Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde"

Transkript

1

2 Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006

3

4

5 I Önsöz Türkiye ve Almanya arasında verimli ve yapıcı bir iş birliği olarak gerçekleşmiş olan Eşleştirme Projesi nin sonucu hakkındaki bu Genel Değerlendirme Raporunu gönülden takdir ediyorum. İbrahim H. Çanakcı Hazine Müsteşarı Geçtiğimiz yıllar içinde YOİKK (Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu) tarafından yürütülen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı nın ilerleyişi, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ( Hazine ) ve Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı ( BMWI ) arasında gerçekleştirilen, Avrupa Birliği sponsorluğundaki Türkiye deki Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Doğru: YOİKK Reform Süreci Hakkında Yorumlar başlıklı Eşleştirme Projesi çerçevesinde gözden geçirildi. YOİKK süreci, Türkiye deki yatırım ortamının hukuki, düzenleyici ve idari çerçevesini modernleştirmek ve etkinleştirmek için başlatılan kapsamlı reform programının bir bölümüdür. YOİKK, özel sektörün yatırım ortamına ilişkin politikalar konusunda görüş ve önceliklerini yansıtmak için, ilgili bakanlıkların karar alıcıları ve Türkiye de özel sektörü temsil eden Sivil Toplum Örgütleri başkanlarının katılımı ile oluşturulan ulusal bir platformdur. Esasen, herhangi bir başarılı reform stratejisi, sivil toplumda yaygın uzlaşıyı ve gerek kamu sektörü, gerekse özel sektör tarafından güçlü destek taahhüdü ve ortak eylemi gerektirir. Bu bakımdan, YOİKK süreci, yönetim, yapı ve temsili doğasında yatırım ortamının etkinleştirilmesine ilişkin bir yapıcı kamu/özel politika diyaloğunu halihazırda oluşturmuş bulunmaktadır. Bu da, YOİKK ortakları ile iş birliği içerisinde Türk ekonomisinin uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılmasına temel hazırlamaktadır. Modern bir yabancı yatırım rejiminin kabulü, yatırım promosyon kapasitesinin geliştirilmesi, iş dünyasına ilişkin birçok idari ve düzenleyici prosedürün basitleştirilmesi ve işlemlerin azaltılması, fikri mülkiyetin korunmasının güçlendirilmesi YOİKK reform yelpazesinin örneklerini teşkil etmektedir.

6 II YOİKK programının ilerlemesini ve başarılarını yorumlamayı hedefleyen bu Eşleştirme Projesi, YOİKK süreci kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin desteklenmesini sağlamış ve yatırım ortamıyla ilgili olarak daha da iyileştirilmesi gereken bazı yeni konuları ortaya çıkarmıştır. Proje döneminde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hazırlanan Eşleştirme Projesi Raporu, YOİKK sürecinin, stratejisini, yapılarını ve çalışma süreçlerini/metodolojilerini güçlendirerek ve diğer ülkelerle birlikte ulusal rekabet edebilirliğin artırılması yönünde ilerleyerek, şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu yapıcı çalışmalar üzerinde yükselmesi gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bu ilerleme, rekabet edebilirliği artırıcı bir Türk Stratejisi nin benimsenmesi ile birlikte, yatırım ve iş ortamını etkileyen tüm politika alanlarının, yapılandırılmış bir çalışma yöntemi vasıtasıyla düzenli olarak izlenmesini gerektirecektir. Proje dönemi süresinde, Türk politika yapıcıları, Eşleştirme Projesi çerçevesindeki deneyim paylaşımından ve başarılı politika uygulama ve metodolojileri ile ilgili değişim ve diyalogdan yararlanmışlardır. Genel Değerlendirme Raporunda sunulan tavsiyeler ve birbirinden bağımsız olarak hazırlanmış olan politika incelemeleri, Türkiye nin gelecekteki reform gündemi için kıymetli bir referans el kitabı oluşturmaktadır. Son olarak, YOİKK üye kurum ve kuruluşlarının, Eşleştirme Projesi sürecine coşku ve gayret içerisinde ifade etmek isterim. Tüm bakanlıklar, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının (TOBB, TÜSİAD, YASED ve İstanbul Ticaret Odası) katkısı Eşleştirme Projesi nin faydalı bir süreç olmasını sağlamıştır. Türk meslektaşlarıma Eşleştirme Projesine olan bağlılık ve katkıları için takdir ve teşekkürlerimi sunarım. Sonucu ortaya koyan Genel Değerlendirme Raporu ve Bağımsız Referans Çalışmaları, YOİKK in gelecekteki strateji ve politikasını değerlendirmesi için yararlı bir temel oluşturmaktadır. Ayrıca, bu vesile ile tüm Alman ve Avrupalı ortaklarımız ve Eşleştirme Projesi nin başarısı için zaman, bilgi ve tecrübelerini ortaya koyan uzmanlara takdir ve teşekkürlerimi sunarım. İbrahim H. Çanakcı Hazine Müsteşarı Ankara 2006

7 III Önsöz Büyükelçi Hansjörg Kretschmer Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon Başkanı Türkiye, son zamanlarda, ülkedeki gelişen ekonomik ortamın bir işareti olarak rekor seviyelerde Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) cezbetmiştir. Bununla birlikte, diğer gelişmekte olan pazarlar ile kıyaslandığında DYY stoku hâlâ çok düşüktür. Dolayısıyla AB, Türkiye yi yatırımcılar için daha cazip bir yer haline getirmek için Türk hükûmetinin DYY ile ilgili mevzuat ve uygulamasını gözden geçirmesine yardımcı olmak üzere hazırlanan bir projeye finansman sağlamıştır. Bu Değerlendirme Raporu, projenin temel çıkarımlarından birisi olup, iş ortamının daha da geliştirilmesi için kıymetli tavsiyeler sunmaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa da iş ortamının geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Avrupa Konseyi 2000 yılında AB için dünyadaki en fazla rekabet edebilir ve dinamik bilgiye dayalı ekonomi olma hedefini koymuştur. Lizbon Stratejisi nin en önemli dayanakları bilindiği üzere daha fazla istihdam ve daha iyi iş imkânları ile daha büyük sosyal uyum dur. Yeni yatırımlar, istihdam yaratılması ve daha büyük sosyal uyum için son derece önemlidir. Aynı argüman Türkiye için de geçerlidir. Türkiye, potansiyeli ile orantılı olarak yeteri kadar DYY cezbetmekte başarısız olmaktadır. Bu sebeple, daha fazla DYY cezbetmek ve gerek yabancı ve gerekse yerel yatırımcılar için genel iş ortamını iyileştirmek üzere, 2001 yılında bir reform programı başlatmıştır. O zamandan beri bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak, son yıllarda bir yavaşlama gözlenmektedir. Dünya Bankasının Doing Business 2007 Raporuna göre, Türkiye, bir yıl önceki yerinden yedi sıra aşağı inerek 175 ülke arasında 91. sırada yer almıştır. Yatırım ortamını iyileştirmek için gerekli olan adımlar, Türkiye nin AB ile olan müzakere sürecinin de bir parçasıdır. Müzakereler sırasında, Türkiye nin, Topluluk mevzuatını kabul etmesi ve uygulama için gerekli idari yapıları tesis etmesi gerekmektedir. Sermaye ve işletmelerin serbest dolaşımı ve sanayi politikası, DYY ve yatırım ortamı ile doğrudan ilişkili

8 IV olan konulardır. Sermayenin serbest dolaşımı, yabancı mülkiyet konusunda Türkiye de hâlâ birçok sektörde var olan engellerin veya kısıtlamaların kaldırılmasını gerektirmektedir. Gayrimenkul edinimi, AB uyruklularına karşı olan kısıtlamaların kaldırılmasına ihtiyaç duyulacak DYY nin başka bir türüdür. Belirli meslekler veya idari pozisyonlar için milliyet şartının aşamalı olarak kaldırılması gerekecektir. Ayrıca, devlet yardımının kontrolü alanındaki Türk mevzuat çerçevesinin AB ninki ile uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu, Türkiye de AB firmalarının gelecekte yatırım yapması için fırsat alanı bir fırsat alanı yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Yeni uluslararası girişimcilerin cezbedilebilmesi için, ruhsat verme koşullarının gözden geçirilmesi ve özellikle etkin uygulama vasıtasıyla fikri mülkiyet haklarının korunması gerekecektir. Son ve önemli olarak, uluslararası tahkime erişim yolu dahil olmak üzere yatırımcıları ve yatırımları korumak için adli reform gereklidir. Bu adımlar iş ortamını daha da iyileştirecek ve Türkiye nin gelecekte daha yüksek ve sürdürülebilir bir DYY girişini cezbetmesine olanak sağlayacaktır. Daha fazla istihdam, daha iyi iş imkanları ve daha güçlü sosyal uyumla sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmesi için, Türkiye nin ilave yatırımlara ihtiyacı vardır. Rapor da belirtilen tavsiyelerin bu amaca katkıda bulunacağından eminim. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon Başkanı Ankara Eylül 2006

9 V Teşekkür Bu Rapor Jürgen Voss ve Declan Murphy tarafından, yüksek düzeyde bir danışma grubunca yapılan tartışmaların (Ek 1) ve seçilen 17 politika alanı için hazırlanan inceleme Raporlarının (Bkz. kısım 1.3) ışığında yazılmıştır. Jürgen Voss aynı zamanda bu Raporun temelini oluşturan çalışma planını hazırlamış ve Diler Kütük ün yardımlarıyla, bütün Eşleştirme Projesi nin faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmiştir. Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim Çanakcı ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Cavit Dağdaş, projeye siyasî rehberlik sağlamış ve projeyi desteklemişlerdir. Proje faaliyetleri, Yabancı Sermaye Genel Müdürü Berrin Bingöl (İpek İncesulu, İlker Şenel ve Melis Atamer in destekleriyle) ve Almanya Ekonomi ve Teknoloji Federal Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Markus Maurer liderliğinde yürütülmüştür (Federal Alman Merkez Bankası, kıdemlı ekonomist Thomas Notheis in destekleriyle). Raporun nihai düzeltmesi Declan Murphy tarafından, tasarımı ise Niall O Kelly, Türkçe dizgisi ve kapak tasarımı da Onur Sönmez tarafından yapılmıştır. Proje liderleri ve yazarlar, Hazine ekibine ve Türkiye, Almanya Avrupa Komisyonu ve diğer yerlerdeki çok sayıda uzman danışmanlara, proje ve raporlar ile ilgili olarak mükemmel ortaklıkları, katkıları ve rehberlikleri için teşekkür ederler. Bu Rapor, proje liderlerinin sorumluluğunda hazırlanmıştır ve Projeye katkıda bulunanların ya da danışmanların görüşlerini yansıtmayabilir.

10 VI İçindekiler İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ANA TAVSİYELERİN ÖZETİ: Bölüm I ve Bölüm II 19 Bölüm I: Tavsiyeler 19 Bölüm II: Tavsiyeler 29 BÖLÜM I Giriş Temel Bilgiler ve Proje Hedefleri Eşleştirme Projesi Kapsamı Üstlenilen Çalışma ve Çıktılar Eşleştirme Projesi Deneyimi 50 2 YOİKK Sürecinin Gelişimi Amacı ve Çalışma Programı YOİKK Yapısı ve Faaliyetleri YOİKK Yapısı YOİKK Faaliyetleri Tamamlanan Reformlar Yapısal Reformlar ve Ekonomik İlerleme Türkiye nin Önündeki Zorluklar İstikrar ve Büyümenin Sürdürülmesi Yatırım Açığı Uluslararası Rekabet Edebilirlik Türkiye nin Uluslararası Ekonomiye Entegrasyonu Yatırım İçin Küresel Rekabet AB Lizbon Stratejisi Küresel Ekonomide Rekabet Edebilirliği Sağlamak Bir Pazar Ekonomisinde Rekabet Edebilirlik Kavramı Bazı AB üyesi ülkeler ve Diğer Ülkeler Tarafından Benimsenen Yaklaşım 78

11 İçindekiler VII İrlanda Birleşik Krallık ABD Yunanistan Hırvatistan Türkiye nin Bölgelerinde Rekabet Edebilirliğinin Ölçülmesi Rekabet Edebilirlik: Avrupa Komisyonu, Avrupa nın Rekabet Edebilirliği Türkiye nin 9. Kalkınma Planı YOİKK Sürecinin Gelecekteki Gelişimi Rekabet Edebilirlik Üzerine Odaklanma Rekabet Edebilirliğin Artırılması Çalışması YOİKK Sürecinin Kapsamı ve Yapısı YOİKK in Faaliyetleri (Çalışma Yöntemi) Yapılandırılmış Politika İncelemeleri, Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Karşılaştırma Metodolojilerinin Kullanılması Daha İyi Düzenleme Politikaları Ulusal Rekabet Edebilirliğin İzlenmesi ve Ölçülmesi OECD Yatırım Sözleşmesi Yatırım Reformu Endeksi DYY nin Ekonomik Etkisinin Ölçülmesi 97 BÖLÜM II 103 YOİKK Reform Alanları Konusunda Gözlemler ve Öneriler Yatırımcı Etki Analizi, Düzenleyici Etki Analizi ve Daha İyi Düzenleme 106 Gözlemler 106 Tavsiyeler Doğrudan Yabancı Yatırım ( DYY ) Mevzuatı 111 Gözlemler 111 Tavsiyeler Yatırım Promosyonu 123 Gözlemler 123 Tavsiyeler 128

12 VIII İçindekiler 4. Bölgesel Bir İş Merkezi Olarak Türkiye 132 Gözlemler 132 Tavsiyeler Kamu Özel Sektör İş birlikleri (KÖİ) 142 Gözlemler 142 Tavsiyeler Kobi lerin Desteklenmesi 154 Gözlemler 154 Tavsiyeler Vergilendirme 161 Gözlemler 161 Tavsiyeler Devlet Yardımları 165 Gözlemler 165 Tavsiyeler Gümrük ve Teknik Standartlar 168 Gözlemler Ruhsatlar ve İzinler (Sektörel Lisanslar) 171 Gözlemler 171 Tavsiyeler Çevresel Koruma 177 Gözlemler 177 Tavsiyeler Maden Kanunu 179 Gözlemler 179 Tavsiyeler Şirket Kuruluşu 182 Gözlemler 182 Tavsiyeler 185

13 İçindekiler IX 14. Arazi Edinimi ve Arsa Geliştirme 186 Gözlemler 186 Tavsiyeler Yabancı Personel İstihdamı 193 Gözlemler 193 Tavsiyeler Fikrî ve Sinaî Mülkiyet Haklarının Korunması 196 Gözlemler 196 Tavsiyeler Yatırımcıların Hukuki Açıdan Korunması 202 Gözlemler 202 Tavsiyeler 211 Ekler 217 Ek I 219 Ayrıntılı Değerlendirme Grubu Üyeleri 219 Ek II 221 Politika İnceleme Raporları Listesi 221 Ek III 223 Yatırımcı Etki Analizleri Metodolojisi Giriş Yatırımı Belirleyen Etkenler Yatırımcı Etki Analizi İçin Bir Metodolojik Yönerge Çerçevesi YEA ve DEA ların Yürütülmesine ilişkin Bazı Pratik Öneriler 231 Ek IV 234 DYY nin Ekonomik Etkisi: Veri Toplamak 234 Kaynaklar 237

14 X İçindekiler Tablolar, Kutular ve Şekillerin Listesi: Bölüm I Şekiller Şekil1: YOİKK Kurumsal Yapı 56 Şekil 2: Şekil 3: Şekil 4: Türkiye de Yerli Sermaye Yatırım Oranı Nominal GSYİH Yüzdesi Olarak Brüt Sabit Sermaye Oluşumu 67 Uluslararası Mukayesede Türk Yatırım Oranı Nominal GSYİH Yüzdesi Olarak Brüt Sabit Sermaye Oluşumu 68 Türk Sermaye Hesabının Yapısı: Doğrudan Yabancı, Portföy ve Diğer Yatırımın GSYİH Yüzdesi Olarak Bilançosu 68 Şekil 5: GSMH İçinde Türkiye nin Dış Ticaret Payı 71 Şekil 6: Örnek: Ulusal Rekabet Edebilirlik Çerçeve Modeline Doğru 81 Şekil 7 NUTS II ye Dayalı Olarak Bölgelerin Rekabet Haritası 86 Şekil 8: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program Stratejisi 88 Şekil 9: AT Kearney Küresel İş Yatırımcıları Araştırması: Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri 93 Şekil 10: OECD Yatırım Sözleşmesi Yatırım Reformu Endeksi 96 Şekil 11: Diğer Uluslararası Kurumların Endeksleri ile İlişkili Olarak OECD Yatırım Reformu Endeksi 97 Tablolar Tablo 1. Yatırımcılar Tarafından Kullanılan Uluslararası Endeksler 71 Kutular Kutu 1: Yürürlükteki Kanunlar 63 Kutu 2: Hindistan ın Cazibesi Son Aylarda Yabancı Teknoloji Firmalarının Hindistan da Pahalı Ürünler Yatırım Planları 73 Kutu 3: Gelişmeyi İzlemek için Rekabet Edebilirliğin ve Metodolojinin Anlaşılması 80

15 İçindekiler XI Tablolar, Kutular ve Şekillerin Listesi: Bölüm II Şekiller Şekil 1: KÖİ Modelleri Yelpazesi 142 Şekil 2: KÖİ lerin Raporun Diğer Kısımlarıyla Karşılıklı Dolaylı/Dolaysız İlişkileri 147 Kutular Tablo 1: Farklı KÖİ Seçeneklerindeki Sorumluluklar, Roller ve Riskler 143 Tablo 2: Yeni İkinci Nesil KÖİ Biçimleri 144 Tablo 3: Türk Mevzuatında KÖİ ile İlişkili Hükümler 148 Tablolar Listesi: Ekler Tablo 1: Yatırımları Belirleyen Etkenler Nelerdir? 226 Tablo 2: Yatırımcı Etki Analizlerinde Uygulama Aşamaları 230

16 XII Kısaltmalar AB AR-GE BDDK BAE BDI BDT Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Birleşik Arap Emirlikleri Alman Endüstrileri Konfederasyonu Bağımsız Devletler Topluluğu BMWI Almanya Ekonomi ve Teknoloji Federal Bakanlığı BMZ Almanya Ekonomik İşbirliği Federal Bakanlığı DEA Düzenleyici Etki Analizi DİDB Daha İyi Düzenleme Birimi DİHK Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu DPT Devlet Planlama Teşkilatı DTÖ Dünya Ticaret Örgütü DYY Doğrudan Yabancı Yatırım EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EC Avrupa Komisyonu EIB Avrupa Yatırım Bankası (AYB) FIAS Dünya Bankası ve Uluslararası Finansman Kurumunun Yabancı Yatırımlar için Danışma Servisi GSYİH Gayrısafi Yurt içi Hasıla GTZ Alman Teknik Yardım Ajansı HAZİNE Hazine Müsteşarlığı IFC Uluslararası Finansman Kurumu IMF Uluslararası Para Fonu YPA Yatırım Promosyon Ajansı (IPA) İSO İstanbul Sanayi Odası İTO İstanbul Ticaret Odası IW Alman Endüstrileri Ekonomik Araştırma Enstitüsü KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler KÖİ Kamu Özel Sektör İş birliği KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü RTA AB Eşleştirme Projesi Yerleşik (Türkiyede mukim) Eşleştirme Danışmanı TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği WIPO Dünya Fikri Mülkiyetler Örgütü

17 Bölüm I XIII YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği YİD Yap-İşlet-Devret YKTK Yetırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları YOİKK Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu YOİKK Reform Programı Türkiye de Yatırım Ortamını İyileştirme Reform Programı YSGM Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

18

19 Eşleştirme Projesi HAZİNE/BMWI Yönetici Özeti

20

21 Yönetici Özeti 1 Yönetici Özeti 1. Bu Genel Değerlendirme Raporu ( Rapor ), Türk Hazine Müsteşarlığı ( Hazine ) ve Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı ( BMWI ) arasındaki Avrupa Birliği destekli bir iş birliği Projesi nin ( Eşleştirme Projesi ) sonuçlarını sunmaktadır. Bu proje, bakanlıklar arası koordinasyon komitesi uhdesinde Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı ya da kısaca YOİKK hakkında ilerleme ve icraatlar üzerine yorumda bulunulmasını hedeflemektedir. 2. YOİKK Süreci çerçevesindeki reformlar, iki geniş kapsamlı hedef noktası ile karşılaştırmalı olarak gözden geçirilmiştir: özel sektör yatırımları ile doğrudan yabancı yatırımların ( DYY ) Türkiye ye girişinin üzerindeki muhtemel etkileri ve AB mevzuatı ile AB (ve OECD) üye devletlerinde uygulanan başarılı uygulama prensipleri ve yöntemleri ile genel tutarlılığı. 3. Son yıllarda, Türkiye deki birçok politika reform alanında kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. Örneğin, Türkiye 2005 yılında şimdiye kadarki en yüksek yıllık DYY seviyesine ulaşmıştır. Genel olarak, Eşleştirme Projesi altında yapılan analiz ve verilen geri bildirim, YOİKK sürecinin böyle bir ilerlemede yapıcı ve katkı sağlayan bir faktör olduğunu göstermektedir. Üstlenilen Çalışma ve Çıktılar 4. Bu Genel Değerlendirme Raporu iki bölümden oluşmaktadır. BÖLÜM I, özetle, YOİKK sürecinin günümüze kadar ki ilerleyişi ve küresel değişim ile iş ve yatırım ortamındaki rekabet bağlamında potansiyel gelişimini açıklamaktadır. Ayrıca, ilerideki AB destekli projelerin muhtemel tavsiyelerini içerecek şekilde ayrıntılı tavsiyelerde bulunmaktadır. Bölüm II, Eşleştirme Projesi çerçevesinde gözden geçirilen münferit politika alanlarında görüş ve tavsiyeler sağlamakta, her politika alanı için tavsiyelerle birlikte, 17 politika incelemesinin bir özetini sunmaktadır: Yatırımcı Etki Analizi/Düzenleyici Etki Analizi ve Daha İyi Düzenleme, Vergilendirme, Devlet Yardımları, Gümrükler ve Teknik Standartlar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Korunması, Sektörel Lisanslar, Çevre Koruma Kanunu, Maden Kanunu, Şirket Kuruluşu, Arazi Edinimi ve Arsa Geliştirme, Yabancı Personel İstihdamı, DYY Mevzuatı, Yatırımların Promosyonu, Küçük ve

22 2 Yönetici Özeti Orta Büyüklükteki İşletmelerin Desteklenmesi, Yatırımcıların Hukuki Açıdan Korunması, Kamu Özel Sektör İşbirlikleri (KÖİ) ve Bölgesel İş Merkezi Olarak Türkiye. Bu başlıkların çoğu, YOİKK programı içindeki öncelikli alanları temsil etmektedir. YOİKK programına dahil olmamalarına rağmen, son dört konu başlığı, Türkiye deki iş ve yatırım ortamı açısından taşıdıkları önem ile YOİKK süreci ve hedeflerine olan yakın ilişkileri nedeniyle, Eşleştirme Projesi incelemesine ilave edilmiştir. 5. Büyük bir kısmı BMWI ve diğer Alman kurumlarının yanı sıra, Macaristan, İrlanda ve Birleşik Krallık gibi AB ülkelerinden olan uluslararası uzmanlar, ilgili AB mevzuatı ve bu 17 konu başlığının herbiri hakkında ilgili AB mevzuatı ve uygulamalarını ortaya koyan Gözden Geçirme Raporları hazırlamışlardır. Bu gözden geçirmeler, Proje kapsamında incelemeye alınan ve gelecekteki reform adımlarına ilişkin öneriler sunan halihazırdaki politika reformunun durumunu ortaya koyması nedeniyşle her bir konu başlığı için Referans Çalışması olarak değerlendirilebilir. 6. Tavsiyeler, YOİKK Teknik Komitelerinin Başkanları ile kıdemli Alman/AB danışmanlarından oluşan bir Danışma Grubu tarafından geliştirilmiştir (Bkz. Ek 1), Taslak görüş ve tavsiyeler, yorumlarını almak üzere konudan sorumlu olan bakanlıklara/müsteşarlıklara gönderilmiştir. Alınan yorumlar, Raporun sonuçlandırılmasında yazarları tarafından dikkate alınmıştır. Ancak, Rapor, Proje Liderlerinin sorumluluğunda sunularak yayınlanmıştır ve Rapor tüm bölümlerinde mutlak suretle Danışma Grubu üyelerinin görüşlerini ya da iş birliği yapan kurumların konumlarını yansıtmamaktadır. Eşleştirme Projesi Deneyimi 7. Halihazırdaki Eşleştirme Projesi ile kazanılan deneyim ve iş programının yürütülmesi olumlu olmuştur. Hazine ve BMWI iyi bir iş birliği tesis etmişlerdir. Türk tarafının bakanlık, müsteşarlık ve diğer kurumları (Türk Patent Enstitüsü ve KOSGEB gibi), projede yapıcı bir iş birliği sergilemişler ve bunun yanı sıra yapılan görüşmeler sayesinde, yabancı uzmanlar AB ve OECD ülkelerinin çeşitli vakalardaki deneyimlerini paylaşmış ve Türk tarafı uzman danışmanlardan özel girdiler elde etmişlerdir. Özel sektör kurumları, özellikle TOBB, TÜSİAD ve YASED, projeye önemli endüstriyel bir bakış açısı sağlamıştır. İstanbul Ticaret Odası, farklı bakış açılarının ele alındığı çeşitli seminerlere ev sahipliği yapmıştır. 8. Farklı alanlardaki politika reformlarında yapılan gözden geçirmeler, iş ve yatırım ortamını şekillendirirken yapısal reformların müşterek etkisi ve aralarındaki bağa, sistematik ve düzenli kamu-özel sektörü iş birliği istişarelerinin kıymetine ve bunun sonucu olarak da, politika değişikliği ve reform konularına değinirken, uyum ve koordinasyonun önemine dikkat çekmektedir.

23 Yönetici Özeti 3 9. Projenin tasarımındaki bazı kısıtlamalar da göz önünde tutulmalıdır. Proje, bir yıllık bir uygulama dönemi içinde (19 aya uzatılmıştır) pek çok farklı politika alanlarını kapsamaktadır. Karmaşık yapısal politikalardaki bu genişlik, birçok durumda mevcut kaynaklarla, derinlemesine analiz ve yorum yapmayı, karşılaştırmalı ve ayrıntılı teknik tavsiyeler sağlamayı imkânsız kılmıştır. Bu kısıtlamalar içerisinde ile içinde dahi özel sektör ile sivil toplumla daha geniş diyaloğa girebilseydi, proje için daha yararlı olabilirdi. Bu projeyi içine alan AB Eşleştirme Programı kuralları, AB üye devletleri ile aday ülkelerin kamu kuruluşları arasında teknik iş birliğini geliştirmek üzere düzenlenmiştir. Bu projede olduğu gibi kapsamlı dokümantasyon hazırlanması, aday ülkede bulgu edinilmesi ve şartların analiz edilmesi, muhtelif kurumlar açısından uzmanlık ve önemli derecede özel sektör katkısı gerektiren projeler için uygun kurallar değillerdir. Bu özellikler, ancak uygun bir şekilde finansmanı sağlanmış bir teknik yardım projesinde yeterli biçimde elde edilebilir. Bu kısıtlamalara rağmen Genel Değerlendirme Raporu, politika konularında çok yapıcı girdiler sunarak, kazanılan iş birliği ile, değerli karşılaştırmalı analizler ve faydalı tavsiyeler sağlamaktadır. YOİKK in Amacı ve Çalışma Programı 10. YOİKK, Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı hakkındaki 11 Aralık 2001 tarihli Başbakanlık Prensip Kararı ile kurulmuştur den 2002 yılına kadar Türkiye de toplam olarak sadece 16 milyar ABD Doları tutarında DYY girişi gerçekleşmiştir. Bu dönem içindeki DYY girişleri, Avrupa nın orta gelirli ülkelerindeki % 1.1 lik bir ortalama ile kıyaslandığında, Türkiye GSYİH sının sadece %0.5 i kadarı düzeyindeydi ve özellikle Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi DYY için önemli rakipler olarak sayılabilecek ülkelerin oldukça gerisinde bulunmaktaydı. Bu ülkelerin DYY/GSYİH oranları ise, 1990 larda %2 ile %4 arasında seyretmekteydi. DYY cezbetmek konusunda Türkiye nin performans düşüklüğünün nedenlerini analiz etmek ve iyileştirici bir eylem planı önermek için, Dünya Bankası/IFC (Uluslararası Finans Kuruluşu) Yabancı Yatırım Danışmanlık Kurumu (FIAS) tarafından 2001 ve 2002 yıllarında üç çalışma gerçekleşmiştir. Nitekim, bu çalışmalar, YOİKK in kurulmasının ve reform programının temelini teşkil etmiştir. 11. Bu program ile, yatırım ortamını daha elverişli hale getirerek daha fazla sayıda yerli ve doğrudan yabancı yatırım cezbetmek amaçlanmış ve buna uygun olarak dokuz kilit reform alanında bir eylem planı ile işe başlanmıştır. Bu alanlar şunlardı: Şirket Kuruluşu, Yabancıların İstihdam Edilmesi, Sektörel Lisanslar, Vergilendirme ve Devlet Yardımı, Gümrükler ve Teknik Standartlar, Arazi Edinimi ve Arsa Geliştirme, Fikri ve Sınaî Mülkiyetin Korunması, Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı ve Yatırım Promosyonu. Programın gerekçesi DYY nin arttırılması ihtiyacıyken, uygulanan eylem planı yabancı yatırımcı kadar

24 4 Yönetici Özeti yerli yatırımcıyı da etkilemiştir. Daha sonra, YOİKK Sürecine, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Geliştirilmesi ve Kurumsal Yönetim gibi iki reform başlığı daha ilave edilmiştir. YOİKK in Yapısı ve Faaliyetleri 12. YOİKK Programını uygulamak üzere, Bakanlar Kurulu (BK) altında bir koordinasyon yapısı ve raporlama sistemi oluşturulmuştur. Bu yapı ve sistem, YOİKK Eylem Programı na ilişkin sorumlukları olan tüm bakanlıklar, müsteşarlıklar ve devlet kurumlarının iş birliği ve koordinasyon forumunu sağlamaktadır. Sistem, başlıca özel sektör kurumlarını bünyesine alarak etkin bir kamu özel politika diyaloğu temin etmektedir. Teknik Komitelerin çalışmalarına, ilave kamu ve özel sektör kurumları temsilcileri de dahil edilmektedir. Hazine Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü), YOİKK Sekretaryası olarak görev yapmaktadır. Başlangıçtaki yapı, edinilen deneyimler ışığında müteakiben değiştirilerek, 2002 yılında YOİKK in başkanlığı, Başbakanlıktan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığına geçirilmiştir. Mayıs 2005 de YOİKK kapsamında bir Yönlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Yönlendirme Komitesinde, Hazine Müsteşarlığının başkanlığı altında Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Müsteşar Yardımcıları görev almaktadır. Başlıca özel sektör kurumlarının (TOBB, TÜSİAD, TİM ve YASED) Genel Sekreterleri de bu oluşuma dahil edilmiştir. 13. İlk YOİKK Programı çerçevesinde, Teknik Komitelerin YOİKK e aylık faaliyet raporları sunmaları; bunun mukabilinde de YOİKK in üç ayda bir Bakanlar Kuruluna İlerleme Raporu sunması beklenmekteydi. Fiili uygulamalar, ilk beklentileri sadece kısmen karşılamaktaydı. Sistemin uygulamaya konduğu ilk iki yıl olan 2002 ve 2003 de Teknik Komiteler her ay toplandılar. Fakat, daha sonra faaliyet düzeyi azaldı ve Teknik Komitelerin toplantıları giderek daha seyrek yapılmaya başlanmıştır. Teknik Komiteler, ilk başta planlandığı gibi YOİKK e Rapor vermemişlerdir: başlangıcından itibaren YOİKK reform gelişimi hakkında Bakanlar Kuruluna, her ikisi de 2003 yılında olmak üzere sadece iki sunum yapılmıştır. YOİKK in kendi toplantıları da daha az sıklıkla yapılmaya başlanmıştır (2002 de üç, 2003 de dört ve arasında ise sadece yılda bir kez). 14. Bu gelişmeler üzerine, YOİKK sürecini yeniden canlandırmak amacıyla Mayıs 2005 de bir Yönlendirme Komitesi kurulmuştur. Şu anda, sürecin itici gücünü bu Komite olmuşturmaktadır. Yönlendirme Komitesi, kuruluşundan beri ayda bir toplanmaktadır. Toplantılar, Sekretarya görevini üstlenmiş bulunan Hazine Müsteşarlığı tarafından organize edilmektedir ve Yönlendirme Komitesinde müzakere edilecek konular, çoğunlukla katılımcı özel sektör kuruluşlarının önerileriyle derlenmektedir. TOBB, YOİKK

25 Yönetici Özeti 5 sürecinin gerçekleştirilmesini desteklemek üzere, tüm YOİKK ve Teknik Komite üyelerinin davet edildiği üçer günlük iki seminer (Ocak 2003, Ocak 2005) düzenlemiştir. 15. YOİKK faaliyetleriyle bağlantılı, 2004 yılında kurulan iki ek danışma forumu önemlidir. Bunlardan, Yatırım Danışma Konseyi, yatırım koşullarının iyileştirilmesine yönelik reform önceliklerinde istişarelerde bulunmak üzere, üst düzey hükümet yetkililerini (Başbakan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı), yirmi kadar uluslararası şirket üst düzey yöneticisinin yanı sıra, Dünya Bankası ve IMF nin üst düzey yöneticileri ile bir araya getirmektedir. Konsey, açılış toplantısını Mart 2004 de yapmıştır ve o zamandan beri yılda bir toplanmaktadır. Konsey tavsiyeleri, izleme faaliyetleri için YOİKK e iletilmektedir. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı (YOİKK e başkanlık etmektedir.), Konsey ve YOİKK arasında irtibat görevi yürütmekte ve Hazine her iki organa da sekretarya hizmeti vermektedir. 16. Özel sektör grupları, YOİKK i desteklemek üzere girişimlerde bulunmuşlardır. Temmuz 2004 de TOBB, Türkiye de faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlardan ve uluslararası faaliyet gösteren Türk firmalarından 28 kadar üst düzey yöneticiyi bir araya getiren bir Doğrudan Yabancı Yatırım Kurulu kurmuştur. Bu Kurul, Hazine kanalıyla YOİKK süreci ile yakın iş birliği içerisindedir. Ayrıca, TÜSİAD ve YASED, YOİKK sürecine politika girdileri olarak uzman raporları hazırlamışlardır. 17. Bu Rapor, YOİKK sürecinin en az üç önemli açıdan bir başarı olarak nitelendirilebileceği sonucuna varmıştır: YOİKK süreci; geniş kapsamda bakanlık, müsteşarlık ve diğer devlet kurumlarını yapılandırılmış bir diyalog, iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde bir araya getirmiştir; Bu çerçeveye belli başlı özel sektör kuruluşlarını da dahil etmiş ve böylece etkin bir kamu - özel sektör politika diyaloğu başlatmıştır; Genel olarak, yatırımların, özellikle de doğrudan yabancı yatırımların, büyüme ve gelişme konusunda hayati bir güç olarak öneminin daha iyi anlaşılmasına ve değerlendirilmesine önemli derecede katkıda bulunmuştur. 18. YOİKK sürecinin yetkisini etkin ve tam olarak yerine getirebilmesi için, kaydedilen ilerlemelerin üzerine yapılanmalı ve zayıf yönleri belirlenmelidir. Ayrıca, daha iyi yapılandırılmış çalışma süreçleri, daha iyi karşılaştırmalı metodolojilerin kullanımı, ilk planlarla uyumlu şekilde düzenli toplantılar ve özellikle de daha güçlü kaynakları olan, YOİKK ve Teknik Komite toplantıları için daha çok

26 6 Yönetici Özeti karşılaştırmalı performans değerlendirmesi ve araştırma çalışmaları üstlenecek daha güçlü pozisyonda bir sekretaryadan daha fazla yarar sağlanılabilir. Bu geliştirilmiş çalışma süreci, AB ve diğer OECD ülkelerinin ulusal rekabet edebilirlik ve reform çabalarını sürdürme yaklaşımlarını fayda sağlayacak bir şekilde göz önüne almalıdır. Tamamlanan Reformlar 19. Muhtelif reform alanlarında YOİKK şemsiyesi altında gerçekleştirilen reformlar, bu Raporun II. BÖLÜM ünde bazı ayrıntıları ile yorumlanmıştır. Dikkate değer icraatlar şöyle sıralanabilir: DYY rejimi: Haziran 2003 de, yerli ve doğrudan yabancı yatırımcıların aynı düzeyde iş yapmalarına olanak sağlayan modern DYY Kanunu kabul edilerek, ikili yatırım antlaşmalar ağı genişletilmiştir; Yatırım Promosyonu: Türkiye Yatırım Promosyon Ajansının kurulmasına dair Kanun, Haziran 2006 da kabul edilmiştir; Türk ve uluslararası kuruluşlarla yatırım promosyon ağı oluşturulmuştur; (www.investinturkey.gov.tr). KOBİ ler: 2004 yılında Strateji ve Eylem Planı kabul edilmiştir yılında belirlenmiş bankalar vasıtasıyla KOBİ lere 250 milyon Avro tutarında düşük faizli kredi verilmesi için AYB ile uygun ortam oluşturulmuştur. Vergilendirme: Vergi reformu kapsamında; Ocak 2006 dan itibaren kurumlar vergisi, % 30 dan % 20 ye düşürülmüştür. Basitleştirmek amacı ile vergi rejiminin tümünün gözden geçirilmesi beklenmektedir. Meslek kuruluşları ve sivil toplum katılımıyla Vergi Konseyi oluşturulmuştur. Devlet yardımları: Devlet yardımı rejimini AB gereklilikleri ile uyumlaştırılması hakkında mevzuat tasarısının yasalaşması ve Merkezi Devlet Yardımı İzleme Kurumunun oluşturulması beklenmektedir. Gümrükler ve Teknik Standartlar: Mevzuatın % 90 ının üzerindeki bir bölümü AB ve DTÖ standartlarına uygun hale getirilmiştir. Sektörel Lisanslar: Bürokratik işlemleri azaltmak ve prosedürleri basitleştirmek için 2004/05 de ilgili mevzuat kabul edilmiştir. Kalkınma Ajanslarıyla birlikte Tek Durak Ofislerinin oluşturulmasına dair kanun 2006 da kabul edilmiştir. Şirket Kuruluşu: 2003 te yürürlüğe giren DYY Kanunu na göre, yabancı yatırımcılar için tüm özel şartlar kaldırılmıştır. Temmuz 2003 te yürürlüğe giren Şirket Kuruluşunu Kolaylaştıran Kanun a göre, Ticaret Sicil Memurluğunun, bilgi ve belgeleri diğer makamlara iletecek olan tek kayıt ofisi olarak

27 Yönetici Özeti 7 belirlenmesi ile daha önceki çoklu kayıt gereklilikleri kaldırılmıştır. Ortalama kayıt süresi, 2002 yılında 38 gün iken, 2006 da 9 günün altına inmiştir. Fikri ve Sınai Mülkiyetin Haklarının Korunması: WIPO/AB standartlarına uygun yeni mevzuat kabul edilmiştir. Türk Patent Enstitüsü güçlendirilmiştir. Yapısal Reformlar ve Ekonomik İlerleme 20. Geçmiş beş yılda gerçekleştirilen reformlar, iş ve yatırım ortamında önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler, ulusal ekonomik büyümeye yansımaktadır döneminde, çıktılar üçte bir oranında artmıştır; bu artış OECD ülkeleri arasındaki en güçlü büyüme hızını göstermektedir (OECD, Ekim 2006) ve 2007 de GSYİH daki büyümenin %6 seviyesinde güçlü kalacağı tahmin edilmektedir (OECD). Ayrıca, aynı dönem içinde ortalama yıllık reel gayri safi sabit sermaye oluşum değişikliği, örneğin OECD bölgesindeki %2.6 ya, ya da Macaristan daki % 6.7 ye ve Çek Cumhuriyetindeki % 5.8 e karşı % 8.5 olmuştur ve Türkiye ye gelen DYY, 2002 de 1.1 milyar ABD Dolarından, 2004 de 2.7 milyar ABD Dolarına; 2005 te ise 9.7 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Yine de, karşılaştırmalı bir bakış açısından, Türkiye nin potansiyelinin altında performans gösterdiği görülmektedir. Yatırım oranı halen, Türkiye nin yatırım açığı nı AVRO bölgesindeki daha gelişmiş ülkelerle kıyaslaması gerektiğini göstermektedir yılındaki 9.7 milyar ABD Dolarlık rekor DYY seviyesi, dikkate değer bir rakamdır; ancak, başka bölge ve ülkelerdeki değerler ile karşılaştırılmalıdır. Bu rakam, aynı yıl Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerinin ulaştığı DYY nin yaklaşık yarısıdır. Türkiye ye gelen DYY diğer ülkelere kıyaslandığında göreceli olarak, daha fazla katma değer yaratan, yeni iş alanları, bölgesel yayılma ve ekonomik katkı sağlayan komple yeni yatırımlar. (greenfield investments) şeklinde değilde diğer DYY ve uluslararası yatırım biçimindedir (gayrımenkul edinimi, özelleştirme, şirket birleşmeleri ve satın almalar). 21. Bu Rapor, Türkiye nin uluslararası yatırımın artırılması yönündeki çabasını sürdürmesini ve artırmasını güçlü bir biçimde tavsiye etmektedir (bkz. BÖLÜM II, kısım 3). Türkiye ye, yatırım tutarı olan yeni ve aday olan AB katılım ülkelerinde de önerilen miktar olan, yıllık 20 milyar ABD Dolarında hedef seviyesi önerilmektedir yılı DYY seviyelerinin ilk göstergelerine göre, bu yıl Türkiye yine yeni bir rekor seviyeye ulaşacaktır. Bu olumlu gelişme ivmesi, devam ettirilen reform çabaları, zenginleştirilmiş yatırım promosyonu stratejileri ve yapıları ile Türkiye nin dünya piyasalarında rekabet edebilirliğine daha fazla odaklanması yoluyla güçlendirilmeli ve desteklenmelidir. 22. Türkiye nin yatırım açığının sürdürülebilir bir şekilde kapatılması ve özel yatırım kompozisyonun iyileştirilmesi için en önemli konular, Türkiye deki

28 8 Yönetici Özeti sektörlerin ve firmaların uluslararası rekabet edebilirliği ile uluslararası yatırım ve sektörel endüstri kümeleriyle uluslararası ticaret hizmetleri konusunda ülkenin uluslararası rekabet edebilirliği olacaktır. 23. Türkiye, politika reformlarını ölçen ve ülkelerin iş ve yatırım ortamlarını sıralayan uluslararası endekslerin bir çoğunda, pek çok AB ve AB katılım ülkesine göre hâlâ geride kalmaktadır. Bu endeksler ve uluslararası iş raporları, (iş yapma kolaylığı, küresel rekabet edebilirlik, anapara riski, vb bkz. kısım 3.3), Türkiye nin yatırım için rekabet edebilir bir yer olarak imajını etkilemektedir ve yatırımcılar ile iş danışmanlarının başvuru kaynakları olmaktadır. YOİKK süreci ve Türkiye deki yatırım politikası ve promosyon Stratejisi nin, bu endekslerde Türkiye nin sıralamasını iyileştirmesini sağlaması ve Türkiye için en önemli etkileri doğuracak gelişmelere odaklanarak adım atması gerekmektir. 24. Türkiye nin yeni DYY stratejisi ve Yatırım Promosyon Ajansı, YOİKK in izleme ve inceleme süreci şemsiyesi altında ve DPT, özel sektör ve diğer ilgili organlar ile iş birliği içinde, Türkiye nin seçilmiş ülkeler karşısındaki rekabet edebilirlik ve ilerlemesininin düzenli olarak izlenmesini gerçekleştirirken, Türkiye deki yatırım ve iş ortamı hakkında karşılaştırmalı metodolojiler ve uluslararası karşılaştırmalı endeksler kullanmalıdır. Bu analizler AB ve OECD nin birçok ülkesine benzer şekilde, bilinen uluslararası göstergeler, kaynak veriler olarak kullanılarak idealde Türkiye tarafından yapılmalı ve böylece Türk politika yapıcıları arasında deneyim paylaşımı, öncelikli hususlara odaklanma ve kapasite geliştirimi desteklenmelidir. 25. Özetle, yatırım açığı ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yoluyla ulusal verimlilik ve rekabet edebilirliğin iyileştirilmesi, Türkiye nin önündeki iki önemli zorluktur. Politika reformlarını belirlenirken, bu konular, Türkiye deki politika yapıcıları ve özel sektörün temel değerlendirme konuları olmalıdır. YOİKK süreci, bu ulusal amaçları ele alma biçimine aktif olarak ve yapıcı biçimde katkıda bulunmalıdır. Zorluklar konusundaki çalışmaları ilerletmek amacıyla, Yönlendirme Komitesi ve YOİKK, çalışma sürecini incelemeli ve Rapor da tavsiye edilen yeni karşılaştırmalı izleme metodolojilerini kullanmayı düşünmelidir. 26. Türkiye de ileriye dönük düzenleyici reformlar, önemli bir hedef olan Türk ekonomisinin uluslararası rekabet edebilirliğini güçlendirme amacına odaklanmalıdır. Bu tavsiye, küreselleşen dünya ekonomisinde çeşitli ülkelerin ve çok taraflı grupların rekabet edebilirliğe verdikleri önemin ışığında yapılmaktadır ve özellikle Türk ekonomisinin gittikçe artan bir şekilde küresel ekonominin içine entegre olmasından kaynaklanmaktadır.

29 Yönetici Özeti 9 Türkiye nin Uluslararası Ekonomiye Entegrasyonu 27. Türkiye nin toplam GSMH si içindeki dış ticaret payı 1970 de %10 un altında iken, 2005 yılında, dünya ekonomisine entegrasyon açısından yüksek bir seviye olan, %60 ın üzerine çıkmıştır. Aynı zamanda, ticaret dengesi açığı 1990 da 9.3 milyar ABD Doları civarından 2004 yılında toplam Türkiye GSMH sının %11.7 sine ulaştığında 34.4 milyar ABD Dolarına çıkmıştır ve 2005 yılında %24.9 oranıyla 42.9 milyar ABD Dolarına yükselmiştir yılının ilk sekiz ayı, 35.6 milyar ABD Dolarlık bir açık göstermektedir. İhracatın büyümesi, Türkiye deki ekonomik büyüme ve makroekonomik istikrar için kilit niteliktedir. Bu da Türkiye nin dünya piyasalarında uluslararası rekabet edebilirliğini artırmasının önemini vurgulamaktadır. 28. Türkiye, tekstil ve seri üretim gibi bazı sektörlerde Çin ve diğer Asya ülkeleri ile fiyat konusunda rekabet edebilirliğini kaybetmektedir. Bu kayıpları ancak daha yüksek katma değerli üretime geçerek dengeleyebilir. Bununla birlikte, Türkiye bu konuda, özellikle Avrupa Birliği nden olmak üzere, oldukça gelişmiş sanayi ülkeleri ile gittikçe artan bir rekabet içindedir. Bu eğilimler, Türkiye nin ekonomik durumunu ancak verimliliğini ve yenilikçi güçlerini diğer ülkelere nazaran geliştirmek, yani uluslararası rekabet edebilirliğini yükseltmek suretiyle iyileştirebileceği gerçeğini desteklemektedir. 29. Küreselleşme, diğer bir ifadeyle, sermayenin, ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin ve insanların ulusal sınırlar ötesine geçişi, günümüzde dünya genelindeki bir fenomendir. Küresel çaptaki politik reformlar, ticaretin liberalleştirilmesi ve son derece gelişmiş olan uluslararası taşımacılık ve iletişim sonucunda, değişikliklerin artan hızı ve kapsamı, uluslararası iş bölümünün yeniden şekillenmesine ve gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerin yapılarında birbirlerine benzer şekilde emsalsiz değişimlere yol açmaktadır. 30. Çin, Hindistan, Güney Doğu Asya ve Orta Avrupa nın bir çok bölümü günümüzde her türlü yüksek teknoloji imalat ve hizmet faaliyetlerinde (örneğin, elektronik, mühendislik ve otomobil, yazılım, finansal hizmetler ve yaşam bilimleri/sağlık bakımı) rekabet etmektedir. Örneğin, Hindistan, Slovakya ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yeni endüstri kümeleri ortaya çıkmıştır; araştırma gibi bilgiyoğun faaliyetlerin küresel hareketi artık, mal ve hizmetlerin daha önceki hareketini takip etmektedir. 31. Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan gibi yeni AB ye aday ülkeler, reform programları ve AB katılım yönündeki hareketleri neticesinde DYY konusunda önemli rakipler haline gelmektedirler.

30 10 Yönetici Özeti 32. Türkiye nin bu küresel ortam içerisinde karşı karşıya olduğu zorluk iki soru ile özetlenebilir: Yatırım ve ticaret konusunda küresel rekabet ile en iyi hangi şekilde yarışılabilir ve bu rekabete nasıl intibak edilebilir? Verimlilik ve uluslararası rekabet edebilirlik nasıl geliştirilebilir? Bu Rapor daki tavsiyeler, bu zorlukların karşılanması için atılacak somut adımlar ortaya koyarak, bir politika kılavuzu sağlamayı amaçlamaktadır. AB Lizbon Stratejisi ve AB ye Katılım 33. AB Lizbon Stratejisi, Mart 2000 de Lizbon Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Birliği nin daha fazla ve daha iyi istihdam ile sürdürülebilir ekonomik büyüme kapasitesine sahip, dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi olmak ve sosyal uyum yaratmak hedefi ile başlatılmıştır. Lizbon Stratejisi, Avrupa Konseyi tarafından 2005 Mart ında büyüme ve istihdama yeniden odaklanarak yeniden başlatılmıştır. YOİKK süreci için özellikle önemli olan, II. Lizbon Düzenleyici Reform Programı dır. II. Lizbon Düzenleyici Reform Programı, iş dünyası için hükümet düzenlemelerini rasyonalize etmeyi, elverişli duruma getirmeyi ve basitleştirmeyi amaçlamaktadır ve böylelikle kayıt dışı ekonominin önüne geçmeye çalışmaktadır. Düzenleyici reform hakkındaki YOİKK süreci, AB hedefleriyle tutarlıdır. 34. Küresel rekabet dinamik ve değişkendir; diğer ülkeler ve bölgeler ulusal rekabet edebilirlik pozisyonlarını geliştirmektedir. Artık, sadece OECD ve AB ülkelerinden değil, aynı zamanda bütün dünyada yeni ortaya çıkan ve gelişmekte olan ülkelerden de gelen ticaret ve yatırım konusundaki sağlam rekabeti tanımadan reform yapabilmek yeterli değildir. Ulusal kalkınma planlarının vizyonunun takip edilmesinde ve küresel zorlukların karşılanmasında göreceli rekabet edebilirlik pozisyonu hayati önem taşımaktadır. YOİKK süreci ve çalışmaları, bu amacın daha çok farkında olmalı ve bu amaca ulaşmaya katkıda bulunmak yönünde hareket etmelidir. 35. Türkiye civarındaki bölgeler, rekabet edebilirlik konusunda ilerlemektedirler. Örneğin, Orta Doğu Avrupa (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya) ve Güney Doğu Avrupa (Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan); sırasıyla 65 ve 60 milyon nüfuslarıyla (bu açıdan büyüklük olarak Türkiye ile karşılaştırılabilirler) daha yüksek düzeyde DYY cezbetmektedirler. Endüstri kümeleri (örn. otomotiv) bu bölgede ortaya çıkmaktadır ve bu kümeler iç pazarın dışında üretim yapmanın ve daha geniş bölgesel ve hatta küresel ihracatçılar olmanın yollarını aramaktadırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi, uluslararası endeksler (ki genellikle yatırım yapmak için yer arayan yatırımcıların ilk müracaat ettikleri kaynaklar olmaktadır), pek çok vak ada Türkiye yi ticari ve yatırım rakiplerinin pek çoğundan daha alt sıralarda vermektedir. Dolayısıyla, Türkiye nin ilerideki rekabet edebilirliğinin artırılması, ulusal makroekonomik büyüme ve

31 Yönetici Özeti 11 kalkınma planları çerçevesinde bu zorluklara yönlendirilmelidir. Böyle bir rekabet edebilirlik süreci, Lizbon Stratejisi nin amaçlarıyla tamamen uyumludur. Rekabet Edebilirlik ve Turkiye nin 9. Kalkınma Planı Türk ekonomisinin küresel rekabet edebilirliğinin artırılması; Türkiye nin 9. Kalkınma Planı nda ( ), istihdamın artırılması, insan gelişimi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişim ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması başlıklarının yanı sıra, beş gelişme ekseni nden birisi olarak vurgulanmaktadır. Kalkınma Planı, iş ortamını iyileştirme ve kayıt dışı ekonomiyi küçültme de dâhil olmak üzere, Türkiye nin uluslararası rekabet edebilirliğini güçlendirmeye yönelik anahtar önemi olan 10 amaç sıralamaktadır. İş ortamını iyileştirme ve kayıt dışı ekonomiyi küçültme başlıkları YOİKK eylem programı ile çakışmaktadır. Gerçekten de, YOİKK eylem programının bir bütün olarak 9. Kalkınma Planı nın rekabet edebilirlik kavramında yer aldığı ileri sürülebilir. Bununla birlikte, 9. Kalkınma Planı vnın rekabet edebilirlik kavramı, YOİKK Programından çok daha geniştir. 37. YOİKK Yönlendirme Komitesi, bu sürecin kapsamadığı başka kritik alanlar için de YOİKK in kapsamının genişletilmesinin arzu edilebilirliğini gözden geçirmelidir. Örneğin, insan kaynakları becerileri konusu, bugün yatırımcılar için en önemli konulardan birisidir ve dünya çapında pek çok sektörde en yüksek büyüme oranına sahiptir (örn. yazılım, biyoteknoloji, finansal hizmetler). Hukuki/adli reformlar da, ekonomik reformlarla ve bunların başarıya ulaşmasıyla yakından ilgilidir. DYY için atmosferi geliştirme bağlamındaki görevinde, YOİKK bu tip politika alanlarına eğilmeli ve 9. Ulusal Kalkınma Planı nın içerdiği ulusal gaye ve hedeflerin altını çizmelidir. Bir Pazar Ekonomisinde Rekabet Edebilirlik 38. Ülkeler arasındaki yatırım amaçlı rekabet, yatırım yapılacak yer için yapılan rekabettir. Zira, girişimciler, ana paralarını yatıracakları ve üretim/hizmet tesislerini kuracakları yerler konusunda genelde serbesttirler. Bu bakımdan, ülkeler üretken yatırımları cezbetmek ve aslında bu yatırımı ülkelerinde tutmak için rekabet etmektedirler. Rekabet edebilirliğin artırılması demek, devletlerin, yatırımlar, sınai üretim ve hizmet merkezleri olarak cazibelerinin rekabet edebilir olması demektir. Bu nedenle, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ulusal ekonominin rekabet edebilirliğinin artırılmasına doğru giden yoldur. Makroekonomik istikrar, pazar ekonomisinin geliştirilmesi ve iş yapmayı kolaylaştırmak amaçlı yapısal reformlar, rekabet edebilirliğin güçlendirilmesi için önemli adımlardır. Kanuni ortamın basitleştirilmesi, idari yüklerin hafifletilmesi ve düzenleyici etki analizleri üzerinde duran bu yaklaşım, Lizbon Stratejisi nden miras alınmıştır.

32 12 Yönetici Özeti Rekabet Edebilirliği İzleyerek ve Ölçerek Türk Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Doğru 39. Bu belgede rekabet edebilirliğin geliştirilmesinin üzerinde durulması, Türkiye deki yatırım ortamını iyileştirme amaçlı YOİKK programından bir sapmayı ifade etmemekte, yeni bir programa veya yeni bir kuruluşa da işaret etmemektedir. Rapor da, YOİKK sürecinin üzerine yapılanmayı sağlamak ve bu sürecin, öncelikli hususlara odaklanmış hale getirilmesi üzerinde durulmaktadır. Rekabet edebilirlik, yeni veya geliştirilmiş bir reform programına yönelmekten ziyade, karşılaştırmalı değerlendirmelerden doğan bir iş süreci olarak görülmelidir. Bu süreç ilgili tüm bakanlık ve makamlar ile, özellikle YOİKK tarafından uygulanması gereken bir süreçtir. 40. Pek çok ülke, değişik düzeylerde ulusal rekabet edebilirliğini artırmak üzere, dikkatle ve titizlikle hazırlanan gündemleri takip etmişler ve bu gündemler onların ulusal reform programlarının bir parçası haline gelmiştir. Geçen on yıldaki ekonomik büyümeye dayanarak, en başarılı OECD ekonomisi olan İrlanda, Ulusal Rekabet Edebilirlik Konseyi kurmuştur ve son sekiz yıldır, yıllık rekabet edebilirlik raporları hazırlamaktadır. Amerikan Rekabet Edebilirlik Konseyi, yenilikçi kapasiteyi ve Amerikan ekonomisinin küresel rekabet edebilirliğini ölçmek için performansın önemli göstergelerini izlemekte ve sistematik olarak ulusal ve uluslararası verileri analiz etmektedir. İngiltere nin uzun süredir oturmuş bir üretim ve rekabet edebilirliğini yönetme süreci vardır. Yunanistan, İsveç, Danimarka ve yakın zamanlarda da Hırvatistan, rekabet edebilirliği yönetme çerçeveleri belirlemişlerdir. Bu Rapor, Türkiye nin bu ülkelere benzer şekilde rekabet edebilirliğini izleme faaliyetlerini güçlendirmesini tavsiye etmektedir. Ancak bunu yaparken, Türkiye kendine uygun olan bir model geliştirmelidir. YOİKK, kendi yetkisi ve temsili yapısı nedeniyle, bu sürece katkıda bulunabilir. Bugüne kadar yaptığı çalışmalara bakılırsa, YOİKK, mevcut konumunu koruyup, geliştirip, bunun üzerine yapılanarak, bir yandan da Türkiye nin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesinde merkezi bir rol oynayabilir. YOİKK Sürecinin Kapsamı, Yapısı ve Stratejisi 41. Türkiye nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne yapılan yeni bir vurguyu yansıtan YOİKK süreci, halen YOİKK tarafından izlenmeyen fakat kilit önemi olan alanları da kapsamalıdır (örneğin; eğitim ve becerilerin geliştirilmesi, iş gücü pazarlama politikaları, hukuki reformlar, yolsuzlukla mücadele, rekabet, bölgesel ve yerel kalkınma). Bu kapsam ve yapıyı genişletme adımı, Yönlendirme Komitesi tarafından incelenmeli ama ideal olarak, iş süreçlerinin (karşılaştırmalı izleme metodolojileri kullanarak ve daha fazla yapılandırılmış YOİKK toplantıları yoluyla) gözden geçirilmesinden ve kaynakların güçlendirilmesinden (araştırma ve karşılaştırmalı politika analizleri, güçlendirilmiş sekreterya) sonra atılmalıdır.

33 Yönetici Özeti 13 Kısaca, YOİKK, ulusal planları destekleyerek karşılaştırmalı rekabet edebilirlik değerlerini tam olarak hesaba katan, daha açık bir strateji, yapı ve iş süreçleri geliştirmelidir. Rekabet Edebilirliği Artırma Çalışması 42. Rekabet edebilirliğe karşı yeni bir yaklaşımı desteklemek ve yönlendirmek üzere, iki aşamada kapsamlı bir rekabet edebilirliği artırma çalışması yapılması önerilmektedir: 1. Aşama; derhal ve kısa vadede daha iyi bir ulusal rekabet edebilirlik modelinin daha iyi oluşturulması konusunda yardımcı olunması ve bunu gerçekleştirebilmek için uygun metodoloji ve sistemlerin hayata geçirilmesi ve yayılması. 2. Aşama; öncelikli sektörlerin, bu sektörlerin güçlü ve zayıf yönlerinin (SWOT analizi), kilit başarı etkenlerinin, gereken temel altyapı veya politika çerçevelerinin (örneğin, mali hizmetler) ve ulusal rekabet edebilirliği destekleyen temel kapasite yaratımının daha derinlikli analiz edilmesi işlerinin üstlenilmesi. Her iki aşamanın da dikkatli bir şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekmektedir ve ideal olarak uzman teknik yardımdan yararlanılmalıdır. YOİKK in Çalışma Yöntemi 43. YOİKK in rolü ve çalışmaları aşağıda belirtilen uygulamalarla büyük oranda iyileştirilebilir: Bütün politika alanlarını gözden geçirirken ulusal rekabet edebilirlik göstergelerini ve seçilmiş karşılaştırmaları kullanan, daha fazla yapılandırılmış iş süreçlerine yer verilmelidir (YOİKK, Yönlendirme Komitesi, Teknik Komite ve alt-grup toplantılarında). Politika değişikliklerinin tartışılması ve raporlanması önemlidir ama Türkiye nin diğer ülkelere kıyasla konumunu anlamak da aynı derecede görülmektedir; Reform alanındaki ilerlemeleri ölçmek ve izlemek amacıyla Türkiye için kullanılacak anahtar göstergeler üzerinde mutabakata varılmalıdır; Lojistik prosedürlerin yanı sıra, toplantılar öncesinde karşılaştırmalı analizler yapabilecek ve politika konularıyla ilgilenebilecek daha güçlü bir sekretarya oluşturulmalıdır. Kabul edilen göstergeler ışığında, performansı değerlendiren tartışma ve toplantılara ağırlık verilmelidir; Kabul edilen göstergeler uyarınca, özlü ve daha düzenli raporlar hazırlanmalıdır (örn. rekabet edebilirlik ile ilgili olarak, yıl ortasındaki ara raporlarla beraber,

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER. Haziran 2001

FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER. Haziran 2001 FIAS TÜRKİYE YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ İDARİ ENGELLER Haziran 2001 Uluslararası Finans Kurulu (IFC) Ve Dünya Bankası nın müşterek bir teşebbüsü olan Yabancı Yatırım Danışmanlık Servisi Türkiye Hükümeti nin, Hazine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ

ÖZET. Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB. Mehmet CANSIZ ÖZET Planlama Uzmanlığı Tezi TÜRKİYE DE KOBİ LER VE KOSGEB Mehmet CANSIZ Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomisi içindeki önemi her geçen gün artmakta ve bu işletmelerin istihdam, üretim,

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ

ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠSLAM KONFERANSI TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠSLAM ĠġBĠRLĠĞĠNĠN KONFERANSI GELĠġTĠRĠLMESĠ TEġKĠLATI ÜYESĠ ÜLKELER ARASINDA EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠġBĠRLĠĞĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ İslam Konferansı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü

Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü Türkiye de Rekabetçilik ve Düzenleme Türkiye de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının Rolü 2007 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV yayınıdır. Bu kitaptaki tüm bilgiler kaynak

Detaylı

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.

Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail. Tasarım ve Baskı : Presmat Matbaa Gazete San.Ltd.Şti. 0312.394 63 83 ANK. Kapak Tasarım :Sinan CAN www.pressmatbaa.com presmat@hotmail.com Efendiler, tarihimizi dolduran bunca ba ar lar, zaferler veyahut

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi ÇETİN in Değerlendirmesi Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ile

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

Küme Oluşumu. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı İlleri nde Küme Analizleri

Küme Oluşumu. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı İlleri nde Küme Analizleri Küme Oluşumu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı İlleri nde Küme Analizleri Küme Oluşumu BROP İllerinde Kümelenme Analizleri Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi Önemli

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır.

KOSGEB koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. Nisan 2011, Ankara koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanmıştır. - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2 3 Siyasi, askeri zaferler

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2008 SAYI 18 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ NDE VERGİLENDİRME TRENDLERİ RAPORU (2008) FRANSA NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı