TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ"

Transkript

1 TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014

2 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme Kanserinin Doğal Seyri TNMK de Yerel-Bölgesel Tedaviler TNMK de Radyoterapinin Yeri

3 MEME KANSERİNDE RADYOTERAPİNİN YERİ

4 Erken evre meme kanserinde: MKC + RT, mastektomiye alternatif

5 hasta, 17 çalışma, %67 pn0, Tüm meme RT

6

7

8 Postmastektomi Radyoterapi Cerrahi ve/veya KT sonrası LK için önemli role sahip

9 hasta 46 çalışma (8500 mastektomi), PMRT meme kanserinde lokal yinelemede azalma Nod negatif Nod pozitif pn+ absolü LY azalması 1-3 LN + (%4 vs %16) vs 4+ (%12 vs %26) BENZER

10 hasta, 46 çalışma PMRT ile meme kanseri ölüm riskinde azalma Nod negatif Nod pozitif

11 ASCO PMRT Kılavuzu: Tm boyutu ve nodal hastalığa dayanır Tm >5 cm, 4+ aksiller LN+, Pozitif cerrahi sınır Biolojik subtipler dikkate alınmamıştır.

12 TNMK nin DOĞASININ FARKI NE?

13 IHK: ER (-), PR (-), HER2 (-) Bazal-benzeri tm ile eşanlamlı kullanılmakta, ancak gen farklı Tüm meme kanserlerinin %20 si 40 yaş altında sık Genelde invaziv duktal karsinom, medüller karsinom BRCA mutasyonu %20 hastada (+) (BRCA1)

14 Hızlı büyüme paternine sahip, genelde >2 cm Yüksek mitotik indeks Yüksek histolojik derece Aksiller LN tutulumu sık Tedavi seçenekleri sınırlı

15 Diğer meme subtiplerine göre (HR +, HER2 +) daha agresif Erken yineleme Yüksek viseral organ ve beyin met Kötü prognoz

16 LBY ve reseptör ilişkisi review 15 çalışma, 7174 hasta Luminal tip daha az LBY vs TNMK Genel SK hasta NCC Network HR (+) HER2 ( ) vs TNMK Daha kötü meme kanseri spesifik SK Daha kötü genel SK Tanı sonrası ilk 2 yılda artmış ölüm Hastalıksız SK Lin NU, Cancer 2012; 118:5463 Lowery AJ,et al. Breast Cancer Res Treat 2012; 133:

17 TNMK de LBY paterni karakteristiktir: Tanıdan sonraki ilk 2 yılda hızlı artış, 2-3 yılda pik Sonraki 5 yılda azalır ve çok düşük yineleme oranı Diğer subtiplerin aksine, 8 yıllık yinelemesiz dönem sonrası yineleme az Wang J, Surg Oncol Dec;22(4):247-55

18 EN İYİ ADJUVAN TEDAVİ NASIL DÜZENLENİR?

19 Meme kanseri, Farklı klinik davranış ve tedavi cevapları olan moleküler subtipleri içeren heterojen hastalık Güncel olarak tedavi kararı: Tm boyutu LN durumu Histolojik derece Reseptör ve Her 2 durumu Moleküler alt tiplere göre değerlendirme yok

20 TNMK de sistemik tedaviler sınırlı olması Yerel Bölgesel Tedavilerin önemini vurgular

21 TNMK de OPTİMAL YEREL BÖLGESEL TEDAVİ NEDİR?

22 Cerrahi eksizyon TNMK genelde unifokal, (-) CS ile MKC için iyi aday LBY yineleme riski diğer subtiplere göre fazla Paradigma:LBK, TNMK de MKT ile mastektomi eşit mi?

23 RT, meme kanseri tedavisinin temel öğelerindendir TNMK de RT nin kullanımı diğer subtiplerle benzer RT ye cevap heterojen (Farklı biolojik subtipler nedeniyle) MRM sonrası LBY, TNMK de tm boyutu ve LN ile ilişkisiz MRM sonrası LB tedavi kararı için bu faktörler yeterli değil

24 TNMK nin RT ye cevap heterojen: Yüksek proliferatif potansiyel(+) RADYODİRENÇ ER ekspresyonu Azalmış hc siklus durasyonuna neden RT nedenli DNA hasar tamiri için gereken süre azalır ER (-) durumda: Yavaşlamış hc siklusunda DNA tamiri DİRENÇ BRCA1: Çift zincir kırıklarının tamirinde rol oynar TNMK de BRCA-1 mutasyonu sıktır BRCA-1 mutasyonu DNA tamir kapasitesi azalır DUYARLILIK

25 TNMK de CERRAHİ TİPİ ve ADJUVAN RADYOTERAPİ İLİŞKİSİ

26 MKT, operabl meme kanserinde kabul edilmiş modalite MKT için daha iyi aday TNMK genişleyen büyüme paterni (+) (yaygın intraduktal yayılım aksine) TNMK: Agresif yapısı, LBY yinelemelerin yüksek oranı DAHA AGRESİF CERRAHİ??? LBK açısından MKT vs MRM karşılaştıran çalışmalar (+)

27 753 evre I- III MKC+RT : HR Durumuna göre gruplama(98tnmk) 5 yıllık LBY de fark yok (2.3% - 4.6%)

28 Pennsylvania Ünv, 519 MKT uygulanmış Evre I-II (T1-2N0-1M0) (%17 TNMK) Lokal Yineleme * TNMK, LY için artmış risk faktörü

29 1223 MKT (+) T1-T2 N0-3 Lokal yineleme: Adjuvan KT %46, HT %77 Transtuzumab yok Lokal yineleme için risk faktörleri:

30 482 hasta (117 TNMK), T1-2,N1 erken evre meme kanseri Meme koruyucu cerrahi ve RT TNMK vs non-tnmk TNMK bağımsız prediktör UM ve kanser spesifik SK için

31 567 hasta meme kanseri (% 9.3 TNMK) MKC +RT (Meme ± PL ( 4 LN+) TNMK vs non-tnmk : Lokal kontrol oranları benzer. MVA: TNMK varlığı ve Nodal durum Bu hastalar, konservatif tedavilere uygun, ANCAK daha agresif sistemik tedavi!!!

32 TNMK de yinelemeye moleküler subtiplerin etkisi 17 çalışma MKT uygulanmış TNMK vs non-tnmk

33 TNMK de yinelemeye lokal tedavilerin etkisi 8 çalışmada TNMKde MKT vs MRM

34 TNMK DE POSTMASTEKTOMİ RADYOTERAPİNİN YERİ

35 646 evre T1-2 N0 TNMK, MSKCC de MKC+RT vs MRM (PMRT yok) %80 hastada adj KT + T1-2N0 TNMK de MKT vs MRM: LBK, UM, GSK fark yok

36 DBCG 82b-c 1241 yüksek riskli (LN+ / > 5 cm tm / cilt-fasya inv+) Mastektomi ± PMRT, Medyan izlem 17 yıl PMRT uygulanmış İyi prognostik grupta (HR+, Her2 -) SK artışı (+) TNMK grubunda:

37 DBCG 82b-c 1241 yüksek riskli (LN+ / > 5 cm tm / cilt-fasya inv+) Mastektomi ± PMRT, Medyan izlem 17 yıl PMRT uygulanmış İyi prognostik grupta (HR+, Her2 -) SK artışı (+) TNMK grubunda: LBY: Nodal durum ve tm boyutundan bağımsız TNMK olmak önemli!!!

38 yıllarında 390 TNMK, retrospektif çalışma MRM sonrası T1-2 N0-1 (%79 N0) (PMRT uygulanmamış) %86 hastada KT (+) LBY prediktif faktörler araştırılmıştır. 5 yıllık sonuçlar: LY: % 5.4 BY : % 4.7 LBY: % 10.1 UY: % 13.4

39 LBY risk faktörleri: Yaş < LN LVI varlığı Grade 3 tm %81 %25 %4 * 3 LN (+) olanlarda BY yüksek (%18) vs 1-2 / 0-2 LN+ ** BY (+) olanlarda UM gelişmesi %59

40 MRM sonrası adj KT alan T1-2N0-1 TNMK LBY olanlarda UM riski yüksek Risk faktörleri olan erken evre TNMK de PMRT gözönünde bulundurulmalı PMRT önerileri LBY riski yüksek olanlar (>%20): PMRT kesinlikle önerilmeli!

41 Kanada, 768 hasta T1-2N0 TNMK MRM (RT siz) vs MKC +RT Medyan izlem 7.2 yıl MRM sonrası LBY RT (-) ise: 2.5 kat daha fazla (%4 vs %10) RT (+) ise: Aynı GSK ve UM fark yok

42 MRM (RTsiz), T1-2N0 TNMK lilerde artmış LBY ilişkili tek faktör TNMK de cerrahi tipi LK için kritik değil, ÖNEMLİ OLAN RT UYGULANMASIDIR

43 Prospektif randomize çok merkezli çalışma 681, TNMK evre I-II (%86 pn0) Mastektomi sonrası KT vs KT+RT Medyan izlem: 86.5 ay

44 Prospektif randomize çok merkezli çalışma 681, TNMK evre I-II (%86 pn0) Mastektomi sonrası KT vs KT+RT Medyan izlem: 86.5 ay Erken evre TNMK de mastektomi sonrası KT ye RT eklenmesi ile LK ve SK artışı (+)

45 Sonuç: TNMK hızlı büyüyen lokal agresif tümör Mutlaka MRM gibi agresif cerrahi önermesi yanlıştır MKC+RT = MRM tüm hastalar için aynı değildir PMRT, < 5 cm, N0 hastalara uygulanmaz konsensusu tartışmalıdır Moleküler alt tiplere göre tedaviler için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır

46

47

48

49 2 randomize çalışmada rejyonel nodlara RT LBY azalma sağladığı ve SK da artış (4 ve üzeri) gösterilmiştir: National Cancer Institute of Cancer Clinical Trials Group (NCIC-CTG) MA.20: 1800 hasta ( %5 inde 4 ve üzeri LN+): Tüm meme RT vs Tüm meme + Rejyonel RT Eklenen bölgesel RT ile 5 yıllık HSK da düzelme: %90 vs %84; p = yıllık GSK da düzelme (NS) : % 92 vs %91; p = 0.07 Gr 2 ve üzeri pnömonide artış: %1.3 vs %0.2 Lenfödemde artış: %7 vs %4 Whelan TJ, J Clin Oncol 2011; 29s:abstr LBA1003. European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC 22922/10925) 4000 hasta pn+ veya yüksek risk pn0 santral/medial yerleşimli tmler Tüm meme RT + Rejyonel RT ± MI ve medial supraklavikuler nodlar (IM-MS) 10 yıllık sonuçlarda eklenen IM-MS alanlarla GSK da sınırda düzelme: %82.3 vs %80.7 Anlamlı HSK düzelmesi : % 72 vs %69 Anlamlı metastazsız SK düzelmesi: %78 vs %75 Poortmans P, Abstr BA2. European Society of Medical Oncology Annual Meeting 2013

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi?

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Dr. Arzu Yaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji BD Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Değerli Meslektaşlarım, Bu eğitim modülü, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun (MHDF) Kanserle Savaş

Detaylı

meme sağlığı dergisi THE JOURNAL OF BREAST HEALTH

meme sağlığı dergisi THE JOURNAL OF BREAST HEALTH P 001 MEME KANSERLİ HASTALARDA ANJIOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM POLİMORFİZMİ VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ Arzu YAREN (5), Sebahat TURGUT (2), Raziye KURŞUNLUOĞLU (2), İlhan ÖZTOP (1), Gunfer TURGUT (2), Serkan

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER REVIEW/DERLEME MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER Ayfer Haydaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir PREDICTIVE MOLECULAR

Detaylı

MEME KANSERİNDE TANI*

MEME KANSERİNDE TANI* MEME KANSERİNDE TANI* Oturum başkanları: Abdullah İğci 1,Mehtap Tunacı 2 Konular: - Tanı Basamakları / Zafer Utkan 3 - Radyoloji / Gül Esen 4 - Patoloji / Ekrem Yavuz 5 Raportör: Ayşenur Oktay 6 Dergi

Detaylı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Evre I Seminom İzlem Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Klinik Evre I Seminoma Tedavi alternatifleri İzlem Adjuvant Radyasyon tedavisi Adjuvant Kemoterapi Kür tedavi

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL)

MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL) MEME KANSERİ TEDAVİ ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI (30.MART.2012 TOPKAPI ERESİN OTEL, İSTANBUL) Prof. Dr. Adnan Aydıner, Doç. Dr. Hasan Karanlık, Uz. Dr. Fatma Şen ÖNERİ DÜZEYLERİ Öneri 1 Öneri 2A Öneri

Detaylı

ERKEN EVRE MEME KANSERİ

ERKEN EVRE MEME KANSERİ ERKEN EVRE MEME KANSERİ CERRAHİ TEDAVİDE YENİLİKLER Dr Savaş Koçak 20. Ulusal Kanser Kongresi 20 Nisan 2013 Dr Savaş Koçak ın ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi ile maddi ilişkisi yoktur ERKEN EVRE MEME KANSERİ

Detaylı

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Açta Oncologica Turcica 2006; 39: 8 0-8 4 Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık

Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(2):88-92 doi: 10.5505/tjoncol.2012.0121 OLGU SUNUMU CASE REPORT Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık Primary breast lymphoma; disease recurrence Hüseyin KADIOĞLU, 1 Serap

Detaylı

I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU

I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU Editör Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu 1 I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU Ağustos 2007 Prof. Dr. Ayfer HAYDAROĞLU Yazışma Adresi : Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM

HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM HER2 POZİTİF HASTALIĞA YAKLAŞIM Dr.Merih Güray Durak DEÜTF Patoloji ABD 9.Ekim.2014 İzmir Meme Hastalıkları Derneği Bilimsel Toplantısı Meme Kanserinde HER2 HER2 (human epidermal growth factor receptor

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI 1. Programlanmış hücre ölümünde (otofaji), hücrenin aşağıdaki organellerinden hangisi rol oynar? A) Mitokondri B) Golgi cisimciği C) Hücre membranı D) Ribozom E)

Detaylı

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD RP mi? Yoksa RT mi? Retrospektif çalışma Erken prostat kanserinde 2600 hastada RP

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP

BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2014-4, Sayfa 113-122 Derleme BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ: TANI, TEDAVİ, TAKİP BORDERLİNE OVARİAN TUMORS: DİAGNOSİS, TREATMENT & FOLLOW-UP Muzaffer Sancı 1, Kemal Güngördük

Detaylı

Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Prostat Kanserinde nsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Reseptör Ekspresyonunun Prognostik Önemi Aylin

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD

UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD S29: Melis Gültekin- Hacettepe Ün- Klivus kordomalarında robotik SRS sonuçlarımız Yerleşim yeri üst-orta klivus, alt

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen,

Detaylı