BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 ( ) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ruhsat veya izin sahiplerinin bilimsel ve eğitsel faaliyet toplantılarına başvuru kurallarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Kılavuz; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 27 nci, 40 ıncı maddeleri ile 26/08/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Kılavuzda yer alan; a) Bilimsel Toplantı: Sağlık meslek mensuplarının ulusal ve uluslararası uzmanlık dernekleri ve hekim/ eczacı kuruluşları ve ruhsat veya izin sahipleri tarafından düzenlenen; ulusal ve uluslararası toplantılar, kongreler, çalıştaylar, sempozyumlar vb. toplantılarını, b) Birim: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesini, c) Eğitsel Faaliyet: Ruhsat veya izin sahiplerince düzenlenen/desteklenen beşeri tıbbi ürün tanıtımı da içerebilen eğitim ve bilgi paylaşımı toplantılarını, ç) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, d) Kurum resmî internet sitesi: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmî internet sitesini, e) Yönetmelik: 26/08/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği, ifade eder. Genel esaslar MADDE 4 (1) Veri tabanına toplantı başvurusu, ruhsat izin sahiplerinin yetkilendirdiği personelinin T.C. kimlik numarası ve şifresi ile yapılır. (2) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, Ruhsat veya izin sahiplerinin desteğiyle, sağlık meslek mensuplarının konuşmacı veya bildiriyi sunan araştırmacı olarak katılım sağladıkları toplantılar bu kapsamda değerlendirilmez. hükmünde zikredilen konuşmacı; oturum başkanı, panelist, eğitimci olabilir ve bildiriyi sunan araştırmacı ise; araştırmacı sayısının birden çok olduğu bilimsel çalışmaların yazılı veya sözlü sunumlarında (sözlü veya yazılı poster sunumu/asılması, araştırmanın sözel sunumu vb.) araştırmacılardan tek kişi olabilir. Kurumumuza başvuru sırasında toplantılara katılacak kişilerin konuşmacı veya bildiriyi sunan araştırmacı olması durumunda, toplantı organizasyonundan alınmış araştırmanın adını da içeren kişi adına bir Kabul yazısı (Davet Mektubu) başvuru evrakına eklenmesi gerekir. (3) 1 Aralık - 1 Mart tarihleri arasında kayak merkezlerinde ve 1 Haziran - 1 Eylül 1

2 tarihleri arasında deniz kenarı tatil yörelerinde ruhsat veya izin sahipleri tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak toplantı organizasyonları düzenlenemez ve desteklenemez. Yukarıda belirtilen tarih aralıklarında, söz konusu bölgelerde aktif olarak görev yapan hekimler için aynı bölgelerde yapılan eğitsel toplantılar bu kapsamda değerlendirilmez. (4) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık meslek mensupları da kamu hizmeti yürütmeleri sebebi ile ilgili yönetmelik ve kılavuz kapsamına tâbidir. (5) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ruhsat veya izin sahipleri tarafından elektronik ve yazılı olarak yapılan toplantı başvuruları, birim tarafından başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde sadece elektronik olarak cevaplanır. Birim tarafından eksiklik tespit edilerek, tamamlanması gereken bölümler belirtilerek cevaplanan başvurular ruhsat veya izin sahipleri tarafından beş iş günü içerisinde sadece elektronik olarak tamamlanır. Sistem eksik evrak bildirim tarihinden sonraki üçüncü iş günü ve dördüncü iş günü başvuru yapan kişinin ve yöneticisinin e-posta adresine toplantı eksikliklerinin tamamlanması için kalan süreleri bildiren, hatırlatma e-postası gönderir. Eksik evrakın tamamlanması aşamasında yeni eksiklerin ortaya çıkması halinde bu eksiklerin tamamlanması için yeniden süre verilmez ve başvurunun birim tarafından eksik evrak olarak kaydedildiği ilk tarih esas alınır. Zamanında tamamlanamayan başvurular sistem tarafından RED edilmiş olarak kabul edilecektir. (6) Reddedilen toplantılar için aynı ruhsat veya izin sahibi tarafından yapılacak yeni başvurular sistem tarafından otomatik olarak reddedilecektir. (7) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere ruhsat veya izin sahipleri tarafından toplantı bitiş tarihinden sonra en geç bir ay (30 gün) içerisinde Geri Bildirim yapılması gerekir. Geri Bildirim ruhsat veya izin sahipleri tarafından sadece elektronik olarak yapılır ve birim tarafından da sadece elektronik olarak onaylanır. (8) Ruhsat veya izin sahibi tarafından toplantının gerçekleşmesi için dernek/vakıf vb. kuruluşlara bağış yapılmışsa; verilen bağışın, dernek/vakıf vb.nin bağışın ne şekilde kullanıldığını açıklayan antetli kağıda yazılı imzalı yazısı PDF olarak sisteme eklenir ve Diğer Maliyet açıklama bölümünde belge eklendiği belirtilir. Katılımcı beyan edilmiş ise, ruhsat veya izin sahibi tarafından dolaylı destek alındığından destek sağlanan kişilerin sisteme katılımcı olarak kaydedilmesi gerekir. Bilimsel toplantı bildirim işlemleri MADDE 5 (1) Ruhsat veya izin sahipleri tarafından düzenlenecek veya destek olunacak bilimsel toplantılar ve eğitsel faaliyetler için elektronik başvuru işlemleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. a) Sisteme Giriş: https://e-islemler.titck.gov.tr (https://e-islemler.iegm.gov.tr) adresine giriniz, TC Kimlik Numarası bölümüne TC kimlik numaranızı yazınız, Şifre bölümüne şifrenizi yazınız, Resim bölümüne ekranda gördüğünüz rakamları/harfleri yazınız, Giriş düğmesine bir defa tıklayınız, TC kimlik numaranızı, şifre ve resimdeki yazıları/karakterleri doğru yazmış iseniz sistem sizi tanıyacak ve sisteme girmenize izin verecektir. Kullanıcı adı ve şifrenizi yanlış yazmanız durumunda sistem Giriş yapılamadı. Tekrar deneyiniz. mesajı verecektir. Beş kez yanlış girilmesi durumunda şifreniz bloke olacaktır. Şifre bloke olduğunda ruhsat veya izin sahibi adına şifre vermeye yetkisi olan yöneticinize yeni şifre için başvurulması gerekir. b) Toplantı Bildirimi: Sisteme giriş yapıldıktan sonra İşlemler menüsü altında yer alan Toplantı Başvuruları seçeneği tıklanarak Toplantı Kayıt Ekranı görüntülenir. 2

3 Başvuru Yap sekmesine tıklanır. Toplantı Kayıt Ekranı na veriler aşağıdaki gibi girilir: c) Başvuru Tarihi: Toplantının başvuru tarihi sistem tarafından otomatik olarak verilir. Elektronik ve yazılı toplantı başvurularının, toplantı başlangıç tarihinden en az 15 iş günü önce yapılması gerekir. Toplantı başlangıç tarihine 15 iş gününden az süre kalan başvurular elektronik sisteme girilmez ve gelen evrak numarası alamaz. Elektronik başvurusu olmadan sadece yazılı olarak evrak kayıt numarası alan toplantı başvuruları birim tarafından değerlendirmeye alınmaz. Elektronik başvurusu zamanında yapıldığı halde yazılı başvurusu Kurum gelen evrak servisine zamanında (en geç toplantı başlangıç tarihinden 15 iş günü önce) teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Toplantı Başvuru Üst Yazısı: Sayfanın alt kısmındaki Ekler bölümünden Üst Yazı Dokümanı satırındaki Gözat butonuna tıklanarak eklenecek evrak [PortableDocument Format (PDF)] seçilir ve Aç butonuna tıklanarak üst yazı seçilmiş olur. Sayfanın en altındaki Toplantı Kaydet butonuna basarak evrak başvuruya hemen eklenir. Not: Üst yazı dokümanı eklenmediği takdirde başvuru gönderilemez. Başvuruyu gönder işlemi yapıldıktan sonra sistemden alınan işlem takip numarası, Gelen Evrak Şube Müdürlüğüne gönderilir (fiziksel olarak Kuruma teslim edilir) ve üst yazıya mutlaka yazılır. d) Toplantı Türü bölümünden Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler seçeneklerinden biri seçilir. a. Bilimsel Toplantı seçimi işaretlendikten sonra: Açılan kısımda yer alan Bilimsel Toplantı Seç sekmesi tıklanarak, açılan sayfadaki listede ilgili toplantı aranır. (Başlık satırındaki alanlara tıklanarak sistemdeki toplantılar arasında sıralama yapılabilir) Toplantı adı var ise toplantının adının olduğu satırın en sağındaki Başvuru Yap butonuna tıklanır. Sistem tarafından otomatik olarak toplantıya ilişkin başvuru sayfasındaki bilgiler seçilmiş halde Başvuru sayfasına dönülür. Başvuru işlemine gerekli alanlar doldurularak devam edilir. Listede başvuru yapılacak toplantı adı yoksa sayfanın en üstünde yer alan Bilimsel Toplantı İlk Kayıt sekmesi tıklanır. Açılan sayfada yeni toplantıya ait bilgiler doldurulduktan sonra Kaydet butonu tıklanır. Toplantı adı geçici olarak kabul edilmiş şekilde başvuru işlemine devam edilir. Toplantı Adı nın doğruluğunun birim tarafından teyit edilebilmesi için toplantının açık adının yer aldığı orijinal duyuru metni nin başvuruya mutlaka eklenmesi gerekir. Not: Bilimsel Toplantı seçimi yapılarak bildirilen toplantılarda, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre bir sağlık meslek mensubunun aynı yıl içerisinde toplam üç kez bu destekten yararlanmasına; bu üç desteğin sadece iki tanesini aynı ruhsat veya izin sahibinin sağlamasına ve yine bu üç desteğin sadece bir hakkını yurtdışında yapılan toplantılarda kullanmasına izin verilir. (Yurt içinde bu üç desteğin tümü de kullanılabilir) Eğitsel Faaliyetler seçimi yapılarak bildirilen toplantılarda katılımcılar için toplantı katılım sayısında bir sınırlama uygulanmaz. 3

4 b. Eğitsel Faaliyetler seçimi işaretlendikten sonra aşağıda tarif edildiği gibi veri girişi yapılır. Bilimsel Toplantı İlk Kayıt sekmesi seçilerek başvuru yapılacak bilimsel toplantılarda ve eğitsel faaliyet başvurularında sisteme aşağıda tarif edildiği şekilde veri girişi yapılır. Ülke: Listeden toplantının yapılacağı ülke seçilir. (Eğitsel faaliyetlerde sadece Türkiye seçilebilir) Şehir: Listeden toplantının yapılacağı şehir veya A.B.D. ve Hindistan için eyalet seçilir. İlçe: Türkiye den il seçimi sonrası listeden ilçe seçilir. Toplantı Genel Adı: Bilimsel Toplantı Adı: Toplantı orijinal duyuru metnindeki ad yazılır. Eğitsel Faaliyet Adı: Eğitsel faaliyetin adı yazılır. Toplantıyı Organize eden Dernek/Kuruluş: Listeden toplantıyı organize eden dernek/kuruluş adı seçilir. Listede bulunmayan dernek/kuruluş adları Diğer seçeneği seçilerek eklenir. Diğer seçeneği ile eklenen dernek/kuruluş adları daha sonra birim tarafından kontrol edilerek sisteme ilave edilir. Toplantıyı ruhsat veya izin sahibi kendisi organize ediyorsa Toplantıyı Kendim Düzenliyorum kutucuğu işaretlenir. Organizasyonu Üstlenen Ajans/Acente: Organizasyonu üstlenen ajans/acente adı yazılır. (Yurtdışında düzenlenen uluslararası toplantılar için başvuruyu yapan ruhsat veya izin sahibinin direkt hizmet aldığı ajans/acente adı yazılır.) Toplantı Başlangıç Tarihi: Toplantının başlangıç tarihi girilir. Toplantı Bitiş Tarihi: Toplantının bitiş tarihi girilir. Toplantının Yapılacağı Yer (Otel, kongre merkezi, tesis vb. adı): Toplantının yapılacağı yer tam adıyla belirtilir. Toplantının yapılacağı yerin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen koşullara uygun olduğunu taahhüt ediyorum kutucuğu işaretlenmelidir. Taahhüt kutucuğu işaretlenmemiş ise sistem başvuruyu kaydetmeye izin vermez. Toplantı Programı: Toplantı programı PDF olarak eklenir. Doküman eklenmediği takdirde başvuru gönderilemez. Konuşmacı ve bildiriyi sunan kişi olarak beyan edilen kişilerin sunum/konuşma yapacakları gün ve saat programda işaretlenerek/belirtilerek taranan belgenin pdf olarak eklenmesi gerekir. (2) Organizasyon için verilen destek: Organizasyona verilen destek bölümünde yer alan Stand Katılım/ Uydu Sempozyum/ Konuşmacılara Yapılan Toplam Ödeme/ Katılımcılara Yapılan Toplam Ödeme/ Diğer Maliyet kutucuklarından uygun olanlar tıklanır. Bu kutucuklara tıklandığında görünür hale gelen kısma TL cinsinden ve KDV dahil maliyet yazılır. Önemli Not: Katılımcılara Yapılan Toplam Ödeme kutucuğu tıklandığında görünür hale gelen kısma (ulaşım, konaklama, kayıt ücreti vb.) TL. cinsinden maliyet yazılır. Bu maliyet tüm katılımcılar için verilen toplam miktardır. Eğitsel Faaliyetler seçimi işaretlendikten sonra ilgili katılımcılar için yol ve konaklama masraflarının karşılanmadığını belirten ve açılan kısımda yer 4

5 alan Katılımcıların yol, konaklama vb. masraflarının firmamız tarafından karşılanmadığını taahhüt ederim yazısının başındaki kutucuğun işaretlenmesi gerekir. Taahhüt kutucuğu işaretlenmemiş ise sistem başvuruyu kaydetmeye izin vermez. Herhangi bir katılımcıya destek verilmiyorsa Desteklenen Katılımcı Bulunmamaktadır kutucuğu tıklanır. Diğer Maliyet: Açıklama bölümüne desteğin içeriğinin (kiralama, yemek bedeli, iletişim, kırtasiye, personel giderleri v.b.) açık bir biçimde yazılması gerekir. (3) Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu bölümü: Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ruhsat veya izin sahiplerinin desteklediği toplantılara Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) konusunda, toplantının konusu ile ilgili bir oturum konması gerekir. Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu Var mı? bölümünde: Evet ya da Hayır seçeneği işaretlenir. Evet seçeneği işaretlendiğinde başvuruya devam edilir. Toplantı için yapılacak geri bildirim sırasında AİK oturumunun orijinal sunum dosyasının sisteme yüklenmesi zorunludur. Eğer AİK oturumu sunumu geri bildirim sırasında yüklenmez ise sistem tarafından AİK oturumu Yok olarak kabul edilir. Başvuru sırasında Hayır seçeneği işaretlenmesine rağmen toplantıya AİK konusunda, toplantının konusu ile ilgili bir oturum konulmuşsa buna ait doküman geri bildirim sırasında eklendiğinde toplantıda AİK oturumu Var olarak kabul edilir. Hayır kutucuğu işaretlendiğinde aktif hale gelen üç seçenekten (Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu Bulunmamaktadır. / Toplantı Süresi Altı Saati Geçmemektedir. / Toplantı Uluslararası Mahiyettedir.) biri işaretlenir. Seçeneklerden biri işaretlenmediğinde başvuruya devam edilemez. (4) Ekler Bölümü: a) Sisteme başvuru sırasında eklenecek dokümanların tamamının aşağıda tarif edildiği şekilde eklenmesi gerekir. a. Dosya Ekleme: Eklenecek dosyalar aşağıda belirtilen gerekliliklere uygun olarak üretilmelidir: Elektronik dosyaların PDF olarak hazırlanması gerekir. Bu format dışında başka bir format kullanılarak hazırlanan elektronik dokümanlar sisteme kabul edilmez. Dosyaların mümkün olduğu kadar text formatından PDF formatına dönüştürülmesi gerekir. Resim, imza gibi text formatından dönüştürülmesi mümkün olmayan dosyaların taranarak Tiff resim formatından PDF formatına dönüştürülmesi gerekir. Dosyaların, dokümanın içinde kelime ile arama yapılmasına imkân verecek şekilde (text searchable) üretilmesi gerekir. Resimden veya text ten üretilmesine bakılmaksızın bütün PDF dosyalarının ortalama sayfa boyutu en fazla 100 KB olabilir. Eklenecek dosyaların, Akılcı İlaç Kullanımı sunum dosyası hariç toplam boyutunun 20 MB yi geçmemesi gerekir. Belgelerin text formatında üretilmesinin mümkün olmadığı durumlarda (imza vb. içeren belgeler) en fazla 300 dpi çözünürlükle siyah-beyaz olarak taranması önerilir. 5

6 Bu şekilde hazırlanan dosyaların birime sunulmadan önce mutlaka okunabilirlik açısından test edilmesi gerekir. Bu konudaki sorumluluk ruhsat veya izin sahibine aittir. Ekler bölümünde eklenen tüm dokümanlar Toplantı Kaydet butonuna tıklandıktan sonra Ekler bölümünün alt kısmında görünür hale gelir. Belgelerin eklenip eklenmediği ile ilgili kontrol sorumluluğu ruhsat veya izin sahibine aittir. b. Toplantı Kaydet: Toplantı kayıt ekranına tüm veriler girildikten sonra Toplantı Kaydet butonuna tıklanır. Böylece Başvurularım sekmesinde bildirimin durumu Yeni Elektronik olur. Bu durumdaki başvurularda güncelleme yapılabilir. Toplantı Kaydet butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfanın en altında görünür hale gelen butonlar ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmıştır: Güncelle : Başvurunuzdaki herhangi bir alanda değişiklik yapıldıktan sonra Güncelle butonuna basılarak değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. Katılımcılar : Bu butona tıklanarak aşağıda tarif edildiği gibi katılımcı ekleme işlemleri yapılabilir. Yazdır : Başvuru yazdırılabilir. Başvuru Gönder : Bu butona basarak başvuru tamamlandığında ve işlem takip numarası almak istendiğinde belirtilir. Başvuru Gönder butonuna basmadan önce başvuruya ait tüm evrak ve bilgilerin (katılımcılar) sisteme eklenmiş olması gerekir. Başvuru Gönder butonuna basıldıktan sonra birim tarafından bir işlem yapılmadıkça herhangi başka bir evrak eklenemez, değişiklik yapılamaz. Yeni Kayıt : Yeni bir toplantı başvurusu yapmak için Yeni Kayıt butonuna tıklanır. Katılımcı Ekleme İşlemi: Toplantı başvurusu gönderilmeden önce Katılımcılar butonu tıklanarak açılan sayfada T.C. kimlik numarası ilgili alana yazılarak Sorgula yazısına tıklanır. Sorgulama sonucunda katılımcıya ait bilgiler otomatik olarak geldikten sonra bilgileri kontrol edilerek katılımcının güncel bilgileri ile uyumsuz veya yanlış bilgiler varsa düzelt butonu tıklanarak bilgiler düzeltilir. Katılımcının sorgulama sonucunda kaydı sistemde yoksa Kayıt Bulunamadı uyarısı alınır. Uyarı yazısının altındaki Tamam butonu tıklanır. Sorgula yazısının yanında bulunan Manuel giriş yapmak istiyorum. kutucuğu tıklanarak katılımcıya ait bilgiler manuel olarak girilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan katılımcılar için T.C. kimlik numarası yazılmadan toplantıya katılımcı eklenemez. T.C. kimlik numarası olmayan katılımcılar için T.C. vatandaşı değildir. kutucuğu işaretlenir. Sonra katılımcının ülkesi ilgili alandan seçilir ve diğer bilgileri manuel olarak ilgili alanlara yazılır/seçilir. Manuel olarak giriş yapılırken; Katılımcı nın "adı" satırına sadece adı; soyadı satırına sadece soyadı yazılır. Katılımcı adı ve soyadının başına ve sonuna herhangi bir ek getirilmez. Katılımcının halen çalışmakta olduğu kurum/kuruluş var ise (hastane, 6

7 aile sağlığı merkezi, üniversite vb.) ilgili alana tam, güncel ve doğru olarak yazılması gerekir. Toplantıya eklenecek katılımcı için Katılımcının Özelliği alanındaki üç seçenekten ( Katılımcı, Konuşmacı veya Bildiriyi Sunan Araştırmacı ) uygun olan işaretlenir. Konuşmacı ve bildiriyi sunan kişi olarak beyan edilen kişilerin sunum/konuşma yapacakları gün ve saat toplantı programında işaretlenerek/belirtilerek pdf olarak eklenir. "Bildiriyi Sunan Araştırmacı" işaretlendiğinde çıkan bölüme bildirinin ismi girilir. Katılımcı bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak yazıldıktan sonra Yukarıda bilgilerini girdiğim katılımcının bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu ve yanlış bilgi girişi ile ilgili sonradan oluşabilecek tüm yasal sorumluluğun firmamıza ait olduğunu taahhüt ederim. kutucuğu işaretlenir. Not: Girilen katılımcının T.C. kimlik numarası ile katılımcı adının doğruluğu birim tarafından kontrol edilir. Katılımcı Ekleme Ekranı nın alt kısmında bulunan butonlar ve kullanım amaçları aşağıda tanımlanmıştır: Katılımcı Ekle butonu: Bu butona tıklanarak katılımcının sisteme eklenmesi sağlanır. Güncelle butonu: Mevcut olan kaydın hatalı alanları düzeltildikten sonra bu butona basılarak son halinin kaydedilmesi sağlanır. Katılımcıları Gör butonu: Bu butona tıklanarak bu toplantı için tarafınızca tanımlanmış katılımcıların görülmesi sağlanır. Temizle butonu: Bu butona tıklanarak yeni bir kayıt girmeden önce formun boş hale gelmesi sağlanır. Toplantıya Dön butonu: Bu butona tıklanarak başvuru yapılan toplantı sayfasına dönülmesi sağlanır. Önemli Not: Düzenlenen veya destek verilen bütün toplantılarda; ilgili ruhsat veya izin sahipleri tarafından desteklenen katılımcıların sistem tarafından talep edilen tüm bilgilerinin yukarıda tarif edildiği şekilde sisteme girilmesi zorunludur. Eğer desteklenen katılımcı yok ise Başvuru Yap sekmesindeki Organizasyona Verilen Destek bölümünün en altında bulunan Desteklenen katılımcı bulunmamaktadır. ibaresinin başındaki kutucuğun işaretlenmesi gerekir. Ruhsat veya izin sahipleri tarafından düzenlenen veya desteklenen Eğitsel Faaliyet lerde katılımcıların isim ve T.C. kimlik numaralarının, Geri Bildirim sırasında, yukarıda tarif edildiği şekilde sisteme girilmesi zorunludur. Eğitsel Faaliyetler için yapılan başvurularda ruhsat veya izin sahibince açıklama bölümüne faaliyete katılacak kişilerin toplam sayısı, nereden katılacakları (ili ilçe, çalıştığı yer adı) ve kaç kişi oldukları bilgilerinin ayrıntılı olarak yazılması gerekir. Katılımcıların kaydının güncel olabilmesi için işlem takip numarası alındıktan sonrada katılımcı ekleme/çıkarma veya form güncellemesi, toplantının durumu elektronik ortamda Yeni veya Eksik olduğu müddetçe yapılabilir. Toplantıya ilgili birim tarafından Ön Onay verildikten sonra toplantı bitiş tarihine kadar elektronik ortamda yapılmış başvuru üzerinde değişiklik yapılamaz. Başvuru ile ilgili bütün 7

8 değişikliklerin Geri Bildirim işlemi sırasında bildirilmesi gerekir. Ön Onay alındıktan sonra toplantıya ilişkin önemli değişiklikler (toplantı adı, toplantı yeri, toplantı türü) olması durumunda yeni duruma uygun bir başvurunun yapılması gerekir. Bu durumda, toplantılara ait önceki başvuruların iptal edilmesi gerekir. İptal işleminin, başvuruyu yapan ruhsat veya izin sahibi tarafından birime yazılı olarak yapılması gerekir. Toplantıya katılım için Ön Onay alınmış katılımcı listesine; Ön Onay dan sonra ve toplantıdan önce, yeni katılımcı eklenmek istenmesi durumunda ilgili katılımcının destek alarak katıldığı toplam toplantı sayısı sistem üzerinden (Katılımcı Ara sekmesinde) kontrol edildikten sonra toplantıya katılımı desteklenir. Bu durumdaki katılımcıların sistemde tanımlı olan, önceki durumlarının (destek alarak katıldığı toplam toplantı sayısı) kontrolü ile ilgili tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Geri bildirim MADDE 6- (1) Gerçekleşmiş Ön Onay durumundaki toplantıların geri bildirimi toplantı bitiş tarihinden sonraki ilk 1 ay (30 gün) içerisinde elektronik ortamda yapılır. (2) Geri Bildirim yapmak için Başvurularım butonuna basılır. Açılan sayfada İşlem Takip No kısmına ilgili toplantı için ilk başvuru sırasında alınan işlem takip numarası yazılır ve Ara butonuna basılır. Görünür hale gelen, kayıt satırındaki Göster linkine tıklanır. Açılan sayfada gerekli değişiklikler (katılımcı, maliyet vb. bilgiler) yapılıp (yapılan değişikliklere ait dokümanlar da sisteme eklenmelidir) Güncelle butonuna basılır. Tüm bilgiler kontrol edilip doğruluğundan emin olunduktan sonra Geri Bildirim butonuna basılır. Ekranda Geri bildiriminiz alınmıştır ibaresi görüldükten sonra toplantı başvurularında hiçbir değişiklik yapılamaz. (3) Sistem, toplantı bitim tarihinden sonraki 23. gün ve 28. gün, toplantı için geri bildirim yapılmadıysa başvuru yapan kişinin ve yöneticisinin e-posta adresine geri bildirimin yapılmadığına dair hatırlatma e-postası gönderir. Geri Bildirim işlemi yapılmamış başvurular sistem tarafından 1 ay (30 gün) sonra otomatik olarak geri bildirim durumuna alınır. İlk başvuru sırasında Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu Var mı? satırında Evet işaretlenmiş toplantıların geri bildiriminde, AİK oturumu sunumunun (Toplantıda yapılan orijinal Power Point sunum, kaynak gösterilebilmesi için programdaki panelistin adını da içermesi gerekir.) eklenmesi gerekir. Sunum eklenmez ise AİK oturumu sistem tarafından Yok olarak kabul edilir. Yürürlük MADDE 7- (1) Bu Kılavuz onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür. 8

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir TANITIM KILAVUZU Amaç: Bu kılavuz, 2012 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Detaylı

TIBBİ CİHAZ TOPLANTI BAŞVURULARI KILAVUZU

TIBBİ CİHAZ TOPLANTI BAŞVURULARI KILAVUZU TIBBİ CİHAZ TOPLANTI BAŞVURULARI KILAVUZU 1. http://www.titck.gov.tr ana sayfada yer alan "WEB UYGULAMALARI menüsünden EUP (Elektronik Uygulamalar Projesi) İşlemleri" linki tıklanır. Açılan sayfada "E-Uygulamalar

Detaylı

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tıbbi Cihaz Firmalarının T.C TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU na Serbest Satış Sertifikası ve Kontrol Belgesi için elektronik başvuru yapabilmelerini sağlamak üzere TİTUBB sisteminde kayıtlı ve onaylı

Detaylı

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014 Sayfa: 0/11 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.08.2011 Kılavuzun ilk yayınlanma tarihi - 05.06.2012 Kurumsallaşma kapsamında minör değişiklikler R-01 21.10.2014 e-başvuru formundaki değişikliklere

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK İŞLEM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda isletmenizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. İsletme kuruluşu yapmak

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda

Detaylı

İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI KILAVUZU. Doküman: EUP Revizyon No: R-06 Tarih: 26.05.2014

İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI KILAVUZU. Doküman: EUP Revizyon No: R-06 Tarih: 26.05.2014 Sayfa: 0/15 İLAÇ RUHSAT e-başvuru FORMU KULLANICI Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2010 İlaç ruhsat e-başvuru formu kullanıcı kılavuzunun ilk yayınlanma tarihi 10.06.2010 e-başvuru formundan

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 26.06.2012 Tarihinde değişen 39. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Her tacir ticari işletmesine

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU MEDULA Hastane Uygulaması ve Şahıs Ödemeleri Sisteminde kullanıcı tanımlanması ve mevcut kullanıcıların yetkilerinde değişiklik

Detaylı

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Eylül 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 AMAÇ... 4 2 GİRİŞ... 4 3 KAYMAKAM ADAYLARI... 6 3.1.STAJ

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

İçindekiler 1.e-Birlik e Giriş Yapma 2 2. TÜRMOBKart Başvurusu 2 3. İletişim Bilgileri Güncelleme Kişisel İletişim Bilgileri

İçindekiler 1.e-Birlik e Giriş Yapma 2 2. TÜRMOBKart Başvurusu 2 3. İletişim Bilgileri Güncelleme Kişisel İletişim Bilgileri İçindekiler 1.e-Birlik e Giriş Yapma 2 2. TÜRMOBKart Başvurusu 2 3. İletişim Bilgileri Güncelleme 3 3.1. Kişisel İletişim Bilgileri 3 3.1.1. Adres Bilgisi 3 3.1.2. Telefon Bilgisi 3 3.1.3. e-posta Bilgisi

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket

Detaylı

DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ

DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ DEPO KURULUS Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Anket uygulaması, üniversite bünyesinde idari ve akademik anlamda bilgi toplama, analiz etme, yayınlama ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış bir yazılımdır.

Detaylı

BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA

BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA Başvuru öncesi önemli birkaç hatırlatma; Başvuru yapabilmeniz

Detaylı

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? 01.07.2016 tarihinden itibaren EBS sistemini kullanan tüm firmalar, başvuru işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza

Detaylı

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU KAP üyesi olmayan sermaye piyasası aracı sahiplerinin bildirimlerinin KAP a gönderiminde e-yönet sisteminde yer alan Sürekli Bilgi KAP Bildirim Formu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu www.talyabilisim.net Sayfa 1 Ayarlar: E-Reçete için ilk önce sistemimizdeki tanımlı olan ilaç rehberini güncellememiz gerekmektedir. Güncelleme için gerekli olan ilaç rehberini; http://www.iegm.gov.tr/default.aspx?sayfa=fiyat_listesi

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir.

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Sayfa: 1/6 Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda elektronik başvuru sırasında seçilen birim adı ve başvuru tipinin doğruluğu önem kazanmıştır. Hatalı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA HOLDİNG - SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU KAP üyesi olmayan sermaye piyasası aracı sahiplerinin bildirimlerinin KAP a gönderiminde e-yönet sisteminde yer alan Sürekli Bilgi KAP Bildirim Formu

Detaylı

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İçindekiler Yayım Takip Sistemi (YAYSİS)... 2 https://yaysis.ayk.gov.tr... 2 I. Sisteme Kayıt... 2 II. Üye Giriş... 4 III. Eser/Makale Başvurusu... 4 IV. Başvuru Takibi... 7 V. Hakemden Gelen Düzeltmeler...

Detaylı

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu

Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1 Yardım Masası Ekran Kullanım Kılavuzu 1. Giriş Ekranı Yardım Masası uygulamasına, http://yardimmasasi.anadolusigorta.com.tr linki üzerinden, Self Servis kullanıcı adı ve tek şifre ile giriş yapılmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.0 02/05/2014 1. İŞLEM METNİ Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış defterlerde hatalı bilgi olması durumunda, doğru olan bilgi ile değiştirilmesi için elektronik ortamda

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş Sisteme Giriş: E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Hukuk Müşavirliği

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ (KAYS) PROJESİ

KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ (KAYS) PROJESİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ (KAYS) PROJESİ Yurt Dışı Ziyaret İşlemleri Versiyon: v1.2.1 14 Aralık 2012 TÜBİTAK-BİLGEM-YTE Yazılım Teknolojileri Araştırma

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Doğrudan Temin Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi: 01.01.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı

Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı Okul Sorumlusu/Müdürü İçin Mobil Kreş Yönetim Paneli Kullanım Dokümanı 1. Okul yönetim paneline giriş yapmak için www.mobilkres.com/web-admin adresine gidilir. 2. Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

ACENTE PORTAL YENİ BAŞVURU. Acente El Kitabı

ACENTE PORTAL YENİ BAŞVURU. Acente El Kitabı ACENTE PORTAL YENİ BAŞVURU Acente El Kitabı İÇİNDEKİLER Elektronik İmza Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar... 1 1. Yeni Acentelik Başvuru İşlemleri... 2 2. Yeni Başvuru Sözleşme İmzalama...

Detaylı

Ürün Ekleme Kitapçığı

Ürün Ekleme Kitapçığı Ürün Ekleme Kitapçığı İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN EKLEME 3 1.1.KULLANICI GİRİŞİ 3 2.Ürün Menüleri 5 2.1.Genel 5 2.2.Veri 5 2.3. Bağlantılar 8 2.4. Özellik 8 2.5. Seçenek 9 2.7. İndirim 10 2.8. Kampanya 11 2.9.

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı T.C GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIR ÖN BEYAN PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU TIRCUS T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km.06530 Çankaya /

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI

MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI MORAL DESTEK HASTALIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (VERSİYON 2.) 1 İÇİNDEKİLER 1. UYGULAMAYA GİRİŞ a) Acente Girişi b) Sağlık Beyanı 2. SİGORTALILAR & SİGORTA ETTİREN EKRANI a) Sigortalı Bilgileri Giriş

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

Hazırlanan programın güvenlik seviyesi Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde belirlenecek ve değiştirilebilecektir.

Hazırlanan programın güvenlik seviyesi Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde belirlenecek ve değiştirilebilecektir. KOOPERATİF ORTAKLARININ İNTERNET ÜZERİNDEN KOOPERATİF YETKİLİLERİNCE KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİNE KAYDINA İLİŞKİN HAZIRLANAN PROGRAMIN TANITIM VE KULLANIM KLAVUZU Bilindiği üzere, Bakanlığımız Bilgi Sistemi

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir.

TİTCK EUP ÜCRETLİ BAŞVURULARDA TAHAKKUK. Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Sayfa: 1/5 Kurumumuza yapılan ücretli başvuruların işleyişi değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda elektronik başvuru sırasında seçilen birim adı ve başvuru tipinin doğruluğu önem kazanmıştır. Hatalı

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1.GİRİŞ 1 2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 1 2.1 Proje İşlemlerim 2 2.1.1. Projelerim Ekranı 3 2.1.1.1. Yeni Proje Tanımlama 3 2.1.1.1.1. Proje Bilgileri 4 2.1.1.1.2.Proje Çalışanı Bilgileri 5 2.1.1.1.3.Özet

Detaylı

BelgeNET. Ürün Belgelendirme

BelgeNET. Ürün Belgelendirme BelgeNET Ürün Belgelendirme Temmuz 2010 İçindekiler 1 Firma İşlemleri 1.1 Yetkili Kişi...3 1.1.1 Firma Yetkisi Tanımlama...3 1.1.2 Firma Yetkilisi Bilgilerini Güncelleme...4 1.2.2 Firma Bilgilerini Güncelleme...4

Detaylı

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS TİCARİ ÜYELİK

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

Soru ve önerileriniz için, adresini ziyaret edebilir ve/veya adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Soru ve önerileriniz için,  adresini ziyaret edebilir ve/veya adresine e-posta gönderebilirsiniz. Değerli Meslektaşım Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği olarak, sizlerin beklentilerini en yüksek kalitede karşılamak adına TÜRMOBKart çalışmamızı sizlerin

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Logo Ekleme Kılavuzu Kasım 2012 İçerik 1 Birim Logosu Kayıt İşlemleri... 3 1.1 Tek Logo Ekleme İşlemleri... 4 1.1.1 Logo Pozisyonu :... 5 1.1.2

Detaylı

BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA

BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA Başvuru öncesi önemli birkaç hatırlatma; Başvuru yapabilmeniz

Detaylı

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA BİLİMSEL TOPLANTI VE ÜRÜN TANITIM TOPLANTILARI BAŞVURU KILAVUZU

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA BİLİMSEL TOPLANTI VE ÜRÜN TANITIM TOPLANTILARI BAŞVURU KILAVUZU BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA BİLİMSEL TOPLANTI VE ÜRÜN TANITIM TOPLANTILARI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuzun amacı, bilimsel toplantı ve ürün

Detaylı

1. ATIK BEYAN İŞLEMLERİ (TABS)

1. ATIK BEYAN İŞLEMLERİ (TABS) 1. ATIK BEYAN İŞLEMLERİ (TABS) Atık beyan işleminde bulunacak firmalar http://online.cevre.gov.tr adresi üzerinden aşağıdaki ekranda da görülen kullanıcı adı ve parolalarıyla sisteme giriş yaparlar. Firma

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1.) Uygulamaya nasıl bağlanabilirim? Uygulamaya, http: //ebys.tse.org.tr adresinden bağlanmanız gerekmektedir. 2.)"Yanlış kullanıcı adı veya şifre" uyarısı ile karşılaşıyorum. Klavyede

Detaylı

OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI (Ana Sayfa)

OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI  (Ana Sayfa) OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEM VE AKIŞ SIRASI http://www.okulsportal.gsb.gov.tr (Ana Sayfa) http://okulsporbilgi.gsb.gov.tr (Okul Giriş) 1.AŞAMA: SİSTEME GİRİŞ http://okulsportal.gsb.gov.tr

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 16.01.2012 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 16.01.2012 1 Dilek Güzel

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EUP

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EUP GİRİŞ Bu kılavuz; 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna göre hazırlanan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden eczane açmak için başvuruda bulunan eczacıların İl

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ. Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ. Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Çevrimiçi Başvuru İşlem Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER MARKA BAŞVURU İŞLEM SÜRECİ... 6 1 ) SİSTEME GİRİŞ... 6 E-imza ile;... 6 Mobil imza ile;... 7 2 ) BAŞVURU SÜRECİ... 9 2.1 ) Başvuru İşlemleri...

Detaylı

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları. Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu

19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları. Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Sınav Kılavuzu Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı ve 22. Ulusal Bilim Olimpiyatları Genel Bilgi Bu kılavuz Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

HORİZON 2020 Hakemlik Kaydı

HORİZON 2020 Hakemlik Kaydı HORİZON 2020 Hakemlik Kaydı Hülya GÜMÜŞ TTO EXPERT Hakemlik kaydı yapılacak web adresini bulmak için Google da Horizon 2020 sign up yazılır ve Research Participant Portal yazılı link tıklanır. Expert linkine

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ

KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ KOOPERATiF KURULUSU Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında yapabileceğiniz işlemler listelenir. Kooperatif kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı