Halil~'~~'tEL. M'dür ~ Şub ~(~ıürü. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halil~'~~'tEL. M'dür ~ Şub ~(~ıürü. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C SINCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bölüm: Temel Eğitim 2- Sayı : / ::> ~,O tl./09/2013 Konu : Afiş,Şiir Kompozisyon Yarışması L~ "-'So TÜM ilkokul VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERINE SiNCAN Ilgi : Ankara Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. Ankara Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında; düzenlenen "Afiş, Şiir, Kompozisyon Yarışması"nın ilçemiz ilk ve ortaokul öğrencilerine, öğretmen ve idarecilerine duyurulmasına dair makam onayı ve şartname ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve katılacak eserlerin 05 Kasım 2013 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim. r \.. Halil~'~~'tEL EKLER: 1-Yazr ( 1 syf) 2-Makam Onayı ( 1 syf) 3-Şartname(4 syf) M'dür ~ Şub ~(~ıürü 12/09/2013 VHKİ. :N.ÇELİK ~. 12/09/2013 ŞEF :A. ERKAN (ff

2 T.C. ANKARA VALİLİGİ Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : / / Konu: Afıl',Şiir,Kompozisyon Yarıl'ması.....İLÇE MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ'NE ilgi: Tarih ve sayılı Makam Oluru. Ankara Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında; Müdürlüğümüzün Çocuk Dostu Şehir Projesi Bölümü tarafından düzenlenen "Afiş Şiir, Kompozisyon Yarışması" yanl'masının ilçenizdeki ilk ve ortaokul öğrencilerine,öğretmen ve idarecilerine duyurulmasına dair Makam Oluru ve Şartname ekte gönderilmil'tir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Yılmaz BAHçECı Müdüra. Şube Müdürü EK: I-Makam Oluruelsayfa) 2- Şartname (4sayfa) DAGITIM: B.Planı Yaşar SU.BAŞ! Ş e f Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır Evrak teyidi adresinden 85ab lf aaac-88e9 kodu ile yapılabilir. Abant Sok.No: 151A Gazi MahallesilANKARA Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Ali CERİT VHKİ Elektronik Ağ: Tel: (O 312) /146 e-posta: Faks: (0312)

3 T.C. ANKARA VALILIGI Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : / /09/2013 Konu: Afiş Şiir,Kompozisyon Yarışması MUDURLUK MAKAMıNA ANKARA Ankara Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında; Çocukların yaşadıkları kentin ayrılmaz bir parçası olabilmelerinden hareketle çocuk katılımını güçlendirmek ve çoc~arın yaşadıkları kentle ilgili farkındalık1arını arttırabilmek amacıyla Müdürlüğümüzce Ilk ve Ortaokul öğrencilerine yönelik "Afiş Şiir, Kompozisyon Yarışması" yapılması düşünülmektedir. Söz konusu yarışmanın ekli şartname doğrultusunda düzenlenmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. Makamlarınızca da uygun bulunduğu taktirde Olurlannıza arz ederim. Yılmaz BAHçECı Şube Müdürü OLUR 09/09/2013 Kamil AYDOGAN Milli Eğitim Müdürü EKLER: 1 Şartname(4sayfa) Bu belge sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronikimza ile imzalanınıştır Abant Sok.No: 151A Gazi Mahallesil ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Ali CERİT VHKİ Elektronik Ağ: Tel: (O 312) /146 e-posta: Faks: (0312)

4 " ÇOCUK DOSTU ŞEHİR ANKARA" KONULU MİŞ, ŞİİR, KOMPOZİSYON, SLOGAN YARIşMASı ŞARTNAMESİ Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Bölümü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik afış, şiir, kompozisyon yarışması düzenlenmiştir. GEREKÇELER VE DAYANAKLAR: 1. Temel Eğitim Kurumları Yönetmeliği 2. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Eğitici Ve Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 3. Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği DEGERLERİMİz: 1. Demokrasi ve insan haklarını yaşam biçimine dönüştürmek 2. Yüce bir değer olan insana karşı güler yüzlü ve anlayışlı bireyler yetiştirmek. 3. Sevgi ve saygıya dayalı iletişim kurmak 4. Uygulamada adalet ilkesinden ayrılmamak, dürüst ve tarafsız olmak 5. Şüpheye yer bırakmayacak kadar şeffaf olmak 6. Çalışmalarımızda düzenli ve hatasız iş yapabilme anlayışına sahip olmak 7. Mükemmeliyete ulaşmada yenilik ve değişime açık olmak 8. Verilen hizmetlerde yararlanmada genlik ve eşitlik ilkesi içinde hareket etmek. YARIŞMALARDAN BEKLENTİLER: 1. Edebiyata, sanata, şiire verilen önemi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla göstermek. 2. Ülkenin geleceğini yönlendirecek öğrencilerimizi, dili iyi kullanan, telaffuzu düzgün, sanat alanında düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek 3. Okullar, öğrenciler, belediyeler ve diğer kurumlar arasında iletişim ve işbirliğini artırmak YARIŞMA AKIŞ ŞEMASI: ı. Yarışma yönergesinin hazırlanması 2. Yönergenin duyurulması ve sürecin başlatılması 3. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde dereceye girenlerin belirlenmesi 4. Ödül töreni YARIŞMA KAPSAMıNDAKİ KURUM VE KURULUŞLAR: 1. Milli Eğitim Bakanlığı, 2. Ankara Valiliği 3. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 4. ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri 5. Okullar

5 ŞİİR, KOMPOZİSYON, AFİş YAR1ŞMALARININ KONUSU: "ÇOCUK DOSTU ŞEHİR ANKARA.".:. Şiir ve kompozisyon yanşmaları iki kategoride yapılacaktır. I. Kategori: sınıf öğrencileri (İlkokul) 2. Kategori: ve 8. sınıf öğrencileri (Ortaokul) ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARıŞMASıNA KATILMA KOŞULLARI: I. Şiir, 20 dize, 5 kıtayı aşmayacak. 2. Kompozisyon metinleri 2 dosya kağıdını aşmayacak. 3. Eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olması gerekir. 4. Öğrenciler yarışmaya bir eser ile katılabilecektir. 5. Eserler dosya kağıdına mürekkepli kalem ile okunaklı bir şekilde yazılacaktır. 6. Okullarda ilk üç dereceye giren metinler, okul müdürünün veya ilgili müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenlerce oluşturulan seçici kurul tarafından belirlenecektir.ilçe kanalıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir bölümüne gönderilecektir. 7. İl düzeyinde ilk üç dereceye giren ederler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Projesi bölümü'nün belirleyeceği, uzman kişilerden oluşturulacak seçici kurul tarafından belirlenecektir. 8. Eserlerin arkasına ekte gönderilen etiket doldurularak yapıştırılacak. ŞİİR DEGERLENDİRME: Yarışmaya başvuran şiirler, değerlendirilecektir. Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 1. Özgünlük 2. Konuyu ve temayı etkili işleyebilme 3. Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme 4. Dil bilgisi kurallarını uygulama ve noktalama işaretlerini doğru kullanma 5. Başlığın konuya uygunluğu KOMPOzİSYON DEGERLENDİRME: Yarışmaya başvuran kompozisyonlar, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir. 1. Başlığın konuya uygunluğu 2. Etkili bir başlangıç yapabilme 3. Ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme 4. Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme, anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme 5. Paragraflar arası geçiş yapabilme 6. Dil bilgisi kurallarını uygulama ve noktalama işaretlerini doğru kullanma 7. Etkili bir sonuç yazabilme

6 .:. Afiş Yarışmaları İki Kategoride Yapılacaktır: l.kategori: sınıf öğrencileri (İlkokul) 2.Kategori: ve 8. sınıf öğrencileri (Ortaokul) AFİş YARıŞMASıNA KATILMA KOŞULLARI: ı. Teknik olarak kurşun kalem dışında her türlü malzeme kullanılabilir. 2. Afişler 35x50 boyutunda beyaz resim kağıdına çalışılacaktır. 3. Yarışmaya gönderilen afişler iade edilmeyecek, gerektiğinde eğitim malzemesi olarak kullanılabilecektir. 4. Seçici kurulun ödüle değer ve sergilenebilir nitelikte gördüğü afişler kullanılabilir. 5. Afişler yarışmaya paspartusuz ve iki mukayva arasında korumalı olarak gönderilecektir. (Afişlerin rulo halinde veya katlanılarak gönderilmesi halinde değerlendirıneye alınmayacaktır.) 6. Okullarda ilk üç dereceye giren eserler, okul müdürünün veya ilgili müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenlerce oluşturulan seçici kurul tarafından belirlenecektir. 7. Dereceye girecek olan eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Projesi bölümünce uzman kişilerden oluşturulacak seçici kurul tarafından belirlenecektir. 8. Aşağıdaki etiket doldurolarak eserlerin arkasına yapıştırılacaktır. AFİş DEGERLENDİRME: ı. Kompozisyon (Konuya uygunluk) 2. Renklendİrıne ve teknik 3. Yaratıcıiık (Konuyu özgün işleyebilme) 4. Temizlik ve düzen ÖDÜLLENDİRME: ı. Yapıtlara birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. 2. Dereceye giren öğrencilere, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında ödülleri verilecektir. YARıŞMA TAKVİMİ: 1. Yarışmanın ilçelere duyurulması (12 Eylül 2013) 2. ilçelerin okullara duyurusu (16 Eylül 2013) 3. Eserlerin okullardan ilçelere gönderilmesi (05 Kasım 2013) 4. Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Bölümüne gönderilmesi (08 Kasım 2013) 5. İl Milli Eğitim Çocuk Dostu Şehir Bölümünce değerlendirilmesi. (20 Kasım 2013)

7 Çocuk Dostu Ankara ~~~~~[F~ 1Jl{j0&tl ~ Öğrencinin ====...=-==-""""'ii''''''' Adı Soyadı Sınıfıı Okul no Okulu Okul Telefonu Vellsi, ,

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Sayı Konu : Web Tasarım Yarışması T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN 2!J /04/2013 İlgi :Ankara iı Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 201 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖNCÜ İMAM HATİPLER PROJESİ 1 ÖNCÜ İMAM-HATİPLER PROJESİ AMAÇ: Anadolu İmam-Hatip Liseleri ( -varsa- bünyelerindeki İmam-Hatip Ortaokulları

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi YARIŞMA ŞARTNAMESİ www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi Hayal Edin, Gerçekleştirelim Yarışması Nedir? Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği

Detaylı

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ EBA ÇİZGİ 1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi nin genel amaç ve temel

Detaylı

Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum Projesi

Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum Projesi T.C. HATAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Türkçesi Öğreniyorum Projesi Proje Uygulama Kılavuzu 2014-2015 T.C. HATAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PROJE EKİBİ İçindekiler Tablosu

Detaylı

Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi tarafından resmî- özel Ortaokul

Detaylı

_.b~ T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

_.b~ T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bölüm :TemeI Eğİtim 2 Sayı : 34203882.821/ "" ~O-:::> L.9..04/2013 Konu : Resim ve Kompozisyon Yarışması TÜM RESMİ VE ÖZEL OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİR FİKRİM VAR LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR FİKRİM VAR PROJE ÇALIŞMASI UYGULAMA KILAVUZU 1 KAYSERİ 2014 İçindekiler 1. BÖLÜM...3 1. ÇALIŞMANIN

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇ KALEMLER ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESĐ YARIŞMANIN ADI: Genç Kalemler Öykü Yarışması GİRİŞ Gençlerin kültür ve sanat bilincini, sadece popüler olandan yola çıkarak değil, kendi

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları İlgi : 31/12/2013 tarihli ve 99074258/10.04/4083213 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İstanbul, 2009 T.C. İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR I- GENEL ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 93339336/310.01/110880 06/01/2015 Konu: Adapazarı Matematik Olimpiyatları VALİLİK MAKAMINA Adapazarı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENME NESNESİ PROJE YARIŞMASI KILAVUZU ANKARA 2010 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Adres: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları Yrd. Doç. Dr. Gülten ALIR Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr - gultena@gmail.com Taslak 2 Yazı / Resmi yazı / Belge nedir? Yasal düzenleme

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN TASARIMI Yarışması ŞARTNAME Yarışmanın Adı Liseler Arası III. DÜNYAYI KURTARAN SÜPER KAHRAMAN

Detaylı

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AHİLİK KONULU ÖDÜLLÜ ULUSLARARASI HALK ŞİİRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- KONUSU : Ahi Evran ve Ahilik düşüncesine ilişkin değerleri kapsayan halk şiiri yarışması. 2- TÜRÜ : Halk Şiiri 3- AMACI : AHİLİK KONULU

Detaylı

KARESİ BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Balıkesir in En Güzel KARESİ

KARESİ BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Balıkesir in En Güzel KARESİ KARESİ BELEDİYESİ 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI Balıkesir in En Güzel KARESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN ADI: BALIKESİR İN EN GÜZEL KARESİ dir. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU: Belediyemizce bu yıl ilk kez

Detaylı

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI

YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI YILDIRIMDAN KORUNMA VE TOPRAKLAMA DERNEĞİ ULUSAL MAKALE YARIŞMASI TANITIM DÖKÜMANI İçindekiler 1. GİRİŞ...2 1.1 AMAÇ...2 1.2 KAPSAM...2 2. BAŞVURU SÜRECİ...3 3. YARIŞMA KONULARI...4 4. BAŞVURU İÇİN YAPILMASI

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org

DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU. www.degerleradasi.org DEĞERLER ADASI KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAME ve UYGULAMA KILAVUZU www.degerleradasi.org 1 YARIŞMANIN AMACI Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYGULAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYGULAMA KILAVUZU PROJENİN AMAÇLARI Proje değerler erozyonuna çözüm arayışının bir ürünüdür. Çocuklarımızın

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

5. Altın Baret Ödülleri

5. Altın Baret Ödülleri 5. Altın Baret Ödülleri Ödül Programı Şar tnameleri 5. Altın Baret Fotoğraf Yarışması ÖNLEM, İSG, Yangın Güvenliği, Acil Durum, Çevre ve Risk Yönetimi Dergisi Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

BERGAMA BELEDİYESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A) KONU: BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

BERGAMA BELEDİYESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A) KONU: BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR BERGAMA BELEDİYESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A) KONU: BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR Yarışma; Bergama Belediyesi nin kurumsal logosunun, Belediye nin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii. SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim Miidiirliigii)

T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii. SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim Miidiirliigii) T.e. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgii Sayl Konu : MEB - Intel Ogretmen Program1 Yan~masl : B.08.0.ETG.0.65.04.00-774.04 - q brf 2 5' I 05 I 2009 SAMSUN VALiLi{;iNE (Milli Egitim

Detaylı