KNC BALKAN SAVAI'NDA ROMANYA ROMANIA IN THE SECOND BALKAN WAR Abidin TEMZER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KNC BALKAN SAVAI'NDA ROMANYA ROMANIA IN THE SECOND BALKAN WAR Abidin TEMZER"

Transkript

1 KNC BALKAN SAVAI'NDA ROMANYA ROMANIA IN THE SECOND BALKAN WAR Abidin TEMZER Öz Birinci Balkan Savaı'na dâhil olmayan Romanya, Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti karısında beklenmedik baarısı karısında Bulgaristan'la olan sınırını gözden geçirme gerei duymutur. Üstelik Bulgaristan, Birinci Balkan Savaı'na girmemesi karılıında Romanya'ya toprak taahhüdünde bulunmu ve sava sonrasında bu taahhüdünü yerine getirmemiti. Savatan sonra bir taraftan Romanya Bulgaristan'dan toprak talebinde bulunduu için, dier taraftan da Makedonya toprakları konusunda yaanan anlamazlık nedeniyle Balkan devletleri arasında gerginlik giderek artıyordu. Sava rüzgarlarının estii bu gergin ortamda Romanya hem Büyük Güçlere hem de Bulgar hükümetine gönderdii notada, olası bir savata bu defa sessiz kalmayacaını ve savaa dahil olacaını bildirmitir. Nitekim öyle de oldu. Bulgaristan'ın Yunanistan ve Sırbistan'a saldırması üzerine Romanya da Bulgaristan'a sava ilan etmi ve Güney Dobruca'yı igale balamıtır. Savaı bitiren Bükre Antlaması ile Romanya hatırı sayılır bir miktarda topraı sınırlarına katmıtır. Bu çalımada Romanya'nın savaa girme nedenleri ve izledii stratejiler ile savaın Romanya açısından sonuçları üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: kinci Balkan Savaı, Romanya, Balkanlar, Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan. Abstract Romania which didnt join First Balkan War found it necessary to look through the border with Bulgaria in the face of unexpected success of Balkan states against Ottoman Empire. Moreover, Bulgaria had made a territory guarentee to Romania in the face of not joining First Balkan War and hadn't carried that guarantee after the war. Because, Romania demanded territory from Bulgaria, tension was getting higher because of disagreement about the territories of Macedonia. In the nervy situation, where war winds blew, in the diplomatic note sent to Bulgarian government and Great Powers, Romania declared that they wouldnt be quiet in a possible war and would be included in the war. Thus, that happened. Upon Bulgaria's attacking Greece and Serbia, Romania announced war to Bulgaria and invaded South Dobruja. With Bucharest Treaty which finisheded war, Romania got a respectable amount of territory. This study will focus on the reasons of Romania's going to war, the strategies that it followed and the results of the war for Romania. Serbia. Keywords: Second Balkan War, Romania, the Balkans, Ottoman Empire, Bulgaria, Greece, Dr., Balıkesir Universitesi, Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi Bölümü.

2 404 Giri Bütün tarihî hadiselerde olduu gibi Balkan Savaları'nın da birden çok nedeni vardır. Osmanlı Devleti'ne 1878 Berlin Antlaması sonrasında elinde kalan Balkanlar'da bütün topraklarını kaybettiren Balkan Savaları'nın temelinde siyasi, sosyal, dinî ve ekonomik nedenleri vardır. Siyasi nedenlerin baında, Avusturya-Macaristan mparatorluu ile Rusya gibi dönemin Büyük Güçlerinin Balkanlar'daki çıkarları dorultusunda izledikleri politikalar ve bunun Balkan devletlerindeki yansımaları gelmektedir. Özellikle Rusya ve Avusturya- Macaristan'ın siyasi ve iktisadî çıkarları dorultusunda Balkanlar'ı kontrol altına almak için birbirleriyle olan mücadeleleri, Balkan devletlerinin kaderini dorudan etkilemitir 1. Her iki devlet Balkanlar'ı kontrolü altında tutmanın yolunu evvela kendi istekleri dorultusunda Osmanlı'dan ayırmakta aramılardır. Balkanlar'a tek baına hâkim olan Osmanlı Devleti, bu politikanın bir sonucu olarak 1878 Berlin Antlaması ile Romanya, Sırbistan, Karada, Bosna-Hersek gibi geni bir corafyayı kaybetmitir 2. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'dan çekildii yerlerde yerine küçük devletler kurulmutur. Ancak yine de Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da hatırı sayılır bir topraı kalmıtır. Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan 3, Sancak bölgesi hâlâ Osmanlı Devleti'nin sınırları dâhilindedir. Bu topraklar, Büyük Güçlerden destek alan Balkan devletleri için 1878 yılı sonrasında hedef noktası olmutur 4. Karada'ın hedefi Arnavutluk ve Sancak bölgesinden; Sırbistan ve Yunanistan'ın hedefi Arnavutluk ve Makedonya'dan; Bulgaristan'ın hedefi Makedonya'dan toprak kapmaktır. Özetle, her bir Balkan devleti, Büyük Balkan Krallıı kurmanın hayali peinde idiler 5. Balkan devletlerinin hedeflerine bakıldıında bu aamada Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın Makedonya'da çıkarları çatımaktadır. Bu üç devlet Makedonya toprakları konusunda yıllardır devam eden bir çekime içindeydiler. Bu çekime 1 "Matbuat-ı slamiye: Bahçesaray'da (Kırım) Münteir Tercüman Gazetesi Balkan ttifakından Bahs le Diyor ki:", Sebiü'r-Read, C. 4, S. 82, stanbul 17 Mart 1326 (30 Mart 1910), s Mujeeb R. Khan, "The Ottoman Eastern Question and the Problematic Origins of Modern Ethnic Cleansing, Genocide, and Humanitarian Interventionism in Europe and the Middle East", War & Dipmomacy: the Russo-Turkish War and the Treaty of Berlin, Edit. by M. Hakan Yavuz with Peter Sluglett, The University of Utah Press, Utah 2011, s ; 3 Bulgaristan her ne kadar özerk ise de hala Osmanlı Devleti'nin sınırları dahilindedir. 4 "Balkan Ahvali", Tercüman-ı Hakikat", Numara: 10854, Tarih:23 Haziran 1911, s. 1; "Çetine Sarayındaki Hadise", Tercüman-ı Hakikat", Numara: 10864, Tarih: 1 Temmuz 1911, s "The New Balkan War", The New York Times, Tarih: 4 Temmuz özellikle Bulgaristan'ın baımsızlıından sonra daha da iddetlenmitir 6. Balkan devletlerinin hedef ve çekimeleri Balkanlar'ın parçalanması sürecini daha da hızlandırmıtır. Neredeyse 16. yüzyılın baından itibaren tek bir devletin çatısı altında birleen Balkan corafyasından böylece sorunlu küçük devletler çıkmaya balamıtır. Balkanlar'dan çok sayıda küçük devletin çıkması "Balkanlama" terimi ile ifade edilmektedir. 19. yüzyılda liretatüre kazandırılan "Balkanlama" tabiri "tek baına yaayabilir büyüklükteki devletleri en küçük parçalara bölmek ve muhtaç hâle getirmek" anlamına gelmektedir yüzyılın baında yaanan Balkan Savaları da "Balkanlama" teriminin içeriine uygun bir nedenle çıkmıtır. Bu balamda öncelikle Birinci Balkan Savaı'nda Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki geni toprakları Balkan devletleri tarafından paylaılmak istenmitir. Baron d'esturnelle de Constant 8, Birinci Balkan Savaı'nı "savunmaya yönelik bir baımsızlık savaı olarak görmü ve iddete karı yüce bakaldırı ve genelde güçsüzün güçlüye karı ayaklanması" olarak deerlendirmitir 9. Her ne kadar Birinci Balkan Savaı "güçsüzün güçlüye karı ayaklanması" olarak deerlendirilse de Balkan devletlerinin ekonomik potansiyel ve hedefleri de bu savaın ekonomik nedeni olmutur. Balkan devletlerinde artan nüfusa yetecek kadar topraın olmayıı ve buna balı belirlenen hedef, savaı kaçınılmaz kılmıtır. Özellikle Balkan devletlerindeki demografik büyüme yılları arasında Romenleri 4.6 milyondan 7 milyona, Bulgarları 2.8 milyondan 4.3 milyona, Sırpları ise 1.7 milyondan 2.9 milyona 10 çıkarmıtır. Doal olarak artan bu nüfusa yetecek kadar topraa ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç da ancak çevredeki verimli toprakların igali ile giderilebilirdi. Balkan devletleri için Makedonya toprakları, kodra ve çevresi, Sancak bölgesi ekonomik sıkıntıların 6 "The Balkan War", The New York Times, Tarih: 10 Ekim 1912; Richall C. Hall, "The Balkan Wars Prelude to the First World War, Published by Routledge, London and Newyork 2000, s. 3-9; Gül Tokay, "A Reassessment of the Macedonian Question, ", War & Dipmomacy: the Russo-Turkish War and the Treaty of Berlin, Edit. by M. Hakan Yavuz with Peter Sluglett,The University of Utah Press, Utah 2011, s ; Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul 2007, s Maria Todorova, Balkanlar'ı Tahayyül Etmek, letiim Yayınları, stanbul 2003, s yılında kurulan ve uluslararası barı için çalıan Carnegie Vakfı, Balkan Savalarının nedenlerini aratırmak için bir komisyon kurmutur. Komisyon savaın nedenlerini hazırladı ve bir rapor halinde 1914 yılında yayınladı. Bu raporun önsözünü Baron d'esturnelle de Constant, yukarıda ifade edilen sözleri söz konusu raporun önsözünde yazmıtır. Maria Todorova, a.g.e., s Maria Todorova, a.g.e., s H. Yıldırım Aanolu, Osmanlı'dan Cumhuriyete Balkanlar'ın Makûs Talihi Göç, Kum Saati Yayınları, stanbul 2001, s

3 405 atlatılmasına yetebilirdi. Bu topraklar Osmanlı sınırları dâhilinde idi ve bir Balkan devletinin tek baına Osmanlı Devleti'nden alması kolay deildi. Bu ancak bir Balkan ittifakı ile gerçekleebilirdi. Fakat Balkan devletlerinin bir araya gelmesine engel olan "Makedonya Sorunu" vardı. Buradaki kilise ve kiliseler üzerinden eitimin kontrolünü eline almak isteyen Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan amansız bir mücadeleye girmilerdir. Sultan II. Abdülhamid'in oyalayıcı politikası bu sorunun devamında etkili olmutur. Ancak II. Abdühamid'den sonra 1910 yılında çıkarılan Kiliseler Kanunu ile bu sorun halledilmitir 11. Bu sayede kendi aralarındaki büyük bir sorunu gideren Balkan devletleri, Rus diplomatik temsilcilerinin de yardımlarıyla Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki topraklarını paylamak üzere birtakım anlamalar imzaladılar. Bir Balkan ittifakı kurmak amacıyla ilk olarak Mart 1912'de Bulgaristan'la Sırbistan, Mayıs 1912'de Yunanistan'la Bulgaristan ve Ekim 1912'de de Karada, Sırbistan ve Bulgaristan ittifak anlamaları imzaladılar 12. Nihayetinde 8 Ekim 1912'de Karada, Osmanlı Devleti'ne sava ilan etti 13. Karada'ın Osmanlı Devleti'ne sava ilan etmesinin üzerine 13 Ekim'de de dier Bulgaristan ve Sırbistan Osmanlı Devleti'nden bir takım isteklerde bulundular. Bunlar arasında Osmanlı sınırları dahilindeki bütün milletlerin etnik özerkliklerinin onaylanması, Osmanlı Mebusan Meclisi'nde her milletin nüfusuyla orantılı olarak temsil edilmesi, Hristiyanların bulundukları yerlerde askerlik yapmaları gibi aslında Makedonya'nın özerkliini isteyen bazı artlar bulunmaktaydı. Ancak Osmanlı Devleti bu artları reddetti 14. Osmanlı Devleti'nin bu artları reddettii gün, dier Balkan devletlerinin de Karada ile Osmanlı Devleti arasında çıkan savaa katılacaklarının haberini The New York Times gazetesi "Balkan states to declare war today" balıı ile veriyordu 15. Gazete bu öngörüsünde yanılmamıtır. Nitekim Osmanlı Devleti'nin olumsuz cevap vermesi üzerine önce 17 Ekim 1912'de Sırbistan ve Bulgaristan, 19 Ekim 1912'de de Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne sava ilan ettiler 16. Birinci Balkan Savaı'nda küçük Balkan devletleri hiç de ummadıkları kolaylık ve çabuklukta önemli kazançlar elde ettiler. Hatta Bulgaristan hızını alamamı stanbul'a yönelmitir. Ancak stanbul önlerinde durdurulunca hedefine ulaamamı, dönüp arkasına 11 Fikret Adanır, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı Yurt Yay., stanbul 1996, s Richard Hall, a.g.e., s ; Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 2: 20. Yüzyıl, Küre Yayınları, stanbul 2006.s Aram Andonyan, Balkan Savaı, Aras Yayınları, stanbul 2002, s Mehmet Okur, "The Times Gazetesi'ne Göre Balkan Savaları ve ngiltere'nin Politikası", Türk Dünyası ncelemeleri Dergisi, XII/2, Kı 2012, s "Balkan States to Declare War Today", The New York Times, Tarih: 13 Ekim brahim Artuç, Balkan Savaı, Kasta Yayıncılık, stanbul 1988, s. 88. baktıında da müttefiklerinin daha fazla toprak kazandıını görmütür. Bu durumdan rahatsız olan Bulgaristan, daha sonra izledii tutum nedeniyle müttefiklerinin tepkisini çekmitir. Her eye ramen Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti karısındaki baarısı Balkanlar'da güç dinamiklerini deitirmitir 17. Birinci Balkan Savaı'nda Osmanlı Devleti'nin aldıı aır malubiyetlerden sonra barı antlaması 30 Mayıs 1913 tarihinde Londra'da imzalanmıtır. Londra Antlaması ile Osmanlı Devleti Arnavutluk'un baımsızlıını tanımı, Adaların geleceinin tayinini Büyük Güçlere bırakmıtır. Bu antlama ile Yunanistan Osmanlı Devleti'nden Selanik, Güney Makedonya ve Girit'i alırken; Sırbistan da Orta ve Kuzey Makedonya'yı almıtır. Bulgaristan ise Kavala, Dedeaaç, Edirne ve bütün Rumeli'yi almıtır 18. Birinci Balkan Savaı'nda Romanya Birinci Balkan Savaı öncesinde yaanan ekonomik sıkıntılara ramen Romanya bu savaa girmemitir. Sava baladıında evvela Rusya'nın tutumunu beklemi 19 ardından da tarafsızlıını ilan etmitir. Bulgar hükümetinin sava sırasında, kuzeyinde yeni bir cephe açmamak için Romanya'yı toprak vaadiyle oyalaması, Romanya'nın savaa girmemesindeki etkenlerden biri olmutur. Ancak bu savaa giren komularının büyük kazançları karısında madur olmamak için Birinci Balkan Savaı sonrasında Bulgaristan'dan Karadeniz'de Balçık Limanı ile Tuna Nehri arasında Silistre ve Güney Dobruca'yı kapsayan bölgeyi istemitir. Fakat Bulgarları, galip geldikleri bir savata, savaa girmeyen bir devlete toprak vermeye ikna etmek bir hayli zor olacaktır 20. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın birbirleriyle yaadıkları sorunlar Rusya'yı rahatsız etmi ve Balkan devletlerini kendi aralarındaki sorunları ele almak üzere St. Petersburg'a davet emitir. Bu davet üzerine 18 Mart 1913 tarihi itibariyle St. Petersburg'da Büyükelçiler Konferansı toplanmıtır Mart ile Mayıs 1913 tarihleri arasında, Büyük Güçlerin de (ngiltere, Rusya, Almanya, Avusturya- Macaristan, talya ve Fransa) katılımıyla St. Petersburg da düzenlenen konferansta genel olarak bir sonuç elde edilememitir. Ancak Bulgaristan ın Romanya ya Silistre kenti ve çevresini verdiine dair bir protokol imzalanmıtır Richard Hall, a.g.e., s Sabri Sürgevil, Cihan Özgün, Balkanlar II, Ege Üniversitesi Yayınlar, zmir 2012, s "Balkanlar'da Cihad", Sebilü'r-Read, C. II-9, S , Tarih: 18 Terinievvel 1328 (31 Ekim 1912), s Richard Hall, a.g.e., s Ioan Scurtu-Ionut Cojocaru, "Romania and The Second Balkan War. Participation of CertainFuture Prime Ministers", Balkan Tarihi Aratırmalarına Metodolojik Yaklaımlar, Editör, Abidin Temizer, Libra Kitap, stanbul 2014, s. 424.

4 406 kinci Balkan Savaına Doru Birinci Balkan Savaı bitmi ve ummadıkları sürat ve kolaylıkta geni topraklara sahip olan Balkan devletleri imdi ganimeti paylaamama sorunu ile karı karıya kalmılardır. Romanya savaa girmemesi karılıında kendisine toprak sözü veren Bulgaristan'dan toprak almak için uraıyordu. Makedonya toprakları konusunda Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan büyük bir anlamazlıın içindeydiler. Bulgaristan Selanik konusunda Yunanistan ile; Makedonya'nın büyük bölümü konusunda da Sırbistan ile anlamazlıa dütü. Bulgaristan, Edirne ve stanbul'u alma hayali ve hırsına kapılmı asıl hedefinden uzaklamıtır. Karada bu nedenle Bulgaristan'ı hırsı yüzünden savaı gereksiz yere uzatmakla suçluyordu 22. Bu gelimeler karısında Balkan devletlerinin aralarında bir savaın çıkacaını anlayan Rus Çarı II. Nikola, 9 Haziran 1913'te taraflara birer telgraf göndererek uyarmı ve onları toplantıya çaırmıtır. Ancak devletler çeitli bahanelerle toplantıya katılmayacaklarını bildirdiler. Rusya, Bulgar hükümetinin kendisine olan aırı güveninden, Avusturya ve Osmanlı hükümetleri ile temasa geçmesinden rahatsızlık duymaya baladı. Bu nedenle Bulgaristan'ın cezalandırılması gerektiini düünüyordu ve bunun en kolay yolunun da Romanya ile Sırbistan'ın Bulgaristan'a karı ittifak yapmalarında olduunu düünüyordu 23. Üçlü ittifak (Sırbistan, Yunanistan, Karada) Londra barı görümeleri sırasında Osmanlı Devleti'ne ardından da Romanya'ya, Bulgaristan'a karı ibirlii teklifinde bulunmulardır. Özellikle Sırbistan, Romanya'nın ittifaka katılmasında ısrar ediyordu. Romanya ise Bulgaristan'ın giderek güçlenmesinde endie ediyordu. Bu nedenle, 1913 yılı balarında Bulgaristan'a müracaat ederek, Birinci Balkan Savaı'nda gösterdii tarafsızlıın bedeli ve St. Petersburg'da imzalanan protokolün bir gerei olarak Bulgaristan'dan toprak istedi. Ancak Bulgaristan Romanya'nın bu çarısına cevap vermedi 24. Sırbistan, Nisan 1913 ortalarında Romanya'ya, Bulgaristan'a karı bir savunma ittifakı teklif edince, Romanya'nın Bulgaristan üzerindeki baskısı daha da arttı. Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'la münasebetlerinin giderek bozulmakta olduunu görünce, 1913 mayısında St. Petersburg protokolünün bir gerei olarak Silistre'yi Romanya'ya terk etme kararı aldı Sacit Kutlu, a.g.e., s Babanzade smail Hakkı, "Siyaset: Balkan Muharebesi", Tanin, Numara: 1633, Tarih: 16 Haziran 1913, s. 1; Sacit Kutlu, a.g.e., s "Vaz'iyyet-i Umûmî: Romanya'nın Da'vası", Tanin, Numara: 1629, Tarih: 12 Haziran 1913, s Fahir Armaolu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), TTK, Ankara 1999, s Bulgaristan'dan Silistre'yi alacaına dair umuda kapılan Romanya, bu nedenle Sırbistan'ın kendisine yaptıı ittifak teklifine yanamadı. Çünkü Romanya yeni bir savaın balamak üzere olduunu görmü ve bu savata Birinci Balkan Savaı'nda olduu gibi ellerinin serbest kalmasını istemiti. Fakat Bulgarların Sırp ve Yunanlılarla münasebetlerinin giderek kötületiini görünce, 4 Haziran 1913'te Rusya'ya, 10 Haziran 1913'te de Sırbistan ve Bulgaristan'a bir nota göndererek, Bükre hükümetinin imdiye kadar tarafsız kaldıını, Balkan devletleri arasında barıın tesisi için mücadele ettiini, ancak bu mücadelenin boa çıkması ve Balkan devletleri arasında bir sava çıkması durumunda seyirci kalmayacaını bildirdi 26. Balkanlar'da yaanan gerilim ve Romanya'nın Rusya'ya gönderdii nota üzerine Rus Çarı 8 Haziran 1913'te Bulgar ve Sırp krallarına mesaj göndererek, onları ikaz etmi ve savaı ilk balatacak tarafın Slav davası önünde sorumlu olacaını ve Rusya'nın hareket serbestisini kullanacaını bildirmitir. Bulgar ve Sırp kralları Rus Çarı'na verdikleri cevapta birbirlerini suçlamılardır 27. Taraflar arasında bu gerginlik yaanırken, Bulgar orduları bakomutanı General Savof, hükümeti sava ilan etmek için ikna etmeye çalııyordu. Savof 18 Haziran gecesi Babakan Danef'e "on gün içinde sava çıkmazsa, bir tek askeri bile silah altında tutmayı garanti edemem" diyordu. Savof, on gün içinde ya savaın balatılması ya da seferberliin sona erdirilmesini istiyordu 28. Bulgaristan'daki bu gelimeler üzerine Romanya önce Sofya'daki elçisini geri çaırmı 29 ardından 27 Haziran 1913'te Bulgaristan a bir nota göndermitir. Notada Bulgar hükümeti u ekilde ikaz edilmitir: Romanya hükümeti Bulgaristan hükümetini zamanında uyarmıtır. Eer Balkan devletleri savata olacaklarsa, Romanya, barı yararına daha önce yaptıı gibi, tarafsız kalmayacak ve kendini tepki vermeye mecbur görecektir" 30. Bükre hükümetinin tarafsızlık politikasını deitirerek Bulgaristan'a karı savaa girmek istemesinin temel iki nedeni vardı. Birincisi yukarıda deinildii gibi Romanya, Bulgaristan'ın aırı genileme hedefinden rahatsızdır 31. Dolayısıyla Romanya, Bulgaristan gibi bir komuya karı icap eden derecede bir askerî sınıra sahip olmak istiyordu. kincisi ise; 26 "Vaz'iyyet-i Umûmî: Romanya Hükümeti'nin Notası", Tanin, Numara: 1629, Tarih: 12 Haziran 1913, s Fahir Armaolu, a.g.e., s Fahir Armaolu, a.g.e., s "Romanya Sefirinin Avdeti", Tanin, Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s "Romanya'nın Notası", Tanin, Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s "Romanya'nın Emeli", Tanin, Numara:1655, Tarih: 8 Temmuz 1913, s. 3.

5 407 Romanya ve Avrupa için sakin ve devamlı bir vaziyet tesis etmesi için gerekli olan bir teminatın kendisine verilmesidir 32. Bulgaristan hükümeti Romanya'nın kendisine verdii notaya cevap vermenin gerekli olduunu düünmedi ve birlikleri herhangi bir bildirimde bulunmadan Haziran 1913 gecesi, Makedonya'da Vardar Nehri üzerinde toplanmı olan Sırp-Yunan kuvvetlerine karı taarruza geçmitir 33. Böylece kinci Balkan Savaı balamı oldu. Sava Baladıında Romanya'nın Askerî Gücü Romanya'nın ordusunun dier Balkan devletlerine göre en büyük avantajı üphesiz Romanya'nın nüfusudur. Romanya'nın 1912 yılı nüfusu kiidir 34. Romanya'nın nüfusu kaynaklara göre az da olsa farklılıklar göstermektedir. Örnein, Ragıb Rıfkı, Balkan Hükümetlerinin Tekilat-ı Askeriyyesi isimli eserinde Romanya'nın 1912 yılına ait nüfusunu kii olarak göstermektedir. 35 Ancak yine de rakamlar arasında ciddi farklar yoktur. Netice itibariyle Romanya savaa girdiinde 7 milyon civarında bir nüfusa sahiptir 36 ve bu da Balkan devletlerine karı bir avantaj salamaktadır. Romanya sahip olduu askerlik kanunu sayesinde bu nüfusunu gerei gibi kullanabilmitir. Romanya'da 1910 yılında tadil edilen 1908 tarihli "askere alma nizamnamesi" gereince eli silah tutan her Romanyalı için askerlik mecburî bir hizmettir. Mecburî hizmet ya aralıındadır. 19 yaına gelen gençler ordunun emrine girip çeitli jimnastik hareketleri yaptıktan sonra 21 yaında kuraya katılırlar. Kuraya katılanlar iki kısma ayrılırlar. Birinci kısım muvazzaf orduya iltihak ederler ve burada yedi sene kalırlar. Fakat silahaltı müddeti sınıflara göre deimektedir. Piyade sınıfı 2 yıl nizamiye müddetinden sonra be yıl ordunun ikmal sınıfında bulunur. Süvari, topçu, kıtaat-ı fenniye (hava kuvvetleri), köy ve hudut jandarmaları üç yıllık hizmetten sonra ikmal sınıfına geçerek dört sene kalırlar. 37 Romanya, ordusunu kolordu esasına göre oluturmutur. Ordu be kolorduya ayrılmıtır. Birinci kolordunun merkezi Ya ehri; ikinci kolordunun merkezi Tuna ve Prut nehirlerinin arasında kalan Galaç kasabasıdır. Birinci ve ikinci kolordular Rus saldırısına 32 "Romanya: Romanya'nın Hatt-ı Harekâtı", Tanin, Numara: 1661, 14 Temmuz 1913, s "Romanya'nın Notası", Tanin, Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 19131, s. 2; Fahir Armaolu, a.g.e., s Valery Kolev-Christina Koulouri, The Balkan Wars, Thessaloniki 2009, s. 22. Dier Balkan ülkelerinin nüfusu ise Bulgaristan, ; Yunanistan ; Sırbistan , Karada kii idi. 35 Ragıb Rıfkı, Balkan Hükümetlerinin Tekilat-ı Askeriyyesi, ems Matbaası, Dersaadet , s "Romanya ve Romanyalılar", Servet-i Fünûn, Numara: 1154, Tarih: 4 Temmuz 1329 (17 Temmuz 1913), s Ragıb Rıfkı, a.g.e., s. 19. karı sınırı korumakla görevlidirler. Üçüncü kolordunun merkezi Köstence'dir ve bu ordunun görevi Bulgar ve Rus saldırılarına karı Dobruca'yı korumaktır. Dördüncü kolordunun merkezi Bükre'tir ve saldırıya urayan bölgeyi takviye etmekle görevlidir. Beinci kolordu Sırbistan sınırındaki Krayova (Craiova) kasabasındadır 38. Romanya ordusunun görev alanlarına bakıldıında en büyük tehlike olarak Rusya görülmektedir. Zira birinci ve ikinci kolorduların dorudan görevi Rusya'dan gelebilecek bir saldırıya karı koymak iken, üçüncü kolordu ile dördüncü kolordu da yine olası bir Rus saldırısı dikkate alınarak istihdam edilmilerdir. Rusya'nın Romanya'nın sınırında asker bulundurmasının nedeni ise, müttefiklerin savaı kazanması durumunda Avusturya'nın Sırbistan'a, Romanya'nın da Bulgaristan'a saldıracaını düünmesindendi 39. Romanya'da her bir kolordu ikier fırkadan olumakta ve her bir fırkada piyade vardır. Piyade fırkalarında bir liva iki alaydan ve her alay üç taburdan olumaktadır. Romanya ordusunda ayrıca 10 süvari livası ve 10 sahra topçusu livası bulunmaktadır. Özetle Romanya ordusunda bir fırka 13 tabur piyade, 3 bölük süvari, 12 batarya top ve bir bölükten olumaktadır. 40 Balkan Savalarının arifesinde Romen ordusunda tüfenk, 540 kılıç, 48 top bulunmaktadır. Seferberlik halinde Romanya ordusu 169 tabur piyade, 12 hudut bölüü, 83 bölük suvari, 24 batarya toptan ibarettir. Bu hesaba göre Romanya ordusu piyade, suvari, 496 top, 150 eski toptan mürekkeptir. Bu rakamlar normal artlarda geçerlidir. Seferberlik durumunda rakamlar deiebilmektedir 41. Balkan Savaları esnasında seferberlikten dolayı Romanya'nın ordusunun bin civarında olduu tahmin edilmektedir. Romanya'nın sahip olduu topçu birlii tüm Balkan devletlerinin topçu birliklerinden daha üstündür. Ancak aynı eyi donanma için söylemek mümkün deildir. Romanya donanması Bulgar donanmasına oranla bir hayli zayıftır. Romanya'nın donanması üç küçük kruvazör, bir torpido 42 ile talya'dan sava esnasında alınan üç torpido geçerden mürekkeptir "Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 39 Sacit Kutlu, a.g.e., s "Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 41 "Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 42 "Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 43 Babakanlık Osmanlı Arivi (BOA), Bâb-ı Âlî Evrâk Odası (BEO), Dosya No: 4181, Gömlek No: , Tarih: 04/B/1331.

6 408 kinci Balkan Savaı ve Romanya'nın Savaa Dahil Olması Bulgar genelkurmayının hedefi Sırp ve Yunan ordularını kısa sürede malup edip, Romanya'ya yönelmektir 44. Savaın balaması ve yaanan gelimeler Romanya'nın savaa müdahil olacaını gösteriyordu. Romanya'nın savaa girmesini istemeyen Bulgaristan, Rusya'dan bu konuda Romanya'ya baskı yapmasını istedi. Ancak Rusya buna yanamadı. Zira bu konuda atacaı bir adım Sırbistan'ı rahatsız edecekti. Çünkü Romanya'nın savaa dahil olması Sırbistan'ın iine geliyordu. Rusya'nın bu konuda çekimser kalması üzerine, Avusturya hemen harekete geçmi ve Almanya ile talya'dan Romanya'nın üzerinde baskı yaparak Bulgaristan'ı rahat bırakmasını istemitir. Almanya Dıileri Bakanı Berthmann-Hollweg, Avusturya hükümetine verdii cevapta, asıl Avusturya'nın Bulgaristan'a telkinde bulunmasını ve Romanya'nın haklı toprak isteklerini karılamasını bildirmitir 45. Avusturya bu çabalardan sonuç alamadı ve Romanya ordusu müdahale etme emri aldı. Romanya henüz Bulgaristan'a sava ilan etmeden Dobruca'yı igale baladı 46. Temmuz 1913'ün hemen baında Man gazetesinde yayınlanan bir yazıyı aktaran Tanin gazetesine göre Bulgaristan'ın sınırlarının aırı genilemesinden rahatsız olan Romanya ayet Bulgarlar Sırbistan ve Yunanistan'ı yener ise savaa giriecek, eer yenilirse sava kararından vazgeçecekti 47. Fakat Bulgarların tutumları, ayrıca Bulgaristan'ın kısa bir surede Yunan ve Sırp birliklerine karı malup olması üzerine Romanya fikrini deitirmi ve Bulgaristan'a saldırı kararı almıtır. Bulgarlar, Romanya'yı küçümseyip hesaba katmamanın büyük bir hata olduunu kısa sürede fark etmilerdir 48. Romanya'nın seferberlik ilan etmesi ülkede büyük bir sevince neden olmutur. Romanya hükümeti seferberlik kararından dolayı halktan olumlu tepkiler alınca nihayet 10 Temmuz 1913'te Bulgaristan'a sava ilan etti Temmuz'da Silistre'ye bir alay suvari ve bir alay piyade ile giren Romen ordusu burada hiçbir direnile karılamamı, 300 kiilik bir Bulgar müfrezesi ve hudut muhafızları kendiliinden teslim olmulardır. Silistre'nin Romen ordusu tarafından igaline, orada yaayan Müslümanlar sevinmi, Romen ordusu sevinç gösterileri eliinde harekatına devam etmitir Sacit Kutlu, a.g.e., s Fahir Armaolu, a.g.e., s Georges Castellan, Balkanların Tarihi, Milliyet Yayınları, stanbul 1995, s "Romanya'nın Emeli", Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 Temmuz 1913, s "Bulgarların Resmi Havadisi", Tanin, Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s. 2; Sacit Kutlu, a.g.e., s "Bulgarların Resmi Havadisi", Tanin, Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s. 2; Sacit Kutlu, a.g.e., s "Romanya'nın Ordusu", Tercüman-ı Hakikat, Numara: 11590, Tarih: 12 Temmuz 1913, s Müslümanların bu sevinç gösterilerinin nedeni, Bulgar ordusunun bölgedeki Müslüman halka yaptıı baskılardır 51. Ayrıca Romanya Kralı Carol'un savatan hemen önce Köstence'de bir cami ina edip, Müslümanlara hediye etmesi de bunda etkili olmutur Temmuz 1913 tarihinde kiilik bir Romen ordusu, kuzeyde Tuna ve Dobruca üzerinden harekete geçti ve Tutrakan-Balçık hattına kadar olan bölge ile Güney Dobruca yı igal etti 53. Balçık önlerine gelen Romen ordusu Varna'ya doru harekete geçti. Bu sırada Romen ordusunun geldiini duyan Bulgar halkı Varna'yı terk etmeye baladı 54. Bulgaristan, Romanya'nın Bulgar topraındaki ileri harekatını büyükelçileri vasıtasıyla Büyük Güçler nezdinde protesto etmitir. Bulgar hükümetinin, Romanya'ya askerî karılık vermeden sadece protesto etmesi sava boyunca takip etmeyi düündüü siyasetle ve amacıyla örtümektedir. Bulgar hükümetinin amacı, her ne kadar daha önce Romanya'ya teslim edeceini açılamı olsa da, St. Petersburg protokolünde belirtilen yerleri Romanya'ya vermemektir. Bu amaçla uluslararası kulislerde bulunacaktır. Ancak Bulgar hükümeti, Romanya'nın Büyük Güçlerden gelecek olası bir baskı karısında Birinci Balkan Savaı'nın her eyi deitirdiini gerekçe göstereceini bildiinden Romanya ordusunun Bulgar topraına girmesine ramen karılık vermemi, Romanya ile savata olmamı gibi hareket etmitir. Bulgar hükümeti Romanya ile savata olmadıını göstermek için de birkaç yola bavurmutur. Evvela, Romanya'nın saldırısına ramen Bükre'te elçisini geri çaırmamıtır 55. kinci olarak Bulgar topraına giren Romanya ordusunu bir dost gibi lanse etmeye çalımı ve ordusuna emir vererek, Romen ordusuna mukavemet göstermemelerini bildirmitir 56. Bilhassa Silistre'de bu siyaseti ne bir ekilde görmekteyiz. Gelien olaylara ramen Bulgar hükümeti Bükre büyükelçisini geri çaırmayınca, Bükre hükümeti Bulgaristan'ın Bükre büyükelçisine ülkeyi terk etmesini bildirmitir 57. "Romanya", Tanin, Numara:1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s "Siyaset: Biz de Romanya Gibi...", Tanin, Numara:1661, Tarih: BOA, BEO, Dosya No: 4181, Gölek No: , Tarih: 06/B/ Richard Hall, a.g.e., s "Romanya'nın Vaz'iyyeti", Tercüman-ı Hakikat, Numara:11591, Tarih: 13 Temmuz 1913, s "Romanya", Tanin Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s. 2; "Romanya: Romanya'nın Tecavüzü, Bulgaristan'ın Teebbüsât-ı Siyasesi", Tanin, Numara: 1662, Tarih: 15 Temmuz 1913, s. 1; "Romanya'nın Vaz'iyyeti", Tercüman-ı Hakikat, Numara: 11591, Tarih: 13 Temmuz 1913, s "Romanya'nın Vaz'iyyeti", Tercüman-ı Hakikat, Numara: 11591, Tarih: 13 Temmuz 1913, s. 2; "Romanya: Romanya'nın Tecavüzü, Bulgaristan'ın Teebbüsât-ı Siyasesi", Tanin, Numara:1662, Tarih: "Romanya Bulgar Sefirini Memleketine Yolluyor", Tanin, Numara:1662,

7 409 Romanya bir taraftan Bulgaristan ile diplomatik ilikilerini keserken dier taraftan da Bulgaristan topraklarında ilemeye devam ediyordu temmuz'da Veliaht Prens Ferdinand komutasında Oryahovo, Gigen ve Nikopol'de Tuna'yı geçti. Avusturya, Romanya'nın Bulgaristan sınırlarındaki askerî harekâtına tepki göstermeye balamıtır. Avusturya'nın Romanya'ya tepki göstermesi, Romen halkının Avusturya'nın Bükre büyükelçisini protesto etmesine neden olmutur 58. Avusturya'nın igallere karı tepkisi ve Bulgaristan'ın igalleri Büyük Güçler nezdinde protesto etmesi üzerine, Romanya hükümeti Büyük Güçlere bir nota göndermitir. 15 Temmuz 1913 tarihli nota'da Romanya hükümetinin amacının Bulgar topraını igal etmek olmadıını sadece bir askerî sınır oluturmak olduunu belirtmi, devamında da Balkan meselesinin biran önce halli için elinden gelen her türlü çabayı göstereceini bildirmitir Temmuz'da Romen askerleri Ferdinand'ın komutasında kuzeybatı Bulgaristan'a girdi. 20 Temmuz'da Sofya'nın kuzeyinde Vratsa'yı aldı 23 Temmuz'da bir Romen süvari bölüü Soya'nın 7 km uzaındaki Vrzhdebna köyüne ulatı. Bu gelime, Romanya'nın Sofya'yı igal edecei anlamına geliyordu 60. Sofya'nın tehlikeye girmesi ve özellikle Avusturya'dan gelen baskı üzerine Balkan devletleri Bulgaristan'la savaı bitirmek için barı artlarını bildirdiler. Buna göre: 1- Bulgar ordusu tarafından igal edilen yerler - gerek Makedonya ve gerekse Trakya'dan olsunmüttefiklere terk edilmelidir. 2- Bulgaristan tüm Trakya'dan çekilmelidir. 3- Bulgaristan müttefiklere sava tazminatı ödemelidir. 4- Makedonya ve Trakya'da tahrip edilen yerler için tazminat ödenmelidir yılında arkî Rumeli'de Rumlardan gasp ve zabt edilen kiliseler iade edilmeli ve Rumlara mezhep ve eitim konularında imtiyaz verilmelidir 61. Sava'ın sonuna Doru Bulgaristan, kinci Balkan Savaı'nda Romanya, Sırbistan ve Osmanlı Devleti karısında aldıı malubiyetler neticesinde 31 Temmuz 1913'te mütarekeyi kabul etmek zorunda kalmıtır. kinci 58 "Romanya'da Avusturya Aleyhine Galeyan", Tanin, Numara: 1662, Tarih: 15 Temmuz 1913,, s "Romanya: Romanya'nın Yeni Bir Notası", Tanin, Numara: 1664, Tarih: Richard Hall, a.g.e., s "Müttefiklerin erâit-i Sulhiyyesi", Balkanlar, Numara 19, Tarih: 2 Austos 1913, s. 3. Balkan Savaı böylece bir ay sürmütür. Sava sonucunda yapılan barı antlamaları iki kısımdır. Birincisi Balkan devletlerinin kendi aralarında yaptıkları barı; ikincisi ise Balkan devletlerinin, Osmanlı Devleti'yle ayrı ayrı imzaladıkları barı antlamalarıdır 62. Bulgaristan'ın 31 Temmuz'da mütarekeyi imzalamasının ardından Bükre'te Balkan devletleri arasında barı konferansı düzenlenmitir. Titu Maiorescu 10 Austos 1913'e kadar devam eden barı konferansına, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karada temsilcileri katılmıtır. Tarihlerinde ilk kez, Büyük Güçlerin müdahalesi olmadan, Balkan devletleri kendi aralarında müzakere yaptılar. Müzakerelere, sadece Hıristiyan devletleri ilgilendiren toprak düzenlemeleri bahanesiyle Osmanlı Devleti davet edilmedi. Bükre Barı Antlaması 10 Austos 1913 tarihinde 5 devlet tarafından imzalanmıtır 63. Bu antlama Balkanlar'da yeni bir toprak düzeni oluturdu: Bulgaristan, Sırbistan a Makedonya nın güneyinin bir kısmını, Yunanistan a Makedonya nın güneyi ile Batı Trakya nın bir kısmını vermitir 64. Bükre Antlaması'nın ikinci maddesi Romanya-Bulgaristan sınırını belirlemektedir. Buna göre Romanya-Bulgaristan sınırı Tutrakan'ın yukarısında Tuna nehrinden balayarak Ekrene'nin güneyinde Karadeniz'de bitecektir. Bulgaristan en geç iki yıl zarfında Rusçuk ile umnu'da 20 km muhitine kadar Balçık'ın etrafındaki istihkâmları yıkacaktır. Karma bir komisyon on be gün zarfında yeni hudut hattını arazi üzerinde belirleyecektir 65. Buna göre Bulgaristan Romanya ya Quadrilater i (Güney Dobruca) ve Tutrakan'ı (Turtucaia- Ecrene hattına kadar) vermitir. Romanya, kinci Balkan Savaı sonucunda elde ettii topraklarla, sınırlılarını %5 oranında arttırmı ve yüzölçümünü km 2 den km 2 ye geniletmitir 66. Nüfusunu da kiiden kiiye çıkarmıtır 67. Romanya'nın sınırlarına kattıı Güney Dobruca'nın nüfusu nitelikleri itibariyle bir hayli karııktır. Romanya'nın kendi sınırlarına kattıı Güney Dobruca'da kadar Bulgar yaıyordu. Tatarlar ve Ortodoks Türkler olan Gagauzlar'la birlikte toplam Müslüman-Türk nüfusun sayısı Bulgar nüfusundan biraz fazlaydı. Güney 62 Fahir Armaolu, a.g.e., s Ioan Scurtu-Ionut Cojocaru, a.g.m., s Ioan Scurtu-Ionut Cojocaru, a.g.m., s "Muahedenâme Metni, Tanin, Numara: 1688, Tarih: 11 Austos 1913, s Oya Dalar Macar, Balkan Savaları'nda Salgın Hastalıklar ve Salık Hizmetleri, Libra Kitap, stanbul 2010, s. 48; Ioan Scurtu-Ionut Cojocaru, a.g.m., s Ioan Scurtu-Ionut Cojocaru, a.g.m., s. 433.

8 410 Dobruca'da azınlık konumunda yaayan civarında Romen nüfusu da mevcuttu 68. Sava sonunda Romanya'dan Anadolu'ya Türk göçlerinin yaandıı bilinmektedir. Tahminimizce bu göçmenlerin tamamı sava esnasında Bulgar zulmüne uramı ve Romanya'ya sıınmak zorunda kalan Müslümanlardır 69. Bu göçlerde Köstence Limanı sıklıkla kullanılırken, göçmenlerin nakli için ihtiyaç duyulan gemiler bazı devletlerden yardım veya kiralama suretiyle alınmıtır. Romanya da bu devletlerden birisidir. Dierleri, Mısır, Romanya, Avusturya, Rusya, talya, Belçika ve ngiltere'dir 70. Romanya nın kinci Balkan Savaı'ndaki en büyük sorunu, sava halinde olduu Bulgar ordusu deil salgın hastalıklardı. Savaın Romanya için belki de en önemli kayıplarından birisi salgın hastalıklar yüzünden, özellikle koleradan verdii kayıplardır 71. Romen ordusunda ba gösteren kolera salgınından asker ölmütür 72. Sonuç Balkan devletlerinin Birinci Balkan Savaı sonucunda beklenmedik ekildeki baarıları bata Bulgaristan olmak üzere kendilerinde gereinden fazla bir özgüvene neden olmutur. Kazandıkları topraklarla yetinmek istemeyen Balkan devletleri savatan sonra özellikle Makedonya topraklarında anlamazlıa dümülerdir. Bir taraftan Sırbistan ve Yunanistan, Bulgar hükümetinin sava sonrasındaki politikalarından rahatsız olurken, dier taraftan da Romanya hükümeti hem Balkan devletlerinin ilk savataki baarılarından hem de savaa girmemesi karılıında Bulgar hükümetinin verdii sözlerde durmamasından rahatsız olmutur. Bu nedenle Romanya hükümeti, kinci Balkan Savaı henüz balamadan Balkan devletlerinin kendi aralarındaki sorunlara dikkati çekmi ve olası bir savata tekrar seyirci kalmayacaını belirtmitir. Tepki ve niyetini hem Büyük Güçlere hem de Bulgar hükümetine verdii notalarda göstermi ve Bulgar hükümetinden sözünde durmasını ve St. Petersburg protokoleri gerei Silistre'yi kendisine vermesini istemitir. En nihayetinde Bulgar hükümetinin Sırbistan ve Yunanistan'a saldırması ve ilk çatımalarda yenilmesi üzerine Romen hükümeti de Bulgaristan'a sava ilan etmi ve Güney Dobruca'yı igale balamıtır. Sava 68 Sacit Kutlu, a.g.e., s "Balkanlar Cihadı", Sebilü'r-Read, C.II-IX, S , Tarih: 25 Terinievvle 1328 (7 Kasım 1912), s Sezer Arslan, Balkan Savaları Sonrasında Rumeli'den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti'nde skânları, (Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi) Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2008, s "Romanya Ordusunda", Tanin, Numara: 1687, Tarih: 10 Austos 1913, s Richard Hall, a.g.e., s sonucunda imzalanan Bükre Antlaması neticesinde Romanya Quadrilater i ( Güney Dobruca) ile Tutrakan'ı sınırlarına katmıtır. Aldıı yerlerde yaayan nüfusla birlikte nüfusunu kii arttırmıtır. KAYNAKÇA 1. Babakanlık Osmanlı Arivi (BOA) Babakanlık Osmanlı Arivi (BOA), Bâb-ı Âlî Evrâk Odası (BEO) Dosya No: 4181, Gömlek No: , Tarih: 04/B/1331. Dosya No: 4181, Gölek No: , Tarih: 06/B/ Süreli Yayınlar a-balkanlar "Müttefiklerin erâit-i Sulhiyyesi", Balkanlar, Numara 19, Tarih: 2 Austos 1913, s. 3. b. Sebiü'r-Read "Balkanlar Cihadı", Sebilü'r-Read, C.II-IX, S , Tarih: 25 Terinievvle 1328 (7 Kasım 1912), ss "Balkanlar'da Cihad", Sebilü'r-Read, C. II-9, S , Tarih: 18 Terinievvel 1328 (31 Ekim 1912), ss "Matbuat-ı slamiye: Bahçesaray'da (Kırım) Münteir Tercüman GazetesiBalkan ttifakından Bahs ile Diyor ki:", Sebiü'r-Read, C. 4, S. 82, stanbul 17 Mart 1326 (30 Mart 1910), s.76. c- Servet-i Fünûn "Romanya ve Romanyalılar", Servet-i Fünûn, Numara: 1154, Tarih: 4 Temmuz 1329 (17 Temmuz 1913), s d- Tanin Babanzade smail Hakkı, "Siyaset: Balkan Muharebesi", Tanin, Numara: 1633, Tarih: 16 Haziran 1913, s. 1. "Bulgarların Resmi Havadisi", Tanin, Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s. 2. "Muahedenâme Metni, Tanin, Numara: 1688, Tarih: 11 Austos 1913, s. 4. "Romanya Bulgar Sefirini Memleketine Yolluyor", Tanin, Numara:1662, 15 Temmuz 1913, s.1. "Romanya Ordusunda", Tanin, Numara: 1687, Tarih: 10 Austos 1913, s. 2. "Romanya Sefirinin Avdeti", Tanin, Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s. 2. "Romanya", Tanin Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s. 2. "Romanya: Romanya'nın Hatt-ı Harekâtı", Tanin, Numara: 1661, 14 Temmuz 1913, s. 3. "Romanya: Romanya'nın Tecavüzü, Bulgaristan'ın Teebbüsât-ı Siyasesi", Tanin, Numara: 1662, Tarih: 15 "Romanya: Romanya'nın Yeni Bir Notası", Tanin, Numara: 1664, Tarih: 17 Temmuz 1913, s.1. "Romanya'da Avusturya Aleyhine Galeyan", Tanin, Numara: 1662, Tarih: 15 Temmuz 1913,, s. 1. "Romanya'nın Emeli", Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 Temmuz 1913, s. 3. "Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 "Romanya'nın Notası", Tanin, Numara: 1660, Tarih: 13 Temmuz 1913, s. 2. "Siyaset: Biz de Romanya Gibi...", Tanin, Numara:1661, Tarih: 14 "Vaz'iyyet-i Umûmî: Romanya'nın Da'vası", Tanin, Numara: 1629, Tarih: 12 Haziran 1913, s.3. e-tercüman-ı Hakikat "Balkan Ahvali", Tercüman-ı Hakikat", Numara: 10854, Tarih:23 Haziran 1911, s. 1. "Çetine Sarayındaki Hadise", Tercüman-ı Hakikat", Numara: 10864, Tarih: 1 Temmuz 1911, s. 2. "Romanya'nın Ordusu", Tercüman-ı Hakikat, Numara: 11590, Tarih: 12 Temmuz 1913, s. 2.

9 411 "Romanya'nın Vaz'iyyeti", Tercüman-ı Hakikat, Numara: 11591, Tarih: 13 Temmuz 1913, s.2. f- The New York Times "Balkan States to Declare War Today", The New York Times, Tarih: 13 Ekim "The Balkan War", The New York Times, Tarih: 10 Ekim "The New Balkan War", The New York Times, Tarih: 4 Temmuz Kitap ve Makaleler ADANIR, Fikret, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, stanbul AANOLU, H. Yıldırım, Osmanlı'dan Cumhuriyete Balkanlar'ın Makûs Talihi Göç, Kum Saati Yayınları, stanbul ANDONYAN, Aram, Balkan Savaı, Aras Yayınları, stanbul ARMAOLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), TTK, Ankara ARTUÇ, brahim, Balkan Savaı, Kasta Yayıncılık, stanbul CASTELLAN, Georges, Balkanların Tarihi, Milliyet Yayınları, stanbul HALL, Richall C., "The Balkan Wars Prelude to the First World War, Published by Routledge, London and Newyork JELAVICH, Barbara, Balkan Tarihi 2: 20. Yüzyıl, Küre Yayınları, stanbul KHAN, Mujeeb R., "The Ottoman Eastern Question and the Problematic Origins of Modern Ethnic Cleansing, Genocide, and Humanitarian Interventionism in Europe and the Middle East", War & Dipmomacy: the Russo-Turkish War and the Treaty of Berlin, Edit. by M. Hakan Yavuz with Peter Sluglett, The University of Utah Press, Utah 2011, ss KOLEV, Valery -Christina Koulouri, The Balkan Wars, Thessaloniki KUTLU, Sacit, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul MACAR, Oya Dalar, Balkan Savaları'nda Salgın Hastalıklar ve Salık Hizmetleri, Libra Kitap, stanbul OKUR, Mehmet, "The Times Gazetesi'ne Göre Balkan Savaları ve ngiltere'nin Politikası", Türk Dünyası ncelemeleri Dergisi, XII/2, Kı 2012, ss Ragıb Rıfkı, Balkan Hükümetlerinin Tekilat-ı Askeriyyesi, ems Matbaası, Dersaadet , s. 19. SCURTU, Ioan-Ionut Cojocaru, "Romania and The Second Balkan War. Participation of CertainFuture Prime Ministers", Balkan Tarihi Aratırmalarına Metodolojik Yaklaımlar, Editör, Abidin Temizer, Libra Kitap, stanbul 2014, ss Sezer ARSLAN, Balkan Savaları Sonrasında Rumeli'den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti'nde skânları, (Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi) Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne TODOROVA, Maria, Balkanlar'ı Tahayyül Etmek, letiim Yayınları, stanbul TOKAY, Gül, "A Reassessment of the Macedonian Question, ", War & Dipmomacy: the Russo-Turkish War and the Treaty of Berlin, Edit. by M. Hakan Yavuz with Peter Sluglett,The University of Utah Press, Utah 2011, ss EKLER EK1: The Balkan War

10 412 Kaynak: The New York Times, Tarih 10 Ekim EK 2: Babanzade smail Hakkı, "Siyaset: Balkan Muharebesi" Kaynak: Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 Ek 4: Romanya'nın Emeli Kaynak: Tanin, Numara: 1655, Tarih: 8 Temmuz 1913, s. 3. Kaynak: Tanin, Numara: 1633, Tarih: 16 Haziran 1913, s. 1. EK 3:Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi EK 5: Bükre Antlaması'nın Metni

11 413 Kaynak: Tanin, Numara: 1688, Tarih: 11 Austos 1913, s. 4.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY

KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY Öz Almanya nın Mart 1939 da Çekoslovakya yı igali, ardından

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM

A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM A N K A R A Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ PROF. NİHAT ERİM D E V L E T L E R A R A S I H U K U K U v e S İ Y A S Î T A R İ H M E T İ N L E R İ Cilt: I Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

BALKANLARDA TTFAK ARAYII VE TÜRKYE BRNC BALKAN TTFAKI

BALKANLARDA TTFAK ARAYII VE TÜRKYE BRNC BALKAN TTFAKI T. C. SELÇUK ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TARH ANABLM DALI ATATÜRK LKELER VE NKILÂP TARH BLM DALI BALKANLARDA TTFAK ARAYII VE TÜRKYE BRNC BALKAN TTFAKI YÜKSEK LSANS TEZ Danıman Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

OSMANLI-AVRUPA LKLER ÇERÇEVESNDE SIRBSTAN IN BAIMSIZLI INDEPENDENCE OF SERBIA WITHIN THE FRAME OF THE OTTOMAN EMPIRE - EUROPEAN RELATIONS Serap TOPRAK

OSMANLI-AVRUPA LKLER ÇERÇEVESNDE SIRBSTAN IN BAIMSIZLI INDEPENDENCE OF SERBIA WITHIN THE FRAME OF THE OTTOMAN EMPIRE - EUROPEAN RELATIONS Serap TOPRAK Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kı 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI-AVRUPA LKLER

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI

I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI I.DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI DEVLETİ SAVAŞIN ÇIKMASI Birinci Dünya Savaşının ani sebebini 28 Haziran 1914 günü, Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük François Ferdinand'ın Saraybosna da bir Sırplı tarafından

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947)

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947) Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947) Barı ERTEM Özet II. Dünya Savaı nın yaklatıı günlerde Türkiye,

Detaylı

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!..

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Ahmet TAKAN ahttakan@gmail.com Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Yunanistan, Ege'de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal etti. Baktı, Türkiye'den ses seda çıkaran yok!.. Bu adaların hepsini ağır bir şekilde

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS

TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ 1. Türk Dı Siyasetinde Kıbrıs Meselesi Kıbrıs Meselesi Türkiye nin son yıllarda her platformda karısına çıkan dı problemlerinin baında

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss. 163-168. Edward J. Erickson, Büyük Hezimet; Balkan Harpleri nde Osmanlı Ordusu, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Türkiye

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ Belirli bir askerlik süresi yok Belirli bir askerlik süresi yok Muvazzaflık : 5 yıl Rediflik : 7 yıl NİZAMİYE Silahaltı : 4 yıl İhtiyat : 2 yıl (Süvari ve topçunun bir sene ihtiyatlık süresi silâhaltında

Detaylı

TÜRKYE BÜYÜK HAMLELERE GEBEDR T ÜRKYE aslında güçlü memlekettir. Ve bütün tarihi sürp. rizlerle doludur. Onun metodsuz kaldıı için çeitli çalkantı, lar arasında yolunu aramasını akınlık zannedenler, kısa

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Babanzade smail Hakkı nın Tanin

Babanzade smail Hakkı nın Tanin Babanzade smail Hakkı nın Tanin de Yayımlanmı Makalelerine Göre Osmanlı Devleti ve Dı Politika (1911) Ottoman Empire and Foreign Policy According to the Articles of Babanzade smail Hakkı which are Published

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER 1.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

14. HAFTA BĐRĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI NA GĐDEN YOL

14. HAFTA BĐRĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI NA GĐDEN YOL 14. HAFTA BĐRĐNCĐ DÜNYA SAVAŞI NA GĐDEN YOL ÖNERĐLEN OKUMALAR: -Sander- Beşinci Bölüm de Yeni Dost Almanya ve Yaşlının Đntiharı başlığıkları. -Ortaylı, Đlber, Osmanlı Đmparatorluğu nda Alman Nüfuzu, Đstanbul,

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

NGLZ BELGELERNDE TÜRKYE NN BALKANLARDAK POLTKASINA DAR BR MEMORANDUM

NGLZ BELGELERNDE TÜRKYE NN BALKANLARDAK POLTKASINA DAR BR MEMORANDUM NGLZ BELGELERNDE TÜRKYE NN BALKANLARDAK POLTKASINA DAR BR MEMORANDUM Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * ngiliz Dıileri Arivi nden elde etmi olunan ve aaıda tercümesini sunulan memorandum Mr. Monsieur Wesselitzki

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

!  #$! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR

100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR 100. YILINDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BALKANLAR Bojidar Çipof I. Dünya Savaşı nın 100. yılındayız ve AB baskılasa da Balkanlar daki gerilimli hat kendini yine belli ediyor. Bu makalede, 1. Dünya Savaşı

Detaylı

Olga Untila Kaplan, Osmanlı Dönemi nde Romence Basın ( ), Gece Kitaplığı, Ankara 2016, 409 s., ISBN:

Olga Untila Kaplan, Osmanlı Dönemi nde Romence Basın ( ), Gece Kitaplığı, Ankara 2016, 409 s., ISBN: Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 5, Sayı/Number 2, Aralık/December 2016, ss.193-197. Olga Untila Kaplan, Osmanlı Dönemi nde Romence Basın (1829-1912), Gece Kitaplığı, Ankara 2016, 409 s.,

Detaylı

BULGARSTAN EMARET VE TÜRKLER (1878 1908) Osman KÖSE*

BULGARSTAN EMARET VE TÜRKLER (1878 1908) Osman KÖSE* BULGARSTAN EMARET VE TÜRKLER (1878 1908) Osman KÖSE* ÖZET 1877 78 Osmanlı-Rus savaından sonra imzalan Berlin Andlaması ile Osmanlı devletine balı muhtar Bulgar Emareti kurulmutur. Bulgar Emareti, iç ilerinde

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

BATI TRAKYA BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETİ

BATI TRAKYA BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETİ BATI TRAKYA BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETİ BAKİ SARI SAKAL BATI TRAKYA B AĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETİ Ayastefanos Antlaşması sonrasında, Rodoplar ve diğer Rumeli bölgelerinde yaşayan Türkler; Rus ve Bulgar baskıları

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

ÇANAKKALE SAVAŞININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ÇANAKKALE SAVAŞININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Burhan SAYILIR Uluslararası savaşların dünya medeniyetine indirdiği en büyük darbe, milyonlarca insan hayatının söndürülmesinden ibarettir. Genel savaş, özellikle

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR.

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. ANAYASA 1. Aaıdakilerden hangisi G-8 daimi üyelerinden deildir? a) Almanya b)

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA NIN BOAZLARLA LGL TALEPLER AFTER THE WORLD WAR II THE DEMANDS CAME FROM SOVIET RUSSIA ABOUT BOSPHORUS Ömer ERDEN

II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA NIN BOAZLARLA LGL TALEPLER AFTER THE WORLD WAR II THE DEMANDS CAME FROM SOVIET RUSSIA ABOUT BOSPHORUS Ömer ERDEN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi

Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi Vize istemeyen Ülkeler Tam Liste! Türkiye Vize Uygulamayan Ülkeler Listesi 2011 y?l? itibariyle Türkiyeden vize istemeyen ülkelerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Gavrilo aslında sadece fitili tutuşturan bir ateşti ve aslında neyi tutuşturduğunu bilmiyordu. O, I. Dünya

Gavrilo aslında sadece fitili tutuşturan bir ateşti ve aslında neyi tutuşturduğunu bilmiyordu. O, I. Dünya I. DÜNYA SAVAŞI NIN SEBEPLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SAVAŞA GİRİŞİ I. Dünya Savaşı neden çıktı? Akın SEVER *, Yasemin OKUR *, Mehmet AKSOY *, Mehmet ÖZTÜRK *, Celal GENÇ * Gavrilo aslında sadece fitili

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL

SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL SELANİK SEREZ 1913 BAKİ SARISAKAL SELANİK SEREZ 1913 Yunanlıların, Bulgarlar karşı icra etmekte oldukları hareketi askeriye neticesinde duçar oldukları kuvvetli zayiat ve binlere baliğ olan mecruhları

Detaylı

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783)

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * I. Kırımın lk Sakinleri Karadeniz in kuzeyinde tarih boyunca, jeopolitik önemini korumu olan Kırım ın bilinen en

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı