RİSK YÖNETİMİ -GENEL BAKIŞ- -KLİNİK RİSK-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSK YÖNETİMİ -GENEL BAKIŞ- -KLİNİK RİSK-"

Transkript

1 RİSK YÖNETİMİ -GENEL BAKIŞ- -KLİNİK RİSK- Prof. Dr. Haydar SUR Mart 2006

2 GENEL YAKLAŞIM

3 Çalışma hayatı risklerle doludur Risk ve kazanç elele gider Proaktif risk yönetimi yaklaşımının büyük bir kazanç potansiyeli vardır Örgütler risk yönetimini benimsemede yavaş davranmaktadır

4 Risk yönetimi mantığı Kontrol Her projenin riski vardır ve bazı riskler de gerçekleşecektir Risk yönetimi geleceğe yapılan bir yatırım olmaktadır Potansiyel bir problemi önlemek genellikle ortaya çıkmış bir problemi çözmeye çalışmaktan ucuzdur Hep çıkmış problemleri çözmeye odaklanırsanız, problemler sizden önde gider ve siz problemleri izleyen olarak kalırsınız Riskleri bilmek ve gerekli olanların üzerine eğilmek en iyisidir Gerçekleşmiş risklerden ders almasını bilmelidir

5 Riskin birçok yüzü vardır Kullanıcılar hakkında tam bir bilgi sahibi değiliz İhtiyaçlar gittikçe değişmektedir Sürekli yeniden planlama ve yeniden zamanlama yapılmalıdır Maliyetler artmakta, gecikmeler olmaktadır Risk faktörü: riski etkileyen şey (artıran azaltan ortaya çıkaran) Risk olgusu: riskin gerçekleşmesi Risk Reaksiyonu: riske verilen reaksiyon Risk etkileri: riskin oluşturduğu etkiler

6 Risk yönetimi fırsat yönetimi

7 Hiçbir şey kesin değil : Riskin iki alanı var: Etki: Bir zarar oluşuyor ( insanlarda, makinelerde, binalarda, sistemde vb. ) Belirsizlik: : Kaybın oluşup oluşmayacağı önceden tam bilinemiyor

8

9

10 Risk Analizi Analiz ile iki şey yaparız: riski anlar ve bir yer biçeriz (kantitatif ve kalitatif analiz) riski önem sırasına koyarız

11 SAĞLIK HİZMETLERİ YAKLAŞIMI

12 Risk Yönetimi Teşhis ve Tedavi hizmetlerini verirken yaptığımız tıbbi uygulamaların tümü ( bilgi, teknoloji vb.) olası olumsuzlukları da beraberinde getirir. Olası olumsuz etkilere riskler denir. Bunları göze alarak tıbbi hizmetin yürütülmesine de risk alma veya risk yönetimi denir.

13 Ameliyat yapmakla komplikasyon oluşması Sağlık çalışanı olmakla hepatit-tbc olma Hastaneye yatmakla hastane enfeksiyonu Koter kullanmakla yanık

14 Risk analizinde önemli olan nokta, alınan riskin ne olduğunun bilinmesidir. Günlük Tıbbi Uygulamamızda sürekli risk yönetimini uygularız çünkü direkt insana yönelik hizmet vermekteyiz. Henüz olumsuzlukların görülmemesi, olumsuzlukların olmayacağı anlamına gelmez. Olası riskler bütün açıklığı ile sağlık çalışanlarına anlatılmalı ve risk yönetimi çalıştırılmalıdır.

15 Risk değerlendirmesi proaktif olarak; Önceden risk değerlendirmesi, eğitim, denetim yapılması ile gerçekleştirilebilir. Risk değerlendirmesi, zarara sebebiyet verebilecek aktivite veya olayların önceden tesbit edilmesi ve olası risklerin gözden geçirilmesine imkan verir.

16 Proaktif değerlendirme Hastalara yararlı olma zarar vermeme özen gösterme

17 Hasta kayıtlarının saklanması Hasta dosyaları Protokol defterleri Ameliyat defterleri

18 Hasta sırrı Mahremiyet Özel hayat

19 Aydınlatma Aydınlatılmış Onam

20 Sağlık mevzuatı bilinmeli,öğrenilmeli

21 Eğitim programı Oryantasyon eğitimi

22 Anket yapılması Önleyici faaliyet başlatılması Belirlenen risk parametrelerinin belirli periotla geri dönüşümünün sağlanması

23 Risk Değerlendirme Sırası Tüm görevleri belirle ve analiz et Mevcut veya muhtemel tehlikeleri belirle Bu tehlikelere maruz kalabilecekleri belirle Bu tehlikelerden kaynaklanan yaralanma veya kayıp riskini analiz et Riskin uygun şekilde kontrol edilip edilmediğini değerlendir.(gözlemle ve Gözden Geçir)

24 Tüm çalışanların görev, yetki, sorumlulukları belirlenmeli. Tüm çalışanların bilmesi sağlanmalı.

25 Mevcut veya muhtemel tehlikeler Yataktan-Sedyeden düşme Koter yanığı Cerrahi alan infeksiyonu İlaç hataları Tıbbi kayıtların okunabilirliği

26 Mevcut veya muhtemel tehlikeler Dosyaların tamamlanmaması Malzemenin 0 stoklu olma sıklığı Morbidite Aletle yaralanma ve materyal sıçraması Hasta şikayeti Doz aşımı dozimetre kullanan personel sayısı

27 Risk Altındaki İnsanların Belirlenmesi Yatan Hastalar Ayaktan Hastalar Ziyaretçiler Refakatçiler Hasta yakınları Sağlık çalışanları İdareciler Üst Yönetim

28 Risk Değerlendirme Teknikleri Kalitatif Teknikler Riski ; Yüksek, Orta veya Küçük gibi tanımlayıcı terimlerle tanımlama Sayısal Teknikler Riski sayısal hale getirmek ve bunu; ekipmanın hata sayısı, insan hatası vb. sayısal tanımlara bağlı olarak hesaplamak

29 Riskin Hesaplanması İHTİMAL aşağıdaki gibi belirlenir: Büyük ihtimal her zaman olabilir Orta İhtimal bazen olabilir Az ihtimal olabilir, ama çok ender Çok Az ihtimal olabilir,, ama büyük ihtimalle hiç olmayacak

30 Riskin Hesaplanması AĞIRLIK aşağıdaki gibi belirlenir: Felaket ölüm veya sürekli işgöremezlik veya ciddi hastalık veya ciddi hasar Ciddi Yaralanma veya Uzun Erimli Hastalıklar, fonksiyon dışı kalma( geçici süre ) Tıbbi bakım & iki günden fazla işe gelememe (Küçük İlkyardım uygulaması), kısa süreli fonksiyon dışı kalma

31 Riskin Sayısallaştırılması Ağırlık indeksi (A): 1 Düşük 2 Orta 3 Yüksek İhtimal indeksi (O): 1 Düşük 2 Orta 3 Yüksek

32 Riskin Sayısallaştırılması Vak a nın olma ihtimali Vak a nın ağırlığı ile çarpılır: İHTİMAL X AĞIRLIK = RİSK

33 Riskin Sayısallaştırılması A x İ Ağırlık (1) Ağırlık (2) Ağırlık (3) İhtimal (1) 1x1 (1) 2x1 (2) 3x1 (3) İhtimal (2) 1x2 (2) 2x2 (4) 3x2 (6) İhtimal (3) 1x3 (3) 2x3 (6) 3x3 (9)

34 Riskin Sayısal Hesaplanması Riskin in sayısal olarak belirlenmesi Düşük (2 veya daha az) Orta (3 6 dan az) Yüksek (6 veya daha fazla)

35 1.Bertaraf Etmek Risk Kontrolünde Öncelik Sırası Yapılan işi,görevi ya da aktiviteyi yapmamak ya da kullanılan maddeleri, ekipmanları kullanmamak 2.Değiştirmek İkame etmek/modernleştirmek 3.Azaltmak Kişileri/Kullanım Sayısını/Kullanılan Miktarı 4.Kontrol Etmek Engel koymak/çalışabilme İzni/Emniyetli Çalışma Teknikleri/ 5.Kişisel Koruyucular (en son önlem)

36 Sağlık hizmetlerinde risk analizi; ekip çalış ışması ile, sürekli gözlemleyerek, bu gözlemler sonucu düzeltmeler yaparak ve sonuç alınıncaya ncaya kadar, ısrarla uygulanmalıdır.

37 Klinik Yönetişim Modeli Klinik Risk Yönetimi İletişim ve Eğitim Şeffaflık ve Sorumluluk Klinik Etkililik Müşteri Katılımı

38 KLİNİK RİSK YÖNETİMİ Uygulamanın klinik açıdan bir riski var mıdır? Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği gereksinimleri yeterince gözetilmiş midir? Bu uygulamadan doğabilecek ters etkileri ele alan bir risk yönetimi stratejimiz var mıdır?

39 KLİNİK ETKİLİLİK Prosedür başka bir yerde uygulanmış mı? Prosedür hasta bakımına ne gibi bir iyileşme getiriyor? Prosedürün umulan sonuçları nelerdir? Yeni uygulama eskinin yerini tam doldurabiliyor mu? Prosedür nasıl izlenecek?? (include events monitored, process, timeframes)

40 KLİNİK ETKİLİLİK Kanıta Dayalı Tıp Manüelinin geliştirilmesi Klinik politikaların ortaya konulması Güvenilirlik çalışması (hem iç hem de dış değerlendiricilerce)

41 ÖRGÜN VE HİZMETİÇİ EĞİTİM Uygulamayı yapacak kişinin bu işlemi yapması profesyonel olarak meslek dahiline alınmış mı? Uygulamayı hastanedeki aynı meslekten herkes yapacak mı, yoksa bir-iki kişi seçilmiş mi? Uygulanacak işlemler için eğitim ihtiyacı var mı (bilgi, beceri ve motivasyon olarak)

42 ÖRGÜN VE HİZMETİÇİ EĞİTİM Beceri geliştirme programları Sertifika/ruhsat/diploma vb. ile ayrıcalıklı hale gelinmesi Mesleki denetim / akran gözetimi Sürekli mesleki gelişim?

43 HASTALARIN KATILIMI Hastalar uygulanacak işlemler ve riskler için ne şekilde bilgilendirilecek ve eğitilecek?

44 HASTALARIN KATILIMI Bilgilendirilmiş rıza (onam)? Hasta eğitimi materyalleri

45 Teşekkür.

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Çaycuma Đ.Đ.B.F. Öğretim Üyesi Gökmen SARIKAYA Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış Barış Bağcı, CISA Günümüzde bireysel ya da kurumsal ekonomik her türlü gelişme internet ve bilgi teknolojileri sistemlerine daha da fazla bağlı hale gelmektedir.

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi Temmuz 2008 ISBN 978-9944-60-309-6 1. Baskı, 1000 Temmuz 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/7 Çevre

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI MAYIS 2012 BURSA

RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI MAYIS 2012 BURSA RİSK YÖNETİMİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLARI TOPLANTISI MAYIS 2012 BURSA Risk ve Risk Yönetimi Kavramı Risk; gelecekte karşılaşabilecek olan ve amaçların gerçekleştirilmesini

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK ARAŞTIRMASI Sunan: Prof. Dr. Haydar SUR Araştırma Ekibi: Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat Dinçer ÇEKİN Ar. Gör. Egemen CEVAHİR Ar. Gör. Emre İŞÇİ Araştırmanın

Detaylı

Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO

Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO RİSK YÖNETİMİ Cemal KOZACI, Kim.B.S.,İSG M.S. MIFPO YENİ İSG YAKLAŞIMI AB, İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi 89/391/EEC ile Sorumluluğu büyük ölçüde işverene vererek; RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞANLARIN

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu (EFAD)ve Avrupa da Diyetisyen Eğitimi ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları S.no DERSİN ADI SÜRESİ İÇERİK ÖĞRENME ÇIKTILARI 1 Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA 2 Gün o Hastanelere Kök Neden Analizi (KNA) Klinik Kalite/Kalite iyileştirme prensipleri Sağlıkta KNA teorileri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı