Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1"

Transkript

1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010

2 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 GENEL BİLGİLER LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinde önemli bilgiler sağlamaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, en kısa sürede ve en az maliyetle elde edilmesi istenir. Doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için örnek alma öncesinden başlayarak sonuçların raporlanıp klinisyene ulaşmasına kadar geçen süreçteki değişkenlerin ve etkilerin bilinmesi sonuçların doğru yorumlanması açısından gereklidir. Laboratuar hizmetini sadece cihaza kan verip sonuç almak düşüncesi olarak algılamanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu bilmek gerekir. Klinik laboratuvardaki hata kaynakları incelendiğinde hataların analitik ve postanalitik (analiz sonrası) dönemden çok preanalitik (analiz öncesi) döneme ait olduğu bildirilmiştir. Laboratuar test değerlerine etki eden değiştirilebilir ve değiştirilemez birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler hakkında aşağıda kısa bilgiler verilmiştir. 1. Postürün Etkisi: Normal bir erişkinin ayakta durma halindeki kan hacmi yatan bir kişiye göre ml (%10 luk azalma) daha azdır. Dik oturuşta proteinsiz mayi kapiller aracılığıyla dokulara geçeceğinden plazma hacminde önemli farka neden olur. Bunun sonucu olarak bütün proteinlerin konsantrasyonu artacaktır ( enzimler, protein yapısındaki hormonlar, proteine bağlı taşınan ilaçlar, kalsiyum ve bilirubin). Birkaç günlük yatak istirahatinde plazma ve ekstrasellüler mayi hacmi düşer. Bu sebeple hematokrit %10 artar. Uzamış yatak istirahatinde ise sıvı retansiyonu olur. Protein ve albumin düzeylerinde azalma görülür. Kemik kalsiyum mobilizasyonu sonucu iyonize kalsiyum miktarı artar. 2. Egzersizin Etkisi: Egzersizin vücut sıvıları üzerine etkisi aktivitenin süresi ve derecesine bağlıdır. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde aspartat aminotransferaz(ast), laktat dehidrogenaz (LDH), kreatin kinaz (CK), üre, kreatinin, transferin sonuçlarında yükselmeleri n olduğu, kan glukozunun değişimler gösterebileceği, plazma renin aktivitesi, aldosteron, büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Hematüri ve proteinüri görülür. Egzersizin bir preanalitik değişken olarak etkisinin en aza indirilmesi için kan verilmesinden bir gün önce ağır spor, uzun mesafe yürüşü veya koşusu yapılmaması önerilmektedir. Egzersiz bazı hormonlarda da değişimlere neden olur. En önemli değişiklik serbest T4 düzeylerinde olur. TSH, T3 ve tiroksin düzeyleri herhangi bir değişim göstermez iken serbest T4 % 35 kadar artar ve 6-7 gün içinde normale döner. 3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. 4. Besinlerin Etkisi: Bazı plazma bileşenlerinin etkisi öğün içinde alınan gıdalarla değişiklik gösterebilir. En büyük artış, serum glukozu, demir, total lipd ve alkalen fosfataz seviyelerinde görülür. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan içeceklerde kan bileşenlerinin konsantrasyonunu etkiler. 5. Sigara: İçerdiği nikotin nedeniyle birçok laboratuar testini etkiler. Bunlar arasında lipidler, hormonlar, vitamin B12 ve CEA sayılabilir. Glukoz toleransı da sigara içenlerde bozulmuştur. 6. Alkol Alımı: Alkol tüketimi kısa ve uzun süreli etkilere bağlı olarak birçok analit üzerinde değişikliğe neden olabilir. Kısa süreli etki ile alımından 2-4 saat sonra etanol; plazma glukoz düzeylerini azaltır, ürik

3 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 2 asit ve laktat düzeylerini artırır. Uzun süreli kullanımda ise GGT, AST ve ALT düzeylerinde artışa neden olur. Ayrıca alkol alışkanlığı olanlarda ortalama eritrosit hacmi (MCV) nde artış olduğu bilinmektedir. Alkol alımından sonra hiper trigliseridemi görülür. 7. İlaç Kullanımı: İlaçların laboratuar testlerine hem in vivo hem in vitro etkileri mevcuttur. İlaçlar intramusküler olarak verildiğinde kas irritasyonuna neden olurlar. Bu durum bir kısım enzimlerin artmasına neden olur (kreatinin kinaz, aldolaz ve laktat dehihrogenaz gibi). Diüretik ilaçlar hiponatremiye yol açarlar. Thiazidler hiperglisemiye neden olabilir. Laboratuar testlerine en önemli etkiyi yapan ilaçalardan biri fenitoindir. Hastada kalsiyum ve fosfor seviyelerini azaltır ve alkalen fosfatazı yükseltir, indirekt bilirubin miktarını düşürür ve GGT aktivitesini yükseltir. Ayrıca serumda T 3 ve T 4 değerlerini düşürür. Testleri yorumlarken kullanılan ilaçların etkisi mutlaka göz önüne alınmalıdır. 8. Ateş: hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum düzeyi, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler. 9. Transfüzyon: Total kan veya plazma transfüzyonu verilen miktara bağlı olarak plazma protein konsantrasyonunu yükseltir. Glukoz çözeltilerinin infüzyonu, plazma fosfat ve potasyum konsantrasyonlarını azaltır. 10. Yaş ve Cinsiyetin Etkisi: Laboratuar testleri için genel olarak çoçuk, adolesan, erişkin ve yaşlılık dönemlerine ait referans değerler vardır. Ancak özellikle yenidoğan dönemine ait çok farklı referans değerler vardır. Örneğin alkalen fosfataz kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Kadın ve erkek cinse ait yapısal farklılıklar endokrin testler başta olmak üzere, birçok biyokimyasal ve hematolojik testte referans değerlerin çok değişik olmasına yol açmaktadır. Örneğin CA-125 menstrüel peryotta normalin iki katına çıkabilir. 11. Gebelik: Gebelik her ne kadar fizyolojik bir durum olsada, organizmada meydana gelen değişiklikler birçok laboratuar parametresini etkiler. Gebelikte en önemli değişiklik ortalama plazma hacmindeki artışa bağlı hemodilüsyondur. Tüm laboratuar test sonuçlarının yorumlanmasında dikkate alınmalıdır. 12. Diurnal Ritm: Gün içerisinde bazı analitlerin salınımı, metabolizması ya da dolaşıma çıkmasında değişiklikler görülebilir. Mesela serum demiri saatleri itibariyle aynı hastanın iki ayrı zamandaki numunesine göre %50 gibi fark gösterebilir. Sabah civarında serum kortizol düzeyleri pik yaparken, gece de en düşük düzeylere inmektedir. Ayrıca öğleden sonra yapılan glukoz tolerans testlerinde glukoz değerleri sabah yapılanlara göre biraz daha yüksek çıkar. 13. Mevsimsel Değişiklikler: Özellikle yaz ve kış mevsimi arasında bazı laboratuar parametreleri farklılık gösterir. Bunlar arasında D vitamini düzeylerinin yazın daha yüksek olması, trigliserid ve total kolesterol düzeylerinin yazın kışa göre daha düşük olması sayılabilir. 14. Rakım: Deniz seviyesinden daha yüksek yerlerde yaşamak bazı laboratuar parametrelerini etkiler. Hemoglobin, hematokrit ve CRP gibi testlerde yükseklik görülür. NUMUNE ALIMI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER: Laboratuarda kullanılan numuneler çok çeşitlidir., plazma, tam kan, idrar, gaita ve çeşitli sıvılar bunların başlıcalarıdır.

4 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 3 Analiz öncesi dönem klinisyenin hastadan hangi laboratuar testlerini isteyeceğini düşünmeye başlaması ile başlar. Hastaya ait bilgilerin ve ön tanısının sisteme eksiksiz ve doğru olarak girilmesi daha sonra oluşabilecek karışıklıkların önlenmesi açısından önemlidir. Numune alırken dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmalıdır. Numune alırken kola takılan turnikenin 1 dakikadan fazla durmaması gerekir. Turnike ile yapılan birkaç dakikalık staz venöz kanda birçok parametreyi etkiler. Örneğin; ALT, CK, LDH, albumin, bilirubin, kalsiyum %2-10 civarında artarken, glukoz, fosfat %2-5 civarında azalır. Sıvı veya kan vermede kullanılan bir damar ve setten örnek alınmamalıdır. Mecbur kalınırsa 20 dakika ara verildikten sonra numune alınabilir. Bu durumlarda diğer kol tercih nedeni olmalıdır. Alınan kanın hemoliz olmaması için azami gayret gösterilmelidir. Hemoliz serumda potasyum, fosfor, enzimler gibi parametrelerin yüksek çıkmasının yanı sıra ölçüm yöntemlerinde de hataya neden olabilir. Kan alım sırası çok önemlidir ve şu sırayla olmalıdır. Kan kültürü EDTA lı kan Sitrat lı kan Diğer önemli konulardan biri de numunenin üzerinde hastaya ait bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak yazılı barkodun yapıştırılması, kan alma saatiyle barkod saatinin uyumlu olmasına dikkat edilerek laboratuara gönderilmesi gerekmektedir. Genel kural; saatlik açlıktan sonra sabah kan alınmalıdır. Ancak hekim diğer zamanlarda da kan tetkiki isteyebilir, testlerin yorumunda bu durumu göz önüne almalıdır. Biyokimya tetkikleri için venöz kan tercih edilir. Kan alma bölgesi alkolle silindikten sonra alkolün kuruması beklenmelidir. Çünkü alkol kalıntıları hemolize neden olarak test sonuçlarını etkiler. Damara girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Çünkü bu hareket plazmada bazı parametrelerin konsantrasyonlarının (potasyum, fosfat, laktat, iyonize kalsiyum gibi) geçici artışına neden olur. Hasta kan alımı öncesi mümkünse 15 dk rahat pozisyonda dinlenmelidir. Alınan kanlar en geç 2 saat içerisinde laboratuara gönderilmelidir. Hangi analizler için hangi tüplerin kullanılacağı aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca mor, mavi ve siyah kapaklı tüpler kan alındıktan sonra birkaç kez mutlaka alt üst edilmelidir.

5 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 4 DİKKAT!!!!! İSTEM-BARKOD-TÜP UYUMUNU KONTROL EDİNİZ UYGUN VE GÜVENLİ KAN ALIMI İÇİN HOLDER KULLANINIZ TÜPLERE İŞARETLİ DÜZEYE KADAR, YETERLİ MİKTARDA KAN ALINIZ AYRINTILI BİLGİ İÇİN LABORATUAR TEST KLAVUZUNU İNCELEYİNİZ Kapak Rengi İçerik Etkisi Kullanılan Testler Kırmızı Sarı Boş, pıhtı aktivatör ve jel separatör Pıhtı oluşumunu hızlandırmak Biyokimya, hormon testleri (özellikle jelli tüp tercih edilir) ve ilaç düzeyleri Mor EDTA Ca u bağlayarak pıhtılaşmayı engellemek Hemogram, HbA1C, Hb elektroforezi Mavi Sodyum Sitrat Ca u bağlayarak pıhtılaşmayı engellemek PT, aptt, fibrinojen gibi koagülasyon testleri Siyah Sodyum Sitrat Ca u bağlayarak pıhtılaşmayı engellemek Sedimantasyon analizi

6 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 5 TAM İDRAR TAHLİLİ İÇİN ÖRNEK ALIMI: 1. Hasta ilgili bölgeyi iyice yıkar ve kurular. 2. Bir miktar idrarını tuvalete yapar. 3. Sonra orta idrarını kendisine verilen idrar kabına yapar. 4. İdrarın son kısmını ise tuvalete yapar.. 5. İdrar örneği bekletilmeden laboratuara ulaştırılmalıdır. 24 SAATLİK İDRAR TOPLANMASI: 1. Sabah ilk idrar atılır saat süresince idrarın tamamı idrar toplama kabı içine toplanır. Bu süre içinde toplama kabı serin bir yerde ağzı kapalı olarak saklanır. 3. Ertesi sabah ilk idrarda toplama kabına alınarak en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır. Not: İdrar koruyucu kullanılacak durumlarda baştan kap içerisine gerekli koruyucu (asit vs.) konulmalıdır ( laboratuvar ile görüşülmelidir). Spot idrar ve gaita numunelerin laboratuara en kısa zamanda ulaşması gerekir. İDRARDA KATEKOLAMİN METABOLİTLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1. Vanilyasız diyet 3 gün boyunca uygulanır. 2. Laboratuvardan asit alınır, idrar toplamaya başlamadan önce asit kab içerisine boşaltılır günü sabah ( ilk idrar dışarı atılır) idrar biriktirmeye başlanır. 4. Ertesi günkü (5.gün) ilk idrar da dahil olmak üzere idrarların tamamı ağzı kapalı kapta biriktirilir. 5. Toplanan idrarlar en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır. Not: Biriktirilen idrar serin ve karanlık bir ortamda ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. Vanilyasız diyet: Yasaklar; Çay,neskafe, kakao Muz, greyfurt, portakal, mandalina, elma, domates Dondurma, dondurma külahı Vanilyalı soslar, vanilyanın girdiği her türlü yiyecek ve içecekler (pastalar, bisküviler, salep, meşrubat) Hazır gıdalar, hazır çorbalar Kuruyemişler, meyvalar Alkollü içecekler POSTPRANDİAL GLUKOZ TESTİ: Hasta aç iken bazal kan örneği alınır. Kahvaltı yapıldıktan 2 saat sonra tekrar kan alınır.

7 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 6 ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 1. Yakın zamanda cerrahi operasyon, miyokard infarktüsü geçiren ve doğum yapan hastalara OGTT testi uygulanmamalıdır. 2. Açlık kan şekeri 126 mg/dl ve üstü olan hastalara uygulanmamalıdır. 3. Hastanın test esnasında gribal enfeksiyonu olmamalıdır. 4. Test esnasında hasta kusarsa teste son verilmelidir. 3 gün sonra test tekrar edilebilir. 5. Test yapılmadan önce doktorun izni dahilinde tiazid, fenitoin gibi ilaçlar kullanılıyorsa 3 gün önceden bırakılmalıdır. 6. Test sabah saat 08ºº-10ºº arası çalışılır saat açlık sonrası uygulanır. 7. Hasta test süresince bir şeyler yiyip içmemelidir, sigara içmemelidir, uyumamalıdır. 8. Kadınlarda mensturasyon döneminde OGTT yapılmaması önerilir, 3 gün önce veya sonrası olmasına dikkat edilmelidir. GEBELERDE ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ: 1. Tarama amaçlı haftalarda yapılır. 2. Açlık gerektirmez gr Glukoz 400 ml su ile verilir saat sonra kan örneği alınır. Not:Tarama amaçlı gebe OGGT si sonrası 1. saat kan glukozu >140 mg/dl ise tanı amaçlı 100gr glukoz OGTT yapılır gr. Glukoz testinde gebe aç olmalıdır.100 gr glukoz 400 ml su ile verilir. 0.,60.,120.,180. dakikalarda kan örnekleri alınır. ÖRNEK RED KRİTERLERİ 1.Gelen numunenin uygun tüpte olmaması 2. Numunenin yeterli miktarda olmaması 3. Numunenin hemolizli olması 4. Numunenin lipemik olması 5. Numunenin bilirübinemik olması 6. Soğuk zincire uyulmaması (Bazı testler için)

8 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 7 ACİL BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ BİYOKİMYA GLUKOZ ÜRE KREATİNİN AST ALT TOTAL BİLİRUBİN DİREK BİLİRUBİN KREATİN KİNAZ (CK) CK-MB KALSİYUM SODYUM POTASYUM KLOR AMİLAZ PANKREATİK AMİLAZ İLAÇ DÜZEYLERİ DİGOKSİN FENİTOİN FENOBARBİTAL VALPROİK ASİT KARBAMAZEPİN LİPAZ ETANOL MAYİ GLUKOZ DÜZEYİ MAYİ PROTEİN MAYİ POTASYUM MAYİ LDH BOS GLUKOZ BOS POTASYUM BOS PROTEİN BOS KLOR ß-HCG HEMOGRAM KARDİYAK TESTLERİ CK-MB KÜTLE MYOGLOBİN TROPONİN KOAGÜLASYON PT APTT D-DİMER KAN GAZI TAM İDRAR TETKİKİ GAİTADA GİZLİ KAN

9 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 8 MERKEZ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞILAN TEST LİSTESİ BİYOKİMYA TESTLERİ HORMON TESTLERİ ALBUMİN PORFOBİLİNOJEN ACTH ALP AFP ALT ANTİ TG AB AMİLAZ ANTİ TPO AB AST BETA-HCG BETA-2 MİKROGLOBULİN CA 15-3 BİLİRUBİN(DİREK) CA 19-9 BİLİRUBİN (TOTAL) CA 125 CK-TOTAL CEA CK MB C PEPTİT DEMİR DEOKSİPİRİDİNOLİN DEMİR BAĞLAMA K. DHA-S04 DİGOKSİN ESTRADİOL FENİTOİN FERRİTİN FENOBARBİTAL FOLİK ASİT FOSFOR FSH GGT GROWT HORMON GLUKOZ HOMOSİSTEİN HBA1C IGF-1 HDL KOLESTROL IGFBP-3 hs-crp İgE KALSİYUM İNSÜLİN KARBAMAZEPİN KALSİTONİN KLORÜR KORTİZOL KOLLAJEN ADP LH KOLLAJEN EPİNEFRİN OSTEOKALSİN T.KOLESTROL D VİTAMİNİ (25-OH) KREATİNİN PTH LDH PROGESTERON LDL KOLESTROL PROLAKTİN LİPAZ PSA(SERBEST, TOTAL) LİTYUM SERBEST T3 MAGNEZYUM SERBEST T4 MİKROALBÜMİN TESTESTERON (TOTAL) MİKROPROTEİN TİROGULOBİLİN OSMOLALİTE TSH P.AMİLAZ VİTAMİN B12 PREALBÜMİN TAŞ ANALİZİ POTASYUM BAKIR, ÇİNKO SODYUM PROTEİN ELEKTROFOREZİ TOTALPROTEİN HEMOGRAM, RETİKÜLOSİTLER TRİGLİSERİT SEDİM ÜRE GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ÜRİK ASİT TAM İDRAR TAHLİLİ, 24 SAATLİK İDRAR TAHLİLİ KOAGÜLASYON(HEMOSTAZ) TESTLERİ TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİ PTZ INR APTT FİBRİNOJEN D-DİMER PROTEİN(C,S) ANTİTROMBİN 3 AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI(APCR) LUPUSANTİKOAGÜLAN( DOĞRULAMA, TARAMA) KOLLAJEN-EPİNEFRİN KOLLAJEN-ADP

10 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 9 PANİK DEĞER LİSTESİ KAN GAZI BİYOKİMYA TESTLER ALT SINIR ÜST SINIR PH 7,2 7,6 PCO 2 19 mmhg 67 mmhg İYONİZE KALSİYUM 0,8 mmol/l 1,54 mmol/l PO 2 AMİLAZ 43 mmhg 200 U/L KALSİYUM 6 mg/dl 13 mg/dl KALSİYUM (ÇOCUK) 6,5 mg/dl 12,7 mg/dl KLOR 80mEq/l 120 meq/l KREATİNİN (Diyaliz hastaları dışında) ÜRE 5mg/dl 171 mg/dl GLUKOZ 40 mg/dl 450 mg/dl GLUKOZ(ÇOCUK) 46 mg/dl 445 mg/dl GLUKOZ (BOS) 40 mg/dl 200 mg/dl MAGNEZYUM 1 mg/dl 5 mg/dl FOSFOR 1 mg/dl 9 mg/dl POTASYUM 2.5 meq/l 6.5 meq/l SODYUM 120 meq/l 160 meq/l LİTYUM DİGOKSİN URİK ASİT CARBAMAZEPİN FENİTOİN VALPROİK ASİT 2 meq/ L 3 ng/ml 13 mg/ dl 15 µg/ml 22µg/mL 150 µg/ml KARDİYAK TROPONİN I 1,6 ng/ml KOAGÜLASYON HEMATOLOJİ İDRAR PT aptt 30 sn 78 sn FİBRİNOJEN 100 mg/dl 700 mg/dl HEMATOKRİT %20 %60 TROMBOSİT µl µl BEYAZ KÜRE 2000 µl µl BEYAZ KÜRE(ÇOCUK) 2000 µl µl HEMOGLOBİN 7 g/dl 20 g/dl KİMYASAL ANALİZ TEST : GLUKOZ VE KETON İÇİN KUVVETLİ POZİTİF MİKROSKOBİK ANALİZ :PATOLOJİK KRİSTALLER (ÜRAT,SİSTEİN,LÖSİN,TİROZİN)BULUNMASI

11 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 10 ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON ACTH, Kortikotropin Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay EDTA lı plazma 3 ml Numune Kabı Mor kapaklı tüp, pıhtı, yetersiz numune, soğuk zincirle gelmemesi -20ºC de 30 Gün Referans Aralığı 0-46 pg/ml Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. ALANİN AMİNOTRANSFERAZ ALT, serum glutamik pirüvik transaminaz, (SGPT) 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı U/L ALBUMİN Hastadan açlık kanı alınmalıdır 1mL, lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 gün Referans Aralığı g/dl Hastadan açlık kanı alınmalıdır ALFA FETOPROTEİN α-fetoprotein, AFP de verilecektir., lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 48 saat Referans Aralığı ng/ml ALKALEN FOSFATAZ ALP, enzimatik,kinetik Numune türü de verilecektir, lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC 7 Gün Referans Aralığı U/L Hastadan açlık kanı alınmalı AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI APTT Koagülometrik Sitratlı plazma 500 µl Numune Kabı Mavi kapaklı tüp, pıhtı, uygun olmayan kan seviyesi, oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş numune 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı Sn Üst sınır; 78 sn Hasta heparin kullanıyorsa bir sonraki dozdan 1 saat önce numune alınmalıdır. Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır. AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Koagülometrik Numune türü Sitratlı plazma 300 ml Numune Kabı Mavi kapaklı tüp Çalışma Zamanı 15 günde bir Çarşamba günleri Rapor Zamanı Aynı Gün saat 16:00 Numune Red Kriteri Pıhtılı, hemolizli, uygun olmayan kan seviyesi, soğuk zincirle gelmemesi 20-25ºC de 4 saat, -20ºC de 1 Ay Referans Aralığı Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. AMİLAZ, enzimatik, kinetik Numune Red Kriteri Aşırı Hemoliz, lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 gün Referans Aralığı U/L Üst sınır; 200 U/L

12 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 11 ANTİ TİROGLOBULİN ANTİ TG, Troglobulin antikorları Çlışma Zamanı Her gün Numune Red Kriteri Aşırı hemoliz, lipemi, ikter ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı <64 U/mL ANTİ TROMBİN 3 AT III; Heparin kofaktör çalışması Koagülometrik Sitratlı plazma 300 ml Numune Kabı Mavi kapaklı tüp Çlışma Zamanı 15 günde bir Çarşamba günleri Rapor Zamanı Aynı gün Numune Red Kriteri Pıhtılı, hemolizli, uygun olmayan kan seviyesi, soğuk zincirle gelmemesi 20-25ºC de 6 saat, 2-8ºC de 2 gün Referans Aralığı % Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. ANTİ TPO ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı <57 U/mL ASPARTAT AMİNOTRANSFERAZ AST, SGOT, enzimatik, kinetik 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC 48 saat Referans Aralığı 0-34 U/L Hastadan açlık kanı alınmalıdır BAKIR (KAN) Numune Kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Numune Red Kriteri Referans Aralığı BAKIR ( İDRAR ) Cu Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Salı ve Perşembe günleri Aynı gün Hemoliz, lipemi 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün µg/dl Cu Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre 24 saatlik idrar 10 ml Numune Kabı Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. Çalışma Zamanı Salı ve Perşembe günleri Rapor Zamanı Aynı gün Numune Red Kriteri Uygun toplanmayan idrar 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı 3-35 µg/dl BETA -HCG Gebelik testi, ß- hcg Referans aralığı Gebe olmayan < Hafta 5-50 IU/L 1-2 Hafta IU/L 2-3 Hafta 100-5,000 IU/L 3-4 Hafta ,000 IU/L 4-5 Hafta 1,000-50,000 IU/L 5-6 Hafta 10, ,000 IU/L 6-8 Hafta IU/L 2-3 Ay IU/L BETA -2 MİKROGLOBULİN ß2 M, Timotaksin Turbidimetrik

13 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi ºC de 7 Gün Referans Aralığı 0,9-3,0 mg/l BİLİRUBİN (DİREK) Referans Aralığı CA U/mL Normal popülasyonda kanser taraması amacıyla kullanılmamalıdır. Karaciğer ve memenin bening hastalıklarında yükseklik saptanabilir Konjuge bilirubin Numune miktarı 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 7 Gün Referans Aralığı mg/dl BİLİRUBİN (TOTAL) 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 7 Gün Referans Aralığı mg/dl CA 125 Kanser antijen 125 Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı Jelli tüp 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 24 saat Referans Aralığı U/mL Ovulasyon ve menstrüasyon dönemleri dikkate alınmalıdır. CA Kanser antijen ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Kanser antijen 19-9, Karbohidrat antijen 19-9 Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı Jelli tüp 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC'de 48 saat Referans Aralığı >35 U/L Normal popülasyonda kanser taraması amacıyla kullanılmamalıdır. Kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir. CEA Karsinoembriyonik antijen Çalışma Zaman Her gün 2-8ºC de 8 saat, -20ºC de 48 saat Referans Aralığı ng/ml Normal popülasyonda kanser taraması amacıyla kullanılmamalıdır. C PEPTİT İnsülin C- Peptit, Connecting peptide, C-Peptit reaktivitesi Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay Çalışma Zamanı Çarşamba günü 20-25ºC de 3 saat, -20ºC de 7 Gün Referans Aralığı 0,9-7,1 ng/ml ÇİNKO (KAN) Numune Kabı Çalışma Zamanı Zn Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı Jelli tüp Salı ve Perşembe günleri

14 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi ºC de 8 saat, 2-8ºC de 2 hafta Referans Aralığı µg/dl Kan çinko düzeyinin sirkadien ritmi vardır. Sabah saat 09:00 ve akşam saat18:00 de pik yapar.yemeklerden sonra ise çinko düzeyi düşer. D - DİMER Fibrin yıkım ürünleri Koagülometrik Plazma Numune Kabı Mavi kapaklı tüp Rapor Zamanı 1 saat ( Acil test ) sonra Numune Red Kriteri Uygun olmayan tüp ve kan, hemoliz, pıhtı, soğuk zincirle gelmemesi 20-25ºC de 4 saat, 2-8ºC de 24 saat, -20 ºC de 1 Ay Referans Aralığı mg/l Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. DEMİR Fe 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı KADIN: µg/dl ERKEK: µg/dl Diurnal varyasyonu nedeniyle sabahları maksimum düzeyde olduğundan örnekler sabah saatlerde alınmalıdır (Düşük demir düzeyleri lökositozun eşlik ettiği akut demir eksikliğini göstermektedir). DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ Total Iron Binding Capacity (TIBC) 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Referans Aralığı µg/dl Sabah örneği tercih edilmelidir. DEOKSİPİRİDİNOLİN Pyrilinks-D Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay 24 saatlik idrar Çalışma Zamanı Çarşamba günü Numune Red Kriteri Uygun toplanmayan idrar 2-8ºC de 7 gün Referans Aralığı KADIN: nm ERKEK: nm DHEA-S04 DHEA sülfat, Dehidroepiandrosteron Sülfat Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay lipemi, ikter 2-8ºC de 2 Gün, -20ºC de 2 Ay Referans Aralığı KADIN: µg/dl ERKEK: µg/dl DİGOKSİN Numune Kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Numune Red Kriteri Referans Aralığı ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI Latex-enhanced immunoturbidimetric Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat ( Acil test ) sonra Hemoliz 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºde 7 Gün ng/ml Üst sınır; 3 ng/ml Son dozdan 8-12 saat sonra kan alınmalıdır. Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Sedimentasyon, ESR Westergreen yöntemiyle uyumlu otomatize sistem Sitratlı kan Tüp üzerinde işaretli bölüme kadar Numune Kabı Siyah kapaklı tüp, pıhtı, lipemi, uzun süre bekletilmiş ve gereken miktardan az ya da fazla alınmış numuneler ºC de 2 saat Referans Aralığı KADIN: 0-20 mm / saat ERKEK: 0-15 mm / saat

15 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 14 Yüksek oda ısısı ESR yi arttırırken, düşük oda sıcaklığı ve kan örneğinin pıhtılaşması(test 2 saat içinde yapılmaz ise) gibi teknik hatalar ise ESR yi azaltır. Referans Aralığı ERİŞKİN: µg/ml ÇOÇUK: µg/ml Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. ESTRADİOL FERRİTİN 17-ß- estradiol, E2 Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapakılı Jelli tüp 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC 48 saat, -20 de 6 Ay Referans Aralığı ERKEK: pg/ml KADIN: Foliküler faz pg/ml Midsiklus pg/ml Luteal faz pg/ml Postmenapozal pg/ml ETANOL Kan alkol düzeyi Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapakılı Jelli tüp Rapor Zamanı 1 saat (Acil test) sonra 2-8ºC 3 gün Referans Aralığı 0-50 U/L FENİTOİN Numune Kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Numune Red Kriteri Referans Aralığı FENOBARBİTAL Numune Kabı Çalışma Zaman Rapor Zamanı Nunune Red Kriteri Epdantoin Latex enhanced immunoturbidimetric Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat ( Acil test ) sonra Hemoliz 20-25ºC de 24 saat, 2-8ºde 1 Ay µg/ml Üst sınır; 22 µg/ml Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. Luminal Latex enhanced immunoturbidimetric Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat (Acil test ) sonra Hemoliz 20-25ºC de 48 saat, 2-8ºC de 1 Ay 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Referans Aralığı KADIN: ng/ml ERKEK: ng/ml Ferritin bir akut faz reaktanıdır. Hepatik bozukluk, malignensi ve enflamatuar durumlarda normal serum ferritin değerleri demir eksikliği ekarte etmek için kullanılamaz. FİBRİNOJEN Faktör I Koagülometrik Sitratlı plazma 500µL Numune Kabı Mavi kapaklı tüp 20-25ºC de 24 saat, 2-8ºC de 5 Gün Numune Red Kriteri Uygun olmayan kan / antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli Referans Aralığı mg/dl Alt sınır; 100 mg/dl Üst sınır; 700 mg/dl FOLİK ASİT Folat 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat, -20 de 30 Gün Referans Aralığı >5.38 ng/ml FOLİKÜL STİMÜLAN HORMON Numune Kabı FSH, Follitropin, Pitüiter gonadotropin Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

16 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Referans Aralığı ERKEK: yaş IU/L KADIN: Foliküler faz: IU/L Midsiklus peak: IU/L Luteal faz: IU/L Gebe: IU/L Postmenapozal : IU/L FOSFOR İnorganik fosfor, Fosfat, P, PO ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 4 Gün Referans Aralığı mg/dl Alt sınır; 1 mg/dl Üst sınır; 9 mg/dl GAİTADA GİZLİ KAN Guaiac Gaita Numune Kabı Temiz, ağzı kapalı kap Çlışma Zamanı Her gün Referans Aralığı Negatif Gaitada kimyasal kan reaksiyonun araştırılması. GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ GGT, Gama GT, Enzimatik-Kinetik 1 m L 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Referans Aralığı KADIN: 0-38 U/L ERKEK: 0-73 U/L GLUKOZ (KAN) Numune Kabı Çalışma Zamanı Açlık kan şekeri, AKŞ, Enzimatik Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 20-25ºC de kanda saatte 10 mg/dl düşer, 20-25ºC de serumda 8 saat, 2-8ºC de 72 saat Referans Aralığı mg/dl Alt sınır; 40 mg/dl Üst sınır; 450 mg/dl Hastadan en az saatlik açlık kanı alınmalıdır. GROWTH HORMON GH, Somatotropin, STH, Büyüme hormonu Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay 2-8ºC de 8 saat, -20ºC de 2 Ay Referans Aralığı KADIN : 0-10 ng/ml ERKEK : 0-1 ng/ml Sabah açlığı ile kan alınması tercih edilir. 30 dakika dinlenme sonrasında kan alınmalıdır. HEMOGLOBİN A1C HbA1C, Glukohemoglobin, Glikozile Hb EDTA lı tam kan Numune Kabı Mor kapaklı tüp (EDTA), pıhtı, uygun olmayan kan seviyesi 20-25ºC de 3 Gün, 2-8ºC de 7 gün, -20ºC 6 Ay Referans Aralığı 4-6 % Hastadan açlık kanı alınması tercih edilir. HDL KOLESTEROL HDL, HDL-C, enzimatik 20-25ºCde 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı mg/dl Hastadan.açlık kanı alınmalıdır. En az 24 saat alkol alınmamış olmalıdır.

17 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 16 5-HİDROKSİİNDOLASETİK ASİT 5-HIAA, 5-OH-İndolasetik asit HPLC 24 saatlik idrar 5 ml Numune Alma Asetik asit üzerine toplanmalıdır. 6N HCI ve borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. (Laboratuvardan randevu alınmalıdır) Numune Red Kriteri Yanlış toplanan idrar numunesi 20-25ºC de 2 saat, 2-8ºC de 2 Gün Referans Aralıgı 2-9 mg/gün Serotonin içeren patlıcan, domates, ceviz, fındık, fıstık, avakado vb. bazı yiyecekler son 72 saat içinde tüketilmemiş olmalıdır.ayrıca yine son 72 saat içinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir. HOMOSİSTEİN Hcy Enzimatik-labeled chemiluminescent immunometric assay EDTA lı plazma Numune Kabı Mor kapaklı tüp Çalışma Zamanı Çarşamba günleri 2-8ºC de 2 Hafta, -20ºC de 6 Ay Referans Aralığı 5-12 µmol/l hs-crp (High Sensitive) Yüksek Duyarlı CRP İmmünotürbidimetrik 20-25ºC de 15 Gün, 4-8ºC de 2 Ay Referans Aralığı <1.0 mg/dl Nonspesifik bir akut faz reaktanıdır. Enfeksiyon ve enflamasyonların değerlendirilmesinde kullanılır. Yüksekliği koroner kalp hastalığı riskinin erken bir göstergesi olduğundan, koroner kalp hastalığı için risk taraması amacıyla da kullanılır. IGF-1 Numune Kabı Somatomedin C, İnsulin-like growth factor, Growth factor 1, GF-1 Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp 2-8ºC de 24 saat, -20ºC de 12 Gün Referans Aralığı 20 yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş yaş IGF-BP3 IGFBP-3, İnsulin Like Growth Factor Binding Protein-3 Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay 20-25ºC de 24 saat, -25ºC de 12 Ay Referans Aralığı 20 yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/ml yaş µg/m/l yaş µg/ml İDRAR TAHLİLİ ( BKNZ. TAM İDRAR TAHLİLİ ) İMMÜNGLOBULİN E IgE (Total) Enzimatik-labeled hemiluminescent Immunometric assay 2-8ºC de 3 Gün,-20 ºC de 6 Ay Referans Aralığı 0-87 IU/mL

18 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 17 İNSÜLİN Numune Kabı Kırmızı kapak veya sarı kapaklı jelli tüp Referans aralığı mu/l Oda ısısında 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Klinisyenin isteğine göre açlık veya tokluk ile çalışılabilir. Açlık numunesi alınması için 8-12 saatlik açlık gereklidir. Ayrıca hasta oral hipoglisemik ilaç veya insulin kullanmamış olmalıdır. KALSİTONİN Tirokalsitonin, hct Enzimatik-labeled chemiluminescent Immunometric assay Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Çarşamba günü Numune Kabı Çalışma Zamanı (özellikle hemoliz yanlış yüksek sonuçlara neden olur.) Referans Aralığı KALSİYUM (KAN) -20ºC de 15 Gün KADIN: 0-18,2 pg/ml ERKEK: 0-11,5 pg/ml Ca Numune Ret Kriteri Hemoliz ºC de 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı mg/dl Alt sınır; 6 mg/dl Üst sınır; 13 mg/dl KALSİYUM (İDRAR) Numune Alma Çalışma Zamanı Ca 24 saatlik idrar 24 saat toplanan idrar, soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir.24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir Her gün Numune Ret Kriteri Uygun toplanmayan idrar ºCde 8 saat, 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı mg/gün KAN GAZI ISE Teknolojisi Arter kanı 2 ml Numune Kabı Kan gazı enjektörü (Heparinli) Çlışma Zamanı Her gün Rapor Zamanı 10 dakika ( Acil test ) Numune Red Kriteri Heparinli olmayan kan, pıhtılı kan, yetersiz kan 30 dakika içinde bakılması gerekir Referans Aralığı ph pco mm Hg po mmhg chb g/dl Hct g/dl so2 >96 % (0.96) FO2Hb >96 % (0.96) FCOHb <2.0 % ( 0.02) FMetHb <1.5 % (0.015) FHHb % ( ) Na mmol/l K mmol/l Ca(i) mmol/l CI mmol/l Glucose mg/dl Lactate <1.8 mmol/l Alt sınır Üst sınır PH PCO2 19 mmhg 67 mmhg İyonize Kalsiyum 0.8 mmol/l 1.54 mmol/l PO2 43 mmhg KARBAMAZEPİN Tegretol İmmunoturbidimetrik Numune Miktar Rapor Zamanı 1 saat ( Acil test) sonra Numune Ret Kriteri Hemoliz 20-25ºC de 2 Gün, 4-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı µg/ml Üst sınır; 15 µg/ml Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir. KETOSTEROİDLER 17-KS HPLC 24 saatlik idrar Numume Miktarı 10 ml Numune kabı Asetik asit üzerine toplanmalıdır. 6N HCI veya boric asit üzerine toplanan idrarlarda kabul edilir. 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir. (Laboratuvardan randevu alınmalıdır.)

19 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 18 Referans aralığı KLORÜR (KAN) 2-8ºC de 7 Gün KADIN: 4-6 mg/gün ERKEK: 6-22 mg/gün Cl Numune Ret Kriteri Hemoliz 20-25ºCde 8 saat Referans Aralığı meq/l Alt sınır; 80 meq/l Üst sınır; 120 meq/l KLORÜR ( BOS ) CI BOS Numune Kabı Kırmızı kapaklı tüp 20-25ºC de 24 saat,2-8ºc de 7 Gün KLORÜR ( İDRAR ) CI 24 saatlik idrar Numune Kabı Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik idrar miktarı bildirilmelidir. Numune Red Kriteri Yanlış toplanan idrar 2-8ºC de 7 Gün Referans Aralığı meq/l KOLLAJEN ADP Yüksek makaslama gerilimli dinamik akım sistemi Tam kan Numune Kabı Mavi kapaklı sitratlı tüp Numune Red Kriteri Pıhtı, soğuk zincirle gelmemesi 2-8ºC 4 saat Referans Aralığı 92 ( ) sn Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. KOLLAJEN EPİNEFRİN Yüksek makaslama gerilimli dinamik akım sistemi Tam kan Numune Kabı Mavi kapaklı sitratlı tüp Numune Red Kriteri Pıhtı, soğuk zincirle gelmemesi 2-8ºC 4 saat Referans Aralığı 124 ( ) sn Numune alındıktan sonra tüp hemoliz edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek gönderilmelidir. KOLESTROL (TOTAL) Total kolestrol 20-25ºC 8 saat, 2-8ºC 48 saat Referans Aralığı mg/dl İdeal kan alma şartları; son üç haftada diyette değişiklik yapılmaması, stabil vücut ağırlığı ve 12 saat açlık. KORTİZOL Hidrokortizon, Compound F 20-25ºC de 8 saat, 2-8ºC de 48 saat Referans Aralığı µg/dl ( Sabah saat: ) µg/dl (Öğleden sonra saat: ) KREATİN KİNAZ CK, Total Kreatin kinaz, CPK, kinetik Numune Ret Kriteri Hemoliz C de 24 saat, 2-8 C de 7 Referans Aralığı KADIN: U/L ERKEK: U/L Hastadan açlık kanı alınmalıdır

20 Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 19 KREATİN KİNAZ-MB CK-MB (İMMUNİNHİBİSYON) C de 24 saat, 2-8 C de 7 Gün Referans Aralığı 0-25 U/L KREATİN KİNAZ MB (KÜTLE CK-MB) Numune Kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Numune Red Kriteri Referans Aralığı KREATİNİN (KAN) Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat ( Acil test ) sonra Hemoliz 2-8ºC de 1 gün, -20ºC de 1 Ay 0-5 ng/ml C de 8 saat 2-8 C de 48 saat Referans Aralığı KADIN: mg/dl ERKEK: mg/dl Üst sınır; 5 mg/dl ( Diyaliz hastaları dışında ) KREATİNİN (İDRAR), kinetik 24 saatlik idrar Numune Kabı 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. 6N HCI veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. İdrar miktarı belirtilmelidir. Numune Red Kriteri Uygun toplanmayan idrar C de 8 saat, 2-8 C de 48 saat Referans Aralı KADIN: mg/gün ERKEK: mg/gün KREATİNİN KLİRENSİ, kinetik ve 24 saatlik idrar idrar ve serum Numune Kabı 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.6n HCI veya borik asit üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir. İdrar miktarı belirtilmelidir. Numune Ret Kriteri Uygun toplanmayan idrar Referans Aralığı ml/dk Test süresince çay ve kahve içilmemeli, Herhangi bir ilaç kullanılmamalı, egzersiz yapılmamalıdır. LAKTAT DEHİDROGENAZ (KAN) LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz, enzimatik-kinetik 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Referans Aralığı U/L Hastadan açlık kanı alınması tercih edilir. LAKTAT DEHİDROGENAZ ( BOS, MAYİ), enzimatik-kinetik Bos, Mayi Numune Kabı Kırmızı kapaklı tüp, jelsiz tüp 20-25ºC de 24 saat, 2-8ºC de 7 Gün LDL KOLESTEROL LDL-C, enzimatik 20-25ºC de 8 saat, 2-8 ºC de 7 Gün Referans Aralığı mg/dl LİPAZ Numune kabı Çalışma Zamanı Rapor Zamanı Triaçilgliserol açilhidrolaz Colorimetric rate Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Her gün 1 saat ( Acil test ) sonra

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ DÜZENLEYENLER Prof.Dr.Tevfik NOYAN Yrd. Doç.Dr Sema Nur AYYILDIZ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ...

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Doküman No: Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1/1 Hazırlayanlar Uzm. Dr. Zeynep Giniş Kimya Yüksek Mühendisi Ayhan Onat Ankara-2013 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ÖRNEKLERİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ 2013 DÜZENLEYENLER Prof.Dr.Tevfik NOYAN Yrd. Doç.Dr Sema Nur AYYILDIZ Dr. Özgül GÖZLÜKAYA Dr. Hayrettin

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BL.RH.01 Nisan-2013 01 Kasım-2014 1/18 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Numune ve Sonuç Verme İş Akış Şeması 3 3. Test Girişi 4 4. Laboratuvarda Çalışılan Testler

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

PREANALİTİK DEĞİŞKENLER. MediOS 2017

PREANALİTİK DEĞİŞKENLER. MediOS 2017 PREANALİTİK DEĞİŞKENLER MediOS 2017 Laboratuvar testleriyle elde edilen sonuçların hastada gerçek değerler olduğuna inanılır. Ancak birçok faktör bir örnekteki bir veya daha fazla madde ile ilgili analiz

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI

LABORATUVAR TEST SONUÇLARI PANİK DEĞERLER TALİMATI Dok No:BİY.TL.02 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Laboratuvarda tespit edilen ve hemen müdahale edilmesi gereken test değerlerinin ilgili hekime acil olarak bildirilmesini

Detaylı

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

AEAH LAB. LTİK Ek 3 BİYOKİMYA

AEAH LAB. LTİK Ek 3 BİYOKİMYA AEAH LAB. LTİK Ek 3 BİYOKİMYA Spektrofotometrik ölçümler (Günlük sonuç verilecek olanlar) Test Normal değer Birim 901500 GLUKOZ Serum:74-106 İdrar:

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ Doküman Kodu: SEAH.BİY.RH.001 Yayın Tarihi: 19.11.2012 Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: 26.06.2014 Sayfa No: 1 / 40 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI Mersin Sağlık Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermekte olup; Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi ve Toros Devlet

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 3 22 Ekim, Çarşamba 21 gün 21

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ LABORATUVAR TEST REHBERİ 2013. Doküman No: BİY.RH.02 Yay. Tarihi NİSAN 2013 Rev.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ LABORATUVAR TEST REHBERİ 2013. Doküman No: BİY.RH.02 Yay. Tarihi NİSAN 2013 Rev. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ LABORATUVAR TEST REHBERİ 2013 Doküman No: BİY.RH.02 Yay. Tarihi NİSAN 2013 Rev. Tarih/No:-/0 1 GİRİŞ Tanı ve tedavinin takibinde laboratuvarlar önemli bir konumda

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2015 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki Protein elektroforezinin (SPEL431) bilim mimarı VEQ, CEQAL ise diğer tüm programların bilim mimarıdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ 2016

LABORATUVAR TEST REHBERİ 2016 2016 Sayfa No 1 / 20 İçindekiler 1-Giriş... 2 2.Test Çalışma Zamanları... 3 3.Örnek Türü... 3 4.Laboratuvarda Testleri Etkileyen Faktörler ve Ön Hazırlık Gerektiren Testler... 3 4.1.Laboratuvar Testlerini

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI 2012 Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2012 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği hissedilen,

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2014 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI ALFABETİK TEST LİSTESİ

TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI ALFABETİK TEST LİSTESİ S. No 1. SUT Kodu TEST ADI Birim 900.020 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Örnek Türü Kapak Rengi ve Kap 2. 900.130 25-HİDROKSİ VİTAMİN D 3. 900.120 17-HİDROKSİPROGESTERON -2 4. 900.180 ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker 1 Tüm dünyada hasta sayısı %2 Test sayısı %10 Laboratuvar testlerinin mali yükü %4-11

Detaylı

NUMUNE RED VE PANİK DEĞER. HAZIRLAYAN: MediOS

NUMUNE RED VE PANİK DEĞER. HAZIRLAYAN: MediOS NUMUNE RED VE PANİK DEĞER HAZIRLAYAN: MediOS NUMUNE RED Numune Kabul ve Red Aşamaları Neden Önemlidir? Laboratuvar raporları klinisyenlere hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde son derece önemli bilgiler

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki programların bilim mimarı CEQALdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere sahiptir: Taze insan serumu, plazma veya tam kan. Tüm kanlar toplar

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER. DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu

İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER. DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu İDRAR ÖRNEKLERİNDE ÖZEL TESTLER DR.MURAT ÖKTEM / Düzen Laboratuvarlar Grubu İdrarda Özel Testler } Atılım ürünleri } Hormonlar / Metabolitler } Kortizol } Metanefrinler } Amino asitler } Organik asitler

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2013 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SONUÇLARI LABORATUVAR BIYO HORMON 29.09.2015 10:33:14 30.09.2015 09:14:27 Glukoz 81 74 106 Ürik Asit 6.5 2.6 6 Kreatinin 0.72 0.51 0.95 Kolesterol 125 < 200 Trigliserid 56 < 150 HDL Kolesterol 36.0 40 60 LDL Kolesterol

Detaylı

C.B.Ü. HASTANESİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARI

C.B.Ü. HASTANESİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARI C.B.Ü. HASTANESİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARI Laboratuvarlarda Bulunan Cihazlar Laboratuvarlarda Yapılan Tetkikler 1. Rutin Biyokimya Analizörü, Beckman Coulter DXC, (2 adet) 2. Hormon Analizörü, Beckman

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ OE-BK-PR-001 /RB-002 REV:000 ÖNSÖZ Elinizdeki test rehberi Ġstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1187 REV.01 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BİYOKİMYA LABORATUVARININ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Tıbbi Laboratuar Akreditasyon No: Adresi :Mithatpaşa Caddesi / Balçova 35340 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 412 25 50 Faks : 0 232 259 97 23 E-Posta : merkezlab@deu.edu.tr

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK HASTA HİKAYESİ NASIL ALINIR? 1) Hastanın mevcut şikayeti: Gerçek şikayeti bulmaya yönelik sorular a) Sizi en çok rahatsız eden şey ne? b) Ne zaman başladı?

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2013 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 20 Mart, Çarşamba 2 26 Haziran, Çarşamba 3 09 Ekim, Çarşamba 10 Nisan,

Detaylı

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl;

Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; KREATİNİN KLİRENSİ Creatinine clearance; Kreatin Klirensi; Cc Cl; Kandaki kreatinin miktarının ne hızla temizlendiğini gösteren ve böbrek fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler veren bir testtir. Ölçüm

Detaylı

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU (%60-70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. Laboratuvarımızda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ KODU:BİY.RH.01 YAYIN TARİHİ:03.04.2013 REVİZYON TARİHİ:10.07.2013

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ KODU:BİY.RH.01 YAYIN TARİHİ:03.04.2013 REVİZYON TARİHİ:10.07.2013 REVİZYON NO:01 SAYFA NO: 1 / 19 ÖNSÖZ Hastanelerde Laboratuvar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı Laboratuvar işleyişinin hasta ve personel tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ KOD:BİY.RH.02 YAYIN TRH:EYLÜL 2009 REV TRH:ŞUBAT 2015 REV NO:4 Sayfa 1 / 32 BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAYLAYAN:

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1187 REV.01 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BİYOKİMYA LABORATUVARININ

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI ALFABETİK TEST LİSTESİ

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI ALFABETİK TEST LİSTESİ SUT Kodu TEST 1. 900.020 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Birim ÖRNEK TÜRÜ KAP KAPAK METOD Hormon Serum Kırmızı Elektrokemilü minesans ÇALIŞI LMA ZAMA NI SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS DEĞERLER Her gün Aynı gün Erkeklerde:

Detaylı

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Annelerimize Özel... Osteoporoz Kontrol Paneli (220 TL)

Detaylı

Test Rehberi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Test Rehberi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı ÖNSÖZ Bu el kitabı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TIBBİ LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI VE TEST REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER: 1. GİRİŞ...4 2. BİYOKİMYA LABORATUVARI...5 2.1.

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir. Toplam Kalite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 1 ÖNSÖZ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarları modern bir ortamda, giderek artan test çeşitleri

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST 1-GİRİŞ : KILAVUZ HAKKINDA Bu kılavuz, Özel Ereğli Echomar Hastanesi Laboratuarından tetkik isteyecek hekimlere/hemşirelere yol göstermek/ yardımcı olmak amacıyla hazırlanan

Detaylı

KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI

KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI KEÇĠÖREN EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PANĠK DEĞERLER UYGULAMA VE GERĠ BĠLDĠRĠM TALĠMATLARI 1. AMAÇ: Laboratuvarda testlerin çalışmaları sonucunda panik değerler ortaya çıktığı zaman, çalışan personelin

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

ÖNSÖZ. Testler hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yolu aracılığı ile laboratuvarımız uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

ÖNSÖZ. Testler hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yolu aracılığı ile laboratuvarımız uzmanlarına ulaşabilirsiniz. ÖNSÖZ Muğla Devlet Hastanesi laboratuvarları giderek artan test çeşidi ile modern bir ortamda hastalarımıza ve doktorlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Elinizdeki test rehberi Muğla Devlet Hastanesi

Detaylı

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir?

Normal değerler laboratuarlar arası değişiklik gösterebilir. Kompleman seviyesini arttıran hastalıklar nelerdir? KOMPLEMAN C3 ve C4 Complement components; C3; C4; Kompleman 9 proteinden oluşan immün sistemin önemli bir parçasıdır. C3 kompleman sisteminin 3. proteinidir. C3 ve C4 en sık bakılan kompleman proteinleridir.

Detaylı

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamak PROGRAMIN ÖZETİ 2002 yılında başlatıldı Programın 7. yılı Aktif laboratuvar

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN: BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAYLAYAN: BAŞHEKİM SYF: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3 2. Genel Laboratuvar Bilgileri

Detaylı

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO 1-KİRLİ MALZEME KULLANILMASI Dispozıbl malzeme kullanılmayan klinik ve laboratuvarlarda enjektör,iğne ve tüplerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

Refleks test uygulamaları: Hollanda deneyimleri (Reflex and reflective testing) Doç. Dr. Ayșe Y. Demir

Refleks test uygulamaları: Hollanda deneyimleri (Reflex and reflective testing) Doç. Dr. Ayșe Y. Demir Refleks test uygulamaları: Hollanda deneyimleri (Reflex and reflective testing) Doç. Dr. Ayșe Y. Demir Tanımlar Refleks test uygulaması protokol otomasyonu TSH st4 PSA: 4-10 μg/l spsa hipokalemie

Detaylı