KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI ( ) Aralık 2012 Trabzon

2 1. GİRİŞ Konunun Önemi Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Katılımcılığın Sağlanması Stratejik Planlama Komisyonu DURUM ANALİZİ Tarihçe Meslek Yüksekokulunun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi K.T.Ü BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BEŞ YILLIK STRATEJİK PLANI Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Misyon Vizyon İlkeler Stratejik Hedef Hedefler Uygulama Stratejisi İzleme Ve Değerlendirme FAALİYET ALANLARI, HİZMETLER VE ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ Eğitim-Öğretim Hizmet ve Ürünleri Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünler Organizasyon Şeması Paydaş Analizi İnsan Kaynakları Taşınmazlar Eğitime İlişkin Alanlar Sosyal Alanlar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mali Durum Bütçe Ödenekleri Birimin Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri Stratejik Amaçlar

3 SUNUŞ Teknolojinin hayatımızı kaçınılmayacak derecede etkilediği çağımızda teknik eğitim öğretimin kalitesi küresel rekabette en önemli parametredir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, üzerine düşen misyonu kurulduğu günden beri başarıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin kalkınmasına rol sahibi olacak teknikerler ve meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan genç kadromuzla eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz.toplumun değişen ihtiyaçlarını yerine getirebilmek, bilim ve teknolojide sürekli değişim ve yenilikleri eğitim sistemimize entegre edebilmek, bölümlerimizden beklenen dış talepleri yerine getirebilmek ve hızla artan teknik ve meslek elemanı eksikliklerinin karşılanabilmesi ihtiyacı bizleri mevcut durumumuzu analiz etmeye, ihtiyaçlarımızı, önceliklerimizi belirlemeye ve çözüm önerilere aramaya yönlendirmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesinin tüm akademik birimlerinde başlatılan Stratejik Plan hazırlama sürecinde, Karadeniz Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu yıllarını içeren Stratejik Planla geleceğinin planlanması yolunda daha bilinçli ve sağlam adımlar atacağına inanmaktadır.hazırlanmış olan Stratejik Plan, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nda görev yapan tüm akademisyenler tarafından oluşturulmuştur. Oluşturulan planda, Yüksekokulumuzun güçlü yönleri, ihtiyaçları, analiz edilmiş ve başarılı eğitim ve çalışmalarımızı arttıracak amaçlar ve hedefler ortaya konulmuştur. Plan çerçevesinde yapacağımız çalışmalar ile toplumumuzun ihtiyaç duyduğu Teknikerleri ve meslek elemanlarını en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu hedefe ulaşırken mevcut imkânlarımızı en iyi şekilde kullanmayı amaçlamaktayız.beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, olarak yılları arasında stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşılabilmek için Yüksekokuldaki tüm akademisyen, öğrenci ve idari personelin işbirliği içinde çalışması ve herkesin üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmesi gerektiğine inanmaktayım. Bu planın gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyeceğine inandığım, akademik ve idari personelime teşekkür ediyor ve öğrencilerimizle birlikte Yüksekokulumuzun yarınlara daha umutlu bakan ve başarılı hamleler gerçekleştiren bir Okul olacağına inanıyorum. Prof.Dr. Rahmi YAMAK MÜDÜR 3

4 1. GİRİŞ 1.1 Konunun Önemi Stratejik Planlama Kurumsal Değerlendirme Sürecinin önemli bir parçasıdır. Stratejik planlama ile; Kurumun genel değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, Paydaşlar belirlendikten sonra, zayıf ve kuvvetli yönler ile önündeki fırsatlar ve karşılaşılabilecek olası tehditler ortaya çıkarılmış olacaktır. Böylece Kurum olarak; KİMİZ?, NEREDEYİZ? ve NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Sorularının cevabı verilmiş olacaktır. Belirlenecek Amaçlar çerçevesinde; ulaşmak istenen yer için Hedefler; bu hedeflere nasıl ulaşılacağı da Stratejilerle ortaya konmuş olacaktır. Bu bütünlük içerisinde hazırlanacak olan rapor; uzun dönemli hedeflerin yanı sıra; kaynak, zamanlama ve sorumluların belirlendiği Yıllık İş Planları nı ve planlara ilişkin performans kriterlerini de içerecektir. 1.2 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Stratejik planın tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı belirtilir. 1.3 Katılımcılığın Sağlanması Stratejik planın başarısı, Meslek Yüksekokulun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür. Meslek Yüksekokulumuzun stratejik planının yapımında 9 bölüm başkanlığı katkı vermiştir. Akademik ve idari personelden öğrenciye, kamu kurum ve kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar iç ve dış paydaşlar temsil edilmiştir. 1.4 Stratejik Planlama Komisyonu Prof.Dr. Rahmi YAMAK Başkan Öğr.Gör. Züleyha ÇOLAK Öğr.Gör. A.Kürşat ERÜMİT Öğr.Gör. Hüseyin GÜZELCİK Öğr.Gör. Yaşar ŞAHİN Öğr.Gör. Betül TURAN İsmail KÖSE Tablo 1. Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri 4

5 Ekip Görevi Unvanı/Adı Soyadı Varsa İdari Görevi Telefon No Mail Adresi Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Prof.Dr. Rahmi YAMAK Öğr.Gör. Züleyha ÇOLAK Öğr.Gör. A.Kürşat ERÜMİT Öğr.Gör. Hüseyin GÜZELCİK Öğr.Gör. Yaşar ŞAHİN Öğr.Gör. Betül TURAN İsmail KÖSE Meslek Yüksekokulu Müdürü Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı Meslek Yüksekokulu Sekreteri DURUM ANALİZİ 2.1 Tarihçe Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d 2 maddesine göre tarihinde üç programla (İklimlendirme-Soğutma, Bilgisayar Programcılığı ve Makine-Resim Konstrüksiyon) kurulmuştur. Yüksekokul 2000 yılına kadar Akçaabat ilçesi Söğütlü Beldesindeki Fatih Yerleşkesi nde eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmüştür. Yüksekokul bu tarihten sonra, yapımı tamamlanan Beşikdüzü ndeki yerleşkesine taşınmıştır Eğitim-Öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü bünyesindeki İklimlendirme-Soğutma Programı na ilk öğrencilerini alarak Eğitim-Öğretim faaliyetine fiilen başlamıştır Eğitim-Öğretim yılında, yine Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Makine-Resim Konstrüksiyon ve Bilgisayar Programcılığı Programları, Eğitim- Öğretim döneminde Elektronik Haberleşme Programı öğrenci alarak fiilen faaliyete geçmiştir. İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde ise Eğitim-Öğretim döneminde Pazarlama ve Muhasebe Programları, Eğitim-Öğretim Yılında da Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren ise İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı olarak Pazarlama ve Muhasebe Programları, Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ile İklimlendirme ve Soğutma Programlarının İkinci Öğretim Programlarına öğrenci alınarak Eğitim-Öğretime başlanılmıştır. 5

6 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümüne bağlı olarak, Dış Ticaret Programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olarak İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim Programları açılmıştır Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle, İktisadi ve İdari Bölümler bünyesinde yedi, Teknik Bölümler bünyesinde beş olmak üzere toplam on iki programda Eğitim-Öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Yüksekokulumuz 2002 yılına kadar ÖSS ile öğrenci almıştır. Bu tarihten sonra ise METEB projesi kapsamında ve 4702 sayılı kanun uyarınca Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları ndan Yüksekokula sınavsız geçişle, öncelikli olarak kendi bölgesinden, öğrenci alınmaktadır. Ancak Yüksekokulumuz, ilgili programların kontenjanlarının boş kalması durumunda ÖSS ile de öğrenci almaya devam etmektedir. Ayrıca yine METEB kapsamında Meslek Yüksekokulları arasında program birliği sağlamak amacıyla Bilgisayar Programcılığı Programı nın ismi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ve Makine-Resim Konstrüksiyon Programının ismi de Makine Programı olarak değiştirilmiştir. Yüksekokulumuz tüm programlarının öğrenci kontenjanları Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 80 kişi olarak belirlenmiştir. Yüksekokulumuzdaki gerek teknik gerekse iktisadi ve idari alanlarda kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu ara elemanlar yetiştirilmektedir. Bunlar, dört yıllık lisans mezunlarından daha fazla pratik bilgiye sahip, meslek lisesi mezunlarından ise daha çok teorik bilgiye sahip elemanlar olup, ilgili sektörlerin en çok ihtiyaç duyduğu ara elemanlardır. 2.2 Meslek Yüksekokulunun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Önlisans Programında eğitim vermekte olup, temel amacı Mesleki ve Teknik alanda nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli uzman personel yetiştirmek de yüksekokulun amaçları arasındadır. Ayrıca kurum, alanda yaptığı bilimsel araştırmalar ve yürüttüğü projelerle mesleki ve teknik eğitimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Mezunlar, kamu ve özel sektörde alanları ile ilgili olarak istihdam edilirken, sanayi ve hizmet sektöründe de çalışma olanağı bulmaktadır. 6

7 3. K.T.Ü BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU BEŞ YILLIK STRATEJİK PLANI 3.1 Güçlü Yönler Yüksekokulumuz, iki bilgisayar laboratuvarı, bir teknik resim dersliği, dokuz derslik ve iklimlendirme-soğuma, takım tezgâhları, malzeme muayenesi, Elektronik Haberleşme olmak üzere dört laboratuvar ile Eğitim-Öğretim faaliyetine devam etmektedir. Bütün bunların yanında Yüksekokulda öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilecekleri veya ders çalışabilecekleri bir kütüphane, çeşitli seminer ve konferansların düzenlenebileceği donanımlı bir konferans salonu, kantin, yemekhane ve bir adet tenis kordu, bir adet futbol sahası ve bir adet basketbol ile voleybol sahası bulunaktadır. Yüksekokul kurulduğundan itibaren, gerek Beşikdüzü nün mülki erkânından gerekse ileri gelenlerinden büyük destekler görmüştür. Bunlar arasında, aynı zamanda Doğuş Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığını da yürüten Sn. Doğu GÖZAÇAN, Yüksekokula donanımlı konferans salonu ve kütüphane yaptırmıştır. Sn. Erol ve Nermin KAHYAOĞLU, ise 20 bilgisayarlı donanımlı bir bilgisayar salonu Yüksekokula kazandırmıştır. Diğer taraftan başta ilçe kaymakamı olmak üzere, belediye başkanı, garnizon komutanı ve emniyet müdürü de öğrencilerin tertip ettiği çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere destek olmaktadırlar. Bu da yüksekokulun çevresiyle olan iletişimini olumlu yönde etkilemektedir. Yüksekokulun, alanlarında kendini yetiştirmiş genç ve dinamik bir akademik kadrosu vardır. Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdüren akademik kadroya bakıldığında; yirmi iki öğretim elemanı, bir okutman olmak üzere toplam yirmi üç öğretim elemanı eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Diğer taraftan biri yüksekokul bünyesinde olmak üzere servis derslerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olan beş teknisyen bulunmaktadır. Yüksekokulda fiilen çalışmakta olan akademik kadronun bölümlere ve programlara göre dağılımı Tablo 10 da verilmiştir. 7

8 Tablo10. Akademik kadroların bölüm ve programlara göre dağılımı. Prof Doç. Yrd. Doktora Öğr. Okt. Uzm Toplam Bölümler Programlar Doç. Yapmış Gör. Elektrik ve İklimlendirme- - Enerji Soğutma Teknolojileri Makine Metal Makine Teknolojileri Programı Bilgisayar Bilgisayar Teknolojileri Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (II.Öğretim) Elektronik ve Elektronik - 3 _ 3 Otomasyon Haberleşme Teknolojisi Pazarlama ve Pazarlama Reklamcılık Pazarlama (II.Öğretim) Muhasebe ve Muhasebe ve Vergi Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (II. Öğretim) Büro Büro Yönetimi Hizmetleri ve ve Yönetici Sekreterlik Asistanlığı Yönetim ve İşletme Organizasyon Yönetimi İşletme Yönetimi (U.E.) Dış Ticaret Dış Ticaret Toplam Yüksekokul bünyesinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürümesinde idari konularda katkı sağlayan toplam 21 idari personel, toplam 8 adet özel firmaya bağlı temizlik elemanı ve Özel Güvenlik bulunmaktadır. Bu personelin unvanlarına göre dağılımı Tablo 11 de verilmiştir. 8

9 Tablo 11.(a) İdari Kordonun Unvanlarına Göre Dağılımı. İDARİ KADRO Yüksekokul 1 Sekreteri Şef 1 Teknisyen 1 Bilgisayar İşletmeni 1 Müdür Sekreteri Bilgisayar İşletmeni 1 Öğrenci İşleri Memur 1 Tahakkuk Memur 1 Öğrenci İşleri Bekçi 1 Isı Santrali TOPLAM 8 Tablo 11.(b) 13/b-4 e göre Yüksekokulumuzda Görev Yapan İdari Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı Miktarı Fiilen yaptığı görev Teknisyen 1 Ambar-Ayniyat işleri Teknisyen 1 Tahakkuk ve maaş işlemleri Teknisyen 1 Elektrik İşleri Teknisyen 1 Kütüphane Memur 1 Öğrenci İşleri Daktilograf 1 Öğrenci İşleri Daktilograf 1 Yazı İşleri Şoför 1 Makam şoförü Güvenlik Görevlisi 5 Güvenlik işleri Özel Güvenlik 5 Özel Şirkete Bağlı Görevlisi Müteahhit elemanı 3 Okulun genel temizlik işleri TOPLAM 21 9

10 3.2 Zayıf Yönler 200 kişilik Kredi ve Yurtlar kurumuna ait bir öğrenci yurdu eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Ancak okulumuzda öğrenci sayısının fazla oluşu nedeniyle yurt yetersiz kalmaktadır. İlçe merkezinde özel yurtlar mevcut olup, kapasite ve standartları düşüktür. Diğer taraftan Yüksekokul bünyesinde kantin dışında öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte sosyal alt yapı yokluğu da göze çarpan eksikliklerdendir. Yemekhanemiz hizmete açılmış olup, öğrencilerimiz ve personelimiz yemekhane hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. Esas amaç, öğrencilerin sadece derslere girip daha sonra Yüksekokulu terk etmeleri değil, zamanlarının büyük bir kısmını Yüksekokulda geçirebilmelerini temin edecek yeterli alt yapının ve imkânların oluşturulmasıdır. Bu amaçla Rektörlüğün de desteğiyle, Yüksekokulun bulunduğu yerleşkenin peyzaj düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Ancak halı futbol sahasının alt zemini bozuk olduğundan ivedilikle değişmesi gerekmektedir. Yüksekokulumuzda, yeni açılan bölümler ve mevcut programlar için kurulması düşünülen laboratuvarlar için yeni mekânlara ihtiyaç vardır. Özellikle Teknik Programlar Bölümü için yeni laboratuvarların kurulması, öğrencilerin pratik becerilerinin üst düzeye çıkarılması için önem arz etmektedir. Yüksekokulda genel olarak akademik kadro Tablo 11 den de görüleceği üzere iyi olmasına rağmen gerek teknik bölüm gerekse iktisadi ve idari ölümlerde sayı bakımından yetersizlikler bulunmaktadır. YÖK kriterlerine göre her programda en az üç öğretim elemanının olması gerekmektedir. Ancak, bu henüz sağlanabilmiş değildir. Diğer taraftan laboratuvar uygulamalarının sağlıklı yürütülebilmesi için yeterli sayıda tekniker veya teknisyen Yüksekokulda mevcut değildir. Özellikle Makine laboratuvarı için Makine Teknisyenine acil ihtiyaç vardır. Yüksekokul bünyesinde kurulu bulunan kütüphanenin de ilgili alanlarda kitap ihtiyacı bulunmaktadır. Öğrencilerin merkez kütüphaneden coğrafi olarak oldukça uzak olduğu düşünüldüğünde mevcut kütüphanenin mesleki konularda oldukça çok sayıda kitap ihtiyacı bulunduğu açıktır. 3.3 Fırsatlar Yüksekokulda bulunan gerek Teknik gerekse İktisadi ve İdari Bölümler, kendi alanlarında faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekteki kuruluşlarla ilişkisi daha çok stajlarla ve buralarda hâlihazırda çalışan mezunları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bunun ötesinde ortak proje üretme ve onların ihtiyaç duyabileceği teknik bilgi desteği noktasında henüz bir ilişki kurulamamıştır. Bu stratejik plan kapsamında sözü edilen işbirliğinin sağlanması açısından önemli çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Beşikdüzü sınırları içerisinde kurulan Trabzon ikinci Organize 10

11 Sanayi Bölgesiyle bu konuda önemli fırsatların yakalanabileceği düşünülmektedir. Bu ikinci organize sanayi bölgesinin Yüksekokulumuza coğrafi yakınlığı önemli bir fırsat teşkil etmektedir. 3.4 Tehditler Yukarıda da bahsedildiği gibi Yüksekokula, kuruluşundan itibaren, ÖSS sınavı ile öğrenci alınmasından dolayı, Türkiye nin hemen hemen her yöresinden öğrenci gelmekteydi. Bu ise; farklı görüş, düşünce ve kültürdeki öğrencilerin bir araya gelerek bir üniversite ortak kültürünün oluşmasına oldukça büyük katkı sağlamaktaydı. Ancak Yüksekokulun, ilgili kanun uyarınca Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçişle öğrenci alması, Yüksekokulu öğrenci profili açısından bir belirsizliğe itmektedir. Diğer taraftan sınavsız geçiş uygulaması, öğrencide bir üniversiteye girmekten çok meslek lisesinden sonra sıradaki okula gitme havasını uyandırmaktadır. Bu da öğrencilere istenilen düzeyde eğitimöğretim vermeyi kısıtlamaktadır. Son bir-iki yıldır ek kontenjanlarla birlikte sınavla öğrenci alınmasından dolayı, Yüksekokula yine farklı bölgelerden öğrenci gelebilmektedir. Bilhassa en basit matematik işlemlerden bile habersiz olan sınavsız gelen öğrencilerin, piyasa koşullarına uyumlu, yeterli bilgi donatımıyla mezun edilebilmelerini oldukça zora sokmaktadır. Bu durum, en temel bilgilerden yoksun öğrencilerin daha sonra kendi alanları ile ilgili dört yıllık lisans programlarına devam etmeleri için başarılı olmak zorunda oldukları dikey geçiş sınavında başarılı olmalarını da engellemektedir. Kısmen de olsa yeniden sınavla öğrenci alınmasının bu program için hayati önem taşıdığı açıktır. 3.5 Misyon Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun misyonu; gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde, bölgemiz ve ülkemiz için artan rekabet koşullarını göğüsleyebilecek bilgi birikimine sahip, 21.yy. gereklerini yerine getirebilen, yaratıcı düşünen, araştırmacı ve uygulamacı ara elemanlar yetiştirmektir. 3.6.Vizyon Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara meslek elemanları yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve iş dünyası ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak. 3.7 İlkeler Eğitim-Öğretimde tam eşitlik. İdealist düşünebilmeyi teşvik etmek. Ortak çalışabilme ve grup kültürünü oluşturmak. 11

12 Araştırma ruhunu tesis etmek. Yeniliklere fırsat tanıyacak yaratıcı projeleri desteklemek. Ezberci değil sorgulayıcı ve uygulayıcı bir eğitim-öğretim, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun temel ilkeleridir. 3.8 Stratejik Hedef Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun stratejik hedefi; çağın gereklerine uygun, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sektörün taleplerine cevap verebilen, teknik ve sosyal yeterliliğe sahip, üst düzeydeki yöneticiler ile vasıflı işçi ve teknisyenler arasında uyumlu işbirliğini sağlayabilen en iyi ara elemanları yetiştirmektir. Bu stratejik hedef kapsamında gerek teknik gerekse iktisadi ve idari her bir program için belirlenen hedeflerin ve bu amaçla gerçekleştirilecek faaliyetlerin ayrıntıları eklerde sunulmuştur. Sözü edilen hedeflerin ve faaliyetlerin ışığında yüksekokulun hedefleri ve güdülen bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıda verildiği gibidir. 3.9 Hedefler i. Laboratuvar alt yapısının tamamlanarak öğrencinin pratik bilgi ve becerisinin sektörün talepleri doğrultusunda artırılması. Bilgisayar Programcılığı programının talep ettiği laboratuvarların yeni teknoloji ürünü bilgisayarlarla desteklenmesi ve sayısının artırılması. Lisan laboratuvarının kurulması. Kütüphanedeki mesleki kitapların sayısının ve çeşitliliğinin artırılması. Sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkânları geliştirilerek (sponsorluk vb.), buradan sağlanabilecek teknik imkânların laboratuvarlarda kullanılması. Öğrenci gelişiminin desteklenmesi (akademik, sosyal ve kişisel olarak) Yenilikçi, yaratıcı öğrenci yetiştirmeye yönelik olarak eğitim programlarına ve öğrencilerin kişisel gelişimi için ders dışında verilecek desteklerin artırılması Çalışan memnuniyetinin artırılması (akademik ve idari) ii. Öğrencilerin sektörün talepleri doğrultusunda en yeni teknik bilgi ve beceriyle donatılması. Sektörde ve üniversite çevrelerinde kendini kanıtlamış kişilere seminer veya konferansların verdirilmesi, teknik gezilerin düzenlenmesi ve fuarlara katılması. Programların talepleri doğrultusunda çeşitli paket programların alınması. 12

13 iii. Özellikle bölgemizdeki özel sektör kuruluşlarının beklentilerinin karşılanabilmesi ve mevcut imkanlar çerçevesinde daha çok sayıda ara elemanın yetiştirilmesi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programının açılması Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bünyesinde Çağrı Merkezi Hizmetleri Programının Açılması. Dış Ticaret Bölümü Bünyesinde Lojistik Programının Açılması iv. Akademik kadro eksikliğinin giderilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına bir öğretim elemanı alınması Dış Ticaret programına bir öğretim elemanı alınması v. Öğrencilerin sosyal kişiliklerinin gelişimine yönelik organizasyonların düzenlenmesi. Öğrenci kulüpleri veya kolları marifetiyle kültürel, sosyal ve sportif organizasyonların düzenlenmesi. vi. Öğrencilerin barınma ve sosyal alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması Öğrencilerin ders dışında vakit geçirebilecekleri ek yemekhane ve kantin binasının tesisi Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri 500 kişi kapasiteli kapalı salon 3.10 Uygulama Stratejisi Yukarıda Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu için ifade edilen stratejik amaç kapsamındaki hedefler ve bu hedefler için gerçekleştirilecek faaliyetlerin her bir program için gerekli olan bütçeleri tablolarda verilmiştir 3.11 İzleme Ve Değerlendirme K.T.Ü Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu nun beş yıllık stratejik amacını ortaya koyan bu plan, yıllık hazırlanacak raporlarla izlenecektir. Planda ortaya konulan hedeflerin ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerçekleştirilecek faaliyetlerin yıllık sonuçları bu raporda nesnel ve ölçülebilir göstergelerle değerlendirilecektir. Bu raporla girdi ve çıktılar değerlendirilerek verimlilik ölçülecek, elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların kalitesi ortaya konulacaktır. Yıllık olarak yapılacak bu kapsamlı değerlendirmeden sonra uygulama planının ne kadar etkili olduğu, gözden kaçan unsurların olup olmadığı araştırılacaktır. Böyle bir durumun var olduğu tespit edilmesi durumunda stratejik plan kapsamında hedeflerde ve faaliyetlerde nelerin değiştirilebileceği ortaya konulacaktır. Bilgisayar Laboratuvarları için Sponsor görüşmeleri planlanması yapılacak. Bunun için üniversite bütçesinden yararlanılacaktır. 13

14 Merkez Kütüphane ile elektronik ortamda bağlantı sağlanarak öğrencilerimizin kütüphane imkanlarına kolay ulaşmasının sağlanması, Kampüsümüze gelen kitapevlerinin izinlerin tarafımızca verilmesinin sağlanması, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi ve TTO ile işbirliği çalışması yapılması, Panel Konferans, Seminer Teknik Gezilerin düzenlenmesi, Yeni Paket programlarının alınması ve mevcut bölüm kontenjanlarının 2 katına çıkarılarak her bir program için şubelendirmeler yapılması sağlanacaktır.. 4.FAALİYET ALANLARI, HİZMETLER VE ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ 4.1.Eğitim-Öğretim Hizmet ve Ürünleri Tablo 12. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve Artış Oranları ÖĞRENCİ SAYILARI VE ARTIŞ ORANLARI Birim / Bölüm Adı KTÜ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOULU Artış 2011 Artış 2012 Artış Yılı Yılı % Yılı % Yıl % TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI Tablo 13. Önlisans, Lisans, Lisansüstü Öğrenci Sayıları Değişim Oranı ÖNLİSANS LİSANS-LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI DEĞİŞİM TABLOSU Birim / Bölüm Adı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Ön Lisans Lisans Lisansüstü 14

15 Ön Lisans Öğrencilerinin Toplam Öğrenci İçerisindeki Oranı Lisans Öğrencilerinin Toplam Öğrenci İçerisindeki Oranı Lisansüstü Öğrencilerinin Toplam Öğrenci İçerisindeki Oranı TOPLAM Tablo 14. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin/Bölüm Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Bilgisayar Teknolojileri %100 Makine Metal Teknolojileri %100 Elektrik ve Enerji Elektronik ve Otomasyon %100 Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik %100 Yönetim ve Organizasyon %100 Pazarlama ve Reklamcılık %88 Muhasebe ve Vergi %100 Dış Ticaret %78 Bilgisayar Teknolojileri (İÖ) %100 Pazarlama ve Reklamcılık (İÖ) %17 Muhasebe ve Vergi (İÖ) %75 15

16 Tablo 15. Mevcut Öğrenci Sayıları Tablosu Öğrenci Sayıları (Bay/Bayan Ayrımına Göre) Birimin/Bölüm Adı I. Öğretim II. Öğretim Uzaktan Eğitim Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Bilgisayar Teknolojileri Makine ve Metal Teknolojileri Elektrik ve Enerji Elektronik Otomasyon Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Yönetim ve Organizasyon Pazarlama ve Reklamcılık Muhasebe ve Vergi Dış Ticaret TOPLAM 2224 Tablo 16. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümü Birimin/Bölüm Adı Kız Erkek Toplam Bilgisayar Programcılığı 1 1 Toplam Tablo 17. Lisans ve Önlisans Programlarına Eğitim-Öğretim Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Geldikleri illere Göre Dağılımı Lisans 16 Ön Lisans İller Öğrenci Sayısı Yüzdesi % İller Öğrenci Sayısı Yüzdesi % Trabzon 391 Ankara 7 Aydın 1 Giresun 58 Rize 32

17 Antalya 1 Artvin 10 Balıkesir 2 Bursa 5 Çanakkale 2 Denizli 1 Erzincan 2 Erzurum 12 Eskişehir 2 Gümüşhane 22 İstanbul 11 Kastamonu 9 Muğla 1 Nevşehir 2 Ordu 30 Samsun 23 Sinop 5 Sivas 4 Tekirdağ 1 Zonguldak 6 Aksaray 1 Bayburt 6 Karaman 2 Kırıkkale 3 Bartın 4 Çankırı 1 Kayseri 11 Kırşehir 1 Amasya 5 Ardahan 5 Yozgat 5 Malatya 5 Kars 2 İçel 3 Diyarbakır 1 Düzce 3 Osmaniye 1 Kilis 1 Şanlıurfa 2 Niğde 2 Konya 1 Kocaeli 1 Çorum 1 Ağrı 1 Adana 1 Karabük 2 Tokat 4 Elazığ 2 17

18 Tunceli 2 İzmir 2 Sakarya 1 Şırnak 1 Bolu 2 Adana 1 Adıyaman 1 Balıkesir 1 Tablo 18. Lisans ve Önlisans Programlarına Eğitim-Öğretim Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Tercih Sıralarına Göre dağılımı Tercih Sırası Lisans 1-5 arasında tercih edenler 6-10 arasında tercih edenler arasında tercih edenler 15 ve yukarısında tercih edenler Öğr. Sayısı Yüzdesi % Ön Lisans Öğrenc Tercih Sırası i Sayısı 1-5 arasında tercih edenler arasında tercih edenler arasında tercih edenler 15 ve yukarısında tercih edenler Yüzdes i % 4.2.Bilimsel Araştırma, Geliştirme Hizmet ve Ürünleri Tablo 19. Bilimsel Araştırma Proje Sayısı PROJELER DPT TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE BİLGİLERİ Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam 2012 Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek A.B. 1 50,060TL. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DİĞER TL. 18

19 TOPLAM Tablo 20. Yıllara Göre Bildiri sayıları BİRİM Uluslararası Poster Bildiri Uluslararası Sözlü Bildiri Ulusal Poster Bildiri Ulusal Sözlü Bildiri TOPLA ADI M BMYO 2 2 TOPLA M 4.3.Eğitime Yardımcı Hizmet ve Ürünler Tablo 21. Öğrenci Kulüpleri Tablosu 2011 Yılı 2012 Yılı Öğrenci Kulübü Sayısı 1 1 Mezun Öğrenciler Kulübü Kulüplere Üye Olan Öğrenci Sayısı Toplam öğrenci sayısı Kulüplere Üye Olan Öğrenci Oranı 5 8 Tablo 22. Düzenlenen Etkinlikler Tablosu Düzenlenen Etkinlikler 2011 Yılı 2012 Yılı Düzenlenen Etkinlik Sayısı Katılan Öğrenci Sayısı Düzenlenen Etkinlik Sayısı Katılan Öğrenci Sayısı 19

20 Organizasyon Şeması YÜKSEKOKUL KURULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI -Büro Yön ve Sek.Böl.Bşk. -Yönetim ve Org.Böl.Bşk -Paz.ve Reklamcılık.Böl.Bşk -Dış Ticaret Böl.Bşk -Muhasebe ve Vergi Böl.Bşk. Bölüm Başkan Yardımcıları - Bilg.Teknolojileri Böl. -Elektrik ve Enerji Böl. -Makine Metal Tek.Böl. -Elektronik ve Otomasyon Böl. Bölüm Başkan Yardımcıları YÜKSEKOKUL SEKRETERİ YAZI İŞLERİ SATINALMA İŞLERİ AYNİYAT İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ GÜVENLİK KÜTÜPHANE TEKNİK HİZMETLER ÖĞRENCİ İŞLERİ YARDIMCI HİZMETLER Şekil Paydaş Analizi Birimimiz paydaşları Akademik personel, idari personel ve öğrenciler olarak üç bölüm halinde belirlenmiş olup tüm paydaşlarımızla anket uygulaması yolu ile iletişim kurulmuştur. 20

21 Öğrencilerle yapılan anketler neticesinde okulumuzun mediko sosyal hizmetlerinden yeterince yararlanılamadığı, öğrenci temsilcilerinin ve kulüplerinin çalışmalarının yetersiz kaldığı, uzaktan eğitim sisteminden menün olunmadığı, otopark sorunu yaşandığı, burs desteğinin yetersiz kaldığı bulguları elde edilmiştir. İdari personelimizle yapılan anketler neticesinde maaşların yetersizliği, kampüsler arası ulaşımın zorluğu, mesai ücretleri olanaklarının azlığı konularında olumsuz bulgulara ulaşılmıştır. Akademik personelimizle yapılan anketler sonucunda akademik görevlere yükseltilme ölçütlerinin uygunsuzluğu, kaydolan öğrencilerin niteliklerinin zayıflığı, dersliklerin fiziksel olarak yetersizliği, kampüsler arası ulaşım zorluğu, maaşlar ve ek ders ücretlerinin az oluşu konularında olumsuz değerlendirmeler elde edilmiştir. 4.6.İnsan Kaynakları Tablo23. Akademik Personel Sayıları Unvan Kadroların Doluluk Oranına Göre (İzinli Kadrolar) Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Üyeleri Toplamı Öğretim Görevlisi Okutman 1 1 Uzman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı GENEL TOPLAM Tablo 24. Yıllar itibarıyla Akademik Personel Sayıları AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI YILLAR

22 Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman TOPLAM Tablo 25. Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı Tablosu AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARIYLA DAĞILIMI 25 yaş ve 51 yaş ve yaş yaş yaş yaş altı üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo 26. Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı AKADEMİK PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo 27. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler

23 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 1 Toplam Tablo 28. İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde Tablo 29. İdari Personelin Hizmet Süresi İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo 30. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo 31. Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları Kadın Erkek Toplam K % E % 23

24 Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları İdari Personel Diğer Personel Toplam 4.7. Taşınmazlar Tablo 32. Taşınmazların Yerleşkeler İtibarıyla Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı Yerleşke Adı (m2) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m2) Beşikdüzü MYO KTÜ Evet 18482,29 *Merkez kampüsü kampüsü dışında dışında olan olanlar bütün dolduracaktır. birimler dolduracaktır. *İdari adece ve İdari Mali ve İşler Mali Daire İşler Başkanlığı Daire Başkanlığınca Üniversite doldurulacaktır. geneline ait bilgi verecektir. Tablo 33. Öğrenci Başına Düşen Açık alanlar ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN AÇIK ALANLAR Taşınmaz Alanların m2 si Öğrenci Sayısı Öğrenci Başına Düşen Açık Alanların m2 si 7.6m2 7.8m2 7.7m2 Tablo 34. Öğrenci Başına Düşen Kapalı alanlar ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN KAPALI ALANLAR Kapalı Alanların m2 si Öğrenci Sayısı Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanların m2 0.61m2 0.63m2 0.62m Eğitime İlişkin Alanlar Tablo 35. Eğitim Alanları Derslikler 24

25 EĞİTİM ALANLARI - DERSLİKLER (ADET) Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab TOPLAM 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 251 Üzeri Kişilik TOPLAM Tablo 36. Toplam Derslik Sayısı ve Derslik Başına Öğrenci Oranı YILLARA GÖRE TOPLAM DERSLİK (ANFİ ve SINIF) SAYISI 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012Yılı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo 37. Dersliklerin Teknolojik Alt Yapı Oranı DERSLİK VE ANFİLERİN TEKNOLOJİK ALT YAPISI Derslik Sayısı (anfi+sınıf) Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Akıllı Tahta Olan Derslik 9 Sayısı Sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihaz Dersliklerdeki Akıllı %100 Oranı% Tahta Oranı% 4.9. Sosyal Alanlar Tablo 38. Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar YEMEKHANELER, KANTİNLER ve KAFETERYALAR 25

26 Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya TOPLAM Tablo 39. Spor Tesisleri Tablosu SPOR TESİSLERİ Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri (Etrafı Tel Örgüyle Çevrili) TOPLAM Tablo 40. Toplantı Konferans Salonları TOPLANTI-KONFERANS SALONLARI Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu TOPLAM 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 251 Üzeri Kişilik TOPLAM Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 41. Yazılımlar ve Bilgisayarlar 26

27 YAZILIM VE BİLGİSAYARLAR Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma (Adet) (Adet) Amaçlı (Adet) TOPLAM Yazılım Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar TOPLAM Tablo 42. Yıllara Göre Bilgisayar Sayısı YILLARA GÖRE BİLGİSAYAR SAYISI İLE İLGİLİ GELİŞMELER 2009 Yılı Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Bilgisayar Sayısı Mali Durum Bütçe Ödenekleri Tablo 43. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Ödenekleri/Gider Dağılım Tablosu TL Başlangıç Toplam Başlangıç Toplam Harcama Ödeneği Ödenek Ödeneği Ödenek Harcama 01.Personel Giderleri , , ,082,488,30 1,082,488,30 1,030,883,99 02.Sos.Güv. Kur.Dev , , ,785,77 166,785, ,85 Pir.Gid. 03 Mal ve Hizmet Alım , , , , , ,00 Gid. 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Tablo 44. Yıllar itibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Rakamları 27

28 TL Personel Giderleri 630,893, , ,030,883,99 02.Sos.Güv.Kur.Dev. Pir.Gid. 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 78,044,00 136,987, ,135,85 236,951 52,927, ,32 213,500,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 4.12.Birimin Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri Stratejik Amaçlar Tablo 45. Maliyetlendirme Tablosu Amaç Hedef TL TL TL TL TL TOPLAM Üniversitenin/Birimin belirtilen toplam maliyetlerini elde edeceği kaynaklarla karşılaştırmak durumundadır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için yıllar itibariyle hangi kaynaklardan hangi gelirlerin elde edileceği tahmin edilmelidir. Bu amaçla aşağıdaki Tabloda gösterilen kaynak tablosundan yararlanılabilir. İlk üç yıl için bütçeden tahsis edilecek kaynaklar Orta Vadeli Mali Planda yer almaktadır. Bütçe dışı kaynaklar ile ilk üç yıldan sonraki kaynaklar ise Üniversitenin/Birimin tarafından tahmin edilmelidir. 28

29 Tablo 46. Kaynak Tablosu Kaynaklar Genel Bütçe TL TL TL TL TL Özel Bütçe Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak TOPLAM TL TL TL TL TL 29

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 1

İÇİNDEKİLER. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 1. Üniversitenin Görevleri...4 2. Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları...5 3. Üniversite Senatosunun

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Kayseri /Develi, OCAK 2015 İÇİNDEKİLER -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap

Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 2012-2016 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ 2

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa Numarası ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 1.ÜNİVERSİTEMİZİN TARİHSEL GELİŞİMİ...4 2.GENEL BİLGİLER..9 A. Misyon ve

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2013-2017. www.hu.edu.tr

2013-2017. www.hu.edu.tr 2013-2017 www.hu.edu.tr Hakkâri / 2013 Hakkâri Üniversitesi Strateji Geli şti rme Dai re Başkanlığı Stratejik Planı 2013-2017 2 Editör Murat ADIYAMAN Tasarım-Dizgi Turan KOCA Görsel Rıdvan DALMAZ www.hu.edu.tr

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 9 A.VİZYON,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversiteler, çağın birikimlerini ve çözümlerini topluma taşıyan ve genç beyinleri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Üniversiteler

Detaylı

RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU

RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU RİZE ÜNİVERSİTESİ RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2012 1 SUNUŞ Yüksekokulumuz, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ekonomik ve sosyal faydayı artırmayı amaçlayan

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER SUNUŞ V I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2 II. DURUM ANALİZİ 9 1. Tarihi Gelişim 10 2. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI http://shmyo.cukurova.edu.tr Çukurova

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı