NO. 4_TR BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION. Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hakkında Bazı Sosyolojik Değinimler. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NO. 4_TR BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION. Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hakkında Bazı Sosyolojik Değinimler. Prof. Dr."

Transkript

1 BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION NO. 4_TR Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hakkında Bazı Sosyolojik Değinimler NO Prof. Dr. Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Atölyesi Hukuksal Normların Uygulanması: Türkiye de ve Almanya da Kadına Yönelik Şiddet The BGSS is funded by BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION BERLIN GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES HUMBOLDT - UNIVERSITÄT ZU BERLIN LUISENSTR BERLIN BGSS WORKING PAPER SERIES CONTACT:

2 BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION Published by the Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS), Institute of Social Sciences at the Humboldt-Universität zu Berlin. Publication on this website does not preclude a later publication elsewhere. Any opinions expressed in this paper are those of the author(s) and not those of BGSS. The copyright stays with the author. Copyright for this paper: Prof. Dr. Yıldız Ecevit Please cite in the following format: Ecevit, Yıldız (2010): Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hakkında Bazı Sosyolojik Değinimler. BGSS Workshop Documentation Implementierung von Rechtsnormen: Gewalt gegen Frauen in der Türkei und in Deutschland, Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin. Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi ve ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı. Dieser Beitrag ist eine Transkription des Redebeitrages von Prof. Dr. Ecevit und der anschließenden Diskussion im Rahmen des BGSS Workshops Implementierung von Rechtsnormen: Gewalt gegen Frauen in der Türkei und in Deutschland vom Januar BGSS Workshop Documentation Berlin Graduate School of Social Sciences Institute of Social Sciences Humboldt-Universität zu Berlin Mail Address: Unter den Linden Berlin, Germany Offices at: Luisenstr Berlin 1

3 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hakkında Bazı Sosyolojik Değinimler Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tekrar merhaba. Dün, kendi adıma ve Türkiye den arkadaşlarım adına bu toplantı çağrısı için tam olarak teşekkür edemedim. Bu toplantı ile ilgili olarak, önemli, doğru zamanlı ve nadir yapılan toplantılardan biri diye düşünüyorum. Onun için dünkü konuşmaların üzerinden kısa bir değerlendirme yapmaya ve bütün tartışmaları elimden geldiğince bir bağlama oturtmaya çalışacağım. Dün sabah Dr. Schweikert in başlattığı tartışmadan itibaren Almanya Türkiye karşılaştırması yaptık. Sonra bir arkadaşımız, sanırım Carol dı, bu karşılaştırmanın doğru olmadığını söyledi. Haklı olduğu taraf vardı tabii!... Ama yine de mademki burada Almanya yı ve Türkiye yi konuşuyoruz, böyle bir karşılaştırmanın bir parça yararlı olduğunu düşünüyorum. Burada dün bize Türkiye ve Almanya örnekleri kadına yönelik şiddetle mücadelenin iki cephesini gösterdi; iki açıdan mücadele edilebildiğini gösterdi. Almanya dakini kavramsallaştırırsak daha çok yukarıdan aşağıya, Türkiye dekini kavramsallaştırırsak daha çok aşağıdan yukarıya... Türkiye de şiddetle mücadele 80 lerin başından itibaren, yani biz bilinç yükseltme gruplarını kurduğumuz andan itibaren başladı. Yani şiddeti 80 lerden beri tartışıyoruz. Önce kavramlara ne diyeceğimize karar verdiğimiz, şiddeti nasıl tanımladığımız bir süreci yaşadık. Sonra dün arkadaşlarımın anlattığı gibi kampanyalarla devam ettik, kadın hareketi ve örgütleri olarak kadınların yaşadığı şiddete dikkat çektik. Bugün şiddetle mücadele kurumsallaşma düzeyine geldi. Dolayısıyla bizimki aşağıdan yukarı ve öyle olmaya devam ediyor. Yani şiddetle mücadelede kadın örgütlenmesinin rolü çok fazla. Üstelik Türkiye de kadın örgütlenmesi, 1980 lerden itibaren inanılmaz boyutlarda genişledi. Öyle ki 2003 yılında yaptığım bir araştırmada şubeler de dahil olmak üzere, 332 örgüte ulaştım. Kimi güçlü, kimi değil, kimi küçük, kimi grup ya da inisiyatif ama Türkiye de tahmininizin ötesinde bir kadın örgütlenmesi var. Bu bizim pozitif yanımız. Türkiye de kadınlar örgütlenmeye devam ediyor ve kadın hareketi birçok ülkeden hala daha aktif. Deniyor ki dünyada feminizmde bir gerileme var. Bence Türkiye de bunu söylemek biraz yanlış. Şunun için yanlış: Türkiye de hala kadın konusunda, 2

4 toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılacak çok şey var. Bu anlamda kadın örgütlenmesi de ayakta durmak zorunda; kadın örgütleri çoğalmak çeşitlenmek ve güçlenmek zorunda. Peki, bu pozitif yanımız ise negatif yanımız nedir? Türkiye de bir paradigma değişikliği var. Uzun yıllar modernleşme ve kalkınma bağlamında konuştuk. Bugünse, eğer bir kavramla ifade etmem gerekirse, bunun adı muhafazakârlıktır. Her şeye egemen olan bir muhafazakarlık ve yeni liberal söylem, ideoloji... Muhafazakârlık bu hükümetin, yani AKP hükümetinin güçlendirdiği bir eğilim olmakla beraber yeni bir şey değil Türkiye de. Zaten her zaman muhafazakârlık vardı ama bu kadar güçlü değildi. Şimdi biz bunu çok çeşitli boyutlarıyla yaşıyoruz. Örnekler vermem gerekirse, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, ve Anayasa nın 10. Maddesi değişikliklerinde ciddi bir parlamenter dirençle karşılaştık, feminist kadınlar ve kadın örgütleri olarak. Ayrımcılık!... Evet, Türkiye de kadına yönelik ayrımcılık da var. En iyi örneklerini çalışma yaşamından gösterebiliriz. Bu da her zaman vardı ama son yıllarda arttı, örneğin kamu kuruluşlarına kadın personel alınmakta ciddi engeller konuldu, iş ilanlarında mesela sadece erkek alınır gibi ifadelerle karşılaşıyoruz ve bunların mücadelesini yapıyoruz. Kadını aile ile özdeşleştirmek, kadın ve aileyi birlikte düşünmek eğilimi de zaten vardı, daha fazla arttı. Bu artışta bugünkü hükümetin temsilcileri, başbakan, bazı bakanlar açık olarak kadının aile içindeki yerini rolünü vurguluyorlar ve kadını kamusal yaşamdan daha geriye çekmeye yönelik söylemleri var. Bunlardan bir tanesi, sayın başbakanın sık sık tekrarladığı, her ailenin en az üç çocuğa sahip olması.... Đkincisi, yasalar. Değişen yasalarda, kadınların yine bağımlı statüsünün devam ettiğini görüyoruz. Sosyal güvenlik yasasında yapılan değişiklikler bunun çok güzel örnekleridir. Detayına girmeyeceğim ama bir taraftan da kadını erkeğe daha bağımlı kılmak için yapılan değişiklikler var. Türkiye de çocuk bakımı hizmetleri gelişmiş değil, kreşler kapanıyor, Bu anlamda çocuk bakımı ve yaşlı bakımı, kadınları daha çok eve bağlayan hizmetler olarak ağırlığını koruyor. Beklerdik ki, tersine gelişecek. Öyle değil mi? Oysa beklediğimizin farklı bir biçimde daha geri gidiyor çocuk bakımı ve yaşlı bakımı, kadının üzerine kalıyor. Sağlık sistemi de çöküyor ve hasta bakımı da kadının üzerine kalıyor. Kadının çalışmasının önünde pek çok engel var. Türkiye de kadının iş gücüne katılımı Cumhuriyet kurulduğundan beri görülmemiş bir düzeyde. Her 100 kadından 25 i işgücüne katılıyor. Bu, ülke ortalaması Kentlere gittiğimizde her 100 kadından 19 u çalışmakta ve bu bütün Avrupa Birliği ülkelerinin, Türkiye de konuyla ilgi kişi ve kurumların dikkatini çekmektedir. Kadınların işgücüne katılımı OECD ortalamasının ve Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının en 3

5 altındadır. Bu bağlamda, eğer biz şiddet ile kadının ekonomik özgürlüğü ve ücretli çalışması arasında bir ilişki kuracaksak bu ortalamaya dikkat etmemiz lazım. Cinsiyetçilik, ataerkil ideoloji, ataerkil yapı dediğimiz şeyi gözden kaçırmamamız lazım. Bunu çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Kentleşme ataerkil ideolojinin zayıflamasına yardımcı olabilirdi ama çok ciddi köy nüfusu büyük kitleler halinde kentlere geldiği için ataerkil ideoloji kentlerde yaşamaya, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Göç, bu anlamda ataerkil ideolojinin güçlü bir şekilde devamının en büyük aracı oldu. Dinin günlük yaşamdaki etkisi devam ediyor. Din adamları kadının toplumdaki rolü, evdeki rolü, çalışma hayatında olup olmaması konusunda açıklamalarda bulunuyorlar. Örneğin, Đstanbul da bir caminin imamı kadınlar nefislerine sahip değillerdir, çalışma hayatında nefislerine hakim olamazlar, bu nedenle çalıştırılmamalıdırlar, çalışmamalıdırlar diyebiliyor. Kadın örgütleri ve onların çalışmalarına çok sıcak bakıldığı söylenemez. Bugün, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yle kadın örgütleri arasındaki ilişki zayıflamıştır, eskisi gibi güçlü değildir. Aynı zamanda sığınaklar kapatılıyor. Đstanbul Barosu içinde problemler var. Bunlar bizim yaşadığımız önemli problemler. Peki kabaca çizmeye çalıştığım bu çerçeve içinde Türkiye de kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edilecek? Ben kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir özel mücadele alanı olarak görüyorum. Bu elbette vardı ve var olmaya devam edecek. Bu özel mücadeleden hiç bir şekilde vaz geçmemeliyiz ama bir de kadına yönelik şiddeti doğuran temel nedenlere bakarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği mücadelesi yapmalıyız; yani topyekun bir mücadele. Dünya Ekonomik Forumu nun yaptığı toplumsal cinsiyet uçurumu indekslerinde Türkiye maalesef son zamanlarda bütün ülkelerin çok altında, çok gerisinde. Örneğin 2008 yılı sonuçlarına göre kadın erkek eşitliği açısından 130 ülkenin iyiden kötüye doğru yapılan sıralamasında 123. geliyoruz. Dolayısıyla, iki alanda mücadeleden bahsediyorum. Şiddetle mücadele için özel müdahalelerden, ama daha genel bir çerçevede de toplumsal cinsiyet eşitliği için genel bir mücadeleden bahsediyorum, bir güçlenmeden bahsediyorum. Feminist bir tarihimiz var. Bu tarihi hatırlamalıyız ve bilinç yükseltme mücadelesine, her yerde ve her kesimle devam etmeliyiz. Türkiye toplumu genç bir toplumdur, genç nüfusu çok fazladır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ataerkillikle mücadele konusunda bilinç yükseltme için özellikle genç nüfusu hedef almalıyız. Eğitim demiyorum, özellikle demiyorum! Çünkü eğitim Türkiye de aşınmış bir kavramdır. Bugün herkes kadın erkek eşitliği dendiğinde reçetenin ilk maddesi 4

6 olarak eğitim diyor. Eğitim, evet ancak bunun çok daha ötesine geçerek, farkındalık yaratmaktan ve bilinç yükseltmekten bahsediyorum. Formel bir eğitimin ötesinde bir zihniyet değişikliğinden bahsediyorum. Kadın örgütlerinin kararlı ve sürekli mücadelesi devam etmelidir ve bu örgütlerin feminist bir bakış açısına sahip olmaları için her zaman destek olmalıyız, çünkü ben hâlâ çıkış yolunu kadın örgütlenmesinde buluyorum. Çünkü biraz önce anlattığım gibi, devlet henüz kadının yanında değil. Yapılan çalışmalar var ama ben bunları oldukça yüzeysel buluyorum ve güçlü bir siyasi iradenin yokluğuna dikkatinizi çekmek istiyorum.. Dün burada söylendi, bir siyasi irade eksikliği var ve siyasetçiler samimiyetsiz. Siyasi iradede bir kurumsallaşma yok ve kadın konularına da yeterince bütçe ayrılmıyor. Buna çok özel olarak kendi yaptığım çalışmalardan da örnekler verebilirim. Mesela kadın emeği konusunda ciddi bir kadın istihdamı politikası yoktur ama Türkiye nin Avrupa Birliği ne giriş sürecinde hazırladığı Đlerleme Raporları nda daima kadının iş gücüne katılımını arttırmak için çalışmalar yapılacaktır şeklinde ifadeler yer alır. Bu tür ifadeleri bütün ilerleme raporlarında görürsünüz ama ciddi bir kadın istihdamı politikası yoktur. Sadece kadın istihdamı ile ilgili olarak değil, kadın ile ilgili daha birçok konuda ciddi bir siyasi irade eksikliği vardır Türkiye de ve bu çok önemlidir. Şimdi bitiriyorum ve bir bilim insanı, bir feminist sosyolog olarak da şunları söylemek istiyorum. Kadına yönelik şiddet, Türkiye nin önemli bir sorunudur. Bir sorunu görünür kılmak için önce istatistikleri konuşturmamız lazım. Đstatistiklerimiz eksik, olanlar da güvenilir ve tutarlı değil. Aynı zamanda nicel ve nitel olarak yaptığımız bilimsel araştırmalarımız da zayıf. Dolayısıyla araştırmalarımızı güçlendirmeliyiz. Ancak, kadına yönelik şiddet öyle hassas bir konudur ki, araştırma yapmanız başka bir alandakinden daha zordur. Halen küçük ölçekli az sayıda araştırmamız var ama daha genişlerini, daha kapsamlılarını yapmak durumundayız. Bunun için Türkiye de üniversiteler arası kadın araştırmaları merkezleri ve yüksek lisans programları arası ortaklaşarak yapılacak şiddet konulu feminist çalışmalar öneriyorum; Ayrıca bugün burada olmaktan kaynaklanan bir arzuyla, uluslararası ortak çalışmalar öneriyorum. Türkiye ve Almanya veya Türkiye ile başka ülkelerin katılımıyla yapılacak ortak ve karşılaştırmalı çalışmalar,şiddet konusundaki bilimsel bilgi eksikliğimizi ciddi şekilde tamamlayacaktır. Teşekkür ederim. SORULARA CEVAPLAR SORU 1: Uluslararası işbirliği konusundaki analiz ve sonuçlara tamamen katılıyorum. Yalnızca 5

7 şuna değinmek istiyorum; siz, dünkü konuşmalardan Almanya da kadına yönelik şiddetle mücadelenin yukarıdan aşağıya olduğu yönünde bir izlenim edindiğinizi söylediniz. Ancak benim algılamama göre burada da mücadele sizin anlattığınız şekilde Türkiye de olduğu gibi kadın hareketiyle başlamıştır. Şiddet üzerindeki örtünün kaldırılması, özel yaşam politiktir sloganıyla aile içi şiddetle, cinsel şiddetle, çocuklara cinsel tacizle ve 218. Maddeyle mücadele hep güçlü bir şekilde aşağıdan gelmiştir ve sonuçta kurumsallaştırılmış, politika tarafından sahip çıkılmıştır. Öyle ki bugün politik aşamada uygulamaya konulan pek çok şey aslında kadın hareketinin talepleridir. Ben şimdi bunun paralel bir etki olarak bizde çok geniş bir alana yayılmış ve farklılaşmış olan projelerden gelen tepkilerle eşit düzeylerde sürdüğünü düşünüyorum. Özellikle kadın evleri hareketinden biz Almanya da çok önemli güç alıyoruz. Dün Bayan Schweikert örneğin Kasım ayında bakanlığın kadın komisyonunda kadın evlerinin finansmanı konusunda danışma toplantısı yapıldığını söyledi. Ben Almanya daki gelişmeyi yukarıdan aşağıya değil, daha çok paralel düzeyde tanımlıyorum. Kısaca değinmek istediğim bir konu var. Berlin de kamu yönetiminde gender budgeting yöntemi (toplumsal cinsiyet temelinde bütçeleme ) uygulanıyor. Bu kamu harcamalarının cinsiyet üzerindeki etkilerinin ispat edilmesini öngörüyor ve tek tek kurumlarda değişik modeller şeklinde uygulanıyor. Henüz işin başlangıcındayız, ama bu yöntemin kamu kaynaklarını kadınlara eşitlik sağlama yönünde kullanılması için iyi bir yol olduğu düşüncesindeyim. CEVAP 1: Teşekkür ederim açıklamanız için. Haklısınız, ben de yıllar önce Almanya nın kadın hareketi tarihini okuduğumda, neredeyse köylere kasabalara kadar kadın örgütlenmesinin olduğunu öğrendiğimde çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Şöyle anlatayım o zaman ne demek istediğimi: Almanya da kurumsallaşma görece hızlı oldu; kadın örgütlerinin faaliyetleri, talepleri kurumsallaşmaya daha hızlı yansıyabildi, yukarıdan cevap geldi ve sığınaklar yaygınlaştı diyebilirim. Türkiye de bu süreç zahmetli, uzun zamandır sürüyor ve hâlâ başı kadın örgütleri ve onların inisiyatifleri çekiyor. Bunu söylemeye çalıştım. Sancılı bir süreç Türkiye deki. Yıllar önce Đstanbul da Şişli Belediyesi nce, Bakırköy Belediyesi nce açılmış sığınaklar vardı, kapatıldı. Türkiye de hızlı bir momentum yok. Sesimizi yukarıya duyurmakta güçlük çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. SORU 2: Sevgili hocam, öncelikle bu güzel toparlamanız için çok teşekkür ediyorum size. Bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Türkiye de evet, 80 lerden itibaren kadınlar kadına yönelik şiddeti konuşmaya tartışmaya ve örgütlenmeye başladılar. Bu dönem için bizim söylemimiz oldukça radikaldi. Bu söylem bazı kadın örgütleri tarafından hala sürdürülüyor. Fakat gelinen şu 6

8 noktada aslında devlet görünürde bizim söylemimizi benimsiyor. Bu da oldukça tehlikeli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü esasında bizim söylediklerimiz benimsenirken bunlar bir şekilde içerikten yoksun olarak, politik olarak kullanılıyor. Başka bir deyişle feminizm ehlileştiriliyor. Devlet kadına yönelik şiddetle mücadelenin sınırlarını da kurallarını da kendi koymaya başlıyor. Buna dikkat çekmek istedim. Teşekkür ederim. CEVAP 2: Çok katılıyorum. Dün de böyle bir saptama yaptınız zaten. Elbette feminizmin ehlileştirilmesi tehlikesi Türkiye de, en çok kadına yönelik şiddet konusunda var. Çünkü kadına yönelik şiddet devlet kurumlarının en çok el attığı bir alan. Orada da bir ehlileştirme söz konusu. Elbette burada çok haklısınız. Ama ben şöyle bir görüşten hareket ediyorum. Bizim bir feminist geçmişimiz var, bir mirasımız var. Mor Çatı, burada sizin temsil ettiğiniz Mor Çatı, bu mirasın en güzel taşıyıcılarından biri. Dolayısıyla, eğer bizim böyle bir mirasımız varsa, biz bu geçmişi, bu bakış açısını yeni kurulan kadın örgütlerine, devlete yakın görünen kadın örgütlerine taşıyabiliriz, aktarabiliriz, böyle bir yeniden uyanış yaratabiliriz diye düşünüyorum. Aksi takdirde, sizin de değindiğiniz gibi, bir tehlike var ki o da devletin, ben şiddete uğramış kadını koruyorum, onun için koruma evleri açıyorum diyerek yeni bir kontrol boyutu getirmesidir. Bundan ben her zaman tabi ki endişe duyarım ama hala kadın örgütleriyle daha yakın çalışırsak, önceki kadın örgütlerinin, yani feminist kadın örgütlerinin bakış açısını, geleneğini, mirasını özellikle yeni kurulan kadın örgütlerine taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. SORU 3: Ben Almanya da son otuz yılı ve öncesini düşündüğümde ve geri baktığımda, başlangıçta ne parlamenterlerin ne de partilerin bir rol oynamadığını görüyorum. Ama kamu yönetiminde çalışan kadınlar, daha kadın politikası kurumsallaşmadan önce, örneğin kadın evlerinin birşeyleri değiştirebileceğini anladılar ve değişimde çok önemli bir rol oynadılar. Bunu söylemek zorundayım, çünkü tartışmalarda kadın hareketi, kadın örgütleri bir yanda, devlet ve politikacılar öbür yanda ve karşı karşıya duruyorlarmış gibi algılıyorum; ama bence bu daha çok bir üçgen. Burada bürokratik bir devlette politik bir kamu yönetimi var ve bu sadece politik değil, aynı zamanda kamu yönetimi. Ve burada çok önemli bir soru akla geliyor: kamu yönetiminde görevli kadınların oranı. Uzun vadede birşeyleri değiştirmek için bu alanda mücadele etmek çok önemli. Gözlemlerim bana şunu gösteriyor, politikanın tepesinde bakanlıklarda oturanlar bu konulara saçmalık olarak bakabilirler. Ancak kamu yönetiminde yüksek düzeyde çalışan bir kadının bana söylediği gibi, bu kişiler muhafazakar olarak, şiddetten yana olduklarını söyleyemezler, dolayısıyla şiddete karşı önlemleri desteklemek zorunda kalırlar; bu da bazı şeyleri harekete geçirir ve politikayı da peşinden çeker, ayrıca kamu oyu yaratır. Kamu 7

9 yönetiminin üst ve orta düzeyindeki kadınlar çok önemlidir. Öğrendiğime göre Türkiye de kamuda çalışan kadınların oranı azalıyor. Bunu çok düşündürücü buluyorum. Belki AB ye üyelik sürecinde Türkiye de kamu yönetiminde kadın oranını arttırmak için birşeyler yapılabilir, Avrupa ya uyum sağlama şansını arttırır. Bazı şeyleri harekete geçirmek ve değiştirmek yönünden kamudaki kadın çalışanlar parlamento ve politik partilerden dahi daha önemlidir. Onlar iyi açıklanmış haklı bir talebi üstlerine kabul ettirebilirler. Zamanında kadın evleri açma talebimiz karşısında bir model kadın evi açmayı kabul ettirdiler ve bu konuda yaygın bir dinamiğe yol açtılar. Ben bu yüzden kamudaki kadınları çok önemli buluyorum. CEVAP 3: Kısa kısa cevaplar vereyim çünkü sorular çok. Sevgili Carol teşekkür ederim, çok hak veriyorum ama dün de Hülya istatistikleri gösterdi; Türkiye de kamu kuruluşlarında çalışan, özellikle orta ve üst kademede, kadınların sayısı az, giderek de azalıyor. Bunun birinci nedeni kamu iktisadi kuruluşlarının pek çoğunun özelleştirilmesidir. Özelleştirmeler erkekler kadar kadınların da işten çıkarılmalarına neden oldu. Bu anlamda kamu sektörü artık kadınlar için güçlü bir işveren değil şu anda Türkiye de. Ayrıca biraz önce bahsettiğim muhafazakar dalga ve bu dalganın temsilcisi olarak kamu kurumlarında kadınların çalışmasına çok da sıcak bakmayan bir hükümet var. Bu anlamda oradan bir ümidimiz olabileceğini kısa vadede düşünmüyorum. Kaldı ki, kamu sektöründe kadınların çalışması yetmez. Bu kadınların, erkekler gibi ataerkil ideolojiyi benimsememiş kadınlar olması gerekir. Bu kadınların, kadın özgürleşmesine inanmış kadınlar olması lazım. Kadın kamu personelinin, sadece cinsiyetlerinin kadın olması yetmez. O anlamda ben bir topyekün feminist anlayışın nasıl nüfuz edebileceğini düşünüp duruyorum. Kamu görevlileri, kadın olarak, yeterli değil sayıca. Ayrıca onlar da ataerkil görüşün taşıyıcıları ve yeniden üreticileri olabiliyorlar. Bu anlamda kamu kuruluşları ile feminist kadınların birlikte çalışma yapabilmeleri çok zor görünüyor gözüme. SORU 4: Ben Türkiye den STK lar ve devletin işbirliği konusunda bir örnek vermek istiyorum. Benim örgütüm on yıldır Ankara daki SHÇEK Genel Müdürlüğü ile çalışıyor. Kadınlar için, feminist aydınlanma programının Türkiye de yaygınlaştırılması için, bu kurumun yönetim kadrosundaki kadınların verdiği mücadele güzel bir örnektir. Kadının Đnsan Hakları adını taşıyan bu program için Genel Müdürlük ile anlaşma imzaladığımız zaman, erkek bir sosyal danışman, bu feminist programın cinsellik ve cinsel şiddet bölümü dahil tamamını onaylıyorum dedi. Bu programı yıllarca yürüten ve savunan Kurumun kadın elemanlarıydı. Her yeni hükümet kurulduğunda, ki Türkiye de sık sık hükümet değişir, yeni bakanlara, özellikle ailenin namus anlayışına zarar veriyor diyenlere karşı programı sonuna kadar savunmuşlardır. Bu program 8

10 sosyal danışmanlarla yürütülüyordu; sosyal danışmanlar devlete bağlıydı; şimdi STK ların bağımsız sosyal danışmanlıkları da var. Sosyal danışmanlar arasında marksist eğilimliler, radikal feministler ya da muhafazakar olanlar vardı; ama bizim için böyle geniş bir teşkilatla çalışmak büyük şanstı ve bu kadın sorunları üzerinde düşünme ve ön çalışma açısından büyük bir açılım sağladı. Her zaman en üst düzeydekilere ulaşmak gerekmiyor; bu daha zor; ama programın uygulanması Türk kamu yönetiminde birşeyleri değiştirmek isteyen kadınların olduğunu gösterdi; onlarla çalışmak gerçekten güzel. Selma Acuner KSGM başkanıyken birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Şimdi böyle çalışmaları devam ettirmek için yeni platformlar ve işbirlikleri aramalıyız. CEVAP 4: Karin teşekkür ederim. Buna hiç hayır demeyeceğim, iyiler var ama iyi olmayan durumlar da var. Mesela çocuk bakımı politikasına baktığım zaman çok olumsuzluk görüyorum. Bu anlamda karamsarım. Tabi ki SHÇEK de güzel şeyler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor ama olumlu olanların yanında olumsuzlara da bakıp bunları nasıl değiştirebiliriz diye, düşünmek lazım. Genel olarak Türkiye nereye gidiyor diye bakmak lazım. Sen de biliyorsun, birlikte çalışacağız ve çalışıyoruz şimdi, bu çocuk bakımı meselesinde gerçek bir geri adım atışı var. Kamu kreşlerinin kapandığını ve yenilerinin de bu krizde kolay kolay açılamayacağını zannediyorum yılında açılan istihdam paketi işverenlerin üzerinden kreş sorumluluğunu kaldırdı büyük ölçüde. Bu anlamda, hangi devlet kurumundan, hangi bakanlıktan destek alınması gerektiğini bilmiyorum çünkü Çalışma Bakanlığı, Đşveren Sendikaları Konfederasyonu, Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığı, bütün bunlara baktığımızda çocuk bakımını destekleyici, ailenin yükünü hafifletici bir eğilim görmüyoruz. Teşekkür ederim. SORU 5: Aslında bu konuda hemen herşey söylendi. Dorthea Hecht in dünkü konuşmasında bir çizim gördük, ortada aile içi şiddet yer alıyor, çevresinde kadına karşı şiddeti önleyen yasal normların uygulanmasında rol oynaması gereken ve rol oynamak zorunda olan aktörler yer alıyor. Ben de STK lar ya da bilimin devletle karşı karşıya gelmesinin ve kutuplaşmasının interaksiyonu ve uygulamayı yapılandırmaya engel olacağı görüşüne katılıyorum. Aksi halde kadına yönelik şiddetle mücadele etmenin zor olacağı kanısındayım. Bu çalıştayda ülkelerarası ve çalışma alanlarını birleştiren tartışma olanağı bulmamız beni çok sevindirdi. Çalıştayın esas amacı da buydu. Bu olanağı sağlayan herkese teşekkür ederim. 9

NO. 10_TR BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION. Bir Örnek: Mor Çatı Đstanbul. Esra Erbaş

NO. 10_TR BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION. Bir Örnek: Mor Çatı Đstanbul. Esra Erbaş BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION NO. 10_TR Bir Örnek: Mor Çatı Đstanbul NO. 2010 1 Esra Erbaş Uluslararası Çalışma Atölyesi Hukuksal Normların Uygulanması: Türkiye de ve Almanya da Kadına Yönelik Şiddet The

Detaylı

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR Prof. Dr. Yıldız Ecevit ODTÜ Kadın Çalışmaları ABD Başkanı ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Denizli Sanayi Odası,D&S for DWE AB Hibe Projesi Meslek Sahibi kadınlar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi. Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye de Kadın Alanındaki Koordinasyon Mekanizmalarının Analizi Ülker Şener Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 İçerik Kadın sorunu Soruna müdahale-çözüm arayışları: kim? Müdahale biçimleri

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN VE SİVİL TOPLUM: ÖRGÜTLENME VE SON EĞİLİMLER. Yönetici Özeti

TÜRKİYE DE KADIN VE SİVİL TOPLUM: ÖRGÜTLENME VE SON EĞİLİMLER. Yönetici Özeti Araştırma Notu 08/15 06.11.2008 TÜRKİYE DE KADIN VE SİVİL TOPLUM: ÖRGÜTLENME VE SON EĞİLİMLER Hande Paker, Selin Özoğuz ve Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın erkek eşit haklara sahiptir. Devlet,kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesinde yükümlüdür. kadın ve erkeğe yüklenen

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi (KADES) Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara Kadın Emeği Konferansı Kadın istihdamı 3 Mayıs 2011 Ankara TEPAV Binası, 3.Kat Konferans Salonu (TEPAV Binası, TOBB Üniversitesi Kampüsü,Söğütözü Cad.No:43 Söğütözü/ANKARA) Kadın Emeği Konferansı Kavramsal

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL 1.Durum Analizi Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN

TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN TÜRKIYE NIN EN BÜYÜK KULLANıLMAYAN POTANSIYELI : KADıNLAR T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Dünya Bankası TEMEL BULGULAR Türkiye deki birçok kadın çalışmak istiyor ancak çalışmalarını engelleyen bazı zorluklarla

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013

PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 PİYASAYA BAKIŞ 24 Temmuz 2013 RİSKİN İŞTAHI KAÇARSA Bernanke nin Mayıs ayı içerisinde yaptığı açıklama ile başlayan riskten kaçınma eğilimi 19 20 Haziran FED toplantısı ile doruğa ulaştı. FED in 85 milyar

Detaylı

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas

Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Almanya daki slam Konferans ve Federal Alman Hükümetinin Entegrasyon Politikas Ali Aslan Almanya son on yıllarda her şeyden önce Müslüman ağırlıklı devletlerden gelen göçmenler yoluyla dini ve kültürel

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA

TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA BAĞIŞ GRUPLARI Bağışçılığa Katılım ve Kollektif Etki TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA DESTEĞİ İLE Bağışçılığa Katılım ve Kollektif Etki S.Sevda Kılıçalp Iaconantonio TÜSEV

Detaylı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Ocak2013 N201307 TÜRKİYE DE YOLSUZLUK ALGISI ÜZERİNE NOTLAR DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak01 N0 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Evren AYDOĞAN 1 Araştırmacı, Yönetişim Çalışmaları Uluslararası Şeffaflık Örgütü nün- Transparency International (TI), Yolsuzluk

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara

Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara Saniye Dedeoğlu Kadın Emeği Konferansı TEPAV-ODTÜ Kadın Çalışmaları 3 Mayıs 2011, Ankara Sorunsal Cinsiyet eşitliği politikaları ve kadın istihdamı arasındaki ilişkiyi sorgulamak, Bu politikaların Türkiye

Detaylı

TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI NUR GER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Her birinize hoş geldiniz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

LİDER DEĞİŞİRKEN. Prof. Dr. Necmi Gürsakal ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ

LİDER DEĞİŞİRKEN. Prof. Dr. Necmi Gürsakal ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ LİDER DEĞİŞİRKEN Prof. Dr. Necmi Gürsakal ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ I. GİRİŞ Güngör Uras bir köşe yazısında şöyle diyordu : Türkiye deki sanayi yatırımla-rının yarısından fazlasını gerçekleştiren,

Detaylı

A. Buğra : Konuşmadığımız süre içinde asgari ücret tespit edildi.

A. Buğra : Konuşmadığımız süre içinde asgari ücret tespit edildi. 14.07.2004 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumundan Ö. Madra: Günaydın Ayşe A. Buğra: Günaydın E.Altuğ: Günaydın Ayşe Hanım A. Buğra : Günaydın Ö. Madra: Evet. Bugün biraz asgari ücretten

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi

CURRICULUM VITAE. 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi CURRICULUM VITAE 1. İsim : ESRA 2. Soyadı : HASHEMI - SHIRZI 3. Doğum tarihi : 22 Temmuz 1970 4. Uyruk : Avusturya (Mavi Kart dolayısıyla çalışma ve oturma serbestisi mevcuttur) 5. Medeni hali : Bekâr

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir.

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir. Evlilik öncesi cinsel ilişki, bir mesele olarak, pek çok insan açısından spesifik bir önem taşımamaktadır. Ancak, konuyla ilgili bana gelen sorular, psikolojik danışma seanslarında karşılaştığım hikâyeler,

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk.

Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. KAGIDER 2020 KAGİDER KİMDİR? Kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek vizyonuyla kurulduk. Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Araştırma Notu 13/155

Araştırma Notu 13/155 Araştırma Notu 13/155 25 Eylül 2013 ARTIK DAHA GEÇ EMEKLİ OLUYORUZ Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar Yönetici Özeti 1990 larda erken emekliliğe izin veren düzenlemeler Türkiye yi genç emekliler

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr Türkiye'nin ilk konut çöpçatanı Tüketici ile bankaların arasını bulan bir çöpçatan gibi çalışıyor. Türkiye de büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu piyasalardan biri de şüphesiz konut. Dünyada 2008 de

Detaylı

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010 İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı Eylül 2010 Gündem Gündem Soru? Yeni dünya Yeni ekonomi Yeni jenerasyon Ekonomik Krizlerin Türkiye deki Sonuçları 1991 1994 1998 2001 2009 En

Detaylı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı İçerik 1. Öğretme ve Öğrenme Danışmanın Rolü 2. Temel Davranış Yönetiminin Tanımı 3. İleri Davranış Yönetiminin Tanımı 4. Öğrenme ve Öğretmede Eşitlik

Detaylı

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 16 Prof. Dr. Atilla ERALP KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Atilla ERALP ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Kopenhag Zirvesiyle ilgili bir düşüncemi sizinle paylaşarak başlamak

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

İş Arama Sürecinde # Sosyal Medya Kullanımına Dikkat!#

İş Arama Sürecinde # Sosyal Medya Kullanımına Dikkat!# Yeni İK Danışmanlık Grubu İşe Alımda Sosyal Medyanın Kullanımı Röportajı İş Arama Sürecinde Sosyal Medya Kullanımına Dikkat! İnsan Kaynakları uzmanları, görüşmeye çağıracakları adayları sosyal ağlarda

Detaylı

NO. 7_TR BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION. Namus Cinayetleri Yargılamaları ve Uygulama Sorunları. Vildan Yirmibeşoğlu

NO. 7_TR BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION. Namus Cinayetleri Yargılamaları ve Uygulama Sorunları. Vildan Yirmibeşoğlu BGSS WORKSHOP DOCUMENTATION NO. 7_TR Namus Cinayetleri Yargılamaları ve Uygulama Sorunları NO. 2010 1 Vildan Yirmibeşoğlu Uluslararası Çalışma Atölyesi Hukuksal Normların Uygulanması: Türkiye de ve Almanya

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART

ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART ÖZTÜRK TURİZİMDE YÜZDE 40 KAYIP BEKLEMİYORUZ Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve AK Parti Bodrum İlçe başkanı Çiğdem Demiralp, BODER ve TÜRSAB Başkanları ile bir

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı Panelistler: Erdoğan Güneş (Ankara Üniversitesi), Abdullah Kutlu

Detaylı

Yılın Filo Yöneticisi ödüllerinde Jüri Özel Ödülü Genel Müdürlüğümüzün oldu.

Yılın Filo Yöneticisi ödüllerinde Jüri Özel Ödülü Genel Müdürlüğümüzün oldu. Yılın Filo Yöneticisi ödüllerinde Jüri Özel Ödülü Genel Müdürlüğümüzün oldu. Capital ve Ekonomist Dergileri ile LeasePlan Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yılın Filo

Detaylı

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz

Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz MAKİNATEK AYIN KONUĞU Türkiye ye Yönelik Beklentiler Olumsuz Olamaz Türkiye deki büyümenin süreceği beklentisini aktaran Avrupa Forklift, İstifleme ve Depo Ekipmanları Federasyonları (FEM) Yönetim Kurulu

Detaylı

ilk yar desteklerinizle daha fazla güzel çocuğumuza ulaşıyor, çok teşekkür ediyor, selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...

ilk yar desteklerinizle daha fazla güzel çocuğumuza ulaşıyor, çok teşekkür ediyor, selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz... Bu akşam kişisel bir sorgulama geliyor "neredeyim, ne yapıyorum?" sevgili Seda'dan... Bir türkü ile başlıyor... (türküyü dinleyerek okumalısınız) Türkü taaa Ardahan'dan çınlayıp uzaya yayılmış; sevgili

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Nasıl bir İstanbul? Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde nasıl bir İstanbul düşlüyorsunuz? Peki; düşlerinizin gerçekleşmesini

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Yavuz Bayülken Tarafından Hazırlanıp Sunulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Başlıklı Rapor Üzerine Görüşler

Yavuz Bayülken Tarafından Hazırlanıp Sunulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Başlıklı Rapor Üzerine Görüşler Yavuz Bayülken Tarafından Hazırlanıp Sunulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Başlıklı Rapor Üzerine Görüşler Aykut Göker TMMOB-MMO SANAYİ KONGRESİ 16-17 Aralık 2005 II. Oturum KOBİ lerin Sanayideki

Detaylı

Ali Tezel üstat Sosyal Güvenlik konusunda yapılan seminerlerde sunuma başlamadan önce katılımcılara şunu söyler;

Ali Tezel üstat Sosyal Güvenlik konusunda yapılan seminerlerde sunuma başlamadan önce katılımcılara şunu söyler; Ali Tezel üstat Sosyal Güvenlik konusunda yapılan seminerlerde sunuma başlamadan önce katılımcılara şunu söyler; Bizlere Sosyal Güvenlik Haklarımız Öğretilmez Okul yıllarımızda,çalışma hayatımızda kısaca

Detaylı

Fırsat Eşitliği Modeli FEM

Fırsat Eşitliği Modeli FEM Fırsat Eşitliği Modeli FEM IPRA Altın Küre Ödülleri 2014 FEM Fırsat Eşitliği Modeli IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Altın Küre Ödülleri nde 2014 yılı Sivil Toplum Kuruluşları Kurumiçi Kampanyası

Detaylı

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu Katılımcılar: 24-25 Mayıs 2010 Bakü/Azerbaycan Leyla COŞKUN (Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı) Şengül ALTAN ARSLAN (Dış

Detaylı

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı DSÖ ve UNİCEF, UNFPA ve ICM Ana-çocuk

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions

On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions On Combatting Youth Unemployment in Accession Countries: Common Problems, Common Solutions SARIYER MUNICIPALITY Şükrü GENÇ Mayor of Sarıyer DEĞERLİ ARKADAŞLAR, 20 li yaşlarımdan bu yana, hem öğrencilik

Detaylı

Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi ÖZEL ÖDÜL İDİL TÜRKMENOĞLU. İK ve Kurumsal İletişim Direktörü

Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi ÖZEL ÖDÜL İDİL TÜRKMENOĞLU. İK ve Kurumsal İletişim Direktörü 2013 2013 Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi ÖZEL ÖDÜL İDİL TÜRKMENOĞLU İK ve Kurumsal İletişim Direktörü İŞYERİNDE DEMOKRASİ Demokrasi Kim İçin? Boyner Grubu nda, işe alma, iş ilişkisi süreci,

Detaylı

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları AKILLI VE ÇEVRECİ BİNA ÇÖZÜMLERİ HABERORTAK.com Mayıs 2015 Sayı: 02 Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları Mimar Serter Karataban Danışman Cemil Yaman DANIŞMANDAN l CEMİL YAMAN 6 Biz Danışmanlar, Yatırımcıyı

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GÜÇLENDİRME DERNEKLERİ * -Ankara Örneği

TÜRKİYE DE KADIN GÜÇLENDİRME DERNEKLERİ * -Ankara Örneği GİRİŞ TÜRKİYE DE KADIN GÜÇLENDİRME DERNEKLERİ * -Ankara Örneği Fatma KAVŞUT Kadınların kamusal alana katılımları kadınların çok daha kadim ve köklü sorunlarının modern dönemlere vuran bir izdüşümü olarak

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

Bu çalışma sırasında bize yardımcı olan tercümanımız Habibe Biber e de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Bu çalışma sırasında bize yardımcı olan tercümanımız Habibe Biber e de ayrıca teşekkür ediyoruz. 15 Ankara Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği nin hibe başvurusu yapma sürecinde TACSO projeden talep ettikleri teknik destek ile kendileriyle kısa bir dönem çalışma imkanı bulduk. Bu

Detaylı