KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI"

Transkript

1 KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki ana balık altında toplanabilir. Bunlar: Lastik tekerlekli sistemler. Kılavuzlanmı sistemler. Bu ayrımın dıında kentiçi deniz ulatırması ve havai hatlar da toplu taıma sistemleri içinde yer alsalar bile, taıdıkları yolcu sayısı ve yaygınlıkları gözönüne alındıında son derece zayıf kalmaktadırlar. Lastik tekerlekli sistemleri, ara toplu taıma ve otobüs-troleybüs taıması olarak iki ayrılmaktadır. Ara toplu taıma sistemleri özellikle gelimekte olan ülkerde yaygın bir toplu taıma eklidir. Kılavuzlanmı sistemler genel olarak, tramvay, hafif raylı (LRT), metro ve banliyö sistemleri olarak dörde ayrılmaktadırlar. Bu bildiri kapsamında, kentiçi toplu tama sistemleri olarak, otobüs, tramvay, hafif raylı, metro ve banliyö sistemleri incelenmitir. Her ehirde mevcut olmayan kentiçi deniz ulatırması toplu taıma sistemleri içinde yer almamaktadır. 2. ÇALIMA ALANI Bildiri kapsamında, nüfüsü 'dan fazla 63 kentte yapılan toplu taıma yolculukları yılları arasında incelenmitir. Ülkeler arasında, otomobil kullanımı ve sahiplii konusunda birinci sıralarda yer alan Amerika Birleik Devletleri yer almamaktadır. Ayrıca eski tabiriyle "Demir Perde Ülkeleri" de, kentiçi raylı sistemlerdeki üstünlükleri nedeniyle dahil edilmemitir. Bunu dıında kalan tüm ülkelerdeki kentler çalıma alanı içinde incelenmek istenmi ancak yeterli veri bulunamaıtır. Bildiri kapsamında incelenmi ülkeler ve kentler Tablo 1'de yer almaktadır[1,2]. 3. KENT NÜFUSU-TOPLU TAIMA YOLCULUKLARI LKS Tablo 1'de yer alan kentlerde, toplu taıma sistemleri ile yapılan yolculukların kent nüfüsu ile ne ekilde deitii incelenmitir. Bu inceleme yılları arasındaki dönemde gerçekletirilmitir. Kent nüfusu ile toplu taıma yolculukları sayısı arasında linner ve nonlineer olmak üzere iki regresyon denklemi kurulmu ve iki deiken arasındaki ilikinin istatistiksel olarak % 90 güven aralıında anlamlı olduu görülmütür. Kent nüfusu ile toplu taıma yolculukları arasındaki iliki ekil 1'de görülmektedir. 4. KENT NÜFUSU-OTOBÜS YOLCULUKLARI ORANI Kentiçi toplu taıma yolculuklarının, kent nüfusu ile artması, kent nüfusu ile toplu taıma ile yapılan yolculular içinde otobüs yolculuklarının payının ne ekilde deitiinin aratırılmasına neden olmutur. Baka bir ifadeyle, kent nüfusunun toplu taıma sistemlerindeki türel daılımı etkileyip etkilemedii incelenmitir. Ancak inceleme sonunda kent nüfusu ile kentiçi toplu taıma sistemleri türel ayrımı arasında bir ilikinin olmadıı görülmütür. Bunun en önemli nedeni "kullanıcı geliri" kavramının bir deiken olarak hesaba katılmamasıdır. Kent nüfusuotobüs yolculuklarının toplam toplu taıma yolculukları içindeki payı ekil 2'de görülmektedir.

2 Tablo 1 : Bildiri kapsamında incelenen 33 Ülkeden 63 Kent Ülke Kent Ülke Kent Ülke Kent Almanya Berlin G.A.C. Port Eliazbeth Montreal Adelaide Bombay Kanada Toronto Brisbane Delhi Vancouver Avustralya Melburn Kalküta Kenya Mombasa Hindistan Perth Madras Nairobi Sydney Naspur Kore (Güney) Pusan Avusturya Viyana Pune Macaristan Budapete Belçika Brüksel ngiltere Birmingham Guadulajara Meksika Belo Horizote Sheffield Monterrey Brasilia ran Tahran Pakistan Lahor Brezilya Curitiba rlanda Dublin Porto Riko San Juan Rio de Jenerio Milano Romanya Bükre Porto Alegre talya Roma Senegal Dakar Santa Paula Torino Tayvan Taipei Bulgaristan Sofya spanya Madrid Tunus Tunus Çek Cumh. Prag Fukuoka Venezuella Karakas Danimarka Kopenhag Hiroshima Yugoslavya Belgrad Endonezya Surabay Kobe Zimbabve Harare Japonya Fransa Lille Osaka Ankara G.A.C. Cape Town Sendai Türkiye stanbul Johannesburg Yokohama zmir Kent Nüfusu-Toplu Taıma Yolculukları 4.00 Yıllık Toplam Toplu Taıma Yolculuk Sayısı (Milyon Yolcu) y = 22,555x 2-92,703x + 450,42 R 2 = 0,4973 y = 156,57x + 46,7 R 2 = 0,3986 2,0 4,0 6,0 8,0 1 12,0 14,0 ekil 1 : 33 Ülkede 63 Kente ait Yılları Arasındaki Kent Nüfusu-Toplu Taıma Yolculukları likisi

3 Kent Nüfusu-Otobüs Yolculuklarının Toplam Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) 10 Otobüs Yolculuklarının Toplam Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) ,0 4,0 6,0 8,0 1 12,0 14,0 ekil 2 : 33 Ülkede 63 Kente ait Yılları Arasındaki Kent Nüfusu-Otobüs Yolculuklarının Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı 5. GELR-TOPLU TAIMA SSTEMLER TÜREL DAILIMI nceleme alanında ele alınan kentlerin farklı gelir düzeylerinde olması gerçei; gelir deikeninin, toplu taıma sistemleri türel daılımını ne ekilde etkilediinin aratırılmasına neden oldu. Kentlerdeki gelir seyiyesinin etkin bir göstergesi olan kii baına milli gelirin kullanılması düünülmütür. Ancak kii baına milli gelir kentler ölçeinde deil sadece ülkeler ölçeinde elde edilebilmitir. Bu nedenle, kentlerdeki kii baına milli gelir, her ülkede ayrı ayrı olmak üzere, ülkedeki bütün ehirler için tek bir deer olarak alınmıtır. Kii baına milli gelir ile ilgili ikinci problem ise bu deerlerin ancak yılları arasındaki dönemler için bulunabilmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla gelire balı bir deerlendirmenini söz konuus olduu tüm heasplama ve ekilllerde yılları arasındaki dönem incelenmitir. Kentiçi toplu taıma sistemlerinin türel ayrımı, otobüs sistemi ve raylı sistem olmak üzere iki tür kullanılarak yapılmıtır. Raylı sistem yolculuklarını trammvay, hafif metro, metro ve banliyö yolculukları oluturmaktadır. Kii baına milli gelir ve raylı sistem yolculuklarının toplam toplu taıma yolculuklarına oranı incelendiinde, çalıma alanında bulunan kentlerin 4 bölge oluurdukları görülmütür. Bu deerlendirme ekil 3'de görülmektedir. I. Bölge ve II. Bölge kii baına milli gelirin $'ın altında olduu bölgelerdir. I. Bölgede raylı sistem yolculuklarının toplam toplu taıma yolculukları içindeki oranı %60 civarındadır. II. Bölgede ise aynı gelir grubuna sahip olan kentlerde bu oran ortalama olarak %20 mertebesindedir. III ve ve VI. Bölgeler kii baına milli gelirin $ arasında olduu bölgelerdir. Burada da ilk iki bölgede olduu gibi III. Bölgede raylı sistem yolculuklarının toplam toplu taıma yolculukları içindeki oranı %60 civarındadır. VI. Bölgede ise bu oran ortalama olarak %15-20 mertebelerindedir. Kii baına milli gelir-raylı sistem yolculuklarının toplam toplu taıma

4 yolculukları içineki oranı ekil 3'de görülmektedir. Kii Baına Milli Gelir-Raylı Sistem Yolculukları Yüzdesi 10 Raylı Sistem Yolculuklarının Toplam Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı(%) I. Bölge II. Bölge III. Bölge IV. Bölge Kii Baına Milli Gelir ($) ekil 3 : 33 Ülkede 63 Kente ait Yılları Arasındaki Kii Baına Milli Gelir-Raylı Sistem Yolculuklarının Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı Çalıma alanında bulunan ülkelerde kii baına milli gelir üç grup altında toplanmaktadır. Bu gruplar; Kii baına milli gelir $'a kadar olan 6 ülkeden 14 kent, Kii baına milli gelir $ arasında olan 12 ülkeden 22 kent, Kii baına milli gelir $'ın üstünde olan 12 ülkeden 26 kent, Kii baına milli gelir $ arasında sadece 3 ülkeden (Güney Kore, ran, Porto Riko) 3 kent (Pusan, Tahran, San Juan) olduu için bu kentler deerlendirme dıında tutulmulardır. Kii baına milli gelir $'a kadar olan ülkelerde otobüs yolculuklarının toplam yolculuklar içindeki oranının kent nüfusu ile ilikisi incelendiinde kent nüfusu arttıkça bu oranın azaldıı görülmektedir. Baka bir ifadeyle, kent nüfusu arttıkça toplu taıma yolculuklarında raylı sistem yolculuklarının oranı artmaktadır. Bu iliki ekil 4'de görülebilir. kinci aamada, kii baına milli gelir $ arasında olan 12 ülkeden 22 kent incelendiinde, raylı sistem yolculuklarının toplam toplu taıma yolculuklarının içindeki payının kent nüfusu ile aralarında bir ilikinin olmadıı görülmektedir. Yani kent nüfusu, kentiçi toplu taıma sistemlerinde bir türel deiiklie neden olmamaktadır. Kent nüfusuraylı sistem yolculuklarının toplam toplu taıma yolculukları içindeki oranı incelendiinde kentlerin iki farklı bölgede toplandıkları görülmektedir. Bu bölgeler ekil 5'de görülmektedir. A Bölgesi'nde raylı sistem yolculuklarının toplam toplu taıma yolculuklara oranı %60 mertebesinde, B Bölgesi'nde ise bu oran %15 mertebesindedir. A ve B Bölgelerinde yer alan ülkeler arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. Bir ülkenin farklı iki kentinen birisi A Bölgesi'nde bulunurken dieri B Bölgesi'nde bulunmaktadır. Bunun bir nedeni

5 ülkelerin ulusal ölçekte kentsel raylı sistemler ile ilgili çok katı politikaları olmamasından kaynaklanmaktadır.. Nüfus- Otobüs Yolculuklarının Toplam Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) (Kii Baına Milli Gelir $'a Kadar) 10 Otobüs Yolculuklarının Toplam Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) y = -4,45x + 110,89 R 2 = 0,6069 y = -0,5432x 2 + 2,536x + 97,409 R 2 = 0,6927 2,0 4,0 6,0 8,0 1 12,0 14,0 ekil 4 : Kii Baına Milli Gelir $'ın altında 6 Ülkede 14 Kente ait Yılları Arasındaki Kent Nüfusu-Otobüs Yolculuklarının Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) likisi

6 Kent Nüfusu-Raylı Sistem Yolculuklarının Toplam Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) (KBMG $ Arasındaki Kentler) 10 Raylı Sistem Yolculuklarının Toplam Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı A Bölgesi B Bölgesi 2,0 4,0 6,0 8,0 1 12,0 14,0 ekil 5 : Kii Baına Milli Gelir $ arasındaki 12 Ülkede 22 Kente ait Yılları Arasındaki Kent Nüfusu-Raylı Sistem Yolculuklarının Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) likisi Kii baına milli gelir $'ın üstünde 12 ülkeden 26 kent için kent nüfusu ile raylı sistem yolculuklarının toplam toplu taıma yolculuklarına oranı incelendiinde, kent nüfusu arttıkça raylı sistem oranının da arttıı görülmektedir. Orta gelirli (KBMG $ arasında) kentlerde böyle bir ilikiden söz edilemezken bu kentlerde iki deiken arasında lineer ve nonlineer olmak üzere iki regresyon denklemi kurulmutur. ki deiken arasındaki iliki istatistiksel olarak %90 güven aralıında anlamlıdır. Bu iliki ekil 6'da görülebilir.

7 Kent Nüfusu-Raylı Sistem Yolculuklarının Oranı (%) (KBMG $'ın Üstündeki Kentler) Raylı Sistem Yolculuklarının Toplam Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) y = 20,425x 0,9638 R 2 = 0,3109 y = 11,956x + 21,164 R 2 = 0,2331 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 ekil 5 : Kii Baına Milli Gelir $'ın üstündeki 12 Ülkede 26 Kente ait Yılları Arasındaki Kent Nüfusu-Raylı Sistem Yolculuklarının Toplu Taıma Yolculuklarına Oranı (%) likisi 6. SONUÇLAR Bu bildiride, Dünya'da nüfusu bir milyonu aan kentlerde, kentiçi toplu taıma sistemleri ile yapılan yolculuklar incelenmeye çalıılmıtır. Kentlerde artan nüfus ile birlikte toplu taıma yolculuklarının da artı görülmektedir. Kullanıcı gelirinin toplu taıma türel daılımına etkisi kii baına milli gelir (KBMG) ile deerlendirilmeye çalıılmıtır. Ancak KBMG'in kent bazında deil de ülke bazında mevcut olması, çok daha güvenilir sonuçlara varılmasını engellemitir. Yüksek gelirli ülkelerde nüfus ile raylı sistem yolculuklarının arttıı hesaplanmıtır. Gelimi ülklerdeki kadar otomobil sahiplii ve kullanımının fazla olmadıı gelimekte olan ülkelerde kentiçi toplu taıma sistemlerinin standartlarının yükseltilmesinin çok daha önemli olduu gerçei göz önünde bulundurularak bu sistemler gelitirilmelidir. KAYNAKLAR [1] Chris Bushell, Jane's Urban Transport System 14. Edition , 1996 [2] Chris Bushell, Jane's Urban Transport System 17. Edition , 1998 [3] 1996 United Nations Stasistics Yearbook Tüm deerlendirmeler içinde çok önemli bir noktanın gözden kaçırılmaması gerekmektedir. O da özellikle gelimekte olan ülkelerin tüm kentlerinde verilen raylı sistem yolculukları bir talebi deil sunulan arza cevabı göstermektedir. Yani raylı sistem yolculuklarının oransal azlıı, bu sistemlerin tercih edilmemesinden deil, mevcut olmamalarından kaynaklanmaktadır. Gelimi ülkelerde raylı sistemler yaygın olduundan kent nüfusu ile raylı sistem yolculukları oranı arasında bir iliki mevcuttur.

ULUSLARARASI REKABET ÖLÇÜMLER. Prof. Dr. Füsun Ülengin stanbul Teknik Üniversitesi

ULUSLARARASI REKABET ÖLÇÜMLER. Prof. Dr. Füsun Ülengin stanbul Teknik Üniversitesi ULUSLARARASI REKABET ÖLÇÜMLER Prof. Dr. Füsun Ülengin stanbul Teknik Üniversitesi ÇERK Uluslararası Rekabet Tanımı Uluslararası Rekabet Düzeyi Göstergeleri Dünya Rekabet ndeksi (WCI) Gerçekte neyi ölçüyor?

Detaylı

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI

ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI ORTA ÖLÇEKL KENTLER ÇN TOPLU TAIMA SEÇENEKLERNN TEKNK VE MALÎ KARILATIRMASI Mustafa Tanı 1, Kemal Selçuk Öüt 2 SUMMARY In this study initially; small, middle, and big size city concepts are explained and

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

MasterCard. 2014 Global Hedef Şehirler İndeksi. Hazırlayan: Dr. Yuwa Hedrick-Wong ve Desmond Choong

MasterCard. 2014 Global Hedef Şehirler İndeksi. Hazırlayan: Dr. Yuwa Hedrick-Wong ve Desmond Choong MasterCard Global Hedef Şehirler İndeksi Hazırlayan: Dr. Yuwa Hedrick-Wong ve Desmond Choong Giriş Bundan yüz yıl önce, 1914 senesinin Ocak ayında ilk ticari uçak Florida, ABD de Tampa dan St. Petersburg

Detaylı

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport mından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları n erlendirilmesi l Diler 1, bay 3 n Özet Bu çalı mada iklim de i ikli ine neden olan, karayolu ula ımından kaynaklanan sera gazı emisyonları ülke bazında, bölgesel

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma

Detaylı

ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE

ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE ÇN HALK CUMHURYET 1978 DEN GÜNÜMÜZE TASLAK METN Mayıs 2006 Bu çalımanın ilk versiyonu TÜSAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu nun misyonu dorultusunda 2003 yılında Arzu lhan Kıbrıs tarafından hazırlanmıtır.

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5. BÖLÜM TÜRKİYE NİN ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS DAKİ KONUMU VE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 5.1. GİRİŞ Türkiye nin yayın ve atıf oranlarını görebilmek ve ülkeler arasında karşılaştırma

Detaylı

Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir. İbrahim G. Yumuşak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir. İbrahim G. Yumuşak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yumuşak Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir Değerlendirme Bilgi Ekonomisinin bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine bir Değerlendirme İbrahim G.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER MEVS MSEL FAKTÖRLER K FAKTÖRÜ YÖNSEL DA ILIM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL

TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL T.C. GAZOSMANPAA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL Hazırlayan erife Güne Kaya ktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Danıman Doç. Dr. Birol Çetin TOKAT 2009 ii

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü

KARAYOLLARINDA YÜK TA IMACILI ININ 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARINDA A IR TA IT TRAF N N VE YÜK TA IMACILI ININ ÖZELL KLER VE E L MLER 2007-2008 - 2009 YILI ETÜT SONUÇLARI STRATEJ GEL T RME DA RES BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES MÜDÜRLÜ Ü UBAT 2011

Detaylı

Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Estram Örneği

Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Estram Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Estram Örneği Yrd. Doç. Dr. Nuray GİRGİNER Eskişehir

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 32 266 2529 Faks: + 32 266 54 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 22 . Giri: 995 Meksika krizi

Detaylı

AR-GE Göstergeleri Üzerinden Uluslar arası Karşılaştırmalı Ġstatistiksel Bir Ġnceleme

AR-GE Göstergeleri Üzerinden Uluslar arası Karşılaştırmalı Ġstatistiksel Bir Ġnceleme AR-GE Göstergeleri Üzerinden Uluslar arası Karşılaştırmalı Ġstatistiksel Bir Ġnceleme Prof.Dr.Müh. Ergin ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GiRGiN Yapı Merkezi Holding AR-GE Bölümü GiriĢ Türkiye kimi makro ekonomik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 SAHPLN TOPLAM MALYET YAKLAIMININ SATIN ALMA KARARLARINDA SANAY LETMELER

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1)

ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI ASANSÖR SEKTÖRÜ RAPORU (2012/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi...

Detaylı