Avrupa Birliği. Ortak Tarım Politikası Geçmişten Günümüze Reformlar. 20 Mayıs 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği. Ortak Tarım Politikası Geçmişten Günümüze Reformlar. 20 Mayıs 2014"

Transkript

1 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Geçmişten Günümüze Reformlar 20 Mayıs

2 İçerik: 1. Kısaltmalar 2. Giriş 3. Başlangıçtan MacSharry Reformuna Kadar Geçen Süreçte Tarım Politikası: 4. MacSharry Reform 5. Ara Dönem 6. Karar Alma Sürecinde Ulus-üstü Yaklaşım ile Hükümetler-arası Yaklaşım 7. Sonuç 8. Kaynakça 2

3 Kısaltmalar: AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu AP: Avrupa Parlamentosu DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü ECU: Avrupa Para Birimi FEOGA: Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması KKF: Kırsal Kalkınma Fonuna OTP: Ortak Tarım Politikası YDGG Yarı Dönem Gözden Geçirmesi 3

4 Giriş: Tarım siyasal ve ekonomik konular arasında hükümetlerin en fazla önem verdiği ve müdahalelerde bulunduğu başlıklardandır. Bu yüzden Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan (AET) Avrupa Birliği'ne (AB) hatta günümüze kadar gelen süreçte tarım politikası birlik içinde mühim bir yere sahiptir. Tarım birliğin en eski siyasal konusu olmasına karşılık; ekonomik entegrasyonun önemli bir parçasıdır. Bu çerçevede AET tarafından Ortak Tarım Politikası (OTP) oluşturularak; tarımda uzlaşmanın ve ortak pazar oluşturmanın önemi üzerinde durulmuştur. AET'nin altı üye devleti 1 ile birlikte İkinci Dünya Savaşı sonrası gıda kısıtlamalarını iyileştirmek ve gıda üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için OTP kurulmuştur. OTP ilk yıllarında adeta topluluk içindeki fiyatları garanti altına alan pazar destek sistemi gibi çalışmaktaydı. Bu görev tanımı içinde ithal mallara resim ve vergi bedelleri uygularken; ihracat mallarına da sübvansiyon uygulanmaktaydı. Sistem kendi içinde ortaya koyduğu hedefleri büyük oranda gerçekleştirirken; uygulamanın ilk olması nedeni ile de bütçesel problemlerle de karşı karşıya kalmaktaydı. OTP ile verimlilik artırılmış, arz güvenliği kendine yetebilirlik temin edilmiş, tarım ürünleri piyasalarında istikrar sağlanmış ve üreticiler dünya piyasalarındaki dalgalanmalardan korunmuştur. Ancak zaman içinde, bu başarı ile birlikte istenmeyen yan etkiler ve sorunlar ortaya çıkmıştır: çiftçiler talep edilenin üstünde üretmiş, temel tarımsal ürünlerde "tereyağı dağları" ve "süt dereleri" gibi nitelemelerle tanımlanan kalıcı ürün stokları oluşmuştur. Bu ürünlerin bir kısmı ihracat sübvansiyonlarıyla AB dışına ihraç edilmiş; geri kalan kısmı ise depolarda saklanmış veya özel tüketim tedbirleri ile (hayvan yemlerinde yağsız süt tozunun kullanılmasına yönelik sübvansiyonlar gibi) AB içerisinde tüketilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede bir taraftan AB'nin tarıma ilişkin harcamaları AB bütçesi üzerinde büyük baskı oluştururken diğer taraftan dünya piyasa dengeleri bozulmuş ve OTP gerek tarımsal ürünleri dünya piyasalarınınkinden çok daha yüksek fiyatlardan satın almak zorunda olan ve OTP bütçesini ödedikleri vergilerle finanse eden AB vergi mükellefleri uyguladığı yüksek koruma politikası nedeniyle AB pazarına erişim imkanları ciddi bir biçimde kısıtlanan üçüncü ülkeler tarafından sürekli eleştirilmiştir (Ülkü, 2006: 6). Bu problemler zaman içerisinde deneme yanılma yöntemiyle çözülmeye çalışılmıştır. Bütün birlik politikalarında olduğu gibi OTP'de de ihtiyaç ya da zorunluluk durumları gözler önüne serildiği zaman ilgili politikalarında düzenlemeler yapılmış veya eksik görülen konu başlıkları tamamlanmıştır. Söz konusu düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu dönemlerden biri de genişleme 1 Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda yer alan ülkeler Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya'dır. 4

5 süreçleridir. Bu dönemlerde üye olacak ülke ile AB arasında ciddi pazarlıklar yapılmaktadır. Çünkü OTP ulusal bir takım yapıları, çıkarları koruma için ilk başta da belirttiğim üzere hükümetlerin en fazla müdahale ettiği alanlardır. 1970'lerden itibaren AB tarihinde toplam beş genişleme dalgası gerçekleştirilmiştir. Bu süreçlerde de üye olacak ülkeler bir takım taleplerde bulunmuş ve bu yüzden de birliğe uyumunun kolay sağlanması için politikalar sürekli olarak uyumlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu konudaki bitmek tükenmek bilmeyen ilk tartışmayı 1973 yılındaki üyeliği ile Birleşik Krallık başlatmıştır. OTP de anlaşma sağlanabilmesi için kendini reform sürecine adamıştır. Fakat bu durum diğer üyeler üzerinde ön yargıların artmasına neden olmuştur. Çünkü birlik tarihinde ilk defa Birleşik Krallığı n üyeliği sürecinde OTP politikasında; Birleşik Krallığı n avantajına olacak bir biçimde; değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu diğer küçük ekonomili üye devletler arasında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin hakim olduğu ve sadece bu üç ülkenin temsil edileceği bir birlik algısının yaşanmasına neden olmuştur. Nitekim 1986 yılında İspanya ve Portekiz'in tam üye olmasıyla ön yargılar azalmaya başlandı. Bundan yeni üyelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapısal fonlarla bütçenin yeniden düzenlenmesinin etkisi vardır. Bugün AB yirmi sekiz ülkeden oluşmaktadır. Kuşkusuz bu üyelerin tarımsal yapıları, toplumsal düzenleri, ekonomik konulardaki öncelikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla Avrupa halklarını fikir olarak bir araya getirmek oldukça zor olduğu için bugün OTP ile ilgili ciddi yasal düzenlemeler ve yaptırımlar uygulanmaktadır. OTP bugün rakip mantık tarafından yönlendirilen karmaşık bir politika rejimi haline gelmiştir. Politikaların karar verilmesi sürecinde baskı gruplarının ve çıkar gruplarının önemli müdahaleleri ve yönlendirmeleri olmaktadır. Geleneksel pazar kaygıları ile kırsal gelişim kaygıları iki farklı yön oluşturarak; var olan yapı içinde en fazla payı almak için mücadele etmektedirler. Diğer taraftan ise daha verimli, sürdürülebilir, tüketici odaklı, hayvan sağlığına ve çevre düzenine duyarlı politikalar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca OTP'nin elverişli bir politika olarak varlığını sürdürebilmesi için diğer birlik politikaları ile de uyumlu bir paralellikte olması ve bunun için de gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması ile mümkündür. Bu çalışmada OTP'yi MacSharry refomu, Gündem 2000, OTP'nin orta vadeli yorumu, OTP sağlık kontrolü ve 2013 sonrası OTP gibi reformlara değinilerek; AB'nin tarım politikasının ulus üstü ve hükümetler arası yapılanması değerlendirilecektir. Ancak bu konulardan önce OTP'nin kuruluşuna değinilip; siyasal etkileri üzerinde durulacaktır. 5

6 1. Başlangıçtan MacSharry Reformuna Kadar Geçen Süreçte Tarım Politikası: 1957 Roma Antlaşması tarım politikasında belirleyici bir rol oynamıştır. Çiftçiler için adil gelir ve tüketiciler için makul fiyatları garanti altına alan bir politika benimsenmiştir. OTP geçici olmayan temeller üzerine kurulmuş olmasına rağmen, Roma Antlaşmasının ilgili maddelerinde anlam belirsizliği bulunmaktadır. Üye ülkeler arasında da yapısal ve doğal eşitsizlikler ve bölgesel farklılıklar bulunmasının yanı sıra tarımsal bir konu hakkındaki uygulama her üyede farklılık göstermekte ve farklı hukuksal yaptırımları bulunmaktaydı. Dolayısıyla Roma Antlaşması bu politikanın gelişimi için önemli bir başlangıç olmasına rağmen ilerisi için yetersiz bulunmaktaydı. Antlaşmanın tarım başlığı altında yer alan OTP 39. ve 46. maddeler arasında düzenlenmiştir. Roma Antlaşmasının 39. maddesinde OTP'nin amaçları sıralanmıştır: a) tarımda verimliliğin teknik ilerleme ile artırılması, tarımın rasyonel gelişmesi, üretim faktörlerinin optimum kullanılması, b) tarımda çalışan nüfusun bireysel gelirlerini artırarak onlara kabul edilebilir bir yaşam standardının sağlanması, c) piyasa istikrarının sağlanması, d) gıda temini ve erişebilirliği, e) sağlanan gıdanın tüketiciye makul fiyatlardan ulaşması. Antlaşmaya göre üye devletler tarım konusunda belirleyici role sahiptir. Bakanlar kurulu tek yasa koyucu yapılarak yasama süreci hükümetler arasıcılığın ağır bastığını vurgular. Bu süreçte Avrupa Parlamentosu (AP) ve ulusal parlamentolar yasama yapım sürecinde dışarıda bırakılırken; önerileri sadece tavsiye niteliğindedir (Rynning, 2010:184). Antlaşmanın 43. maddesinin ikinci fıkrasında ise; Konsey'in Komisyonun önerisi üzerine AP'ye danışmanlık edeceğini belirtir. Ayrıca düzenlemelerin yapılması, yönergelerin çıkarılması, kararların alınması hiç kimsenin haklarına zarar vermeyecek şekilde ilk iki aşamasında oybirliği ve nitelikli oy çoğunluğu ile belirlenir. 2 Bu çerçevede değerlendirecek olursak OTP; ortak tarım pazarını oluşturmak, modern tarımı uygulamaya getirmek, uzman çiftçiler ile çalışmak ve bölgesel eşitsizliklere çözüm getirmek gibi prensiplere politikalarını dayandırmıştı. Konsey Komisyonun önerisini üyelerin çoğunluğu ile modifiye edebilir. Ancak Komisyon bu düzenlemeye karşı çıkarsa Konsey ilgili kararı yasalaştırmak için oybirliği ile Komisyon'un karşı çıkışına müdahale edebilir. Bu süreçte tasarı yasalaşmadan önce AP kendi görüşünü önerebilir ama Konsey bu görüşü dikkate almak zorunda değildir. Ulusal 'ların son çeyreğine kadar üye devletler sürekli olarak birbirleriyle rekabet halindeydiler. Çünkü hem ham maddeye ihtiyaç vardı hem de siyasal bir bilinç birlikteliği yoktu. Bu yüzden de üçüncü ülkelerde devamlı olarak ham madde satın alınıyordu. Adeta ticari bir savaşın başlamasına neden olan bu arayışlara prelevman uygulaması getirildi. Böylece toplulukta dünya fiyatına göre değişen gümrük vergileri uygulanacaktı. Ayrıca bu arada İtalya'nın Stresa beldesinde 1958 yılında gerçekleştirilen ve tarım politikalarını konu alan konferans ile de üretim maliyeti, ürün fiyatlarındaki birlik ve ürün fiyatlarında rekabetin desteklenmesi gibi konular üzerine değerlendirmeler yapıldı. 6

7 parlamentolar ise yürürlüğe girilen yasayı olduğu gibi uygulamak zorundalar. Komisyon ile Konsey kendi aralarında düzenli çalışan bir sistem kurmuşlardır. Komisyon yasa tasarısı önerisinde bulunurken; Konsey bu yasa tasarısını düzenler. Ulus üstü seviyede Avrupa çiftçi lobilerinin karar sürecinde yoğun etkisi görülmektedir. Ortak pazar organizasyonlarının ulusal seviyede de baskıları görülmektedir. OTP'nin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla Roma Antlaşması'nın 40. ile 43. maddelerine dayanarak kurucu altı üye tarafından 4 Nisan 1962 tarihinde kısa adı FEOGA olan ''Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu" kurulmuştur. Fonun Garanti Bölümü, tarımsal destekleme alımlarının yürütülmesi ve ihracatçılara verilecek primleri karşılamaya yöneliktir. Yön Verme Bölümü ise, tarımsal yapının iyileştirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli gelişme çabalarının finansmanını karşılamaya ayrılmıştır. OTP'de önemli bir konu da fiyat destek politikalarıydı. Ortak bir pazar ve ortak tarım destekleme fiyatlarına yılları arasında çeşitli müzakereler sonucu erişilebildi. Sistem 1970'li yıllar boyunca, öncelikleri açısından değerlendirirse (gıda güvencesi, verimlilik artışı, gelir ve fiyat istikrarı) oldukça başarılıydı. 1970'li yıllara dünya fiyatlarının yüksek seyrettiğini, zaman zaman AB'de hedeflenen fiyatları aştığını belirtmekte yarar olabilir. Bu yüksek fiyatlı destekleme sisteminin yükünü tümüyle tüketiciler taşıyordu. Yüksek fiyatlar bir yandan amaçlanan verimliliği diğer yandan üretimi artırıyordu. Ancak verimlilik artışı gelir düşüklüğü probleminin çözümü olmadı; buna karşılık yoğun girdi kullanımı çevre sorunlarını artırdı. Üretim artışı ithalatı azalttıkça, başlangıçta tarım politikasının yarattığı gelirlerle finansa edileceği beklentisine son verdi ve ortaya yüklü bir ortak bütçe sorunu çıktı. Bütçe sorunun ülkelere farklı yansımasının yanında 1980'li yıllardan sonra OTP'nin küçük değil büyük işletmeleri desteklediği, gelir ihtiyacı olan işletmelerin sorununu çözemediği de görüldü (Akder, 2012:407). OTP ile ilgili diğer konular ise; çevrenin korunması, hayvan sağlığı, ürünlerin tüketiciye sağlıklı koşullarda ulaşması, arz talep dengesizlikleri ve ülkelerin kur problemini çözmesidir. Özellikle kur problemi birliğin ticari ilişkilerinde ortak para olarak Avrupa Para Birimi (ECU) kullanmasıyla oluşmaktaydı. Ancak Euro'nun 1 Ocak 2002 yılında tedavüle girmesiyle bu sorunlar aşılmaya çalışıldı. Bütün bu süreç ele alındığında OTP ye ilişkin ilk ciddi reform girişiminin, sorunun arzın talebi aşması olduğu yönündeki eleştiriyi dile getiren 1968 tarihli Mansholt Planı dır. Mansholt Planı ile tarım ürünlerinde arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla; 5 milyon hektar arazinin boş bırakılması, 5 milyon çiftçi ile küçük işletmelerin üretimden çekilmesi öngörülüyordu. Mansholt Planı ndaki tarımsal işletmelerin modernizasyonu, tarım 7

8 üretiminden çekilme ve çiftçilerin eğitimini kapsayan üç düzenleme 1972 tarihinde yumuşatılarak kabul edilmiştir. Yine bu plana göre 1979 yılında getirilen ortak sorumluluk vergisi sayesinde süt sektöründe düzenleme yapıldı. Belirlenen miktarın üzerinde üretim yapan üreticilerden vergi tahsil edilmesi yoluyla stokların eritilmesi ve üreticilerin fazla üretimden kaynaklanacak mali yükün karşılanmasına katkıda bulunması sağlandı (Kilit, 2012:2-3). Mansholt Planı hiçbir zaman hayata geçemedi; fakat bu yapısal değişiklik niyeti ileri de yapılacak olan reformlar için yol gösterici oldu. Arz talep dengesizliğinin çözümsüzlüğü için gerekli olan yapısal değişikliklerin üye ülkelerde etkin bir şekilde fayda sağlayabilmesi ya da hayata geçebilmesi ancak üyelerin kurumsallaşma seviyelerinin birbiri ile aynı olması ya da birbirine çok yakın olması ile mümkündür. Çünkü OTP'nin sadece ekonomik etkileri değil aynı zamanda da siyasal etkileri de bulunmaktadır. Bu siyasal etkiler arasında en fazla etkisi hissedilenler ya da gözle görünür olan birkaç husus vardır. İlk olarak Avrupa bütünleşme süreci birliğin temel politikasından biri olduğu için buna karşı herhangi bir engel ile karşı karşıya kalınmak istenmemektedir. Nitekim çiftçilerin bu bütünleşme sürecini sekteye uğratmayacaklarının farkına varıldı. İkincisi ise farklı tarım grupları ile bireysel tarımla uğraşan kişilerin ihtiyaçlarının sağlanabilinmesi için hükümetler borçtan kurtarma politikası uygulamışlardır. Ayrıca OTP üye devletlerin tarım politikalarına ciddi baskılar gerçekleştirmektedir. Üyeler hem ulusal çıkarlarını sürdürebilmek hem de ulus-üstü politikalarda paylaşılan amaçlara ulaşabilmeyi hedeflemişlerdir. Tarım sektöründeki farklılıkların devletler tarafından dengede tutulabilinmesi için edebilmek için ham madde kullanımı temel ürün fiyatlarının kullanımına olanak sağlanmaktadır. Birliğin siyasal hedefler çerçevesinde amaçlarını yerine getirmesi hem tarımın kalkınmasına 3 hem de devletleri karşılıklı bağımlı hale getirmesi açısından önemlidir. Ne var ki; yapılan bu düzenlemelerin tek bir hedefi olduğu o da; Almanya'nın sanayi çıkarları ile Fransa'nın tarımsal çıkarlarına hizmet olduğudur. Bu durum bütünleşmenin olumlu yanlarının olduğunu gösterdiği gibi yanlış anlaşılmalara ya da bütünleşmenin olumsuz yönlerine de atıfta bulunmaktadır. 1970'li yıllar Mansholt reformunun zihinlerde yer ettiği modernleşme algısının kırıldığı ve yapısal değişiklik ihtiyaçlarının nasıl giderileceği üzerine ilgili otoriteleri yoğunlaştırırken; 1980'li yıllar tekrar eski yöntemlere dönerek modern yapısal düzenlemeler yerine bilindik ihracatın sübvanse edilmesi, ithalatta da vergi oranlarının düzenlenmesi ile geçen bir dönem olmuştur. 3 Özellikle küreselleşmenin etkisinin yoğun bir şekilde görülmesi ile tarım alanlarının verimliliği, tarım çalışanlarının sayısında ciddi bir düşüş görünmüştür. Ayrıca tarımsal kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için aynı zamanda da bölgesel farklılıklarında minimal düzeye çekilmesi gerekmektedir. Böylece köyden kente de göçün önüne geçilerek; bir tarım nüfusu oluşturulabilecektir. 8

9 Şunu unutmamak gerekir ki; bu yıllar ekonomik bütünleşmenin bütünüyle tamamlanıp; siyasal bütünleşmenin nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine düşünülen yıllardı. Böyle zamanlarda var olan politikaların aksi yönde gidebilme ihtimali asla kabullenilmiyor ve entegrasyon sürecini yavaşlatacak aksilikler olarak değerlendiriliyordu. 2. MacSharry Reform OTP'de devletler üreticileri iki farklı şekilde korumaktadır. İlk olarak sabit fiyatlarla piyasayı garanti altına alarak üretim yaptırma ve depolama işlevinde bulunmuştur. AB ise alıcı haline geldiğinde hedeflenen üretim ve fiyatların artışlarının oranını düzenlemek için fiyat eşiği uygulamasını işleme sokmuşlardır. Üreticilerin fazla ürünleri depolama veya satış masraflarının üretim vergisi yoluyla katılmaları sağlanmıştır. Amaç tarımda istikrarı sağlayabilmekti. İkinci olarak ise; dünya piyasasında rekabetçi işleme izin vermek için OTP ithalatta yer alan harçların geri iadesinin sağlanması yolunu açmıştır. Modern tarım teknolojisinin erişimini AB çiftçilerine ulaşmasını sağlamıştır. Böyle mali konularda güven ve daha yüksek verim alınması amaçlanmıştır. Ancak AB sübvansiyon yolu ile çiftçilerin kazanım yolunu açması özellikle üçüncü ülkeler tarafından dünya ticaretini olumsuz yönde etkilediği, haksız kazancın önünü açtığı gerekçesi ile eleştirilmiştir. Bu gerekçeler nedeni ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) son raundu olarak bilinen 1986 yılında gerçekleştirilen Uruguay Raundu ile tarım kalesi haline dönüşen AB'ye karşı ABD bazı tedbirler aldı. Bu özellikle serbest ticarete getirilmiş önemli kısıtlamalardı. Miktar ve fiyat kontrolleri, ihracat teşvikleri ve korumacılığa imkan veren bir tarım sektörü rejimi için yapılan baskılar istenilen kısıtlamaların gerçekleşmesi için başarılı oldu. Ayrıca GATT çerçevesinde çevreye duyarlı tarımında yapılaması önemli vurgulanmaktaydı. Fakat AB içerinde çevre faktörleri dikkate alınmadan, zirai katkı maddeleri kullanılarak, mümkün olan en yüksek miktarda üretimin gerçekleştirilmesi hedeflenmekteydi. Bu noktada AB ve ABD karşı karşıya kaldı ve ilgili konuların yeniden düzenlemesi için AB tarafından şiddetli talepler getirildi. Bu anlaşmazlık AB'nin tarım konusunda köklü değişiklikler yapması ihtiyacına sebep oldu. Bu da MacSharyy reformu adı ile anılan düzenlemelerin hayata geçirilmesine neden oldu. AB tarım rekabet gücünü artırmayı amaçlanmıştı. Bu amaçla reformu, tarım piyasalarının istikrarını sağlamak, üretimi çeşitlendirmek, çevreyi korumak, ve AB bütçesinin 9

10 harcamalarını stabilize etmeyi hedefledi. MacSharry reformu üretici desteği ile ürün desteği geçişinin başlamasını sağladı. Doğrudan ödemeler ile fiyat desteğinin düşüşünü telafi etmeye çalışıldı.(tahıl garantili fiyatları% 15 - % 35 arasında ve sığır eti fiyatları düşürülmüştür). Tarım, çevre programları, ağaçlandırma, erken emeklilik, çeşitlendirme gibi konularda da tanıtıldı. MacSharry Reformunun önemi ise; kendisinden sonraki gelecek olan reformlara yol açmasıdır. AB'nin 1995'te Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Tarım Anlaşmasını imzalaması ve uyum için taahhütte bulunmasıdır. AB bu anlaşma sonucu 2013 de ihracat sübvansiyonlarını tümüyle zorunlu olmadığı halde kaldırmayı planlamış, doğrudan gelir desteğine geçerek fiyatlarda önemli düşüşler sağlamış, gümrüklerinin alacağı en yüksek tavan değerini açığa çekmiş, iç piyasada kendi çiftçilerine sağladığı desteği aşağı çekmeyi taahhüt etmiştir (Akder, 2012:411). 3. Ara Dönem Görüldüğü gibi OTP 1980'lerde ve 1990'ların birinci yarısında hem fazla üretimi azaltmak ve hem de uluslararası anlaşmalara uyabilmek için müdahale fiyatlarında düşüşler gerçekleştirildi ve üretimde sübvansiyon almak için miktar kısıtlamaları konuldu. Ancak, yapılan reformlar üretim fazlasını ve politikaların mali yükünü azaltamadı. DTÖ-Tarım Anlaşması'nın yeni dönem görüşmelerinde pazarlık gücünü yükseltmek ve özellikle doğu ve orta Avrupa'ya genişlemenin maliyetini azaltmak isteyen AB, 1997 yılında OTP'de ciddi değişiklikler içeren "Gündem 2000" programını tartışmaya açtı. Mart 1999'da Bakanlar Konseyi tarafından değişikliğe uğrayarak kabul edilen programı ana hatlarıyla incelemek AB'de tarım politikalarının yönünü belirlemek açısından önemlidir. Gündem 2000 programında tarım politikalarının belirlenmesinde üç öncelik dikkate alınmıştır: a) Genişleyen ihracat pazarlarında ve birlik içinde tarım sektörünün rekabetçi konumunun gelişmesini sağlamak, b) Çevreye duyarlı üretim tekniklerini teşvik etmek, c) Üreticilerin yaşam standardına katkıda bulunarak kırsal ekonominin gelişmesini sağlamak (Çakmak ve Kasnakoğlu, 2001:3). Gündem 2000 hedefleri arasında ise daha fazla pazar yönelimi ve artan rekabeti sağlamak, gıda güvenliği ve kalitesine ulaşmak, tarım gelirinin istikrar kazanmasını 10

11 hedeflemek, tarım politikası içindeki entegrasyon ve çevresel kaygılar ilişkisini düzenlemek, kırsal alanların canlılığını geliştirmek, ademi güçlendirmek yer almaktadır. Yeni bir kırsal kalkınma politikası OTP'nin ikinci ayağı olarak tanıtıldı. Ayrıca yardımcı çiftçiler gibi bir çalışma alanı yaratmak, ürünleri çeşitlendirmek, ürün pazarlamasını geliştirmek gidi temel hedefler etrafında da ortak kanaate varmak. 24 ve 25 Mart 1999 tarihinde bir araya gelen AB üye ülkelerin devlet ve 11 hükümet başkanları "Gündem 2000" adındaki metni Berlin'de kabul ederek; daha etkili politikalar ve mali çerçeve içinde varlığını devam ettirebilecek bir AB için döneminde düzenlenecek reformların ana hatlarını ortaya koydular.. Avrupa tarımı 1992 yılında başlatılan reform ile çok fonksiyonlu sürdürülebilir, rekabetçi ve aynı zamanda devam ederken tarım toplum için istikrarlı bir gelir sağlamayı amaç edinmişti. Tarımın yanı sıra peyzaj bakımı ve kırsal toplumun canlılık sağlanması da önemli yer teşkil etmektedir. Aynı zamanda, tüketici kaygıları, gıda kalitesi ve güvenliği, çevrenin korunması ve hayvan refahı ile ilgili taleplere de yanıt verir. Reform aynı zamanda şeffaflık ve basitleştirme işlemlerini artırmayı da hedeflemektedir. Pazar yönetiminin yanı sıra (OTP'nin ilk ayağı) yeni siyasi hedefleri amaçlayan kırsal kalkınma OTP'nin ikinci ayağını oluşturur. Bu dönemde ilk ayağı için Avrupa Konseyi tarafından tahsis edilen yıllık bütçe 40,5 milyar Euro'dur. Ayrıca 14 milyar Euro kırsal kalkınma, veterinerlik ve bitki sağlığı önlemleri için tahsis edilir. Avrupa Komisyonu, ortak tarım politikasının gelişimini izlemek ve gerekli olabilecek herhangi bir ayarlama için ihtiyaç duyulan her şeyin hazır bulunması talimatını verdi. Bu çerçeve içinde; OTP'ye orta vadeli yorumlar getirilerek yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Tarımsal üretim pazar ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermelidir ve AB'nin müdahalesi sadece güvenlik içerikli olmalıdır. Gıda güvenliğinin garanti altına alınması için yardımlarda bulunulabilinir. Doğrudan ödemeler adil bir gelir ile çiftçilere ulaştırılmalıdır. Geleneksel üretimler içinde hedeflenen destek sağlanmalıdır. Çevre standartları ve çevre hizmetleri göz önünde tutularak tarımsal destek mekanizmalarına uygun teşvikler sağlanmalıdır. OTP'ye hayvan refahı ve hayvan sağlığı entegre edilmelidir. Optimum bir seviyede pazar organizasyonu ve kırsal kalkınma arasındaki destek sağlanmalıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın kapsamı genişletilmelidir. Bütçe istikrarı sağlanmalıdır. Birliğe üye devletler arasında idari işlemler basitleştirilmeli ve tüm üyelerin sorumluluklarını yerine getirip getirilmediği kontrol edilmelidir. Komisyon ortak pazar çalışmaları hakkında yorumda bulunmalıdır. Aslında yapılan düzenlemeler birbirine oldukça 11

12 benzer özellikler taşımaktadır. Fakat algılardaki pürüzsüz işleyen OTP'nin aslında öyle olmadığının ve giderilmesi gereken birçok sorununun olduğu aşikardır. Bütün bunlara ek olarak; Lüksemburg reformu olarak bilinilen 2003 tarihli reformda da kırsal genişleme ve çevre konularına ek olarak; tek ödeme şeması, zorunlu çapraz uyum yenilikleri yürürlüğe getirilmiştir. Tek ödeme şeması ile çiftçilere ödenen destek ile çiftçilerin ürettikleri ürün arasındaki ilişki ortadan kaldırılarak; tarım sektörü piyasa odaklı bir hale getirilmiştir. Zorunlu çapraz uyum uygulaması ile ise; çerçevesinde, çevre koruma, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili olarak seçilen alanlarda yasal gerekliliğe uyulmaması halinde çiftçilere verilen doğrudan ödemelerde kesintiye gidilmesi öngörülmektedir. Bu süreçte üye ülkeler arasında ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Reform yanlısı birinci grupta, hepsi de OTP ye net katkı sağlayıcılar olan, Birleşik Krallık, Danimarka ve İsveç yer alıyordu. Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partisinin oluşturduğu Alman hükümeti ise bu grubu desteklese de tarım politikaları alanında Fransa ile ilişkilerin daha da bozulmasının önüne geçmek amacıyla reformun 2006 yılına kadar ertelenmesini destekler bir tutum takınmıştır. OTP de kökten bir reform girişimine karşı çıkan ikinci grupta ise Fransa, İrlanda, İtalya, Avusturya, Yunanistan ve Lüksemburg yer almıştır. OTP harcamalarının % 22 lik bölümünden faydalanan Fransa, bekle ve gör stratejisini benimsemiş ve OTP de Yarı Dönem Gözden Geçirmesi'nin (YDGG) ardından yapılacak radikal değişikliklere karşı çıkmıştır. Diğer muhalif Üye Devletlerden İrlanda, Fransa yı desteklemekle birlikte kırsal kalkınmaya ilişkin tasarıları desteklemiştir. Tarım sektörüne yapılan AB yardımlarının kesilmesinden endişe duyan Yunanistan da Lüksemburg ile birlikte reform hareketinin karşısında yer almıştır. Tarım Bakanlığının Yeşillerin elinden çıkması ile İtalya da reform karşıtı ve OTP fonlarından aldığı payı arttırmak isteyen bir tavır benimsemiş, ancak, doğrudan ödemelerin üretim ile ilişkisinin kısmen kopartılmasına sıcak yaklaşmıştır. Modülasyon ve çapraz uyum gibi reform önerilerinin yatay anlamda önemli bileşenlerini oluşturan unsurlara ölçülü bir destek veren Avusturya ise reforma Berlin de saptanan takvim çerçevesinde daha ileri tarihlerde başlanmasını savunmuş ve bu anlamda reform karşıtı hareketin içinde yer almıştır. Son olarak, reform konusunda yukarıda sözü edilen iki grup tarafından da ikna edilebilecek ülkeler olarak tanımlanabilecek üçüncü grupta yer alan ülkelerden İspanya, modülasyon ve doğrudan ödemelerin üretimden bağımsız verilmeye başlanması önerilerine karşı çıkmamıştır. Portekiz kırsal kalkınma için daha fazla kaynak ayrılmasını desteklerken Finlandiya yardım kesintilerinden daha fazla sayıda küçük çiftçinin muaf tutulmasını savunmuştur. Belçika ise kapsamlı reformlar için ortada mali bir neden olmadığını belirtmiş ama reform karşıtı gruba mesafeli durmayı tercih etmiştir (Baş, 2004:18-19). 12

13 Nitekim yoğun tartışmalara rağmen yürürlüğe giren reforma; ikinci aşamasında karşı çıkan ülkeler de dahil olmuşlardır. Bir diğer konu ise genişlemeleri ile % 40 oranında AB'nin tarım alanının artmasıyla iki katından daha fazla tarımsal iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve AB'ye yeni tüketiciler girmiştir. Burada önemli nokta var olan genişlemeyi OTP'nin kaldırıl kaldıramayacağıdır. Çünkü birliğe genişleme ile birlikte yeni biyolojik çeşitlilikler getirmiş olması ve söz konusu canlılar için yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca müktesebatın sadece biyolojik çeşitlilikler için değil; yeni katılan üyelerin kırsal kalkınmasının sağlanması, sistemdeki farklılıklarını minimum seviyeye çekilmesi, gerekli görülen tarımsal yardımların nasıl gerçekleşeceği hususunda ortak bir karara varılması gibi konularda düzenlenmesi gerekmektedir. 20 Kasım 2008 tarihine gelindiği zaman ise, AB tarım bakanları tarım politikaları için çalışma yaptıkları bir konu olan 'Sağlık Kontrolü' başlığı üzerinde siyasi anlaşmaya vardı. Bir dizi tedbir arasında, 2015 yılına kadar olan süreçte tarafların (politika ve çiftçiler) anlaşması, ekilebilir alanların üretimden ayrılması süt kotalarının kaldırılması ve gerçek bir güvenlik ağı içine piyasa müdahalesi gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Bakanlar ayrıca çiftçilere doğrudan ödemeleri azaltılmış ve para Kırsal Kalkınma Fonuna (KKF) modülasyona göre artırılacaktır. İklim değişiklikleri neden ile ihtiyaç duyulan suyun yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yeşil enerji üretimi de dahil olmak üzere Avrupa tarım karşılaştığı yeni zorluklara ve fırsatlara daha iyi yanıt aranması sağlanacaktır. Üye devletler ayrıca hassas bölgelerde süt üreticilerine yardımcı olmak için yeni pazarlar sağlayacaklardır yılında da idari yüklerin düşülmesi için yeni bir eylem planı Komisyon tarafından hazırlandı. Bu çerçevede Avrupa Konseyi üye devletleri benzer hırslarını ulusal hedeflerde birleştirmeye davet etti. Toplumsal hedeflere ulaşmak için gerekli olan ihtiyaçları minimum seviyede tutmak amaçlanmıştır. 13

14 4. Karar Alma Sürecinde Ulus-üstü Yaklaşım ile Hükümetler-arası Yaklaşım OTP konusunda siyasal düzenlemeler yapılırken; üye hükümetler, Komisyon, Bakanlar Konseyi ve AP'nun yanı sıra; bir takım komiteler kurularak da karar alma sürecine etki edilmeye çalışılmıştır. Üye hükümetler bireysel malların fiyatlarını sabit tutabilmek için gücü ellerinde bulundururlar. Temel mevzuatı kabul etme gücü Bakanlar Konseyi'nde muhafaza edilmiştir. AP'nin ise sorumluluğu ve yetki alanı artırılmasına rağmen; önerileri sadece tavsiye niteliğindedir. Ayrıca Özel Tarım Komitesi oluşturularak Tarım Komisyonu Başkanı ile ortak çalışma ya da fikir alış verişinde bulunularak sivil bir güç oluşturulması hedeflenmiştir. Pazar organizasyonunu yönetmesi için Konsey Komisyona yetki devri gerçekleştirir; fakat ulusal çıkarları temsil edecek bir danışma kuruluna ihtiyaç vardır. Bütün pazar organizasyonları Komisyon içerisinde kendi yönetim komitesine sahiptir ve temsil nitelikli oy çoğunluğu ile üye devletlerdedir. Komisyon tasarının onaylanması için komiteye teklif götürür. Eğer Komite nitelikli oy çoğunluğu ile kabul ederse; tasarı işleme girer. Eğer nitelikli oy çoğunluğu sağlanmaz ise; konu Konsey'e gönderilir. Görüldüğü gibi hükümetler ve komiteler Komisyonun yetkilerini sınırlandırırken; Konsey'in itiraz hakkını saklı tutmaktadır. Komitenin böyle bir yetkisinin olması sonucunda da ulusal tercihlerin önemini ulus-üstü seviyede tutulmayı garanti altına almaktadır. 5. Sonuç Kısacası OTP AB'nin en önemli ve en eski politikalarındandır. Bu politika yıllar boyunca bütünleşmenin adeta yolunda gittiğini gösterdiği ve bir parçası olduğu için büyük öneme sahiptir. Fakat OTP sistematik işleyişi açısından daha yeni yeni kendini bulmuş ve derinleşmiştir yılından bugüne kadar yapılan değişiklikler hem tarım sektörünün daha akıcı, uyumlu, sürdürülebilir olmasını hem de çevre ve gıda güvenliğinin oluşturulmasını sağlamıştır. Zaman içerisinde politikalar basitleştirilerek hem çiftçilerin hem de hükümetlerin kolayca uygulayabilecekleri; aynı zamanda da hedeflenen amaçlara ulaşabilecekleri bir hale getirilmiştir. Bu konuda ithalatta yapılan vergi ve resimlerdeki ücret azaltmaları ile ihracattaki sübvansiyon uygulamaları oldukça önemli bir yer teşkil etmiştir. Özellikle 2003 yılı sonrasında daha derinden ve güçlü reformlar yapılarak Avrupa tarımının dünya tarımı ile eş gidebilmesi ve rekabet edebilir duruma gelebilmesi sağlanmaya çalışmıştır. Kuşkusuz ki tarımda modernize çalışmalarının yanı sıra; sağlık kontrollerinin de artırılması Avrupa 14

15 vatandaşlarının sağlıklı ve kaliteli gıdalara ulaşmasını da kolaylaştırmıştır. Bir diğer önemli konu ise OTP sayesinde kırsal alanların geliştirilmeye çalışılması ve kırsal kalkınma için gerekli tedbirlerin de alınması önemli bir husustur. Nitekim bu politikalar Avrupa tarımının 2020 stratejisini belirleme noktasında da öncül politikalar olmuştur. Karar alma sürecinde ise ulus-üstü yapılanmanın etkisinin görüldüğü oldukça açıktır. Avrupa adeta tarım konusunda ülkeler ve bölgeleri tek ve bütün halinde görerek yasal düzenlemelerini gerçekleştirmiştir. Ancak karar alma süreçlerinde ulusal ekonomiler için oldukça önem taşıyan tarım konusunda ulusal hükümetlerinde etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği görülmektedir. Burada kuşkusuz; ulusal çıkar gruplarının büyük etkisi söz konusudur. Komisyon ve Konsey kendi aralarında hemen hemen diğer bütün politikalarda olduğu gibi uyumlu bir yol izleseler de nihai söz Konsey'e aittir. Görülen o ki; hem ulus-üstü ve hükümetler arası etkilerin hissedildiği bir politikada son söz; hükümetler arası yaklaşıma daha yakındır. 15

16 Kaynakça: Akder, A. H. (2012). 'Ortak Tarım Politikası'. Belgin Akçay ve İlke Göçmen (edit.), Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar. Ankara: Seçkin Yayınları. Baş, Erhun. (2004). 'Avrupa Birliğinde Ortak Tarım Politikası Alanında 2003 Ve 2004 Yıllarında Gerçekleştirilen Reformların Genişleme Süreci Ve Türkiye nin Adaylığı Göz Önüne Alınarak İncelenmesi'. Tarım ve Balıkçılık Dairesi. Ankara Çakmak, Erol H. ve Kasnakoğlu, Haluk. (2001). 'Tarım Sektöründe Türkiye Ve Avrupa Birliği Etkileşimi: Türkiye'nin AB'ye Üyeliğinin Analizi'. Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ İktisat Bölümü. Ankara Kilit, G. (2012). 'Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Reform Çalışmaları'. İktisadi Kalkınma Vakfı. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları. Rynning, C. (2010). 'The Common Agricultural Policy:The Fortress Challenged'. Helen Wallance, Mark A. Pollack ve Alasdair R. Young (edit.), Policy-Making in The European Union. Oxford: Oxford Yayınları. Ülkü, S. (2006). 'Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Reformları'. İktisadi Kalkınma Vakfı. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları. 16

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE OTP İlk yıllarda; Gıda güvencesi ve verimliliğin arttırılması konularına odaklanılmış iken, Bu durum 1980 li yıllarda üretim fazlalığı, aşırı bütçe yüküne yol

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI DOÇ.DR. AYŞE UZMAY ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 İÇERİK DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

Detaylı

DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ

DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ Korumacılık 18.yy sonlarında bağımsızlığını yeni kazanan Amerikan sanayinin İngiliz sanayi karşısında ayakta kalabilmesi için korumacılık zorunlu(hamilton) Alman sanayi de

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi (FÖS) b. Doğrudan gelir ödemesi (DGÖ) 2. Fiyata Müdahale a. Destekleme alımı b. Müdahale alımı 3. Girdi Destekleri

Detaylı

TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ

TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ 24-26 EYLÜL 2012 ANKARA MÜZAKERELER VE BİLDİRİMLER John Finn Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Bölümü DTÖ Çok uzun bir süreç Tarım ve Doha Kalkınma Gündemi Hazırlık Singapur

Detaylı

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DÜNYA TARIM POLİTİKALARINDAKİ GELİŞMELER MODERN EKONOMİ ÇAĞINDA, yani 21. yüzyılda; Tarım politikalarını, küresel

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR 2015 KASIM-ARALIK- SEKTÖREL ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR Şebnem BORAN Dünya da ve Türkiye de organik tarım hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya da organik

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığı ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.- 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Aralık 2015

ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Aralık 2015 ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Aralık 2015 1 Elektrik piyasanın serbestleşmesi yönünde büyük mesafe alınmasına karşın hedeflenen noktaya ulaşılamaması sektörün

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

AB YE UYUM SÜRECİNDE BÖLGE (GAP) HAYVANCILIĞININ GELECEĞİ

AB YE UYUM SÜRECİNDE BÖLGE (GAP) HAYVANCILIĞININ GELECEĞİ AB YE UYUM SÜRECİNDE BÖLGE (GAP) HAYVANCILIĞININ GELECEĞİ Doç. Dr. Muzaffer TAŞ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Reprodüksiyon Ab.D. Tekirdağ AVRUPA DA TARIM POLİTİKALARINA GENEL BAKIŞ AB ORTAK

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Tarım Politikasının Uygulama Alanları

Tarım Politikasının Uygulama Alanları Tarım Politikasının Uygulama Alanları 1.Tarımsal üretim politikası Tarımsal yapı politikası Üretim süreci ve verimlilik 2.Tarımsal pazar politikası 3.Tarımda sosyal politika 4.Tarımsal gelir politikası

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 Sunum içeriği ABD Tahıl konseyi Rolü ve fonksiyonları Açık, serbest ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı AB Uzman Yrd. Zeynep ORAL 28.05.2014

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU 1 Sunum İçeriği I. Coğrafi işaretleri neden bu kadar önemsiyoruz? II. Coğrafi işaretleri

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri)

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri) ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) KIRMIZI ET VE KANATLI SEKTÖRÜNDE DÜNYA PAZARLARI VE TİCARET SIĞIR VE DANA ETİ Küresel Üretim Küresel üretimin 2018'de yaklaşık yüzde 2 artarak 62,6 milyon tona çıkacağı tahmin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

BÖLGESEL BİRLEŞMELER

BÖLGESEL BİRLEŞMELER BÖLGESEL BİRLEŞMELER Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Serbest ticaret bölgeleri Tarife birliği anlaşmaları Gümrük birliği anlaşmaları Ekonomik birleşmeler Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Amaç: anlaşmaları

Detaylı

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ PÜKAD PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ 2016 YILI İÇ YÖNETMELİĞİ Bu iç yönetmelik, PÜKAD, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği Tüzüğünün yetki verdiği konularda ayrıntılı düzenleme yapmak üzere çıkartılmış olup

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.- ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi bilgilendirme notu Sayfa 1 İçindekiler: Konu Sayfa Genel Değerlendirme: Türk ilaç piyasasında neler oldu?... 3

Detaylı

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008

HİZMETE ÖZEL GİRİŞ YOİKK Sekreteryası Son güncelleme: Ağustos 2008 GİRİŞ Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin ve yenilikçiliğin desteklenmesi yolu ile rekabet gücünün artırılması hususu temel politika metinlerinde önemle üzerinde durulan hususlardandır. Bu konunun önemi Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi

Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi Genel ekonomide üst sıralarda yer alan Çin, 2009'da, dünya tarımsal hasılasında liderliğini sürdürdü ve dünya tarımsal hasılanın yüzde 23,4'ünü tek başına

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mehmet Ali FİNCAN 24. Grup Meslek Komitesi Başkanı ANA METALLERİN İMALATI 24. Grup Demir-Çelik ve Sıcak Hadde Mamulleri Sanayii 25. Grup Bağlantı Elemanları,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı