Açıklama Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: İlaç sektörüyle herhangi bir maddi bağlantım yoktur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıklama 2008 2010. Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: İlaç sektörüyle herhangi bir maddi bağlantım yoktur."

Transkript

1 Tedavi Ederken Hastalanmak Uzm. Dr. Semra Ulusoy Kaymak Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Açıklama Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: İlaç sektörüyle herhangi bir maddi bağlantım yoktur.

3 Sunum planı Onkoloji çalışanlarında iş stresi Onkoloji çalışanlarında tükenmişlik Onkoloji çalışanlarında işlevsellik ve memnuniyet

4

5

6 Onkoloji İş Ortamı Stres Faktörleri Kanserin etrafındaki olumsuz atmosfer Tedavinin toksik doğası ve yan etkileri Mesleki riskler Kemoteropatik ve radyoaktif ajanlar İmmünitesi baskılanmış olan hastalardaki dirençli enfeksiyonlar Tedavi ekibinde fikir ayrılıkları doğuran kararlarında yaşanan çelişkiler Palyatif bakım ve son dönem bakıma ilişkin çözümlenmemiş sosyal ve etik iklim Hasta ve yakının sihirli beklentileri, aşırı duygusal tepkileri Kansere bilinçli ve bilinçaltı tepkiler Sosyal izolasyon

7 Tükenmişlik Tükenmişlik, iş yerindeki stresin sonucu olarak çalışanın, mesleğin özgün anlamı ve amacından kopması, hizmet götürdüğü insanlarla artık gerçekten ilgilenemiyor oluşu, kendini psikolojik olarak işinden geri çekmesi olarak tanımlanır.

8 Tükenmenin Evreleri I. EVRE Yüksek bir umutluluk, enerjide artma ve gerçekçi olmayan boyutlara varan mesleki beklentiler vardır. Kişi için mesleği her şeyin önündedir, uykusuzluğa, gergin çalışma ortamlarına, kendine ve yaşamın diğer yönlerine zamanını ve enerjisini ayıramayışına karşı üstün bir uyum sağlama çabasındadır.

9 Tükenmenin Evreleri II. EVRE İstek ve umutlulukta bir azalma olur. Daha önce zorlandığı ama aldırmadığı durumlardan rahatsız olmaya başlar. Mesleği kuramsal ve pratik tüm yönleri ile kişinin varoluşunu tamamen dolduramamıştır. İşten başka bir şey yapmıyor olmak sorgulanır.

10 Tükenmenin Evreleri III. EVRE Başkalarına yardım ve hizmet etmek için çalışan kişi insanları, sistemi, olumsuz çalışma koşullarını değiştirmenin çok zor olduğunu farkeder. Yoğun bir engellenmişlik duygusu başlar. Bu noktada 3 yoldan biri seçilmektedir. adaptif savunma ve başa çıkma stratejilerini harekete geçirme maladaptif savunmalar ve başa çıkma stratejileri ile tükenmişliğe ilerleme durumdan kendini çekme veya kaçınmadır.

11 Tükenmenin Evreleri IV. EVRE Derin duygusal kopma ya da kısırlaşma, Derin bir inançsızlık ve umutsuzluk, Mesleğini ekonomik ve sosyal güvence için sürdürme, ondan zevk almama durumu

12 Tükenmişliğin Belirtileri Fiziksel Yorgunluk Fiziksel tükenme Baş ağrısı GIS düzensizlikler Kilo kaybı Uykusuzluk HT, MI Ruhsal Anksiyete Depresyon Bıkkınlık Hayal kırıklığı Moralsizlik İrritabilite Öfke kontrolsüzlüğü Alkol ve madde kullanımı

13 Tükenmişliğin Belirtileri Mesleki Yabancılaşma İş değiştirme Olumsuzculuk İşe yaramama algısı Motivasyon azlığı Düşük iş performansı Hasta ve sağlık ekibi alyansında bozulma Hizmette nitelik ve nicelik düşüşü Sosyal Eş Aile Arkadaşlar Hobi ve uğraşılar

14 Tükenme Kavramının Boyutları Bireysel Zorlanma Boyutu; Duygusal tükenme Kişilerarası İlişki Boyutu; Duyarsızlaşma Kendini Değerlendirme Boyutu; Kişisel başarısızlık

15 Tükenme Kavramının Boyutları Bireysel Zorlanma Boyutu; Duygusal tükenme İş nedeniyle aşırı yüklenmiş olma ve duygusal ve fiziksel kaynakların boşalmış olduğu hissidir. İşten duygusal ve bilişsel olarak uzaklaşarak işteki aşırı yüklenmeyle başetmeyi sağlama yöntemidir. Tükenmişliğin en üzerinde durulan ve en özgül boyutudur.

16 Tükenme Kavramının Boyutları Kişilerarası İlişki Boyutu; Duyarsızlaşma Başkalarının iyi olmadığına inanış, olumsuzculuk İşe ve işteki ilişkilere karşı yabancılaşmayı içerir. İşin her boyutuna karşı olumsuz, katı, aşırı duyarsız tepkiler görülür. Duygudan yoksun biçimde tutum ve davranışlar gelişir. Onkoloji hastalarına yardımcı olurken karşılaşılabilecek şaşırtıcı ve ürkütücü yaşantılara karşı işe her yönden bir mesafe koyma çabasıdır.

17 Tükenme Kavramının Boyutları Kendini Değerlendirme Boyutu; Kişisel başarısızlık Üretkenlik, yeterlilik ve başedebilme duygularında kayıptır. Kaynağı yeterli bilgi, araçlar ve zamanın olmayışıdır. Sorunun başarı ile üstesinden gelememe ve kendini etkisiz ve yetersiz görme olarak tanımlanır. Kişinin işe karşı motivasyonu düşmüştür, kontrol eksikliği ve çaresizlik hisseder. Diğer boyutlarla ilişkili veya tamamen bağımsız olarak ortaya çıkabilir.

18 Tükenmişlik oranları Alanyazında onkoloji çalışanlarındaki tükenmişlik oranları Onkoloji çalışanlarında boyutlarına göre tükenmişlik Yüksek Duygusal Tükenme Yüksek Kişisel Başarısızlık Düşük Duyarsızlaşma En düşük ve Yüksek Oranlar % % 4 29 % 9 65

19 Tükenmişlik oranları Alacacıoğlu ve ark Psychooncology Onkoloji çalışanlarında boyutlarına göre tükenmişlik Hekim N (Oranlar) Hemşire N (Oranlar) Yüksek Duygusal Tükenme Yüksek Kişisel Başarısızlık Düşük Duyarsızlaşma 6 (% 7.8) 3 (% 5.4) 12 (% 15.6) 3 (%5.4) 77 (% 100) 56 (% 100)

20 Kaymak ve ark IPOS Burn out of the staff Paliative Medical oncology Psychiatry Burn out levels of psychiatry group are significantly different from palliative groups; p:

21 Tükenmişliğin Demografik Özellikleri Genç, Bekar *, Erkek *, Nörotiklik, Dayanıklılık ve özgüven eksikliği, Evlilik sorunları.

22 Onkoloji Çalışanlarında Tükenmişliğin Demografik Özellikleri Genç, Bekar, Erkek, Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olması (çocuk, ebeveyn), Fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarının farkındalığında düşüklük, Hekimliğin kompulsif üçlüsü; kuşku, suçluluk,sorumluluk, Erteleme, Dayanıklılık (sorumluluk, kontrol, başa çıkma) azlığı, Anlam

23 Tükenmişlikle İlişkili İş Ortamı Özellikleri İş yükü Kontrol Doyum Ortam Adalet Değerler Duygular

24 İş Ortamı İş yükü Kanser alanında ön plana çıkan bir faktör İşteki beklentilerin aşırılığı Kişisel zaman ve boş zamanın olmayışı Fiziksel yorgunluğun özel yaşantı planlarını engellemesi Hastaya, hastayla konuşmaya zaman olmayışı Özellikle psikolojik destek verememek Ölümle ilgili konuşamamak

25 İş Ortamı Kontrol Çalışmak için gerekli kaynaklar üzerinde kontrol yetersizliği En etkin şekilde işi sürdürmekle ilgili otorite yetersizliği Kişiler arası ilişki, iletişim ve yönetmeyle ilgili bilgi yetersizliği

26 İş Ortamı Doyum Maddi Sosyal Ağır şartlarda çalışıldığının görülmemesi Takdir edilmeme İletişim yetersizliği İç doyum Önemli bir şey yapıyor olmak İyi yapmak

27 İş Ortamı Ortam İş arkadaşlarıyla kişisel bağlantıyı kaybetme duygusu Ortamda övgü, konfor, mutluluk, şakalaşmanın yaşanması ekip olma hissini pekiştirir. İşte belirsizliklerin olması (görev tanımı, hedefler,..) Ölüm anında doktorun olmayışı

28 İş Ortamı Adalet İtibarlı hissettirir. Kendilik değerini artırır. Beklentiler ve kaynaklar arasında oransızlık karşımıza çıkar. Tedavilerin maddi yükü tereddüt oluşturur. Hak edilen terfilerin gerçekleşmeyişi özellikle ülkemize özgü bir sorundur.

29 İş Ortamı Değerler Yaptıkları işi etik bulmadıklarında ve ya kendi değerleriyle örtüşmediğinde sorun oluşturur. Kariyer planları ve örgütlenme arasında bir uyumsuzluk olması zorlanmaya neden olur. Yüksek kaliteli hizmet ve giderlerin kısıtlanması aynı anda mümkün olması zor durumlardır.

30 İş Ortamı Duygular Bir yandan kendi duygularını belli etmemek bir yandan empatik olmak Hasta, talepkar, ölüme giden biriyle iletişim kurmanın zorluğu Özellikle genç ve çocuk hastayla çalışmanın zorluğu Hasta ve aile yaşam sonuna hazırlama Hasta ve ailesinden gelen olumsuz geribildirim Çok sayıda ölüm yaşamak ve DNR kararlarının zorluğu Etik ve moral değerler Etkisiz hissetme Ölmüş beden üzerinde müdahale ve hazırlık

31 Tükenmişlik Tükenmişliğin getirdikleri: Yetersiz hasta bakımı Kazalar Tıbbi yanlışlar Hasta memnuniyetsizliği Taburculuk sonrası geç iyileşme Sağlıkta bozulma * İş bırakma

32 Çalışanı İşlevsel ve Memnun Tutabilmek İşe angaje olmak Manevi doyum

33 İşe angaje olmak Kendini gerçekleştirmenin sürekli ve olumlu duygusal motivasyonudur. Zindelik, adanma, tutku ile karakterizedir İşe angaje olmak; iş yükünü uzun süre taşıyabilme, seçme, kontrol, yeterli tanınma, haz, destekleyici iş ortamı, tarafsız, adil, anlamlı, değerli emek duyguları ile ilişkilidir.

34 İşe angaje olmak Tükenmişlik Olumsuz yaşantılar İşe angaje olmak Olumlu yaşantılar Tükenme Duyarsızlaşma Yararsız olma Enerji Katılım Yararlı Olma

35 Manevi Doyum Başkalarına yardımcı olmanın getirdiği hazdır. Etkili olma nın tasviridir. Fedakarlığın getirdiği yorgunluk ve fedakarlığın getirdiği doyum arasında bir denge olmalıdır. Bir kişinin düşünceleri olumlu materyalle yapılandığında kişinin gelişimi artabilir. Bu gelişim için cefayı anlamı bağlamında, fedakarlığı da güç olarak görmek gerekir. Bunu sürdürmek de dünyanın iyi ve düzgün bir yer olduğu altta yatan inancıyla mümkün olabilmektedir.

36

37 Bireysel Sağlık Fiziksel Psikolojik Duygusal Manevi

38 Bireysel Sağlık Yeterlilik, kontrol, memnuniyet Takım felsefesi, inşası ve desteği Hastalık, ölüm ve yaşamın sonu hizmetleriyle ilgili ve yaşamdaki roller ile ilgili bir felsefe geliştirmek Farkındalık

39 Yaşam tarzı yönetimi Kişisel hedeflerin belirlenmesi, kariyer hedefleri, Stresörlerin tanımlanması ve başedilmesi Kişisel yaşam ve iş yaşamı arasında denge İş dışındaki anlam, başarı ve gelişme Yaratıcılık, hobiler, egzersiz

40 Yaşam tarzı yönetimi En önceliğimiz nedir? Nerede yeri doldurulamayız? Neyi veya kimi ihmal ediyoruz? Geçen yılı yeniden yaşasaydık nasıl olurdu? Önümüzdeki on yılda ne yaşamaktan hoşlanağım? Ne olmasından korkarım? İlişkilerim nasıl? Derindeki düşüncelerimi anlamak için zaman ayırıyor muyum?

41 İş Ortamı İş Ortamını İyileştirme Yöntemleri İletişim Eğitimleri Erken Dönem Geç Dönem Mesleki Eğitim Grup Müdahaleleri

42 Sonuç Onkoloji hizmetleri; hem zorlayıcı hem de doyuma ulaştıran bir iş alanıdır. Zorlanma ve sonuçları iyi izlenmeli ve ele alınmalıdır. İş yeri düzenlemelerinin yanısıra çalışanların kişisel sağlık programlarına katılmaları konusunda kendi sorumluluklarını üstlenmeleri sağlanmalıdır.

43

TÜKENMİŞLİK VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ. Dr. Leman KUTLU İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

TÜKENMİŞLİK VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ. Dr. Leman KUTLU İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı TÜKENMİŞLİK VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Dr. Leman KUTLU İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ÖZET Tükenmişlik insana hizmetin ön planda olduğu meslek gruplarında daha

Detaylı

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ELEMANLARININ SAĞLIKLA ĐLĐNTĐLĐ YAŞAM KALĐTESĐ

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ELEMANLARININ SAĞLIKLA ĐLĐNTĐLĐ YAŞAM KALĐTESĐ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVĐREN TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ELEMANLARININ SAĞLIKLA ĐLĐNTĐLĐ YAŞAM KALĐTESĐ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MİZAH TARZLARI İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI

Detaylı

MOBBİNG (YILDIRMA) DAVRANIŞLARININ TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

MOBBİNG (YILDIRMA) DAVRANIŞLARININ TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ MOBBİNG (YILDIRMA) DAVRANIŞLARININ TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Esin ÇAKIROĞLU 1, Dilaver TENGİLİMOĞLU 2 Özet Bu araştırma, mobbing davranışlarının tıbbi sekreterlerin tükenmişliği üzerine

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ Hazırlayan: Aysun (KARABIYIK) ÖZİPEK Danışman: Yrd.Doç. Dr. Vildan ONUR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ: İŞLE BÜTÜNLEŞME. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ: İŞLE BÜTÜNLEŞME. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com 22 TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ: İŞLE BÜTÜNLEŞME Kadir ARDIÇ * Sema POLATCI ** ÖZ Tükenmişlik sendromu (burnout) bilgi çağının önemli sorunlarından birisidir. Bu sendrom iş talepleri ile

Detaylı

BANKA ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

BANKA ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH (JRTR) 2014, 1 (2) BANKA ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA www.jrtr.org Arzu GÜRDOĞAN 1 Selma ATABEY 2 1 Muğla Sıtkı Koçman

Detaylı

DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER

DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER Ali Kemal ARMUTCUK Ocak 2010 DENİZLİ ii iii DENİZLİ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTA

Detaylı

KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI

KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KADIN DANIŞMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL TRAVMA VE İLİŞKİLİ SORUNLARI Aslıhan AKATLI MERTAN Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ

OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Journal of Yasar University 2010 17(5) 2922 2937 OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ Engin ÜNGÜREN a Hulusi DOĞAN b Mehmet ÖZMEN c Ömer Akgün TEKİN d ÖZET Tükenmişlik sendromu

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi

İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi İŞ STRESİ YÖNETİMİ EL KİTABI İŞ STRESİ: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi Prof. Dr. Serpil AYTAÇ Uludağ Üniversitesi İİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

A RELATIONSHIP ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOLESS AND BURNOUT LEVEL: SAMPLE FROM A STATE UNIVERSITY

A RELATIONSHIP ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOLESS AND BURNOUT LEVEL: SAMPLE FROM A STATE UNIVERSITY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.481-497. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ADANA İLİ ÖRNEĞİ)

Detaylı

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Hazırlayan : Serkan AKTEN Danışman: Yrd. Doç.Dr. Birol YİĞİT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim

Detaylı

RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ BASIN BÜLTENİ: 28.04.2014. Değerli Basın Mensuplarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız ve Türkiye nin Baştacı Çalışanlarımız.

RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ BASIN BÜLTENİ: 28.04.2014. Değerli Basın Mensuplarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız ve Türkiye nin Baştacı Çalışanlarımız. BASIN BÜLTENİ: 28.04.2014, Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi KONU: İŞYERİ PSİKOLOĞU HEMEN, ŞİMDİ #İşyeriPsikoloğu (28 Nisan Pazartesi TT) Değerli Basın Mensuplarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız ve Türkiye

Detaylı

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 61-85. ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN * Ali

Detaylı

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 541-561 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA BURNOUT SYNDROME: AN IMPORTANT PROBLEM TODAY,

Detaylı

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI STRESİN BİREYSEL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZEL BİR MOBİLYA FABRİKASINDA ÇALIŞAN PERSONEL

Detaylı

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışanların olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri, Psikososyal

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı

Ramazan BEDİR YÜKSEK LİSANS TEZİ. Danışman Yrd. Doç. Dr. MEHİBE AKANDERE

Ramazan BEDİR YÜKSEK LİSANS TEZİ. Danışman Yrd. Doç. Dr. MEHİBE AKANDERE T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAEKWONDO MİLLİ TAKIM SPORCULARININ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN BAŞARIYA ETKİSİ Ramazan BEDİR YÜKSEK LİSANS TEZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD

ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD ÖĞR.GÖR.DR.BİRGÜL ÖZKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD Günümüzde kanser tedavisinde yaygın olarak cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı