Bina İnşası Ve Malzemelerinin Yangın Testleri İçin Standart Metotlar 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bina İnşası Ve Malzemelerinin Yangın Testleri İçin Standart Metotlar 1."

Transkript

1 Bina İnşası Ve Malzemelerinin Yangın Testleri İçin Standart Metotlar 1. Bu standart, E 119 sabit adlandırma kapsamında yayınlanır; adlandırmayı takip eden ilk numara orijinal kabul yılını veya revizyon durumunda en son revizyonu gösterir. Parantez içindeki bir numara en son onaylandığı yılı belirtir. (ε) üst simgesi, en son revizyondan veya onaydan sonraki bir düzenleme değişikliğini gösterir. Bu standart Savunma Bakanlığındaki devlet daireleri tarafında kullanılması için onaylanmıştır. GİRİŞ Yangın koşulları altında binaların duvarları, sütunları ve diğer bina elemanlarının performansları, güvenli ve yakındaki yapılara ve topluma tehdit oluşturmayan inşaatlar elde etmek için büyük öneme sahip bir konudur. Bunun kabul edildiği pek çok otoritenin, belediyenin ve diğerlerinin kanunlarında gösterilmektedir. Tek bir binadaki pek çok birimin, ve bir toplumda kullanılan benzer özelliklerdeki binaların dengesini güvence altına almak, ve hatta ülke çapında çeşitli otoritelerin şartlarında benzerliği teşvik etmek de önemlidir. Bunu yapmak için, malzemelerin ve parçaların yangına dayanıklılık özellikleri ölçülmeli ve geniş çeşitlilikteki malzemeler, durumlar ve maruz kalma şartlarına aynı şekilde uygulanabilir koşullarda ifade edilen ortak bir standarda göre tanımlanmalıdır. Böyle bir standart aşağıdaki metotlarda bulunur. Bu metotlar, kontrollü bir düzey ve şiddetteki ateşe maruz kalma standardı belirler. Performans, standart bir maruz kalmaya karşı, davranıştaki ilk kritik nokta gözlenmeden hemen öncesine kadar süren dayanım periyodu olarak tanımlanır. Sonuçlar sahadaki uygulamaların değerlendirilebileceği ve ifade edilebileceği birimler halinde bildirilir. Metotlar Standart Yangın Testleri olarak listelenebilir ve performans veya maruz kalma 2-saat, 6-saat, ½-saat, vs. şeklinde ifade edilmelidir. Bir güvenlik faktörünün test koşullarında doğal olarak mevcut değerleri geçmesi istendiği zaman, belirlenen zaman sınıflandırması periyodunda bununla oranlı bir artış yapılmalıdır. 1 Bu test metotları, Yangın Standartları hakkına ASTM E05 Komisyonunun yetkisi altındadır ve İnşa Parçaları hakkındaki Alt Komite E05.11 in doğrudan sorumluluğundadır. Güncel basım 10 Temmuz 2000 de onaylandı. Ekim 2000 de yayımlandı. Orijinal olarak C T olarak basıldı. Bir önceki en son basım E Mevcut standardın revize ettiği bu test metotları Ulusal Standartlar Bürosu, ANSI Yangından Korunma Grubu, ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü prosedürleri kapsamında çalışan ASTM nin ortak sponsorluğu kapsamında Malzeme ve İnşanın Yangın Testleri hakkındaki Sektörel Komite tarafından hazırlandı.

2 1. Kapsam 1.1 Bu yangın testine tepki standardında tanımlanan test metotları duvarcılık birimleri asambleleri ve mesnet ve diğer duvar ve bölmeler, kolonlar, ana kirişler, kirişler, plaklar ve taban ve çatı için kompozit plaka ve kiriş parçaları dahil binaların yapısal malzemelerinin kompozit asamblelerine uygulanır. Bunlar aynı zamanda bitmiş bir binanın kalıcı entegre parçalarını oluşturan diğer asamblelere ve yapısal birimlere de uygulanır. 1.2 Sınıflandırmaların, maruz kalma periyodu sırasında belirli yangın testi koşullarına karşı karşılaştırmalı performansı göstermesi amaçlanmaktadır ve diğer koşullar altında veya yangına maruz kaldıktan sonra kullanıma uygun olduğunu belirlediği şeklinde yorumlanmamalıdır. 1.3 Bu standart, malzeme, ürün veya asamblelerin kontrollü koşullar altında ısı ve alevlere tepkilerini ölçmek ve belirlemek için kullanılır, fakat tek başına malzeme, ürün veya asamblelerin gerçek yangın koşulları altındaki yangın tehlikesi veya yangın riski değerlendirmeleri için gerekli faktörleri içermez. 1.4 Bu test metotları, bina inşa asamblelerin test sonuçlarını karşılaştırmak için standart bir yangına maruz kalma tanımlar. Bu testlerin sonuçları bina malzemeleri ve asamblelerin öngörülen yangın performanslarını değerlendirmekte bir faktördür. Bina inşaatının gerçek performansını belirlemek için bu testlerin uygulanması test koşullarının değerlendirilmesini gerektirir. 1.5 İnç-pound birimlerinde verilen değerler standart olarak alınmalıdır. Parantez içinde verilen değerler sadece bilgi içindir. 1.6 Bu standart, eğer kullanımıyla ilgili varsa, tüm güvenlik sorunlarını ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve kullanım öncesi düzenleyici kısıtlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır. 1.7 Bu standardın metni, açıklayıcı materyal sunan notlar ve dipnotlardan bahseder. Bu notlar ve dipnotlar (tablo ve şekillerdekiler hariç) standardın gerekleri olarak düşünülmemelidir. 2. Referans Dokümanlar 2.1 ASTM Standartları: C 569 Önceden Şekil verilmiş Termal İzolasyonların Batma Sertliklerinin Test Metotları 2 E 176 Yangın Standartları Terminolojisi 3 3. Terminoloji 2 Devam ettirilmemiş ASTM Standartları 1987 Yıllık Kitabı Cilt ya bakın 3 ASTM Standartları Yıllık Kitabı, Cilt Tanımlar Bu test metodunda geçen terimlerin tanımları için Terminoloji E 176 ya başvurun. 4. Anlam ve Kullanım 4.1 Bu test metodu, 1.1 de belirtilen asamblelerin, önceden belirlenmiş bir teste maruz kalmaları sırasında, alev aldıkları, yapısal bütünlüklerini korudukları veya içinde bulundukları asamblenin türüne bağlı olarak her iki özelliği de gösterdikleri süreyi hesaplamak için tasarlanmıştır. 4.2 Test numuneyi, belirli bir süre için belirli bir sıcaklığı elde etmek üzere kontrol edilen bir standart yangına tabi tutar. Gerektiğinde, yangına maruz kalmanın ardından belirli bir standart yangın söndürücü akışı uygulanır. Test bu yangına maruz kalma koşullarında, karşılaştırılabilir asamblelerin yangın testi tepkilerinin göreceli olarak ölçüsünü verir. Maruz kalma, tüm yangın koşullarını temsil etmez, çünkü koşullar yangın yükünün miktarı, doğası ve dağılımı, havalandırma, kompartıman büyüklüğü ve konfigürasyonu ve kompartımanın ısı yutma karakteristikleri ile değişir. Test koşulları veya boyut, malzeme, birleştirme metodu gibi numune inşası özellikleri de ayrıca yangın testi tepkisini etkiler. Tüm bu nedenlerle, sahadaki inşaata uygulamak üzere değişimlerin hesaplanması gereklidir. 4.3 Test standardı aşağıdakileri hesaba katar: Duvarlar, bölmeler ve zemin veya çatı parçaları için: Isı iletiminin ölçülmesi Pamuk atıklarını tutuşturmaya yeterli sıcak gazların asamble içinden iletiminin ölçümü Yük taşıyan elementler için, testteki maruz kalma sırasında test numunesinin yük taşıma yeteneğinin ölçülmesi Kiriş ve kolon gibi yük taşıyıcı bireysel elemanlar için: Uçlardan destekleme koşulları dikkate alınarak maruz kalınan test koşulları altında yük taşıma yeteneğinin ölçülmesi. 4.4 Test standardı aşağıdakileri sağlamaz: Test edilenlerden başka bileşen ve parçalardan yapılan asamblelerin performansı ile ilgili komple bilgi Asamble nin duman, zehirli gaz veya diğer yanma ürünleri üreterek yangın tehlikesine yaptığı katkının derecesinin hesaplanması Duman veya yanma ürünlerinin Asamble içinden geçişinin kontrol veya engellenme derecesinin ölçülmesi Zemin-duvar veya duvar-duvar bağlantısı gibi bina elemanları arasındaki bağlantıların yangın sırasındaki davranışının simülasyonu Test edilen elementlerin yüzeyinden yayılan alevin ölçülmesi Test edilen inşaat için aksi belirtilmedikçe, asambledeki elektrik kutusu çıkışları, tesisat boruları vs. gibi geleneksel açıklıkların yangına dayanıklılığının etkileri

3 YANGIN TESTLERİNİN KONTROLÜ 5. Zaman-Sıcaklık Eğrisi 5.1 Malzeme ve inşaatın yangın testlerinin yürütülmesi Şekil 1 de gösterilen standart zamansıcaklık eğrisi ile kontrol edilmelidir. Eğrinin karakterini belirleyen noktalar şunlardır: 1000 o F (538 o C) 5 dakikada 1300 o F (704 o C) 10 dakikada 1550 o F (843 o C) 30 dakikada 1700 o F (927 o C) 1 saatte 1850 o F (1010 o C) 2 saatte 2000 o F (1093 o C) 4 saatte 2300 o F (1260 o C) 8 saat veya üstü 5.2 Zaman-Sıcaklık eğrisinin daha açık bir tanımı için Ek XI e bakın. Şekil 1 Zaman-Sıcaklık Eğrisi NOT 1 Fırın Brülörüne Yakıt Akışının Kaydı İçin Tavsiyeler Aşağıdakiler, fırın brülörlerine yakıt akışının kaydı için gerekli enstrümantasyon karakteristiklerini gösterir.yakıt akış verisi, fırın ısı dengesinin analizi, fırının ve kontrol değişikliklerinin etkilerinin ölçümü ve yangına dayanıklılık testlerinde farklı özelliklerdeki asamblelerin performanslarının karşılaştırılması için faydalı olabilir , dakikalarda ve bundan sonra her 30 dakikada bir veya daha sık olarak fırın brülörüne akan toplam gazı kaydedin. Toplam test süresince tüketilen toplam gaz da belirlenir. Kaydedici bir akış ölçer, periyodik olarak anlık veya toplam akışın ölçülmesine göre avantajlara sahiptir. ± % 5 doğruluk payıyla akış ölçümleri sağlayan bir ölçüm ve kayıt sistemi seçin. Yakıtın türü, en yüksek ısıtma değerini ve zamana göre yakıt akışını (60 o F (16 o C) ve 30.0 in Hg standart koşullarına göre düzeltilmiş) raporlayın. 6. Fırın Sıcaklıkları 6.1 Eğri ile belirlenen sıcaklık, bir zemin, çatı, duvar veya bölmedeki en az dokuz ısıl-çiftlerin ortalaması ve bir yapısal kolonda ise en az sekiz ısıl çiftin ortalama sıcaklığı olmalıdır. Fırındaki ısılçiftler, korumalı ısıl çift grubunun zaman sabiti dakika (Not 2) olmasını sağlayacak malzeme ve ebatlarda koruyucu tüplere yerleştirilmiş şekilde simetrik olarak yerleştirilmeli ve numunenin neredeyse tüm bölümlerindeki sıcaklığı göstermelidir. Fırın odasındaki pirometre tüpü ve ısıl-çiftlerin açıkta kalan uzunluğu 12 inç ten (305 mm) kısa olmamalıdır. Test koşulları altında, fırın-sıcaklık ölçümleri için uygulanan doğruluk sınırları içinde yukarıdaki standart ile aynı göstergeleri verecek diğer koruma tüpü ve pirometrelerin kullanımı yasaklanmamaktadır Zemin ve kolonlar için ısıl-çift bağlantıları, testin başlangıcında numunenin ısıya maruz kalan yüzeyinden 12 inç (305 mm) uzağa yerleştirilmeli ve test sırasında eğilme nedeniyle numuneye değmemelidir Duvar ve bölmeler için ısıl-çift bağlantıları, testin başlangıcında numunenin ısıya maruz kalan yüzeyinden 6 inç (152 mm) uzağa yerleştirilmeli ve test sırasında eğilme nedeniyle numuneye değmemelidir. NOT 2 Bu zaman sabiti şartlarını sağlayan bir ısıl-çift asamblesi, 18 numara Krom-Alüminyum tellerin kıvrılmış uçları eritme ile kaynatılarak, bağlantı tellerini seramik izolatörlere yerleştirip asambleyi, ısıl-çift uç standart ağırlıktaki ortalama ½ in demir, çelik, veya inconel 5 borudan ½ inç (13 mm) uzakta olacak şekilde yerleştirerek üretilebilir. Zaman sabiti ya ölçülür yada fiziksel ve termal özelliklerinden hesaplanır. Bu ve diğer birkaç ısıl-çift asamblelerinin zaman sabiti 1976 da ölçüldü İlk 2 saat sırasında sıcaklıklar 5 dakikayı geçemeyen aralıklarda okunmalıdır ve bundan sonra aralıklar 10 dakikayı geçmemelidir. 6.3 Fırın kontrolünün doğruluğu öyle olmalıdır ki, pirometre okumalarından elde edilen sonuçların ortalaması alınarak elde edilen zaman-sıcaklık eğrisi altındaki alan, 1 saat ve daha kısa test süreleri için Şekil 1 de gösterilen standart zaman-sıcaklık eğrisindeki alandan en fazla % 10, 1 saat ile 2 saat arasındaki testlerde % 7.5 ve 2 saati geçen testlerde % 5 sapabilir. 7. Zemin, Çatı, Duvar ve Bölmelerin Isıya Maruz Kalmayan Yüzeylerindeki Sıcaklıklar 7.1 Isıya maruz kalmayan yüzeylerin sıcaklıkları, Ek A1 de listelenen şartları sağlayan kuru, keçeli yastıklar altına yerleştirilen ısıl-çiftler veya termometrelerle ölçülmelidir (Not 4). 4 Harmathy, T.Z., Design of Fire Test Furnaces, Fire Teknology, Cilt 5 No2, Maıys 1969, sayfa ; Siegel, L.G., Effects of Furnace Design on Fire Endurance Test Results, Fire Test Performance, ASTM STP 464, ASTM, 1970, sayfa 56-67; ve Williamson, R.B ve Buchanan, A.H., A Heat Balance Analysis of the Standart Fire Endurance Test. 5 Inconel, INCO Alloys Inc in, Riverside Dr. P.O Box 1958 Huntington WV 25720, patentli markasıdır. 6 İlave veri ASTM Genel Merkezinde mevcuttur. İstek RR:E

4 Isıl-çiftin tel uçları veya termometrenin gövdesi yastığın altına batırılmalı ısıya maruz kalmayan yüzeye en az 3 ½ inç (89 mm) uzaklıkta temas halinde olmalıdır. Isıl-çiftin sıcak bağlantısı veya termometrenin haznesi yaklaşık olarak yastığın tam ortasına yerleştirilmelidir. Koruyucu veya yalıtkan tüplerin dış çapları veya termometre gövdesi 5/16 inçten (8 mm) fazla olmamalıdır. Yastık yüzeye sıkıca bastırılmalı ve ısıl-çiftleri ve termometre gövdesini sarmalıdır. Termometreler, haznenin bitimi ile daldırma işareti arasında 3 in (76 mm) bulunan kısmi daldırma türü olmalıdır. Isıl-çiftin yastık tarafından kaplanan telleri 18 numara B&S ölçüsünden (0.04 in mm) ağır olmamalıdır ve ısıya ve neme karşı dayanıklı kaplama ile elektriksel olarak yalıtılmalıdır. NOT 3 Çatı asamblelerini test amacıyla teste tabi olmayan yüzey ortamdaki havaya açık yüzey olarak tanımlanmamalıdır. NOT 4 Belli koşullarda, termometre kullanmak güvenli değildir ve mümkün olmayabilir. 7.2 Yüzeyde sıcaklıklar en az dokuz noktada kaydedilmelidir. Bunlardan beşi, biri yaklaşık olarak numunenin merkezinde ve diğer dördü yaklaşık olarak çeyrek bölümlerin merkezinde olacak şekilde simetrik olarak yerleştirilmelidir. Kalan dört tanesi, malzemenin test altındaki performansı hakkında bilgi edinmek üzere yerleştirilmelidir. Isıl-çiftler numunenin kenarlarına malzemenin kalınlığının 1,5 katından veya 12 inçten (305 mm) yakın olmamalıdır. İstisna: Test numunesinin geri kalan kısmında başka şekilde temsil edilemeyen malzeme elemanı bulunan durumlar. Eğer bu noktalardaki sıcaklıklar daha uygun konumlara göre daha düşük olacaksa, ısılçiftler, kiriş, ana kiriş, plaster veya diğer yapısal elemanlara karşı veya üstlerine yerleştirilmemelidir. Eğer teste maruz kalmayan yüzeydeki vida, çivi veya raptiye gibi tutturucuların toplam alanları 6 inç (152 mm) çapındaki herhangi bir daire içinde % 1 den daha düşükse, tutturucular asamble dışına uzanmadıkça, ısıl-çiftler, daha uygun konumlara göre daha yüksek veya düşük sıcaklıklarda olacak bu tür tutturucuların üzerine yerleştirilmemelidir. 7.3 Herhangi bir noktada 212 o F ı (100 o C) aşan bir okuma yapılana kadar sıcaklık ölçümleri 15 dakikayı aşmayan aralıklarla yapılmalıdır. Bundan sonra okumalar, testi yapan kurumun takdirine göre daha sık alınabilir fakat 5 dakikadan az olmaması gerekir. 7.4 Kabul koşullarının teste maruz kalmayan yüzeydeki sıcaklık yükselmesi hakkında bir sınırlama getirmesi halinde, yangına dayanıklılık periyodunun sıcaklık nedeniyle bitirilme noktası, eğer bu noktalardan herhangi birinde belirlenen sınırı % 30 geçen bir sıcaklık oluşursa testin kalanı ihmal edilip yangına dayanıklılık periyodu bitmiş olarak kabul edilmesi dışında, tek tek noktalarda alınan ölçümlerin ortalamaları ile belirlenmelidir. TESTLE BELİRLENEN SINIFLANDIRMA. 8. Sonuçların Raporlanması 8.1 Sonuçlar, bu test metotlarında tanımlanan testlerdeki performanslarına göre raporlanmalıdır. Sonuçlar, dayandıkları zaman periyodu ile, en yakın toplam dakika şeklinde ifade edilmelidir. Rapor, test sırasında ve fırının ateşi söndürüldükten sonra, deformasyon, kavlama, parçalanma, numunelerin veya bileşen parçalarının yanması, alevlenmenin devam etmesi ve duman çıkışı dahil olmak üzere malzeme veya yapı davranış detayları hakkında gözlemleri içermelidir. 8.2 Yapının genişlemesi, büzülmesi veya dönmesi engellenen duvar, zemin, kiriş veya tavan yapılarını içeren testlerin raporları, bu sabitlemeleri sağlamak için kullanılan metotların tanımlanmasını içermelidir Sabitleme sisteminin fiziksel detaylarını tanımlayın ve test numunesinin sabitleme sistemine boyuna ve rotasyonel dayanıklılığını tanımlayan bilgi sağlayın Genişleme, büzülme veya dönme öncesinde test numunesinin serbestçe hareketi ile ilgili olarak sabitleme koşullarını tanımlayın. 8.3 Azami yük koşullarından başka testlerin raporları testte kullanılan yükleme koşullarını tamamen tanımlamalı ve test raporunda kısıtlı yük koşulları başlığı altında düzenlenmelidir. 8.4 Gösterilen dayanım periyodu ½ saat veya daha uzun olduğu zaman, fırının önceden belirlenen etkisindeki değişkenlik için, belirtilen periyodu ortalama fırın sıcaklığı eğrisi ile periyodun ilk üç çeyreği için standart eğri arasındaki alan farkının üçte ikisi ile çarpıp, sonucu standart eğri ve söz konusu periyodun aynı bölümündeki taban çizgisi olan 68 o F (20 o C) arasındaki alana ki bu alan testin ilk bölümü sırasında fırın ısıl-çiftlerinin termal gecikmelerini telafi etmek için 54 o F-saat veya 30 o C-saat (3240 o F- dakika veya 1800 o C dakika) arttırılır, bölerek teste tabi olmayan yüzeydeki veya test numunesi içindeki ortalama azami sıcaklık artışının veya yük altında arızanın belirlediği bir düzeltme uygulanmalıdır. Testte standarttan daha yüksek yangına maruz kalma sağlamak için belirtilen dayanım periyodu düzeltme kadar arttırılmalıdır ve standardın altında bir yangına maruz kalma sağlamak için benzer şekilde azaltılmalıdır. NOT 5 Düzeltme aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir: C=2I(A A s )/3(A s + L) ki burada C = I ile aynı birimdeki düzeltme, I = Belirtilen yangına dayanma periyodu, A = belirtilen periyodun ilk üç çeyreğindeki ortalama fırın sıcaklığı eğrisinin altındaki alan, As = belirtilen periyodun aynı bölümünde standart fırın eğrisinin altında kalan alan,

5 L = A ve As ile aynı birimdeki gecikme düzeltmesi (54 o F-saat veya 30 o C-saat (3240 o F-dakika veya 1800 o C dakika)) 8.5 Simetrik olmayan duvar asambleleri iki yüzeyden biri yangına maruz bırakılarak test edilir ve rapor, bu şekilde test maruz kalan yüzeyi belirtmelidir. Her iki yüzeyde test edildiği zaman, rapor her bir yüzey için uygulanabilir yangına karşı dayanıklılık sınıflandırmasını göstermelidir. TEST NUMUNESİ 9. Test Numunesi 9.1 Test numunesi, sınıflandırılması istenen yapıyı, malzeme, işçilik ve parçaların boyutları gibi detaylar açısından tamamen temsil etmelidir ve bina yapımı ve işletiminde pratik olarak uygulandığında elde edilen koşulları temsil eden koşullar altında inşa edilmelidir. Test numunesinde kullanılan malzemeler ve içindeki maddelerinin fiziksel özellikleri belirlenmeli ve kaydedilmelidir. 9.2 Test numunesinin burada belirtilen ebat ve boyutları, binalarda kullanılan boyutlar içinde kalan yapıların derecelendirilmesi için uygulanmalıdır. Kullanım koşulları daha küçük boyutlarda yapımı kısıtladığı zaman numunenin boyutları, bu tür bir kısıtlı kullanım için izin veren bir testle için orantılı olarak küçültülmelidir. 9.3 İnşa edilmiş bir çatıyla birlikte tasarlanan numuneler, (100 ft 2 (9 m 2 )) metrekarede 120 lb den (54 kg) ağır olmayan çakılsız sıcak asfaltlı, 3 katlı 15 lb (6.8 kg) tipinde keçeyi örten bir çatıyla test edilmelidir. Bu kaplamaya sahip asamblelerin testleri, daha fazla keçeli, daha fazla miktarda asfalt veya çakıl yüzeyli diğer kaplamaların sahada kullanılmalarını engellemez. 9.4 İnşa edilmiş çatı kaplamalarının kullanımı dışında tasarlanmış diğer çatı sistemleri, saha uygulamalarını temsil eden malzemeler ve inşa detayları kullanılarak test edilmelidir. YANGIN TESTLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 10. Yangın Dayanım Testi 10.1 Eğer varsa üzerine yük uygulanmış halde, bozulma oluşana veya numune, söz konusu yapı için burada kabul koşulu olarak tanımlanan periyot kadar test koşullarına dayanana kadar numune üzerinde yangına dayanım testine devam edin Amaç öyle yaparak ilave veri elde etmek olduğu zaman, yangına dayanım sınıfının belirlendiği sürenin ötesinde teste devam edin. 11. Hortumla Su Püskürtme Testi 11.1 Kabul koşulları gerektirdiğinde, 11.2 veya 11.3 te tanımlanan numuneleri hortumdaki akışın çarpma, aşındırma ve soğutma etkilerine tabi tutmak için hortumla su püskürtme testi uygulanmalıdır Muafiyet Hortumla su püskürtme testi, yangın dayanım testinde 1 saatten az dayanım periyodu belirlenen yapılar için istenmemelidir Hortumla püskürtme testi ikinci test numunelerinde gerçekleştirilmelidir İkinci numune, ilk numune üzerindeki yangına dayanım testinde belirlenen yangına dayanım sınıflandırmasının yarısı kadar bir süre yangına dayanım testine tabi tutulduktan hemen sonra hortumla su püskürtmeye maruz bırakılmalıdır İkinci numunenin yangın dayanım testine tabi tutulduğu süre 1 saati aşmamalıdır Opsiyonel Program alternatif bir prosedür olarak, yangın dayanım testinden hemen sonra başlangıçta test edilen numune üzerinde hortumla su püskürtme test gerçekleştirin hortumla su püskürtme testini gerçekleştirirken, suyu ilk önce numunenin yangına maruz kalan yüzeyinin ortasına ve sonra tüm bölümlerine yönlendirin. Herhangi bir doğrultu değişikliği yavaşça yapılmalıdır Püskürtme Ekipmanı ve Detayları püskürtme2 ½ in (64 mm) hortumdan, bu ebada karşılık gelen ve orifiste omuz çıkıntısı olmayan standart uçlu düzgün delik biçiminde 1 1/8 in (28.5 mm) boşaltma ucu takılmış bir Ulusal Standart Playpipe yoluyla yapılmalıdır. Su basıncı ve uygulamanın süresi Tablo 1 de belirtilmelidir Hortum ucu Mesafesi Hortum ucu ile teste maruz kalan yüzeyin merkezi arasındaki uzaklık, hortum ucu ekseninin merkezi ile numunenin teste maruz kalan yüzeyinin merkezi arasındaki sapmaya göre belirlenmelidir. Hortum ucu merkezinden geçen eksen teste maruz kalan yüzeyin merkezine dik olduğu zaman mesafe 20 ft (6 m) olmalıdır. Bu mesafe, diklikten her 10 o sapmada 1 ft e (305 mm) eşit bir miktar azaltılmalıdır. 12. Test Numunesinin Korunması ve Hazırlanması 12.1 test zamanında kalitesini ve durumunu korumak için test numunesini üretim sırasında ve sonrasında koruyun. Nihai dayanımın sağlanmadan ve den e kadar olan paragraflardaki gereklere uygun olarak hava kuruluğuna erişilmeden test edilmemelidir. Test ekipmanlarını ve yangın testine girecek numuneyi, sonuçları etkileyebilecek herhangi bir rüzgar veya hava koşullarından koruyun. Testin başlangıcındaki ortam hava sıcaklığı o F (10 30 o C) aralığında olmalıdır. Numunenin teste maruz kalmayan yüzeyinde testten hemen önce, teste maruz kalmayan yüzeye dik olarak yerleştirilen bir anemometre ile belirlenen rüzgar hızı 4.4 ft (1.3 m)/saniyeyi geçmemelidir. Test sırasında mekanik havalandırma uygulandığı zaman, numunenin üzerine bir hava akımı yönlendirilmemelidir Yangın testinden önce numune içinde, binalardaki benzer yapıları temsil edecek şekilde nem koşullarını sağlamak amacıyla yapıları hazırlayın. Standartlaştırma amacıyla bu durum, 73 o F ta (Not 6) % 50 nispi nem içeren çevresel ortamda kurumaktan

6 meydana gelen dengede oluşturulur. Ancak bazı yapılarda böyle bir düzgün dağılıma erişmek zor veya imkansızdır. Buna karşılık, bu durumlarda yapının en nemli bölümü, yekpare yapının yüzeyinden 6 in (152 mm) derinlikteki bölüm, 73 ± 5 o F ta (23 ± 3 o C) % aralığındaki nispi nem altında havayla denge haline karşılık gelen nem içeriğine ulaştığında test edilir. Isıtılan bir binada kurutulan numunelerin 12 aylık bir hazırlama periyodundan sonra bu koşulları sağlamaması durumunda, veya yapının özelliğinin, numunenin içlerinin kurumasının hermetik sızdırmazlık nedeniyle engellenecek şekilde olduğu durumlarda, bu nem koşullarından vazgeçilir ve numune, dayanıklılığı en azından istenen dayanıklılığa eşit olduğunda test edilir. Dayanma süresi Hortum ucu tabanında su basıncı, psi (kpa) Uygulamanın süresi, dakika/100 ft 2 (9 m 2 ) teste maruz kalan alan 8 saat ve üzeri 45 (310) 6 8 saatten azsa 4 saat ve üzeri 45 (310) 5 4 saatten azsa 2 saat ve üzeri 30 (207) 2 ½ 2 saatten azsa 1 ½ saat ve üzeri 30 (207) 1 ½ 1 ½ saatten azsa 1 saat ve üzeri 30 (207) 1 Eğer istenirse 1 saatten az 30 (207) Numunenin, de verilen prosedürlere göre kurutulması sonucu kazandığı yangın dayanım karakteristiklerini değiştirecek kurutma prosedürlerinden kaçının Yangın testinden 72 saat öncesine kadarki süre zarfında, gerçek nem içeriği ve numune içindeki dağılımı hakkında bilgi edinilmelidir. Bu bilgiyi test raporuna koyun. (Not 7). NOT 6 elektriksel olarak algılayan elemanlarla sertleştirilmiş bir beton numune içindeki nispi nemi belirlemek için önerilen bir metot, Manze C. A nın A method for determining the Moisture Condition of Hardened Concrete in Terms of Relative Humidity, Proceedings, ASTM, Cilt 55, 1955, sayfa 1085, isimli makalesinindeki Ek I de anlatılmaktadır. Elektriksel olarak algılayan elementlerle yapılan benzer bir prosedüre, diğer malzemelerden yapılan test numunelerindeki nispi nemi belirlemekte kullanılmak üzere izin verilmektedir. Ahşap yapılarda, ahşabın ne zaman uygun nem içeriğine ulaştığını belirlemek için nispi nem metoduna bir alternatif olarak, eğer uygunsa elektrik direnci metoduna dayalı bir metot kullanılabilir. Elektriksel metotlar, Amerikan Tarım Bakanlığının Wood Handbook of the Forest Products Laboratory isimli kitabının 1955 baskısının 320 ve 321. sayfalarında anlatılmaktadır. Nispi nem ve nem içeriği arasındaki ilişki, sayfa 327 de bulunan Şekil 23 teki grafiklerde verilmektedir. Bunlar, o F (21-27 o C)aralığında ve % 70 nispi nem altında ahşabın % 13 nem içerdiğini göstermektedir. NOT 7 yangın testi yapılan asamblenin nem durumu eğer testten önceki 72 saatlik örnekleme süresinde önemli ölçüde değişirse, örnekleme testten en fazla 24 saat önce yapılmalıdır. 13. Hassasiyet ve Sapma Tekrarlanabilirliğin (laboratuar içindeki değişkenliklerde) ve yeniden gerçekleştirilebilirliğin (laboratuarlar arası değişkenliklerde) istatistiksel ölçüsünün çıkarılacağı verileri oluşturmak için kapsamlı hiç bir test programı yürütülmemiştir. Kısıtlı veriler bazı tür asambleler için bir tekrarlanabilirlik ve yeniden gerçekleştirilebilirlik derecesi olduğunu gösterir. Sonuçlar, asamble ve test edilen malzemenin türü, fırının özellikleri, uygulanan yükün türü ve seviyesi, sınır koşullarının özellikleri (sabitleme ve uçların sabitlenmesi) ve montaj sırasındaki işçiliğin detayları gibi faktörlere bağlıdır. TAŞIYICI DUVARLAR VE BÖLMELERİN TESTİ 14. Numune Boyutu 14.1 Yangına maruz bırakılan yüzeyin alanı, 100 ft 2 den (9 m 2 ) ve hiçbir ebadı 9 ft ten (2.7 m) az olmamalıdır. Test numunesi düşey kenarlarından sabitlenmemelidir. 15. Yükleme 15.1 Yangına dayanım ve hortumla su püskürtme testleri boyunca, azami yük koşullarını simule etmek için ilave yükle yükleyin. Sınırlı tasarım kriteri tanımlanmadıkça ve buna karşılık gelen düşürülmüş bir yük uygulanmadıkça bu yük, ulusal olarak kabul edilen yapısal tasarım kriterince izin verilen azami yük olmalıdır. Çift duvarlı bir asamble, sahadaki kullanım koşullarını simule etmek için, her iki tarafı ayrı ayrı veya her iki tarafı beraberce test sırasında yüklenmelidir (NOT 8). Kullanılan metot raporlanmalıdır. NOT 8 Seçim, niyetlenilen kullanım ve teste maruz kalan taraftaki yükün, düştükten sonra maruz kalmayan yüze aktarılıp aktarılmayacağına bağlıdır. Eğer, niyetlenilen kullanımda, üstteki yapıdan gelen yük her iki duvar tarafından tek bir ünite gibi karşılanıyorsa ve teste maruz kalan taraf çöktüğünde maruz kalmayan tarafa yüklenirse her iki duvar da testte tek bir ünite olarak yüklenmelidir. Eğer, niyetlenilen kullanımda her iki duvarın üzerindeki yük her iki duvar tarafından ayrı ayrı taşınıyorsa, duvarlar test sırasında farklı yüklerle ayrı ayrı yüklenmelidir. Eğer test edilecek yapı sisteminin niyetlenilen kullanımı yukarıda anlatılan iki yükleme durumunu da içeriyorsa duvarlar test sırasında farklı yüklerle ayrı ayrı yüklenmelidir. Ayrı ayrı yüklenen duvarlarla gerçekleştirilen testte, duvarların uygulanan yükü taşımasını gerektiren kabul şartı, yükü 7 Destekleyici veriler ASTM Genel Merkezinde mevcuttur, RR:E ü isteyin.

7 taşımayı devam ettiremeyen ilk duvarın zamanını baz almalıdır. 16. Kabul Şartı 16.1 Eğer aşağıdaki şartlar sağlanırsa testi başarılı kabul edin: Duvar veya bölme, alev veya pamuk atıkları tutuşturmaya yetecek kadar sıcak gazların geçişine izin vermeden yangın dayanım testi sırasında uygulanan yüke, sınıflandırmanın gerektirdiğine eşit bir süre dayanmış olmalıdır Duvar veya bölme, alev veya pamuk atıkları tutuşturmaya yetecek kadar sıcak gazların veya hortumla püskürtülen suyun geçişine izin vermeden, yangın dayanım ve Bölüm 11 de belirtilen hortumla su püskürtme testi sırasında uygulanan yüke dayanmış olmalıdır. Eğer hortumla su püskürtme testi sırasında teste maruz kalmayan yüzeyde püskürtülen suyun geçişe izin veren bir açıklık gelişirse asamblenin hortumla su püskürtme testinde başarısız olduğu kabul edilmelidir Yangına dayanım testi sırasında ısının duvar veya bölmeden geçişi, teste maruz kalmayan yüzeydeki başlangıç sıcaklığının 250 o F tan (139 o C) daha fazla yükselmesine neden olacak kadar artmamış olmalıdır. TAŞIYICI OLMAYAN DUVAR VE BÖLMELERİN TESTİ 17. Numune Boyutu 17.1 Yangına maruz bırakılan yüzeyin alanı, 100 ft 2 den (9 m 2 ) ve hiçbir ebadı 9 ft ten (2.7 m) az olmamalıdır. Test numunesini dört kenarından sabitleyin. 18. Kabul Şartı 18.1 Eğer aşağıdaki şartlar sağlanırsa testi başarılı kabul edin: Duvar veya bölme, alev veya pamuk atıkları tutuşturmaya yetecek kadar sıcak gazların geçişine izin vermeden yangın dayanım testine, sınıflandırmanın gerektirdiğine eşit bir süre dayanmıştır Duvar veya bölme, alev veya pamuk atıkları tutuşturmaya yetecek kadar sıcak gazların veya hortumla püskürtülen suyun geçişine izin vermeden, yangın dayanım ve Bölüm 10 da belirtilen hortumla su püskürtme testine dayanmıştır. Eğer hortumla su püskürtme testi sırasında teste maruz kalmayan yüzeyde püskürtülen suyun geçişe izin veren bir açıklık gelişirse asamblenin hortumla su püskürtme testinde başarısız olduğu kabul edilmelidir Yangına dayanım testi sırasında ısının duvar veya bölmeden geçişi, teste maruz kalmayan yüzeydeki başlangıç sıcaklığının 250 o F tan (139 o C) daha fazla yükselmesine neden olacak kadar artmamış olmalıdır. SÜTUNLARIN TEST EDİLMESİ 19. Numune Boyutu 19.1 yangına maruz bırakılan sütunun uzunluğu 9 ft ten (2.7 m) az olmamalıdır. Saha uygulamasındaki metotlara göre, eğer varsa bağlantılar ve onların korumalarının tasarlanan detaylarını uygulayın. Yangına maruz kaldığında sütun dik olmalıdır. 20. Yükleme 20.1 Yangına dayanım testi süresince sütunu tüm yanlarından yangına maruz bırakın ve azami yük koşullarını simule etmek için ilave yükle yükleyin. Sınırlı tasarım kriteri tanımlanmadıkça ve buna karşılık gelen düşürülmüş bir yük uygulanmadıkça bu yük, ulusal olarak kabul edilen yapısal tasarım kriterince izin verilen azami yük olmalıdır. Geçerli sütun uzunluğunu arttırmadan, yükün sütunun yangına maruz kalan bölümüne aktarılması için önlemler alın Opsiyonel bir prosedür olarak, yangına dayanım testi gerçekleştirilmeden önce sütunu tasarım yükünün 1 ¾ katı yüke tabi tutun. Bu tür bir testin yapılmış olması, yangına dayanım testi üzerinde olumsuz bir etki yapmış olarak yorumlanmamalıdır. 21. Kabul Şartları 21.1 Eğer sütun yangın dayanım testi sırasında uygulanan yüke, sınıflandırmanın gerektirdiğine eşit bir süre dayanırsa, testi başarılı olarak kabul edin. YAPISAL ÇELİK SÜTUN KORUMALARININ ALTERNATİF TESTİ 22. Uygulama 22.1 Bu alternatif test prosedürü, koruma malzemesinin tasarımda yüklere yapısal olarak dayanma fonksiyonunu yerine getirmesinin istenmemesi şartıyla, tasarım yükü uygulamadan çelik sütunların korumasını değerlendirmek için kullanılır. 23. Numunenin Boyutu ve Özellikleri 23.1 Korumalı sütunun uzunluğu en az 8 ft (2.4 m) olmalıdır. Yangına maruz bırakılırken sütun dik olmalıdır Kullanılan koruma malzemesini, çelik sütunun uçlarına takılmış sabit çelik plakalı veya güçlendirilmiş betona sahip çelik sütunlardakinden daha fazla boyuna ısıl genleşmeye karşı sabitleyin. Plakaların boyutları veya beton miktarı, koruma malzemesinin tüm enine alanını için doğrudan kavrama sağlamalıdır Fırından doğrudan ısı transferini sınırlamak için sabitleme araçları dahil numunenin uçlarına termal izolasyon yapılmalıdır. 24. Sıcaklık Ölçümleri 24.1 Her dört seviyede de çeliğin sıcaklığını en az üç ısıl çiftle ölçün. Üst ve alt seviyeler, çelik sütunun

8 uçlarından 2 ft (0.6 m) uzakta olmalıdır ve ortadaki iki seviye eşit aralıklarda olmalıdır. Koruma malzemesinin kalınlığının numunenin boyunca düzgün olmadığı durumlarda, sıcaklığın ölçüldüğü seviyelerden en biri asgari kapsama (kalınlık) noktasını içermelidir. Çelik bölümün bileşenlerinin sıcaklıklarını ölçmek için her seviyede ısıl çiftler yerleştirin. 25. Yangına Maruz Kalma 25.1 Yangına dayanım testi süresince, numuneyi tüm boyunca her yönden yangına maruz bırakın. 26. Kabul Şartları 26.1 Koruma üzerinden ısı iletimi, sınıflandırmanın istendiği yangına maruz kalma periyodunda, dört seviyeden herhangi birinde çeliğin ortalama (aritmetik) sıcaklığını 1000 o F ın (538 o C) üzerine veya ölçülen herhangi bir seviyede sıcaklığı 1200 o F ın (649 o C) üzerine çıkarmazsa testi başarılı kabul edin. ZEMİN VE ÇATILARIN TEST EDİLMESİ 27. Uygulama 27.1 Bu prosedür, takılmış, ince bir şekilde kaplanmış veya asma tavanlı olsun veya olmasın zemin ve çatı asamblelerine uygulanabilir ve teste alınan numunenin alt bölümüne yangına dayanım testi uygulanmasını gerektirir termal genişlemeye karşı sabitlenen asamblelerin testlerinden iki yangın dayanımı sınıfı geliştirilebilir: ve de tanımlanan kabul şartlarına ve uygulanabilir olan yerlerde ten e kadarki şartlara dayalı sabitlenmiş asamble sınıfı; ve ve de tanımlanan kabul şartlarına ve uygulanabilir olan yerlerde ten e kadarki şartlara dayalı sabitlenmemiş asamble sınıfı. NOT 9 Bu test metodunun kullanıcılarına, gerçek bina inşasında zemin ve çatı yapıları ve tekil kirişlere uygulanabilir termal kısıtlamaların şartlarını belirlemekte yardımcı olmak için bir kılavuz olarak hedeflenen Ek X3 e bakın Termal genleşmeye karşı sabitlenmemiş asamblelerin testlerinde ve de tanımlanan kabul şartlarına dayalı olarak tek bir yangın dayanımı sınıfı oluşturulmalıdır Kirişler için sabitlenmemiş tekli kiriş sınıflandırmaları, ve veya te tanımlanan kabul şartları kullanılarak sabitlenmiş asamble testlerinden ve sabitlenmemiş asamble testlerinden geliştirilir. 28. Numunenin Boyutu ve Özellikleri 28.1 Yangına maruz kalan alan 180 ft 2 den (16 m 2 ) ve hiçbir ebadı 12 ft ten (3.7 m) aşağı olmamalıdır. Yapısal elemanlar, eğer test kapsamındaki bir inşaatın bir parçasıysa, yanma odasında bulunmalı ve duvarlardan en az 8 inç lik (203 mm) yan boşluğa sahip olmalıdır Termal genişlemenin kısıtlandığı inşaat formlarını temsil eden numuneler fırında aynı şekilde kısıtlanmalıdır. 29. Yükleme 29.1 Yangına dayanım testi süresince sütunu tüm yanlarından yangına maruz bırakın ve azami yük koşullarını simule etmek için ilave yükle yükleyin. Sınırlı tasarım kriteri tanımlanmadıkça ve buna karşılık gelen düşürülmüş bir yük uygulanmadıkça bu yük, ulusal olarak kabul edilen yapısal tasarım kriterince izin verilen azami yük olmalıdır 30. Sıcaklık Ölçümü 30.1 Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft ten (1.2 m) fazla olan yapısal elemanlar kullanılan numuneler (kirişler, açık kiriş gövdeli çelik putreller vs.) için, elemanın boyunca eşit aralıklı üç veya daha fazla bölümün her birinde dört ısıl çiftle bu yapısal elemanlardaki çelik sıcaklığını ölçün. Koruma malzemesinin kalınlığının numunenin boyunca düzgün olmadığı durumlarda, sıcaklığın ölçüldüğü seviyelerden en biri asgari kapsama (kalınlık) noktasını içermelidir Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft (1.2 m) veya daha az olan yapısal elemanlar kullanılan numuneler (kirişler, açık ana kiriş gövdeli çelik putrel vs.) için, elemanların her birine yerleştirilmiş dörder ısıl çiftle bu yapısal elemanlardaki çelik sıcaklığını ölçün. Dörtten fazla eleman bu şekilde enstrümanla donatılmamalıdır. Isıl çiftleri, ortada, tavandaki bağlantıların üzeri ve aydınlatma armatürleri üzeri gibi konumlara yerleştirin. Dört ısıl çiftin de aynı bölüme yerleştirilmesi gerekli değildir Isıl çiftleri Şekil 2 de gösterildiği gibi yerleştirin: ikisi alttaki flanşın veya kordonun altında, biri çelik bağlantı ana kirişinin ortasında ve biri de flanş veya kordonun üstünde Güçlendirilmiş veya ön gerilmeli beton yapı elemanlarında, bu türden elemanlardan sekizden fazla olmadıkça ısıl çiftleri gerilim güçlendiren her elemana yerleştirin. Aksi halde ısıl çiftleri tüm elemanları temsil eden sıcaklıkları elde edecek şekilde seçilen sekiz elemana yerleştirin Çelik zemin veya çatı üniteleri için, biri ünitenin taban düzlemindeki bir kenar bağlantısına, biri ünitenin taban düzleminde kenardan uzağa, biri ünitenin yan duvarına ve biri de ünitenin üst düzlemine olmak üzere dört ısıl çifti her bir bölüme (bir bölüm bir ünitenin genişliğini içerir) yerleştirin. Uygulanabilir olan yerlerde, ısıl çiftler yangından uzak ünitelerin yüzeylerine ve ünitenin eni kadar uzağa yerleştirilmelidir. Numuneyi temsil eden her bir açıklıkta dörtten fazla, ikiden az olmamak şartıyla bölümlerin bu şekilde enstrümante edilmesi gereklidir. Dört ısıl çiftli grupları, numuneyi temsil edebilecek konumlara yerleştirin. Bir ünite bölümü için tipik ısıl çift konumları Şekil 3 te gösterilmektedir.

9 ŞEKİL 2. Tipik Isıl Çift Dağılımı 31. Kabul Şartları Sabitlenmiş Asamble 31.1 Sabitlenmiş bir asamble sınıflandırması elde etmek için, aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır: Numune, teste maruz kalmamış yüzey şartlarını geliştirmeden ki bu şartlar pamuk atıkları tutuşturacaktır, sınıflandırma periyodu sırasında uygulanan yüke dayanmış olmalıdır Sınıflandırma periyodu sırasında ısının numuneden iletimi, teste maruz kalmamış yüzeydeki ortalama sıcaklığı başlangıçtaki sıcaklığından 250 o F tan (139 o C) fazla artıracak şekilde olmamalıdır. ŞEKİL 3 Isıl Çiftlerin Tipik Konumları Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft ten (1.2 m) daha fazla olan çelik elemanlar (kiriş, kiriş bağlantılı çelik kirişler vs.) kullanılan numuneler, 1 saat dahil olmak üzere 1 saat kadar olan asamble sınıflandırmaları için te belirtilen sıcaklık kriterleri temelinde bir yangın dayanım sınıflandırması kazanmalıdır. 1 saatten daha uzun sınıflandırmalar için, yukarıdaki sıcaklık kriteri, hangisi daha önce gerçekleşirse ya asamblenin sınıflandırma periyodunun yarısı ya da 1 saat için uygulanmalıdır Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft (1.2 m) veya daha kısa olan çelik elemanlar (kiriş, açık kiriş gövdeli çelik putreller vs.) kullanılan numuneler, 1 saat dahil olmak üzere 1 saat kadar olan asamble sınıflandırmaları için te belirtilen sıcaklık kriterleri temelinde bir yangın dayanım sınıflandırması kazanmalıdır. 1 saatten daha uzun sınıflandırmalar için, yukarıdaki sıcaklık kriteri, hangisi daha önce gerçekleşirse ya asamblenin sınıflandırma periyodunun yarısı ya da 1 saat için uygulanmalıdır Merkezleri arasındaki uzaklık 4 ft ten (1.2 m) daha fazla olan konvansiyonel olarak tasarlanmış beton kirişler kullanılan numuneler, 1 saat dahil olmak üzere 1 saat kadar olan asamble sınıflandırmaları için te belirtilen sıcaklık kriterleri temelinde bir yangın dayanım sınıflandırması kazanmalıdır. 1 saatten daha uzun sınıflandırmalar için, yukarıdaki sıcaklık kriteri, hangisi daha önce gerçekleşirse ya asamblenin sınıflandırma periyodunun yarısı ya da 1 saat için uygulanmalıdır. 32. Kabul Şartları Sabitlenmemiş Asamble 32.1 Sabitlenmiş bir asamble sınıflandırması elde etmek için, aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır: Numune, teste maruz kalmamış yüzey şartlarını geliştirmeden ki bu şartlar pamuk atıkları tutuşturacaktır, sınıflandırma periyodu sırasında uygulanan yüke dayanmış olmalıdır Sınıflandırma periyodu sırasında ısının numuneden iletimi, teste maruz kalmamış yüzeydeki ortalama sıcaklığı başlangıçtaki sıcaklığından 250 o F tan (139 o C) fazla artıracak şekilde olmamalıdır Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft ten (1.2 m) daha fazla olan çelik elemanlar (kiriş, açık ana kiriş gövdeli çelik putreller vs.) kullanılan numunelerde, sınıflandırma periyodu sırasında ne çelik sıcaklıkları 1300 o F ı (704 o C) ne de herhangi bir bölümde dört ısıl çift tarafından kaydedilen sıcaklıkların ortalaması 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmalıdır Merkezleri arasındaki uzaklıkları 4 ft (1.2 m) veya daha az olan çelik elemanlar (kiriş, açık ana kiriş gövdeli çelik putreller vs.) kullanılan numunelerde, sınıflandırma periyodu sırasında tüm putrel veya kirişlerdeki ısıl çiftlerde kaydedilen sıcaklıkların ortalaması 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmamalıdır Konvansiyonel olarak tasarlanmış beton yapı elemanları (test edilenlere eşit veya daha geniş açıklıklara sahip yerinde dökülen beton çatı veya zemin plakaları hariç) kullanılan numunelerde sınıflandırma periyodu sırasında, germe çeliğinin herhangi bir bölümündeki ortalama sıcaklığı soğuk çekilmiş ön gerilmeli çelik için 800 o F ı (427 o C) veya güçlendirilmiş çelik için 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmamalıdır Test edilenlerden daha büyük açıklığa sahip çelik zemin veya çatı birimleri kullanılması amaçlanan numunelerde zemin veya çatı birimlerinin herhangi bir açıklığına yerleştirilen tüm ısıl çiftler tarafından kaydedilen sıcaklıkların ortalamaları sınıflandırma periyodu sırasında 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmamalıdır.

10 33. Sonuçların Raporlanması 33.1 Sabitlenen asamblenin yangın dayanım sınıflandırmasının, ve ve uygulanabilir olan yerlerde ile arasında belirtilen kabul şartları uygulanarak oluşturulduğu raporlanmalıdır Sabitlenmemiş asamblenin yangın dayanım sınıflandırmasının, ve ve uygulanabilir olan yerlerde ile arasında belirtilen kabul şartları uygulanarak oluşturulduğu raporlanmalıdır. YÜKLÜ SABİTLENMİŞ KİRİŞ TESTLERİ 34. Uygulama 34.1 Yüklü sabitlenmiş kirişler için bireysel bir sabitlenmiş kirişlerin sınıflandırması, 37 de belirtilen kabul koşullarına dayalı olarak bu prosedürle sağlanır. Bu şekilde oluşturulan yangın dayanım sınıflandırması, birlikte test edildiği zemin ve çatı ile karşılaştırılabilir veya daha büyük ısı yok etme kapasitesine sahip zemin ve çatı yapıları ile birlikte kullanıldığı zaman kirişlere uygulanmalıdır. Bu metotla geliştirilen yangın dayanım sınıflandırması, test edilenlerden daha küçük boyutlardaki kirişlere uygulanmamalıdır. 35. Numunenin Boyutu ve Özellikleri 35.1 Kirişlerin uzunluğu 12 ft ten (3.7 m) az olmamalı ve eleman yatay pozisyonda test edilmelidir Bir zemin veya çatı yapısını temsil eden bir bölümle birlikte test edilen numunelerde, bu tür bölümler 7 ft ten (2.1 m) geniş olmamalı ve kirişe göre simetrik olarak yerleştirilmelidirler Kirişi, zemin veya çatının komple bir kiriş oluşturacak şekilde tasarlanan yapı elemanı dahil olarak (kompozit çelik veya beton yapı), inşaattaki sabitlemeyi simule edecek şekilde boyuna termal genleşmelere karşı sabitleyin. Tasarlandığı şekliyle kirişin bir parçasını oluşturan bölümler dışında numunenin zemin veya çatı elemanının dış kesimlerini desteklemeyin veya sabitlemeyin. 36. Yükleme 36.1 Yangına dayanım testi süresince sütunu tüm yanlarından yangına maruz bırakın ve azami yük koşullarını simule etmek için ilave yükle yükleyin. Sınırlı tasarım kriteri tanımlanmadıkça ve buna karşılık gelen düşürülmüş bir yük uygulanmadıkça bu yük, ulusal olarak kabul edilen yapısal tasarım kriterince izin verilen azami yük olmalıdır 37. Kabul Şartları 37.1 Aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Sınıflandırma periyodu sırasında numune uygulanan yüke dayanmış olmalıdır Numune, hangisi daha önce gerçekleşirse ya asamblenin sınıflandırma periyodunun yarısı ya da 1 saat için, te belirtilen sıcaklık kriterleri temelinde bir yangın dayanım sınıflandırması kazanmalıdır. YÜKLÜ KİRİŞLER İÇİN ALTERNATİF SINIFLANDIRMA 38. Uygulama 38.1 Yüklü sabitlenmemiş kirişler için bireysel bir sabitlenmiş kiriş sınıflandırması, Bölüm arasında (27.3 hariç) anlatılan zemin ve çatı asamblelerinin bir parçası olarak yapılan testlerden ve Bölüm arasında anlatıldığı gibi yüklü sabitlenmiş kirişlerin testlerinden geliştirilir. Bu şekilde oluşturulan yangın dayanım sınıflandırması, birlikte test edildiği zemin ve çatı ile karşılaştırılabilir veya daha büyük ısı yok etme kapasitesine sahip zemin ve çatı yapıları ile birlikte kullanıldığı zaman kirişlere uygulanmalıdır. Bu metotla geliştirilen yangın dayanım sınıflandırması, test edilenlerden daha küçük boyutlardaki kirişlere uygulanmamalıdır. 39. Sıcaklık 39.1 Yapısal elemanlardaki çelik sıcaklığını, elemanın uzunluğunca üç ya da daha fazla bölümde eşit aralıklarla yerleştirilmiş dört ısıl çift ile ölçün. Koruma malzemesinin kalınlığının numunenin boyunca düzgün olmadığı durumlarda, sıcaklığın ölçüldüğü seviyelerden en biri asgari kapsama (kalınlık) noktasını içermelidir Isıl çiftleri Şekil 2 de gösterildiği gibi yerleştirin: ikisi alttaki flanşın veya kordonun altında, biri çelik bağlantı ana kirişinin ortasında ve biri de flanş veya kordonun üstünde Güçlendirilmiş veya ön gerilmeli beton yapı elemanlarında, bu türden elemanlardan sekizden fazla olmadıkça ısıl çiftleri gerilim güçlendiren her elemana yerleştirin. Aksi halde ısıl çiftleri tüm elemanları temsil eden sıcaklıkları elde edecek şekilde seçilen sekiz elemana yerleştirin. 40. Kabul Şartları 40.1 Sabitlenmiş bir asamble sınıflandırması elde etmek için, aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır: Numune sınıflandırma periyodu sırasında uygulanan yüke dayanmış olmalıdır Çelik kirişler için sınıflandırma periyodu sırasında ne çelik sıcaklıkları 1300 o F ı (704 o C) ne de herhangi bir bölümde dört ısıl çift tarafından kaydedilen sıcaklıkların ortalaması 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmalıdır Konvansiyonel olarak tasarlanmış beton kirişlerde sınıflandırma periyodu sırasında, germe çeliğinin herhangi bir bölümündeki ortalama sıcaklığı soğuk çekilmiş ön gerilmeli çelik için 800 o F ı (427 o C) veya güçlendirilmiş çelik için 1100 o F ı (593 o C) geçmiş olmamalıdır. KATI YAPISAL ÇELİK ANA KİRİŞ VE KİRİŞ KORUMALARI İÇİN ALTERNATİF TEST 41. Uygulama

11 41.1 Bu alternatif test prosedürü, koruma malzemesinin tasarımda yüklere yapısal olarak dayanma fonksiyonunu yerine getirmesinin istenmemesi şartıyla, tasarım yükü uygulamadan çelik ana kiriş ve kirişlerin korumasını değerlendirmek için kullanılır. Bu şekilde oluşturulan yangın dayanım sınıflandırması, birlikte test edildiği zemin ve çatı ile karşılaştırılabilir veya daha büyük ısı yok etme kapasitesine sahip zemin ve çatı yapıları ile birlikte kullanıldığı zaman kirişlere uygulanabilir olmalıdır. Bu metotla geliştirilen yangın dayanım sınıflandırması, test edilenlerden daha küçük boyutlardaki kirişlere uygulanmamalıdır. 42. Numunenin Boyutu ve Özellikleri 42.1 Yangına maruz bırakılan kiriş veya ana kirişin uzunluğu 12 ft ten (3.7 m) az olmamalı ve eleman yatay pozisyonda test edilmelidir. Bir zemin veya çatı yapısını temsil eden 5 ft ten (1.5 m) geniş olan ve kiriş veya ana kirişe göre simetrik olarak yerleştirilen bir bölüm test numunelerine, dahil edilmelidir Kullanılan koruma malzemesini, çelik sütunun uçlarına takılmış sabit çelik plakalı veya güçlendirilmiş betona sahip olan çelik sütunlardakinden daha fazla boyuna ısıl genleşmeye karşı sabitleyin. Fırından doğrudan ısı transferini sınırlamak için sabitleme araçları dahil numunenin uçlarına termal izolasyon yapılmalıdır. 43. Sıcaklık Ölçümü 43.1 Fırının iç yüzüne 2 ft ten (0.6 m) daha yakın olmayan kiriş kenarın boyunca, eşit uzaklıktaki dört bölümün her birindeki en az dört ısıl çiftle çelik sıcaklığını ölçün. Koruma malzemesinin kalınlığının numunenin boyunca düzgün olmadığı durumlarda, sıcaklığın ölçüldüğü seviyelerden en biri asgari kapsama (kalınlık) noktasını içermelidir. Çelik bölümün bileşen elemanlarının sıcaklıklarını ölçmek için ısıl çiftleri her bölüme yerleştirin. 44. Kabul Şartları 44.1 Koruma üzerinden ısı iletimi, sınıflandırmanın istendiği yangına maruz kalma periyodunda, dört seviyeden herhangi birinde çeliğin ortalama (aritmetik) sıcaklığını 1000 o F ın (538 o C) üzerine veya ölçülen herhangi bir seviyede sıcaklığı 1200 o F ın (649 o C) üzerine çıkarmazsa testi başarılı kabul edin. DUVAR, BÖLME, ZEMİN VEYA ÇZTI ASAMBLELERİNDE KORUYUCU MEMBRANLARIN PERFORMANSI 45. Uygulama 45.1 Duvar, bölme, zemin veya çatı asamblelerindeki membran elemanlarınca sağlanan termal korumayı belirlemek için, koruyucu membranların yapısal olmayan performansları bu prosedürle edinilmelidir. Koruyucu membranların performansı sadece ek bilgi mahiyetindedir ve bu yangın testine tepki standardında belirtilen yangın dayanımı sınıflandırmalarının yerine geçmez. 46. Numunenin Boyutu 46.1 Numunenin boyutu, taşıyıcı duvar ve bölmeler için 14.1 e, taşıyıcı olmayan duvar ve bölmeler için 17.1 e ve zemin ve çatılar için 28.1 e uygun olmalıdır. 47. Koruyucu Membranların Sıcaklık Performansları 47.1 koruyucu membranların sıcaklık performansları, korunan elemanların teste maruz kalan yüzeyleriyle yakın temas halindeki ölçüm bağlantıları olan ısıl çiftlerle ölçülmelidir. Isılbağlantıyı oluşturmak için kullanılan tellerin çapı, tutturuldukları sac metal çerçeve veya panel elemanların kalınlığından ve hiç bir zaman No. 18 B&S ölçüsünden (0.040 in) (1.02 mm) büyük olmamalıdır. Isıl çift ucu ısıya ve neme dayanıklı kaplamalarla izole edilmelidir Korunan her eleman sınıfı için sıcaklık okumaları, numuneyi temsil eden en az 5 noktadan alınmalıdır. Isıl çiftlerin hiçbiri test asamblesinin kenarlarına 12 inç ten (305 mm) yakına yerleştirilmemelidir. Test asamblesinde başka şekilde temsil edilemeyecek bir eleman veya özellik bulunan hallerde bir istisna yapılır. Bu tür konumlar 7.2 de test asamblesinin teste maruz kalmayan yüzünde ısıl çift yerlerinden hariç tutuldukları zaman, ısıl çiftlerin hiçbiri, vida, çivi veya zımba gibi bağlantı parçalarının arkasına, üstüne veya yakınına yerleştirilmemelidir Isıl çiftler, teste maruz kalan membran ve korunan alt katman veya eleman arasındaki ara yüzdeki sıcaklık hakkında bilgi edinmek için konumlandırılmalıdır Sıcaklık okumaları en fazla 5 dakikalık aralıklarda yapılmalıdır. 48. Performans Şartları 48.1 Aksi belirtilmedikçe, koruyucu membranların performansı aşağıdaki şartların oluştuğu zaman olarak belirlenmelidir: Korunan her bir sınıf elemandaki herhangi bir ısıl çift setinin ortalama sıcaklık artışı, başlangıç sıcaklığından 250 o F (139 o C) fazladır, veya Korunan her bir sınıf elemandaki ısıl çift setinin herhangi bir ısıl çiftindeki sıcaklık artışı, başlangıç sıcaklığından 325 o F (181 o C) fazladır. 49. Sonuçların Raporlanması 49.1 Korunan her bir sınıf eleman için koruyucu membran performansı en yakın toplam dakika olarak bildirilmelidir Test raporu korunan her sınıf elemanı tanımlamalı ve her ısıl çiftin konumunu göstermelidir Test raporu, her bir ısıl çiftte kaydedilen zaman-sıcaklık verisini ve korunan her elemandaki ısıl çift setinin ortalama sıcaklığını göstermelidir.

12 50. Anahtar Kelimeler 50.1 kirişler; bina inşaatı; inşa malzemeleri; sütunlar, yangın; yangın dayanımı; yangına karşı tasarlanmış asamble; yangına dayanıklılık; yangın testine tepki standardı; zeminler; duvarlar

13 EK (Zorunlu Bilgi) A1. ISIL ÇİFT YASTIKLARI GEREKLERİ A1.1 Asbest Yastıklar numunelerin teste maruz kalmayan yüzeylerinin sıcaklığını ölçmek için kullanılan asbest yastıklar, organik katkı bulunmayan keçeli amozit asbest olmalıdır ve aşağıdaki özellikleri göstermelidir: A1.1.1 Uzunluk ve genişlik, 6 ± 1/8 inç (152 ± 3 mm) A1.1.2 Kalınlık, 0.40 ± 0.05 inç (10.2 ± 1.3 mm). Kalınlık ölçümü, kadranlı bir mikrometre ölçme aletinin ½ inç (13 mm) çaplı bir yastık yükü altında yapılmalıdır. A1.1.3 Kuru ağırlık, 0.26 ± lb (0.12 ±0.01 kg) A1.1.4 Termal iletkenlik (150 o F ta (66 o C)), 0.38 ± Btu-in/h-ft 2 o F (0.055 ± W/mK). A1.15 Girme sertliği ± 0.07 inç (4.0 ± 1.8 mm) veya (değiştirilmiş Brinell) olmalıdır. Girme, Test Metodu C 569 a göre belirlenmelidir. Değiştirilmiş Brinell sertlik değerleri Sertlik = 2.24 / y ilişkisiyle elde edilmelidir ki burada y = inç olarak ölçülen girme. A1.1.6 Yastıklar yeterince yumuşak olmalıdır, öyle ki kırılmadan yerleştirildikleri yüzeyin tümüyle temas halinde olmak için şekillendirilebilsin. A1.2 Yansıtıcı Fiber Yastıklar Karşılaştırmalı yangın testleri, yumuşak yüzeyi ısıl çiftle temas halinde yerleştirilen Ceraform adlı yansıtıcı bir fiber malzemenin, numunenin teste maruz kalmayan yüzündeki bükülme asgari düzeyde olduğu zaman asbest yastıkların yerine geçebildiğini göstermiştir. Yastıklar göreceli olarak serttir ve test sırasında keskin bükülme ve süreksizliklere maruz kalan yüzeylerde kullanılmamalıdır 9. A2.1.1 Uzunluk ve genişlik, 6 ± 1/8 inç (152 ± 3 mm) A2.1.2 Kalınlık, ± inç (9.5 ± 1.6 mm). A2.1.3 Kuru ağırlık, ± lb (67 ± 24 g) A2.1.4 Termal iletkenlik (150 o F ta (66 o C)), 0.37 ± 0.03 Btu-in/h-ft 2 o F (0.053 ± W/mK). A2.15 Yumuşak yüzeyde girme sertliği (A1.1.5 e bakın) ± inç (1.9 ± 0.6 mm) olmalıdır. A2.1.6 Keskin şekilli yüzeylerde tam bir tema sağlamak için yastıklar ıslatılabilir, şekil verilebilir ve sonradan kurutulabilir. 8 Ceraform 126 Manville Special Products Group P.O. Box 5108, Denver CO şirketinin tescilli markasıdır. 9 ASTM Genel Merkezinde destekleyici bilgi mevcuttur, İstek RR:E

14 EKLER (Zorunlu olmayan Bilgi) X1. YANGIN TESTLERİNİN KONTROLÜ İÇİN STANDART ZAMAN-SICAKLIK EĞRİSİ TABLO X1.1 YANGIN TESTLERİNİN KONTROLÜ İÇİN STANDART ZAMAN-SICAKLIK EĞRİSİ Süre 68 o F tabanı üzerindeki alan 20 o C tabanı üzerindeki alan Sıcaklık, o F sa:dk F-dk Sıcaklık, o C F-sa C-dk C-sa 0: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

15 TABLO X1.1 Devam Süre 68 o F tabanı üzerindeki alan 20 o C tabanı üzerindeki alan Sıcaklık, o F sa:dk F-dk Sıcaklık, o C F-sa C-dk C-sa 6: : : : : : : : : : : Laboratuar Proje Numarası X2 ÖNERİLEN RAPOR FORMU ASTM E119 KAPAK SAYFASI (Tercihan Kapak) ASTM E119 (Yıl) STANDART YANGIN DAYANIM TESTİ Yangın Dayanım Süresi İnşa Test Tarihi Sponsor Malzeme Azami Yük Koşulları, veya Sınırlı Yük Koşulları (test koşullarının belirlediği şekliyle) (testin bir araştırma programının bir parçası lup olmadığını belirtin) (İçindekiler Tablosu ekleyin) X2.1 Laboratuar Test Tesisinin Tanımı Fırın, sabitleme yapısı, takozlar, yataklar vs dahil uçların durumunun detayları. X2.1.1 Eğer yapı yük altında test edilecekse, yükün nasıl uygulanacağını ve kontrol edileceğini belirtin. (Yükleme programı verin). Yükün azami bir yük koşulu veya sınırlı bir yük koşulu olup olmadığını belirtin ve her iki durum için de özel yükleri ve eğilme gerilimi kesme vs gibi sınırlama bazını raporlayın. Sınırlı bir yük koşulu azami yük koşulunun yüzdesi olarak bildirilmelidir. X2.1.2 Eğer yapı yüksüz taşıma olarak test edilecekse, çerçevenin testte sabit veya hareketli olup olmadığını veya testin sadece sıcaklık artışı olup olmadığını belirtin. X2.2 Tüm Malzemelerin Tanımı Tür, boyut, sınıf, sertlik, yoğunluklar, ticari ismi, ve malzemeleri tanımlamak için gerekli herhangi bir ek bilgi. Test laboratuarı, malzemelerin ASTM Standartlarını sağlayıp sağlamadığını etiketlerle veya sponsor bildirimi veya test laboratuarında fiziksel veya kimyasal testlerle belirtmelidir. X2.3 Test Asamblesinin Tanımı: X2.3.1 Test numunesinin boyutlarını verin. X2.3.2 Test asamblesindeki tüm yapısal elemanların güvenlik faktörleri dahil yapısal tasarımın detaylarını verin. X2.3.3 Anlaşılabilirlik için gerektiğinde plan, yükselti, temel kesit, ve diğer kesitleri ekleyin. X2.3.4 Test panelinin çerçeveye tutturulmasının detaylarını verin. X2.3.5 Isıl Çiftlerin konumları, eğilme noktaları ve diğer hususlar

16 X2.3.6 Aşağıdaki zamanlarda genel ortam koşullarını tanımlayın: X İnşa zamanı, X Hazırlama sırasında (inşadan teste kadar geçen süre) ve X Test zamanında. X2.4 Testin Tanımlanması: X2.4.1 Sıcaklığı başlangıçta ve her 5 dakikada bir bildirin. Eğer rapora grafikler eklenirse, açık bir şekilde zaman ve sıcaklığı belirtin: X Fırın içinde, X Teste maruz kalmayan yüzeyde ve X Standartta şart koşulduğu gibi korumalı çerçeve elemanlarında. NOT X2.1 Standardın istemediği fakat faydalı sıcaklık gözlemlerinin raporun Eklerinde bildirilmesi önerilir. Bunlar, korumanın arkasındaki çerçeve elemanlarının yüzeyindeki sıcaklıklar ve çeşitli İnşa Kodlarınca istenen diğer sıcaklıkları içerebilir. X2.4.2 Testin ilk 15 dakikasında ve son saati içinde eğilmeleri her 5 dakikada bir bildirin. Arada her 10 dakikada bir. X2.4.3 Teste maruz kalan yüzün görünüşünü bildirin: X Her 15 dakikada, X Herhangi bir fark edilir değişiklikte, yani kırılma, bükülme, alevlenme, duman, malzeme kaybı vs detay ve zaman verin ve X Testin sonunda dökülmeleri, bağlantıların durumlarını, sarkmaları vs ekleyin. X2.4.4 Teste maruz kalan yüzün görünüşünü bildirin: X Her 15 dakikada, X Kırılma, duman, bükülme dahil herhangi bir fark edilir değişiklikte, detay ve zaman verin X Testin sonunda. X2.4.5 Başarısızlık zamanını; X Sıcaklık artışı, X yükü taşımada başarısızlık ve, X Alev, ısı, duman geçişine göre raporlayın. X2.4.6 Eğer bir hortumla su püskürtme testi gerekirse, X2.1 ve X2.3 ün gerekli bölümlerini tekrarlayın. Eğer hortumla su püskürtme testinde başarısızlık olursa, tanımlayın! X2.5 Aşağıdakiler için Resmi Görüşler: X2.5.1 Yapının sahadaki inşa koşullarını tamamen temsil etmesinin etkileri hakkında bir açıklama eklenmelidir. Eğer yapı tipik saha koşullarını temsil etmezse, sapmalar not edilmelidir. X2.5.2 Eğer yapı simetrik değilse (her yüzde farklı detaylar varsa), karşı yüzeydeki yangına dayanıklılık hakkında yorum yaparak yangına maruz kalan yüzeyi belirttiğinizden emin olun. X2.5.3 Yangın Testi. X2.6 Aşağıdakiler dahil sonuçları özetleyin: X2.6.1 Dayanım süresi, X2.6.2 Başarısızlık türü, ve X2.6.3 Hortumla su püskürtme testi sonuçları. X2.7 Resmi Gözlemcileri Listeleyin Sorumlu kişilerin imzaları. X2.8 Ek Test standardınca özellikle istenmeyen, fakat test sonuçlarının daha iyi anlaşılması için faydalı olan tüm verileri dahil edin. İnşa Yasası onayları için özel gözlemler ekte olmalıdır. X2.9 Resimler Hepsi de raporda kapsanmayan veya açıklığa kavuşmayan hususları göstermek için çekilmiş. X2.9.1 İnşa sırasında asamble. X2.9.2 Yangın testinden önce maruz kalan yüz. X2.9.3 dayanım testi başında teste maruz kalmayan yüz; mümkünse kayıt ekipmanını ekleyin. X2.9.4 Yangın dayanım testi sonunda teste maruz kalmayan yüz. X2.9.5 Yangın dayanım testi sonunda teste maruz kalan yüz. X2.9.6 Yangın dayanım testi sonunda, hortumla su püskürtme testi öncesinde teste maruz kalmayan yüz. X2.9.7 Yangın dayanım testi sonunda, hortumla su püskürtme testi öncesinde teste maruz kalan yüz. X2.9.8 Hortumla su püskürtme sonrasında teste maruz kalan yüz. X2.9.9 Hortumla su püskürtme sonrasında teste maruz kalmayan yüz. X2.10 Aşağıdakilerin bulunması gereklidir: X Test asamblesinin detaylı çizimleri. X Her test raporu için resimler (X2.9.1, X2.9.4, X2.9.4, X2.9.8 ve X2.9.9).

17 X3. ZEMİN VE ÇATI ASAMBLELERİ VE TEK KİRİŞLER İÇİN SABİTLEME KOŞULLARINI BELİRLENME KILAVUZU X te kabul edilen revizyon, iki destek şartına dayalı olarak yangın dayanımı sınıflandırma konseptini getirdi: sabitlenmiş ve sabitlenmemiş. Sonuç olarak, numunelerde bu iki sınıflandırmayı oluşturacak şekilde yangın testi yapılabilir. X3.2 Bu test metodunda kullanıldığı şekliyle yangın testindeki bir sabitleme durumu, yangının etkileri sonucu yük taşıyan elemanın dayanaklarındaki genleşmenin, eleman dışındaki harici kuvvetlerle engellenmesidir. Sabitlenmeme durumu, yük taşıyan elementin destekleri üzerinde genleşmesinin ve dönmesinin serbest olduğu durumdur. X3.3 Bu kılavuz, şu anki mevcut bilgiye dayalıdır ve tüm yapıların sabitlenmiş veya sabitlenmemiş olarak sınıflandırılmasını tavsiye eder. Bu sınıflandırma, mimar, mühendis ve bina memurlarının, sabitleme durumuna göre yangın dayanım sınıflandırmasını söz konusu inşa türü ile ilişkilendirmesini sağlayacaktır. Bazı sabitleme durumlarının yangın dayanımını arttıracağı gösterilmiş olmasına rağmen, gerçek inşaatlarda yeterli sabitlemenin oluşturulma metodolojileri standart hale getirilmemiştir. X3.4 Bu kılavuzun amaçlarına yönelik olarak, binalardaki sabitleme şöyle tanımlanır: Binalardaki zemin ve çatı asambleleri ve tek kirişler, etrafındaki veya dayanak oluşturan yapılar, beklenen sıcaklık artışları yoluyla ciddi termal genleşmeye dayanma kapasitesinde olduğu zaman, sabitlenmiş olarak düşünülmelidir. Bu tanıma uymayan yapıların serbestçe döneceği ve genleşeceği kabul edilir ve bu nedenle sabitlenmemiş olarak düşünülür. X3.5 Bu tanımlama, ciddi termal genleşmeye neyin bir sınırlama/sabitleme oluşturacağını belirlemek için mühendislik muhakemesi yapılmasını gerektirir. Sabitleme, zemin ve çatı asambleleri ve asamblenin bir parçasını oluşturan ara kirişlerin desteklerinin yanal rijitlik ile sağlanabilir. Sabitleme oluşturmak için bağlantılar termal itmeleri bu tür desteklere uygun bir şekilde aktarmalıdır. Birbirine eklenen panel veya yapılar, yapının termal genleşmeye dayanıklılığı değerlendirilirken dikkate alınmalıdır. İkiden fazla destek üzerinde tek parça halinde çalışan kirişlerde oluşana benzer devamlılık, genelde yapısal elemanların yangına dirençlerini arttıracak dönme sabitlemesini arttıracaktır. X3.6 Tablo X3.1 de sadece yaygın yapı türleri listelenmiştir. Bu örnekler ve hatta girişteki felsefe akılda tutularak, kullanıcı daha az yaygın yapı türlerini makul kılabilir edebilmelidir. TABLO X3.1 Yapı Sınıflandırması, Sabitlenmiş veya Sabitlenmemiş I. Duvar Taşıma Tek satıhlar ve kirişler arası çoklu dikmelerin basitçe desteklenen uç açıklıkları (1) açık kiriş gövdeli çelik putreller veya çelik kirişler, destekleyici beton plakalar, hazır döküm üniteler veya metal döşeme (2) beton plakalar, hazır döküm üniteler veya metal döşeme İç satıhlar veya kirişler arası çoklu dikmeler (1) açık kiriş gövdeli çelik putreller, çelik kirişler veya metal döşeme, destekleyici tek parça beton plaka (2) açık kiriş gövdeli çelik putreller veya çelik kirişler veya metal döşeme, destekleyici tek parça beton plaka (3) yerinde dökülmüş beton plaka sistemi (4) potansiyel termal genleşmesi komşu yapılarca karşılanan hazır beton B II. Çelik Karkas (1) Karkas elemanlarına kaynaklanan, perçinlenen veya cıvatalanan çelik kirişler. (2) Zemin ve çatının karkas elemanlarına tutturulduğu tüm yerinde döküm zemin ve çatı türleri (kiriş ve plaka, pan joists ve waffle plakaları gibi) (3) Yapısal elemanların karkas elemanlarına tutturulduğu ve zemin ve çatı sistemlerindeki potansiyel termal genleşmenin iskelet veya komşu zemin ve çatı yapılarıyla karşılanan tüm prefabrike zemin ve çatı sistem türleri III. Beton Karkas (1) Karkas elemanlarına güvenli bir şekilde bağlanan kirişler (2) Zeminin karkas elemanları ile birlikte döküldüğü yerinde döküm zemin ve çatı türleri (kiriş ve plaka, düz plaklar, pan joists ve waffle plakaları gibi) (3) Durum III. (1) dekine eşit sabitlemeye yol açacak yerinde döküm bağlantılı dahili ve harici hazır döküm sistem satıhlar (4) Yapısal elemanların bu tür sistemlere tutturulduğu ve zemin ve çatı sistemlerindeki potansiyel termal genleşmenin iskeleler veya komşu zemin ve çatı yapılarıyla karşılanan tüm prefabrike Sabitlenmemiş Sabitlenmemiş Sabitlenmiş Sabitlenmemiş Sabitlenmiş Sabitlenmiş Sabitlenmiş Sabitlenmiş Sabitlenmiş Sabitlenmiş Sabitlenmiş Sabitlenmiş Sabitlenmemiş

18 zemin ve çatı sistem türleri A Zemin ve çatı sistemleri, bağlantı kirişleri ile veya onlarsız, zemin ve çatı sistemlerinden gelen termal yüklere direnmek üzere tasarlanmış ve detaylandırılmış duvarlar içine bağlandığı zaman sabitlenmiş olarak düşünülebilir B Örneğin potansiyel termal genleşmeye direnç; (1) tek parça yapısal beton tavan kullanılırsa, (2) hazır döküm ünitelerin uç elemanları veya ünitelerin uçları ile desteklerin düşey yüzleri arasındaki mesafe beton veya harçla doldurulursa veya (3) hazır döküm ünitelerin uç elemanları ile desteklerin düşey yüzleri arasındaki veya delikli core slab ünitelerin uçları arasındaki mesafe normal ağırlıktaki beton elemanın uzunluğunun % 0.25 ini veya yapısal hafif ağırlıklı beton elemanın uzunluğunun % 0.1 ini geçmezse sağlanmış kabul edilir. X4. STANDART DIŞI NEM İÇERİĞİ NEDENİYLE BETON SLABLAR İÇİN TESTE MARUZ KALMAYAN YÜZEYDEKİ SICAKLIK ARTIŞI İLE BELİRLENEN YANGIN DAYANIMINI DÜZELTME METODU X4.1 Kapsam X4.1.1 Standart yangın dayanımı, standart nem seviyesinde test numunesinin teste maruz kalmayan yüzündeki sıcaklık artışı ile belirlenen zamandır. X4.1.2 Bu Ek, test sırasında nem içeriği standart nem seviyesinden farklı olduğu zaman, inorganik bina malzemelerinden yapılmış ve her iki tarafı da hazırlanmış düşey veya yatay plakaların (yekpare veya delikli) teste maruz kalmayan yüzünün yangın dayanımını düzeltmek için bir prosedür sağlar. X4.1.3 Yaygın inorganik bina malzemeleri içinden sadece hidratlı portland çimento ürünleri yanım testinin sonuçlarını belirgin bir şekilde etkilemeye yetecek kadar nem tutabilir (11 e uygun olarak yüzeyin hazırlanmasından sonra). Bunun sonucu olarak, hacimce % 5 inden az portlant çimento harcı içeren yapıların yangın dayanım deneylerinin yapılması gerekli değildir. X4.2 Semboller X4.2.1 Bu Ekte kullanılan semboller aşağıdaki gibi tanımlanır: A = kuruma koşullarını karakterize eden faktör (Tablo X4.1 e bakın) b = Numunenin geçirgenliğini karakterize eden faktör (Tablo X4.2 ye bakın) FE = numunenin yangın dayanımı, saat RH = nispi nem, m = nem içeriği, hacim oranı ft 3 /ft 3 veya cm 3 /cm 3, m a = test numunesinin ortalama nem içeriği, m c = çimento harcının ortalama nem içeriği, m e = verilen bir RH için çimento harcının nominal denge nem içeriği (Tablo X4.3 e bakın) m e s = standart RH düzeyinde çimento harcının nominal denge nem içeriği (Tablo X4.3 e bakın) m s = test numunesindekiyle aynı beton ve çimento harcı hacminde standart olarak hazırlanan bir beton numunedeki ortalama nem içeriği v = çimento harcının hacim oranı, ft 3 /ft 3 veya cm 3 /cm 3. X4.3 Nem İçeriğinin Hesaplanması X4.3.1 Ortalama nem içeriği m a, kuru durumuna göre malzeme içindeki nemin hacimsel (ft 3 /ft 3 veya cm 3 /cm 3 ) oranıdır; kuru durum malzemenin herhangi bir kütle kaybı olmayana kadar bir fırında 221 ± 1 o F a (105 ± 0.5 o C) kadar ısıtılmasıyla oluşan durumdur. X4.3.2 Çimento harcının ortalama nem içeriği, ilk önce çimento harcındaki nem içeriğini aşağıdaki şekilde hesaplayarak, orta derinlik seviyesinde RH nin bilinen değerinden tahmin edilebilir (malzemenin asla yeniden ıslanmamış olduğu kabul edilerek). m c = A m c X4.3.3 Daha sonra test numunesinin ortalama nem içeriği aşağıdaki şekilde hesaplanır: m a = v m c X4.3.4 Standart olarak hazırlanmış bir numunenin ortalama nem içeriğini şöyle hesaplayın: m s = v m es ki burada m es, standart RH seviyesi ile ilgili Tablo X4.1 deki m e değeridir. X4.4 Düzeltme Prosedürü X4.4.1 Düzeltme prosedürü, Tablo X4.2 de önerildiği gibi malzemenin geçirgenliğini yansıtmak için empirik bir faktörün seçimi ile başlar. m a ve m s in bilinen değerleriyle, bm a ve bm s çarpımlarını hesaplayın. Nomogram (Şekil X4.1) üzerinde, sağ taraftaki ölçek üzerinden R noktasından, bm a ve bm s değerlerine çizgiler çizin. Sol taraftaki ölçekte gerçek yangın dayanım değerini (FE) gösteren noktadan, R- bm a ye paralel bir çizgi çizerek eğriyi kesin. Eğrinin üzerindeki bu noktadan R-bm s e paralel bir çizgi çizin ve FE ölçeğinde gerçek yangın dayanımını bulun.

19 TABLO X4.1 Verilen Nispi Nemdeki Çimento Harcının Denge Halindeki Nem İçeriği (Kusturma) Orta Seviyede RH, % m e TABLO X4.2 Test Numunesinin Geçirgenliğini Karakterize Eden Faktör Malzeme b Normal ağırlıkta ve püskürtmeyle uygulanan 5.5 beton (kuru birim ağırlığı 135 lb/ft 3 (2162 kg/m 3 ) Hafif beton (kuru birim ağırlığı 85 ile 115 lb/ft (1361ile 1841 kg/m 3 arasında) Hafif izolasyon betonu (kuru birim ağırlığı lb/ft 3 ten (801 kg/m 3 ) düşük TABLO X4.3 Kuruma Koşullarını Karakterize Eden Faktör Hazırlama Ortamı o F arası (15.6 ile 26.7 o C arası) atmosfer koşulları Test Numunesinin Orta derinlikte RH si, % Portlant Çimentosu için A faktörü Normal ağırlıkta beton Hafif beton Her derinlik of (95 oc) ve % 5 RH de hazırlamada normal ağırlıktaki beton için A = 0.45 (Tablo X4.3 e bakın) m c = 0.45 x = (X4.1 e bakın) v = için m a = x = (X4.3.3 e bakın) yani beton, test sırasında hacimce % 2.34 nem içermektedir. X Adım 2 m a yı aşağıdaki gibi hesaplayın: Bir örnek olarak eğer standart nem seviyesinin orta derinlikteki % 75 RH a denk geldiği kabul edilirse, m e = 0.24 m s = x 0.24 = (X4.3.4) yani standart nem seviyesi hacimce % 5.5 tir. X Adım 3 b m yi aşağıdaki gibi hesaplayın: b = 5.5, Tablo X4.3 e bakın bm a = 5.5 x = bm a = 5.5 x = X Adım 4 Nomogramdaki R noktasından, bm a ve bm s ye çizgi çekin (Şekil X4.1 e bakın X Adım 5 (FE) eksenindeki 2,90 dan R- bm a ya paralel bir çizgi çizerek eğriyi kesin. X Adım 6 Eğrinin üzerindeki bu noktadan, FE eksenini kesmek üzere R-bm s e paralel bir çizgi çizin. FE = 3.19 değeri düzeltilmiş yangın dayanım değeridir: yani eğer numune standart nem seviyesinde test edilmiş olsaydı, burada % 75 olarak kabul edilen orta seviyedeki RH a karşılık geldiği kabul edilen yangın dayanımı için elde edilecek olan değer o F arası (48.9 ile 71.1 o C arası) % 35 RH ye kadar o F arası (87.8 ile 93.3 o C arası) % 0-5 RH arası o F arası (48.9 ile 93.3 o C arası) % 5-35 RH arası arası arası ten az 0 0 X4.5 Açıklayıcı Örnek X4.5.1 Hacimsel olarak % 23.2 oranında harç içeren normal ağırlıktaki bir beton duvar 200 o F ta (93 o C) hazırlandı ve orta seviyesine kadar % 5 olan RH % 70 e düşürüldü saat yangın dayanımı vardı. Düzeltilmiş yangın dayanımını belirleyin. X Adım 1 m a yı aşağıdaki gibi hesaplayın: % 70 RH için m c = (Tablo X4.1 e bakın)

20 ŞEKİL X4.1 Standart Olmayan Nem İçeriğinde Yangın Dayanım Düzeltmesi için Nomogram X5. AÇIKLAMA X5.1 Giriş X5.1.1 Bu açıklama, E119 Test Metodunu kullananlara, standardın geliştirilmesi ve binalardaki yangın korumasında kullanılması hakkında bilgi sağlamak için hazırlanmıştır. Ayrıca, yangın testlerinin planlanması ve performansı ve sonuçların raporlanması hususunda yönlendirme sağlar. Bu açıklamada, yangın testi hakkındaki tüm bilgilerin birleştirilmesi için bir teşebbüs yapılmamıştır. Ciddi bir yangın testi çalışanının, yangına dirençli tasarımın (1, 2) 10 tarihini ve test ile ilgili karışık problemleri ve test sonuçlarının yorumlanmasını daha iyi anlayabilmek için referans dokümanları dikkatle okuması teşvik edilir. X5.1.2 Yangın seperatörleri olarak tasarlanan zemin ve duvarlar yıllardan beri yangınları başladıkları alanlarda hapsetme veya yayılmalarını (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) sınırlandırmada etkili 10 Parantez içinde kalın yazılmış numaralar bu test metodu sonundaki referans listesine atıftır.

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar

Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar Yangın Korumada Genişleyen Sınırlar 1 Sunumun Amaçları Yangına dayanımlı camlama sistemi hakkında mimar kullanıcının aydınlatılması, ve son Camlama dışında yangın koruma metotlarının tartışılması, Yangın

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF Çatılarda Tam Koruma CONIROOF En Tepeden Başlayın Bir binanın en önemli bölümlerinden biri çatısıdır. Yetersiz çatılar, yapının yalnızca işlevselliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bakım zorunluluğuyla

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli. YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME YAPININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Ş Dr. Kerem PEKER erdemli Proje Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti peker@erdemli.com

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz Ön söz Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 12390-6: 2000 standardı esas alınarak, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı

Detaylı

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ Sedna Aire, sizlere SolarCool İklimlendirme Sistemini sunmaktan gurur duymaktadır. İki aşamalı bir split ya da paket iklimlendirme sistemine entegre edilmiş, tescilli

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama PVC PANEL KİREMİT 2 3 4 1 6 5 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama ÜRÜN BİLGİSİ ASA ile kaplanan DURAMİT PVC Panel Kiremitleri ko-ekstrüzyon teknolojisiyle

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ.

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. Dr. Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm

Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm Egger OSB 3 Çatınız için doğru çözüm EGGER NEWSLETTER Jänner 2010 Çatınız için uzun ömürlü ürün egger OSB 3 Binanın tüm bölümleri içerisinde hava koşullarındaki değişime en çok maruz kalan bölümler binanın

Detaylı

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm RELAYrack / Açık sistemler, network teknolojisi ve elektronik alanında sayısız uygulama için, uygun maliyetli ve montaj dostu çözümler sunar 19 standart cihazların montajı için tasarlanmıştır. Ekipmanlara

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr

BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR. Destekleme sistemi. v2014/01tr BERTOUR Destekleme sistemi Broşürü BERTOUR Destekleme sistemi v2014/01tr Güçlü ve esnek 02 Güvenilir Sadeliği ve Uluslararası Kalite Standardı İle Sınıfının En İyisi Bertour destekleme sistemi, inşaat

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU

TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU MÜŞTERİ : ALCAS ALUMİNYUM PROFİL SİSTEMLERİ NUMUNE : ALUMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEM : AF50E PROJE : - SONUÇ UYGUN UYGUN DEĞİL SAYFA

Detaylı

Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler

Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler Kablo Geçişlerinde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler EN Test Prosedürü & Aplikasyonlar 2015 1 İçerik Bina Yangın Yalıtımının Önemi EN 1366-3 Test Standardı (Penetrasyon Yalıtımı) & Yangın Dayanımı Pasif

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

RiMatrix S. RiMatrix S. Avantajlarınız. RiMatrix S App

RiMatrix S. RiMatrix S. Avantajlarınız. RiMatrix S App RiMatrix S RiMatrix S RiMatrix S'e genel bakış...398 Standart oda...400 Standart güvenlik odası...401 Standart konteyner...402 Avantajlarınız Veri merkezi modüllerini baz alan standartlaştırılmış veri

Detaylı

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/ABALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948http://www.deneysan.com

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri VERİMLİ KÜMES SİSTEMLERİ Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri www.tavsan.com.tr Tek bir hava dağıtım ünitesinden kuru ısı. Sadece mükemmel! Kümesler için sıcak sulu ısıtma sistemleri Kümeste canlı sağlığı ve verimliliği

Detaylı

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir.

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir. Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. (Emniyet Tamponu) sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Teknik Özellikler Asma Tavan Uygulamaları Bölme Duvar Uygulamaları Derz Dolgu İşlemi Teknik Özellikler 2 3 6 6 7 4 Kenarı Pahlı COREX İzsiz birleşim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

Yazılım ÖzEllİKlERİ: Konut Yükleri. Ofis Yükleri. www.ahsapmuhendisligi.com. Yangın Direnci. u Robust standartları detayları

Yazılım ÖzEllİKlERİ: Konut Yükleri. Ofis Yükleri. www.ahsapmuhendisligi.com. Yangın Direnci. u Robust standartları detayları www.ahsapmuhendisligi.com Konut Yükleri Ofis Yükleri Yazılım ÖzEllİKlERİ: u Robust standartları detayları u Dolu gövdeli kiriş ebatları ile farklı derinliklere uyumlu olma özelliği u Şantiyede zaman ve

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

Elektrikli Devrilir Tavalar

Elektrikli Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı

: İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:8, Çankaya/ Ankara, Türkiye

: İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:8, Çankaya/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/7 1. Üretici Bilgileri Üretici Üretim Yeri Genel Müdürlük : Hadley Rollform Çelik Profil Üretimi A.Ş. : Deri O.S.B., Gergef Sk. Ç4-2, No:7 Tuzla/İstanbul : İlkbahar Mahallesi 606.

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 130 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320. Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320. Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320 Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ Konuyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırarak rapor halinde

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Ürün Bloklanmış köpük ve ekstrüde polistirol parçacıklı köpükten ısı yalıtım plakası. Baumit open - Die KlimaFassade ve Baumit open S - Die SanierKlimafassade

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI

SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI SANDVİÇ PANEL MEKANİK DAYANIMI Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkanı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi. Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2

Detaylı

KAMARA FIRINLAR. PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi

KAMARA FIRINLAR. PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi KAMARA FIRINLAR PLF Serisi MoS Serisi PAS Serisi Asfalt Fırını Serisi Kamara Fırınlar PLF Serisi PLF 160/30 PLF serisi uzun yıllardır güvenilir bir şekilde profesyonel kamara fırını olarak labaratuvarlarda

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

Dairesel susturucular

Dairesel susturucular ,3 X X testregistrierung Dairesel susturucular Tipi Kontamine havaya yönelik, plastik dairesel kanallarda gürültünün azaltılması için Agresif ortama yönelik emiş havası sistemlerinin dairesel kanallarında

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

YÜKSEK SICAKLIK FIRINLARI. Yüksek Sıcaklık Kamara Fırın Serisi Yüksek Sıcaklık Tüp Fırın Serisi Yüksek Sıcaklık Elevator Fırın Serisi

YÜKSEK SICAKLIK FIRINLARI. Yüksek Sıcaklık Kamara Fırın Serisi Yüksek Sıcaklık Tüp Fırın Serisi Yüksek Sıcaklık Elevator Fırın Serisi YÜKSEK SICAKLIK FIRINLARI Yüksek Kamara Fırın Serisi Yüksek Tüp Fırın Serisi Yüksek Elevator Fırın Serisi Kamara Fırınlar MoS Serisi MoS serisi yıllardır güvenilir bir şekilde profesyonel kamara fırını

Detaylı

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri

Zettex Yangına Dayanıklı İzolasyon Ürünleri YANGNA AYANKL Zettex Yangına ayanıklı İzolasyon Ürünleri Yangın güvenliği son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan bir konu olmuştur. Yangın güvenliğinin başlangıç noktası bölmelere ayırmadır. Buna

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50

TİP GENİŞLİK (mm) Güç (W/m²) Uzunluk (m) Toplam Güç Toplam Aktif. (W) Eset 60-1,5/50 ECOFILM Isıtma Folyoları En yeni teknolojilerden yararlanılarak üretilen Ecofilm ısıtma folyoları, özellikle büyük yüzeylerin ısıtılmasında kullanılıyor. Bu ısıtma sistemleri; grafit kaplamalı polyester

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Isıtma kapasitesi: Döküm demir eşit ve etkili bir ısı verir. Hem radyant hem de konveksiyonel ısı ihtiyaçlarına uygun olarak sobalar üretir.

Isıtma kapasitesi: Döküm demir eşit ve etkili bir ısı verir. Hem radyant hem de konveksiyonel ısı ihtiyaçlarına uygun olarak sobalar üretir. MORSØ SOBALARI HAKKINDA... Morsø tam 161 yıldır döküm demir sobalar üretmekte ve geliştirilmesi konusunda çalışmaktadır. Her durumda sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir model bulunacaktır. Morsø diğer

Detaylı

Elektrikli silindirik devrilir tavalar

Elektrikli silindirik devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ SERTLİK DENEY FÖYÜ SERTLİK TESTLERİ Sertlik Nedir? Basite indirgendiğinde oldukça kolay tanımlanan

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Orjinal Dünya çapında onayları ile stoklarımızda derhal gönderime hazır. Sayısız pratik boyutları ve tüm ortak uygulamalar için fonksiyonel

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

LOGO KULLANIM KILAVUZU. www.opalon.com.tr

LOGO KULLANIM KILAVUZU. www.opalon.com.tr LOGO KULLANIM KILAVUZU www.opalon.com.tr www.opalon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.opalon.com.tr 01 ONTAINER 02 LOGO TANIMI 03 LOGO ÖLÇÜLERİ 04 DIŞ ALAN KULLANIMI

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler Yankısız ve Yarı-Yankısız odalarda yapılabilecek ölçümler Yankısız ve yarı-yankısız odalarda, ses gücü düzeyi ve kaynağın

Detaylı

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ

BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ BESMAK MARKA BCO 113 SERİSİ TAM OTOMATİK BİLGİSAYAR KONTROLLÜ HİDROLİK BETON TEST PRESİ VE EĞİLME TEST SİSTEMİ Resim 1- Beton Basınç Dayanımı Test Presi Resim 2 - Eğilme Test Sistemi BETON TEST PRESİ GENEL

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik DS-TRD-0.4 X XDS-TRD-0 testregistrierung Sensör sistemleri DS-TRD-0 Tipi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik lardan emiş hava akışının isteğe göre değişken ne yönelik sürgülü kapak mesafe sensörü

Detaylı

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair

Detaylı

KAMP EVLERİ. 22m. Acil Müdahale Barınakları 11m. TGT Tarım Gıda Turizm İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Tarım Gıda Turizm İnş.San.Tic.Ltd.Şti.

KAMP EVLERİ. 22m. Acil Müdahale Barınakları 11m. TGT Tarım Gıda Turizm İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Tarım Gıda Turizm İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 2 2 22m Acil Müdahale Barınakları 11m Tarım Gıda Turizm İnş.San.Tic.Ltd.Şti. TGT Tarım Gıda Turizm İnş.San.Tic.Ltd.Şti. ÇADIRA VE KONTERNIRLARA ALTERNATİF Kamp Evlerini oluşturan paneller 6.100 adet 1,5

Detaylı