T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Aralık 1993 SALI. Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Aralık 1993 SALI. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1993 SALI Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No ; 3945 Kabul Tarihi; MADDE tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Mahallî teşkilatın yönetim kurulu başkan ve üyelerinden, görev yaptıkları yerden aday adayı olmak isteyenlerin görevlerinden istifa etmelerine ilişkin usul ve esaslar siyasî partilerin tüzüklerinde belirlenir. MADDE tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki geçici 17 inci madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 17. Siyasî partiler tüzüklerinde gerekli değişiklikleri yapıncaya kadar merkez karar organları istifaya ilişkin usul ve esasları tespite yetkilidir. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 27 Aralık 1993 Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 28 Aralık 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 93/5066 Bakanlar Kurulu Kararları Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayınını almaya yarayan hertürlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 1994 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/12/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr Tansu ÇİLLER Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANİ M KARAYALÇIN N. CEVHERİ Y.AKTUNA A. ATAÇ Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 1. TEZ B S. DAÇE T. AKYOL A. Ş. EREK Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı N. KURT M KAHRAMAN C. ERHAN N. TEKİNEL Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam E. ŞAHİN M. A. YILMAZ Ş. ERDEM M. S. OKTAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. GÖLHAN N. MENTEŞE 0. KUMBARACIBAŞI t. ATTİLA Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A ATEŞ Turizm Bakanı O KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı H. EKİNCİ Tarım ve Köy işlen Bakanı V. V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı H EKİNCİ Orman Bakanı M. K. DİNÇ Sağlık Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. KAHRAMAN Kültür Bakanı V. R. AKÇALI Çevre Bakanı 1/12/1993 Tarihli ve 93/5066 Sayılı Kararnamenin Eki L î S T E Cihaz Cinsi 1) Renkli Televizyon 51 ekrana kadar (Sİ dahil) 51 ekrandan yukarı Oto televizyon 2) Siyah>Beyaz Televizyon 51 ekrana kadar (51 dahil) 51 ekrandan yukarı Oto televizyon Her cihaz için bandrol karşılığı tahsil edilecek Ücret (DM.karşıhğı TL.) 80 DM 120 DM 120 DM 30 DM 45 DM 45 DM Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMt GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı: Cihaz Cinsi: 3) Radyolar Her cihaz için bandrol karşılığı tahsil edilecek Ücret (DM.karşılığı TL.) Cep tipi radyo alıcıları 10 DM Taşınabilir radyo alıcıları 30 DM Rack tipi birleşik cihazların (TÜNER) radyo aha katı 230 DM Saatli radyo veya radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar 10 DM Oto radyo alıcıları 20 DM 4) Videolar, Video Kameralar (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 5) Televizyon uydu alıcısı 230 DM Tek kanallı 40 DM Çok kanallı 100 DM 0 Birleşik Cihazlar (Kombine) a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar Video-Televizyon-Radyo 300 DM Televizyon-Radyo-Teyp 180 DM Video-Televizyon 280 DM Radyo-Televizyon 130 DM b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar Cep tipi radyo kaset çalar (Radyo-Wolkmen) 10 DM Taşınabilir (Pilli) Radyo-Pikap 50 DM Taşınabilir (Pilli) Radyo-Kasetçalar 50 DM Taşınabilir (Pilli) Radyo-Kompaktdiskçalar 60 DM Radyo-Pikap 100 DM Radyo-Kasetçalar 70 DM Radyo-Kompaktdiskçalar 100 DM Oto Radyo-Kasetçalar 30 DM Oto Radyo-Kompaktdiskçalar 60 DM Radyo-Kasetçalar-Pikap 200 DM Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompaktdiskçalar 250 DM Radyo-Kasetçalar-Kompaktdiskçalar 250 DM 7) Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan Radyo-Televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar için 250 DM Yürütme ve İdare BOlOmO Sayfa : 2

5 28 Aralık 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Karar Sayısı; 93/5095 Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetini belirleyen 12/8/1991 tarihli ve 91/2072 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinin, 1/1/1995 tarihine ertelenmesi; Maliye Bakanlığı'nın 9/12/1993 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun değişik 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/12/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KARAYALÇIN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 1. TEZ Devlet Bakanı N. KURT Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı V. N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı 1. TEZ Sanayi ve Ticaret Bakam V. A. ATEŞ Turizm Bakam N. CEVHERİ Devlet Bakam B. S. DAÇE Devlet Bakam M. KAHRAMAN Devlet Bakam N. TEKİNEL Devlet Bakam N. MENTEŞE İçişleri Bakam Y. AKTUNA Devlet Bakam T. AKYOL Devlet Bakam C. ERHAN Devlet Bakam Ş. ERDEM Devlet Bakam H. ÇETİN Dışişleri Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakam V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam H. EKİNCİ Orman Bakam Süleyman DEMİ REL CUMHURBAŞKANI A. Ş. EREK Devlet Bakam M. A. YILMAZ Devlet Bakanı A. ATAÇ Devlet Bakam M. S. OKTAY Adalet Bakam 1. ATTİLA Maliye Bakam r M. K. DİNÇ Sağlık Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı R. AKÇALI Çevre Bakam Karar Sayısı: 93/5128 Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşması uyarınca aktedilerek 22/7/1971 tarihli ve 1448 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 21/12/1972 tarihli ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Katma Protokol'ün 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre yapılması gereken indirimler ile 17 nci ve 18 inci maddelerinden kaynaklanan Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine uyumu konularında ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/12/1993 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 23/12/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KARAYALÇIN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. t. TEZ Devlet Bakam N. KURT Devlet Bakam E. ŞAHİN Devlet Bakam M. GÖLHAN Milli Savunma Bakam N. AYAZ Milli Eğitim Bakam M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakam M. T, KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakam A. ATEŞ Turizm Bakanı N. CEVHERİ Devlet Bakam B. S. DAÇE Devlet Bakam M. KAHRAMAN Devlet Bakam N. TEfctNEL Devlet Bakam N. MENTEŞE İçişleri Bakam Y. AKTUNA Devlet Bakam T. AKYOL Devlet Bakam C. ERHAN Devlet Bakanı Ş. ERDEM Devlet Bakam H. ÇETİN Dışişleri Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı R. ŞAHİN Tarın ve Köyişleri Bakam V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam H. EKİNCİ Orman Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI A. Ş. EREK Devlet Bakam M. A. YILMAZ Devlet Bakam A. ATAÇ Devlet Bakam M. S. OKTAY Adalet Bakam 1. ATTİLA Maliye Bakam M. K. DİNÇ Sağlık Bakam M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı R. AKÇALI Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : /12/1993 Tarihli ve 93/5128 Sayılı Kararnamenin Eki K A R A R 1 21/12/1972 tarih ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Katma Protokol'ün 11 inci maddesi gereğince, ithalat gümrük vergisi ile eş etkili vergi ve resimlerde 1994 yılında 22 yıllık listede yapılması gereken % 10'luk onbirinci indirim, 1/1/1994 tarihinden geçerli olmak ürere ertelenmiştir. 2 Katma Protokol'ün 10 uncu maddesi gereğince, ithalat gümrük vergisi ile eş etkili vergi ve resimlerde, 1984 yılında, 12 yıllık listede yapılması gereken; ancak, 26/12/1983 tarihli ve 83/7536 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmiş bulunan 7o 10'luk indirim 1/1/1994 tarihinde gerçekleştirilecektir. 3 Katma Protokol'ün 11 inci maddesi gereğince, ithalat gümrük vergisi ile eş etkili vergi ve resimlerde, 1993 yılında, 22 yıllık listede yapılması gereken; ancak, 22/12/1992 tarihli ve 92/3891 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmiş bulunan % 10'luk indirim 1/1/1994 tarihinde gerçekleştirilecektir. 4 Katma Protokol'ün 17 nci maddesi gereğince, Türk Gümrük Tarifesi ile Topluluk Ortak Gümrük Tarifesi arasında, 1985 yılında, 12 yıllık listede yapılması gereken; ancak, 3/1/1985 tarihli ve 85/8929 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmiş bulunan % 40'lık uyumun % 20'lik kısmı 1/1/1994 tarihinde gerçekleştirilecektir. 5 Katma Protokol'ün 18 inci maddesi gereğince, Türk Gümrük Tarifesi ile Topluluk Ortak Gümrük Tarifesi arasında, 1991 yılında; 22 yıllık listede yapılması gereken; ancak, 24/12/1990 tarihli ve 90/1320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmiş bulunan % 20'lik uyum 1/1/1994 tarihinde gerçekleştirilecektir. 6 Bu Karar 1/1/1994 tarihinde yürürlüğe girer. 7 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. Karar Sayısı ; 93/5130 Ekli listelerde adları yazılı alt kademe belediyelerinin aynı listelerde belirtilen mahalleri kapsamak üzere kurulması; İçişleri Bakanlığı'nın 16/12/1993 tarihli ve 6077 sayılı yazısı üzerine, 2/9/1993 tarihli ve 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/12/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr Tansu ÇİLLER Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI M KARAYALÇIN N CEVHERİ Y AKTUNA A Ş EREK Devlet Bakanı ve Başb Yrd Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam 1. TEZ B S DAÇE T.AKYOL M A YILMAZ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam N KURT M KAHRAMAN C ERHAN A ATAÇ Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı E ŞAHİN N TEKtNEL Ş ERDEM M S OKTAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M GÖLHAN N MENTEŞE H ÇETİN 1 ATTİLA Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakam N. AYAZ O KUMBARACIBAŞI M K DİNÇ Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakam Sağlık Bakanı M KÖSTEPEN R ŞAHİN M MOGULTAY Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bal M T KÖSE V ATASOY D F. SAĞLAR Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı A ATEŞ H EKİNCİ R AKÇALI Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 4

7 28 Aralık 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 EK (1) SAYILI LİSTE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT KADEME BELEDİYELERİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Bayındır 2. Meltem 3. Soğuksu 4. Güvenlik 5. Yıldız 6. Varlık 7. Bahçelievler- 8. Memurevleri 9. Altındağ 10. Deniz 11. Sedir 12. Üçgen 13. Kızılsaray 14. Kışla 15. Elmalı 16. Selçuk 17. Tuzcular 18. Barbaros 19. Kılınçaslan 20. Haşim Işcan 21. Sinan 22. Gençlik 23. Yüksekalan 24. Tahıl Pazarı 25. Bal bey 26. Çaybaşı 27. Zerdalilik 28. Demircikara 29. Yeşılbahçe 30. Şirinyalı 31. Sanayi 32. Dutlubahçe 33. Muratpaşa 34. Konuksever 35. Etiler 36. Kızılarık 37. Altınova Yenigöl 38. Güzelbağ 39. Ermenek 40. Güzeloba 41. örnekköy 42. Yenigün 43. Yeşildere 44. Gebizli 45. Doğuyaka 46. Topçular 47. Kızıltoprak 48. Mehmetçik 49. Meydan Kavağı 50. Tarım 51. Yeşilova 52. Kırcamii 53. Güzeloluk 54. Zümrütova 55. Fener 56. Çağlayan Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : KEPEZ BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Kepez 2. Duraliler 3. Şafak 4. Ahatlı 5. Yenidoğan 6. Yeşilyurt 7. Gülvereo 8. Kültür 9. Fabrikalar 10. Fatih 11. Çamlıbel 12. Erenköy 13. Kanal 14. Barış 15. Kütükçü 16. Yeniemek 17. Zafer 18. Kuzey Yaka 19. Gündoğdu 20. Yeni 21. Yeşiltepe 22. özgürlük 23. Ulus 24. Karşıyaka 25. Yükseliş 26. Emek 27. Sütçüler 28. Habibler 29. Teoman Paşa 30. Düdenbaşı 31. Beş Konaklılar 32. Göksu 33. Altınova Sinan 34. Alünova Orta 35. Altınova Düden KONYAALTI BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Hurma 2. Liman 3. Gürsu 4. Uncalı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 6

9 28 Aralık 1993 Sayı : RESMİ RESMt GAZETE Sayfa : 9 KONYAALTI BELEDİYESİ MAHALLELER 5. Altınkum 6. Batıyaka 7. Toros 8. Mehtap 9. ArapsuyO 10. Zümrüt 11. Aydınlık DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT KADEME BELEDİYELERİ BAĞLAR BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Alipınar 2. Fatih-Baglar 3. Kaynartepe 4. Körhat 5. Muradiye 6. Yeniköy 7. S Nisan SUR BELEDtYESt MAHALLELER 1. Ali Paşa 2. Abdaldede 3. Cami kebir 4. Cami nebi 5. Cevat Paşa 6. Cemal Yılmaz 7. Dabanoğlu 8. Fatih Paşa 9. Hasırlı 10. tskender Paşa 11. Kıtılbıl 12. Lalebey 13. Melik Ahmet 14. Süleyman Nazif 15. Savaş 16. Ziya Gökalp YENtŞEHÎR BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Dicle 2. Feritköşkü-Çifte Sakal 3. Fabrika 4. Kooperatifler 5. Şehitlik-Köşkler 6. Yenişehir EK (2) SAYILI LİSTE Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : EK (3) SAYILI LİSTE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT KADEME BELEDİYELERİ YAKUTİYE BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Gez 2. Topçuoğlu 3. Ali Paşa 4. Yeğen Ağa 5. Veyis Efendi 6. Kadana 7. Taş Mescit 8. Dervişağa 9. Hacı Cuma 10. Camii Kebir 11. Caferiye 12. Lala Paşa 13. Bakırcı 14. Karaköse 15. Mirza Mehmet 16. Ayaz Paşa 17. Y. Mumcu 18. A. Mumcu 19. Muratpaşa 20. Atalar 21. Dere 22. Vani Efendi 23. Çırçır 24. A. Yoncalık 25. Y. Yoncalık 26. İbrahim Paşa 27. Kırmacı 28. Sultan Melik 29. Emir Şeyh 30. Hasan-i Basri 31. Habib Efendi 32. Mehdi Efendi 33. Rabia Hatun 34. Narmanli 35. Köse Ömer Ağa 36. Cedid 37. A. Köşk 38. Üniversite (Atatürk Mah.) 39. Kazımkarabekir Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

11 28 Aralık 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 YAKUTİYE BELEDİYESİ MAHALLELER 40. Terminal 41. Şeyhler 42. Kuloglu KAZIMKARABEKtR BELEDİYESİ MAHALLELER 1. İstasyon 2. İbrahim Hakkı 3. Barbaros Hayrettin Paşa 4. Şükrü Paşa 5. Edip Somunoğlu 6. Y. Sanayii 7. A. Sanayii 8. Çağlayan 9. Gaziler 10. Aziziye 11. Kavak 12. Şehitler 13. Eminkurbu 14. Abdurrahmanağa 15. Mecidiye YENİŞEHİR BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Maksutefendi 2. Kazımyurdalan 3. Palandöken 4. Abdurahman Gazi 5. Yunus Emre 6. İsmail Aksu 7. Müftü Solakzade 8. Hacı Salih Efendi 9. Mehmet Akif Ersoy 10. A. Menderes 11. Hacı Ahmet Baba 12. Harput 13. Y. Köşk 14. Emniyet Üstü DADAŞKENT BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Gez Köyü Evler 3. Dadaş Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı: EK (4) SAYILI LİSTE ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT KADEME BELEDİYELERİ ODUNPAZARI BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Akarbaşı 2. Akçamı 3. Akçağlart 4. Alanönü 5. Ari fiye 6. Büyükdere 7. Cunudiye 8. Dede 9. Deliklitaş 10. Emek 11. Erenköy 12. Gökmeydan 13. Gül tepe 14. Gündoğdu 15. Göztepe 16. Huzur 17. İstiklal 18. Karapınar 19. Kurtuluş 20. Kırmızıtoprak 21. Osmangazi 22. Orta 23. Paşa 24. Sümer 25. Şarkiye 26. Yenidogan 27. Yıldıztepe 28. Vişnelik 29. Yenikent Evler 31. Orhangazi TEPEBAŞI BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Bahçelievler 2. Cumhuriye 3. Çamlıca 4. Eskibağlar 5. Esentepe 6. Ertugrulgazi Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 10

13 28 Aralık 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 TEPEBAŞI BELEDİYESİ MAHALLELER 7. Fatih 8. Fevzi Çakmak 9. Güllük 10. Hacıalibey 11. Hacıseyit 12. Hayriye 13. Hoşnudiye 14. Ihsaniye 15. Işıklar 16. Kumlu bel 17. Mamure 18. Mustafa Kemalpaşa 19. Ömeraga 20. Sazova 21. Sütlüce 22. Şahhöyük 23. Şeker 24. Şirintepe 25. Uluönder 26. Tunalı 27. Yeni 28. Yeşiltepe 29. Yenibağlar 30. Zafer 31. Zincirlikuyu EK (5) SAYILI LİSTE İZMİT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT KADEME BELEDİYELERİ SARAYBAHÇE BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Serdar 2. Yenidoğan 3. Gültepe 4. Kozluk 5. Turgut 6. Orhan 7. Akçakoca 8. Tepecik 9. Kemalpaşa 10. Hacıbasan 11. Vetiahmet 12. Hacıhızır 13. Çukurbağ 14. Cedit Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı: SARAYBAHÇE BELEDİYESİ MAHALLELER İS. ömerağa 16. Karabaş 17. Körfez 18. Kadıköy Haziran 20. Sanayi 21. Şirintepe 22. Yenimahalle BEKİRPAŞA BELEDİYESİ: MAHALLELER 1. Mehmetalipaşa 2. Yeşilova 3. Bekirdere 4. Gündoğdu (NOT : Bu belediyeler, 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen V» 60 vergi geliri oranından yararlanacaklardır.) EK (6) SAYILI LİSTE MERSİN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ ALT KADEME BELEDİYELERİ AKDENİZ BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Hamidiye 2. Kültür 3. Kiremithane 4. Turgutreis 5. Çankaya 6. Camişerif 7. Bahçe 8. Barış 9. Mahmudiye 10. İhsaniye 11. Mesudiye 12. Nusratiye 13. Yeni 14. Devrim 15. Mithatpaşa 16. Siteler 17. Gündoğdu 18. Yenipazar 19. Hal 20. Güneş 21. Şevket Sümer 22. özgürlük Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

15 28 Aralık 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 AKDENİZ BELEDİYESİ MAHALLELER 23. Çilek 24. Karaduvar 25. Çay TOROSLAR BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Alsancak 2. Demirtaş 3. Turunçtu 4. Turgut Türkatp 5. Portakal 6. Osmaniye 7. Zeki Ayan 8. Yusuf Kılıç 9. Akbelen 10. Sağlık 11. Tozkoparan 12. Selçuklar 13. Mithat Toroğlu 14. Toroslar 15. Selen 16. Güneykent 17. Halkkent 18. Korukent 19. Çağdaşkent 20. Çavuşlu 21. Çukurova YENİŞEHİR BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Pirireis 2. Palmiye 3. Cumhuriyet 4. Hürriyet 5. Limonlu 6. Bahçelievler 7. Gazi 8. İnönü 9. Güvenevler 10. Aydınlıkevler 11. Dumlupınar 12. Barbaros 13. Bağlar 14. Akkent Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : YENİŞEHİR BELEDİYESİ MAHALLELER Yıl 16. Mentes 17. Fuat Mord 18. Batıkent EK (7) SAYILI LİSTE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT KADEME BELEDİYELERİ ILKADIM BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Kalkana 2. Cedit 3. Kadifekale 4. Selabiye 5. Kökçüoğlu 6. Hastahane 7. Çatalarmut 8. Zeytinlik 9. Unkapanı 10. Hançerli 11. Pazar 12. Kale 13. Saitbey 14. Ulugazi 15. Kadıköy 16. Liman 17. Anadolu GAZİ BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Derebahce 2. Reşadiye 3. Rasathane 4. Hürriyet Mayıs 6. Zafer 7. Karadeniz 8. Çiftlik 9. Yenidogan 10. Fatih 11. ÎJyasköy 12. Kışla 13. Fevzi Çakmak 14. Bahçelievler 15. İstasyon 16. Kılıçdede 17. Yasardoğdu 18. Çay 19. Kazım Karabekir 20. Adalet CANİK BELEDİYESİ MAHALLELER 1. Uludağ 2. Bdediyeevleri 3. Yeni Mahalle 4. Soğuksu 5. Yavuz Selim Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 14

17 28 Aralık 1993 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : 17 CANİK BELEDİYESİ MAHALLELER 6. Gaziosmanpaşa 7. Karşıyaka 8. Gazi 9. Toptepe ATAKUM BELEDtYESt MAHALLELER 1. Mimar Sinan 2. Denizevleri 3. Yeşildere 4. Cumhuriyet 5. Esenevler Devlet Bakanlığından : Atama Kararlan Karar Sayısı : 93/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Gümrük Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığına Maliye Bakanlığı Başhesap Uzmanı Haluk Meral GÖKMEN'in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 24 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Maliye Bakanlığından : Karar Sayısı : 93/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Sayıştay Savcı Yardımcılıklarına, Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Celalettin ÖZTÜRK ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet LÖKER'in atanmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 832 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 24 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Karar Sayısı : 93/ Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Baş Hesap Uzmanlıklarına; Hesap Uzmanları Egemen TANRKULU, Recep BIYIK, Adnan SAK ve Bülent ÇAKAR'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakam yürütür. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan A. S. EREK Devlet Bakanı İ. ATTILA Maliye Bakanı 24 Aralık 1993 İ. ATTILA Maliye Bakam Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : Karar Sayısı : 93/ Aksaray Bayındırlık ve İskân Müdürü ŞOkrü GEDİK'in, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. Prof. Dr. Tansu Ç ÇİLLER Başbakan 24 Aralık 1993 O. KUMBARA CIBA SI Bayındırlık ve İskân Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 93/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Yüksek Fen Kurulu Başkanı B.Erol BERKER'in, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakam yürütür. 24 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu Başbakan Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 16 ÇİLLER Karar Sayısı : 93/42656 O. KUM KUMBARACIBASI Bayındırlık ve iskân Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI 1 Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliğine, aynı yer Müfettişi Müfit ÜREYEN'in, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür, Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER Karar Sayısı : 93/ Aralık 1993 O. KUM KUMBARACIBASI Bayındırlık ve tskân Bakanı. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanı Müslüm KARAKAYALI'nın, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. Prof. Dr. Tansu Başbakan ç ÇİLLER 24 Aralık 1993 O. KUM KUMBARACIBASI Bayındırlık ve İskân Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI

19 28 Aralık 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Ulaştırma Bakanlığından : Karar Sayısı : 93/ Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ek göstergeli Başmüfettişliğe Müfettiş Oğuzhan GÖKALP'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 24 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER M. KÖS KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı Karar Sayısı : 93/ Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ek göstergeli Başmüfettişliğe Müfettiş R.Tarık LÜLEÇ'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 24 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu Başbakan E ÇİLLER Af. KÖ, KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Karar Sayısı : 93/ Aydın Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Haluk UYSAL'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 24 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu Başbakan I M. T. KO KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 93/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğüne, Samsun Bölge Müdürü Halil FİDAN'ın, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 24 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI ÇİLLER M. MOĞULTA TA Y Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : Karar Sayısı : 93/ Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Yusuf Hatay ÖNEN'in, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması, 4792 sayılı Kanunun 3918 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 24 Aralık 1993 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER M. M MOĞULTAY Ç Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Karar Sayısı : 93/ İş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürü Fethi GÜVEN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 24 Aralık 1993 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER M. MOĞULTAY Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakanlığından : Karar Sayısı : 93/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Muş ti Kültür Müdürlüğüne, aynı İl Korkut özel İdare Müdürü M.Necmi GEBOLOĞLU'nun, 657 sayılı Yasa'nın değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Yasa'nın 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür. E Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Çevre Bakanlığından : Karar Sayısı : 93/ Aralık 1993 D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Söğüt ARAŞAN'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesine göre atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür. 23 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan i 1 R. AKÇALI Çevre Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

21 28 Aralık 1993 Sayı: RESMi GAZETE Sayfa : 21 Çevre Bakanlığından : Karar Sayısı: 93/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sait YÜCE'nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesine göre atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Çevre Bakam yürütür. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan 23 Aralık 1993 R. AKÇALI Çevre Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Sınır Tespit Kararlan içişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 93/ Giresun İli Alucra İlçesi Merkez Bucağına bağlı Güllüce Köyünün, buradan ayrılarak aynı İl'in Yağlıdere İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 23 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan N. MENTEŞE İçişleri Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 93/ Eskişehir ili Günyüzü İlçesi Merkez Bucağına bağlı Hamamkarahisar Köyünün, buradan ayrılarak aynı İl'in Sivrihisar İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 23 Aralık 1993 Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan N. MENTEŞE İçişleri Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

22 Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : Yönetmelik Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu Başkanlığından : Amaç Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu tik ve Ortaöğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Nisan 1992 tarihinde akdedilip 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüğe giren anlaşmaya dayalı, 24 Eylül 1992 tarih ve 92/3572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan statü uyarınca, kuruluşu ve temel kuralları belirlenen Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu (G.E.Ö.K.) bünyesindeki Galatasaray Lisesi ve Ortaokulu ile yeniden kurulması kabul edilen Galatasaray İlkokulu'nun görev, genel işleyiş ve eğitimöğretimiyie ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Birinci maddede belirtilen anlaşmaya ve Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen statüye göre, yetiştirilmesi amaçlanan bireyin, esas itibariyle eğitim ve öğretiminin bütünlüğü içinde oluşabileceği için, ilköğretimden lisansüstü uzmanlaşma düzeyine kadar uzanan bir (eğitim ve öğretim birimleri zinciri) kurulması ve bütünlük içinde Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu'nun özerklik ilkesine uygun olarak çalışması kararlaştırıldığından, özellikle ilk ve ortaöğretimle ilgili düzenlemeler, bu statünün doğal gereği olarak "Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu İlk ve Ortaöğretim Yönetmeliği" adı altında düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, ilkokul, ortaokul ve lise'nin ana ilkeleri ve genel işleyişi ile yönetim ve personel işleri, kontenjanlar, ilk ve ortaokula yeni öğrenci alımı ve usulleri, öğrenci nakilleri, yatılılık, ücretlilik, bursluluk; eğitim ve öğretim çalışmaları, bölümler, ders programlan, sınavlar, sınıf geçme usulleri, devam, disiplin ve benzeri konularına ilişkin esasları kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Nisan 1992 tarihinde akdedilip 1/9/1992 tarihinde Kanun kuvvetiyle yürürlüğe giren anlaşmaya ve bu anlaşmaya dayalı, 24/9/1992 tarih ve 92/3572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen, "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığı'nı, "Bakan", Milli Eğitim Bakanı'nı, "Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu", ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim'in çeşitli kademe ve bölümleriyle yüksekokullardan oluşan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumu, "G.E.Ö.K.", Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumu'nu, "G.E.Ö.K.Statüsü", Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16/9/1992 tarihli ve APK-92/1826 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 92/3572 sayılı karar ile onaylanan ve 6 Kasım 1992 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren statüyü, 1 "İkili Anlaşma", G.E.Ö.K.'na ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan 14 Nisan 1992 tarihli anlaşmayı, "Eşit Temsilli Komite", ikili anlaşmanın 11 inci maddesi uyarınca G.E.Ö.K.'nun işleyişini sağlayan istişare birimi olarak kurulmuş Türk-Fransız Komitesi'ni, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

23 28 Aralık 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 23 "Galatasaray İlkokulu", ilköğretimin zorunlu beş yıllık ilkokulunu, "Galatasaray Ortaokulu", hazırlık sınıflarını ve yönetim bakımından Lise'ye bağlı olarak çalışan üç yıllık ortaokulu, "Sınıf Öğretmeni", alanı sınıf öğretmenliği olan ilkokul öğretmenini, "Öğretim Yılı", eğitim ve öğretimin başladığı tarihten itibaren bir sonraki öğretim yüının başlamasına kadar geçen süreyi, "Ders Yılı", derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi, ifade eder. İlkeler Çağdaş İnsan Yetiştirme İlkesi Madde 5 G.E.Ö.K.'nun temel amacı, Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu, Cumhuriyet'in temel ilkesi ile niteliklerine ve özellikle, milli, laik, demokratik, çağdaş devlet esaslarına bağlı, XXI. yüzyılın gereklerine cevap verebilecek düzeyde akılcı, eleştirici, hoşgörücü değerlere, topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna, dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne, yaşadığı toplumun değerlerine sahip, insan haklarına saygılı, yapıcı ve yaratın, gerekli bilgi, beceri ve geliştirilen yetenekle donanmış gençler yetiştirmektir. Bu yeni çağın gerektirdiği insan tipi, modern, teknik ve teknolojik bilgiyle olduğu kadar, verimli yöneticilik ve özellikle çağdaş devlet yönetiminin zorunlu kıldığı bilgilerle de donatılmış, Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş olmak; bilgi çağının topluma yön verecek, sorunlarını göğüsleyip çözebilecek bir.düzeye ulaşmış bulunmak zorundadır. Bu G.E.Ö.K.'un her biriminde üzerinde önemle durulması hedeflenen temel ilkedir. Bütünlük İlkesi Madde 6 G.E.Ö.K.'nu oluşturan 14 Nisan 1992 tarihli ikili anlaşma ile statüsünü belirleyen 92/3S72 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre G.E.Ö.K., ilkokul, hazırlık sınıflan, ortaokul, lise ve yüksekokulları ile bir bütün teşkil eder. Bu okulların öğrencileri, üst düzeydeki eğitim ve öğretimin gerektirdiği niteliklere sahip olmak kaydıyla öğrenimlerini söz konusu öğretimin bütünlüğü içinde sürdürebilirler. Galatasaray İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi'nde eğitim-öğretimin karma olması da, bu ilkenin doğal bir gereğidir. Dışa Açıklık İlkesi Madde 7 G.E.Ö.K.'nun bir eğitim ve öğretim zinciri oluşturması ve bütünlüğü, Kurum'un ortaokuluna girişte başka ilkokullardan gelen öğrencilere kapalı tutulması anlamına gelmez. Nesnellik ve eşitlik esasına göre, ilkokula giren ve giriş şartlarını yerine getiren öğrenciler, Galatasaray Lisesi'nin başlangıcı olan ortaokulun Fransızca hazırlık sınıfına alınırlar. Başarıya Öncelik Verme İlkesi Madde 8 Bir kamu kurumu olan ve öğrencilerine üst düzeyde eğitim ve öğretim vermeyi amaçlayan G.E.Ö.K.'nun ilk ve ortaöğretim kademelerinde başardı öğrenciler öğrenimlerini sürdürebilirler. Sınırlı kontenjanlarla öğretim yapan kurumda, başarısız olanların yerine başarılarını kanıtlayan öğrencilerin alınması esastır. Ancak, bu başarı, öğrencilerin düzeylerine, çağdaş eğitim ve öğretim esaslarına göre belirlenir. Yabancı Dil ile Öğretim Madde 9 G.E.Ö.K.'nun ilkokul, ortaokul ve lisesinde 14 Nisan 1992 tarihli Türk- Fransız anlaşmasının Fransızca yapılmasını öngördüğü derslerle, ikinci mecburi yabancı dil ve seçmeli yabancı diller dışındaki dersler Türkçe yapılır. Yabancı Dil ile öğretimin bazı öğrenciler bakımından yaratabileceği zorluk nedeniyle başarısız duruma düşen öğrencilerin, tamamen ana dillerinde yapılacak bir öğretimde başarı sağlayabilecekleri dikkate alınarak, başka okullara nakilleri imkanı açık tutulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

24 Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : Yatılılık, Ücretlilik, Bursluluk Madde 10 Bu okullarda yatılılık, ücretlilik ve bursluluk, a) G.E.Ö.K.'un, eğitim ve öğretim amaçlarına uygun olarak verimli, disiplinli ve uyum içinde çalışabilmesi, bilginin yanında uygar, manevi ve estetik değerler ile görgü ve nezaket kurallarının öğrencilerin kişilik yapılarına ortak özellikler olarak yerleşebilmesi ve ayrıca ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere yeterince zaman ayırabilmesi için ortaokul ve lisede yatılılık temel kuraldır. Ancak, velinin isteği lise müdürünün kararıyla sağlık veya diğer sebeplerden dolayı öğrenci yatılılık kuralı dışında tutulabilir. İlkokul ile ortaokulun hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerin yatılı olmaları velilerin isteğine bağlıdır. b) Galatasaray Lisesi ve Ortaokulu ile hazırlık sınıfında öğretim ücretlidir. c) G.E.Ö.K.'nun bütün yatılı öğrencileri, öğretim ve eğitimin kalitesi ve yararlanılan tesislerin özelliği dikkate alınarak, her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen yatılılık ücretini en çok dört taksitte ödemek zorundadırlar. Parasız yatılı öğrencilerin hakları saklıdır. d) G.E.Ö.K.'nun İlkokul dışında kalan kademelerinde gündüzlü okuyan öğrencilerin de, yıllık yatılı ücretinin yüzde yirmibeş oranında bir öğretim ücretini, yatılı ücretinin yatırılma zamanlarında ve en çok dört taksitte ödemeleri gerekir. e) Maddi durumlarının yeterli olmadığı belgelerle tesbit edilen öğrencilere gereken düzeyde burs sağlanır. Bursların miktarı yukarıdaki hükümlere göre hesaplanır ve G.E.Ö.K.'na ait katma bütçede gösterilir. Galatasaray Eğitim Vakfı ile diğer kuruluş ve kişilerce sağlanan kademeli burslar ve eğitim yardımları bunların dışındadır. Ancak özel şekilde sağlanan burs ve yardımlar, ilgili öğrenci sayısının belirlenmesinde dikkate alınır. Kontenjanlar İKİNCİ BÖLÜM Kontenjanlar, Yeni Öğrenci Alım ve Usulleri, Nakiller Madde Nisan 1992 tarihli anlaşma uyarınca eşit temsilli Türk-Fransız Komitesi'nce benimsenen kontenjanlara göre: a) İlkokul birinci sınıfa her yıl (50) öğrenci alınır. b) Ortaokul hazırlık sınıflarına heryıl Merkezi Sistem'e göre en fazla (100) öğrenci kaydedilir. Buna ilave olarak da, Galatasaray İlkokulu'ndan mezun olup Fransızca sınav sonuçlarına göre başarılı olanlar doğrudan ortaokul birinci sınıfa; diğerleri de sağladıkları toplam puanlarının değerlendirilmesine göre ya hazırlık-i'e yada hazırlık-h'ye devam ederler. c) Her iki kaynaktan alınan öğrenci sayısı, tespit edilen toplam kontenjanı aşamaz. d) Galatasaray İlkokulu'nda sınıf mevcutlarının 25'i Galatasaray Ortaokulu ve Lisesi'nde 32 kişiyi geçmemesi esastır. Hazırlık sınıflarında ise, öğrencilerin dersliklere dağılımı (36) kişiyi geçmeyecek şekilde planlanır. e) Kontenjanlarda değişiklik, ancak Türk-Fransız Eşit Temsilli Komitesi'nin önerisi üzerine yapılabilir. Yeni Öğrenci Alımları ve Usulleri Madde 12 Yeni öğrenci, ilkokul birinci sınıf ile ortaokul hazırlık sınıfına alınır. A İlkokula Öğrenci Alımı 1) İlkokula yeni öğrenci alımıyla ilgili olarak başvuru süresi ile kur'a çekimi ve kesin kayıt tarihleri her yıl G.E.Ö.K. Yönetim Kurulu'nca belirlenir ve basın yoluyla duyurulur. 2) Veli, bir dilekçe ile Okul Kayıt Bürosu'na süresi içinde başvurur; çocuğun nüfus cüzdanı ve onaylı örneğini ibraz eder. Aday kaydı yapıldıktan sonra nüfus kimlik cüzdanının aslı veliye geri verilir. 3) İlkokul birinci sınıfına, 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arısında altı yaşını dolduran öğrenciler alınır. Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 22

25 28 Aralık 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 4) Kaydedilen aday sayısı kontenjanı astığı takdirde, kur'a usulüne başvurulur. Kur'a işlemleri, Lise Müdürü'nün gözetimi altında ve noter huzurunda, Bakanlık temsilcilerinin de katılımıyla bir komisyon tarafından yürütülür. Kur'a sonuçları derhal açıklanır ve en kısa zamanda ilan edilir. 5) Kur'a çekiminde yedek liste düzenlenmez. Kesin kayıt süresi sonunda kontenjan açığı kalması halinde, yemden yine aynı komisyon tarafından noter huzurunda kur'aya başvurulur. B Ortaokula Öğrenci Alımı Hazırlık sınıfına Galatasaray İlkokulu ile diğer ilkokullardan olmak üzere iki kaynaktan öğrenci alınır. 1 Hazırlık sınıfına girecek öğrenciler, Bakanlığın her yıl ilkokul beşinci sınıf öğrencileri arasında düzenlediği genel sıralama sınavına (Merkezi Sistem) göre belirlenir. Bu sıraya girecek öğrencilerin tercihleri, her ilden öğrenci aday olabilecek surette herhangi bir kayda tabi tutulamaz. 2 Galatasaray İlkokulu beşinci sınıf öğrencileri, hazırlık sınıfı için yıl sonu sınavında uygulanan esaslar dahilinde ve aynı düzeyde, Fransızca'dan yazık ve sözlü sınavlara tabi olurlar. Sınav komisyonlannca yapılan değerlendirmeye göre başarılı olanlar orta birinci sınıfa, diğerleri de puanlarına göre ya hazırlık-i'e ya da hazırlık-ii'ye kaydedilirler. Bu sınakda verilen notlar kesindir. Sınavın bütünlemesi yoktur. Seviye Tesbit Sınavı ile Ortaokul Birinci Sınıfa Devam Etme Madde 13 Bakanlıkça yapılan giriş sınavında başarı göstererek hazırlık sınıfına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, Fransızca bilgileri ortaokul birinci sınıftaki dersleri takip edebilecek düzeyde bulunanlann velileri, bu durumu kayıt sırasında okul idaresine yazılı olarak bildirirler. Bunlar için ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavı başaranlar, ortaokul birinci sınıfa devam ettirilir. Bunlardan boşalan kontenjanlara ayrıca öğrenci alınmaz. Öğrenci Nakilleri Madde 14 Öğrenci nakilleri aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır. A 1) Galatasaray İlkokulu'na naklen öğrenci alınmaz. 2) Hangi nedenlerle olursa olsun hazırlık birinci ve ikinci sınıflara öğrenci nakli yapılmaz. 3) Öğrenci nakline imkan tammak amacıyla kontenjan artırımına gidilemez ve yine aynı amaçla sınıf mevcutları arttırılamaz. B 1) Öğrenci nakli sadece orta birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar ile lise birinci sınıfa, seviye sınavı ile yapılır. 2) Yurt dışından öğrenci nakli aşağıdaki esaslara göre yapılır; a) Yurt dışında en az bir yıl görev yaptığını belgeleyen devlet memurları ile en az iki yıl ikamet ettiğini ve kesin dönüş yaptığını T.C. Konsolosluğu aracılığı ile tevsik ettiren ve çocuklarının bu sürenin tümünü kapsayan onaylı öğrenim belgeleri ile denklik belgelerini sunan kişilerin çocukları, diğer şartlan yerine getirmeleri kaydıyla bu sınıflara yatay geçiş yapabilirler. b) Nakledilecek öğrencinin velisinden, yurt içinde ikamet şartım yerine getirmediği takdirde, çocuğun ilişkisinin kesilmesine itiraz edilmeyeceğine ilişkin bir noter senedi istenir. İkametini hukuken ya da fiilen yeniden yurt dışına taşıyan kişilerin bu durumlarının okul idaresince saptanması yeterlidir. Bu gibi kişilerin çocuklarının okulla ilişkileri, bu tesbitten sonra yapılacak uyarıyı izleyen ay başında kesilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk öğrencinin velisine aittir. 3) Bir sınıfa nakil, o sınıf düzeyindeki boş kontenjan sayısına göre ve sınavla yapılır. Sınava konu olan derslerin herbirinden ayrı ayrı başarılı olmak zorunludur. Başarılı öğrenci sayısı kontenjanı asarsa, öğrenciler başarı sıralamasına göre kabul edilirler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

26 Sayfa : 26 RESMt GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : ) Sınavlar aşağıdaki derslerden yapılır: Fransızca (Yazılı ve sözlü) Türkçe (Yazılı ve sözlü) Matematik (Yazılı) 5) Sınavlar Lise Müdürü'nün bizzat görevlendireceği en az üçer kişilik komisyonlar tarafından ve müdürün sorumluluk ve gözetimi altında yapılır. Sınav sonuçları G.E.Ö.K. Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinlik kazanır. İlkokulda Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 24 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teşkilat ve Yönetim Madde İS Galatasaray İlkokulu bir müdür ile müdür başyardımcısı ve yardımcıları tarafından yönetilir. İlkokulda, yatılı öğrenciler de alınabileceği gözönünde bulundurularak, yeter sayıda memur ve hizmetli istihdam edilir. Müdür, kanun, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün islerini yürütmeye, düzene koymaya, denetlemeye yetkilidir. G.E.Ö.K.'un statüsünde yer alan esaslara göre, okulun amaçlarına ve ilkelerine uygun şekilde yönetilmesinde, görev, iş ve işlemlerin düzenli olarak yürütülmesinde, eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde, müdür başyardımcısı ve yardımcıları okul müdürünün yetki ve sorumluluklarını paylaşan en vakın vönetim elemanıdırlar. İlkokul Müdürü ilk derecede Lise Müdürüne bağlıdır. Ortaokul ve Lisede Madde 16 Galatasaray Lisesi Müdürü, G.E.Ö.K. mevzuatına göre atanır. Galatasaray Lisesi'nin müdür başyardımcısı ve yardımcıları ile diğer personeli, nitelikleri ve sayıları bakımından-okulun karma ve yatılı durumu, yabancı dil ile öğretim yaptığı, yabana uyruklu öğretmenleri bulunduğu dikkate alınarak görevlendirilir. Bu görevlendirmelerde, çok zengin üç kütüphanesi, ileri düzeyde teknik laboratuvarları ve bilgi işlem merkezi, tarihi müzesi ile gelişmiş çeşitli spor alanları, kapalı ve açık spor tesisleri bulunduğu da gözönünde tutulur. Atamalar Madde 17 Galatasaray Lisesi'nin (orta kısım dahil) ve Galatasaray ilkokulunun öğretmen ve yöneticilerinin atanmaları G.E.Ö.K. yetkili makamının kararı ve Bakanlığın muvafakati ile olur. Bu öğretmen ve yöneticilerin Bakanlığın kadrolarına naklen atanmaları, G.E.Ö.K. yetkili makamın öneri ve muvafakati üzerine Bakanlığın kararıyla mümkündür. Bakanlıkta kadro işgal etmekte olan personelin G.E.Ö.K.'ndaki görevi sırasında kazandığı haklan, Bakanlığa naklen atanmalannda da saklıdır. G.E.Ö.K.'nun Fransız uyruklu personeli, Türk-Fransız Kültür ve işbirliği anlaşmaları, 14 Nisan 1992 tarihli anlaşma ve Galatasaray Lisesi'ne ilişkin personel mevzuatı uyannca görev yapar. Kurullar Madde 18 Galatasaray İlkokulu ve Lisesi'nde aşağıda yazılı kurullar bulunur, a) Eğitim Danışma Kurulu Galatasaray İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi'nin eğitim konularını ve sorunlarını görüşmek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak üzere bir Eğitim*Danışma Kurulu oluşturulur. Eğitim Danışma Kurulu'nda aşağıdaki yönetici, öğretmen, uzman ve temsilciler bulunur: Galatasaray Lisesi Müdürü Galatasaray Lisesi Müdür Başyardımcısı İlkokul Müdürü Fransızca Bölüm Başkanı

27 28 Aralık 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 27 öğretmenler Kurulu'nca her kademeden ikişer olmak üzere Türk ve Fransız öğretmenlerden seçilen temsilci altı öğretmen, Okul-Aile Birliği'nden iki temsilci, Okul öğrencileri koruma derneğinden iki temsilci, Galatasaray Eğitim Vakfı'ndan iki temsilci, Galatasaraylılar Derneği'nden iki temsilci, Galatasaray Spor Klübü'nden iki temsilci, Son sınıf öğrencilerinden biri kız, diğeri erkek iki temsilci, Kurul, gündemli olarak, Galatasaray Müdürü'nün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Gerektiğinde, Lise Müdürü, uzman kişileri kurula davet edebilir. b) Öğretmenler Kurulu Öğretmenler kurulu ilkokul ve lisede ayrı olarak toplanır. Müdürün başkanlığında okulun bütün yönetici ve öğretmenlerinden oluşur; ders yılı başında, ortasında, sonunda ve gerektikçe de müdürün emriyle de toplanır. Öğretmenler Kurulu'nda okulun yönetim, öğretim ve eğitimiyle ilgili üzerinde durulması, tartışılması ve değerlendirilmesi gereken tüm konular ele alınır. Mümkün olduğu kadar öğretmenlerin konuşmalrına ve görüşlerinin ortaya konulmasına imkan verilir. Öğretim yılının ilk toplantısında, bir önceki yılın tutanakları gözden geçirilir. Uygulamaya konulamayan kararların nedenleri üzerinde durulur ve geçmiş yılın kurul çalışmaları genel olarak değerlendirilir, öğretim durumu, okulun genel başarısı eğitici ve sosyal etkinlikler, okulun düzen ve disiplin işleri gündem konuları olarak ele alınır; yönetmeliklere göre teşkili gereken kurul ve komisyonlar kurulur, seçim ve görevlendirmeler yapılır. Yıl ortasında yapılan toplantıda, sona eren dönemin bütün çalışmaları değerlendirilip gerekli tedbirler alınırken, gündemin esas konusunu öğrencilerin başarı durumu oluşturur. Yapılan değerlendirme sonulda zayıf öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin tedbirler belirlenir. Yıl sonu toplantısında ise, bir ders yılının yönetim, öğretim, eğitim çalışmalarına ait gündem konuları genel bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bölüm Başkanlarının çalışma raporları ile Eğitici Kolların, Disiplin Kurulu'nun Rehberlik Servisi'nin yıl sonu raporları öğretmenlerin görüşlerine sunulur. Devam-devamsızlık, disiplin cezaları gibi yönetmeliklerin emrettiği konular karara bağlanır. Toplantıların gündemi öğretmenlere önceden yazılı olarak duyurulur ve imzaları alınır. Yapılan konuşmalar mutlaka tutanaklara geçirilir, gerekenler karara bağlanır. Her öğretmen kurul toplantısına katılmakla yükümlüdür. c) Zümre Öğretmenler Kurulu İlkokulda sınıf öğretmenliği esas olduğundan, şube öğretmenleri kurulu da denilen bu kurul bir sınıfın şubelerinde görevli öğretmenlerden, ortaöğretimde ise aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinden oluşur. öğretmenler, aralarında sık sık toplanarak, eğitim programlarının okunup incelenmesi, yıllık ders planlarının hazırlanması, kullanılacak yöntem ya da yöntemlerin tesbit edilmesi, ölçme ve değerlendirme konularında birlik sağlanmasında; derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, günlük ders planlarının ve ünite planlarının durumu; ders araç-gereçlerinden, laboratuarlardan, kitaplıktan ve çevreden yararlanma işlerinin programlaştırılması; ödevler, zayıf öğrencilerin yetiştirilmesi, öğretimin geliştirilmesi gibi konuları görüşürler ve alacakları kararları müdürün onayından sonra uygularlar. Bu toplantılar, müdürün başkanlığında yapılabileceği gibi ilkokulda en kıdemli şube öğretmeninin, ortaöğretimde ise yine en kıdemli branş öğretmeninin başkanlığında yapılabilir. Öğretmenler, bu kurullara katılmak zorundadır. d) Sınıf Öğretmenler Kurulu Sınıf öğretmenler Kurulu, Aralık, Mart ve Mayıs aylarının birinci haftasında olmak. üzere yılda üç kez toplanır. Bu kurulda, sınıf öğretmenleri tarafından tutulan öğrenci dosya- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25

28 Sayfa : 28 RESMİ GAZETE 28 Aralık 1993 Sayı : tanrıdaki bilgilere göre her öğrencinin diğer dersleri ve geçen yıllardaki basanları ile devam ve disiplin durumları incelenir. Madde 19 Disiplin işleri; 1) İlkokulda, disiplin cezası verilmemesi esastır. Ancak istenmeyen davranışları göstermekte ısrar eden Öğrenciler hakkında, davranışının düzeltilmesi amacıyla okul yönetimi, veli ve şube rehber öğretmeni ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır. 2) Galatasaray Ortaokulu ve Lisesinde öğrenci disiplin işleri, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokul ile Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği" ile uyumlu olacak şekilde hazırlanacak "G.E.Ö.K. Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlan Disiplin Yönetmeliği" esaslarına göre yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim İlk ve Orta Öğretim Birimlerine Ait Süreler Madde 20 G.E.Ö.K.'ün yükseköğretim dışındaki birimlerine ait süreler aşağıdadır. İlkokul 5 Yıl Fransızca hazırlık sınıfı 2 Yıl Ortaokul 3 Yıl Galatasaray Lisesi 3 Yıl Eğitim ve öğretim Takvimi Madde 21 G.E.Ö.K. okullarının eğitim ve öğretim programlarının özelliği dikkate alınarak, resmi tatil dışındaki okul tatilleri ve öğretim yılı takvimi, ilk ve ortaöğretim kurumları çalışma takvimi mevzuatı çerçevesinde G.E.Ö.K. Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu şekilde belirlenen öğretim yılı içindeki çalışma günlerinin sayısı, Bakanlığın benzer okullarındaki yıllık çalışma günlerinin sayısından az olamaz. Bölümler Madde 22 Galatasaray Lisesi'nin ikinci sınıfı aşağıdaki ^bölümlere ayrılır. 1. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Bölümü, 2. Felsefe, Edebiyat, Sanat ve İletişim Bölümü, 3. Matematik ve Fen Bölümü, Galatasaray Lisesi'nin son sınıfı ise; 1. Ekonomi ve Sosyal Bilimler Bölümü, 2. Felsefe, Edebiyat, Sanat ve İletişim Bölümü, 3. Matematik ve Teknoloji Bölümü, 4. Fen Bölümü, adları altında dört bölüme ayrılır. öğrencilerin lise ikinci sınıftan itibaren bölümlere ayrılmasında, öğrencinin ortaokul birinci sınıftan başlayarak derslerde gösterdiği başarı, istek ve eğilimleri; girmek istediği bö lümdeki sınıf veya sınıfların imkanları dikkate alınır. Bölüme yazılmada işlemleri ve değerlendirmeyi okul yönetimi yapar. Bir sonraki yılda bölüm değiştirme de aynı esaslarına göre yapılabilir. Başarı Durumu Madde 23 Galatasaray İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi olmak üzere bu üç kademenin herbirinde bir öğrencinin ancak bir defa sınıf tekran yapması mümkündür. Aynı kademede ikinci defa başarısız olan öğrencinin ilişkisi kesilir. İki yıllık hazırlık kademesinde de yalnız bir defa sınıf tekrarı kabul edilebilir. İlkokulun besinci sınıfı bitiminde yapılan sınav sonucunda yetersizliği belirlenen öğrenciler başka okula; yalnız Fransızca'da yetersiz olanlar, Hazırlık sınıflarının durumuna uygun olanına alınırlar. Hazırlık sınıfında başarılı olamayanlar ortaokul birinci sınıfa geçemezler. Başarıyı Artıran Etmenler Madde 24 Galatasaray ilkokulu'nda örenciyi kendi grubu içinde ve bütün olarak yetiştirmek esastır. İlkokul, öğrencinin herhangi bir dersten başarısızlığına bakılarak eleneceği bir dönem değil, programda öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici etkinliklerin ortak Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 6 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29259 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI GALATASARAY LİSESİ, GALATASARAY ORTAOKULU VE GALATASARAY İLKOKULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

GALATASARAY LİSESİ VE GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY LİSESİ VE GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ GALATASARAY LİSESİ VE GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 31.3.2003/25065 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Yönetmeliği Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yer alan Galatasaray

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 18/12/2014 Sayı: 2014/121 Ref : 6/121 Konu: TİCARİ AMAÇ DIŞINDA İTHAL EDİLECEK BAZI EŞYA İÇİN 2015 YILINDA ALINACAK BANDROL ÜCRETLERİNİ BELİRLEYEN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI 19.10.2009/155 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun 4. Maddesinde 5904 sayılı Yasa nın 36 maddesi ile

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 17.11.2003/25292 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2003/2555 Ek ve Değişiklikler: 1) 25.5.2004/25472 rg (TEMMUZ 2004/2562 TD) 2) 5.4.2005/25777

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

SİYASİ PARTİ/BAĞIMSIZ ADAY GÖZLEMCİLERİ. Partinin Adı LİBERAL DEMOKRAT TÜRKİYE KOMÜNİST KALKINMA PARTİSİ HAREKET PARTİSİ DEMOKRAT PARTİ ADALET VE

SİYASİ PARTİ/BAĞIMSIZ ADAY GÖZLEMCİLERİ. Partinin Adı LİBERAL DEMOKRAT TÜRKİYE KOMÜNİST KALKINMA PARTİSİ HAREKET PARTİSİ DEMOKRAT PARTİ ADALET VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE İLÇE SEÇİM KURULLARINCA DÜZENLENECEK SİYASİ LERİN VE BAĞIMSIZ ADAYLARIN ALDIKLARI Partinin Partinin Partinin : 1 SİYASİ LER SAADET İŞÇİ DAYANIŞMA GENÇ DEMOKRAT HAREKET KALKINMA AHATLI

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURS YÖNERGESİ

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI BURS YÖNERGESİ 1. AMAÇ: EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI Sayfa No : 1 / 6 Bu yönergenin amacı; çatısı altında toplanmış olan okullarda eğitim gören öğrencilere verilen burs ve mali yardımlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Cumartesi, 09 Mayıs :58 - Son Güncelleme Çarşamba, 24 Haziran :28

Administrator tarafından yazıldı. Cumartesi, 09 Mayıs :58 - Son Güncelleme Çarşamba, 24 Haziran :28 1991 yılında kurulan Federal Grup, başarılı geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen grupları arasında yer almakta ve hizmet sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir. Federal Grup; Otomotiv

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI TEVFİK FİKRET EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ AŞ. NE BAĞLI OKULLARDA ÜCRETSİZ VE BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/03/2015 Sayı: 2015/22 Ref : 6/22 Konu: İTHALATTA BANDROL ÜCRETİ VE ÇEŞİİ VERGİLER BAKIMINDAN MATRAH 1. Giriş Mevzuat gereği ithalatta çeşitli vergi ve mali yüklerin ödenmesi

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS VE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ İNDİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge, Yaşar Üniversitesi ne üstün

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KABUL KOŞULLARI OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE

TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KABUL KOŞULLARI OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KABUL KOŞULLARI OKUL ÖNCESİ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE I- OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜ KAYIT KABUL KOŞULLARI Kayıtlarımız 6 Nisan 2015

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

(2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.)

(2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.) 3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN?RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 857 ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 30/5/1997, No: 573 Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996, No: 4216 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 6/6/1997, No: 23011 (Mük.) V.Tertip

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak

Detaylı

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ HAZIRLAYAN: HARUN YEŞİLOVA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI 1-) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ders süresi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge, üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde ve yurt dışında yerli

Detaylı