OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)"

Transkript

1 OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

2 OSSA MEMBRİ PELVİNİ Arka bacak gövdeye, ön bacakta olduğu gibi üç kemikten oluşan cingulum mebri pelvini adı verilen kalça kemeri ile bağlanmıştır. Bu kemeri oluşturan kemikler doğal koşullarında etkisiyle kaynaşarak os coxae denen kalça kemiğini meydana getirmişlerdir. Bunlar os coxae nın cranio dorsalinde yer alan os ilium, cranio ventralinde yer alan os pubis ve caudo ventralinde yer alan os ischii dir. Bu kemerin gövdeye sıkıca eklemleşmesi os ilium aracılğıyla olur.

3 OSSA MEMBRİ PELVİNİ Os coxae os ilium os pubis os ischii Femur (uyluk kemiği) Ossa cruris (baldır kemikleri) tibia fibula Ossa tarsi (ayak bilek kemikleri) Ossa metatarsalia (ayak tarakr kemikleri) Ossa digitorum pedis (ayak parmak kemikleri) - stylopodium - zeugopodium - basipodium - metapodium - acrapodioum - autopodium

4 Os coxae kalça kemiği Yassı kemiklerin en büyüğüdür. Cranio dorsalini os ilium, cranio ventralini os pubis ve caudo ventralini os ischii oluşturur. Sağ ve sol yanın os pubis ve os ischii leri orta çizgide birbirleriyle birleşerek symphysis pelvis isimli leğen kaynaşmasını oluştururlar. Symphysis pelvis in os pubis ler arasındaki bölümü symphisis pubica, os ischii ler arasındaki bölümü sympysis ischiadica olarak bilinir. İki tarafın os coxae larının birleşmesiyle oluşan müşterek kemik ossa coxae dır. Symphisis pelvis in kaynaşması gençlerde kıkırdaksal (syncondratic), yaşlılarda kemiksel (synostatic) bir yapı gösterir. Doğum anında bu bağlantı doğum hormonlarının etkisiyle gevşer.

5 Acetabulum - Sirkelik Os coxae yi oluşturan üç kemiğin corpus larının birleşme yerlerinin alt yüzünde gelişmiştir. Yarım küre veya çanak tarzında içi eklem yüzü kaplı bir çukurluktur. Şekli uyluk kemiğinin başını içine alacak tarzdadır. Eklem yüzü ile kaplı bölümüne facies lunata, dibindeki pürüzlü sahaya fossa acetabuli denir. Dışa ve geriye yönelik incisura acetabuli denilen bir çentikle bölünmüştür. İncisura acetabuli equus ve carnivor larda geniş, sus ve ruminant larda dardır.

6 Os ilium (ilye kemiği) Os coxae nin craniodorsalinde yer alır. Gövde iskeletine(sacrum) bağlanan bölümdür. Corpus ossis ilii ve ala ossis ilii olmak üzere iki ana bölümü vardır. Corpus ossis ilii Kemiğin diğer kalça kemikleri ile birleşen bölümdür. Üç kenarlı bir görünüm arz eder.(dorsal- lateral medial) Ventrali acetabulum un, dordal i spina ischiadica nın oluşumuna katılır. Spina ischiadica dan ala osis ilii ye doğru uzanan çentiklenme incisura ischiadica major dur. Acetabulum un yakınında corpus un ventral yanın iç ve dış tarafında yer alan çukurlar area medialis ve lateralis musculi recti femoris adını alırlar.

7 Os ilium (Ala osis ilii) Kemiğin ön ve dorsalinde kalan ince ve geniş olan kanat şeklindeki bölümüdür. Craniodorsal, dorsomedial ve ventrolateral olmak üzere üç kenarı bulunur. Crista iliaca (1-2/5) adı verilen craniodorsal kenar sus ve carnivor da konveks ve küt, equus ve ruminan da konkav ve keskindir. Cranidorsal kenarın dorsomedial kenarla birleştiği iç köşelenmeye tuber sacrale (1/3) veya spina iliaca dorsalis, ventrolateral kenarla birleştiği dış köşelenmeye tuber coxae (1/1) veya spina iliaca ventralis denir.

8 Os ilium (Ala osis ilii) > > Tuber coxae labium externum ve internum diye iki çıkıntı halindedir. Carnivor ve k. ruminant larda tuber coxae ventrale bir çentikle spina alaris oluştururken tuber sacrale ise aynı türlerdebir çentikle ikiye ayrılmıştır Dorsomedial kenar, tuber sacrale den aşağıya doğru inildiğinde kemerleşerek incisura ischiadica major (1/6) isimli büyük bir çentiklenme yapmıştır. Incisura inciatica major un(1/6) alt sınırında equus ve carnivor da alçak ve küt, sus ve ruminant ta yüksek ve keskin spina ischiadica(1/7) isimli bir kemik çıkıntısı yeralmıştır. Ala nın ventrolateral kenarı corpus üzerinde aşağıya ve mediale doğru keskinleşerek pubis e kadar uzanan crista iliopectina veya linea arcuata yı (2/7) oluşturmuştur.

9 Os ilium (Ala osis ilii) Crista iliopectina nın carnivor hariç, ortasında oluşan çıkıntıyaadı tuberculum psoadicum veya tuberculum musculi psoas minoris (2/8). denir. Ala osis ilii nin dış yüzüne facies glutea adı verilir ve bunun üzerinde carnivor larda birkaç, diğerlerinde bir adet linea glutea(1/5) isimli kas yapışma çizgisi bulunur. Ala osis ilii nin iç yüzüne facies sacropelvina denir. Bunun lateral bölümünde facies iliaca (2/5) denen düz bir saha ile, medialinde tuberasitas iliaca (2/4) denen pürüzlü bir kabartı görülür. Tuberasitas iliaca nın üzerinde yer alan kulak şeklindeki alan facies auricularis tir (2/6) ve bu yüzey sacrum un facies auricularis ile eklemleşir.

10 Os ilium (karşılaştırma) Equus: Ala osis ilii yere yatay, planum medianum'a dik durur. Linea glutea ala'nın dış yüzünü ortalar. Crista iliaca çok az iç bükeydir. Tuber coxae ortasından basık dikdörtgeni andırır. Tuber sacrale, dorsal'e bükük ve tek parçalıdır. Spina ischiadica alçak ve küttür. Ruminant: Ala osis ilii bos ta yere yatay, planum medianum'a diktir. K. ruminant larda yere ve orta düzleme eğik durur. Linea glutea alt kenara yakındır. Crista iliaca iç bükey ve keskindir. Spina ischiadica yüksek ve keskindir. Küçük ruminant'ta tuber coxae ve tuber sacrale iki parçalıdır. Ala dorsalateral'dir.

11 Os ilium (karşılaştırma) Sus: Ala osis ilii yere dik orta düzleme paralel ve facies glutea lateral'e yönelik durur. Linea glutea ortada fakat kalın bir çıkıntı halindedir. Crista iliaca konveks ve şişkin kenarlıdır. Spina ischiadica yüksek ve keskindir. Carnivor: Ala osis ilii yere dik, orta düzleme paralel ve facies glutea lateral'e yönelik durur. Crista iliaca konveks ve şişkin kenarlıdır. Tuber coxae ve tuber sacrale tam belli olmamakla beraber ikişer dikensi çıkıntı halindedir. Spina ischiadica alçak ve küttür.

12 Os ilium (karşılaştırma)

13 Os pubis Çatı kemiği Os coxae nin cranioventral inde bulunur. Corpus(b), ramus cranialis(b ) ve ramus caudalis osis pubis(b ) olmak üzere üç kısımdan oluşur. Corpus ossis pubis acetabulum un(b) oluşumuna katılan ve diğer kalça kemikleriyle birleşen bölümdür. Ramus cranialis osis pubis (b ), corpus tan orta düzleme doğru uzayan bölümdür. Ramus caudalis ile dik açı yaparak birleşir ve foramen obturatm un cranial sınırını yapar. Keskin ve hafifçe çöküntü yapan ön kenarına pecten osis pubis (1/9) denir.

14 Os pubis Çatı kemiği Pecten osis pubis in corpus a bakan yan bölümündeki kabartıya eminentia iliopubica (1/8) denir. Equide de bu bölümün alt yüzünde sulcus ligamenti accesorium femoris isimli bir oluk bulunur. Ramus caudalis osis pubis (b ), orta hat üzerinde ramus cranialis ten geriye uzanan bölümdür. Diğer tarafınki ile birleşerek symphysis pubica yı oluştur. Birleşme yerlerinin ön bölümünün üstünde ve altında oluşan kabartılara tuberculum pubicum dorsale ve ventrale (12) denir.

15 Os ischi Oturak kemiği Os coxae nin caudoventral bölümünü oluşturur. Corpus osis ischii(c) ve ramus osis ischi(c )olmak üzere iki bölümü vardır. Corpus osis ischi kemiğin gövdesini oluşturur ve diğer kemiklerle bağlanan bölümdür. Acetabulum un oluşumuna da katıldığından ramus acetabularis olarak da bilinir. Ramus osis ischi kemiğin diğer yanınki ile birleşen medial bölümdür. İki ramus ortada birleşerek symphysis ischiadica yı oluştururlar ve bu nedenle bu bölüme ramus symphysialis demek te mükündür.

16 Os ischi Oturak kemiği Symphysis ischiadica, symphysis pubica ile birleşerek symphysis pelnis i yaparlar. Kemiğin geri tarafında yer alan geniş ve düz kısım tubula osis ischii adını alır ve for. obduratorium un caudalde iki yandan çevreler. Ramus üzerinde spina ischiadica dan geriye doğru oluşan çökelti incisura ischidica minor dür. Tubula osis ischii nin cauda lateralinde meydana gelen yumrulanmaya tuber ischiadicum denir. Karşılıklı iki tubula nın(c ) caudal tarafta oluşturdukları arcus ischiadicus isimli kemer dişilerde geniş erkeklerde dardır.(b )

17 Os ischi (karşılaştırma) Equus: Tuber ischiadicum iki çıkıntılıdır. Arcus ischiadicus geniş ve yayvandır. Ruminant: Tuber ischiadicum üç çıkıntılıdır. Arcus ischiadicus dar ve derindir. Sus: Tuber ischiadicum geriye ve yana doğru uzamış iki çıkıntıya sahiptir, arcus ischiadicus dar ve derindir. Carnivor: Tuber ischadicum tek çıkıntılıdır. Arcus ischadicus yayvandır.

18 Pelvis -Leğen Dorsal den sacrum ve ilk birkaç vertebrae caudales, lateral lerden ileum lar, cranioventralden pubis ve caudoventral den os ischii ler tarafından şekillenen kemiksel çatıdır. Boşluğuna cavum pelvis, kanalına canalis pelvis denir. Kanal erkeklerde dar, dişilerde geniştir ve doğum anında artculatio sacroilicus un ve symphysis pelvia nın (pelvis) hormonların etkisiyle daha da genişler. Solum pelvis osseum denen kemiksel taban dişilerde çukur erkeklerde düzdür.

19 Pelvis -Leğen Canalis pelvis in ön girişine apertura pelvis cranialis, arka çıkışına apertura pelvis caudalis denir. Apertura pelvis cranialis, dorsal den promontorium, articulatio sacroiliacus, lateral lerden crista ilopectina ve ventral den pecten ossis pubis tarafından sınırlanır. Apertura pelvis caudalis dorsal den vertebrae caudales ventral den arcus ischiadicus, yanlardan yumuşak dokular tarafından sınırlanır. Bu nedenle kolayca genişleyebilir.

20 Pelvisin Çapları A - Diamater conjugata B - Diameter verticalis C- Diamater transversa A - Diamater conjugata : Sympysis pelvis in cranial ucundan promontorium a uzanan eğik çaptır. B Diamater verticalis : Sympysis pelvis in ön ucu ile sacrum un facies pelvina sı arasındaki dik çaptır. - İncilinasio pelvis : Diamater conjugata ile diamater verticalis arasındaki açı.

21 Pelvisin Çapları C - Diamater transversa a - Pelvis boşluğu girişinin (apertura pelvis cranialis) b -Pelvis boşluğunun (cavum pelvis) olmak üzere iki grup halinde incelemek yerinde yerinde olur. a - Pelvis boşluğu girişinin (apertura pelvis cranialis) ; 1 Dorsal transversal diamater ; İki ala sacri'nin uçlarını birleştiren çaptır. 2- İntermedier transversal diameter ; İki tuberculum m. psoas minoris arasındaki çaptır. 3- Ventral transversal diameter ; İki eminentia iliopubica arasındaki çaptır.

22 Pelvisin Çapları b- Pelvis boşluğunun enine diameterleri 1- Ön çap ; İki incisura ischiadica major'ların ön uçları arasındaki çaptır. 2- Orta çap ; İki spina ischiadica arasındaki mesafedir. 3- Arka çap ; İki tuber ischiadicum'un iç yüzleri arasındaki uzaklıktır.

23 Pelvis (Karşılaştırma) Sympysis pelvis Equus ve carnivor'da ; Symphysis pelvis tam kemikleşmiştir. Os coxae'ler birbirlerinden ayrılmazlar. Ruminant ve sus'ta ; Kaynaşma gevşek olduğundan os coxae'ler birbirlerinden ayrılabilirler.

24 Canalis pelvis(karşılaştırma) Equus (dişi kısrak): Kanal silindiriktir. Apertura pelvis cranialis yuvarlağa yakın ovaldir. Kanalın sagittal ekseni ile solum pelvis osseum düzdür. Kanal doğuma çok uygundur. Büyük ruminant (inek): Kanal dar ve uzundur. Apertura pelvis cranialis yanlardan basık ovaldir. Pubis'in önü yukarı doğru çıkıntılıdır. Solum pelvis osseum çukurdur. Sagittal eksen düz değil zikzaklı seyreder. Kanal, doğuma en az uygun olan bir geçittir. Bunun sonucu olarak güç doğumlara en çok büyük ruminant'ta rastlanır. Ayrıca for. obturatum'dan geçen ve hemen kemiğin üzerinde bulunan nervus obturatorius'un da güç doğumlarda ezilmesi ile obturator paralizi denen doğum sonrası felçleri şekillenebilir.

25 Canalis pelvis(karşılaştırma) Küçük ruminant (koyun-keçi): Son sacral omurlar gevşek olduğu için kanalın genişlemesi zor değildir. Sagittal eksen oldukça düz ve solum pelvis osseum'u geriye meyilli olduğundan doğuma daha uygundur. Sus: Sacral omurlar birbiri ile sıkıca kaynaşmadıklarından doğum daha kolay olur. Carnivor: Kanalın tabanı düz ve geriye doğru eğiktir. Diameter verticalis ise gerilere düştüğünden kanal doğuma çok müsaittir.

26 Skeleton femoris (uyluk iskeleti) Uyluk iskeletini femur veya os femoris temsil eder. Femur uzun kemikler gurubundandır, İskeletin en uzun en sağlam ve iç boşluğu en fazla olan kemiğidir. Çevresindeki kasların gücü ve vucut ağırlığı ile bağlantılı olarak üzerindeki çıkıntılar çoğalmış ve büyümüşlerdir. Epiphysis proximalis, corpusdiaphysis ve epiphysis distalis olmak üzere üç bölümden oluşur.

27 Epiphysis proximalis osis femoris Dorsomediale yönelik yarım küre şeklindeki eklem yüzüyle kaplı başına caput femoris denir. Caput femoris in ortasında veya alt kenar yanında yer alan çukura fovea capitis femoris denir. Fovea capitis in püzüzlüdür ve üzerine eklem ligamentleri yapışır. Caput gövdeye carnivor ve sus ta belirgin, equus ve ruminant ta belirsiz bir collum femoris ile bağlanmıştır. Caput un dış tarafındaki çıkıntıya trochanter major denir ve bu çıkıntı equide de incisura trochanterica isimli bir çentikle pars cranialis ve pars caudalis e ayrılmıştır. Trochanter major un geri ve iç tarafındaki çukurluk fossa trochanterica adını alır. Caput un distal inde iç ve geri tarafta bulunan küçük çıkıntı trochanter minordir. Trochater major ve minor arasında görülen kemik pervaza crista(linea) intertrochanterica denir. Equide lerde lateral yanda trochanter majus tan distale doğru inen trochanter tertius isili üçüncü bir çıkıntı görülür.

28 Corpus diaphysis osis femoris Corpus un öne ve yukarıya bakan yüzü düz ve dışa doğru hafifçe kemerlidir. Geriye ve aşağıya bakan yüzü pürtüklüdür ve facies aspera adını alır. Carnivor larda çizgi şeklinde olduğundan linea aspera adı verilir. Facies aspera üzerinde özellikle equide lerde çok belirgin labium laterale ve mediale isimli uzunlamasına seyreden kemik kabartıları mevcuttur. Facies aspera distal de genişler ve facies poplitea denilen bir düzlük yapar. Corpus un alt ucunun dış tarafında equide ve B. ruminant larda fossa supracondylaris isimli bir çukur, k. ruminant sus ve carnivor larda tuberositas supracondylaris lateralis isimli bir çıkıntı bulunur.

29 Epiphysis distalis osis femoris Distal uç, condylus lateralis ve medialis denen iki yuvarlak yumrudan oluşur. Diz ekleminin oluşumuna da katılan bu oluşumların üzeri eklem yüzü ile kaplıdır. Bu yumrular arasında arkada oluşan çukura fossa intercondylaris, ve bu çukuru facies poplitea dan ayıran yumrular arası çizgiye de linea intercondylaris denir. Carnivor larda condylus ların üst ve gerisinde facies articularis sesamoidea lateralis ve medialis isimli küçük eklem yüzleri bulunur. Condylus ların ön tarafında diz kapağı kemiğiyle eklemleşen trochlea femoris yeralmıştır.

30 Epiphysis distalis osis femoris Equide lerde trochlea nın medial dudağı çok büyümüş ve tuberculum trochlea femoris adını almıştır. Condylus ların üst ve yan taraflarından bulunn pürüzlü ligamen yapışma alanlarına epicondylus lateralis ve medialis denir. Condylus lateralis in dış yüzünün alt tarafında fossa extensoria ve bunun biraz üst ve gerisinde fossa musculi poplitei isimli çukurlar yer alırlar.

31 Femur (karşılaştırma) Equus: Collum femoris belirgin değildir. Fovea capitis derindir. Trochanter major başın düzeyini aşar ve incisura trochanterica'dan ötürü, önde ufak, arkada büyük iki bölüme ayrılmıştır. Trochanter major'un alt ve geri tarafında, dışarıya doğru uzayan trochanter tertius isimli bir çıkıntı gelişmiştir. Fossa supra condylaris derindir. Trochlea femoris'in medial çıkıntısı daha büyüktür ve yukarı doğru, tuberculum trochlea femoris'i meydana getirmiştir. Ruminant: Collum femoris belirgin değildir. Fovea capitis sığdır. Trochanter major tek parçalıdır ve caput düzeyini aşmıştır. Fossa supracondylaris bos ta equide lere göre daha sığ,. küçük ruminant'ta ise belli belirsiz bir tuberositas supracondylaris lateralis halindedir. Büyük ruminant'ta trochlea femoris'in medial çıkıntısı daha büyüktür.

32 Femur (karşılaştırma) Sus: Collum belirgindir. Trochanter major caput düzeyine erişmiştir. Tuberositas supracondylaris lateralis bulunur. Carnivor: Collum belirgindir. Trochanter major caput düzeyine ancak yetişebilmiştir. Tuberositas supracondylaris lateralis bulunur. Condylus'ların geri yüzlerinin üst tarafında facies articularis sesamoidea lateralis ve medialis isimli daire şeklinde küçük birer eklem yüzeyi vardır.

33 Kemiğin duruşu ve yön tayini Caput femoris proximale ve iç tarafta, trochanter major proximal ve dış tarafta, trochlea femoris distal ve ön tarafa gelecek şekilde durur. Bu duruş vaziyetindeyken trochanter major ne tarafta ise kemik o yanın kemiğidir.

34 Patella (diz kapağı kemiği) Trochlea femoris in üzerinde, m. quadriceps femoris'in alt ucunun içerisinde bulunan büyük bir susam kemiğidir. Şekli, düzgün olmayan ve baş aşağı duran bir piramite benzer. Diz ekleminin şekillenmesine katılır. Dış yüzü, facies cranialis(2) pürtüklüdür ve derinin altında kolayca hissedilir. Femur'un trochlea femoris ine dönük yüzü, facies articularis'tir. M. quadriceps femoris'in bağlandığı üst tarafına basis patellae(1), sivri olan alt uca ise, apex patellae(3) adı verilir. Equus ve büyük ruminant'ta basis patellae'nin medial'e doğru uzayan çıkıntısına processus cartilagineus adı verilir. Buraya, fibrocartilago patellaris medialis(4) denilen bir kıkırdak yapışır.

35 Patella (karşılaştırma) Equus: Piramit şeklindedir. Kıkırdağın yapıştığı medial kenar çok çıkıntılıdır. Büyük ruminant: Sivri ucu aşağıya gelmiş koni veya dar tabanlı ters duran bir piramit şeklindedir. Daha az belirgin olan medial çıkıntıya o oranda ufak bir kıkırdak yapışır. Facies cranialis pürüzlüdür. Küçük ruminant: Ufak ve uzunca oval şekildedir. Sus: Kalınlığı genişliğinden fazla ovaldir. Dış yüzü pürüzlüdür. Carnivor: Öne kavisli ovale yakın küçük bir kemiktir. Kemiğin duruşu ve yön tayini : Büyük çıkıntısı içe, prüzlü yüz öne, eklem yüzü arkaya gelecek, sivri tarafı aşağıya gelecek şekilde durur. Bu pozisyondayken daha az çıkıntılı taraf nereye bakıyorsa o tarafın kemiğidir.

36 Skeleton cruris (baldır iskeleti) Baldır iskeletini ossa curiris denen, tibia ve fibula dan oluşmuş baldır kemikleri yapar. İç tarafda yeralan kaval kemiği tibia daha kuvvetli, dış tarafta yeralan iğne kemiği fibula daha zayıftır. Bu kemiklerden fibula, ruminant larda tibia nın üst ucunda bir çıkıntıya dönüşürken alt uçta os malleolare olarak karşımıza çıkar. Fibulası tam gelişmişlerde iki kemik arasındaki aralığa spatium interosseum crucis denir.

37 Tibia (kaval kemiği) Vucudun yükünü çeken büyük, boru şeklinde bir kemiktir. Epiphysis proximalis, corpus-diaphysis ve epiphysis distalis olmak üzere üç bölümden oluşur. Epiphysis proximalis femur ile, epiphysis distalis ossa tarsi ile eklemleşir. Kemik iskelette üst ucu ileriye alt ucu geriye gelecek şekilde eğik durur.

38 Epiphysis proximalis osis tibia Önde sulcus extensorius isimli kas oluğu, arkada incisura poplitea isimli dizardı yarığıyla condylus lateralis ve medialis isimli iki yumruya ayrılmıştır. Facies articularis proximalis denen üst yüzün condylus lar arasındaki bölgesinde eminentia intercondylaris isimli iki keskin çıkıntı yeralır. Bu çıkıntıların herbirine tuberculum intercondylare laterale ve mediale denir. Sus hariç medial olanı diğerinden daha büyüktür. Çıkıntılar arasında oluşan çukura area intercondylaris centralis, önünde oluşan çukura area intercondylaris cranialis, arkasında oluşan çukura area intercondylaris caudalis denir. Ruminant dışındaki türlerde condylus lateralis in yan tarafında facies articularis fibularis bulunur. Facies articularis fibularis in ön kenarında yer alan çukura sulcus extensorius denir. Sulcus un iç kenarını oluşturan ve öne doğru uzamış kemik yumrusuna tuberositas tibia ve bundan aşağıya devam eden kemik ibiğine crista tibia denir. Equide lerde crista tibia üzerinde sulcus tuberositas tibia denilen bir oluk yer alır.

39 Corpus tibia- diaphysis Uzun içi boş prizmatik bir bölümdür. Kesiti üçgene benzer. Facies medialis, lateralis ve caudalis olmak üzere üç yüzü bulunur. Facies medialis kamburcadır ve hemen derinin altında elle yoklanabilir. Facies lateralis ve caudalis kaslarla örtülüdür. Facies caudalis üzerinde linea musculi poplitea denen kas yapışma çizgileri bulunur. Üç yüz arasında margo cranialis,margo lateralis ve margo medialis isimli kenarlar bulunur.

40 Epiphysis distalis osis tibia Üç çıkıntılı makaraya benzer. Üzeri eklem yüzü ile kaplı olan bu bölüme cochlea tibia da denir. Cochlea nın iç tarafında uzayan çıkıntı malleolus medialis adını alır. Cochlea nın dış tarafında fibula sı tam gelişmiş türlerde incisura fibularis isimli bir yarık bulunur. Fibula sı tam gelişmeyen equde lerde burada malleolus lateralis isimli bir çıkıntı ruminant larda ise os malleolare için bir eklem çukuru bulunur.

41 Tibia (karşılaştırma) Equus: Condylus lateralis in dış kenarında fibula için küçük bir eklem yüzü bulunur. Tuberositas tibiae'nin üzerinde, sulcus tuberositas tibiae vardır. Alt uçta cochlea tibiae'nin orta çıkıntısı vücudun orta eksenine verev (oblik) durumdadır. Ruminant:Condylus lateralis in dış tarafında fibula'nın üst ucunun kalıntısı görülür. Cochlea tibiae'nin orta çıkıntısı orta eksene paralel duruştadır. Cochlea'nın dış kenarında os malleolare için bir eklem yüzü vardır. Sus: Condylus lateralis in dış tarafında fibula için küçük bir eklem yüzü taşır.tuberculum intercondylaris lateralis daha büyüktür. Cochlea tibiae'nin orta çıkıntısı orta eksene paraleldir. Alt uçta incisura fibularis vardır. Carnivor: Sus'a olduğu gibi alt uçta incisura fibularis bulunurken, cochlea tibiae'nin orta çıkıntısı equide lerde olduğu gibi orta düzleme verevdir.

42 Tibia (Kemiğin duruşu ve yön tayini ) Crista ve tuberositas tibiae öne, fibula için oluşan eklem yüzü dışa gelmelidir. Büyük eklem yüzlerinin daima iç tarafta bulunduğu unutulmamalıdır. Bu durumdayken küçük eklem yüzü kemiğin tarafını verir.

43 Fibula İğne kemiği Tibia'nın dış tarafında bulunan ince bir kemiktir. Sus ve carnivor'da tam gelişmiş, equus'ta oldukça reduksiyona uğramış, ruminant'ta körelmiştir. Epiphysis proximalis i, yumru şeklinde kalınlaşmış ve yassılmış caput fibulae adını almıştır. Caput un tibia ile eklemleşen yüzüne facies articularis capitis fibulae denir. Corpus fibulae-diaphysis (gövde), sus ve carnivor larda tam, ruminant ve equide lerde noksan gelmiştir. Fibula sı noksan olanlarda yalnızca alt ve üst uçların veya yalnızca üst ucun kalıntıları bulunur. Epiphysis distalis, kemiğin tam geliştiği türlerde kalınlaşmış ve malleolus lateralis olarak cochlea tibia'yı aşağıya doğru aşmış ve onunla eklemleşmiştir. Ruminant'ta kemiğin alt ucunun kalıntısı olan os malleolare tibia'nın alt ucu üzerinde eklemleşmiş olarak yeralır. Equus'ta alt uç ile ilgili herhangi bir kalıntı mevcut değildir.

44 Fibula (karşılaştırma) Equus: Yalnızca üst uç ile corpus'un üst yarımı bulunur. Üstü geniş, yassı, alt tarafı çok sivri bir iğ manzarasındadır. Üst uç tibia ile eklemleşmiştir. İki kemik arasında dar ve kısa bir aralık, spatium interosseum cruris bulunur. Ruminant: Üst uç ufak bir parça halinde condylus lateralis tibiae'nin dışına yapışmış veya oraya kaynaşmıştır. Corpus yoktur. Alt uç dikdörtgen şeklindeki os malleolare'dir. Sus: Carnivor: Tam gelişmiştir. Ancak Tam gelişmiştir. Spatium interosseum cruris hemen hemen alt uca kadar inmiştir. tibiae ortasında biraz bükük olduğundan alt yarım fibula ile birleşik gider dolayısıyla spatium interosseum cruris yalnızca üst yarıda görülür. Kemiğin duruşu ve yön tayini : Eklem yüzü taşıyan bölümler iç taraftadır. Alt uç daha kalındır. Eklem yüz bulumayan taraf kemiğin yanını belirler.

45 Skleton pedis Ayak iskeleti Ossa tarsi-tarsus (arka ayak bilek kemikleri) Baldır kemikleri ile arka ayak tarak kemikleri arasında bulunan ve üst üstte üç sıra halinde dizilmiş kemiklerdir. Üst(crural) sıra, (içten dışa doğru) ; os tarsi tibiale talus ( Tt ), os tarsi fibulare - calcaneus -os calcis(tf) Orta(intertarsal) sıra ; Os tarsi centrale - os naviculare ( Tc ) Alt(metatarsal) sıra;, - Os tarsale primum- os cuneiforme mediale( T1 ), - Os tarsale secundum - os cuneiforme intermedium(t2), - Os tarsale tertium - os cuneiforme laterale(t3), - Os tarsale quartum - os cuboideum(t4) adlandırılır.

46 Os tarsi tibiale tarsus aşık kemiği Makara benzeri bir kemiktir. Bilek ekleminin haraketlerinin büyük bölümünün ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Proximal den distal e doğru corpus, collum ve caput tali adı verilen üç kısmı vardır. Corpus tali, talus un esas kısmıdır. Üst tarafı, trochlea tali adını alır ve tibia'nın cochlea'sı ile eklemleşir. Lateral ve biraz da plantar yanında calcaneus ile eklemleşmek için eklem yüzleri taşır. Bu eklem yüzleri arasında sulcus tali denen bir oluk yeralır. Corpus un medial yanı tuberculum tali denen pürüzlü bir ligament yapışma kabartısı taşır. Collum tali, corpus ile caput u birleştiren, equide de geniş ve kısa diğer türlerde pek belirgin olmayan geçiş bölgesidir. Caput tali, talus un distal kısmıdır. Alt tarafında os tarsi centrale ile eklemleşen facies articularis navicularis isimli bir eklem yüzü bulunur. Ruminant ve sus ta şekli bir makarayı andırır. Bu nedenle bu türlerde talus üst üste duran iki makara görüntüsü verir. Bu makaralardan corpus üzerindeki proximal makaraya troclea tali proximalis, caput üzerinde şekillenen distal makaraya troclea tali distalis adı da verilir.

47 Os tarsi fibulare calcaneus topuk kemiği Tarsal kemiklerin en büyüğüdür ve topuğun temelini oluşturur. Talus un arka ve dış yanında yeralır. Üst ve serbest ucuna tuber calcanei denir. Buraya tendo calcaneus communis denen aşil kirişi yapışır. Tuber calcanei den ön ve distal e doğru inildiğinde alt uçta görülen sivri çıkıntının adı proc. coracoideus dur. En belirgin olarak equide de görülen bu çıkıntının alt ve iç tarafında talus un dayanması için sustentaculum tali isimli ikinci bir çıkıntı daha vardır. Bu iki çıkıntının ön yüzlerinde talus için facies articulares talares isimli eklem yüzleri bulunur. Bu eklem yüzleri arasında sulcus calcanei denilen birde oluk yeralmıştır. Bu oluk ile talus un üzerindeki sulcus tali arasında bir boşluk oluşur ki boşluğa da sinus tarsi denir. Sustantaculum un arka yüzünde musculus flexor hallucis longus'un kirişi için sulcus tendinis musculi flexor digiti I (hallucis) longi isimli bir oluklanma mevcuttur. Calcaneus un distal ucunda os tarsale quartum için ve sadece ruminant larda distolateral inde os malleolare için eklem yüzleri vardır. Bu yüzlerden os tarsale quartum için olanına facies articularis cuboidea, os malleolare ile için olanına facies articularis malleolaris denir. Ayrıca bos un calcaneus unun arka tarafında tuber calcanei den aşağıya devam eden bir oluk mevcuttur.

48 Ossa tarsi (karşılaştırma) Equus : Tt Tf = 6 tali'nin çıkıntıları planum medianum'a verevdir. -Tc Trochlea T1+ 2 T3 T4 Tt Tf Ruminant : Tc + 4 = 5 T1 T Tc ve T4 birleşmiş, os centrotarsale veya cetroquartale veya naviculo-cuboideum adını almıştır. Caput tali de trochlea şeklini aldığından üstte trochlea tali proximalis ve altta trochlea tali distalis olmak üzere iki trochlea oluşmuştur ve bunlar planum medianum'a paraleldirler. Aşık kemiği adı verilen kemik budur. Trochlea yapısı gösterir. Aşığın çukur tarafı öne dönüktür. Tuber calcanei'nin arka tarafında bir kemik çukurluğu vardır. - Talus, genel yapısı yönünden ruminant'ta benzer. Sus : - Talus'un üst kısmını cochlea şekillendirir. Tt Tf Tc = 7 T1 T 2 T 3 T 4 Carnivor : Tt Tf Tc = 7 T1 T 2 T 3 T 4

49 Kemiklerin duruşu ve yön tayini Os tarsi fibulare geride ve dışta, os tarsi tibiale önde ve iç taraftadır. Os tarsi fibulare nin tuber calcani si proximale, sustantaculum u planta distal e gelirken os tarsi tibiale nin corpus u yani troclea tali si proximal e caput tali si distal e gelir Ayrıca lateral tarafında komşu kemiklerin yaslanması için yüzler bulunur.

50 Ossa metatarsalia metatarsus Ayak tarak kemikleri Medial den lateral e doğru os metatarsi primum (Mt1), os metatarsi secundum (Mt2), os metatarsi tertium (Mt3), os metatarsi quartum (Mt4) ve os metatarsi quintum (Mt5) olarak isimlendirilirler. Ön ayak tarak kemikleri için söylenenler bunlar içinde geçerlidir. Onlardan farkları daha, uzun ve daha yuvarlak olmalarıdır. Enine kesitleri öndekilerde elipsoid çıkarken, bunlarda daireyi andırır. Bunlarda önde palmar olarak ifade edilen arkaya dönük taraf plantar olarak isimlendirilir. Karşılaştırma : Equus : Öndekiler gibidir. Ruminant: Eklenik olan Mt5. yoktur. Yalnız çok ufak bir kemik halinde Mt2. bulunur. Sus: Öndekiler gibidir. Carnivor: Canis'te öndekiler gibidir. Felis'te ise Mt1 çok küçüktür ve ucunda parmağı bulunmaz.

51 Ossa digitorum pedis Ayak parmak kemikleri Bunlarda da genel özellikler ve isimlendirme ön ayak parmak kemikleri gibidir. Türler arası farklılıklarda aynıdır. Karşılaştırma : Equus: Öndekiler gibidir. Phalanx distalis'in şekli daha dar ovaldir. Yumurtanın yuvarlak olan yarımı ön ayağın, dar olan arka yarımı ise arka ayağın phalanx distalis'inin şekline uyar. Facies parietalis öne oranla daha diktir. Ruminant: Ön ayaktaki gibidir. Sus: Ön ayaktaki gibidir. Carnivor: Canis'te digitorum primus (birinci parmak) çoğunlukla, felis'te daima bulunmaz. Canis'in 1. parmağında iki kemik, yani 1. ve 3. phalanx mevcuttur. Ossa sesamoidea'ların yapı ve sayıları ön ayaktakiler gibidir.

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Ossa Membri Pelvini Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Ossa Membri Pelvini Arka bacak kemikleri gövdeye (truncus) cingulum membri pelvini denilen pelvis

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I )

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) Pars libera membri inferioris Uyluk, bacak ve ayak iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) İnsan vücudunun en uzun kemiğidir, uyluk kemiği de

Detaylı

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) Distal yöndekiler, Lateralden-Mediale: 1) Os trapezium2) Os trapezoideum3) Os capitatum4) Os hamatum Proksimal yöndekiler Lateralden-Mediale: 1) Os scaphoideum2) Os lunatum3)

Detaylı

Extremitas sternalis Facies articularis sternalis... Extremitas acromialis Facies articularis acromialis... Üst yüz kenarları Ön kenar...

Extremitas sternalis Facies articularis sternalis... Extremitas acromialis Facies articularis acromialis... Üst yüz kenarları Ön kenar... 25 APPENDİKÜLER İSKELET Üst ekstremite kemikleri Alt extremite kemikleri ÜST EXTREMİTE KEMİKLERİ Kavşak kemikleri Clavicula Scapula Kol kemiği Humerus Ön kol kemikleri Ulna Radius El kemikleri Karpal kemikler

Detaylı

OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI )

OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI ) OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI ) Cingulum pelvicum (Cingulum membri inferioris) Alt ekstremiteyi gövdeye bağlayan kemiklere genel olarak verilen isimdir. Her iki yanda bulunan os coxae

Detaylı

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) Ön bacak gövdeye cingulum membri thoracici denilen omuz kemeri tarafından bağlanmıştır. Scapula, os coracoideus ve clavicula olmak üzere üç kemiten oluşan bu

Detaylı

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar Yüzeysel gluteal kaslar M. gluteus maximus Os ilium un dış yüzü Os sacrum, coccyx Lig. sacrotuberale Tuberositas glutea Tractus iliotibialis UYLUĞUN EN GÜÇLÜ EKTENSORU M.ILIOPSOAS IN ANTOGONISTİ UYLUĞA

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin İSKELET KEMİKLERİ İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma dayanır. Baş-boyun

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Gövde İskeleti Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Columna vertebralis omurga-omur direği Columna vertebralis, vertebra- omur denilen kısa kemiklerin ard arda dizilmesi

Detaylı

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEMLER Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEM NEDİR? Vücudumuzdaki kemikler birbirleri ile eklemler vasıtasıyla birleşirler. Eklemleşen kemiklerin yüzeyleri çoğunlukla bir kıkırdak

Detaylı

ALT EXTREMİTE KASLARI

ALT EXTREMİTE KASLARI 19 ALT EXTREMİTE KASLARI Kalça kasları ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR Ön M psoas major M psoas minor M iliacus Arka M gluteus maximus M gluteus medius M gluteus minimus M tensor fasciae latae Uyluğun dış

Detaylı

Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL VÜCUT KEMİKLERİ (POSTCRANIAL)ÖLÇÜMLERİ VE ENDİSLERİ

Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL VÜCUT KEMİKLERİ (POSTCRANIAL)ÖLÇÜMLERİ VE ENDİSLERİ Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL VÜCUT KEMİKLERİ (POSTCRANIAL)ÖLÇÜMLERİ VE ENDİSLERİ CLAVİCULA Maksimum Uzunluk: Claviculanın iki ucu arasında (iç ve dış uçlar) doğrusal olarak alınan uzaklıktır. Ölçmek için

Detaylı

Anatomi Ders Notları

Anatomi Ders Notları REGİONES CORPORİS ( VÜCUT BÖLGELERİ) İ OLUŞTURAN OLUŞUMLAR Regiones capitis Regiones colli Regiones pectoris Regiones abdominis Regiones dorsi Regiones membri thoracici Regiones membri pelvini REGİONES

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

Diz ekleminin hareketleri; fleksiyon ve ekstansiyon hareketleridir.

Diz ekleminin hareketleri; fleksiyon ve ekstansiyon hareketleridir. Articulatio coxae (kalça eklemi); articulatio spheroidea tipi eklemdir. Labrum articulare si (labrum acetabulare) vardır. Os coxa ile femur başı arasındadır. Bağları; capsula articularis, zona orbicularis,

Detaylı

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS Üst ekstremitelere üst taraf veya üst yanlar da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş, sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedirler. Üst taraf; Omuz, Kol, Önkol El

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları İntrinsik omuz kasları Clavicula nın 1/3 lateral i pars clavicularis Acromion pars acromialis Spina scapula pars spinalis M. supraspinatus Fossa supraspinatus medial 2/3 ü, fascia supraspinata nın kalın

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM.En hareketli sinovial eklem tipini işaretleyiniz. a) Ginglymus d) Art. trochoidea b) Art. spheroidea e) Art. plana c) Art. sellaris. Üst

Detaylı

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ İnsan vücudunun hareket sisteminin pasif unsurlarını kemikler ve eklemler, aktif unsurlarını ise kaslar meydana getirirler. Anatominin kemikler ile ilgilenen bölümüne osteologia-osteoloji

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ HAREKET SĠSTEMĠ RADYOLOJĠK ANATOMĠSĠ 2 720S00054

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ HAREKET SĠSTEMĠ RADYOLOJĠK ANATOMĠSĠ 2 720S00054 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ HAREKET SĠSTEMĠ RADYOLOJĠK ANATOMĠSĠ 2 720S00054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

3.1. DURURKEN BACAKLARIN DURUŞU Ön bacak duruşları Ön bacak duruşlarının önden görünümü:

3.1. DURURKEN BACAKLARIN DURUŞU Ön bacak duruşları Ön bacak duruşlarının önden görünümü: 3. ATLARDA BACAK DURUŞLARI (AMUDİYET) Bir tırnağın biçimi hayvanın bacağının duruşuna bağlıdır. Kusurlu bir bacak yapısı bazı hastalıkların gerçek nedenini oluşturur. Bacak kemiklerinin yönünün bütün basınç

Detaylı

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ KEDİ VE KÖPEKLERDE GENEL ANATOMİ İSMEK Canlı vücudunu oluşturan

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

KEMİK. Dicle Aras. Kemiğin anatomik ve morfolojik yapısı, kemik hücreleri ve tipleri, insan vücudundaki kemikler

KEMİK. Dicle Aras. Kemiğin anatomik ve morfolojik yapısı, kemik hücreleri ve tipleri, insan vücudundaki kemikler KEMİK Dicle Aras Kemiğin anatomik ve morfolojik yapısı, kemik hücreleri ve tipleri, insan vücudundaki kemikler 3.9.2015 1 Kemik Kemik bilim Osteologia dır (osteoloji). Osteon (os) + loji Kemikler skeletum

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL İSKELETTEN CİNSİYET BELİRLEME

Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL İSKELETTEN CİNSİYET BELİRLEME Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL İSKELETTEN CİNSİYET BELİRLEME İskeletler Paleoantropoloji Bilim Dalının temel materyalini oluşturmaktadırlar. Bu nedenle bu alanda yapılacak morfolojik ve paleodemografik çalışmalarda,

Detaylı

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK Sırt Kasları İki grup altında incelenirler. 1).Yassı sırt kasları 2).Omurgada bulunan omurların processus spinosus u ile Processus transversus

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner KALE

Dr. Ayşin Çetiner KALE Dr. Ayşin Çetiner KALE THORAX thorax duvarı cavitas pleuralis ler pulmones mediastinum THORAX thorax duvarı cavitas pleuralis ler pulmones mediastinum THORAX Solunum Yaşamsal organların korunması Geçişler

Detaylı

SIĞIR ORTOPEDİSİ. Tablo 1. Sığırcılıkta (Öneğin; süt sığırcılığı) ayak hastalıklarındaki ekonomik kayıpların dağılımı

SIĞIR ORTOPEDİSİ. Tablo 1. Sığırcılıkta (Öneğin; süt sığırcılığı) ayak hastalıklarındaki ekonomik kayıpların dağılımı SIĞIR ORTOPEDİSİ Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte hayvancılık sektöründe ekonomik kayıpların en aza indirilmesi yanında, verimin oldukça üst düzeye çıkarılması da ekonominin bir gereği olmuştur.

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

İSKELETTEN YAŞ TAHMİNİ

İSKELETTEN YAŞ TAHMİNİ Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL İSKELETTEN YAŞ TAHMİNİ I- Bebek ve Çocuklar III- Erişkinler 1- Uzun Kemik Uzunlukları 1- Symphysis Pubis 2- Kemikleşme Merkezleri 2- Facies Auricularis 3- Dişlerin Çıkış Zamanları

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ KALÇA, DĠZ, AYAK BĠLEĞĠ VE AYAK ORTEZĠ (HKAFO) ÖLÇÜ VE MODELAJI 725TTT011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

ÜST EXTREMİTE KASLARI

ÜST EXTREMİTE KASLARI 14 ÜST EXTREMİTE KASLARI Omuz kasları M deltoideus M subscapularis ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR ÖZELLİK -pars clavicularis kısmı;clavicula nın lateral 1/3 ünden, -pars acromialis kısmı;acromion un lateral

Detaylı

2. SIĞIRLARDA BACAK DURUŞLARI

2. SIĞIRLARDA BACAK DURUŞLARI 2. SIĞIRLARDA BACAK DURUŞLARI Bacak duruşları tırnağın biçimine, aşınmasına ve yürüyüşe etkir. Burada da bacak duruşları hayvana 3-4 metre mesafeden önden, yandan ve arkadan bakılarak değerlendirilir.

Detaylı

KEDİLERDE TİBİA KIRIKLARININ ETİYOLOJİ, LOKALİZASYON VE SAĞALTIM SONUÇLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KEDİLERDE TİBİA KIRIKLARININ ETİYOLOJİ, LOKALİZASYON VE SAĞALTIM SONUÇLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KEDİLERDE TİBİA KIRIKLARININ ETİYOLOJİ, LOKALİZASYON VE SAĞALTIM SONUÇLARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Alper NİŞANCI CERRAHİ

Detaylı

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD MUSCULI FACIALES Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD Musculi capitis Musculi capitis (Başın Kasları) iki grupta incelenir: A)Yüz kasları (Musculi faciales) B)Çiğneme kasları (Musculi

Detaylı

Pelvis, Perineum, Doç.Dr.Vatan KAVAK

Pelvis, Perineum, Doç.Dr.Vatan KAVAK Pelvis, Perineum, Doç.Dr.Vatan KAVAK Pelvis in yapısı Os coxae(ilium, ischium ve pubis) Sacrum Coccyx Art.lumbosacrale Art.sacrococcygeale Art.sacroiliaca Symphysis pubica Pelvis in bağları Lig.sacrotuberale

Detaylı

Mandibula ya Tutunan Kaslar

Mandibula ya Tutunan Kaslar Mandibula ya Tutunan Kaslar Journal of Clinical and Analytical Medicine Musculus Temporalis Fossa temporalis i doldurur. Fossa temporalis ve fascia temporalis ten başlar. Ramus mandibulae nin üst ön bölgesinde

Detaylı

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem)

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem) Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem); articulatio sellaris tipi eklemdir. Discus articularis i (eklem diski) vardır. Manubrium sterni ile clavicula nın (köprücük kemiği) extremitas sternalis

Detaylı

OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ DEĞERLERĐNĐN NORMAL BĐREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ DEĞERLERĐNĐN NORMAL BĐREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ

Detaylı

Arthrologia Syndesmologia. (eklem ve bağ bilimi) Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN

Arthrologia Syndesmologia. (eklem ve bağ bilimi) Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Arthrologia Syndesmologia (eklem ve bağ bilimi) Sturae capitis (baş kemikleri arasındaki bağlantılar) Baş kemikleri hareketsiz yada oynamaz eklemlerle birbirlerine bağlanmışlardır Sutura şeklinde (sutura

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar Doç.Dr.Mitat KOZ İskeletin Bölümleri İnsan iskeleti kafatası, spinal kolon, omuz kuşağı, üst ekstremiteler, pelvik kuşak ve alt ekstremitelerden oluşur. İskeleti oluşturan

Detaylı

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus)

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) E. Savaş Hatipoğlu Bu derste ön kolun yan ve arka tarafında bulunan kaslar ile elin dorsal tarafı

Detaylı

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Deomed Medikal Yay nc l k Schumacher / Aumüller Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Türkçe Editörleri / Salih Murat Akk n, Tania Marur 16.5 x 24 cm, X + 454 Sayfa 350 fiekil ISBN 978-975-8882-22-9

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale DIAPHRAGMA PELVIS Apertura pelvis inferior u kapatır Urethra, canalis analis ve kadınlarda ek olarak vagina tarafından delinir İki taraf m. levator ani ve m. ischiococcygeus (m.

Detaylı

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket VÜCUDUMUZDA SISTEMLER Destek ve Hareket DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Vücudun hareket etmesini sağlamak Vücutta bulunan organlara destek sağlamak Destek ve Hareket Sistemi İskelet Sistemi Kaslar Kemikler Eklemler

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası

Detaylı

COLUMNA VERTEBRALIS (OMURGA)

COLUMNA VERTEBRALIS (OMURGA) SKELETON AXIALE Columna vertebralis (omurga), ossa thoracis (göğüs kafesi kemikleri) ve ossa cranii (kafa kemikleri) tarafından oluşturulan orta hat üzerinde yer alan iskelet bölümüdür. COLUMNA VERTEBRALIS

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi Hareket sistemi iki kısımdan oluşur: iskelet sistemi ve kas sistemi. İskelet sistemi; kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları) içerir. Kas sistemi de; kasları ve

Detaylı

eklem sistemi KAFATASI Kranyum Eklemleri Temporomandibular Eklem

eklem sistemi KAFATASI Kranyum Eklemleri Temporomandibular Eklem eklem sistemi 1 KAFATASI Kranyum Eklemleri Temporomandibular Eklem 2 OMURGA Atlantooksipital Eklem Atlantoaksiyel Eklemler Symphysis Intervertebralis Articulationes Zygapophysiales 3 ÜST EKSTREMİTE Sternoklaviküler

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) HEDEFLER İÇİNDEKİLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) Eklemler Hakkında Genel Bilgiler Eklemlerin Gruplandırılması Vücudumuzda Bulunan Eklemler TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

Hareket Sistemi Organ ve Yapılarının Temel Bilgileri

Hareket Sistemi Organ ve Yapılarının Temel Bilgileri Öğr.Gör.Dr. Nurullah YÜCEL Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Temel Anatomi ve Fizyoloji Dersi SBF 122 HAREKET SİSTEMİ ORGANLARI Kemikler Eklemler Kaslar BÖLGELERE GÖRE HAREKET SİSTEMİ

Detaylı

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI TERMİNOLOJİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Anatomik Duruş Yüzü karşıya bakan, topukları birleşik, kolları yanlarda ve avuç içleri öne bakar şekilde ayakta dik

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Kemiklerin Sınıflandırılması Skeleton Axiale Cranium Kemikleri Columna Vertebralis Os Hyoideum Thorax Skeleton

Detaylı

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus CRANİUM (kafatası) Cranium - kafatası Aksial iskeletin en önünde yeralan bölümüdür. İçinde ve üzerinde barındırdığı beyin, duyu organları, sindirim ve solunum sistemlerinin başlangıç bölümlerinin öneminden

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Extremite Kemikleri Üst Extremite Kemikleri Alt Extremite Kemikleri Cranium Kemikleri Neurocranium Kemikleri Splanchnocranium Kemikleri Omurga

Detaylı

Makro-Anatomik Araştırmalar. Macro-Anatomic Investigations on the Plexus Sacralis of Rock Partridge (Alectoris graeca)

Makro-Anatomik Araştırmalar. Macro-Anatomic Investigations on the Plexus Sacralis of Rock Partridge (Alectoris graeca) Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (1): 141-146, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2011.5226 RESEARCH ARTICLE Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Sacralis i Üzerinde [1] [2] Makro-Anatomik Araştırmalar Mehmet CAN * Derviş

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

ÜNİTE. TIBBİ TERMİNOLOJİ Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER TERMİNOLOJİYE GİRİŞ

ÜNİTE. TIBBİ TERMİNOLOJİ Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER TERMİNOLOJİYE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TERMİNOLOJİYE GİRİŞ Terminolojiye Giriş Anatominin Tanımı Anatomik Pozisyon Anatomide Planlar ve Eksenler Vücut Boşlukları ve Bölgeleri Oluşumların Yerlerinin Belirlenmesinde Kullanılan

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Gövde Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 7. hafta Gövde iskeletini arka tarafta omurga, önde ise göğüs ve kaburga kemikleri oluştururlar.

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

EKLEM Dicle Aras. Eklem, eklem türleri, eklem içi oluşumlar, insan vücudundaki eklemler

EKLEM Dicle Aras. Eklem, eklem türleri, eklem içi oluşumlar, insan vücudundaki eklemler EKLEM Dicle Aras Eklem, eklem türleri, eklem içi oluşumlar, insan vücudundaki eklemler Eklem İki veya daha fazla kemiğin eklem yüzeylerinin bir araya gelmesiyle oluşan yapılardır. Arthrologia artroloji.

Detaylı

Şekil 1. Ayağın anatomik kesiti (Adams dan)

Şekil 1. Ayağın anatomik kesiti (Adams dan) AT ORTOPEDİSİ Günümüzde kırsal hayatta az da olsa gücünden yararlanıldığı, ama daha çok sportif amaçla kullanılan at; gerek bacak duruş bozukluklarının, gerekse bir travma veya enfeksiyon sonucu oluşmuş

Detaylı

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Sait Bilgiç * * * KURT (CANİS LUPUS) VE TİLKİ (CANİS VULPES) KEMiKLERİNİN iskelet. Aydın Girgin * Hüseyin Karadağ1** Akın Temizer****

Sait Bilgiç * * * KURT (CANİS LUPUS) VE TİLKİ (CANİS VULPES) KEMiKLERİNİN iskelet. Aydın Girgin * Hüseyin Karadağ1** Akın Temizer**** Selçuk Üuiversitesi Vet. Fak. Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1 (169-182), 1988 KURT (CANİS LUPUS) VE TİLKİ (CANİS VULPES) KEMiKLERİNİN iskelet YERLİ KÖPEGİNKİLERİNE (CANİS FAMİ,l,.İARİS) GÖRE GÖSTERDİKLERİ MAKRO-

Detaylı

KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ

KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ Dr. Ahmet ŞENEL 09.04.2016 İÇERİK Embriyoloji Anatomi Patolojik Anatomi Biyomekanik Displazik kalçada

Detaylı

VATAN KAVAK. Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları

VATAN KAVAK. Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları VATAN KAVAK Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Periferal Sinir Sistemi Cerebrum Medulla Spinalis Motor Nöronlar Duyu Nöronları Somatik Sinir Sistemi * Otonom Sinir Sistemi

Detaylı

KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN DERECELENDİRİLMESİNDE ANESTEZİNİN ETKİSİ

KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN DERECELENDİRİLMESİNDE ANESTEZİNİN ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR DR 2012 0001 KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN DERECELENDİRİLMESİNDE ANESTEZİNİN ETKİSİ Zeynep BOZKAN TATLI DANIŞMAN Prof.

Detaylı

ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Ünite Hakkında Öğrenme Hedefleri Üniteyi Çalışırken

ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Ünite Hakkında Öğrenme Hedefleri Üniteyi Çalışırken ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Terminoloji Tanımı ve Anatomi Terminolojisinin Gelişimi Normal Anatomik Pozisyon Yer ve Durum Tarifinde Kullanılan Terimler Vücudun Ana Bölümleri

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ DĠZ, AYAK BĠLEK VE AYAK ORTEZĠ (KAFO) ÖLÇÜSÜ 725TTT010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI- LAN SAGRI DİKİşİ ÜZERİNDE KLİNİK VE ANATOMİK ÇALIŞMA

V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI- LAN SAGRI DİKİşİ ÜZERİNDE KLİNİK VE ANATOMİK ÇALIŞMA A. Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Mustafa Gültekin A. Ü. Veteriner Fakültesi Doğum Bilgisi ve }inekoloji Kürsüsü Prof Dr. Çetin Kılıçoğlu V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI-

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ Canlı organizmaların hayatlarını devam ettirebilmeleri için enerji almaları gerekmektedir.

Detaylı

MEDİAL MENİSKÜS LEZYONU OLAN HASTALARDA Q AÇISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEDİAL MENİSKÜS LEZYONU OLAN HASTALARDA Q AÇISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ iv T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEDİAL MENİSKÜS LEZYONU OLAN HASTALARDA Q AÇISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihal Sümeyye ULUTAŞ ANATOMİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç.

Detaylı

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Plexus Lumbosacralis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar *

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Plexus Lumbosacralis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar * Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2011; 6(1): 31-45 Araştırma Makalesi Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/vbd Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix

Detaylı

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Myologia Kas Bilimi Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Genel Bilgi Kaslar, kasılıp gevşeme yeteneğine sahip yapılardır. Bir etkinin tesiriyle kısalabilir ve tekrar uzayabilirler. Bu önemli özellikleri nedeniyle

Detaylı

Anatomik Terimler: düzlemler

Anatomik Terimler: düzlemler ĠSKELET VE KAS SĠSTEMĠ Dr. Güvenç GÖRGÜLÜ Anatomik Terimler: düzlemler Median yada mid-sagittal Sagittal yada paramedian Koronal yada frontal Transvers yada yatay Anatomik Terimler:Lokasyon(Konumlandırma)

Detaylı

Anatomi bir tanım bilimidir. anlamlı terimler kullanılır.

Anatomi bir tanım bilimidir. anlamlı terimler kullanılır. ANATOMİK TERİMLER VE KAVRAMLAR Anatomi bir tanım bilimidir. Vücudun bütününe ve yapıların birbirlerine göre olan pozisyonlarını belirlemek için tek anlamlı terimler kullanılır. Anatomik pozisyon Ayakta

Detaylı

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar KAS Dicle Aras İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar 3.9.2015 1 Kas Kasılma rolleri Agonist kaslar; aynı hareketi yaptıran kas veya kaslara denir. Bunlardan

Detaylı

Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar*

Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(2): 123-129 Araştırma Makalesi Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar* Mehmet CAN 1, Derviş ÖZDEMİR 2 1. Balıkesir

Detaylı