Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1"

Transkript

1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010

2 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 GENEL BİLGİLER LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde önemli bilgiler sağlamaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, en kısa sürede ve en az maliyetle elde edilmesi istenir. Doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için örnek alma öncesinden başlayarak sonuçların raporlanıp klinisyene ulaşmasına kadar geçen süreçteki değişkenlerin ve etkilerin bilinmesi sonuçların doğru yorumlanması açısından gereklidir. Laboratuar hizmetini sadece cihaza kan verip sonuç almak düşüncesi olarak algılamanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu bilmek gerekir. Klinik laboratuvardaki hata kaynakları incelendiğinde hataların analitik ve postanalitik (analiz sonrası) dönemden çok preanalitik (analiz öncesi) döneme ait olduğu bildirilmiştir. Laboratuar test değerlerine etki eden değiştirilebilir ve değiştirilemez birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir. 1. Postürün Etkisi: Normal bir erişkinin ayakta durma halindeki kan hacmi yatan bir kişiye göre ml (%10 luk azalma) daha azdır. Dik oturuşta proteinsiz mayi kapiller aracılığıyla dokulara geçeceğinden plazma hacminde önemli farka neden olur. Bunun sonucu olarak bütün proteinlerin konsantrasyonu artacaktır ( enzimler, protein yapısındaki hormonlar, proteine bağlı taşınan ilaçlar, kalsiyum ve bilirubin). Birkaç günlük yatak istirahatinde plazma ve ekstrasellüler mayi hacmi düşer. Bu sebeple hematokrit %10 artar. Uzamış yatak istirahatinde ise sıvı retansiyonu olur. Protein ve albumin düzeylerinde azalma görülür. Kemik kalsiyum mobilizasyonu sonucu iyonize kalsiyum miktarı artar. 2. Egzersizin Etkisi: Egzersizin vücut sıvıları üzerine etkisi aktivitenin süresi ve derecesine bağlıdır. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde aspartat aminotransferaz(ast), laktat dehidrogenaz (LDH), kreatin kinaz (CK), üre, kreatinin, transferin sonuçlarında yükselmeleri n olduğu, kan glukozunun değişimler gösterebileceği, plazma renin aktivitesi, aldosteron, büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Hematüri ve proteinüri görülür. Egzersizin bir preanalitik değişken olarak etkisinin en aza indirilmesi için kan verilmesinden bir gün önce ağır spor, uzun mesafe yürüşü veya koşusu yapılmaması önerilmektedir. Egzersiz bazı hormonlarda da değişimlere neden olur. En önemli değişiklik serbest T4 düzeylerinde olur. TSH, T3 ve tiroksin düzeyleri herhangi bir değişim göstermez iken serbest T4 % 35 kadar artar ve 6-7 gün içinde normale döner. 3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. 4. Besinlerin Etkisi: Bazı plazma bileşenlerinin etkisi öğün içinde alınan gıdalarla değişiklik gösterebilir. En büyük artış, serum glukozu, demir, total lipd ve alkalen fosfataz seviyelerinde görülür. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan içeceklerde kan bileşenlerinin konsantrasyonunu etkiler. 5. Sigara: İçerdiği nikotin nedeniyle birçok laboratuar testini etkiler. Bunlar arasında lipidler, hormonlar, vitamin B12 ve CEA sayılabilir. Glukoz toleransı da sigara içenlerde bozulmuştur. 6. Alkol Alımı: Alkol tüketimi kısa ve uzun süreli etkilere bağlı olarak birçok analit üzerinde değişikliğe neden olabilir. Kısa süreli etki ile alımından 2-4 saat sonra etanol; plazma glukoz düzeylerini azaltır, ürik

3 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 2 asit ve laktat düzeylerini artırır. Uzun süreli kullanımda ise GGT, AST ve ALT düzeylerinde artışa neden olur. Ayrıca alkol alışkanlığı olanlarda ortalama eritrosit hacmi (MCV) nde artış olduğu bilinmektedir. Alkol alımından sonra hiper trigliseridemi görülür. 7. İlaç Kullanımı: İlaçların laboratuar testlerine hem in vivo hem in vitro etkileri mevcuttur. İlaçlar intramusküler olarak verildiğinde kas irritasyonuna neden olurlar. Bu durum bir kısım enzimlerin artmasına neden olur (kreatinin kinaz, aldolaz ve laktat dehihrogenaz gibi). Diüretik ilaçlar hiponatremiye yol açarlar. Thiazidler hiperglisemiye neden olabilir. Laboratuar testlerine en önemli etkiyi yapan ilaçalardan biri fenitoindir. Hastada kalsiyum ve fosfor seviyelerini azaltır ve alkalen fosfatazı yükseltir, indirekt bilirubin miktarını düşürür ve GGT aktivitesini yükseltir. Ayrıca serumda T 3 ve T 4 değerlerini düşürür. Testleri yorumlarken kullanılan ilaçların etkisi mutlaka göz önüne alınmalıdır. 8. Ateş: hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum düzeyi, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler. 9. Transfüzyon: Total kan veya plazma transfüzyonu verilen miktara bağlı olarak plazma protein konsantrasyonunu yükseltir. Glukoz çözeltilerinin infüzyonu, plazma fosfat ve potasyum konsantrasyonlarını azaltır. 10. Yaş ve Cinsiyetin Etkisi: Laboratuar testleri için genel olarak çoçuk, adolesan, erişkin ve yaşlılık dönemlerine ait referans değerler vardır. Ancak özellikle yenidoğan dönemine ait çok farklı referans değerler vardır. Örneğin alkalen fosfataz kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Kadın ve erkek cinse ait yapısal farklılıklar endokrin testler başta olmak üzere, birçok biyokimyasal ve hematolojik testte referans değerlerin çok değişik olmasına yol açmaktadır. Örneğin CA-125 menstrüel peryotta normalin iki katına çıkabilir. 11. Gebelik: Gebelik her ne kadar fizyolojik bir durum olsada, organizmada meydana gelen değişiklikler birçok laboratuar parametresini etkiler. Gebelikte en önemli değişiklik ortalama plazma hacmindeki artışa bağlı hemodilüsyondur. Tüm laboratuar test sonuçlarının yorumlanmasında dikkate alınmalıdır. 12. Diurnal Ritm: Gün içerisinde bazı analitlerin salınımı, metabolizması ya da dolaşıma çıkmasında değişiklikler görülebilir. Mesela serum demiri saatleri itibariyle aynı hastanın iki ayrı zamandaki numunesine göre %50 gibi fark gösterebilir. Sabah civarında serum kortizol düzeyleri pik yaparken, gece de en düşük düzeylere inmektedir. Ayrıca öğleden sonra yapılan glukoz tolerans testlerinde glukoz değerleri sabah yapılanlara göre biraz daha yüksek çıkar. 13. Mevsimsel Değişiklikler: Özellikle yaz ve kış mevsimi arasında bazı laboratuar parametreleri farklılık gösterir. Bunlar arasında D vitamini düzeylerinin yazın daha yüksek olması, trigliserid ve total kolesterol düzeylerinin yazın kışa göre daha düşük olması sayılabilir. 14. Rakım: Deniz seviyesinden daha yüksek yerlerde yaşamak bazı laboratuar parametrelerini etkiler. Hemoglobin, hematokrit ve CRP gibi testlerde yükseklik görülür. NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER: Laboratuarda kullanılan numuneler çok çeşitlidir., plazma, tam kan, idrar, gaita ve çeşitli sıvılar bunların başlıcalarıdır.

4 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 3 Analiz öncesi dönem klinisyenin hastadan hangi laboratuar testlerini isteyeceğini düşünmeye başlaması ile başlar. Hastaya ait bilgilerin ve ön tanısının sisteme eksiksiz ve doğru olarak girilmesi daha sonra oluşabilecek karışıklıkların önlenmesi açısından önemlidir. Numune alırken dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmalıdır. Numune alırken kola takılan turnikenin 1 dakikadan fazla durmaması gerekir. Turnike ile yapılan birkaç dakikalık staz venöz kanda birçok parametreyi etkiler. Örneğin; ALT, CK, LDH, albumin, bilirubin, kalsiyum %2-10 civarında artarken, glukoz, fosfat %2-5 civarında azalır. Sıvı veya kan vermede kullanılan bir damar ve setten örnek alınmamalıdır. Mecbur kalınırsa 20 dakika ara verildikten sonra numune alınabilir. Bu durumlarda diğer kol tercih nedeni olmalıdır. Alınan kanın hemoliz olmaması için azami gayret gösterilmelidir. Hemoliz serumda potasyum, fosfor, enzimler gibi parametrelerin yüksek çıkmasının yanı sıra ölçüm yöntemlerinde de hataya neden olabilir. Kan alım sırası çok önemlidir ve şu sırayla olmalıdır. Kan kültürü EDTA lı kan Sitrat lı kan Diğer önemli konulardan biri de numunenin üzerinde hastaya ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak yazılı barkodun yapıştırılması, kan alma saatiyle barkod saatinin uyumlu olmasına dikkat edilerek laboratuara gönderilmesi gerekmektedir. Genel kural; saatlik açlıktan sonra sabah kan alınmalıdır. Ancak hekim diğer zamanlarda da kan tetkiki isteyebilir, testlerin yorumunda bu durumu göz önüne almalıdır. Biyokimya tetkikleri için venöz kan tercih edilir. Kan alma bölgesi alkolle silindikten sonra alkolün kuruması beklenmelidir. Çünkü alkol kalıntıları hemolize neden olarak test sonuçlarını etkiler. Damara girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Çünkü bu hareket plazmada bazı parametrelerin konsantrasyonlarının (potasyum, fosfat, laktat, iyonize kalsiyum gibi) geçici artışına neden olur. Hasta kan alımı öncesi mümkünse 15 dk rahat pozisyonda dinlenmelidir. Alınan kanlar en geç 2 saat içerisinde laboratuara gönderilmelidir. Hangi analizler için hangi tüplerin kullanılacağı aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca mor, mavi ve siyah kapaklı tüpler kan alındıktan sonra birkaç kez mutlaka alt üst edilmelidir.

5 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 4 DİKKAT!!!!! İSTEM-BARKOD-TÜP UYUMUNU KONTROL EDİNİZ UYGUN VE GÜVENLİ KAN ALIMI İÇİN HOLDER KULLANINIZ TÜPLERE İŞARETLİ DÜZEYE KADAR, YETERLİ MİKTARDA KAN ALINIZ AYRINTILI BİLGİ İÇİN LABORATUAR TEST KLAVUZUNU İNCELEYİNİZ Kapak Rengi İçerik Etkisi Kullanılan Testler Kırmızı Sarı Boş, pıhtı aktivatör ve jel separatör Pıhtı oluşumunu hızlandırmak Biyokimya, hormon testleri (özellikle jelli tüp tercih edilir) ve ilaç düzeyleri Mor EDTA Ca u bağlayarak pıhtılaşmayı engellemek Hemogram, HbA1C, Hb elektroforezi Mavi Sodyum Sitrat Ca u bağlayarak pıhtılaşmayı engellemek PT, aptt, fibrinojen gibi koagülasyon testleri Siyah Sodyum Sitrat Ca u bağlayarak pıhtılaşmayı engellemek Sedimantasyon analizi

6 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 5 TAM İDRAR TAHLİLİ İÇİN ÖRNEK ALIMI: 1. Hasta ilgili bölgeyi iyice yıkar ve kurular. 2. Bir miktar idrarını tuvalete yapar. 3. Sonra orta idrarını kendisine verilen idrar kabına yapar. 4. İdrarın son kısmını ise tuvalete yapar.. 5. İdrar örneği bekletilmeden laboratuara ulaştırılmalıdır. 24 SAATLİK İDRAR TOPLANMASI: 1. Sabah ilk idrar atılır saat süresince idrarın tamamı idrar toplama kabı içine toplanır. Bu süre içinde toplama kabı serin bir yerde ağzı kapalı olarak saklanır. 3. Ertesi sabah ilk idrarda toplama kabına alınarak en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır. Not: İdrar koruyucu kullanılacak durumlarda baştan kap içerisine gerekli koruyucu (asit vs.) konulmalıdır ( laboratuvar ile görüşülmelidir). Spot idrar ve gaita numunelerin laboratuara en kısa zamanda ulaşması gerekir. İDRARDA KATEKOLAMİN METABOLİTLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1. Vanilyasız diyet 3 gün boyunca uygulanır. 2. Laboratuvardan asit alınır, idrar toplamaya başlamadan önce asit kab içerisine boşaltılır günü sabah ( ilk idrar dışarı atılır) idrar biriktirmeye başlanır. 4. Ertesi günkü (5.gün) ilk idrar da dahil olmak üzere idrarların tamamı ağzı kapalı kapta biriktirilir. 5. Toplanan idrarlar en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır. Not: Biriktirilen idrar serin ve karanlık bir ortamda ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. Vanilyasız diyet: Yasaklar; Çay,neskafe, kakao Muz, greyfurt, portakal, mandalina, elma, domates Dondurma, dondurma külahı Vanilyalı soslar, vanilyanın girdiği her türlü yiyecek ve içecekler (pastalar, bisküviler, salep, meşrubat) Hazır gıdalar, hazır çorbalar Kuruyemişler, meyvalar Alkollü içecekler POSTPRANDİAL GLUKOZ TESTİ: Hasta aç iken bazal kan örneği alınır. Kahvaltı yapıldıktan 2 saat sonra tekrar kan alınır.

7 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 6 ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 1. Yakın zamanda cerrahi operasyon, miyokard infarktüsü geçiren ve doğum yapan hastalara OGTT testi uygulanmamalıdır. 2. Açlık kan şekeri 126 mg/dl ve üstü olan hastalara uygulanmamalıdır. 3. Hastanın test esnasında gribal enfeksiyonu olmamalıdır. 4. Test esnasında hasta kusarsa teste son verilmelidir. 3 gün sonra test tekrar edilebilir. 5. Test yapılmadan önce doktorun izni dahilinde tiazid, fenitoin gibi ilaçlar kullanılıyorsa 3 gün önceden bırakılmalıdır. 6. Test sabah saat 08ºº-10ºº arası çalışılır saat açlık sonrası uygulanır. 7. Hasta test süresince bir şeyler yiyip içmemelidir, sigara içmemelidir, uyumamalıdır. 8. Kadınlarda mensturasyon döneminde OGTT yapılmaması önerilir, 3 gün önce veya sonrası olmasına dikkat edilmelidir. GEBELERDE ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ: 1. Tarama amaçlı haftalarda yapılır. 2. Açlık gerektirmez gr Glukoz 400 ml su ile verilir saat sonra kan örneği alınır. Not:Tarama amaçlı gebe OGGT si sonrası 1. saat kan glukozu >140 mg/dl ise tanı amaçlı 100gr glukoz OGTT yapılır gr. Glukoz testinde gebe aç olmalıdır.100 gr glukoz 400 ml su ile verilir. 0.,60.,120.,180. dakikalarda kan örnekleri alınır. ÖRNEK RED KRİTERLERİ 1.Gelen numunenin uygun tüpte olmaması 2. Numunenin yeterli miktarda olmaması 3. Numunenin hemolizli olması 4. Numunenin lipemik olması 5. Numunenin bilirübinemik olması 6. Soğuk zincire uyulmaması (Bazı testler için)

8 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 7 ACİL BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ BİYOKİMYA GLUKOZ ÜRE KREATİNİN AST ALT TOTAL BİLİRUBİN DİREK BİLİRUBİN KREATİN KİNAZ (CK) CK-MB KALSİYUM SODYUM POTASYUM KLOR AMİLAZ PANKREATİK AMİLAZ İLAÇ DÜZEYLERİ DİGOKSİN FENİTOİN FENOBARBİTAL VALPROİK ASİT KARBAMAZEPİN LİPAZ ETANOL MAYİ GLUKOZ DÜZEYİ MAYİ PROTEİN MAYİ POTASYUM MAYİ LDH BOS GLUKOZ BOS POTASYUM BOS PROTEİN BOS KLOR ß-HCG HEMOGRAM KARDİYAK TESTLERİ CK-MB KÜTLE MYOGLOBİN TROPONİN KOAGÜLASYON PT APTT D-DİMER KAN GAZI TAM İDRAR TETKİKİ GAİTADA GİZLİ KAN

9 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 8 MERKEZ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ BİYOKİMYA TESTLERİ HORMON TESTLERİ ALBUMİN PORFOBİLİNOJEN ACTH ALP AFP ALT ANTİ TG AB AMİLAZ ANTİ TPO AB AST BETA-HCG BETA-2 MİKROGLOBULİN CA 15-3 BİLİRUBİN(DİREK) CA 19-9 BİLİRUBİN (TOTAL) CA 125 CK-TOTAL CEA CK MB C PEPTİT DEMİR DEOKSİPİRİDİNOLİN DEMİR BAĞLAMA K. DHA-S04 DİGOKSİN ESTRADİOL FENİTOİN FERRİTİN FENOBARBİTAL FOLİK ASİT FOSFOR FSH GGT GROWT HORMON GLUKOZ HOMOSİSTEİN HBA1C IGF-1 HDL KOLESTROL IGFBP-3 hs-crp İgE KALSİYUM İNSÜLİN KARBAMAZEPİN KALSİTONİN KLORÜR KORTİZOL KOLLAJEN ADP LH KOLLAJEN EPİNEFRİN OSTEOKALSİN T.KOLESTROL D VİTAMİNİ (25-OH) KREATİNİN PTH LDH PROGESTERON LDL KOLESTROL PROLAKTİN LİPAZ PSA(SERBEST, TOTAL) LİTYUM SERBEST T3 MAGNEZYUM SERBEST T4 MİKROALBÜMİN TESTESTERON (TOTAL) MİKROPROTEİN TİROGULOBİLİN OSMOLALİTE TSH P.AMİLAZ VİTAMİN B12 PREALBÜMİN TAŞ ANALİZİ POTASYUM BAKIR, ÇİNKO SODYUM PROTEİN ELEKTROFOREZİ TOTALPROTEİN HEMOGRAM, RETİKÜLOSİTLER TRİGLİSERİT SEDİM ÜRE GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ÜRİK ASİT TAM İDRAR TAHLİLİ, 24 SAATLİK İDRAR TAHLİLİ KOAGÜLASYON(HEMOSTAZ) TESTLERİ TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİ PTZ INR APTT FİBRİNOJEN D-DİMER PROTEİN(C,S) ANTİTROMBİN 3 AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI(APCR) LUPUSANTİKOAGÜLAN( DOĞRULAMA, TARAMA) KOLLAJEN-EPİNEFRİN KOLLAJEN-ADP

10 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 9 PANİK DEĞER LİSTESİ KAN GAZI BİYOKİMYA TESTLER ALT SINIR ÜST SINIR PH 7,2 7,6 PCO 2 19 mmhg 67 mmhg İYONİZE KALSİYUM 0,8 mmol/l 1,54 mmol/l PO 2 AMİLAZ 43 mmhg 200 U/L KALSİYUM 6 mg/dl 13 mg/dl KALSİYUM (ÇOCUK) 6,5 mg/dl 12,7 mg/dl KLOR 80mEq/l 120 meq/l KREATİNİN (Diyaliz hastaları dışında) ÜRE 5mg/dl 171 mg/dl GLUKOZ 40 mg/dl 450 mg/dl GLUKOZ(ÇOCUK) 46 mg/dl 445 mg/dl GLUKOZ (BOS) 40 mg/dl 200 mg/dl MAGNEZYUM 1 mg/dl 5 mg/dl FOSFOR 1 mg/dl 9 mg/dl POTASYUM 2.5 meq/l 6.5 meq/l SODYUM 120 meq/l 160 meq/l LİTYUM DİGOKSİN URİK ASİT CARBAMAZEPİN FENİTOİN VALPROİK ASİT 2 meq/ L 3 ng/ml 13 mg/ dl 15 µg/ml 22µg/mL 150 µg/ml KARDİYAK TROPONİN I 1,6 ng/ml KOAGÜLASYON HEMATOLOJİ İDRAR PT aptt 30 sn 78 sn FİBRİNOJEN 100 mg/dl 700 mg/dl HEMATOKRİT %20 %60 TROMBOSİT µl µl BEYAZ KÜRE 2000 µl µl BEYAZ KÜRE(ÇOCUK) 2000 µl µl HEMOGLOBİN 7 g/dl 20 g/dl KİMYASAL ANALİZ TEST : GLUKOZ VE KETON İÇİN KUVVETLİ POZİTİF MİKROSKOBİK ANALİZ :PATOLOJİK KRİSTALLER (ÜRAT,SİSTEİN,LÖSİN,TİROZİN)BULUNMASI

11 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 10 ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON ACTH, Kortikotropin Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay EDTA lı plazma 3 ml Numune Kabı Mor kapaklı tüp, pıhtı, yetersiz numune, soğuk zincirle gelmemesi -20ºC de 30 Gün Referans Aralığı 0-46 pg/ml Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. ALANİN AMİNOTRANSFERAZ ALT, serum glutamik pirüvik transaminaz, (SGPT) 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı U/L ALBUMİN Hastadan açlık kanı alınmalıdır 1mL, lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 gün Referans Aralığı g/dl Hastadan açlık kanı alınmalıdır ALFA FETOPROTEİN α-fetoprotein, AFP de verilecektir., lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 48 saat Referans Aralığı ng/ml ALKALEN FOSFATAZ ALP, enzimatik,kinetik Numune türü de verilecektir, lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC 7 Gün Referans Aralığı U/L Hastadan açlık kanı alınmalı AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI APTT Koagülometrik Sitratlı plazma 500 µl Numune Kabı Mavi kapaklı tüp, pıhtı, uygun olmayan kan seviyesi, oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş numune 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı Sn Üst sınır; 78 sn Hasta heparin kullanıyorsa bir sonraki dozdan 1 saat önce numune alınmalıdır. Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır. AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Koagülometrik Numune türü Sitratlı plazma 300 ml Numune Kabı Mavi kapaklı tüp Çalışma Zamanı 15 günde bir Çarşamba günleri Rapor Zamanı Aynı Gün saat 16:00 Numune Red Kriteri Pıhtılı, hemolizli, uygun olmayan kan seviyesi, soğuk zincirle gelmemesi 20-25ºC de 4 saat, -20ºC de 1 Ay Referans Aralığı Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. AMİLAZ, enzimatik, kinetik Numune Red Kriteri Aşırı Hemoliz, lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 gün Referans Aralığı U/L Üst sınır; 200 U/L

12 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 11 ANTİ TİROGLOBULİN ANTİ TG, Troglobulin antikorları Çlışma Zamanı Her gün Numune Red Kriteri Aşırı hemoliz, lipemi, ikter ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı <64 U/mL ANTİ TROMBİN 3 AT III; Heparin kofaktör çalışması Koagülometrik Sitratlı plazma 300 ml Numune Kabı Mavi kapaklı tüp Çlışma Zamanı 15 günde bir Çarşamba günleri Rapor Zamanı Aynı gün Numune Red Kriteri Pıhtılı, hemolizli, uygun olmayan kan seviyesi, soğuk zincirle gelmemesi 20-25ºC de 6 saat, 2-8ºC de 2 gün Referans Aralığı % Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. ANTİ TPO ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı <57 U/mL ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ AST, SGOT, enzimatik, kinetik 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC 48 saat Referans Aralığı 0-34 U/L Hastadan açlık kanı alınmalıdır BAKIR (KAN) Numune Kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Numune Red Kriteri Referans Aralığı BAKIR ( İDRAR ) Cu Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Salı ve Perşembe günleri Aynı gün Hemoliz, lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün µg/dl Cu Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre 24 saatlik idrar 10 ml Numune Kabı Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. Çalışma Zamanı Salı ve Perşembe günleri Rapor Zamanı Aynı gün Numune Red Kriteri Uygun toplanmayan idrar 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı 3-35 µg/dl BETA -HCG Gebelik testi, ß- hcg Referans aralığı Gebe olmayan < Hafta 5-50 IU/L 1-2 Hafta IU/L 2-3 Hafta 100-5,000 IU/L 3-4 Hafta ,000 IU/L 4-5 Hafta 1,000-50,000 IU/L 5-6 Hafta 10, ,000 IU/L 6-8 Hafta IU/L 2-3 Ay IU/L BETA -2 MİKROGLOBULİN ß2 M, Timotaksin Turbidimetrik

13 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi ºC de 7 Gün Referans Aralığı 0,9-3,0 mg/l BİLİRUBİN (DİREK) Referans Aralığı CA U/mL Normal popülasyonda kanser taraması amacıyla kullanılmamalıdır. Karaciğer ve memenin bening hastalıklarında yükseklik saptanabilir Konjuge bilirubin Numune miktarı 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 7 Gün Referans Aralığı mg/dl BİLİRUBİN (TOTAL) 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 7 Gün Referans Aralığı mg/dl CA 125 Kanser antijen 125 Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı Jelli tüp 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 24 saat Referans Aralığı U/mL Ovulasyon ve menstrüasyon dönemleri dikkate alınmalıdır. CA Kanser antijen ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Kanser antijen 19-9, Karbohidrat antijen 19-9 Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı Jelli tüp 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC'de 48 saat Referans Aralığı >35 U/L Normal popülasyonda kanser taraması amacıyla kullanılmamalıdır. Kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir. CEA Karsinoembriyonik antijen Çalışma Zaman Her gün 2-8ºC de 8 saat, -20ºC de 48 saat Referans Aralığı ng/ml Normal popülasyonda kanser taraması amacıyla kullanılmamalıdır. C PEPTİT İnsülin C- Peptit, Connecting peptide, C-Peptit reaktivitesi Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay Çalışma Zamanı Çarşamba günü 20-25ºC de 3 saat, -20ºC de 7 Gün Referans Aralığı 0,9-7,1 ng/ml ÇİNKO (KAN) Numune Kabı Çalışma Zamanı Zn Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı Jelli tüp Salı ve Perşembe günleri

14 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi ºC de 8 saat, 2-8ºC de 2 hafta Referans Aralığı µg/dl Kan çinko düzeyinin sirkadien ritmi vardır. Sabah saat 09:00 ve akşam saat18:00 de pik yapar.yemeklerden sonra ise çinko düzeyi düşer. D - DİMER Fibrin yıkım ürünleri Koagülometrik Plazma Numune Kabı Mavi kapaklı tüp Rapor Zamanı 1 saat ( Acil test ) sonra Numune Red Kriteri Uygun olmayan tüp ve kan, hemoliz, pıhtı, soğuk zincirle gelmemesi 20-25ºC de 4 saat, 2-8ºC de 24 saat, -20 ºC de 1 Ay Referans Aralığı mg/l Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. DEMİR Fe 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı KADIN: µg/dl ERKEK: µg/dl Diurnal varyasyonu nedeniyle sabahları maksimum düzeyde olduğundan örnekler sabah saatlerde alınmalıdır (Düşük demir düzeyleri lökositozun eşlik ettiği akut demir eksikliğini göstermektedir). DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ Total Iron Binding Capacity (TIBC) 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Referans Aralığı µg/dl Sabah örneği tercih edilmelidir. DEOKSİPİRİDİNOLİN Pyrilinks-D Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay 24 saatlik idrar Çalışma Zamanı Çarşamba günü Numune Red Kriteri Uygun toplanmayan idrar 2-8ºC de 7 gün Referans Aralığı KADIN: nm ERKEK: nm DHEA-S04 DHEA sülfat, Dehidroepiandrosteron Sülfat Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay lipemi, ikter 2-8ºC de 2 Gün, -20ºC de 2 Ay Referans Aralığı KADIN: µg/dl ERKEK: µg/dl DİGOKSİN Numune Kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Numune Red Kriteri Referans Aralığı ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI Latex-enhanced immunoturbidimetric Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat ( Acil test ) sonra Hemoliz 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºde 7 Gün ng/ml Üst sınır; 3 ng/ml Son dozdan 8-12 saat sonra kan alınmalıdır. Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Sedimentasyon, ESR Westergreen yöntemiyle uyumlu otomatize sistem Sitratlı kan Tüp üzerinde işaretli bölüme kadar Numune Kabı Siyah kapaklı tüp, pıhtı, lipemi, uzun süre bekletilmiş ve gereken miktardan az ya da fazla alınmış numuneler ºC de 2 saat Referans Aralığı KADIN: 0-20 mm / saat ERKEK: 0-15 mm / saat

15 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 14 Yüksek oda ısısı ESR yi arttırırken, düşük oda sıcaklığı ve kan örneğinin pıhtılaşması(test 2 saat içinde yapılmaz ise) gibi teknik hatalar ise ESR yi azaltır. Referans Aralığı ERİŞKİN: µg/ml ÇOÇUK: µg/ml Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. ESTRADİOL FERRİTİN 17-ß- estradiol, E2 Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapakılı Jelli tüp 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat, -20 de 6 Ay Referans Aralığı ERKEK: pg/ml KADIN: Foliküler faz pg/ml Midsiklus pg/ml Luteal faz pg/ml Postmenapozal pg/ml ETANOL Kan alkol düzeyi Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapakılı Jelli tüp Rapor Zamanı 1 saat (Acil test) sonra 2-8ºC 3 gün Referans Aralığı 0-50 U/L FENİTOİN Numune Kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Numune Red Kriteri Referans Aralığı FENOBARBİTAL Numune Kabı Çalışma Zaman Rapor Zamanı Nunune Red Kriteri Epdantoin Latex enhanced immunoturbidimetric Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat ( Acil test ) sonra Hemoliz 20-25ºC de 24 saat, 2-8ºde 1 Ay µg/ml Üst sınır; 22 µg/ml Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Luminal Latex enhanced immunoturbidimetric Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat (Acil test ) sonra Hemoliz 20-25ºC de 48 saat, 2-8ºC de 1 Ay 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Referans Aralığı KADIN: ng/ml ERKEK: ng/ml Ferritin bir akut faz reaktanıdır. Hepatik bozukluk, malignensi ve enflamatuar durumlarda normal serum ferritin değerleri demir eksikliği ekarte etmek için kullanılamaz. FİBRİNOJEN Faktör I Koagülometrik Sitratlı plazma 500µL Numune Kabı Mavi kapaklı tüp 20-25ºC de 24 saat, 2-8ºC de 5 Gün Numune Red Kriteri Uygun olmayan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli Referans Aralığı mg/dl Alt sınır; 100 mg/dl Üst sınır; 700 mg/dl FOLİK ASİT Folat 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat, -20 de 30 Gün Referans Aralığı >5.38 ng/ml FOLİKÜL STİMÜLAN HORMON Numune Kabı FSH, Follitropin, Pitüiter gonadotropin Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

16 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Referans Aralığı ERKEK: yaş IU/L KADIN: Foliküler faz: IU/L Midsiklus peak: IU/L Luteal faz: IU/L Gebe: IU/L Postmenapozal : IU/L FOSFOR İnorganik fosfor, Fosfat, P, PO ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 4 Gün Referans Aralığı mg/dl Alt sınır; 1 mg/dl Üst sınır; 9 mg/dl GAİTADA GİZLİ KAN Guaiac Gaita Numune Kabı Temiz, ağzı kapalı kap Çlışma Zamanı Her gün Referans Aralığı Negatif Gaitada kimyasal kan reaksiyonun araştırılması. GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ GGT, Gama GT, Enzimatik-Kinetik 1 m L 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Referans Aralığı KADIN: 0-38 U/L ERKEK: 0-73 U/L GLUKOZ (KAN) Numune Kabı Çalışma Zamanı Açlık kan şekeri, AKŞ, Enzimatik Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 20-25ºC de kanda saatte 10 mg/dl düşer, 20-25ºC de serumda 8 saat, 2-8ºC de 72 saat Referans Aralığı mg/dl Alt sınır; 40 mg/dl Üst sınır; 450 mg/dl Hastadan en az saatlik açlık kanı alınmalıdır. GROWTH HORMON GH, Somatotropin, STH, Büyüme hormonu Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay 2-8ºC de 8 saat, -20ºC de 2 Ay Referans Aralığı KADIN : 0-10 ng/ml ERKEK : 0-1 ng/ml Sabah açlığı ile kan alınması tercih edilir. 30 dakika dinlenme sonrasında kan alınmalıdır. HEMOGLOBİN A1C HbA1C, Glukohemoglobin, Glikozile Hb EDTA lı tam kan Numune Kabı Mor kapaklı tüp (EDTA), pıhtı, uygun olmayan kan seviyesi 20-25ºC de 3 Gün, 2-8ºC de 7 gün, -20ºC 6 Ay Referans Aralığı 4-6 % Hastadan açlık kanı alınması tercih edilir. HDL KOLESTEROL HDL, HDL-C, enzimatik 20-25ºCde 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı mg/dl Hastadan.açlık kanı alınmalıdır. En az 24 saat alkol alınmamış olmalıdır.

17 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 16 5-HİDROKSİİNDOLASETİK ASİT 5-HIAA, 5-OH-İndolasetik asit HPLC 24 saatlik idrar 5 ml Numune Alma Asetik asit üzerine toplanmalıdır. 6N HCI ve borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. (Laboratuvardan randevu alınmalıdır) Numune Red Kriteri Yanlış toplanan idrar numunesi 20-25ºC de 2 saat, 2-8ºC de 2 Gün Referans Aralıgı 2-9 mg/gün Serotonin içeren patlıcan, domates, ceviz, fındık, fıstık, avakado vb. bazı yiyecekler son 72 saat içinde tüketilmemiş olmalıdır.ayrıca yine son 72 saat içinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir. HOMOSİSTEİN Hcy Enzimatik-labeled chemiluminescent immunometric assay EDTA lı plazma Numune Kabı Mor kapaklı tüp Çalışma Zamanı Çarşamba günleri 2-8ºC de 2 Hafta, -20ºC de 6 Ay Referans Aralığı 5-12 µmol/l hs-crp (High Sensitive) Yüksek Duyarlı CRP İmmünotürbidimetrik 20-25ºC de 15 Gün, 4-8ºC de 2 Ay Referans Aralığı <1.0 mg/dl Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi olduğundan, koroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla da kullanılır. IGF-1 Numune Kabı Somatomedin C, İnsulin-like growth factor, Growth factor 1, GF-1 Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp 2-8ºC de 24 saat, -20ºC de 12 Gün Referans Aralığı 20 yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş IGF-BP3 IGFBP-3, İnsulin Like Growth Factor Binding Protein-3 Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay 20-25ºC de 24 saat, -25ºC de 12 Ay Referans Aralığı 20 yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/m/l yaş µg/ml İDRAR TAHLİLİ ( BKNZ. TAM İDRAR TAHLİLİ ) İMMÜNGLOBULİN E IgE (Total) Enzimatik-labeled hemiluminescent Immunometric assay 2-8ºC de 3 Gün,-20 ºC de 6 Ay Referans Aralığı 0-87 IU/mL

18 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 17 İNSÜLİN Numune Kabı Kırmızı kapak veya sarı kapaklı jelli tüp Referans aralığı mu/l Oda ısısında 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Klinisyenin isteğine göre açlık veya tokluk ile çalışılabilir. Açlık numunesi alınması için 8-12 saatlik açlık gereklidir. Ayrıca hasta oral hipoglisemik ilaç veya insulin kullanmamış olmalıdır. KALSİTONİN Tirokalsitonin, hct Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Çarşamba günü Numune Kabı Çalışma Zamanı (özellikle hemoliz yanlış yüksek sonuçlara neden olur.) Referans Aralığı KALSİYUM (KAN) -20ºC de 15 Gün KADIN: 0-18,2 pg/ml ERKEK: 0-11,5 pg/ml Ca Numune Ret Kriteri Hemoliz ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı mg/dl Alt sınır; 6 mg/dl Üst sınır; 13 mg/dl KALSİYUM (İDRAR) Numune Alma Çalışma Zamanı Ca 24 saatlik idrar 24 saat toplanan idrar, soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir.24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir Her gün Numune Ret Kriteri Uygun toplanmayan idrar ºCde 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı mg/gün KAN GAZI ISE Teknolojisi Arter kanı 2 ml Numune Kabı Kan gazı enjektörü (Heparinli) Çlışma Zamanı Her gün Rapor Zamanı 10 dakika ( Acil test ) Numune Red Kriteri Heparinli olmayan kan, pıhtılı kan, yetersiz kan 30 dakika içinde bakılması gerekir Referans Aralığı ph pco mm Hg po mmhg chb g/dl Hct g/dl so2 >96 % (0.96) FO2Hb >96 % (0.96) FCOHb <2.0 % ( 0.02) FMetHb <1.5 % (0.015) FHHb % ( ) Na mmol/l K mmol/l Ca(i) mmol/l CI mmol/l Glucose mg/dl Lactate <1.8 mmol/l Alt sınır Üst sınır PH PCO2 19 mmhg 67 mmhg İyonize Kalsiyum 0.8 mmol/l 1.54 mmol/l PO2 43 mmhg KARBAMAZEPİN Tegretol İmmunoturbidimetrik Numune Miktar Rapor Zamanı 1 saat ( Acil test) sonra Numune Ret Kriteri Hemoliz 20-25ºC de 2 Gün, 4-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı µg/ml Üst sınır; 15 µg/ml Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. KETOSTEROİDLER 17-KS HPLC 24 saatlik idrar Numume Miktarı 10 ml Numune kabı Asetik asit üzerine toplanmalıdır. 6N HCI veya boric asit üzerine toplanan idrarlarda kabul edilir. 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. (Laboratuvardan randevu alınmalıdır.)

19 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 18 Referans aralığı KLORÜR (KAN) 2-8ºC de 7 Gün KADIN: 4-6 mg/gün ERKEK: 6-22 mg/gün Cl Numune Ret Kriteri Hemoliz 20-25ºCde 8 saat Referans Aralığı meq/l Alt sınır; 80 meq/l Üst sınır; 120 meq/l KLORÜR ( BOS ) CI BOS Numune Kabı Kırmızı kapaklı tüp 20-25ºC de 24 saat,2-8ºc de 7 Gün KLORÜR ( İDRAR ) CI 24 saatlik idrar Numune Kabı Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik idrar miktarı bildirilmelidir. Numune Red Kriteri Yanlış toplanan idrar 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı meq/l KOLLAJEN ADP Yüksek makaslama gerilimli dinamik akım sistemi Tam kan Numune Kabı Mavi kapaklı sitratlı tüp Numune Red Kriteri Pıhtı, soğuk zincirle gelmemesi 2-8ºC 4 saat Referans Aralığı 92 ( ) sn Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. KOLLAJEN EPİNEFRİN Yüksek makaslama gerilimli dinamik akım sistemi Tam kan Numune Kabı Mavi kapaklı sitratlı tüp Numune Red Kriteri Pıhtı, soğuk zincirle gelmemesi 2-8ºC 4 saat Referans Aralığı 124 ( ) sn Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. KOLESTROL (TOTAL) Total kolestrol 20-25ºC 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı mg/dl İdeal kan alma şartları; son üç haftada diyette değişiklik yapılmaması, stabil vücut ağırlığı ve 12 saat açlık. KORTİZOL Hidrokortizon, Compound F 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Referans Aralığı µg/dl ( Sabah saat: ) µg/dl (Öğleden sonra saat: ) KREATİN KİNAZ CK, Total Kreatin kinaz, CPK, kinetik Numune Ret Kriteri Hemoliz C de 24 saat, 2-8 C de 7 Referans Aralığı KADIN: U/L ERKEK: U/L Hastadan açlık kanı alınmalıdır

20 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 19 KREATİN KİNAZ-MB CK-MB (İMMUNİNHİBİSYON) C de 24 saat, 2-8 C de 7 Gün Referans Aralığı 0-25 U/L KREATİN KİNAZ MB (KÜTLE CK-MB) Numune Kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Numune Red Kriteri Referans Aralığı KREATİNİN (KAN) Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat ( Acil test ) sonra Hemoliz 2-8ºC de 1 gün, -20ºC de 1 Ay 0-5 ng/ml C de 8 saat 2-8 C de 48 saat Referans Aralığı KADIN: mg/dl ERKEK: mg/dl Üst sınır; 5 mg/dl ( Diyaliz hastaları dışında ) KREATİNİN (İDRAR), kinetik 24 saatlik idrar Numune Kabı 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6N HCI veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. İdrar miktarı belirtilmelidir. Numune Red Kriteri Uygun toplanmayan idrar C de 8 saat, 2-8 C de 48 saat Referans Aralı KADIN: mg/gün ERKEK: mg/gün KREATİNİN KLİRENSİ, kinetik ve 24 saatlik idrar idrar ve serum Numune Kabı 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.6n HCI veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. İdrar miktarı belirtilmelidir. Numune Ret Kriteri Uygun toplanmayan idrar Referans Aralığı ml/dk Test süresince çay ve kahve içilmemeli, Herhangi bir ilaç kullanılmamalı, egzersiz yapılmamalıdır. LAKTAT DEHİDROGENAZ (KAN) LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz, enzimatik-kinetik 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Referans Aralığı U/L Hastadan açlık kanı alınması tercih edilir. LAKTAT DEHİDROGENAZ ( BOS, MAYİ), enzimatik-kinetik Bos, Mayi Numune Kabı Kırmızı kapaklı tüp, jelsiz tüp 20-25ºC de 24 saat, 2-8ºC de 7 Gün LDL KOLESTEROL LDL-C, enzimatik 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Referans Aralığı mg/dl LİPAZ Numune kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Triaçilgliserol açilhidrolaz Colorimetric rate Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat ( Acil test ) sonra

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet ENCAN ç Hastal klar ve Hematoloji Uzman Hematoloji Laboratuvar Sorumlu Hekimi Nurcan DÜ ENC

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E KOAGÜLASYO TESTLERĐ Đ REFERA S ARALIKLARI I Đ DĐREKT BELĐRLE MESĐ DE BHATTACHARYA VE HOFFMA

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER Sporcuların kan, idrar gibi vücut sıvılarında yasaklı maddelerin ya da bu maddelerin parçalanma ürünlerinin ya da

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET)

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı