EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 EK-2 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU (YENİ) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HEL101 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( ) Hemşireliğin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları, ulusal ve uluslar arası mesleki kuruluşlar. HEL103 ANATOMİ VE HİSTOLOJİ ( ) Anatomiye Giriş Kemik, kas, eklem ve genital bilgiler Üst ekstremite, alt ekstremite Toraks duvarı anatomisi ve diyafragma Burun ve larynx Traches, akciğerler ve pleura Kalp, pericardium ve dolaşım sistemi Cavum oris, pharynx,oesophagus ve mide-ince ve kalın barsaklar, karaciğer, pankreas, dalak Böbrekler ve Üreterler Mesane ve Ürethra Kadın ve erkek genital organları Merkezi sinir sistemi Medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı Cerebollum ve oranial sinirler Otonom sinir sistemi Dioncephalon ve teloncophalon Endokrin sistem Göz ve görme yolları Kulak, işitme ve denge yolları. HEL105 FİZYOLOJİ ( ) Hücre fizyolojisi Kas fizyolojisi Kan fizyolojisi Sindirim fizyolojisi Boşaltım fizyolojisi Solunum fizyolojisi Endokrin fizyolojisi M.S.S. fizyolojisi. HEL107 PSİKOLOJİ ( ) Psikoloji, tanımı ve alt dalları Psikolojinin konusu amacı, diğer bilimler arasındaki yeri Öğrenme ve türleri Öğrenmeyi etkileyen faktörler bellek ve algı Davranışın gelişimi, fiziksel,bilişsel, sosyal ve ahlaksal Kişilik tanımı, oluşumu ve kişilik kuramları Başa çıkma davranışları Psikolojik testler, zeka ve yetenek testleri, kişilik testleri Davranış bozuklukları, psikotik ve nevrotik reaksiyonlar, kişilik bozuklukları Davranış bozukluğunun psikolojik tedavisi Grup kavramı ve grubun davranışa etkisi. HEL109 MİKROBİYOLOJİ PARAZİTOLOJİ ( ) Mikrobiyolojiye Giriş, mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel özellikleri Bakteri metabolizması, beslenmesi, çoğalması Normal mikrop florası, enfeksiyon ve bulaşma yolları Sterilizasyon ve dezenfeksiyon Antijen ve antikorlar, bağışıklık Aşılar ve serumlar Stayilokok, streptokok, pnömokok ve Neisserria Mikobakteriler Aerob ve anaorob gram pozitif basiller, gram negatif enterik bakteriler Mikoplazma, rikotsiya ve klamidya Mantarların genel özellikleri Protozon ve helmintlerin genel özellikleri Paraziter hastalıklar.

2 HEL113 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER ( ) Sosyal varlık olarak insan İnsanın temel gereksinimleri Kültür ve kültürel farklılıklar Sağlık kavramı Kişilik ve kendini tanıma İletişim Alışılagelmiş iletişim örüntüleri Mesleki ilişki ve etkileşimler Disiplinlerarası ilişkiler Sağlık sorunu olan bireylerde duygusal davranışsal sorunlar Kaygı ve stres. HEL102 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ( ) Hasta ve hemşirelik bakım sistemi Sağlık, hasta, hemşirelik kavramları İletişim kavramı Birey ve hastane ortamı Asepsi kavramı Hareket gereksiniminin karşılanması Hijyen gereksinimi ve bu gereksinimin karşılanması Yatağa bağımlı bireyin hijyenik gereksinimi Yatak yapma yöntemleri Yaşam belirtileri (Nabız, vücut ısısı, solunum, kan basıncı) Sıcak ve soğuk uygulamalar İlaçlar ve uygulama yöntemleri Enjeksiyonlar Temel fizyolojik gereksinimler Beslenme gereksinimi (gavaj ve gastrostomi) Boşaltım gereksinimi Lavmanlar, rektal tüp uygulaması, kolostomi Üriner boşalttım (mesane katerizasyonu) Uyku ve dinlenme gereksinimi Ölüm, ölümden sonra bakım Ameliyat sonrası bakım HEL108 FİZİK MUAYENE YÖNTEMLERİ ( ) Yeni doğan fizik muayenesi, Çocukta fizik muayene, solunum sistemi fizik muayenesi, Dolaşım sistemi fizik muayenesi, Üriner sistem fizik muayenesi, kas iskelet sistemi fizik muayenesi, Nörolojik muayene. HEL201 PATOLOJİ ( ) Patolojinin ilgi alanları Hastalık tanımı ve sebepleri Doku zedelenmesi çeşitleri ve sebepleri (dejenerasyonlar, infiltrasyonlar, nekrozlar) Büyüme ve gelişme bozuklukları (Hiportrofi, hiportlazi, atrofi, diğerleri) Dolaşım bozuklukları (Hemoraji, hiperemi, trombozis, anbolizm, iskemi, infarktüs) İltihap, tamir ve iyileşme, transplantasyon Genel tümör bilgisi. HEL203 HEMŞİRELİKTE ÖZEL FARMAKOLOJİ ( ) Farmakolojiye Giriş ve ilaçların veriliş yolları İlaçların vücuttaki yazgıları, ilaçların etki mekanizmaları İlaçların tesirini etkileyen faktörler İlaçlar arasında etkileşme şekilleri İlaçların toksisitesi Komoterapatikler hakkında genel bilgi Penisilinler ve sefalosporinler Geniş spektrumlu antibiyotikler Sulfonamidler ve antitüberküloz ilaçlar Antiholmintik, antiprotozoer, antikanser ilaçlar Otonom sinir sisteminin farmakolojik yönü Otonom sinir sistemi ilaçları I ve II Antihipertansif ilaçlar Diğer kardiyovasküler ilaçlar Endokrin sistemi ile ilgili ilaçlar Analjezik ilaçlar I ve II S.S.S. nin farmakolojik yönü S.S.S.ilaçları I ve II Genel anestezikler İlaç suistimali ve bağımlılığı.

3 HEL205 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Hemşirelik süreci Yaşlı hasta bakımı Yatağa bağımlı hasta bakımı Sıvı elektrolit, asit-baz dengesi ve düzensizlikleri Şok ve bakımı Onkoloji hemşireliği Allerjik hastalıklar ve hasta bakımı Solunum sistemi hastalıkları ve hasta bakımı Kalp hastalıkları ve hasta bakımı Kan hastalıkları hasta bakımı Sindirim sistemi hastalıkları ve hasta bakımı Endokrin sistemi hastalıkları ve hasta bakımı Eklem hastalıkları ve hasta bakımı Böbrek hastalıkları ve hasta bakımı Sinir sistemi hastalıkları ve hasta bakımı. HEL211 BESLENMEYE GİRİŞ ( ) Beslenmenin tanımı ve önemi Besin öğeleri Besinlerin enerji değeri Yiyecek grupları Yemek planlama Besin satın alma, saklama, hazırlama, pişirme kuralları Özel durumlarda beslenme Beslenme eğitimi. HEL213 BİYOKİMYA ( ) Karbonhidratlar Aminiasitler Proteinler Enzimler Nükleik asitler Lipidler Hormonlar Vitaminler Su ve mineraller Asit baz dengesi Sindirim sistemi biyokimyası Karaciğerin fonksiyonları Karaciğer hastalıklarında biyokimyasal testler Kardiyovasküler sistem hastalıklarında biyokimyasal testler Endokrin sistem hastalıklarında biyokimyasal testler Kan hastalıklarında biyokimyasal testler Kas ve iskelet sistemi hastalıklarında biyokimyasal testler Beyin omurilik sıvısında biyokimyasal testler. HEL202 SOSYOLOJİ-ANTROPOLOJİ ( ) İnsan kültürlerini tanımak ve yaşadıkları çevrede de değerlendirilmelerini, kültür, adetler gelenekler ve bunların sağlık üzerindeki etkisini incelemek. Hemşire-İnsan ve ilişkileri, toplum bilim genel kavramları, toplumsal kuramların özellikleri, toplumsal değişimin sağlığı etkilemesi. HEL204 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Asepsi, aseptik yöntemler Hastane enfeksiyonlarının kontrolü Cerrahinin tanımı İnflamasyon Yara tipleri ve bakımı Cerrahide sıvı elektrolit denge ve düzensizliği Ameliyat öncesi ve sonrası bakım Sindirim sistemi cerrahi hastalıkları hemşirelik ve bakımı Böbrek, idrar yolları ve erkek üreme organlarının cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Meme hastalıkları ve hemşirelik bakımı Solunum sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Kalp damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Kalp damar sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Ortopedi hastalıkları ve hemşirelik bakımı Göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı KBB hastalıkları ve hemşirelik bakımı Ameliyathane Endokrin sistemin cerrahi hastalıkları Transplantasyon ve yanık tedavisinde genel ilkeler Sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı.

4 HEL206 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ( ) Ülkemiz için önemli olan bulaşıcı hastalıkların klinik özellikleri, kontrol önlemleri, bakım ilkeleri. HEL301DOĞUM - KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Kadın ve erkek üreme organları Meme bezleri Üreme sisteminin fizyolojisi İnsan embriyolojisi Gebelik ve hemşirelik bakımı Gebelikte kadında görülen değişiklikler Gebelik belirtileri Aile planlaması Doğum olayı ve hemşirelik bakımı Doğum eyleminde hemşire yaklaşımı Doğum sonu dönem ve hemşire yaklaşımı Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde riskli durumlar Doğum sonu sorunlar Jinekolojik muayene, testler Üreme organları anomalileri Genital organların iyi ve kötü huylu tümörleri ve hemşire bakımı yaklaşımı Üreme organlarının cerrahisi. HEL303 HEMŞİRELİK KAVRAMLARI ( ) Hemşirelik bakım bilgisinin, değerlerinin, tutumlarının, kavramlarının, ideolojilerinin gelişimi ve modellerinin tanıtılmasını içerir. HEL309 BİLGİSAYAR UYGULAMA ( ) Bilgisayar ve İşlevi Bilgisayar çalışma prensipleri Programlama dilleri -Algoritma -Değişkenler Değişmezler Aritmetik İşlemler Basit giriş işlemleri Basit çıkıl işlemleri. HEL311 YARATICI DRAMA ( ) Özellikle kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla hasta iletişiminde, çocuk eğitiminde sözlü ve sözsüz iletişim ve rol becerilerinin geliştirilmesi. HEL302 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BAKIMI ( ) -Çocuğun özellikleri, gereksinimleri, çocuk sorunları Çocuğun büyüme ve gelişmesine etki eden etmenler Yaşlara göre büyüme gelişme Çocuğu ve ailesini etkileyen krizli durumlar Hasta çocuk, aile ve hemşire Ülkemizde çocuk ölümleri ve sakatlıklarına neden olan önemli sağlık sorunları Yüksek riskli yeni doğan Çocukta ilaç uygulamaları Solunum sistemi sorunu olan çocuk Genito Üriner sistem sorunu olan çocuk Kan elementlerine yönelik sorunu olan çocuk Gastrointestinal sistem sorunu olan çocuk Nörolojik sorunu olan çocuk Kas iskelet sistemi sorunu olan çocuk Endokrin sistem sorunu olan çocuk Konjenital kalp hastalığı olan çocuk Onkolojik sorunu olan çocuk Kollajen doku hastalığı olan çocuk Klinik uygulamaya uyum, hemşirelik planı geliştirme ve uygulama.

5 HEL304 BİYOİSTATİSTİK ( ) İstatistikte kullanılan temel yöntemler, araştırma konularına uygun istatistiksel yöntemlerin seçimi ve hemşire bakımında en çok kullanılan istatistiksel testler. HEL306 GELİŞİM VE DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ ( ) Bireyin doğumundan ölümüne kadar insan gelişimini ve normal yaşam etkinliklerini inceler. HEL310 ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ ( ) Aniden hastalanan ve yaralanan bireye en yakındaki kişi olarak anında ve yerinde yaşamı kurtarıcı acil bakım vermeyi, afetlerde kurtarma ve acil bakımı nasıl yapacağını inceler. HEL312 HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ ( ) İlk çağda hemşirelik kavramı Orta çağda hemşirelik kavramı Yeni çağda hemşirelik kavramı Hemşire bakımını ve gelişimini etkileyen faktörler Hemşire eğitiminin gelişimi ve bugünkü durumu Meslek nedir? Bir meslek olarak Hemşirelik nedir?-hemşirelik mesleğinde ahlak kavramı hemşirelik mesleği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlar Görünüm ve davranış olarak hemşirelik görüntüsü Hemşirelik mesleği sorunları, nedenleri ve çözüm yolları Ulusal ve Uluslar arası hemşirelik Organizasyonları. HEL316 HEMŞİRELİKTE ÖZEL EPİDEMİYOLOJİ ( ) Epidemiyolojinin genel ilkeleri, bu ilkeler ışığında ülkemiz için önemli sağlık sorunları ve bunlarla savaşta hemşirenin işlevleri. HEL401 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ( ) Ruh sağlığı korunması kavramı Kaygı sorunu ve başetme mekanizmaları Toplumsal ve sosyal değişmeler ve ruh sağlığı Ruh sağlığı bozukluklarının ele alınmasında hemşireliğin duyarlılık sağlayıcı, toplumu harekete geçirici rolü Ruh sağlığı bozukluklarının erken dönemde tanınması Hemşirelik tanıları Acil ruhsal sorunlarda hemşire sorumlulukları Hastane sonrası bakımın hastaneye yatıştan başlayarak planlanması ve ev ziyaretleri Rehabilitasyonda hemşirenin sorumlulukları Ruh sağlığı, alanında Yasal-Etik konulara hemşirenin duyarlılığının önemi Hastayı koruma sorumluluğu. HEL403 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM ( ) Hemşirelikte öğrenimde genel ilkeleri, öğrenimin amaçları, felsefesi, eğitici, eğitilenlerin özellikleri öğrenim sistemleri yanısıra öğrenim aktivitelerinin planlanması, organizasyonu ve yönetilmesi, öğretim ve öğrenimde değerlendirme konuları.

6 HEL407 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ( ) Hemşirelikte, toplumdaki problemlerin çözümü için araştırma sürecinin aktif olarak uygulanması. HEL409 MESLEKİ İNGİLİZCE ( ) Mesleğe yönelik terimleri öğrenebilmesi, okuduğunu anlayabilme ve çeviri yapabilecek düzeyde bilgilendirme. HEL402 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ( ) Hemşireliğin evrimi Halk sağlığında hemşireliğin tarihçesi Temel sağlık hizmetleri Çevre sağlığı Bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığında hemşireliğin rolü Sağlık ocağı hemşireliği hizmetlerinde kullanılan kayıt ve istatistikler Hemşirelikte araştırma ve önemi Nüfus ve sağlık Yaşlılık sorunları ve kronik hastalıklar İş sağlığı ve meslek hastalıkları Sosyal hizmetler Türkiye de ana ve çocuk sağlığı sorunları Evde doğum öncesi bakım Evde doğum, doğum sonrası bakım Evde yeni doğanın bakımı 0-6 yaş çocuk izlemi Okul sağlığı Adölesan çağı sorunları Ev ziyareti ve bakım denetim hizmetleri Halk sağlığı hemşirelik bakım süreci. HEL404 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ( ) -Hemşirelik mesleğinin sorumlulukları Hemşirelik hizmetleri yönetiminin felsefesi Hemşirelik hizmetleri ile ilgili mevzuat Görev analizi, görev tanımı Personel sayısının hesaplanması Personelin işe alınması Personelin denetlenmesi Personelin değerlendirilmesi Personelin motivasyonu Personelin doyumu Sorun çözme ve karar verme Değişme olgusu Toplantı Raporlar Ekip çalışması. HEL408 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II ( ) Hemşirelikte, toplumdaki problemlerin çözümü için araştırma sürecinin aktif olarak uygulanması. TBT181 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANIMI ( ) (Kredisiz, bir dönemlik ders haftada bir saat ders, iki saat uygulama) -Temel bilgiler,dos WİNDOWS-Kelime işleme-veri tabanı kullanma-prezentasyon Hazırlama- Grafik uygulamaları(cad)-bilgi ağları kullanma:internet, ,www.html Programlama,JAVA TBT182 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ( ) (Kredili bir yada iki ders olabilir, iki saat ders,iki saat uygulama) -Bilgisayar Organizasyonu- Algoritmalar- Programlama dilleri ve veri yapıları: Bir Programlama dili (Pascal/C/C++) UNİX İşletim sistemi- Bilgisayar ağları

7 TÜR181 TÜRK DİLİ I ( ) -Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti -Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri -Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri -Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Türkçe de sesler ve sınıflandırılması Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar- Hece bilgisi,imla kuralları ve uygulaması Noktalama işaretleri ve uygulaması TÜR182 TÜRK DİLİ II ( ) -Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Kelime türleri Cümlenin unsurları cümle tahlili uygulaması Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi Dilekçe,tutanak mektup ve çeşitleri Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar YDL183 YABANCI DİL I ( ) -To be Fiilli Selamlaşmada kullanılan yapılar:hello, How do you do? Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar; Kipler: wil, woul, might,shall Adıllar:Kişi adılları,iyelik adılları Sayılar Yardım teklif etme ve isteme kalıpları Yol/yön sormave tarif etmede kullanılan yapılar Soru kelimesi ile sorulan sorular Olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları-zamanlar: Geniş zaman,geçmiş zaman Sıklık zarfları: often, always, never - Karşılaştırma sıfatları- Edatlar;Yer belirten edatlar in, on, at, between,above, over, below -İngilizce alfabe,telaffuz çalışmaları-nesneler,sınıftaki eşyalar-adıllar:kişi adılları,iyelik adılları- Tümceler:olumlu ve olumsuz tümce yapıları-emir tümceleri-tekil-çoğul ilşikisi-zamanlar:geniş zaman,şimdiki zaman,geçmiş zaman-to be filli-sorular:yardımcı fiille sorulan sorular,soru kelimesi ile sorulan sorular-isimler:sayılabilen ve sayılamayan isimler-temel Kipler: can, must,have to -Kipler: should, ought to, had better,may, might,could,can -Yazılı anlatım:fikirlerin organizasyonu-pragraf yazma- Okuma becerisi:okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme-bağlam içinde sözcük çalışması:sözcükleri kullanımlarına göre anlamlandırma-eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler- Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/were+v ing) geçmiş zaman yapıları- Sorular:Olumlu ve olumsuz sorular- Aktarma yapıları: Edilgen çatı: ( am/is/are+v 3 ), (was/were++v 3 )-Ettirgen yapı:tümcecikler:isim tümceleri,sıfat tümceleri YDL184YABANCI DİL II ( ) -Zamanlar: will,ve going to içeren gelecek zamanlar- Future Perfect (will have+v 3 )-Future Continuous Tense(will be V+ing)- Geleceğe yönelik tahminlerde bulunma: Gelecek planları hakkında konuşma- Sorular:Tag Questions, Choice Questions(or)- Edatlar:Zaman belirten edatlar (for,since)- Karşılaştırma yapıları: more than,..er than - Olumlu/olumsuz beğeni ifade etme

8 kalıpları: Ilike,Idon t like -Günlük konuşma:deyimler- Edilgen ÇATI(have/has/had been+v 3 )- Okuma becerisi:okuduğunu anlama, sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlayabilme- Özne/Yüklem uyumluluğu-yazılı anlatım:kompozisyon yazma-koşul ve sonuç tümceleri: if, whether, unless, wishes, hopes -Bağlaçlar: Zıtlık bildiren bağlaçlar although,even,though, in spite of, but...anyway - İsim tümcecikleri: Ortaçlarla kurulan tümceler- Karşılaştırma yapıları: En üstünlük derecesi (the most...,the...-est)- Sıfat tümceleri: Defining,Non-defining Clauses- PHRASAL Verbs:Separable,Inseparable phrasal verbs- Sözlük çalışmaları:ettirgen yarı(have/get/make something done),(have/get/make somebody to do something) AİT281 ATATÜRK İ.İ.TARİHİ I ( ) -İnkılap Tarihinin anlamı- Türk İnkılabının önemi Türk İnkılabına yol açan nedenlere toplu bakış - Birinci dünya savaşı- Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması İşgaller karşısında memleketin durumu Mustafa Kemal Paşa nın tutumu Kurtuluş için ilk adım Kongreler yolu ile teşkilatlanma Cemiyetler, Kuvayı Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meçlisinin açılışı- Ulusal ordunun kurulması İki önemli olay: Sevres ve Gümrü Barışı- Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi- Sakarya Savaşı- Büyük Taarruz,Mudanya dan Lozan a siyasal alanda iki büyük inkılap- Takrir-i Sükün dönemine geçiş. YDL285 YABANCI DİL III ( ) YDL derslerinin konuşma becerisi ağırlıklı devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin bilgisayar ve internetten yabancı kaynak taraması yaparak kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarla geliştirmelerini; yapılacak olan çeşitli aktivitelerle, grup çalışması, ikili çalışmalar, rol yapma vb meslek yaşamlarının dışında günlük hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade edebilme becerilerinin pekiştirilmesini; öğrencilerin İngilizce nin iletişim aracı olarak kullanıldığı iş, sosyal ve akademik çevrelerde çeşitli durumlarda etkin bir şekilde iletişim kurmak için İngilizce yi sözlü kullanmada da gerekli güven ve yeterliliği edinmelerini içerir. AİT282 ATATÜRK İ.İ.TARİHİ II ( ) -Türk İnkılabının yürütülmesindeki özellikler- Hukuk sisteminin kurulması- Eğitim sisteminin kurulması- Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar- Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti- Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti Ünite Eki: Atatürk ün ölümü,atatürk ün döneminden sonra Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış siyaseti- Atatürk ilkeleri genel olarak- Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik -Atatürk ilkeleri,milliyetçilik- Atatürk ilkeleri,halkçılık ve Devletçilik- Atatürk ilkeleri, Laiklik- Atatürk ilkeleri,inkılapçılık- Genel değerlendirme.

9 YDL286 YABANCI DİL IV ( ) YDL derslerinin sonuncusu olan bu ders okuma becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazıdan alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 2 dersinde öğrendikleri Arayarak Okuma gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir.

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ I YARIYILI HemĢirelik Esasları-I (4 2 5) (AKTS: 13) Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişim süreci, Temel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU EVDE HASTA BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015)

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) ZORUNLU DERSLER Ders Kodu- Ders Adı (Teorik-Uygulama) AKTS SHTD111 Hastalıklar Bilgisi-I (2-0)3 İnsan vücudunun genel yapısı; Hücre

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI. Sayfa 1 / 10

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI. Sayfa 1 / 10 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI HİZMETLERİ PROGRAMI Sayfa 1 / 10 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Dünyada ve ülkemizde, tıbbın,teknolojinin gelişmesi, bireylerin sağlık

Detaylı

: Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT

: Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT Ders Adı Ders Kodu Dersin Türü Ders Biriminin Seviyesi Yıl : 1 Dönem : Genetik : EBE111 : Zorunlu : Lisans : 1.Yarıyıl AKTS : 2,00 Dersi Veren(ler) : Yrd. Doc. Dr. Ayşe YİĞİT Haftalık Ders Konu Detayı

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Anatomi (3 0 3) (AKTS: 5) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi, Hareket

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI YAŞLI BAKIMI PROGRAMI 2012-2013 DERS İÇERİKLERİ Yaşlı Bakımı Programın amacı; öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİŞ 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl 3 1 4 5 Bu ders ile muhasebe usul

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ SHAC111- ACİL HASTA BAKIMI-I (2 2) 5 Hasta ve yaralının birincil ve ikincil değerlendirmesini yapmak, birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerini

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 2 3 4 T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ ( 1. YARIYIL) : OZD 101 TÜRK DİLİ I : I (GÜZ ) DERSİN KREDİSİ : 2 (2+0+0) : Dil nedir?

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Temel Fizyoloji Hücre Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Uyarılabilir Dokular (Kas, Sinir) FizyolojisiKalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Solunum Sitemi Fizyolojisi,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Ders Kodu Ders Adı T-U-K * Yıl Dönem AKTS Kredisi PD101 Psikolojiye

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bakanlar Kurulu'nun 25/06/2012 tarihli toplantısında alınan 2012/3363 sayılı kararname ve 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete yayını ile

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

Kodu: 7703603. 45 0 0 35 80 saat 3 4. Yarıyılı 6 Dili Türkçe. Alan İçi. Alan Dersi. Seçmeli Ders

Kodu: 7703603. 45 0 0 35 80 saat 3 4. Yarıyılı 6 Dili Türkçe. Alan İçi. Alan Dersi. Seçmeli Ders n Adı: Acil ve İlk Yardım Kodu: 7703603 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Program Adı: Hemşirelik Eğitim ve Öğretim İş Yükü Krediler Teori Uygulama. Laboratuar. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2014 İÇİNDEKİLER PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 PROGRAM

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı