ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI"

Transkript

1 ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI.Ġçindekiler.1,2. Kuruluş ve Organizasyon.3. Misyonumuz...3. Vizyonumuz.3. Felsefemiz..3. Ġlkelerimiz...3. Öğrenci Profilimiz...4. Okulda Yaşam.. 5. Ofis Günleri 5. Kılık-Kıyafet Kuralları 6. Okula Devam 6. Geç Kalma 7. Geç Kalan Öğrencilerle Ġlgili Uygulamalar...7. Okuldan Erken Ayrılma...7. Ġzinler.7 A. Revir 7 B. Rehberlik Servisi..7. Etkinlikler...8. Sınıf Ġçi Davranış Kuralları 8. Sınav Kuralları 9. Ortak Alanlarda Uyulması Gereken Kurallar.10. Fen Laboratuvarı Spor Salonu ve Havuz..10,11. Yemekhane 11. Kütüphane.12. Öğrenci Dolapları..13. Yatakhane Genel Davranış Kuralları..14,15. Okul Kurallarına Uymayan Öğrencilere Uygulanacak Yaptırımlar ve Aşamaları Akademik ve Sosyal Yaşam...17 C. Akademik Yaşam 17. Akademik Durumun ve Davranış Gelişimin Ġzlenmesi.17.Takviye ve Teog Çalışmaları.18. Akademik Destek Çalışmaları Ölçme- Değerlendirme..18. Akademik Dürüstlük.19. Öğrencinin Sorumlulukları.19. Velinin Sorumlulukları.19. Öğretmenin Sorumlulukları 20. Ödüller 20 1

2 D. Sosyal Yaşam..20. Sosyal Etkinlikler..20. Etkinlikler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları..22. Sağlık Hizmetleri..22. Servis Hizmetleri Kişisel Eşyalar

3 KURULUġ VE ORGANĠZASYON Okulumuz, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından adını taşıdığı Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından kurulmuştur ve Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından yönetilmektedir. Adapazarı Enka Okulları, Adapazarı Dağdibi Mahallesi, Çamyolu mevkiinde, eğitim-öğretim yılında ilköğretim okulu ile eğitim-öğretime başlamıştır. MĠSYONUMUZ Adapazarı Enka Okulları, eğitimde fırsat eşitliği sunarak tüm disiplinlerde eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini kullanan, sorgulayan, farklı dillerde kendini ifade eden, farklılıklara saygılı, uluslararası bilince sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. VĠZYONUMUZ Adapazarı Enka Okulları, Yenilikçi, Toplumsal sorunların farkında olan ve bunlara çözüm üretebilen, Yaşam boyu öğrenenler topluluğu olmayı hedefler. FELSEFEMĠZ Çocuklarımızın gelişimi için öğrenci, veli ve okul iş birliğini sağlayarak, yirmi birinci yüzyılda başarılı olabilmek için gerekli bilgileri öğrenmeye öğrencilerimizi teşvik ederek, öğrencilere geniş bir uluslararası bakış açısını benimsetmek esastır. Adapazarı Özel Enka Ortaokulu öğrencileri toplumsal kurallara uyan ve insan haklarına saygılı, demokratik özgürlüğün sorumluluk bilincine bağlı olduğunun farkında olan bireylerdir. ĠLKELERĠMĠZ. Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak,. Toplumun bütün üyelerine saygı duymak,. Ġnsanın gelişimindeki zenginliği ve her bireyin eşsiz olduğu inancını benimsemek,. Ġnsanın gelişimindeki her bir aşamaya uyum sağlamak,. Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeşitli başarı düzeylerinde öğrenebileceklerini kavramak,. Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek,. Bireyin ve topluluğun karşılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak,. Kişilik özelliklerinin her şeyin üzerinde önem taşıdığını kavramak,. Her bireyin en iyi yönlerini öne çıkarmaya çalışmak,. Topluma ve ulusa hizmet ederek her geçen gün küresel dünya için kamu yararına çalışmak,. Farklı olana saygı duymaktır. 3

4 ÖĞRENCĠ PROFĠLĠMĠZ ENKALI Öğrenci; Doğasındaki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı hedefleyen çizgisi ile Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme hedefi ile Demokratik, katılımcı, entelektüel ve sportmen insan olarak yetişmesi ile Kendisini ifade edebilme ve dünyayı algılayabilme başarısı ile Yaşama estetik duyarlılıkla bakması ile Günlük yaşamdaki sorunları çözmede kullanabileceği mantıksal yaratıcılığını geliştirmesi ile Dil kullanımı ve konuşma becerisine verdiği önem ile Evrensel dil olan müzik dilini benimsemesi ile Bedensel gelişimin sağlanması ile Sorumluluk duyan, sosyal kişiliği gelişmiş, iletişim kurmanın önemini bilen insan ilişkileri ile Ahlâki ve evrensel değerlerle yetişmesi ile Türk toplumunun çağdaş gelişimine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. BU AMACI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN ENKA OKULLARI; Öğrenmeyi öğretir. Öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmaları için zevkli öğrenme ortamları hazırlar. Mevcut durumu sürekli sorgulayarak verimliliği en üst düzeyde tutar. Her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin sürekli yükseltilmesini, yönetime katılımın sağlanmasını, personelin görev tanımına uygun çalıştırılmasını, birim içi koordinasyonu sağlam kurarak çalışanlar arasında güvene dayalı bir ortam sunmayı hedefler. Yaratıcılığı her alanda teşvik eder; ders tekniklerini buna göre hazırlar ve uygular. Öğretmenler ve öğrencilerin oluşturduğu takımları, 4

5 Okul yönetimine sürekli katkı sağlayacak biçimde örgütler. Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimser. Hizmetleri ve okul olanaklarını buna göre düzenler. Severek sevmeyi, üreterek üretmeyi, tartışarak sorgulamayı ve güvenmeyi öğretir. Okumanın her insanın en temel gereksinimi olduğunu kabul eder ve okuma alışkanlığının okuldan başladığı bilincini kabul eder. Ġkinci bir dilin, öğrencilerde farklı düşünme açıları geliştireceği ve onları evrenselleştireceği inancıyla uygun dil öğrenme ortamları hazırlar. Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına bağlı, çağdaş ve laik nesiller yetiştirmeyi hedefler. OKULDA YAġAM Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinin olumlu yönde sürdürülmesi için, velilerimizin, onları okul kurallarına titizlikle uyulması konusunda yönlendirmesi ve desteklemesi en önemli beklentimizdir.. Okulumuzda eğitim - öğretim sabah te başlar.. Çarşamba günü hariç (Çarşamba günü 6 ders saati uygulaması yapılmaktadır.)diğer günlerde, günde 9 saat olmak üzere haftada toplam 42 saat ders yapılır.. Dersler branşlara göre düzenlenmiş dersliklerde yapılır.. Okulumuzun çalışma takvimi MEB in yarıyıl tatili göz önüne alınarak 4 dönem halinde planlanır ve her öğretim yılı başında velilere çizelge gönderilir. Ayrıca web sayfası yoluyla da ilan edilir. MEB tarafından yapılan tatil uygulamaları ve/veya ertelemeler okul takvimimize de yansıtılır.. Okulumuzda genel sınav uygulaması yapılır. Sınav tarihleri her dönemin başında yazılı olarak öğrencilere ve velilere bildirilir. Ayrıca okulumuzun web sayfasında ilan edilir.. Okulumuzda bir ay boyunca yapılacak olan etkinlikler (kutlama ve anma, münazara, gezigözlem-inceleme, yarışma, tiyatro, seminer ve dinletiler) web sayfasında aylık çalışma takvimi başlığı altında ilan edilir. OFĠS GÜNLERĠ. Öğretmen-veli ofis saatleri okul web sitesinde ilan edilir.. Velilerimiz öğrencilerimizin akademik ve davranış durumlarını görüşmek için sene başında ilan edilen Ofis Saatleri ni kullanırlar.. Sınav haftasında öğretmenlerin sınav yoğunluğu ve gözetmenlik görevlerinden dolayı veli görüşmeleri yapılmamaktadır. 5

6 KILIK KIYAFET KURALLARI 1. Öğrenciler belirlenmiş okul kıyafetini giyerler. 2. Kız öğrenciler ayakkabı üzerine tozluk takmazlar. 3. Sadece düz, beyaz tişört giyerler. 4. Tişört içine renkli kazak ya da tişört değil, beyaz tişört giyebilirler.. 5. Takı olarak sadece küçük bir küpe takabilirler. Hızma veya piercing takmazlar. 6. Kız öğrenciler makyajsız ve ojesiz okula gelirler. 7. Öğrencilerin saçları temiz, kız öğrenciler ise saçları örülü veya tam arkada toplanmış olarak okula gelirler. 8. Öğrenciler sadece numaralı, renksiz lens takabilirler. 9. Sadece açık alanlarda şapka takabilirler. 10. Öğrenciler Sosyal Etkinlik çalışmalarının yapıldığı gün okula serbest kıyafet ile gelebilirler. 11. Serbest kıyafet giyilen günlerde sandalet, terlik, eşofman, kısa şort ve abartılı kıyafetler giymezler. 12. Kılık kıyafet kurallarına uymayan öğrencinin velisi aranır. Takılar veya uygun olmayan giyim eşyaları öğretmenler tarafından teslim alınır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Bu eşyalar dönem içinde öğrenci velisine veya dönem sonunda öğrenciye teslim edilir. OKULA DEVAM 1. Öğrenciler, okula düzenli devam etmek zorundadırlar. 2. Bir ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. 3. Öğrencilerin özürlü ve özürsüz devamsızlıklarının toplamı 45 gündür. Toplam devamsızlığı 45 günü aşan öğrenciler sınıf tekrar ederler. 4. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. 5. Öğrencinin devamsızlığının özürlü devamsızlık sayılabilmesi için özrün resmi veya özel kurum/kuruluşlardan alınmış bir raporla belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün başladığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir. 6. Doktor raporlarının orijinalleri okul idaresine teslim edilir. Faks, fotokopi vb. evraklar geçerli değildir. 7. Sınav tarihinde okulda bulunmayan öğrenciler raporlarını okul idaresine teslim ettikten sonra sınava girebilirler. 8. Raporlu öğrenciler raporları süresince okula gelemez ve sınavlara giremezler. 9. Öğrenci okula gelmeyecek veya geç gelecek ise velisi en geç a kadar müdür yardımcısına haber vermek zorundadır. Geç gelen öğrenciler veli dilekçesi ile kabul edilir. 10. Okula gelmeyen öğrenciler ertesi günün ödevlerini öğrenmek ve eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. 11. Hasta olan ve hastalığı müdür yardımcısı tarafından doğrulanan öğrenciler dışında hiçbir öğrenci, bayrak törenleri ve diğer törenlerden izinli sayılamaz. Tüm törenlerde yoklama yapılır, törenlere katılmama durumunda disiplin işlemi uygulanır. 6

7 GEÇ KALMA 1. Okula zamanında gelmeyen öğrenciler müdür yardımcısından alacakları belge ile derslere alınırlar. 2. Ġlk derse girdiği halde velisi tarafından alınıp derslere girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. 3. Ara derslere geç kalan öğrenci geç kâğıdı ile derse alınır ve yarım gün devamsız sayılır. 4. Özürsüz olarak ara derse girmeyen öğrenciye ilgili disiplin işlemi yapılır. OKULDAN ERKEN AYRILMA Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek izin istemesi gerekir. Öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velinin imzalı izin dilekçesi doldurarak öğrenciyi okuldan alması gerekmektedir. Ġzin dilekçeleri orijinal olmalı, faks, fotokopi vb. hiçbir evrak geçerli değildir. Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla, 1. Öğrenci, velisi için dilekçe yazarak danışma görevlisine teslim eder. 2. Öğrenci, okul güvenliği danışma görevlisi tarafından bilgilendirdikten sonra okuldan velisiyle ayrılır. ĠZĠNLER A- REVĠR 1- Okulda rahatsızlanan öğrencilerimiz öğle arasında okul revirini kullanabilirler. Acil durumlarda teneffüs veya ders saatinde rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrencimiz sırasıyla; a- Öğretmeninden izin alır, b- Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdını alarak revire gider, c- Tedavisi biten öğrenci revir görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile dersliğe döner, d- Revir kâğıdını öğretmenine teslim eder. 2- Yatılı öğrenciler kullandıkları tüm ilaçları revirde bırakmalı, gerektiği zamanlarda revirden almalıdır. Okul doktoru öğrencinin sağlığı açısından derslere girmemesine karar verirse öğrenci revirde kalır, velisine haber verilerek öğrenciyi okuldan alması istenir. B - REHBERLĠK SERVĠSĠ Öğrenciler rehberlik servisine gitmek için sırasıyla; 1- Rehberlik servisinden randevu alır, 2- Ders öğretmeni Rehberlik Servisi tarafından bilgilendirilir, 7

8 3- Görüşme sonrasında izin kâğıdı rehberlik servisi tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından ders öğretmenine teslim edilir.. Ayrıca okul idaresinin, danışman öğretmenin, ders öğretmeninin ve velilerin yönlendirmesiyle de öğrenci ile görüşülmektedir.. Velilerimiz ise randevu alarak rehberlik servisi ile görüşebilirler. ETKĠNLĠKLER Okul saatleri içinde yapılacak etkinlik ve/veya hazırlık çalışmalarına katılacak öğrencilerin izin kâğıtları sorumlu öğretmenler tarafından hazırlanarak müdür yardımcısına teslim edilir. Sorumlu öğretmenler tarafından çalışma/etkinlik yapılacak saat ve yer görevli öğrencilere bildirilir. Görev alacak öğrenciler belirtilen yer ve saatte etkinlikte/çalışmada bulunmak zorundadırlar. SINIF ĠÇĠ DAVRANIġ KURALLARI 1.Her dersin sonunda dersin bittiğine dair müzik yayını yapılır; müzik bittiğinde öğrenciler dersliklerine girerler. Müziğin bitiminden 2 dakika sonra ise öğretmenler sınıflarında hazır bulunurlar. Öğrencilerimiz, müziğin bitmesi ile sınıflarında hazır olmak zorundadırlar. Öğretmenden sonra derse giren öğrenciler geç kalmış sayılır. 2. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini dolaplarından almak için dışarı çıkmazlar. 3. Ders işlenirken dersi takip eder ve derse katılırlar. 4. Derste söz alarak konuşurlar. Arkadaşlarının haklarına saygı gösterirler. 5. Ders ve etüt esnasında cep telefonu, müzik dinleme aletleri, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi vb. kullanmazlar. 6. Ders sırasında sınıftan dışarı çıkmazlar. Çok zorunlu durumlarda (ani rahatsızlık vb.) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar. 7. Kullandıkları dersliği ve sıraları temiz ve düzenli bırakırlar. 8. Öğrencinin oturma şekli kendisine ait sıra ile sınırlıdır. Öğrenci sırada fizik sağlığına uygun şekilde oturur. 9. Derste sakız çiğneyemez, hiçbir şey içemez ve yiyemezler. 10. Öğrenciler belirlenmiş sınıf kurallarına uyarlar. Ders düzenini bozan, ders araç ve gereçlerini getirmeyen, dersin işlenişine engel olan ve ders öğretmenine saygısız davranan öğrenciler ders öğretmeni tarafından uyarılır, davranışın devam etmesi durumunda öğrenci okul idaresine bildirilir. 8

9 SINAV KURALLARI 1. Sınav tarihleri her dönemin başında öğrencilere ve velilere duyurulur. 2. Bir sınıf düzeyine bir günde en fazla üç yazılı sınav yapılabilir. 3. Sınav süresi 40 dakikadır. Ġngilizce ve Türkçe dersleri için sınav süresi iki ders saati olarak belirlenmiştir. 4. Her yazılı sınav, son anlatılan konuları değil sene başından beri işlenen tüm konuları kapsar. 5. Öğrenciler sınavdan bir gün öncesinden itibaren ders öğretmeni ile ilgili dersi çalışamaz ve soru soramazlar. 6. Sınav sabahı ilgili bölüm sınava girecek öğrenci listelerini sınav salonlarının kapılarına asar. 7. Öğrenciler sınav için öğrenci anonsundan önce sınav salonunda hazır olur. Sınavda gözetmen olan öğretmen, gerek gördüğünde, öğrencilerin oturma düzenini değiştirebilir. 8. Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vb. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurur. Sınav sırasında öğrenciler sadece kendi araç-gereçlerini kullanır. 9. Sınava başlamadan önce ilgili veya ilgisiz her türlü kâğıt, kitap, defter, sözlük vb. ders materyalini öğretmen masasına teslim eder. 10. Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan yönergeleri dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. 11. Sorular ders öğretmenleri tarafından yanıtlanır. 12. Sorulacak sorular, okunamayan bir bölüm veya kelime olabilir. 13. Sorular herhangi bir sorunun nasıl yanıtlanacağı veya verilmiş bir yanıtın kontrolü şeklinde olmaz. 14. Yabancı dille okutulan derslerde soruların Türkçe anlamı, bir kelimenin veya tümcenin anlamı soru olarak yöneltilmez. 15. Öğrenci tarafından sorulan sorulara sadece ders öğretmeni, diğer öğrencilerin de duyabileceği şekilde yanıt verir. Bir başka öğrenci yanıt veremez. 16. Sınav sırasında, her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun, konuşulduğunda, bir başkasının kâğıdına bakıldığında veya kâğıt bir başkasının görebileceği konumda tutulduğunda kopya işlemi uygulanır ve öğrenci okul idaresine sevk edilir. 17. Sınav esnasında oturduğu sıranın veya kendi üzerinde, yapılan sınava yönelik yazılı materyaller, gözetmen öğretmen tarafından tespit edildiğinde kopya işlemi uygulanır. 18. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir. 19. Sınav kâğıdı ancak sınav süresinin bitiminde teslim edilir. 20. Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılmaz. Yazıldığı takdirde o soru iptal edilir ve öğrencinin davranışı okul idaresinde görüşülür. 21. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrencilere müdür yardımcısı tarafından sınav takvimi hazırlanır. Ders öğretmeni sınavın duyurusunu en az 2 gün önce öğrenciye bildirir. Öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunur. 22. Sınav sonuçları ders öğretmeni tarafından en geç 5 iş günü içerisinde okunarak öğrencilere duyurulur. 23. Sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılarak sınıfta öğrenci ile birlikte verilen cevaplar ve puanlamalar kontrol edilir. Öğrenci itirazları mutlaka değerlendirilir ve durum bölüm başkanı ile görüşüldükten sonra yeni adım atılır. 9

10 24. Sınav sonuçlarına göre sınıfın %50 den fazlası başarısız ise öğretmen sınavı tekrarlayabilir. Ġki sınav sonucuna göre alınan en yüksek not karneye işlenir. 25. Yazılı haftası öğretmen-veli görüşmeleri (ofis saati uygulaması) iptal edilir. 26. Sınavdan önce gözetmen öğretmen sınıf düzenini kontrol eder. 27. Sınavdan önce gözetmen öğretmen sınav süresini tahtaya yazar. Millî Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ORTAK ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR FEN LABORATUVARI 1. Laboratuvar bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda bulunulmaz. 2. Kimyasal malzemelere dokunulmaz, tatlarına bakılmaz ve koklanmaz. 3. Öğrenciler, önlükle laboratuvarlara girerler. Öğretmen gerek gördüğünde, öğrenciler eldiven giyerler ve koruyucu gözlük takarlar. 4. Öğrenciler deneyden önce öğretmenin yönergelerini dikkatle dinlerler. Öğretmen onayı ile deneye başlarlar. 5. Deney araç ve gereçleri amaç doğrultusunda kullanılır. 6. Öğrenciler elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmaz. 7. Yanmakta olan bünzenler veya tehlikeli kimyasallar bir yerden bir yere taşınmaz. Öğrenciler, işi bittiğinde bünzeni kapatırlar. 8. Kesici aletleri kurallara uygun olarak kullanmak zorunludur. Kesici aletler laboratuvar dışına çıkarılmaz. 9. Öğrenciler deney sonunda çalışma masasını düzenli ve temiz bırakırlar. 10. Öğrenciler meydana gelen bir kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler. SPOR ALANLARI Spor Salonu; 1. Spor salonuna, yüzme havuzuna, fitness salonuna ve açık spor alanına öğretmenin izni ile girilir. 2. Spor alanlarına ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar verilmez. 3. Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır. 4. Öğrenciler spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile derslere/antrenmanlara katılır. 5. Öğrenciler dersine veya antrenmanına vaktinde gelir ve bir sonraki derse vaktinde yetişir. 6. Spor salonuna sadece temiz salon ayakkabıları ile girilir. 7. Beden eğitimi dersinde okulun belirlediği spor kıyafeti giyilir. 8. Spor alanlarına yiyecek ve içecekle girilmez. 10

11 9. Spor salonunda futbol oynanmaz. 10. Soyunma odalarındaki duşlar ve lavabolar amaç dâhilinde kullanılır. Havuz; 1. Havuzun kapısında galoş giyilir, çıkarken galoşlar kirli sepetine atılır. 2. Havuz güvertesine mayo, terlik giyilerek ve bone takılarak öğretmen eşliğinde girilir. 3. Suya duş alınarak girilir. 4. Soyunma odaları ve duşlar temiz ve düzenli kullanılır. 5. Havuz güvertesinde koşulmaz ve şaka yapılmaz. YEMEKHANE Öğrencilerinin okulda bulundukları süre içinde günlük gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı beslenmeleri ve zevkle yemek yemelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistem uygulanmaktadır. Farklı yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak okul reviri, okul idaresi ve öğrenci birliği yemekhane komisyon üyesi ve sorumlu öğretmen tarafından oluşturulan beslenme programı çerçevesinde aylık yemek menüsü hazırlanır. Hazırlanan menü okul web sayfasında ve okul duyuru panosunda ilan edilir. Okulumuzda kantin yoktur. 1. Öğrenciler yemekhaneye giderken ve gelirken belirlenen güzergâhı kullanırlar. 2. Öğrenciler sene başında belirlenen masalara otururlar. Masa değişikliği ancak müdür yardımcısından izin alınarak yapılır. 3. Yemek servisi tüm masadaki öğrenci ve öğretmen masaya oturduktan sonra başlar. 4. Öğrenciler tüketebileceği kadar yemek alırlar. 5. Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gürültü kirliliğini engellemek için alçak sesle konuşurlar. 6. Yemekhanede başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar, yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar. 7. Yemeği biten öğrenci öğretmenden izin alarak masadan kalkar. Yemekhaneden en erken te ayrılırlar. 8. Yemekhane dışına yiyecek ve içecek çıkarılmaz. 9. Yemekhane ile ilgili şikâyetler okul müdür yardımcılarına veya Öğrenci Birliği yemekhane sorumlu öğrencilerine bildirilir. 11

12 KÜTÜPHANE Okulumuz öğrencilerimizin okuma, araştırma ve çalışmalarını yapabilmesine olanak sağlayan açık kütüphaneye sahiptir. Kütüphanemiz, hafta içi her gün saatleri arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Eğitim-öğretim ve kişisel ilgi alanlarının gelişimi için gerekli olan kitaplar, başvuru (referans) kaynakları, süreli yayınlar, görsel-işitsel materyallerden oluşmaktadır. Kütüphanemiz, 4000 kitap arşivine sahiptir. Geniş kapsamlı referans kaynakları (ansiklopedi, sözlük atlas vb.) ile araştırmalar için bilimsel içerikli bilgi kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca düzenli olarak 22 yerli-yabancı süreli yayın ve 8 günlük gazete raflarda yerini almaktadır. 1. Kütüphaneye sessizce girilip, kütüphaneden sessizce çıkılır. Sessiz çalışılır, alçak sesle konuşulur. 2. Kütüphane görevlisine saygılı davranılır ve onun uyarıları dikkate alınır. 3. Kütüphanede kullanılan kaynaklar işi bitince teslim edilir. 4. Kütüphane kaynakları ve ödünç alınan kitaplar, kirletilmeden, yırtılmadan, çizilmeden okunup zamanında geri getirilir. 5. Ödünç yayın alma kuralları:. Kütüphaneden ödünç kitap alırken ve okunan kitaplar geri verilirken kütüphane görevlisine işlem yaptırılır.. Her öğrenciye 2 hafta süreyle en çok 3 yayın ödünç verilir. Yayınları, kullanım süresi içerisinde bitiremeyen öğrenci kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak şartıyla 1 hafta uzatabilir.. Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatılmayabilir.. Yeni bir kitap alabilmek için kütüphaneden ödünç alınan kitaplar teslim edilmelidir. 6. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı kaybeden öğrenci, aynı ya da kütüphane görevlisinin uygun gördüğü benzer bir kitabı kütüphaneye bağışlar. 7. Tüm öğrenciler kütüphanede bulunan bilgisayarlardan araştırma yapmak amacıyla yararlanabilir. 8. Üzerinde ödünç kitap bulunan öğrencilerin karne ve diplomaları ödünç alınan kitap teslim edilinceye kadar verilmez. 9. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez. Ayrıntılı bilgi ve kaynak taraması için: 12

13 ÖĞRENCĠ DOLAPLARI Koridorlarda bulunan dolaplar okulun açıldığı ilk gün öğrencilere müdür yardımcısı tarafından teslim edilir. 1. Dolap içinde bulunan eşyalardan öğrenci sorumludur. 2. Öğrenci dolapları düzenli ve temiz tutulmalıdır. 3. Dolaplar belli aralıklarla okul idaresi tarafından kontrol edilir. 4. Öğrenciler arasında dolap değişimi müdür yardımcısından izin alınarak yapılır. 5. Öğrenci dolaplarında yiyecek, içecek(su hariç), laboratuvar önlüğü, çanta ve kıyafet bulundurulmaz. 6. Dolaplarda yasak yayın bulunduğu takdirde disiplin işlemi uygulanır. 7. Öğrenciler dolaplarını sürekli kilitli tutmak zorundadırlar. 8. Dolaplardan kaybolan eşyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. 9. Öğrenciler yılsonunda dolaplarını boşaltarak dolapları müdür yardımcısına teslim ederler. 10. Öğrenciler üzerlerinde ve dolaplarında büyük miktarda para, cep telefonu, fotoğraf makinesi, MP3, MP4 Çalar ve benzeri araç-gereç veya değerli eşya bulundurmamalıdır; okula geldiklerinde yanlarında bulundurdukları bu eşyaları müdür yardımcısına teslim etmelidir, aksi takdirde sorumluluk okul idaresine ait değildir. YATAKHANE Aileleri şehir dışında ikamet eden öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürmek için yatakhanede kalabilirler. Öğrencilerimiz için bunun dışında oluşan tüm zorunlu haller için Yönetim Kurulu kararı esas alınır. Yönetim Kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda öğrenci yatakhaneden yararlanabilir. 13

14 GENEL DAVRANIġ KURALLARI Öğrencilerden öğretmen ve yöneticiler tarafından yapılan uyarıları ve yönlendirmeleri dikkate almaları, olumlu davranışları ile diğer öğrencilere örnek olmaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz; 1. Belirlenmiş okul kurallarına (sınav, sınıf içi davranış, ortak kullanım alanları, kılık-kıyafet, okula devam, yatakhane, izin alma, güvenlik, öğrenci dolapları, servis vb.) uymakla yükümlüdürler. 2. Okulda yapılan etkinliklere, milli bayram kutlamalarına, törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında genel davranış kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar. 3. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün sıra olmak, sessizce komut verilmesini beklemek ve Ġstiklal Marşı nı söylemek zorundadırlar. 4. Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmez veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmaz, 5. Öğrencilerin görüşleri ve fikirleri farklılık gösterebilir. Herkes tarafından okulda buna saygı duyulur. Kişileri veya gruplar dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmaz veya ayırımcılığı körükleyici semboller taşımaz. 6. Sosyal medyada okul, öğretmen ve arkadaşları ile ilgili hakaret, olumsuz cümle vb. ifadeler paylaşmaz. 7. Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemez, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan, broşür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmaz. 8. Okul eşyasını ve çevreyi korumak, zarar verenleri uyarmakla yükümlüdürler. 9. Birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler. Küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar. 10. Yazılı ödevlerde veya değerlendirmelerde/sınavlarda kopya çekmek, başkasının çabasını kendi eseri olarak göstermektir. Akademik çalıntı da bir tür kopyadır ve kabul edilemez bir davranıştır. Öğrencilerimizden bu bilinçle gereken duyarlılığı göstermeleri beklenir. 11. Verilen ödevleri ve aldıkları görevleri zamanında, nitelikli bir şekilde yaparak derse katılırlar. 12. Okul kampüsünde sakız çiğnemezler. 13. Kız öğrenciler okula makyaj yapmadan gelirler. 14

15 14. Okulda yabancı öğretmenlerin ve misafirlerin yanında Ġngilizce/Ġspanyolca konuşurlar. 15. Öğrencilerimizin okul dışında kullanabilecekleri göz önüne alınarak okula cep telefonu getirmelerine izin verilmektedir. Ancak okula cep telefonu getiren öğrenci okul saatleri içinde telefonunu kesinlikle kapalı tutmak ve müdür yardımcısına teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde okul idaresi tarafından cep telefonu alınır ve velisine teslim edilir. 16. Dersliklerin bulunduğu binaya yalnızca ana giriş kapısından giriş-çıkış yaparlar. 17. Okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) veli izin dilekçesi olmadan okul dışına çıkmaz, okula yemek getirtmez veya satıcı çağırmazlar. 18. Okul çıkış saati sonrasında veya hafta sonlarında veli izin dilekçesi ile okulda kalabilir/okula giriş yapabilir. 19. Okulla ilişiği olmayan kişi ya da arkadaş topluluklarını davet etmezler. 20. Okulda yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler bulundurmazlar. 21. Okulda yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD vb. araçlar bulundurmazlar. 22. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar okul müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalıdır. 23. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin okul müdürünün izni olmadan okulda reklamı yapılmaz ve biletleri satılmaz. 24. Öğrenci Birliği ve Okul Meclisi nin tüm etkinlikleri, yönetmeliklere ve okul müdürlüğünce belirlenmiş kurallara uygun olarak yürütülür. 25. Okul kampüsü içerisinde yatakhane, öğrenci ve öğretmen sosyal tesisi, tiyatro ve spor salonu ve yeşil alanlara müdür yardımcısından izin alınarak ya da öğretmen eşliğinde gidilir. 26. Okul kampüsü içerisinde içki ve sigara içilmez. Yanında sigara, çakmak gibi maddeler bulunduran öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır. 27. Okul içinde veya dışında ENKA ÖĞRENCĠLERĠ şiddetin hiçbir türünü uygulamazlar. Bu davranışı sergileyen öğrenciye disiplin işlemi uygulanarak okuldan uzaklaştırılır. 28. Okul saatleri içinde öğrenciler, acil durumlarda, müdür yardımcısının onayı ile telefon görüşmesi yaparlar. 29. Arkadaşları, öğretmenleri ve okul personeliyle selamlaşır, saygılı davranırlar. 30. Nöbetçi öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar. 31. Yerlere çöp atmaz, çevre temizliğine özen gösterirler. 32. Koridorda bulunan pano, resim, dolap vb. araç gereçleri korurlar. 33. Koridorda yavaş yürürler, sınıf kapılarını açıp-kapatırken dikkatli davranırlar. 15

16 34. Okulda farklı fikirlere saygı duyulur. 35. Okula bisiklet veya motorlu araçla gelmezler. 36. Hafta sonu ödevlerini için: Bir defa ödev yapmayan öğrenciler danışman öğretmenler tarafından uyarılır. Ġki defa ödev yapmayan öğrenciler okul idaresi tarafından uyarılır. Üç defa ödev yapmayan öğrenciler danışman öğretmen tarafından veliye telefonla bilgi verilir. Dört defa ödev yapmayan öğrencilerin velileri okula çağrılır ve öğrenci, veli, danışman öğretmen, rehberlik servisi ve okul idaresi birlikte görüşme yapar. 37. Tablet eğitim materyalidir. Ders esnasında oyun oynanmaz ve başka biriyle mail yoluyla iletişim kurulamaz. OKUL KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCĠLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE AġAMALARI Bu davranışları gören öğretmen, öğrencisini bireysel olarak uyarır ve kuralı hatırlatır. Aynı davranış için 2 kez uyarılan öğrenci davranışını sürdürürse, öğretmen ilgili müdür yardımcısına bilgi verir. Öğrenci, müdür yardımcısı tarafından uyarılır. Davranış devam ediyorsa; Öğretmen davranış takibini sürdürür, gerekli uyarıları yapar. Öğrenci son kez uyarılır ve PDR servisinden olumlu davranış desteği istenir. Veli öğrencinin davranışları ve sonuçları hakkında bilgilendirilir. Okul-aile iş birliği istenir. Davranışta olumlu değişim gözlenmediği takdirde öğrenci yazılı uyarı alır. Davranış devam ediyorsa müdür yardımcısı ve öğretmenlerin kararı ile öğrenci önce okul idaresine sevk edilir. Okul idaresine öğrenci velisine yazılı, öğrenciye sözlü olarak duyurulur. 16

17 AKADEMĠK VE SOSYAL YAġAM Okulumuzda, öğrencilerin akademik gelişiminin sağlanması, onlara gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek program bütünü sunulur. C- AKADEMĠK YAġAM Derslere aktif katılımı sağlamak ve takibi kolaylaştırmak amacıyla sınıf mevcutlarımız 25 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Tüm öğrencilerimizin akademik olarak yönlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla çalışmalar yapılır. AKADEMĠK DURUMUN VE DAVRANIġ GELĠġĠMĠNĠN ĠZLENMESĠ Öğrencilerin akademik durumları ve davranış gelişimlerini izlemek üzere ara karneler / değerlendirmeler sonrasında istatistikler hazırlanır ve bölümler tarafından incelenerek gerekli önlemler alınır. Beklenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin velileri ile iş birliği yapılır. Ara karne; Her yıl iki kez verilen ara karne sonrasında tüm öğrencilerimizin notları idareciler, bölüm başkanları ve sınıf öğretmenleri tarafından incelenir ve bir önceki değerlendirme sonuçları ile karşılaştırılır. Alınması gereken önlemler belirlenir. Gerektiğinde öğrenci ve/veya velilerle görüşmeler yapılır. Öğrencilerimiz verimli çalışma yöntemleri konusunda PDR servisimiz tarafından bilgilendirilerek takip edilir. Veli Toplantıları; Her yıl 1 genel olmak üzere toplam 3 veli toplantısı düzenlenmektedir. Tarihleri okul idaresi tarafından yazılı olarak duyurulan bu toplantılarda veli, öğrencinin tüm öğretmenlerine ulaşma imkânı bulur. Bunun yanı sıra her öğretmenimizin ders yılı başında belirlenen ve velilerimize yazılı olarak duyurulan Ofis Saati vardır. Velilerimizin bu randevu programına uymaları, öğretmenlerin eğitim-öğretim görevlerini aksatmadan görüşmelerin amacına uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar. 17

18 TAKVĠYE VE TEOG ÇALIġMALARI Ders programında ve Çarşamba öğleden sonra yer alan etüt saatlerinde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Ġngilizce branşlarında, dershane deneyimli öğretmenler tarafından ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda takviye ve Teog için hazırlanan yaprak testler, deneme sınavları ve soru bankaları kaynak olarak kullanılır. Yılda en az 4 defa Türkiye geneli deneme sınavları yapılır. AKADEMĠK DESTEK ÇALIġMALARI Destekleme programı; yazılı sınavlarda konu eksiklikleri, bölümler tarafından tespit edilerek bu programa önerilen öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır. Sadece sınav haftalarında takviye çalışmaları yapılmaz. ÖLÇME DEĞERLENDĠRME Öğrencilerin akademik başarıları yapılandırılmış ölçme değerlendirme araçlarından faydalanılarak ölçülür, izlenir ve gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin kişisel ilgi ve yeteneklerini kullanarak, edindikleri bilgi ve becerileri farklı değerlendirme yöntemleri ve sunma biçimleri ile göstermeleri sağlanır. Öğrencilerimizin akademik durumları yapılan yazılı ve kısa sınavlar, ön izleme sınavları, rubrikler, kişisel proje, portfolyo, deneme ve tarama sınavları ile ölçülür. Tüm sınavlar genel sınav şeklinde yapılır. Her öğrenciyi, bireysel gelişim özelliklerini göz önünde tutarak en üst düzeye çıkarmak noktasından hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç; öğrenme-öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır. Sınav sonuçlarına yönelik analizler yapılarak öğrencilerin eksikleri belirlenir ve telafi etme yönünde çalışmalar yapılır. - Ders içi performans kriterleri sürekliliği ölçer. - Ders saatine göre belirli periyotlarda öğrencilerin durumu dersin sonunda paylaşılır. - Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle bireysel görüşülerek sürece katılımları teşvik edilir. Ödev- Araştırma Ödevi Uygulaması: "Ödev", öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup, öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda da hazırlanmaları için verilen; derse hazırlık ve derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır. - Hafta içi ve hafta sonu verilen ödevler öğretmen tarafından değerlendirilerek öğrenciye geri bildirimde bulunulur. - Araştırma ödevlerinin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur. 18

19 - Hafta içi ödevleri ve araştırma ödevleri notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır. - Hafta sonu ödevleri hafta içi yapılan çalışmaların tekrar edilmesi amacıyla verildiğinden notla değerlendirilmez. - Ödevler duyurulan tarihte teslim edilir. - Öğrenci çalışmalarını öğretmene kendisi teslim eder. AKADEMĠK DÜRÜSTLÜK Öğrencilerimizin sorumluluk sahibi gençler olarak akademik dürüstlüğe önem vermeleri en önemli ilkelerimizden biridir. Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca yapmış olduğu tüm çalışmaların kendi emeği ve ürünü olması beklenir. Akademik dürüstlüğe aykırı davranışlar; her türlü bilgi hırsızlığı, kopyacılık, sahtecilik, akademik ve etik açıdan uygunsuz davranışlardır. Akademik dürüstlük ilkelerine uyulması konusunda öğrenci, öğretmen ve veliler sorumluluğu paylaşırlar. Öğrencinin Sorumlulukları:. Verilen ödevleri ve çalışmaları zamanında yapmak, teslim etmek,. Derse öğretmen tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda hazır gelmek, ders araç ve gereçleri ile derse katılmak,. Sınav kurallarına uymak,. Araştırma yöntem ve tekniklerine uygun davranmak, alıntılarda kaynak belirtmek,. Grup çalışmalarında üzerine düşen görevi yerine getirmek,. Sınav kâğıdı ile ilgili geri bildirim verildiği sırada ve karne üzerinde değişiklik yapmamak,. Başkalarına ait ödev veya çalışmaları kendine aitmiş gibi göstermemek. Velinin Sorumlulukları:. Öğrencinin başarısını değerlendirirken; sürekli yüksek not beklentisi yerine, onun öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini göz önüne almak,. Öğrenciyi zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda yönlendirmek,. Öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamak,. Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak, onun yerine çalışmalarını hiçbir şekilde yapmamak. Öğretmenin Sorumlulukları: 19

20 . Tüm öğrencileri akademik dürüstlük ilkeleri konusunda bilgilendirmek,. Sınavlarda gözetmenlik görevini titizlikle yerine getirmek,. Öğrencileri, zamanı doğru kullanmaları için yönlendirmek. ÖDÜLLER Okul idaresince örnek niteliği taşıyan güzel davranışları, derslerdeki ve sosyal etkinliklerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler ödüllendirir. D-SOSYAL YAġAM Okulda öğrencilerimizin bireysel beceri ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri ortamlar yaratılır. Öğrencilerin 4 yıllık ortaokul öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla kulüpler oluşturulmaktadır. Okulumuzda Salı günleri okul saatleri içinde sosyal etkinlik çalışması yapılmaktadır. Okul sonrası etkinlik programı Pazartesi, Salı ve Perşembe, Cuma günleri ders çıkışı sonrasında yapılır. SOSYAL ETKĠNLĠKLER -Öğrenci sosyal etkinlikleri her öğretim yılı başında öğrencilere tanıtılarak sosyal etkinlik formları dağıtılır. -Öğrencilerin dağıtılan bu formlarda yer alan ilk üç tercihlerini doldurarak Rehberlik Birimine teslim etmeleri sağlanır. -Sosyal etkinlik dilekçelerinde yer alan istekleri doğrultusunda öğrenciler bir sosyal etkinliğe yerleştirilirler. - Yılsonunda her sosyal etkinlik, yıl içerisindeki faaliyetlerini sergiler. - Sosyal etkinliğin kapatılmasının kararı sosyal etkinlik lider öğretmeninin ve okul idaresinin inisiyatifindedir. - Her öğrenci bir sosyal etkinlikte yer alır. ETKĠNLĠKLER Bilim ġenliği: Öğrencilerimizde bilimsel merakı uyandırmak, yeni ve yaratıcı fikirler üretebilmelerini sağlamak, kendi düşünce ürünleri olan projeler üretmelerine yardımcı olmak, 20

21 bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl mayıs ayında Fen Bilimleri ve Matematik Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Bu sayede Fen ve Matematik alanına ilgi duyan, farklı okullardan öğrenci ve öğretmenlerin bilgi alışverişinde bulunmaları, deneyimleri paylaşmaları sağlanır. Edebiyat Günleri-Yazarlarla SöyleĢiler: Öğrencilerimizin sanat ve edebiyata duyarlılıklarını artırmak amacıyla tanınmış yazar ve sanatçılarla söyleşiler düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl, Ġstanbul da yapılan TÜYAP Kitap Fuarı na gezi düzenlenmektedir. Münazaralar: Öğrencilerimizin önceden belirlenmiş konularda ve belli kurallar çerçevesinde tartışmalarını, araştırma yapmalarını sağlamak amacıyla Türkçe olarak düzenlenen etkinliklerdir. Münazaralar yolu ile öğrencilerimiz kendi fikirlerini savunurken karşıt fikirlere de saygı duyma becerisini kazanmaktadır. Bilgi YarıĢmaları: Türkçe Matematik ve Fen-Sosyal Bilimler bölümlerinin birlikte hazırladığı bilgi yarışmaları öğrencilerin dil, edebiyat, genel kültür, fen ve matematik alanındaki bilgilerini pekiştirerek alanımızdaki kazanımlarını birbirleriyle rekabet ortamında paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla yıl içinde çeyrek final, yarı final ve final şeklinde düzenlenir. ġiir Dinletileri: Öğrencilerin şiirlerini okudukları şairlerin, eserlerini ve edebi şahsiyetlerini daha iyi tanıyıp sindirebilmeleri için düzenli olarak şiir dinletileri yapılmaktadır. Bu dinletiler sadece bir şairin şiirlerinden oluştuğu gibi belli bir temayı işlemek için de kullanılabilir. Bir yıl içinde 2 kez yapılan şiir dinletileri müzikal ve tiyatral anlamda da desteklenir. Tiyatro: Tiyatro Kulübünün amacı, öğrencilerin hayatı gözlemlemelerini, gözlemledikleri olaylara farklı açılardan bakabilmelerini ve kendilerine en uygun olanı kendi kararlılıklarıyla seçebilmeleri yeteneğini kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin anlatma yetisini geliştirmeyi hedefler.. Tiyatro Organizasyonları: Öğrencilerimizi, il içinde ve il dışında sahnelenen oyunlara götürerek tiyatro sanatı ve ustalarıyla buluşmaları sağlanır.. Yılsonu Tiyatro Gösterisi: Bir yıl boyunca üzerinde karakter, sahne, dekor, kostüm, mizansen çalışmaları yapılıp defalarca provası alınan oyun, sene sonunda izleyiciyle buluşur. Öğrenciler bir yıllık çalışmalarını üstün bir performans göstererek sahnelerler. Quiz Show: Öğrencilerimizin Ġngilizce bilgi ve becerilerini geliştirip, kullanacakları bir ortam sağlamak amacı ile her ay sınıflar arası bilgi yarışması düzenlenir. Diğer bölümlerle de iş birliği yaparak öğrencilerimizin kitaplar dışında farklı konulara da değinebilmelerine olanak sağlamaktadır. Konserler: Yılda iki kez okul orkestrasının / korosunun konser vermesi sağlanarak öğrencilerimizin iyi birer müzik dinleyicisi olması hedeflenmektedir. English Fest: Yıl boyunca öğrencilerin hazırladıkları Ġngilizce projelerin ve etkinliklerin ( koro, skeç, dans, yarışma vb. ) sergilendiği, sene sonunda tüm sınıfların katılımıyla gerçekleşen festival niteliğinde bir gündür. 21

22 Spor ġenliği: Öğrencilerimizde takım ruhu oluşturmak ve spor disiplini kazandırmak amacıyla mayıs ayının 3.haftası voleybol, atletizm, basketbol ve yüzme branşlarında turnuvalar düzenlenmektedir. Yayınlar: Edebiyat alanında ENKA DER KĠ dergisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanır. Ayrıca Basın Yayın Kulübü her dönem hem okul içi hem okul dışı gündeme, köşe yazıları ve karikatürlere, eleştiri ve tanıtımlara yer verdiği okul gazetesini yayınlamaktadır. Sessiz Okuma Eylemi: Okumanın sadece hayalimizde belirlediğimiz mekânlarda değil de imkân yaratabildiğimiz her ortamda mümkün olabileceği fikrini yaymak; kitabın, bilginin, bilimin ve bunlara ulaşılabilecek en önemli mekânlar olan kütüphanelerin işlevleriyle ilgili toplum içinde farkındalık yaratmak amacıyla her yıl farklı mekanlarda gerçekleştirilir. PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK ÇALIġMALARI Bölümümüz okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, özgüven sahibi, uyum ve iletişim becerilerine sahip, başkalarını düşünen, duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Psikolog ve psikolojik danışmandan oluşan kadrosuyla öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon), öğrencileri tanıma, izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve koruyucu bilgilendirme ve eğitsel rehberlik hizmetlerini yürüten rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sınıf listeleri, belirlenmiş kriterler (kız-erkek öğrenci sayıları ve başarı durumlarına göre homojen dağılım) göz önüne alınarak Rehberlik Servisi ve Okul Ġdaresi tarafından hazırlanır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ 1. Öğrencilerimizin, sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda, bir hemşire ve saatleri arasında bir doktorun görev yaptığı Sağlık Servisimiz bulunmaktadır. 2. Okula yeni kayıt olan öğrenciler Sağlık Bilgi Formunu eksiksiz doldurarak müdür yardımcısına teslim ederler. 3. Öğrenci rahatsızlandığında, bir yeri incindiğinde veya yaralandığında, müdür yardımcısının izniyle, revire gider. 4. Anında müdahale gerektiren acil durumlarda öğrenci, okul hemşiresi ile birlikte en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye ulaştırılır. Veli mutlaka haberdar edilir. 22

23 5. Velilerimizin, öğrencilerin sağlıkları ve özel durumları hakkında (astım, alerji vb.) müdür yardımcısına ve okul hemşiresine bilgi vermesi, öğrencimizin sağlığı bakımından çok önemlidir. 6. Bulaşıcı hastalıklarda veli, okul yönetimini bilgilendirmek zorundadır. Öğrenciler rapor bitimine kadar okula gelemezler. 7. Acil müdahale gerektiren durumların dışında, öğrencilerimizin doktor randevuları için dersten alınmasına izin verilmez. Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını, okul saatleri dışında almaya özen göstermeleri beklenir. SERVĠS HĠZMETLERĠ Öğrenciler;. Sürücülerin ve servis hosteslerinin uyarılarını dinlerler, onlara karşı saygılı davranırlar.. Yüksek sesle konuşarak, şarkı söyleyerek, uygunsuz söz ve davranışlarda bulunarak arkadaşlarını, araç sürücülerini, hostesleri ve çevreyi rahatsız etmezler.. Ulaşım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar ve davranışlarında genel görgü kurallarına uyarlar.. Yolculuk sırasında pencereleri açmaz, pencereden aşağı sarkmaz, ayağa kalkmazlar.. Araçlarda yemek yemezler.. Serviste çalan müziğe müdahale edemezler.. Herhangi bir sorun olduğunda, sürücü ya da servis hostesi ile tartışmaya girmezler; müdür yardımcısına başvururlar.. Her öğrenci için kaybedilen zaman, okula geç kalmasına neden olacağı için, öğrenciler servislerini bekletemezler.. Herhangi bir nedenle servisi kaçıran öğrenciyi, velisi, kendi olanakları ile okula ulaştırmak zorundadır.. Araçta bulunan küçük yaştaki öğrencilerin haklarını korur, onların araçtaki emniyetlerinin sağlanmasına destek olurlar.. Ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin izni ve okul idaresinin onayı olmadan farklı servis kullanamazlar.. Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapması zorunlu olan öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini müdür yardımcısına iletmeleri zorunludur. 23

24 KĠġĠSEL EġYALAR Öğrenciler kişisel eşyalarından her zaman kendileri sorumludur. - Öğrenciler büyük miktarda para veya değerli eşya taşımamalıdır. Okula geldiklerinde yanlarında değerli eşya varsa bunları müdür yardımcısına emanet etmelidir. - Cep telefonları veya diğer avuç içi elektronik cihazlar müdür yardımcısına teslim edilir. Teslim edilmeyen cihazlar okul idaresi tarafından alınıp öğrenci velisine teslim edilir. 24

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER SAYFA NO

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER SAYFA NO. Kuruluş ve Organizasyon 1. Misyonumuz..1. Vizyonumuz. 1. Felsefemiz.. 1. İlkelerimiz 1. Öğrenci Profilimiz.2. Okulda Yaşam..2.

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ. Veli Ög renci El Kitabı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ. Veli Ög renci El Kitabı ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ Veli Ög renci El Kitabı ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER SAYFA NO Kuruluş ve Organizasyon Misyonumuz Vizyonumuz Okulda Yaşam Ofis

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR OKUL LARI VE SORUMLULUKLAR KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazeret bildirerek geç

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ OKUL LARI VE SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazaret bildirerek

Detaylı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Gazimağusa Türk Maarif Koleji 2014-2015 Öğretim Yılı OKUL KİMLİK BİLGİLERİ OkulunAdı: Gazimağusa Türk Maarif Koleji Adresi: Gazimağusa - KKTC Kuruluş Tarihi: 1982 Telefonlar: 3667595, 3667551, 3667552,

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri,

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri, EK-18 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ AMAÇ: Zilsiz Okul ve Zaman Yönetimi etkinliğinin amacı; öğretmen ve öğrencilere zamanını iyi kullanma sorumluluğu, zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin

Detaylı

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU OKUL-- İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder. (Booker T. Washington)

Detaylı

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Çocuğunun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek, 51 Okul rehberlik servisi ile işbirliği

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler PUAN DÜZENİ Puan Derece 85-100

Detaylı

ANKARA ANADOLU LĠSESĠ OKUL KURALLARI

ANKARA ANADOLU LĠSESĠ OKUL KURALLARI GENEL KURALLAR Okulumuzda eğitim öğretim sabah 08.15 de başlar. Öğrenciler sabah saat 08.00 de okulda hazır bulunurlar. Öğrencilerin okul dışına mazeretsiz olarak çıkmalarına izin verilmez. Okulda yapılacak

Detaylı

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer.

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Okul Kuralları ve Sorumluluklar Öğretmenler Sorumluklarımız dökümanında yer alan okul kurallarını uygular. Öğrencilere açıklar, benimsenmesini sağlar, öğrencileri kurallara uymaları konusunda yönlendirir

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında

Detaylı

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ AMAC: Madde l. Yonergenin amaci, TED Malatya Koleji Akademik başarının sağlanması kapsamında okulumuzda etkin egitim almak

Detaylı

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül 2012 İÇİNDEKİLER AKASYA KOLEJİ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ ZAMAN ÇİZELGESİ AKASYA KOLEJİ YÖNETİCİ LİSTESİ AKASYA KOLEJİ TARİHÇE

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ Okul-veli işbirliği öğrenci başarısını arttıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU Afrika'da Ubuntu denen bir kavram vardır. Hikaye odur ki; Afrika'da çalışan bir antropolog bir kabilenin çocuklarına bir oyun

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33 (0 324) 224 13 35 Web Adresi: www.odtugvo.k12.tr ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

Dilek ERCAN dercan@odtugvo.k12.tr 1

Dilek ERCAN dercan@odtugvo.k12.tr 1 BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU ANASINIFI BİLGİ KILAVUZU Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde;

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde; Şube Öğretmenler Kurulu ile İlgili Açıklamalar Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili maddesinde; MADDE 35 (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde,

Detaylı

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU E S K İ Ş E H İ R A N A D O L U L İ S E S İ ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU 2012-2013 ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 19/12/2012 Senato Sayısı: 2012/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete Ölçme ve Değerlendirme MADDE 43-1. Öğrencilerin başarısı;

Detaylı

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON İÇ YÖNERGESİ Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI: 07.00 da Öğrenciler nöbetçi

Detaylı

ÖZEL EDİRNE BEYKENT FEN LİSESİ VE BEYKENT KOLEJİ VELİ TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ÖZEL EDİRNE BEYKENT FEN LİSESİ VE BEYKENT KOLEJİ VELİ TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÖZEL EDİRNE BEYKENT FEN LİSESİ VE BEYKENT KOLEJİ VELİ TANIŞMA VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SAĞLIK SERVİSİ HİZMETLERİ SAĞLIK BİRİMİNİN GÖREV TANIMI Öğrenci ve çalışanlara hastalık ve kaza durumlarında gereken

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü Sevgili Okutmanlar, Yabancı Diller Yüksekokulunda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve öğrenmeyi desteklemektir, bu yüzden siz okutmanlarımız tarafından kullanılmak üzere bir el kitabı hazırladık.

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 22.10.2011 TOPLANTI PLANI 14:00 Veli Bilgilendirme Semineri Okul Müdürü 14:30 14:45 15:30 Sınıf Öğretmenleri Toplantısı Her sınıf kendi sınıfının dersliğinde

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? KURALLAR OKULUMUZDA NASIL DAVRANMALIYIZ? OKULUMUZDA UYMAMIZ GEREKEN KURALLAR NELERDİR? GENEL KURALLAR TÖREN KURALLARI SERVİS KURALLARI SINIF KURALLARI YEMEKHANE KURALLARI GENEL KURALLAR GENEL KURALLAR

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Erzincan Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutman Kitapçığı 2017-2018 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Organizasyon Şeması 3. Misyon 4. Vizyon 5. Değerler 6. Okutman Oryantasyon Programı 7. Öğretmen

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Yönergenin Amacı Madde:1-Bu yönergenin Amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Şile Oya Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Şile Oya Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü (EVCĠ ĠZĠN BELGESĠ) ÖĞRENCĠNĠN Adı ve... Doğum Yeri ve Yılı :... Cep Telefonu :. Email :.. VELĠSĠNĠN Adı ve... Mesleği :... İş i :... Ev i :...... Ev Tel No :... İş Tel No :... Cep Telefonu : Email : Evci

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu esasların amacı; Artvin Çoruh

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROJESİ 2016-2017 PROJENİN ADI: Bende Varım Öğretmenim PROJENİN AMACI: Öğrencilerimizin; Okul kültürüne uyum sağlaması, Akademik alanda başarılı olması, Sosyal alanda başarılı olması,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME MADDE 36- Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e- Okul sistemine işlenir. Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 1 Okul Öncesi ve İlkokulların Haftalık Dersleri Okul Öncesi Okul öncesi dönem 4 yaş grubunda dersler 8:30 da başlar ve 12:00 da sona erer.

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK 1 BU YIL OKUTULACAK DERSLER Bu yıl haftada; 6 saat, Türkçe 3 saat, Sosyal Bilgiler 3 saat, Fen ve Teknoloji 4 saat, Matematik 2 saat, Din Kültürü

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu staj uygulama

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 HAZIRLAYAN GÜLŞAH ELKIRMIŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN/ REHBER ÖĞRETMEN YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN ESKİ YÖNETMELİKLER a) Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle değişti. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINDA KURAL

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge amacı; Mühendislik Fakültesi lisans eğitim-öğretim

Detaylı

ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016

ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016 ORYANTASYON 23 EYLÜL 2016 OKUL YERLEŞİM ALANI Okulumuz idari bina, akademik bina ve dersliklerin bulunduğu bina olmak üzere 3 binadan oluşmaktadır. Okulumuzda ayrıca, basketbol-voleybol sahası, futbol

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Bu el kitapçığı, Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı : MÜZİK Dersin Kredisi : saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :SEMA NUR TETİK Dersin İşleneceği Sınıf : 2.

Detaylı

Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza

Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza VELİ EL KİTAPÇIĞI 1 Değerli Velilerimiz, Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza sürekli ivme kazandırmak ve çağımızın yeniliklerine ayak uydurmaktır. Tüm

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME SAYISI

EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME SAYISI EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Çalışma Ayı: 2016 - NİSAN AYI Sorumlu Birim: Okul Yöneticisi GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı SORUMLULUKLARIMIZ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı SORUMLULUKLARIMIZ 1 - KONU: Ders/Sınıf Öğretmenliği ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı SORUMLULUKLARIMIZ Öğrencinin akademik ihtiyaçları doğrultusunda yönlenmesine, sorumluluklarını alabilmesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar) KARAR TARİHİ : 12.01.2012 KARAR SAYISI : 2012/2 KURULUŞ Rektörlük Merkez Kreş Eğitim Koordinatörü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU BAĞIŞÇILAR VAKFI KREŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM (Kapsam, Amaç, Tanımlar)

Detaylı

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI

JALE TEZER BÜYÜMEKTEN BÜYÜMEYE FARK VARDIR! ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ GÜÇLÜ TEMEL ETÜT EGITIM MERKEZI AÇILDI JALE TEZER EĞİTİM KURUMLARI JALE TEZER KOLEJİ TEZER KOLEJİ JALE JALE TEZER ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ OFİS SİSTEMİ (ETÜT) EĞİTİM DANIŞMANLIĞI (KARİYER MERKEZİ) SOSYAL İMKÂNLAR TEOG SINAVINA HAZIRLIK HER

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları 2015-2016 Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 9,10,11 ve 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2015-2016 EĞİTİM

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Madde 1 Bu yönergenin amacı AKTOPRAK ANADOLU LİSESİ'nde yapılan sınav uygulamalarının usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu yönergeaktoprak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

MAVİ SINIF UCPA - Kirkit Otel

MAVİ SINIF UCPA - Kirkit Otel MAVİ SINIF 2017-2018 UCPA - Kirkit Otel UCPA / MARMARİS MAVİ SINIF NEDİR? Hedefler / amaçlar : Öğrencilere farklı bir çalışma ve okul kavramı sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve

Detaylı