BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 ( ) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ruhsat veya izin sahiplerinin bilimsel ve eğitsel faaliyet toplantılarına başvuru kurallarının belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Kılavuz; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 27 nci, 40 ıncı maddeleri ile 26/08/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Kılavuzda yer alan; a) Bilimsel Toplantı: Sağlık meslek mensuplarının ulusal ve uluslararası uzmanlık dernekleri ve hekim/ eczacı kuruluşları ve ruhsat veya izin sahipleri tarafından düzenlenen; ulusal ve uluslararası toplantılar, kongreler, çalıştaylar, sempozyumlar vb. toplantılarını, b) Birim: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesini, c) Eğitsel Faaliyet: Ruhsat veya izin sahiplerince düzenlenen/desteklenen beşeri tıbbi ürün tanıtımı da içerebilen eğitim ve bilgi paylaşımı toplantılarını, ç) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, d) Kurum resmî internet sitesi: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmî internet sitesini, e) Yönetmelik: 26/08/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği, ifade eder. Genel esaslar MADDE 4 (1) Veri tabanına toplantı başvurusu, ruhsat izin sahiplerinin yetkilendirdiği personelinin T.C. kimlik numarası ve şifresi ile yapılır. (2) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, Ruhsat veya izin sahiplerinin desteğiyle, sağlık meslek mensuplarının konuşmacı veya bildiriyi sunan araştırmacı olarak katılım sağladıkları toplantılar bu kapsamda değerlendirilmez. hükmünde zikredilen konuşmacı; oturum başkanı, panelist, eğitimci olabilir ve bildiriyi sunan araştırmacı ise; araştırmacı sayısının birden çok olduğu bilimsel çalışmaların yazılı veya sözlü sunumlarında (sözlü veya yazılı poster sunumu/asılması, araştırmanın sözel sunumu vb.) araştırmacılardan tek kişi olabilir. Kurumumuza başvuru sırasında toplantılara katılacak kişilerin konuşmacı veya bildiriyi sunan araştırmacı olması durumunda, toplantı organizasyonundan alınmış araştırmanın adını da içeren kişi adına bir Kabul yazısı (Davet Mektubu) başvuru evrakına eklenmesi gerekir. (3) 1 Aralık - 1 Mart tarihleri arasında kayak merkezlerinde ve 1 Haziran - 1 Eylül 1

2 tarihleri arasında deniz kenarı tatil yörelerinde ruhsat veya izin sahipleri tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak toplantı organizasyonları düzenlenemez ve desteklenemez. Yukarıda belirtilen tarih aralıklarında, söz konusu bölgelerde aktif olarak görev yapan hekimler için aynı bölgelerde yapılan eğitsel toplantılar bu kapsamda değerlendirilmez. (4) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık meslek mensupları da kamu hizmeti yürütmeleri sebebi ile ilgili yönetmelik ve kılavuz kapsamına tâbidir. (5) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ruhsat veya izin sahipleri tarafından elektronik ve yazılı olarak yapılan toplantı başvuruları, birim tarafından başvuru tarihinden itibaren on iş günü içerisinde sadece elektronik olarak cevaplanır. Birim tarafından eksiklik tespit edilerek, tamamlanması gereken bölümler belirtilerek cevaplanan başvurular ruhsat veya izin sahipleri tarafından beş iş günü içerisinde sadece elektronik olarak tamamlanır. Sistem eksik evrak bildirim tarihinden sonraki üçüncü iş günü ve dördüncü iş günü başvuru yapan kişinin ve yöneticisinin e-posta adresine toplantı eksikliklerinin tamamlanması için kalan süreleri bildiren, hatırlatma e-postası gönderir. Eksik evrakın tamamlanması aşamasında yeni eksiklerin ortaya çıkması halinde bu eksiklerin tamamlanması için yeniden süre verilmez ve başvurunun birim tarafından eksik evrak olarak kaydedildiği ilk tarih esas alınır. Zamanında tamamlanamayan başvurular sistem tarafından RED edilmiş olarak kabul edilecektir. (6) Reddedilen toplantılar için aynı ruhsat veya izin sahibi tarafından yapılacak yeni başvurular sistem tarafından otomatik olarak reddedilecektir. (7) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere ruhsat veya izin sahipleri tarafından toplantı bitiş tarihinden sonra en geç bir ay (30 gün) içerisinde Geri Bildirim yapılması gerekir. Geri Bildirim ruhsat veya izin sahipleri tarafından sadece elektronik olarak yapılır ve birim tarafından da sadece elektronik olarak onaylanır. (8) Ruhsat veya izin sahibi tarafından toplantının gerçekleşmesi için dernek/vakıf vb. kuruluşlara bağış yapılmışsa; verilen bağışın, dernek/vakıf vb.nin bağışın ne şekilde kullanıldığını açıklayan antetli kağıda yazılı imzalı yazısı PDF olarak sisteme eklenir ve Diğer Maliyet açıklama bölümünde belge eklendiği belirtilir. Katılımcı beyan edilmiş ise, ruhsat veya izin sahibi tarafından dolaylı destek alındığından destek sağlanan kişilerin sisteme katılımcı olarak kaydedilmesi gerekir. Bilimsel toplantı bildirim işlemleri MADDE 5 (1) Ruhsat veya izin sahipleri tarafından düzenlenecek veya destek olunacak bilimsel toplantılar ve eğitsel faaliyetler için elektronik başvuru işlemleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. a) Sisteme Giriş: https://e-islemler.titck.gov.tr (https://e-islemler.iegm.gov.tr) adresine giriniz, TC Kimlik Numarası bölümüne TC kimlik numaranızı yazınız, Şifre bölümüne şifrenizi yazınız, Resim bölümüne ekranda gördüğünüz rakamları/harfleri yazınız, Giriş düğmesine bir defa tıklayınız, TC kimlik numaranızı, şifre ve resimdeki yazıları/karakterleri doğru yazmış iseniz sistem sizi tanıyacak ve sisteme girmenize izin verecektir. Kullanıcı adı ve şifrenizi yanlış yazmanız durumunda sistem Giriş yapılamadı. Tekrar deneyiniz. mesajı verecektir. Beş kez yanlış girilmesi durumunda şifreniz bloke olacaktır. Şifre bloke olduğunda ruhsat veya izin sahibi adına şifre vermeye yetkisi olan yöneticinize yeni şifre için başvurulması gerekir. b) Toplantı Bildirimi: Sisteme giriş yapıldıktan sonra İşlemler menüsü altında yer alan Toplantı Başvuruları seçeneği tıklanarak Toplantı Kayıt Ekranı görüntülenir. 2

3 Başvuru Yap sekmesine tıklanır. Toplantı Kayıt Ekranı na veriler aşağıdaki gibi girilir: c) Başvuru Tarihi: Toplantının başvuru tarihi sistem tarafından otomatik olarak verilir. Elektronik ve yazılı toplantı başvurularının, toplantı başlangıç tarihinden en az 15 iş günü önce yapılması gerekir. Toplantı başlangıç tarihine 15 iş gününden az süre kalan başvurular elektronik sisteme girilmez ve gelen evrak numarası alamaz. Elektronik başvurusu olmadan sadece yazılı olarak evrak kayıt numarası alan toplantı başvuruları birim tarafından değerlendirmeye alınmaz. Elektronik başvurusu zamanında yapıldığı halde yazılı başvurusu Kurum gelen evrak servisine zamanında (en geç toplantı başlangıç tarihinden 15 iş günü önce) teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Toplantı Başvuru Üst Yazısı: Sayfanın alt kısmındaki Ekler bölümünden Üst Yazı Dokümanı satırındaki Gözat butonuna tıklanarak eklenecek evrak [PortableDocument Format (PDF)] seçilir ve Aç butonuna tıklanarak üst yazı seçilmiş olur. Sayfanın en altındaki Toplantı Kaydet butonuna basarak evrak başvuruya hemen eklenir. Not: Üst yazı dokümanı eklenmediği takdirde başvuru gönderilemez. Başvuruyu gönder işlemi yapıldıktan sonra sistemden alınan işlem takip numarası, Gelen Evrak Şube Müdürlüğüne gönderilir (fiziksel olarak Kuruma teslim edilir) ve üst yazıya mutlaka yazılır. d) Toplantı Türü bölümünden Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler seçeneklerinden biri seçilir. a. Bilimsel Toplantı seçimi işaretlendikten sonra: Açılan kısımda yer alan Bilimsel Toplantı Seç sekmesi tıklanarak, açılan sayfadaki listede ilgili toplantı aranır. (Başlık satırındaki alanlara tıklanarak sistemdeki toplantılar arasında sıralama yapılabilir) Toplantı adı var ise toplantının adının olduğu satırın en sağındaki Başvuru Yap butonuna tıklanır. Sistem tarafından otomatik olarak toplantıya ilişkin başvuru sayfasındaki bilgiler seçilmiş halde Başvuru sayfasına dönülür. Başvuru işlemine gerekli alanlar doldurularak devam edilir. Listede başvuru yapılacak toplantı adı yoksa sayfanın en üstünde yer alan Bilimsel Toplantı İlk Kayıt sekmesi tıklanır. Açılan sayfada yeni toplantıya ait bilgiler doldurulduktan sonra Kaydet butonu tıklanır. Toplantı adı geçici olarak kabul edilmiş şekilde başvuru işlemine devam edilir. Toplantı Adı nın doğruluğunun birim tarafından teyit edilebilmesi için toplantının açık adının yer aldığı orijinal duyuru metni nin başvuruya mutlaka eklenmesi gerekir. Not: Bilimsel Toplantı seçimi yapılarak bildirilen toplantılarda, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre bir sağlık meslek mensubunun aynı yıl içerisinde toplam üç kez bu destekten yararlanmasına; bu üç desteğin sadece iki tanesini aynı ruhsat veya izin sahibinin sağlamasına ve yine bu üç desteğin sadece bir hakkını yurtdışında yapılan toplantılarda kullanmasına izin verilir. (Yurt içinde bu üç desteğin tümü de kullanılabilir) Eğitsel Faaliyetler seçimi yapılarak bildirilen toplantılarda katılımcılar için toplantı katılım sayısında bir sınırlama uygulanmaz. 3

4 b. Eğitsel Faaliyetler seçimi işaretlendikten sonra aşağıda tarif edildiği gibi veri girişi yapılır. Bilimsel Toplantı İlk Kayıt sekmesi seçilerek başvuru yapılacak bilimsel toplantılarda ve eğitsel faaliyet başvurularında sisteme aşağıda tarif edildiği şekilde veri girişi yapılır. Ülke: Listeden toplantının yapılacağı ülke seçilir. (Eğitsel faaliyetlerde sadece Türkiye seçilebilir) Şehir: Listeden toplantının yapılacağı şehir veya A.B.D. ve Hindistan için eyalet seçilir. İlçe: Türkiye den il seçimi sonrası listeden ilçe seçilir. Toplantı Genel Adı: Bilimsel Toplantı Adı: Toplantı orijinal duyuru metnindeki ad yazılır. Eğitsel Faaliyet Adı: Eğitsel faaliyetin adı yazılır. Toplantıyı Organize eden Dernek/Kuruluş: Listeden toplantıyı organize eden dernek/kuruluş adı seçilir. Listede bulunmayan dernek/kuruluş adları Diğer seçeneği seçilerek eklenir. Diğer seçeneği ile eklenen dernek/kuruluş adları daha sonra birim tarafından kontrol edilerek sisteme ilave edilir. Toplantıyı ruhsat veya izin sahibi kendisi organize ediyorsa Toplantıyı Kendim Düzenliyorum kutucuğu işaretlenir. Organizasyonu Üstlenen Ajans/Acente: Organizasyonu üstlenen ajans/acente adı yazılır. (Yurtdışında düzenlenen uluslararası toplantılar için başvuruyu yapan ruhsat veya izin sahibinin direkt hizmet aldığı ajans/acente adı yazılır.) Toplantı Başlangıç Tarihi: Toplantının başlangıç tarihi girilir. Toplantı Bitiş Tarihi: Toplantının bitiş tarihi girilir. Toplantının Yapılacağı Yer (Otel, kongre merkezi, tesis vb. adı): Toplantının yapılacağı yer tam adıyla belirtilir. Toplantının yapılacağı yerin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen koşullara uygun olduğunu taahhüt ediyorum kutucuğu işaretlenmelidir. Taahhüt kutucuğu işaretlenmemiş ise sistem başvuruyu kaydetmeye izin vermez. Toplantı Programı: Toplantı programı PDF olarak eklenir. Doküman eklenmediği takdirde başvuru gönderilemez. Konuşmacı ve bildiriyi sunan kişi olarak beyan edilen kişilerin sunum/konuşma yapacakları gün ve saat programda işaretlenerek/belirtilerek taranan belgenin pdf olarak eklenmesi gerekir. (2) Organizasyon için verilen destek: Organizasyona verilen destek bölümünde yer alan Stand Katılım/ Uydu Sempozyum/ Konuşmacılara Yapılan Toplam Ödeme/ Katılımcılara Yapılan Toplam Ödeme/ Diğer Maliyet kutucuklarından uygun olanlar tıklanır. Bu kutucuklara tıklandığında görünür hale gelen kısma TL cinsinden ve KDV dahil maliyet yazılır. Önemli Not: Katılımcılara Yapılan Toplam Ödeme kutucuğu tıklandığında görünür hale gelen kısma (ulaşım, konaklama, kayıt ücreti vb.) TL. cinsinden maliyet yazılır. Bu maliyet tüm katılımcılar için verilen toplam miktardır. Eğitsel Faaliyetler seçimi işaretlendikten sonra ilgili katılımcılar için yol ve konaklama masraflarının karşılanmadığını belirten ve açılan kısımda yer 4

5 alan Katılımcıların yol, konaklama vb. masraflarının firmamız tarafından karşılanmadığını taahhüt ederim yazısının başındaki kutucuğun işaretlenmesi gerekir. Taahhüt kutucuğu işaretlenmemiş ise sistem başvuruyu kaydetmeye izin vermez. Herhangi bir katılımcıya destek verilmiyorsa Desteklenen Katılımcı Bulunmamaktadır kutucuğu tıklanır. Diğer Maliyet: Açıklama bölümüne desteğin içeriğinin (kiralama, yemek bedeli, iletişim, kırtasiye, personel giderleri v.b.) açık bir biçimde yazılması gerekir. (3) Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu bölümü: Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ruhsat veya izin sahiplerinin desteklediği toplantılara Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) konusunda, toplantının konusu ile ilgili bir oturum konması gerekir. Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu Var mı? bölümünde: Evet ya da Hayır seçeneği işaretlenir. Evet seçeneği işaretlendiğinde başvuruya devam edilir. Toplantı için yapılacak geri bildirim sırasında AİK oturumunun orijinal sunum dosyasının sisteme yüklenmesi zorunludur. Eğer AİK oturumu sunumu geri bildirim sırasında yüklenmez ise sistem tarafından AİK oturumu Yok olarak kabul edilir. Başvuru sırasında Hayır seçeneği işaretlenmesine rağmen toplantıya AİK konusunda, toplantının konusu ile ilgili bir oturum konulmuşsa buna ait doküman geri bildirim sırasında eklendiğinde toplantıda AİK oturumu Var olarak kabul edilir. Hayır kutucuğu işaretlendiğinde aktif hale gelen üç seçenekten (Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu Bulunmamaktadır. / Toplantı Süresi Altı Saati Geçmemektedir. / Toplantı Uluslararası Mahiyettedir.) biri işaretlenir. Seçeneklerden biri işaretlenmediğinde başvuruya devam edilemez. (4) Ekler Bölümü: a) Sisteme başvuru sırasında eklenecek dokümanların tamamının aşağıda tarif edildiği şekilde eklenmesi gerekir. a. Dosya Ekleme: Eklenecek dosyalar aşağıda belirtilen gerekliliklere uygun olarak üretilmelidir: Elektronik dosyaların PDF olarak hazırlanması gerekir. Bu format dışında başka bir format kullanılarak hazırlanan elektronik dokümanlar sisteme kabul edilmez. Dosyaların mümkün olduğu kadar text formatından PDF formatına dönüştürülmesi gerekir. Resim, imza gibi text formatından dönüştürülmesi mümkün olmayan dosyaların taranarak Tiff resim formatından PDF formatına dönüştürülmesi gerekir. Dosyaların, dokümanın içinde kelime ile arama yapılmasına imkân verecek şekilde (text searchable) üretilmesi gerekir. Resimden veya text ten üretilmesine bakılmaksızın bütün PDF dosyalarının ortalama sayfa boyutu en fazla 100 KB olabilir. Eklenecek dosyaların, Akılcı İlaç Kullanımı sunum dosyası hariç toplam boyutunun 20 MB yi geçmemesi gerekir. Belgelerin text formatında üretilmesinin mümkün olmadığı durumlarda (imza vb. içeren belgeler) en fazla 300 dpi çözünürlükle siyah-beyaz olarak taranması önerilir. 5

6 Bu şekilde hazırlanan dosyaların birime sunulmadan önce mutlaka okunabilirlik açısından test edilmesi gerekir. Bu konudaki sorumluluk ruhsat veya izin sahibine aittir. Ekler bölümünde eklenen tüm dokümanlar Toplantı Kaydet butonuna tıklandıktan sonra Ekler bölümünün alt kısmında görünür hale gelir. Belgelerin eklenip eklenmediği ile ilgili kontrol sorumluluğu ruhsat veya izin sahibine aittir. b. Toplantı Kaydet: Toplantı kayıt ekranına tüm veriler girildikten sonra Toplantı Kaydet butonuna tıklanır. Böylece Başvurularım sekmesinde bildirimin durumu Yeni Elektronik olur. Bu durumdaki başvurularda güncelleme yapılabilir. Toplantı Kaydet butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfanın en altında görünür hale gelen butonlar ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmıştır: Güncelle : Başvurunuzdaki herhangi bir alanda değişiklik yapıldıktan sonra Güncelle butonuna basılarak değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır. Katılımcılar : Bu butona tıklanarak aşağıda tarif edildiği gibi katılımcı ekleme işlemleri yapılabilir. Yazdır : Başvuru yazdırılabilir. Başvuru Gönder : Bu butona basarak başvuru tamamlandığında ve işlem takip numarası almak istendiğinde belirtilir. Başvuru Gönder butonuna basmadan önce başvuruya ait tüm evrak ve bilgilerin (katılımcılar) sisteme eklenmiş olması gerekir. Başvuru Gönder butonuna basıldıktan sonra birim tarafından bir işlem yapılmadıkça herhangi başka bir evrak eklenemez, değişiklik yapılamaz. Yeni Kayıt : Yeni bir toplantı başvurusu yapmak için Yeni Kayıt butonuna tıklanır. Katılımcı Ekleme İşlemi: Toplantı başvurusu gönderilmeden önce Katılımcılar butonu tıklanarak açılan sayfada T.C. kimlik numarası ilgili alana yazılarak Sorgula yazısına tıklanır. Sorgulama sonucunda katılımcıya ait bilgiler otomatik olarak geldikten sonra bilgileri kontrol edilerek katılımcının güncel bilgileri ile uyumsuz veya yanlış bilgiler varsa düzelt butonu tıklanarak bilgiler düzeltilir. Katılımcının sorgulama sonucunda kaydı sistemde yoksa Kayıt Bulunamadı uyarısı alınır. Uyarı yazısının altındaki Tamam butonu tıklanır. Sorgula yazısının yanında bulunan Manuel giriş yapmak istiyorum. kutucuğu tıklanarak katılımcıya ait bilgiler manuel olarak girilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan katılımcılar için T.C. kimlik numarası yazılmadan toplantıya katılımcı eklenemez. T.C. kimlik numarası olmayan katılımcılar için T.C. vatandaşı değildir. kutucuğu işaretlenir. Sonra katılımcının ülkesi ilgili alandan seçilir ve diğer bilgileri manuel olarak ilgili alanlara yazılır/seçilir. Manuel olarak giriş yapılırken; Katılımcı nın "adı" satırına sadece adı; soyadı satırına sadece soyadı yazılır. Katılımcı adı ve soyadının başına ve sonuna herhangi bir ek getirilmez. Katılımcının halen çalışmakta olduğu kurum/kuruluş var ise (hastane, 6

7 aile sağlığı merkezi, üniversite vb.) ilgili alana tam, güncel ve doğru olarak yazılması gerekir. Toplantıya eklenecek katılımcı için Katılımcının Özelliği alanındaki üç seçenekten ( Katılımcı, Konuşmacı veya Bildiriyi Sunan Araştırmacı ) uygun olan işaretlenir. Konuşmacı ve bildiriyi sunan kişi olarak beyan edilen kişilerin sunum/konuşma yapacakları gün ve saat toplantı programında işaretlenerek/belirtilerek pdf olarak eklenir. "Bildiriyi Sunan Araştırmacı" işaretlendiğinde çıkan bölüme bildirinin ismi girilir. Katılımcı bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak yazıldıktan sonra Yukarıda bilgilerini girdiğim katılımcının bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu ve yanlış bilgi girişi ile ilgili sonradan oluşabilecek tüm yasal sorumluluğun firmamıza ait olduğunu taahhüt ederim. kutucuğu işaretlenir. Not: Girilen katılımcının T.C. kimlik numarası ile katılımcı adının doğruluğu birim tarafından kontrol edilir. Katılımcı Ekleme Ekranı nın alt kısmında bulunan butonlar ve kullanım amaçları aşağıda tanımlanmıştır: Katılımcı Ekle butonu: Bu butona tıklanarak katılımcının sisteme eklenmesi sağlanır. Güncelle butonu: Mevcut olan kaydın hatalı alanları düzeltildikten sonra bu butona basılarak son halinin kaydedilmesi sağlanır. Katılımcıları Gör butonu: Bu butona tıklanarak bu toplantı için tarafınızca tanımlanmış katılımcıların görülmesi sağlanır. Temizle butonu: Bu butona tıklanarak yeni bir kayıt girmeden önce formun boş hale gelmesi sağlanır. Toplantıya Dön butonu: Bu butona tıklanarak başvuru yapılan toplantı sayfasına dönülmesi sağlanır. Önemli Not: Düzenlenen veya destek verilen bütün toplantılarda; ilgili ruhsat veya izin sahipleri tarafından desteklenen katılımcıların sistem tarafından talep edilen tüm bilgilerinin yukarıda tarif edildiği şekilde sisteme girilmesi zorunludur. Eğer desteklenen katılımcı yok ise Başvuru Yap sekmesindeki Organizasyona Verilen Destek bölümünün en altında bulunan Desteklenen katılımcı bulunmamaktadır. ibaresinin başındaki kutucuğun işaretlenmesi gerekir. Ruhsat veya izin sahipleri tarafından düzenlenen veya desteklenen Eğitsel Faaliyet lerde katılımcıların isim ve T.C. kimlik numaralarının, Geri Bildirim sırasında, yukarıda tarif edildiği şekilde sisteme girilmesi zorunludur. Eğitsel Faaliyetler için yapılan başvurularda ruhsat veya izin sahibince açıklama bölümüne faaliyete katılacak kişilerin toplam sayısı, nereden katılacakları (ili ilçe, çalıştığı yer adı) ve kaç kişi oldukları bilgilerinin ayrıntılı olarak yazılması gerekir. Katılımcıların kaydının güncel olabilmesi için işlem takip numarası alındıktan sonrada katılımcı ekleme/çıkarma veya form güncellemesi, toplantının durumu elektronik ortamda Yeni veya Eksik olduğu müddetçe yapılabilir. Toplantıya ilgili birim tarafından Ön Onay verildikten sonra toplantı bitiş tarihine kadar elektronik ortamda yapılmış başvuru üzerinde değişiklik yapılamaz. Başvuru ile ilgili bütün 7

8 değişikliklerin Geri Bildirim işlemi sırasında bildirilmesi gerekir. Ön Onay alındıktan sonra toplantıya ilişkin önemli değişiklikler (toplantı adı, toplantı yeri, toplantı türü) olması durumunda yeni duruma uygun bir başvurunun yapılması gerekir. Bu durumda, toplantılara ait önceki başvuruların iptal edilmesi gerekir. İptal işleminin, başvuruyu yapan ruhsat veya izin sahibi tarafından birime yazılı olarak yapılması gerekir. Toplantıya katılım için Ön Onay alınmış katılımcı listesine; Ön Onay dan sonra ve toplantıdan önce, yeni katılımcı eklenmek istenmesi durumunda ilgili katılımcının destek alarak katıldığı toplam toplantı sayısı sistem üzerinden (Katılımcı Ara sekmesinde) kontrol edildikten sonra toplantıya katılımı desteklenir. Bu durumdaki katılımcıların sistemde tanımlı olan, önceki durumlarının (destek alarak katıldığı toplam toplantı sayısı) kontrolü ile ilgili tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir. Geri bildirim MADDE 6- (1) Gerçekleşmiş Ön Onay durumundaki toplantıların geri bildirimi toplantı bitiş tarihinden sonraki ilk 1 ay (30 gün) içerisinde elektronik ortamda yapılır. (2) Geri Bildirim yapmak için Başvurularım butonuna basılır. Açılan sayfada İşlem Takip No kısmına ilgili toplantı için ilk başvuru sırasında alınan işlem takip numarası yazılır ve Ara butonuna basılır. Görünür hale gelen, kayıt satırındaki Göster linkine tıklanır. Açılan sayfada gerekli değişiklikler (katılımcı, maliyet vb. bilgiler) yapılıp (yapılan değişikliklere ait dokümanlar da sisteme eklenmelidir) Güncelle butonuna basılır. Tüm bilgiler kontrol edilip doğruluğundan emin olunduktan sonra Geri Bildirim butonuna basılır. Ekranda Geri bildiriminiz alınmıştır ibaresi görüldükten sonra toplantı başvurularında hiçbir değişiklik yapılamaz. (3) Sistem, toplantı bitim tarihinden sonraki 23. gün ve 28. gün, toplantı için geri bildirim yapılmadıysa başvuru yapan kişinin ve yöneticisinin e-posta adresine geri bildirimin yapılmadığına dair hatırlatma e-postası gönderir. Geri Bildirim işlemi yapılmamış başvurular sistem tarafından 1 ay (30 gün) sonra otomatik olarak geri bildirim durumuna alınır. İlk başvuru sırasında Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu Var mı? satırında Evet işaretlenmiş toplantıların geri bildiriminde, AİK oturumu sunumunun (Toplantıda yapılan orijinal Power Point sunum, kaynak gösterilebilmesi için programdaki panelistin adını da içermesi gerekir.) eklenmesi gerekir. Sunum eklenmez ise AİK oturumu sistem tarafından Yok olarak kabul edilir. Yürürlük MADDE 7- (1) Bu Kılavuz onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür. 8

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tıbbi Cihaz Firmalarının T.C TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU na Serbest Satış Sertifikası ve Kontrol Belgesi için elektronik başvuru yapabilmelerini sağlamak üzere TİTUBB sisteminde kayıtlı ve onaylı

Detaylı

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014

Doküman: EUP Revizyon No: R-02 Tarih: 21.10.2014 Sayfa: 0/11 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 12.08.2011 Kılavuzun ilk yayınlanma tarihi - 05.06.2012 Kurumsallaşma kapsamında minör değişiklikler R-01 21.10.2014 e-başvuru formundaki değişikliklere

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 30-31 MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı