SOSYAL SORUMLULUK Merve HİLESİZ Deniz USTA Pelin Dilşah KOÇ İlayda GÜRSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL SORUMLULUK. 201133012 Merve HİLESİZ 201133023 Deniz USTA 201133030 Pelin Dilşah KOÇ 201133046 İlayda GÜRSOY 13.03.2014"

Transkript

1 SOSYAL SORUMLULUK Merve HİLESİZ Deniz USTA Pelin Dilşah KOÇ İlayda GÜRSOY

2 Kavramın Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi 1800lü yılların sonunda büyük şirketlerin sayılarının artmasıyla kavramsal olarak ortaya çıktı. Sanayi Devrimi ne kadar sosyal sorumluluk farkında olunmayan bir hayırseverlik kavramı olarak kalmıştır büyük çöküntü sonrasında sosyal sorumluluk kavramı hız kazanmıştır li yılların başından itibaren toplumsal pazarlama ve yeşil pazarlama gibi kavramlar ortaya atılmıştır.

3 Sosyal Sorumluluk Nedir? Sosyal sorumluluk kavramı, işletmelerin kâr elde etme yükümlülüğünün yanı sıra toplumdaki kişi ve kurumlara karşı yükümlü olma ve cevap verme zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen projelerde her zaman adı geçen sosyal sorumluluk kavramı, gelecek nesilleri düşünerek atılan her tür adımdır. Sorumluluk kavramı; kişinin önce kendisi için sonrasında da diğer insanlar için yerine getirmesi gerekli olan yükümlülükler yani görevleri tanımlamak için kullanılır.

4 Genel olarak sorumluluk tanımında bir zorunluluk durumu söz konusu iken, sosyal sorumluluk daha çok toplum ve insanlık adına yapılan eylemi kapsadığı için bu tarz bir zorunluluktan bahsedilmeyebilir. Son derece geniş bir kavram olan sosyal sorumluluk; toplumda yer alan tüm örgütlerin ortak yaşam idealleri için kolektif bir biçimde çalışması, bu amaca hizmet eden projeler geliştirmesidir.

5 Amacı Çevre sorunlarının çözülmesi için kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket eden sivil toplum örgütleri, çevrenin korunmasını ve böylece gelecek nesillerin daha da temiz bir doğada yaşamasını sağlama amacını taşır. Günümüzde var olan ancak gelecekte etkileri artarak daha da fazla insanı etkileyecek olan sorunların bugünden önlenmesini sağlayacak eylemler için geliştirilen projeler sosyal sorumluluğun bir parçasıdır.

6 Sosyal sorumluluğun temel amaçları ise sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, eğitimin herkes tarafından ulaşılabilir olması ve daha da kaliteli hale gelmesi, çevrenin korunması ve çevre bilincinin oluşturulmasıdır.

7 Sosyal Sorumluluk ile İlgili Kavramlar Ahlak Ahlak belirli bir insan topluluğunun ortaklaşa yaşam süreci sonunda geliştirdiği olgular bütünüdür ve bu nedenle farklı grup ve toplumlarda farklılıklar gösterir. Sürdürülebilirlik Sosyal sorumluluğun en önemli unsurlarından biridir. Sürekli olan, sonuçlarının ölçülebilir olması, sosyal sorumluluğun başarısını gösteren etkenlerdendir.

8 Gönüllülük Bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi özgür iradeleri ile toplumsal alanlar için kullanmaları olarak tanımlanır. Hayırseverlik İşletmelerin kar amacı gütmeyen organizasyonlara sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sunduğu olanaklardır.

9 Sosyal Sorumluluk Projelerinin Adımları Araştırma Fikir Projenin oluşturulması ve strateji Planlama Uygulama Ölçme

10 Sosyal Sorumluluk Projeleri Neye Göre Belirlenmeli? Faaliyet alanlarıyla örtüşmeli Devletin ve kurumlarının eksik kaldığı alanlarda gerçekleştirilmeli Uzun vadede marka kimliğine hizmet etmeli

11 Avantaj ve Dezavantajlar Avantajları: Marka bilinirliği, marka sadakati, şirketlerin kamuoyundaki imajını ve saygınlığını arttırır. Aidiyet duyguları gelişir. Çalışanlar ve müşteriler, şirkete daha fazla güven duymaya ve değer vermeye başlarlar. Çalışanların etkinliği, performansı ve iş tatmini yükselir. Yatırımcılara karşı cazibe artar.

12 Dezavantajları: Sosyal faaliyetler için yeni insan kaynağına ihtiyaç duyabilir. İşletme sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin sosyal konulara daha fazla duyarlı davranmaları, örgütsel amaçlardan uzaklaşmasına neden olabilir.

13 KIZILAY Kuruluş Tarihi: 11 Haziran 1868 KIZILAY, Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay; 1877 de Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, 1923 de Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti, 1935 te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947 de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kuruluşa KIZILAY adını büyük önder ATATÜRK vermiştir.

14 Kızılay ın amacı; hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır.

15 YEŞİLAY Birinci Dünya Savaşı sonunda, bütün yurdun işgal edilmiş olmasına rağmen, milletimizde istiklal ve mücadele azminin sönmediğini gören düşman; top ve tüfekle yenemediği Türk varlığını içten çökertmek için alkol ve uyuşturucu maddelere başvurmuştu.

16 İnsan onurunu ve saygınlığını temel alır Toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır Milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eder Önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

17 MOR ÇATI Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 1990 yılında kuruldu ancak Mor Çatı hareketinin tarihçesi 80'li yılların başlarına gider. Kadınlara karşı şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapan, aile içi şiddete uğramış kadınlara psikolojik ve hukuki destek veren ve barınak sağlayan bir sivil toplum örgütüdür. Vakıf adında ve kampanyalarda kullanılan mor renk, şiddet sonucu meydana gelen yaralanmaları vurgulaması için tercih edilmiştir.

18

19 AÇEV Erken yaş dönemi çocuğun en hızlı geliştiği ve öğrendiği bir dönem. Bu nedenle AÇEV her çocuğu erken yaşlardan başlayarak potansiyelinin en üst seviyesine erişmesi için eğitim yoluyla desteklemeyi hedefler yılından bu yana, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik tüm eğitimleri iyi ve sağlıklı bir erken çocukluk dönemi geçirilmesi, daha gelişmiş bir toplum yaratılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla gerçekleştirir.

20 ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE 2010 yılında Sanatçı Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kuruldu. Sanatçı Gülben Ergen in başkanlığını, araştırmacı Elvan Oktar ise başkan yardımcılığını üstleniyor. Çocuklar Gülsün Diye Derneği Türkiye de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

21 TEMA İki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 1992 yılında TEMA Vakfı nı birlikte kurdular. Amaçları Anadolu da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı.

22 TEMA Vakfının Türkiye Çöl Olmasın sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirilmişti. https://www.youtube.com/watch?v=13jcmyffnuy

23 LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ilk kez 1998 yılında kuruldu. Amaçları; lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak Kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

24 TEGV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimi ile devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu.

25 Amacı; İlköğretim çağı çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır.

26 HAÇİKO Toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların öncelikle yaşam haklarına sahip olarak yaşamalarını sağlamaktır.

27 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? Bireysel ya da kurumsal anlamda toplumsal bir soruna odaklanan, belirli ve yönetilebilir bir süreci kapsayan, sürdürülebilen, tüm kurum çalışanları ve yönetimi tarafından benimsenmiş, katılımı olan, ölçülebilen ve en önemlisi kalıcı değer ve fayda üreten uygulamalar Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamı içinde değerlendirilir.

28 KSS uygulamaları için AB şu 3 önemli unsura dikkat çekmektedir... 1) Sosyal sorumluluk alanı Toplum ve Çevre dir. 2) KSS gönüllülük esasına göre işler. 3) Kurum, toplumsal ve çevresel kaygıları gidermeye yönelik yaptığı faaliyetleri, iş süreçlerinin her alanına da dahil etmelidir.

29 TÜRKİYE NİN KSS LİDERLERİ Capital dergisinin 2012 araştırmasının halk sonuçlarında en başarılı ilk beş şirket: SABANCI HOLDİNG TURKCELL KOÇ HOLDİNG YILDIZ HOLDİNG ARÇELİK A.Ş. Kamuoyunun en çok taktir ettiği çalışma BABA BENİ OKULA GÖNDER olurken, onu Turkcell in KARDELENLER projesi takip etti.

30 KSS LİDERLERİNİN ETKİN OLDUĞU ALANLARDAKİ PROJELERİ EĞİTİM: TURKCELL: Çağdaş Türkiye nin Çağdaş Kızları Ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocukları eğitimde fırsat eşitliği sağlayıp genç kızların meslek sahibi ve ufku açık bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 5000 kız öğrenciye öğrenim bursu sağlandı.

31 ARÇELİK A.Ş.: Eğitimde Gönül Birliği Bireysel gelişime yapılacak katkıların küçük yaşlarda başlaması gerçeğinin bilinciyle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza ulaşabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte, 2004 yılında Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği Programı başlatılmıştır. TEGV ve AÇEV ile de işbirliği yapmaktadır.

32 ÇEVRE: OPET: Temiz Tuvalet Kampanyası Türkiyede yapılan en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biridir. Proje kapsamında eğitim vermeye devam eden Opet Eğitim Ekibi, yurt genelinde 72 ili gezerek 1 milyon kilometre yol katetti.700 saat eğitimle 300 binin üzerinde kişi doğru ve temiz tuvalet kullanımı konusunda bilgilendirildi.

33 YILDIZ HOLDİNG: El Koyun TEMA Vakfı yla birlikte yürütülen El Koyun projeleri; Türkiye deki tarım alanlarının, bilinçsizce yok edilmesine karşı kurulan TEMA Vakfı nın da kurucuları arasında yer alan Yıldız Holding, vakfın yürüttüğü El Koyun Projesi kapsamında üç köyün kalkınmasına destek oldu. El Koyun projesi, erozyonla mücadele konusunda yaptığı çalışmalarla TEMA Vakfı tarafından ödülendirildi.

34 SAĞLIK: AVON: Meme Kanserine Karşı Bilinçlendirme Mücadelesi Avon kampanyasının Türkiye ayağını oluşturan çalışmalar sonunda oluşturulan fonlarla devlet hastanelerine mamografi cihazları bağışlanıyor. Kadınlar hastalık ve mücadele yöntemleri konusunda bilinçlendiriliyor.

35 KOÇ HOLDİNG: Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Ülkem İçin Engel Tanımıyorum uygulamasında engellilerin iş hayatı ve sosyal hayatta yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olacak uygulamalarda rol model olmak ve engellilik konusunda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

36 ÇEVRE-SAĞLIK: TEMSA: Emniyet Kemeri Hayat Standardıdır Karayollarında bulunan tüm toplu taşıma araçlarında Emniyet kemeri kullanımı konusunda toplumsal bilinç oluşturmak misyonuyla yola çıkan ve konu hakkında yasal düzenlemelere gidilmesi için kamuoyunda bilinç yaratmayı amaçlayan proje, Emniyet Kemeri Hayat Standardıdır sloganıyla hayat buluyor.

37 BRIDGESTONE: Farım Da Hep Açık Yolum Da Brisa nın Bridgestone markası ile yürüttüğü bu kampanya, dünyanın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülünü aldı. Trafik kazalarını önüne geçmesi amacıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında önce İstanbul da daha sonra diğer illerideki benzin istasyonlarına gelen sürücülere tek tek gündüz farı yararı anlatıldı. Otomobillerine,diğer sürücülere örnek olmak için Farım Da Hep Açık Yolum Da yazılı stickerlar yapıştırılarak bilinç oluşturulması amaçlandı.

38 SPOR: ÜLKER: Spor ve Çocuk Çocukların hayatına hareket katmak, hayatlarında fark yaratmak, fiziksel ve sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için spor ve çocuk projelerini bir araya getirerek Spor ve Çocuk Platformu oluşturulmuştur. PROJE PROJE ULAŞILAN ÇOCUK SÜRESİ SAYISI Futbol Eğitim Merkezleri 6 yıl Futbol Köyleri 7 yıl Futbol Şenlikleri 5 yıl U20 Grassroots Şenlikleri 2 ay Grassroots Day 4 yıl Basketbol Şenliği 7 yıl TOPLAM

39 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ: Öğrencilerin yaşadıkları toplum ve dünyadaki olaylar üzerine düşünmelerini,tartışmalarını,ihtiyaç duyulan konularda fikir üretmelerini,sorumluluk üstlenmelerini sağlar. Gerçekleştirilen projelerde; toplumun farklı kesimlerinde, desteğe ihtiyaç duyulan konularda çeşitli vakıf ve derneklerin sürdürdükleri çalışmalara katkıda bulunarak artı değer oluşturmanın yanı sıra,toplum da çoğu zaman göz ardı edilen ve sosyal sorumluluk gerektiren konularda farkındalık yaratmaya çalışılır.

40 TDP kapsamında; YADA-Yaşama Dair Vakfı LÖSEV-Lösemili Çocuklar Vakfı TEGV-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı FİLMMOR-Kadın Kooperatifi KASEV-Kadıköy Sağlık ve Eğitim Vakfı Umut Çocukları Derneği TÜRYAK-Yaşlılık Konseyi Derneği TOG-Toplum Gönüllüleri Derneği TEMA YHS-Yaşam Hakkına Saygı Derneği ile iş birliği içerisinde projeler yürütülmektedir.

41 ÇOCUK PROJESİ KADIN PROJESİ

42 YAŞLI PROJELERİ

43 ÇEVRE PROJESİ

44 İnsanı ayakta tutan iskelet sistemi değil; prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır. Bu yüzden sosyal sorumluluk konusunda biraz olsun farkındalık yaratmak bizim elimizde TEŞEKKÜRLER

KONU 1: BİZE HİZMET EDENLER KAVRAMLAR. karşılamaktadırlar. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak öncelikle devletin görevidir.

KONU 1: BİZE HİZMET EDENLER KAVRAMLAR. karşılamaktadırlar. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak öncelikle devletin görevidir. 6. ÜNİTE: TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR ÖĞRENME ALANI: GRUPLAR, KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER KONU 1: BİZE HİZMET EDENLER KAVRAMLAR Kurum: Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütü İş

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 6. İlerleme Bildirimi

Küresel İlkeler Sözleşmesi 6. İlerleme Bildirimi Küresel İlkeler Sözleşmesi 6. İlerleme Bildirimi 1 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf Paşa Hanı Sokak No: 42 Acıbadem, İstanbul Ülke : Türkiye Raporu Hazırlayan : Yasemin

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 4. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 4. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 4. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 4. İLERLEME BİLDİRİMİ Kurum Adres Ülke : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı : Acıbadem Caddesi

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi 3 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI

ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI ÜLKEM İÇİN PROJESİ 2015-2017 EL KİTABI Sevgili Ülkem İçin Gönüllüleri, Sınırların ortadan kalktığı günümüzde, küresel bir vatandaş olabilmek büyük önem arz ediyor. Bunu başarmanın temel gereklilikleri

Detaylı

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Başkanın Mesajı... Tarihçe... YEŞİLAY KURUMSAL KİMLİĞİ... Misyon ve Vizyon... Yeşilay ın Temel Değer ve İlkeleri... Kurumsal Yönetim İlkeleri... Cemiyete Yönelik

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye deki 5 Şirket ve 5 STK nın İncelemesi Peren Özturan Koç Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 04 Başkan ın Mesajı 06 Genel Müdürün Mesajı 09 Yönetim 11 Varoluş Nedenimiz ve Amacımız 14 Etkinlik Noktalarımız ve Saha Çalışmalarımız

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 Paydaş iletişimi sağlanmadıkça KSS politikası sürdürülebilir değildir Güçlü bireyler. Gelecek Turizmde, gelecek sizde.

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ BANKALARIN WEB SİTELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ Yeşim GÜÇDEMİR * Özet İş dünyasında son yıllarda en çok kullanılan kavram haline gelen kurumsal sosyal sorumluluk, markanın itibarını,

Detaylı

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği

DOSYA. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Modern İş Dünyasının Vicdani Gereği Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı 1. GİRİŞ Küreselleşmenin

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ (COP)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ (COP) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ (COP) 2010 içindekiler 1 Sunuş 2 Başkan ın Mesajı 3 Yönetici Mesajları 4 Finar Kurumsal Hakkında 4 Kısaca Finar Kurumsal 5 Kilometre Taşları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

İçindekiler. 36 Etkin İletişim. 04 Başkan ın Mesajı. 38 İşbirlikleri ve Hibe Programları. 06 Genel Müdür ün Mesajı

İçindekiler. 36 Etkin İletişim. 04 Başkan ın Mesajı. 38 İşbirlikleri ve Hibe Programları. 06 Genel Müdür ün Mesajı İçindekiler 04 Başkan ın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Yönetim 11 Varoluş Nedenimiz ve Amacımız 12 Etkinlik Noktalarımız ve Saha Çalışmalarımız 20 Eğitim Etkinliklerimiz 28 Gönüllülerimiz 32 Kaynak

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA - 2012 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Rapor Kapsamı. Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı

İÇİNDEKİLER. 01 Rapor Kapsamı. Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER 01 Rapor Kapsamı Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı Şirket Profili 06 Abdi İbrahim: Asırlık Başarı Yolculuğu 08 Vizyon, Misyon

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2014 Metodolojisi Kurumsal

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009-2010

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009-2010 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009-2010 içindekiler 02 Yönetim Kurulu Mesajı 04 Rapor Kapsamı 05 Akkök Grubu na Bakış 07 Akkök ün Sosyal Sorumluluğu 16 Akkök te İnsan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 Boytaş Mobilya i Boytaş Mobilya ii İçindekiler Rapor Hakkında... 1 Küresel İlkeler Sözleşmesi... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFİLİMİZ...

Detaylı

TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü V. Aile Şurası Aile Destek Hizmetleri Komisyon Kararları 5-7 Kasım 2008 ANKARA 1 SUNUŞ Aile politikaları alanında en geniş tartışma platformu

Detaylı

ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014

ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014 ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkanın Mesajı Kurumsal Profil Vizyonumuz & Misyonumuz Değerlerimiz Yönetim Kurulu Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız İş Sağlığı

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ KONFEDERASYONU 12. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI HAK-İŞ; adil gelir dağılımı ve refah toplumu, güçlü sosyal güvenlik sistemi, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog, daha fazla demokrasi

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRAFİK TASARIMI ANASANAT DALI

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRAFİK TASARIMI ANASANAT DALI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRAFİK TASARIMI ANASANAT DALI TÜRKİYE DEKİ SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ REKLAM GRAFİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Erhan

Detaylı