Bina İnşası Ve Malzemelerinin Yangın Testleri İçin Standart Metotlar 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bina İnşası Ve Malzemelerinin Yangın Testleri İçin Standart Metotlar 1."

Transkript

1 Bina İnşası Ve Malzemelerinin Yangın Testleri İçin Standart Metotlar 1. Bu standart, E 119 sabit adlandırma kapsamında yayınlanır; adlandırmayı takip eden ilk numara orijinal kabul yılını veya revizyon durumunda en son revizyonu gösterir. Parantez içindeki bir numara en son onaylandığı yılı belirtir. (ε) üst simgesi, en son revizyondan veya onaydan sonraki bir düzenleme değişikliğini gösterir. Bu standart Savunma Bakanlığındaki devlet daireleri tarafında kullanılması için onaylanmıştır. GİRİŞ Yangın koşulları altında binaların duvarları, sütunları ve diğer bina elemanlarının performansları, güvenli ve yakındaki yapılara ve topluma tehdit oluşturmayan inşaatlar elde etmek için büyük öneme sahip bir konudur. Bunun kabul edildiği pek çok otoritenin, belediyenin ve diğerlerinin kanunlarında gösterilmektedir. Tek bir binadaki pek çok birimin, ve bir toplumda kullanılan benzer özelliklerdeki binaların dengesini güvence altına almak, ve hatta ülke çapında çeşitli otoritelerin şartlarında benzerliği teşvik etmek de önemlidir. Bunu yapmak için, malzemelerin ve parçaların yangına dayanıklılık özellikleri ölçülmeli ve geniş çeşitlilikteki malzemeler, durumlar ve maruz kalma şartlarına aynı şekilde uygulanabilir koşullarda ifade edilen ortak bir standarda göre tanımlanmalıdır. Böyle bir standart aşağıdaki metotlarda bulunur. Bu metotlar, kontrollü bir düzey ve şiddetteki ateşe maruz kalma standardı belirler. Performans, standart bir maruz kalmaya karşı, davranıştaki ilk kritik nokta gözlenmeden hemen öncesine kadar süren dayanım periyodu olarak tanımlanır. Sonuçlar sahadaki uygulamaların değerlendirilebileceği ve ifade edilebileceği birimler halinde bildirilir. Metotlar Standart Yangın Testleri olarak listelenebilir ve performans veya maruz kalma 2-saat, 6-saat, ½-saat, vs. şeklinde ifade edilmelidir. Bir güvenlik faktörünün test koşullarında doğal olarak mevcut değerleri geçmesi istendiği zaman, belirlenen zaman sınıflandırması periyodunda bununla oranlı bir artış yapılmalıdır. 1 Bu test metotları, Yangın Standartları hakkına ASTM E05 Komisyonunun yetkisi altındadır ve İnşa Parçaları hakkındaki Alt Komite E05.11 in doğrudan sorumluluğundadır. Güncel basım 10 Temmuz 2000 de onaylandı. Ekim 2000 de yayımlandı. Orijinal olarak C T olarak basıldı. Bir önceki en son basım E Mevcut standardın revize ettiği bu test metotları Ulusal Standartlar Bürosu, ANSI Yangından Korunma Grubu, ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü prosedürleri kapsamında çalışan ASTM nin ortak sponsorluğu kapsamında Malzeme ve İnşanın Yangın Testleri hakkındaki Sektörel Komite tarafından hazırlandı.

2 1. Kapsam 1.1 Bu yangın testine tepki standardında tanımlanan test metotları duvarcılık birimleri asambleleri ve mesnet ve diğer duvar ve bölmeler, kolonlar, ana kirişler, kirişler, plaklar ve taban ve çatı için kompozit plaka ve kiriş parçaları dahil binaların yapısal malzemelerinin kompozit asamblelerine uygulanır. Bunlar aynı zamanda bitmiş bir binanın kalıcı entegre parçalarını oluşturan diğer asamblelere ve yapısal birimlere de uygulanır. 1.2 Sınıflandırmaların, maruz kalma periyodu sırasında belirli yangın testi koşullarına karşı karşılaştırmalı performansı göstermesi amaçlanmaktadır ve diğer koşullar altında veya yangına maruz kaldıktan sonra kullanıma uygun olduğunu belirlediği şeklinde yorumlanmamalıdır. 1.3 Bu standart, malzeme, ürün veya asamblelerin kontrollü koşullar altında ısı ve alevlere tepkilerini ölçmek ve belirlemek için kullanılır, fakat tek başına malzeme, ürün veya asamblelerin gerçek yangın koşulları altındaki yangın tehlikesi veya yangın riski değerlendirmeleri için gerekli faktörleri içermez. 1.4 Bu test metotları, bina inşa asamblelerin test sonuçlarını karşılaştırmak için standart bir yangına maruz kalma tanımlar. Bu testlerin sonuçları bina malzemeleri ve asamblelerin öngörülen yangın performanslarını değerlendirmekte bir faktördür. Bina inşaatının gerçek performansını belirlemek için bu testlerin uygulanması test koşullarının değerlendirilmesini gerektirir. 1.5 İnç-pound birimlerinde verilen değerler standart olarak alınmalıdır. Parantez içinde verilen değerler sadece bilgi içindir. 1.6 Bu standart, eğer kullanımıyla ilgili varsa, tüm güvenlik sorunlarını ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve kullanım öncesi düzenleyici kısıtlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır. 1.7 Bu standardın metni, açıklayıcı materyal sunan notlar ve dipnotlardan bahseder. Bu notlar ve dipnotlar (tablo ve şekillerdekiler hariç) standardın gerekleri olarak düşünülmemelidir. 2. Referans Dokümanlar 2.1 ASTM Standartları: C 569 Önceden Şekil verilmiş Termal İzolasyonların Batma Sertliklerinin Test Metotları 2 E 176 Yangın Standartları Terminolojisi 3 3. Terminoloji 2 Devam ettirilmemiş ASTM Standartları 1987 Yıllık Kitabı Cilt ya bakın 3 ASTM Standartları Yıllık Kitabı, Cilt Tanımlar Bu test metodunda geçen terimlerin tanımları için Terminoloji E 176 ya başvurun. 4. Anlam ve Kullanım 4.1 Bu test metodu, 1.1 de belirtilen asamblelerin, önceden belirlenmiş bir teste maruz kalmaları sırasında, alev aldıkları, yapısal bütünlüklerini korudukları veya içinde bulundukları asamblenin türüne bağlı olarak her iki özelliği de gösterdikleri süreyi hesaplamak için tasarlanmıştır. 4.2 Test numuneyi, belirli bir süre için belirli bir sıcaklığı elde etmek üzere kontrol edilen bir standart yangına tabi tutar. Gerektiğinde, yangına maruz kalmanın ardından belirli bir standart yangın söndürücü akışı uygulanır. Test bu yangına maruz kalma koşullarında, karşılaştırılabilir asamblelerin yangın testi tepkilerinin göreceli olarak ölçüsünü verir. Maruz kalma, tüm yangın koşullarını temsil etmez, çünkü koşullar yangın yükünün miktarı, doğası ve dağılımı, havalandırma, kompartıman büyüklüğü ve konfigürasyonu ve kompartımanın ısı yutma karakteristikleri ile değişir. Test koşulları veya boyut, malzeme, birleştirme metodu gibi numune inşası özellikleri de ayrıca yangın testi tepkisini etkiler. Tüm bu nedenlerle, sahadaki inşaata uygulamak üzere değişimlerin hesaplanması gereklidir. 4.3 Test standardı aşağıdakileri hesaba katar: Duvarlar, bölmeler ve zemin veya çatı parçaları için: Isı iletiminin ölçülmesi Pamuk atıklarını tutuşturmaya yeterli sıcak gazların asamble içinden iletiminin ölçümü Yük taşıyan elementler için, testteki maruz kalma sırasında test numunesinin yük taşıma yeteneğinin ölçülmesi Kiriş ve kolon gibi yük taşıyıcı bireysel elemanlar için: Uçlardan destekleme koşulları dikkate alınarak maruz kalınan test koşulları altında yük taşıma yeteneğinin ölçülmesi. 4.4 Test standardı aşağıdakileri sağlamaz: Test edilenlerden başka bileşen ve parçalardan yapılan asamblelerin performansı ile ilgili komple bilgi Asamble nin duman, zehirli gaz veya diğer yanma ürünleri üreterek yangın tehlikesine yaptığı katkının derecesinin hesaplanması Duman veya yanma ürünlerinin Asamble içinden geçişinin kontrol veya engellenme derecesinin ölçülmesi Zemin-duvar veya duvar-duvar bağlantısı gibi bina elemanları arasındaki bağlantıların yangın sırasındaki davranışının simülasyonu Test edilen elementlerin yüzeyinden yayılan alevin ölçülmesi Test edilen inşaat için aksi belirtilmedikçe, asambledeki elektrik kutusu çıkışları, tesisat boruları vs. gibi geleneksel açıklıkların yangına dayanıklılığının etkileri

3 YANGIN TESTLERİNİN KONTROLÜ 5. Zaman-Sıcaklık Eğrisi 5.1 Malzeme ve inşaatın yangın testlerinin yürütülmesi Şekil 1 de gösterilen standart zamansıcaklık eğrisi ile kontrol edilmelidir. Eğrinin karakterini belirleyen noktalar şunlardır: 1000 o F (538 o C) 5 dakikada 1300 o F (704 o C) 10 dakikada 1550 o F (843 o C) 30 dakikada 1700 o F (927 o C) 1 saatte 1850 o F (1010 o C) 2 saatte 2000 o F (1093 o C) 4 saatte 2300 o F (1260 o C) 8 saat veya üstü 5.2 Zaman-Sıcaklık eğrisinin daha açık bir tanımı için Ek XI e bakın. Şekil 1 Zaman-Sıcaklık Eğrisi NOT 1 Fırın Brülörüne Yakıt Akışının Kaydı İçin Tavsiyeler Aşağıdakiler, fırın brülörlerine yakıt akışının kaydı için gerekli enstrümantasyon karakteristiklerini gösterir.yakıt akış verisi, fırın ısı dengesinin analizi, fırının ve kontrol değişikliklerinin etkilerinin ölçümü ve yangına dayanıklılık testlerinde farklı özelliklerdeki asamblelerin performanslarının karşılaştırılması için faydalı olabilir , dakikalarda ve bundan sonra her 30 dakikada bir veya daha sık olarak fırın brülörüne akan toplam gazı kaydedin. Toplam test süresince tüketilen toplam gaz da belirlenir. Kaydedici bir akış ölçer, periyodik olarak anlık veya toplam akışın ölçülmesine göre avantajlara sahiptir. ± % 5 doğruluk payıyla akış ölçümleri sağlayan bir ölçüm ve kayıt sistemi seçin. Yakıtın türü, en yüksek ısıtma değerini ve zamana göre yakıt akışını (60 o F (16 o C) ve 30.0 in Hg standart koşullarına göre düzeltilmiş) raporlayın. 6. Fırın Sıcaklıkları 6.1 Eğri ile belirlenen sıcaklık, bir zemin, çatı, duvar veya bölmedeki en az dokuz ısıl-çiftlerin ortalaması ve bir yapısal kolonda ise en az sekiz ısıl çiftin ortalama sıcaklığı olmalıdır. Fırındaki ısılçiftler, korumalı ısıl çift grubunun zaman sabiti dakika (Not 2) olmasını sağlayacak malzeme ve ebatlarda koruyucu tüplere yerleştirilmiş şekilde simetrik olarak yerleştirilmeli ve numunenin neredeyse tüm bölümlerindeki sıcaklığı göstermelidir. Fırın odasındaki pirometre tüpü ve ısıl-çiftlerin açıkta kalan uzunluğu 12 inç ten (305 mm) kısa olmamalıdır. Test koşulları altında, fırın-sıcaklık ölçümleri için uygulanan doğruluk sınırları içinde yukarıdaki standart ile aynı göstergeleri verecek diğer koruma tüpü ve pirometrelerin kullanımı yasaklanmamaktadır Zemin ve kolonlar için ısıl-çift bağlantıları, testin başlangıcında numunenin ısıya maruz kalan yüzeyinden 12 inç (305 mm) uzağa yerleştirilmeli ve test sırasında eğilme nedeniyle numuneye değmemelidir Duvar ve bölmeler için ısıl-çift bağlantıları, testin başlangıcında numunenin ısıya maruz kalan yüzeyinden 6 inç (152 mm) uzağa yerleştirilmeli ve test sırasında eğilme nedeniyle numuneye değmemelidir. NOT 2 Bu zaman sabiti şartlarını sağlayan bir ısıl-çift asamblesi, 18 numara Krom-Alüminyum tellerin kıvrılmış uçları eritme ile kaynatılarak, bağlantı tellerini seramik izolatörlere yerleştirip asambleyi, ısıl-çift uç standart ağırlıktaki ortalama ½ in demir, çelik, veya inconel 5 borudan ½ inç (13 mm) uzakta olacak şekilde yerleştirerek üretilebilir. Zaman sabiti ya ölçülür yada fiziksel ve termal özelliklerinden hesaplanır. Bu ve diğer birkaç ısıl-çift asamblelerinin zaman sabiti 1976 da ölçüldü İlk 2 saat sırasında sıcaklıklar 5 dakikayı geçemeyen aralıklarda okunmalıdır ve bundan sonra aralıklar 10 dakikayı geçmemelidir. 6.3 Fırın kontrolünün doğruluğu öyle olmalıdır ki, pirometre okumalarından elde edilen sonuçların ortalaması alınarak elde edilen zaman-sıcaklık eğrisi altındaki alan, 1 saat ve daha kısa test süreleri için Şekil 1 de gösterilen standart zaman-sıcaklık eğrisindeki alandan en fazla % 10, 1 saat ile 2 saat arasındaki testlerde % 7.5 ve 2 saati geçen testlerde % 5 sapabilir. 7. Zemin, Çatı, Duvar ve Bölmelerin Isıya Maruz Kalmayan Yüzeylerindeki Sıcaklıklar 7.1 Isıya maruz kalmayan yüzeylerin sıcaklıkları, Ek A1 de listelenen şartları sağlayan kuru, keçeli yastıklar altına yerleştirilen ısıl-çiftler veya termometrelerle ölçülmelidir (Not 4). 4 Harmathy, T.Z., Design of Fire Test Furnaces, Fire Teknology, Cilt 5 No2, Maıys 1969, sayfa ; Siegel, L.G., Effects of Furnace Design on Fire Endurance Test Results, Fire Test Performance, ASTM STP 464, ASTM, 1970, sayfa 56-67; ve Williamson, R.B ve Buchanan, A.H., A Heat Balance Analysis of the Standart Fire Endurance Test. 5 Inconel, INCO Alloys Inc in, Riverside Dr. P.O Box 1958 Huntington WV 25720, patentli markasıdır. 6 İlave veri ASTM Genel Merkezinde mevcuttur. İstek RR:E

4 Isıl-çiftin tel uçları veya termometrenin gövdesi yastığın altına batırılmalı ısıya maruz kalmayan yüzeye en az 3 ½ inç (89 mm) uzaklıkta temas halinde olmalıdır. Isıl-çiftin sıcak bağlantısı veya termometrenin haznesi yaklaşık olarak yastığın tam ortasına yerleştirilmelidir. Koruyucu veya yalıtkan tüplerin dış çapları veya termometre gövdesi 5/16 inçten (8 mm) fazla olmamalıdır. Yastık yüzeye sıkıca bastırılmalı ve ısıl-çiftleri ve termometre gövdesini sarmalıdır. Termometreler, haznenin bitimi ile daldırma işareti arasında 3 in (76 mm) bulunan kısmi daldırma türü olmalıdır. Isıl-çiftin yastık tarafından kaplanan telleri 18 numara B&S ölçüsünden (0.04 in mm) ağır olmamalıdır ve ısıya ve neme karşı dayanıklı kaplama ile elektriksel olarak yalıtılmalıdır. NOT 3 Çatı asamblelerini test amacıyla teste tabi olmayan yüzey ortamdaki havaya açık yüzey olarak tanımlanmamalıdır. NOT 4 Belli koşullarda, termometre kullanmak güvenli değildir ve mümkün olmayabilir. 7.2 Yüzeyde sıcaklıklar en az dokuz noktada kaydedilmelidir. Bunlardan beşi, biri yaklaşık olarak numunenin merkezinde ve diğer dördü yaklaşık olarak çeyrek bölümlerin merkezinde olacak şekilde simetrik olarak yerleştirilmelidir. Kalan dört tanesi, malzemenin test altındaki performansı hakkında bilgi edinmek üzere yerleştirilmelidir. Isıl-çiftler numunenin kenarlarına malzemenin kalınlığının 1,5 katından veya 12 inçten (305 mm) yakın olmamalıdır. İstisna: Test numunesinin geri kalan kısmında başka şekilde temsil edilemeyen malzeme elemanı bulunan durumlar. Eğer bu noktalardaki sıcaklıklar daha uygun konumlara göre daha düşük olacaksa, ısılçiftler, kiriş, ana kiriş, plaster veya diğer yapısal elemanlara karşı veya üstlerine yerleştirilmemelidir. Eğer teste maruz kalmayan yüzeydeki vida, çivi veya raptiye gibi tutturucuların toplam alanları 6 inç (152 mm) çapındaki herhangi bir daire içinde % 1 den daha düşükse, tutturucular asamble dışına uzanmadıkça, ısıl-çiftler, daha uygun konumlara göre daha yüksek veya düşük sıcaklıklarda olacak bu tür tutturucuların üzerine yerleştirilmemelidir. 7.3 Herhangi bir noktada 212 o F ı (100 o C) aşan bir okuma yapılana kadar sıcaklık ölçümleri 15 dakikayı aşmayan aralıklarla yapılmalıdır. Bundan sonra okumalar, testi yapan kurumun takdirine göre daha sık alınabilir fakat 5 dakikadan az olmaması gerekir. 7.4 Kabul koşullarının teste maruz kalmayan yüzeydeki sıcaklık yükselmesi hakkında bir sınırlama getirmesi halinde, yangına dayanıklılık periyodunun sıcaklık nedeniyle bitirilme noktası, eğer bu noktalardan herhangi birinde belirlenen sınırı % 30 geçen bir sıcaklık oluşursa testin kalanı ihmal edilip yangına dayanıklılık periyodu bitmiş olarak kabul edilmesi dışında, tek tek noktalarda alınan ölçümlerin ortalamaları ile belirlenmelidir. TESTLE BELİRLENEN SINIFLANDIRMA. 8. Sonuçların Raporlanması 8.1 Sonuçlar, bu test metotlarında tanımlanan testlerdeki performanslarına göre raporlanmalıdır. Sonuçlar, dayandıkları zaman periyodu ile, en yakın toplam dakika şeklinde ifade edilmelidir. Rapor, test sırasında ve fırının ateşi söndürüldükten sonra, deformasyon, kavlama, parçalanma, numunelerin veya bileşen parçalarının yanması, alevlenmenin devam etmesi ve duman çıkışı dahil olmak üzere malzeme veya yapı davranış detayları hakkında gözlemleri içermelidir. 8.2 Yapının genişlemesi, büzülmesi veya dönmesi engellenen duvar, zemin, kiriş veya tavan yapılarını içeren testlerin raporları, bu sabitlemeleri sağlamak için kullanılan metotların tanımlanmasını içermelidir Sabitleme sisteminin fiziksel detaylarını tanımlayın ve test numunesinin sabitleme sistemine boyuna ve rotasyonel dayanıklılığını tanımlayan bilgi sağlayın Genişleme, büzülme veya dönme öncesinde test numunesinin serbestçe hareketi ile ilgili olarak sabitleme koşullarını tanımlayın. 8.3 Azami yük koşullarından başka testlerin raporları testte kullanılan yükleme koşullarını tamamen tanımlamalı ve test raporunda kısıtlı yük koşulları başlığı altında düzenlenmelidir. 8.4 Gösterilen dayanım periyodu ½ saat veya daha uzun olduğu zaman, fırının önceden belirlenen etkisindeki değişkenlik için, belirtilen periyodu ortalama fırın sıcaklığı eğrisi ile periyodun ilk üç çeyreği için standart eğri arasındaki alan farkının üçte ikisi ile çarpıp, sonucu standart eğri ve söz konusu periyodun aynı bölümündeki taban çizgisi olan 68 o F (20 o C) arasındaki alana ki bu alan testin ilk bölümü sırasında fırın ısıl-çiftlerinin termal gecikmelerini telafi etmek için 54 o F-saat veya 30 o C-saat (3240 o F- dakika veya 1800 o C dakika) arttırılır, bölerek teste tabi olmayan yüzeydeki veya test numunesi içindeki ortalama azami sıcaklık artışının veya yük altında arızanın belirlediği bir düzeltme uygulanmalıdır. Testte standarttan daha yüksek yangına maruz kalma sağlamak için belirtilen dayanım periyodu düzeltme kadar arttırılmalıdır ve standardın altında bir yangına maruz kalma sağlamak için benzer şekilde azaltılmalıdır. NOT 5 Düzeltme aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir: C=2I(A A s )/3(A s + L) ki burada C = I ile aynı birimdeki düzeltme, I = Belirtilen yangına dayanma periyodu, A = belirtilen periyodun ilk üç çeyreğindeki ortalama fırın sıcaklığı eğrisinin altındaki alan, As = belirtilen periyodun aynı bölümünde standart fırın eğrisinin altında kalan alan,

5 L = A ve As ile aynı birimdeki gecikme düzeltmesi (54 o F-saat veya 30 o C-saat (3240 o F-dakika veya 1800 o C dakika)) 8.5 Simetrik olmayan duvar asambleleri iki yüzeyden biri yangına maruz bırakılarak test edilir ve rapor, bu şekilde test maruz kalan yüzeyi belirtmelidir. Her iki yüzeyde test edildiği zaman, rapor her bir yüzey için uygulanabilir yangına karşı dayanıklılık sınıflandırmasını göstermelidir. TEST NUMUNESİ 9. Test Numunesi 9.1 Test numunesi, sınıflandırılması istenen yapıyı, malzeme, işçilik ve parçaların boyutları gibi detaylar açısından tamamen temsil etmelidir ve bina yapımı ve işletiminde pratik olarak uygulandığında elde edilen koşulları temsil eden koşullar altında inşa edilmelidir. Test numunesinde kullanılan malzemeler ve içindeki maddelerinin fiziksel özellikleri belirlenmeli ve kaydedilmelidir. 9.2 Test numunesinin burada belirtilen ebat ve boyutları, binalarda kullanılan boyutlar içinde kalan yapıların derecelendirilmesi için uygulanmalıdır. Kullanım koşulları daha küçük boyutlarda yapımı kısıtladığı zaman numunenin boyutları, bu tür bir kısıtlı kullanım için izin veren bir testle için orantılı olarak küçültülmelidir. 9.3 İnşa edilmiş bir çatıyla birlikte tasarlanan numuneler, (100 ft 2 (9 m 2 )) metrekarede 120 lb den (54 kg) ağır olmayan çakılsız sıcak asfaltlı, 3 katlı 15 lb (6.8 kg) tipinde keçeyi örten bir çatıyla test edilmelidir. Bu kaplamaya sahip asamblelerin testleri, daha fazla keçeli, daha fazla miktarda asfalt veya çakıl yüzeyli diğer kaplamaların sahada kullanılmalarını engellemez. 9.4 İnşa edilmiş çatı kaplamalarının kullanımı dışında tasarlanmış diğer çatı sistemleri, saha uygulamalarını temsil eden malzemeler ve inşa detayları kullanılarak test edilmelidir. YANGIN TESTLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 10. Yangın Dayanım Testi 10.1 Eğer varsa üzerine yük uygulanmış halde, bozulma oluşana veya numune, söz konusu yapı için burada kabul koşulu olarak tanımlanan periyot kadar test koşullarına dayanana kadar numune üzerinde yangına dayanım testine devam edin Amaç öyle yaparak ilave veri elde etmek olduğu zaman, yangına dayanım sınıfının belirlendiği sürenin ötesinde teste devam edin. 11. Hortumla Su Püskürtme Testi 11.1 Kabul koşulları gerektirdiğinde, 11.2 veya 11.3 te tanımlanan numuneleri hortumdaki akışın çarpma, aşındırma ve soğutma etkilerine tabi tutmak için hortumla su püskürtme testi uygulanmalıdır Muafiyet Hortumla su püskürtme testi, yangın dayanım testinde 1 saatten az dayanım periyodu belirlenen yapılar için istenmemelidir Hortumla püskürtme testi ikinci test numunelerinde gerçekleştirilmelidir İkinci numune, ilk numune üzerindeki yangına dayanım testinde belirlenen yangına dayanım sınıflandırmasının yarısı kadar bir süre yangına dayanım testine tabi tutulduktan hemen sonra hortumla su püskürtmeye maruz bırakılmalıdır İkinci numunenin yangın dayanım testine tabi tutulduğu süre 1 saati aşmamalıdır Opsiyonel Program alternatif bir prosedür olarak, yangın dayanım testinden hemen sonra başlangıçta test edilen numune üzerinde hortumla su püskürtme test gerçekleştirin hortumla su püskürtme testini gerçekleştirirken, suyu ilk önce numunenin yangına maruz kalan yüzeyinin ortasına ve sonra tüm bölümlerine yönlendirin. Herhangi bir doğrultu değişikliği yavaşça yapılmalıdır Püskürtme Ekipmanı ve Detayları püskürtme2 ½ in (64 mm) hortumdan, bu ebada karşılık gelen ve orifiste omuz çıkıntısı olmayan standart uçlu düzgün delik biçiminde 1 1/8 in (28.5 mm) boşaltma ucu takılmış bir Ulusal Standart Playpipe yoluyla yapılmalıdır. Su basıncı ve uygulamanın süresi Tablo 1 de belirtilmelidir Hortum ucu Mesafesi Hortum ucu ile teste maruz kalan yüzeyin merkezi arasındaki uzaklık, hortum ucu ekseninin merkezi ile numunenin teste maruz kalan yüzeyinin merkezi arasındaki sapmaya göre belirlenmelidir. Hortum ucu merkezinden geçen eksen teste maruz kalan yüzeyin merkezine dik olduğu zaman mesafe 20 ft (6 m) olmalıdır. Bu mesafe, diklikten her 10 o sapmada 1 ft e (305 mm) eşit bir miktar azaltılmalıdır. 12. Test Numunesinin Korunması ve Hazırlanması 12.1 test zamanında kalitesini ve durumunu korumak için test numunesini üretim sırasında ve sonrasında koruyun. Nihai dayanımın sağlanmadan ve den e kadar olan paragraflardaki gereklere uygun olarak hava kuruluğuna erişilmeden test edilmemelidir. Test ekipmanlarını ve yangın testine girecek numuneyi, sonuçları etkileyebilecek herhangi bir rüzgar veya hava koşullarından koruyun. Testin başlangıcındaki ortam hava sıcaklığı o F (10 30 o C) aralığında olmalıdır. Numunenin teste maruz kalmayan yüzeyinde testten hemen önce, teste maruz kalmayan yüzeye dik olarak yerleştirilen bir anemometre ile belirlenen rüzgar hızı 4.4 ft (1.3 m)/saniyeyi geçmemelidir. Test sırasında mekanik havalandırma uygulandığı zaman, numunenin üzerine bir hava akımı yönlendirilmemelidir Yangın testinden önce numune içinde, binalardaki benzer yapıları temsil edecek şekilde nem koşullarını sağlamak amacıyla yapıları hazırlayın. Standartlaştırma amacıyla bu durum, 73 o F ta (Not 6) % 50 nispi nem içeren çevresel ortamda kurumaktan

6 meydana gelen dengede oluşturulur. Ancak bazı yapılarda böyle bir düzgün dağılıma erişmek zor veya imkansızdır. Buna karşılık, bu durumlarda yapının en nemli bölümü, yekpare yapının yüzeyinden 6 in (152 mm) derinlikteki bölüm, 73 ± 5 o F ta (23 ± 3 o C) % aralığındaki nispi nem altında havayla denge haline karşılık gelen nem içeriğine ulaştığında test edilir. Isıtılan bir binada kurutulan numunelerin 12 aylık bir hazırlama periyodundan sonra bu koşulları sağlamaması durumunda, veya yapının özelliğinin, numunenin içlerinin kurumasının hermetik sızdırmazlık nedeniyle engellenecek şekilde olduğu durumlarda, bu nem koşullarından vazgeçilir ve numune, dayanıklılığı en azından istenen dayanıklılığa eşit olduğunda test edilir. Dayanma süresi Hortum ucu tabanında su basıncı, psi (kpa) Uygulamanın süresi, dakika/100 ft 2 (9 m 2 ) teste maruz kalan alan 8 saat ve üzeri 45 (310) 6 8 saatten azsa 4 saat ve üzeri 45 (310) 5 4 saatten azsa 2 saat ve üzeri 30 (207) 2 ½ 2 saatten azsa 1 ½ saat ve üzeri 30 (207) 1 ½ 1 ½ saatten azsa 1 saat ve üzeri 30 (207) 1 Eğer istenirse 1 saatten az 30 (207) Numunenin, de verilen prosedürlere göre kurutulması sonucu kazandığı yangın dayanım karakteristiklerini değiştirecek kurutma prosedürlerinden kaçının Yangın testinden 72 saat öncesine kadarki süre zarfında, gerçek nem içeriği ve numune içindeki dağılımı hakkında bilgi edinilmelidir. Bu bilgiyi test raporuna koyun. (Not 7). NOT 6 elektriksel olarak algılayan elemanlarla sertleştirilmiş bir beton numune içindeki nispi nemi belirlemek için önerilen bir metot, Manze C. A nın A method for determining the Moisture Condition of Hardened Concrete in Terms of Relative Humidity, Proceedings, ASTM, Cilt 55, 1955, sayfa 1085, isimli makalesinindeki Ek I de anlatılmaktadır. Elektriksel olarak algılayan elementlerle yapılan benzer bir prosedüre, diğer malzemelerden yapılan test numunelerindeki nispi nemi belirlemekte kullanılmak üzere izin verilmektedir. Ahşap yapılarda, ahşabın ne zaman uygun nem içeriğine ulaştığını belirlemek için nispi nem metoduna bir alternatif olarak, eğer uygunsa elektrik direnci metoduna dayalı bir metot kullanılabilir. Elektriksel metotlar, Amerikan Tarım Bakanlığının Wood Handbook of the Forest Products Laboratory isimli kitabının 1955 baskısının 320 ve 321. sayfalarında anlatılmaktadır. Nispi nem ve nem içeriği arasındaki ilişki, sayfa 327 de bulunan Şekil 23 teki grafiklerde verilmektedir. Bunlar, o F (21-27 o C)aralığında ve % 70 nispi nem altında ahşabın % 13 nem içerdiğini göstermektedir. NOT 7 yangın testi yapılan asamblenin nem durumu eğer testten önceki 72 saatlik örnekleme süresinde önemli ölçüde değişirse, örnekleme testten en fazla 24 saat önce yapılmalıdır. 13. Hassasiyet ve Sapma Tekrarlanabilirliğin (laboratuar içindeki değişkenliklerde) ve yeniden gerçekleştirilebilirliğin (laboratuarlar arası değişkenliklerde) istatistiksel ölçüsünün çıkarılacağı verileri oluşturmak için kapsamlı hiç bir test programı yürütülmemiştir. Kısıtlı veriler bazı tür asambleler için bir tekrarlanabilirlik ve yeniden gerçekleştirilebilirlik derecesi olduğunu gösterir. Sonuçlar, asamble ve test edilen malzemenin türü, fırının özellikleri, uygulanan yükün türü ve seviyesi, sınır koşullarının özellikleri (sabitleme ve uçların sabitlenmesi) ve montaj sırasındaki işçiliğin detayları gibi faktörlere bağlıdır. TAŞIYICI DUVARLAR VE BÖLMELERİN TESTİ 14. Numune Boyutu 14.1 Yangına maruz bırakılan yüzeyin alanı, 100 ft 2 den (9 m 2 ) ve hiçbir ebadı 9 ft ten (2.7 m) az olmamalıdır. Test numunesi düşey kenarlarından sabitlenmemelidir. 15. Yükleme 15.1 Yangına dayanım ve hortumla su püskürtme testleri boyunca, azami yük koşullarını simule etmek için ilave yükle yükleyin. Sınırlı tasarım kriteri tanımlanmadıkça ve buna karşılık gelen düşürülmüş bir yük uygulanmadıkça bu yük, ulusal olarak kabul edilen yapısal tasarım kriterince izin verilen azami yük olmalıdır. Çift duvarlı bir asamble, sahadaki kullanım koşullarını simule etmek için, her iki tarafı ayrı ayrı veya her iki tarafı beraberce test sırasında yüklenmelidir (NOT 8). Kullanılan metot raporlanmalıdır. NOT 8 Seçim, niyetlenilen kullanım ve teste maruz kalan taraftaki yükün, düştükten sonra maruz kalmayan yüze aktarılıp aktarılmayacağına bağlıdır. Eğer, niyetlenilen kullanımda, üstteki yapıdan gelen yük her iki duvar tarafından tek bir ünite gibi karşılanıyorsa ve teste maruz kalan taraf çöktüğünde maruz kalmayan tarafa yüklenirse her iki duvar da testte tek bir ünite olarak yüklenmelidir. Eğer, niyetlenilen kullanımda her iki duvarın üzerindeki yük her iki duvar tarafından ayrı ayrı taşınıyorsa, duvarlar test sırasında farklı yüklerle ayrı ayrı yüklenmelidir. Eğer test edilecek yapı sisteminin niyetlenilen kullanımı yukarıda anlatılan iki yükleme durumunu da içeriyorsa duvarlar test sırasında farklı yüklerle ayrı ayrı yüklenmelidir. Ayrı ayrı yüklenen duvarlarla gerçekleştirilen testte, duvarların uygulanan yükü taşımasını gerektiren kabul şartı, yükü 7 Destekleyici veriler ASTM Genel Merkezinde mevcuttur, RR:E ü isteyin.

7 taşımayı devam ettiremeyen ilk duvarın zamanını baz almalıdır. 16. Kabul Şartı 16.1 Eğer aşağıdaki şartlar sağlanırsa testi başarılı kabul edin: Duvar veya bölme, alev veya pamuk atıkları tutuşturmaya yetecek kadar sıcak gazların geçişine izin vermeden yangın dayanım testi sırasında uygulanan yüke, sınıflandırmanın gerektirdiğine eşit bir süre dayanmış olmalıdır Duvar veya bölme, alev veya pamuk atıkları tutuşturmaya yetecek kadar sıcak gazların veya hortumla püskürtülen suyun geçişine izin vermeden, yangın dayanım ve Bölüm 11 de belirtilen hortumla su püskürtme testi sırasında uygulanan yüke dayanmış olmalıdır. Eğer hortumla su püskürtme testi sırasında teste maruz kalmayan yüzeyde püskürtülen suyun geçişe izin veren bir açıklık gelişirse asamblenin hortumla su püskürtme testinde başarısız olduğu kabul edilmelidir Yangına dayanım testi sırasında ısının duvar veya bölmeden geçişi, teste maruz kalmayan yüzeydeki başlangıç sıcaklığının 250 o F tan (139 o C) daha fazla yükselmesine neden olacak kadar artmamış olmalıdır. TAŞIYICI OLMAYAN DUVAR VE BÖLMELERİN TESTİ 17. Numune Boyutu 17.1 Yangına maruz bırakılan yüzeyin alanı, 100 ft 2 den (9 m 2 ) ve hiçbir ebadı 9 ft ten (2.7 m) az olmamalıdır. Test numunesini dört kenarından sabitleyin. 18. Kabul Şartı 18.1 Eğer aşağıdaki şartlar sağlanırsa testi başarılı kabul edin: Duvar veya bölme, alev veya pamuk atıkları tutuşturmaya yetecek kadar sıcak gazların geçişine izin vermeden yangın dayanım testine, sınıflandırmanın gerektirdiğine eşit bir süre dayanmıştır Duvar veya bölme, alev veya pamuk atıkları tutuşturmaya yetecek kadar sıcak gazların veya hortumla püskürtülen suyun geçişine izin vermeden, yangın dayanım ve Bölüm 10 da belirtilen hortumla su püskürtme testine dayanmıştır. Eğer hortumla su püskürtme testi sırasında teste maruz kalmayan yüzeyde püskürtülen suyun geçişe izin veren bir açıklık gelişirse asamblenin hortumla su püskürtme testinde başarısız olduğu kabul edilmelidir Yangına dayanım testi sırasında ısının duvar veya bölmeden geçişi, teste maruz kalmayan yüzeydeki başlangıç sıcaklığının 250 o F tan (139 o C) daha fazla yükselmesine neden olacak kadar artmamış olmalıdır. SÜTUNLARIN TEST EDİLMESİ 19. Numune Boyutu 19.1 yangına maruz bırakılan sütunun uzunluğu 9 ft ten (2.7 m) az olmamalıdır. Saha uygulamasındaki metotlara göre, eğer varsa bağlantılar ve onların korumalarının tasarlanan detaylarını uygulayın. Yangına maruz kaldığında sütun dik olmalıdır. 20. Yükleme 20.1 Yangına dayanım testi süresince sütunu tüm yanlarından yangına maruz bırakın ve azami yük koşullarını simule etmek için ilave yükle yükleyin. Sınırlı tasarım kriteri tanımlanmadıkça ve buna karşılık gelen düşürülmüş bir yük uygulanmadıkça bu yük, ulusal olarak kabul edilen yapısal tasarım kriterince izin verilen azami yük olmalıdır. Geçerli sütun uzunluğunu arttırmadan, yükün sütunun yangına maruz kalan bölümüne aktarılması için önlemler alın Opsiyonel bir prosedür olarak, yangına dayanım testi gerçekleştirilmeden önce sütunu tasarım yükünün 1 ¾ katı yüke tabi tutun. Bu tür bir testin yapılmış olması, yangına dayanım testi üzerinde olumsuz bir etki yapmış olarak yorumlanmamalıdır. 21. Kabul Şartları 21.1 Eğer sütun yangın dayanım testi sırasında uygulanan yüke, sınıflandırmanın gerektirdiğine eşit bir süre dayanırsa, testi başarılı olarak kabul edin. YAPISAL ÇELİK SÜTUN KORUMALARININ ALTERNATİF TESTİ 22. Uygulama 22.1 Bu alternatif test prosedürü, koruma malzemesinin tasarımda yüklere yapısal olarak dayanma fonksiyonunu yerine getirmesinin istenmemesi şartıyla, tasarım yükü uygulamadan çelik sütunların korumasını değerlendirmek için kullanılır. 23. Numunenin Boyutu ve Özellikleri 23.1 Korumalı sütunun uzunluğu en az 8 ft (2.4 m) olmalıdır. Yangına maruz bırakılırken sütun dik olmalıdır Kullanılan koruma malzemesini, çelik sütunun uçlarına takılmış sabit çelik plakalı veya güçlendirilmiş betona sahip çelik sütunlardakinden daha fazla boyuna ısıl genleşmeye karşı sabitleyin. Plakaların boyutları veya beton miktarı, koruma malzemesinin tüm enine alanını için doğrudan kavrama sağlamalıdır Fırından doğrudan ısı transferini sınırlamak için sabitleme araçları dahil numunenin uçlarına termal izolasyon yapılmalıdır. 24. Sıcaklık Ölçümleri 24.1 Her dört seviyede de çeliğin sıcaklığını en az üç ısıl çiftle ölçün. Üst ve alt seviyeler, çelik sütunun

8 uçlarından 2 ft (0.6 m) uzakta olmalıdır ve ortadaki iki seviye eşit aralıklarda olmalıdır. Koruma malzemesinin kalınlığının numunenin boyunca düzgün olmadığı durumlarda, sıcaklığın ölçüldüğü seviyelerden en biri asgari kapsama (kalınlık) noktasını içermelidir. Çelik bölümün bileşenlerinin sıcaklıklarını ölçmek için her seviyede ısıl çiftler yerleştirin. 25. Yangına Maruz Kalma 25.1 Yangına dayanım testi süresince, numuneyi tüm boyunca her yönden yangına maruz bırakın. 26. Kabul Şartları 26.1 Koruma üzerinden ısı iletimi, sınıflandırmanın istendiği yangına maruz kalma periyodunda, dört seviyeden herhangi birinde çeliğin ortalama (aritmetik) sıcaklığını 1000 o F ın (538 o C) üzerine veya ölçülen herhangi bir seviyede sıcaklığı 1200 o F ın (649 o C) üzerine çıkarmazsa testi başarılı kabul edin. ZEMİN VE ÇATILARIN TEST EDİLMESİ 27. Uygulama 27.1 Bu prosedür, takılmış, ince bir şekilde kaplanmış veya asma tavanlı olsun veya olmasın zemin ve çatı asamblelerine uygulanabilir ve teste alınan numunenin alt bölümüne yangına dayanım testi uygulanmasını gerektirir termal genişlemeye karşı sabitlenen asamblelerin testlerinden iki yangın dayanımı sınıfı geliştirilebilir: ve de tanımlanan kabul şartlarına ve uygulanabilir olan yerlerde ten e kadarki şartlara dayalı sabitlenmiş asamble sınıfı; ve ve de tanımlanan kabul şartlarına ve uygulanabilir olan yerlerde ten e kadarki şartlara dayalı sabitlenmemiş asamble sınıfı. NOT 9 Bu test metodunun kullanıcılarına, gerçek bina inşasında zemin ve çatı yapıları ve tekil kirişlere uygulanabilir termal kısıtlamaların şartlarını belirlemekte yardımcı olmak için bir kılavuz olarak hedeflenen Ek X3 e bakın Termal genleşmeye karşı sabitlenmemiş asamblelerin testlerinde ve de tanımlanan kabul şartlarına dayalı olarak tek bir yangın dayanımı sınıfı oluşturulmalıdır Kirişler için sabitlenmemiş tekli kiriş sınıflandırmaları, ve veya te tanımlanan kabul şartları kullanılarak sabitlenmiş asamble testlerinden ve sabitlenmemiş asamble testlerinden geliştirilir. 28. Numunenin Boyutu ve Özellikleri 28.1 Yangına maruz kalan alan 180 ft 2 den (16 m 2 ) ve hiçbir ebadı 12 ft ten (3.7 m) aşağı olmamalıdır. Yapısal elemanlar, eğer test kapsamındaki bir inşaatın bir parçasıysa, yanma odasında bulunmalı ve duvarlardan en az 8 inç lik (203 mm) yan boşluğa sahip olmalıdır Termal genişlemenin kısıtlandığı inşaat formlarını temsil eden numuneler fırında aynı şekilde kısıtlanmalıdır. 29. Yükleme 29.1 Yangına dayanım testi süresince sütunu tüm yanlarından yangına maruz bırakın ve azami yük koşullarını simule etmek için ilave yükle yükleyin. Sınırlı tasarım kriteri tanımlanmadıkça ve buna karşılık gelen düşürülmüş bir yük uygulanmadıkça bu yük, ulusal olarak kabul edilen yapısal tasarım kriterince izin verilen azami yük olmalıdır 30. Sıcaklık Ölçümü 30.1 Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft ten (1.2 m) fazla olan yapısal elemanlar kullanılan numuneler (kirişler, açık kiriş gövdeli çelik putreller vs.) için, elemanın boyunca eşit aralıklı üç veya daha fazla bölümün her birinde dört ısıl çiftle bu yapısal elemanlardaki çelik sıcaklığını ölçün. Koruma malzemesinin kalınlığının numunenin boyunca düzgün olmadığı durumlarda, sıcaklığın ölçüldüğü seviyelerden en biri asgari kapsama (kalınlık) noktasını içermelidir Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft (1.2 m) veya daha az olan yapısal elemanlar kullanılan numuneler (kirişler, açık ana kiriş gövdeli çelik putrel vs.) için, elemanların her birine yerleştirilmiş dörder ısıl çiftle bu yapısal elemanlardaki çelik sıcaklığını ölçün. Dörtten fazla eleman bu şekilde enstrümanla donatılmamalıdır. Isıl çiftleri, ortada, tavandaki bağlantıların üzeri ve aydınlatma armatürleri üzeri gibi konumlara yerleştirin. Dört ısıl çiftin de aynı bölüme yerleştirilmesi gerekli değildir Isıl çiftleri Şekil 2 de gösterildiği gibi yerleştirin: ikisi alttaki flanşın veya kordonun altında, biri çelik bağlantı ana kirişinin ortasında ve biri de flanş veya kordonun üstünde Güçlendirilmiş veya ön gerilmeli beton yapı elemanlarında, bu türden elemanlardan sekizden fazla olmadıkça ısıl çiftleri gerilim güçlendiren her elemana yerleştirin. Aksi halde ısıl çiftleri tüm elemanları temsil eden sıcaklıkları elde edecek şekilde seçilen sekiz elemana yerleştirin Çelik zemin veya çatı üniteleri için, biri ünitenin taban düzlemindeki bir kenar bağlantısına, biri ünitenin taban düzleminde kenardan uzağa, biri ünitenin yan duvarına ve biri de ünitenin üst düzlemine olmak üzere dört ısıl çifti her bir bölüme (bir bölüm bir ünitenin genişliğini içerir) yerleştirin. Uygulanabilir olan yerlerde, ısıl çiftler yangından uzak ünitelerin yüzeylerine ve ünitenin eni kadar uzağa yerleştirilmelidir. Numuneyi temsil eden her bir açıklıkta dörtten fazla, ikiden az olmamak şartıyla bölümlerin bu şekilde enstrümante edilmesi gereklidir. Dört ısıl çiftli grupları, numuneyi temsil edebilecek konumlara yerleştirin. Bir ünite bölümü için tipik ısıl çift konumları Şekil 3 te gösterilmektedir.

9 ŞEKİL 2. Tipik Isıl Çift Dağılımı 31. Kabul Şartları Sabitlenmiş Asamble 31.1 Sabitlenmiş bir asamble sınıflandırması elde etmek için, aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır: Numune, teste maruz kalmamış yüzey şartlarını geliştirmeden ki bu şartlar pamuk atıkları tutuşturacaktır, sınıflandırma periyodu sırasında uygulanan yüke dayanmış olmalıdır Sınıflandırma periyodu sırasında ısının numuneden iletimi, teste maruz kalmamış yüzeydeki ortalama sıcaklığı başlangıçtaki sıcaklığından 250 o F tan (139 o C) fazla artıracak şekilde olmamalıdır. ŞEKİL 3 Isıl Çiftlerin Tipik Konumları Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft ten (1.2 m) daha fazla olan çelik elemanlar (kiriş, kiriş bağlantılı çelik kirişler vs.) kullanılan numuneler, 1 saat dahil olmak üzere 1 saat kadar olan asamble sınıflandırmaları için te belirtilen sıcaklık kriterleri temelinde bir yangın dayanım sınıflandırması kazanmalıdır. 1 saatten daha uzun sınıflandırmalar için, yukarıdaki sıcaklık kriteri, hangisi daha önce gerçekleşirse ya asamblenin sınıflandırma periyodunun yarısı ya da 1 saat için uygulanmalıdır Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft (1.2 m) veya daha kısa olan çelik elemanlar (kiriş, açık kiriş gövdeli çelik putreller vs.) kullanılan numuneler, 1 saat dahil olmak üzere 1 saat kadar olan asamble sınıflandırmaları için te belirtilen sıcaklık kriterleri temelinde bir yangın dayanım sınıflandırması kazanmalıdır. 1 saatten daha uzun sınıflandırmalar için, yukarıdaki sıcaklık kriteri, hangisi daha önce gerçekleşirse ya asamblenin sınıflandırma periyodunun yarısı ya da 1 saat için uygulanmalıdır Merkezleri arasındaki uzaklık 4 ft ten (1.2 m) daha fazla olan konvansiyonel olarak tasarlanmış beton kirişler kullanılan numuneler, 1 saat dahil olmak üzere 1 saat kadar olan asamble sınıflandırmaları için te belirtilen sıcaklık kriterleri temelinde bir yangın dayanım sınıflandırması kazanmalıdır. 1 saatten daha uzun sınıflandırmalar için, yukarıdaki sıcaklık kriteri, hangisi daha önce gerçekleşirse ya asamblenin sınıflandırma periyodunun yarısı ya da 1 saat için uygulanmalıdır. 32. Kabul Şartları Sabitlenmemiş Asamble 32.1 Sabitlenmiş bir asamble sınıflandırması elde etmek için, aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır: Numune, teste maruz kalmamış yüzey şartlarını geliştirmeden ki bu şartlar pamuk atıkları tutuşturacaktır, sınıflandırma periyodu sırasında uygulanan yüke dayanmış olmalıdır Sınıflandırma periyodu sırasında ısının numuneden iletimi, teste maruz kalmamış yüzeydeki ortalama sıcaklığı başlangıçtaki sıcaklığından 250 o F tan (139 o C) fazla artıracak şekilde olmamalıdır Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft ten (1.2 m) daha fazla olan çelik elemanlar (kiriş, açık ana kiriş gövdeli çelik putreller vs.) kullanılan numunelerde, sınıflandırma periyodu sırasında ne çelik sıcaklıkları 1300 o F ı (704 o C) ne de herhangi bir bölümde dört ısıl çift tarafından kaydedilen sıcaklıkların ortalaması 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmalıdır Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft (1.2 m) veya daha az olan çelik elemanlar (kiriş, açık ana kiriş gövdeli çelik putreller vs.) kullanılan numunelerde, sınıflandırma periyodu sırasında tüm putrel veya kirişlerdeki ısıl çiftlerde kaydedilen sıcaklıkların ortalaması 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmamalıdır Konvansiyonel olarak tasarlanmış beton yapı elemanları (test edilenlere eşit veya daha geniş açıklıklara sahip yerinde dökülen beton çatı veya zemin plakaları hariç) kullanılan numunelerde sınıflandırma periyodu sırasında, germe çeliğinin herhangi bir bölümündeki ortalama sıcaklığı soğuk çekilmiş ön gerilmeli çelik için 800 o F ı (427 o C) veya güçlendirilmiş çelik için 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmamalıdır Test edilenlerden daha büyük açıklığa sahip çelik zemin veya çatı birimleri kullanılması amaçlanan numunelerde zemin veya çatı birimlerinin herhangi bir açıklığına yerleştirilen tüm ısıl çiftler tarafından kaydedilen sıcaklıkların ortalamaları sınıflandırma periyodu sırasında 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmamalıdır.

10 33. Sonuçların Raporlanması 33.1 Sabitlenen asamblenin yangın dayanım sınıflandırmasının, ve ve uygulanabilir olan yerlerde ile arasında belirtilen kabul şartları uygulanarak oluşturulduğu raporlanmalıdır Sabitlenmemiş asamblenin yangın dayanım sınıflandırmasının, ve ve uygulanabilir olan yerlerde ile arasında belirtilen kabul şartları uygulanarak oluşturulduğu raporlanmalıdır. YÜKLÜ SABİTLENMİŞ KİRİŞ TESTLERİ 34. Uygulama 34.1 Yüklü sabitlenmiş kirişler için bireysel bir sabitlenmiş kirişlerin sınıflandırması, 37 de belirtilen kabul koşullarına dayalı olarak bu prosedürle sağlanır. Bu şekilde oluşturulan yangın dayanım sınıflandırması, birlikte test edildiği zemin ve çatı ile karşılaştırılabilir veya daha büyük ısı yok etme kapasitesine sahip zemin ve çatı yapıları ile birlikte kullanıldığı zaman kirişlere uygulanmalıdır. Bu metotla geliştirilen yangın dayanım sınıflandırması, test edilenlerden daha küçük boyutlardaki kirişlere uygulanmamalıdır. 35. Numunenin Boyutu ve Özellikleri 35.1 Kirişlerin uzunluğu 12 ft ten (3.7 m) az olmamalı ve eleman yatay pozisyonda test edilmelidir Bir zemin veya çatı yapısını temsil eden bir bölümle birlikte test edilen numunelerde, bu tür bölümler 7 ft ten (2.1 m) geniş olmamalı ve kirişe göre simetrik olarak yerleştirilmelidirler Kirişi, zemin veya çatının komple bir kiriş oluşturacak şekilde tasarlanan yapı elemanı dahil olarak (kompozit çelik veya beton yapı), inşaattaki sabitlemeyi simule edecek şekilde boyuna termal genleşmelere karşı sabitleyin. Tasarlandığı şekliyle kirişin bir parçasını oluşturan bölümler dışında numunenin zemin veya çatı elemanının dış kesimlerini desteklemeyin veya sabitlemeyin. 36. Yükleme 36.1 Yangına dayanım testi süresince sütunu tüm yanlarından yangına maruz bırakın ve azami yük koşullarını simule etmek için ilave yükle yükleyin. Sınırlı tasarım kriteri tanımlanmadıkça ve buna karşılık gelen düşürülmüş bir yük uygulanmadıkça bu yük, ulusal olarak kabul edilen yapısal tasarım kriterince izin verilen azami yük olmalıdır 37. Kabul Şartları 37.1 Aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Sınıflandırma periyodu sırasında numune uygulanan yüke dayanmış olmalıdır Numune, hangisi daha önce gerçekleşirse ya asamblenin sınıflandırma periyodunun yarısı ya da 1 saat için, te belirtilen sıcaklık kriterleri temelinde bir yangın dayanım sınıflandırması kazanmalıdır. YÜKLÜ KİRİŞLER İÇİN ALTERNATİF SINIFLANDIRMA 38. Uygulama 38.1 Yüklü sabitlenmemiş kirişler için bireysel bir sabitlenmiş kiriş sınıflandırması, Bölüm arasında (27.3 hariç) anlatılan zemin ve çatı asamblelerinin bir parçası olarak yapılan testlerden ve Bölüm arasında anlatıldığı gibi yüklü sabitlenmiş kirişlerin testlerinden geliştirilir. Bu şekilde oluşturulan yangın dayanım sınıflandırması, birlikte test edildiği zemin ve çatı ile karşılaştırılabilir veya daha büyük ısı yok etme kapasitesine sahip zemin ve çatı yapıları ile birlikte kullanıldığı zaman kirişlere uygulanmalıdır. Bu metotla geliştirilen yangın dayanım sınıflandırması, test edilenlerden daha küçük boyutlardaki kirişlere uygulanmamalıdır. 39. Sıcaklık 39.1 Yapısal elemanlardaki çelik sıcaklığını, elemanın uzunluğunca üç ya da daha fazla bölümde eşit aralıklarla yerleştirilmiş dört ısıl çift ile ölçün. Koruma malzemesinin kalınlığının numunenin boyunca düzgün olmadığı durumlarda, sıcaklığın ölçüldüğü seviyelerden en biri asgari kapsama (kalınlık) noktasını içermelidir Isıl çiftleri Şekil 2 de gösterildiği gibi yerleştirin: ikisi alttaki flanşın veya kordonun altında, biri çelik bağlantı ana kirişinin ortasında ve biri de flanş veya kordonun üstünde Güçlendirilmiş veya ön gerilmeli beton yapı elemanlarında, bu türden elemanlardan sekizden fazla olmadıkça ısıl çiftleri gerilim güçlendiren her elemana yerleştirin. Aksi halde ısıl çiftleri tüm elemanları temsil eden sıcaklıkları elde edecek şekilde seçilen sekiz elemana yerleştirin. 40. Kabul Şartları 40.1 Sabitlenmiş bir asamble sınıflandırması elde etmek için, aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır: Numune sınıflandırma periyodu sırasında uygulanan yüke dayanmış olmalıdır Çelik kirişler için sınıflandırma periyodu sırasında ne çelik sıcaklıkları 1300 o F ı (704 o C) ne de herhangi bir bölümde dört ısıl çift tarafından kaydedilen sıcaklıkların ortalaması 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmalıdır Konvansiyonel olarak tasarlanmış beton kirişlerde sınıflandırma periyodu sırasında, germe çeliğinin herhangi bir bölümündeki ortalama sıcaklığı soğuk çekilmiş ön gerilmeli çelik için 800 o F ı (427 o C) veya güçlendirilmiş çelik için 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmamalıdır. KATI YAPISAL ÇELİK ANA KİRİŞ VE KİRİŞ KORUMALARI İÇİN ALTERNATİF TEST 41. Uygulama

11 41.1 Bu alternatif test prosedürü, koruma malzemesinin tasarımda yüklere yapısal olarak dayanma fonksiyonunu yerine getirmesinin istenmemesi şartıyla, tasarım yükü uygulamadan çelik ana kiriş ve kirişlerin korumasını değerlendirmek için kullanılır. Bu şekilde oluşturulan yangın dayanım sınıflandırması, birlikte test edildiği zemin ve çatı ile karşılaştırılabilir veya daha büyük ısı yok etme kapasitesine sahip zemin ve çatı yapıları ile birlikte kullanıldığı zaman kirişlere uygulanabilir olmalıdır. Bu metotla geliştirilen yangın dayanım sınıflandırması, test edilenlerden daha küçük boyutlardaki kirişlere uygulanmamalıdır. 42. Numunenin Boyutu ve Özellikleri 42.1 Yangına maruz bırakılan kiriş veya ana kirişin uzunluğu 12 ft ten (3.7 m) az olmamalı ve eleman yatay pozisyonda test edilmelidir. Bir zemin veya çatı yapısını temsil eden 5 ft ten (1.5 m) geniş olan ve kiriş veya ana kirişe göre simetrik olarak yerleştirilen bir bölüm test numunelerine, dahil edilmelidir Kullanılan koruma malzemesini, çelik sütunun uçlarına takılmış sabit çelik plakalı veya güçlendirilmiş betona sahip olan çelik sütunlardakinden daha fazla boyuna ısıl genleşmeye karşı sabitleyin. Fırından doğrudan ısı transferini sınırlamak için sabitleme araçları dahil numunenin uçlarına termal izolasyon yapılmalıdır. 43. Sıcaklık Ölçümü 43.1 Fırının iç yüzüne 2 ft ten (0.6 m) daha yakın olmayan kiriş kenarın boyunca, eşit uzaklıktaki dört bölümün her birindeki en az dört ısıl çiftle çelik sıcaklığını ölçün. Koruma malzemesinin kalınlığının numunenin boyunca düzgün olmadığı durumlarda, sıcaklığın ölçüldüğü seviyelerden en biri asgari kapsama (kalınlık) noktasını içermelidir. Çelik bölümün bileşen elemanlarının sıcaklıklarını ölçmek için ısıl çiftleri her bölüme yerleştirin. 44. Kabul Şartları 44.1 Koruma üzerinden ısı iletimi, sınıflandırmanın istendiği yangına maruz kalma periyodunda, dört seviyeden herhangi birinde çeliğin ortalama (aritmetik) sıcaklığını 1000 o F ın (538 o C) üzerine veya ölçülen herhangi bir seviyede sıcaklığı 1200 o F ın (649 o C) üzerine çıkarmazsa testi başarılı kabul edin. DUVAR, BÖLME, ZEMİN VEYA ÇZTI ASAMBLELERİNDE KORUYUCU MEMBRANLARIN PERFORMANSI 45. Uygulama 45.1 Duvar, bölme, zemin veya çatı asamblelerindeki membran elemanlarınca sağlanan termal korumayı belirlemek için, koruyucu membranların yapısal olmayan performansları bu prosedürle edinilmelidir. Koruyucu membranların performansı sadece ek bilgi mahiyetindedir ve bu yangın testine tepki standardında belirtilen yangın dayanımı sınıflandırmalarının yerine geçmez. 46. Numunenin Boyutu 46.1 Numunenin boyutu, taşıyıcı duvar ve bölmeler için 14.1 e, taşıyıcı olmayan duvar ve bölmeler için 17.1 e ve zemin ve çatılar için 28.1 e uygun olmalıdır. 47. Koruyucu Membranların Sıcaklık Performansları 47.1 koruyucu membranların sıcaklık performansları, korunan elemanların teste maruz kalan yüzeyleriyle yakın temas halindeki ölçüm bağlantıları olan ısıl çiftlerle ölçülmelidir. Isılbağlantıyı oluşturmak için kullanılan tellerin çapı, tutturuldukları sac metal çerçeve veya panel elemanların kalınlığından ve hiç bir zaman No. 18 B&S ölçüsünden (0.040 in) (1.02 mm) büyük olmamalıdır. Isıl çift ucu ısıya ve neme dayanıklı kaplamalarla izole edilmelidir Korunan her eleman sınıfı için sıcaklık okumaları, numuneyi temsil eden en az 5 noktadan alınmalıdır. Isıl çiftlerin hiçbiri test asamblesinin kenarlarına 12 inç ten (305 mm) yakına yerleştirilmemelidir. Test asamblesinde başka şekilde temsil edilemeyecek bir eleman veya özellik bulunan hallerde bir istisna yapılır. Bu tür konumlar 7.2 de test asamblesinin teste maruz kalmayan yüzünde ısıl çift yerlerinden hariç tutuldukları zaman, ısıl çiftlerin hiçbiri, vida, çivi veya zımba gibi bağlantı parçalarının arkasına, üstüne veya yakınına yerleştirilmemelidir Isıl çiftler, teste maruz kalan membran ve korunan alt katman veya eleman arasındaki ara yüzdeki sıcaklık hakkında bilgi edinmek için konumlandırılmalıdır Sıcaklık okumaları en fazla 5 dakikalık aralıklarda yapılmalıdır. 48. Performans Şartları 48.1 Aksi belirtilmedikçe, koruyucu membranların performansı aşağıdaki şartların oluştuğu zaman olarak belirlenmelidir: Korunan her bir sınıf elemandaki herhangi bir ısıl çift setinin ortalama sıcaklık artışı, başlangıç sıcaklığından 250 o F (139 o C) fazladır, veya Korunan her bir sınıf elemandaki ısıl çift setinin herhangi bir ısıl çiftindeki sıcaklık artışı, başlangıç sıcaklığından 325 o F (181 o C) fazladır. 49. Sonuçların Raporlanması 49.1 Korunan her bir sınıf eleman için koruyucu membran performansı en yakın toplam dakika olarak bildirilmelidir Test raporu korunan her sınıf elemanı tanımlamalı ve her ısıl çiftin konumunu göstermelidir Test raporu, her bir ısıl çiftte kaydedilen zaman-sıcaklık verisini ve korunan her elemandaki ısıl çift setinin ortalama sıcaklığını göstermelidir.

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-2 Haziran 2009 ICS 13.220.50 YAPI MAMULLERİ VE BİNA ELEMANLARI - YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 2: YANGINA DAYANIM DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLER KULLANILARAK

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI EPOKSİ REÇİNE ESASLI DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 1 1 GİRİŞ... 4 2 SENTETİK REÇİNE DÖŞEME KAPLAMA MALZEMELERİ... 4 2.1 Genel... 4 2.2 Epoksi reçine tipleri... 4 2.3 Epoksi reçine

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TS EN 13892-1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 862-7 EN 3-7 + A1 Temmuz 2010 ICS 13.220.10 SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER BÖLÜM 7: ÖZELLİKLER, PERFORMANS GEREKLERİ VE DENEY METOTLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1 1.1 Kapsam 1.2 Amaç 1.3 Referans Yayınlar 1.4 Birimler 1.5 Tanımlar 1.5.1 Genel Tanımlar 1.5.2 Yapı Tanımları 1.5.3 Sistem Tipi Tanımları 1.5.4 Sprinkler Tanımları 1.5.5 Borulama

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Kapsam Bu çalışma; binaların sprinkler sistemleri ile korunması için yasal gereklilikler ve uyulması zorunlu tasarım kuralları ile birlikte bu kuralların sağlanması için tasarımın

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 170 BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 6.1 GİRİŞ Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında havanın nakli amacı ile hava kanalları kullanılmaktadır. Bu bölümde

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR

RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şubat 2011'den itibaren geçerlidir www.rehau.com.tr TEKNİK BİLGİLER Bu teknik döküman Şubat

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

Pioneering for You. Wilo-SiFire EN. Montaj ve kullanma kılavuzu. 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-SiFire EN. Montaj ve kullanma kılavuzu. 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo Pioneering for You Wilo-SiFire EN tr Montaj ve kullanma kılavuzu 4 181 658-Ed.01 / 2013-11-Wilo Şek. 1: Şek. 2a: C D B 2" A 2" E Şek. 2b: Şek. 3: 21 25 26 3 27 13 19 20 24 15 23 2 22 1 14 4 12 16 11 7

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24246

Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24246 Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24246 MOTORLU ARAÇLARIN DIġ GÜRÜLTÜ EMĠSYONLARI VE EGZOZ SĠSTEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TĠP ONAYI YÖNETMELĠĞĠ (70/157/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Kurulum & Bakım Kılavuzu

Kurulum & Bakım Kılavuzu RAS-8FSN6Q RAS-10FSN6Q RAS-12FSN6Q RAS-14FSN6Q RAS-16FSN6Q RAS-18FSN6Q RAS-8FSXNQ RAS-10FSXNQ RAS-12FSXNQ RAS-14FSXNQ RAS-16FSXNQ RAS-18FSXNQ Kurulum & Bakım Kılavuzu INVERTER-DRIVEN MULTI-SPLIT SYSTEM

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI. Thermal insulation requirements for buildings TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 825 Mayıs 2008 ICS 91.120.10 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI Thermal insulation requirements for buildings TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1 Yerüstü Borulama BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1.1 Sprinkler sistemlerinde, genellikle dikişli veya dikişsiz, siyah veya galvanizli çelik boru kullanılır. Sprinkler sistemi tipine bağlı

Detaylı

TAKSİ YOLLARI, APRONLAR VE BEKLEME YERLERİ

TAKSİ YOLLARI, APRONLAR VE BEKLEME YERLERİ HAVAALANLARINDA TAKSİ YOLLARI, APRONLAR VE BEKLEME YERLERİ İÇİN TASARIM KRİTERLERİ (ii) Havaalanlarında Taksi Yolları, Apronlar ve Bekleme Yerleri İçin Tasarım Kriterleri SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm)

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm) TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 014 (Kısıtlı Sürüm) Contents Tekne Page Bölüm 1 Genel, Tanımlar A. Geçerlilik, Eşdeğerlilik... 1-1 B. Sınırlandırılmış Sefer Bölgeleri... 1- C. Özel Yük Taşıyan Gemiler...

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1802 Şubat 2006 ICS 23.020.30 GAZ TÜPLERİ TAŞINABİLİR DİKİŞSİZ ALÜMİNYUM ALAŞIMLI GAZ TÜPLERİ İÇİN PERİYODİK MUAYENE VE DENEY Transportable gas cylinders Periodic

Detaylı