DEMDEK MÜKEMMELLK. Atamer GYC. 8. Mükemmellii Aray Sempozyumu, 17 Nisan 2007, zmir - TÜRKYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMDEK MÜKEMMELLK. Atamer GYC. 8. Mükemmellii Aray Sempozyumu, 17 Nisan 2007, zmir - TÜRKYE"

Transkript

1 DEMDEK MÜKEMMELLK Atamer GYC 8. Mükemmellii Aray Sempozyumu, 17 Nisan 2007, zmir - TÜRKYE

2 SUNUM ÇER 1. Bölüm ; Kibar Holding/ Assan Alüminyumun Tantm, 2. Bölüm ; Assan Alüminyum Yönetim Sisteminin Yaps, 3. Bölüm ; Assan Alüminyum da TPM ( Toplam Üretken Bakm) Çal+malar 3.1. Neden TPM Çal+malar? 3.2. Nasl TPM Çal+malar? 3.3. TPM, 1. SÜTUN KOBETSU KA2ZEN 3.4. TPM, 2. SÜTUN OTONOM BAKIM 3.5. TPM, 3. SÜTUN PLANLI BAKIM 3.6. TPM, 4. SÜTUN E92T2M 3.7. TPM, 5. SÜTUN- KAL2TE BAKIM 3.8. TPM, 6. SÜTUN- ERKEN ÜRÜN/ EK2PMAN KONTROLÜ 3.9. TPM, 7. SÜTUN- 2SG ve ÇEVRE TPM, 8. SÜTUN- TPM OF2S 2

3 METAL 1- KBAR HOLDNG FAALYET ALANLARI OTOMOB2L DIE T2CARET GIDA & AMBALAJ TEKNOLOJ2 LOJ2ST2K SERV2S Kurulu+ Yl Eirket 4,500 Çal+an 2,8 Milyar USD Ciro 3

4 1- ASSAN ALÜMNYUM 2nce döküm teknolojisinde Dünya lideri Çal+an Says (ki+i) Kapal Alan (M2) Tuzla/ 2stanbul Tesisleri Dilovas/ Kocaeli Tesisleri Yass Mamul Üretim (Ton) Sektöründe Türkiye lideri Avrupa da Yedinci Büyük Tesis 2006 Cirosu 621 milyon USD 2hracat % UKÖ Ba+ar Ödülü 4

5 1- YASSI ALÜMNYUMUN KULLANILDII ALANLAR Ambalaj (% 18) Ta#mac#l#k (% 30) naat (% 19) Elektrik-Elektronik (% 9) Di3er (% 11) Makina - Ekipman (% 6) Dayan#kl# Eya (% 7) 5

6 2- Assan Alüminyum Yönetim Sistemi Yap#s# Vizyon Stratejik Hedefler (Gelecekte nerede olmak istiyoruz? ) BKPYS (Bütünle+ik Kurumsal Performans Yönetim Sistemi) Finans Müteriler ç Süreçler Çalan ve Geliim BÜTÇE & PLAN QPR (BSC) TOP SÜREÇLER K2BARPRO (ERP) HYPERION (Bütçe) MES (Data) ABC / M (Maliyet) QUINTIQ (Plan) TPM (Toplam Üretken Bakm) EFQM (Mükemmellik Modeli) TKY (Toplam Kalite Yönetimi) 6

7 3- ASSAN ALÜMNYUM DA TPM ( Toplam Üretken Bak#m) ÇALIMALARI 25 Km Dilovas- Kocaeli Tesisleri Tuzla- stanbul Tesisleri 7

8 3.1- Neden TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? Kyasya Rekabet Ortam Acaba hangisini alsam? 8

9 3.1- Neden TPM ( Toplam Üretken Bakm)? Sürekli iyiletirme yi (Kaizen) amaçlayan, Tüm çal+anlarn katlmn, ibirliini ve paylam gerektiren, Operatöre, üzerinde çal+tr tezgah veya ekipmann otonom (kendi kendine yeten) bakm sorumluluu nu da getiren, Ekipman etkinlii ni en üst düzeye getirmeyi, kayplar (arza, i+ kazas, kalite hatas... Vb) yok etmeyi amaçlayan, Çal+ma ortamnn daha temiz, daha düzenli hale gelmesini sarlayan, Yüksek kar llr sarlamay destekleyen, bir yönetim yakla+mdr. 9

10 3.1- Neden TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? Hammadde Master Alamlar Lojistik ASSAN Tedarik Zinciri Fabrikamz Çevrim Sevkiyat Da'tm Pazarlama Reklam Yönetim Sat sonras servis Malzeme maliyeti 70% Çevrim m aliyeti 21% Üretim sonras maliyet 9% 10

11 3.1- Neden TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? Çevrim Maliyetinin Da3#t#m# ENERJ2 15% 2EÇ2L2K 16% AMORT2SMAN 32% HAMMADDE 17% TAEIMACILIK 12% FABR2KA ARGE 7% 1% HAMMADDE TA1IMACILIK FABR6KA ARGE AMORT6SMAN ENERJ6 61Ç6L6K 11

12 TPM in 8 Sütunu 3.2- Nas#l TPM (Toplam Üretken Bak#m)? 1.Kobetsu-Kaizen 1.Kobetsu-Kaizen Planl# Planl# Bak#m Bak#m Otonom OtonomBak#m E3itim E3itim Erken ErkenÜrün/Ekipman Kalite KaliteBak#m OFS OFSTPM SEÇ SEÇ (Sa3l#k (Sa3l#k,, Emniyet Emniyet,, Çevre Çevre )) 12

13 3.2- Nas#l TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? TPM Yöneticisi Tugan AYHAN Kaizen Emrah Çelebi(L), Rasim Erdoan, Özgür Çalar, Gökhan Alper, Cem Aluç, Hüseyin Bulama, Engin Eren, Naci Cimit, Gn Md Yrd Ticaret Otonom Bakm Mustafa Toka(L), Rasim Erdoan, Bar4 Beyhan, Alkan Kolba4, Özgür Çalar, Ufuk Akn, Gökhan Alper, Umut Demircan, Cenk Çukac, Cem Aluç, Suat Gülsuyu. Gn Md Yrd 6letme- Tuzla Selami Güven ANTAL Planl Bakm smail Kartal (L), Mustafa Toka, Ediz Eren, Okan Özat, Uur Türköz, Oktay Yücer. Genel Müdür Gn Md Yrd Finans Gn Md Yrd 6letme- Dilovas TPM Yürütme Komitesi Ali Saim ÖZDEMR (Leader) Bahadr ÖZER Erol ÖZDEN Yiit Ouz DUMAN Selami Güven ANTAL Tugan AYHAN TPM Koordinatörü E)itim Kalite Bakm Erken Ekipman Semra Ta4tepe(L), M. Akif Yumuk, Uur Türköz, Oktay Yücer, Derya Kaya, Umut Demircan, Müjdat Teregün, Ufuk Akn, Bar4 Beyhan. Alp Kocaman(L), Mahir Yldrm, Canan nel, Bar4 Beyhan, Gökhan Alper, Ufuk Akn, Osman Ba4aran, Alkan Kolba4. Cem Aluç(lider),Gökhan Lokmanolu, Aykut Koray Özçelik, Derya Akçer, Emrah Kocabyk, Engin Eren, Rasim Erdoan, Osman Ba4aran, Gökhan Alper. Erken Ürün M.Dündar(L), Canan.nel, Özgül Kele4, B.Dilsizolu, A.Dursun, Ebru Dikel Angn, Emrah Çelebi, Özgür Çalar, Rasim Erdoan. STEERING COMMITTEE + Güvenli)i Ofis TPM Hakan Özer(L), Süheyl Eldem, Anl Söyler, Tuncay Çetiner, Avni Çorapç, Murat 8engül, Didem Ergün, Cemal Kömeçolu, Atnan Çakr, M.Ali Tekin, Umut Demircan, Çada4 Divitliolu, Mehmet Akif Yumuk. Sedef Kutlubay (L), Özlem Bülbül, Esra Ertancan, Gülnür Derinöz, hsan Kösolu, Emre Kandemir, Bar4 Saran, Hülya Özen

14 3.2- Nasl TPM ( Toplam Üretken Bakm)? Hedeflerimizi belirliyor ve geli+meleri takip ediyoruz... KOM6TE OB PB TPM HEDEFLER HEDEFLER AYLIK GERÇEKLEEME B2LD2R2M SORUMLUSU KÜMÜLAT6F Kart (F-Tag) Says Adet TPM OF6S KÜMÜLAT6F Tek Nokta Dersleri Says Adet KOM6TES6 Bakm Katk Yapabilen Operatör / Toplam Operatör Says (% ) Çkarlan Beyaz Hata Kart / Toplam Hata Kart(%) % KOM6TES6 % TPM OF6S Arza Says ( AA Snf) Adet PLANLI BAKIM KOM6TES6 Arza Says ( A Snf) Adet PLANLI BAKIM KOM6TES6 Zaman Bazl Bakm Noktas Adet PLANLI BAKIM KOM6TES6 Koul Bazl Bakm Noktas Adet PLANLI BAKIM KOM6TES6 Ya' Tüketimi (kg/üretim ) index PLANLI BAKIM KOM6TES6 Yedek Parça Stok Maliyeti($) /Üretim ton $/üretim -ton PLANLI BAKIM KOM6TES6 Bakm Maliyeti / Üretim ton indeks MUHASEBE AA SINIFI MAK. M6N. A SINIFI MAK. M6N. B SINIFI MAK. M6N. % KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 KK Kii Bana Üretim Ton/Adam -Yl MUHASEBE 6yiletirme Getirisi $(x1000) KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 6yiletirme Says (KK) Adet KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 Önce - Sonra Kaizen Says Adet KOBETSU KA6ZEN KOM6TES Ton Sevkiyat Bana Müteri 1ikayet Adeti ADET KAL6TE BAKIM KOM6TES6 Kusurlu Ürün Oran Döküm 6letmesi(% ) % KAL6TE BAKIM KOM6TES6 KB Kusurlu Ürün Oran Levha 6letmesi(%) % KAL6TE BAKIM KOM6TES6 Kusurlu Ürün Oran Folyo 6letmesi(%) % KAL6TE BAKIM KOM6TES6 Poka Yoke Says (KÜMÜLAT6F) ADET KAL6TE BAKIM KOM6TES6 OLMU1 BÜYÜK KAZALAR ADET 6S6G KOM6TES6 OLMU1 KÜÇÜK KAZALAR ADET 6S6G KOM6TES6 ISIG KAZA GEL6YORUM RAPORLARI (KÜMÜLAT6F) ADET 6S6G KOM6TES6 MESLEK HASTALIKLARI ADET 6S6G KOM6TES6 Ofis Çevre Kirlili'i Resmi Snrlar 6S6G KOM6TES6 TÜM YAZILI TAL6MAT,TUTANAK, V.B. DÖKÜMANLARIN SANAL ORTAMDA HAZIRLAMA TAK6P ETME TÜM FABR6KADA 6LET616M VE B6LG6 YÖNET6M6N6N PAYLA1IMLI SANAL ORTAMDA YÜRÜTÜLMES6 SATINALMA TALEB6 AÇMA 61LEMLER6N6 SANAL ORTAMDA YAPMAK 6Y6LE1T6RME ÇALI1MALARININ GET6R6S6 $ (1.000) % OF6S TPM KOM6TES6 % OF6S TPM KOM6TES6 % OF6S TPM KOM6TES6 OF6S TPM KOM6TES6 - KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 LEVHA ÜRET6M PROGRAMINA UYUM PERFORMANSI % OF6S TPM KOM6TES6 FOLYO ÜRET6M PROGRAMINA UYUM PERFORMANSI % OF6S TPM KOM6TES6 KA6ZEN ADETLER6 ÇIKARILAN BEYAZ HATA KARTI / TOPLAM HATA KARTI BAKIMA KATKI YAPAN OPERATÖR / TOPLAM OPERATÖR SAYISI ADET OF6S TPM KOM6TES6 - KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 % TPM OF6S % KOM6TES6 14

15 3.2- Nas#l TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? Master Plan, Vizyon, politika ve hedeflerimiz dorultusunda komiteler tarafndan oluturulur ve konsolide edilir. Her yl sonu Master Plan gözden geçirilir. 15

16 3.3- TPM, 1. SÜTUN ODAKLANMI SÜREKL YLETRME 16

17 Enerji KAYIPLAR 2nsan Malzeme YA9 Takm - Makina LNG Mazot Hammadde ÜRÜN Hammadde KAYIPLAR (Kaynak israf) TPM 17

18 TEE ve 16 Büyük Kay#p T.E.E. = K x PO x KÜO Kullan#labilirlik ; Makinalarmzn bakmllk seviyesini ve i+ organizasyonundaki yetkinli)imizi gösterir Performans Oran#; Makinalarmz kullanma etkinli)imizi, hzmz, küçük duru+lar gösterir Kaliteli Ürün Oran#; Proseslerimize hakimiyetimizi ve kaliteyi bir defada elde edebilme yetene)imizi gösterir TEE = Toplam Ekipman Etkinli3i (OEE - Overall Equipment Effectiveness) 18

19 16 BÜYÜK KAYIP Ekipman Etkinli3ini K#s#tlayan 8 Büyük Kay#p gücü Verimini K#s#tlayan 5 Büyük Kay#p Malzeme ve Enerjiye likin 3 Büyük Kay#p 19

20 16 Büyük Kay#b#n Assan a Uyarlanmas# Tür No TPM Kayp Tanm Assan Tanm 1 Arza Kayplar Arza Oran 2 Set-up Kayplar Set-up kayb,merdane,bçak,sblok,leveller De'iimleri,Alam De'iimleri 3 Kesici Uç-De'iimi Kayplar Bobin de'iimi 4 Balama Kayplar Tezgah Hazrlama MAK2NA 5 Çokote Kayplar Di'er Durular 6 Hz Kayplar Hz Kayb 7 Kusurlu Ürün Kayb Kalite Kusurlu Malzeme 8 Kapatma Kayb Yemek,Bayram Durular Planl Bakm Enerji Kesilmesi Revizyon 20

21 16 Büyük Kay#p Tür No TPM Kayp Tanm Assan Tanm 9 Yönetim Kayb 6 emri-karar bekleme 10 Malzeme Tama Kayb Malzeme getir götür arama 2EÇ2L2K 11 Hat Organizasyonu Kayb Malzeme Bekleme 12 Manipülasyon Kayb Ek Faaliyetler 13 Ölçme ve Ayar Kayb Ölçme ve ayar 14 Ekipman-Kalp-Aparat Kayb 6letme Sarf Malzemeleri MALZEME 15 Enerji Kayplar Tezgah Kwh 16 Hurda Kayplar Hurda Oran 21

22 Kaizen Çal#malar#na Kat#l#m Hepimiz kaizen çalmalarnda rol rolalmaya önem önemveriyoruz. NO. 1. KONU SEÇ6M6 2. HEDEF 6. ANAL6Z Bu admda konunun neden seçildi'i bizim hangi problemli Hedef yaplacak çalmann Kaizenin en önemli 2 admnda birisi olan analiz admnda Balk noktamzdan esinlenerek seçildi'i belirtilir Ambalaj tahmini/beklenen getirisine uygun ekilde klç' ; Neden Neden Analiz ; Beyin frtnas gibi yöntemler malzemesi harcamalarna bakld'nnda en yüksek tutar olan çam seçilir. HEDEF % 20 AZALMA kullanlarak hedefe ulamak için yaplacak çalmalar belirlenir. palet üzerine kaizen çalmas yaplmasna karar verilmitir. 7. 6Y6LE1T6RME ÇALI1MALARI Yaplan iyiletirmeler anlatlr $ YTL*(1000) Çamrulopalet m3 Çameuropalet m3 Power dry(kg) Boru alüminyum 81,3*2,5 Branda naylon2000mm Polyeste çember Boru çelik(79,2*15mm) Kutuprofil(100*100*3mm) Alüminyumboru (156*3mm) Karton masura Karton tabaka Çam Kafes Sandk Hedef 3. EK6P ÜYELER6 KK ARISI Ekip üyeleri belirlenir. 4. MEVCUT DURUM Mevcut Durum kaizenin anlalabilmesi için en önemli 5. PROJE PLANI Proje plannda kalann admlarnn planlanan 8. SONUÇLARIN Yaplan iyiletirmeler sonucunda mevcut durum gözlemlenir ve admlardandr. Bu admda problem detaylar, varsa rakamsal ve gerçekleen tarihleri yazlr. hedefin gerçeklemesi takip edilir. verilerle, resimlerle, grafiklerle desteklenerek anlatlr. Örne'in farkl paket tipleri için teknik resimler ve kullanlan çam palet miktar belirtilmitir. 9. STANDARD6ZASYON Sa'lanan iyilemenin kalc hale gelmesi için gerekli sistem de'iikliklerinin yaplmas. Talimatlarn Revize edilmesi ; yeni Standartlarn yazlmas ; Kibarproda de'iiklik yaplmas vb. 10. YAYGINLA1TIRMA Benzer çalmann uygulanabilece'i baka noktalar ya da ayn konu üzerine çalmaya daha da ileri götürecek yeni kazienlerin önerilmesidir. MAL6 B6R6M ONAYI 6LG6L6 KOM6TE ONAYI 22

23 Kaiz en Benefits Realized Gerçekleen Kaizen Getirisi Target Hedef $ (x.1000) Q1 Q2 Q3 Q

24 K.Kaizen ve Geliim Projeleri 168 Adet K.Kaizen ve 286 Adet Geli+im Projesiyle, Toplam Kazancmz, 11,8 Milyon USD dir 24

25 3.4- TPM, 2. SÜTUN 25

26 Otonom Bak#m 7 Adm Otonom bakm 7 admda uygulanr. 1- Temizlik ve kontrol 2- Kar+ tedbirler 3- Geçici standartlarn olu+turulmas 4- E)itim ve genel kontrol 5- Otonom kontroller 6- Standartla+ma 7- Tam Otonom Bakm Yöneticiler her adm denetlerler ve memnun edici bulurlarsa takm bir sonraki seviyeye geçer. 26

27 Otonom Bak#m Operatörler ve bak#mc#lar aras#nda rol da3#l#m#... Faaliyet Üretim yapmak Setup ve ayar Temizlik Yalama Skma Periyodik bakm Düzeltici Bakm Kestirimci Bakm Arza Bakm MP (Bakm Önleme) Uygulamalar Revizyonlar Bakmclar Operatörler 27

28 Otonom Bak#m Otonom Bakm Yaylm Plan MAK6NALAR MANAGER P6LOT SH2 Hid. Üni. 1. ADIM 5.ADIM 6.ADIM P6LOT SH/2 1. ADIM AA SINIFI MAK6NELER GD/3 FH/1 DH/7 TA1/4 1. ADIM 1. ADIM 1. ADIM 1. ADIM 5.ADIM 5.ADIM 5.ADIM 5.ADIM FH/4 DH/2 FH/3 5.ADIM 5.ADIM 5.ADIM DH/3 FH/2 DH/5 5.ADIM 5.ADIM 5.ADIM DH/6 5.ADIM A SINIFI SEP/3 5.ADIM MAK6NELER DH/4 5.ADIM SH/1 GD/1 GD/2 1ADIM 1ADIM 1ADIM DL/2 FDL/1 TORNA 5 BK/1 DL/1 DH/1 TA1/1 B SINIFI MAK6NELER C SINIFI MAK6NELER 6NDÜKS6YON TA1/2 BK/3 TA1/5 FDL/2 DL/3 DL/4 DL/6 BK/2 LTF 1-10 ( 10 Adet) FTF/1-5 (5adet) 11 ADET ATÖLYE MAK. Autonomous Maintenance Management 28

29 3.5- TPM, 3. SÜTUN 29

30 Arzalarn Kök Nedeninin Üzerine Gitmek Arzalar önlemek için gizli bozukluklar ortaya çkartrz Arza Arza buzda'nn sadece görünen ksmdr. Anma, boluk, geveme, kaçak Korozyon, deformasyon, çatlak Is, vibrasyon, ses ve di'er hatalar Ya', toz, kirlilik Gizli bozukluklar 30

31 Arza Sebepleri De)i+ik sebep-sonuç ili+kisi Sebep Sebep Sebep Sebep Sebep Sebep Sebep Sebep Tek sebep Çoklu sebep Bile+ik sebep 31

32 3.6- TPM, 4. SÜTUN 32

33 BECER KAZANDIRMA ETMLER Becerinin 4 A+amas Bilmeme durumu (Bilgisiz) Teorik Teorikolarak olarakbilme (Teorik (Teorikbilgi) Bir Birdüzeyde yapabilme (Deneyimsiz) Güvenli Güvenliyapabilir (Deneyimli) Ba+kalarna ö)retebilir (Uzmanla+m+) 33

34 3 yllk sürede, üretimde çal4an personelin % 60 nn eitilerek Bakmc Operatör veya Bakma Yardmc Operatör seviyesine getirilmesi hedeflenmi4tir. BECER KAZANDIRMA ETMLER 34

35 ETM KTAPLARI yllarnda 33 program tamamland Yl için 13 program planland. 35

36 3.7- TPM, 5. SÜTUN Varl#3#m#z# Mutlu Müterilerle Sa3lar#z 36

37 Hedeflerimiz Kalite Bak#m Kalite Bakm TPM in Di)er Sütünlar Kusurlu Ürün Miktar#n#n S#f#rlanmas# Proses Hatalar#n#n S#f#rlanmas# Güven Hizmet 37

38 3.8- TPM, 6. SÜTUN 38

39 Erken Ürün / Ekipman Kontrolü Bu kapsamdaki çal+malarmzda ; Ürünlerimizi kolay ve hzl üretebilmeye, KullanacaRmz tezgah ve ekipmanlarn ; Kullanm kolay, Temizlenmesi kolay, Bakm kolay, Setup zamanlar çok ksa, Çal+trlmas masrafsz olmasna, Bakm Gerektirmeme Anlay+na (MP - Maintenance Prevention) önem vermekteyiz. 39

40 3.9- TPM, 7. SÜTUN 40

41 Kaza Sebepleri Piramidi SG ve Çevre (1) Büyük Kazalar Heinrich Yasas Önemsiz Kazalar (29) Ucuz Atlatmalar (300) Önemsenmeyen kazalar, hatalar Önemsenmeyen küçük hatalar Kaza Oluumlar# Kaza Nedenleri Her büyük kaza için 29 29daha önemsiz kaza ve ve300 e yakn ucuz atlatma bulunur. Bundan anla+lmas gereken +ey, bulundu)unuz anda henüz büyük bir birkazann gerçekle+memi+ olmas i+lerin emniyetli oldu)u anlamna gelmez. 41

42 2SG ve Çevre GÜVENL Günlük Aylk 2 Aylk 6 Aylk Kaldrma/tama ekipmanlarnn operatörler tarafndan kontrolü Bölüm %S%G ve Çevre Turu Fabrika %S%G ve Çevre Turu Risk analizleri 42

43 2SG ve Çevre 1 tam zamanl doktor, 4 vardiyal sa'lk memuru 6e alm öncesi sa'lk kontrolleri Periyodik sa'lk kontrolleri SALIK Akci'er Radyografisi Odiometri Testi Grip as Tetanoz as 6lkyardm e'itimleri 43

44 2SG ve Çevre ÇEVRE Yasal yükümlülüklere barl olarak atklarn snflandrlmas Atksu artma tesisinin revizyonu - Mart 2007 Çevresel etki-boyut analizinin tatbiki Atklarn türü ve olu+um miktarlarna göre atk konteynerlerinin temini ISO Çevre Yönetim Belgesi Sertifikas - Ekim 2006 Atksu artma tesisinin revizyonu Yeni atk konteynerlerinin temini 44

45 3.10- TPM, 8. SÜTUN 45

46 Ofis TPM TPM Herkesin +idir nsan Kaynaklar Mali +ler Sat+ ve vesevkiyat Satnalma Kaynak Planlama Kalite Yönetim Sistemleri... 46

47 Tanma ve Takdir 47

48 Fabrikam#zda TPM konusunda, htiyaç Duyaca3#n#z Sorular#n#z için Assan Alüminyum TPM Ofis e ulaabilirsiniz

49 TEEEKKÜRLER 49

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baz:nda yayg:n ve etkin kullan:m:n: sadlayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu9 olmak ÇNDEKLER ÇNDEKLER... 1 MSYON-VZYON... 2 2005 YILI DEERLENDRMES... 3 KalDer YÖNETM KURULU ÜYELER... 5 KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER... 6 KalDer MERKEZ ÇALIANLARI... 7 ÜYELK... 8 ULUSAL

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1

Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER... 1 MSYON-VZYON... 2 2004 YILI DEERLENDRMES... 3 KalDer MERKEZ YÖNETM KURULU ÜYELER... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER... 6 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH)... 7

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var:

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var: TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki sayzda neler var: MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuarn Ardndan.. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Ocak 2012, say:70 Deerli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giriimcilerimiz,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM

KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM KAZEN MALYETLEME SSTEM : DNAMK BR MALYET YÖNETM SSTEM Ör.Gör.Dr. Ali ALTINBAY * ÖZET Kaizen Maliyetleme Sistemi, yaln muhasebe kavram içerisinde yeralan maliyet yönetim sistemlerinden birisidir. Kaizen

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketi devraldıımız 17 Ekim 2005 tarihinden bu yana, verimlilik ve karlılıı arttırmak amacıyla aldıımız

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 GR Sayfa No: 1 2011 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2011-31.03.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

2006 YILI FAALYET RAPORU

2006 YILI FAALYET RAPORU 2006 YILI FAALYET RAPORU Nisan 2007 KOSGEB 2006 YILI FAALYET RAPORU BAKAN SUNUU Milenyum çaının gereklerinden olan ve kamu yönetiminde stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi çada bir anlayıının

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

RAFINE. Kalbimizin. yan yor! ate iyle 25 y ld r 2008 YIL 2 SAYI 5

RAFINE. Kalbimizin. yan yor! ate iyle 25 y ld r 2008 YIL 2 SAYI 5 RAFINE 2008 YIL 2 SAYI 5 Kalbimizin ate iyle 25 y ld r yan yor! Rafine Tüpra n dört ayda bir yay nlanan kurumsal iç ileti im organ d r. Parayla sat lmaz. www.tupras.com.tr Yay n Türü Yayg n Yay n / G.

Detaylı