Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?"

Transkript

1 Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk sorunlarnn çözümlenmesi ve tüm ya gruplarn kapsayan politikalarn oluturulmas yönünde ülkeleri bu yönde tevik eden bir toplant düzenledi. Devlet Planlama Tekilat 2007 ylnda Türkiye de Yallarn Durumu ve Yalanma Ulusal Eylem Plan ad altnda bir rapor yaynlad. Devlet Planlama Tekilat Müstearl (DPT), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüü (SHÇEK) ve sivil toplum kurulularnn katld 2.Dünya Yallk Asamblesi sürecinde hazrlanan raporda u ifade kullanlmtr: Uzun vadede nüfusu yalanma eilimi gösteren ülkemiz için de önemli tedbirleri içermekte ve tavsiye karar niteliindedir. SHÇEK Genel Müdürlüü ve DPT Müstearl tarafndan bu eylem plannda uygulamaya konulmas gereken hususlarn belirlenmesi, konuya yönelik sektörler aras faaliyetlerin planlanmas, belirlenen hususlarn uygulanmasnn salanmas ve bu uygulamalarn izlenmesi için gerekli çalmalara balanmtr. Her ne kadar 1999 ylnda Berlin de yaplan Dünya Gerontoloji ve Geriatri toplantsndan beri Türkiye nin toplumsal yalanma sürecine girdiine, Gerontoloji alannda çalmalara balanmas yönünde yaptmz çarya kulak kabartan olmadysa da, 8 yllk boa geçen zamann ardndan DPT nin bu karar alm olmas yine de önemlidir. Buna ramen DPT nin yaynlad Yalanma Uluslararas Eylem Plan adl rapora yönelik gerontolojik bilgilere dayanan eletirilerimiz hakldr. Amacmz SHÇEK, DPT ve sivil toplum kurulularnn Türkiye deki yallarn yaam kalitesini yükseltme isteini desteklemek ve yürüdükleri yoldaki hatalara taklmalarn önlemektir. Devlet Planlama Tekilat Müstearnn verdii bilgilere göre Türkiye de yalanma ve yallk konularn ele alan bir Ulusal Komite kurulmutur. Bu komitenin koordinatörlüünü DPT Müstearl Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüü üstlenmitir. Sosyal 1

2 Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ibirlii yaplmaktadr. Ayrca Birlemi Milletler Nüfus Fonu, çeitli kamu kurum ve kurulular, üniversite ve sivil toplum kurulularnn temsilcileri komite de yer almaktadrlar. Fakat yalanmann bilimi olan Gerontolojinin bu komiteye çarlmamas çok anlamldr. Özellikle yallk problemlerimizi çözümde gayri ciddilie iaret etmektedir. Bu komite 2004 yl Nisan aynda çalmalarna balam, 2005 ylnda tamamlamtr ve Türkiye de Yallarn Durumu ve Yalanma Ulusal Eylem Plan bal altnda bir rapor hazrlanmtr. Söz konusu Eylem Plan, Yüksek Plan Kurulu nun 01/03/2007 tarihli karar ile kabul edilmitir (DPT 2007:VII). Bu tarihten itibaren Ulusal Komite tarafndan hazrlanm, nüfusumuzun yalanmasna yönelik DPT nin kabul ettii bir eylem planmz vardr. Plandaki planszlk dikkat çekmektedir ve komitenin bu iin üstesinden gelebilecek bilgi ve beceriden yoksun olma ihtimalini akla getirmektedir. Ulusal Komite tarafndan ortaya konulan raporun nasl hazrland konusunda da (DPT 2007: VIII) u bilgiler aktarlmaktadr: Türkiye deki yallarn mevcut durumu analiz edilmi ve yalanma ile ilgili eylemler belirlenmitir. Mevcut durum analizinde, Türkiye nin profili ve demografik yaps verilmi, yal nüfusun durumu ve geliimine ilikin analizler, yallara götürülen hizmetler, uygulanan politikalar ve uluslararas taahhütler ortaya konulmutur. Ama bu analizlerin yöntemleri her nedense, komite tarafndan büyük bir titizlikle gizlenmi, ortaya koyduklar ve analize dayand iddia edilen bulgular bilimsel metotlarla kontrol etme ans ortadan öyle görünüyor ki bilinçli olarak kaldrlmtr. Bu yüzden ortaya konulan bu raporun(!) hiçbir deeri kalmamtr. Ulusal Komite Nisan döneminde Türkiye deki yallarn mevcut durum analizini yaptn söylüyor. Türk yalsnn güncel durumu hakknda detayl bilgiye sahip olduunu ortaya koymaya çalyor. Nitekim bu detayl bilgilerden(!) hareket edilerek yalanma ile ilgili eylemler belirlediini belirtiyor. Bu büyük, gösterili sözlerin temeline bakldnda ise içi bo olduklar görülüyor. Ulusal Komite nin durum analizi dedii, ama analizden ziyade kiisel arzularn yer ald eylem planlan u giriimleri öngörüyor: 2

3 Türkiye nin profili Demografik yaps Yal nüfusun durumu Yal nüfusun geliimine ilikin analizler Yallara öngörülen hizmetler Uygulanan politikalar ve Uluslararas taahhütler Türkiye de Yallarn Durumu ve Yalanma Ulusal Eylem Plan, durum analizinden(!)sonra önerdii eylemlerle de komik duruma düüyor. Türkiye nin profili nedir? Otomobil lastiinin bile profilinden söz ederken, bunun lastik profili olduunu söyleme gerei duyulurken, kendini yallk komitesi ilan eden, ama gerontolojik her türlü bilgiyi inkar eden bu çalmay hazrlayanlarn Türkiye nin hangi profilini çizecekleri veya çizmek istedikleri gerecekten merak konusudur. Sözde bütün bu eylemler ilgili tüm taraflarn etkin katlm ve duyarll ile mümkün olabilecektir (DPT 2007: VIII) ifadesi kullanlmtr. Fakat ilgili taraflar arasnda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümünü ve Gerontolojiyi unutan bir yallk komitesinin ciddiyetinden üphe duymak için her türlü koul olumutur. Her ne kadar biz her türlü gerontolojik bilgi ve deneyime sahip olan uzamanlar olarak, bu komitenin gösterdii Türkiye profilini çizme cesaretini kendimizde göremesek de, bu komitenin profilini çizebilecek durumda olduumuzu kabul ediyor, Türkiye nin deil, ama komitenin mevcut durumunun analizini özetle sunuyoruz. Sözde komite ilgili taraflara yön gösterecek eylemlere yer veriyor (DPT 2007: VIII). Acaba Türkiye ye yön gösterecek olan eylemlerin iaret ettii yön, ne ölçüde dorudur? Söz konusu eylemlerin önceliklendirilmesi, detayl uygulama programlar ve projelerle desteklenmesi (DPT, 2007: VIII) gerektii vurgulanmaktadr. Oysa bu talep gösterilen yön isabetli ise ciddiye alnabilir. Türkiye de Yallarn Durumu ve Yalanma Ulusal Eylem Plan bal altnda yaynlanan bu rapora bilimsel eletiri getirmek bile zordur. Çünkü bilimsel eletiriler daima bilimsel konulara yönelik olabilir. ncelediimi raporda bilimsel deeri olan hiçbir fikir ve eylemin 3

4 bulunmadn ortaya koymutur. Prensipte eletirilemeye deer yoktur, ama kabul edilmi olan önerilerinin ülkeye ve topluma zarar açmamas için mecburen bilimsel eletiriye tabi tutularak, hak etmedii bir pozisyona getiriliyor. Türkiye de Yallarn Durumu ve Yalanma Ulusal Eylem Plan nn ilk cümlesi geriden gelecek olan düüncelerin aynasdr: Ülkemizde yal ve yallkla ilgili toplumsal kalplara tarihsel açdan bakldnda, eski Türklerde atann - kadn ya da erkek - daima korunduu anlalmaktadr (S. 1). Bu iddia bilimsel açdan hiçbir dayana olmayan, yanll çoktan kantlanm, mazinin abartl bir tasavvurudur. Eski Türklerde cinsiyetinden bamsz olarak tüm yallarn daima korunduu anlalmaktadr diyebilmek için tarihte yaanm tüm (yal) Türkleri tanmak gerekir. Bu mümkün olamayacana göre iddiann da tutarl hiçbir yan yoktur. Cümlede yaplan hataya aratrma yöntem ve teknikleri üzerine bilgi veren bilimsel yaynlarda dikkat çekildiine dikkat çekmekle yetiniyoruz. Cümlede yal ve yallkla ilgili toplumsal kalplardan söz ediliyor. Bunlara sözde tarihsel açdan baklyor. Öte yandan ata kavramnn yalanma ve yallkla dorudan badatrlmas mantkl deildir. DPT nin yaynlad raporda bir taraftan Türkiye deki yallarn durumunun yllarnda analiz edildii vurgulanyor, dier taraftan eski Türklerde yallarn durumuna tarihsel açdan baklabildii iddia ediliyor. Gerontoloji uzun süredir yalanma ve yalln tarihçesi üzerine aratrma yaplmaktadr ve buna ramen Gerontoloji eski çalardaki yaly hala kesin olarak tanyamadn söylemektedir. Bu komite, elinde hiçbir bilgi yokken, kendisi de bu alanda hiçbir çalma ortaya koymamken, eski Türklerde yallar ve durumlarn nasl analiz etmi, gerçekten merak etmeye deer bir konudur. DPT nin hangi kaynaklara dayanarak eski Türklerde yallarn daima korunduu görüüne ulat, komitenin kendine ait olan sr perdesinin arkasnda gizlidir. Sevindirici olan konu, son yllarda ülkemizde yalla bak açsnn geleneksel deerler içerisinde yalnzca sayg duyma ve koruma boyutunda kalmayp, salkl yalanma konusunun ele alnmas ve bu konuya dikkat çekilmesidir. Bu yönde üniversiteler bata olmak üzere, sivil toplum kurulularnn da katklaryla Geriatri ile ilgili bölümlerin, merkezlerin ve derneklerin 4

5 açlarak, bilimsel düzeyde yalla yeni bir bak açsnn gelitirilmeye balanmasdr (S.1) denilmektedir. Fakat bu yar doru bir bak açsnn da göstergesidir, deniliyor. Toplumumuzun yalya baknda geleneksel deerlerden syrlabildii konusunda ileri sürülen görüün yazld tarihte ( yllar arasnda) bilimsel dayana yoktur. Öte yandan salkl yalanma kavramnn ar tbbi algland görülüyor. Yalanma ve yallk adna yaplabilecek her türlü hatayla dolu olan bu raporun Türkiye deki yallk eylem planlarnn çk noktas olabileceini düündükçe, insann tüyleri diken diken olmaldr. Geriatri ile ilgili bölümlerin, merkezlerin ve derneklerin çoalmas tedirgin edicidir. Çünkü Geriatri sadece yalln salk yönüyle ilgilenir. Alan bununla snrl olduu halde, kendisini toplumsal bir olgu olan yalanmann her türlü bilgilerinin de taycs olarak görmesi, hayalcilikten öte, bilimi inkar etmekten baka bir ey deildir. Geriatri ilk önce kendi iini dopru yapmaldr. Türkiye de ya arasndaki bireylerin %27 si kronik hasta ve engellidir. Hasta, engelli ve bakma muhtaçlarn oran 80+ grubunda %54 ün üzerine çkmaktadr (TÜK, 2002). Geriatriye tavsiyemiz, yallarmzn salyla ilgilenmesi, buna karn yalanma ve yalln toplumsal, politik, ekonomik, ailesel ve bireysel, mesleki, eitim gibi konularla bal olan anlaml yönlerini Gerontolojiye brakmasdr. Herkes bildii alanda oynarsa, oyunbozanlk yapmazsa, o zaman Türkiye nin demografik deiimlere bal sorunlarnn üstesinden gelebilir. Eer Geriatri ve dierleri, kendi sahalarndan çkp, Gerontolojinin sahasnda kouturmak istiyorsa, o zaman Gerontolojinin de kurallarn kabul etmek, Gerontoloji çatsnn altnda dier aktörlerden biri olduunu kabullenmek zorundadr. DPT nin gözünde geriatrik nitelikli bir yaam dönemi olduu anlalan yalln sosyal bir olgu olduu henüz kavranamamtr. Her ne kadar Ulusal Komite nin DPT tarafndan kabul edilmi görülerinin dile getirildii raporda Üretken, baarl ve bamsz bir yalanma hedeflenmektedir. Baarl yalanma yalnzca salk yönünden deil, ayn zamanda psikolojik ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinin varln iaret eden bir kavramdr (S.1) ifadesine yer verilse de, aada sunacamz analizlerden de görülecektir ki Ulusal Komite kendi eletirdii kalp yarg ve inanlar henüz kendisi üzeriden atamam bir görüntü sunmaktadr. 5

6 Her nedense yallarn durum analizi Türkiye nin profilinin çizilmesiyle balyor. Komitenin profil kavramndan anlad ey corafi özelliklerdir. Türkiye nin Avrupa, Balkan, Kafkas, Ortadou, Akdeniz ve Karadeniz ülkesi olduu belirtilmi, yüzölçümü ve nüfus younluu verilmitir. Daha sonra Malazgirt Sava ndan, Osmanl mparatorluu ndan, Cumhuriyetin kuruluundan, NATO, OECD, OSCE, KÖ, KE örgütlerinin üyesi olduu da belirtilmitir. Ortaokul bilgilerine yer verilen, bu raporun yazarlarnn ülkemizin 21 nci, yüzylda önüne çkacak olan yallk sorunlarn ve yalanma süreçlerinin baarl geçmesini salayacak olan bilgilerden yoksun olduklar görülmektedir. Yallk göreceli bir kavramdr. Her yalnn bir biyolojik geçmii, i deneyimleri ve duygusal yaam vardr. (S. 10). Bravo! Yalln göreli olduunu demografik yapyla ilgili görülerimizi ortaya koyarken ksmen belirttik ve bu açdan Ulusal Komite nin görüüne ksmen katlyoruz. Fakat her yalnn biyolojik geçmii olduunu belirtmeye gerek yoktur. Her canlnn amiplerden zebralara kadar biyolojik bir geçmii vardr. Önemli olan bu geçmiin içindeki psiik ve toplumsal yalanmaya bal anlamlardr. Tabii bunlardan bihaber olunursa, o zaman böyle tuhaf bilgilerden oluan bir ulusal eylem plannn ortaya konulmasna armamak gerekir. Ulusal Komite nin iddiasna göre her yalnn i deneyimleri bulunmaktadr. Oysa demografik yapy incelerken, yallar arasndaki emeklilere baklm olunsayd ve bugünkü genç kadnlarn neredeyse yarsnn ev kadn statüsüne sahip olduklar mevcut durum analizinde gözden kaçrlmam olunsayd, bu cümleyi yazamayacaklard. Gerontolojik cehalete bir de mantki noksanlk eklenince, bu rapor için ayrmak zorunda olduumuz zaman acyoruz. Önyarglar ve yanl görüler bir araya geldiinde öyle bir varsaym ortaya atlm: Yalanma bireysel bir deiim olarak kiinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir (S. 10). Tamamen yanl olan ve onlarca yldan beri pek çok aratrmayla yanll kantlanm olan bu görüün, yallkla ilgili eylemlerin planlayc olduunu söylerin gözünden nasl kaçabilir? Bunun tek cevab udur: Burada ya bilerek bilimsel gerçekler gizli tutuluyor ya da bu raporu hazrlayanlar yalanma ve yallk hakknda hiçbir bilgiye sahip deiller! Umalm birinci varsaym doru olsun. Çünkü görüleri deitirmek mümkündür, ama cehalet kalcdr. Bilimsel olduu iddiasyla ortaya çkan, yallarn durum analizini yaptn belirten ve Türkiye nin önde gelen kurumlarnn temsil edildii ileri sürülen Ulusal Komite, aslnda 6

7 kendi kendini mat etmi olmaktadr ve prensipte, bu raporun hiçbir bilimsel, toplumsal, bireysel ve politik deeri olamayacan kendisi kabul etmektedir. Alanacak durumla kar karya olmasak, bu eylem plannda(!) yer alan yallar için krmz yol üzerine birlikte gülebilir, zamanmz bu yazy okumakla boa harcamayabilirdik. 7

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER

TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 TÜRKYE DE ÇFTÇLERN SOSYAL GÜVENL VE SOSYAL GÜVENLK REFORMUNUN ÇFTÇLER ÜZERNE OLASI ETKLER Yrd. Doç. Dr. O(uz KARADEN-Z 1

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu

SUNU. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei Yönetim Kurulu SUNU Derneimizin, Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP/GEF) tarafndan desteklenen Bitki Gen Kaynaklarnn Yerinde Korunmasna Yöre Halknn Katlmnn Salanmas Projesi (Gevne Vadisi Örnei) kapsamnda, vadi içinde

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı