OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)"

Transkript

1 OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

2 OSSA MEMBRİ PELVİNİ Arka bacak gövdeye, ön bacakta olduğu gibi üç kemikten oluşan cingulum mebri pelvini adı verilen kalça kemeri ile bağlanmıştır. Bu kemeri oluşturan kemikler doğal koşullarında etkisiyle kaynaşarak os coxae denen kalça kemiğini meydana getirmişlerdir. Bunlar os coxae nın cranio dorsalinde yer alan os ilium, cranio ventralinde yer alan os pubis ve caudo ventralinde yer alan os ischii dir. Bu kemerin gövdeye sıkıca eklemleşmesi os ilium aracılğıyla olur.

3 OSSA MEMBRİ PELVİNİ Os coxae os ilium os pubis os ischii Femur (uyluk kemiği) Ossa cruris (baldır kemikleri) tibia fibula Ossa tarsi (ayak bilek kemikleri) Ossa metatarsalia (ayak tarakr kemikleri) Ossa digitorum pedis (ayak parmak kemikleri) - stylopodium - zeugopodium - basipodium - metapodium - acrapodioum - autopodium

4 Os coxae kalça kemiği Yassı kemiklerin en büyüğüdür. Cranio dorsalini os ilium, cranio ventralini os pubis ve caudo ventralini os ischii oluşturur. Sağ ve sol yanın os pubis ve os ischii leri orta çizgide birbirleriyle birleşerek symphysis pelvis isimli leğen kaynaşmasını oluştururlar. Symphysis pelvis in os pubis ler arasındaki bölümü symphisis pubica, os ischii ler arasındaki bölümü sympysis ischiadica olarak bilinir. İki tarafın os coxae larının birleşmesiyle oluşan müşterek kemik ossa coxae dır. Symphisis pelvis in kaynaşması gençlerde kıkırdaksal (syncondratic), yaşlılarda kemiksel (synostatic) bir yapı gösterir. Doğum anında bu bağlantı doğum hormonlarının etkisiyle gevşer.

5 Acetabulum - Sirkelik Os coxae yi oluşturan üç kemiğin corpus larının birleşme yerlerinin alt yüzünde gelişmiştir. Yarım küre veya çanak tarzında içi eklem yüzü kaplı bir çukurluktur. Şekli uyluk kemiğinin başını içine alacak tarzdadır. Eklem yüzü ile kaplı bölümüne facies lunata, dibindeki pürüzlü sahaya fossa acetabuli denir. Dışa ve geriye yönelik incisura acetabuli denilen bir çentikle bölünmüştür. İncisura acetabuli equus ve carnivor larda geniş, sus ve ruminant larda dardır.

6 Os ilium (ilye kemiği) Os coxae nin craniodorsalinde yer alır. Gövde iskeletine(sacrum) bağlanan bölümdür. Corpus ossis ilii ve ala ossis ilii olmak üzere iki ana bölümü vardır. Corpus ossis ilii Kemiğin diğer kalça kemikleri ile birleşen bölümdür. Üç kenarlı bir görünüm arz eder.(dorsal- lateral medial) Ventrali acetabulum un, dordal i spina ischiadica nın oluşumuna katılır. Spina ischiadica dan ala osis ilii ye doğru uzanan çentiklenme incisura ischiadica major dur. Acetabulum un yakınında corpus un ventral yanın iç ve dış tarafında yer alan çukurlar area medialis ve lateralis musculi recti femoris adını alırlar.

7 Os ilium (Ala osis ilii) Kemiğin ön ve dorsalinde kalan ince ve geniş olan kanat şeklindeki bölümüdür. Craniodorsal, dorsomedial ve ventrolateral olmak üzere üç kenarı bulunur. Crista iliaca (1-2/5) adı verilen craniodorsal kenar sus ve carnivor da konveks ve küt, equus ve ruminan da konkav ve keskindir. Cranidorsal kenarın dorsomedial kenarla birleştiği iç köşelenmeye tuber sacrale (1/3) veya spina iliaca dorsalis, ventrolateral kenarla birleştiği dış köşelenmeye tuber coxae (1/1) veya spina iliaca ventralis denir.

8 Os ilium (Ala osis ilii) > > Tuber coxae labium externum ve internum diye iki çıkıntı halindedir. Carnivor ve k. ruminant larda tuber coxae ventrale bir çentikle spina alaris oluştururken tuber sacrale ise aynı türlerdebir çentikle ikiye ayrılmıştır Dorsomedial kenar, tuber sacrale den aşağıya doğru inildiğinde kemerleşerek incisura ischiadica major (1/6) isimli büyük bir çentiklenme yapmıştır. Incisura inciatica major un(1/6) alt sınırında equus ve carnivor da alçak ve küt, sus ve ruminant ta yüksek ve keskin spina ischiadica(1/7) isimli bir kemik çıkıntısı yeralmıştır. Ala nın ventrolateral kenarı corpus üzerinde aşağıya ve mediale doğru keskinleşerek pubis e kadar uzanan crista iliopectina veya linea arcuata yı (2/7) oluşturmuştur.

9 Os ilium (Ala osis ilii) Crista iliopectina nın carnivor hariç, ortasında oluşan çıkıntıyaadı tuberculum psoadicum veya tuberculum musculi psoas minoris (2/8). denir. Ala osis ilii nin dış yüzüne facies glutea adı verilir ve bunun üzerinde carnivor larda birkaç, diğerlerinde bir adet linea glutea(1/5) isimli kas yapışma çizgisi bulunur. Ala osis ilii nin iç yüzüne facies sacropelvina denir. Bunun lateral bölümünde facies iliaca (2/5) denen düz bir saha ile, medialinde tuberasitas iliaca (2/4) denen pürüzlü bir kabartı görülür. Tuberasitas iliaca nın üzerinde yer alan kulak şeklindeki alan facies auricularis tir (2/6) ve bu yüzey sacrum un facies auricularis ile eklemleşir.

10 Os ilium (karşılaştırma) Equus: Ala osis ilii yere yatay, planum medianum'a dik durur. Linea glutea ala'nın dış yüzünü ortalar. Crista iliaca çok az iç bükeydir. Tuber coxae ortasından basık dikdörtgeni andırır. Tuber sacrale, dorsal'e bükük ve tek parçalıdır. Spina ischiadica alçak ve küttür. Ruminant: Ala osis ilii bos ta yere yatay, planum medianum'a diktir. K. ruminant larda yere ve orta düzleme eğik durur. Linea glutea alt kenara yakındır. Crista iliaca iç bükey ve keskindir. Spina ischiadica yüksek ve keskindir. Küçük ruminant'ta tuber coxae ve tuber sacrale iki parçalıdır. Ala dorsalateral'dir.

11 Os ilium (karşılaştırma) Sus: Ala osis ilii yere dik orta düzleme paralel ve facies glutea lateral'e yönelik durur. Linea glutea ortada fakat kalın bir çıkıntı halindedir. Crista iliaca konveks ve şişkin kenarlıdır. Spina ischiadica yüksek ve keskindir. Carnivor: Ala osis ilii yere dik, orta düzleme paralel ve facies glutea lateral'e yönelik durur. Crista iliaca konveks ve şişkin kenarlıdır. Tuber coxae ve tuber sacrale tam belli olmamakla beraber ikişer dikensi çıkıntı halindedir. Spina ischiadica alçak ve küttür.

12 Os ilium (karşılaştırma)

13 Os pubis Çatı kemiği Os coxae nin cranioventral inde bulunur. Corpus(b), ramus cranialis(b ) ve ramus caudalis osis pubis(b ) olmak üzere üç kısımdan oluşur. Corpus ossis pubis acetabulum un(b) oluşumuna katılan ve diğer kalça kemikleriyle birleşen bölümdür. Ramus cranialis osis pubis (b ), corpus tan orta düzleme doğru uzayan bölümdür. Ramus caudalis ile dik açı yaparak birleşir ve foramen obturatm un cranial sınırını yapar. Keskin ve hafifçe çöküntü yapan ön kenarına pecten osis pubis (1/9) denir.

14 Os pubis Çatı kemiği Pecten osis pubis in corpus a bakan yan bölümündeki kabartıya eminentia iliopubica (1/8) denir. Equide de bu bölümün alt yüzünde sulcus ligamenti accesorium femoris isimli bir oluk bulunur. Ramus caudalis osis pubis (b ), orta hat üzerinde ramus cranialis ten geriye uzanan bölümdür. Diğer tarafınki ile birleşerek symphysis pubica yı oluştur. Birleşme yerlerinin ön bölümünün üstünde ve altında oluşan kabartılara tuberculum pubicum dorsale ve ventrale (12) denir.

15 Os ischi Oturak kemiği Os coxae nin caudoventral bölümünü oluşturur. Corpus osis ischii(c) ve ramus osis ischi(c )olmak üzere iki bölümü vardır. Corpus osis ischi kemiğin gövdesini oluşturur ve diğer kemiklerle bağlanan bölümdür. Acetabulum un oluşumuna da katıldığından ramus acetabularis olarak da bilinir. Ramus osis ischi kemiğin diğer yanınki ile birleşen medial bölümdür. İki ramus ortada birleşerek symphysis ischiadica yı oluştururlar ve bu nedenle bu bölüme ramus symphysialis demek te mükündür.

16 Os ischi Oturak kemiği Symphysis ischiadica, symphysis pubica ile birleşerek symphysis pelnis i yaparlar. Kemiğin geri tarafında yer alan geniş ve düz kısım tubula osis ischii adını alır ve for. obduratorium un caudalde iki yandan çevreler. Ramus üzerinde spina ischiadica dan geriye doğru oluşan çökelti incisura ischidica minor dür. Tubula osis ischii nin cauda lateralinde meydana gelen yumrulanmaya tuber ischiadicum denir. Karşılıklı iki tubula nın(c ) caudal tarafta oluşturdukları arcus ischiadicus isimli kemer dişilerde geniş erkeklerde dardır.(b )

17 Os ischi (karşılaştırma) Equus: Tuber ischiadicum iki çıkıntılıdır. Arcus ischiadicus geniş ve yayvandır. Ruminant: Tuber ischiadicum üç çıkıntılıdır. Arcus ischiadicus dar ve derindir. Sus: Tuber ischiadicum geriye ve yana doğru uzamış iki çıkıntıya sahiptir, arcus ischiadicus dar ve derindir. Carnivor: Tuber ischadicum tek çıkıntılıdır. Arcus ischadicus yayvandır.

18 Pelvis -Leğen Dorsal den sacrum ve ilk birkaç vertebrae caudales, lateral lerden ileum lar, cranioventralden pubis ve caudoventral den os ischii ler tarafından şekillenen kemiksel çatıdır. Boşluğuna cavum pelvis, kanalına canalis pelvis denir. Kanal erkeklerde dar, dişilerde geniştir ve doğum anında artculatio sacroilicus un ve symphysis pelvia nın (pelvis) hormonların etkisiyle daha da genişler. Solum pelvis osseum denen kemiksel taban dişilerde çukur erkeklerde düzdür.

19 Pelvis -Leğen Canalis pelvis in ön girişine apertura pelvis cranialis, arka çıkışına apertura pelvis caudalis denir. Apertura pelvis cranialis, dorsal den promontorium, articulatio sacroiliacus, lateral lerden crista ilopectina ve ventral den pecten ossis pubis tarafından sınırlanır. Apertura pelvis caudalis dorsal den vertebrae caudales ventral den arcus ischiadicus, yanlardan yumuşak dokular tarafından sınırlanır. Bu nedenle kolayca genişleyebilir.

20 Pelvisin Çapları A - Diamater conjugata B - Diameter verticalis C- Diamater transversa A - Diamater conjugata : Sympysis pelvis in cranial ucundan promontorium a uzanan eğik çaptır. B Diamater verticalis : Sympysis pelvis in ön ucu ile sacrum un facies pelvina sı arasındaki dik çaptır. - İncilinasio pelvis : Diamater conjugata ile diamater verticalis arasındaki açı.

21 Pelvisin Çapları C - Diamater transversa a - Pelvis boşluğu girişinin (apertura pelvis cranialis) b -Pelvis boşluğunun (cavum pelvis) olmak üzere iki grup halinde incelemek yerinde yerinde olur. a - Pelvis boşluğu girişinin (apertura pelvis cranialis) ; 1 Dorsal transversal diamater ; İki ala sacri'nin uçlarını birleştiren çaptır. 2- İntermedier transversal diameter ; İki tuberculum m. psoas minoris arasındaki çaptır. 3- Ventral transversal diameter ; İki eminentia iliopubica arasındaki çaptır.

22 Pelvisin Çapları b- Pelvis boşluğunun enine diameterleri 1- Ön çap ; İki incisura ischiadica major'ların ön uçları arasındaki çaptır. 2- Orta çap ; İki spina ischiadica arasındaki mesafedir. 3- Arka çap ; İki tuber ischiadicum'un iç yüzleri arasındaki uzaklıktır.

23 Pelvis (Karşılaştırma) Sympysis pelvis Equus ve carnivor'da ; Symphysis pelvis tam kemikleşmiştir. Os coxae'ler birbirlerinden ayrılmazlar. Ruminant ve sus'ta ; Kaynaşma gevşek olduğundan os coxae'ler birbirlerinden ayrılabilirler.

24 Canalis pelvis(karşılaştırma) Equus (dişi kısrak): Kanal silindiriktir. Apertura pelvis cranialis yuvarlağa yakın ovaldir. Kanalın sagittal ekseni ile solum pelvis osseum düzdür. Kanal doğuma çok uygundur. Büyük ruminant (inek): Kanal dar ve uzundur. Apertura pelvis cranialis yanlardan basık ovaldir. Pubis'in önü yukarı doğru çıkıntılıdır. Solum pelvis osseum çukurdur. Sagittal eksen düz değil zikzaklı seyreder. Kanal, doğuma en az uygun olan bir geçittir. Bunun sonucu olarak güç doğumlara en çok büyük ruminant'ta rastlanır. Ayrıca for. obturatum'dan geçen ve hemen kemiğin üzerinde bulunan nervus obturatorius'un da güç doğumlarda ezilmesi ile obturator paralizi denen doğum sonrası felçleri şekillenebilir.

25 Canalis pelvis(karşılaştırma) Küçük ruminant (koyun-keçi): Son sacral omurlar gevşek olduğu için kanalın genişlemesi zor değildir. Sagittal eksen oldukça düz ve solum pelvis osseum'u geriye meyilli olduğundan doğuma daha uygundur. Sus: Sacral omurlar birbiri ile sıkıca kaynaşmadıklarından doğum daha kolay olur. Carnivor: Kanalın tabanı düz ve geriye doğru eğiktir. Diameter verticalis ise gerilere düştüğünden kanal doğuma çok müsaittir.

26 Skeleton femoris (uyluk iskeleti) Uyluk iskeletini femur veya os femoris temsil eder. Femur uzun kemikler gurubundandır, İskeletin en uzun en sağlam ve iç boşluğu en fazla olan kemiğidir. Çevresindeki kasların gücü ve vucut ağırlığı ile bağlantılı olarak üzerindeki çıkıntılar çoğalmış ve büyümüşlerdir. Epiphysis proximalis, corpusdiaphysis ve epiphysis distalis olmak üzere üç bölümden oluşur.

27 Epiphysis proximalis osis femoris Dorsomediale yönelik yarım küre şeklindeki eklem yüzüyle kaplı başına caput femoris denir. Caput femoris in ortasında veya alt kenar yanında yer alan çukura fovea capitis femoris denir. Fovea capitis in püzüzlüdür ve üzerine eklem ligamentleri yapışır. Caput gövdeye carnivor ve sus ta belirgin, equus ve ruminant ta belirsiz bir collum femoris ile bağlanmıştır. Caput un dış tarafındaki çıkıntıya trochanter major denir ve bu çıkıntı equide de incisura trochanterica isimli bir çentikle pars cranialis ve pars caudalis e ayrılmıştır. Trochanter major un geri ve iç tarafındaki çukurluk fossa trochanterica adını alır. Caput un distal inde iç ve geri tarafta bulunan küçük çıkıntı trochanter minordir. Trochater major ve minor arasında görülen kemik pervaza crista(linea) intertrochanterica denir. Equide lerde lateral yanda trochanter majus tan distale doğru inen trochanter tertius isili üçüncü bir çıkıntı görülür.

28 Corpus diaphysis osis femoris Corpus un öne ve yukarıya bakan yüzü düz ve dışa doğru hafifçe kemerlidir. Geriye ve aşağıya bakan yüzü pürtüklüdür ve facies aspera adını alır. Carnivor larda çizgi şeklinde olduğundan linea aspera adı verilir. Facies aspera üzerinde özellikle equide lerde çok belirgin labium laterale ve mediale isimli uzunlamasına seyreden kemik kabartıları mevcuttur. Facies aspera distal de genişler ve facies poplitea denilen bir düzlük yapar. Corpus un alt ucunun dış tarafında equide ve B. ruminant larda fossa supracondylaris isimli bir çukur, k. ruminant sus ve carnivor larda tuberositas supracondylaris lateralis isimli bir çıkıntı bulunur.

29 Epiphysis distalis osis femoris Distal uç, condylus lateralis ve medialis denen iki yuvarlak yumrudan oluşur. Diz ekleminin oluşumuna da katılan bu oluşumların üzeri eklem yüzü ile kaplıdır. Bu yumrular arasında arkada oluşan çukura fossa intercondylaris, ve bu çukuru facies poplitea dan ayıran yumrular arası çizgiye de linea intercondylaris denir. Carnivor larda condylus ların üst ve gerisinde facies articularis sesamoidea lateralis ve medialis isimli küçük eklem yüzleri bulunur. Condylus ların ön tarafında diz kapağı kemiğiyle eklemleşen trochlea femoris yeralmıştır.

30 Epiphysis distalis osis femoris Equide lerde trochlea nın medial dudağı çok büyümüş ve tuberculum trochlea femoris adını almıştır. Condylus ların üst ve yan taraflarından bulunn pürüzlü ligamen yapışma alanlarına epicondylus lateralis ve medialis denir. Condylus lateralis in dış yüzünün alt tarafında fossa extensoria ve bunun biraz üst ve gerisinde fossa musculi poplitei isimli çukurlar yer alırlar.

31 Femur (karşılaştırma) Equus: Collum femoris belirgin değildir. Fovea capitis derindir. Trochanter major başın düzeyini aşar ve incisura trochanterica'dan ötürü, önde ufak, arkada büyük iki bölüme ayrılmıştır. Trochanter major'un alt ve geri tarafında, dışarıya doğru uzayan trochanter tertius isimli bir çıkıntı gelişmiştir. Fossa supra condylaris derindir. Trochlea femoris'in medial çıkıntısı daha büyüktür ve yukarı doğru, tuberculum trochlea femoris'i meydana getirmiştir. Ruminant: Collum femoris belirgin değildir. Fovea capitis sığdır. Trochanter major tek parçalıdır ve caput düzeyini aşmıştır. Fossa supracondylaris bos ta equide lere göre daha sığ,. küçük ruminant'ta ise belli belirsiz bir tuberositas supracondylaris lateralis halindedir. Büyük ruminant'ta trochlea femoris'in medial çıkıntısı daha büyüktür.

32 Femur (karşılaştırma) Sus: Collum belirgindir. Trochanter major caput düzeyine erişmiştir. Tuberositas supracondylaris lateralis bulunur. Carnivor: Collum belirgindir. Trochanter major caput düzeyine ancak yetişebilmiştir. Tuberositas supracondylaris lateralis bulunur. Condylus'ların geri yüzlerinin üst tarafında facies articularis sesamoidea lateralis ve medialis isimli daire şeklinde küçük birer eklem yüzeyi vardır.

33 Kemiğin duruşu ve yön tayini Caput femoris proximale ve iç tarafta, trochanter major proximal ve dış tarafta, trochlea femoris distal ve ön tarafa gelecek şekilde durur. Bu duruş vaziyetindeyken trochanter major ne tarafta ise kemik o yanın kemiğidir.

34 Patella (diz kapağı kemiği) Trochlea femoris in üzerinde, m. quadriceps femoris'in alt ucunun içerisinde bulunan büyük bir susam kemiğidir. Şekli, düzgün olmayan ve baş aşağı duran bir piramite benzer. Diz ekleminin şekillenmesine katılır. Dış yüzü, facies cranialis(2) pürtüklüdür ve derinin altında kolayca hissedilir. Femur'un trochlea femoris ine dönük yüzü, facies articularis'tir. M. quadriceps femoris'in bağlandığı üst tarafına basis patellae(1), sivri olan alt uca ise, apex patellae(3) adı verilir. Equus ve büyük ruminant'ta basis patellae'nin medial'e doğru uzayan çıkıntısına processus cartilagineus adı verilir. Buraya, fibrocartilago patellaris medialis(4) denilen bir kıkırdak yapışır.

35 Patella (karşılaştırma) Equus: Piramit şeklindedir. Kıkırdağın yapıştığı medial kenar çok çıkıntılıdır. Büyük ruminant: Sivri ucu aşağıya gelmiş koni veya dar tabanlı ters duran bir piramit şeklindedir. Daha az belirgin olan medial çıkıntıya o oranda ufak bir kıkırdak yapışır. Facies cranialis pürüzlüdür. Küçük ruminant: Ufak ve uzunca oval şekildedir. Sus: Kalınlığı genişliğinden fazla ovaldir. Dış yüzü pürüzlüdür. Carnivor: Öne kavisli ovale yakın küçük bir kemiktir. Kemiğin duruşu ve yön tayini : Büyük çıkıntısı içe, prüzlü yüz öne, eklem yüzü arkaya gelecek, sivri tarafı aşağıya gelecek şekilde durur. Bu pozisyondayken daha az çıkıntılı taraf nereye bakıyorsa o tarafın kemiğidir.

36 Skeleton cruris (baldır iskeleti) Baldır iskeletini ossa curiris denen, tibia ve fibula dan oluşmuş baldır kemikleri yapar. İç tarafda yeralan kaval kemiği tibia daha kuvvetli, dış tarafta yeralan iğne kemiği fibula daha zayıftır. Bu kemiklerden fibula, ruminant larda tibia nın üst ucunda bir çıkıntıya dönüşürken alt uçta os malleolare olarak karşımıza çıkar. Fibulası tam gelişmişlerde iki kemik arasındaki aralığa spatium interosseum crucis denir.

37 Tibia (kaval kemiği) Vucudun yükünü çeken büyük, boru şeklinde bir kemiktir. Epiphysis proximalis, corpus-diaphysis ve epiphysis distalis olmak üzere üç bölümden oluşur. Epiphysis proximalis femur ile, epiphysis distalis ossa tarsi ile eklemleşir. Kemik iskelette üst ucu ileriye alt ucu geriye gelecek şekilde eğik durur.

38 Epiphysis proximalis osis tibia Önde sulcus extensorius isimli kas oluğu, arkada incisura poplitea isimli dizardı yarığıyla condylus lateralis ve medialis isimli iki yumruya ayrılmıştır. Facies articularis proximalis denen üst yüzün condylus lar arasındaki bölgesinde eminentia intercondylaris isimli iki keskin çıkıntı yeralır. Bu çıkıntıların herbirine tuberculum intercondylare laterale ve mediale denir. Sus hariç medial olanı diğerinden daha büyüktür. Çıkıntılar arasında oluşan çukura area intercondylaris centralis, önünde oluşan çukura area intercondylaris cranialis, arkasında oluşan çukura area intercondylaris caudalis denir. Ruminant dışındaki türlerde condylus lateralis in yan tarafında facies articularis fibularis bulunur. Facies articularis fibularis in ön kenarında yer alan çukura sulcus extensorius denir. Sulcus un iç kenarını oluşturan ve öne doğru uzamış kemik yumrusuna tuberositas tibia ve bundan aşağıya devam eden kemik ibiğine crista tibia denir. Equide lerde crista tibia üzerinde sulcus tuberositas tibia denilen bir oluk yer alır.

39 Corpus tibia- diaphysis Uzun içi boş prizmatik bir bölümdür. Kesiti üçgene benzer. Facies medialis, lateralis ve caudalis olmak üzere üç yüzü bulunur. Facies medialis kamburcadır ve hemen derinin altında elle yoklanabilir. Facies lateralis ve caudalis kaslarla örtülüdür. Facies caudalis üzerinde linea musculi poplitea denen kas yapışma çizgileri bulunur. Üç yüz arasında margo cranialis,margo lateralis ve margo medialis isimli kenarlar bulunur.

40 Epiphysis distalis osis tibia Üç çıkıntılı makaraya benzer. Üzeri eklem yüzü ile kaplı olan bu bölüme cochlea tibia da denir. Cochlea nın iç tarafında uzayan çıkıntı malleolus medialis adını alır. Cochlea nın dış tarafında fibula sı tam gelişmiş türlerde incisura fibularis isimli bir yarık bulunur. Fibula sı tam gelişmeyen equde lerde burada malleolus lateralis isimli bir çıkıntı ruminant larda ise os malleolare için bir eklem çukuru bulunur.

41 Tibia (karşılaştırma) Equus: Condylus lateralis in dış kenarında fibula için küçük bir eklem yüzü bulunur. Tuberositas tibiae'nin üzerinde, sulcus tuberositas tibiae vardır. Alt uçta cochlea tibiae'nin orta çıkıntısı vücudun orta eksenine verev (oblik) durumdadır. Ruminant:Condylus lateralis in dış tarafında fibula'nın üst ucunun kalıntısı görülür. Cochlea tibiae'nin orta çıkıntısı orta eksene paralel duruştadır. Cochlea'nın dış kenarında os malleolare için bir eklem yüzü vardır. Sus: Condylus lateralis in dış tarafında fibula için küçük bir eklem yüzü taşır.tuberculum intercondylaris lateralis daha büyüktür. Cochlea tibiae'nin orta çıkıntısı orta eksene paraleldir. Alt uçta incisura fibularis vardır. Carnivor: Sus'a olduğu gibi alt uçta incisura fibularis bulunurken, cochlea tibiae'nin orta çıkıntısı equide lerde olduğu gibi orta düzleme verevdir.

42 Tibia (Kemiğin duruşu ve yön tayini ) Crista ve tuberositas tibiae öne, fibula için oluşan eklem yüzü dışa gelmelidir. Büyük eklem yüzlerinin daima iç tarafta bulunduğu unutulmamalıdır. Bu durumdayken küçük eklem yüzü kemiğin tarafını verir.

43 Fibula İğne kemiği Tibia'nın dış tarafında bulunan ince bir kemiktir. Sus ve carnivor'da tam gelişmiş, equus'ta oldukça reduksiyona uğramış, ruminant'ta körelmiştir. Epiphysis proximalis i, yumru şeklinde kalınlaşmış ve yassılmış caput fibulae adını almıştır. Caput un tibia ile eklemleşen yüzüne facies articularis capitis fibulae denir. Corpus fibulae-diaphysis (gövde), sus ve carnivor larda tam, ruminant ve equide lerde noksan gelmiştir. Fibula sı noksan olanlarda yalnızca alt ve üst uçların veya yalnızca üst ucun kalıntıları bulunur. Epiphysis distalis, kemiğin tam geliştiği türlerde kalınlaşmış ve malleolus lateralis olarak cochlea tibia'yı aşağıya doğru aşmış ve onunla eklemleşmiştir. Ruminant'ta kemiğin alt ucunun kalıntısı olan os malleolare tibia'nın alt ucu üzerinde eklemleşmiş olarak yeralır. Equus'ta alt uç ile ilgili herhangi bir kalıntı mevcut değildir.

44 Fibula (karşılaştırma) Equus: Yalnızca üst uç ile corpus'un üst yarımı bulunur. Üstü geniş, yassı, alt tarafı çok sivri bir iğ manzarasındadır. Üst uç tibia ile eklemleşmiştir. İki kemik arasında dar ve kısa bir aralık, spatium interosseum cruris bulunur. Ruminant: Üst uç ufak bir parça halinde condylus lateralis tibiae'nin dışına yapışmış veya oraya kaynaşmıştır. Corpus yoktur. Alt uç dikdörtgen şeklindeki os malleolare'dir. Sus: Carnivor: Tam gelişmiştir. Ancak Tam gelişmiştir. Spatium interosseum cruris hemen hemen alt uca kadar inmiştir. tibiae ortasında biraz bükük olduğundan alt yarım fibula ile birleşik gider dolayısıyla spatium interosseum cruris yalnızca üst yarıda görülür. Kemiğin duruşu ve yön tayini : Eklem yüzü taşıyan bölümler iç taraftadır. Alt uç daha kalındır. Eklem yüz bulumayan taraf kemiğin yanını belirler.

45 Skleton pedis Ayak iskeleti Ossa tarsi-tarsus (arka ayak bilek kemikleri) Baldır kemikleri ile arka ayak tarak kemikleri arasında bulunan ve üst üstte üç sıra halinde dizilmiş kemiklerdir. Üst(crural) sıra, (içten dışa doğru) ; os tarsi tibiale talus ( Tt ), os tarsi fibulare - calcaneus -os calcis(tf) Orta(intertarsal) sıra ; Os tarsi centrale - os naviculare ( Tc ) Alt(metatarsal) sıra;, - Os tarsale primum- os cuneiforme mediale( T1 ), - Os tarsale secundum - os cuneiforme intermedium(t2), - Os tarsale tertium - os cuneiforme laterale(t3), - Os tarsale quartum - os cuboideum(t4) adlandırılır.

46 Os tarsi tibiale tarsus aşık kemiği Makara benzeri bir kemiktir. Bilek ekleminin haraketlerinin büyük bölümünün ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Proximal den distal e doğru corpus, collum ve caput tali adı verilen üç kısmı vardır. Corpus tali, talus un esas kısmıdır. Üst tarafı, trochlea tali adını alır ve tibia'nın cochlea'sı ile eklemleşir. Lateral ve biraz da plantar yanında calcaneus ile eklemleşmek için eklem yüzleri taşır. Bu eklem yüzleri arasında sulcus tali denen bir oluk yeralır. Corpus un medial yanı tuberculum tali denen pürüzlü bir ligament yapışma kabartısı taşır. Collum tali, corpus ile caput u birleştiren, equide de geniş ve kısa diğer türlerde pek belirgin olmayan geçiş bölgesidir. Caput tali, talus un distal kısmıdır. Alt tarafında os tarsi centrale ile eklemleşen facies articularis navicularis isimli bir eklem yüzü bulunur. Ruminant ve sus ta şekli bir makarayı andırır. Bu nedenle bu türlerde talus üst üste duran iki makara görüntüsü verir. Bu makaralardan corpus üzerindeki proximal makaraya troclea tali proximalis, caput üzerinde şekillenen distal makaraya troclea tali distalis adı da verilir.

47 Os tarsi fibulare calcaneus topuk kemiği Tarsal kemiklerin en büyüğüdür ve topuğun temelini oluşturur. Talus un arka ve dış yanında yeralır. Üst ve serbest ucuna tuber calcanei denir. Buraya tendo calcaneus communis denen aşil kirişi yapışır. Tuber calcanei den ön ve distal e doğru inildiğinde alt uçta görülen sivri çıkıntının adı proc. coracoideus dur. En belirgin olarak equide de görülen bu çıkıntının alt ve iç tarafında talus un dayanması için sustentaculum tali isimli ikinci bir çıkıntı daha vardır. Bu iki çıkıntının ön yüzlerinde talus için facies articulares talares isimli eklem yüzleri bulunur. Bu eklem yüzleri arasında sulcus calcanei denilen birde oluk yeralmıştır. Bu oluk ile talus un üzerindeki sulcus tali arasında bir boşluk oluşur ki boşluğa da sinus tarsi denir. Sustantaculum un arka yüzünde musculus flexor hallucis longus'un kirişi için sulcus tendinis musculi flexor digiti I (hallucis) longi isimli bir oluklanma mevcuttur. Calcaneus un distal ucunda os tarsale quartum için ve sadece ruminant larda distolateral inde os malleolare için eklem yüzleri vardır. Bu yüzlerden os tarsale quartum için olanına facies articularis cuboidea, os malleolare ile için olanına facies articularis malleolaris denir. Ayrıca bos un calcaneus unun arka tarafında tuber calcanei den aşağıya devam eden bir oluk mevcuttur.

48 Ossa tarsi (karşılaştırma) Equus : Tt Tf = 6 tali'nin çıkıntıları planum medianum'a verevdir. -Tc Trochlea T1+ 2 T3 T4 Tt Tf Ruminant : Tc + 4 = 5 T1 T Tc ve T4 birleşmiş, os centrotarsale veya cetroquartale veya naviculo-cuboideum adını almıştır. Caput tali de trochlea şeklini aldığından üstte trochlea tali proximalis ve altta trochlea tali distalis olmak üzere iki trochlea oluşmuştur ve bunlar planum medianum'a paraleldirler. Aşık kemiği adı verilen kemik budur. Trochlea yapısı gösterir. Aşığın çukur tarafı öne dönüktür. Tuber calcanei'nin arka tarafında bir kemik çukurluğu vardır. - Talus, genel yapısı yönünden ruminant'ta benzer. Sus : - Talus'un üst kısmını cochlea şekillendirir. Tt Tf Tc = 7 T1 T 2 T 3 T 4 Carnivor : Tt Tf Tc = 7 T1 T 2 T 3 T 4

49 Kemiklerin duruşu ve yön tayini Os tarsi fibulare geride ve dışta, os tarsi tibiale önde ve iç taraftadır. Os tarsi fibulare nin tuber calcani si proximale, sustantaculum u planta distal e gelirken os tarsi tibiale nin corpus u yani troclea tali si proximal e caput tali si distal e gelir Ayrıca lateral tarafında komşu kemiklerin yaslanması için yüzler bulunur.

50 Ossa metatarsalia metatarsus Ayak tarak kemikleri Medial den lateral e doğru os metatarsi primum (Mt1), os metatarsi secundum (Mt2), os metatarsi tertium (Mt3), os metatarsi quartum (Mt4) ve os metatarsi quintum (Mt5) olarak isimlendirilirler. Ön ayak tarak kemikleri için söylenenler bunlar içinde geçerlidir. Onlardan farkları daha, uzun ve daha yuvarlak olmalarıdır. Enine kesitleri öndekilerde elipsoid çıkarken, bunlarda daireyi andırır. Bunlarda önde palmar olarak ifade edilen arkaya dönük taraf plantar olarak isimlendirilir. Karşılaştırma : Equus : Öndekiler gibidir. Ruminant: Eklenik olan Mt5. yoktur. Yalnız çok ufak bir kemik halinde Mt2. bulunur. Sus: Öndekiler gibidir. Carnivor: Canis'te öndekiler gibidir. Felis'te ise Mt1 çok küçüktür ve ucunda parmağı bulunmaz.

51 Ossa digitorum pedis Ayak parmak kemikleri Bunlarda da genel özellikler ve isimlendirme ön ayak parmak kemikleri gibidir. Türler arası farklılıklarda aynıdır. Karşılaştırma : Equus: Öndekiler gibidir. Phalanx distalis'in şekli daha dar ovaldir. Yumurtanın yuvarlak olan yarımı ön ayağın, dar olan arka yarımı ise arka ayağın phalanx distalis'inin şekline uyar. Facies parietalis öne oranla daha diktir. Ruminant: Ön ayaktaki gibidir. Sus: Ön ayaktaki gibidir. Carnivor: Canis'te digitorum primus (birinci parmak) çoğunlukla, felis'te daima bulunmaz. Canis'in 1. parmağında iki kemik, yani 1. ve 3. phalanx mevcuttur. Ossa sesamoidea'ların yapı ve sayıları ön ayaktakiler gibidir.

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Ossa Membri Pelvini Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Ossa Membri Pelvini Arka bacak kemikleri gövdeye (truncus) cingulum membri pelvini denilen pelvis

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) Ön bacak gövdeye cingulum membri thoracici denilen omuz kemeri tarafından bağlanmıştır. Scapula, os coracoideus ve clavicula olmak üzere üç kemiten oluşan bu

Detaylı

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin İSKELET KEMİKLERİ İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma dayanır. Baş-boyun

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Gövde İskeleti Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Columna vertebralis omurga-omur direği Columna vertebralis, vertebra- omur denilen kısa kemiklerin ard arda dizilmesi

Detaylı

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ İnsan vücudunun hareket sisteminin pasif unsurlarını kemikler ve eklemler, aktif unsurlarını ise kaslar meydana getirirler. Anatominin kemikler ile ilgilenen bölümüne osteologia-osteoloji

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ KEDİ VE KÖPEKLERDE GENEL ANATOMİ İSMEK Canlı vücudunu oluşturan

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar Doç.Dr.Mitat KOZ İskeletin Bölümleri İnsan iskeleti kafatası, spinal kolon, omuz kuşağı, üst ekstremiteler, pelvik kuşak ve alt ekstremitelerden oluşur. İskeleti oluşturan

Detaylı

OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ DEĞERLERĐNĐN NORMAL BĐREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ DEĞERLERĐNĐN NORMAL BĐREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ OBEZLERDE KALÇA, DĐZ VE AYAK BĐLEĞĐ EKLEMLERĐNĐN HAREKET GENĐŞLĐĞĐ

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) HEDEFLER İÇİNDEKİLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) Eklemler Hakkında Genel Bilgiler Eklemlerin Gruplandırılması Vücudumuzda Bulunan Eklemler TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası

Detaylı

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus CRANİUM (kafatası) Cranium - kafatası Aksial iskeletin en önünde yeralan bölümüdür. İçinde ve üzerinde barındırdığı beyin, duyu organları, sindirim ve solunum sistemlerinin başlangıç bölümlerinin öneminden

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi

HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi HAREKET SİSTEMİ; İskelet Sistemi Hareket sistemi iki kısımdan oluşur: iskelet sistemi ve kas sistemi. İskelet sistemi; kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları) içerir. Kas sistemi de; kasları ve

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Kemiklerin Sınıflandırılması Skeleton Axiale Cranium Kemikleri Columna Vertebralis Os Hyoideum Thorax Skeleton

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Extremite Kemikleri Üst Extremite Kemikleri Alt Extremite Kemikleri Cranium Kemikleri Neurocranium Kemikleri Splanchnocranium Kemikleri Omurga

Detaylı

Makro-Anatomik Araştırmalar. Macro-Anatomic Investigations on the Plexus Sacralis of Rock Partridge (Alectoris graeca)

Makro-Anatomik Araştırmalar. Macro-Anatomic Investigations on the Plexus Sacralis of Rock Partridge (Alectoris graeca) Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (1): 141-146, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2011.5226 RESEARCH ARTICLE Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Sacralis i Üzerinde [1] [2] Makro-Anatomik Araştırmalar Mehmet CAN * Derviş

Detaylı

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN DERECELENDİRİLMESİNDE ANESTEZİNİN ETKİSİ

KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN DERECELENDİRİLMESİNDE ANESTEZİNİN ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR DR 2012 0001 KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN DERECELENDİRİLMESİNDE ANESTEZİNİN ETKİSİ Zeynep BOZKAN TATLI DANIŞMAN Prof.

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ DĠZ, AYAK BĠLEK VE AYAK ORTEZĠ (KAFO) ÖLÇÜSÜ 725TTT010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI- LAN SAGRI DİKİşİ ÜZERİNDE KLİNİK VE ANATOMİK ÇALIŞMA

V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI- LAN SAGRI DİKİşİ ÜZERİNDE KLİNİK VE ANATOMİK ÇALIŞMA A. Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Mustafa Gültekin A. Ü. Veteriner Fakültesi Doğum Bilgisi ve }inekoloji Kürsüsü Prof Dr. Çetin Kılıçoğlu V AGİNA PROLAPSUSLARININ SAGAL TIMlNDA KULLANI-

Detaylı

MİLLİ VE AMATÖR TEKVANDOCULARIN STATİK AYAK İZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI MORFOMETRİK ÇALIŞMA

MİLLİ VE AMATÖR TEKVANDOCULARIN STATİK AYAK İZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI MORFOMETRİK ÇALIŞMA T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİLLİ VE AMATÖR TEKVANDOCULARIN STATİK AYAK İZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI MORFOMETRİK ÇALIŞMA Nihat SARIALİOĞLU DOKTORA TEZİ ANATOMİ (VET) ANABİLİM DALI

Detaylı

Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar*

Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(2): 123-129 Araştırma Makalesi Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Lumbalis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar* Mehmet CAN 1, Derviş ÖZDEMİR 2 1. Balıkesir

Detaylı

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Plexus Lumbosacralis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar *

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Plexus Lumbosacralis i Üzerinde Makro-anatomik Araştırmalar * Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2011; 6(1): 31-45 Araştırma Makalesi Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/vbd Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix

Detaylı

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Myologia Kas Bilimi Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Genel Bilgi Kaslar, kasılıp gevşeme yeteneğine sahip yapılardır. Bir etkinin tesiriyle kısalabilir ve tekrar uzayabilirler. Bu önemli özellikleri nedeniyle

Detaylı

1.GİRİŞ Karnivorlardan özellikle kedi ve köpeklerin kalça eklemine ilişkin hastalıklarında, şirurjikal ortopedik tedavi yöntemleri son yıllarda büyük aşamalar kaydetmiştir. Bilindiği gibi, coilum veya

Detaylı

Thorax, Abdomen ve Pelvis

Thorax, Abdomen ve Pelvis Thorax, Abdomen ve Pelvis Ben Pansky Thomas R. Gest Çeviri Editörü Alaittin Elhan Cilt 2 GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI: Thorax, Abdomen ve Pelvis GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

Detaylı

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği)

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği) iskelet sistemi 1 KAFATASI Ossa cranii (kranyum kemikleri) Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Os frontale komşuluk Arcus superciliaris (kaş arkı) Os frontale önden görünüm Os ethmoidale ve ilgili yapılar

Detaylı

KASAPLIK HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI VE BESİ DURUMUNUN SAPTANMASI Doç. Dr. Ömer ÇETİN

KASAPLIK HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI VE BESİ DURUMUNUN SAPTANMASI Doç. Dr. Ömer ÇETİN KASAPLIK HAYVANLARIN SINIFLANDIRILMASI VE BESİ DURUMUNUN SAPTANMASI Doç. Dr. Ömer ÇETİN 2010 verilerine göre ülkemizde 125 ad. Kombina 91 ad. 1. sınıf mezbaha 82 ad 2. sınıf mezbaha 425 ad. 3. sınıf mezbaha

Detaylı

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp

Detaylı

KÖPEKLERİN COXOFEMORAL, GENU VE TARSAL EKLEMLERİNDE RASTLANAN TRAVMATİK LEZYONLARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KÖPEKLERİN COXOFEMORAL, GENU VE TARSAL EKLEMLERİNDE RASTLANAN TRAVMATİK LEZYONLARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÖPEKLERİN COXOFEMORAL, GENU VE TARSAL EKLEMLERİNDE RASTLANAN TRAVMATİK LEZYONLARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Tunç ÖNCAN

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Yunus TORTOP ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ. DANIŞMAN Doç. Dr. İsmail TÜRKMENOĞLU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Yunus TORTOP ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ. DANIŞMAN Doç. Dr. İsmail TÜRKMENOĞLU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜREŞCİ VE FUTBOLCULARIN QUADRİCEPS VE HAMSTRİNG KAS KUVVETLERİNİN İZOKİNETİK SİSTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAKATLIK EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yunus

Detaylı

KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN MODİFİYE DARTHROPLASTİ TEKNİĞİ İLE SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR

KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN MODİFİYE DARTHROPLASTİ TEKNİĞİ İLE SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR-DR 2011 0002 KÖPEKLERDE KALÇA DİSPLAZİSİNİN MODİFİYE DARTHROPLASTİ TEKNİĞİ İLE SAĞALTIMI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR

Detaylı

Atlarda Ön ve Arka Bacağın Denge Mekanizması

Atlarda Ön ve Arka Bacağın Denge Mekanizması Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2014; 9(1): 55-62 Derleme Atlarda Ön ve Arka Bacağın Denge Mekanizması Yasin DEMİRASLAN 1!, Sami ÖZCAN 1 1. Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim

Detaylı

GİRİ İskeletler, paleoantropolojik çalışmaların temel malzemeleridir. Paleoantropologların iskeletler üzerindeki çalışmaları sırasında dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan birisi bireyin cinsiyetinin

Detaylı

DİZ EKLEMİ PROTEZİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER

DİZ EKLEMİ PROTEZİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI DİZ EKLEMİ PROTEZİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER Arş. Gör. Dr. Ayşe İmge USLU UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Behice

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR-DR 2013 0001

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR-DR 2013 0001 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR-DR 2013 0001 KÖPEKLERDE JUVENIL PUBIC SYMPHISIODESIS (JPS) OPERASYONUNDAN SONRA KALÇA EKLEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ANATOMİ 720S00063

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ANATOMİ 720S00063 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ANATOMİ 720S00063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KÖPEKLERİN DEĞİŞİK DERECELERDEKİ PATELLA LUKSASYONLARINDA FARKLI CERRAHİ TEKNİKLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KÖPEKLERİN DEĞİŞİK DERECELERDEKİ PATELLA LUKSASYONLARINDA FARKLI CERRAHİ TEKNİKLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÖPEKLERİN DEĞİŞİK DERECELERDEKİ PATELLA LUKSASYONLARINDA FARKLI CERRAHİ TEKNİKLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon 1 teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön bacağın Yüzeysel Diseksiyonu Vücut yüzeyindeki umbilicus, mamma ve arcus costalis'in gözlenmesi. Derinin yüzülmesi.

Detaylı

Fitnes kursu. Spor anatomisi-2. YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov

Fitnes kursu. Spor anatomisi-2. YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov Fitnes kursu. Spor anatomisi-2 YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov shahmedov@yahoo.com İskelet sistemi - 206 kemik Eksen iskelet (sarı) 80 kemik Apendikular iskelet (mavi) 126 kemik Görevleri Koruma Harekete

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ İstanbul 2005 1 Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL TANIMLAR İNSAN ANATOMİSİ (anatomia humana) ana : artı,

Detaylı

Prof Dr Gökhan AKSOY

Prof Dr Gökhan AKSOY Prof Dr Gökhan AKSOY 1 2 A-MANDİBULER KONUM 3 SİSTEMİN HAREKETLİ BÖLÜMÜ OLAN MANDİBULANIN, CRANİUMA ÖZELLİKLE DE MAXİLLAYA GÖRE UZAYSAL KONUMUDUR. 4 SENTRİK İLİŞKİ SENTRİK OKLÜZYON ALT ÇENENİN DİNLENME

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT NASUS Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Nasus-Burun Solunum ve koku alma organı Kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü Havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, süzülmesi Kokunun alınması Sesin amplifikasyonu

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

Alman Çoban Köpeği (Alman Kurdu) Irk Standartları AlmanKurtlari.com. SempatiVeteriner tarafından yazıldı.

Alman Çoban Köpeği (Alman Kurdu) Irk Standartları AlmanKurtlari.com. SempatiVeteriner tarafından yazıldı. Aşağıda, alman kurdu için ırk standartları maddeler halinde sıralanmıştır. Bu standartlar FCI Ülkeleri ve klüplerince onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. İşte Alman Çoban Köpeği ırk standartları : 1. Kafa

Detaylı

VETERİNER ANATOMİ İÇİNDEKİLER

VETERİNER ANATOMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 1 Vertebratae (omurgalılar)... 2 Mammalia (memeliler)... 2 Aves (Kanatlılar)... 2 Vücut düzlemleri... 3 Yön belirten bazı önemli terimler... 3 Vücut kısımları... 4 Chondrologia...

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ 1. Kaide plağına iyice tutturulmuş. 2. Boyutları uygun (fantom laboratuvarı pratiğinde). Hastada ise ağızda ayarlanır.

Detaylı

ENTOMOLOJİ LABORATUARI

ENTOMOLOJİ LABORATUARI ENTOMOLOJİ LABORATUARI Böceklerde Bacak Yapısı Ergin böceklerin hemen hepsi, her toraks segmentinde bir çift olmak üzere üç çift bacağa sahiptir. Larva ve nimflerde ise bu sayı değişebilir. Yapısal olarak

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

Kalça Eklemine Etki Eden Kaslar: Kalçanın Ön yüzündeki Kaslar

Kalça Eklemine Etki Eden Kaslar: Kalçanın Ön yüzündeki Kaslar Kalça Eklemine Etki Eden Kaslar: Kalçanın Ön yüzündeki Kaslar İliopsoas kası: Bu kas özel bir başlangıç bölgesi olan iki ayrı parçadan oluşmuştur. Bunlar psoas major ve iliakus kaslarıdır. Başlangıç: Psoas

Detaylı

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Engin ŞENAY 10.08.2010 Ayak Bileği Yaralanmaları 1. 2. Hikaye 3. Fizik Muayene 4. Görüntüleme 5. Travmalar,

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Mandibular 2. Küçükazı Dişi 2. Premolar Diş 45-35 5 5 Prof. Dr. Ebru ÇAL SAĞ SOL ÜST 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 ALT 48

Detaylı

İsim takımı tamlaması Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu isim takımı, sıfat takımı

İsim takımı tamlaması Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu isim takımı, sıfat takımı giris Temel Anatomi Terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması Tekil çoğul yapısı Kısaltmalar Tıp terminolojisinde sık kullanılan

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür.

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: - Nasus externus (dış burun) - Cavitas

Detaylı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı LATHYRUS L. TEŞHİS ANAHTARI 1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı 2-) Yaprakçıklar pinnat ve retikulat damarlanma veya stipullar sagittat

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya Altınekin-Konya Altınekin-Konya Meydanköy-Konya Yaşar EREN-2003 Tabakalı kayaçlar homojen olmayan gerilmelerle kıvrımlanırlar. Kıvrımlar kayaç deformasyonunun en göze çarpan yapılarındandır. Meydanköy-Konya

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 9-17 Alt Ekstremite Venöz Sistem Klinik Anatomisi Prof. Dr. Mehmet Y ld r

Detaylı

Anatomik Pozisyonlar, Referans Düzlemler ve Hareketler

Anatomik Pozisyonlar, Referans Düzlemler ve Hareketler Anatomik Pozisyonlar, Referans Düzlemler ve Hareketler Anatomik Pozisyonlar İskelet Sistemi İskelet Sistemi: o Kemikler (206) o Kıkırdaklar o Eklemler Bağdokusuyla birbirine ekleriyle oluşturulmuş. o Üç

Detaylı

ANATOMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 492. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 221. Yazar. Prof.Dr. Gürsel ORTUĞ. Editör

ANATOMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 492. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 221. Yazar. Prof.Dr. Gürsel ORTUĞ. Editör T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 492 Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 221 ANATOMİ Yazar Prof.Dr. Gürsel ORTUĞ Editör Doç.Dr. Mehmet KESİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : ANATOMİNİN GENEL BÖLÜMLERİ, ANATOMİK

Detaylı

Ratta Toraks Anatomisi

Ratta Toraks Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Okan Ekim, Çağdaş Oto Tüm evcil memeli hayvanlarda olduğu gibi [1] ratta da göğüs boşluğunun (cavum thoracis) kemiksel sınırlarını dorsal de thoracal vertebra

Detaylı

Antropometri Ölçümler için genel kurallar

Antropometri Ölçümler için genel kurallar Antropometri Ölçümler için genel Temel veri toplama No İsim Tarih ve Saat (Ölçüm zamanı) Yaş (Gün/Ay/Yıl) Yaş hesaplama Cins (E) (K) Yükseklik (boy cm) STATURE Ağırlık (kütle kg) Temel veri toplama İncelikli

Detaylı

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER İndüksiyon olayı Chorda dorsalis Dorsalinde kalınlaşma Neural Plate( Plak ) Nöral kanal Nöral kanal (Tubulus nöyralis ) 4. somit düzeyinde ilk kaynaşmayı yapar.

Detaylı

Hülya BALKAYA 1*, Zekeriya ÖZÜDOĞRU 1

Hülya BALKAYA 1*, Zekeriya ÖZÜDOĞRU 1 Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2013; 8(1): 21-33 Araştırma Makalesi Güvercin (Columba livia) Plexus Lumbosacralisi ve Dalları Üzerinde Makroanatomik ve Subgros Bir Çalışma* Hülya BALKAYA 1*, Zekeriya

Detaylı

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ Omuz Kuşağının Kas Sistemi Bu kasların işlevi, Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için omuz kuşağını uygun

Detaylı

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Hareket Sistemi Kemikler

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi

Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(1):32-37 Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi The functional anatomy of the hip joint M. Fatih Ekşioğlu, 1 Halil İbrahim

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMLU BİREYLERDE DİZİN FARKLI MEKANİK YÜKLENMELERİNDE DİZ EKLEM POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMLU BİREYLERDE DİZİN FARKLI MEKANİK YÜKLENMELERİNDE DİZ EKLEM POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMLU BİREYLERDE DİZİN FARKLI MEKANİK YÜKLENMELERİNDE DİZ EKLEM POZİSYON HİSSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fzt. Esra ATEŞ NUMANOĞLU

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ AYAK BĠLEK VE AYAK ORTEZĠ (AFO) ÖLÇÜ VE MODELAJI 725TTT009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

Bir çekirge sürüsü yaklaşık 2 milyar bireyden oluşur. Ortalama 3 bin ton ağırlığa ulaşır. Bu bazen 50 bin tona yaklaşır. Bir birey bin yumurta

Bir çekirge sürüsü yaklaşık 2 milyar bireyden oluşur. Ortalama 3 bin ton ağırlığa ulaşır. Bu bazen 50 bin tona yaklaşır. Bir birey bin yumurta Tanımlanmış hayvanların 5/4 ü bu sınıfa girer. Toplam tür sayısı 2 milyon civarındadır. Karasal hayvanlar olmalarına rağmen derin denizler hariç tüm biyotoplara uyum sağlamıştır. Atların ayak izinde, birikmiş

Detaylı

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır.

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. Mazılar Thuja * Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. * Mazılar sık dallı; çoğunlukla piramit biçimli; koyu yeşil görünümlüdürler.

Detaylı