HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI"

Transkript

1 1. Ulusal Makie Teorisi Sempozyumu UMTS005 HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI Sadetti KAPUCU, Mahmut KAPLAN Gaziatep Üiversitesi, Makie Mühedisliği Bölümü 7310, GAZİANTEP ÖZET Bu çalışma, hafif söümlemeli esek sistemleri, açık dögü deetimi alayışıyla, kalıcı titreşimii azaltmak içi kullaıla, girdi komutu biçimledirme tekiğii ele almaktadır. Öerile yötem, esek sistemleri hareketi souda isteile koumda titreşimsiz veya titreşimi azalmış bir şekilde kalması içi, bir rampa foksiyou, geelde yüksek hızlı kam profilleride kullaıla sikloid foksiyou ve versie foksiyou üst üste koması oluşa girdii sisteme verilmesie dayamaktadır. Bu metodu uygulaabilirliğii göstermek amacıyla; kütle, yay ve söümleyicide oluşa basit bir mekaik model seçilmiş ve bezeşim souçları suulmuştur. Souçlar, girdi komutu uygu şekilde tasarlaırsa, hafif söümlemeli esek sistemleri titreşimi, belirlee hareket süresi değiştirilmede yok edile bilidiğii veya öemli derecede azaltıla bilidiğii göstermektedir. Ayrıca bu girdi komutuu sistem parametrelerie karşı gürbüzlüğü araştırılmıştır. Aahtarlar: Girdi komutu biçimledirme, açık dögü deetimi, hafif söümlemeli esek sistemler, artık titreşim VIBRATION REDUCTION OF LIGHTLY DAMPED FLEXIBLE SYSTEMS USING COMMAND SHAPING METHOD ABSTRACT This paper deals with a commad iput shapig method as a ope loop cotrol approach to suppress residual vibratio of a lightly damped flexible system. Suggested method icludes a referece iput, which cosists of superimposig a cycloid oto ramped versie-ramp fuctio give the system to elimiate or reduce vibratios at the ed of the move. This method is applied o a simple model cosistig of mass, sprig ad simulatio results are preseted. The results show that if iput sigal is preshaped properly, vibratio of lightly damped flexible system is elimiated or reduced cosiderably without chagig desired move time. I additio, robustess to ucertaities i the system parameter of this preshaped iput is ivestigated. Keywords: Commad shapig method, ope loop cotrol, lightly damped flexible systems, residual vibratio 1.GİRİŞ Güümüzde, tekolojik gelişmelere paralel olarak birçok mekaik sistemi daha hafif yapılmasıa olaak kılmaktadır. Acak bu eğilim sistemleri daha esek ve deetimlerii daha zor olmasıa ede olmaktadır. Bu problemi çözümüde birçok araştırmacı iki aa yaklaşım üzeride yoğulaşmıştır. Bu yaklaşımlarda biricisi ola geri beslemeli deetim yaklaşımıdır [1-3]. Diğeri ise ileri besleme yaklaşımı ola, girdi biçimledirme yötemidir. Esek sistemlerdeki kalıcı titreşimi azaltılmasıda etkili ola ikici yaklaşım, birçok araştırmacıı dikkatii çekmiştir. Buu soucuda bu kouda öemli miktarda araştırma yapılmıştır. Öreği Aspiwall [4] esek sistemlerde titreşimsiz hareket elde etmek içi kuvvet foksiyou olarak siüs foksiyou Fourier serisii kullamıştır. Meckl ve Seerig [5] ise girdi komutu olarak, harmoik terimleri toplamıı içere versie foksiyouu kullamışlar ve bu metodu kartezye robotta uygulamışlardır. Şahikaya [6] ters diamik kullaılarak isteile çıktıı üçücü derecede poliom olmasıı sağlayacak girdi biçimledirme metodu öermiş ve öerile yötemi gürbüzlüğü bezeşim souçları ile değerledirmiştir. Erciyes Üiversitesi 9-11 Hazira

2 KAPUCU, KAPLAN Diğer girdi biçimledirme tekikleri ise sıırlı sayıda ivme girdisi seçerek kalıcı titreşimi azaltmayı içermektedir. Cuciouo vd. [7], eşit adım ve sürelerde değişe ivme yörügesii girdi olarak seçmiş ve bu yötemi verimliliğii iki araç üzeride deemişlerdir. Mimmi ve Peachi [8] ise farklı zama aralıklarıda sabit ivme ve trapezodial ivme girdisii aaliz etmiştir. Alıcı vd. [9], ise sikloid, sabit hız ve sikloid de oluşa ivme yörügesi öermişler ve metotlarıı asılı cisimleri robotla salııım sız olarak taşımasıda kullamışlardır. Siger ve Seerig i geliştirdiği girdi biçimledirme metodu, güümüzde yaygı bir biçimde taıa ve sözü edile yötemlerde biridir [10]. Bu metotta bir darbe dizisi isteile aa foksiyo ile evriştirilerek biçimlemiş komut üretilmektedir. Bu metot birçok araştırmacı tarafıda icelemiş, geliştirilmiş ve birçok sisteme de uygulamıştır. Murpy ve Wataable [11] kalıcı titreşimleri azaltmak içi yukarıda söz edile metodu kullaarak sayısal biçimledirme filtresii türetmiştir. Girdi biçimledirme metodu köprülü viçlerideki kaldırma ve taşıma deetimi içi kullaılmıştır. Öte yada, girdi biçimledirmei birkaç uyarlaması, optimum zama deetim ile karşılaştırılmıştır [1]. Devirme tipi otomatik demir döküm potalarıdaki sıvıı çalkalaması deetimi içi ileri besleme deetimi, ayı metotla yapılmıştır [13]. Bir başka uygulama ise elektroik devre dize yoga yerleştiricisii bir oktada diğer oktaya hareketii hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasıdır [14]. Girdi biçimledirme tekiği ile koordiat ölçüm cihazlarıı, ölçüm tekrar edilebilirliğii geliştirilmesidir [15]. Alıcı vd. [16], bir rampa foksiyou bir sikloid foksiyouyla üst üste gelmesi ile oluşa girdi biçimleme metotları ile yukarıda adı geçe girdi biçimledirme [10] metoduu robot kolu uçua asılı cismi taşıması sırasıda oluşa artık titreşim azaltmada hagisii etkili olduğuu belirlemek içi karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada öerile, girdi komutu biçimledirme, bir rampa foksiyou üzerie, geelde yüksek hızlı kam profilleride kullaıla sikloid foksiyou ve versie foksiyou koulması ile yapılmıştır. Rampa, sikloid ve versie foksiyolarıı gelikleri, toplam seyahat mesafesi ve taşıma zamaıa uygu bir şekilde belirlemiştir. Bu çalışma aşağıdaki şekilde düzelemiştir. kısımda, sistemi matematik modellemesi yapılmıştır. 3. kısımda ise bir rampa foksiyou, sikloid ve versie foksiyolarıyla üst üste koması ile üretile girdi foksiyou üretilmesi alatılmıştır. 4. kısımda simülasyo souçları gösterilmiştir. 5. kısımda öerile metod ile Siger ve Seerig i[10], Şahikaya ı [6] ve Kapucu vd. i [18] metotlarıı sistem parametrelerideki değişime karşı gürbüzlüğü karşılaştırılmıştır. 6. kısımda souç düşüceleri ve gelecekteki araştırmaları yöü ifade edilmiştir.. SİSTEMİN MODELLENMESİ Çoğu esek mekaik sistemler, kouma ve hıza bağlı kuvvetleri etkisi altıda hareket ede kütlelerde oluşmaktadır. Bu edele, bu tür sistemler ikici derecede doğrusal diferasiyel deklemle modelleebilir. Şekil 1 de görüle basit mekaik sistem, koum ve hız kuvvetlerii ve dışarıda uygulaa koum ve kuvvetleri etkisi altıda tek koordiat ekseide hareket ede eylemsizlik elemaıa sahiptir. Büyük çoğulukta mekaik sistemi bu biçime modelleebilir. Böyle bir sistemi hareket deklemi aşağıdaki gibi olacaktır. x + ξω x + ω x = ξω y + ω y (1) k Burada, ω = sistemi doğal frekası, ζ m sitemi söümleme oraıdır. Şekil 1 Söümleme katsayısı c, yay sabiti k ola ikici derecede doğrusal mekaik sistem. 3. KALICI TİTREŞİMİ YOK ETME Zorlayıcı foksiyou biçimi e olursa olsu, eğer seyahat zamaı τ kπ τ =, k = 1,, 3, 4,... () ω y(t) c k olarak seçilirse bu zamada sora titreşim olmayacaktır. () de, görüldüğü gibi, zorlayıcı kuvvet sistemde alıdığı ada, m x(t) UMTS005 C:

3 1. Ulusal Makie Teorisi Sempozyumu UMTS005 kütle bir, iki, üç, veya tae tam salıım da sora, hızı başlagıç koumudaki ile ayı olacaktır ve sistem hareketsiz kalacaktır [17]. Bu durumda seyahat zamaı, titreşim periyodu ile sıırlamıştır. Eğer seyahat zamaı, bir veya daha fazla tam periyotta farklı ise, kalıcı titreşim gözlemleecektir. Bu istemeye durum, seyahat zamaıı uygu referas siyal girdisi ile ayarlayarak, bertaraf edilebilir. Bu çalışmada seçile yer değişim (yörüge) foksiyou, üç foksiyou toplaması ile oluşmuştur. 3.1 Sikloid+Versie+Rampa Foksiyou Öerile referas girdisi üç foksiyoda oluşmaktadır. Belirlemiş hareket süresice, hareketi başlagıçıda bu sürei soua yapıla toplam mesafe, bu girdiyi oluştura üç foksiyou ayrı ayrı ayı sürede yaptıkları mesafeleri toplamıa eşittir. Burada kullaıla referas girdisi, belirlemiş seyahat süresii ve toplam mesafeyi değiştirmede, her üç foksiyou geliğii ve yer değişimii ayarlayarak, esek mafsallı uzuvdaki titreşimi azaltmakta veya yok etmektedir. Böylece öcede belirlemiş hareket süresi souda, isteile koumda, titreşimsiz kalması sağlamaktadır. Sikloid-rampa, versie-rampa ve rampa foksiyou hareket profili şu şekilde ifade edilebilir: Y1 Rt Y y = + π π Y3 Rt Y3 + + π π [ Rt si( Rt) ] [ 1 cos( Rt) ] (3) geçe zamaı, R = π / τ, ve τ seyahat süresii göstermektedir. Ö şart olarak toplam yer değişim L aşağıdaki gibi alıır, L = Y + + (4) 1 Y Y3 ve deklem bua göre tekrar düzeleirse; LRt Y Y3 y = si( Rt) + ( 1 cos( )) π π π Rt (5) olacaktır. Bua karşılık gele hız profili de; LR YR Y3R y = cos( Rt) si( Rt) (6) π π π olacaktır. Hareket deklemi, yer değişim deklemi ve bu deklemi türevii alımasıyla oluşa hız deklemii yardımıyla,başlagıç şartları sıfır kabul edilerek çözülürse: ξω t [ C si ω t + C cos ω t] x = e 1 d d (7) + A + B + C si Rt + D cos Rt olacaktır. Y3 Burada A =, π L B =, τ Burada Y 1 rampa foksiyou yer değişimii sikloid foksiyou geliğii 3 rampa versie foksiyou geliğiidir. Ayrıca t hareket süresice Y ( ξω R) + ( ω R ) ω + Y3 ξωr C = π ( ω R ) + ( ξω R) 3 [ ] ( ), C1 = A D, ve C ξω C B CR ω 1 = d Y D = 3 [( )( )] ( ) ξωr ω R + Y3 ξωr R ω ( ω R ) + ( ξωr) π( ) ( ) ( ) + ω R ω R ξωr Bu çözüm 0 t τ aralığıda geçerlidir. Bu sürede sora, t τ, toplam mesafe ola y = L ye eşit olması istemektedir.dolaysıyla bu deklemi çözümü aşağıdaki gibidir. Erciyes Üiversitesi 9-11 Hazira

4 KAPUCU, KAPLAN x = [ C si ω ( t τ) + C cosω ( t τ) ] L ξω ( t τ) e 3 d 4 d + Burada gelişigüzel seçile C 3 ve C 4 sabitleri, (8) ve ou türevii alımasıyla meydaa gele deklemde hareket süresi t yerie seyahat süresi τ koularak hesaplaır. Buradaki amaç kalıcı titreşimi sıfır yapacak girdi üretmektir. Buu içi, C 3 ve C 4 değerlerii seyahat süresi souda t > τ sıfır olması gerekir. Böylece bu deklemler, L = Y1 + Y + Y3 yardımıyla 1 ve Y 3 içi çözüldüğüde, LR Y = Y 1 ( R ξω ) ω R L 1 ω Lτ ( τ ξτ) = τ τ = L τ = 1 LξR Lξτ Y3 = = (9) ω τ olarak elde edilecektir. Belirlemiş seyahat süresi ola τ da, toplam mesafe L içi 1, ve Y 3 değerleri, sistemi titreşimsiz yer değişmesii sağlayacaktır. 4. BENZEŞİM (8) bezeşimi yapılarak, araştırılmıştır. Sahikaya ı [6] yötemi ile karşılaştırmak içi ou vermiş olduğu kütle m = 1 kg, yay sabiti k = 800 N/m ve söümleme katsayısı c = 9 Ns/m kullaılmıştır. Böylece sistemi doğal frekası ω = 8.8 rad / sec ve söümleme oraı ζ = bulumuştur. Seyahat süresi olarak iki farklı değer τ = sa. ve τ = 0.74 sa. alımıştır. Aşağıdaki şekillerde bu seyahat süreleri kullaılarak rasgele alıa ve hesaplaay 1, Y 3 değerleriyle oluşturula girdi komutuu bezeşimi Şekil ve Şekil 3 de sırasıyla verilmiştir. Şekil ve 3 gösteriyor ki Y 1 3 değerleri gelişigüzel alıarak oluşturula girdi foksiyou sisteme verildiğide titreşimli hareket elde edilmektedir. Eğer Y 1, Y 3 değerleri deklem (9) kullaılarak elde edilirse sistem isteile seyahat süresi souda titreşimsiz olmaktadır. Sistem parametreleri ola sistemi doğal frekası ve söümleme oraı doğru tahmi edilirse amaçlaa titreşimsiz hareket elde edilmektedir. Girdi komutuu bu parametreleri değişikliğie karşı gürbüzlüğü aşağıdaki bölümde araştırılmıştır. Öerile metodu kullaabilirliği, Şekil 1 de verile ikici derecede doğrusal mekaik sistemde Şekil a) Rasgele alıa Y1 = 0. 5 m = 0. 5 m3 = 0. 5 m, b) Deklem (9) kullaılarak hesaplaa Y 1 3 değerleriyle oluşturula girdi komutuu seyahat süresi τ = saiye içi bezeşimi. UMTS005 C:

5 1. Ulusal Makie Teorisi Sempozyumu UMTS005 Şekil 3 a) Rasgele alıa Y1 = 0. 5 m = 0. 5 m3 = 0. 5 m, b) Deklem (9) kullaılarak hesaplaa Y 1 3 değerleriyle oluşturula girdi komutuu seyahat süresi τ = 0.74 saiye içi bezeşimi 5. GÜRBÜZLÜK Girdi foksiyou sistem parametrelerideki değişime karşı gürbüzlüğüü, Şahikaya ı [6], Siger ve Seerig i [10] ve Kapucu u (melez girdi biçimledirme) [18] metotlarıyla karşılaştırmak içi aşağıdaki hata foksiyou [6] taımlamıştır. * ω ω ε ( ω ) = 1, ε( ζ ) = 1 ω ζ * (10) * burada ω ve ζ * tahmi edile sistemi doğal frekası ve söümleme oraıı göstermektedir. Hata foksiyo aralığı -0. ile 0. arasıda ola öerile metodu, Siger ve Seerig i [10] ve Şahikaya ı [6] girdi biçimledirme tekiği ile oluşturula girdi foksiyou seyahat süresi τ = 0167 saiye içi gürbüzlük grafikleri sırasıyla Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 da görülmektedir. Öerile girdi komutuu sistem parametrelerie karşı gürbüzlüğü artırmak içi melez girdi biçimledirme tekiği kullaılmıştır [18]. Bu tekik yukarıda alatıla biçimlemiş girdi komutu ile Siger ve Seerig i [10] geliştirdiği girdi komutuu evriştirilmeside oluşmaktadır. Şekil 7 de görüldüğü bu komut kullaılarak sistemi gürbüzlüğü öemli ölçüde iyileştirilmiştir. Melez girdi metoduu Şahikaya ı [6] öerdiği metotta da daha gürbüz olduğu şekil 7 de görülmektedir. Erciyes Üiversitesi 9-11 Hazira

6 KAPUCU, KAPLAN Şekil 4 Deklem (9) kullaılarak hesaplaa Y 1 3 değerleriyle oluşturula girdi komutuu seyahat süresi τ = içi gürbüzlük grafiği saiye Şekil 5 Siger ve Seerig i [10] girdi biçimledirme tekiği ile girdi komutuu seyahat süresi τ = saiye içi gürbüzlük grafiği. UMTS005 C:

7 1. Ulusal Makie Teorisi Sempozyumu UMTS005 Şekil 6 Şahikaya ı [6] öerdiği girdi komutuu seyahat süresi τ = s içi gürbüzlük grafiği Şekil 7 Melez girdi komutuu seyahat süresi τ = s içi gürbüzlük grafiği 6.SONUÇ Bu çalışmada, hafif söümlemeli esek sistemleri, kalıcı titreşimi azaltmak içi kullaılabilecek, sistemli bir metot taıtılmıştır. Bezeşim souçları göstermiştir ki, girdi komutu olarak, bir rampa foksiyou üzerie matematiksel olarak taımlaabile iki foksiyo, seçilirse seyahat souda titreşimsiz hareket elde edilebilmektedir. Bu metot sayeside, hareket zamaıı sıırlamada ve artırmada, seyahat souda titreşimsiz hareket elde edilebilmektedir. Bu metot basit ve kolay uygulaabilir. Ayı zamada esek sistemleri kalıcı titreşimi azaltmada ve/veya yok etmede, etkili bir yol olarak düşüülebilir. Ayrıca yukarıda alatıla melez girdi yötemiyle girdi komutuu sistemi parametrelerideki değişimie karşı gürbüzlüğüü artığı görülmüştür. Bu çalışma, çok serbestlik dereceli sistemleri kapsayacak şekilde geliştirilebilir. Erciyes Üiversitesi 9-11 Hazira

8 KAPUCU, KAPLAN 7. KAYNAKLAR 1. Brogliato, B., Rey, D., Pastore, A., Barier, J., Experimetal Compariso of Noliear Cotrollers for Flexible Joit Maipulators, The Iteratioal Joural of Robotics Research, 17(3), 1998, Massoud, A.T., ElMaraghy H.A., Model-Based Motio ad Force Cotrol for Flexible-Joit Robot Maipulators, The Iteratioal Joural of Robotics Research, 16(4), 1997, Spog, M.W., Modellig ad Cotrol of Cotrol of Elastic Joit Robots, Trasactio of the ASME Joural of Dyamic Systems, Measuremet, ad Cotrol, 109, 1987, Aspiwall, D.M., Acceleratio Profiles for Miimizig Residual Respose, ASME Joural of Dyamic Systems, Measuremet, ad Cotrol, 10, 1980, Meckl, P.H., Seerig, W.P., Experimetal Evaluatio of Shaped Iputs to reduce Vibratio for a Cartesia Robot, ASME Joural of Dyamic Systems, Measuremet, ad Cotrol, 11, 1990, Sahikaya, M.N., Iput Shapig for Vibratio- Free Positioig of flexible Systems, Proc. Ist. Mech. Egrs., 15(I), 001, Cucciuo, A., Garziera, R., Righettii, P., Vibratio Cotrol Iput-Laws i Poit-to-Poit Motio: Theory ad Experimets, Mechaisms ad Machie Theory, 33(4), 1998, Mimmi, G., Peacchi, P., Pre-shapig Motio Iput for a Rotatig Flexible Lik, Iteratioal Joural of Solids ad Structures, 38, 001, Alici, G., Kapucu, S., Bayseç, S., Swig-Free Trasportatio of Suspeded Objects with Robot Maipulators, Robotica, 17, 1999, Siger, N.C., Seerig, W.P., Preshapig Commad Iputs to Reduce System Vibratio, ASME Joural of Dyamic Systems, Measuremet, ad Cotrol, 11, 1990, Murphy, B.R., Wataable, I., Digital Shapig Filters for Reducig Machie Vibratio, IEEE Trasactios o Robotics ad Automatio, 8(), 199, Sighose, W., Porter, L., Keiso, M., Kriikku, E., Effects of Hoistig o the Iput Shapig Cotrol of Gatry Craes, Cotrol Egieerig Practice, A Joural of IFAC, 8, 000, Terashima, K.ao, K., Sloshig Aalysis ad Suppressio Cotrol of Tiltig- Type Automatic Pourig Machie, Cotrol Egieerig Practice, A Joural of IFAC, 9, 001, Chag, P.H., Park, J., A Cocurret Desig of Iput Shapig Techique ad a Robust Cotrol for High-Speed/High- Precisio Cotrol of a Chip Mouter, Cotrol Egieerig Practice, A Joural of IFAC, 9, Sighose, W.E., Seerig, W.P., ad Siger, N.C., Improvig Repeatability of Coordiate Measurig Machies with Shaped Commad Sigals, Precisio Egieerig, 18, 1996, Alici, G., Kapucu, S., Bayseç, S., O Preshaped Referece Iputs to Reduce Swig of Suspeded Objects Trasported with Robot Maipulators, Mechatroics, 10, 000, Steidel Jr, F. R., A Itroductio to Mechaical Vibratios, Joh Wiley & Sos, Ic., Kapucu, S., Alıcı, G. ad Bayseç, S., Residual swig/vibratio reductio usig a hybrid iput shapig method, Mechaism ad Machie Theory, 36, 001, UMTS005 C:

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

Sigma 31, 128-140, 2013

Sigma 31, 128-140, 2013 Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi FUZZY CRITICAL PATH ANALYSIS Sigma 31, 128-140, 2013 Ömer ATLI 1, Cegiz KAHRAMAN 2 1 Hava

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Akara. GRACE Çözümlerie Dayalı Zama Değişkeli Gravite Aalizi Nevi Betül Avşar 1,*, Aydı Üstü

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU

VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU M. Berke Gür 1 1 Bahçeşehir Üiversitesi, Beşiktaş,

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

GENCER-AYDOĞAN-KOCABAŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROTA PLANLAMASI İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Ceriye GENCER 1 Emel Kızılkaya AYDOĞAN 2 Serca KOCABAŞ 3 ÖZET Bu çalışmada isasız haa araçlarıı rota plalaması içi bir karar destek

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: chasac@yahoo.com e-posta:

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı