAY, Feza ORHAN Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2.0 Uygulamalarının İncelenmesi Arif Cem TOPUZ, Önder YILDIRIM, F. Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ Kitlesel Açık Çevrimiçi Kursların (KAÇK -MOOCs) Kuramsal Temelleri, KAÇK Uygulamaları ve Araştırmaları Hayriye Tuğba ÖZTÜRK, Yücel TEKİN Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yavuz AKBULUT Salon/Hall B3 From the View of ICT Coordinators: Problems and Solutions About Usage of ICT in Turkish Secondary Schools İbrahim DUMAN

2 Are Pedagogical Agents Effective On Learning? A Literature Review Sezin EŞFER, Kürşat ÇAĞILTAY The Use of 3D Virtual Learning Environments in Training Foreign Language Teachers Tuncer CAN, İrfan ŞİMŞEK Higher Education Students Profiles and Perspectives of Web 2.0 Technologies Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Zehra ÖZDİLEK, Semiral ÖNCÜ, Adem UZUN Pre-Service and In-Service High School Mathematics Teachers Beliefs & Views About Using Calculators Erdat ÇATALOĞLU, Pelin KONUK Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU Salon/Hall B4 Öğretim Elemanlarının Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşleri Can MEŞE, Ali Haydar BÜLBÜL, Abdullah KUZU Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Görüşleri Kadir DEMİR, Ercan AKPINAR Portfolyo Değerlendirmeye Yeni Bir Bakış Açısı: M-Portfolyo Oğuzhan ÖZDEMIR, Hüsamettin ERDEMCİ Redesigning Existing Online Courses For Mobile Learning Environments Hamza POLAT, Ömer DELİALİOĞLU Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Doyumu, Yaşam Tatmini ve Bilgisayar Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi Yalın Kılıç TÜREL, Abdurrahman YILDIRIM Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Salon/Hall B5 Zihinsel Engelli Öğrenciler ile Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri: Topluma Hizmet Dersi Örnek Uygulaması İncelemesi Sibel DOĞAN, Göknur KAPLAN AKILLI, Kürşat ÇAĞILTAY Az Görenler için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği Mehmet DÖNMEZ, Kürşat ÇAĞILTAY Görme Engelli Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanım Durumlarının İncelenmesi Gül ÖZÜDOĞRU, Anıl ÖZÜDOĞRU Sanal Paylaşım Ortamı Olarak Pbworks ün Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitime Destek Olarak Eğitimde Kullanılmasının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Zerrin AYVAZ REIS İşitme Engelli Öğrencilerin Matematik Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanılması Tolga DEMİRHAN, Erdem UÇAR Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Nilgün TOSUN Salon/Hall B6 Kodu ile Kendi Oyununu Geliştiren Çocuklar Serhat Bahadır KERT, Selda KAYAK, Mehmet Fatih ERKOÇ, Köksal AVİNCAN Problem Çözme Becerisinin Kazandırılmasında Eğitsel Oyunlar: Bir Literatür Taraması Büşra ÖZMEN, Seda ÖZER, Yalın Kılıç TÜREL Sunum Becerilerinin Akran Değerlendirmesine Arkadaşlığın Etkisi Oğuzhan ÖZDEMIR, Didem ERDEM Web 2.0 Teknolojisiyle Gelişen Yeni Medya Okuryazarlığı Ölçek Geliştirme Çalışması Mustafa KOÇ, Esra BARUT Araştırmacı Çocuklar: İnternette Karşılaşılan Riskler Konulu Bir Bilimsel Araştırma Sürecinin Yansımaları Pelin DÖNMEZ, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Abdullah KUZU, Hatice Ferhan ODABAŞI

3 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ Salon/Hall B7 Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Olan Ortaokul Öğrencilerinde Saldırganlık Duygusunun İncelenmesi Belkıs KAYA, Özge GÜCÜN Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılık Düzeyleri ile Yürütücü Biliş Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Serdar ÇİFTCİ, Hilal SAKALLI Öğretim ve Öğrenimi Geliştirmek için Tablet Bilgisayar Kullanımı: Avantajlar, Sınırlılıklar ve Çözüm Önerileri İbrahim ARPACI Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnterneti Etik Kullanma Düzeyleri Mehmet KURT, Hafize KESER Öğretmen Adayları İçin Hazırlanan Algılanan İnternet Riskleri Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları Onur DÖNMEZ, H. Ferhan ODABAŞI, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Abdullah KUZU, Ümit GIRGIN 15:15 15:30 Oturum Arası/Break Oturum/Session -2-15:30 16:30 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR Salon/Hall B1 Fen ve Teknoloji Derslerinde Tablet Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Ayça FİDAN Uygun ve Etik İnternet Kullanımına Dair Öğretmen ve Öğrencilerin Dijital Öykü Algıları Okan ARSLAN, Selcan KİLİS, Pelin YÜKSEL ARSLAN, Soner YILDIRIM Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Durumların Belirlenmesi Salih ÇEPNİ, Ümmühan ORMANCI Bulut Bilişim Servislerini Kullanarak Hazırlanan Öğrenme Ortamında Öğrenci Etkileşimi ve Etkinliklere Katılımlarının İncelenmesi Melih ENGİN, Ömür UYSAL, İ. Alper KÖSE Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Özcan Özgür DURSUN Salon/Hall B2 Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlik Algı ve Kaygı Düzeyi Ölçeklerinin Geliştirilmesi Gamze DOĞAN, Ebru KILIÇ ÇAKMAK Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tablet Bilgisayar ve E-Kitapların Kullanım Durumları Önder YILDIRIM, Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ Eğitimde e-portfolyo Kullanımı ile İlgili Alan Yazın Taraması Güleser MAYA, İsmail ŞAHİN Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında Dağıtımı Gerçekleştirilen Tabletlerden Erişilebilen Uygulamaların Kullanım Analizi Hatice SAKARYA, Nurcan TÜR, Pınar YILMAZER Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kazanımlarına Uluslararası Bir Bakış Tuğra KARADEMİR, Tuğba Hayriye ÖZTÜRK, Ayfer ALPER Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serkan ÇELİK Salon/Hall B3 ipad in Education: Views of Private School Students, Teachers, and Parents Yavuz SAMUR, Burak GENÇAY The Implications of Mobile Learning Into Inquiry-based Instruction in K-12 Level Muruvvet DEMİRAL-UZAN, Erol UZAN

4 Augmented Reality Applications in Education Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Tuncer AKBAY, Sezan SEZGİN A Comparative Case Study on the Supportive Role of Mobile Phone Short Message Service in the Use of Social Networking Services in Formal Education Can MIHÇI, Nesrin ÖZDENER Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Murat KAYRI Salon/Hall B4 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Mithat ELÇİÇEK, Ferhat BAHÇECİ Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi Abdullah KUZU, Yüksel KOCADORU, H. Ferhan ODABAŞI, Ayhan BAYRAK Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerini Kazandırmadaki Etkisinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi İbrahim GÖKDAŞ, Fulya TORUN Öğretmen Adaylarının TPİB ve Mesleki Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki Gülbin KIYICI, Abdullah TOKU Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Feza ORHAN Salon/Hall B5 Eğitim Kurumlarında E-Demokrasinin Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Algıları: Antalya İli Örneği Serkan ŞENDAĞ, İbrahim ARI Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri Açmazı: Olmayan Sorulara Cevap Yaratma Sanatı Soner YILDIRIM, Müge ADNAN BÖTE Öğrencilerinin 21. YY Becerileri Algılarının Kelime İlişkilentirme Testi Yoluyla Saptanması Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Tuncer AKBAY, Sezan SEZGİN Öğretmen Adaylarının Dijital Vatandaşlık Eğilimleri Üzerine Sosyokültürel Bir İnceleme Salih BARDAKCI, Halil İbrahim AKYÜZ, Serap SAMSA-YETİK, Hafize KESER Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Mukaddes ERDEM Salon/Hall B6 BÖTE Alanında Yılları arasında Yapılan Yüksek Lisans Tezleri Doğrultusunda Yeni Yönelimler Tarık BAYRAKÇI, Özgen KORKMAZ Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak E-Kitap Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Adem ÖZKAN, Serkan KABA, Ömer ARPACIK, Yüksel GÖKTAŞ Öğretmen Adaylarının İnternet Etiği Algıları ve Kontrol Odağı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nilgün TOSUN, Aynur GEÇER Turnitin Kullanımının Öğretmen Adayı Ödevlerindeki Aşırmacılığı Önlemede Etkisi Yahya İLTÜZER, Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK, Sibel BARIN Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Erkan TEKİNARSLAN Salon/Hall B7 Toplumsal Değişim Bağlamında İnternet Üzerine Etik ve Sosyolojik Bir Değerlendirme İbrahim SEZGÜL, Murat ÖZNANECİ, Arzu BİLİCİ Türkiye de Son Yirmi Yıl İçinde Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri (ÖTT) alanında Gelişmeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlara Bakış: Bir Meta Analiz Çalışması İsmail İPEK, Ömer Faruk SÖZCÜ, Hüseyin KINAY BÖTE Öğrencilerinin Öğretim Programı Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Muhittin ŞAHİN, Tarık KIŞLA, Mustafa Murat İNCEOĞLU Simülasyonların İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Derslerindeki Akademik Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi Şuayip KILIÇ, Erman KÖSE, F. Burcu TOPU, Yüksel GÖKTAŞ 16:30 16:45 Oturum Arası/Break

5 Salon/Hall (B6) 16:45 18:15 19:30 22:00 Panel -2- İşitme Engellilerin Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu Deneyimleri Doç.Dr. Cem ÇUHADAR, Doç.Dr.Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Doç.Dr. Adile Aşkım KURT, Yrd.Doç.Dr. Sema ÜNLÜER, Arş.Gör. Onur Dönmez Açılış Kokteyli/Cocktail (Trakya Üniversitesi Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri) 2.Gün/2 nd Day :45 09:30 (Büyük Salon) Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Dr. David Metcalf 09:30 09:45 Oturum Arası/Break Oturum/Session -3-09:45 11:00 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Veysel DEMİRER Salon/Hall B1 Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Karşı Tutumları ve Kullanım Düzeyleri Filiz VAROL, Esat YILDIRIM Eğitimde Tablet PC Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumları Levent ÇETİNKAYA, Mehmet KURT Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Tartışma Ortamlarına Yönelik Görüşleri Ferhat Kadir PALA, Mukaddes ERDEM Anatomi Dersinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Tutumları Gökçen ÖZGÜNGÖRDÜ, Ercan TAMĞAÇ, Gizem ÇEVİK, Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ Büyük Veri ve Eğitimsel Veri Madenciliğinin Eğitim Alanına Katkılarının İncelenmesi Aylin TUTGUN ÜNAL Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Nuray GEDİK Salon/Hall B2 Öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Moodle Örneği Nadire CAVUS, Sezer KANBUL İlişkisel Veritabanı Tasarım Sürecinde Varlık Şemalarının Öğrenilmesi Mehmet KAHRAMAN, Emre BAYSAN Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-yeterlik Düzeyleri ile Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişki Uğur BAŞARMAK, Alpaslan DURMUŞ Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının TPACK Gelişimine Nitel Bir Bakış Açısı Levent DURDU, Funda DAĞ Öğretmenlerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Kaygıları ve Teknoloji Yeterlikleri Arasındaki İlişki Hasan TENKOĞLU, Recep ÇAKIR Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serkan ŞENDAĞ Salon/Hall B3 Signaling Cueing in Animation Habibe ALDAĞ How do Instructional Design Students Design? Muruvvet DEMIRAL-UZAN

6 Knowledge Building And Transactional Distance Theory Derya KICI, Hamdi ERKUNT The Only Thing That Doesn't Change is the Change Itself: Faculty Technology Mentoring Case Study from the Lenses of Concern Based Adoption Model (CBAM) Merve BAŞDOĞAN, Evrim BARAN Yabancı Dil Öğretiminde 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Ömer Faruk SÖZCÜ, Müleyke ŞAHİNLER ALBAYRAK, İsmail İPEK, Hüseyin KINAY Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Tolga GÜYER Salon/Hall B4 Lise Öğrencilerinde İnternet ve Facebook Bağımlılığı Özlem ÇAKIR, Fatih KEZER, Neşe ABBAK Öğrencilerin Gezinme Stratejilerinin Uyarlanabilir Öğrenme Ortamlarında Gezinme Süreleri, Ziyaret Ettikleri Bağlantı Sayıları ve Kaybolma Algılarına Etkileri Filiz ÇELEBİ, Nurettin ŞİMŞEK Vitamin Eğitim Yazılımının Temel İşlevlerinin ve Matematik Dersi Modülünün Kullanılabilirliği Ayşe BAĞRIACIK, Gülsüm KAPANOĞLU Mobil Cihazlar Aracılığıyla İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri Selcan KAYAHAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayları Tarafından ARCS Motivasyon Modeline Dayalı Tasarlanan Z- Kitaplara Yönelik Tasarımcı Görüşleri Yalın Kılıç TÜREL, Seda ÖZER Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Gonca KIZILKAYA CUMAOĞLU Salon/Hall B5 Çevrimiçi Tartışmalarla Desteklenen Mikroöğretim Uygulamasında Öğrenme Stilinin Öz Yeterlik ve Pedagojik Yeterliğe Etkisi Serap SAMSA YETİK Toplumsal Buradalık Algısının, Bilişsel ve Öğretimsel Buradalık Algısını Yordama Gücü Ebru ÖZTÜRK, Mukaddes ERDEM, Deniz DERYAKULU Yüksek Eğitimde Teknoloji Destekli İşbirlikli Kavram Haritaları Kullanımı Ömer Faruk İSLİM, Teresa DEBACKER, Jacgueline GOLDMAN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle İnternet Tabanlı Programlama Dersindeki Başarılarının İlişkisi Devkan KALECİ, Uğur ÖZHAN Oyunlaştırma Stratejilerinin Ders İçerisinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri Zeynep AVİNÇ, Abdulkadir KARA, Zeynep TURAN, Yüksel GÖKTAŞ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Yusuf Levent ŞAHİN Salon/Hall B6 Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Amaçlı İnternet Kullanma Düzeyleri Feride KAYAN, Ömer Faruk SÖZCÜ Grafik Tasarım Eğitimi Üzerinden Dijital Teknolojilerin Sağladığı Yeni Olanaklar, Yeni Çalışma Alanları ve Disiplinlerarasılık Kavramı Ekrem Çetin BİGAT Sanal Öğrenme Ortamları İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Çağdaş ERBAŞ, Veysel DEMİRER Sosyal Ağ Destekli RSS Okuyucu Kullanımı ve Yaşam Boyu E-Öğrenme Süleyman Eren YÜRÜK Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Kullanımına İlişkin Görüşleri: ÇOMUZEM Örneği Tülay DARGUT

7 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç. Dr. Özden ŞAHİN İZMİRLİ Salon/Hall B7 Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri İsmail GÜLEÇ, Süleyman SULAK, Ahmet Naci ÇOKLAR Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Ortamlarına Uyum Süreçlerinin Aşamalarının İncelenmesi: KTÜ Örneği Hasan KARAL, Elvan KOL Uzaktan Eğitimde Sosyal Ağların Kritik Rolleri Nihal DULKADİR, Ö. Özgür DURSUN, H. Ferhan ODABAŞI Video Konferans Yoluyla Gerçekleştirilen Bir Uzaktan Eğitimde Etkileşimi Etkileyen Faktörler Yiğit Emrah TURGUT, Hasan KARAL Türk Alan Uzmanları Perspektifinden Dijital Ebeveynlik Rollerinin Belirlenmesi Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Onur DÖNMEZ, Fatih YAMAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim AKYÜZ Salon/Hall Büyük Salon Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilişim Etiğine İlişkin Algıları: Bir Metafor Çözümlemesi Çalışması Elif Buğra KUZU Okul Öncesi Öğrencilere Psikomotor Becerilerin Öğretiminde Fiziksel Etkileşimli Oyunların Kullanılması Gökçen ÖZGÜNGÖRDÜ, Muharrem AYDIN, Sevda KÜÇÜK, Yüksel GÖKTAŞ Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çocuk Modülünün Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi Eylem KILIÇ, Hayrullah URCAN, İsrafil ÇELİK, Meriç BOYNUKARA BÖTE Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayça ÇEBİ, İlknur REİSOĞLU,Tuğba BAHÇEKAPILI Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Fatih Projesi ve Dünyadan Örnekler Celal KARACA, Mehmet ÖZKAYA 11:00 11:15 Oturum Arası/Break Salon/Hall (B6) 11:15 12:45 Panel -1- Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler Prof.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç.Dr. Yavuz AKBULUT, Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ 12:45 14:00 Öğle Yemeği/Lunch (Büyük Salon) 14:00 14:45 Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Marilyn Campbell What we know and what we don't know about cyberbullying and how will we find out? 14:45 15:00 Oturum Arası/Break

8 Oturum/Session -4-15:00 16:15 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Nadire ÇAVUŞ Salon/Hall B1 Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları İle İlgili Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Yasemin KARCI Eğitsel Matematik Oyununun I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler Konusuna İlişkin Lise 9.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi Benay KARAGÖZ, Özlem ŞENGÜL, Yavuz SAMUR Bilgisayar Ortamındaki Uygulama Sınavlarına Yönelik Kontrol Edilebilir Bir Ölçme Ortamının Tasarımı Mustafa Ali AKCA, Esra BARUT, Tuncay AYDOĞAN Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları Nurullah TAŞ, Özlem BAYDAŞ, Yüksel GÖKTAŞ Okul Öncesi Çocuklarının Programlama İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi Nuray GEDİK, Mustafa Çetin, Ceren KOCA Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Özgen KORKMAZ Salon/Hall B2 Artırılmış Gerçeklik Ortamının Tasarımında Tercih Edilen Öğretim Tasarım Modelleri Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Düzenlenmesinin, Öğrencilere Üç Boyutlu Düşünme Becerisi Kazandırılmasında Sağlayacağı Avantajlar Deniz Ayşe YAZICIOĞLU Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanma Öz- Yeterlik İnançlarının İncelenmesi Nezih ÖNAL, Emin İBİLİ Etkileşimli Beyaz Tahta Kullanımına İlişkin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Süleyman Nihat ŞAD, Uğur ÖZHAN, Seda AKTI ASLAN, Sümeyra Zeynep ET, Mümtaz KARADAĞ, Mustafa DEMİR, Esra ŞAHİN Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Kavramı ile İlgili Algıları: Bir Metafor Çalışması Ahmet Murat UZUN, Erhan ÜNAL Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ömer DELİALİOĞLU Salon/Hall B3 One Usage of Geogebra in Enhancing Pre-service Mathematics Teachers Content Knowledge Karmelita PJANIĆ, Edin LIĐAN Visualisation of Relationship between a Function and Its Derivative Karmelita PJANIĆ, Edin LIĐAN, Admir KURTANOVIĆ Research Trends in the Field of Human Computer Interaction Ali BATTAL, Halil KAYADUMAN, Kürşat ÇAĞILTAY The Perfect e-learning Instruction with Learning Interface Design Principles and ID Models Ömer Faruk SÖZCÜ, İsmail İPEK, Erkan TAŞKIN 1+1=3 Systems of Transvergent Communication Frederico FIALHO TEIXEIRA, Müge BELEK FIALHO TEIXEIRA Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER Salon/Hall B4 Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Etkililiğinin Karşılaştırılması Sami ACAR, Gülsüm KAPANOĞLU, Ceren YAVUZ, Halil İbrahim BÜLBÜL E-Okul Mobil Uygulamasının Kullanıcı Temelli Değerlendirilmesi: Bir Kullanılabilirlik Çalışması Eylem KILIÇ, Hayrullah URCAN, İsrafil ÇELİK, Meriç BOYNUKARA

9 Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Öğrenci Katılımı ve Ders Başarısı: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Mustafa KOÇ Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Halil YURDUGÜL Bulut Öğrenme Yönetim Sitemleri Mehmet KAHRAMAN, Erhan ÜNAL Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Zülfü GENÇ Salon/Hall B5 İngilizce Kelime Öğretimi İçin Bir Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi Öner AYTAŞ, Ahmet TEKİN Ters-Yüz Sınıf Yönteminin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Zeynep TURAN, Yüksel GÖKTAŞ Problem Tabanlı Bir Çevrimiçi Dersin Tasarımı ve Etkililiğinin Sınanması Sevil YAŞAR, Abdullah Yasin GÜNDÜZ, Ecenaz ALEMDAĞ, M. Emin AKPOLAT, Ömer ARSLAN, Mukaddes ERDEM Öğretim Tasarımı Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Mehmet KAHRAMAN Elektronik Kitap Destekli Matematik Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kübra BAL ÇETİNKAYA, Feza ORHAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Sinan KAYA Salon/Hall B6 Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyon Düzeylerinin İncelenmesi Bünyamin ATICI, Süleyman Eren YÜRÜK Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Feyzi KAYSİ, Emrah AYDEMİR, Mehmet GÜROL Bilgi Güvenliği Farkındalığı Ölçeğinin İlk Bulguları Hüseyin KINAY, Ömer Faruk SÖZCÜ, Erkan TAŞKIN, İsmail İPEK Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Becerilerine İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması Esra BARUT, Çağdaş ERBAŞ, Cemal Hakan DİKMEN, Nurcan SAK, Veysel DEMİRER BT Öğretmen Adayları Bakış Açısıyla Öğretim Tasarımcısı Yeterlilikleri Canan ÇOLAK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Alpaslan DURMUŞ Salon/Hall B7 Öğretmenlerin Twitter Etkinliklerinin İncelenmesi İsmail TONBULOĞLU, Mübin KIYICI Facebook Gruplarında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Etkileşimi: Beş Yıllık Bir Deneyim Serkan İZMİRLİ, Özden ŞAHİN İZMİRLİ, Zafer KARADAYI Comparing Argumentation Patterns and Network Structures in Online Discussion Forums and Face-to- Face Discussions Hüseyin ÖZÇINAR Geleceğin Öğretmenlerinin Teknolojik Özyeterlikleri ve Sosyal Medyanın Eğitim Amacıyla Kullanımına Yönelik Görüşleri Filiz VAROL, Zeyni DOĞAN, Mesut KANDEMİR Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanma ve İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Yalın Kılıç TÜREL, Muhammet TORAMAN, Ebru POLAT

10 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Halil Coşkun ÇELİK Salon/Hall Büyük Salon Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Ümit Can KUMDERELİ, Levent AKŞUN, Pınar ONAY DURDU Çevrimiçi Örnek Olay Kütüphanesinin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi: Örneği Mustafa Tevfik HEBEBCİ, İsmail ŞAHİN, İsmail ÇELİK Web Arayüzündeki Kullanılabilirlik Problemlerinin Giderilmesinde Model Temelli Yaklaşımın Kullanımı Kürşat Volkan ÖZCAN, Lokman ŞILBIR, Engin KURŞUN Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığını Yordayan Öznel Mutluluk ve Psikolojik Kırılganlığın Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Mehmet Şirin AKÇA, Feyyaz ASLAN, Mahmut IŞIK, Ahmet KAHRAMAN PARDUS Etkileşimli Tahta Önyüzü Pilot Uygulaması Kapsamında Öğretmenlerin Eğitim İçeriği Beklentileri ve Etkileşimli Tahtayı Kullanım Analizleri Nurcan TÜR, Hatice SAKARYA, Pınar YILMAZER 16:15 16:30 Oturum Arası/Break Oturum/Session -5-16:30 17:45 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Mehmet KAHRAMAN Salon/Hall B1 Aktivite Teorisiyle Bireyselden Kolektife ve Dışsaldan İçsele Geçişin Zorluklarının Teknoloji Aracılığıyla Yapılan İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında İncelenmesi Hamdi ERKUNT Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayarla Eğitime İlişkin Görüşleri Cem TÜRE, Semiral ÖNCÜ TPACK Development Process of Pre-Service Mathematics Teachers within the Framework of the Technology Learning By Design Approach Jale İPEK, Emre Sami KOCAHAN, Kemal ŞİMŞEK, Kökten ÇEVİKER, Yeliz TUNGA Öğretmen Adaylarının Eğitimde Mobil Teknolojileri Kullanım Algısı Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Mübin KIYICI MagAR: Manyetik Alanın Artırılmış Gerçeklik Ortamında Görselleştirilmesi Mustafa Serkan ABDÜSSELMA, Hasan KARAL Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL Salon/Hall B2 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisini Kullanarak Sigara İçmenin Sonuçlarına Yönelik Farkındalık Oluşturma Merve KARAMAN, Muharrem AYDIN, Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ Mobil Uygulamaların Eğitsel Amaçlı Kullanımına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması Emre ÇAM, Mehmet Uysal, M. Barış HORZUM Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği Erkan AKGÜN, Murat TOPAL, Fatih Emre ÖNER Doğrudan Öğretim Modeli nin Öğretim Teknolojileri İle Birlikte Kullanımı Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Neler Vaat Ediyor? Mehtap TUFAN, Soner YILDIRIM, Banu ALTUNAY, Rüya ÖZMEN Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Modüllerinin İncelenmesi ve Kullanım İstatistiklerinin Analizi Neşe SEVİM, Mehtap TUFAN, Alper EFE

11 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. İsmail İPEK Salon/Hall B3 Speech and Language Therapist as End-User Programmer Jasna HAMZABEGOVIĆ, Damir KALPIĆ A New Approach to Improve Students Motivation and Achievement in ESL Writing: Project-based Digital Storytelling Göknur KAPLAN AKILLI, Tuğçe ALDEMİR Does Personalization Always Work in Multimedia Integrated Environments? An Example from English for Academic Purposes Course Elif Canan ONAT, Yavuz SAMUR High School Science Teachers Beliefs and Attitudes Towards to Use of Interactive Whiteboards in Education Ceren ANATÜRK, Armağan ATEŞKAN The Notion of Orientation to Tablet Computers in Education through Student Opinions Semiral ÖNCÜ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Serkan İZMİRLİ Salon/Hall B4 Öğretim Elemanlarının Örgün Eğitimdeki Teknoloji Kullanımı Deneyimlerini Uzaktan Eğitime Aktarmaları Üzerine Nitel Bir Çalışma Merve YILDIZ, Yavuz SELİM Uzaktan Eğitim Programlarından Eğitim Alan Öğretim Elemanlarının, Uzaktan Eğitimi ve Aldığı Eğitimi Benimseme Durumları Servet KILIÇ, Erol SEYİS E-Ders Geliştirme Yazılımlarına Yönelik Bir Çalışma Süleyman ASLAN, Ömer KIRMACI, Bora ASLAN, Füsun YAVUZER ASLAN Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Veritabanı Tasarım İlkelerine Göre Taslağının Oluşturulması Cihan BAYRAKTAR, Ömer KIRMACI Üç Boyutlu Senkron Ortamlara Öğreticinin Görüntülü veya Avatarla Katılımının Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyine Etkisi Murat ÇOBAN, Arif Cem TOPUZ, Embiya ÇELİK, Selçuk KARAMAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Eylem KILIÇ Salon/Hall B ten 2014 e İşbirlikçi Öğrenmede Web 2.0 Teknolojileri Kullanımına Yönelik Araştırmalar ve Eğilimler: Seçilen Dergilerdeki Çalışmaların İçerik Analizi Özgür DAĞ, Muzaffer ÖZDEMİR Görsel Programlama Eğitiminde Facebook Gruplarının Kullanımı Taner ARABACIOĞLU, Erkan GÜLER Dijital Oyunlarda Oynanabilirlik, Kullanılabilirlik ve Akış Deneyimi Arasındaki İlişki Zeynep AVİNÇ, Asiye KARAMAN, Türkan KARAKUŞ Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Hikaye Kitaplarında Kullanımının Tutum ve Motivasyona Etkisi Sevda KÜÇÜK, Rabia YILMAZ, Abdulkadir KARA, Zeynep AVİNÇ Ontoloji Bilgilere Dayalı Çevrimiçi Alan Ansiklopedisinin Geliştirilmesi Fettah KIRAN, Mehmet Ali SALAHLI Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Recep ÇAKIR Salon/Hall B6 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı İçin Çevrimiçi Mahremiyet Kaygıları ve Koruma Önlemleri Mehmet KURT Farklı Sunucu İşletim Sistemlerindeki Ağ Uygulamaların Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkileri Yunis ŞAHİNKAYASI, Hamide ŞAHİNKAYASI, Ali İhsan BENZER

12 Okuduğunu Anlama Stratejilerine Göre HazırlananTürkçe Dersi Etkinliklerine Yönelik Blandspace Kullanılması: Öğrenci Görüşleri Kübranur BOZ Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Özyeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Sezan SEZGİN, Tuncer AKBAY Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Motivasyona Etkisi Gizem ÇEVİK, Ali GÜNDÜZ, Rabia YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ Salon/Hall B7 Sosyal Ağ Oyunları Oynayan Bireylerin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Eray YILMAZ, Yusuf Levent ŞAHİN Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Bağımlılıklarının ve Kullanım Amaçlarının İncelenmesi Mustafa ÖNCEL, Ahmet TEKİN Facebook Ortamında Çalışılmış-Örnekler ile Test Çözme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Model Önerisi Muzaffer ÖZDEMİR Eğitsel Sosyal Ağların Akademik Performansa Etkisi Gürhan DURAK, Eyup YÜNKÜL, Serkan ÇANKAYA Eğitimde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Yükseköğretim Düzeyindeki Eğitmenlerin Algısı: Türkiye- Almanya Örneklemi Selcan KİLİS, Christian RAPP, Yasemin GÜLBAHAR Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Erkan ÇALIŞKAN Salon/Hall Büyük Salon Tersine/ters-yüz Öğrenme: Doğrular ve Yanlışlar Ozan FİLİZ, Adile Aşkım KURT E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Analizi Nuh YAVUZALP, Mehmet GÜROL Uzaktan Eğitim Sistemi Verimlilik Analiz: Hitit Üniversitesi Örneği Ömer Faruk AKMEŞE, Emre DEMİR Meb Tarafından Geliştirilen 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Z-Kitap Örneğinin Gestalt Algı Kuramı Bağlamında İncelenmesi Cansu ÇAKA, Ferhan ŞAHİN, Barış MERCİMEK Öğretmen Adaylarının Edmodo Hakkındaki Görüşleri Mustafa SIRAKAYA 17:45 18:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -6-18:00 19:15 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Ercan TOP Salon/Hall B1 Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Öğretim Teknolojileri Kullanım Durumu Esra YECAN, Tayfun TANYERİ, Abdullah Tahsin TOLA Akademik Araştırmacıların Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Aslıhan BABUR YILMAZ, Özcan Erkan AKGÜN, Şirin KÜÇÜK

13 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Tarih Dersinde Kullanılmasının Öğrenci Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi Gizem ÇEVİK, Ali GÜNDÜZ, Rabia YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Öz Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma Sacit KÖSE, Hakan ÖZDEMİR Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitim Teknolojisi Ofisine Yönelik Düşünceleri ve Beklentileri (Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Erkan ÇALIŞKAN, A. Yasin GÜNDÜZ, Nezih ÖNAL Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Yavuz AKBULUT Salon/Hall B2 Flow in Multimedia Learning Habibe ALDAĞ, Can MEŞE A Review of Literature on Mobile Question-Answer Systems: Subject Matter, Teaching Method and Context Amine Hatun ATAŞ, Ömer DELİALİOĞLU The Effects of Computer Programming in Early Childhood on Academic Success and Problem Solving Computational Thinking and Example Study Büşra ZORBA Does Music Hurt Multimedia Presentations? Hilal Zeynep TALAYHAN, Yavuz SAMUR Should there be a Limitation for Segmenting Principle in Multimedia Presentations? Sinem Emine METE, Kübra MERTER, Yavuz SAMUR Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL Salon/Hall B3 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Sezan SEZGİN, Tuncer AKBAY Fare Kullanımını Geliştirmeye Yönelik 3 Boyutlu Bir Oyun Ufuk TUĞTEKİN, Esra BARUT FATİH Projesi Kapsamında Uygulanan Hizmet İçi Eğitim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması İlke EVİN GENCEL, Zafer KARADAYI Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Cemal Hakan DİKMEN, Veysel DEMİRER Hizmetiçi Eğitimde Yeni Bir Dönem: Uzaktan Eğitim Mi, Geleneksel Eğitim Mi? (Deneysel Bir Çalışma) Barış SEZER, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, Ramazan YILMAZ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Necmettin TEKER Salon/Hall B4 Videolarda Konu Anlatımı Yapan Kişinin Kimliğinin Dikkat Çekme ve Anlama Düzeyine Etkisi Elif TAŞLIBEYAZ, Selçuk KARAMAN Computer Education and Instructional Technology Departments in Turkey: How Faculty Members and Graduate Students Define the Field? Tuğba BAHÇEKAPILI, Esra CEVİZCİ KARATAŞ, Ömer Faruk İSLİM, Polat ŞENDURUR, Soner YILDIRIM Traditional vs Agile Methodology: An Analysis on Challenges faced in Testing Perspective S. BALAJİ, M. Sundara RAJAN, Ronald S. CORDOVA Üniversite Öğrencilerinin Akran Öğrenmesi Hakkındaki Görüşleri Ali KIRKSEKİZ, Mübin KIYICI Sıfır Bilinmeyenli Denklem Ali ARICI

14 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Aslan GÜLCÜ Salon/Hall B5 Dijital Rozetler ve Eğitim Amaçlı Kullanımı Celal Murat KANDEMİR Üniversite Öğrencilerinin Video Destekli Dersler Hakkında Görüşleri Aydın KİPER, Mübin KIYICI İşitme Engelli Bireyler İçin Grafik Sembollerle Oluşturulmuş Öğrenme Materyalleri Yasemin KARAL, Lokman ŞILBIR, Ekrem BAHÇEKAPILI, Murat ATASOY, Hasan KARAL, Taner ALTUN Bilgisayar Dersinde Sorgulayıcı Öğrenme Ortamına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Yasemin KAHYAOĞLU, Ercan AKPINAR Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrencilerin PISA Başarısını Yordama Gücünün İncelenmesi Safiye BİLİCAN DEMİR, Özen YILDIRIM Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Nesrin ÖZDENER Salon/Hall B6 Türkiye de Bilişim Etiği Çalışmalarında Gözlenen Eğilimler Şenay OZAN, Hatice Ferhan ODABAŞI Eğitimsel Veri Madenciliğinde Kullanıcı Modelleme: Bir Eğitsel Yazılımın Nesne Yönelimli Modelleme Yaşam Döngüsüne Göre Modellenmesi Aylin TUTGUN ÜNAL Learning Object Design Using Cognitive Load Theory G. Alev ÖZKÖK Öğrenme Analitikleri ve Eğitsel Veri Madenciliği Arasındaki Kavramsal İlişki ve Farklılıklar Derya ORHAN, Adile Aşkım KURT Dünden Bugüne Fatih Projesi: Çevrimiçi Gazetelerden Bir Bakış Evren ŞUMUER, Levent DURDU Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Halil YURDAGÜL Salon/Hall B7 Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet ve Mobil Uygulama Kullanırken Maruz Kaldıkları Tehditlere Fenomenolojik Bakış Şanser BULU, Gülcan NUMANOĞLU Uzaktan Eğitim Yöntemi Olarak Kullanılan Dinamik Web Teknlojilerinin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısı ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerine Etkisi Agah Tuğrul KORUCU, Ebru SOLMAZ EVCİL Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimine İlişkin Araştırmalardaki Eğilimler Fevzi İnan DÖNMEZ, Hatice Ferhan ODABAŞI, Işıl KABAKÇI YURDAKUL Çevrimiçi ve Karma Öğrenmenin Sosyal, Bilişsel ve Öğretimsel Bulunuşluğa Etkisi: Bir Meta-analiz Çalışması Şirin KÜÇÜK, Özcan Erkan AKGÜN, Aslıhan BABUR YILMAZ Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Dünyadaki ve Türkiye deki Uygulamaların Karşılaştırılması Melike KAVUK, Can GÜLDÜREN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ Salon/Hall Büyük Salon BÖTE Sempozyumlarında Sunulan Çalışmalardaki Eğilimler: İçerik Analizi Çalışması Seyfullah GÖKOĞLU, Turgay ERDEMİR, Mücahit ÖZTÜRK, Ünal ÇAKIROĞLU Öğrencilerin Önbilgi Düzeylerini Temel Alan Bir Uyarlanabilir Öğrenme Ortamının Tasarımı ve Geliştirilmesi Filiz ÇELEBİ İki Farklı Çoklu Ortam Öğrenme Materyalinin Görsel Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi Adem Mehmet YILDIZ, Muzaffer ÖZDEMİR

15 Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki Selda KAYAK, Elif KIR Bir E-Öğrenme Ortamına Yönelik Kullanılabilirlik Analizi Fulya TORUN, Hakan TEKEDERE 19:30 23:30 Akşam Yemeği/Symposium Dinner 3.Gün/3 rd Day Oturum/Session -7-08:30 09:45 Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Levent ÇELİK Salon/Hall B1 Ters Yüz Sınıf Modeline ve Eğitimdeki Uygulamalarına Genel Bakış Didem ALSANCAK SIRAKAYA, Selçuk ÖZDEMİR Edmodo: Eğitsel Sosyal Ağ Sitesi Mustafa SIRAKAYA Uzamsal Becerilerin Üç Boyutlu Masaüstü Sanal Gerçeklik Ortamlarındaki Deneyim Üzerine Etkileri Türkan KARAKUŞ, Ayşin Gaye ÜSTÜN Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Perspektifinden Elektronik Performans Destek Sistemlerinin Kullanılması Mehmet Şahin SOLAK, Özgür ÖRÜN, H. Ferhan ODABAŞI, Abdullah KUZU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenmeye ve Edmodo Uygulamasına Yönelik Görüşleri Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Aslıhan SABAN Salon/Hall B2 Effect of Laboratory Activities on Pre-Service Science Teachers' Attitudes toward Chemistry Lesson: Comparison of Four Different Learning Approaches Ayfer MUTLU, Burçin ACAR ŞEŞEN Veri Tabanı Modelleme Sürecinde Kullanılan Veri Modelleme Yazılım Araçlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması Deniz Mertkan GEZGİN, Fatma BÜYÜKSARAÇOĞLU SAKALLI, Ercan BULUŞ Tabletlerin Kullanımında Teknoloji Adaptasyon Modeli Abdullah ERSÖZ, Ayça FİDAN, Sefa KAHYAR Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşlukları İlker ÇOBANOĞLU Eğitsel Sosyal Ağ Sitelerine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Eyup YÜNKÜL, Serkan ÇANKAYA, Gürhan DURAK Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serhat Bahadır KERT Salon/Hall B3 Investigating 3D Virtual Worlds for Foreign Language Teaching: Teachers Perspectives on the Use of Second Life Muhammet DEMİRBİLEK Acceptance of a Mobile Question-Answer System Tool: Application of the UTAUT Model Ömer DELİALİOĞLU, Amine Hatun ATAŞ, Tuğçe ALDEMİR Technology Integration in Higher Education Institutions: The Case of Middle East Technical University Okan ARSLAN, Soner YILDIRIM

16 The Effects of Poster Design Principles on Learning and Recall Information: An Eye Tracker Glasses Experiment Okan ARSLAN, Selin Deniz UZUNOSMANOĞLU, Tuğçe ALDEMİR, Abdülmenaf GÜL Understanding the Usability of Scracth According CEIT Students Feedback Habibe KAZEZ, Ayşe GÜL, Zülfü GENÇ Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BİCEN Salon/Hall B4 İlköğretim Düzeyi İşitme Engelliler Eğitiminde Bir Probleme Dayalı Öğrenme Uygulaması Tolga DEMİRHAN, Özlem UÇAR, Erdem UÇAR Açık Ders Malzemeleri Platformlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ahmet ARSLAN, Harun AKSAYA Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Bilme, Uygulama ve Eğitim İhtiyacı Düzeyleri Mehmet AŞKAR, Hayati ÇAVUŞ, Eylem KILIÇ, Çetin GÜLER Sayısal Karanlık Çağ ve Elektronik Kitaplar Mübin KIYICI, Selçuk Sırrı TERCAN, Mehmet UYSAL Duyarlı ve Uyarlanabilir Tasarımın Mobil Öğrenme Ortamlarında Birleştirilmesi (Benzer Hedefler, Farklı Yaklaşımlar) Mehmet ÖZKAYA, Celal KARACA Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Funda DAĞ Salon/Hall B6 Eğitim Teknolojisi Alanında Yürütülen Açımlayıcı Faktör Analizi Çalışmalarında Yapılan Yaygın Raporlama Hataları Ömer Faruk URSAVAŞ, David McILROY, Sami ŞAHİN, Hakan İSLAMOĞLU, Mehmet PALANCI Eğitimde Tablet Kullanımının Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkisinin İncelenmesi Mehmet EROĞLU, Vildan DONMUŞ Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri Fatih Çağatay BAZ, Yunis ŞAHİNKAYASI Tablet Bilgisayarların ve E-Kitapların Kullanma Durumlarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması Ömer KOÇAK, Önder YILDIRIM, Engin KURŞUN, Gürkan YILDIRIM Second Life Ortamındaki Sanal Üniversite Kampüslerinin Profillerinin Belirlenmesi Fatih TÜRKAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Göksal BİLGİCİ Salon/Hall B7 Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Mobil Öğrenme Araştırmaları: Yılları Arası İçerik Analizi Hakan CEVAHİR, Muzaffer ÖZDEMİR, Mine SÖNMEZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi Tolga HAYIT, Onur DÖNMEZ Visual Perception and Information Concentration Along Visual Borders From The Point Of View Of Information Theory Rushan ZIATDINOV, Rifkat I. NABIYEV, Mehmetcan SÜDAN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Sinan KAYA Current Status in Utilization of Interactive Boards in Teacher Training Institutions Evrim AKMAN, Okan ARSLAN Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Tayfun TANYERİ Salon/Hall Büyük Salon Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı Muharrem ÖZDEN Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Okuryazarlığı Çalışması Nedir? Meltem ACAR GÜVENDİR, Deniz Mertkan GEZGİN

17 Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının İnsani Değerler Odaklı Sanal Ortam Davranış Profillerinin İncelenmesi Kerem KILIÇER, Ahmet Naci ÇOKLAR, Vildan ÇEVİK Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri ve Bilgi Okuryazarlıkları Özyeterlik İnançları Üzerine Bir Çalışma Hasan ÖZGÜR Eğitim ve Öğretim Sürecinde Mobil Teknolojilerin Önemi ve Güvenilir Kullanımı Fatma AKGÜN 09:45 10:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -8-10:00 11:15 Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Şirin KARADENİZ Salon/Hall B1 Fatih Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi Hakan İSLAMOĞLU, Seher BAŞEĞMEZ ÖZCAN, Ömer Faruk URSAVAŞ Ters-Yüz Sınıf Modeli: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma Ferhan ŞAHİN, Cansu ÇAKA, Barış MERCİMEK Elektronik Kitapların Sınıf Ortamında Kullanımı Sakine ÖNGÖZ E-Öğrenme ve M-Öğrenme için Materyal Geliştirme Örneği Hakan KÖR, Ömer Faruk AKMEŞE, Hasan ERBAY Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleğe Karşı Algı ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi Süha YILMAZ, Cenk KEŞAN, Bahar DİNÇER Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Serçin KARATAŞ Salon/Hall B2 Tablet Bilgisayar Erişimli Video Ders Kayıtlarının Öğrencilerin Yazılım Dersi Başarısına Etkisinin İncelenmesi: AVİTAB Projesi Serhat Bahadır KERT, Mehmet Fatih ERKOÇ, Sabiha YENİ Ders Yönetim Sistemi Yazılımı Kullanıcılarının, Yazılıma Yönelik Erişim ve Kullanım Davranışlarının Analizi Hakan GÜLDAL Scratch ile Programlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Volkan KUKUL, Şahin GÖKÇEARSLAN Öğretmen Yetiştirmede Yeni Çalışmalar ve Bilişim Teknolojisinin Kullanımı Haydar ATEŞ, Gulbeniz MAMMADOVA Ortaokul Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi ve Teknoloji Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi Halil İbrahim AKYÜZ, Ahmet MERAL Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Hasan KARAL Salon/Hall B3 Aralıklı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Barış SEZER Öğretmen Adaylarının Facebook Benimseme Durumları İle Facebookun Eğitsel Kullanım Amaçları Arasındaki İlişki Alpaslan DURMUŞ, Hakkı BAĞCI Eğitimde Haptik Teknolojisi Kullanımı: Bir İçerik Analizi Çalışması Pınar MIHCI, Mehmet ÖZKAYA, Ferhat Kadir PALA

18 Yükseköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimi Benimseme Durumları: Nitel Bir Çalışma Teslime GÖK, Esra YILMAZ, Sabire KÖMBE, Esra KELEŞ, Mehmet KOKOÇ Eğitimde Bilgisayar Destekli Hikaye Kullanımı: Alanyazın Araştırması Gökben TURGUT, Tarık KIŞLA Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Tayfun TANYERİ Salon/Hall B4 Argümantasyon Uygulamalarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik İnançları ile Çevre Sorunlarına Yönelik Bakış Açıları Üzerine Etkisi Pınar FETTAHLIOĞLU Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Tekno-Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Göre Yeterliliklerinin İncelenmesi Recep ÖZ, Yavuz SELİM, Önder YILDIRIM, Betül ÇAKAL Eğitsel Sosyal Ağ Sitelerinde İşbirliğine Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenen Görüşleri Serkan ÇANKAYA, Gürhan DURAK, Eyüp YÜNKÜL Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi Seçil YILDIRIM, Hayati ÇAVUŞ, Çetin GÜLER, Eylem KILIÇ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımı ve Mutluluk Düzeyleri Nur DEMİRBAŞ Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Salon/Hall B6 Kinect Games to Provide Environments Based on Embodied Cognition for People with Intellectual Disabilities: A Literature Review Ersin KARA Pre-service Teachers Opinions about Using Practical Tools for Education: Student Experiences Zeynep YURTSEVEN AVCI, Esra EREN, Munise SEÇKİN KAPUCU The Use of Interactive Video to Promote Self-Regulation in Online Learning: A Literature Review Erhan DELEN Can Design Based Research be a Solution to the Problems of FATIH Project? Implementation to Pre- Service Teacher Preparation Settings Saliha OZKAN-BEKİROGLU, Zeynep YURTSEVEN-AVCİ Investigation of Pre-Service Science Teachers TPACK Development through Lesson Planning and the Reflections on Implementation Zehra ÖZDİLEK Oturum Başkanı/Chairman: Doç.Dr. Hakan TÜZÜN Salon/Hall B7 Öğrenmede Akıllı Tahta Kullanımı İle İlgili Yapılmış Araştırmaların İçerik Analizi Vildan DONMUŞ, Mehmet EROĞLU Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Kitap Kullanımına Yönelik Görüşleri Seda ÖZER Uzaktan Eğitim Sistemi Verimlilik Analiz Anketi Hitit Üniversitesi Örneği Ömer Faruk AKMEŞE, Emre DEMİR Mobil Öğrenmede Araştırma Yönelimleri Üzerine Bir Çalışma Zülfü GENÇ, Erhan BAYBURT Öğretmen Adaylarının Sosyal Paylaşım Ağlarını Kullanma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Necmettin TEKER Oturum Başkanı/Chairman: Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR Salon/Hall Büyük Salon "E_Devlet Kullanımı Ölçeği"nin Geliştirilmesi Demirali Yaşar ERGİN

19 Çocuklara Programlama Öğretmek İçin Kullanılabilecek Yeni Bir Yöntem: SCRATCH Mehmet Gökay GÜNEŞ, Şemseddin GÜNDÜZ Öğretmen Adaylarının E-Portfolyo Sistemine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Barış ÇUKURBAŞI, Mübin KIYICI Çoklu Ortamla Öğrenmede Bilişsel Model ve Motivasyon Can MEŞE, Özcan Özgür DURSUN "Bilişim Etiği Ölçeği"nin Geliştirilmesi Demirali Yaşar ERGİN 11:15 11:30 Oturum Arası/Break 11:30 13:00 Bölüm Başkanları Paneli/Panel (Büyük Salon) 13:00 13:30 Kapanış/Closing Ceremony (Büyük Salon) 13:30 17:00 Edirne Şehir Turu/City Tour :30 10: :30 12: :30 15: :30 17:30 B. LAB1 B. LAB2 B. LAB1 B. LAB2 B. LAB1 B.LAB2 B. LAB1 ÇALIŞTAYLAR-SEMİNERLER/WORKSHOPS-SEMINARS SPSS ile Başlangıç ve İleri Düzeyde Açımlayıcı Faktör Analizi Yrd.Doç.Dr. Sacip TOKER Dijital Vatandaşlık Göstergelerinin Belirlenmesi Doç.Dr. Adile Aşkım KURT, Arş.Gör. Derya ORHAN Nitel Veri Analiz için Nvivo 10 Doç.Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Yrd.Doç.Dr. Sema ÜNLÜER Bulut Bilişim Teknolojileri ile Proje Tabanlı Öğrenme Doç.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU, Öğr.Gör. Turgay ERDEMİR Artırılmış Gerçeklik ile Öğrenme Ortamlarının Zenginleştirilmesi Doç.Dr. Hasan KARAL, Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Meta-Analize Giriş Arş.Gör. Serkan DİNÇER ÖZEL EĞİTİMDE YARDIMCI TEKNOLOJİLER: GRAFİK SEMBOLLERİ TEMEL ALAN SİSTEMLER Doç.Dr. Hasan KARAL, Yasemin KARAL B. LAB2 Site Tasarımından Eğitsel Web Site Tasarımına: Farklılıklar ve Gereklilikler Yrd.Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR, Yrd.Doç.Dr. Şemseddin GÜNDÜZ TOPLANTI SALONU/HALL 20 MADDEDE MAKALELER NEDEN REDDEDİLİR? Doç.Dr. Yüksel GÖKTAŞ

20 POSTER OTURUMLARI/POSTER SESSIONS / 09:30 11:30 Oturum -1- Alman Dili Eğitiminde Dijital Oyun Kullanımı Yavuz SAMUR, Sevda KAYA Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Yazılımı: Starboard Bilge Ali YILMAZ Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Ağlara İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Samsun ve Kırşehir Örneği) Uğur BAŞARMAK, Ayşe ALKAN Türkiye de İnternet Yasaklarının Eğitim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme Emre Sami KOCAHAN, Kökten ÇEVİKER MySQL Workbench ile Veri Modeli Oluşturma ve Veri Tabanı Yönetimi Melih ENGİN, Erkan ÇALIŞKAN Resim-iş Eğitiminde Bilgisayar Teknolojilerini Nerede Kullanıyoruz? Nerelerde Kullanabiliriz? Mehtap KODAMAN Bulut Bilişim ile Hazırlanan Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması Hasan ARMUTLU, Muammer AKÇAY Öğretmen Adaylarının Müzik Öz-yeterlilik Algıları İle Fen ve Matematik Tutumları Arasındaki İlişki Zafer IŞILDAR, Gülbin KIYICI Multimedya Disklerdeki Testleri Yenileyen ve Geliştiren Test Tasarım Programının Kullanımını Öğrencilere Öğretmek Rasim ABDURAZAQOV 10 Yıl Önce ve Sonraki Popüler Dijital Oyunlar Arasında Kültürel Etkiye Dair Bir Karşılaştırmalı İçerik Analizi İdris GÖKSU, Alper ASLAN, Türkan KARAKUŞ 3 Boyutlu İnönü Üniversitesi Oryantasyon ve Tanıtım Oyunu Devkan KALECI, Saadet İMRAK Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ders Kitabında Bulunan Etkinlikleri Gerçekleştirebilme Durumları Ahmet MERAL, Sinan AKTAŞ, Halil İbrahim AKYÜZ, Zekeriya YERLİKAYA Kalıcılık Destekli Öğrenme Ortamı Tasarımı Hazırlamada Öncelikler Barış MERCİMEK, Gizem NUR, Pınar MERCİMEK 7-11 Yaş Arası Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Özden EROĞLU / 14:45 16:45 Oturum -2- Fizik Öğretmeni Hazırlığında Yeni Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Rolü Melahet ABBASOVA, Rasim ABDURAZAQOV Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Aile Yapılarının E-Öğrenmeye Yansımaları Birol ÇELİK Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teknoloji Planı Örneği Ayça FİDAN, Arif DOĞAN 5 E Öğretim Tasarım Modeline Uygun Tasarlanan Kanser Hastalarında Palyatif Tedavi Stajının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Kürşat Volkan ÖZCAN, İsmail OKAN, Mustafa SÜREN, Nurşah BAŞOL Fatih Projesi Etkileşimli Tahta Kullanılabilirlik Sorunları ve Teknoloji Kabul Düzeyi Üzerine Yapılan Pilot Çalışma Ali UÇAR, Arif Ayhan TOPEL, Pınar ONAY DURDU

21 Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Schoology Kullanımı: Tıp Eğitiminde Örnek Uygulama Kübranur BOZ İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Amaçlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Durumları Yunis ŞAHINKAYASI, Hamide ŞAHİNKAYASI, İlke KOÇ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) ile Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanım Amaçlarına ve Kullanımlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Ayşe Derya ESKİMEN, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Mehmet Fikret GELİBOLU Eğitim Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Platform: Eğitim için Google Araçları Fevzi İnan DÖNMEZ Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Bir Web Sitesinin İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Amaçlarına Göre Değerlendirilmesi Necati HIRÇA, Naci BAYRAK, Sacit KÖSE The Minimum Requirements of a Foreign Language Teacher Erkan TAŞKIN, Müleyke ŞAHİNLER ALBAYRAK İçerik Geliştirmede Yeni Bir Yaklaşım: Duyarlı E-Öğrenme Celal Murat KANDEMİR MOOC Platformlarının Karşılaştırılması: Bir Durum Değerlendirmesi Mehmet TEKDAL, Şenol ÇATLAK Lisans Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Mazhar KAYAOĞLU, Ferhat BAHÇECİ

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ 1-3 KASIM 2013 RİXOS-KONYA PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 KASIM 2013 08:30-09:30 FUAYE ALANI KAYIT İŞLEMLERİ AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30-10:00 Doç. Dr. Muammer ZERENLER - Uzaktan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

Sıra Öğrenci No: Ad Soyad Danışman Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Jüri 1 10240002 Abdurrahman Şahin Doç. Dr. Dicle Bal Akkoca 3/06/2015

Sıra Öğrenci No: Ad Soyad Danışman Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Jüri 1 10240002 Abdurrahman Şahin Doç. Dr. Dicle Bal Akkoca 3/06/2015 Sıra Öğrenci No: Ad Soyad Danışman Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Jüri 1 10240002 Abdurrahman Şahin Doç. Dr. Dicle Bal Akkoca 3/06/2015 08:30-08:50 D-4 Arş. Gör. Hatice Kara 2 10240017 Zeyneb Elban

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASI ÜNİVERSİTE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.2014

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASI ÜNİVERSİTE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.2014 4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASI ÜNİVERSİTE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.2014 JPT1 ÜNİVERSİTE DÜZEYİ TAVUK YEMEĞİ ÖDÜL YARIŞMASI 1.GÜN 11:50-12:20 1 CEBRAİL BACAK SILVER 2 AYŞE KOLLAMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 1 BETÜL AYAZ AKDENİZ ÜNİ. 3,72 353,788 2 KÜBRA AYDIN MALTEPE ÜNİ. 3,57 266,207 3 AHSEN KOCAMAN MEHMET

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

DERSHANE EĞİTİM BİLİMLERİ NET LİSTESİ

DERSHANE EĞİTİM BİLİMLERİ NET LİSTESİ 1 0 HASAN YAĞCI 30 0 30,00 29 1 28,75 26 1 25,75 17 1 16,75 15 0 15,00 16 0 16,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 12 0 12,00 15 1 14,75 11 1 10,75 12 0 12,00 2 0 AHMET ARMAĞAN 24 6 22,50 23 4 22,00 20 5 18,75

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN Grup No: ED : Kırklareli Anadolu Lisesi 9000 AHMET DOĞAN 90009 ALİCAN YILDIZ 90006 FATMA ERDOGAN 900070 EMRE KANAT

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ KASIM DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mesut AYAR Grup No: KD : Sosyal Bilimler Lisesi 0866680 İRFAN BEYTAŞ 0670 PINAR KELOĞLU 88669 CİHAN ŞAHİN 07889 ENGİN YALÇIN 60096

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ

KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ KILIÇASLAN İLKÖĞRETİM OKULU 2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ LİSTESİ FEN LİSESİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ 1 TALHA ZÜBEYR ALİŞ FATİH FEN LİSESİ 494,404 2 MEHMET ZAHİD BİLGİN ALİ OSMAN

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

BUCA TOKİ TURGUT ÖZAL O.O UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 24.02.2014-05.06.2014 MDR. BURHAN SAVAR

BUCA TOKİ TURGUT ÖZAL O.O UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 24.02.2014-05.06.2014 MDR. BURHAN SAVAR BUCA TOKİ TURGUT ÖZAL O.O UYGULAMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 24.02.2014-05.06.2014 MDR. BURHAN SAVAR İKİNCİ ÖĞRETİM MDR. YRD. SELÇUK ESER 1. 2010261011 2. 2010261012 3. 2010261013 4. 2010261014 5. 2010261015

Detaylı

30.01.2016 CUMARTESİ. Doç. Dr. Mehmet BULUT (Genel Sekreter) Prof. Dr. Adnan BAKİ (Başkan)

30.01.2016 CUMARTESİ. Doç. Dr. Mehmet BULUT (Genel Sekreter) Prof. Dr. Adnan BAKİ (Başkan) SAAT 30.01.2016 CUMARTESİ 09.00 10.00 KAYIT AÇILIŞ 10.00 11.30 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı - Konuşmalar Doç. Dr. Mehmet BULUT (Genel Sekreter) Prof. Dr. Adnan BAKİ (Başkan) 11.30-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

29.12.2014, Pazartesi

29.12.2014, Pazartesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Bilimine Giriş Yrd. Doç.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

2014 1. (15 16 2014) SMMM

2014 1. (15 16 2014) SMMM 2014 1. Dönem (15 16 Mart 2014) SMMM Yeterlilik Sınavında 69 öğrencimiz 7'de 7 ile ilk girişte bütün derslerden başarılı 214 öğrencimiz kalan derslerinden başarılı Toplam 252 öğrencimiz Ruhsat Almaya Hak

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 ABDURRAHİM BAVLİ 2 ABDÜLKADİR ÜNAL 3 AHMED KADİFECİ 4 AHMET DİNGİL 5 AHMET KAYA 6 AHMET KORKMAZ 7 Ahmet TÜTÜNCÜLER 8 AHMET FUAT YALÇIN 9 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI

Detaylı

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1

1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 1 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü YAPRAK GÜNDÜZ Bayan 14 43-046000126 51079255600 16:00 1 2 Mental 100M EGE Çinikent İ.Ö.O. ve İş O.Spor Kulübü MERYEM EYTAŞ Bayan 16 43-046000123 30907061286

Detaylı

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

FERDİ ve TAKIM SIRALAMA

FERDİ ve TAKIM SIRALAMA FERDİ ve TAKIM SIRALAMA TEK BAYANLAR ADI VE SOYADI KULÜBÜ İLİ 1. FATMA KARPUZ 19 MAYIS İŞİTME ENGELLİLER SAMSUN 2. DERYA YIĞINAK DENİZLİ İŞİTME ENGELLİLER DENİZLİ 3. SELMA BAYHAN 19 MAYIS İŞİTME ENGELLİLER

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 11 OCAK 2015 TARİHİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN YAPILAN ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI S.No Adı Soyadı Fakülte Anabilim Dalı Ales Notu KPDS/ÜDS Notu Diploma Notu Öndeğerlendirme A Ç I K L A M A L

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet.

19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI. Lisans Mezuniyet. 19/11/2015 TARİHLİ AKADEMİK İLANLARDA YER ALAN KADROLARA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN E SONUÇLARI BİRİMİ: DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU %30 (SINAVA GİRMEYE HAK 1 Hakan ÖZKAN Ulaştırma Hizmetleri Böl. /Marina İşletme

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı