Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde"

Transkript

1

2 Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006

3

4

5 I Önsöz Türkiye ve Almanya arasında verimli ve yapıcı bir iş birliği olarak gerçekleşmiş olan Eşleştirme Projesi nin sonucu hakkındaki bu Genel Değerlendirme Raporunu gönülden takdir ediyorum. İbrahim H. Çanakcı Hazine Müsteşarı Geçtiğimiz yıllar içinde YOİKK (Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu) tarafından yürütülen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı nın ilerleyişi, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ( Hazine ) ve Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı ( BMWI ) arasında gerçekleştirilen, Avrupa Birliği sponsorluğundaki Türkiye deki Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Doğru: YOİKK Reform Süreci Hakkında Yorumlar başlıklı Eşleştirme Projesi çerçevesinde gözden geçirildi. YOİKK süreci, Türkiye deki yatırım ortamının hukuki, düzenleyici ve idari çerçevesini modernleştirmek ve etkinleştirmek için başlatılan kapsamlı reform programının bir bölümüdür. YOİKK, özel sektörün yatırım ortamına ilişkin politikalar konusunda görüş ve önceliklerini yansıtmak için, ilgili bakanlıkların karar alıcıları ve Türkiye de özel sektörü temsil eden Sivil Toplum Örgütleri başkanlarının katılımı ile oluşturulan ulusal bir platformdur. Esasen, herhangi bir başarılı reform stratejisi, sivil toplumda yaygın uzlaşıyı ve gerek kamu sektörü, gerekse özel sektör tarafından güçlü destek taahhüdü ve ortak eylemi gerektirir. Bu bakımdan, YOİKK süreci, yönetim, yapı ve temsili doğasında yatırım ortamının etkinleştirilmesine ilişkin bir yapıcı kamu/özel politika diyaloğunu halihazırda oluşturmuş bulunmaktadır. Bu da, YOİKK ortakları ile iş birliği içerisinde Türk ekonomisinin uluslararası rekabet edebilirliğinin artırılmasına temel hazırlamaktadır. Modern bir yabancı yatırım rejiminin kabulü, yatırım promosyon kapasitesinin geliştirilmesi, iş dünyasına ilişkin birçok idari ve düzenleyici prosedürün basitleştirilmesi ve işlemlerin azaltılması, fikri mülkiyetin korunmasının güçlendirilmesi YOİKK reform yelpazesinin örneklerini teşkil etmektedir.

6 II YOİKK programının ilerlemesini ve başarılarını yorumlamayı hedefleyen bu Eşleştirme Projesi, YOİKK süreci kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin desteklenmesini sağlamış ve yatırım ortamıyla ilgili olarak daha da iyileştirilmesi gereken bazı yeni konuları ortaya çıkarmıştır. Proje döneminde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hazırlanan Eşleştirme Projesi Raporu, YOİKK sürecinin, stratejisini, yapılarını ve çalışma süreçlerini/metodolojilerini güçlendirerek ve diğer ülkelerle birlikte ulusal rekabet edebilirliğin artırılması yönünde ilerleyerek, şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu yapıcı çalışmalar üzerinde yükselmesi gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır. Bu ilerleme, rekabet edebilirliği artırıcı bir Türk Stratejisi nin benimsenmesi ile birlikte, yatırım ve iş ortamını etkileyen tüm politika alanlarının, yapılandırılmış bir çalışma yöntemi vasıtasıyla düzenli olarak izlenmesini gerektirecektir. Proje dönemi süresinde, Türk politika yapıcıları, Eşleştirme Projesi çerçevesindeki deneyim paylaşımından ve başarılı politika uygulama ve metodolojileri ile ilgili değişim ve diyalogdan yararlanmışlardır. Genel Değerlendirme Raporunda sunulan tavsiyeler ve birbirinden bağımsız olarak hazırlanmış olan politika incelemeleri, Türkiye nin gelecekteki reform gündemi için kıymetli bir referans el kitabı oluşturmaktadır. Son olarak, YOİKK üye kurum ve kuruluşlarının, Eşleştirme Projesi sürecine coşku ve gayret içerisinde ifade etmek isterim. Tüm bakanlıklar, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının (TOBB, TÜSİAD, YASED ve İstanbul Ticaret Odası) katkısı Eşleştirme Projesi nin faydalı bir süreç olmasını sağlamıştır. Türk meslektaşlarıma Eşleştirme Projesine olan bağlılık ve katkıları için takdir ve teşekkürlerimi sunarım. Sonucu ortaya koyan Genel Değerlendirme Raporu ve Bağımsız Referans Çalışmaları, YOİKK in gelecekteki strateji ve politikasını değerlendirmesi için yararlı bir temel oluşturmaktadır. Ayrıca, bu vesile ile tüm Alman ve Avrupalı ortaklarımız ve Eşleştirme Projesi nin başarısı için zaman, bilgi ve tecrübelerini ortaya koyan uzmanlara takdir ve teşekkürlerimi sunarım. İbrahim H. Çanakcı Hazine Müsteşarı Ankara 2006

7 III Önsöz Büyükelçi Hansjörg Kretschmer Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon Başkanı Türkiye, son zamanlarda, ülkedeki gelişen ekonomik ortamın bir işareti olarak rekor seviyelerde Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) cezbetmiştir. Bununla birlikte, diğer gelişmekte olan pazarlar ile kıyaslandığında DYY stoku hâlâ çok düşüktür. Dolayısıyla AB, Türkiye yi yatırımcılar için daha cazip bir yer haline getirmek için Türk hükûmetinin DYY ile ilgili mevzuat ve uygulamasını gözden geçirmesine yardımcı olmak üzere hazırlanan bir projeye finansman sağlamıştır. Bu Değerlendirme Raporu, projenin temel çıkarımlarından birisi olup, iş ortamının daha da geliştirilmesi için kıymetli tavsiyeler sunmaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa da iş ortamının geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Avrupa Konseyi 2000 yılında AB için dünyadaki en fazla rekabet edebilir ve dinamik bilgiye dayalı ekonomi olma hedefini koymuştur. Lizbon Stratejisi nin en önemli dayanakları bilindiği üzere daha fazla istihdam ve daha iyi iş imkânları ile daha büyük sosyal uyum dur. Yeni yatırımlar, istihdam yaratılması ve daha büyük sosyal uyum için son derece önemlidir. Aynı argüman Türkiye için de geçerlidir. Türkiye, potansiyeli ile orantılı olarak yeteri kadar DYY cezbetmekte başarısız olmaktadır. Bu sebeple, daha fazla DYY cezbetmek ve gerek yabancı ve gerekse yerel yatırımcılar için genel iş ortamını iyileştirmek üzere, 2001 yılında bir reform programı başlatmıştır. O zamandan beri bazı gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak, son yıllarda bir yavaşlama gözlenmektedir. Dünya Bankasının Doing Business 2007 Raporuna göre, Türkiye, bir yıl önceki yerinden yedi sıra aşağı inerek 175 ülke arasında 91. sırada yer almıştır. Yatırım ortamını iyileştirmek için gerekli olan adımlar, Türkiye nin AB ile olan müzakere sürecinin de bir parçasıdır. Müzakereler sırasında, Türkiye nin, Topluluk mevzuatını kabul etmesi ve uygulama için gerekli idari yapıları tesis etmesi gerekmektedir. Sermaye ve işletmelerin serbest dolaşımı ve sanayi politikası, DYY ve yatırım ortamı ile doğrudan ilişkili

8 IV olan konulardır. Sermayenin serbest dolaşımı, yabancı mülkiyet konusunda Türkiye de hâlâ birçok sektörde var olan engellerin veya kısıtlamaların kaldırılmasını gerektirmektedir. Gayrimenkul edinimi, AB uyruklularına karşı olan kısıtlamaların kaldırılmasına ihtiyaç duyulacak DYY nin başka bir türüdür. Belirli meslekler veya idari pozisyonlar için milliyet şartının aşamalı olarak kaldırılması gerekecektir. Ayrıca, devlet yardımının kontrolü alanındaki Türk mevzuat çerçevesinin AB ninki ile uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu, Türkiye de AB firmalarının gelecekte yatırım yapması için fırsat alanı bir fırsat alanı yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Yeni uluslararası girişimcilerin cezbedilebilmesi için, ruhsat verme koşullarının gözden geçirilmesi ve özellikle etkin uygulama vasıtasıyla fikri mülkiyet haklarının korunması gerekecektir. Son ve önemli olarak, uluslararası tahkime erişim yolu dahil olmak üzere yatırımcıları ve yatırımları korumak için adli reform gereklidir. Bu adımlar iş ortamını daha da iyileştirecek ve Türkiye nin gelecekte daha yüksek ve sürdürülebilir bir DYY girişini cezbetmesine olanak sağlayacaktır. Daha fazla istihdam, daha iyi iş imkanları ve daha güçlü sosyal uyumla sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmesi için, Türkiye nin ilave yatırımlara ihtiyacı vardır. Rapor da belirtilen tavsiyelerin bu amaca katkıda bulunacağından eminim. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyon Başkanı Ankara Eylül 2006

9 V Teşekkür Bu Rapor Jürgen Voss ve Declan Murphy tarafından, yüksek düzeyde bir danışma grubunca yapılan tartışmaların (Ek 1) ve seçilen 17 politika alanı için hazırlanan inceleme Raporlarının (Bkz. kısım 1.3) ışığında yazılmıştır. Jürgen Voss aynı zamanda bu Raporun temelini oluşturan çalışma planını hazırlamış ve Diler Kütük ün yardımlarıyla, bütün Eşleştirme Projesi nin faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmiştir. Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim Çanakcı ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Cavit Dağdaş, projeye siyasî rehberlik sağlamış ve projeyi desteklemişlerdir. Proje faaliyetleri, Yabancı Sermaye Genel Müdürü Berrin Bingöl (İpek İncesulu, İlker Şenel ve Melis Atamer in destekleriyle) ve Almanya Ekonomi ve Teknoloji Federal Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Markus Maurer liderliğinde yürütülmüştür (Federal Alman Merkez Bankası, kıdemlı ekonomist Thomas Notheis in destekleriyle). Raporun nihai düzeltmesi Declan Murphy tarafından, tasarımı ise Niall O Kelly, Türkçe dizgisi ve kapak tasarımı da Onur Sönmez tarafından yapılmıştır. Proje liderleri ve yazarlar, Hazine ekibine ve Türkiye, Almanya Avrupa Komisyonu ve diğer yerlerdeki çok sayıda uzman danışmanlara, proje ve raporlar ile ilgili olarak mükemmel ortaklıkları, katkıları ve rehberlikleri için teşekkür ederler. Bu Rapor, proje liderlerinin sorumluluğunda hazırlanmıştır ve Projeye katkıda bulunanların ya da danışmanların görüşlerini yansıtmayabilir.

10 VI İçindekiler İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ANA TAVSİYELERİN ÖZETİ: Bölüm I ve Bölüm II 19 Bölüm I: Tavsiyeler 19 Bölüm II: Tavsiyeler 29 BÖLÜM I Giriş Temel Bilgiler ve Proje Hedefleri Eşleştirme Projesi Kapsamı Üstlenilen Çalışma ve Çıktılar Eşleştirme Projesi Deneyimi 50 2 YOİKK Sürecinin Gelişimi Amacı ve Çalışma Programı YOİKK Yapısı ve Faaliyetleri YOİKK Yapısı YOİKK Faaliyetleri Tamamlanan Reformlar Yapısal Reformlar ve Ekonomik İlerleme Türkiye nin Önündeki Zorluklar İstikrar ve Büyümenin Sürdürülmesi Yatırım Açığı Uluslararası Rekabet Edebilirlik Türkiye nin Uluslararası Ekonomiye Entegrasyonu Yatırım İçin Küresel Rekabet AB Lizbon Stratejisi Küresel Ekonomide Rekabet Edebilirliği Sağlamak Bir Pazar Ekonomisinde Rekabet Edebilirlik Kavramı Bazı AB üyesi ülkeler ve Diğer Ülkeler Tarafından Benimsenen Yaklaşım 78

11 İçindekiler VII İrlanda Birleşik Krallık ABD Yunanistan Hırvatistan Türkiye nin Bölgelerinde Rekabet Edebilirliğinin Ölçülmesi Rekabet Edebilirlik: Avrupa Komisyonu, Avrupa nın Rekabet Edebilirliği Türkiye nin 9. Kalkınma Planı YOİKK Sürecinin Gelecekteki Gelişimi Rekabet Edebilirlik Üzerine Odaklanma Rekabet Edebilirliğin Artırılması Çalışması YOİKK Sürecinin Kapsamı ve Yapısı YOİKK in Faaliyetleri (Çalışma Yöntemi) Yapılandırılmış Politika İncelemeleri, Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Karşılaştırma Metodolojilerinin Kullanılması Daha İyi Düzenleme Politikaları Ulusal Rekabet Edebilirliğin İzlenmesi ve Ölçülmesi OECD Yatırım Sözleşmesi Yatırım Reformu Endeksi DYY nin Ekonomik Etkisinin Ölçülmesi 97 BÖLÜM II 103 YOİKK Reform Alanları Konusunda Gözlemler ve Öneriler Yatırımcı Etki Analizi, Düzenleyici Etki Analizi ve Daha İyi Düzenleme 106 Gözlemler 106 Tavsiyeler Doğrudan Yabancı Yatırım ( DYY ) Mevzuatı 111 Gözlemler 111 Tavsiyeler Yatırım Promosyonu 123 Gözlemler 123 Tavsiyeler 128

12 VIII İçindekiler 4. Bölgesel Bir İş Merkezi Olarak Türkiye 132 Gözlemler 132 Tavsiyeler Kamu Özel Sektör İş birlikleri (KÖİ) 142 Gözlemler 142 Tavsiyeler Kobi lerin Desteklenmesi 154 Gözlemler 154 Tavsiyeler Vergilendirme 161 Gözlemler 161 Tavsiyeler Devlet Yardımları 165 Gözlemler 165 Tavsiyeler Gümrük ve Teknik Standartlar 168 Gözlemler Ruhsatlar ve İzinler (Sektörel Lisanslar) 171 Gözlemler 171 Tavsiyeler Çevresel Koruma 177 Gözlemler 177 Tavsiyeler Maden Kanunu 179 Gözlemler 179 Tavsiyeler Şirket Kuruluşu 182 Gözlemler 182 Tavsiyeler 185

13 İçindekiler IX 14. Arazi Edinimi ve Arsa Geliştirme 186 Gözlemler 186 Tavsiyeler Yabancı Personel İstihdamı 193 Gözlemler 193 Tavsiyeler Fikrî ve Sinaî Mülkiyet Haklarının Korunması 196 Gözlemler 196 Tavsiyeler Yatırımcıların Hukuki Açıdan Korunması 202 Gözlemler 202 Tavsiyeler 211 Ekler 217 Ek I 219 Ayrıntılı Değerlendirme Grubu Üyeleri 219 Ek II 221 Politika İnceleme Raporları Listesi 221 Ek III 223 Yatırımcı Etki Analizleri Metodolojisi Giriş Yatırımı Belirleyen Etkenler Yatırımcı Etki Analizi İçin Bir Metodolojik Yönerge Çerçevesi YEA ve DEA ların Yürütülmesine ilişkin Bazı Pratik Öneriler 231 Ek IV 234 DYY nin Ekonomik Etkisi: Veri Toplamak 234 Kaynaklar 237

14 X İçindekiler Tablolar, Kutular ve Şekillerin Listesi: Bölüm I Şekiller Şekil1: YOİKK Kurumsal Yapı 56 Şekil 2: Şekil 3: Şekil 4: Türkiye de Yerli Sermaye Yatırım Oranı Nominal GSYİH Yüzdesi Olarak Brüt Sabit Sermaye Oluşumu 67 Uluslararası Mukayesede Türk Yatırım Oranı Nominal GSYİH Yüzdesi Olarak Brüt Sabit Sermaye Oluşumu 68 Türk Sermaye Hesabının Yapısı: Doğrudan Yabancı, Portföy ve Diğer Yatırımın GSYİH Yüzdesi Olarak Bilançosu 68 Şekil 5: GSMH İçinde Türkiye nin Dış Ticaret Payı 71 Şekil 6: Örnek: Ulusal Rekabet Edebilirlik Çerçeve Modeline Doğru 81 Şekil 7 NUTS II ye Dayalı Olarak Bölgelerin Rekabet Haritası 86 Şekil 8: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program Stratejisi 88 Şekil 9: AT Kearney Küresel İş Yatırımcıları Araştırması: Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri 93 Şekil 10: OECD Yatırım Sözleşmesi Yatırım Reformu Endeksi 96 Şekil 11: Diğer Uluslararası Kurumların Endeksleri ile İlişkili Olarak OECD Yatırım Reformu Endeksi 97 Tablolar Tablo 1. Yatırımcılar Tarafından Kullanılan Uluslararası Endeksler 71 Kutular Kutu 1: Yürürlükteki Kanunlar 63 Kutu 2: Hindistan ın Cazibesi Son Aylarda Yabancı Teknoloji Firmalarının Hindistan da Pahalı Ürünler Yatırım Planları 73 Kutu 3: Gelişmeyi İzlemek için Rekabet Edebilirliğin ve Metodolojinin Anlaşılması 80

15 İçindekiler XI Tablolar, Kutular ve Şekillerin Listesi: Bölüm II Şekiller Şekil 1: KÖİ Modelleri Yelpazesi 142 Şekil 2: KÖİ lerin Raporun Diğer Kısımlarıyla Karşılıklı Dolaylı/Dolaysız İlişkileri 147 Kutular Tablo 1: Farklı KÖİ Seçeneklerindeki Sorumluluklar, Roller ve Riskler 143 Tablo 2: Yeni İkinci Nesil KÖİ Biçimleri 144 Tablo 3: Türk Mevzuatında KÖİ ile İlişkili Hükümler 148 Tablolar Listesi: Ekler Tablo 1: Yatırımları Belirleyen Etkenler Nelerdir? 226 Tablo 2: Yatırımcı Etki Analizlerinde Uygulama Aşamaları 230

16 XII Kısaltmalar AB AR-GE BDDK BAE BDI BDT Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Birleşik Arap Emirlikleri Alman Endüstrileri Konfederasyonu Bağımsız Devletler Topluluğu BMWI Almanya Ekonomi ve Teknoloji Federal Bakanlığı BMZ Almanya Ekonomik İşbirliği Federal Bakanlığı DEA Düzenleyici Etki Analizi DİDB Daha İyi Düzenleme Birimi DİHK Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu DPT Devlet Planlama Teşkilatı DTÖ Dünya Ticaret Örgütü DYY Doğrudan Yabancı Yatırım EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EC Avrupa Komisyonu EIB Avrupa Yatırım Bankası (AYB) FIAS Dünya Bankası ve Uluslararası Finansman Kurumunun Yabancı Yatırımlar için Danışma Servisi GSYİH Gayrısafi Yurt içi Hasıla GTZ Alman Teknik Yardım Ajansı HAZİNE Hazine Müsteşarlığı IFC Uluslararası Finansman Kurumu IMF Uluslararası Para Fonu YPA Yatırım Promosyon Ajansı (IPA) İSO İstanbul Sanayi Odası İTO İstanbul Ticaret Odası IW Alman Endüstrileri Ekonomik Araştırma Enstitüsü KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler KÖİ Kamu Özel Sektör İş birliği KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü RTA AB Eşleştirme Projesi Yerleşik (Türkiyede mukim) Eşleştirme Danışmanı TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği WIPO Dünya Fikri Mülkiyetler Örgütü

17 Bölüm I XIII YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği YİD Yap-İşlet-Devret YKTK Yetırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları YOİKK Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu YOİKK Reform Programı Türkiye de Yatırım Ortamını İyileştirme Reform Programı YSGM Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

18

19 Eşleştirme Projesi HAZİNE/BMWI Yönetici Özeti

20

21 Yönetici Özeti 1 Yönetici Özeti 1. Bu Genel Değerlendirme Raporu ( Rapor ), Türk Hazine Müsteşarlığı ( Hazine ) ve Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı ( BMWI ) arasındaki Avrupa Birliği destekli bir iş birliği Projesi nin ( Eşleştirme Projesi ) sonuçlarını sunmaktadır. Bu proje, bakanlıklar arası koordinasyon komitesi uhdesinde Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı ya da kısaca YOİKK hakkında ilerleme ve icraatlar üzerine yorumda bulunulmasını hedeflemektedir. 2. YOİKK Süreci çerçevesindeki reformlar, iki geniş kapsamlı hedef noktası ile karşılaştırmalı olarak gözden geçirilmiştir: özel sektör yatırımları ile doğrudan yabancı yatırımların ( DYY ) Türkiye ye girişinin üzerindeki muhtemel etkileri ve AB mevzuatı ile AB (ve OECD) üye devletlerinde uygulanan başarılı uygulama prensipleri ve yöntemleri ile genel tutarlılığı. 3. Son yıllarda, Türkiye deki birçok politika reform alanında kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. Örneğin, Türkiye 2005 yılında şimdiye kadarki en yüksek yıllık DYY seviyesine ulaşmıştır. Genel olarak, Eşleştirme Projesi altında yapılan analiz ve verilen geri bildirim, YOİKK sürecinin böyle bir ilerlemede yapıcı ve katkı sağlayan bir faktör olduğunu göstermektedir. Üstlenilen Çalışma ve Çıktılar 4. Bu Genel Değerlendirme Raporu iki bölümden oluşmaktadır. BÖLÜM I, özetle, YOİKK sürecinin günümüze kadar ki ilerleyişi ve küresel değişim ile iş ve yatırım ortamındaki rekabet bağlamında potansiyel gelişimini açıklamaktadır. Ayrıca, ilerideki AB destekli projelerin muhtemel tavsiyelerini içerecek şekilde ayrıntılı tavsiyelerde bulunmaktadır. Bölüm II, Eşleştirme Projesi çerçevesinde gözden geçirilen münferit politika alanlarında görüş ve tavsiyeler sağlamakta, her politika alanı için tavsiyelerle birlikte, 17 politika incelemesinin bir özetini sunmaktadır: Yatırımcı Etki Analizi/Düzenleyici Etki Analizi ve Daha İyi Düzenleme, Vergilendirme, Devlet Yardımları, Gümrükler ve Teknik Standartlar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Korunması, Sektörel Lisanslar, Çevre Koruma Kanunu, Maden Kanunu, Şirket Kuruluşu, Arazi Edinimi ve Arsa Geliştirme, Yabancı Personel İstihdamı, DYY Mevzuatı, Yatırımların Promosyonu, Küçük ve

22 2 Yönetici Özeti Orta Büyüklükteki İşletmelerin Desteklenmesi, Yatırımcıların Hukuki Açıdan Korunması, Kamu Özel Sektör İşbirlikleri (KÖİ) ve Bölgesel İş Merkezi Olarak Türkiye. Bu başlıkların çoğu, YOİKK programı içindeki öncelikli alanları temsil etmektedir. YOİKK programına dahil olmamalarına rağmen, son dört konu başlığı, Türkiye deki iş ve yatırım ortamı açısından taşıdıkları önem ile YOİKK süreci ve hedeflerine olan yakın ilişkileri nedeniyle, Eşleştirme Projesi incelemesine ilave edilmiştir. 5. Büyük bir kısmı BMWI ve diğer Alman kurumlarının yanı sıra, Macaristan, İrlanda ve Birleşik Krallık gibi AB ülkelerinden olan uluslararası uzmanlar, ilgili AB mevzuatı ve bu 17 konu başlığının herbiri hakkında ilgili AB mevzuatı ve uygulamalarını ortaya koyan Gözden Geçirme Raporları hazırlamışlardır. Bu gözden geçirmeler, Proje kapsamında incelemeye alınan ve gelecekteki reform adımlarına ilişkin öneriler sunan halihazırdaki politika reformunun durumunu ortaya koyması nedeniyşle her bir konu başlığı için Referans Çalışması olarak değerlendirilebilir. 6. Tavsiyeler, YOİKK Teknik Komitelerinin Başkanları ile kıdemli Alman/AB danışmanlarından oluşan bir Danışma Grubu tarafından geliştirilmiştir (Bkz. Ek 1), Taslak görüş ve tavsiyeler, yorumlarını almak üzere konudan sorumlu olan bakanlıklara/müsteşarlıklara gönderilmiştir. Alınan yorumlar, Raporun sonuçlandırılmasında yazarları tarafından dikkate alınmıştır. Ancak, Rapor, Proje Liderlerinin sorumluluğunda sunularak yayınlanmıştır ve Rapor tüm bölümlerinde mutlak suretle Danışma Grubu üyelerinin görüşlerini ya da iş birliği yapan kurumların konumlarını yansıtmamaktadır. Eşleştirme Projesi Deneyimi 7. Halihazırdaki Eşleştirme Projesi ile kazanılan deneyim ve iş programının yürütülmesi olumlu olmuştur. Hazine ve BMWI iyi bir iş birliği tesis etmişlerdir. Türk tarafının bakanlık, müsteşarlık ve diğer kurumları (Türk Patent Enstitüsü ve KOSGEB gibi), projede yapıcı bir iş birliği sergilemişler ve bunun yanı sıra yapılan görüşmeler sayesinde, yabancı uzmanlar AB ve OECD ülkelerinin çeşitli vakalardaki deneyimlerini paylaşmış ve Türk tarafı uzman danışmanlardan özel girdiler elde etmişlerdir. Özel sektör kurumları, özellikle TOBB, TÜSİAD ve YASED, projeye önemli endüstriyel bir bakış açısı sağlamıştır. İstanbul Ticaret Odası, farklı bakış açılarının ele alındığı çeşitli seminerlere ev sahipliği yapmıştır. 8. Farklı alanlardaki politika reformlarında yapılan gözden geçirmeler, iş ve yatırım ortamını şekillendirirken yapısal reformların müşterek etkisi ve aralarındaki bağa, sistematik ve düzenli kamu-özel sektörü iş birliği istişarelerinin kıymetine ve bunun sonucu olarak da, politika değişikliği ve reform konularına değinirken, uyum ve koordinasyonun önemine dikkat çekmektedir.

23 Yönetici Özeti 3 9. Projenin tasarımındaki bazı kısıtlamalar da göz önünde tutulmalıdır. Proje, bir yıllık bir uygulama dönemi içinde (19 aya uzatılmıştır) pek çok farklı politika alanlarını kapsamaktadır. Karmaşık yapısal politikalardaki bu genişlik, birçok durumda mevcut kaynaklarla, derinlemesine analiz ve yorum yapmayı, karşılaştırmalı ve ayrıntılı teknik tavsiyeler sağlamayı imkânsız kılmıştır. Bu kısıtlamalar içerisinde ile içinde dahi özel sektör ile sivil toplumla daha geniş diyaloğa girebilseydi, proje için daha yararlı olabilirdi. Bu projeyi içine alan AB Eşleştirme Programı kuralları, AB üye devletleri ile aday ülkelerin kamu kuruluşları arasında teknik iş birliğini geliştirmek üzere düzenlenmiştir. Bu projede olduğu gibi kapsamlı dokümantasyon hazırlanması, aday ülkede bulgu edinilmesi ve şartların analiz edilmesi, muhtelif kurumlar açısından uzmanlık ve önemli derecede özel sektör katkısı gerektiren projeler için uygun kurallar değillerdir. Bu özellikler, ancak uygun bir şekilde finansmanı sağlanmış bir teknik yardım projesinde yeterli biçimde elde edilebilir. Bu kısıtlamalara rağmen Genel Değerlendirme Raporu, politika konularında çok yapıcı girdiler sunarak, kazanılan iş birliği ile, değerli karşılaştırmalı analizler ve faydalı tavsiyeler sağlamaktadır. YOİKK in Amacı ve Çalışma Programı 10. YOİKK, Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı hakkındaki 11 Aralık 2001 tarihli Başbakanlık Prensip Kararı ile kurulmuştur den 2002 yılına kadar Türkiye de toplam olarak sadece 16 milyar ABD Doları tutarında DYY girişi gerçekleşmiştir. Bu dönem içindeki DYY girişleri, Avrupa nın orta gelirli ülkelerindeki % 1.1 lik bir ortalama ile kıyaslandığında, Türkiye GSYİH sının sadece %0.5 i kadarı düzeyindeydi ve özellikle Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi DYY için önemli rakipler olarak sayılabilecek ülkelerin oldukça gerisinde bulunmaktaydı. Bu ülkelerin DYY/GSYİH oranları ise, 1990 larda %2 ile %4 arasında seyretmekteydi. DYY cezbetmek konusunda Türkiye nin performans düşüklüğünün nedenlerini analiz etmek ve iyileştirici bir eylem planı önermek için, Dünya Bankası/IFC (Uluslararası Finans Kuruluşu) Yabancı Yatırım Danışmanlık Kurumu (FIAS) tarafından 2001 ve 2002 yıllarında üç çalışma gerçekleşmiştir. Nitekim, bu çalışmalar, YOİKK in kurulmasının ve reform programının temelini teşkil etmiştir. 11. Bu program ile, yatırım ortamını daha elverişli hale getirerek daha fazla sayıda yerli ve doğrudan yabancı yatırım cezbetmek amaçlanmış ve buna uygun olarak dokuz kilit reform alanında bir eylem planı ile işe başlanmıştır. Bu alanlar şunlardı: Şirket Kuruluşu, Yabancıların İstihdam Edilmesi, Sektörel Lisanslar, Vergilendirme ve Devlet Yardımı, Gümrükler ve Teknik Standartlar, Arazi Edinimi ve Arsa Geliştirme, Fikri ve Sınaî Mülkiyetin Korunması, Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı ve Yatırım Promosyonu. Programın gerekçesi DYY nin arttırılması ihtiyacıyken, uygulanan eylem planı yabancı yatırımcı kadar

24 4 Yönetici Özeti yerli yatırımcıyı da etkilemiştir. Daha sonra, YOİKK Sürecine, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Geliştirilmesi ve Kurumsal Yönetim gibi iki reform başlığı daha ilave edilmiştir. YOİKK in Yapısı ve Faaliyetleri 12. YOİKK Programını uygulamak üzere, Bakanlar Kurulu (BK) altında bir koordinasyon yapısı ve raporlama sistemi oluşturulmuştur. Bu yapı ve sistem, YOİKK Eylem Programı na ilişkin sorumlukları olan tüm bakanlıklar, müsteşarlıklar ve devlet kurumlarının iş birliği ve koordinasyon forumunu sağlamaktadır. Sistem, başlıca özel sektör kurumlarını bünyesine alarak etkin bir kamu özel politika diyaloğu temin etmektedir. Teknik Komitelerin çalışmalarına, ilave kamu ve özel sektör kurumları temsilcileri de dahil edilmektedir. Hazine Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü), YOİKK Sekretaryası olarak görev yapmaktadır. Başlangıçtaki yapı, edinilen deneyimler ışığında müteakiben değiştirilerek, 2002 yılında YOİKK in başkanlığı, Başbakanlıktan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığına geçirilmiştir. Mayıs 2005 de YOİKK kapsamında bir Yönlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Yönlendirme Komitesinde, Hazine Müsteşarlığının başkanlığı altında Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Müsteşar Yardımcıları görev almaktadır. Başlıca özel sektör kurumlarının (TOBB, TÜSİAD, TİM ve YASED) Genel Sekreterleri de bu oluşuma dahil edilmiştir. 13. İlk YOİKK Programı çerçevesinde, Teknik Komitelerin YOİKK e aylık faaliyet raporları sunmaları; bunun mukabilinde de YOİKK in üç ayda bir Bakanlar Kuruluna İlerleme Raporu sunması beklenmekteydi. Fiili uygulamalar, ilk beklentileri sadece kısmen karşılamaktaydı. Sistemin uygulamaya konduğu ilk iki yıl olan 2002 ve 2003 de Teknik Komiteler her ay toplandılar. Fakat, daha sonra faaliyet düzeyi azaldı ve Teknik Komitelerin toplantıları giderek daha seyrek yapılmaya başlanmıştır. Teknik Komiteler, ilk başta planlandığı gibi YOİKK e Rapor vermemişlerdir: başlangıcından itibaren YOİKK reform gelişimi hakkında Bakanlar Kuruluna, her ikisi de 2003 yılında olmak üzere sadece iki sunum yapılmıştır. YOİKK in kendi toplantıları da daha az sıklıkla yapılmaya başlanmıştır (2002 de üç, 2003 de dört ve arasında ise sadece yılda bir kez). 14. Bu gelişmeler üzerine, YOİKK sürecini yeniden canlandırmak amacıyla Mayıs 2005 de bir Yönlendirme Komitesi kurulmuştur. Şu anda, sürecin itici gücünü bu Komite olmuşturmaktadır. Yönlendirme Komitesi, kuruluşundan beri ayda bir toplanmaktadır. Toplantılar, Sekretarya görevini üstlenmiş bulunan Hazine Müsteşarlığı tarafından organize edilmektedir ve Yönlendirme Komitesinde müzakere edilecek konular, çoğunlukla katılımcı özel sektör kuruluşlarının önerileriyle derlenmektedir. TOBB, YOİKK

25 Yönetici Özeti 5 sürecinin gerçekleştirilmesini desteklemek üzere, tüm YOİKK ve Teknik Komite üyelerinin davet edildiği üçer günlük iki seminer (Ocak 2003, Ocak 2005) düzenlemiştir. 15. YOİKK faaliyetleriyle bağlantılı, 2004 yılında kurulan iki ek danışma forumu önemlidir. Bunlardan, Yatırım Danışma Konseyi, yatırım koşullarının iyileştirilmesine yönelik reform önceliklerinde istişarelerde bulunmak üzere, üst düzey hükümet yetkililerini (Başbakan, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Maliye Bakanı), yirmi kadar uluslararası şirket üst düzey yöneticisinin yanı sıra, Dünya Bankası ve IMF nin üst düzey yöneticileri ile bir araya getirmektedir. Konsey, açılış toplantısını Mart 2004 de yapmıştır ve o zamandan beri yılda bir toplanmaktadır. Konsey tavsiyeleri, izleme faaliyetleri için YOİKK e iletilmektedir. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı (YOİKK e başkanlık etmektedir.), Konsey ve YOİKK arasında irtibat görevi yürütmekte ve Hazine her iki organa da sekretarya hizmeti vermektedir. 16. Özel sektör grupları, YOİKK i desteklemek üzere girişimlerde bulunmuşlardır. Temmuz 2004 de TOBB, Türkiye de faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlardan ve uluslararası faaliyet gösteren Türk firmalarından 28 kadar üst düzey yöneticiyi bir araya getiren bir Doğrudan Yabancı Yatırım Kurulu kurmuştur. Bu Kurul, Hazine kanalıyla YOİKK süreci ile yakın iş birliği içerisindedir. Ayrıca, TÜSİAD ve YASED, YOİKK sürecine politika girdileri olarak uzman raporları hazırlamışlardır. 17. Bu Rapor, YOİKK sürecinin en az üç önemli açıdan bir başarı olarak nitelendirilebileceği sonucuna varmıştır: YOİKK süreci; geniş kapsamda bakanlık, müsteşarlık ve diğer devlet kurumlarını yapılandırılmış bir diyalog, iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde bir araya getirmiştir; Bu çerçeveye belli başlı özel sektör kuruluşlarını da dahil etmiş ve böylece etkin bir kamu - özel sektör politika diyaloğu başlatmıştır; Genel olarak, yatırımların, özellikle de doğrudan yabancı yatırımların, büyüme ve gelişme konusunda hayati bir güç olarak öneminin daha iyi anlaşılmasına ve değerlendirilmesine önemli derecede katkıda bulunmuştur. 18. YOİKK sürecinin yetkisini etkin ve tam olarak yerine getirebilmesi için, kaydedilen ilerlemelerin üzerine yapılanmalı ve zayıf yönleri belirlenmelidir. Ayrıca, daha iyi yapılandırılmış çalışma süreçleri, daha iyi karşılaştırmalı metodolojilerin kullanımı, ilk planlarla uyumlu şekilde düzenli toplantılar ve özellikle de daha güçlü kaynakları olan, YOİKK ve Teknik Komite toplantıları için daha çok

26 6 Yönetici Özeti karşılaştırmalı performans değerlendirmesi ve araştırma çalışmaları üstlenecek daha güçlü pozisyonda bir sekretaryadan daha fazla yarar sağlanılabilir. Bu geliştirilmiş çalışma süreci, AB ve diğer OECD ülkelerinin ulusal rekabet edebilirlik ve reform çabalarını sürdürme yaklaşımlarını fayda sağlayacak bir şekilde göz önüne almalıdır. Tamamlanan Reformlar 19. Muhtelif reform alanlarında YOİKK şemsiyesi altında gerçekleştirilen reformlar, bu Raporun II. BÖLÜM ünde bazı ayrıntıları ile yorumlanmıştır. Dikkate değer icraatlar şöyle sıralanabilir: DYY rejimi: Haziran 2003 de, yerli ve doğrudan yabancı yatırımcıların aynı düzeyde iş yapmalarına olanak sağlayan modern DYY Kanunu kabul edilerek, ikili yatırım antlaşmalar ağı genişletilmiştir; Yatırım Promosyonu: Türkiye Yatırım Promosyon Ajansının kurulmasına dair Kanun, Haziran 2006 da kabul edilmiştir; Türk ve uluslararası kuruluşlarla yatırım promosyon ağı oluşturulmuştur; (www.investinturkey.gov.tr). KOBİ ler: 2004 yılında Strateji ve Eylem Planı kabul edilmiştir yılında belirlenmiş bankalar vasıtasıyla KOBİ lere 250 milyon Avro tutarında düşük faizli kredi verilmesi için AYB ile uygun ortam oluşturulmuştur. Vergilendirme: Vergi reformu kapsamında; Ocak 2006 dan itibaren kurumlar vergisi, % 30 dan % 20 ye düşürülmüştür. Basitleştirmek amacı ile vergi rejiminin tümünün gözden geçirilmesi beklenmektedir. Meslek kuruluşları ve sivil toplum katılımıyla Vergi Konseyi oluşturulmuştur. Devlet yardımları: Devlet yardımı rejimini AB gereklilikleri ile uyumlaştırılması hakkında mevzuat tasarısının yasalaşması ve Merkezi Devlet Yardımı İzleme Kurumunun oluşturulması beklenmektedir. Gümrükler ve Teknik Standartlar: Mevzuatın % 90 ının üzerindeki bir bölümü AB ve DTÖ standartlarına uygun hale getirilmiştir. Sektörel Lisanslar: Bürokratik işlemleri azaltmak ve prosedürleri basitleştirmek için 2004/05 de ilgili mevzuat kabul edilmiştir. Kalkınma Ajanslarıyla birlikte Tek Durak Ofislerinin oluşturulmasına dair kanun 2006 da kabul edilmiştir. Şirket Kuruluşu: 2003 te yürürlüğe giren DYY Kanunu na göre, yabancı yatırımcılar için tüm özel şartlar kaldırılmıştır. Temmuz 2003 te yürürlüğe giren Şirket Kuruluşunu Kolaylaştıran Kanun a göre, Ticaret Sicil Memurluğunun, bilgi ve belgeleri diğer makamlara iletecek olan tek kayıt ofisi olarak

27 Yönetici Özeti 7 belirlenmesi ile daha önceki çoklu kayıt gereklilikleri kaldırılmıştır. Ortalama kayıt süresi, 2002 yılında 38 gün iken, 2006 da 9 günün altına inmiştir. Fikri ve Sınai Mülkiyetin Haklarının Korunması: WIPO/AB standartlarına uygun yeni mevzuat kabul edilmiştir. Türk Patent Enstitüsü güçlendirilmiştir. Yapısal Reformlar ve Ekonomik İlerleme 20. Geçmiş beş yılda gerçekleştirilen reformlar, iş ve yatırım ortamında önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler, ulusal ekonomik büyümeye yansımaktadır döneminde, çıktılar üçte bir oranında artmıştır; bu artış OECD ülkeleri arasındaki en güçlü büyüme hızını göstermektedir (OECD, Ekim 2006) ve 2007 de GSYİH daki büyümenin %6 seviyesinde güçlü kalacağı tahmin edilmektedir (OECD). Ayrıca, aynı dönem içinde ortalama yıllık reel gayri safi sabit sermaye oluşum değişikliği, örneğin OECD bölgesindeki %2.6 ya, ya da Macaristan daki % 6.7 ye ve Çek Cumhuriyetindeki % 5.8 e karşı % 8.5 olmuştur ve Türkiye ye gelen DYY, 2002 de 1.1 milyar ABD Dolarından, 2004 de 2.7 milyar ABD Dolarına; 2005 te ise 9.7 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Yine de, karşılaştırmalı bir bakış açısından, Türkiye nin potansiyelinin altında performans gösterdiği görülmektedir. Yatırım oranı halen, Türkiye nin yatırım açığı nı AVRO bölgesindeki daha gelişmiş ülkelerle kıyaslaması gerektiğini göstermektedir yılındaki 9.7 milyar ABD Dolarlık rekor DYY seviyesi, dikkate değer bir rakamdır; ancak, başka bölge ve ülkelerdeki değerler ile karşılaştırılmalıdır. Bu rakam, aynı yıl Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerinin ulaştığı DYY nin yaklaşık yarısıdır. Türkiye ye gelen DYY diğer ülkelere kıyaslandığında göreceli olarak, daha fazla katma değer yaratan, yeni iş alanları, bölgesel yayılma ve ekonomik katkı sağlayan komple yeni yatırımlar. (greenfield investments) şeklinde değilde diğer DYY ve uluslararası yatırım biçimindedir (gayrımenkul edinimi, özelleştirme, şirket birleşmeleri ve satın almalar). 21. Bu Rapor, Türkiye nin uluslararası yatırımın artırılması yönündeki çabasını sürdürmesini ve artırmasını güçlü bir biçimde tavsiye etmektedir (bkz. BÖLÜM II, kısım 3). Türkiye ye, yatırım tutarı olan yeni ve aday olan AB katılım ülkelerinde de önerilen miktar olan, yıllık 20 milyar ABD Dolarında hedef seviyesi önerilmektedir yılı DYY seviyelerinin ilk göstergelerine göre, bu yıl Türkiye yine yeni bir rekor seviyeye ulaşacaktır. Bu olumlu gelişme ivmesi, devam ettirilen reform çabaları, zenginleştirilmiş yatırım promosyonu stratejileri ve yapıları ile Türkiye nin dünya piyasalarında rekabet edebilirliğine daha fazla odaklanması yoluyla güçlendirilmeli ve desteklenmelidir. 22. Türkiye nin yatırım açığının sürdürülebilir bir şekilde kapatılması ve özel yatırım kompozisyonun iyileştirilmesi için en önemli konular, Türkiye deki

28 8 Yönetici Özeti sektörlerin ve firmaların uluslararası rekabet edebilirliği ile uluslararası yatırım ve sektörel endüstri kümeleriyle uluslararası ticaret hizmetleri konusunda ülkenin uluslararası rekabet edebilirliği olacaktır. 23. Türkiye, politika reformlarını ölçen ve ülkelerin iş ve yatırım ortamlarını sıralayan uluslararası endekslerin bir çoğunda, pek çok AB ve AB katılım ülkesine göre hâlâ geride kalmaktadır. Bu endeksler ve uluslararası iş raporları, (iş yapma kolaylığı, küresel rekabet edebilirlik, anapara riski, vb bkz. kısım 3.3), Türkiye nin yatırım için rekabet edebilir bir yer olarak imajını etkilemektedir ve yatırımcılar ile iş danışmanlarının başvuru kaynakları olmaktadır. YOİKK süreci ve Türkiye deki yatırım politikası ve promosyon Stratejisi nin, bu endekslerde Türkiye nin sıralamasını iyileştirmesini sağlaması ve Türkiye için en önemli etkileri doğuracak gelişmelere odaklanarak adım atması gerekmektir. 24. Türkiye nin yeni DYY stratejisi ve Yatırım Promosyon Ajansı, YOİKK in izleme ve inceleme süreci şemsiyesi altında ve DPT, özel sektör ve diğer ilgili organlar ile iş birliği içinde, Türkiye nin seçilmiş ülkeler karşısındaki rekabet edebilirlik ve ilerlemesininin düzenli olarak izlenmesini gerçekleştirirken, Türkiye deki yatırım ve iş ortamı hakkında karşılaştırmalı metodolojiler ve uluslararası karşılaştırmalı endeksler kullanmalıdır. Bu analizler AB ve OECD nin birçok ülkesine benzer şekilde, bilinen uluslararası göstergeler, kaynak veriler olarak kullanılarak idealde Türkiye tarafından yapılmalı ve böylece Türk politika yapıcıları arasında deneyim paylaşımı, öncelikli hususlara odaklanma ve kapasite geliştirimi desteklenmelidir. 25. Özetle, yatırım açığı ve karşılaştırmalı değerlendirmeler yoluyla ulusal verimlilik ve rekabet edebilirliğin iyileştirilmesi, Türkiye nin önündeki iki önemli zorluktur. Politika reformlarını belirlenirken, bu konular, Türkiye deki politika yapıcıları ve özel sektörün temel değerlendirme konuları olmalıdır. YOİKK süreci, bu ulusal amaçları ele alma biçimine aktif olarak ve yapıcı biçimde katkıda bulunmalıdır. Zorluklar konusundaki çalışmaları ilerletmek amacıyla, Yönlendirme Komitesi ve YOİKK, çalışma sürecini incelemeli ve Rapor da tavsiye edilen yeni karşılaştırmalı izleme metodolojilerini kullanmayı düşünmelidir. 26. Türkiye de ileriye dönük düzenleyici reformlar, önemli bir hedef olan Türk ekonomisinin uluslararası rekabet edebilirliğini güçlendirme amacına odaklanmalıdır. Bu tavsiye, küreselleşen dünya ekonomisinde çeşitli ülkelerin ve çok taraflı grupların rekabet edebilirliğe verdikleri önemin ışığında yapılmaktadır ve özellikle Türk ekonomisinin gittikçe artan bir şekilde küresel ekonominin içine entegre olmasından kaynaklanmaktadır.

29 Yönetici Özeti 9 Türkiye nin Uluslararası Ekonomiye Entegrasyonu 27. Türkiye nin toplam GSMH si içindeki dış ticaret payı 1970 de %10 un altında iken, 2005 yılında, dünya ekonomisine entegrasyon açısından yüksek bir seviye olan, %60 ın üzerine çıkmıştır. Aynı zamanda, ticaret dengesi açığı 1990 da 9.3 milyar ABD Doları civarından 2004 yılında toplam Türkiye GSMH sının %11.7 sine ulaştığında 34.4 milyar ABD Dolarına çıkmıştır ve 2005 yılında %24.9 oranıyla 42.9 milyar ABD Dolarına yükselmiştir yılının ilk sekiz ayı, 35.6 milyar ABD Dolarlık bir açık göstermektedir. İhracatın büyümesi, Türkiye deki ekonomik büyüme ve makroekonomik istikrar için kilit niteliktedir. Bu da Türkiye nin dünya piyasalarında uluslararası rekabet edebilirliğini artırmasının önemini vurgulamaktadır. 28. Türkiye, tekstil ve seri üretim gibi bazı sektörlerde Çin ve diğer Asya ülkeleri ile fiyat konusunda rekabet edebilirliğini kaybetmektedir. Bu kayıpları ancak daha yüksek katma değerli üretime geçerek dengeleyebilir. Bununla birlikte, Türkiye bu konuda, özellikle Avrupa Birliği nden olmak üzere, oldukça gelişmiş sanayi ülkeleri ile gittikçe artan bir rekabet içindedir. Bu eğilimler, Türkiye nin ekonomik durumunu ancak verimliliğini ve yenilikçi güçlerini diğer ülkelere nazaran geliştirmek, yani uluslararası rekabet edebilirliğini yükseltmek suretiyle iyileştirebileceği gerçeğini desteklemektedir. 29. Küreselleşme, diğer bir ifadeyle, sermayenin, ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin ve insanların ulusal sınırlar ötesine geçişi, günümüzde dünya genelindeki bir fenomendir. Küresel çaptaki politik reformlar, ticaretin liberalleştirilmesi ve son derece gelişmiş olan uluslararası taşımacılık ve iletişim sonucunda, değişikliklerin artan hızı ve kapsamı, uluslararası iş bölümünün yeniden şekillenmesine ve gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerin yapılarında birbirlerine benzer şekilde emsalsiz değişimlere yol açmaktadır. 30. Çin, Hindistan, Güney Doğu Asya ve Orta Avrupa nın bir çok bölümü günümüzde her türlü yüksek teknoloji imalat ve hizmet faaliyetlerinde (örneğin, elektronik, mühendislik ve otomobil, yazılım, finansal hizmetler ve yaşam bilimleri/sağlık bakımı) rekabet etmektedir. Örneğin, Hindistan, Slovakya ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yeni endüstri kümeleri ortaya çıkmıştır; araştırma gibi bilgiyoğun faaliyetlerin küresel hareketi artık, mal ve hizmetlerin daha önceki hareketini takip etmektedir. 31. Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan gibi yeni AB ye aday ülkeler, reform programları ve AB katılım yönündeki hareketleri neticesinde DYY konusunda önemli rakipler haline gelmektedirler.

30 10 Yönetici Özeti 32. Türkiye nin bu küresel ortam içerisinde karşı karşıya olduğu zorluk iki soru ile özetlenebilir: Yatırım ve ticaret konusunda küresel rekabet ile en iyi hangi şekilde yarışılabilir ve bu rekabete nasıl intibak edilebilir? Verimlilik ve uluslararası rekabet edebilirlik nasıl geliştirilebilir? Bu Rapor daki tavsiyeler, bu zorlukların karşılanması için atılacak somut adımlar ortaya koyarak, bir politika kılavuzu sağlamayı amaçlamaktadır. AB Lizbon Stratejisi ve AB ye Katılım 33. AB Lizbon Stratejisi, Mart 2000 de Lizbon Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Birliği nin daha fazla ve daha iyi istihdam ile sürdürülebilir ekonomik büyüme kapasitesine sahip, dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi olmak ve sosyal uyum yaratmak hedefi ile başlatılmıştır. Lizbon Stratejisi, Avrupa Konseyi tarafından 2005 Mart ında büyüme ve istihdama yeniden odaklanarak yeniden başlatılmıştır. YOİKK süreci için özellikle önemli olan, II. Lizbon Düzenleyici Reform Programı dır. II. Lizbon Düzenleyici Reform Programı, iş dünyası için hükümet düzenlemelerini rasyonalize etmeyi, elverişli duruma getirmeyi ve basitleştirmeyi amaçlamaktadır ve böylelikle kayıt dışı ekonominin önüne geçmeye çalışmaktadır. Düzenleyici reform hakkındaki YOİKK süreci, AB hedefleriyle tutarlıdır. 34. Küresel rekabet dinamik ve değişkendir; diğer ülkeler ve bölgeler ulusal rekabet edebilirlik pozisyonlarını geliştirmektedir. Artık, sadece OECD ve AB ülkelerinden değil, aynı zamanda bütün dünyada yeni ortaya çıkan ve gelişmekte olan ülkelerden de gelen ticaret ve yatırım konusundaki sağlam rekabeti tanımadan reform yapabilmek yeterli değildir. Ulusal kalkınma planlarının vizyonunun takip edilmesinde ve küresel zorlukların karşılanmasında göreceli rekabet edebilirlik pozisyonu hayati önem taşımaktadır. YOİKK süreci ve çalışmaları, bu amacın daha çok farkında olmalı ve bu amaca ulaşmaya katkıda bulunmak yönünde hareket etmelidir. 35. Türkiye civarındaki bölgeler, rekabet edebilirlik konusunda ilerlemektedirler. Örneğin, Orta Doğu Avrupa (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya) ve Güney Doğu Avrupa (Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan); sırasıyla 65 ve 60 milyon nüfuslarıyla (bu açıdan büyüklük olarak Türkiye ile karşılaştırılabilirler) daha yüksek düzeyde DYY cezbetmektedirler. Endüstri kümeleri (örn. otomotiv) bu bölgede ortaya çıkmaktadır ve bu kümeler iç pazarın dışında üretim yapmanın ve daha geniş bölgesel ve hatta küresel ihracatçılar olmanın yollarını aramaktadırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi, uluslararası endeksler (ki genellikle yatırım yapmak için yer arayan yatırımcıların ilk müracaat ettikleri kaynaklar olmaktadır), pek çok vak ada Türkiye yi ticari ve yatırım rakiplerinin pek çoğundan daha alt sıralarda vermektedir. Dolayısıyla, Türkiye nin ilerideki rekabet edebilirliğinin artırılması, ulusal makroekonomik büyüme ve

31 Yönetici Özeti 11 kalkınma planları çerçevesinde bu zorluklara yönlendirilmelidir. Böyle bir rekabet edebilirlik süreci, Lizbon Stratejisi nin amaçlarıyla tamamen uyumludur. Rekabet Edebilirlik ve Turkiye nin 9. Kalkınma Planı Türk ekonomisinin küresel rekabet edebilirliğinin artırılması; Türkiye nin 9. Kalkınma Planı nda ( ), istihdamın artırılması, insan gelişimi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişim ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması başlıklarının yanı sıra, beş gelişme ekseni nden birisi olarak vurgulanmaktadır. Kalkınma Planı, iş ortamını iyileştirme ve kayıt dışı ekonomiyi küçültme de dâhil olmak üzere, Türkiye nin uluslararası rekabet edebilirliğini güçlendirmeye yönelik anahtar önemi olan 10 amaç sıralamaktadır. İş ortamını iyileştirme ve kayıt dışı ekonomiyi küçültme başlıkları YOİKK eylem programı ile çakışmaktadır. Gerçekten de, YOİKK eylem programının bir bütün olarak 9. Kalkınma Planı nın rekabet edebilirlik kavramında yer aldığı ileri sürülebilir. Bununla birlikte, 9. Kalkınma Planı vnın rekabet edebilirlik kavramı, YOİKK Programından çok daha geniştir. 37. YOİKK Yönlendirme Komitesi, bu sürecin kapsamadığı başka kritik alanlar için de YOİKK in kapsamının genişletilmesinin arzu edilebilirliğini gözden geçirmelidir. Örneğin, insan kaynakları becerileri konusu, bugün yatırımcılar için en önemli konulardan birisidir ve dünya çapında pek çok sektörde en yüksek büyüme oranına sahiptir (örn. yazılım, biyoteknoloji, finansal hizmetler). Hukuki/adli reformlar da, ekonomik reformlarla ve bunların başarıya ulaşmasıyla yakından ilgilidir. DYY için atmosferi geliştirme bağlamındaki görevinde, YOİKK bu tip politika alanlarına eğilmeli ve 9. Ulusal Kalkınma Planı nın içerdiği ulusal gaye ve hedeflerin altını çizmelidir. Bir Pazar Ekonomisinde Rekabet Edebilirlik 38. Ülkeler arasındaki yatırım amaçlı rekabet, yatırım yapılacak yer için yapılan rekabettir. Zira, girişimciler, ana paralarını yatıracakları ve üretim/hizmet tesislerini kuracakları yerler konusunda genelde serbesttirler. Bu bakımdan, ülkeler üretken yatırımları cezbetmek ve aslında bu yatırımı ülkelerinde tutmak için rekabet etmektedirler. Rekabet edebilirliğin artırılması demek, devletlerin, yatırımlar, sınai üretim ve hizmet merkezleri olarak cazibelerinin rekabet edebilir olması demektir. Bu nedenle, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ulusal ekonominin rekabet edebilirliğinin artırılmasına doğru giden yoldur. Makroekonomik istikrar, pazar ekonomisinin geliştirilmesi ve iş yapmayı kolaylaştırmak amaçlı yapısal reformlar, rekabet edebilirliğin güçlendirilmesi için önemli adımlardır. Kanuni ortamın basitleştirilmesi, idari yüklerin hafifletilmesi ve düzenleyici etki analizleri üzerinde duran bu yaklaşım, Lizbon Stratejisi nden miras alınmıştır.

32 12 Yönetici Özeti Rekabet Edebilirliği İzleyerek ve Ölçerek Türk Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Doğru 39. Bu belgede rekabet edebilirliğin geliştirilmesinin üzerinde durulması, Türkiye deki yatırım ortamını iyileştirme amaçlı YOİKK programından bir sapmayı ifade etmemekte, yeni bir programa veya yeni bir kuruluşa da işaret etmemektedir. Rapor da, YOİKK sürecinin üzerine yapılanmayı sağlamak ve bu sürecin, öncelikli hususlara odaklanmış hale getirilmesi üzerinde durulmaktadır. Rekabet edebilirlik, yeni veya geliştirilmiş bir reform programına yönelmekten ziyade, karşılaştırmalı değerlendirmelerden doğan bir iş süreci olarak görülmelidir. Bu süreç ilgili tüm bakanlık ve makamlar ile, özellikle YOİKK tarafından uygulanması gereken bir süreçtir. 40. Pek çok ülke, değişik düzeylerde ulusal rekabet edebilirliğini artırmak üzere, dikkatle ve titizlikle hazırlanan gündemleri takip etmişler ve bu gündemler onların ulusal reform programlarının bir parçası haline gelmiştir. Geçen on yıldaki ekonomik büyümeye dayanarak, en başarılı OECD ekonomisi olan İrlanda, Ulusal Rekabet Edebilirlik Konseyi kurmuştur ve son sekiz yıldır, yıllık rekabet edebilirlik raporları hazırlamaktadır. Amerikan Rekabet Edebilirlik Konseyi, yenilikçi kapasiteyi ve Amerikan ekonomisinin küresel rekabet edebilirliğini ölçmek için performansın önemli göstergelerini izlemekte ve sistematik olarak ulusal ve uluslararası verileri analiz etmektedir. İngiltere nin uzun süredir oturmuş bir üretim ve rekabet edebilirliğini yönetme süreci vardır. Yunanistan, İsveç, Danimarka ve yakın zamanlarda da Hırvatistan, rekabet edebilirliği yönetme çerçeveleri belirlemişlerdir. Bu Rapor, Türkiye nin bu ülkelere benzer şekilde rekabet edebilirliğini izleme faaliyetlerini güçlendirmesini tavsiye etmektedir. Ancak bunu yaparken, Türkiye kendine uygun olan bir model geliştirmelidir. YOİKK, kendi yetkisi ve temsili yapısı nedeniyle, bu sürece katkıda bulunabilir. Bugüne kadar yaptığı çalışmalara bakılırsa, YOİKK, mevcut konumunu koruyup, geliştirip, bunun üzerine yapılanarak, bir yandan da Türkiye nin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesinde merkezi bir rol oynayabilir. YOİKK Sürecinin Kapsamı, Yapısı ve Stratejisi 41. Türkiye nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne yapılan yeni bir vurguyu yansıtan YOİKK süreci, halen YOİKK tarafından izlenmeyen fakat kilit önemi olan alanları da kapsamalıdır (örneğin; eğitim ve becerilerin geliştirilmesi, iş gücü pazarlama politikaları, hukuki reformlar, yolsuzlukla mücadele, rekabet, bölgesel ve yerel kalkınma). Bu kapsam ve yapıyı genişletme adımı, Yönlendirme Komitesi tarafından incelenmeli ama ideal olarak, iş süreçlerinin (karşılaştırmalı izleme metodolojileri kullanarak ve daha fazla yapılandırılmış YOİKK toplantıları yoluyla) gözden geçirilmesinden ve kaynakların güçlendirilmesinden (araştırma ve karşılaştırmalı politika analizleri, güçlendirilmiş sekreterya) sonra atılmalıdır.

33 Yönetici Özeti 13 Kısaca, YOİKK, ulusal planları destekleyerek karşılaştırmalı rekabet edebilirlik değerlerini tam olarak hesaba katan, daha açık bir strateji, yapı ve iş süreçleri geliştirmelidir. Rekabet Edebilirliği Artırma Çalışması 42. Rekabet edebilirliğe karşı yeni bir yaklaşımı desteklemek ve yönlendirmek üzere, iki aşamada kapsamlı bir rekabet edebilirliği artırma çalışması yapılması önerilmektedir: 1. Aşama; derhal ve kısa vadede daha iyi bir ulusal rekabet edebilirlik modelinin daha iyi oluşturulması konusunda yardımcı olunması ve bunu gerçekleştirebilmek için uygun metodoloji ve sistemlerin hayata geçirilmesi ve yayılması. 2. Aşama; öncelikli sektörlerin, bu sektörlerin güçlü ve zayıf yönlerinin (SWOT analizi), kilit başarı etkenlerinin, gereken temel altyapı veya politika çerçevelerinin (örneğin, mali hizmetler) ve ulusal rekabet edebilirliği destekleyen temel kapasite yaratımının daha derinlikli analiz edilmesi işlerinin üstlenilmesi. Her iki aşamanın da dikkatli bir şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekmektedir ve ideal olarak uzman teknik yardımdan yararlanılmalıdır. YOİKK in Çalışma Yöntemi 43. YOİKK in rolü ve çalışmaları aşağıda belirtilen uygulamalarla büyük oranda iyileştirilebilir: Bütün politika alanlarını gözden geçirirken ulusal rekabet edebilirlik göstergelerini ve seçilmiş karşılaştırmaları kullanan, daha fazla yapılandırılmış iş süreçlerine yer verilmelidir (YOİKK, Yönlendirme Komitesi, Teknik Komite ve alt-grup toplantılarında). Politika değişikliklerinin tartışılması ve raporlanması önemlidir ama Türkiye nin diğer ülkelere kıyasla konumunu anlamak da aynı derecede görülmektedir; Reform alanındaki ilerlemeleri ölçmek ve izlemek amacıyla Türkiye için kullanılacak anahtar göstergeler üzerinde mutabakata varılmalıdır; Lojistik prosedürlerin yanı sıra, toplantılar öncesinde karşılaştırmalı analizler yapabilecek ve politika konularıyla ilgilenebilecek daha güçlü bir sekretarya oluşturulmalıdır. Kabul edilen göstergeler ışığında, performansı değerlendiren tartışma ve toplantılara ağırlık verilmelidir; Kabul edilen göstergeler uyarınca, özlü ve daha düzenli raporlar hazırlanmalıdır (örn. rekabet edebilirlik ile ilgili olarak, yıl ortasındaki ara raporlarla beraber,

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

TS/BNS/07-02 10 Ocak 2007 AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERELERİ İŞLETMELER VE SANAYİ POLİTİKALARI FASLI İLE İLGİLİ TÜSİAD MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

TS/BNS/07-02 10 Ocak 2007 AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERELERİ İŞLETMELER VE SANAYİ POLİTİKALARI FASLI İLE İLGİLİ TÜSİAD MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERELERİ İŞLETMELER VE SANAYİ POLİTİKALARI FASLI İLE İLGİLİ TÜSİAD MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ TS/BNS/07-02 10 Ocak 2007 1. Genel Tutum AB nin sanayi politikası, yapısal değişikliklere

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri Amaç

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni. 2010 I. YOİKK Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni 2010 I. YOİKK Toplantısı 11 Mart 2010 Saygıdeğer Üyeler, Çok Değerli Katılımcılar, Değerli Basın Mensupları, Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Sayın Bakanım, Saygılarımla, Ümit BOYNER Yönetim Kurulu Başkanı. Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584

Sayın Bakanım, Saygılarımla, Ümit BOYNER Yönetim Kurulu Başkanı. Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584 Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584 Zafer ÇAĞLAYAN Ekonomi Bakanı T.C. Ekonomi Bakanlığı Ankara Sayın Bakanım, Türkiye ekonomisinin yapısal reform sürecinin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve bu

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama)

Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği. 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık) 3. Implementation (Uygulama) Forum İstanbul: Kritik Eşik: Açılım ve Dönüşüm Zamanı Mehmet Büyükekşi - TİM Başkanı 28 Nisan 2015 1 Türkiye nin G-20 Başkanlığı ndaki 3 Önemli Önceliği 1. Investments (Yatırımlar) 2. Inclusiveness (Kapsayıcılık)

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi. Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı Ocak 2014 Makram Malaeb

AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi. Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı Ocak 2014 Makram Malaeb AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı 20 22 Ocak 2014 Makram Malaeb Eğitim Gündemi Avrupa 2020 10.00-10.30 strateji geliştirilmesinin arka planı, strateji

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2007 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve YOİKK in yıllık çalışma takvimini oluşturan eylem planlarının sonuncusu, 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı Türkiye nin Bilim ve Araştırma Alanında Atmış Olduğu Önemli Adımlar -4 Ağustos 2010- Günümüzün hızla

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TÜSİAD-TÜRKONFED Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ÇUKUROVASİFED 28 Ocak 2015

TÜSİAD-TÜRKONFED Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ÇUKUROVASİFED 28 Ocak 2015 TÜSİAD-TÜRKONFED Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) ÇUKUROVASİFED 28 Ocak 2015 TÜSİAD-TÜRKONFED Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) MARSİFED 27 Ocak 2015 BORGİP Bölgelerarası Ortak Girişim

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye de Atık Yönetiminin Fayda ve Maliyetleri

AB Uyum Sürecinde Türkiye de Atık Yönetiminin Fayda ve Maliyetleri AB Uyum Sürecinde Türkiye de Atık Yönetiminin Fayda ve Maliyetleri Onur AKPULAT REC Türkiye, Proje Yöneticisi TÜRKTAY, 21 Ekim 2015 Sunum Planı - Türkiye de Atık Yönetimi Maliyeti - Finansman İhtiyacı

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı