FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRENCĠ EL KĠTABI 2014

2 İÇİNDEKİLER 1-ENSTİTÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2 2-AKADEMİK TAKVİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU VE KABUL..4 4-DANIŞMAN BELİRLENMESİ VE DERS KAYDI Danışman belirlenmesi Yeni Kayıt Ders kayıtları ve Kayıt Yenileme 7 5-ZORUNLU DERSLER VE SEÇMELİ DERSLER Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler Başarı Durumu TEZ KONUSU VE ÖNERİSİ BELİRLEME 12 7-TEZ TESLİMİ MEZUNİYET İŞLEMLERİ 14 1

3 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 2007 yılında kurulması ile birlikte kurulan enstitümüz 6 ana bilim dalından lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 1-Fizik Ana Bilim Dalı 2-Biyoloji Ana Bilim Dalı 3-Kimya Ana Bilim Dalı 4-ĠnĢaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı : 5-Matematik Ana Bilim Dalı: : Tezli Yüksek Lisans Programı : Tezli Yüksek Lisans Programı : Tezli Yüksek Lisans Programı : Tezli Yüksek Lisans Programı : Tezli Yüksek Lisans Programı (Gaziantep Üniversitesi ile Ortak Program) 6-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı : Tezli Yüksek Lisans Programı (KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ile Ortak Program) 2

4 2-AKADEMİK TAKVİM DERS YILI AKADEMİK TAKVİM BAŞLANGIÇ BİTİŞ GÜZ YARIYILI 01 Ağustos Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Şartlarının İlanı 01 Ağustos Ağustos 2014 Öğrenci Başvuruların Kabulü 19 Ağustos Kazanan Öğrencilerin Enstitü İnternet Sitesinden İlanı 20 Ağustos Ağustos 2014 Asil Öğrenci Kayıtları 27 Ağustos Ağustos 2014 Yedek Öğrenci Kayıtları 08 Eylül Eylül 2014 Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin Yatırılması/Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları 01 Eylül Eylül 2014 Danışman Ataması 01 Eylül Eylül 2014 Ders Muafiyet Başvuruları Eylül 2014 Ders Muafiyet Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün 15 Eylül Eylül 2014 Mazeretli Ders Kayıtları 02 Eylül Eylül 2014 Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayı 15 Eylül Aralık 2014 Enstitülerde Derslerin Başlaması/ Derslerin Sona Ermesi 12 Eylül Ekim 2014 Seminer Konusu, Tarihi ve Yerinin Enstitüye Bildirilmesi 15 Eylül Ekim 2014 Tez Öneri Formlarının Enstitüye Teslimi 29 Aralık Ocak 2015 Yarıyıl Sonu Sınavları 02 Ocak Ocak 2015 Seminerlerin Enstitüye Teslim Edilmesi Ocak 2015 Sınav Not Girişleri 12 Ocak Ocak 2015 Bütünleme Sınavları BAŞLANGIÇ BİTİŞ BAHAR YARIYILI 12 Ocak Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Şartlarının İlanı 12 Ocak Ocak 2015 Öğrenci Başvurularının Kabulü 27 Ocak Kazanan Öğrencilerin Enstitü İnternet Sitesinden İlanı 28 Ocak Şubat 2015 Asil Öğrenci Kayıtları 04 Şubat Şubat 2015 Yedek Öğrenci Kayıtları 02 Şubat Şubat 2015 Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin Yatırılması/Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları 02 Şubat Şubat 2015 Danışman Ataması 02 Şubat Şubat 2015 Ders Muafiyet Başvuruları Şubat 2015 Ders Muafiyet Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün 13 Şubat Şubat 2015 Mazeretli Ders Kayıtları 03 Şubat Şubat 2015 Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayı 16 Şubat Mayıs 2015 Enstitülerde Derslerin Başlaması/Derslerin Sona Ermesi 16 Şubat Mart 2015 Seminer Konusu, Tarihi ve Yerinin Enstitüye Bildirilmesi 16 Şubat Mart 2015 Tez Öneri Formlarının Enstitüye Teslimi 01 Haziran Haziran 2015 Yarıyıl sonu Sınavları 03 Haziran Haziran 2015 Seminerlerin Enstitüye Teslim Edilmesi Haziran 2015 Sınav Not girişleri 15 Haziran Haziran 2015 Bütünleme Sınavları RESMİ TATİLLER 28 Temmuz Temmuz 2014 Ramazan Bayramı ( Arefe: 27 Temmuz,Bayram 3 Gün) 30 Ağustos 2014 Zafer Bayramı (Cumartesi) 04 Ekim Ekim 2014 Kurban Bayramı ( Arefe:3 Ekim,Bayram 4 Gün) 29 Ekim 2014 Cumhuriyet Bayramı (Çarşamba) 01 Ocak 2015 Yılbaşı (Perşembe) 23 Nisan 2015 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Perşembe) 01 Mayıs 2015 Emek ve Dayanışma Günü (Cuma) 19 Mayıs 2015 Atatürk ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı (Salı) 3

5 3-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU VE KABUL 1-Yüksek Lisans Alımları Ne Zaman Yapılır Yüksek Lisans alımları her yıl Güz-Bahar dönemleri olmak üzere yılda 2 defa yapılmaktadır. 2-Kimler başvuru yapabilir Yurt içinde en az dört yıllık bir fakülteden/yüksekokuldan veya YÖK tarafından eģdeğerliği kabul edilen yurt dıģındaki fakülte veya yüksekokuldan mezun olanlar, ALES ten baģvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan almıģ olanlar ya da GRE veya GMAT sınavlarından eģdeğer puan almıģ olanlar, BaĢvurulacak Ana Bilim Dalının belirttiği Ģartları taģıyanlar, ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır. Yabancı uyruklu öğrencilerde ALES Ģartı aranmaz. 3-Değerlendirme Tezli yüksek lisans programlarına baģvuruda aģağıda bulunan kriterler göz önünde bulundurulur. Enstitü değerlendirme tablosu Başvuru Belgeleri ASGARİ ( En az) Değerlendirmeye katkı Yüzdesi ALES ( GRE-GMAT) 55 % 50 LİSANS DİPLOMASI % 40 YABANCI DİL SINAVI (YDS)Zorunlu Değil % 10 Değerlendirme Başarılarınızın başarı sıralamasına katılması için not ortalamanızın 60 ve üzeri olması gerekmektedir. ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Tüm yüksek lisans programları için asgari başarı notu 60 tır. 4- Kayıt için gerekli belgeler Adayların, yüksek lisans programlarına baģvuru ve kayıt yapmaları için aģağıdaki belgeler gerekmektedir: 1) Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği, 2) Lisans not ortalamasını gösterir not dökümü,(transkript) aslı veya onaylı örneği, 3) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 4) BaĢvuru formu. (Enstitü Ġnternet sitesinden temin edilebilir.) 5) Yabancı Dil Belgesi (Zorunlu değildir) 6) 3 Adet Fotoğraf 7) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 8) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) 4

6 4.1.Danışman Belirlenmesi 4-DANIŞMAN BELİRLENMESİ VE DERS KAYDI Yüksek Lisans öğrencisinin danıģman hocasının nasıl belirleneceği enstitü yönetmeliğinin 33. maddesinde açıklanmıģtır. Madde 33 (1) DanıĢman; öncelikle EABD de görevli öğretim üyeleri arasından, ilgili ABD kurulunun teklifi, EYK nın kararı ile yarıyıl baģlangıcından itibaren en geç on beģ gün içinde atanır. Atanan danıģman aynı zamanda tez danıģmanı olarak görev yapar. Farklı anabilim dalından bir öğretim üyesinin danıģman olarak atanması hususunda bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre iģlem yapılır. Tez çalıģmasının niteliği birden fazla danıģmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danıģmanı atanabilir. DanıĢman; yüksek lisans programında açılması kararlaģtırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek, her yarıyılın ilk onbeģ günü içerisinde enstitüye bildirir. DanıĢman atanıncaya kadar bu görevi EABD baģkanı yürütür. Tez danıģmanı önerisi ilgili EYK onayı ile kesinleģir. 4.2.Yeni Kayıt Fen Bilimleri Enstitüsüne kayıt yaptıran öğrencilere kayıt esnasında otomasyon sistemi üzerinden kullanıcı adı ve Ģifre tanımlaması yapılır. Öğrenciler not durumlarının takibini ve ders kayıtlarını sistem üzerinden gerçekleģtirir. ġifresini unutan öğrencimiz danıģmanı veya Ģahsen enstitü ile iletiģime geçerek yeni Ģifre talebinde bulunur. Öğrenciler otomasyon ile ilgili iģlemleri için Kilis 7 Aralık Üniversitesi internet sitesi (www.kilis.edu.tr) veya Fen Bilimleri Enstitüsü internet sayfasından otomasyon sistemine giriģ yapar. NOT: Size verilen ilk şifreyi en kısa sürede değiştiriniz. Otomasyon üzerindeki kişisel bilgilerinizi kontrol ederek güncelleme yapınız. 5

7 *Ekran üzerinden bağlı olduğunuz enstitünün öğrenci otomasyon sistemini işaretleyiniz. *Enstitü tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile otomasyon sistemine giriş yapınız. 6

8 4.3.Ders Kayıtları/Kayıt Yenileme Öğrenciler ders kayıtlarını Enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihler arasında Bahar-Güz dönemi olmak üzere yıl da iki defa dönem baģlarında yapar. Ders kaydı yapamayan öğrenci mazeretli ders kayıt döneminde mazeretini belirtir bir dilekçe ile ilgili Ana Bilim Dalına baģvurur. Öğrenciler enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde mazeretli ders kaydını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde ders kaydı yapamayan öğrenciler bir daha ki ders kayıt dönemine kadar beklemeye alınırlar. 3 Yıl (6 dönem) içerisinde Yüksek lisans programını bitiremeyen öğrenciler ders kaydını yapabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde harçlarını yatırarak dekontu enstitüye teslim etmek zorundadır. Ders Kayıt Şablonu Otomasyon sitemine giriş 1-Dönem uzatan öğrenciler enstitünün hesap numarasına harç ücretlerini yatırır.(hesap No web sitesinde alınabilir) 2-Enstitü tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Danışman Hocasının onayı doğrultusunda dersler seçilerek kesinleştirilir. 3-Ders kayıt formunun çıktısını alarak danışman hocasına imzalatır.bir örneğini enstitüye teslim eder. 4-Danışmanın onayı ile birlikte öğrencinin ders kaydı tamamlanır. NOT: Uzmanlık Alan (Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 4 dönem almak zorundadır.) Seminer (1.sınıf olanlar 1.veya 2. Dönemde almak zorundadır.) Tez Çalışması ( 7 adet seçmeli dersi(21 kredi) ve seminer dersini alarak başarılı olan öğrenci tez çalışması dersini alabilir. Yukardaki dersleri seçecek öğrenciler danışmanı olduğu hocaya ait olan bu dersleri seçerler. 7

9 1-Ders Kaydı için öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ders ve dönem işlemleri kısmı işaretlenir. 2-Ders ve dönem işlemleri kısmından ders kayıt bölümü işaretlenir. 3-Öğrenciler dönem dersleri ekranından danışman hocasının da onayı doğrultusunda seçeceği dersleri sembolü işaretleyerek ders formuna ekler. 8

10 4-Öğrenci seçtiği dersleri ders formunda kontrol ettikten sonra kesinleştir butonunu işaretleyerek ders kaydını tamamlar. Not: Öğrenciler seçmeli dersleri farklı anabilim dallarından da seçebilir. Açılan dersler içinde seçeceğiniz ders yoksa ÜSTTEN DERSLER/ALTTAN DERSLER/NOT YÜKSELTME bölümlerine bakarak ilgili dersler seçilebilir. 5-Otomasyonda ders kaydını tamamlayan öğrenciler, danışman hocası ders kaydını onayladıktan sonra 2 adet ders kayıt formu çıktısı alır. Ders kayıt formunun öğrenci ve danışman hocası tarafından imzalandıktan sonra, formun 1 nüshası enstitüye 1 nüshası da danışman hocada kalır. 9

11 5- ZORUNLU DERSLER ve SEÇMELİ DERSLER 5.1.Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler AKTS KREDİ Dönemi Açıklama Uzmanlık Alan 6 0 Her Dönem Danışman hocasının ismine açılan dersi seçer Seminer 6 3 Ders aşamasında alınır Danışman hocasının ismine açılan seminer dersini seçer Tez Çalışması Kredilik ders ve Seminer dersi tamamladıktan sonra tez çalışması dersi alınır * Bir öğrencinin mezun olabilmesi toplam 120 AKTS lik ders alması gerekmektedir. Seminer dersini ve 21 kredisini tamamlayan öğrenci alabilir. A-Uzmanlık Alan Dersi Her öğrenci kayıt olduğundan itibaren her dönem danıģman hocası adına açılan uzmanlık alan dersini alır. Öğrenciler mezun olabilmeleri için en az 4 dönem uzmanlık alan dersi alıp baģarılı olması gerekir. B- Seminer Dersi Öğrenciler tez çalıģması dersini alabilmesi için danıģmanı adına açılan seminer dersini alarak baģarılı olması gerekir. Seminer dersi kapsamında enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak bir rapor hazırlanır ve sözlü olarak sunum yapılır. Öğrenciler seminer konusu, tarihi, yeri ve zamanını Ana Bilim Dalı BaĢkanlığı aracığıyla ders kaydını takip eden 1 ay içerisinde enstitüye bildirir. Semineri baģarı ile sunan öğrenci 1 adet ciltlenmiģ semineri, seminer teslim formunu Ana bilim Dalı BaĢkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Seminer dersinden baģarısız olan öğrenci tekrar alıp baģarılı olmak zorundadır. Seminer dersinden baģarılı olmadan Tez çalıģması dersine kayıt yaptıramaz. C-Tez Çalışması Dersi Öğrencilerin tez çalıģması dersini alabilmeleri için; 7 adet seçmeli ders (21 kredilik) ile seminer dersinden baģarılı olmaları gerekmektedir. 10

12 5.2. Seçmeli Dersler Bir tane seçmeli ders 3 kredi 6 AKTS dir. Bir öğrenci yüksek lisans programında en az 7 adet (21 kredilik) seçmeli ders alıp baģarılı olmak zorundadır. Öğrenciler baģarısız olduğu dersi açıldığı dönem tekrar alarak baģarılı olmak zorundadır. Öğrencinin baģarısız olduğu ders açılmamıģ ise, Ana Bilim Dalı BaĢkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurul Kararı ile farklı eģdeğer bir ders alıp baģarısız olduğu dersin yerine saydırabilir. Matematik Ana Bilim Dalı yüksek lisans programı Gaziantep Üniversitesi ile ortak yürütülmektedir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler 7 adet seçmeli derslerden 3 tanesini Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde açılan derslerden seçmek zorundadırlar. Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans programı KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ile ortak yürütülmektedir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler 7 adet seçmeli derslerden 3 tanesini KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde açılan derslerden seçmek zorundadırlar. 5.3.Başarı Durumu Lisansüstü derslerin baģarı notu ara sınav not ortalamasının % 40 ı ile genel sınav not ortalamasının % 60 ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten baģarılı sayılabilmesi için, tezli ve tezsiz yüksek lisans programında ortalamanın en az CB (70) doktora programında ise en az BB (80) olması gerekir. Bir dersten yarıyıl sonu baģarı notu olarak CB nin altında not alan yüksek lisans öğrencisi ile BB nin altında not alan doktora öğrencisi o dersten baģarısız sayılır ve dersin açıldığı yarıyılda aynı dersi almak ve baģarmak zorundadır. Ancak öğrenci, baģarısız olunan derslerin açılmaması durumunda ve zorunlu hallerde danıģmanın ve ana bilim dalı baģkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, baģarısız olduğu derslerin yerine baģka dersler alarak saydırma yapabilir. Sınavların değerlendirilmesinde aģağıdaki puanlama sistemi uygulanır: Ders Notu Katsayısı KarĢılığı AA BA BB CB CC DC DD FD FF 0 39 ve aģağısı S: BaĢarılı-yeterli-muaf, U: BaĢarısız-yetersiz, NA: Devamsız, I: Mazeretli-eksik-girmedi anlamına gelir. 11

13 6-TEZ KONUSU VE ÖNERİSİ BELİRLEME Öğrenci 7 adet ders ile (21 kredilik) seminer dersini baģarı ile tamamladıktan sonra tez çalıģması dersine kayıt yaptırır. Tez çalıģması dersine kayıt yaptırdıktan sonra izleyen 1 ay içerisinde danıģman hocası ile birlikte bir tez konusu belirler. Tez konusu enstitü internet sitesinde formlar kısmında bulunan Tez Önerisi Bildirim Formu na uygun Ģekilde hazırlanarak ana bilim dalına sunar. Ana bilim dalı kurul kararı, üst yazı ve Tez Önerme ve Teslim Formu ile birlikte ana bilim dalı baģkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi sonucu öğrencinin tez önerisi kabul edilir. Tez Konusu Belirleme 2-Enstitü internet Danışman Hocanız ile sitesinden formlar birlikte tez konusu bölümünden TEZ belirleyiniz. 2 ÖNERİSİ BİLDİRİM 3 FORMUNU indirip doldurunuz. Danışman Hocanız ile TEZ KONUSU ÖNERME ve TESLİM FORMU doldurunuz. 4 Ana Bilim Dalı Kurul Kararı, Üst yazı ve tez önerisi bildirim formu ile Enstitüye gönderilir. 6 5 Formları doldurduktan sonra imzalayarak ABD Başkanlığına sununuz. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınarak öğrencinin tez konusu belirlenmiş olur. 7 NOT: Tez Konusu belirleme süresi akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ( Ders kaydını takip eden 1 ay içerisinde) yapmak zorundadır. 12

14 7- TEZ TESLİMİ Lisansüstü Öğrencinin Tez Teslim Aşamaları; (Yönetmelik madde 36) Tezini tamamlayan öğrencinin danıģmanı tez savunması için tezin bir örneği ve tez jüri öneri formu ile ana bilim dalı başkanlığına baģvuruda bulunur. Ġlgili ana bilim dalı baģkanlığı, tezin bir örneği ile birlikte tez için altı öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) na önerir. EYK, önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluģturur ve atamasını yapar. Savunma sınavından önce Tez örneği enstitü tarafından incelenerek varsa gerekli düzeltmeler için öğrenciye 10 gün süre verilir. Jüri üyeleri, EYK kararın alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez danıģmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, enstitü ana bilim dalı baģkanlığınca, tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sonucu enstitüye bildirilir. Tezini baģarı ile savunan öğrenci tez sınavından itibaren en geç 1 ay içerisinde mezuniyet belgelerini hazırlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Tez teslimi Tezini tamamlayan öğrencinin danışmanı 1 tez örneği ve JÜRİ ÖNERİ FORMU ile ABD başvuru yapar. 2 ABD tez örneği ile 6 öğretim üyesini EYK ya önerir. 3 Jüri üyeleri en geç 1 ay içerisinde toplanarak öğrencinin tez savunmasını yapar. 4 EYK tez jürisini oluşturur atamasını yapar.tez enstitü tarafından incelenir hata varsa düzeltmeler için 10 gün süre verilir. Jüri tez savunmasını izleyen 3 gün içinde sonucu Tez savunma sınav tutanağıyla enstitüye bildirir. 5 Tez savunmasını başarı ile tamamlayan öğrenci tez sınavından en geç 1 ay içinde mezuniyet için gerekli 6 belgeleri tamamlar. 7 Mezuniyet için gerekli belgeler tamamlandıktan sonra mezuniyet işlemleri yapılır. 13

15 8-MEZUNİYET İŞLEMLERİ Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programından mezun olunabilmesi için 1-Öğrencinin 21 kredi (7 adet seçmeli dersi) almıģ baģarılı olmuģ, 2-Seminer dersini almıģ baģarılı olmuģ, 3-Uzmanlık Alan dersini (4 dönem) almıģ baģarılı olmuģ, 4-Tez çalıģması dersini alarak tezini Jüri önünde savunmuģ ve baģarılı olmuģ, 5-Tezini Enstitü tez yazım klavuzuna göre hazırlayarak aģağıdaki tabloda belirtilen belgeleri enstitüye teslim etmiģ olması gerekmektedir. Mezuniyet Tez savunma sınavından sonra 1 ay içerisinde 6 adet ciltlenmiş tez (enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış) 1 adet tezin tamamını içeren CD (PDF formatında) 2 adet Tez Veri Giriş ve Yayınlama İzin Formu (YÖK sitesinden doldurulup getirilecektir. https://tez.yok.gov.tr/ulusaltezmerkezi/) İlişik kesme belgesi(enstitüden temin edilecek). İle birlikte enstitüye teslim edilir. Bunları tamamlayan öğrenci EYK kararı ile mezun edilir. Yüksek Lisans Diploması hazırlanır. İstenildiği takdirde diploma hazır olana kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Yüksek Lisans diplomasında *Mezun olunan programın adı *Hologram *Soğuk Mühür bulunur. 14

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 20 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28473 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Artvin Çoruh Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Senato Esasları; Yalova Üniversitesi Enstitülerince yürütülen Lisansüstü Eğitim

Detaylı

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden:

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: 19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Ahi Evran Üniversitesinden: YÖNETMELİK AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 YÖNETMELİK Gediz Üniversitesinden: GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ Afyonkarahisar 2013 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları 06 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 üstü Programlara BaĢvurularının Alınması

Detaylı

29 Mart 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28248 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Temmuz 2015 SALI Sayı : 29421 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARLARI RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI ( 01.04.2013 tarih ve 28605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan lisansüstü Yönetmeliğe Ait) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Mayıs 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29010 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı