ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)"

Transkript

1 ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations

2 Kelenderis 2011 Yılı Kazıları Excavations at Kelenderis in 2011 K. Levent ZOROĞLU Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi nin ortak projesi olarak yürütülen Kelenderis kazılarının 2011 yılı çalışmaları 4 Temmuz-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirmiştir * yılı kazılarının en önemli projesi, önceki yıllarda Agora da ortaya çıkardığımız ve onarımlarını tamamladığımız Geç Antik Çağ Bazilikası nın salonlarının zeminlerini kaplayan mozaiklerin koruması için, üzerinin bir çatı ile kapatılmasıydı. Bu çalışmaya hazırlık olmak üzere, çatı projesi uyarınca yapının güney ve kuzey kanatları dışında ayakların açılması çalışmaları yürütüldü. Diğer bir çalışma alanımız yine Agora içinde yer alan ve geçen yıllarda da çalışılan Roma Dönemi tapınağın ve bunun üzerine inşa edilen Piskopos Evi nin doğu ve güney bölümünde temizlik sürdürüldü. Bu yıl ilk kez Agora ya komşu olan Roma Hamamı nın palestrasının güneyinde ve 2010 yılında kamulaştırılması tamamlanan bir bahçede (Limonluk) yeni kazılara başlandı. Son olarak antik kentin Doğu Nekropolü nde yeni bir mezarın temizliği yapıldı. Agora Bazilikası Çatı Projesi Hazırlık Çalışmaları Yukarıda amacını belirttiğimiz bu proje uyarınca, yapının güney ve kuzey salonlarının duvarlarının dışında, her biri 2x2 m. ölçülerinde ve en fazla 1,50 m. derinlikte olacak şekilde, 8 adet taşıyıcı ayağın yerleştirileceği çukurların açılmasına başlandı (Res. 1). Yapının güney * Çalışmalarımıza yapmış olduğu maddi katkı dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı na, Selçuk Üniversitesi ne ve Suna- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ne (AKMED) şükranlarımı sunarım. Kazılarımızın bilimsel heyetini oluşturan Prof. Dr. S. Doğan, Prof. Dr. M. H. Sayar, Yard. Doç. Dr. M. Tekocak, Ar. Gör. Z. Korkmaz ve çeşitli üniversitelerden kazımıza katılan çok sayıdaki doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın görevlendirdiği kazı temsilcisi M. Ergün çalışmalarımıza katkısı takdire şayandır; kendisine de şükranlarımı sunarım. Excavations at Kelenderis, undertaken as a joint project by the Ministry of Culture and Tourism and Selçuk University, were carried out between 4 July and 24 September 2011 *. The most important project of the 2011 campaign was the preparatory work for a protective roof to be placed over the mosaic pavement of the late Antique basilica. This had been uncovered and repaired in the previous campaigns. Toward this end we dug the places for posts outside the north and south wings of the structure. Another area of work in this campaign was the cleaning work in the eastern and southern parts of the Roman period temple within the agora, on top of which the bishop s house was built. This year we initiated the first excavations in the southern part of the palaestra of the Roman baths adjoining the agora and at Limonluk, whose expropriation was completed in Finally, a new tomb was cleaned in the East Necropolis. Preparatory Work for the Roof Project for the Agora Basilica Within the framework of the project briefly described above, we started digging the pits measuring 2x2 m. with a maximum depth of 1.5 m. for eight carrier posts outside the south and north aisles (Fig. 1). Two of the pits on the south side, namely G1 and G2, correspond to the interiors of work areas that were annexed to the main * I would like to express my gratitude to the Ministry of Culture and Tourism, Selçuk University and the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) for their financial support. Further thanks are due to the academic committee of our project, namely Prof. Dr. S. Doğan, Prof. Dr. M. H. Sayar, Asst. Prof. Dr. M. Tekocak, research assistant Z. Korkmaz as well as many students at doctoral, master s and undergraduate levels from various universities. Also, thanks go to the state representative M. Ergün for his contributions. 40

3 Res. 1 Agora Bazilikası nda ortaya çıkarılan kalıntıları gösterir plan Fig. 1 Plan showing the remains uncovered in the agora basilica Res. 2 Bazilika kuzeyindeki kalıntıların kazı öncesi durumu Fig. 2 Area north of the basilica before the excavations duvarı dışındaki ayaklardan ikisi (G1 ve G2) önceki yıllarda ortaya çıkardığımız ve asıl yapının güney beden duvarına sonradan eklenen işliklerin içine düşmekteydi. Bunlarda inilmesi öngörülen derinliğe kadar yürütülen çalışmalarda, farklı dönemlere ait kaba seramik parçaları ile Bazilika öncesine işaret eden birkaç zayıf duvar bulundu. Söz konusu çatı projesinde bu yöndeki diğer ayaklardan biri (G3) Ortaçağ surları üzerine konacağından, burada herhangi bir çalışma yapılmadı. Bu yöndeki dördüncü ayak (G4) ise, güney salonun seviyesinden daha aşağıda bir seviyede yer alan bir mekânın içine isabet ettiğinden başlangıç aşamasında burada da kazı yapılmadı. Bazilika çatı projesinin asıl yoğun çalışmalarının yapının kuzeyindeki 1294 ünite numaralı alanda olacağı buradaki kalıntıların durumundan dolayı daha en başta belliydi: 2009 yılında açılan ve hâlihazır zemin seviyesi Bazilika ya göre yaklaşık 1 m. kadar yüksekte kalan bu alanın zemini yoğun olarak moloz taşlarla kaplıydı (Res. 2). Bu molozların arasında yapının belki de bir deprem nedeniyle yıkıldığına işaret eden kuzey duvarın bozulmamış bir bölümü ve zaman içinde özellikle konduğu düşünülen bazı büyük mimari bloklar da vardı. Buradan daha aşağı seviyedeki kuzey salona geçişi sağlayan girişte yine sonradan konduğu anlaşılan devşirme bloklarla oluşturulan iki basamak bulunmaktaydı. Bu durumu dikkate alarak, çalışmalarımızın başlangıcında öncelikle bu alandaki toprak dolgu temizlendi. Alanın south wall at a later date. While digging toward the required depth, shards of coarse wares and traces of some weak walls pointing to earlier periods were uncovered. Post G3 will stand on top of the medieval fortification; therefore, nothing was done there. The fourth post G4 on this side will stand in a room at a lower level than the south aisle of the basilica; therefore, nothing initially was done there either. Due to the condition of the remains in Unit 1294, it was clear that most of the meticulous work would be carried out there on the north side of the basilica. This area was exposed in 2009, and its ground level is 1 m. higher than that of the basilica and densely covered with rubble (Fig. 2). The rubble contained a preserved section of the north wall that seems to have fallen down because of an earthquake and some large architectural blocks that were possibly placed there deliberately sometime. The doorway leading from here to the north aisle, which is at a lower level, has a two-stepped stairway built later with reused blocks. Thus, we first removed the earth deposit on top. After the finds were mapped in the basilica s plan, the above-mentioned rubble and pieces were removed, and excavation started where the posts will be placed. Post K4 will be placed in the room, possibly the pastophorium. At a depth of 0.50 m. two walls appeared of a very large canal, which is directed towards the sea. That its floor level is lower than that of the basilica is evidence for its earlier construction. 41

4 bu hâlihazır durumunu Bazilika planına aktardıktan sonra, söz konusu yıkıntı ve molozlar kaldırılarak, önce ayakların geleceği alanlardaki toprak dolgunun kazılmasına başlandı. Buradaki dört ayaktan biri olan K4 ayağının çukuru olası Pastophorion un içinde açıldı ve yaklaşık 0,50 m. derinlikte oldukça büyük bir kanalın iki duvarı ortaya çıktı. Yönü denize, yani limana doğru olan bu kanalın kotunun Bazilika zemin seviyesinden daha aşağıda olması, onun Bazilika ya göre daha erken bir dönemden olduğuna işaret etmektedir. Kuzey duvarın dışında kalan K2 ve K3 noktalarında yürütülen ayak yeri açma çalışmaları sırasında da bazı duvar ve diğer mimari kalıntıların belirmesi, bu alanda Bazilika yla ilgili olabilecek başka yapıların varlığını göstermekteydi. Bu durum dikkate alınarak, alanda projeye göre sadece ayak yeri açmak yerine, kazılar alanın tamamına yayıldı. Bunun sonucunda yapının kuzey duvarı dışındaki alanda, aşağıda tanıtacağımız ve bazilika ile ilişkili olan ve olmayan çeşitli kalıntılar ortaya çıkarıldı. Son, yani dördüncü ayak (K4) Bazilika nın Atrium una komşu alanda bulunmaktaydı. Burada yürütülen çalışmalarda, Atrium a açılan bir giriş yeri ortaya çıktı. Kapının hemen dışında, bir bölümü tahrip olmuş, geri kalanı ise açmanın kazılmayan bölümüne doğru uzanan bir zemin mozaiğinin varlığı saptandı. Oldukça iri tesseralarla oluşturulan bu mozaik üzerinde geometrik bezekler görülmektedir. Bu alandaki kazı bazilika kuzey duvarının bulunduğu yöne kadar uzatıldı ve ikinci bir avlunun varlığını saptandı. Bazilika nın kuzeyindeki çalışmalar sonunda, toprak seviyesi hemen hemen tüm alanlarda Bazilika seviyesine kadar indirildi. Burada ortaya çıkan kalıntılar ve yapılar şu şekilde tanımlanabilir: Pastophorion bölme duvarının batısında, içinde bu duvara dik olarak doğu batı yönlü bir duvarın olduğu bir alan ortaya çıktı. Niteliği hakkında bir önerimizin olmadığı bu kalıntıya komşu alanda ise, plan şeması bakımında hemen hemen Bazilika ya koşut olan apsisli bir yapı temizlendi (Res. 1-3). Bazilika zeminine göre biraz daha aşağı seviyede olan bu yapının zemini ve görünen tüm duvarları kalın bir harç tabakası ile kaplı olup, bu yüzden yapının inşasında kullanan malzeme hemen hemen hiç belli değildir. Bu durum, yüzeylerin mermer levhalarla kaplı olduğunu düşündürmektedir. Yapının doğu bölümünü oluşturan yarım daire biçimindeki apsisisin duvarının önünde, apsisin yayına uygun ve basamak şeklinde yapılmış, olası bir oturma sırası vardır. Yapının geri kalanı ise dört tarafı duvarla çevrili, 5,40x4,75 m. ölçülerinde bir havuz olup, henüz zemin seviyesine kadar kazılmadığından, derinliği hakkında şimdilik bir şey söylenememektedir. Havuzun güneydoğu ve kuzeybatı köşelerinde yer alan genişliği yaklaşık 0,70-0,80 m. genişliğindeki alçak Res. 3 Bazilika kuzeyindeki kalıntılar kazı sonrası Fig. 3 Remains uncovered north of the basilica Some walls and other architectural remains appeared in the pits for K2 and K3, which are located outside the north wall, and so there may be structures in this area connected with the basilica. Thus, it was decided to expand the excavation to the entire area. The excavations brought to light some structures that may or may not be connected with the basilica, and they will be presented below. The last post K4 is located adjacent to the atrium, and work here exposed a doorway leading to the atrium. Just outside the doorway is a mosaic pavement, partly damaged, that extends into the unexcavated area. The mosaic, whose tesserae are quite large, depicts geometric motifs. The excavation in this area was extended eastward, and the presence of a second courtyard was discovered. The work in the north lowered the ground level to that of the basilica. The structures exposed are as follows: An area with an east-west wall extending perpendicular to the wall of the pastophorium was uncovered. In the area adjacent to this, for which we do not have presently any comments regarding its function, is an apsed building whose position is almost parallel to the basilica (Figs. 1-3). The floor of this building is slightly lower than that of the basilica; and as its walls are covered with a thick layer of mortar, it is not easy to speak of its construction materials. It is likely that the walls were faced with marble plaques. In the semicircular apse is a possible row of seats along its wall. In the rest of the structure is a rectangular pool measuring 5.40x4.75 m., whose depth is currently not known. The stairs, m. wide in the northwest and southeast corners of the pool, provided access to its interior. A later wall adjoining the 42

5 Res. 4 Piskopos Evi nin güneyindeki kalıntılar Fig. 4 Remains uncovered south of the bishop s house Res. 5 Piskopos Evi nin güneyindeki kazılarda bulunan bronz kandil Fig. 5 Bronze lamp uncovered in the excavations south of the bishop s house basamaklı merdivenlerin havuza iniş ve çıkış amacıyla yapılmış oldukları bellidir. Havuzun kuzey duvarına bitiştirilmiş bir duvar ise, olasılıkla sonradan eklenmiştir. Tanımladığımız mimarisi ve plan şemasıyla alışılmadık özellikler gösteren bu yapının Bazilika ile nasıl bir organik bağlantısı vardı? Bunu söylemek zordur. Örneğin, Bazilika nın kuzey duvarının, havuzun güney duvarına oturtulmuş ve onun profiline uygun olarak inşa edilmiş olması dikkate alındığında, apsisli ve havuzlu yapının daha erken olma olasılığı gündeme gelir. Bunun gibi, havuzun batı ve kuzey duvarları üzerine sonradan eklenen duvarlar bu alanı kapalı bir mekân durumuna getirmiştir. İşte bu nedenlerle, bu apsisli havuzun bazilikanın kullanıldığı dönemde, örneğin bir vaftizhane olarak kullanıldığı anlaşılmakla birlikte, bu yapının Bazilika dan önce burada yıkanma amaçlı inşa edilmiş daha erken bir yapı olduğu da göz ardı edilmemelidir. Havuzlu yapıya komşu bir koridor Bazilika nın kuzey salonuna ulaşımı sağlamaktaydı. Yaklaşık 1,40 m. genişliğindeki bu koridorun yan duvarları 1 m. den fazla yüksekliği ile korunmuş olup, zemini Bazilika ya göre daha alçak olduğundan, koridorun güney ucunda bulunan iki basamak ile Bazilika nın kuzey salonuna geçiş sağlanmıştır. Koridorun diğer ucu ise tüm bu alanı sınırlayan doğu-batı yönlü bir duvarla sınırlandırılmıştır. Dikkat çekici bir başka durum da bu son duvarın kuzeyinde ve biraz daha yüksek seviyede büyük bir kanalın varlığıdır. Tapınak-Piskopos Evi Doğusu ve Güneyinde Yürütülen Çalışmalar Önceki yıllara ait raporlarımızda Podyum ve Piskopos Evi olarak adlandırdığımız kalıntılar Agora Bazilikası nın batısında, Atrium un dışında yer almaktadır. Bunlardan pool s north wall concealed half of the stairs in the northwest. It is difficult to speak about the organic connection of this building that displays an unusual layout with the basilica. For example, the north wall of the basilica sits on the south wall of the pool following its profile; thus, this apsed building with a pool should predate the basilica. Similarly, the walls added along the western and northern walls of the pool transformed this area into a closed room. While it is understood that this apsed pool served as a baptistery when the basilica was in use, the possibility that there was an earlier building for bathing purposes should be kept in mind. A corridor adjacent to this apsed structure with a pool communicated with the north side aisle of the basilica. The side walls of this 1.40 wide corridor are preserved to a height of about 1 m., and its floor is lower than the basilica s. Thus, two steps in the south end of the corridor lead down into the north aisle. The other end of the corridor is bounded with an east-west wall bordering the entire area. Noteworthy is the presence of a large canal further north of this wall and at higher level. Work in the East and South of the Temple Bishop s House The remains called podium and bishop s house in our previous reports are located outside the atrium to the west of the basilica. We have retrieved strong evidence to identify the podium as the stylobate of a temple from the Roman Imperial period. The possible house built on top of this temple in late Antiquity was called the bishop s house due to its proximity to the basilica. In 2011 we continued the levelling work east and south of these 43

6 podyum un Roma İmparatorluk Dönemi ne ait tapınağın stylobatı olduğunu gösteren güçlü veriler elde etmiş, Geç Antik Çağ da bunun üzerine inşa edilen olası evi ise, Bazilika ya yakınlığı dolayısıyla Piskopos Evi olarak adlandırmıştık yılında, söz konusu yapıların plan şemasını tamamlamak üzere, kalıntıların doğusunda ve güneyinde kalan alanda düzleme çalışmaları yürütüldü. Üst seviyelerde daha geç dönemlere ait ve herhangi bir plan vermeyen bazı duvar parçaları ile oldukça büyük bir kireç çukuru ortaya çıkarıldı (Res. 4). Daha alt seviyelerde, olası Piskopos Evi nin güney duvarı dışında, in situ durumda küçük bir zemin mozaiği kalıntısı ortaya çıktı. Üzerinde geometrik bezemeler olan bu mozaik kalıntısı yüzünden, burasının belki de evin avlusu olabileceği akla gelmektedir. Çalışmalar sırasında ele geçen bronz bir kandil (Res. 5) Bazilika dönemine, yani İ.S. 6. veya 7. yy. lara tarihlenebilecek önemli bir buluntudur. Palaestra İstinat Duvarına Bitişik Kalıntılardaki Temizlik Agora ile bundan yaklaşık 2 m. kadar daha yüksek seviyede bulunan Roma Çağı hamamının batısında kalan Palaestra birbirinden bir istinat duvarıyla ayrılmıştır. Agora nın ve Palaestra nın tarla olarak kullanıldığı zaman toplanmış ve bu istinat duvarının önüne yığılmış olan moloz taşlar ile ağaç ve çalılardan oluşan bir örtü, duvarı büyük oranda kapatmaktaydı yılında bu yığıntının bir bölümünün kaldırılmasıyla duvar ve diğer kalıntılar kısmen görünür duruma getirildi. Çalışmalarımız önce kalıntının Palestra ya bakan kuzey cephesi dibinde yürütüldü, moloz taş ve kireç harcıyla örülen duvar daha belirgin duruma getirildi. Ardından, kalıntının Agora ya bakan güney cephesindeki temizlik çalışmaları ile istinat duvarıyla birlikte inşa edilmiş, kemerli bir cephesi olan bir yapı ortaya çıktı. Yer yer sıvalı olan bir yapının halihazır zeminden yüksekliği yaklaşık 2 m. dolayındadır; ayrıca, kuzey-güney doğrultusunda yapılmış, birbirine paralel alçak dört duvar bu yapıya bağlanmaktadır. Genel olarak fazlasıyla bozulmuş olan bu yapının işlevi konusunda şimdilik kesin bir şey söyleyemiyoruz. Fakat bunun bir çeşme yapısı (nymphaion) olabileceği konusunda bazı ipuçları vardır. Limonluk Kazıları Henüz kamulaştırılan ve şimdilik Limonluk olarak adlandırdığımız yeni bir alanda kazılar başlatıldı. Burası antik Kelenderis yerleşim alanının batı sınırına yakın bir yerdedir. Kelenderis Agorası na da komşu olan bu buildings in order to complete the ground plans. In the upper strata we observed some wall remains whose plans were not possible to retrieve and a very large lime kiln, all of later periods (Fig. 4). Further down, a small floor mosaic was uncovered in situ outside the south wall of the bishop s house. Geometric motifs are depicted in the mosaic, which may belong to the courtyard floor of the house. A bronze lamp uncovered is an important find datable to the time of the basilica, i.e. 6 th -7 th centuries A.D. (Fig. 5) Cleaning Work in the Remains Adjacent to the Retaining Wall of the Palaestra The agora and the palaestra of the Roman baths located about 2 m. higher are separated from each other by a retaining wall. The wall was very concealed under vegetation and rubble heaped up there when this area was used as a field. When part of the heap was removed in 2011, the wall and other remains became partly visible. We first worked by the north face of the remains that face the palaestra, and the wall built with rubble and lime mortar appeared clearer. When the work proceeded to the south side of the wall facing the agora, a building with arched façade built together with this wall came to light. Plastered in places, this building is currently at 2 m. higher level than the agora. Furthermore, four parallel low walls that run north-south join this building. It is not possible to speak much about this building because of its poor condition but some evidence suggests a fountain. Excavations at Limonluk In 2011 we initiated excavations in the new area tentatively called Limonluk, which was recently expropriated. It is located close to the west end of the settlement of Kelenderis and adjacent to its agora. We removed an earth filling measuring 0.75 m. in the first sondage of 5x5 m. Further down, the rubble heap of a fallen wall in the south side of the trench and a canal of terra cotta pipes extending in an east-west direction were exposed. This canal is comprised of thin, long pipes placed on a bedding of small rubble and mortar and probably conveyed fresh water. One pipe has an air outlet. Years ago when we made some sondages in the neighbouring property belonging to the Forestry Department, we reached a layer of fire. However, since we have not reached that layer yet here, it is therefore likely that these pipes date to a time after that fire. 44

7 alanda 5x5 m. ölçülerinde açtığımız ilk sondajda, yüzeyden itibaren yaklaşık 0,75 m. kalınlığındaki kaba toprak dolgu kaldırıldı. Bu seviyeden sonra, açmanın güneyinde yıkılmış bir duvara ait moloz taş yığıntısı, bunun önünde ise, doğu-batı yönlü olarak uzanan pişmiş toprak künklerle yapılmış bir suyolu, yani bir kanal ortaya çıktı. Olasılıkla tatlı su taşıdığı anlaşılan bu kanalın ince uzun künkleri küçük moloz taşlar ve kireç harcıyla oluşturulan bir yatak üzerine yerleştirilmiş durumdaydı. Künklerden birinin üzerinde özellikle açılmış hava deliği görülmektedir. Yıllar önce bu parsele komşu olan Orman İşletme Şefliği arazisinde açtığımız benzer bir sondajda rastladığımız Geç Antik Çağ a ait yangın tabakasına burada henüz rastlamamış olmamız, bu künklerin belki de daha geç olduğuna işaret etmektedir. Doğu Nekropolü ndeki Mezar Kazısı Programımızda olmamasına karşın, Kelenderis Doğu Nekropolü nün kuzeyinde, D-400 karayolunun kıyısındaki küçük bir parselde yapılacak bir inşaat öncesinde Silifke Müzesi tarafından yürütülen temizlik sırasında ortaya çıkan bir kaya mezarı ekibimiz tarafından temizlendi. Mezar Kelenderis te yaygın olan yeraltı oda mezar gurubundan olup, dromosunun uzunluğu 3,70 m. kadardır. 7 basamaklı bir dromosa sahip olan mezarın oda girişini kapatan taş levha sağlam olmakla birlikte, zaman zaman açıldığıyla ilgili bazı veriler dikkatimizi çekmiştir (Res. 6). 3,50x2,80 m. ölçülerindeki asıl mezar odasının zemini düzdür. Odanın dip tarafında, yani girişin karşısına gelen duvarda, zeminden 0,65 m. yüksekte, 2,00x0,65x0,90 m. ölçülerinde büyük bir niş bulunmaktadır. Mezarda, birisi bu nişe yatırılmış, diğeri girişin solunda ve kemikleri bir araya toplanmış şekilde iki yetişkin iskeleti ile girişin sağında, yine kemikleri bir araya toplanmış ve olasılıkla bir çocuğa ait olmak üzere üç bireye ait iskeletler vardı. Armağan olarak bırakılan bir sepet kulplu ticari amfora girişin hemen sağında kırılmış bir durumdaydı. İki adet iğ biçimli pişmiş toprak unguentarium ise, zemindeki iskeletin kemikleri arasına konmuştu. Bu ve nişin içindeki iskeletin üzerinde ise, iyice bozulmuş durumda olmakla birlikte, bronz üzerine altın kaplamalı bir tacın dağılmış parçaları, yani yapraklar ve boncuklar bulundu. Özellikle seramik buluntular, mezarın Erken Helenistik Dönem e ait olduğunu göstermektedir ki, Doğu Nekropolü nde bu döneme ait oldukça fazla sayıda mezar önceki yıllarda temizlenmişti. Res. 6 Doğu Nekropolü ndeki mezarın kapalı girişi. Fig. 6 Closed entrance of the tomb in the East Necropolis Tomb Excavation in the East Necropolis Although it was not part of our 2011 campaign, we carried out excavations at a tomb exposed during a routine pre-construction sondage in a lot by the main road D-400 north of the Kelenderis East Necropolis. It is one of the subterranean tombs commonly found in the city, and its seven-stepped dromos measures 3.70 m. The door of the burial chamber is still covered with a stone slab, but there was evidence that it had been accessed at times (Fig. 6). The burial chamber measures 3.50x2.80 m. and has a flat floor. Opposite its entrance is a niche measuring 2.00x0.65x0.90 m. and positioned 0.65 m. above the floor level. The chamber housed the skeletal remains of three individuals: one adult placed in this niche; another adult, whose bones are piled up, placed to the left of the entrance and possibly a child, whose bones are again piled up, to the right of the entrance. The burial gifts of two commercial amphorae with basket handles were found broken by the right side of the entrance. Two terra cotta unguentaria with spindle form were placed amidst the skeleton on the floor. On this skeleton and the one in the niche were gold-plated bronze leaves and beads that once belonged to a crown/ tiara. The pottery finds, in particular, indicate an early Hellenistic date for this tomb. And this is conformity with the date of other tombs cleaned in the East Necropolis in previous campaigns. 45

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Kelenderis 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları. Excavations and Repair Work in 2007 at Kelenderis

Kelenderis 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları. Excavations and Repair Work in 2007 at Kelenderis Kelenderis 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları Excavations and Repair Work in 2007 at Kelenderis Levent ZOROĞLU Kültür ve Turizm Bakanlığı nın izni ve maddi katkıları ile yürüttüğümüz Kelenderis kazılarının

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2007 Byzantine Remains Research in and around Alanya in 2007

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2007 Byzantine Remains Research in and around Alanya in 2007 Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2007 Byzantine Remains Research in and around Alanya in 2007 Sema DOĞAN Antalya İli ve ilçelerinde sürdürdüğümüz Bizans Dönemi araştırmalarının 2007 yılı arazi

Detaylı

Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar. Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005

Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar. Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005 Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005 K. Levent ZORO LU 2005 y l kaz çal flmalar 27.07-30.09.2005 tarihleri aras nda yürütülmüfltür. Önceki y l

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2006 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2006

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2006 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2006 Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2006 Byzantine Surveys in and around Alanya in 2006 Sema DOĞAN Antalya İli ve İlçelerinde sürdürdüğümüz Bizans Dönemi araştırmalarının 2006 yılı arazi çalışması,

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar:

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar: Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2006 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

Arykanda Kaz lar 2005. Excavations at Arykanda 2005

Arykanda Kaz lar 2005. Excavations at Arykanda 2005 Arykanda Kaz lar 2005 Excavations at Arykanda 2005 Cevdet BAYBURTLUO LU 3 A ustos 2005 te bafllat ld. 2005 Arykanda Kaz ve onar m çal flmalar Kültür ve Turizm Bakanl ile ona ba l DÖS M ve Garanti Bankas

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS MĠMARLIĞI

ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS MĠMARLIĞI ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS MĠMARLIĞI ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS MĠMARLIĞI GĠRĠT ADASI Eski Minos Çağı M.Ö. 2700-2100 Orta Minos Çağı M.Ö. 2100-1600 Yeni Minos Çağı M.Ö. 1600-1200 ANTĠK EGE MĠMARLIĞI MĠNOS

Detaylı

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kaz s ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

Kibyra Kazı Çalışmaları 2007. Excavations at Kibyra in 2007

Kibyra Kazı Çalışmaları 2007. Excavations at Kibyra in 2007 Kibyra Kazı Çalışmaları 2007 Excavations at Kibyra in 2007 H. Ali EKİNCİ Şükrü ÖZÜDOĞRU Eray DÖKÜ Gökhan TİRYAKİ 2007 yılı Kibyra kazı çalışmaları Burdur Müzesi Müdürü H. Ali Ekinci başkanlığında, Prof.

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Kelenderis 2004 Y l Kaz lar. Excavations at Kelenderis in 2004

Kelenderis 2004 Y l Kaz lar. Excavations at Kelenderis in 2004 Kelenderis 2004 Y l Kaz lar Excavations at Kelenderis in 2004 Levent ZORO LU Akdeniz k y lar nda, Da l k Kilikya n n (Cilicia Tracheia) en önemli liman kentlerinden biri olan Kelenderis te 2004 y l kaz

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları. Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları. Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007 Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/ Pompeiopolis in 2007 Remzi YAĞCI Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti Kazı ve Araştırmaları 2007 yılında

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI / OTHER REPORTS

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI / OTHER REPORTS / Antalya Müzesi Çalışmaları 2007 Work by Antalya Museum in 2007 Ferhan BÜYÜKYÖRÜK Çaylan ULUTAŞ I. Antalya Kaleiçi Altyapı ve Yol Düzenleme Çalışmaları Antalya, Kaleiçi, Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2009-7 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

Rhodiapolis Çevresi Yüzey Araştırmaları: GAGAE/Gaxe 2007 Surveys around Rhodiapolis: GAGAE/Gaxe 2007

Rhodiapolis Çevresi Yüzey Araştırmaları: GAGAE/Gaxe 2007 Surveys around Rhodiapolis: GAGAE/Gaxe 2007 Rhodiapolis Çevresi Yüzey Araştırmaları: GAGAE/Gaxe 2007 Surveys around Rhodiapolis: GAGAE/Gaxe 2007 Nevzat ÇEVİK Süleyman BULUT İsa KIZGUT Rhodiapolis Kazıları ve Çevresi Yüzey Araştırmaları kapsamında,

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration Duvar Resimleri Fresco Metal Eserlerin Metal Artefacts Resim Painting Çini Tile Fosil Fossil Mozaik Mosaic Taşınmaz Kültür Varlıkları Immovable Cultural Heritage Taş ve Mermer Eserlerin Stone and Marble

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri ÖĞR. GÖR.ÖMER UÇTU İZDÜŞÜM İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri İzdüşümün Tanımı ve Önemi İz düşüm: Bir cismin

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004. Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004. Jacques des COURTILS

Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004. Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004. Jacques des COURTILS Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004 Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004 Jacques des COURTILS 2004 y l Ksanthos Kaz s 20 Haziran-30 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefltirilmifltir.

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20 Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri Denenmiş ve test edilmiş ısıl yalıtımlı düşey profil / yatay profil sistemleri Schüco FW 50 + ve FW 60 + özellikle geniş modül genişliği

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Arykanda Kazıları 2006 Excavations at Arykanda 2006

Arykanda Kazıları 2006 Excavations at Arykanda 2006 Arykanda Kazıları 2006 Excavations at Arykanda 2006 Cevdet BAYBURTLUOĞLU 2006 Arykanda kazı ve onarım çalışmaları, Tekfen Senfoni Orkestrası nın antik tiyatroda verdiği muhteşem bir konser sonrasında başlamıştır.

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Excavation, Conservation - Restoration Work in the Side Theatre and its Environs in 2004 Ülkü ZM RL G L Antalya li, Manavgat lçesi, Side

Detaylı

4Life by NOA Design Silence

4Life by NOA Design Silence 4Life by NOA Design Silence Description / Tanım Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (cm) Front Panel Weight / Ön Panel Ağ rl ğ (kg) Side Panel Weight / Yan Panel Ağ rl ğ (kg) Volume

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

ÖZEL İÇEL ORTAOKULU. A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT

ÖZEL İÇEL ORTAOKULU. A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT ÖZEL İÇEL ORTAOKULU A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT ESKİ TARSUS EVLERİ Gerek iklim ve coğrafyanın, gerekse sosyo-ekonomik yapının sağladığı zenginlik

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2010-8. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2010-8. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2010-8 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı