DEMDEK MÜKEMMELLK. Atamer GYC. 8. Mükemmellii Aray Sempozyumu, 17 Nisan 2007, zmir - TÜRKYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMDEK MÜKEMMELLK. Atamer GYC. 8. Mükemmellii Aray Sempozyumu, 17 Nisan 2007, zmir - TÜRKYE"

Transkript

1 DEMDEK MÜKEMMELLK Atamer GYC 8. Mükemmellii Aray Sempozyumu, 17 Nisan 2007, zmir - TÜRKYE

2 SUNUM ÇER 1. Bölüm ; Kibar Holding/ Assan Alüminyumun Tantm, 2. Bölüm ; Assan Alüminyum Yönetim Sisteminin Yaps, 3. Bölüm ; Assan Alüminyum da TPM ( Toplam Üretken Bakm) Çal+malar 3.1. Neden TPM Çal+malar? 3.2. Nasl TPM Çal+malar? 3.3. TPM, 1. SÜTUN KOBETSU KA2ZEN 3.4. TPM, 2. SÜTUN OTONOM BAKIM 3.5. TPM, 3. SÜTUN PLANLI BAKIM 3.6. TPM, 4. SÜTUN E92T2M 3.7. TPM, 5. SÜTUN- KAL2TE BAKIM 3.8. TPM, 6. SÜTUN- ERKEN ÜRÜN/ EK2PMAN KONTROLÜ 3.9. TPM, 7. SÜTUN- 2SG ve ÇEVRE TPM, 8. SÜTUN- TPM OF2S 2

3 METAL 1- KBAR HOLDNG FAALYET ALANLARI OTOMOB2L DIE T2CARET GIDA & AMBALAJ TEKNOLOJ2 LOJ2ST2K SERV2S Kurulu+ Yl Eirket 4,500 Çal+an 2,8 Milyar USD Ciro 3

4 1- ASSAN ALÜMNYUM 2nce döküm teknolojisinde Dünya lideri Çal+an Says (ki+i) Kapal Alan (M2) Tuzla/ 2stanbul Tesisleri Dilovas/ Kocaeli Tesisleri Yass Mamul Üretim (Ton) Sektöründe Türkiye lideri Avrupa da Yedinci Büyük Tesis 2006 Cirosu 621 milyon USD 2hracat % UKÖ Ba+ar Ödülü 4

5 1- YASSI ALÜMNYUMUN KULLANILDII ALANLAR Ambalaj (% 18) Ta#mac#l#k (% 30) naat (% 19) Elektrik-Elektronik (% 9) Di3er (% 11) Makina - Ekipman (% 6) Dayan#kl# Eya (% 7) 5

6 2- Assan Alüminyum Yönetim Sistemi Yap#s# Vizyon Stratejik Hedefler (Gelecekte nerede olmak istiyoruz? ) BKPYS (Bütünle+ik Kurumsal Performans Yönetim Sistemi) Finans Müteriler ç Süreçler Çalan ve Geliim BÜTÇE & PLAN QPR (BSC) TOP SÜREÇLER K2BARPRO (ERP) HYPERION (Bütçe) MES (Data) ABC / M (Maliyet) QUINTIQ (Plan) TPM (Toplam Üretken Bakm) EFQM (Mükemmellik Modeli) TKY (Toplam Kalite Yönetimi) 6

7 3- ASSAN ALÜMNYUM DA TPM ( Toplam Üretken Bak#m) ÇALIMALARI 25 Km Dilovas- Kocaeli Tesisleri Tuzla- stanbul Tesisleri 7

8 3.1- Neden TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? Kyasya Rekabet Ortam Acaba hangisini alsam? 8

9 3.1- Neden TPM ( Toplam Üretken Bakm)? Sürekli iyiletirme yi (Kaizen) amaçlayan, Tüm çal+anlarn katlmn, ibirliini ve paylam gerektiren, Operatöre, üzerinde çal+tr tezgah veya ekipmann otonom (kendi kendine yeten) bakm sorumluluu nu da getiren, Ekipman etkinlii ni en üst düzeye getirmeyi, kayplar (arza, i+ kazas, kalite hatas... Vb) yok etmeyi amaçlayan, Çal+ma ortamnn daha temiz, daha düzenli hale gelmesini sarlayan, Yüksek kar llr sarlamay destekleyen, bir yönetim yakla+mdr. 9

10 3.1- Neden TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? Hammadde Master Alamlar Lojistik ASSAN Tedarik Zinciri Fabrikamz Çevrim Sevkiyat Da'tm Pazarlama Reklam Yönetim Sat sonras servis Malzeme maliyeti 70% Çevrim m aliyeti 21% Üretim sonras maliyet 9% 10

11 3.1- Neden TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? Çevrim Maliyetinin Da3#t#m# ENERJ2 15% 2EÇ2L2K 16% AMORT2SMAN 32% HAMMADDE 17% TAEIMACILIK 12% FABR2KA ARGE 7% 1% HAMMADDE TA1IMACILIK FABR6KA ARGE AMORT6SMAN ENERJ6 61Ç6L6K 11

12 TPM in 8 Sütunu 3.2- Nas#l TPM (Toplam Üretken Bak#m)? 1.Kobetsu-Kaizen 1.Kobetsu-Kaizen Planl# Planl# Bak#m Bak#m Otonom OtonomBak#m E3itim E3itim Erken ErkenÜrün/Ekipman Kalite KaliteBak#m OFS OFSTPM SEÇ SEÇ (Sa3l#k (Sa3l#k,, Emniyet Emniyet,, Çevre Çevre )) 12

13 3.2- Nas#l TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? TPM Yöneticisi Tugan AYHAN Kaizen Emrah Çelebi(L), Rasim Erdoan, Özgür Çalar, Gökhan Alper, Cem Aluç, Hüseyin Bulama, Engin Eren, Naci Cimit, Gn Md Yrd Ticaret Otonom Bakm Mustafa Toka(L), Rasim Erdoan, Bar4 Beyhan, Alkan Kolba4, Özgür Çalar, Ufuk Akn, Gökhan Alper, Umut Demircan, Cenk Çukac, Cem Aluç, Suat Gülsuyu. Gn Md Yrd 6letme- Tuzla Selami Güven ANTAL Planl Bakm smail Kartal (L), Mustafa Toka, Ediz Eren, Okan Özat, Uur Türköz, Oktay Yücer. Genel Müdür Gn Md Yrd Finans Gn Md Yrd 6letme- Dilovas TPM Yürütme Komitesi Ali Saim ÖZDEMR (Leader) Bahadr ÖZER Erol ÖZDEN Yiit Ouz DUMAN Selami Güven ANTAL Tugan AYHAN TPM Koordinatörü E)itim Kalite Bakm Erken Ekipman Semra Ta4tepe(L), M. Akif Yumuk, Uur Türköz, Oktay Yücer, Derya Kaya, Umut Demircan, Müjdat Teregün, Ufuk Akn, Bar4 Beyhan. Alp Kocaman(L), Mahir Yldrm, Canan nel, Bar4 Beyhan, Gökhan Alper, Ufuk Akn, Osman Ba4aran, Alkan Kolba4. Cem Aluç(lider),Gökhan Lokmanolu, Aykut Koray Özçelik, Derya Akçer, Emrah Kocabyk, Engin Eren, Rasim Erdoan, Osman Ba4aran, Gökhan Alper. Erken Ürün M.Dündar(L), Canan.nel, Özgül Kele4, B.Dilsizolu, A.Dursun, Ebru Dikel Angn, Emrah Çelebi, Özgür Çalar, Rasim Erdoan. STEERING COMMITTEE + Güvenli)i Ofis TPM Hakan Özer(L), Süheyl Eldem, Anl Söyler, Tuncay Çetiner, Avni Çorapç, Murat 8engül, Didem Ergün, Cemal Kömeçolu, Atnan Çakr, M.Ali Tekin, Umut Demircan, Çada4 Divitliolu, Mehmet Akif Yumuk. Sedef Kutlubay (L), Özlem Bülbül, Esra Ertancan, Gülnür Derinöz, hsan Kösolu, Emre Kandemir, Bar4 Saran, Hülya Özen

14 3.2- Nasl TPM ( Toplam Üretken Bakm)? Hedeflerimizi belirliyor ve geli+meleri takip ediyoruz... KOM6TE OB PB TPM HEDEFLER HEDEFLER AYLIK GERÇEKLEEME B2LD2R2M SORUMLUSU KÜMÜLAT6F Kart (F-Tag) Says Adet TPM OF6S KÜMÜLAT6F Tek Nokta Dersleri Says Adet KOM6TES6 Bakm Katk Yapabilen Operatör / Toplam Operatör Says (% ) Çkarlan Beyaz Hata Kart / Toplam Hata Kart(%) % KOM6TES6 % TPM OF6S Arza Says ( AA Snf) Adet PLANLI BAKIM KOM6TES6 Arza Says ( A Snf) Adet PLANLI BAKIM KOM6TES6 Zaman Bazl Bakm Noktas Adet PLANLI BAKIM KOM6TES6 Koul Bazl Bakm Noktas Adet PLANLI BAKIM KOM6TES6 Ya' Tüketimi (kg/üretim ) index PLANLI BAKIM KOM6TES6 Yedek Parça Stok Maliyeti($) /Üretim ton $/üretim -ton PLANLI BAKIM KOM6TES6 Bakm Maliyeti / Üretim ton indeks MUHASEBE AA SINIFI MAK. M6N. A SINIFI MAK. M6N. B SINIFI MAK. M6N. % KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 KK Kii Bana Üretim Ton/Adam -Yl MUHASEBE 6yiletirme Getirisi $(x1000) KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 6yiletirme Says (KK) Adet KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 Önce - Sonra Kaizen Says Adet KOBETSU KA6ZEN KOM6TES Ton Sevkiyat Bana Müteri 1ikayet Adeti ADET KAL6TE BAKIM KOM6TES6 Kusurlu Ürün Oran Döküm 6letmesi(% ) % KAL6TE BAKIM KOM6TES6 KB Kusurlu Ürün Oran Levha 6letmesi(%) % KAL6TE BAKIM KOM6TES6 Kusurlu Ürün Oran Folyo 6letmesi(%) % KAL6TE BAKIM KOM6TES6 Poka Yoke Says (KÜMÜLAT6F) ADET KAL6TE BAKIM KOM6TES6 OLMU1 BÜYÜK KAZALAR ADET 6S6G KOM6TES6 OLMU1 KÜÇÜK KAZALAR ADET 6S6G KOM6TES6 ISIG KAZA GEL6YORUM RAPORLARI (KÜMÜLAT6F) ADET 6S6G KOM6TES6 MESLEK HASTALIKLARI ADET 6S6G KOM6TES6 Ofis Çevre Kirlili'i Resmi Snrlar 6S6G KOM6TES6 TÜM YAZILI TAL6MAT,TUTANAK, V.B. DÖKÜMANLARIN SANAL ORTAMDA HAZIRLAMA TAK6P ETME TÜM FABR6KADA 6LET616M VE B6LG6 YÖNET6M6N6N PAYLA1IMLI SANAL ORTAMDA YÜRÜTÜLMES6 SATINALMA TALEB6 AÇMA 61LEMLER6N6 SANAL ORTAMDA YAPMAK 6Y6LE1T6RME ÇALI1MALARININ GET6R6S6 $ (1.000) % OF6S TPM KOM6TES6 % OF6S TPM KOM6TES6 % OF6S TPM KOM6TES6 OF6S TPM KOM6TES6 - KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 LEVHA ÜRET6M PROGRAMINA UYUM PERFORMANSI % OF6S TPM KOM6TES6 FOLYO ÜRET6M PROGRAMINA UYUM PERFORMANSI % OF6S TPM KOM6TES6 KA6ZEN ADETLER6 ÇIKARILAN BEYAZ HATA KARTI / TOPLAM HATA KARTI BAKIMA KATKI YAPAN OPERATÖR / TOPLAM OPERATÖR SAYISI ADET OF6S TPM KOM6TES6 - KOBETSU KA6ZEN KOM6TES6 % TPM OF6S % KOM6TES6 14

15 3.2- Nas#l TPM ( Toplam Üretken Bak#m)? Master Plan, Vizyon, politika ve hedeflerimiz dorultusunda komiteler tarafndan oluturulur ve konsolide edilir. Her yl sonu Master Plan gözden geçirilir. 15

16 3.3- TPM, 1. SÜTUN ODAKLANMI SÜREKL YLETRME 16

17 Enerji KAYIPLAR 2nsan Malzeme YA9 Takm - Makina LNG Mazot Hammadde ÜRÜN Hammadde KAYIPLAR (Kaynak israf) TPM 17

18 TEE ve 16 Büyük Kay#p T.E.E. = K x PO x KÜO Kullan#labilirlik ; Makinalarmzn bakmllk seviyesini ve i+ organizasyonundaki yetkinli)imizi gösterir Performans Oran#; Makinalarmz kullanma etkinli)imizi, hzmz, küçük duru+lar gösterir Kaliteli Ürün Oran#; Proseslerimize hakimiyetimizi ve kaliteyi bir defada elde edebilme yetene)imizi gösterir TEE = Toplam Ekipman Etkinli3i (OEE - Overall Equipment Effectiveness) 18

19 16 BÜYÜK KAYIP Ekipman Etkinli3ini K#s#tlayan 8 Büyük Kay#p gücü Verimini K#s#tlayan 5 Büyük Kay#p Malzeme ve Enerjiye likin 3 Büyük Kay#p 19

20 16 Büyük Kay#b#n Assan a Uyarlanmas# Tür No TPM Kayp Tanm Assan Tanm 1 Arza Kayplar Arza Oran 2 Set-up Kayplar Set-up kayb,merdane,bçak,sblok,leveller De'iimleri,Alam De'iimleri 3 Kesici Uç-De'iimi Kayplar Bobin de'iimi 4 Balama Kayplar Tezgah Hazrlama MAK2NA 5 Çokote Kayplar Di'er Durular 6 Hz Kayplar Hz Kayb 7 Kusurlu Ürün Kayb Kalite Kusurlu Malzeme 8 Kapatma Kayb Yemek,Bayram Durular Planl Bakm Enerji Kesilmesi Revizyon 20

21 16 Büyük Kay#p Tür No TPM Kayp Tanm Assan Tanm 9 Yönetim Kayb 6 emri-karar bekleme 10 Malzeme Tama Kayb Malzeme getir götür arama 2EÇ2L2K 11 Hat Organizasyonu Kayb Malzeme Bekleme 12 Manipülasyon Kayb Ek Faaliyetler 13 Ölçme ve Ayar Kayb Ölçme ve ayar 14 Ekipman-Kalp-Aparat Kayb 6letme Sarf Malzemeleri MALZEME 15 Enerji Kayplar Tezgah Kwh 16 Hurda Kayplar Hurda Oran 21

22 Kaizen Çal#malar#na Kat#l#m Hepimiz kaizen çalmalarnda rol rolalmaya önem önemveriyoruz. NO. 1. KONU SEÇ6M6 2. HEDEF 6. ANAL6Z Bu admda konunun neden seçildi'i bizim hangi problemli Hedef yaplacak çalmann Kaizenin en önemli 2 admnda birisi olan analiz admnda Balk noktamzdan esinlenerek seçildi'i belirtilir Ambalaj tahmini/beklenen getirisine uygun ekilde klç' ; Neden Neden Analiz ; Beyin frtnas gibi yöntemler malzemesi harcamalarna bakld'nnda en yüksek tutar olan çam seçilir. HEDEF % 20 AZALMA kullanlarak hedefe ulamak için yaplacak çalmalar belirlenir. palet üzerine kaizen çalmas yaplmasna karar verilmitir. 7. 6Y6LE1T6RME ÇALI1MALARI Yaplan iyiletirmeler anlatlr $ YTL*(1000) Çamrulopalet m3 Çameuropalet m3 Power dry(kg) Boru alüminyum 81,3*2,5 Branda naylon2000mm Polyeste çember Boru çelik(79,2*15mm) Kutuprofil(100*100*3mm) Alüminyumboru (156*3mm) Karton masura Karton tabaka Çam Kafes Sandk Hedef 3. EK6P ÜYELER6 KK ARISI Ekip üyeleri belirlenir. 4. MEVCUT DURUM Mevcut Durum kaizenin anlalabilmesi için en önemli 5. PROJE PLANI Proje plannda kalann admlarnn planlanan 8. SONUÇLARIN Yaplan iyiletirmeler sonucunda mevcut durum gözlemlenir ve admlardandr. Bu admda problem detaylar, varsa rakamsal ve gerçekleen tarihleri yazlr. hedefin gerçeklemesi takip edilir. verilerle, resimlerle, grafiklerle desteklenerek anlatlr. Örne'in farkl paket tipleri için teknik resimler ve kullanlan çam palet miktar belirtilmitir. 9. STANDARD6ZASYON Sa'lanan iyilemenin kalc hale gelmesi için gerekli sistem de'iikliklerinin yaplmas. Talimatlarn Revize edilmesi ; yeni Standartlarn yazlmas ; Kibarproda de'iiklik yaplmas vb. 10. YAYGINLA1TIRMA Benzer çalmann uygulanabilece'i baka noktalar ya da ayn konu üzerine çalmaya daha da ileri götürecek yeni kazienlerin önerilmesidir. MAL6 B6R6M ONAYI 6LG6L6 KOM6TE ONAYI 22

23 Kaiz en Benefits Realized Gerçekleen Kaizen Getirisi Target Hedef $ (x.1000) Q1 Q2 Q3 Q

24 K.Kaizen ve Geliim Projeleri 168 Adet K.Kaizen ve 286 Adet Geli+im Projesiyle, Toplam Kazancmz, 11,8 Milyon USD dir 24

25 3.4- TPM, 2. SÜTUN 25

26 Otonom Bak#m 7 Adm Otonom bakm 7 admda uygulanr. 1- Temizlik ve kontrol 2- Kar+ tedbirler 3- Geçici standartlarn olu+turulmas 4- E)itim ve genel kontrol 5- Otonom kontroller 6- Standartla+ma 7- Tam Otonom Bakm Yöneticiler her adm denetlerler ve memnun edici bulurlarsa takm bir sonraki seviyeye geçer. 26

27 Otonom Bak#m Operatörler ve bak#mc#lar aras#nda rol da3#l#m#... Faaliyet Üretim yapmak Setup ve ayar Temizlik Yalama Skma Periyodik bakm Düzeltici Bakm Kestirimci Bakm Arza Bakm MP (Bakm Önleme) Uygulamalar Revizyonlar Bakmclar Operatörler 27

28 Otonom Bak#m Otonom Bakm Yaylm Plan MAK6NALAR MANAGER P6LOT SH2 Hid. Üni. 1. ADIM 5.ADIM 6.ADIM P6LOT SH/2 1. ADIM AA SINIFI MAK6NELER GD/3 FH/1 DH/7 TA1/4 1. ADIM 1. ADIM 1. ADIM 1. ADIM 5.ADIM 5.ADIM 5.ADIM 5.ADIM FH/4 DH/2 FH/3 5.ADIM 5.ADIM 5.ADIM DH/3 FH/2 DH/5 5.ADIM 5.ADIM 5.ADIM DH/6 5.ADIM A SINIFI SEP/3 5.ADIM MAK6NELER DH/4 5.ADIM SH/1 GD/1 GD/2 1ADIM 1ADIM 1ADIM DL/2 FDL/1 TORNA 5 BK/1 DL/1 DH/1 TA1/1 B SINIFI MAK6NELER C SINIFI MAK6NELER 6NDÜKS6YON TA1/2 BK/3 TA1/5 FDL/2 DL/3 DL/4 DL/6 BK/2 LTF 1-10 ( 10 Adet) FTF/1-5 (5adet) 11 ADET ATÖLYE MAK. Autonomous Maintenance Management 28

29 3.5- TPM, 3. SÜTUN 29

30 Arzalarn Kök Nedeninin Üzerine Gitmek Arzalar önlemek için gizli bozukluklar ortaya çkartrz Arza Arza buzda'nn sadece görünen ksmdr. Anma, boluk, geveme, kaçak Korozyon, deformasyon, çatlak Is, vibrasyon, ses ve di'er hatalar Ya', toz, kirlilik Gizli bozukluklar 30

31 Arza Sebepleri De)i+ik sebep-sonuç ili+kisi Sebep Sebep Sebep Sebep Sebep Sebep Sebep Sebep Tek sebep Çoklu sebep Bile+ik sebep 31

32 3.6- TPM, 4. SÜTUN 32

33 BECER KAZANDIRMA ETMLER Becerinin 4 A+amas Bilmeme durumu (Bilgisiz) Teorik Teorikolarak olarakbilme (Teorik (Teorikbilgi) Bir Birdüzeyde yapabilme (Deneyimsiz) Güvenli Güvenliyapabilir (Deneyimli) Ba+kalarna ö)retebilir (Uzmanla+m+) 33

34 3 yllk sürede, üretimde çal4an personelin % 60 nn eitilerek Bakmc Operatör veya Bakma Yardmc Operatör seviyesine getirilmesi hedeflenmi4tir. BECER KAZANDIRMA ETMLER 34

35 ETM KTAPLARI yllarnda 33 program tamamland Yl için 13 program planland. 35

36 3.7- TPM, 5. SÜTUN Varl#3#m#z# Mutlu Müterilerle Sa3lar#z 36

37 Hedeflerimiz Kalite Bak#m Kalite Bakm TPM in Di)er Sütünlar Kusurlu Ürün Miktar#n#n S#f#rlanmas# Proses Hatalar#n#n S#f#rlanmas# Güven Hizmet 37

38 3.8- TPM, 6. SÜTUN 38

39 Erken Ürün / Ekipman Kontrolü Bu kapsamdaki çal+malarmzda ; Ürünlerimizi kolay ve hzl üretebilmeye, KullanacaRmz tezgah ve ekipmanlarn ; Kullanm kolay, Temizlenmesi kolay, Bakm kolay, Setup zamanlar çok ksa, Çal+trlmas masrafsz olmasna, Bakm Gerektirmeme Anlay+na (MP - Maintenance Prevention) önem vermekteyiz. 39

40 3.9- TPM, 7. SÜTUN 40

41 Kaza Sebepleri Piramidi SG ve Çevre (1) Büyük Kazalar Heinrich Yasas Önemsiz Kazalar (29) Ucuz Atlatmalar (300) Önemsenmeyen kazalar, hatalar Önemsenmeyen küçük hatalar Kaza Oluumlar# Kaza Nedenleri Her büyük kaza için 29 29daha önemsiz kaza ve ve300 e yakn ucuz atlatma bulunur. Bundan anla+lmas gereken +ey, bulundu)unuz anda henüz büyük bir birkazann gerçekle+memi+ olmas i+lerin emniyetli oldu)u anlamna gelmez. 41

42 2SG ve Çevre GÜVENL Günlük Aylk 2 Aylk 6 Aylk Kaldrma/tama ekipmanlarnn operatörler tarafndan kontrolü Bölüm %S%G ve Çevre Turu Fabrika %S%G ve Çevre Turu Risk analizleri 42

43 2SG ve Çevre 1 tam zamanl doktor, 4 vardiyal sa'lk memuru 6e alm öncesi sa'lk kontrolleri Periyodik sa'lk kontrolleri SALIK Akci'er Radyografisi Odiometri Testi Grip as Tetanoz as 6lkyardm e'itimleri 43

44 2SG ve Çevre ÇEVRE Yasal yükümlülüklere barl olarak atklarn snflandrlmas Atksu artma tesisinin revizyonu - Mart 2007 Çevresel etki-boyut analizinin tatbiki Atklarn türü ve olu+um miktarlarna göre atk konteynerlerinin temini ISO Çevre Yönetim Belgesi Sertifikas - Ekim 2006 Atksu artma tesisinin revizyonu Yeni atk konteynerlerinin temini 44

45 3.10- TPM, 8. SÜTUN 45

46 Ofis TPM TPM Herkesin +idir nsan Kaynaklar Mali +ler Sat+ ve vesevkiyat Satnalma Kaynak Planlama Kalite Yönetim Sistemleri... 46

47 Tanma ve Takdir 47

48 Fabrikam#zda TPM konusunda, htiyaç Duyaca3#n#z Sorular#n#z için Assan Alüminyum TPM Ofis e ulaabilirsiniz

49 TEEEKKÜRLER 49

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TREX OEE EL KİTABI OEE EL KİTABI. Eğitim Danışmanlık. www.trex.com.tr OTONOM BAKIM POKA YOKE KAIZEN SMED ÖNLEYİCİ OEE BAKIM PROAKTİF BAKIM

TREX OEE EL KİTABI OEE EL KİTABI. Eğitim Danışmanlık. www.trex.com.tr OTONOM BAKIM POKA YOKE KAIZEN SMED ÖNLEYİCİ OEE BAKIM PROAKTİF BAKIM KAIZEN OTONOM BAKIM POKA YOKE 5S SMED OEE PROAKTİF BAKIM ÖNLEYİCİ BAKIM Eğitim Danışmanlık Eğitim Danışmanlık 1 2 3 4 5 Makinelerimizde her gün karşılaştığımız örnek olayların kayıplar ile olan ilişkileri;

Detaylı

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor) 1 Bakım ihtiyacı analizi 1.1 Temel bakım işlemleri bakım, teknik servis, inceleme, onarım 1.2 Bakım yöntemleri (stratejiler) önleyici, düzeltici, arıza temelli, döngüsel önleyici, duruma dayalı bakım 1.3

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

İLERİ BAKIM SİSTEMLERİ İLE SÜREKLİ GELİŞME. Türker BOZUNOĞULLARI

İLERİ BAKIM SİSTEMLERİ İLE SÜREKLİ GELİŞME. Türker BOZUNOĞULLARI İLERİ BAKIM SİSTEMLERİ İLE SÜREKLİ GELİŞME Türker BOZUNOĞULLARI Çağdaş Şirketlerin 5 S (Satisfaction) Memnuniyet İlkesi Müşteri Memnuniyeti Hissedar Memnuniyeti Çalışan Memnuniyeti Toplum Memnuniyeti Çevre

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 1.GİRİŞ 2.YALIN ÜRETİM

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 1.GİRİŞ 2.YALIN ÜRETİM TOPLAM VERİMLİ BAKIM TKY405 Toplam Kalite Yönetimi Doç.Dr. Nihal ERGİNEL 1.GİRİŞ Müşteri taleplerinin hızla değiştiği, Kuruluşlar arasındaki rekabetin giderek daha da arttığı günümüzde; Firmalar varlıklarını

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Yrd.Doç.Dr. pek Deveci Kocakoç 1

FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) Yrd.Doç.Dr. pek Deveci Kocakoç 1 FMEA- Failure Modes and Effects Analysis Hata Modu ve Etkileri Analizi (HMEA) 1 Risk Seviyeleri Kabul edilemez risk bölgesi Riskin ortadan kald)r)lmas)n)n mümkün olmad)+) veya çok maliyetli oldu+u tolare

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

Yiğit Akbaş Genel Müdür. Alp Sezer İdari ve Mali İşler Grup Müdürü. Gürdal Çiçek Muhasebe Müd. Satın Alma ve Lojistik Müdürü

Yiğit Akbaş Genel Müdür. Alp Sezer İdari ve Mali İşler Grup Müdürü. Gürdal Çiçek Muhasebe Müd. Satın Alma ve Lojistik Müdürü ORGANİZASYON YAPISI Yiğit Akbaş Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet L. Orkan Hukuk Müşavirleri Yeminli Mali Müşavir Arzu Demirbilek Kurumsal İletişim ve Dış Ticaret Koordinatörü Dış İlişkiler ve Finansman Koordinatörü

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

11.12.2014. Bir Yıkımdan Doğuşun Hikayesi IV. TÜRKİYE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR SATINALMA PROFESYONELLERİ BULUŞMASI. Bir Yıkımdan Doğuşun Hikayesi

11.12.2014. Bir Yıkımdan Doğuşun Hikayesi IV. TÜRKİYE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR SATINALMA PROFESYONELLERİ BULUŞMASI. Bir Yıkımdan Doğuşun Hikayesi Bir Yıkımdan Doğuşun Hikayesi IV. TÜRKİYE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR SATINALMA PROFESYONELLERİ BULUŞMASI Wow İstanbul Hotel & Convention Center 30 Kasım 2014 Satın Almada Yalın Yaklaşımlar Alper REİSOĞLU Bir

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI 1. Bir i letmeye ait genel bilgileri (faaliyetler, sa lad ürün veya hizmetler, finansal bilgiler vb.) edinir. 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma

Detaylı

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI YALIN DÖNÜŞÜM ZİRVESİ İzmir Makina Mühendisleri Odası 4 Ekim 2013 Orhan ÖZER Genel Müdür & CEO Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 1/48 1 İçerik TOYOTA TOYOTA YÖNETİM

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI

İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI 10:29:13 İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 D ZEMİN 3 Menkul Kıymetler Analizi ve Portföy Yönetimi Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Pazartesi 16:00 D ZEMİN 3 Uluslararası

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

DİŞ AÇMA HATTI EKİPMAN ARIZASI AZALTMA KAIZEN SUNUMU

DİŞ AÇMA HATTI EKİPMAN ARIZASI AZALTMA KAIZEN SUNUMU DİŞ AÇMA HATTI EKİPMAN ARIZASI AZALTMA KAIZEN SUNUMU Hema Endüstri, fabrika kayıp paretolarından hareketle ve kayıplara odaklı iyileştirme metodolojisi ile kaizen projelerini tetiklemektedir. Öncelikli

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

II. SINIF I. SINIF PAZARTESİ

II. SINIF I. SINIF PAZARTESİ SEC109 - Ofis Yazılımları Öğr. Gör. Yeliz ŞENKAYA LAB2 SEC109 - Ofis Yazılımları Öğr. Gör. Yeliz ŞENKAYA LAB2 SEC109 - Ofis Yazılımları Öğr. Gör. Yeliz ŞENKAYA LAB2 BLG207 - Mesleki Yabancı Dil I Öğr.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

Altı Sigma Nedir? Uygulayan şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlamıştır.

Altı Sigma Nedir? Uygulayan şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlamıştır. ALTI SİGMA NEDİR? Altı Sigma Nedir? 1980 lerin ortasında Motorola tarafından, Japon kalite fikirleri ve kontrol sistemlerinin süreçlerde uygulanması için geliştirilmiştir. Mevcut problemleri çözmek, altı

Detaylı

DAMLA SU LİDERLİK MODELİ

DAMLA SU LİDERLİK MODELİ DAMLA SU LİDERLİK MODELİ Şahin Keykan Operasyon Müdürü 2016 Damla Su Sapanca Fabrikası 22,000 m 2 alanda Aralık 2006 da kurulmuştur. Coca-Cola İçecek A.Ş. nin ilk ve en yüksek kapasiteli su fabrikasıdır.

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Ac badem. Sa l k k Gurubu

Ac badem. Sa l k k Gurubu Acbadem Salk k Gurubu 2010 ÇERK 1. Genel Bak 2. Acbadem Salk Hizmetleri a. Hastaneler b. Ayaktan Tedavi Merkezleri c. Destek Hizmetleri 3. Acbadem Proje Yönetimi 4. Acbadem Sigorta 5. Acbadem Üniversitesi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

ISI HTYACI KMLK BELGES

ISI HTYACI KMLK BELGES ISI HTYACI KMLK BELGES Pafta / Ada / Parsel Proje Tarihi Bina Tan(m( YÖNETM BNALARI l / lçe ZMR Cadde bina numaras( Belediye Kullan(lacak Yak(t Türü FUEL OL Proje Sahibi Müsaade edilen maksimum Hesaplanan

Detaylı

Aseptik. aseptikdir. ambalajdır. doğa dostudur. www.posetsan.com

Aseptik. aseptikdir. ambalajdır. doğa dostudur. www.posetsan.com Aseptik ambalajdır aseptikdir doğa dostudur Aseptik Müşterilerimiz için; Aseptik dolum sistemlerine teknik servis ve yedek parça hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti, alanında uzman mühendis ve teknisyenlerden

Detaylı

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler

Simülasyon Modelleme. Contents. 1 Çe³itli Araçlar. Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr. Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler Simülasyon Modelleme Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -4: Yerle³im Diyagramlar ve Analizler çerik Contents 1 Çe³itli Araçlar 1 1.1 Pareto Analizi.............................

Detaylı

YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 İLK ÇAĞRI. http://embk.mmo.org.tr. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR

YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 İLK ÇAĞRI. http://embk.mmo.org.tr. MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR YALIN dönüşüm 4-6 EKİM 2013 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İZMİR İLK ÇAĞRI http://embk.mmo.org.tr SUNUŞ Yalın düşüncenin temel amacı, değerin ilk hammaddeden başlayarak değer yaratma süreci boyunca

Detaylı

Ali TERCAN Damla Su Sapanca Fabrikası Kalite Güvence Müdürü

Ali TERCAN Damla Su Sapanca Fabrikası Kalite Güvence Müdürü COCA-COLA İÇECEK DAMLA SU Ali TERCAN Damla Su Sapanca Fabrikası Kalite Güvence Müdürü 26.02.2015 Önde gelen Coca-Cola Şişeleyicisi 2. en büyük nüfusa sahip şişeleyici 6. en büyük hacme sahip şişeleyici

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

MARS Bakım ve Onarım Modülü, çağdaş ve modern bakım yönetimini gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanmış bir uygulama yazılımıdır.

MARS Bakım ve Onarım Modülü, çağdaş ve modern bakım yönetimini gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanmış bir uygulama yazılımıdır. GENEL BAKIġ İşletmeler ekipmana/makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Makina ve tesislerin arızî duruşları veya kapasitelerinin

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9 Sayfa: 1 / 9 İçindekiler; 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar 4.1. Mali Veriler 4.2. İç Kontrol Sistemi 4.3. İç Denetim 4.4. Dış Denetim 4.5. Uyumluluk 4.6. Raporlama 4.7. Diğer 5. Süre 6. İlgili

Detaylı

KANBAN UYGULAMASI İLE ENERJİ MALİYETİNİN AZALTILMASI KAİZENİ

KANBAN UYGULAMASI İLE ENERJİ MALİYETİNİN AZALTILMASI KAİZENİ KANBAN UYGULAMASI İLE ENERJİ MALİYETİNİN AZALTILMASI KAİZENİ Eylül, 2015 www.sanemplastik.com 1 www.sanemplastik.com 2 İçindekiler 1. Firma Bilgileri ve Problemin Tanımı 2. Takım Üyeleri 3. Problemin Seçilme

Detaylı

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş.

İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL. VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. İSO İNOVASYON ÖDÜLLERİ: BÜYÜK ÖDÜL VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. Tic. A.Ş. Sektörünün lider kuruluşu VİKO 1980 yılında kurulmuş olup, İstanbul Sancaktepe'de 60.000 metrekare kapalı alanda

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

1.TOPLAM VERİMLİ BAKIM (TOTAL PRODUCTIVITE MAINTENANCE- TPM)

1.TOPLAM VERİMLİ BAKIM (TOTAL PRODUCTIVITE MAINTENANCE- TPM) 1 1.TOPLAM VERİMLİ BAKIM (TOTAL PRODUCTIVITE MAINTENANCE- TPM) 1.1. TPM tanımı Toplam verimli (üretken) bakım (TPM) Amerikan tarzı koruyucu bakılımın modifiye edilip Japon endüstrisince uygulandığı şeklidir.

Detaylı

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO)

CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI. Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) CSP-FRESNEL KOLLEKTÖR SİSTEMLİ ELEKTRİK TESİSLERİ ÜRETİMARAÇLARI VE DEMİRBAŞ İHTİYAÇLARI Adedi Tanımı Birim fiyatı (EURO) Tutarı (EURO) 2 CNC lazer kesme tezgahı 150.000 300.000 2 CNC torna tezgahı 50.000

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv. Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv. Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...ııı İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ...xv Birinci Bölüm TEMİZLİK VE TEMİZLİK İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMI 1. KAVRAM... 1 2. TEMİZLİK TÜRLERİ... 2 Zamana Göre... 3 Yüzeylere Göre... 3 Kullanılan Malzemeye

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

WCM - Dünya Klasında Üretim. 7 Haziran 2014

WCM - Dünya Klasında Üretim. 7 Haziran 2014 WCM - Dünya Klasında Üretim 7 Haziran 2014 Üretimde yaşanan sorunlar İş kazaları Verimsizlik Kalitesizlik Arızalar Stoklar Uzun Temin Süreleri Çevresel Sorunlar TOFAŞ ın Sürekli İyileştirme Yolculuğu ALTIN

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A..

REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE T CARET A.. REDÜKTÖR-VARYATÖR SANAY VE TCARET A.. HELSEL DLL REDÜKTÖRLER ÇN KULLANMA KILAVUZU ÇNDEKLER ÖNEML NOTLAR... GÜVENLK NOTLARI... TAIMA VE DEPOLAMA... MONTAJ VE DEMONTAJ... ÇALITIRMA... KONTROL VE BAKIM...

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

12 Şubat 2016 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 14

12 Şubat 2016 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB-3 İşletme Büt. Ve Fin. Kontrolü Doç. Dr. N. Mine TÜKENMEZ Salı 13:00 LAB-1 Finans Mühendisliği Prof. Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA Çarşamba 13:00 YÜK. LİS.

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı