ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI"

Transkript

1 I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013

2 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : Bası Eylül İSTANBUL GÜNCELLENMİŞ 5. Bası Kasım İSTANBUL 5. Basıdan Tıpkı 6. Bası Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ Uluslararası hukukun temel kavram ve ilkelerinin, öğrencilerimizin yanında daha geniş bir kitle tarafından öğrenilmesi, çağımızda büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Uluslararası Hukuk alanında el kitabı işlevi görecek bazı eserlerin yayınlanmasının gerek öğrenciler gerek uygulamacı ve daha geniş kesimler için yararlı olduğu düşüncesindeyiz. Bu kitapta izlenen yöntem, sade ve dolaysız bir üslupla temel bilgilerin bazı kısa analizlerle kaleme alınmasıdır. Önceki baskılardaki genel anlayışa bağlı kalarak, güncellenmiş beşinci baskıda gene kullanışlı ve kolay anlaşılır bir ders kitabı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hiç şüphesiz ki, incelemeyi derinleştirmek ve asıl kaynaklar ile diğer daha ayrıntılı eserlere başvurmak her öğrenci ve araştırmacı için bir zorunluluktur. Bu eserin yararlı olması ve öğrencilerimizi araştırmaya teşvik etmesi dileğiyle, Anabilim Dalımız değerli araştırma görevlileri Ali Bal a özellikle sivil havacılık konusundaki son güncellemeler için ve Uğur Samancı ya uluslararası yönetim ve Kosova açıklamaları için teşekkür ederim. Kitabın basılmasında her zaman gösterdikleri ilgi ve özenden dolayı Beta Basımevi yönetici ve çalışanlarına, özellikle Seyhan Satar a, sayfa düzenini yapan Gökhan Ayrancı ya ve Gülgonca Çarpık a emekleri için teşekkürlerimi sunarım. İzmir, Ekim 2011 Prof. Dr. Melda SUR

4

5 V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... V KISALTMALAR...XXXIII GİRİŞ 1. TANIM VE İÇERİK...1 I. TANIM...1 II. BAŞLICA KONULAR...1 III. TERİMLER VE ULUSLARARASI HUKUKUN BAŞKA HUKUK DALLARINDAN AYIRT EDİLMESİ...2 A. Terimler...2 B. Uluslararası Kamu Hukukundan Ayırt Edilecek Bazı Hukuk Dalları Uluslararası Özel Hukuk Avrupa Birliği Hukuku ULUSLARARASI HUKUKUN ÖZELLİKLERİ VE VARLIĞI SORUNU... 3 I. ULUSLARARASI HUKUKUN ÖZELLİKLERİ...3 A. Uluslararası Toplumun Özellikleri...3 B. Uluslararası Hukukun Tarihî Gelişmesi...3 C. Uluslararası Hukukun İç Hukukla Karşılaştırılması Genel Olarak Kuralları Oluşturan Bir Üst Otoritenin Bulunmaması Zorunlu Bir Yargı Merciinin Bulunmaması Tek Elden Yaptırım Uygulayacak Bir Organın Bulunmaması...8 D. Uluslararası Hukukun Varlığı Sorunu...9 II. ULUSLARARASI HUKUKUN VARLIĞINI AÇIKLAYAN KURAMLAR A. Doğal Hukuk Görüşü...10 B. İradeci Görüşler Kendi Kendini Sınırlama (Auto-Limitation) Kuramı Bileşik İrade Kuramı (Vereinbarung)...11 C. Pozitivist Yaklaşımlar Toplumbilimci (Sosyolojik) Ekol Marksizmin Katkısı...13 D. Normativist Kuram...13 E. Sonuç...14

6 VI Birinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI 1. GENEL OLARAK Asıl Kaynaklar Yardımcı Kaynaklar Hak ve Nısfet ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR...19 I. GENEL OLARAK, TANIM VE SINIFLAMALAR...19 A. Andlaşmaların Önemi ve Düzenlenmesi Tarihsel Olarak Andlaşmaların Düzenlenmesi...19 B. Andlaşmanın Tanımı Uluslararası Hukuk Kişileri Arasında Yapılması Taraflar Arasında Uluslararası Hukuka Tâbi Hukukî Sonuçlar Doğurmaya Yönelik Olması Tarafların İrade Uyuşması...21 C. Andlaşmalar İçin Kullanılan Terimler ve Andlaşmanın Genel Yapısı Kullanılan Terimler Andlaşmaların Genel Yapısı...22 D. Andlaşmaların Sınıflandırılması Konulara Göre Yapılan Ayrımlar Biçimsel Ayrımlar Hukukî İşlev Bakımından...24 a) Akit-anlaşma ve yasa-anlaşma ayrımı...24 b) Meydana gelen etki yönünden spesifik türler...24 c) Ana andlaşma/andlaşma eki ve uygulama anlaşmaları...24 II. ANDLAŞMALARIN YAPILMASI...24 A. Andlaşma Metninin Oluşması ve Kesinlik Kazanması Genel Olarak Devlet Adına Görüşmeye Yetkili Kimseler...25 a) Yetki belgesi gerekmeden yetkili kabul edilen kişiler...25 b) Yetki belgesi Türk Sisteminde Yetki İkili ve Çok Taraflı Andlaşmaların Hazırlanması...27 a) İkili andlaşmaların hazırlanması...27 b) Çok taraflı andlaşmaların hazırlanması Metnin kesinleşmesi...30 a) İmza (kesin imza)...30 b) Danışma koşullu (ad referendum) imza...31 c) Paraf...31 B. Andlaşmanın Bağlayıcılık Kazanması Genel olarak Bağlayıcılık Kazandırma Yöntemleri...31

7 a) Basit usul...31 b) Andlaşmanın onaylanması...32 c) Katılma Yetkili Organ Bakımından Çeşitli Sistemler...33 a) Yetkinin yürütme organına ait olduğu ülkeler...34 b) Yetkinin yasama organına ait olduğu ülkeler...34 c) Yetkinin yürütme ile yasama arasında paylaşılması Türk Sisteminde Andlaşmaların Onaylanması...36 a) Tarihî Gelişme...36 b) Şimdiki Sistem...36 C. Andlaşmaların Hüküm Doğurması Genel Olarak Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi...41 a) Andlaşmanın uluslararası alanda yürürlüğe girmesi...41 b) Andlaşmanın iç hukukta yürürlüğe girmesi Andlaşmanın Tescili Türk Sisteminde Andlaşmanın Yürürlüğe Girmesi...42 a) Uluslararası alanda...42 b) İç hukukumuzda - Resmî Gazetede yayımlanma...43 c) Yasama ve Yargı Organlarının Denetimi Sorunu...43 aa) Yasama organının denetimi...43 bb) Yargı denetimi...43 III. ANDLAŞMALARIN GEÇERSİZLİĞİ...44 A. Geçersizlik Nedenleri Andlaşmaların Yapılmasına İlişkin Kurallara Uyulmaması a) Çeşitli görüşler...44 b) Viyana Sözleşmesinde benimsenen çözüm Devletin İradesini Sakatlayan Durumlar...45 a) Hata...45 b) Hile...46 c) Temsilcinin rüşvet ve sair yollarla ayartılması...46 d) Baskı Uluslararası Emredici Kurala Aykırılık B. Geçersizliğin Öne Sürülmesi ve Etkileri Geçersizliğin Öne Sürülmesi Geçersizliğin Etkisi...48 a) Andlaşmanın butlanı...48 b) Kısmî butlan...49 IV. ANDLAŞMANIN ETKİLERİ...49 A. Taraflar Üzerinde Etki Uluslararası Alanda Etkiye İlişkin Temel İlkeler...49 a) Geleneksel ilkeler...49 b) Uluslararası alanda iç mevzuata nazaran üstünlük...49 VII

8 VIII 2. Andlaşmaların İç Hukuka Etkisi...50 a) Genel olarak...50 b) Monizm/düalizm karşıtlığı...51 c) Uygulamada kabul edilen yaklaşımlar...52 d) Türk hukukunda uluslararası hukukun yeri...53 e) Genel sonuç...56 B. Çekinceler...56 a) Genel olarak...56 b) Koşullar...57 c) Çekinceye itiraz ve sonuçları...58 d) Türk hukuku bakımından çekince...59 C. Andlaşmanın Üçüncü Kişilere Etkisi Nispî Etki İlkesi Üçüncü Kişilerin Rızasına Dayanan Etki...60 a) Üçüncü kişi lehine şart...60 b) En çok gözetilen ulus kaydı Üçüncü Kişinin Rızasına Dayanmayan Etki...60 a) Etkinin hukukî dayanağı...60 b) Objektif durum yaratan andlaşmalar...61 V. ANDLAŞMALARIN ÇATIŞMASI VE YORUMU...62 A. Andlaşmaların Çatışması Tarafları Aynı Olan Andlaşmalar...62 a) Andlaşmada özel hüküm yer alması...62 b) Özel hüküm bulunmaması Tarafları Kısmen Değişik Andlaşmalar...63 a) Her iki andlaşmaya taraf olanlar bakımından...63 b) Sadece birine taraf olanlar bakımından...63 B. Andlaşmaların Yorumu Yorumu Yapan Merci...63 a) İç hukukta...63 b) Uluslararası alanda Yorum Esasları...64 a) Andlaşmanın yorumuna ilişkin ilkeler...64 b) Tamamlayıcı yorum araçları...65 c) Yorum yöntemleri...65 VI. ANDLAŞMALARIN TÂDİLİ VE SONA ERMESİ...65 A. Andlaşmaların Tâdili...65 B. Andlaşmaların Sona Ermesi Andlaşmada Yer Alan Bir Hüküm Gereği Son Bulma...66 a) Andlaşmanın belirli süreli olarak yapılması...66 b) Belirli bir olayın sona erme nedeni olarak öngörülmesi...67 c) Andlaşmanın yerine getirilmesiyle amacına ulaşması...67

9 IX 2. Andlaşma Yapıldıktan Sonra Tarafların Ortak Rızalarıyla Son Bulması Tek Taraflı İradeyle Son Bulma : Fesih...67 a) Genel olarak...67 b) Fesih olanağı...68 c) Yöntem Bazı Olayların Meydana Gelmesi Sonucu Sona Erme...69 a) Andlaşma koşullarında köklü değişiklik...69 b) Savaşın andlaşmalara etkisi...70 c) Diğer durumlar...70 C. Türk Mevzuatına Göre Andlaşmaların Sona Ermesi ULUSLARARASI ÖRF VE ÂDET...72 I. ULUSLARARASI ÖRF VE ÂDETİN UNSURLARI...72 A. Maddî Unsurlar Davranışlar...72 a) Devletlerin işlem ve eylemleri...72 b) Uluslararası yargı ve hakemlik kararları ile uluslararası örgütlerin karar ve uygulamaları...73 c) Davranışın niteliği Genellik Koşulu...73 a) Genel örf ve âdet...74 b) Bölgesel ve yerel örf ve âdet Süreklilik Koşulları...74 a) Tekrarlanmanın süresi...74 b) İstikrar koşulu ve itiraz...75 B. Manevî Unsur...75 II. ULUSLARARASI ÖRF VE ÂDET İLE ANDLAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ - KODİFİKASYON...76 A. Uluslararası Örf ve Âdet İle Andlaşma Arasındaki Hiyerarşik İlişki Örf ve Adet ile Andlaşmanın Karşılıklı Konumları Uygulamada Benimsenen Yaklaşımlar...76 a) Yargı mercilerinde...76 b) Kuralın değişmesi bakımından...76 B. Uluslararası Örf ve Âdetin Kodifikasyonu HUKUKUN GENEL İLKELERİ...79 I. HUKUKÎ NİTELİĞİ...79 A. Özellikleri...79 B. Belirlenmesi Farklı Hukuk Sistemlerinde Benimsenen Ortak İlkeler Uluslararası Hukuk Düzeninde Uygulanabilir Olma...80

10 X II. BAZI GENEL HUKUK İLKELERİ...80 A. İç Hukuktan Kaynaklanan Hukuk İlkeleri İyiniyet İlkesi, Hakkın Kötüye Kullanılamaması, Estoppel Borçlar Hukuku Esasları Yargılama Esasları...81 B. Uluslararası Hukuka Özgü Genel İlkeler Devletin Egemenliği İyi Komşuluk İlkeleri Diğer İlkeler YARDIMCI KAYNAKLAR VE HAKÇA İLKELER...83 I. YARDIMCI KAYNAKLAR...83 A. Yargı ve Hakemlik Kararları Yargı Kararlarının Nispî Etkisi Mevcut İçtihadın Önemli Etkileri...83 B. Öğreti...84 II. HAKÇA İLKELER...85 A. Uluslararası Hukukun Müstakil Kaynağını Oluşturması...85 B. Uluslararası Hukukun Yorumu ve Uygulanmasında Hakça İlkelerin Rolü Özel Durumların Dikkate Alınması Bizzat Hukuk Normunun Hakça İlkelere Atıf Yapması DOLAYLI KAYNAKLAR...87 I. ANDLAŞMA NİTELİĞİ TAŞIMAYAN İKİ VE ÇOK TARAFLI İŞLEMLER...87 A. İşlemin Niteliği Bazı Örnekler Niteliğin Belirlenmesi...87 B. Hukukî Rejim İşlemin Bir Andlaşma Olmamasına Bağlı Sonuçlar Bazı Hukukî Etkiler Genel Değerlendirme...89 a) Yöntemin yararları...89 b) Yöntemin zaafları...90 II. ULUSLARARASI HUKUKTA TEK TARAFLI İŞLEMLER...90 A. Genel Olarak Kavram ve Hukukî Etkinin Şartları...90 a) Kavram...90 b) Hukukî etkinin şartları Tek Taraflı İşlem Türleri...91 B. Geleneksel Tek Taraflı İşlem Örnekleri Tanıma...92

11 XI 2. Kınama Söz Verme...93 C. Tek Taraflı İşlemlerin Etkileri...93 İkinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ Birinci Kesim DEVLETLER 1. DEVLETİN UNSURLARI...98 I. ÜLKE...98 A. Tanım ve Kapsamı Tanım Devlet Ülkesinin Kapsamı...99 B. Ülkenin Genişliği ve Sınırlarının Belirlenmesi Ülkenin Genişliği ve Kaybı...99 a) Ülkenin genişlik ve bütünlüğü...99 b) Devlet ülkesinin tümünün kaybı Sınırlar a) Sınırların belirlenmesi b) Uti possidetis ilkesi II. İNSAN TOPLULUĞU A. İnsan Topluluğunun Özellikleri B. Halkların Geleceklerini Belirleme Hakkı Kökeni ve Gelişmesi Self determination un Uluslararası Belgelerde Kabul Edilişi a) BM Andlaşması m.1/ii b) Sömürgelerin bağımsızlığa kavuşma hakkı c) Self determination un sınırları III. SİYASAL OTORİTE A. Devletin Unsuru Olarak Siyasal Otorite Genel Olarak Siyasal Otoritenin Etkin Olması B. Sorumlu ve Yetkili Birim IV. EGEMENLİK A. Egemenliğin Anlamı ve Özellikleri Anlamı Ülkesel Egemenliğin Özellikleri a) Yetkinin genel olması b) Yetkinin münhasır olması B. Devletin Egemenlik Yetkileri Kişisel ve Ülkesel Yetki Ülkesel Yetkilerin İstisnaları...109

12 XII a) Ülkesel yetkilerin genel olmasının istisnaları b) Ülkesel yetkilerin münhasır olmasının istisnaları C. Devletin Egemenliğinin Sonuçları Genel Olarak Devletlerin Egemen Eşitliği a) Temel ilke olarak hukukî eşitlik b) Üçüncü dünya ülkelerinin özel konumu EGEMENLİĞİN KORUNMASI I. İÇ İŞLERE KARIŞMAMA İLKESİ VE MÜDAHALE YASAĞI A. İç İşlere Karışmama İlkesi ve Müdahale Yasağının Anlamı B. İlkenin Yer Aldığı Bazı Metinler Devletler Arasındaki İlişkiler Bakımından Birleşmiş Milletler Örgütünün Eylemi Bakımından C. İlkenin Sınırları Devletin Rızası a) Andlaşmayla taahhüt altına girilmesi b) Müdahaleye rıza İnsanî Müdahale Sorunu a) İnsanî müdahale kavramı b) İnsanî müdahale örnekleri İnsan Hakları II. DEVLETLERİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI A. Anlamı ve Gelişmesi Anlamı Kodifikasyon Çalışmaları B. Kapsamı Mutlak - Sınırlı Bağışıklık Ayrımı Yapan Merci C. Türkiye de DEVLETLERİN VE HÜKÜMETLERİN TANINMASI I. DEVLETİN TANINMASI A. Tanımanın niteliği ve etkisi Devleti Tanıma Kavramı Tanımanın Etkisi a) Tanınmayan devletin durumu b) Tanımanın etkisinin özellikleri B. Tanımanın Koşulları ve Şekilleri Tanımanın Koşulları a) Devletin takdir yetkisi b) Stimson doktrini c) Self determination hakkına sahip olmayan birimler...124

13 XIII 2. Tanımanın Tür ve Şekilleri a) Fiilî/hukukî tanıma b) Şekilleri: Açık/örtülü tanıma II. HÜKÜMETİN TANINMASI A. Tanımayı Gerektiren Hâller ve Tanımanın Etkisi Hükümeti Tanıma Gereği Tanımanın Etkisi B. Tanımanın Koşul ve Şekilleri Önerilen Ölçütleri Tanımanın Çeşitli Konuları AZINLIKLARLA İLGİLİ ÖZEL DÜZENLEMELER I. GENEL OLARAK A. Azınlık Kavramı B. Bazı Düzenlemeler Özel Düzenlemeler Bazı Genel Belgeler II. TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ANDLAŞMALAR A. Lozan Barış Andlaşması B. Yunanistan daki Türk Azınlıkları C. Bulgaristan daki Türk Azınlıklar ÜLKELERİN EL DEĞİŞTİRMESİ VE DEVLETLERİN ARDILLIĞI I. ÜLKENİN EL DEĞİŞTİRMESİ A. Sahipsiz Ülkelerin Edinilmesi Tarihî Gelişme Çağdaş Dönemde Muhtelif Toprak Talepleri a) Karalarda toprak talepleri b) Denizlerde gelişmeler B. Ülkenin Bir Devletten Diğerine Geçmesi Andlaşmaya Dayanarak El Değiştirme Andlaşma Dışı El Değiştirme a) Tek yanlı Örgüt kararı b) Fetih c) Dağılmalar, bağımsızlık kazanmalar II. DEVLETLERİN ARDILLIĞI A. Genel Olarak Devletlerin Ardıllığı Kavramı a) Tanım b) Bazı ayrımlar aa) Hükümet ve isim değişikliğinden ayırt edilmesi bb) Ülkenin parçalanması hâlinde devam eden devlet cc) Genel ve kısmî ardıllık...137

14 XIV 2. Ardıllık Konusundaki Kurallar a) Kodifikasyon çalışmaları b) Uygulanacak normlar B. Andlaşmalara Ardıllık Temel Örf ve Âdet İlkeleri a) Genel olarak andlaşmaların nispîliği ilkesi b) Ülkesel andlaşmaların devam etmesi c) Devletlerin birleşmesi hâli Devletlerin Andlaşmalara Ardıllığı Sözleşmesi a) Ülkesel andlaşmalara ardıllık b) Nisbîlik ilkesi c) Çeşitli özel hükümler Türkiye/Osmanlı Devleti C. Malvarlığı, Arşiv ve Devlet Borçları Devlet Malları a) Genel örf ve âdet b) 1983 Devlet Mallarına, Arşivlerine ve Borçlarına İlişkin Viyana Sözleşmesi c) Bazı uygulamalar Arşivler Devlet Borçları a) Örf ve âdet b) 1983 Viyana Sözleşmesi hükümleri aa) Genel olarak ülkenin el değişmesi bb) Bağımsızlığa kavuşan sömürgeler c) Osmanlı Devlet borçları D. Mevzuat ve Yönetim E. Özel Kişilerin Hakları Uyrukluk a) Genel prensip b) Özel durumlar Kazanılmış Hakların Durumu a) Geleneksel kazanılmış haklar ilkesi aa) Yargı ve hakemlik kararları bb) Lozan Barış Andlaşması b) İlkenin yumuşatılması İkinci Kesim ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 1. ULUSLARARASI ÖRGÜT KAVRAMI VE TÜRLERİ I. ULUSLARARASI ÖRGÜT KAVRAMI A. Genel Olarak, Tanım...149

15 XV 1. Genel Olarak Tanım B. Hükümetler Arası Örgütlerin Hükümet Dışı Örgütlerden Ayırt Edilmesi II. ULUSLARARASI ÖRGÜT TÜRLERİ A. Örgütün Coğrafî Alanına Dayalı Ayrım B. Örgütün Faaliyet Konusuna Dayalı Ayrımlar Genel Konulu Örgütler Uzman Örgütler C. Yetkilerin Niteliğine Dayalı Ayrım KURUCU ANDLAŞMA VE HUKUKÎ KİŞİLİK I. KURUCU ANDLAŞMA A. Özellikleri Kullanılan İsimler Diğer Andlaşmalara Nazaran Özellikler a) Karma işlem b) İç normlar hiyerarşisi c) Örgütün sürekliliği ve bütünlük B. Kurucu Andlaşmanın Tâdili Teamül Yoluyla Tâdil Andlaşma Metninde Öngörülen Değişiklik II. HUKUKÎ KİŞİLİK A. Örgütün Hukukî Kişiliğinin Özellikleri B. Yetkilerin Özelliği Prensibi ORGANLAR I. ANA ORGANLAR VE YARDIMCI ORGANLAR II. ÜYELERİN TÜMÜNÜN VEYA BİR KISMININ YER ALDIĞI ORGANLAR A. Tüm Üyelerin Temsil Edildiği Organlar B. Bir Kısım Üyelerin Temsil Edildiği Organlar III. ORGANIN YETKİLERİNE DAYANAN AYRIMLAR IV. ORGANI OLUŞTURAN KİŞİLERİN STATÜSÜNE DAYANAN AYRIM A. Hükümet Temsilcilerinden Oluşan Organlar B. Uluslararası Örgüt Ajanlarından Oluşan Organlar Genel Olarak Özel Örnekler a) Avrupa Birliği Komisyonu b) Yargı organları c) Danışma organları Uluslararası Memurlar...159

16 XVI C. Siyasal ve Sosyal Güçlerin Temsil Edildiği Organlar Uluslararası Çalışma Örgütünün Üçlü Yapısı Avrupa Konseyi Parlâmenter Meclisi Avrupa Birliği Avrupa Parlâmentosu ULUSLARARASI ÖRGÜTLERE ÜYELİK I. ÜYELİĞE KABUL A. Üye Olabilecek Birimler Devlet ve Diğer Birimler Üyeliğin Diğer Durumlardan Ayırt Edilmesi B. Kabul Koşulları Açık/Kapalı Uluslararası Örgütler Bazı Örnekler Spesifik Düzenlemeler II. ÜYELİĞİN SON BULMASI Bazı Hakların Askıya Alınması Üyelikten İhraç Üyelikten Çekilme III. KARARLARA KATILMA HAKKI Oybirliği a) Yarar ve sakıncalar b) Örnekler aa) Bazı kararlarda oybirliği aranması bb) Genel olarak oybirliği esasıyla işleyen örgütler Consensus Çoğunluk ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN FAALİYETLERİ I. NORMATİF FAALİYET A. Genel Olarak Örgütün İç İşleyişine Dair Kural ve Kararlar Dışa ve Üyelere Yönelik Kararlar B. Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması C. Bazı Uluslararası Örgütlerin Düzenleme Yetkileri D. Ulus Üstü Örgütlerin Doğrudan Etkili Düzenlemeleri II. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN EYLEMİ A. Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar Kaynakları a) Merkez anlaşması b) Ayrıcalık ve bağışıklıklara ilişkin sözleşmeler İçeriği B. Uluslararası Sorumluluk...170

17 XVII Üçüncü Kesim BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ 1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞU I. KURULUŞ EVRELERİ Müttefik Devletlerin Bir Araya Gelmesi San Francisco Konferansı II. MİLLETLER CEMİYETİ İLE İLİŞKİ Milletler Cemiyetinin Farklı Özellikleri Milletler Cemiyeti ile BMÖ Arasındaki İlişki AMAÇ VE İLKELERİ I. ÖRGÜTÜN AMAÇLARI II. İLKELERİ Bütün Üyelerin Egemen Eşitliği a) Eşitliğin esas olduğu organlar b) Güvenlik Konseyinin spesifik yapı ve yetkisi Devletlerin Ulusal Yetki Alanına Giren Konulara Karışmama Devletlerarası İlişkilerde Kuvvete Başvurma Yasağı, Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümlenmesi Devletlerin Toprak Bütünlüğü ve Siyasal Bağımsızlığına Karşı Güç Tehdidi ve Kullanma Yasağı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN YAPISI I. GENEL KURUL A. Oluşumu ve Kararları Oluşumu Kararları B. Yetkileri Kararların Niteliği Yetki Alanı a) Yetkinin genel olması b) Barış ve güvenliğin korunmasında Güvenlik Konseyinin önceliği Örgüt Bütçesinin Saptanması II. GÜVENLİK KONSEYİ A. Oluşumu ve Kararları Oluşumu Kararları a) Karar alma yöntemi b) Uygulamada veto yetkisi B. Yetkileri Genel Kurul ile Paylaştığı Yetkiler Genel Kurula Paralel Yetkiler Güvenlik Konseyine Özgü Yetkiler...181

18 XVIII III. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY Yapısı ve İşleyişi Yetkileri IV. VESAYET KONSEYİ İşlevi Oluşumu V. SEKRETARYA A. Genel Sekreter Seçilmesi İşlevleri a) İdarî işlev b) Siyasî rol B. Sekretarya Personeli VI. ULUSLARARASI ADALET DİVANI A. Özellikleri ve Uluslararası Sürekli Adalet Divanı ile İlişki Genel Özellikleri Uluslararası Sürekli Adalet Divanı ile İlişki B. Yapısı Genel Olarak Yargıçların Nitelikleri Yargıçların Seçimi C. Yetkileri İstişarî İşlev Yargı İşlevi a) Divanın göreceği davalar b) Yargı yetkisine çekinceler c) İnceleme ve karar aa) İnceleme bb) Karar D. Genel Değerlendirme Uluslararası Adalet Divanı ve Türkiye Devletlerin Genel Tutumu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETİ I. GENEL OLARAK A. Ekonomik ve Sosyal Yardım Faaliyeti B. İnsan Hakları ve Bağımsızlaşma Hareketine Katkı C. Kodifikasyon Çalışmaları D. Silahsızlanma II. ULUSLARASI BARIŞIN KORUNMASI A. Barışçı Yollara Başvurma (VI. Bölüm) Temel İlkeler BM Önüne Getirilebilecek Uyuşmazlıklar...194

19 XIX a) Başvuru zamanı b) Uyuşmazlığın niteliği Güvenlik Konseyinin Etkinliği a) Başvuruda bulunabilenler b) Başvurunun sonucu Genel Kurulun Etkinliği a) Genel Kurulun müdahalesinin özellikleri b) Genel Kurulun yetkileri BM Genel Sekterinin Etkinliği a) BM Andlaşması, m b) BM Andlaşması, m B. Uluslararası Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Halinde BM in Eylemi (VII. Bölüm) VII. Bölüme Başvurulacak Hâller Alınacak Önlemler a) Geçici tedbirler b) Silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen tedbirler c) Silâhlı kuvvet kullanılmasını içeren tedbirler Uygulamada Ekonomik Yaptırımlar a) Uygulama örnekleri b) Ekonomik önlemlerin sakıncaları Askerî Önlemlerin Uygulanması a) Kore Savaşı b) Körfez Savaşı C. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonları Barış Gücü Uygulaması Örnekleri Yeni Tip Barış Gücü Operasyonları Ortak Özellikler Değerlendirme a) Hukukî engeller b) Fiilî engeller Uluslararası Yönetim a) Genel olarak b) Kosova örneği BAĞIMSIZ UZMAN KURUMLAR I. TANIM VE TÜRLERİ A. Tanım ve Tarihçe B. Uzmanlık Kurumları Türleri Teknik Amaçlı Uzman Kurumlar Sosyal Amaçlı Ögütler İktisadî ve Malî Kuruluşlar...211

20 XX II. UZMAN KURUMLARIN HUKUKÎ DURUMU A. Ayrı Hukukî Kişilikleri B. Yetkileri C. Birleşmiş Milletler Örgütü ile İlişkileri Üçüncü Bölüm ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Birinci Kesim DEVLETLERARASI İLİŞKİLERİN ORGANLARI 1. GENEL OLARAK I. ORGANLARIN SINIFLANDIRILMASI Devletin Merkezî Organları Devletin Dış Organları Konsolosluklar II. İÇ ORGANLARIN ULUSLARARASI STATÜSÜ A. Genel Olarak B. Devlet Başkanı Devleti Temsil Etmesi Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar a) Kişi dokunulmazlığı b) Yargı bağışıklığı c) Vergi bağışıklığı B. Hükümet Başkanı ve Diğer Bakanlar Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanı Diğer Bakanlıklar ve Kamu Kurumu Yetkilileri III. ULUSLARARASI ÖRGÜT GÖREVLİLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMA DİPLOMATİK İLİŞKİLER I. TARİHÎ GELİŞME II. DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI VE SONA ERMESİ A. Elçilik Hakkı Genel Olarak Uluslararası Örgütlerin Durumu B. Diplomasi İlişkilerinin Kurulması ve Sona Ermesi Usûlü III. DİPLOMASİ ÖRGÜTÜ A. Diplomatik Misyon Diplomatik Misyon Üyeleri a) Misyon şefi b) Diplomatik Personel c) İdarî ve teknik personel d) Müstahdemler...227

21 2. Misyonun Kuruluşu a) Misyon kadrosunun genişliği b) Ortaklaşa temsil Corps Diplomatique B. Atanma ve Göreve Başlama, Görevin Son Bulması Atanma Süreci Temsil Görevinin Sona Ermesi C. Diplomatik Temsilcilerin Görevleri ve Sınırlamalar Görevler a) Görüşme b) Gözlem c) Koruma Sınırlamalar IV. DİPLOMATİK AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLAR A. Hukukî Dayanağı Değişik Açıklamalar a) Ülke dışılık b) Temsil kuramı c) İşlevsel yaklaşım Pozitif Hukukta Hâkim Anlayış B. Ayrıcalık ve Bağışıklıkların İçeriği Dokunulmazlıklar a) Kişi dokunulmazlığı aa) Ajana müdahale edilmemesi bb) Ajanın korunması b) Elçilik binalarının ve konutların dokunulmazlığı aa) Genel olarak bb) Elçiliğe sığınma c) Arşiv ve belgelerin dokunulmazlığı d) Haberleşme serbestliği e) Gezi serbestliği Bağışıklıklar a) Yargı bağışıklığı aa) Ceza davalarında bb) Hukuk davalarında ve idarî davalarda b) Vergi bağışıklığı c) Gümrük bağışıklığı d) Sosyal güvenlik C. Yararlananlar ve Süresi Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan Yararlananlar a) Diplomasi ajanları ve birlikte oturan aile üyeleri b) İdarî ve teknik personel ve birlikte oturan aile üyeleri c) Misyonun hizmet personeli Yararlanma Süresi XXI

22 XXII 3. KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ I. GENEL OLARAK A. Diplomatik Temsilciliğe Nazaran Farklar B. Tarihî Gelişme II. KONSOLOSLUK ÖRGÜTÜ A. Ayrımlar Konsolosluk Personeli Fahrî Konsolosluklar B. Temel Kavram ve İlkeler Corps Consulaire Diplomasi Örgütüyle Bağlantı III. KONSOLOSUN ATANMASI VE GÖREVLERİ A. Konsolosun Atanması ve Görevinin Son Bulması Konsolosun Atanması a) Atama belgesi b) Exequatur Görevin Son Bulması B. Konsolosun Görevleri İlişkilerin Geliştirilmesi, Gönderen Devletin Çıkarlarının Korunması Çeşitli İdarî Görevler Gemi ve Uçaklarla İlgili İşlemler Bazı Hâllerde Diplomatik Görevler IV. KONSOLOSLUK AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARI A. Dokunulmazlıklar Kişi Dokunulmazlığı Konsolosluk Binalarının Dokunalmazlığı Arşivlerin Dokunulmazlığı Haberleşme Serbestliği Gezi Serbestliği B. Bağışıklıklar Yargı Bağışıklığı Vergi ve Gümrük Bağışıklığı a) Vergi bağışıklığı b) Gümrük bağışıklığı C. Genel Olarak Yararlananlar İkinci Kesim DEVLETİN ULUSLARARASI SORUMLULUĞU 1. ULUSLARARASI SORUMLULUĞUN DOĞMASI I. SORUMLULUK DOĞURAN FİİL...248

23 XXIII A. Devletin Hukukî Sorumluluğunun Söz Konusu Olması B. Uluslararası Hukuka Aykırı Fiil Uluslararası Yükümlülüğün İhlâli a) Uluslararası Yükümlülük b) İhlâl Devlete Yüklenmesi a) Devlet organlarının fiili b) Özel kişilerin fiilleri C. Uluslararası Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller Mağdurdan Kaynaklanan Hâller Mağdurla İlgili Olmayan Hâller II. ZARAR VE İLLİYET BAĞI A. Zararın Nitelikleri Maddî ve Manevî Zarar İlliyet Bağı B. Mağduriyet Hukukî Yarar Mağdur ULUSLARARASI SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ I. DİPLOMATİK HİMAYE A. Koşulları Başvuran Devletin Uyruğu Olma İç Başvuru Yollarının Tüketilmesi B. İşletilmesi Devletin Takdir Hakkı Diplomatik Himayeden Vazgeçme Çözüm ve Başvuru Yolları II. SORUMLULUĞUN SONUÇLARI A. Zararın Giderilmesi Eski Hâle İade Tazminat B. Tatmin III. ULUSLARARASI HUKUKTA ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR A. Önlem ve Yaptırım Türleri a) Önlem ile yaptırım ayrımı b) Sınıflandırmalar B. Karşı önlemler a) Genel olarak b) Misilleme c) Zararla karşılık...261

24 XXIV Üçüncü Kesim ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR 1. KUVVETE BAŞVURMA YASAĞI I. GELENEKSEL ESASLAR A. Savaş B. Tarafsızlık II. KUVVETE BAŞVURMANIN SINIRLANDIRILMASI A. Kuvvete Başvurma Yasağı B. Kuvvete Başvurma Yasağının Uygulama Alanı C. Kuvvete Başvurma Yasağının İstisnaları Meşru müdafaa a) Genel olarak b) Terör Meşru müdahale SİLAHLI ÇATIŞMA KURALLARI I. SİLAHLI ÇATIŞMA KURALLARININ KAYNAKLARI A. Genel Olarak B. Kodifikasyon İkinci Dünya Savaşına Kadar Önemli Aşamalar a) La Haye Sözleşmelerinden önce b) 1899 ve 1907 tarihli La Haye Konferansları İkinci Dünya Savaşından Sonra a) İnsancıl hukuk kurallarının takviye edilmesi b) Bazı silahların kullanılmasının sınırlanması ve düzenlenmesi II. SİLAHLI ÇATIŞMA KURALLARININ UYGULAMA ALANI A. Silahlı çatışma kavramı ve türleri Genel Olarak a) Çatışmaların çapı b) İç karışıklıklar Çatışmanın Tarafları a) BM askerî operasyonları b) Sömürge yönetimi ile kurtuluş hareketleri arasındaki çatışmalar B. Uluslararası ve Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalar Uluslararası Silahlı Çatışma Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışma III. ÇATIŞMALARIN YÜRÜTÜMÜ A. Gereksiz Kayıp ve Acılara Yol Açan Araçlara Başvurulmaması B. Güven Suiistimalinin Yasaklanması C. Kimi Hedeflere Saldırılmasının Yasaklanması D. Savaş İşgali...276

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Rona AYBAY. Rona AYBAY

Rona AYBAY. Rona AYBAY makaleler Rona AYBAY Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi KONUSUNDA BAZI GENEL GÖZLEMLER ve 14. PROTOKOL Rona AYBAY I. AVRUPA KONSEYİ 1. Giriş Gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), gerek Avrupa İnsan

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

A. KURULUŞ ANLAŞMASI

A. KURULUŞ ANLAŞMASI A. KURULUŞ ANLAŞMASI 2 İÇİNDEKİLER ANA MADDELER...5 İlave I: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası...15 Ek 1: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti nin ve Kurucu Devletlerin Haritası...41 Ek 2: Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ *

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * makaleler M. Yasin ASLAN SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * M. Yasin ASLAN * GİRİŞ İnsanlık tarihinin belki de en karmaşık ve değişken olgusu olan savaş ın sebepleri, niteliği ve kapsamı hususunda tam

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ULUSLARARASI ADALET DİVANI KOSOVA NIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI ONAYLADI MI?

ULUSLARARASI ADALET DİVANI KOSOVA NIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI ONAYLADI MI? TBB Dergisi 2011 (92) Uğur BAYILLIOĞLU 287 ULUSLARARASI ADALET DİVANI KOSOVA NIN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI ONAYLADI MI? DID INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE ACKNOWLEDGE THE SELF DETERMINATION RIGHT OF

Detaylı

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* BİR OLGU OLARAK YOLSUZLUK: NEDENLER, ETKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu kitap, Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL İÇİNDEKİLER Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III BÖLÜM IV Tanım...

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ *

GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * KISALTMALAR GİRİŞ I. Genel olarak II. İdarenin Sözleşmeleri A. Özel Hukuk Sözleşmeleri B. İdarî Sözleşmeler III.İdarî Sözleşmelerin

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 Hakemli Dergi Labour World Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISSN: 2148-1245 Dr. Ali Kemal SAYIN Nurcan ÖNDER Hamza GÜNEŞ

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı