içindekiler Anılar & Nostalji Memories & Nostalgia 6-11 Tarihten Günümüze Kandıra... Kandıra From History To Today

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler 35-37 Anılar & Nostalji Memories & Nostalgia 6-11 Tarihten Günümüze Kandıra... Kandıra From History To Today"

Transkript

1 İmtiyaz Sahibi / Publisher Abdülselam AĞDAĞ - Serap Bihter GÜR Genel Müdür / Director General Abdülselam AĞDAĞ Genel Koordinatör / General Coordinator Bihter GÜR Halkla İlişkiler & Reklam Genel Koordinatörü Public Relations & Advertising Coordinator Didem AYAZ - Serap AFFAK Metin Yazarı / Continuity Writer Ali AKTAŞ Editör / Editor Emine KİTİŞ Görsel Yayın Yönetmeni / Visiual Media Director Abdülselam AĞDAĞ Grafik Tasarım / Graphic Design Özer ÖZTÜRK Reklam Tasarım / Advertisement Design Serap AFFAK Hukuk Danışmanı / Legal Advisor Rahşan ŞAHİN KARABIYIK Çeviri / Translation Melpa Çeviri Hizmetleri Fotoğraflar & Kaynaklar / Photographs & Sources Kandıra Belediyesi Arşivi / Archive of Kandıra Municipality /Abdülselam AĞDAĞ / İhsan KORKUT / Ali AKTAŞ / Abdülselam AĞDAĞ Yapım / İProduction İmge Basın Yayın Reklam Tanıtım Organizasyon Basım Yayıncılık 1534 Ada C:3 Blok Daire:2 Adapazarı/ Sakarya Telefon: GSM Baskı Yeri / Place of Printing Kateks Matbaacılık / İMGE AJANS Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir. IMGE AJANS makes a commitment to comply with Professional Principles of Press. Bu Kitap Kandıra Belediyesi nin Kültür Tanıtım Hizmetidir. It is Cultural Representation Service of the municipality of Kaynarca Bir Kez Yayınlanır. It is published for once Tarihten Günümüze Kandıra... Kandıra From History To Today Tarihi Yapılar Historical Structures Kandıra nın Coğrafi Yapısı Geographical Structure Of Kandıra Eğtim Education Kandıra Ekonomisi Economy Of Kandıra Sosyal Hayat Social Life içindekiler Anılar & Nostalji Memories & Nostalgia Kültürel Yaşam Cultural Life Yöresel Lezzetler Regional Tastes Turizm Tourism Ne & Nasıl? What & How

2 Saklı Cennet Kandıra... Yeşil ve mavinin birleştiği bir rüyadır Kandıra. Karadeniz in hırçın dalgalarının yanı başında kurulmuş sakin bir düş bahçesi gibidir. Geçmişten günümüze tarihiyle zamana meydan okuyan Kandıra, sahip olduğu eşsiz güzellikleriyle kendisini onu görmek isteyen gözlere, onu hissetmek isteyen yüreklere saklamıştır. Çam ormanlarının yeşili ve kokusu ona ruhunu vermiş, dingin ve sabırlı olmayı bilmiştir Kandıra. Karadeniz in tuz kokusu ona canını vermiş, coşkun bir sevda olmuştur Kandıra. Sahilleriyle, gözlerden uzak saklı koylarıyla hep keşfedilmeyi beklemiştir Kandıra. Kandıra mızın değerlerini saymak istesek nereden başlanır ki? Pembe Kayalıkları mı önce anmak gerek yoksa yemyeşil ormanlarını mı, Taş Havuz u mu yoksa Akçakoca Anıt Mezarını mı? Belki de önce nefis tatlarından başlamak gere- kiyordur Kandıra mızın; hele ki yoğurdunun adını anmadan geçmek mümkün mü? Dartısıyla höşmelisiyle Kandıra bilir damak tadının en hasını. Ya insanımız? Kandıra yı bu kadar güzel yapan birbirleriyle sımsıcak bir bağ içinde yaşayan, saygılı, sakin ve alçak gönüllü insanımız değil mi aslında? Bir arada yaşamanın en güzel örneğini veren Kandıra nın değerli halkına minnetimizi tekrarlamak için en iyi fırsat bu yazı belki de. Kandıra kitabını değerli halkımıza sunmaktan ve bu hizmetin bizim dönemimizde gerçekleşmesinden büyük bir gurur duyuyoruz. Size Kandıra Belediye Başkanı olarak bana bu onuru yaşama fırsatı verdiğiniz için en derin teşekkürlerimi sunarım. Hidden Paradise Kandıra... Kandıra is a dream where green meets blue. It is like a quiet dream garden next to the wild waves of the Black Sea. Kandıra, which challenges time with its history up to day, has preserved itself for the eyes that want to see its unique beauties and for the hearts that want to feel it. Kandıra has its soul based on the green color and smell of pinewoods and has always been calm and patient. Kandıra has its life based on the salty smell of the Black Sea and has been an emotional love. It has always waited to be discovered with its beaches and far, hidden bays. Where shall we start to count the values of Kandıra? Shall we start with the Pink Rocks, green forests, Stone Pool or Akcakoca Mauseloum? Maybe we should start with the delicious tastes of our Kandıra; especially its yoghurt is one of the tastes that cannot be forgotten. With its pie (dartı) and höşmeli, Kandıra has the best tastes ever. What about our people? Isn t it our respectful, calm and humble people who live in a warm bond with each other that make Kandıra so beautiful? This article is probably the best opportunity to repeat our gratefulness to the valuable people of Kandıra who give the best example of living together. We are proud to provide the book of Kandıra to our valuable people and to see that his service is given in our age. I would like to thank you for giving me the opportunity to take this pride as the Mayor of Kandıra. Kandıra / Pembe Kayalıklar Cengiz KAN K a n d ı r a B e l e d i y e B a ş k a n ı K A N D I R A B E L E D İ Y E S İ 5

3 Tarih / Since Tarih / Since Tarihten Önemli İsimler Important Names From History Kandıra Adı Nereden Geliyor? Where does the name Kandıra come from? Tarih Öncesinden Osmanlı ya Kandıra Kandıra from the pre-history till the Ottoman period Kandıra Selçuklular zamanında önemli bir merkezdi. Halk tarafından anlatılan menkıbeye göre Selçuklular zamanında Kandıra nın fethi sırasında burada yapılan kanlı savaşlarda dere insan kanı ile kırmızıya boyanmış ve bundan dolayı bu adı almıştır. Kandıra ve çevresindeki eski muhtarların mühürleri incelendiğinde Kandıra adının hep Kandere şeklinde olduğu görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere Kanlıdere zamanla Kandere ardından da Kandıra şekline dönüşmüştür. Kandıra adının buradan geldiği bilinmektedir. Kandıra was an important center at the time of Seljukians. According to the legend told by its people, the river took the name from the red color of blood as a result of the bloody battles made here during the conquest of Kandıra at the time of Seljukians. When we analyze the seals of old headmen of Kandıra and its surroundings, it is seen that the name Kandıra has always been Kandere (river of blood). As understood here, Kanlıdere (bloody river) has converted to Kandere and then to Kandıra. It is known that the name Kandıra is based on this story. Anadolu nun her köşesinde olduğu gibi Kandıra da da efsaneler ağızdan ağza dolaşır. Bu efsanelerin kimisinde Sitler, Astlar ve Amazonların MÖ 3000 li yıllarda Kandıra da yaşadıkları söylenmektedir. MÖ 7. yüzyılda Ege göç kavimleri ile gelen Mis ler Bebrikler ve Megaralı larında da Kandıra ya yerleştiği söylenmektedir. Kandıra ya bağlı Kerpe, Bitinya Krallığı nın ardından Roma, Bizans ve Ceneviz gemilerinin de uğrağı haline gelmiştir. Legends are rumored in Kandıra just like in every part of Anatolia. In some of these legends, it is said that Sits, Asts and Amazons lived in Kandıra in 3000s BC. It is also said that Mis s, Bebriks and Megaralı s settled in Kandıra with the Aegean immigrations in the 7th century BC. Kerpe, under the governorship of Kandıra, became the place frequented by Roman, Byzantine and Genoese ships after the Bithynian Kingdom. 6 7

4 Tarih / Since Tarih / Since Osmanlı Dönemi nde Kandıra Kandıra at the Ottoman Period Milli Mücadele Yıllarında Kandıra Kandıra in the years of War of Independence Kandıra ile Osmanlı nın yolunun Orhan Bey döneminde kesiştiği bilinmektedir. Orhan Bey, Karadeniz e doğru olan yerlerin fethiyle Konuralp i, İzmit tarafının fethi ile de Akçakoca yı görevlendirmiştir de İzmit bölgesi ile görevlendirilen Akçakoca İzmit yakınlarına kadar ileri hareketini sürdürerek Sapanca Gölü kıyılarında bulunan küçük kaleleri ve daha sonra da Kandıra yı fethetmiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde İstanbul un ihtiyaçlarından odunkömürü, tomruk ve tahtanın bir kısmının da Kerpe den nakliye edildiği söylenmektedir. Kandıra, 1868 senesine kadar Üsküdar a bağlı bir nahiye iken bu tarihte kaza (ilçe) olunca bağımsız İzmit Sancağı na bağlanır. It is known that Kandıra and the Ottoman came across at the period of Orhan Bey. Orhan Bey assigned Konuralp for the conquest of places toward the Black Sea and Akcakoca for the conquest of Izmit. Akcakoca, assigned for the region of Izmit in 1320, moved forward till the vicinity of Izmit and conquered the small castles at the sides of Sapanca Lake and then conquered Kandıra. It is also said that a part of the needs of charcoal, log and wood of Istanbul was transported from Kerpe at the Ottoman period. While Kandıra was a district under the governorship of Uskudar till 1868, it became a town (city) in this year and went under the governorship of Izmit Sanjak. Kandıra; İstanbul, İzmit ve Karadeniz e yakınlığı sebebiyle İstiklal Savaşımız sırasında oldukça yoğun faaliyetlerin meydana geldiği bir yer olmuştur de İngilizlerin, 1920 li yıllarda Yunanlıların işgaline uğrayan Kandıra halkı ve köyleri başlangıçtan itibaren Kuva-i Milliye yi ve Mustafa Kemal in önderliğinde Kurtuluş Savaşı nı desteklemişlerdir. Kendilerine birer lider seçerek köy ve nahiye olarak milis kuvvetleri kurup mücadeleye başlamışlardır. Bunların bazıları; Halit Molla Şeyhler nahiyesi gençlerinden beş altıyüz kişilik bir kuvvetin başına geçerek halkın yardımıyla silahlanmış, 100 kişilik Rum ve Ermeni çetelerini tamamen imha ederek, Yunan taburuna da önemli kayıplar verdirmiştir. Bir diğeri Akçaova nahiyesinden Ahmet Reisoğlu ve Molla Rıfat tır. Rıfat Molla 50 kişilik bir kuvvet kurarak önce kendi nahiye çevresindeki Rum çetelerini temizlemiş, İstanbul yolunu açmak için halkı soyarak gelmekte olan 300 atlı Çerkez ve Abaza çetelerine karşı verilen mücadeleye destek olmuştur. Kaymaz Nahiyesi nden Halit Pehlivan ve Dayı Mesut çetesi Rum, Ermeni, Abaza çeteleriyle mücadele etmiştir. Kandıra ve Karasu Bölgesinden İpsiz Recep, Küçük Aslan ve Yahya Kaptan çetelerinin de milli mücadeleye destekleri bilinmektedir. Yine bu dönemde Kandıra halkı, Ankara Hükümeti nin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey e; Türk Milletinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için, kanlarının son damlasına kadar mücadeleye hazır olduklarını belirten bir telgraf göndermiştir. Kandıra became a place with substantially intense events during our War of Independence due to its closeness to Istanbul, Izmit and the Black Sea. The people and villages of Kandıra, occupied by the English in 1918 and by the Greeks in 1920s, supported the National Forces and the War of Independence under the leadership of Mustafa Kemal. They started to struggle against the war by establishing militia forces as a village and district by choosing a leader for themselves. One of them is Halit Molla who took the leadership of a force of five to six hundred young people from the sheik district, took up arms with the help of people, completely destroyed the Greek and Armenian gangs of 100 people and made great losses in the Greek battalions. Two others are Ahmet Resioglu and Molla Rifat from the district of Akcaova. Rıfat Molla established a force of 50 people, defeated the Greek gangs around his own district and supported the struggle against the 300 Circassian and Abkhazian mounted troops who were proceeding by robbing the people in order to open the way to Istanbul. Halit Pehlivan and Dayı Mesut from the Kaymaz District struggled against Roman, Armenian and Abkhazian gangs. Ipsiz Recep, Kucuk Aslan and Yahya Kaptan gangs from the Regions of Kandıra and Karasu are known to support the war of independence. Again in this period, the people of Kandıra submitted a telegraph to the Minister of Foreign Affairs of Ankara Government, Yusuf Kemal Bey stating that they are ready for the struggle till the last drop of their blood in order to protect the independence of the Turkish Nation and the territorial integrity. 8 9

5 Tarih / Historical Artifacts Tarih / Historical Artifacts Tarihi Eserler Historical Artifacts Tarihi Eserler Historical Artifacts İki denize kıyısı olan ilimizde Kandıra yöresi Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Bu yöre paleolitik döneme ait verileriyle İlimizdeki en eski yerleşimin yer aldığı bölgedir. Zira, İlimizde yapılan araştırmalarda, insanoğluna ait en erken izler, Kefken in doğusundaki kovanağzı mevkii ile yine Kefken in batısındaki Sarısu ağzında ve Cebeci sırtlarındaki geçici konaklama merkezlerine ait buluntu yerleridir. Kovanağzı mevkii ile Cebeci sırtlarından elde edilen buluntular Alt Paleolitik döneme, Sarısu ağzından elde edilen buluntular ise Orta Paleolitik döneme tarihlenmiştir. Ayrıca yine Kefken burnunda, çeşitli dönemlerde kullanıldığı anlaşılan ve geniş bir alana yayılan çakmaktaşı işlik yerlerinin bulunduğu da belirtilmiştir. Bundan sonraki dönemler olan Üst Paleolitik, Epi-Paleolitik ve Neolitik dönemlere ait olabilecek herhangi bir buluntu veya yerleşim yeri tespit edilememiştir. Batı Karadeniz kıyısındaki Kefken Kovanağzı ndan ele geçen, aralarında kazıyıcı, kesici ve delici aletlerin de yer aldığı insan elinden çıkmış taş eserler, bölgenin tarihini Paleolitik Devirlere kadar götürmektedir. Bulunan kalıntılar, bu bölgede çok eski zamanlara kadar uzanan bir yerleşimin olduğunu göstermektedir. In our city which has coast on two seas, the region of Kandıra takes place on the coast of Black Sea. This region, with its data belonging to the paleolithic era, is the area where the earliest settlements were made. Yet, the researches made in our city found that the earliest traces belonging to humanity are the finding places belonging to the transit camps in the Kovanagzi at the east of Kefken, Sarisu at the west of Kefken and the hillsides of Cebeci. Findings of Kovanagzi and the hillsides of Cebeci belong to the Lower Paleolithic age while the findings of Sarısu belong to the Middle Paleolithic age. Besides, it is also determined that there are workshop places for flints which are understood to be used in various ages, spread on a large area again in the Kefken cape. There aren t any other findings or settlements belonging to the following ages of Upper Paleolithic, Epi-Paleolithic and Neolithic periods. Human made stone artifacts, including scraper, cutter and penetrating devices, found in Kefken Kovanagzi on the coast of Western Black Sea, bring the history of the region back to Paleolithic Ages. Findings show that there was a settlement belonging to very early ages in this region

6 Tarih / Historical Artifacts Tarih / Historical Artifacts Tarihi Yapılar Historical Structures Tarihi Yapılar Historical Structures Kandıra Sultan Orhan Camii / Kandıra Sultan Orhan Camii İlk defa 1330 lu yıllarda Gazi Süleyman Paşa tarafından babası Orhan Gazi adına ahşaptan yaptırılmış ve kitabeden anlaşıldığına göre beş-altı yüzyıl bu şekilde hizmet görmüştür. Ancak daha sonra iyice virane haline gelmiş ve 1887 yılında Sultan Abdülhamit Han tarafından temelinden yeniden bugünkü şekliyle inşa edilmiştir. Orhan Vakfı tarafından 1305 yılında yaptırılmıştır. The mosque was first constructed of wood by Gazi Suleyman Pasha in the name of his father Orhan Gazi in 1330s and was used like this for five to six centuries as understood from the inscription. However, it was ruined in time and took its shape as we know today after the fundamental reconstruction made by Sultan Abdulhamit Han in It was made by Orhan Foundation in Namazgah / Chapel Kandıra için büyük önem taşıyan Namazgâh, Kandıra nın fethinde, ilk cuma namazının kılındığı ve yine fethi simgeleyen ulu çınarların bulunduğu yerdir. Namazgâh Kandıra denilince ilk akla gelen tarihi mekânlardan biridir. Namazgah, which has a great importance for Kandıra, is the place where the first Friday prayer was performed at the conquest of Kandıra and where the great plane tree, symbolizing the conquest, takes place. Namazgah is one of the historical places that first come to mind when the subject is Kandıra

7 Tarih / Historical Artifacts Tarihi Yapılar Historical Structures Akçakoca Anıt Mezarı / Akçakoca Mausoleum Kandıra yı Osmanlı topraklarına katan Akçakoca, Kefken yolu yakınlarında Baba Tepesinde yatmaktadır arasında yaşadığı sanılan Kocaeli Fatih i Akçakoca için 1974 te ait anıt mezar yaptırılmıştır. Dışa açık piramidal gövdeli anıtın merkezinde basamaklarla çıkılan podyum üzerinde Akçakoca nın mezarı vardır.akçakoca Anıt Mezarı Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Akcakoca, who added Kandıra into the Ottoman territory, is buried in Baba Hill near the road to Kefken. A mausoleum was constructed in 1974 for Akcakoca, the Conqueror of Kocaeli, believed to have lived between 1234 and The tomb of Akcakoca lies on a platform reached through some steps at the center of the pyramidal structured mausoleum. Akcakoca Mausoleum was registered by the Council of Monuments. Seyrek Kaleleri / Seyrek Castles Seyrek, geçmişten gelen çeşitli rivayetlere göre Romalıların ithalat ve ihracat merkezi olmasından dolayı önemli bir iskeleymiş. Seyrek te dikkati çeken ve bütün tatilcileri hayretler içinde bırakan, heybetli bir manzara ve iskeleyi korumak amacıyla yapılan Seyrek kalesinin kalıntıları vardır..bu kalenin Bizanslılar tarafından yapıldığı tahmin edilmekte olup şimdilerde ise iskelesi sular altında kalmıştır. Kalenin yolu üzerinde Bizans Prenslerine ait lahit bulunmaktadır. Yine bu kalenin yanında kireç, taş ve tuğladan yapılmış hamam kalıntıları mevcuttur. According to various rumors throughout the history, Seyrek was an important port town due to being the export and import center of Romans. The remains of Seyrek castle which takes the attention of and astounds all the visitors, which has a splendid view and which was constructed in order to protect the port can still be found in Seyrek. It is assumed that his castle is made by the Byzantines; today, its port is under water. There is a tomb belonging to Byzantine Princes on the way to the castle. There are also remains of baths made of lime, stone and brick near this castle. Coğrafya Geographical 14 K A N D I R A B E L E D İ Y E S İ

8 Coğrafya / Geographical Coğrafya / Geographical Kandıra nın Coğrafi Yapısı Geographical Structure Of Kandıra Kandıra nın Coğrafi Yapısı Geographical Structure Of Kandıra Karadeniz in batı kıyılarında bir ilçe görürsünüz gelip geçerken, Kandıra ya hoş geldiniz der size tepeler, yarlar, yaylalar. Kandıra nın kaderidir yeşil renk, hem de her tonu... Kandıra da da göz alabildiğine birbirini kucaklar yeşil ve mavi. Kandıra da her mevsim görürüz yeşili. Efsanelerle dolu denizin bir heykeltıraş misali şekillendirdiği kıyılarının, Kocaeli ilinde, Karadeniz e 55 km uzunluğunda kıyısı olan tek ilçedir Kandıra. Kocaeli ye bağlı olan Kandıra, kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Sakarya, güneyinde İzmit, batısında ise İstanbul un bulunduğu 933 km² yüzölçümlü benzersiz bir ilçedir. Bitki Örtüsü / Vegetation Kandıra, bitki örtüsü bakımından da şansı yaver giden güzel bir ilçemizdir. Karadeniz in kıyı kesimleri boyunca yılın her mevsimi yeşilin her tonu ile Kandıra, ziyaretçilerinin kalbini bir kez daha kazanır. Orman teşkilatının tercihi ile hızlı gelişen çam türleri yetiştirilen Kandıra nın doğal bitki örtüsünü gürgen, ıhlamur, kestane, kızılcık ve meşe oluşturmaktadır. You will see a town at the western coasts of the Black Sea, its hills, cliffs and plateaus will say Welcome to Kandıra to you. The color green and all of its tones are the faith of Kandıra; green and blue embrace each other in Kandıra as far as the eye can reach. You can see the color green in Kandıra in every season. Kandıra is the only town having a coast of 55 km at the Black Sea, in the city of Kocaeli where the coasts are shaped by the sea full of legends like a sculptor. Kandıra, under the governorship of Kocaeli, is a unique town with a surface area of 933 km2 having the Black Sea on the north, Sakarya on the east, Izmit on the south and Istanbul on the west. Kandıra is a beautiful town which is also lucky in term of vegetation. Kandıra wins the hearts of visitors with all tones of green in every season of the year through the coasts of the Black Sea. The natural vegetation of Kandıra where types of pine grow fast with the preference of the Forestry Organization consists of hornbeam, lime, chestnut, cornel and oak. Yeryüzü Şekilleri / Land Forms İlçemizin yükseltisi çok fazla olmamakla birlikte rakımı 75 metredir. Küçük tepelerle kaplı olduğunu söyleyebileceğimiz Kandıra da yüksek sayılabilecek iki tepe mevcuttur. Bunlar 400 metre yüksekliği ile Babadağ ve 350 metre ile Çaltepesi dir. İklim / Climate Karadeniz in kıyısı boyunca uzanan Kandıra, Marmara ve Batı Karadeniz ikliminin etkisi altında olduğu için geçiş iklim özelliğini taşır ve her mevsim yağışlıdır. Sahil boyundaki tepelerin engellemesiyle kuzey rüzgârlarından çok fazla etkilenmeyen ilçemizde kışlar çok soğuk geçmemektedir. Our Town doesn t have a high altitude; it has 75 meters above the sea. Kandıra, covered with small hills, has two hills that can be considered high. These are Babadag at an altitude of 400 meters and Caltepesi at an altitude of 350 meters. Kandıra, lying through the coast of Black Sea, has the characteristics of transition climate as it is under the effect of both Marmara and Western Black Sea climates; it is rainy at every season. Our town, which is not affected by the western winds thanks to its hills throughout the coast, doesn t have very harsh winters

9 Coğrafya / Geographical Coğrafya / Geographical Kandıra nın Coğrafi Yapısı Geographical Structure Of Kandıra Kandıra nın Coğrafi Yapısı Geographical Structure Of Kandıra Akarsular / Rivers Kandıra ne yazık ki akarsu yönünden çok zengin sayılmaz. İlçenin en önemli üç deresi olan 7 km uzunluğundaki Kumcağız, 11 km uzunluğundaki Seyrek ve 25 km uzunluğundaki Sarısu Karadeniz e dökülürler. Akarsuların taşıdıkları su miktarının da çok fazla olduğunu söylemek mümkün değildir. Değirmendere ise Kandıra nın doğusundaki Alabaşlar Köyü yakınından doğar ve Kandıra - Kaynarca sınırını çizerek akar. Kaynarca nın kuzeyinde Karaboğaz yöresinde denize dökülür. Unfortunately, Kandıra is not very rich in terms of rivers. The most important three rivers of the town, which are Kumcagiz at a length of 7 km, Seyrek at a length of 11 km and Sarisu at a length of 25 km, fall into the Black Sea. It is not possible to say that the amount of water carried by rivers is high either. Yirtmac Stream rises from Kustunek and falls into Acarlar lake at the border of Kaynarca-Karasu. Degirmendere rises near the Alabaslar Village at the east of Kandıra and flows, drawing the border of Kandıra Kaynarca. It falls into the sea at the Karabogaz region at the north of Kaynarca. Göller / Lakes Kandıra da hem doğal göller hem de göletler dikkatimizi çeker. Doğal göllerimiz Pınarlı Köyü nde bulunan doğal Karamadın Gölü dür. Karaağaç ve Kaynarca İlçesinin Arifağa Köyleri arasında Kamış Gölü dür. Doğal göllerden göletlere geçecek olursak; önce Ütük te bir göletle karşılaşırız, Ahmethacılar ile Kaymazerikli Köyleri arasındaki Toramanlar Göleti ve Seyitaliler ile Sarıcaali köyleri arasında sulama amaçlı kullanılan Arıklar Göleti de söz edilmesi gereken diğer göletlerimizdir. Kandıra takes our attention both with natural lakes and lagoons. Our natural lakes include the natural Karamadin lake in Pinarli Village. It is the Kamis Lake between Karaagac and Arifaga Village in the Town Kaynarca. When we look at lagoons, we first see a lagoon at Utuk. Toramanlar Lagoon between Ahmethacilar and Kaymazerikli Villages, and Ariklar Lagoon used for purposed of irrigation between Seyitaliler and Sarıcaali villages are some of the other lagoons worth mentioning

10 Coğrafya / Geographical Kandıra nın Coğrafi Yapısı Geographical Structure Of Kandıra Sahilleri / Beaches Kandıra nın görülmeye değer sahillerini, İstanbul il sınırına en yakın Pınarlı Sahili nden başlayarak sıralayabiliriz. Batıdan doğuya giderken; Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kefken, Kovanağzı, Cebeci, Tuzağzı, Babalı, Dikili köy sahilleri tertemiz denizi ve sıcacık insanlarıyla sizleri bekler. We can list the worth-seeing beaches of Kandıra starting from the Pinarli beach, which is closest to the provincial border of Istanbul. Heading from west to east; Bagirganli, Seyrek, Sarisu, Kerpe, Kumcagiz, Kefken, Kovanagzi, Cebeci, Tuzagzi, Babali and Dikili village beaches welcome you with the clean sea and friendly people. Eğitim Education 20 K A N D I R A B E L E D İ Y E S İ

11 Eğitim / Education Kandıra da 4 tanesi merkezde, geri kalanı çeşitli köylerde olmak üzere 23 ilköğretim ve 1 tanesi de yaygın öğretim olan 24 ilköğretim okulu ve 5 tanesi Orta öğretim olmak üzere toplam 29 adet eğitim kurumu bulunmaktadır. İlçemizde okuryazarlık oranı %97 dir. Kandıra has 29 educational institutions in total; 5 secondary schools and 24 elementary schools, 4 in center and the rest in the villages, 23 of which give elementary education and 1 of which gives informal education. The literacy rate of our town is 97%. Kandıra Meslek Yüksek Okulu Kandıra Vocational High School Kocaeli Üniversitesi ne bağlı olan, 1995 yılında kurulan, Kandıra Meslek Yüksek Okulu nda; Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Tekstil Teknolojisi Bölümleri bulunmaktadır. Kandıra Vocational High School established in 1995 under Kocaeli University has the Departments of Public Relations and Promotion, Business Management, Banking and Insurance, Textile Technology. Halk Eğitim Merkezi Public Education Center Kandıra Halk Eğitim Merkezi gerek mesleki gerek sosyal kültürel gerekse okuma-yazma gibi dallarda kurslarını sürdürmektedir. Kandıra Halk Eğitim Merkezi nde arıcılık, aşçılık, avcılık, bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe, nakış, dikiş, emlak danışmanlığı, kuaförlük gibi mesleki kurslar verilmektedir. Okuma-yazma eğitiminin aralıksız olarak devam ettiği kurumda ayrıca bağlama, basketbol, gitar, satranç, İngilizce, Kick-Box ve tiyatro kursları da dileyenlerin hizmetine sunulmaktadır. Kandıra Public Education Center gives vocational, social, cultural and literacy courses. Kandıra Public Education Center has vocational courses such as beekeeping, cookery, hunting, computer management, computerized accounting, embroidery, needlework, real estate consultancy, hairdressing. The institution where literacy courses continue without any interruption, also offers baglama (an instrument with three double strings), basketball, guitar, chess, English, Kick-Box and drama courses. Ekonomi Economy 22 K A N D I R A B E L E D İ Y E S İ

12 Ekonomi / Economy Ekonomi / Economy Kandıra Ekonomisi Economy Of Kandıra Kandıra Ekonomisi Economy Of Kandıra Tarım / Agriculture Kandıra nın verimli toprakları Kandıra insanının yüzünü hiçbir zaman kara çıkarmamıştır. İkliminin hemen hemen ekilen her ürünü almaya elverişli olması ürün çeşitliliğini arttırmıştır. Buğday, fındık, arpa, yulaf, mısır, ayçiçeği, fasulye, patates, nohut, keten, domates, biber, patlıcan, bamya, salatalık, lahana, marul, kabak, taze soğan, sarımsak, ıspanak gibi pek çok ürün bu çeşitliliği gözler önüne serer. Yıllık ortalama ton hububat üretimi yapılmaktadır. Günümüzde çilek, biber, fasulye gibi sebzeler; fındık, mısır, buğday, arpa gibi taneli ürünler en çok tercih edilen ürünlerdir. Kandıra da hektar bitkisel üretim alanı, hektar mera alanı, hektar orman arazisi ve hektar da diğer alanlar olmak üzere toplam hektar tarım alanı mevcuttur. Tarım sektörüyle uğran kayıtlı çiftçi sayısı ise ortalama civarında olup kadar da fındık üreticisi vardır. Yıllık fındık üretimi Ton dur. Tarım sektöründe yükselen makineleşme oranı sayesinde modern tarım yapılmaktadır. The fertile soil of Kandıra has never disappointed its people. The fact that its climate is convenient to get all kinds of products increases the product range. Wheat, nut, barley, oat, corn, sun flower, beans, potatoes, chickpeas, linen, tomatoes, peppers, aubergine, gumbo, cucumber, cabbage, lettuce, zucchini, green onion, garlic, spinach and many other products prove this product range. An average of tons of cereal production is made annually. Today, grainy products such as strawberry, pepper, beans, nuts, corn, wheat, barley are the most preferred products. Kandıra has an agricultural land of hectares in total; hectares consisting of vegetative production land, hectares consisting of pasture area, hectares consisting of forest land and hectares consisting of other areas. The number of registered peasants working in the agricultural sector is approximately and there are around nut producer. Annual nut production is Tons. Modern agriculture is made thanks to the rising mechanization rate in the agricultural sector. Hayvancılık / Husbandry Kandıra da sığır, manda, koyun, keçi yetiştiriciliği ile tavuk ve hindi yetiştiriciliği fazladır. Orijinal adı Amerikan Bronzu olan siyah renkli hindi Kandıra Hindisi olarak anılmaktadır. Tavuk ve hindi yetiştiriciliği son yıllarda ciddi bir artış göstertirken ton beyaz et üretilmektedir. Bölgede son verilere göre 17 milyon 61 bin kanatlı hayvan bulunmaktadır. Kandıra da ayrıca adet fenni kovan bulunmaktadır. Kandıra da büyükbaş, küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Veteriner kontrolünde yapılan hayvan yetiştiriciliği ve özellikle büyükbaş hayvancılık da yoğunlaşmıştır. Yıllık süt üretimi tondur. Meşhur kandıra yoğurdunun dillere destan lezzetinin sırrı bu mandaların sütünden gelmektedir. Kandıra primarily has cattle, buffalo, sheep and goat breeding as well as chicken and turkey breeding. The black turkey originally called American Bronze is known as the Kandıra Turkey. While chicken and turkey breeding shows an important increase in the recent years, tons of white meat is produced. According to the most recent data in the region, there are 17 millions 61 thousands of poultry animals. There are also beehives in Kandıra. There are cattle and small cattle animals in Kandıra. Animal breeding made under the control of veterinary and especially cattle breeding have become more intense. There is an annual milk production of tons. The secret of the legendary taste of the well known Kandıra yoghurt comes from the milk of these buffalos

13 Ekonomi / Economy Ekonomi / Economy Kandıra Ekonomisi Economy Of Kandıra Kandıra Ekonomisi Economy Of Kandıra Balıkçılık özellikle Kefken ve Bağırganlı halkı için önem arz etmektedir. Ayrıca Kerpe, Seyrek ve diğer koylarda da küçük teknelerle balık avcılığının yapıldığını görürüz. Bölgede istavrit, tekir, levrek, mezgit, kefal, sazan, kalkan ve palamut gibi değişik balık türleri bolca bulunmakta ve bu bolluk halkın denize olan minnetini arttırmaktadır. İlçemizde 147 adet tescilli toplam 450 adet tekne,1500 balıkçı(gemi adamı) vardır. Fishing is important especially for the people of Kefken and Bagirganli. We can also see that fish hunting is made in Kerpe, Seyrek and other bays on small boats. There are various abundant fish types in the region such as horse mackerel, red mullet, sea bass, whiting fish, grey mullet, carp, turbot and bonito and this abundance increases people s gratefulness for the sea. In our Town, there are 1500 fishermen (seamen) and 450 boats, 147 of which are registered. Turizm / Tourism Turizm, özellikle son yıllarda Kandıra için önemli bir geçim kaynağı hâlini almıştır. Güzel sahilleri ile çok yakınındaki İstanbul ve Kocaeli nin dikkatini çeken Kandıra, misafirlerine şehirden fazla uzaklaşmadan doğayla buluşma fırsatı veriyor. Bu nedenle turizm, her geçen sene misafirleri katlanarak artan Kandıra nın en önemli geçim kaynaklarından biri hâline gelmektedir. Tourism has become an important source of income for Kandıra especially in the recent years. Kandıra, which takes the attention of Istanbul and Kocaeli with its beautiful beaches, gives its guests the opportunity to meet with the nature without getting away from the city. For this reason, tourism has become one of the most important sources of income of Kandıra whose number of visitors increases incrementally every year

14 Ekonomi / Economy Ekonomi / Economy Kandıra Ekonomisi Economy Of Kandıra Kandıra Ekonomisi Economy Of Kandıra Sanayi & Fabrikalar / Industry and Factories İlçemiz sanayi bakımından çok geniş bir yelpazeye sahip olmamakla birlikte 3 adet sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Bu fabrikalar yaklaşık kişiyi istihdam ederek İlçe ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. İlçemizin tarım ürünlerinin çeşitliliği içinde ağırlığını hissettiren tahıl ürünleri sanayiye de yön vermiştir. Kandıra da en dikkat çeken sanayi dallarından biri de yöreye özgü taş işçiliğidir. Kandıra Taşı olarak ün yapan ve Akçaova ile Çerçili deki ocaklardan çıkarılan taşlar yine buralardaki işletmelerde kesilmekte ve işlenmektedir. Bu taşlar peyzaj mimariden dekorasyona, heykeltıraşlıktan, restorasyona kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. İstanbul daki pek çok tarihi eserin restore edilmesi sırasında Kandıra Taşı nın tercih edilmesi bizi gururlandırmıştır. While our town doesn t have a large spectrum in terms of industry, it has 3 industrial enterprises. These factories employ approximately people and make contribution to the provincial economy. Cereal products which are dominant in the diversity of agricultural products of our town have also shaped the industry. There are various flour mills in the town together with a big flour plant. Another important branch of industry in Kandıra is the indigenous stonemasonry. Stones known as Kandıra Stone, extracted from the quarries in Akcaova and Cercili are cut and processed in the plants again in the same cities. These stones are used in many fields from landscape architecture to decoration, from sculpture to restoration. The use of Kandıra Stone in the restoration of many historical artifacts in Istanbul filled us with honor. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kandıra Food Expertıse Organızed Industrıal Zone Kandıra bölgesinde %69 luk bir kesim kırsal alanda yaşamakta ve tarımla uğraşmaktadır. Kandıra GİOSB ise gelecekte tarımsal, hayvansal hammadde ihtiyacını yaklaşık hektar ekilebilir arazisi, tonluk hububat üretimi, büyükbaş hayvancılık potansiyeli ve 261 kümesi ile fazlasıyla karşılamaktadır. Bunun yanında bölgenin lojistik avantajı apayrı imkanlar sunmaktadır. Her türlü hammadde, limanlar, demiryolları, karayolu, otoyol vasıtası karşılanabilmektedir. Üretilen ürünler de aynı şekilde rahat ve çeşitli ulaşım imkanları vasıtası ile tüm dünyaya pazarlanabilmektedir. Kandıra-GİOSB teknik ve ekonomik olarak incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Proje 200 hektar alan üzerinde 62 fabrika faaliyete geçecektir. Kandıra GİOSB da yatırım yapacak olan firmalar ile ilgili görüşmeler yapılmış, anket çalışması uygulanmış, firma istekleri ve bilgileri alınmıştır. Bölgede yatırım yapmayı düşünen firmalar genel olarak süt ürünleri, et ürünleri, yaş ve kuru sebzemeyve, çikolata şekerleme / unlu mamuller, kuruyemiş/bakliyat ve cips / hazır yemek ana kategorilerinde toplanmıştır. In the region of Kandıra, 69% of the population live in rural areas and deal with agriculture. Kandıra Food Expertise Organized Industrial Zone (FEOIZ) largely meets the need of agriculture and animal feedstock with its hectares of cultivated land, tons of cereal production, potential of bovine breeding and 261 poultry houses. Besides, the logistic advantage of the region provides quite different opportunities. It meets all kinds of raw materials, port, railway, highway and motorway vehicles. The products can be marketed to all over the world easily by means of various transportation facilities. The following results are found when Kandıra- FEOIZ is analyzed in technical and economic terms. 62 factories will come into operation on a land of 200 hectares within the scope of the project. Negotiations have been made, survey studies have been applied and the company information and demands have been taken with regard to the companies which will make investment in Kandıra FEOIZ. Companies that consider making investments in the area generally take place in the main categories of dairy products, meat products, fresh and dry vegetables-fruits, chocolate, sweets / bakery products, dried fruits/legumes and chips/ catering

15 Ekonomi / Economy Kandıra Ekonomisi Economy Of Kandıra Ormancılık / Forestry Kandıra toplam hektar ormanlık alana, hektar verimli, hektar ise bozuk ormanlık alana sahip olmakla beraber hektar sorumluluk alanına sahiptir. Kandıra da yetişen ağaç türleri arasında; meşe, kayın, gürgen, kestane, sahilçamı, radiata çamı ve fıstık çamı bulunmaktadır. Kandıra Orman İşletme Şefliği her yıl 91 adet köyün toplam ster olmak üzere yakacak odun ihtiyacını karşılamaktadır. Orman köylüsü de bu ürünleri ilimize ve çevre illerde bulunan orman ürünleri işleyen fabrikalara bir kısmını da fırınlara satmaktadır. Ormancılıkta yapılan bir diğer çalışma ise hektar alanda yapılan koru ormancılığı çalışmasıdır. Orman İşletme Şefliği nin Kandıra halkına TL katkısı bulunmaktadır. Kandıra has an area of responsibility of hectares in total, consisting of forested lands of hectares, fertile forested lands of hectares, corrupted forested lands of hectares. Among the tree types in Kandıra are oak, beech tree, hornbeam, chestnut, maritime pine, radiata pine and stone pine. Kandıra Department of Forestry meets the need of fuel wood of 91 villages every year, consisting of sters in total. The countrymen of the forest sell these products to our city and to other factories which process the forestry products in the surrounding cities, and to bakeries. Another operation made in forestry is the high forestry made in an area of hectares. Department of Forestry makes contributions of TL to the people of Kandıra. Sosyal Hayat Social Life 30 K A N D I R A B E L E D İ Y E S İ

16 Sosyal Hayat / Social Life Sosyal Hayat / Social Life Sosyal Hayat Social Life Sosyal Hayat Social Life Festivaller / Festivals Bahar Şenlikleri / Spring Festivals Kandıra da her sene Kandıra Belediyesi Kültür ve Yoğurt Şenlikleri yapılmaktadır. Her sene geleneksel olarak yapılan şenliklere küçüğüyle büyüğüyle tüm Kandıra halkı katılır ve konserleriyle, güreşleriyle, yoğurt yarışmalarıyla herkes kendine göre bir eğlence mutlaka bulur. Şenliğin en heyecanla beklenen kısmı Kandıra nın çeşitli köylerinden ve merkezinden yoğurt üreticilerinin katılımıyla gerçekleşen yoğurt yarışmasıdır. Bu yarışmada Kandıra nın önde gelen isimlerinin oluşturduğu jürinin verdiği puanlarla o senenin en güzel yoğurdu seçilir. Şenliklerde çocuklar da unutulmaz, çocuklar kendi aralarında yoğurt yeme gibi yarışlar yaparlar ve yoğurtlara saklanmış altınları bulmaya çalışırlar. Animasyon gruplarıyla eğlencenin doruğunu yaşayan çocuklar her sene şenlik vaktini iple çeker. In Kandıra, Kandıra Municipality Culture and Yoghurt Feasts are held every year. All the people of Kandıra from every age participate in the feasts held traditionally every year and everyone definitely finds a favorite entertainment among the concerts, wrestles and yoghurt competitions. The most exciting part of the festival is the yoghurt competition made with the participation of yoghurt producers from various villages and from the center of Kandıra. In this competition, the best yoghurt of the year is selected with the points given by the jury consisting of the prominent people of Kandıra. Children are also taken into consideration in the festivals; they make competitions among themselves such as eating yoghurt and finding gold coins hidden in the yoghurt. Children, getting the utmost enjoyment out of festivals with animation groups, look forward to the feast time every year. Kandıra da en büyük eğlencelerden biri de Hıdırellez de görülür. Hıdırellez, Kandıra ve çevresinde önemli sayılan bir gündür ve bu nedenle fazlasıyla önem verilir. Eğlenceyi gençler düzenler. Hazırlık bir gün önceden merkezde başlar, köylerde akşamdan ateşler yakılır. Genç kızlar ve erkekler toplanarak ateşin başında oyunlar oynar. O gece dilekler dilenir, dilekler gül ağacının dibine gömülür. Merkezde veya yakın çevrede yaşayan halk Hıdırellez günü Kocaeli Fatihi Akçakoca nın mezarının bulunduğu Baba Tepesine çıkarak eğlenceler düzenler, koçlar keserek topluca yemekler yerler. One of the biggest entertainments in Kandıra is found in Hıdırellez. Hıdırellez is a day considered to be important in and around Kandıra and accordingly is given utmost importance. The entertainment is arranged by the youngsters. Preparations are started one day earlier at the center, fires are made in villages in the evening. Young girls and boys gather around the fires and play games. That night, wishes are made and buried under rose trees. People living in the center or in the immediate surroundings, go to the Baba Hill where the tomb of Kocaeli Conqueror Akcakoca lies on the Hıdırellez day, arrange entertainments, sacrifice rams and eat dinner altogether

17 Sosyal Hayat / Social Life Sosyal Hayat Social Life Avcılık / Hunting Kandıra da 2010 yılının Temmuz ayında kurulan Kandıra Avcıları Atıcıları Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği, toplu balıkçılık ve toplu kara avcılığı gibi etkinlikler düzenlemektedir. Her yıl av mevsimi Ağustos ayında başlayıp Şubat ayının sonlarına doğru bitmektedir. Av olarak; yaban domuzu, tavşan göç hayvanlarından ördek, bıldırcın, yuğluk, üveyik gibi hayvanlar avlanabilmektedir. Doğal yaşamı korumak ve gece avını önlemek için, limitli avcılık yapılırken gençleri de bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Kandıra Hunters, Shooters, Sportive Anglers and Natural Life Protection Foundation established in July 2010 in Kandıra, organizes activities such as collective fishing and collective land hunting. The hunting season opens in August and ends toward the end of February every year. Wild boar, rabbit; duck, quail, yugluk (a kind of bird), turtle dove among migrating animals can be hunted. While hunting is limited in order to protect the natural life and the prevent night hunting, there are also activities to raise the consciousness of young people in this issue. Anılar &Nostalji Memories & Nostalgia 34 K A N D I R A B E L E D İ Y E S İ

18 Anılar & Nostalji / Memories & Nostalgia Anılar & Nostalji / Memories & Nostalgia Anılar & Nostalji Memories & Nostalgia Helva Sohbetleri / Cotton Candy Talks Kandıra ya özgü pek çok gelenek vardır. Bunlardan biri de helva sohbetleridir. Mazisi çok eskilere dayanan bu sohbetlerde pişmaniyenin atası kabul edilen keten helvası yapılarak aynı yaşta kadınlar, erkekler ve aynı aileden olanlar bir araya toplanarak vakit geçirirler. Kandıra da Yetişmiş Önemli Kişiler Important People From Kandıra Turan GÜNEŞ yıllarında ve yılları arasında Kocaeli milletvekilliği yapmış olan ve 1974 te Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olan Turan Güneş, Türk Dış Politikası nda derin izler bırakmıştır yılında Kandıra da doğan Güneş in babası Hurşit Bey, annesi Tasfiye Hanım dır. Evli ve iki çocuk babası olan Güneş 1982 yılında aramızdan ayrılmıştır. Turan Gunes, Kocaeli deputy between and and minister of foreign affairs in 1974, left a deep mark on the Turkish Foreign Policy. Gunes, born in Kandıra in 1920, is the son of Hursit Bey and Tasfiye Hanim. Married with two children, Gunes passed away in Mustafa KANDIRALI Türk müziğinin klarnet üstatlarından biri olarak tanınan Mustafa Kandıralı, 1930 yılında Kandıra da doğmuştur. Halen hayatta olan Kandıralı nın babası Recep Bey annesi Fahriye Hanımdır. Mustafa Kandirali, known as one of the clarinet experts of the Turkish music, was born in Kandıra in Kandirali, who is still alive, is the son of Recep Bey and Fahriye Hanim. There are many traditions special to Kandıra. One of them is the cotton candy talks. In this tradition, very old in history, cotton candy which is considered to be the ancestor of fairy floss is made; women, men and family members at the same age meet and spend time together. Nihat ERİM Yedinci ve sekizinci dönem milletvekilliği Bayındırlık Eski Bakanlığı yapan Nihat Erim, 1912 de Kandıra da doğdu. Hukuk Fakültesi mezunu olan Nihat Erim Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan ıdır. Nihat Erim, who has worked as the deputy of seventh and eighth periods, Former Minister of Public Works, was born in Kandıra in A bachelor of laws, Nihat Erim is also a former Prime Minister of the Republic of Turkey. M. Kazım DİNÇ Dilber Hanım ile Fehmi Dinç çiftinin oğlu olan M.Kazım Dinç, 1948 yılı Kandıra da doğan ilk ve orta öğretimini Kandıra da tamamlayan Dinç eski sağlık bakanlarımızdandır. M. Kazim Dinc, son of Dilber and Fehmi Dinc, was born in 1948 in Kandıra. Dinc, who completed his primary and secondary education in Kandıra, is one of our former ministers of health. Amir ATEŞ 1942 yılında İzmit-Kandıra da doğdu. Babası Hafız Vehbi Efendi aynı zamanda uzman bir Tıp müntesibi idi. Gerek Kur-an ilimlerinde gerekse Musiki alanında değerli hocalarından ders ve feyzler almıştır. Çalışmalarında bir çok makamı ustalıkla kullanan bestekarın büyük kısmı TRT repertuarında bulunan 1000 i aşkın birbirinden güzel eserleri bulunmaktadır. Ates was born in 1942 in Izmit-Kandıra. His father Hafiz Vehbi Efendi was at the same time an expert of Medicine. He took courses and drew inspiration from valuable teachers both in the discipline of Quran and in the field of Music. The composer, who can use many techniques in his works skillfully, has more than 1000 splendid works, most of which is under the repertoire of TRT

19 Kültürel Yaşam Cultural Life 38 K A N D I R A B E L E D İ Y E S İ

20 Kültürel Yaşam / Cultural Life Kültürel Yaşam / Cultural Life Kandıra nın Değerleri Values of Kandıra Kandıra nın Değerleri Values of Kandıra Kandıra Yoğurdu / Kandıra Yoghurt Kandıra nın en ünlü değerlerinden biri de yoğurdudur. Tadını manda sütünden yapılmasından alan Kandıra yoğurdu, üzerinde oluşan katmer katmer kaymağı ile de görenleri şaşırtıyor. Kıvamı ve lezzetiyle Kandıra yoğurdunu bir kez tadanlar bir daha bu lezzetten vazgeçemiyorlar. One of the most famous values of Kandıra is its yoghurt. Kandıra yoghurt, having its taste from the buffalo milk, also surprises people with the layer of cream on it. Those who once taste Kandıra yoghurt with its consistence and taste, can never do without this taste again. Kandıra Bezi / Kandıra Cloth Kandıra nın en önemli değerlerindendir Kandıra bezi. Keten bezi diye de bilinen Kandıra bezinin üretimi ne yazık ki bugün eskisi gibi yoğun şekilde yapılamamaktadır. Kandıra nın köylerinde dokuma tezgâhlarında dokunan kandıra bezinin şile bezinin asıl kaynağı olduğu bilinmektedir. Ham maddesi keten olan Kandıra bezi tohumun toprağa düşmesinden kumaşın tezgâhtan alınmasına kadar her aşamada hayli uğraş gerektiren bir üründür. Keten bir yıllık bir bitki olup sonbaharda ya da ilkbaharda ekilir. Tohumu bezir yağı elde etmek için kullanılan ketenin lifi de Kandıra bezi yapımında kullanılmaktadır. Kaynağı Kandıra dır. Kandıra cloth is one of the most important value of Kandıra. The production of Kandıra cloth, also known as linen, is unfortunately done much less in comparison with the past. It is known that Kandıra cloth, woven in the looms in the villages of Kandıra is the main source of gauze. Kandıra cloth whose raw material is linseed, is a product that requires lots of effort at every phase from the drop of seed to the soil to the transfer of cloth from to the loom. Linseed is a one-year plant, cultivated either in spring or in autumn. Its seeds are used to get linseed oil and its fibers are used at the production of Kandıra cloth. It s origin is Kandıra

21 Kültürel Yaşam / Cultural Life Kültürel Yaşam / Cultural Life Kandıra nın Değerleri Values of Kandıra Kültürel Yaşam Cultural Life Kandıra Taşı / Kandıra Stone Kandıra taşı ilçenin en önemli zenginliklerinden biridir. Akçaova ve Çerçili de bulunan taş ocaklarından çıkarılan bu taşlar, sadece Kandıra da değil Kocaeli, İstanbul gibi şehirlerde de özellikle restorasyonlarda tercih edilmektedir. İlçe genelinde duvar, parke, bodur gibi çalışmalarda kullanılan Kandıra taşı yine, otobüs durakları ve ilçe girişinde bulunan kale yapımında da kullanılmıştır. Kandıra stone is one of the most important fortunes of the town. These stones, extracted from the quarries of Akcaova and Cercili, are preferred in restorations not only in Kandıra but also in other cities such as Kocaeli and Istanbul. Kandıra stone, generally used in works such as wall, parquet, chunk in the town, was also used in the construction of bus stops and the castle at the entrance of the town. Nüfus ve Etnik Gruplar: Kandıra nın merkezde , köylerde olmak üzere toplam nüfusu dır. İlçede ağırlıkla Manav adı verilen yerli halk yaşamaktadır. Manav; bir yere sonradan gelenleri yerleşiklerden ayırt etmek için kullanılan ve Türkçe dışında dil bilmeyen topluluk anlamında kullanılan bir kavramdır. Başka bir deyişle Yerli Türk anlamında Manav denilmektedir. Kandıra nın köyleri dağınık bir yerleşime sahiptir. Balkan Muhaciri olan Dalça ve Karaağaç köyleri ile Laz etnik kökenli Beylerbeyi Köyü tek bir mahalle olarak karşımıza çıkar. The total population of Kandıra is ; in the center and in villages. The town generally has the native population called Manav. Manav is a term used to define the community that doesn t know any language other than Turkish in order to distinguish the native population from those who settle there later. In other words, Manav is used for Native Turkish. The villages of Kandıra have a dispersed settlement. Dalca and Karaagac villages, consisting of immigrant people from the Balkans, and Beylerbeyi Village with an ethnic origin of Laz, form one district. Kandıra Evleri / Kandıra Houses İnsan emeğinin yoğun kullanıldığı senelerde inşa edilip günümüze kadar gelen ahşap evler, Kandıra da dikkat çeken mimarilerdendir. Genel olarak müstakil ve iki katlı karşımıza çıkan bu ahşap evlerin bakımları da yine itina ile yapılmaktadır. Çatıları kiremit, küçük ve fazla camlardan oluşmakta ve evlerin bahçelerinde yeşil alanlar bulunmaktadır. İçyapılarında ise genellikle büyük odaların kullanıldığı görülmektedir. Çandılı köy evleri; Yapı malzemesi olarak; ahşap, taş, kerpiç ve tuğlakiremit kullanılmaktadır. Çandılı evlerde kullanılan en önemli teknik, ahşap yığma tekniği dir. Bu teknik bölgede çandı çantı olarak adlandırılır. Frame houses which were constructed in periods when man power was used intensively and which are still used today, are some of the most prominent architectures of Kandıra. Maintenance of these frame houses generally constructed as detached or duplex is also made carefully. Their roofs are made of tile, small and big glasses and the houses have green areas in their gardens. Candılı village houses are; As construction material; wood, stone, sundried brick and brick-tile are being used. The most important construction technique in Candılı houses is wood agglomerate technique. This technique is named as çandı çantı in region

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ prusıa BURSA T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa, being one of the exceptional cities of our country with the most historical buildings and artifacts in terms of history, culture and civilization richness; has ancient

Detaylı

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik

Pendik on the Verge of Civilization. Medeniyetin Eşiğinde. Pendik Pendik on the Verge of Civilization Medeniyetin Eşiğinde Pendik Medeniyetin Eşiğinde Pendik Pendik on the Verge of Civilization Yönetmen/Director Ekrem OKUTAN Abdurrehim BAYRAM Hazırlayan/Editors Mustafa

Detaylı

Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince

Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince -1- -1-1 Road Map to Responsible Tourism in Şirince The Students

Detaylı

TÜRSAB. Erzincan Aksaray kiliselerinde İslam izleri Islam footprints at the Aksaray Churches DERGİ. Çomakdağ MAVİ BİR ROTA.

TÜRSAB. Erzincan Aksaray kiliselerinde İslam izleri Islam footprints at the Aksaray Churches DERGİ. Çomakdağ MAVİ BİR ROTA. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EYLÜL 2013 SEPTEMBER 339 TÜRSAB DERGİ MAVİ BİR ROTA A BLUE ROUTE Boğaziçi kaleleri The Bosphorus Castles Erzincan Aksaray kiliselerinde

Detaylı

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz Mosque Kavala Suyun Öte Yanı nda eski bir dost Kavala an

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

Fatih Camii: Osmanlı demek Fatih Mosque: It means the Ottoman Empire Tayyareci Fethi Bey in ve İkarus un diyarı: Fethiye Fethiye: The land of

Fatih Camii: Osmanlı demek Fatih Mosque: It means the Ottoman Empire Tayyareci Fethi Bey in ve İkarus un diyarı: Fethiye Fethiye: The land of Fatih Camii: Osmanlı demek Fatih Mosque: It means the Ottoman Empire Tayyareci Fethi Bey in ve İkarus un diyarı: Fethiye Fethiye: The land of Tayyareci Fethi Bey and Icarus Sıcak ülke: Tayland Friendly

Detaylı

First rays of hope * Umudun ilk ışıkları *

First rays of hope * Umudun ilk ışıkları * TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ prusıa BURSA T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa, being one of the exceptional cities of our country with the most historical buildings and artifacts in terms of history, culture and civilization richness; has ancient

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

SİNOP MAURİTİUS ERGUVAN MAURITIUS JUDAS TREE. Hırçın denizin sakin ve güzel limanı A calm and beautiful port among wild waves

SİNOP MAURİTİUS ERGUVAN MAURITIUS JUDAS TREE. Hırçın denizin sakin ve güzel limanı A calm and beautiful port among wild waves Nisan April 2014 Sayı Issue 33 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy SİNOP Hırçın denizin sakin ve güzel limanı A calm and beautiful port among wild waves Hint Okyanusu nun en turistik adası MAURİTİUS

Detaylı

ÖN KAPAK İÇİ MUTLU YAŞAM BÖLGESİ. Happy Life Region

ÖN KAPAK İÇİ MUTLU YAŞAM BÖLGESİ. Happy Life Region ÖN KAPAK 1 ÖN KAPAK İÇİ MUTLU YAŞAM BÖLGESİ Happy Life Region 2 Isparta Burdur Antalya Mutlu yaşam bölgesi muhteşem doğal ve tarihi güzellikleri barındırmasının yanısıra sosyo-ekonomik olarak da ülkemizin

Detaylı

TÜRSAB. Yedigöller Milli Parkı Yedigöller National Park. Anadolu nun çiçekli camileri DERGİ

TÜRSAB. Yedigöller Milli Parkı Yedigöller National Park. Anadolu nun çiçekli camileri DERGİ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies HAZİRAN 2013 JUNE 336 TÜRSAB DERGİ İnsanlarıyla turizme gönül vermiş bir ülke: TUNUS Tunisia is a country that has dedicated itself

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GÜNCEL SEKTÖR GEZİ GEZİ TÜRSAB 34 Termal cennet; Havza

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GÜNCEL SEKTÖR GEZİ GEZİ TÜRSAB 34 Termal cennet; Havza TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EKİM 2013 OCTOBER 340

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EKİM 2013 OCTOBER 340 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EKİM 2013 OCTOBER 340 TÜRSAB DERGİ CUMHURİYETİMİZ 90 YAŞINDA! OUR REPUBLIC IS 90 YEARS OLD! KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN HAVE

Detaylı

TÜRSAB URARTU UYGARLIĞI URARTIAN CIVILIZATION FETHİYE KÖRFEZİ GULF OF FETHIYE

TÜRSAB URARTU UYGARLIĞI URARTIAN CIVILIZATION FETHİYE KÖRFEZİ GULF OF FETHIYE Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies EYLÜL 2015 SEPTEMBER 363 TÜRSAB URARTU UYGARLIĞI URARTIAN CIVILIZATION FETHİYE KÖRFEZİ GULF OF FETHIYE İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

Detaylı

Hırka-i Şerif ve Kutsal Emanetler Sacred Cloak and Holy Relics Dalgalar üzerinde unutulmaz bir keşif serüveni: Mavi Yolculuk An unforgettable

Hırka-i Şerif ve Kutsal Emanetler Sacred Cloak and Holy Relics Dalgalar üzerinde unutulmaz bir keşif serüveni: Mavi Yolculuk An unforgettable Hırka-i Şerif ve Kutsal Emanetler Sacred Cloak and Holy Relics Dalgalar üzerinde unutulmaz bir keşif serüveni: Mavi Yolculuk An unforgettable adventure of discovery over the waves: Blue Cruise Yanık Ülke

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 13, JULY - SEPTEMBER 2013 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 13 TEMMUZ / EYLÜL 2013 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Çok Özel Röportaj TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic

Detaylı

KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal

KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal İÇİNDEKİLER SAYFA NO KONYA NIN COĞRAFİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 5 Coğrafi Durumu ve Stratejik Konumu 5 Yer altı Zenginlikleri 6 Konya nın Tarihi 7 Konya nın Doğal Güzellikleri 10 KONYA NIN EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KOLEKSİYONUNDAN. İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KOLEKSİYONUNDAN. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Ş e h i r g i b i b i r ç a r ş ı A b a z a a r l i k e a c i t y R e n k l i ç ö l l e r ü l k e s i : Ü r d ü n T h e l a n d o f c o l o u r f u l d e s e r t s : J o r d a n D a d a ş l a r y ü k s

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!..

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.. TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62 içindekiler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012 SAYI 6 ISSUE 6 AFRODİSİAS Her çağda biri, onu tutkuyla sevdi Zamansız sadeliğin adresi REZAN HAS MÜZESİ BURHAN DOĞANÇAY Devlerin Savaşı

Detaylı

GÖBEKLİ TEPE! DÜNYA NIN İLK TAPINAĞI. Göbekli Tepe! World s First Temple:

GÖBEKLİ TEPE! DÜNYA NIN İLK TAPINAĞI. Göbekli Tepe! World s First Temple: DÜNYA NIN İLK TAPINAĞI GÖBEKLİ TEPE! World s First Temple: Göbekli Tepe! Göbekli Tepe Tanıtım Projesi Ana Sponsoru Main Sponsor of Göbekli Tepe Promotion Project Göbekli Tepe Tanıtım Projesi Ana Sponsoru

Detaylı

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM www.dergibursa.com.tr Aralık 2014 - December 2014 Yıl / Year: 4 - Sayı / Issue:24 Fiyat / Price: 10 MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM 1 editör notu editor

Detaylı

Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR

Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 3, ISSUE NO: 10, OCTOBER - DECEMBER 2012 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 10 EKİM / ARALIK 2012 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Ozanlar Diyarı, Şirin KIRŞEHİR The Land of

Detaylı

Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among

Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among the green Güzel karşı komşu Midilli Beautiful neighbor

Detaylı

Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa. KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Ocak - Şubat / January - February 2012

Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa. KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Ocak - Şubat / January - February 2012 28 600 y ll k el sanat 32 Egenin yükselen y ld z Manisa Bezi Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa The rising star of the Aegean 38 Tarihte gizli dinler aras kardefllik The religious

Detaylı

Yeni Laleli New Laleli: Go and see it Yakın cennet: Şile A heaven nearby: Şile Romantizmin başkenti Budapeşte The capital of Romance Budapest

Yeni Laleli New Laleli: Go and see it Yakın cennet: Şile A heaven nearby: Şile Romantizmin başkenti Budapeşte The capital of Romance Budapest Yeni Laleli New Laleli: Go and see it Yakın cennet: Şile A heaven nearby: Şile Romantizmin başkenti Budapeşte The capital of Romance Budapest Şimdi Artısı Var Özel Müzeler, Tiyatrolar, Operalar, Etkinlikler

Detaylı