ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ"

Transkript

1 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ HAZİRAN 2015

2 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ) Eğitim öğretim yılı içerisinde Bakanlığımızca yapılacak takvim değişiklikleri çalışma takvimine yansıtılarak uygulanacaktır. SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ a) Öğretim yılı Orta Öğretim Kurumlarından Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarına geçmek isteyen öğrenciler için yapılacak alana yöneltme çalışmaları 1 b) S o nuçların ilanı Bakanlığımızca gönderilecek genelgeler doğrultusunda e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır. c) Asıl listede yer alan öğrencilerin kesin kayıtları d) Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Eğitim Öğretim yılı Öğrenci Kayıtları 1) Okul öncesi eğitim kurumlarında Öğrenci Kayıtları Anaokullarında a) B aşvurular 15 Haziran 2015 b) Kayıtları yapılacak çocukların seçici komisyonca ilanı 07 Eylül 2015 c) K esin kayıtlar 7-14 Eylül 2015 İlkokul ve Ortaokullar Bünyesindeki Anasınıfı Öğrenci Kayıtları 2- İlkokul ve Ortaokullarda Öğrenci Kayıtları (e-okul modülü üzerinden yapılacaktır) 15 Haziran -1 4 Eylül 2015 Not: Fiziki kapasitenin uygun olması durumunda eğitim yılı içinde de okul öncesi eğitim öğrenci kayıtları 15 Haziran - 14 Eylül 2015 Aday Kayıt kontenjanlarının okul yönetimlerince e-okul sistemine girilmesi Haziran 2015 Okul Kayıt bölgelerinin e-okul (ilsis) sistemine işlenmesi (M.E M) Haziran 2015 Öğrencilerin Bakanlık tarafından kontenjan ve kayıt bölgelerine göre yerleştirilmesi Haziran Aday kayıt listelerinin okullar tarafından kontrol edilmesi ve kesin kayıt işlemlerinin yapılması.(okul müdürlüklerince) İmam Hatip Ortaokullarına kayıtlar bölge ve adres sınırlaması olmaksızın veli başvurusu ile ortaokulların kayıt tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran - 14 Eylül Haziran - 14 Eylül Tüm Örgün Eğitim Kurumlarında Mesleki Çalışmalar Haziran 2015 Tüm Eğitim K urum larının O kul R ehberlik S ervisi Y ıllık Ç alışm a R aporunun R ehberlik ve A ra ştırm a M erkesin e G önderilm esi RAMAZAN BAYRAMI r S. v. : H aziran Temmuz 2015 Perşembe saat 13:00 da başlar, 19 Temmuz 2015 Pazar akşamı sona erer. ZAFER BAYRAMI ~ 7 \/' 30 Ağustos 2015 Pazar M

3 4 - O rta ö ğ re tim K u ru m la rın d a ö ğ re n c i k a y ıtla rı sınavsız öğrenci alan tüm ortaöğretim kurumlan için : (e-kayıt modülü üzerinden yapılacaktır) a) Aday kayıtları b) Kayıt listelerinin ilanı c) Kesin Kayıtlar (Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan okulların kesin kayıtları) Mazeretleri nedeniyle ön kayıt tarihinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin mağdur olmamaları için bu öğrencilerin kayıtları da Kesin Kayıt tarihleri arasında yapılacaktır urtaogretım K u ru it ıia n ria K a y iıia r s -K a y ıı modülü üzerinden yapılacaktır. Bakanlığımızca belirlenecek kayıt tarihleri esas alınacaktır. 18 Eylül 2015' e kadar Merkezi Sistem Sınavları ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarında ön kayıt ve kesin kayıtlar İlgili sınavların Klavuzlarındaki belirtilen tarihlere göre yapılacaktır. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretim Yılı kayıtları Bakanlıkça belirlenecek tarihte yapılacaktır. Açık İlköğretim, Açık Lise ve Mesleki Açık Öğretim Liselerinde Öğrenci Kayıtları a)açık ilköğretim Okulu Kayıt Kabul işlemleri 3 b)açık ilköğretim Okulu Kayıt Yenileme işlemi c)açık Liselerde I.Dönem Yeni Kayıt işlemleri d)mesleki Açıköğretim Lisesi 1.dönem yeni kayıt işlemleri e)mesleki Açık Öğretim Liselerinde kesin kayıtlar Açık Ortaokul kayıtları Halk Eğitim Merkezleri tarafından yapılacaktır. Açık Lise kayıtları Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki Açık Lise kayıtları mesleki ortaöğretim kurumlan tarafından yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığının Belirleyeceği tarihlerde yapılacaktır. t) Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi Diğer iş ve işlemler Yönetmelikler ve Açık Öğretim Kurumlan Çalışma takvimi doğrultusunda yapılacaktır. 4 3-Tüm Örgün Eğitim Kurumlarında Mesleki Çalışmalar Eylül 2015 A-)Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretim yılı sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Eylül 2015 B) Mesleki Eğitim Merkezlerinde güz dönemi kalfalık ustalık sınavları Eylül C) Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğretim yılının başlaması 28 Eylül 2015 D) Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğretmenler kurulu toplantısı 28 Eylül-02 Ekim 2015 Bireysel Öğrenmeleri Doğrudan Ölçme ve Değerlendirme Sınavı Duyurusu Eylül - Ekim Bireysel Öğrenmeleri Doğrudan Ölçme ve Değerlendirme Sınavlarının Yapılması Eylül - Ekim 2015 Merkez Hayat Boyu Öğrenme HEM Planlama ve İşbirliği Komisyonu Eylül 2015 Tüm Eğitim K urum larının O kul R ehberlik Servisi Y ıllık Ç alışm a R aporunun R ehberlik ve A ra ştırm a M erkezine G önderilm esi ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI İLE MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI / 30 Eylül 2015' e kada r 14 EYLÜL 2015 PAZARTESİ (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Anadolu Meslek Liseleri > -J / J-f^TZS^ırııf öğrencileri hariç) / y / y r ^ T.

4 7 Okul öncesi,ilk okul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5.sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması Eylül 2015 Halk Eğitim Merkezlerinde alan taraması Eylül 2015 ilk Öğretim Haftası Eylül 2015 il Hayat Boyu Öğrenme HEM Planlama ve işbirliği Komisyonu Eylül 2015 son haftası 8 Ortaöğretim 9.sınıf öğrencileri ile ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders seçimi ve seçilen derslerde değişiklik yapılması Eylül işletmede mesleki eğitim görecek öğrencilerin sözleşmelerinin imzalanması Eylül işletm elerde M esleki Eğitim ve staj çalışm alarının başlam ası 14 Eylül Eğitim Öğretim yılı Eğitim Bölgelerinde dönem başı: a) Müdürler Kurulu Toplantısı 11 b) Zümre Başkanlar Kurulu Toplantısı Koordinatör okul müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır. c) Danışma Kurulu Toplantısı 12 KURBAN BAYRAMI 23 Eylül Çarşamba 2015 saat 13:00 da başlar 27 Eylül Pazar 2015 Akşamı sona erer. 13 A hilik K ültür H aftası E kim 2015 Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile Anadolu Meslek Liseleri a) 10 ve 11 sınıflar işletmelerde beceri eğitimlerinin sona ermesi 25 Eylül b) 10 ve 11 sınıf öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimi sınavı Eylül 2015 c) Eğitim Öğretim yılı 11 ve 12. sınıflar için okulun açılarak eğitim öğretime sorumluluk sınavları 5-9 Ekim 2015 d) 11. ve 12.sınıfları öğrencilerin okulun başlaması 19 Ekim il ve ilçe HEM'e bağlı köy ve kasabalardaki alan taraması sonucuna göre açılan kurslarda öğretime başlanması 19 Ekim CUMHURİYET BAYRAMI 28 Ekim 2015 Çarşamba günü Saat: 13.00'de başlar, 29 Ekim 2015 Perşembe akşamı sona erer. 17 K ızılay haftası 29-Ekim-4 Kasım Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları Eylül Atatürk Haftası Kasım Ö ğ re tm e n le r G ünü 24 Kasım insan Hakları ve D e m okra si H aftası 7-11 Kasım YILBAŞI TATİLİ 01 Ocak 2016 Cuma yf 23 Merkez Hayat Boyu Öğrenme HEM Planlama ve işbirliği Komisvowg 11 Şubat 2016 jl^jjiâ^at^bajüi^^rgnme HEM Planlama ve işbirliği Komisyonu ^ ^ Şubat 2016 son hafta / y O / /! ' I '< y

5 10 ve>4-sy^ıf öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimi başlam asty^citişi 25 Nisan - 23 Eylül $ ^ \ A j L4 kp ^ 24 Bireysel Öğrenmeleri Doğrudan Ölçme ve Değerlendirme Sınavlarının Yapılması Mesleki Teknik Eğitim Okullarında işletmelerde beceri eğitim dersini işletmelerde gören öğrencilerin dönem puanlarının okullara gönderilmesi MEB tarafından uygulanacak sınav takvimine göre yapılacaktır O ca k 2016 Meslekî (Çıraklık) Eğitim Merkezlerinde: Çırak öğrencilerin kayıtlarının yapılması 04 Ocak - 29 Ocak 2016 Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak öğrencilerin yarı yıl tatili 15 Ocak- 19 Şubat Mesleki Eğitim Merkezlerinde şubat sınavlarına müracaatlar ve denklik işlemleri 19 Ekim Ocak 2016 Şubat Dönemi Kalfalık ustalık sınavları öncesi öğretmenler kurulu toplantısı 1 Şubat 2016 Mesleki Eğitim Merkezlerinde şubat dönemi kalfalık ustalık sınavlarının yapılması 02 Şubat -1 9 Şubat 2016 Çırak öğrencilerin 2. yarıyıla başlaması 22 Şubat ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUM LARINDA 1.YARIYILIN SONA ERMESİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUM LARINDA 1.YARIYIL TATİLİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUM LARINDA 2. DÖNEMİN BAŞLAM ASI 22 Ocak 2016 Cuma akşam ı sona erer 25 O C A K -0 5 ŞUBAT Şubat 2016 Pazartesi Açık Lise ve Mesleki Açık Lise öğrencileri Kayıt Yenileme İşlemleri Bakanlıkça belirlenecek tarihte yapılacaktır. 30 H er d e re ce d e ve tü rd e k i o k u lla rd a II. d ö n e m başı ö ğ re tm e n le r kuru lu to p la n tısı Şubat Sivil S avunm a Günü 28 Ş ubat Öğretim yılı tüm eğitim bölgelerinde II. dönem başı: 32 a) Müdürler Kurulu Toplantısı b) Zümre Başkanları Toplantısı c) Danışma Kurulu Toplantısı Eğitim Bölgesi Müdürlüklerince belirlenecek tarihlerde yapılacaktır. 33 Yeşilay Haftası Mart istiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u anma 12 Mart Şehitler Günü 18 Mart Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası Mart O rm a n H aftası Mart Kütüphaneler Haftası Mart O rtaöğretim kurum larında 2.d önem so rum luluk sınavları 8-12 Ş uba t S ağlık M eslek Liselerinin okul ve iş yeri tem silcileri toplantısı S ağlık M eslek Liseleri için ücretli öğrenci dağıtım toplantısı Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde; Milli E ğitim M üdürlüğünce belirlenecek (M art ayı) Milli Eğitim M üdürlüğünce belirlenecek (N isan ayı) 41 işletmelerde iş yeri planlaması 1-31 Mart ve 12.sınıflar için 2 dönemin sona ermesi > 8 Nisan 2016 /' i /

6 42 Bireysel Öğrenmeleri Doğrudan Ölçme ve Değerlendirme Sınavlarının Yapılması MEB tarafından uygulanacak sınav takvimine göre yapılacaktır. 43 Turizm Haftası Nisan NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 23 Nisan 2016 Gumartesi 45 M esleki Eğitim ku rum larında staj yada yaz uygulam ası yapılaca k işletm elerin ve kontenjanlarının belirlenm esi 16 Mayıs 2016 tarihine kadar 46 EMEK ve DAYANIŞM A GÜNÜ 1 Mayıs Pazar 2016 (1gün) 47 E ngelliler H aftası Mayıs V a kıfla r Haftası 9-15 Mayıs M üzeler H aftası 9-15 M ayıs Kontenjan listelerinin ilgili alan şefle rine bildirilm esi Mayıs MAYIS ATATÜRK'Ü ANM A - GENÇ LİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS 201 6(1 Gün) 52 Staj yapacak öğrencilerin belirlenm esi 30 Mayıs - 3 Haziran 2016 Özel Öğretim Kurumlarında: 53 a) Ücretlerin tespiti Ocak ayında başlar - Mayıs 2016 sonuna kadar b) Tespit edilen eğitim ücretlerinin ilan örneği ile tahmini bütçe tablolarının valilik kanalıyla Bakanlığa gönderilmesi Mesleki Eğitim Merkezlerinde haziran sınavlarına müracaatlar ve denklik işlemleri Haziran Mart - 27 Mayıs Mesleki Eğitim Merkezlerinde ders yılının sona ermesi 10 Haziran 2016 Mesleki Eğitim Merkezlerinde haziran sınavları öncesi öğretmenler kurul toplantısı 13 Haziran 2016 Yaz dönemi kalfalık ustalık sınavlarının yapılması Haziran Etik Günü 25 Mayıs Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında işletmede beceri eğitimi kapsamında uygulamalarının bir kısmını yapamayan öğrencilerinin yoğunlaştırılmış programa alınması 9 Mayıs-10 Haziran M esleki ve T eknik Eğitim kurum larında a) işletm ede beceri eğitim dersinin işle tm e d e gören öğrencilerin dönem puanı ve iş d o syalarının işletm elerce okullara gönderilm esi b) Yıl sonu beceri sınavı öncesi ö ğ re tm e n le r kurulu toplantısı c) Yıl sonu beceri sınavları d) S ağlık m eslek liseleri ö ğre ncilerinin yaz stajlarının yapılm ası 3 H aziran 2016 e kadar 6 H aziran H aziran H aziran - 31 T e m m uz 2016 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA DERS YILININ SONA ERMESİ 10- Haziran (Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerindeki sınıflar hariç) Öğretim Yılı Sonu ilkokul ve ortaokullarda Yıl sonu öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu * srf Haziran 2016 r\ Ortaöğretim kurumlan Eğitim -Öğretim yılı sene sonu öaratfgarfler t : Haziran 2016 kurulu toplantısı «v Orîâcğretim öğrencilerinin ders seçimi 1 / } 3-30 Haziran 2016 f \ / 1 '<Y - 4 X

7 62 Bağımsız Anaokulları ve ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında yıl sonu mesleki çalışmalar Haziran Öğretim yılı için Teknik Lise öğrenci kayıtları 63 a) Teknik liseye Geçiş şartlarını taşıyan 9 Sınıf öğrencilerine kurumlarınca başvuru formlarının verilmesi b) Teknik Liseye geçmek isteyen öğrencilerin form dilekçe veya elektronik ortamda geçmek istedikleri kurumlara müracaatları e kayıt modulu üzerinden Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde yapılacaktır. c) Kayıt kabul ve nakil komisyonunca belirlenen esaslara göre müracaat eden öğrencilerin asil ve yedek kontenjan listesinin oluşturularak ilan edilmesi. d)asil Listedeki öğrencilerin kayıtları e) Yedek listedeki öğrencilerin kontenjan doluncaya kadar kayıtlarının yapılması Öğretim yılı sonu tüm eğitim bölgelerinde yıl sonu: a) Müdürler Kurulu Toplantısı Koordinatör okul müdürlükleri tarafından b) Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı belirlenen tarihlerde yapılacaktır. c) Danışma Kurulu Toplantısı Tüm Eğitim Kurumlarının Okul Rehberlik servisi yıllık çalışma raporunun rehberlik ve araştırma merkezine Gönderilmesi Haziran Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarındaki öğretmenlerin tatile girmesi. 01 Temmuz RAMAZAN BAYRAMI AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS 2016 Meslekî Eğitim Merkezlerinde: 4 Temmuz 2016 Pazartesi saat 13:00 ' da başlar, 07 Temmuz Perşembe günü Akşamı sona erer a) Çırak öğrencilerin kayıtlarının yapılması 1 Temmuz - 14 Eylül b) Eylül sınavlarına müracaatlar ve denklik işlemleri 11 Temmuz - 15 Ağustos c) Güz dönemi kalfalık ve ustalık sınavları Eylül 2016 d) Aday çırak ve çırak öğrencilerin teorik eğitime başlaması 03 E kim 2016 ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 19 Eylül 2016 Pazartesi örgün ve yaygın eğitim sene başı öğretmenler kurulu toplantısı Eylül 2016 Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin işletmede beceri eğitimlerinin sona ermesi 23 Eylül Otelcilik ve Turizm meslek liselerinde işletmede beceri eğitimi sınavları Eylül 2016 Otelcilik sınıfların sorumluluk sınavları 3-7 Ekim 2016 Otelcilik ve Turizm meslek liselerinde 11. ve 12. sınıf öğrencileri için eğitim öğretim yılının başlaması 24 Ekim 2016 S.N - ISM AII İŞIK 2 Y U S U F S O M U N O G LU M U S TA F A A K M A N EREN A R S LA N H ATİC E O Z D E M IR 6 Ş E V K E T Y U R D U S E V E N 7 KADİR T E M İZ G Ü L 8 Ş E N G Ü L D O Ğ AN 9 HACI SAR G IN 10 SEYFI Y ILM A Z 11 TÜ R K E R Y U R T S E V E R 12 M E H M E T Y E Ş İLY U R T 13 Y E T İŞ ŞAHIN EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİM N <I < ıfla KOMİSYONU : "L'(J - i - ' 14 NEC ATI BAYRAKÇI J&r' ^ uz 10/06/2015 Ç arşam ba günü saat: 14.00'da Milli Eğitim M üdürlüğü toplantı salonunda tim M üdürlüğü/ıün E ğitjjjek jğretim Yılı Ç alışm a T akvim ini h a zırlam ış olup, hazı

8 AÇIKLAM ALAR ( Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvim ine Ait) 1- M esleki Eğitim Kurs kayıtlarının sürekli olm ası esastır. O kul ve K urum ların şa rtla rın a göre yaz ayları dahil olm ak üzere yılın her ayında yeni kurs grupları olu ştu ru la ra k kayıt yapılabilir. 2- O kul Ö ncesi eğitim kurum larında: a) Ç ocuk sayısının en az 20 olm ası ve istekli öğretm enin bulunm ası halinde, İl M illi Eğitim M üdürlüğünün teklifi ve V alilik O nayı ile yaz tatilinde de eğitim e devam edilir, b) Fiziki kapasitenin m üsait olm ası halinde öğretim yılı içinde de çocukların ka yıt - kabul işlem lerine devam edilir. 3- "D ünya O kum a Y azm a G ünü" 08 Eylül de H alk E ğitim M erke zlerin ce kutlanır 4- Ö rgün ve Y aygın öğre tim K urum larında 05 Ekim de "D ünya ö ğ re tm e n le r G ünü" olarak kutlanır. 5- im am - H atip L iselerinde 13 Ekim günü "im a m H atip O kullarının K uruluş Y ıld ö n ü m ü " ola ra k kutlanır. 6- M eslekî ve teknik eğitim okul ve kurum larında M ayıs 2015 tarihleri arasında "Ç ıra klık ve M eslek Eğitim i H aftası" kutlanır 7-03 A ralık da "D ünya E ngelliler G ünü" töreni yapılır. 8- Bütün eğitim ve öğretim kuru m la rında 15 M ayıs da "A ile G ünü" kutlanır. 9- Bütün derslerin öğretim ini T ü rkçe yapan özel okulların kayıt - kabulleri benzeri resm i okulların kayıt kabullerine göre yapılır. 10- Ö zel T ürk O kulları ile b ünyesinde anaokulları ve anasım flarına; aday kaydı ile bu öğrencilerin seçim i ve kesin kayıtları ile ilgili iş ve işlem ler özel yö n etm eliklerind e belirtilen e sa slara göre yapılır. 11- Ö zel yönetm eliği bulunan resm i ve özel okullarda kayıt - kabul işlem leri ilgili yö n e tm e lik hüküm lerine göre yapılır Sayılı ilköğretim ve Eğitim K anunu'nun 51. m addesi gereği Eylül ayının üçüncü haftasında kutlanan "ilköğretim H aftası" faaliyetlerinin öğ re n cile rle ilgili kısım ları öğretim yılının başla m a sın d a n sonra gerçekleştirilir. 13- H alk Eğitim i M e rke zlerince yılsonu sergileri. HEM M üdürlüklerince planlanan ta rih le rd e açılır. 14- Bu çalışm a takvim inde belirtilm eyen özel günler, haftalar ve benzeri günler; S osyal E tkinlikler Y önetm eliği ile ilgili m evzuatta belirtilen ta rih le rd e kutlanır NOT: eğitim öğretim yılı içinde Milli Eğitim B akanlığınca ya p ıla ca k ta kvim değişiklikleri olduğu takdirde B akanlığım ızca yapılan ta kvim e u yu lacaktır

9 ÖRNEK ZAMAN ÇİZELGESİ NORMAL ÖĞRETİM YAPAN İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (ÖZEL OKULLAR DAHİL) Dersin B aşlam a Saati 08: :3 0 Ö ğle Tatili D ers Saatleri T eneffüsler dk dk arası İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN İLK VE O RTAOKULLARDA S abahçıların D erse B aşlam a Saati 07:00-0 8:0 0 Sabahçı ve Ö ğlencilerin G iriş Ç ıkış S üresi D ers Saatleri T eneffüsler 20 dk dk arası Not: 1 - N orm al ve ikili öğretim u ygulam asını birlikte yapan ilköğretim okulları her iki za m an çizelgesini de aynı anda uygulayabilirler. 2- G erektiğinde blok ders de yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetm eliğinin bölüm ünün 7.m addesi İle ilgili olarak; Ders süresi ve günlük çalışm a saatleri MADDE 9- "Sosyal Etklnlikler-okul ve Çevre İlişkileri" 1-O rtaöğretim ku rum larında bir d ers saati süresi 40 dakikadır. D ersler a rasındaki din le nm e süreleri okul yönetim lerince belirlenir. D erslerin başlam a, bitiş ve öğle arası dinlenm e süreleri m illi eğitim m üdürü veya ilgili m üdür yardım cısı ya da şube m üdürünün b aşkanlığında eğitim bölgesi danışm a kurulu başkanlarıyla yapılan toplantıda o rtaöğretim kurum larının özellikleri, uygulanan program la nyla çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. A ncak dersle r arasın daki dinlenm e süresi 5 dakikadan, öğle arası d inlenm e süresi ise 45 dakikadan az olam az. 2- Dersler, züm re ö ğ re tm e n le r kurulunun önerisi ve okul m üdürünün onayı ile blok o la ra k da yapılabilir. A ncak blok ders, iki ders saati sü re siyle sınırlıdır. 3-işletm elerde yapılan m esleki eğitim, yaz uygulam asıyla okul ve işle tm elerde yapılan staj çalışm alarında bir ders saati süresi 60 dakikadır. 4 -işletm elerd eki m esleki eğitim in gündüz yapılm ası esastır. A ncak 2 2 /5/2003 tarihli ve sayılı iş K anununun 73 m addesine göre sanayiye ait işlerin dışındaki diğer sektörlerde m esleki eğitim, sektö rün ve program türünün özelliği ile iklim şartları ve yılın helli za m a n larında çalışan işletm eler dikkate alınarak, il istihdam ve m esleki eğitim kurulunun kararıyla saat 2 2 :0 0 'y i g e çm e m e k üzere gece de yapılabilir. NORMAL ÖĞRETİM YAPAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Dersin Başlama Saati 08: :30 Öğle Tatili 1 Saat Yemekhanesi bulunun okullarda öğle tatili dk arası Ders Saatleri Teneffüsler 10 dk. İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN ORTAOGRETIM OKULLARI Sabahçıların Derse Başlama Saati 07:00-08:00 Sabahçı ve Öğlencilerin Giriş Çıkış Süresi dk. Ders Saatleri Teneffüsler 10 dk. NORMAL ÖĞRETİM YAPAN MESLEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Dersin Başlama Saati 0 8 :00-09:00 Öğle Tatili 1 Saat Ders Saatleri Teneffüsler 5-15 dk arası İKİLİ ÖĞRETİM YAPAN MESLEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Dersin Başlama Saati 07:00-08:00 Sabahçı ve Öğlencilerin Giriş Çıkış Süresi dk. Ders Saatleri Teneffüsler 5-10 dk. arası Dersin Başlama Saati 08:30 y y Öğle Tatili 50 dk. (1 2 :3 > 4 3 :2 p r"/ Ders Saatleri 40 dk / / } / ) s Teneffüsler Not: kendi zaman çizelgelerini tespit edecek ve uygulayacaklardır. Sene ÖĞRETİMİN BAŞLADIĞI İLK HAFTA İÇİNDE Müdürlüğümüze için okulların giriş çıkış saatleri il Emniyet Müd 2- Gerektiğinde blok ders de yapılabilir :

10 ı İ İĞİ ı ııı ğ ü ü ıüğü ı Ç ış ğ Öğ ı ı İ ğ ığı ı öğ ı ü ü üğü ü ı ı ı ı ı ı İ ı ı ğ ı ğ ü ü üğü ğ Öğ ı ı Ö ü ı ğ ı Ç ış Ç ğ ş ı ü ü üğü ü ü ıı ı ı ö üş ı ı ğ Ç ü ü ü ö üş ı ı ı Ç ış İ Ç ı ı ı ı Ş ş şı ı İ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞ TARİHİ NO 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 02 Eylül 2013 Pazartesi 2. 2013 2014 Öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 YILI MEB İŞ TAKVİMİ Devlet Kitapları Basım Evi ANKARA-2009 Yayıma Hazırlayan Meral KATIRCI nca hazırlanan 2009 Yılı MEB İş Takvimi Bakanlık Makamının 20/01/2009 tarih ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

öğretim programlarını

öğretim programlarını 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK öğretim programlarını

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenim yaşamınız boyunca akademik ve idari konularda bütün işlerinizi yürütecek ve size rehberlik yapacak birim, Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM)'dür.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MÎ ĞTM BKIĞI TBĞ G YYIM BŞKIĞIC Y B ÇIKII lk Çıkış Tarihi: 09011939 CT: 69 TMMUZ 2006 YI: 2586 TM V TBY KUUU BŞKIĞI Karar ayısı : 301 Karar Tarihi : 30062006 Konu : Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları

Detaylı

KAYIT REHBERİ 2013-2014

KAYIT REHBERİ 2013-2014 KAYIT REHBERİ 2013-2014 Doğuş Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Sayfa 1 Sevgili Öğrencilerimiz, Sizleri buraya getiren uzun ve zorlu süreci başarıyla tamamlamış olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Hayatınızda

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Işık Üniversitesi Öğrenci Rehberi

Işık Üniversitesi Öğrenci Rehberi Öğrenci Rehberi 2015-2016 Işık Üniversitesi Öğrenci Rehberi 2015-2016 Şile Kampüs: Işık Üniversitesi Üniversite Sok. No:2 Meşrutiyet Köyü 34980 Şile - İSTANBUL Tel: (0216) 712 14 60 Faks: (0216) 712 14

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-kilavuzu

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-kilavuzu T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-kilavuzu 2015 Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı 23.09.2014 tarihli ve 15923718/20/4145909

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı