KAMERA YARDIMI İLE AYIRT EDİLEN VE TANIMLANAN CİSİMLERİN 3 EKSENLİ ROBOT MEKANİZMASI İLE TAŞINMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMERA YARDIMI İLE AYIRT EDİLEN VE TANIMLANAN CİSİMLERİN 3 EKSENLİ ROBOT MEKANİZMASI İLE TAŞINMASI"

Transkript

1 KAMERA YARDIMI İLE AYIRT EDİLEN VE TANIMLANAN CİSİMLERİN 3 EKSENLİ ROBOT MEKANİZMASI İLE TAŞINMASI Emre Horoz 1, Hüseyin Fatih Öten 2, Melih Kuncan 3, H. Metin Ertunç 4 1,2,3,4 Mekatronik Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, İzmit Özetçe Bu çalışmada, 3 eksenli kartezyen robot mekanizmasının düşey eksenine monte edilmiş USB kamera vasıtasıyla siyah zemin üzerindeki cisimler bilgisayara aktarılmakta ve harf ise isim yazdırılması, geometrik şekil ise belirlenen konuma taşınması, kırmızı renkli ise diğer cisimlerden ayrılması işlemi yapılmaktadır. Cisimler bilgisayarda görüntü işleme metotlarıyla birbirinden ayrıldıktan sonra vakum tutucu ile tutulmaktadır. Cisimlerin belirlenen konumlara taşıma işlemi ise PLC ve servo sürücü kartlar kontrolüyle servo motorlar tarafından yapılmaktadır. 1. Giriş Görüntü işleme, gerçek yaşamdaki görüntülerin resim haline getirildikten sonra özelliklerinin ve niteliklerinin değiştirilmesi işlemidir [1]. Görüntü işlemeyi tam olarak açıklayabilmek için insandaki görme sisteminin temel mantığının bilinmesi oldukça önemlidir. İnsandaki görme sisteminin temel mantığı kısaca, gözün bir fotoğraf makinesi gibi düşünülmesi ve beynin görme bölümleri de karmaşık bir görüntü işleme sistemi olarak düşünülmesiyle açıklanabilir [2]. Görüntü işleme teknolojisi günümüzde endüstriyel birçok uygulamada vazgeçilmez olarak uygulanmaktadır. Bu teknoloji, otoyoldan geçen araç sayısını saymak, aracın plakasını okumak, farklı şekle sahip cisimleri ayırmak, farklı renklerdeki cisimleri algılamak veya bir tomografi görüntüsünün netleştirilmesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Robot birçok endüstriyel uygulamada kullanılan, iki veya daha fazla eksene sahip, programlanabilir bir makinadır. Görüntü işlemede olduğu gibi, robotlarda birçok uygulama için insan kolunun işlevinden esinlenerek tasarlanmıştır. İnsan kolundan esinlenerek tasarlanan, birçok eksene sahip robotlar olduğu gibi kinematik sistemi basit ve 3 eksenden oluşan kartezyen robot çeşitleri de bulunmaktadır. Kartezyen robotlar birbirine dik eksenlerden meydana gelmektedir ve çalışma uzayları robotun 3 eksenindeki boyutlarla sınırlıdır. Yani bir kartezyen robotun çalışma alanı, robotun boyutundan daha büyük olamaz. Bu bir dezavantaj gibi görülmektedir; fakat bu robotun daha iyi konumlandırma yapmasını sağlamaktadır. Üç doğrusal eksenden meydana gelen kartezyen robotlar, endüstriyel imalat amaçlı uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır [3]. Gantry sistemler yatay, dikey ve düşey hareketleri gerçekleştirmesinden dolayı kartezyen robot çeşitleri arasında gösterilmektedir. Gantry sistemler yatay ve dikey eksende belirlenen konuma gidilmesi ve taşıma işini yaparken, düşey eksende ise parçanın alınması, tutulması ve bırakılması işlemlerini yapmaktadır. Gantry robotlarda tutma işlemi pnömatik bir sistem olan vakum tutucu vasıtasıyla yapılabildiği gibi mekanik ve hidrolik mekanizmalar ve elektrik tahrikli sistemlerle de yapılabilmektedir. Gantry sistemler, birçok otomasyon uygulamasında kullanılmıştır [8],[9]. Programlanabilir Lojik Kontrolörler (PLC) otomasyon devrelerinde yardımcı röleler, zaman röleleri, sayıcılar gibi kumanda elemanlarının yerine kullanılan mikroişlemci temelli cihazlardır. Bu cihazlarda zamanlama, sayma, sıralama ve her türlü kombinasyonel ve ardışık lojik işlemler yazılımla gerçekleştirilir. Bu nedenle karmaşık otomasyon problemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde çözmek mümkündür. Bu çalışmada, kamera tarafından alınan görüntü Matlab Guide ara yüz programına aktarılmıştır. Bilgisayar ortamında görüntü işleme metotlarıyla cisimler boyutlarına ve renklerine göre sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak robotun yapacağı hareketin komutları RS-232 haberleşme portu üzerinden PLC lere aktarılmıştır. PLC ler üzerinden kontrol edilen servo sürücü kartları, PLC lerden aldığı komutlara bağlı olarak motorları harekete geçirmektedir. Motorların harekete geçmesiyle birlikte sistemdeki temel işlevler olan cismin konumuna gitme, cismi tutma-taşımabırakma işlemleri yapılmaktadır. 2. Deney düzeneği Şekil 1 de görülen deney düzeneği Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü sensör laboratuvarında yer almakta olup bu çalışmadaki uygulamalar, söz konusu düzenek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 1: Gantry robot sistemi 1236

2 Şekil 1 deki deney düzeneğinde USB kamera kullanılmıştır. Siyah zemin üzerindeki cisimlerin görüntüsü bu kamera vasıtasıyla USB bağlantı üzerinden bilgisayara aktarılmıştır. Sistemde aktarılan görüntüye bağlı olarak hareketi yapmak için 2 adet servo motor bulunmaktadır. Bu servo motorlar, Gantry robotların temel çalışma mantığında olduğu gibi yatay ve düşeydeki hareketi sağlamaktadır. Düşey eksendeki hareket ise pnömatik bir sistem vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu sistem hem düşey eksendeki hareketi sağlamakta hem de cisimlerin tutulmasını sağlamaktadır. Deney düzeneğindeki pnömatik sistem 24V ile tahrik edilen 5/2 valf ve vakum tutucudan oluşmaktadır. Sistemde bulunan motorların kontrolünü sağlayan sürücü kartları, 2 adet LG K-120S PLC ile tetiklenmektedir. Deney düzeneğinde PLC tercih edilmesinin en temel nedenleri ise: PLC kumanda devresi tasarımının çabuk ve kolay gerçekleşmesi, bilgisayarlar ve diğer kontrolörlerle haberleşme olanağı olması ve arıza ihtimali daha düşük olmasıdır. seçenekte görüntülenen cisimler arasından en küçük alana sahip cisim tespit edilmektedir. Bir başka seçenek olan cisimleri ayır, farklı geometrik şekle sahip cisimleri ayırt edebilmekte ve bu cisimleri belirlenen koordinatlara göndermektedir. Kırmızı renkli cismi bul seçeneği ise farklı renklerdeki cisimleri filtrelemekte ve sadece kırmızı renkli cismin algılanmasını sağlamaktadır. Şekil 3 de görüldüğü gibi mavi, beyaz, siyah ve kırmızı renkli cisimlerin bulunduğu ortamda sistem sadece kırmızı renkli cismi tanımaktadır. İsim yazdır seçeneği ise, karışık halde bulunan harfleri algılamakta ve bu harflerden anlamlı kelimeler yazmaktadır. Bu seçenekte öncelikle bilgisayara harflerin ve yazılabilecek kelimelerin öğretilmesi gerekmektedir. Öğretme işlemi harflerin alan farklarından yararlanarak yapılmaktadır. Bu öğretme işleminden sonra sistem otomatik olarak görüntü alanında bulunan harflere göre anlamlı kelimeyi yazmaktadır. 3. Görüntü işleme Görüntü işleme, kaydedilmiş olan dijital resim verilerinin bilgisayar yardımı ile değiştirilmesi ve düzeltilmesi işlemidir. Görüntü işleme, daha çok mevcut görüntüleri işlemek, diğer bir ifadeyle mevcut resim ve grafikleri, değiştirmek, düzenlemek ya da iyileştirmek için kullanılır [6]. Deney düzeneğinde görüntü işleme uygulamalarını gerçekleştirmek için, USB kamera kullanılmıştır. Siyah zemin üzerindeki cisimler kamera vasıtasıyla görüntülenmiş ve USB bağlantı üzerinden bilgisayara aktarılmıştır. Bilgisayarda görüntü işleme için Matlab Guide ara yüzünden yararlanılmıştır. Şekil 3: Kırmızı renkli cismin bulunması Şekil 2: Matlab Guide ara yüzü Şekil 2 de tasarladığımız ara yüz programının görüntü alımına başlamadan önceki hali görülmektedir. Tasarladığımız GUIDE ara yüz programında manuel kontrol alanı ile birlikte en büyük cismi bul, en küçük cismi bul, cisimleri ayır, kırmızı renkli cismi bul ve isim yazdır seçeneklerini içeren, işlenmiş görüntüye göre otomatik kontrolün gerçekleştiği bir alan bulunmaktadır. En büyük cismi bul seçeneğinde, alınan görüntü içerisindeki en büyük alana sahip cisim ve bu cismin ağırlık merkezi Gauss yöntemi ile bulunmaktadır. En küçük cismi bul seçeneği de yine aynı mantıkla çalışmakta fakat bu Şekil 4 te isim yazdır komutunun çalışmasından bir kare görülmektedir. isim yazdır seçeneği çalışmaya öncelikle görüntü alanındaki harf sayısını sayarak başlamaktadır. Bu işlemi hangi kelimeyi yazacağını tespit etmesi için yapmaktadır. Görüntü alanındaki harf sayısını bulan sistem, önceden öğretilmiş olan harflerinin sırasını tespit etmektedir. Harfler tespit edildikten sonra gantry sistemdeki vakum tutucunun harfleri tutabilmesi ve taşıyabilmesi için harflerin koordinat merkezleri bulunması gerekmektedir. Kısaca Guide ara yüzüne görüntü alındıktan sonra harf sayısı tespit edilmekte, anlamlı kelime çıkarılmakta ve harflerin koordinat merkezleri bulunmaktadır. Görüntü alanındaki cisimlerin bulunup, robotun doğru noktaya hareket edebilmesi için görüntü işlemenin hatasız bir şekilde yapılması gerekmektedir. Taşınması gereken cisim sahip olduğu alana göre diğer cisimlerden ayırt edilir. Ayırt edilme işlemi yapıldıktan sonra en önemli işlem, cisimlerin koordinat merkezlerinin bulunması ve bu koordinat bilgisinin robota doğru şekilde aktarılmasıdır. Bu aktarma işlemi direkt olarak gerçekleştirilememektedir. Bunun nedeni robotun motorlarının, alınan görüntünün piksel verileriyle değil motor dönüş bilgileriyle çalışmasıdır. Robotun doğru noktaya gidebilmesi için bu iki veri arasında katsayı dönüşümü yapılması gerekmektedir. Bu maksatla, görüntü alanındaki cismin koordinat merkezleri, piksel verileri olarak bulunduktan sonra motorun o noktaya gidebilmesi için kaç 1237

3 pps e (pulse per second) denk geldiğini bulunması gerekir. Bulunan bu değere göre pikselden pps değerine dönüşüm yapılmalı ve motora doğru koordinat bilgileri ulaşması sağlanmalıdır. Şekil 5 te yapılan tüm bu işlerin işlem algoritması görülmektedir. Kısaca işlem algoritması, görüntünün alınıp Matlab ortamına aktarılmasıyla başlamaktadır. Görüntüdeki cisimlere görüntü işleme metotları uygulanarak, alanlarının bulunması ve bulunan alana göre koordinat merkezi tespiti yapılmasıyla devam etmekte ve piksel-pps dönüşümünün yapılmasıyla bu verilerin PLC ler üzerinden motora aktarılmasıyla da son bulmaktadır. Şekil 5: Görüntü işleme algoritması Şekil 4: İsim Yazdırma Görüntüsü 4. Kartezyen robot ve PLC Kartezyen robot ve PLC haberleşmesi iki kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar; manuel kontrol ve otomatik kontroldür. Otomatik kontrol, görüntü işlendikten sonra devreye girmektedir. Manuel kontrol ise tasarlanan ara yüzde bulunan butonlarla sağlanmaktadır. Robotu manuel olarak kontrol edebilmek için öncelikle robotun yapabileceği hareketleri incelemek gerekmektedir. Kartezyen robotun yapabileceği hareketler yatayda ve dikeyde olmak üzere iki türlüdür. Yatayda ileri ve geri olarak hareket ederken, ayrıca sağ ve sola da hareket edebilmektedir. Sonradan monte edilen pnömatik sistemin hareketleri ise pistonun yukarı-aşağı hareketi ve vakumun açılıp kapanmasıdır. Bu hareketler tespit edildikten sonra robotun bu hareketleri yapabilmesi için ara yüze manuel kontrol butonları eklenmiştir. Şekil 6 da görülen butonların çalışma mantığı ise şu şekildedir: Butona basılmadan önce kullanıcıdan gidilecek mesafe bilgisi istenmektedir. Eğer bu bilgi girilmez ise, robot belirlenen mesafe kadar gitmektedir. Mesafe bilgisi girildikten ve gidilecek yön butonuna basıldıktan sonra, bu bilgiler PLC ye RS 232 bağlantı ile aktarılır. PLC verileri aldıktan sonra, işlemleri yapması için servo sürücülere gerekli bilgileri göndermektedir. Servo sürücüler bu bilgiler sayesinde motorları çalıştırır ve sistem hareket eder. Diğer manuel butonlarda bu mantıkla çalışmaktadır. Fakat pnömatik sistemleri kontrol eden butonlar için giriş bilgisine ihtiyaç yoktur. Şekil 7: Başlangıç algoritması Bu bölümde, görüntü işleme uygulaması yapıldıktan sonraki hareket kısmı açıklanacaktır. Sistemde görüntü işlemeye başlamadan önce, robotun belirli pozisyonlara alınması gerekmektedir. Bu pozisyonlar başlangıç konumu ve pozisyon al komutlarıyla gidilen konumlardır. Başlangıç konumu sistemin yatayda ve dikeyde ulaşabileceği en uç noktadır. Robot bu konuma geldikten sonra pozisyon al komutuna basılması gerekmektedir. Bu komut robotu görüntüsü alınan alanın sınırına taşımaktadır ve bu sayede robot doğru konumlara gidebilmektedir. Bu pozisyondan sonra kameradan görüntü alımına başlanabilir. Şekil 7 de çalışma algoritması gösterilmiştir. Kameradan alınan görüntü, bilgisayara aktarıldıktan sonra görüntü belli seçeneklere göre işlenmekte ve robotun yapacağı hareketler bilgisayardan RS 232 bağlantısıyla aktarılmaktadır. PLC çıkışlarından alınan verilerle servo motor sürücü kartlarına aktarılmakta ve kartezyen robot mekanizması harekete geçmektedir. Sistemde robotun hareketini kontrol 1238

4 eden 4 adet sınır anahtarı bulunmaktadır. Sınır anahtarları, robotu çalışma alanı dışına gönderecek mesafe bilgileri kullanıcı tarafından girildiğinde robotun çalışma alanı dışına çıkmasını engeller. Bu çalışma alanı robotun sisteme zarar vermemesi için belirlenmiştir. Sınır anahtarları robotun çalışma alanı dışına çıkmasını engellemek için robota hareketini veren motorları durdurması gerekmektedir. Hareketi durdurabilmesi için servo sürücü kartlarına dolayısıyla sürücü kartlarını kontrol eden PLC lere ulaşması gerekmektedir. Bu yüzden sınır anahtarları PLC ye giriş olarak bağlanmıştır. ortanca alana sahip yuvarlak ve en küçük alana sahip üçgen olarak bulunmuştur. Şekil 8: Sonuçların görüntüsü Şekil 6: Manuel kontrol çalışma algoritması 5. Deneysel sonuçlar Çalışmamızdaki en önemli fonksiyon isim yazdırma seçeneğidir. Bu seçenek kameranın görüş alanındaki harflere göre anlamlı bir kelime yazma işlemini yapmaktadır. Şekil 8 de görüldüğü gibi A ve T harfleri konulduğunda AT kelimesini, A, İ ve T harfleri konulduğunda AİT kelimesini, A, F, İ, T harfleri konulduğunda FİAT kelimesini, A, F, H, İ ve T harfleri konulduğunda ise FATİH kelimesini yazmaktadır. Sistemimiz bu ayrımı kameranın görüş alanındaki harf sayısına göre ayırt etmektedir. Ayırt etme işleminden sonrada harflerdeki alan farklarından yararlanarak harfleri istenen noktalara taşımaktadır. Bu çalışmada yapılan bir başka uygulama ise, kırmızı renkli cismi farklı renklerdeki cisimlerden ayırt edip, belirlenen noktaya taşıma işlemidir. Kırmızı renkli cisim sahip olduğu kırmızı piksel değeriyle diğer cisimlerden ayırt edilmiş ve koordinat merkezi bulunarak belirlenen noktaya taşınmıştır. Yaptığımız son uygulama ise farklı geometrik cisimlerin alan farklarından yararlanarak maksimum ve minimum alana sahip cisimlerin birbirinden ayrılmasıdır. Çalışmanın bu kısmında kare, üçgen ve yuvarlak geometrik şekiller kullanılmıştır. Bulunan bu alan farklarına göre de cisimler sahip oldukları geometrik şekillere ayrılmıştır. En büyük alana sahip kare, 6. Genel sonuçlar Bu uygulamada, farklı geometrik şekillerin birbirinden ayırt edilmesi, farklı renklere sahip cisimler arasından kırmızı renkli cismin ayırt edilmesi ve karışık halde bulunan harflerden anlamlı kelimeyi çıkarıp yazdırma işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Birçok görüntü işleme uygulamasında karşılaşılan ışık şiddetinin değişmesinden kaynaklanan problem yapılan çalışmada da eksiklik olarak belirlenmiştir. Literatür çalışması yapılırken birçok yazar bu konunun görüntü işleme uygulamalarında önemli olduğunu belirtmiştir. Işık çalışma alanında yansımalar oluşturduğunda, kamera cisim olmamasına rağmen yansımayı cisim olarak algılamakta ve robotun yanlış pozisyona gitmesine sebep olmaktadır. Bu sorunu çözmek için sabit ışık şiddetinde çalışmak veya değişen ışık şiddetine göre filtre katsayılarını değiştirmek gerekmektedir. Robotun yanlış pozisyona gitmesinde etkili olan bir başka etken ise piksel pps katsayı dönüşümündeki ufak değerleri sistemin algılamamasıdır. Bu ufak değer oynamaları nedeniyle cismin koordinat merkezi kaymakta, cismin bırakılacağı yerde ufak değişimler olmakta ve bu değişimler yüzünden cisimleri çok yakın veya çok uzağa koymakta ve bazı noktalarda robot cisimleri tutamamaktadır. Fakat yapılan çalışmalarla bu hata payı en aza indirilmiştir. Yapılan çalışmada kullanılan sistem üzerinde ışık şiddetinin stabil olması, kameranın sistem üzerinden ayrılarak sabit bir nokta koyulması gibi sorunlar çözülürse daha iyi sonuçlar elde edilebileceği öngörülmektedir. 1239

5 Teşekkür Bu çalışma, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Sensör Laboratuvarında yapılmıştır. 7. Kaynakça [1] Görüntü işleme teknikleri ile şeftali ve elma sınıflandırma, Eser SERT, Deniz TAŞKIN, Nurşen SUÇSUZ [2] Kılınç İ., Çelik malzemelerde korozyon oyuklarının görüntü işleme yöntemiyle incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü Mak. Tas. ve İmalat Anabilim Dalı, 57, Sakarya, [3] XYZ Kartezyen Robot ve 2-B Cad-Cam Çizici Yazılımı Tasarımı, Cengiz Balta, Cüneyt Oysu, Zafer Bingül, Sıtkı Öztürk [4] Basıc of MATLAB and Beyond, Andrew Knight [5] Yılmaz, A., Kamera kullanılarak görüntü işleme yoluyla gerçek zamanlı güvenlik uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 102, İstanbul, [6] LG Master-K User's Manual (1999). Instructions & Programming, USA [7] MEGEP Dokümanı (2007). PLC Programlama Teknikleri Modülü, Ankara [8] 3-Eksenli robota monte edilmiş kamera vasıtasıyla geometrik cisimlerin birbirinden ayırt edilmesi, Murat KILIVAN, H. Metin ERTUNÇ, Sermin KILIVAN [9] 3 Eksenli Robot Mekanizmasına Monte Edilmiş Bir Kamera Vasıtasıyla Farklı Rotasyon ve Boyutlardaki Geometrik Cisimlerin Tanımlanarak Vakum Tutucu ile Ayrılması, Ahmet Bakır, Ömer F. Güney, Melih Kuncan, H. Metin Ertunç 1240

DC MOTOR HIZ KONTROLÜNÜN GÖRÜNTÜ İŞLEME ve OPC KULLANARAK S7-1200 DE GERÇEKLENMESİ

DC MOTOR HIZ KONTROLÜNÜN GÖRÜNTÜ İŞLEME ve OPC KULLANARAK S7-1200 DE GERÇEKLENMESİ DC MOTOR HIZ KONTROLÜNÜN GÖRÜNTÜ İŞLEME ve OPC KULLANARAK S7-1200 DE GERÇEKLENMESİ Aykut Çubukçu 1, Sıtkı Öztürk 2, Melih Kuncan 3 1,2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem Zeynep Tekinalp 1, Sıtkı Öztürk 2, Melih Kuncan 3 1,2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, İzmit/Kocaeli

Detaylı

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif

Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Kablosuz Ağ Tabanlı Gezgin Keşif Robotu: Kaşif Onur Çelik 1 Erkan Yiğiter 2 Herman Sedef 3 1,2,3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: onurcel@yahoo.com

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi

Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi Görüntü İşleme Tabanlı Nesne Tespiti Kullanarak Eğik Atış Mekanizmalı Uzaktan Vuruş Sistemi Geliştirilmesi Murat Özdemir 1, Coşku Kasnakoğlu 1 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi

Detaylı

2. Bölüm. Endüstriyel Robot Sistemleri

2. Bölüm. Endüstriyel Robot Sistemleri 2. Bölüm Endüstriyel Robot Sistemleri 2. Bölüm: Endüstriyel Robot Sistemleri 2.1. Endüstriyel Robotların Temel Yapısal Özellikleri 2.1.1. Eksen Sayıları Endüstriyel robot sisteminde, bir manipülatörün

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

SATRANÇ HAMLELERİNİ YAPAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ROBOT DÜZENEĞİNİN TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ

SATRANÇ HAMLELERİNİ YAPAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ROBOT DÜZENEĞİNİN TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ SATRANÇ HAMLELERİNİ YAPAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ROBOT DÜZENEĞİNİN TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ Sinan EKSEN 1 Abdullah SEZGİN 2 Tolga YÜKSEL 3 1,2,3 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Birol ARİFOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2015 Otomasyon Sistemleri Ders Notları B.ARİFOĞLU & E.BEŞER 1 Endüstriyel Otomasyon Bir üretim sisteminin istenilen

Detaylı

1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ

1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ PROJELER 1. TOP PLAKA SİSTEMİNİN KONTROLU VE GERÇEKLEMESİ 2. JAVA İLE İNTERNET TABANLI ALARM SİSTEMİ GELİŞTİRME 3. RADYODİYAGNOSTATİK GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINDA ELDE EDİLEN 4. GÖRÜNTÜLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 2009 2010 Bahar Yarıyılı Bitirme Projeleri Özleri

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 2009 2010 Bahar Yarıyılı Bitirme Projeleri Özleri İÇİNDEKİLER A-Makina Teorisi ve Dinamiği A1-Mecanum Tekerlekli Çok Yönlü Mobil Robot Projesi Alican YILMAZ (Prof.Dr. Erol UYAR) 7 A2- Scara Robot Manipülatör Tasarımı Ve Kontrolu Egemen TURAN (Prof.Dr.

Detaylı

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ Naser Rouzeh SHAHRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Abdulsamet HAŞILOĞLU 2014 Her hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 5 6 7 Haziran 2013 ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere

Detaylı

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ 409 İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ Alper KOYUNCU Erol UYAR ÖZET Çalışma kapsamda hazırlanan sistemde; silindirik koordinatlarda hareket kabiliyetine sahip bir manipülatör

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI 228535 Ahmet SEZER 228526 Ozan KAR 196131 Gürcan DEMİREL Öğr. Gör.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA TEK BAKIŞ AÇISI DERİNLİK KESTİRİMİ YÖNTEMİ İLE ROBOT DENETİMİ ENGİN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞUSTOS

Detaylı

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ

RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RADYO FREKANSLI TANIMLAMA (RFID) İLE ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI 004880 Ünal YILMAZ 243410 Kadir

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT

PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI ÖZET DESIGN AND APPLICATION OF A PLC CONTROLLED ELEVATOR EDUCATION SET ABSTRACT Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1-2) 86-94 (2007) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 PLC KONTROLLÜ ASANSÖR EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI İlhami ÇOLAK a,*, Ramazan BAYINDIR

Detaylı