ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL BAġBAKANLIK ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ADÜAġ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYDIN ĠLĠ, EFELER ĠLÇESĠ, TEPECĠK MAHALLESĠ 1221 PARSEL TANITIM DOKÜMANI Ekim 2014, Ankara 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNEMLĠ NOT 3 1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.1. Genel Özellikler Tapu Kaydı TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı 5 2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ 2.1. Aydın Ġli Efeler Ġlçesi UlaĢım Ağındaki Yeri Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları 8 3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI 3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı Su Kaynakları Toprak Kabiliyeti EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI 4.1. Ekonomik Yapı Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU 5.1. Tapu Kayıt Bilgileri Parsel Üzerindeki Takyidatlar Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu ĠMAR DURUMU / Ölçekli Çevre Düzeni Planı /1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı HUKUKĠ DURUM EKLER Ek-1: Tapu Kaydı Ek-2: 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ek-3: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Ek-4: Fotoğraflar 2

3 ÖNEMLĠ NOT Özelleştirme kapsam ve programına alınarak satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen Aydın ili, Efeler ilçesi, Tepecik Mahallesi, 1221 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB) nın tarih ve 6561 sayılı yazısı ile yetki verilmiştir. Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) tarafından, Aydın ili, Efeler ilçesi, Tepecik Mahallesinde bulunan 1221 parseldeki Kargır ev, yemekhane, kantin ve iki depo niteliğindeki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı) için hazırlanmıştır. Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3. kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Bu Tanıtım Dokümanı, Efeler Belediyesi, Efeler Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan Tapu Takyidat Durumu, Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat i ya da tam olmaması nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez. Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı, Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir yükümlülük altına girmez. Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA Tel : (312) * Faks: (312)

4 1 TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.1. Genel Özellikler Konu taşınmaz yapılan son değişikliklere göre, Aydın ili, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi 1221 parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup toplam yüz ölçümü ,00 m 2 dir. Taşınmazın ana niteliği, Kargir Ev, Yemekhane, Kantin ve İki Depo olup arazi geometrik olarak dikdörtgen bir yapıya sahiptir. Taşınmaz, Aydın İl Merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunmakta yakın çevresinde Askeri Havaalanı, Organize Sanayi Bölgesi ile tarım arazileri ve depo alanları yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kullanılan 2 büyük depo, atıl durumda bulunan bir lojman binası ile yemekhane ve girişte ise bir bekçi kulübesi bulunmaktadır. Eskiden TEKEL in depo alanı olarak kullandığı bilinen taşınmaz üzerinde bulunan geniş boş alanlarda yıl içerisinde kermesler düzenlendiği, fuarlar yapıldığı bilgisine de ulaşılmıştır. 4

5 1.2. Tapu Kaydı TANITIM DOKÜMANI Ana Gayrimenkul Bağımsız Bölüm Ġli Aydın Pafta No - Blok No - Ġlçesi Efeler Ada No - Kat No - Bucağı - Parsel No 1221 Bağ. Böl. No - Köyü - Niteliği Kargır ev, Niteliği - Mahallesi Tepecik yemekhane, kantin ve iki Sokağı - depo Eklentiler - Mevkii Turnalı ovası Parsel Alanı ,00 m 2 Malik Maliye Hazinesi Edinme Sebebi ve Tarihi Satış Tapunun Türü Kat Mülkiyeti Kat İrtifakı Arsa Takyidat Bilgisi Beyan: Kullanım Amacı: Üzerindeki muhdesatı ile birlikte teknik birimlerin iskanı, makine parkının bakım onarımı ve muhafazası için kullanılmak amacıyla kamu yararına uygun şekilde kullanılması. Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı Konu taşınmaz, Aydın Merkez ilçesine yaklaşık 7 km uzaklıkta Aydın Askeri Havaalanının kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşmak için İzmir Adnan Menderes Havalimanından hareket eden trenle Aydın Garına varılır. Aydın Garından taşınmaza ulaşmak için izlenmesi gereken güzergah ise aşağıdaki şekildedir 5

6 2 BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ 2.1. Aydın Ġli Aydın ili ilk çağlardan beri verimli toprakları, elverişli, iklimi, ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Tarihi süreç içerisinde çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş, bugün hala geçmişin derin izlerini taşıyan güzel yurt köselerimizden biridir yılları arasında Selçukluların, yılları arasında Menteşeoğullarının, yılları arasında Aydınoğulları yılları arasında Osmanlı dönemini yaşamıştır. Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının kültür varlığı ve eserleriyle donatılan Aydın, sosyal hizmetler, tarım ve mimaride uygar günlere şahit olmuştur. Aydın'ın Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Beyazıt'ın şehzadesi Ertuğrul Bey'in Vali olarak Aydın'a atanmasıyla başlamıştır. Aydın'ın 1919 yılına kadar sancak şeklinde devam eden bu yönetim şekli, Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte 1923 yılında değişmiş, müstakil vilayet olmuştur. İl, 37-44' ve 38-08' kuzey enlemleri ile 27-23' ve 28-52' doğu boylamları arasında yer alır. Anadolu'nun batısında, Ege Bölgesi'nin güneybatı kesiminde kıyı Ege bölümündedir. İlin orta ve batı kesiminde verimli ovalar, kuzeyinde Aydın Dağları, güneyinde Menteşe Dağları ile çevrili Büyük Menderes Havzası üzerinde 8007 km 2 lik bir alan üzerine kuruludur. Doğuda Denizli, batıda Ege Denizi, kuzeyde İzmir ve Manisa, güneyde ise Muğla illeriyle komşudur. Aydın Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehridir. Aydın'da çok sayıda tarihi eser bulunur. Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli buradadır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle bir turizm cennetidir. Toplam nüfusun % 55 i geçimini tarımdan sağlamaktadır. Ekonomik hayatın temelini oluşturan tarımın ağırlığı ilde, sanayi ve ticaret sektöründe de yoğun olarak hissedilir. Sanayi tesislerinin üretiminin % 90 ı doğrudan veya dolaylı olarak tarıma dayalıdır. Aydın ın, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar olmak üzere 17 ilçesi bulunmaktadır. 6

7 2.2. Efeler Ġlçesi TANITIM DOKÜMANI Efeler, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Aydın merkez ilçesinin kaldırılması sonucu ilçe olmuştur. Merkez ilçe topraklarının kuzeyi, yüksekliği 600-l000 m civarında olan dağlarla kaplıdır. Güneyinde ise, doğu-batı istikametine akan Büyük Menderes Irmağının havzası yer alır. İlçeye bağlı yerleşme merkezlerinin büyük çoğunluğu bu havzada kurulmuştur. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, darı, baklagiller, pamuk ve tütündür. Meyvecilik ve sebzecilik ilçe ekonomisinde önemli yer tutar. İlçede tarıma bağlı sanayi gelişmiştir. İzmir-Denizli karayolu ve demiryolu ilçe merkezinden geçer UlaĢım Ağındaki Yeri Aydın ili konumu nedeniyle ilk çağlardan beri önemli yolların geçtiği bir yöre olmuştur. Günümüzde de E 24 Aydın-Denizli ve Aydın- İzmir karayolu, yük ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu yollardır. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına giren Aydın ilinin 51 km'si oto yol, 319 km si devlet yolu, 391 km'si il yolu olup toplam şebeke uzunluğu 761 km dir. Demiryolu: Aydın ilini batı-doğu doğrultusunda kateden demiryolu üzerinde Söke, Ortaklar, Germencik, İncirliova, Aydın Merkez, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri bulunmaktadır. Aydın il hudutları dahilinde toplam demiryolu uzunluğu Söke-Buharkent arası km dir. Bunun 169 adedi serbest hemzemin geçit, kalan 9 adedi bekçili/barıyerli hemzemin geçittir. İl dahilinde sadece Kuyucak-Horsunlu istasyonları arasında uzunluğunda bir adet tünel vardır. İzmir-Aydın-Kuyucak arasında hızlı tren projesi ile demiryolu işletmeciliği daha modern hale gelecektir. Denizyolu: İlin tek limanı Kuşadası limanıdır. Güvercinada mendireğinin yapılmasıyla korunaklı hale gelmiştir. Limanın rıhtım uzunluğu 971 metre, su derinliği ise 15 metredir. Limanın gemi kabul kapasitesi 6 dır. Kuşadası limanı Türkiye de denizyolu ile en fazla giriş-çıkış yapılan limandır. Havayolu:1.435 metre pist uzunluğu olan Aydın-Çıldır (Stool tip) havaalanı arasında tamamlanmıştır. Yalnızca pervaneli uçakların iniş-kalkış yapabilmesine uygun olup, ilin hava ulaşımı için İzmir Adnan Menderes Havalimanından da yararlanılmaktadır. 7

8 2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması nda 2003 yılında yapılan çalışmada SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58 adet değişken kullanılmıştı. Yeni teşvik sistemine de dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu yıllarına ait 61 değişken kullanılarak hazırlandı. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge ve veri teminine ilişkin süreklilik hususları gözetildi. Daha önceki çalışmalarda 22. sırada yer alan Aydın 2011 yılında güncellenen SEGE verilerine göre 19. sıraya yükselmiştir. Ancak önceki çalışmalar ile SEGE-2011 de farklı değişken setlerinin kullanılması nedeniyle veriler karşılaştırılabilir nitelikte değildir. 8

9 3 COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI 3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Büyük Menderes vadisi, diğer Ege ovaları gibi batıda denize doğru açılan bir oluk biçimindedir. Bu yüzden denizin ılıtıcı etkisi ve yağış getiren rüzgârlar iç kısımlara kadar kolaylıkla girer. Senelik sıcaklık ortalaması C'dir. Kuzey rüzgarları sebebiyle Akdeniz bölgesine göre daha serindir. Senelik yağış miktarı mm arasındadır. Yüzölçümünün % 40'a yakını orman ve makilerle kaplıdır. Ormanlarda her çeşit ağaç bulunur. Meşe, çınar, kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, ıhlamur, kuruyemiş, delice, dişbudak, defne ve kestane oldukça fazladır. Ovalarında ise her çeşit meyva, sebze ve tarım ürünleri yetişir. 806 bin 715 hektar mer'a ve çayır, 250 bin hektar orman, 6722 hektar göl ve bataklık ile, 109 bin 600 hektar tarıma müsait olmayan toprak mevcuttur Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı Aydın ilinden kuzeye gidildikçe m yi bulan yükseklikte topografya izlenir. Bu yükselme Doğu-Batı yönünde ovanın sınırı boyunca kuzeye doğru devam eder. Güney bölümü ise denizden m irtifadadır. Aydın ilinin % 67 ini dağlık alanlar oluşturmaktadır. Aydın ili hudutları içinde bulunan dağlar; Babadağ (2.380 m.), (Karıncalı Dağı m.), Madran Dağı (1.792 m.), Göksel Dağı (1.412 m.), Beşparmak Dağı (1.367 m.), Çamlık dağ (1.334 m.), Oyuk Dağı (1.353 m.), Samson Dağı (1.380 m.) dır. Aydın İli nde, Ova deyimi çok önemli bir yer tutar. Büyük Menderes Irmağının suladığı alanlar Büyük Menderes Ovası olarak tanımlanır. Denizli il sınırlarından başlayan büyük bir ovadır. B.Menderes Irmağı nın geçtiği ova, taşkın ovası niteliğinde olup km 2 lik bir sahadır. Irmakçağlar boyu denize taşıdığı alüvyonla bugünkü ovayı oluşturmuştur. Havzadaki ovalar Aydın, Söke,Yenipazar, Koçarlı, Karpuzlu, Çerkez ve Çine Ovası gibi yerel adlarla anılırlar. Bu ovalar Büyük Menderes Ovasını oluşturur. Aydın ili sınırları içinde Batı Anadolu da geniş bir yayılım gösteren Menderes Masifi ve çevresindeki kaya birimleri yüzeylenmektedir. 1. derece derem alanı olan bölge birçok kez yıkıcı depremlere maruz kalmıştır. (Kaynak: Aydın Çevre İl Müdürlüğü, Çevre Durum Raporu,2011) 3.4. Su Kaynakları Aydın sınırları içinde büyük, küçük birçok akarsu mevcuttur. Büyük Menderes Nehri Ege Bölgesi' nin en uzun akarsuyudur. Toplam uzunluğu 999 km. İl içindeki uzunluğu ise 500 km dir. Çine çayı, Akçay ve Dandalaş çaylarının sularını toplayarak Ege Denizi'ne dökülür. 9

10 İlin en büyük gölü Bafa olup, Büyük Menderes, deltasının güneydoğusundadır. Diğer gölleri Samson ve Azap gölüdür Toprak Kabiliyeti İl, B. Menderes Nehri ile sulanan geniş tarım arazilerine sahiptir. B. Menderes Nehri ne yakın araziler genelde 1. sınıf ve Alüviyal topraklardan oluşmaktadır. Bu verimli topraklar doğuda Kuyucak ilçesi sınırlarından başlayarak batıya doğru uzanmakta ve kuzey-güney doğrultuda yaklaşık 10 km lik bir alanda yayılış göstermektedir. İl sınırları içerisinde en verimli topraklar Nazilli, Sultanhisar, Köşk, İncirliova, Koçarlı, Germencik ve Söke İlçelerinde yer almaktadır. Ayrıca Bozdoğan İlçesi sınırlarında yer alan Akçay ile Çine İlçesi yakınlarından geçmekte olan Çineçayı etrafında da alüvyal ve Kolüvyal yapıda 1. sınıf tarım toprakları bulunmaktadır. (Kaynak: Aydın Çevre İl Müdürlüğü, Çevre Durum Raporu,2011) 10

11 4 EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI 4.1. Ekonomik Yapı Aydın ekonomisi tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizme dayanır. Nüfusun % 71'i tarımla uğraşır. Ulaşım kolaylığı, iklim ve tabii güzelliklerin ve tarihi eserlerin çok olması sebebiyle turizm oldukça gelişmiştir. Aydın ilinin belli başlı ekonomik faaliyetlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: Tarım: Ovaları çok bereketlidir. Modern tarım araçları, gübreleme ve sulama ile verim daha da artmıştır. Türkiye'de incir üretiminde birinci, pamuk ve zeytin üretiminde ikincidir. Başlıca tarım ürünleri saf pamuk, çiğil pamuk, buğday, arpa, patates, ayçiçeği, mısır, tütün ve susamdır. Aydın'da meyvecilik ve sebzecilik çok önemlidir. Tarıma elverişli arazinin yarısı meyve ve sebzecilik için ayrılmıştır. Endüstri bitkilerine ayrılan alanlar, hububat ziraatine ayrılan alanlardan daha fazla yer tutar. Bu özellik Türkiye'nin başka hiçbir ilinde görülmez. Hayvancılık: Bitki örtüsü ve iklimi bakımından hayvancılık gelişmiştir. Fakat mer'alar gittikçe azalmaktadır. Koyun, kıl keçisi ve sığır beslenir. Arıcılık gelişmekte olup, arı kovan sayısı 70 bine yükselmiştir. Tavukçuluk da bazı bölgelerde önem arz etmektedir. Ormancılık: Tomruk, sanayide kullanılan direk ve 40 bin ster (1 ster, 1 m3 kesilmiş odun yığını) yakılacak odun elde edilir. Ormanlar dağınıktır. Her sene altı milyona yakın çam ve diğer ağaç fidanı dikilmektedir. Madenler: Maden bakımından zengin değildir. Sadece az miktarda linyit ve zımpara taşı çıkar. Bundan değirmen taşı imal edilir. Civa, antimon, baryum, demir, kuvars, amyant, mağnezyum ve talk madenleri bulunmuş fakat işletilmemektedir. Enerji: Sıcak yeraltı suları seracılıkta kullanılır. Kemer hidroelektrik santralı vasıtasıyla senede 150 milyon kilovat saat, muhtelif küçük enerji santrallarında beş milyon kilovat saat elektrik enerjisi istihsal edilmekte olup, enterkonnekte sisteme bağlıdır. Sanayi: Aydın'da tarıma dayalı sanayi daha gelişmiştir.yağ ve sabun, konserve ve dokuma fabrikaları vardır. Başlıcaları Söke İplik Fabrikası,Nazilli İplik Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası ve Aydın Tekstil İplik Dokuma İşletmesidir. Bunların dışında Koçarlı Alüminyum Profil ve Boru Fabrikası, oto yedek parçaları ve dondurma makinası imal eden fabrikalar, tarım aletleri, çimento, tuğla, kiremit ve mobilya imal eden işletmeler mevcuttur. 11

12 4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu kişi olup, bunun si erkek, i kadındır. Efeler ilçesinin toplam nüfusu kişi olup nüfus yoğunluğu bakımından ilçeler arasında 1. sıradadır. İlçelere Göre il/ilçe merkezi nüfusu ( TUIK Verileri, 2013) Aydın iline bağlı 17 ilçe (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar), 53 belediye, 489 köy ve 265 mahallesi vardır. Tepecik mahallesinin nüfusu ise kişidir. 12

13 5 MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU 5.1. Tapu Kayıt Bilgileri Satışa konu 1221 parsel, tarihinde satış işleminden Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir: Ġl-Ġlçe Ada- Parsel No Malik Tarih-Yev. Ana TaĢınmazın Niteliği Yüz Ölçümü (m 2 ) Aydın-Efeler Maliye Hazinesi Kargır Ev, Yemekhane, Kantin ve iki depo , Parsel Üzerindeki Takyidatlar Taşınmaza ilişkin Efeler Tapu Müdürlüğünün tarihli takyidatlı tapu kayıdına göre; Beyan: Kullanım amacı: Üzerindeki muhdesatı ile birlikte teknik birimlerin iskanı, makine parkının bakım onarımı ve muhafazası için kullanılmak amacıyla kamu yararına uygun şekilde kullanılması (Tarih/ Yevmiye /10204) Beyan: 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(tarih/ Yevmiye /11617) şeklinde iki adet beyan bilgisi bulunmaktadır. 13

14 5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu Mevcut durumda taşınmaz üzerinde bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ( Toprak Mahsülleri Ofisi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ) tarafından kullanılmakta olan iki büyük depo, atıl durumda bulunan bir lojman binası ile bir yemekhane, girişte bir bekçi kulübesi, bir trafo binası bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki binaların genel özellikleri aşağıdaki gibidir: Bina Depo (2 adet) Yüz Ölçümü (m 2 ) (2*12.600) Genel Özellikleri 3.sınıf betonarme karkas, normal çimento sıva kaplamalı, çatı çelik konstrüksiyon Lojman Binası 480 Betonarme çerçeveli, ahşap iskelet üzerine kiremit çatı, ahşap doğramalı, 2 katlı 4 daire Yemekhane (Ġdari Bina) Taşınmaz üzerindeki yapıların 1974 yılında inşa edildiği öğrenilmiştir. Depolar genel anlamda kullanılabilir durumda olup yapılacak temizlik ve basit bir bakım - onarımla daha verimli kullanılması mümkün görünmektedir. Atıl durumda bulunan lojman ve yemekhane ise oldukça bakımsız, dış sıvaları dökülmüş, ahşap doğramaları yıpranmış olup kullanılabilir durumda değildir. 14

15 6 ĠMAR DURUMU / Ölçekli Çevre Düzeni Planı Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli yazısında 1221 parselin, tarihinde Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planında Organize Sanayi Bölgesi nde yer almakta olduğu belirtilmiştir. Plan Notları: Organize Sanayi Bölgeleri: Bu alanlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Organize Sanayi Bölgelerinde; OSB Yerseçim Komisyonunca ilave edilen 50 hektarı geçmeyen alanların imar planları, ilgili Kurum ve Kuruluş görüşleri alınarak bu planın koruma ilkeleri doğrultusunda, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın hazırlanabilir. Ancak, altyapı yatırımları ve bunun gibi nedenlerle yapılacak zorunlu ilaveler dışında herhangi bir Organize Sanayi Bölgesine ilave alan düzenlemesi yapılabilmesi için OSB nin doluluk oranının % 75 düzeyinde olması zorunludur. 15

16 6.2. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarihli yazısında 1221 parselin yer aldığı Tepecik Mahallesinin 1/5.000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı, 1/1.000 Ölçekli Tepecik Uygulama İmar Planında ise 1221 parselin Organize Sanayi Bölgesi yer aldığı belirtilmektedir. Konu parselin yapılaşma koşulları ise: TAKS:0,50 KAKS:1,00 şeklindedir. Plan Notları: - Çatı ve çekme kat yapılamaz. - Binalarda deprem yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. - Gelişme konut alanlarında yapılar tabii zemin ortalamasından kot alacaktır. - Yol, meydan, otopark gibi sosyal donatı alanları Kamu eline geçmeden bu alanların isabet ettiği kadastro parselinde inşaat ruhsatı verilemez. - İki kattan daha yüksek binalarda zemin emniyeti sağlanmadan inşaat yapılamaz. - Enerji Nakil Hatları altındaki mevcut ve yapılacak yapılarda Kuvvetli Akım Elektrik Dağıtım Tesisatının Bakımı İşletme ve Tesisine Dair Talimatname uygulanacaktır. - Ticaret alanlarında zemin kat tercihli ticaret olarak kullanılacaktır. Diğer katlar konut olarak kullanılabilir. - Çift cepheli parsellerde, parsel cephesi daha geniş yoldan verilecektir. - S koşulu yapı adalarında parselin en fazla iki kenarına bitişik yapı yapılabilir. Üçüncü kenara max. 2 metre yaklaşılabilir. Yeni yapılacak ifrazlarda 200 m 2 den küçük parsel ihdas edilemez.200 m 2 den küçük parsellerde TAKS:0,80 dir. Ancak elde edilen inşaat taban alanı 80 m 2 den küçük ise arka bahçe mesafesi 2 m2 den az olmamak koşuluyla 80 m 2 ye tamamlanır. - Yukarıdaki plan notlarında yer almayan konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir. - Bu plan, plan notları ile geçerlidir. 16

17 7 HUKUKĠ DURUM Aydın Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde taşınmazın satışına engel herhangi bir 17

18 EK-1: TAġINMAZA AĠT TAPU KAYDI 18

19 EK-2: 1/ ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI 19

20 EK-3: 1/1.000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI 20

21 21

22 22

23 EK-4: FOTOĞRAFLAR 23

24 24

25 25

26 26

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠLĠ, MANAVGAT ĠLÇESĠ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL BAġBAKANLIK ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ADÜAġ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ, ÖSENEK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2012 YILI EKONOMİK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İÇİNDEKİLER 1. İZMİR-KİRAZLI İLÇESİNE GENEL BAKIŞ......2 1.1.COĞRAFİK KONUM VE BÖLGENİN TANITILMASI....2

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

ASKİ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi. Stratejik Planı

ASKİ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi. Stratejik Planı ASKİ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 1 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Detaylı

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 002 Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Besi Çiftliği ve Tarlalar 08.03.2013 Beyköy Mahallesi, Necati Kurmel Sokak No: 15 / A, Solaklı Beldesi,

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ'NDE YER ALAN 480 PARSEL ÜZERİNDEKİ ELA QUALİTY RESORT HOTEL TESİSİ (Daimi ve müstakil üst hakkı) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410005-REV

Detaylı

2014 2019 STRATEJİK PLANI. Sibel ERBAŞ Şehir ve Bölge Plancısı S. Dilek CESUR Mali Hizmetler Müdür V. Sumran ÜNAL Başkan Yardımcısı

2014 2019 STRATEJİK PLANI. Sibel ERBAŞ Şehir ve Bölge Plancısı S. Dilek CESUR Mali Hizmetler Müdür V. Sumran ÜNAL Başkan Yardımcısı EFELER BELEDİYESİ 2014 2019 STRATEJİK PLANI HAZIRLAYANLAR Sibel ERBAŞ Şehir ve Bölge Plancısı S. Dilek CESUR Mali Hizmetler Müdür V. Sumran ÜNAL Başkan Yardımcısı Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 - AĞUSTOS

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 060 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÜTAHYA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Alipaşa Mah. Cumhuriyet Caddesi., No: 49 Merkez,

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 04 BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fabrika Değerleme Çalışması 20.08.204 Balıkesir Asfaltı 8 km. Bandırma / BALIKESİR Takdim:

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI

SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI SAKARYA UYGUN YATIRIM ALANLARI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ 1 İÇİNDEKİLER 1.SAKARYA (GENEL BİLGİLER)... 4 2.SAKARYA İLİ NİN GENEL ANLATIMI... 5 2.1.Coğrafi Konum, Doğal ve

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER GİRİŞ Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2011 Doğrudan Faaliyet

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-004 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-004 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.12.2012 Değerleme Tarihi 14.12.2012 Rapor Tarihi 25.12.2012 Değerlenen

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001.

SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 00 SARAY HALI A.Ş. Saray Halı İşletme Tesisleri 08.03.203 Develi, KAYSERİ Takdim: Saray Halı A.Ş. Vedat Günyol Cad. No:3 34750 Atatürk Mah.

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAZİANTEP İLİ- ŞEHİTKAMİL İLÇESİ 5020 ADA 2 PARSEL GAZİANTEP NOVOTEL VE İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. LYKIA LODGE KAPODOKYA UÇHİSAR /NEVŞEHİR 30.11.2012 2012/400-89 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA

ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA ANTALYA İLİ, KEMER İLÇESİ, 455 ADA 1 PARSEL E AİT DEĞERLEME RAPORU ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ( KEMER RESORT OTEL ) 07 HAZİRAN 2012 FRM.01.07/ Rev.0 Form Uygulama Tarih :01.09.2010 Rev.Tarihi: İÇİNDEKİLER

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 059 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALİAĞA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Kazımdirik Mahallesi, İstiklal Caddesi No:70

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BEYKOZ İLÇESİ 195 ADA 7 PARSEL 200 ADA 3 PARSEL 209 ADA 3 PARSEL BEYKOZ PAŞABAHÇE ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015

Detaylı

KONYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ

KONYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ Konya, 2012 KONYA BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ Hazırlayanlar: Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı Selçuk Üniversitesi

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 2012 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AYDEMİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ISPARTA, MERKEZ, ÇUKUR VE GÜNEYCE KÖYLERİNDE YER ALAN ÇUKURÇAY HES PROJESİNİN DEĞERLEME TARİHİ İTİBARİYLE VE MEVCUT PİYASA KOŞULLARI ALTINDA

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı