VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Emtia Fiyat Riski Yönetimi 22 Aralık PwC Business School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Emtia Fiyat Riski Yönetimi 22 Aralık 2009. PwC Business School"

Transkript

1 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Emtia Fiyat Riski Yönetimi 22 Aralık 2009

2 İçerik Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Piyasa ve Enstrümanlar

3 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Emtia Fiyat Hareketleri ve Fiyat Tahmininin Zorluğu Emtia Endüstriyel Girdi Fiyat Endeksi- Aylık Fiyat Emtia riski firmalar açısından giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır Emtia fiyatlarının volatilitesi, firmaların finansal hedeflerine ulaşmalarında engelleyici özelliğe sahiptir. 0 Aralık 94 Aralık 95 Aralık 96 Aralık 97 Aralık 98 Aralık 99 Aralık 00 Aralık 01 Aralık 02 Aralık 03 Aralık 04 Aralık 05 Aralık 06 Aralık 07 Aralık 08 - Firmaların kar ve satıştahmini yapmalarınıengelleyici olmaktadır; Tanım: Emtia Endüstriyel Girdi Fiyat Endeksi, Endeks değeri 2005 = 100, Tarımsal girdi ve Metal Fiyatlarısepeti Kaynak:IMF - Firmaların satışpolitikalarında esneklik olmadığıdurumlarda ise sürdürülebilir büyüme yaşanamamaktadır. Slide 3

4 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Riskten Korunma Uygulaması( Hedging ) Hedging uygulamasının ekonomik tanımı: Hedging, fiyat riskinin azaltılmasıveya yok edilmesi için alınan pozisyondur Firmanın karşıkarşıya olduğu risk azaltılır veya elemine edilebilir. Risk ikinci bir tarafa transfer edilebilir. Hedging uygulamasının ana amacı, firmanın kar/zarar tablosundaki emtia fiyat değişimlerinden kaynaklıoynaklıkların en aza indirilmesi olmalıdır.! Hedging uygulamasıpiyasadaki fiyat hareketlerinden yararlanarak ek gelir! elde etmek olmamalıdır. Slide 4

5 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Emtia Fiyat Riski Hedging Ön Koşulları İlgili emtia ürününün fiyat hareketleri sonucu şirketin karlılığıdoğrudan etkilenmektedir, Emtianın fiyat etkisi (firmanın ürünlerinin maliyetinde) tanımlanabilmektedir, Hedging yapılmasınıolasıkılan enstrümanlar finansal piyasalarda mevcuttur ve bu piyasalar likittir, Risk yönetimi şirket yönetim sürecinin (hammadde alımı, satışfiyatının belirlenmesi gibi) bir parçasıolarak faaliyet göstermektedir, Hedging enstrümanların değerleri finansal bilançolara yansıtılabilecektir. Slide 5

6 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Emtia Fiyat Riskinin Yönetimi Sırasında karşılaşılan Kısıtlar Fiyat hareketleri yönetimi için uygulanacak türev enstrümanlarının alım-satımı sırasında karşılaşılacak kısıtlar aşağıdaki gibidir: - Tecrübe eksikliği - (Türev enstrümanlarıile daha evvel işlem yapmamışolmak) - Likit olmayan piyasa enstrümanları(lme hacimsiz ise) - Kontrolsüz alım satım işlemleri (iç denetim mekanizmasının olmayışı) - Baz riski (hedge enstrümanıfiyatıile) - Karşıtaraf riski (kredi riski) - Taşınan korunma amaçlıtürev pozisyonlarının doğru şekilde hesaplanmış piyasa değeri ( fair value ) pek çok defa zamanlıbir şekilde raporlanmamaktadır Slide 6

7 Emtia Fşyat Riskinin Tanımı Neden Emtia Fiyat Riski Yönetimi? Gelir/gider oynaklığınıkontrol etmek : - Finansal sonuçlarıetkileyen faktörleri doğru şekilde değerlendirmek - Gelirlerde meydana gelebilecek sürprizlerinden kaçınmak Sermayeyi etkin şekilde dağıtmak: - Sermaye dağıtımıve değer yaratma arasındaki bağın doğru kurulması - Firma düzeyinde sermaye kullanımınıoptimize etmek Karar alma sürecini hızlandırmak: - Riskin gerektiği yerlerde inisiyatif alarak yönetilmesi - Karar alma süreçlerine risk algılamasınıdahil etmek - Geçmişyerine gelecekteki fiyat tahminlerinin yer aldığıstratejik planlama sürecinin oluşturulması/geliştirilmesi Slide 7

8 Emtia Fiyat Riskinin Tanımı Emtia risk yönetiminde, risk yönetimi teknikleri konusunda firmaların koordinasyon ve bilgi eksikliği olduğu görülmektedir. Emtia fiyat riski genellikle operasyonel birimlerde tedarik fonksiyonu ile birlikte yönetilmeye çalışılmaktadır (üretim bölümleri, hammadde alım bölümü). Tahmini risk tutarıölçümü üretim planlamasından çok günlük fiyat hareketine göre şekillenmektedir. Hammadde fiyat riski için, sofistike risk yönetimi teknikleri yerine fiziksel spot piyasalardaki fiyat bilgisine dayanılarak karar alınmaktadır. Birincil risk yönetimi aracıdikey entegrasyon ve satıcıtarafından belirlenen ileriye dönük alım anlaşmalarıola gelmiştir. Türev enstrümanlarıkullanılmamaktadır. Risk tutarıyönetimi programlarıkısa vadeli bütçe dengesi, alım satım fiyatıhedefleri ve/veya piyasa fırsatlarıüzerine odaklanmaktadır. Slide 8

9 Emtia Riskinin Tanımı Emtia fiyat riski yönetimi konusunda değişik şirketlerde aşağıdaki sorunlara sıkça rastlanılmaktadır Alım-satım sürecinde hammadde vadeli fiyat eğrisinin kullanılmaması, Kısa vadeli spot fiyatlarının sürekli olarak takip edilip, uzun vadeli trendlerin etkisini azaltıcıbir hedge programının hayata geçirilmemişolması, Finansal tablolardaki oynaklığın ölçülmemesi veya bu konuda herhangi bir çalışmanın yapılmamışolması, Risk yönetimi programlarının kısa vadeli hedeflere ve piyasa fırsatlarına yönelmesi, Merkezi risk yönetimi altyapısıve tecrübesinin kurumda mevcut olmaması, Riskten korunma işlemlerinin etkinliğinin ölçülmemesi, Geçmişte yaşanılan türev enstrümanıpozisyon kayıplarının uzun vadeli koruma programıuygulamalarınıhayata geçirilmesinde psikolojik bir engel teşkil etmesi. Slide 9

10 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Emtia risk yönetimi aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için, firmalar mevcut yönetişim, organizasyon, strateji, süreç ve altyapıkonularına dikkate almalıdır Mevcut yönetişim ve organizasyon yapısının geliştirilmesi Risk tutarının doğru şekilde tanımlanmasıve hesaplanması Emtia risk yönetimi altyapısı Politika ve prosedürlerin oluşturulması Risk yönetimi dahilindeki personelin eğitilmesi Stratejinin ve etkin risk yönetimi süreçlerinin oluşturulması Risk yönetimi ile ilgili raporlamaların anlaşılır ve kapsamlıbir şekilde oluşturulması Güvenilir bir veri kaynağıve entegre bir sistem altyapısı oluşturulmalıdır. Firmanın risk iştahına göre belirlenmişrisk limitleri ve kontroller oluşturulmalıdır. Slide 10

11 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Risk Yönetimi Karar Süreci Tanımlanan risklerin gelir, gider ve kar marjına olan etkisi hesaplanmalıdır Faaliyet kararlarına olan etkisi belirlenmelidir (Risk mapping) - Satın alma - Üretim - Finansman - Yatırım bütçesi - Borçluluk Firma risk iştahıbelirlenmeli ve sayısallaştırılmalıdır (emtia gider kaleminin toplam maliyetlerdeki payının %20 yi geçmemesi gibi) Riskten korunma uygulamasının asıl amacıbelirlenmelidir (Fiyatların yükselmesine rağmen maliyetlerin belirli bir marj içerisinde sıkıştırılmasıgibi) Slide 11

12 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Hedging stratejisinin oluşturulması Emtia Hedging Stratejisi aşağıdaki hususlarıdikkate almalıdır : - Hedging ile koruma altına alınan risk/emtia - Kurumun mevcut risk iştahı(tercihi) - Olasıhedging enstrümanları - Risk tutarlarının belirlenmesi - Hedging oranı - Hedging vadesi (hedge ile koruma altında alınan süre) - Kontrol altına alınan risk tutarı hedging uygulaması Slide 12

13 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Stratejinin oluşturulmasırisk Yönetimi Süreçlerinin hepsinde doğrudan kurumun seçimlerini belirlemelidir. Risk Yönetimi Süreçleri Risk Tanımlaması Risk Takibi Risk Politikası Risk Analizi Riskin Sayısallaştı rılması Riskin kontrol edilmesi Slide 13

14 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Risk Yönetimi Açısından Önerilen Yapı Strateji Risk Yönetiminin firmanın genel stratejisi ile uyumlu olması gerekmektedir Strateji Süreç Riskin tanımlanması, analiz edilmesi, yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasıile ilgili resmi ve resmi olmayan süreçler oluşturulmalıdır raporlama izleme tanımlama Identify Risk Yönetimi süreci analiz Çözüm Altyapı Firma, risk yönetimi stratejisi ve süreçlerini uygulamak için organizasyonel olarak yeterli bir yapıya ihtiyaç duymaktadır Bilgi ve veri Teknoloji Organizational Teknoloji Politika ve prosedürler Slide 14

15 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Geliştirilmişemtia risk yönetimi programıiçin gerekli olan çerçeve oluşturulmalıdır. Riskten korunma stratejisi amacıve alım satım aktiviteleri arasındaki bağı kuvvetlendirmek adına formülize edilmelidir, Tüm risklere konu olan verilerin tanımlanması, toplanması, bir araya getirilmesi ve analiz edilebilmesi için birleşik süreçlerin oluşturulmasıgerekmektedir, Tüm türev alım satımlarımevcut onaylanmışprosedürler ve politikalar çerçevesinde merkezi birim içerisinde belirlenen belli bir grup tarafından yapılmalıdır, Arka ofis süreci hataların en aza indirilmesi ve bilinçli/bilinçsiz uygunsuz işlemlerden kaçınılmasıiçin standardize edilmelidir, Emtia risk yönetimi ile ilgili politika ve prosedürler dokümante edilmeli ve tüm ilgili personel ile paylaşılmalıdır, Yönetim raporlamasırisk tutarıpozisyonunu, politika uyumluluğunu ve tüm risk aktivitelerini kapsamalıdır. Slide 15

16 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Detaylıfaaliyet süreçleri oluşturulmalıve oluşturulan emtia risk yönetimini programınıdestekler nitelikte organizasyonel değişiklik gerçekleştirilmelidir Risk tanımlaması Stratejinin gelişimi Alım satımın gerçekleştiril mesi Arka ofis süreçleri Raporlama ve izleme Risk resmi olarak dokümante edilmektedir Risk tutarının hesaplanmasında kullanılan veri kaynakları tanımlanmakta ve oluşturulmaktadır Risk tutarının hesaplanmasında kullanılan metotlar geliştirilmektedir Her bir risk tutarının büyüklüğü hesaplanmaktadır Firmanın strateji ve amaçlarına doğrultusunda emtia risk yönetimi politikası oluşturulmaktadır Risk iştahıve risk toleransı hesaplanıp politikada dokümante edilmektedir Riskten korunma araçları, kapsama seviyesi ve periyodu tanımlanmaktadır Stratejiyi hayata geçiren araçlar oluşturulmalıdır Strateji sahibi belirlenmekte ve politikada dokümante edilmektedir Alım satım işlemlerinin yönetilmesi için araçlar oluşturulmaktadır ( Alım satım belgesi gibi) Yetkilendirilmişalım satım personeli belirlenmeli ve karşıtaraf bilgilendirilmektedir Her bir alım satım personeli için alım satım limiti belirlenmelidir Riskten korunma işlemi onay prosedürü, alım satım işleminden ayrı tutulmalıdır Karşıtaraf ile alım satım mutabakatıoluşturulmaktır Alım satım ödemeleri, mahsuplaşmalar, muhasebeleştirme, mutabakat ve kredi hesabının korunması süreçleri detaylandırılmaktadır Muhasebe uygulamalarına karar verilmektedir Eğer gerekiyor ise IAS 39 dokümantasyonu oluşturulmaktadır Görevler ayrılığıilkesi uygulanmaktadır. Performans yönetimi raporlarıyönetim, yönetim kurulu ve finansal raporlama için taslak olarak oluşturulmaktadır Emtia risk yönetimi için sorumlu yönetim belirlenmeli ve politikaya yazılmaktadır Emtia risk yönetişimi güçlendirilmeli ve dokümante edilmelidir Slide 16

17 Önerilen Risk Yönetimi Yapısı Organizasyon Yapısı Etkin risk yönetimi, ön ofis (front office), orta ofis (middle office) ve arka ofis (back office) arasında görevler ayrılığıilkesinin uygulanmasıile gerçekleşebilir. Ön ofis Orta ofis Arka Ofis Alım-satım işleminin gerçekleştirilmesi Limit aşımısırasında doğru aksiyonların alınması Alım satım belgesinin tamamlanması Alım satım pozisyonlarının ve risk tutarlarının takibinin yapılması Bağımsız alım satım limit kontrolü ve risk yönetimi operasyonları Kredi riski tutarlarının izlenmesi ve yönetimi Piyasa fiyatıüzerinden değerleme ve risk hesaplaması Değerleme ve risk hesaplaması yaklaşımları Vadeli eğim eğrisi ve volatilite verisinin doğrulanması Alım satım pozisyonlarıve risk hesaplama raporlaması İzleme, raporlama ve istisna yönetimine uyum Alım satım onayı Kontrat yönetimi Muhasebeleştirme Performans yönetimi ve raporlama IAS 39 şartları Etkinlik testi ve dokümantasyon Slide 17

18 Piyasa ve Enstrümanlar Riskten korunma uygulamasına konu olan alım satım işlemlerine dikkate alınmasıgerekli riskler nelerdir? OTC Karşıtaraf riski Hedge pozisyonu açısından kullanılabilirlik Yatırım bankalarıile çalışma zorlukları Baz riski Organize Vadeli Piyasalar (LME, NYMEX) Likidite Baz riski Vade uyuşmazlığı Sürekli takip Slide 18

19 Piyasa ve Enstrümanlar Emtia swapları Tanım ve Özellikler Tanım Sabit fiyat swaplarıfirmanın belli bir dönem ve hacim için emtia fiyatlarını sabitlemesini sağlar Swap bir finansal işlemdir: Fiziksel teslimat yapılmamaktadır. Böylece, firmanın fiziksel teslimat içeren kontrat yapılır ise, ilgili finansal işlem sayesinde fiyat değişikliklerinden firma etkilenmez. Avantajlar Firma fiyat değişimlerinden (artış/azalış) korunmuşolacaktır. Firma belli bir hacim ve periyot için ilgili ürün için hangi fiyattan satacağınıve alacağınıbilecektir. Riskler Firma her ne kadar fiyat değişimlerinden etkilenilmese de fiyatın kendi lehine değişmesi ile oluşan durumdan kazanç elde edemeyecektir. Gerç ekleşen fiyat Karşıtaraf Fiyat farkınıöder Riskten korunma yok Riskten korunma var Olasıkazanç Olasıkayıp Swap Fiyatı Karşıtaraf Fiyat farkınıalır Piyasa fiyatı Slide 19

20 İletişim Bilgilerimiz Kaan H. Aksel, Kıdemli Müdür Tel: e-posta: Slide 20

21 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Riskten Korunma Muhasebesi ( Hedge Accounting ) 22 Aralık 2009

22 İçerik Özet Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Riskten korunma konulu kalemler ve riskten korunma araçları Riskten Korunma İlişkileri

23 Özet Özet Hedge muhasebesi uygulanabilir ama iyi bilgi birikimi ve dokümentasyon gerekir Kesinlikle geçmişe yönelik uygulanamaz Zararlarısaklama veya ötelemenin bir yolu değil, seçilen riskin ileriye dönük kar veya zarar tüm volatilitesinden korunmaktır Mali tablolarda volatiliteyi engeller eğer risk yönetim politikalarıile uyumlu ve tutarlıuygulanırsa muhasebe hilesi değildir. Etkinlik testi her raporlama dönemi ve hedge işlemi başında yapılmalıdır Türevler hedging enstrümanıbile olsalar her zaman gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler Gerçeğe uygun değer risklerinden korunma muhasebesinde riskinden korunulan kalemin muhasebesi değişmekte ve tutarlar kar zarara yansımakta Nakit akışriskinden korunma muhasebesinde etkin kısım sermaye altında nakit akışıgerçekleşene kadar bekletilmekte ve nakit akışile aynızamanda kar zarara gitmekte Slide 23

24 Özet Özet Hedge muhasebesi uygulanabilir ama iyi bilgi birikimi ve dokümentasyon gerekir Kesinlikle geçmişe yönelik uygulanamaz Zararlarısaklama veya ötelemenin bir yolu değil, seçilen riskin ileriye dönük kar veya zarar tüm volatilitesinden korunmaktır Mali tablolarda volatiliteyi engeller eğer risk yönetim politikalarıile uyumlu ve tutarlı uygulanırsa muhasebe hilesi değildir. Etkinlik testi her raporlama dönemi ve hedge işlemi başında yapılmalıdır Türevler hedging enstrümanıbile olsalar her zaman gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler Gerçeğe uygun değer risklerinden korunma muhasebesinde riskinden korunulan kalemin muhasebesi değişmekte ve tutarlar kar zarara yansımaktadır Nakit akışriskinden korunma muhasebesinde etkin kısım sermaye altında nakit akışı gerçekleşene kadar bekletilmekte ve nakit akışile aynızamanda kar zarara gitmektedir Slide 24

25 Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Şirket in Risk Yönetim Stratejisi ve Politikalarıile uyum Formal Dokumentasyon Zorunluluğu Risk yönetim strateji ve amaçları Hedge in tipi Hedge edilen risk Hedge edilen kalem Hedge enstrümanı Hedge işleminin etkinliğinin testi için kullanılacak yöntem İleriye dönük Geriye dönük Yüksek etkinlik beklentisi & Etkinliğin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi Slide 25

26 Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Etkinlik Testi Hedge işleminin ileriye dönük ve geçmişe yönelik olarak yüksek etkinliği var İleriye dönük test İşlemin başlangıcında X Her raporlama tarihinde X VE Geçmişe yönelik test X Slide 26

27 Riskten Korunma Muhasebesi için gerekli koşullar Etkinlik testleri için kullanılabilecek yöntemlere örnekler Kritik şartların aynıolması Nominal tutarlar Finansal riskten korunma konusu kalem (Hedged item) Finansal riskten korunma aracı (Hedging instrument) Para birimi USD USD Vadeler Dolar offset metodu Finansal riskten korunma konusu kalemin makul değer değişimi Finansal riskten korunma aracının makul değer değişimi y = -0.95x Regresyon analizi Fairvaluechangeonhedgeditem Fair value change on hedging instrument Slide 27

28 Riskten korunma konulu kalemler ve riskten korunma araçları Finansal riskten korunma konusu kalemler Olabilir Tek bir işlem veya bakiye FX riski Vadeye Kadar Elde Tutulacak Varlıklar Faiz ve diğer riskler Olamaz Kendi hisse değeri Benzer işlem veya bakiyeler Türev finansal araçlar Bir işlem veya bakiyenin belirli bir kısmı Riskin bir kısmı Net pozisyon Finansal araçlar Slide 28 Finansal olmayan araçlar

29 Riskten korunma konulu kalemler ve riskten korunma araçları Finansal riskten korunma araçları Olabilir: Saklıtürev araçlar dahil tüm türev enstrümanlar Sadece FX riski için türev olmayan işlem ve bakiyeler Türev araçların belirli bir yüzdesi Olamaz: Net yazılmışopsiyonlar FX riski hariç diğer riskler için türev olmayan araçlar Türev araçların bir kısmı x x x Slide 29

30 Riskten Korunma İlişkileri 3 Tür Hedge İlişkisi Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Nakit akış Riskinden Korunma Net Yatırım Riskinden Korunma English / French Dictionary Slide 30

31 Riskten Korunma İlişkileri 3 Tür Hedge İlişkisi Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Gerçeğe uygun değer değişimlerinin etkilerine maruz kalmak Belirli bir risk ile ilişkilendirilebilir olmak Kayıtlıvarlıklar, borçlar ve muhasebeleştirilmemişkesin taahhütler Sabit faizli finansal varlıklar/borçlar Yabancıpara varlıklar/borçlar Emtea (gerçeğe uygun değer değişim riskini haiz) Hisse senetleri (yatırım olarak) Kesin taahhütler Slide 31

32 Riskten Korunma İlişkileri Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Yabancıpara uzun vadeli kredi Kar/Zarar Yabancıpara ile yapılmış operasyonel kiralama sözleşmesinden alacaklar Kar/Zarar Etkin olmayan kısım Slide 32

33 Riskten Korunma İlişkileri Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Örnek US$ Kira Alacakları(kesin taahhütler 36 Ay XYZ A.Ş. Bank US$ Banka kredisi 3 yıl vadeli (kademeli olarak geri ödemeli) XYZ A.Ş. 3 yıl vadeli 90 milyon US$ kredi almışve bu tutarla bir araç filosu satın almıştır. Kur riskinden korunmak amacıile Şirket filo kiralama sözleşmelerini US$ olarak yapmışve bu çerçevede filo kiralama 36 ay süresince 90 milyon US$ kira alacağınısözleşme ile garanti altına almıştır. Kredi geri ödemesi aylık kira alacaklarıile uyumlu olarak düzenlenmiştir. Slide 33

34 Riskten Korunma İlişkileri 3 Tür Hedge İlişkisi Nakit akış Riskinden Korunma Nakit akışlarında dalgalanmalara maruz kalmak Belirli bir risk ile ilişkilendirilebilir olmak Kayıtlıvarlıklar, borçlar ve gerçekleşme olasılığıyüksek tahmini işlemler Değişken faizli finansal varlıklar/yükümlülükler Gerçekleşme olasılığıyüksek tahmini işlemler Yabancıpara riskine sahip muhasebeleştirilmemişkesin taahhütler Slide 34

35 Riskten Korunma İlişkileri Nakit akış Riskinden Korunma Muhasebesi Riskten korunma aracının gerçeğe uygun değer değişimleri (riskten korunma muhasebesine konu olan risk ile ilişkili olarak) Etkin kısım Etkin olmayan kısım Sermaye Kar / zarar EBITDA!!! Slide 35

36 Riskten Korunma İlişkileri 3 Tür Hedge İlişkisi Net Yatırım Riskinden Korunma English / French Dictionary Yabancıoperasyonların çevirim riskinden korunma Yabancıoperasyondaki net yatırım tutarı içinde sayılabilecek sermaye benzeri tutarlarda dahildir Nakit akışriskinden korunma ile benzer muhasebe kayıtları Geri dönüşüm yabancıoperasyonun çevirim farklarının geri dönüşümüne bağlı Slide 36

37 Riskten Korunma İlişkileri Hedge ilişkisini sona erdirme Hedging enstrümanı satılır, itfa eder veya vadesi gelirse Hedge muhasebesi için gerekli şartlar karşılanamazsa (dokümentasyon, etkinlik testi ) Hedge ilişkisi yeniden tanımlanır veya sona erdirilirse (yönetim kararı) Sona erdirme işlemleri ileriye dönük olarak işlem görürler (geçmişte bir hata yapılmadıysa) Slide 37

38 Riskten Korunma İlişkileri Özet Hedge muhasebesi uygulanabilir ama iyi bilgi birikimi ve dokümentasyon gerekir Kesinlikle geçmişe yönelik uygulanamaz Zararlarısaklama veya ötelemenin bir yolu değil, seçilen riskin ileriye dönük kar veya zarar tüm volatilitesinden korunmaktır Kar zarar da gereksiz volatilite oluşmasınıengeller eğer risk yönetim politikalarıile uyumlu ve tutarlıuygulanırsa muhasebe hilesi değildir. Etkinlik testi her raporlama dönemi ve hedge işlemi başında yapılmalıdır Türevler hedging enstrümanıbile olsalar her zaman gerçeğe uygun değerleri ile değerlenirler Gerçeğe uygun değer risklerinden korunma muhasebesinde riskinden korunulan kalemin muhasebesi değişmekte ve tutarlar kar zarara yansımakta Nakit akışriskinden korunma muhasebesinde etkin kısım sermaye altında nakit akışı gerçekleşene kadar bekletilmekte ve nakit akışile aynızamanda kar zarara gitmekte Slide 38

39 İletişim Bilgilerimiz Mehmet Yetgin, Kıdemli Müdür Tel: e-posta: Slide 39

40 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Risk Yönetim Teknikleri ve Vergilendirme Vergi Uygulamaları 22 Aralık 2009

41 İçerik Yasal çerçeve ve Vergi Mevzuatı Genel bakış Vergi mevzuatındaki dikkat edilmesi gereken hususlar

42 Yasal çerçeve ve vergi mevzuatı genel çerçeve Yasal çerçeve İlgili mevzuatlar: SPK, Bankacılık, kambiyo mevzuatı, Kambiyo mevzuatındaki sınırlandırmalar geçerli mi (sadece kıymetli maden veya döviz banka ile yapılmalı) Vadeli işlem ve opsiyon dahil her türlü türev alım satımıspk tarafından yetkilendirilmişaracı kurum tarafından yapılır Slide 42

43 Yasal çerçeve ve vergi mevzuatı genel çerçeve Vergi Mevzuatı Vergi mevzuatında yerel kurallar net değil ve yeterli açıklık yok gri alanlar fazla Amerika ve İngiltere hariç diğer ülkelerde de benzer durumlar söz konusu Otoritelerin yaklaşımıbelirsiz ve gri alanlarda net bir görüşleri mevcut değil Geçtiğimiz senelerde bu konuda bazı adımlar atıldıama halen yetersiz (geçici 67 ve taslak tebliği) Slide 43

44 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Kurumlar vergisi açısından ekonomik gerçeklik Ticari faaliyetin sürdürülmesi ile alakalımı? Riskten korunmaya konu olan emtia şirketin ana faaliyetleri ile alakalı mı? Riske maruz olan tutar ile riskten korunma sağlanan tutar birbiri ile eşleşiyor mu? Bu sorulara evet ise kurumlar vergisi açısından gelir / gider olarak dikkate alınabilir Slide 44

45 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Diğer vergi konuları Değerleme Net bir düzenleme şu an mevcut değil Eskiden verilen muktezalara göre kanunen kabul edilmeyen gider veya indirilecek gider olarak dikkate alınmasıöneriliyor Taslak tebliğde bu doğrultuda görüş vermişdurumda Slide 45

46 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Diğer vergi konuları Tevkifat Tevkifat olacak mı? Hangi şartlarda olur karşıtarafın niteliği (yurtdışıveya yurt içi banka, benzeri finans kuruluşu, finansal olmayan kuruluş) Aracılık var mı? Aracılıktan ne anlaşılmalı Slide 46

47 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Diğer vergi konuları KDV, BSMV KDV? ( hizmet var mı, odenen bedel bir hizmet midir. Mal teslimimidir. Hangi durumlarda olabilir) BSMV Karşıtaraf yurtiçi banka ise %5 BSMV olabilir- yansıtma? Nakdi uzlaşma vs fiziksel teslim Slide 47

48 Vergi mevzuatında dikkat edilmesi gereken hususlar Diğer vergi konuları Damga vergisi? Temel prensip bütün yazılıve imzalısözleşmeler 0.75% damga vergisine tabi bazıistisnalar mevcut örneğin bankalar arasında/ bankaların aracı oldugu, bankaların taraf oldugu türev sözleşmeler Slide 48

49 İletişim Bilgilerimiz BarışYalçın, Müdür Tel: e-posta: Slide 49

50 Sorularınız? All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US).

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

Mali İşler Birimi Etkinliği ve Vergi Yönetimi 21 Aralık 2006

Mali İşler Birimi Etkinliği ve Vergi Yönetimi 21 Aralık 2006 21 Aralık 2006 Mali İşler Birimi Etkinliği Mali İşler Çerçevesi İşBirimleri Finans Finance Arayüz Yönetimi Ticaret / Risk Yönetimi Mutabakatlar Onaylama Özetleme Dağıtım Standardizasyon Üst Yönetim/Müdürler

Detaylı

Dünya ile AynıMuhasebe Dilinde Konuşmaya Hazır mısınız?

Dünya ile AynıMuhasebe Dilinde Konuşmaya Hazır mısınız? VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Dünya ile AynıMuhasebe Dilinde Konuşmaya Hazır mısınız? 22 Aralık 2009 Ajanda Türkiye deki Finansal Raporlama Standartları Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kobiler İçin

Detaylı

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 21. yy risk yönetimi yüzyılıdır. Ulrich Beck Ateşan Aybars (CTA) Neden Risk Yönetimi Başarılı bir şirket aynı zamanda risklerini de iyi yönetebilen bir şirkettir. Bu kapsamda; Firmanızın

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Etkin Đç Kontrollerin Faydaları. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Etkin Đç Kontrollerin Faydaları Tumin Gültekin, Ortak Fikret Sebilcioğlu, Direktör Denetim Hizmetleri 20 Kasım 2007 *connectedthinking PwC Etkin Đç Kontrollerin

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Grup içi hizmetler Transfer Fiyatlandırması*

Grup içi hizmetler Transfer Fiyatlandırması* Grup içi hizmetler Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / 30 / Canan Aladağ *connectedthinking PwC Đçerik Giriş Grup içi hizmetler faydaları Grup içi hizmetler tanımı ve kapsamı Grup içi hizmetlerin fiilen

Detaylı

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor 217-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.3.217 31.12.216

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler*

Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Transfer Fiyatlaması Rejimi Uyarılar & Öneriler* Zeki GündG ndüz,ymm, Ortak, Vergi Hizmetleri Canan Aladağ,, Müdür, M Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC

Detaylı

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC

VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007. PwC VI. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Sigortacılık Sektöründe Vergi Ve Finansal Raporlama Gündemi 12 Aralık 2007 PwC Ajanda (1) Sigortacılık Kanunu çerçevesinde getirilen düzenlemelerin vergi etkileri (2)

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması*

Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması* Açık kalan noktalar, TTK, SPK, TCK, FIN 48, Maliye Bakanlığı na ve Şirketlere Önerilerimiz Transfer Fiyatlandırması* Swissotel / / Zeki Gündüz *connectedthinking PwC Đçerik Karşılıklı anlaşma prosedürleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar*

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu 2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Beyanname Kurumlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Serbest Bölgeler Konusundaki Son Gelişmeler ve Değişiklikler Yüksel Toparlak Ortak, YMM, Vergi Hizmetleri PwC Konular Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılan değişiklikler ve

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28337 OPSİYONLARDAN KAYNAKLANAN PİYASA RİSKİ İÇİN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri

Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Transfer Fiyatlaması Konusundaki Son Gelişmeler ve Güncel Vergi İncelemeleri Zeki Gündüz Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri PwC Transfer Fiyatlamasında Gelişmeler 1.Rapor

Detaylı

UFRS 16 Kiralama İşlemleri

UFRS 16 Kiralama İşlemleri UFRS 16 Kiralama İşlemleri Daha şeffaf bir finansal durum tablosu 2016 kpmg.com/ifrs Kiralamaların daha şeffaf muhasebeleşmesi 13 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan ve 2019 yılından itibaren yürürlükte olacak

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ALIM SATIM. BİRİNCİ BÖLÜM Alım Satım Amacı. 1. Pozisyonların/portföylerin alım satım amacıyla tutulduklarının kabul edilebilmesi

ALIM SATIM. BİRİNCİ BÖLÜM Alım Satım Amacı. 1. Pozisyonların/portföylerin alım satım amacıyla tutulduklarının kabul edilebilmesi ALIM SATIM EK 3 BİRİNCİ BÖLÜM Alım Satım Amacı için; 1. Pozisyonların/portföylerin alım satım amacıyla tutulduklarının kabul edilebilmesi a) Pozisyon/araç veya portföylere ilişkin üst yönetim tarafından

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi. 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL

Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi. 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL Portföy Yönetimi: Risklerin Ölçümlenmesi ve Yönetilmesi 18 Mart 2009 MÖVENPİCK HOTEL / İSTANBUL İÇERİK Riske Nereden Bakıyoruz? Portföy Yönetim Şirketi Banka Portföy Yönetim Şirketleri İçin Risk Yönetim

Detaylı

TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı

TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı TÜSİAD Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Teşvik Stratejisi Faruk Sabuncu, MA, YMM Ortak, Vergi Hizmetleri 22 Mayıs 2008, İstanbul P w C İçerik Giriş

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ

İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ İŞLETMELERDE VERGİ YÖNETİMİ İşletmelerde vergi yönetimi; muhasebe ve kayıtlarını inceleyen, bunların doğruluk ve düzenliliğini araştıran, yapılmış olan hata ve hileleri ortaya çıkaran işlemlerle birlikte,

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları*

Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergi Cennetlerine Yapılan Ödemeler Yurt Dışı Şube ve İştirak Kazançları* Bilgütay Yaşar, ar, YMM, Ortak Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri *connectedthinking PwC Ajanda

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gümrük İncelemeleri: Güncel İnceleme Konuları, İnceleme Süreci Hakkında Uyarılar ve Öneriler 22 Aralık 2009

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gümrük İncelemeleri: Güncel İnceleme Konuları, İnceleme Süreci Hakkında Uyarılar ve Öneriler 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gümrük İncelemeleri: Güncel İnceleme Konuları, İnceleme Süreci Hakkında Uyarılar ve Öneriler 22 Aralık 2009 Güncel Gümrük İncelemeleri Hakkında Bilgiler Güncel Gümrük İnceleme

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017 31.12.2016 Finansal

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Raporu Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main Deutsche Bank Aktiengesellschaft tarafından hazırlanan, 1 Ocak 2010 da başlayıp 31 Aralık 2010 da sona eren faaliyet yılına

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Ara Hesap Dönemine Ait Özet

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009

Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009 Gündem 2009 da Neler Oldu? Bir bakışta 2009 Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde Değerlendirilmesi 22 Aralık 2009 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Grup şirketlerine yapılan hizmet ödemeleri için know-how iddiası 22 Aralık 2009

Grup şirketlerine yapılan hizmet ödemeleri için know-how iddiası 22 Aralık 2009 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Grup şirketlerine yapılan hizmet ödemeleri için know-how iddiası 22 Aralık 2009 Ajanda Know-how/Hizmet nedir Grup şirketlere hizmet ödemelerinde fayda testi Hizmetin ücretinin

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı