Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)"

Transkript

1 Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY ( GÜZ DÖNEMİ)

2 ÖRTÜ ALTI FİDAN ÜRETİMİ

3 *ÖRTÜ ALTI FİDAN ÜRETİMİ *Örtü altı fidan üretimi; açık alan koşullarından farklı olarak, sera, sıcak ve soğuk camekân veya plastik tüneller gibi özel üretme tesislerinde fidan üretim çalışmalarını kapsar. *SERALAR; *Örtü altı fidan üretiminde en yaygın olarak kullanılan tesislerdir. *Sera, bitkilerin mevsimleri dışında da yetiştirilmelerine imkan tanıyan yapay yetiştirme ortamıdır.

4 Sedirde açık alan koşullarında tüplü fidan üretimi

5 *Seralar, Faydalanma şekline, Hareketli ve sabit oluşlarına, İç sıcaklıklarına, Büyüklüklerine, Yapı iskeleti ve çatı şekillerine, Tek veya ekli bloklar şeklinde tesislerine, İskelet ve örtü olarak yapı malzemesinin çeşidine göre değişik tiplerde yapılabilirler.

6 Faydalanma Şekillerine Seralar * Üretim * Yetiştirme * Koruma, * Satış ve Sergileme, * Araştırma Kuruluş Şekline Göre Seralar *Sabit ve Hareketli Seralar İç Sıcaklıklarına Göre Seralar * Kışlama seraları (3 C ye kadar) * Soğuk seralar (<12 ) * Ilık seralar (12-18) * Sıcak seralar (18-24 C veya C) Çatı Sistemlerine Göre Seralar Büyüklüklerine göre (büyük, orta, küçük)

7 Çatı Şekillerine Göre Seralar Tek çatılı seralar (Basit Seralar): Bunlarda çatılar tek meyilli ve dolayısıyla tek yüzeylidir. Genellikle bir binanın veya bir duvarın güneye bakan tarafına dayanır. Aynı çatı tipi meyilli yerler için de söz konusu olabilir. Bunlarda çatı eğimi güneye baktığından güneş ışınlarından ve sıcaklığından iyi faydalanır. Genellikle amatör seralardır, tesisleri ucuzdur. İki çatılı seralar (Beşik Çatılı Seralar): Bunlar daha iyi ışık alırlar. Çatının iki yüzü birbirine eşit ise ''ikiz kenar çatılı seralar'' olurlar. Çatının biri uzun diğeri kısa ise ''iki çatı kenarı eşit olmayan seralar'' söz konusudur. M çatlı seralar: Bunlar ise yan yana gelen blok seralardır. Bunlar ikiz kenar veya iki kenarı eşit olmayan çatılı seraların yan yana gelmesinden oluşur. Blok seralar: Blok seralar birbirlerine ekli olarak tesis edildikleri için tesis giderleri daha azdır. Aynı tür bitki yetiştirme söz konusu ise aralarında ara duvar gerekmez. Fakat her blok için ayrı bir türün yetiştirilmesi öngörülüyor ise her türe uygun farklı ekolojik koşullar yaratmak için blokların arasına perdeler koyarak bir birinden ayırmak gerekir.

8 Blok Tünel Sera (M Çatılı) * Cam Sera Tünel Sera

9 Yetiştirme Serası

10 * Doğu Ladininde tüplü fidan üretimi

11 Örtü materyali olarak cam, yumuşak plastik, sert plastik ve fiber kullanılır. Örtü materyalinin seçiminde, güneş ışınlarını geçirebilecek özelliklerde olmalı, sıcaklığı tutmalı, hafif ve ucuz, montajı kolay, dayanıklı, ışık geçirgenliğini zamanla kaybetmeyen cinsten ve kolay yıkanarak temizlenebilir olması dikkate alınmalıdır.

12 USA (Michigan State Universty-Tree Research Center)

13 FİDAN ÜRETİMİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi

14 SULAMA *Sulamada kullanılan suyun miktarı; toprağın özelliklerine, yörenin yağış, sıcaklık, hava rutubeti ve rüzgâr gibi iklim koşullarına, sulama yöntemine, türün özelliklerine, fidanların büyüklük ve yaşlarına göre değişir. *Sulama yöntemi; Yüzey sulama yöntemleri (salma sulama, göllendirme, tava ya da karık sulama). Basınçlı sulama yöntemleri ise yağmurlama, damla sulama ve otomatik yağmurlama makinesi ile sulama.

15 OT MÜCADELESİ VE ÇAPALAMA Genel olarak ot alma işlemi elle yapılabildiği gibi makine ile de yapılabilir. Önemli olan bu mücadelede mevcut fidanlara zarar verilmemesidir.

16 Çapalamada amaç kapilariteyi kırmak, toprağın havalanmasını sağlayarak köklerin gelişimini sağlamak ve su kaybını önlemektir.

17 GÜBRELEME VE TOPRAK ISLAHI *Fidanların topraktan aldığı besin maddelerinin tekrar toprağa geri verilmesi gerekmektedir. *Bu işlem gübreleme ve toprak ıslahı ile gerçekleştirilir. *Gübreler orijin ve bileşenlerine göre doğal gübreler (=organik gübreler) ve yapay gübreler (=mineral gübreler) diye ikiye ayrılır. Doğal gübreler arasında kompost, yeşil gübre, ahır gübresi ve orman humusu, yapay gübreler ise ticari gübreler olarak tanınırlar.

18 *Doğal gübreler arasında orman humusu, toprağın fiziksel özelliklerini düzeltir. Özellikle yapışkan ve ağır toprakların ıslahı için uygundur. Humuslu kum (funda toprağı) fidanlıklar için idealdir. *Ahır gübresi, koyun, keçi, sığır, at gübresi bu grup içerisindedir. Koyun, keçi ve at gübresi kalite bakımından iyidir. At ve koyun gübresine sıcak gübre de denir. İnek gübresi soğuk gübredir. Fidanlık topraklarının çoğunluğu için en uygun gübre sığır gübresidir. *Kompost ise, besin değeri olan ot, yaprak, dal parçaları, çöp ve diğer her türlü bitki artıklarından hazırlanır. Toprağı nötrleştirir, su tutma kapasitesini ve biyolojik aktivitesini arttırır.

19 SEYRELTME *Seyreltmede toprağın rutubetli olması gerekir. Bunun için seyreltme öncesi ve sonrasında toprak iyice sulanmalıdır. Genel olarak seyreltme, türlere göre değişmekle birlikte, çimlenme tamamlandıktan yaklaşık bir ay sonra yapılmalıdır. *Tüplü fidan üretiminde birden fazla fidanın olması durumunda yapılan seyreltme işlemine bazı yerlerde tekleme adı verilmektedir. Seyreltme aşamasında çıkarılan fidanların bir kısmı şaşırtma amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

20

21

22 GÖLGELEME VEYE SİPERLEME *Ekim yastıklarının siperlenmesi, şiddetli sıcaklık, kuraklık ve don tehlikelerine karşı fidanların korunması amacıyla yapılır. Ladin, Göknar, Kayın gibi gölge ya da yarı gölge türlerde siperlemenin olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Ancak siperliklerde siperleme zamanı, süresi, oranı, türlere, fidanlık yeri yetişme ortamı koşullarına göre iyi tespit edilmelidir.

23

24 *Siperleme, dallarla, örgülerle, kamışla, çıtalarla ve son zamanlarda değişik ışık entansitelerine sahip sentetik malzemelerden yapılmış naylon telislerle yapılmaktadır.

25 BUDAMA *Fidanlıklarda budama daha çok şaşırtılmış yapraklı fidanlar için geçerlidir. Çatallaşmış tepeler, fazla kıvrık dallar budanarak alınır. *Fidan sökümü sonrasında yapılan kök tuvaleti de budama olup, sökülen fidanların kırılan, yaralanan ve çok uzun olan köklerin uzaklaştırılmasıdır.

26

27

28

29 YERİNDE KÖK KESİMİ *Tüplü fidan üretiminde kök kesimi makinelerle yapılmaktadır. Bu işlem fidan köklerinin kapların alt kısımlarında çıkmasını engellemektedir. Kazık köklü türlerde önemlidir.

30 FİDANLIĞIN TEHLİKELERDEN KORUNMASI *Fidanlıkların tehlikelerden korunmasını, kuş ve kemirgenlere, böcek zararlılarına, mantar hastalıklarına, yabancı otlara ve dış etkilere karşı koruma olarak sınıflandırabiliriz.

31 KUŞ VE KEMİRGENLERE KARŞI KORUMA *Kuşlara karşı tohumlar, Pomarsol-forte adlı tiksindirici ilaç ve karışımı kullanılmaktadır. *Örneğin 15 kg ibreli tohum için 800 gr Pomarsol-forte, 42 gr Alümine tozu, 2 lt suya karıştırılır ve ekilir. *Ceviz, Kestane, Meşe gibi iri tohumlar, ekimden önce petrollü suyla (100 lt su+1 lt petrol) muamele edilerek ekilirse fare ve kuşlara karşı etkili olur

32 *Kemirgenler arasında yer alan tavşanlara karşı, cm yükseklikte kafesli tel çit çekilir. *Köstebeklere karşı, toprak altında açmış oldukları galeriler (yollar) 2 3 m de bir delinerek, ilaç (Paradiklorbenzen) konur ve delik toprakla kapatılır. *Farelere karşı ise tuzaklar, kapanlar ve zehirli yemler kullanılabileceği gibi, toprağın sürülerek veya çapalanarak galerilerinin bozulması gerekir.

33 BÖCEK ZARARLARINA KARŞI MÜCADELE *Öncelikli olarak böcek zararı görmüş fidanların sökülerek yakılması, toprak işleme ve sulama gibi kültürel önlemlerle böcek tasallutuna izin verilmemesi en uygun yoldur.

34 MANTAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUMA VE MÜCADELE *Mantarlar içerisinde mikorriza oluşumuna neden olan yararlı mantarların yanında özellikle devrilme hastalığına (damping off) neden olan zararlı mantarlar söz konusudur.

35 *Mikorriza, bitkilerin kökünde bulunan ve bitki ile ortak (Simbiyoz) olarak yaşayan mantarlı köklere denir. Görevi, ortak yaşadıkları bitkiye azot temin etmektir. Mikorrizalı fidanlar dona ve kuraklığa karşı daha dayanıklı olup beraber yaşadıkları bitkiyi diğer hastalıklara karşı da korurlar.

36 *Damping-off, diğer bir ifadeyle fide çürüklüğü (=devrilme hastalığı=kök çürüklüğü hastalığı) fidanlıklarda görülen önemli bir hastalıktır. *Bu hastalığa 30 çeşit toprak mantarı (Pythium ve Phytophtora türleri) neden olmaktadır. *Bulaşma, kök ve kök boğazından, direk olarak toprak yüzeyinin altında ortaya çıkmaktadır

37 Hastalığın belirtileri arasında, Kotiledonlarda koyu lekelerin oluşması, Hastalanan kısımların ölmesi ve Fideciklerin kök boğazından incelerek devrilmesi sayılabilir. Hastalık yapraklı türlerden ziyade ibreli türlerde, özellikle de çamlarda etkilidir.

38 Damping-off un nedenleri arasında ise, *Derin ekim, *Yüksek ph değeri, *Yüksek toprak ve hava rutubeti, *Toprağın fazla azot içermesi gösterilir. *Hastalığa karşı alınması gerekli önlemlerin başında, hastalığın nedenlerini ortadan kaldırmak gelir.

39 * Fidecik devrilme hastalığı nın oluştuğu bölge

40

41 İbreli ekim yastıklarında damping off zararı

42 Bunun için, Ekimleri kumla örtmek, Serin ve rutubetli havalarda gölgeleme yapmamak, Ekimden önce toprağı dezenfekte etmek, Tohumları bazı preparatlarla işleme tabi tutmak (CuSO4), Toprağa yeteri derecede potasyum (K) vermek,

43 Mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, Tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, Aşırı gübre kullanılmamalı, Kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

44 * YABANCI OTLARA KARŞI MÜCADELE *Yabancı otlara karşı koruma ve mücadele, mekanik (Ot alma, Çapalama) ve kimyasal olmak üzere iki şekilde yapılır. *Kimyasal yöntemlerle yapılan otla mücadelede çok çeşitli herbisit kullanılmaktadır.

45 Ekimlerin Bakımı (Mekanik Mücadele) Ot Alma

46

47

48 *Herbisit kullanımı ekim ve repikaj parsellerinde farklılık gösterdiği gibi *ekim öncesi, *ekimden sonra *çimlenme öncesi ve sonrasında da farlılıklar göstermektedir.

49

50 * Kimyasal yöntemlerle diri örtü temizliğinde total yok edici herbisitlerle, istenmeyen örtünün toprak üstü kısımlarına etki eden herbisitler kullanılır.

51 KİMYASAL YÖNTEM Kimyasal diri örtü mücadele ilaçları, yani herbisitler, kimyasal yöntemin uygulama alanını çok genişletmiştir. Herbisitler; Doğayı, içme sularını kirletme İnsan sağlığına ve yaban hayvanlarının hayatına hatta arıcılığa zararları gibi dezavantajları bulunmakla birlikte koşulların gerektirdiği yerlerde kullanım alanı bulmaktadır.

52 Herbisitlerin avantajları ise, işçi kullanımının azlığı dolayısı ile ucuz olması Makineli diri örtü temizliğinin yapılamadığı engebeli ve çok eğimli sahalarda kolaylıkla uygulanabilmesi Diri örtünün tekrar sahaya gelişini en uzun süre geciktiren bir yöntem olması Basit ve ucuz aletler kullanımını mümkün kılması Erozyon tehlikesi olan yerlerde mekanik diri örtü temizliğinin üst toprağı erozyona hazır hale getirmesine karşılık, bu yöntemde böyle bir tehlikenin olmaması Toprak yüzünde kalan herbisitin kuruttuğu diri örtünün toprağı koruyucu, evaporasyonu azaltıcı malçlama etkisi yapması olarak sayılabilir.

53 Herbisitlerin etkileri, kullanılan kimyasal aktif maddesinin çeşidine, dozajına, uygulama yöntemine, uygulama zamanına, hava hallerine, diri örtü türüne ve karışımına, diri örtünün yaşına, yoğunluğuna, kullanılan ekipmana, toprak türüne (özellikle köklere etki yapan herbisitlerde) göre büyük ölçüde değişir. Önemli herbisidlere örnek olarak MPCA, 2,4-D, 2,4,5-T ve Roundup (eğreltilerde) Chloratlar, NAT, TCA vb. verilebilir.

54 Herbisitlerin etki şekillerine göre, Selektif etkili herbisitler, total etkili herbisitler, kontakt herbisitler, translokasyon herbisitler adı altında gruplandırılabilir. Selektif etkili herbisitler: Bir bitkiye öldürücü etki yaptığı halde, diğer bir bitki cinsine zararlı olmayan herbisitlerdir. Total etkili herbisitler: Bütün bitkiler için etkili olan herbisit grubuna denir. Kontakt herbisitler: Doğrudan temas ettiklerinde etkili olan herbisitlere denir. Translokasyon herbisitler: Bitkilerin toprak altı veya üstünde bulunan organları vasıtasıyla alınarak öz su iletimi ile bitkinin bütün organlarına sevk edilen herbisitlere denir. Ağaçlandırma sahalarının hazırlanması için diri örtünün kimyasal yöntemlerle uzaklaştırılmasında özellikle total etkili herbisitlerin yeri büyüktür.

55 Herbisitler sıvı veya toz halinde yapraklara, gövdeye, kök boğumuna veya kesilmiş kök veya gövde kısımlarına sürülerek, serpilerek veya pülverize edilerek (ezme, toz haline getirme) verilir. Serpme veya pülverize etmede çeşitli sırt pulvarizatörleri, motorlu pulvarizatörler, geniş ağaçlandırma sahaları için ise uçak veya helikopterler kullanılmaktadır.

56 FİDANLIĞIN DIŞ ETKİLERDEN KORUNMASI *Fidanlık alanının gerek sınırlandırılması ve gerekse dış etkilere karşı korunması için bazı önlemlerin alınması gerekir. Sınırlama ve koruma birlikte düşünüldüğünde ilk akla gelen çitlerle alanın çevrilmesidir. *Çitler canlı ve cansız olmak üzere ikiye ayrılır. Cansız çitler tel ve ağaç çitler olarak tesis edilirler. *Ağaç çitlerde çit kazığı olarak Meşe, Kestane, Akasya gibi dayanıklı ağaç türlerinin odunu tercih edilir. (Dikenli tel çit, kafes tel çit)

57 FİDANLIĞIN DIŞ ETKİLERDEN KORUNMASI *Canlı çitler genellikle sürekli fidanlıklarda tesis edilir. Zira bunların kurulması ve fonksiyonel hale gelmesi uzun zaman alabilir. *Ancak bu tesislerin kurulması teknik bilgiyi gerektirmektedir. Zira tür seçimi, tesis şekli çok önemlidir. Seçilecek türlerin belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar arasında kazık kök sistemine sahip olması, makaslamaya uygun, sık dallanma yapan, uzun ömürlü, toprak istekleri bakımından kanaatkâr, rüzgâr, vb. zararlara karşı dayanıklı olma hatta dikenli olmaları gibi özellikler gerekir.

58

59

60 FİDAN ENVANTERİ VE DAĞITIMI *Fidan envanteri deyince fidan mevcudunun tür, miktar, yaş ve boylarına göre dökümünün yapılması anlaşılır. *Fidan sayısı; tam alanda serpme ekiminde 1 m 2 deki, çizgi ekimlerinde ise 1 m çizgideki fidan sayısı esas alınarak hesaplanır. *Repikajlı fidanlarda ise sayı sıralara göre hesaplanır. Sayı ile birlikte yaşlar ve boylarda tespit edilir.

61 FİDAN SÖKÜMÜ *Fidanların bulundukları yerden çıkarılmasına söküm denir. *Söküm sonbaharda odunlaşmadan sonra, ilkbaharda sürmeden önce yapılmalıdır. *Söküm işi, büyük fidanlıklarda sökme pullukları ile küçük ve geçici fidanlıklarda çatal bel ile yapılır.

62 *Çıplak köklü fidanlarda söküm durgun döneme geçişin arttığı dönemden, durgun dönemden çıkışın başladığı dönem arasında ve gerçek durgunluk döneminde yapılmalıdır. *Söküm sırasında meristematik kök uçlarınca zengin kılcal köklerin mümkün olduğunca fazla miktarda kalması arzu edilir.

63

64

65 FİDAN SÖKÜMÜ *Su kaybını azaltmak için söküm sabahın erken saatlerinde ve akşamları yapılır. *Güneşli ve rüzgârlı havalarda, *çok ıslak ve hafif donlu topraklarda söküm yapılmamalıdır.

66 FİDANLARIN SELEKSİYONU *Kontrol ve seleksiyonda; hastalıksız, böcek, kurt ve mantar, vb. zararları olmayan, taze görünüşlü, iyi gelişmiş, tepe tomurcuğu bariz, çatallı olmayan, kök sistemleri iyi gelişmiş, emici kökleri itibari ile zengin, saçaklı olanlar seçilir.

67 PİYASAYA ARZ ve AMBALAJLAMA Topraksız fidanların ambalajlanması TS 1772 ye göre yapılmalıdır. Topraklı ve kaplı fidanların herbiri bir ambalaj kabul edilebilir. Ambalaj, fidan köklerinin rutubetini ve fidanların diğer kısımlarını dış etkenlerden koruyacak nitelikte olmalıdır Ambalaj malzemesinde hastalık ve böcekler bulunmamalıdır. Ambalaj, en çok kg ağırlıkta ve taşınma sırasında dağılmayacak dayanıklılıkta yapılmalıdır.

68

69 Fidanlara aşağıdaki ambalaj biçimlerinden herhangi biri uygulanmalıdır. *Kök Ambalajı *Sandık ambalajı *Sepet ambalajı *Balya ambalajı *Kafes telli ambalaj *Polietilen torba ambalajı *Kutu ambalajı *Seleksiyondan sonra fidanlar veya daha küçük (1/0, 2/0) fidanların ni bir arada demet yapılır.

70 Fidanların Ambalajlanması *Topraklı fidanlar saz, naylon, telis, çelik tel kafes v.b. Materyalle kökleri ambalajlanarak satışa sunulmaktadır. *Kaplı fidanlar mevcut kaplarıyla satışa sunulduğundan özel bir ambalaj gerektirmez. *Ambalajlama çalışmaları hemen hemen sadece çıplak köklü fidanlarda yapılmaktadır.

71

72

73 *Repikaja Alınmış Boylu fidanların sökümü ve ambalajlanması

74 İŞARETLEME Ambalajlar üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak bir şekilde yazılmalı veya bir etikete yazılarak ambalaj üzerine takılmalıdır. - Üreticinin ticari unvanı ve adresi veya kısa adı ve adresi veya tescilli markası, - Bu standardın işaret ve numarası (TS 2265 şeklinde), - Sınıfı, - Türü, - Grubu, - Tipi, - Söküm tarihi, - Yaşı, - Orijini, - Sayısı.

75 Yaşa Göre Çok küçük fidan (fidecik, birkaç aylık) Küçük fidan (1/0, 2/0, 1/1, 2/1, 1, 2, 3 yaşındaki fidanlar) Büyük fidan (3 yaşından daha yaşlı fidanlar) Boya Göre; cm : Yarı boylu fidan, cm: Boylu fidan, cm: Uzun boylu fidan, cm: Çok uzun boylu fidan, cm : Yüksek boylu fidan, >250 cm : Çok yüksek boylu fidan

76 *Topraklı ve repikaj görmüş fidanların sökümü ve ambalajlanması

77

78 *Ambalajlama ve taşıma

79 *Kaliteli bir fidanda olması gereken özellikler: İyi gelişmiş, sağlıklı ve tepe ile orantılı köklere sahip olma Fidan boyu / kök boğazı çapı oranı özellikle çıplak köklü fidanlarda son derece önemlidir. İdeal olan gövdenin 2/3 ünün dallı olmasıdır. Tepe sürgününün iyi olgunlaşmış, Tomurcukları dolgun, Fidanın canlı yeşil bir renk göstermesi, Solgun renkte olmaması, Özellikle iğne yapraklılarda ibrelerin normal renklerini kaybetmemiş olması

80 Fidan Kalitesini Belirlemede Kullanılan Özellikler Genetik Uyum ve Tohum Özellikleri Morfolojik Özellikler Fizyolojik Özellikler

81 Genetik uyum ve tohum özellikleri Orijin ve/veya klon uyumu Plantasyon amacına uygun ıslah edilmiş tohum kullanımı Tohum olgunluğu Tohum büyüklüğü Morfolojik özellikler Fidan yaşı Fidan boyu Kök boğazı çapı Katlılık Fizyolojik özellikler Bitki su gerilimi (BSG) Kök yenileme kabiliyeti (KYK) ve Kök gelişme durumu (KGD) Kök nem içeriği (KNİ) Bitki beslenme durumu Kuraklığa dayanıklılık Soğuğa dayanıklılık Durgunluk (dormansi) hâli

82 Hilf e göre 1 yaşındaki Sarıçam fidanlarının kalite sınıflandırması: a. Pek kuvvetli, b.tamamen kullanılabilir, c.henüz kullanılabilir, d. Mecbur kalındığında kullanılabilir, e. Kullanılamaz.

83 *Kaliteli bir fidanda kök, gövde ve tepe dışında genel olarak aranan önemli bir kriterde özellikle topraklı ya da kaplı fidanlarda, fidan büyüklükleri ile orantılı bir toprak ve kap hacminin olmasıdır.

84 GÖMÜ *Gömü, fidanların kök boğazına kadar toprağa gömülmesidir. Soğuk hava deposu olmayan fidanlıklarda fidanlar yollanana kadar fidanlığın merkezi bir yerinde gevşek ve süzek topraklarda gömüye alınırlar. Bunun için cm genişlik ve derinlikte, 2,5 3,0 m uzunlukta olan hendekler açılır. *Gömü fidanların köklerini kuraklık ve dondan korur. Bir çeşit silo görevi görür. Ayrıca sürmeyi de geciktirir.

85 GÖMÜ

86 * Gömü *Soğuk hava deposuna alınmayan ve fazla miktarda olduğu için hemen kullanım alanlarına gönderilemeyen fidanlar, fidanlığın uygun bir yerinde, gevşek ve süzek toprak kitlesinde gölge bir yerde sadece kökleri toprak içinde kalacak şekilde gömüye alınır cm genişliğinde ve m uzunluğunda hendekler açılır

87

88

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

MODÜL DEĞERLENDİRME...36 CEVAP ANAHTARLARI...37 KAYNAKÇA...38

MODÜL DEĞERLENDİRME...36 CEVAP ANAHTARLARI...37 KAYNAKÇA...38 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1...3 1. TOHUMLA ÜRETİM...3 1.1. Tanımı ve Kullanım Nedenleri...3 1.2. Tohum Çimlendirme Ortamları...4 1.2.1. Açık Alanda...4 1.2.2. Kapalı Alanda...6

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ

AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ HAZIRLAYAN Nihat ŞİMŞEK Orman Endüstri Mühendisi AĞAÇLANDIRMA - DİKİM TEKNİĞİ 1. FIDANLARIN DIKIM ÖNCESI TABII OLACAĞI İŞLEMLER Fidanların söküm, depolama ve nakillerinde

Detaylı

TAMİM NO:3 TASNİF NO: V-1200 BÜTÜN TEŞKİLATA. Bu bakımdan, ağaçlandırma çalışmalarındaki başarının temelini tohum ve fidan üretimi teşkil etmektedir.

TAMİM NO:3 TASNİF NO: V-1200 BÜTÜN TEŞKİLATA. Bu bakımdan, ağaçlandırma çalışmalarındaki başarının temelini tohum ve fidan üretimi teşkil etmektedir. TAMİM NO:3 TASNİF NO: V-1200 BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği gibi, teknik ormancılıkta esas amaç devamlılığın sağlanması olup, bunda orijini belli, üstün nitelikli tohumlardan elde edilen kaliteli fidanlarla

Detaylı

ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJİLERİ ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILAN KESME ÇİÇEK SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 622B00229 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE HİZMETLERİ EL KİTABI EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇE

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÇELİKLE ÜRETİM ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Üzüm Yetiştiriciliği - Gözde Fidancılık 1. GİRİŞ

Üzüm Yetiştiriciliği - Gözde Fidancılık 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Asma, dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir. Yeryüzünde bağcılığın tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Asmanın anavatanı Anadolu'yu da içine alan ve Küçük Asya

Detaylı

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ 2014 2 FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak demek, üreticinin kazanması, ülkemizin dünya pazarlarının tamamına hitap etmesine katkı sağlanması ve daha fazla

Detaylı

1. GİRİŞ. 2. CEVİZİN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

1. GİRİŞ. 2. CEVİZİN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ 1. GİRİŞ Ceviz (Juglans regia L.), botanikte Dicotiledoneae sınıfı Juglandales takımı, Juglandaceae familyası ve Juglans cinsinde yer alır. Juglans cinsi içerisinde günümüzde özellikleri belirlenen 18

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ VE BAKIM İSTEKLERİ

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ VE BAKIM İSTEKLERİ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ VE BAKIM İSTEKLERİ HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Şevket ALP Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi İrfan ONAT Ziraat Mühendisi Mustafa KUPIK Peyzaj Yüksek Mimarı ve Kentsel

Detaylı

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU Ülkemiz, yaklaşık olarak 25 milyon ton sebze üretimi ve 800 ha ı aşan üretim alanı ile önemli sebze üreticileri arasında yer almaktadır. Bu üretim miktarı ile Avrupa ülkeleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÜRETİM TEKNİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÜRETİM TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58 Ülkemizde Şeker Pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

İNCİR TANITIMI. "sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır" mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ

İNCİR TANITIMI. sen de bu topraklarda ol, bu topraklarda büyük avantajlar vardır mesajı verilmekte, kuru incirin İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İNCİR TANITIMI İNCİRİN TARİHTEKİ YERİ İncirin botanik ismi "Ficus carica" dır. Adını Ege Bölgesindeki antik yerleşim alanı "Caria"dan alan incir Anadolu ve Ege'de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.

Detaylı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI

SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI SEBZE HASTALIK ve ZARARLILARI Üretimde karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi hastalıklardır.ülkemiz ekonomisinde büyük kayıplar oluşturan hastalıklar çok çeşitlidir. Her hastalık ayrı bilgi ve mücadele

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ (Lycopersicon Esculentum) Zir. Müh. Sabahattin TÜZÜN GAP-TEYAP Batman-Siirt BYU 1. TANIMI VE ÖNEMİ 1.1.Anavatanı: Domatesin anavatanı Orta ve Güney Amerika (Peru da And Dağları)

Detaylı

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde

Detaylı

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010

Hacı Yılmaz. www.haciyilmaz.com. Gül Yetiştiriciliği. YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 Hacı Yılmaz www.haciyilmaz.com 2010 Gül Yetiştiriciliği YILMAZ Hacı YIlmaz 21.03.2010 1. GiRiŞ Ticari amaçla kesme çiçek üretimi bugün dünyada büyük rakamlara ulaşmış olup, birçok ülke bu konuda büyük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK MEYVECİLİK ANKARA-2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAHÇECİLİK KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK MÜCADELE YÖNTEMLERİ ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ANTEPFISTIĞI Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

ANTEPFISTIĞI Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ANTEPFISTIĞI Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2010 1 2 ANTEPFISTIĞI HASTALIK ve ZARARLILARI

Detaylı

Sistematik. Takım : Asterales Familya : Asteraceae (Papatyagiller) Cins : Cynara Tür : C. scolymus

Sistematik. Takım : Asterales Familya : Asteraceae (Papatyagiller) Cins : Cynara Tür : C. scolymus YETİŞTİRİCİLİĞİ Sistematik Takım : Asterales Familya : Asteraceae (Papatyagiller) Cins : Cynara Tür : C. scolymus Anavatanı: Akdeniz havzası Kıbrıs adası ı Enginar halk arasında deve dikeni (Cynara cardunculus

Detaylı