Gökhan Akman Amper A.. 12 Mayıs 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gökhan Akman Amper A.. 12 Mayıs 2004"

Transkript

1 Gökhan Akman Amper A.. 12 Mayıs 2004

2 Amaç YILDIRIM OLAYLARINDA MEYDANA GELEBLECEK CAN VE MAL KAYBINI ÖNLEMEKTR

3 YILDIRIM NEDR BULUTLA YER ARASINDAK ELEKTRK YÜK ALIVERDR.

4 Yıldırımdan Korunma Sistemleri le lgili Temel Kurallar DI YILDIRIMDAN KORUNMA SSTEM Bir yıldırım darbesinin korunan hacme girme olasılıı,doru tasarlanmı bir yakalama ucunun varlıı ile oldukça azalır. Yakalama ucu sistemleri ;çubuklar,gerilmi teller veya kafes biçiminde balanmı iletkenler ya da bu elemanların herhangi bir birleiminden meydana gelebilir.

5 Yerletirme:Yakalama uçlarının aaıdaki tabloya göre düzenlenmesi yeterlidir. YAKALAMA UCUNUN KORUMA SEVYESNE GÖRE YERLETRLMES Koruma Seviyesi h (m) R (m) Kafes Genilii (m) I * * * 5 II * * 10 III * 15 IV *Bu durumlarda sadece yuvarlanan küre ve kafes yöntemi uygulanır.

6 Doal Bileenler Farklı bölümler arasındaki elektriksel sürekliliin salanması, Delinmeye karı önlem alınması veya aırı sıcak noktaların dikkate alınması gerekli ise,metal levhanın kalınlıının bir sonraki slaytta verilen t deerinden daha az olmaması, Levhalardaki delinmenin önlenmesi veya altlarındaki yanıcı malzemelerin tutuma durumu önemli deilse,metal levhanın kalınlıının 0,5 mm.den daha az olmaması, Bunların yalıtım malzemesi ile kaplanmamı olması, Metal levha üzerindeki veya üst tarafındaki metal olmayan malzemelerin,korunacak hacmin dıında tutulabilmesi,

7 Koulları salamak kaydıyla korunan hacmi örten metal levhalar; YAKALAMA UCU SSTEMLERNDEK METAL LEVHALARIN VE METAL BORULARIN EN KÜÇÜK KALINLIKLARI Koruma Seviyesi I ila IV Malzeme Fe Cu Al t kalınlıı (mm) 4 5 7

8 *Korunan hacmin dıında tutulabilmek kaydıyla metal olmayan çatının altındaki,çatı yapısının metal bölümleri (çatı iskeleti,aralarında balanmı betonarme demirleri vb.) *Kesit alanı,yakalama ucu bileenleri için belirtilen deerden az olmayan oluklar,süslemeler,raylar vb.metal bölümler, *Et kalınlıı 2,5 mm den daha az olmayan malzemeden yapılmı olan ve delinmeleri halinde tehlikeli veya dier kabul edilmeyen durumlar yaratmayan metal borular ve tanklar, *Önceki slaytta verilen uygun t deerinden daha az kalınlıkta olmayan malzemeden yapılmı ve çarpma noktasındaki iç yüzeyde sıcaklık artıı tehlikesi ortaya çıkartmayan,genel olarak metal borular ve tanklar. Koruyucu boya ile ince bir kaplama,0,5 mm asfalt veya 1 mm PVC yalıtkan sayılmaz.

9 ndirme letkeni Sistemleri Tehlikeli kıvılcımlanma oluması olasılıını azaltmak üzere,indirme iletkenleri;çarpma noktasından topraa kadar;birkaç paralel akım yolu bulunacak,akım yolunun uzunluu en kısa olacak,biçimde düzenlenmelidir. ndirme iletkenleri,mümkün olduunca,yakalama ucu iletkenlerinin dorudan devamı olacak ekilde düzenlenmelidir. Yakalama ucu ayrı direkler (veya bir direk)üzerindeki çubuklardan meydana geliyorsa,her bir direk için en az bir adet indirme iletkeni gereklidir.direklerin metalden yapılmı veya aralarında balantılı demir iskeletli beton direk olması durumunda,ilave indirme iletkeni gerekmez.

10 Ayrılmamı Yıldırımdan Korunma Sistemi nin Yerletirilmesi ndirme iletkenleri korunan hacmin çevresi boyunca, aralarındaki ortalama uzaklık aaıdaki tabloda gösterilen deerlerden az olmayacak ekilde daıtılmalıdır.her durumda en az iki adet indirme iletkeni gereklidir. Çevre boyunca indirme iletkenlerinin eit aralıklarla yerletirilmesi tercih edilir.mümkün olduunca yapının her köesi yakınında bir adet indirme iletkeni bulunmalıdır. Koruma Seviyesi I II III IV Ortalama Uzaklık (m)

11 Ayrılmamı YKS de ndirme letkenlerinin Tesisi Duvar yanmaz malzemeden yapılmısa,indirme iletkenleri duvar yüzeyi üzerine veya içine yerletirilebilir. Duvar tutuabilir malzemeden yapılmısa,indirme iletkenleri,yıldırım akımının meydana getirdii sıcaklık artıı,duvar malzemesi için tehlikeli olmamak kaydıyla duvar yüzeyi üzerine yerletirilebilir. ndirme iletkenleri,yalıtkan madde ile kaplanmı olsalar dahi,olukların veya ini borularının içine tesis edilmemelidir.oluk içindeki nemin etkisi,indirme iletkeninde youn korozyon balatır. ndirme iletkenleri,topraa en kısa dorudan yolu salayacak ekilde dorusal ve düey olarak tesis edilmelidir.:halka tekilinden kaçınılmalıdır.

12 Özel durumlar dıında boruların indirme iletkeni olarak kullanılması yasaktır. Çelik yapının metal iskeleti veya yapının aralarında balantılı betonarme demirleri indirme iletkeni olarak kullanılıyorsa,yatay halka iletkenleri gereksizdir. Doal indirme iletkenleri dıında,her bir indirme iletkeninin topraklama balantısına balandıı yerde,bir deney ek yeri bulunmalıdır.

13 Topraklama Sistemleri Yıldırım akımının tehlikeli aırı gerilimlere sebep olmadan toprak içine daıtılması için,topraklama sistemlerinin biçimi ve ölçüleri,topraklama elektrotunun özdirencinin deerinden daha önemlidir.bununla birlikte,genel olarak düük bir topraklama direnci istenir. Yıldırımdan korunma bakımından,brletrlm bir topraklama sistemi tercih edilir ve bu uygulama her amaca (örnein,yıldırımdan korunma,alçak gerilimli güç sistemleri,iletiim sistemleri) Baka sebeplerle ayrılması gereken topraklama sistemleri,bir e potansiyel kuaklama ile birletirilmi olan bir sisteme balanmalıdır.

14 Aaıdaki tiplerde topraklayıcılar kullanılmalıdır. Bir veya birden fazla halka topraklayıcılar, Düey (veya eimli) topraklayıcılar, Yıldız topraklayıcılar, Temel topraklayıcılar (temel topraklaması) Düzgün daıtılmı çok sayıda iletken,tek uzun iletken yanında tercih edilmelidir.bununla birlikte,derin topraklayıcılar,toprak özdirencinin derinlikle azaldıı yerlerde ve çubukların normal olarak çakıldıı derinliklerden daha derinlerde düük özdirençli alt tabakaların bulunduu yerlerde etkilidir.

15 Topraklama Elektrotlarının Tesisi Halka topraklama elektrotu tercihen en az 0,5 m derinlie ancak duvarlardan 1 m dıarıya gömülmelidir. Topraklama elektrotları,ina sırasında muayeneye izin verecek biçimde tesis edilmelidir. Gömülme derinlii ve topraklama elektrotu tipi,korozyon, toprak kuruması ve donması etkilerini en aza indirecek ve böylece edeer toprak direncini kararlı kılacak ekilde olmalıdır. Doal Topraklama Elektrotları Betonun aralarında balantılı çelik takviyeleri veya dier uygun yeraltı metal yapıları bir topraklama elektrotu olarak kullanılabilir.betonun metal takviyeleri topraklama elektrotu olarak kullanıldıında,aralarındaki balantılara, betondaki mekanik ayrılmaların önlenmesi için özel dikkat gösterilmelidir.

16 Kroe le Tutturma Ve Ek Yerleri Kroe ile Tutturma :Yakalama uçları ve indirme iletkenleri, elektrodinamik veya istenmeyen mekanik kuvvetlerin (örnein titreim,kar kütlesi kaymaları vb.)iletkenlerin kopmasına veya gevemesine sebep olmayacak ekilde sıkıca tespit edilmelidir. Ek Yerleri :letkenler boyunca ek yerleri en az sayıda olmalıdır.ek yerleri pirinç (gümü) kaynaı,kaynak, sıkıtırma,vidalama,cıvata somun gibi düzenler ile güvenlik altına alınmalıdır.

17 Malzemeler ve Boyutları Malzemeler: Kullanılan malzemeler,yıldırım akımının elektrik ve elektromanyetik etkilerine ve beklenebilen arıza zorlanmalarına,hasara uramadan dayanmalıdır. Malzeme ve boyutları,korunan yapı veya Yıldırımdan Korunma Sistemi nin korozyon olasılıı göz önünde tutularak seçilmelidir. Yıldırımdan Korunma Sistemi nin bileenleri,yeterli elektriksel iletkenlii ve korozyona dayanıklılıı bulunmak kaydı ile,bir sonraki slaydımızda verilen malzemeden imal edilebilir.dier metaller,edeer mekanik,elektriksel ve kimyasal (korozyon) dayanıklılıa sahip ise kullanılabilir.

18 YKS Malzemeleri ve Kullanma Koulları Malzeme Kullanma Yeri Korozyon Açık Havada Toprak çinde Beton çinde Dayanımı Aaıdakiler ile artar Aaıdakiler ile elektrolitiktir. -Yüksek Bakır -Som -Örgülü -Kaplanmı -Som -Örgülü -Kaplanmı ---- Bir çok malzemeye karı konsantrasyonlu klorürler -Kükürt bileenleri -Organik malzemeler Sıcak Galvanizli Çelik -Som -Örgülü -Som -Som Asitli topraklarda bile iyi Bakır Paslanmaz Çelik -Som -Örgülü -Som ---- Bir çok malzemeye karı Çözünmü klorürler içeren su Alüminyu m -Som -Örgülü Baz esaslı etkileyiciler -Bakır Kurun -Som -Kaplanmı -Som -Kaplanmı Yüksek konsantrasyon lu sülfatlar -Asitli topraklar -Bakır

19 *Boyutlar: En küçük boyutlar aaıdaki tabloda verilmitir. Mekanik ve korozyon problemlerinin aılması için deerler arttırılabilir. YKS Malzemesinin En Küçük Kesitleri Koruma Seviyesi Malzeme Yakalama Ucu (mm2) ndirme letkeni ( mm2 ) Topraklama Balantısı ( mm2 ) Cu I ila IV Al Fe

20 Yıldırımdan Korunma Sistemleri çin Koruma Seviyelerinin Seçilmesi Yapıların Sınıflandırılması Yapılar,yıldırım boalması sonucu ortaya çıkan etkilere göre sınıflandırılır. Yıldırımın tehlikeli olabilecek dorudan etkileri;yangınlar,mekanik hasar,insan ve hayvanlarda yaralanmalar ile elektrik ve elektronik donanımlarda hasardır. Yıldırımın etkileri;bilgisayar sistemleri,kontrol sistemleri, gerilim regülatör sistemleri ve güç besleme sistemleri için özellikle tehlikeli olabilir;bunlar da toplum hizmetlerinde aksaklıklar,bilgi üretimi ve i dünyasında kayıplar ortaya çıkartabilir.tüm yapı tiplerinde duyarlı elektronik donanım bulunabilir ve güvenliin artırılabilmesi adına bunlar için özel koruma gerekebilir.

21 Yıldırım Parametreleri Bir yerdeki pozitif ve negatif yıldırım darbelerinin yüzdesi, arazinin doasına balıdır.bu konuda yerel bilgi elde edilemezse,%10 unun pozitif ve %90 ının negatif olduu kabul edilir. Yıldırımdan Korunma Sisteminin Boyutlandırılmasında Kullanılan Yıldırım Akımı Parametreleri Yıldırımın mekanik ve ısıl etkileri,akımın tepe deeri ( I ), toplam yük (Q top ),darbe yükü (Q darbe ) ve özgül enerji (W/R) ile ilikilidir.bu parametrelerin en yüksek deerleri pozitif boalmalarda meydana gelir. Topraa yıldırım boalma younluu (N g ):Yılda kilometrekare baına topraa yıldırım boalması olarak tanımlanan topraa yıldırım boalma younluu,ölçme ile belirlenmelidir.

22 YILDIRIMLI GÜN HARTASI(Nk)

23 Yıldırımdan Koruma Sistemlerinde Koruma Seviyesinin Seçilmesi Bir koruma seviyesinin seçilmesindeki amaç,yapıya veya korunan hacme dorudan yıldırım arkı ile olacak hasar tehlikesini kabul edilebilir en yüksek düzeyin altına indirmektir. Koruma Seviyelerine Göre Yıldırım Akımı Parametreleri Yıldırım Parametresi Akımın tepe deeri I (ka) Toplam elektrik yükü Q top (C) Darbe elektrik yükü Q darbe (C) Özgül enerji W/R (kj/ω ) Ortalama diklik di / dt %30-90 (ka/µs) Koruma Seviyesi I II III-IV

24 Her bir yapı için hasar riski,yılda yapıya dorudan yıldırım boalma sıklıı (N d ),yıldırım sonucu meydana gelecek hasarın olasılıı ve yapıya yıldırım boalması sonucu ortaya çıkabilen olası hasarların ortalama bedeli (maddi kayıp miktarı)dikkate alınarak tahmin edilebilir. Önce,incelenen yapıdaki hasar tehlikesinin kabul edilebilir en yüksek seviyesi seçilir,sonra yapıda hasara sebep olabilen yıldırım boalması yıllık sıklıının (N c )kabul edilen en büyük deeri deerlendirilir. Bir yapıya yıldırım boalmalarının kabul edilen sıklıı (N c ): Yıldırımdan kaynaklanan zararlar yalnızca özel mülkiyet ile ilgili olduunda,n c deerleri,yapının sahibi veya YKS tasarımcısı tarafından belirlenebilir.

25 Yıldırım akımını,tehlikeli gerilim farkları ortaya çıkmaksızın toprak içine daıtmak için,topraklama tesisinin ekli ve boyutları,topraklama direncinin belirli bir deere sahip olmasından daha önemlidir.bununla birlikte küçük bir topraklama direnci tavsiye edilir. Yıldırımdan korunma yapılan yerde,yapı tesisinde tek bir müterek topraklama sisteminin bulunması (örnein yıldırımdan korunma sistemi,alçak gerilim sistemleri,iletiim sistemleri ) e potansiyelleme açısından yararlıdır.

26 KORUMA GEREKLL VE KORUMA SEVYES TAYN FORMÜLLER DEERLER SONUÇ ETKL EDEER ALAN: L= Ae=LW+6H(L+W)+9π H 2 W= Ae= (Dörtgen alanlar için) H= H2= TESS ÇN BEKLENEN YILDIRIM DARBE SAYISI Nd=Ngmax.Ae.C Ngmax= Ae= Nd= C1= TESS ÇN ONAYLI YILDIRIM DARBE SAYISI Nc=5, /C, C=C2.C3.C4.C5 C2= C3= C4= Nc= C5= C= EER Nd<Nc SE KORUMA STEE BIRAKILIR EER Nd>Nc SE KORUMA GEREKLDR Bu durumda: Etkinlik, E=1-Nc/Nd hesaplanan deeri KORUMA SEVYESN belirler.

27 Yıldırımdan Korunma Sisteminin Bakımı Bakım prosedürlerinin sıklıı aaıdaki hususlara balıdır. -Hava ve çevre koullarından kaynaklanan bozulma -Gerçek yıldırım tahribatına maruz kalma, -Yapının Koruma Seviyesi Bir bakım programı aaıdaki önlemleri içerir. Tüm YKS iletkenlerinin ve sistem bileenlerinin kontrolü, YKS tesisinin elektriksel sürekliliinin kontrolü, Topraklama Direncinin Ölçülmesi DKD lerin Kontrolü YKS iletkenlerinin ve sistem bileenlerinin yeniden balanması lavelerden sonra veya deiiklerden sonra YKS nin etkinliinin yapıda ve tesisatta azalmadıının kontrolü Bakım dokümantasyonu: Kayıtlar muhafaza edilmelidir.

28 YKS Denetim Periyodu Koruma Seviyesi I ki Tam Denetim Arası Aralık 2 yıl Kritik sistemlerin denetimleri arasındaki zaman aralıı 6 ay II 4 yıl 12 ay III ila IV 6 yıl 12 ay

29 KORUMA GEREKLL VE KORUMA SEVYES TAYN FORMÜLLER DEERLER SONUÇ ETKL EDEER ALAN: L= Ae=LW+6H(L+W)+9π H 2 W= Ae= (Dörtgen alanlar için) H= H2= TESS ÇN BEKLENEN YILDIRIM DARBE SAYISI Nd=Ngmax.Ae.C Ngmax= Ae= Nd= C1= TESS ÇN ONAYLI YILDIRIM DARBE SAYISI Nc=5, /C, C=C2.C3.C4.C5 C2= C3= C4= Nc= C5= C= EER Nd<Nc SE KORUMA STEE BIRAKILIR EER Nd>Nc SE KORUMA GEREKLDR Bu durumda: Etkinlik, E=1-Nc/Nd hesaplanan deeri KORUMA SEVYESN belirler.

30 FRANKLN ÇUBUU

31 FRANKLN ÇUBUU UYGULAMA YERLER KÜÇÜK TABANLI YAPILAR Cami Minaresi,Deniz Feneri,Nöbetci Kulübesi v.b. FARADAY KAFESL YAPILARDA ÖZEL NOKTA KORUMASI Baca çıkıntıları,özellikle düz çatılardaki cihazlar FRANKLN ÇUBUU KORUMA KONS TEPE YARI AÇILARI H(YÜKSEKLK) α 20 M 30 M 45 M 60 M K.SEVYES acıları SEVYE-1 α 25 * * * SEVYE-2 α * * SEVYE-3 α * SEVYE-4 α

32 FARADAY KAFES UYGULAMASI

33 FARADAY KAFES UYGULAMASI

TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA SEMNER AMPER ELEKTRK A.. 12.05.2004 1/15

TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA SEMNER AMPER ELEKTRK A.. 12.05.2004 1/15 TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA SEMNER AMPER ELEKTRK A.. 12.05.2004 1/15 SEMNER AKII AMPER ELEKTERK A.. TANITIMI Serdar TOSUN Elektrik- Elektronik Müh. FARADAY KAFES SSTEM Gökhan AKMAN Elektrik Müh.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET AÇIKLAYICI DOKÜMAN Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET ÇNDEKLER 1. GENEL 1.1. Amaç ve kapsam 1.2. Temel Gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları 1.3. Açıklayıcı Dokümanlarda

Detaylı

DIŞ YILDIRIMLIK SĐSTEMLERĐ. Kafes metodu :

DIŞ YILDIRIMLIK SĐSTEMLERĐ. Kafes metodu : DIŞ YILDIRIMLIK SĐSTEMLERĐ Kafes metodu : Kafes metodu ile korunmak için, korunacak bina bütün tali kısımları ile birlikte binanın en yüksek yerlerinden toprağa kadar sürekli ve kesintisiz iletken bir

Detaylı

Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02. Sayfa: 191 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02. Sayfa: 191 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi- Elektronik Resmi Gazete 21.08.2001 Salı Sayı: 24500 (Asıl) Son Güncelleme: 25.08.2001 18:02 Yönetmelikler Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere

Detaylı

darbesinin yapabileceği etkiler oldukça yıkıcı olabilir. Yıldırımın bu etkilerini genel olarak aşağıdaki başlıklarla incelenebilir.

darbesinin yapabileceği etkiler oldukça yıkıcı olabilir. Yıldırımın bu etkilerini genel olarak aşağıdaki başlıklarla incelenebilir. www.livaparatoner.com alan şiddeti değeri yeterince arttığında bulut-bulut veya bulut-yeryüzü deşarjı görülebilir. Eğer yeryüzündeki alan şiddeti çeşitli sebeplerden ötürü (yeryüzünün engebeli yapısı,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TOPRAKLAMA PROJELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

8. ÜNİTE ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

8. ÜNİTE ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 8. ÜNİTE ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ KONULAR 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar 2. Genel Hükümler 3. Topraklamalar, Koruma Yöntemleri, Sigorta, Minyatür Kesici ve Kesiciler

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının,işletilmesinin

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ

LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ 2015 LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 İçindekiler 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Standartlar ve Tanımlalamar 5 1.1 Amaç

Detaylı

YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA

YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA YILDIRIMIN ETKİLERİ VE YILDIRIMA KARŞI KORUMA Hasbi İSMAİLOĞLU Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit KOCAELİ hasbi@kocaeli.edu.tr ÖZET

Detaylı

KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bir yapıyı yıldırımın birincil etkilerinden korumak için alınabilecek dış yıldırımlık önlemlerinden birisi de Kafes Metodudur. Kafes metodu ile korunması planlanan yapının

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ YENİ YÖNETMELİĞİN GETİRDİKLERİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19 TEMMUZ 2002 BURSA Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

SANKO HOLDNG 1.KURULU HAKKINDA BLGLER

SANKO HOLDNG 1.KURULU HAKKINDA BLGLER ÇNDEKLER 1.Kurulu Hakkında Bilgiler...1 1.3.1.Elektrik-Elektronik Müh. Görevleri 1 1.3.2.Makine Müh. Görevleri...2 1.3.3.Tekstil Müh. Görevleri...2 1.5.Kuruluun Tarihçesi..3 2.Giri 4 3.Hız Kontrol ve Otomasyon...4

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI 10. TOPRAKLAMA ve KORUMA ESASLARI 10.1.Topraklama Tekniği 10.1.1.Topraklama Levhalarının Tesisi 10.1.2.Topraklama Çubuğunun Tesisi 10.1.3.Kullanım Yerlerine Göre Topraklama

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089

T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089 T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

YILDIRIMDAN KORUMA SİSTEMLERİ STANDARTLAR, YÖNETMELİKLERİMİZ ve UYGULAMALAR

YILDIRIMDAN KORUMA SİSTEMLERİ STANDARTLAR, YÖNETMELİKLERİMİZ ve UYGULAMALAR ÖZET YILDIRIMDAN KORUMA SİSTEMLERİ STANDARTLAR, YÖNETMELİKLERİMİZ ve UYGULAMALAR Hasbi İSMAİLOĞLU, Mustafa YEĞİN Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Umuttepe Yerleşkesi

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Yıldırımdan korunma 1 Yıldırımdan korunma 2 Yasal Mevzuat BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yıldırımdan Korunma Tesisatı, Transformatör ve Jeneratör Yıldırımdan

Detaylı

İzolasyonlu Bara SinglePowerLine Programı 0813

İzolasyonlu Bara SinglePowerLine Programı 0813 İzolasyonlu Bara SinglePowerLine Programı 0813 İçindekiler Sistem Açıklaması 5 Teknik Bilgiler 6 Genel Talimatlar 7 Sistem Yapısı 8 Bileşenler ve bunların kullanımı... 8 İzolasyonlu Bara... 9 Kelepçe

Detaylı

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi 1 BÖLÜM 1 GR z analizlerin yapılabilmesi için analiz yöntemlerinin belirtme ve saptama alt sınırlarının iyiletirilmesine yönelik çabalar günümüzde de büyük bir hızla sürmektedir. Bu amaçla yeni yöntemler

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-2 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA BÖLÜM 2: RİSK YÖNETİMİ Protection against lightning Part 2: Risk management TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı