TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ"

Transkript

1 TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi Nisan BALIKESİR Özet TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ İ.Murat EREKE İ.T.Ü. Makina Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı-İSTANBUL Taşıt gövde ve parçalarının günümüz konseptine uygun tasarımında yeni teknikler kullanmak suretiyle marka yaratma önem kazanmıştır. Daha kısa sürede daha ucuza ve daha kaliteli üretim yapmanın yolu teknolojiyi verimli kullanmaktan geçmektedir. Ürün geliştirmede, tasarımdan üretim açamasına varıncaya kadar muhtelif çözümler günümüzde yeni teknikler kullanılmak suretiyle tasarım mühendislerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu çalışmada, günümüz teknolojisinden de yararlanılarak yeni bir taşıt modeli geliştirirken kullanılması gereken ileri tasarım teknikleri ve sistematiği ele alınmıştır. Anahtar Kelime: Sanal Prototipleme, hızlı prototipleme Abstract Modern design techniques primarily consist of finite element analysis of the vehicle body in a computational media. In this study, modern design techniques such as revers engineering, virtual prototyping, rapid prototyping, rapid tooling, CAE, CAD and CAM has been explained. In other words, as a result of this study, the methods have been compared to the classical and modern design techniques. 1. GİRİŞ Taşıt gövde ve parçalarının günümüz konseptine uygun tasarımında yeni teknikler kullanmak suretiyle marka yaratma önem kazanmıştır. Daha kısa sürede daha ucuza ve daha kaliteli üretim yapmanın yolu teknolojiyi verimli kullanmaktan geçmektedir. Ürün geliştirmede, tasarımdan üretim aşamasına varıncaya kadar muhtelif çözümler günümüzde yeni teknikler kullanılmak suretiyle tasarım mühendislerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu tekniklerin başında sanal prototipleme, görsel (hızlı) prototipleme, hızlı kalıplama gelmekte, bu aşamaları mühendislik, sanal analiz ve testler takip etmektedir. Bugünün tasarım sürecine bakıldığında üç boyutlu optik tarama ve sayısallaştırma (revers engineering), bilgisayar destekli tasarım (CAD), sanal prototipleme (virtual prototyping), hızlı prototipleme (rapid prototyping), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve Test ile bilgisayar destekli imalat (CAM) ve nihayet seri üretim aşamalarının bulunduğu bir sistem görülmektedir. Bu çalışmada, günümüz teknolojisinin sunduğu olanaklar çerçevesinde yeni bir taşıt modeli y ada mevcut bir modelin değişik versiyonlarını geliştirirken kullanılması gereken ileri tasarım teknikleri ve sistematiği tanıtılmaya çalışılacaktır. 2. ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ Bu bölümde ürün geliştirme sürecinin otomotiv endüstrisindeki uygulaması açıklanmış, konvansiyonel yöntemden günümüz modern yöntemlere geçiş açıklanmıştır. Taşıt tasarımı ile 27

2 ilgili gelişmede konvansiyonel hesap yöntemlerinin birçok eksiğini kapatma açısından sayısal yöntemler önemli bir yardımcı unsurdur. Bu yöntemlerin gerçek anlamda avantajlı olabilmesi, kendine özgü şartlarının yerine getirilmesine, doğru kullanılmasına ve taşıtın geliştirilmesiyle ilgili prosese hatasız entegre edilmesine bağlıdır. Sayısal yöntemler tek başına taşıt gövdesini geliştirmeye yetmez. Bu metodlar sağlam bir baz oluşturmayı, geliştirme süresini kısaltmayı, hatalı gelişmeden kaçınmayı, böylece zaman, malzeme ve personel masrafından tasarrufta bulunmayı sağlar. Bunlara ilave olarak yeni modelleri yeni malzemelerle tamamen teorik olarak denemeye ve böylece yeni gelişmelere ışık tutmaya da yarar. Sayısal yöntemlerin avantajları ana başlıklar altında, tüm yapıların modellenmesi, statik, dinamik, akustik, nonlineer ve termal problemlerin hepsinin ele alınabilmesi, başlıca malzeme teorilerinin tarif edilebilmesi, sonuçların emniyetli bir şekilde tekrarlanabilir nitelikte olması, hızlı biçimde alternatif hesaplamaların yapılabilmesi ve modele hakim olabilme imkanı sağlaması olarak sayılabilir Konvansiyonel Geliştirme Süreci Şekil 2.1'de hem tipik bir konvansiyonel geliştirme süreci, hem de mukayeseli olarak sayısal yöntem kullanılarak yapılan geliştirme süreci görülmektedir. Pazar araştırmasını takiben yeni modelin geliştirilmesi ile ilgili çalışma başlar. Konvansiyonel geliştirme sürecinde ilk önce alternatif teklifler üzerinde çalışılır. Bu aşamada maliyet analizleri, mevcut imal edilmiş benzer taşıtlarla subjektif mukayeseleri, tamamen tecrübeye ve amprik karar mekanizmalarına dayanarak yapılır. Bu ön çalışma sonucu ilk prototip yapımı için hazırlıklara geçilir ve resimleri çizilir. Süreç bir nevi deneme yanılma yöntemi ile geliştiği için ilk prototipin denenmesi ve incelenmesi sonucu modelde ikinci bir prototipin yeniden imalini gerektirecek eksiklik ve yanlışlıklar çıkar. Bu bakımdan o modele ait spesifik bilgi birikimi çok sayıda ve pahalıya malolan deney araçları yardımıyla kazanılır. İmalata karar verme aşamasına gelindişinde oldukça uzun bir zaman geçmiş olmaktadır. Bunun dışında bir başka dezavantaj da geliştirme sürecinin çok uzun zaman olması ve pahalıya mal olması yüzünden daha çok sayıda alternatif modelin ayrıntılı olarak incelenememisidir Bilgisayar Destekli Geliştirme Süreci Şekil 2.1. deki gibi bir karoseri sonlu eleman modeli, ya teknik resim üzerinden üretilir, ya da CAD programları yardımıyla bilgisayar üzerinden yaratılır. Preprocessing programları yardımıyla model daha sonra istenen biçimde alt yapılara bölünebilir. Şekilde görülen karoseri modeli, adet eleman ve adet düğüm noktasından oluşmuştur. Statik problemi olarak çözümde yaklaşık bilinmeyen vardır. Şekil 2.1. Komple Karoseri Modeli Bilgisayar destekli geliştirme sürecinde ise (Şekil 2.2) daha ilk aşamada hem daha çok teklif incelenebilmekte, hem de bilgisayar analizi yardımı ile teklifler daha ayrıntılı olarak araştırılmaktadır. Bunun en önemli avantajı ise tatmin edici bulunmayan çözümlerin daha ilk adımda elimine edilebilme imkanının olmasıdır. 28

3 Başlangıçta yapılan ayrıntılı analiz sonucu prototip imalinde ve sayısında da tasarruf sağlanır ve birçok çalışma minimuma indirgenir. Sayısal yöntemlerin kullanılması sonucu deney mühendisleri de bir takım gereksiz çalışmadan kurtulur ve daha önemli problemlerin çözümü için vakit ayırır ve konsantre olurlar. Bugün otomotiv sektöründe, CAD/CAM konusundaki gelişmelerin paralelinde hafıza ve grafik açıdan son derece gelişmiş programlar ve bilgisayarlar veya iş istasyonları tasarımcıların hizmetine sunulmuştur. Başka modellerin geliştirilmesi veya bir modelin varyasyonlarının hesaplanması gibi keyfiyetlerde databank'a sık sık başvurulur. Özel bir organizasyon programı databank'ın kullanımının geliştirilmesini yönlendirebilir. Her sayısal çözüm yöntemininin mutlaka bir sonucu vardır. Çok sayıda data girişi yüzünden her zaman hata yapma ihtimali olduğu için bu sonuçlar dikkatlice değerlerdirilmeli ve deney sonuçları ile karşılaştırılmalıdır. Zira ölçüm neticelerine göre %30 kadar daha az deformasyon miktarları bulunabilmektedir. Sayısal yöntemlerle bulunan sonuçlar daima gerçek sonuçlardan bir miktar daha katıdır. Bunun sebebi yöntemdeki hata kaynaklarıdır. Şekil 2.2 Tasarımla ilgili karşılaştırma 3. TASARIM SÜRECİ Ürün Geliştirme süreci genel olarak, ürünün endüstriyel tasarımının oluşturulmasının ardından, gerekli mühendislik çalışmalarının tamamlanması, ve üretim aşamasına gelinmesi 29

4 olarak özetlenebilirse de, gelişen teknoloji bu süreçte pek çok yeniligi de beraberinde getirmektedir. Doğal olarak söz konusu bu yeniliklerin hedefi, üretim maliyetlerini düşürmek, üretim zamanını azaltmak, bunları gerçekleştirirken de ürün kalitesini yükseltmek üzerine kuruludur. Bu hedefi gerçekleştirmek için izlenecek yol, tasarım ve mühendislik zamanlarını en aza indirmek, güncel sistem entegrasyonunun bir gereği olan bilgisayar ortamının esnekliği ile imkanlarını en iyi şekilde kullanmak ve sayısal ortamın bu sürecini arttırmak olmalıdır. Bu yenilikler, ürün geliştirme sürecine çok farklı yaklaşımları ve imkanları da beraberinde getirmiştir. Yukarıda yapılan genellemeye kıyasla işlem sayısının artmış gibi gözükmesinin nedeni, daha önce geleneksel yöntemler doğrultusunda "deneme-yanılma" metotları ile fiziksel dünyada gerçekleştirilen zaman kaybına ek olarak, ürün maliyetlerine de büyük bir yük getiren bazı yöntemlerin sayısal ortama dahil edilmesidir. Böylelikle teknolojinin sağladigi güç daha iyi değerlendirilebilmekte ve olumlu etkisi doğrudan üretim verimine yansımaktadir. Güncel ürün geliştirme sürecine bakıldığında endüstriyel tasarım, 3 Boyutlu Optik Tarama ve Sayısallastırma (Reverse Engineering), Bilgisayar Destekli Mekanik Tasarım (CAD), Sanal Prototipleme (Virtual Prototyping), Hızlı Prototipleme (Rapid Prototyping), Hızlı Kalıpçılık (Rapid Tooling), Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) ve Test, Bilgisayar Destekli Imalat (CAM), ve sonuçta Seri Üretim basamaklarından oluşan bir sistem ile karşılaşılır. Bu sistemin parçalari birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmış değildir, düzenli bir sıra izlemeyebilir, ve de her ürün geliştirme süreci için projenin yapısına göre değisiklikler gösterebilir. Sistemin çabuk işleyebilirliği, sistemi oluşturan parçaların esnekligine ve de birbirleri ile olan veri alişverişine dayandığından, çoğu zaman süreç içinde geri dönüşler karşılıklı bilgi alışverişine dayanan, projenin iyileştirilmesine yönelik değişiklikler sıklıkla yaşanır. Söz konusu süreç birbirini takip eden seri işlem basamaklarından değil, beraber ve eş zamanlı ilerleyen bir operasyon bütününden oluşmaktadır. Süreci oluşturan operasyonlara göre kullanılan donanım ve yazılımlar için pek çok noktada çeşitli alternatiflerin söz konusu olduğu görülmektedir D Tarama sistemleri Optik 3 Boyutlu Tarama alanında araştırma ve geliştirme konusundaki çeşitli uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için 10 yıldan uzun bir süredir gelişmekte ve ilerlemekte olan topometrik ve fotogrametrik tekniklerin esas alındığı gelişmiş 3 boyutlu tarama sistemler mühendislerin kullanımına sunulmaktadır. Bu sistemler artık, modüler ve esnek sistem tertibatına, kolay kullanıma, Projeksiyon ünitesine, hızlı veri edinimi imkanlarına, yüksek çözünürlüğe sahip dijital kameralara, parça geometrisini kullanarak veri hizalama imkanına, değişken ölçüm alanları ve üçgenleştirme açıları, muhtelif ölçüm alanlarına varan standart ölçüm alanlarına ve ölçüm alan seçeneklerine, birçoğunda karbon fiber gövde; düşük sensör ağırlığı, gerçek renk seçeneği gibi özelliklere sahiptirler. 3 Boyutlu Tarama Teknolojilerinin çalışma prensibine göre, taranması istenen parçanın üzerine sistemdeki projektör yardımıyla ışık düşürülür ve parça yüksek çözünürlüklü bir dijital kamera ile çekilir. Elde edilen imajlar, sistemin kullandığı özel yazılımla çeşitli metodları esas alarak işlenir, ve parça yüzeylerini oluşturan noktaların koordinatlarına ulaşılır. Şekil Boyutlu Tarama Düzeni 30

5 3.2. SANAL PROTOTİPLEME Sanal prototiplemede muhtelif yazılımlar kullanılmaktadır. Bunlar arasında PAM-X (Shock, Crash, Flow, Cem, Cast/Simulor, Stamp) yazılımları ile tasarım ve imalata yönelik özel çözümleyicileri geniş bir yelpazede sağlamaktadır. Ayrıca çarpışma simülasyonu, Hava yastıkları, Emniyet kemerleri ve mankenler kullanılarak araç içindeki yolcuların güvenliğini test eden, Yüksek hızlı çarpışmalar için kullanılan, Karmaşık mekanik sistemlerin performansı, tasarımı ve optimizasyonu için kullanılan, yarış arabalarında kullanılan katmanlı kompozit yapıların tasarımında ve analizlerinde kullanılan, Özellikle otomotiv sektöründe tüm CAE proseslerinin yaratılması, prosesin ve standartların tekrarlanabilir duruma getirilmesi ile otomotiv CAE proseslerin minimize edilmesini sağlayan arabirim yazılımları bu gruba girmektedir. Şekil 3.2 Sanal Prototipleme B-Sütunu Ayrıntılı döküm simülasyon yazılımı, Doldurma, katılaşma, faz değişimi ve kalıpların soğuması gibi evreleri içerirken dökümhaneler için endüstriyel çözüm sunan, Kaynak ve ısıl davranışlarını simüle eden, enjeksiyonla üretim aşamasında reçine malzemelerinin davranışlarını simüle eden, Hızlı ve etkili bir şekilde sürekli-döküm proseslerinin incelenmesini sağlayan, otomobil sürükleme katsayisina aerodinamik kuvvetlerin tahmininde, düşük frekansta ses yalıtım, analizi ve tasarımında, gerçek zamanlı ses ve titresim yalıtım, analizi ve tasarımında, sanal prototipleme imkanı sağlayan yazılımlardan mühendislikte bugün çok yararlanılmaktadır. Şekil 3.3. Sanal Prototipleme Çarpışma (Arkadan) 3.2. HIZLI PROTOTİPLEME Hizli prototipleme teknikleri 80'li yılların sonunda gelişmeye başlamıştır. FDM (Fused Deposition Modeling) teknolojisi ile hızlı prototipleme konusunda son yıllarda tüm dünyada en yaygın sistem olmaya başlamıştır. FDM serisi sistemler polikarbonat (PC), Polifenilsulfon (PPSF) ve diğer malzemelerden, istenen renkte, fonksiyonel test yapmaya uygun ve ek işlem gerektirmeyen, 31

6 Şekil 3.4 Sanal Prototipleme Çarpışma (Yandan) yüksek hassasiyette prototiplerin ofis ortamında kolay ve hızlı bir şekilde üretilmesini sağlamaktadır. Aşağıdaki resimde FDM teknolojisi kullanılarak hızlı prototipleme yöntemi uygulamasının yapıldığı ve küçük komponentler için geliştirilmiş donanım görülmektedir. Sistem, ergime sıcaklığının çok az üzerinde eritilen malzemenin model geometrisine göre tüm kesitlerinin doldurulması mantığına göre çalışır. Geliştirilmiş bir yazılım yardımıyla üç boyutlu model dosyası işlenerek kesitler hesaplanır. Daha sonra bu kesitler kullanılarak, destek malzemesi gereken bölümler ve tüm modelin oluşturulması için gerekli veriler hesaplanır. Hesaplanan bu veriler bir dosyaya yazılır, ve ağ ortamında bağlı herhangi bir bilgisayardan FDM sistemine gönderilir. Şekil 3.5 Hızlı Prototipleme Örnekleri Şekil 3.6 Hızlı Prototipleme Düzeneği 32

7 Teorik modelden, fiziksel modele geçişte ABS çok tercih edilen bir malzemedir. FDM sistemlerinin tümü ABS malzemeden prototip yapabilmekte ve tüm ABS prototipler uygun teknoloji ile destek malzemesinden el değmeden ayrılabilmektedir. Destek malzemesinin suyun titreşimi ile erimesi, temizlenmesi zor ve iç detaylarına fiziksel olarak erişilmesi mümkün olmayan parçaların oluşturulmasına olanak sağlar. FDM Sistemleri hız, katman kalınlığı, tek seferde yapılabilen parça boyutu ve kullanılan malzeme çeşidine göre birbirlerinden ayrılabilmektedir. Günümüzde ürün geliştiren firmaların en fazla sıkıntı çektiği konulardan birisi, istenilen bir ürünü düşük adette üretebilmenin yüksek maliyetidir. Bu nokta genel olarak metal veya plastik, her türlü ürün için geçerlidir. hızlı kalıplama teknojileri konusunda sunulan ileri çözümler dünyada bu konularda önemli aşamaların kaydedilmesini sağlamıştır. Vakumlu ortamda silikon kalıplama sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan poliüretan malzemeleri, vakum altında hassas metal parça döküm sistemleri, epoksi reçine ile kalıplama çözümleri, düşük sıcaklıklarda eriyen metal ürünleri ve Selective Metal Melting (SLM) teknolojileri ile hızlı kalıplama uygulamalarında en ileri ve en uygun çözümleri gelişmiş bulunmaktadır. 3.3 HIZLI KALIPÇILIK Hızlı kalıpçılık teknolojisinde günümüzde silicon kaplma tekniği yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Silikon Kalıplama (RTV Vacuum Casting) teknolojisi sayesinde, eldeki numuneden veya üretilen bir prototipten aynı gün içerisinde hazırlanabilen silikon kalıplara vakumlu ortamda poliüretan malzemeler dökülebilmektedir. Pek çok çeşidi olan poliüretan malzemeler sayesinde, imalat sanayiinde kullanılan pek çok plastik malzemeyi simüle edip mekanik özelliklerini sağlayabilmektedir. Ayrıca şeffaf ve değişik renklerde parçalar üretmek de mümkün olmaktadır. Sistemler azami kalıp boyutu, azami poliüretan döküm hacmi, opsiyonel Naylon Modülü ve Hassas Döküm Mumu Modülü gibi değişik seçenekler ile kullanıcılara sunulmaktadır. Şekil 3.7 Hızlı Kalıp Örnekleri Binlerce yıldır kullanılmakta olan Hassas Döküm yönteminin 21. yüzyıl teknolojisi ile yorumlanarak piyasaya sunulan pek çok metal malzemeyi yüksek ısılarda eriterek, her seferinde başarılı dökümler yapabilen sistemler mevcuttur. Vakum altında hazırlanan seramik kalıplara, yine vakum altında metal parçaları dökebilen bu sistemler aşağıda özetlenmiştir. Bu sistemlerin ortak özelliği, ana model olarak mum kullanabilmelerinin yanı sıra tüm Hızlı Prototip çıktılarını da doğrudan kullanabilmeleridir o C altında eriyebilen çelik dışında, tüm metalleri eriterek metal parçalar üretebilen bu sistemler, gerekli tüm ekipman ve eğitim ile paket halinde sunulmaktadır. En yaygın kullanım alanları, metal prototip parçaların ve alüminyum kalıp çekirdeklerin üretilmesidir. Sadece bir günde hızlı prototip çıktılarını metal parçalara çevirebilen sistemlerin kullanımı da oldukça kolaydır. Diğer bir kalıplama tekniği de epoksi reçine ile kalıplamadır. (EP Tooling Resin) ismi verilen özel kompozit kalıplama malzemesi sayesinde, işleme yapmaya gerek kalmadan, plastik enjeksiyon kalıp çekirdekleri, numune veya prototip kullanılarak birkaç gün gibi kısa sürelerde hazırlanabilmektedir. Bu malzeme ile hazırlanan kalıplar, pilot üretimler, yüksek adetli prototip üretimleri için ideal çözümü sunmaktadır. Lazer teknolojisi kullanarak, metal tozlarını eritip, birbirine yapıştırarak metal parça ve kalıplar üretimi de mevcuttur. Bu sistemde üretilen metal parçalar, %100'e yakın dolu olduğu için, homojen metallere uygulanabilen tüm işlemler bu parçalara da uygulanabilmektedir. 33

8 Normal yöntemlerle üretimi imkansız olan metal parçaları bu yöntemle çok kısa sürelerde üretebilmektedirler. 4. SONUÇ Bu çalışmada açıklandığı üzere, teknolojik gelişmelerin paralelinde bilgisayar ve yazılım konularındaki hızlı gelişmeler daha gerçekçi hızlandırılmış tasarım sürecinin yaratılmasını ve prototiplerin sanal ortamda simüle edilmesi imkanını ar-ge mühendislerine vermektedir. Bundan dolayıdır ki artık birçok üretici firma ürün geliştirme aşamasında test sürelerini ve sayılarını azaltmak üzere CAE (bilgisayar destekli mühendislik) tekniklerini de kullanarak öncelikle sanal ortamda hızlandırılmış testleri gerçekleştirmektedirler. Bu tekniklerin başında sanal prototipleme, görsel (hızlı) prototipleme, hızlı kalıplama gelmekte, bu aşamaları mühendislik, sanal analiz ve testler takip etmektedir. Bugünün tasarım sürecine bakıldığında üç boyutlu optik tarama ve sayısallaştırma (revers engineering), bilgisayar destekli tasarım (CAD), sanal prototipleme (virtual prototyping), hızlı prototipleme (rapid prototyping), bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve Test ile bilgisayar destekli imalat (CAM) ve nihayet seri üretim aşamalarının bulunduğu bir sistem görülmektedir. Ürün geliştirme süreci genel olarak ürünün endüstriyel tasarımının oluşturulmasının devamında gerekli mühendislik çalışmalarının tamamlanması ve üretim aşamasına gelinmesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu süreçte gelişen teknolojinin katkısı son yıllarda çok büyük olmuş, bu katkı maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin yükselmesi olarak yansımıştır. Burada ihtiyaç duyulan tasarım ve mühendislik zamanlarını en aza indirmektir. Kısa sürede daha ucuza ve daha kaliteli üretim yapabilmek, dolayısıyla pazarda rekabet edebilmek için teknolojiyi verimli ve en gelişmiş haliyle kullanmak gerekmektedir. Ürün geliştirmede, tasarımdan üretim aşamasına varıncaya kadar muhtelif çözümler günümüzde yeni teknikler kullanılmak suretiyle tasarım mühendislerinin kullanımına sunulmaktadır. KAYNAKÇA [1] Grubisic, V., Fischer, G., Procedure for Optimal Lightweight Design and Durability Testing of Wheels., Int.J.of Vehicle Design, vol.5, no.6, [2] Sonsino C.M, Fatigue Design and Testing, Seminar on April 29-30, 1997, Istanbul Technical University, Turkey [3] Don H.Wright, Testing automotiv Materials and Components, SAE, ISBN , 1993, USA. [4] Grubisic, V., Criteria and Methodology for Lightweight Design of Vehicle Components Subjected to Random Loads, SAE Technical Paper Series [5] Cook, R.D., Malkus,D.S., and Plesha, M.E., Consepts and Applications of Finite Element Analysis, John Wiley&Sons Inc.,USA, [6] Tidbury, G.H., Vehicle structural analysis: a survey, Int.J. of Vehicle design, vol. 1, no 2, pp , [7] Dieter, R., Ermüdungsfestigkeit Grundlagen für Leichtbau, Springer Verlag, Berlin,1995 [8] Taşkın, Y., Bir Ticari Taşıt Süspansiyon Elemanının İki Eksenli Dinamik Zorlamaya Bağlı Deneysel ve Hesaplamalı Ömür Analizi, Y.Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, otomotiv Programı, 2001 [9] YAY, K, EREKE, M. "Fatigue Strenght of a Rim Model With FEM Using a New Approximation Technique", Automotive and Transportation Technology Congress and Exhibition, SAE, Barcelona, Spain, October 1-4,

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Sayı 31, Ağustos 2013 ISSN 1302 3055 HIZLI PROTOTİPLEME TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

Sayı 31, Ağustos 2013 ISSN 1302 3055 HIZLI PROTOTİPLEME TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 3055 HIZLI PROTOTİPLEME TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMA ALANLARI İsmet ÇELİK 1, Feridun KARAKOÇ 1, M. Cemal ÇAKIR 2, Alpaslan DUYSAK 3 1 Dumlupınar

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU

MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU TÜBİTAK MEKATRONİK STRATEJİ RAPORU VİZYON 2023 PROJESİ MEKATRONİK STRATEJİ GRUBU Ağustos 2004 ANKARA Mekatronik Strateji Grubu Üyeleri Koordinatör: Prof.Dr. Aydan Erkmen ODTÜ, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ VE VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ Danışman Prof. Dr.

Detaylı

KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI

KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI İSTANBUL TİCARET ODASI KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN Serap ALP Ekim,2005 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Kalıpçılığın Tarihi 1.2. Kalıpçılıkla İlgili Tanımlar ve Kalıp Çeşitleri 2.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

T. C. DOKTORA TEZİ. Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037 TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR

T. C. DOKTORA TEZİ. Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037 TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. NECDET ÖZÇAKAR T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TALAŞLI İMALATTA BİR KALİTE KARAKTERİSTİĞİNİN MODELLENMESİ Özlem Akçay KASAPOĞLU 2502030037

Detaylı

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği Programı : Uçak Mühendisliği

Detaylı

YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ

YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ Anabilim Dalı : İşletme Mühendisliği Programı : İşletme

Detaylı

Tarım Makineleri Tasarımı ve Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları

Tarım Makineleri Tasarımı ve Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları Tarım Makineleri Tasarımı ve Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları H.Kürşat ÇELİK, İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Antalya

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 1 of 9 05.11.2008 11:06 Makina & Metal Kalıp Teknolojisi Eurocomnet e-mail > Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 Modern üretimde sayısal kontrollü (NC-CNC) takım tezgahları, endüstriyel

Detaylı

ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNE DESTEK TASARIM TEKNİKLERİ VE ANAHTAR BAŞARI FAKTÖRLERİ

ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNE DESTEK TASARIM TEKNİKLERİ VE ANAHTAR BAŞARI FAKTÖRLERİ ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNE DESTEK TASARIM TEKNİKLERİ VE ANAHTAR BAŞARI FAKTÖRLERİ Gülçin BÜYÜKÖZKAN Galatasaray Üniversitesi Özet Günümüzün rekabetçi ve değişken endüstriyel ortamında, müşterilerin istek

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ ve PROJE ÇALIŞMASI REHBERİ II. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR KAYNAK BAĞLANTILARININ BİLGİ TABANLI SİSTEMLER KULLANILARAK TASARIMI Özet Dr. Durmuş KARAYEL 1, Dr. Sinan Serdar ÖZKAN 2, Nuri AKKAŞ 3

Detaylı

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin SAYI 29 ARALIK 2011 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL METROLOJİ DÜNYASINA YOLCULUKTA REHBERİNİZ

ENDÜSTRİYEL METROLOJİ DÜNYASINA YOLCULUKTA REHBERİNİZ 10.000 KÜÇÜK PARÇA 1 ÖLÇÜM ORTAĞI ENDÜSTRİYEL METROLOJİ DÜNYASINA YOLCULUKTA REHBERİNİZ GİRİŞ Hexagon Metrology; manuel küçük el ölçüm aletlerinden, koordinat ölçüm cihazları ve robotlara, gelişmiş metroloji

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı

1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002

1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002 1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002 1.1 Genel Özellikler Motorlu karayolu taşıtları, yanmalı / patlamalı veya başka bir tip motorla tahrik edilen, yük veya yolcu taşımak ve karayolu trafiğinde seyretmek

Detaylı