ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI"

Transkript

1 I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013

2 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : Bası Eylül İSTANBUL GÜNCELLENMİŞ 5. Bası Kasım İSTANBUL 5. Basıdan Tıpkı 6. Bası Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasarım : Beta Basım A.Ş. : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ Uluslararası hukukun temel kavram ve ilkelerinin, öğrencilerimizin yanında daha geniş bir kitle tarafından öğrenilmesi, çağımızda büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Uluslararası Hukuk alanında el kitabı işlevi görecek bazı eserlerin yayınlanmasının gerek öğrenciler gerek uygulamacı ve daha geniş kesimler için yararlı olduğu düşüncesindeyiz. Bu kitapta izlenen yöntem, sade ve dolaysız bir üslupla temel bilgilerin bazı kısa analizlerle kaleme alınmasıdır. Önceki baskılardaki genel anlayışa bağlı kalarak, güncellenmiş beşinci baskıda gene kullanışlı ve kolay anlaşılır bir ders kitabı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hiç şüphesiz ki, incelemeyi derinleştirmek ve asıl kaynaklar ile diğer daha ayrıntılı eserlere başvurmak her öğrenci ve araştırmacı için bir zorunluluktur. Bu eserin yararlı olması ve öğrencilerimizi araştırmaya teşvik etmesi dileğiyle, Anabilim Dalımız değerli araştırma görevlileri Ali Bal a özellikle sivil havacılık konusundaki son güncellemeler için ve Uğur Samancı ya uluslararası yönetim ve Kosova açıklamaları için teşekkür ederim. Kitabın basılmasında her zaman gösterdikleri ilgi ve özenden dolayı Beta Basımevi yönetici ve çalışanlarına, özellikle Seyhan Satar a, sayfa düzenini yapan Gökhan Ayrancı ya ve Gülgonca Çarpık a emekleri için teşekkürlerimi sunarım. İzmir, Ekim 2011 Prof. Dr. Melda SUR

4

5 V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... V KISALTMALAR...XXXIII GİRİŞ 1. TANIM VE İÇERİK...1 I. TANIM...1 II. BAŞLICA KONULAR...1 III. TERİMLER VE ULUSLARARASI HUKUKUN BAŞKA HUKUK DALLARINDAN AYIRT EDİLMESİ...2 A. Terimler...2 B. Uluslararası Kamu Hukukundan Ayırt Edilecek Bazı Hukuk Dalları Uluslararası Özel Hukuk Avrupa Birliği Hukuku ULUSLARARASI HUKUKUN ÖZELLİKLERİ VE VARLIĞI SORUNU... 3 I. ULUSLARARASI HUKUKUN ÖZELLİKLERİ...3 A. Uluslararası Toplumun Özellikleri...3 B. Uluslararası Hukukun Tarihî Gelişmesi...3 C. Uluslararası Hukukun İç Hukukla Karşılaştırılması Genel Olarak Kuralları Oluşturan Bir Üst Otoritenin Bulunmaması Zorunlu Bir Yargı Merciinin Bulunmaması Tek Elden Yaptırım Uygulayacak Bir Organın Bulunmaması...8 D. Uluslararası Hukukun Varlığı Sorunu...9 II. ULUSLARARASI HUKUKUN VARLIĞINI AÇIKLAYAN KURAMLAR A. Doğal Hukuk Görüşü...10 B. İradeci Görüşler Kendi Kendini Sınırlama (Auto-Limitation) Kuramı Bileşik İrade Kuramı (Vereinbarung)...11 C. Pozitivist Yaklaşımlar Toplumbilimci (Sosyolojik) Ekol Marksizmin Katkısı...13 D. Normativist Kuram...13 E. Sonuç...14

6 VI Birinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI 1. GENEL OLARAK Asıl Kaynaklar Yardımcı Kaynaklar Hak ve Nısfet ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR...19 I. GENEL OLARAK, TANIM VE SINIFLAMALAR...19 A. Andlaşmaların Önemi ve Düzenlenmesi Tarihsel Olarak Andlaşmaların Düzenlenmesi...19 B. Andlaşmanın Tanımı Uluslararası Hukuk Kişileri Arasında Yapılması Taraflar Arasında Uluslararası Hukuka Tâbi Hukukî Sonuçlar Doğurmaya Yönelik Olması Tarafların İrade Uyuşması...21 C. Andlaşmalar İçin Kullanılan Terimler ve Andlaşmanın Genel Yapısı Kullanılan Terimler Andlaşmaların Genel Yapısı...22 D. Andlaşmaların Sınıflandırılması Konulara Göre Yapılan Ayrımlar Biçimsel Ayrımlar Hukukî İşlev Bakımından...24 a) Akit-anlaşma ve yasa-anlaşma ayrımı...24 b) Meydana gelen etki yönünden spesifik türler...24 c) Ana andlaşma/andlaşma eki ve uygulama anlaşmaları...24 II. ANDLAŞMALARIN YAPILMASI...24 A. Andlaşma Metninin Oluşması ve Kesinlik Kazanması Genel Olarak Devlet Adına Görüşmeye Yetkili Kimseler...25 a) Yetki belgesi gerekmeden yetkili kabul edilen kişiler...25 b) Yetki belgesi Türk Sisteminde Yetki İkili ve Çok Taraflı Andlaşmaların Hazırlanması...27 a) İkili andlaşmaların hazırlanması...27 b) Çok taraflı andlaşmaların hazırlanması Metnin kesinleşmesi...30 a) İmza (kesin imza)...30 b) Danışma koşullu (ad referendum) imza...31 c) Paraf...31 B. Andlaşmanın Bağlayıcılık Kazanması Genel olarak Bağlayıcılık Kazandırma Yöntemleri...31

7 a) Basit usul...31 b) Andlaşmanın onaylanması...32 c) Katılma Yetkili Organ Bakımından Çeşitli Sistemler...33 a) Yetkinin yürütme organına ait olduğu ülkeler...34 b) Yetkinin yasama organına ait olduğu ülkeler...34 c) Yetkinin yürütme ile yasama arasında paylaşılması Türk Sisteminde Andlaşmaların Onaylanması...36 a) Tarihî Gelişme...36 b) Şimdiki Sistem...36 C. Andlaşmaların Hüküm Doğurması Genel Olarak Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi...41 a) Andlaşmanın uluslararası alanda yürürlüğe girmesi...41 b) Andlaşmanın iç hukukta yürürlüğe girmesi Andlaşmanın Tescili Türk Sisteminde Andlaşmanın Yürürlüğe Girmesi...42 a) Uluslararası alanda...42 b) İç hukukumuzda - Resmî Gazetede yayımlanma...43 c) Yasama ve Yargı Organlarının Denetimi Sorunu...43 aa) Yasama organının denetimi...43 bb) Yargı denetimi...43 III. ANDLAŞMALARIN GEÇERSİZLİĞİ...44 A. Geçersizlik Nedenleri Andlaşmaların Yapılmasına İlişkin Kurallara Uyulmaması a) Çeşitli görüşler...44 b) Viyana Sözleşmesinde benimsenen çözüm Devletin İradesini Sakatlayan Durumlar...45 a) Hata...45 b) Hile...46 c) Temsilcinin rüşvet ve sair yollarla ayartılması...46 d) Baskı Uluslararası Emredici Kurala Aykırılık B. Geçersizliğin Öne Sürülmesi ve Etkileri Geçersizliğin Öne Sürülmesi Geçersizliğin Etkisi...48 a) Andlaşmanın butlanı...48 b) Kısmî butlan...49 IV. ANDLAŞMANIN ETKİLERİ...49 A. Taraflar Üzerinde Etki Uluslararası Alanda Etkiye İlişkin Temel İlkeler...49 a) Geleneksel ilkeler...49 b) Uluslararası alanda iç mevzuata nazaran üstünlük...49 VII

8 VIII 2. Andlaşmaların İç Hukuka Etkisi...50 a) Genel olarak...50 b) Monizm/düalizm karşıtlığı...51 c) Uygulamada kabul edilen yaklaşımlar...52 d) Türk hukukunda uluslararası hukukun yeri...53 e) Genel sonuç...56 B. Çekinceler...56 a) Genel olarak...56 b) Koşullar...57 c) Çekinceye itiraz ve sonuçları...58 d) Türk hukuku bakımından çekince...59 C. Andlaşmanın Üçüncü Kişilere Etkisi Nispî Etki İlkesi Üçüncü Kişilerin Rızasına Dayanan Etki...60 a) Üçüncü kişi lehine şart...60 b) En çok gözetilen ulus kaydı Üçüncü Kişinin Rızasına Dayanmayan Etki...60 a) Etkinin hukukî dayanağı...60 b) Objektif durum yaratan andlaşmalar...61 V. ANDLAŞMALARIN ÇATIŞMASI VE YORUMU...62 A. Andlaşmaların Çatışması Tarafları Aynı Olan Andlaşmalar...62 a) Andlaşmada özel hüküm yer alması...62 b) Özel hüküm bulunmaması Tarafları Kısmen Değişik Andlaşmalar...63 a) Her iki andlaşmaya taraf olanlar bakımından...63 b) Sadece birine taraf olanlar bakımından...63 B. Andlaşmaların Yorumu Yorumu Yapan Merci...63 a) İç hukukta...63 b) Uluslararası alanda Yorum Esasları...64 a) Andlaşmanın yorumuna ilişkin ilkeler...64 b) Tamamlayıcı yorum araçları...65 c) Yorum yöntemleri...65 VI. ANDLAŞMALARIN TÂDİLİ VE SONA ERMESİ...65 A. Andlaşmaların Tâdili...65 B. Andlaşmaların Sona Ermesi Andlaşmada Yer Alan Bir Hüküm Gereği Son Bulma...66 a) Andlaşmanın belirli süreli olarak yapılması...66 b) Belirli bir olayın sona erme nedeni olarak öngörülmesi...67 c) Andlaşmanın yerine getirilmesiyle amacına ulaşması...67

9 IX 2. Andlaşma Yapıldıktan Sonra Tarafların Ortak Rızalarıyla Son Bulması Tek Taraflı İradeyle Son Bulma : Fesih...67 a) Genel olarak...67 b) Fesih olanağı...68 c) Yöntem Bazı Olayların Meydana Gelmesi Sonucu Sona Erme...69 a) Andlaşma koşullarında köklü değişiklik...69 b) Savaşın andlaşmalara etkisi...70 c) Diğer durumlar...70 C. Türk Mevzuatına Göre Andlaşmaların Sona Ermesi ULUSLARARASI ÖRF VE ÂDET...72 I. ULUSLARARASI ÖRF VE ÂDETİN UNSURLARI...72 A. Maddî Unsurlar Davranışlar...72 a) Devletlerin işlem ve eylemleri...72 b) Uluslararası yargı ve hakemlik kararları ile uluslararası örgütlerin karar ve uygulamaları...73 c) Davranışın niteliği Genellik Koşulu...73 a) Genel örf ve âdet...74 b) Bölgesel ve yerel örf ve âdet Süreklilik Koşulları...74 a) Tekrarlanmanın süresi...74 b) İstikrar koşulu ve itiraz...75 B. Manevî Unsur...75 II. ULUSLARARASI ÖRF VE ÂDET İLE ANDLAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ - KODİFİKASYON...76 A. Uluslararası Örf ve Âdet İle Andlaşma Arasındaki Hiyerarşik İlişki Örf ve Adet ile Andlaşmanın Karşılıklı Konumları Uygulamada Benimsenen Yaklaşımlar...76 a) Yargı mercilerinde...76 b) Kuralın değişmesi bakımından...76 B. Uluslararası Örf ve Âdetin Kodifikasyonu HUKUKUN GENEL İLKELERİ...79 I. HUKUKÎ NİTELİĞİ...79 A. Özellikleri...79 B. Belirlenmesi Farklı Hukuk Sistemlerinde Benimsenen Ortak İlkeler Uluslararası Hukuk Düzeninde Uygulanabilir Olma...80

10 X II. BAZI GENEL HUKUK İLKELERİ...80 A. İç Hukuktan Kaynaklanan Hukuk İlkeleri İyiniyet İlkesi, Hakkın Kötüye Kullanılamaması, Estoppel Borçlar Hukuku Esasları Yargılama Esasları...81 B. Uluslararası Hukuka Özgü Genel İlkeler Devletin Egemenliği İyi Komşuluk İlkeleri Diğer İlkeler YARDIMCI KAYNAKLAR VE HAKÇA İLKELER...83 I. YARDIMCI KAYNAKLAR...83 A. Yargı ve Hakemlik Kararları Yargı Kararlarının Nispî Etkisi Mevcut İçtihadın Önemli Etkileri...83 B. Öğreti...84 II. HAKÇA İLKELER...85 A. Uluslararası Hukukun Müstakil Kaynağını Oluşturması...85 B. Uluslararası Hukukun Yorumu ve Uygulanmasında Hakça İlkelerin Rolü Özel Durumların Dikkate Alınması Bizzat Hukuk Normunun Hakça İlkelere Atıf Yapması DOLAYLI KAYNAKLAR...87 I. ANDLAŞMA NİTELİĞİ TAŞIMAYAN İKİ VE ÇOK TARAFLI İŞLEMLER...87 A. İşlemin Niteliği Bazı Örnekler Niteliğin Belirlenmesi...87 B. Hukukî Rejim İşlemin Bir Andlaşma Olmamasına Bağlı Sonuçlar Bazı Hukukî Etkiler Genel Değerlendirme...89 a) Yöntemin yararları...89 b) Yöntemin zaafları...90 II. ULUSLARARASI HUKUKTA TEK TARAFLI İŞLEMLER...90 A. Genel Olarak Kavram ve Hukukî Etkinin Şartları...90 a) Kavram...90 b) Hukukî etkinin şartları Tek Taraflı İşlem Türleri...91 B. Geleneksel Tek Taraflı İşlem Örnekleri Tanıma...92

11 XI 2. Kınama Söz Verme...93 C. Tek Taraflı İşlemlerin Etkileri...93 İkinci Bölüm ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ Birinci Kesim DEVLETLER 1. DEVLETİN UNSURLARI...98 I. ÜLKE...98 A. Tanım ve Kapsamı Tanım Devlet Ülkesinin Kapsamı...99 B. Ülkenin Genişliği ve Sınırlarının Belirlenmesi Ülkenin Genişliği ve Kaybı...99 a) Ülkenin genişlik ve bütünlüğü...99 b) Devlet ülkesinin tümünün kaybı Sınırlar a) Sınırların belirlenmesi b) Uti possidetis ilkesi II. İNSAN TOPLULUĞU A. İnsan Topluluğunun Özellikleri B. Halkların Geleceklerini Belirleme Hakkı Kökeni ve Gelişmesi Self determination un Uluslararası Belgelerde Kabul Edilişi a) BM Andlaşması m.1/ii b) Sömürgelerin bağımsızlığa kavuşma hakkı c) Self determination un sınırları III. SİYASAL OTORİTE A. Devletin Unsuru Olarak Siyasal Otorite Genel Olarak Siyasal Otoritenin Etkin Olması B. Sorumlu ve Yetkili Birim IV. EGEMENLİK A. Egemenliğin Anlamı ve Özellikleri Anlamı Ülkesel Egemenliğin Özellikleri a) Yetkinin genel olması b) Yetkinin münhasır olması B. Devletin Egemenlik Yetkileri Kişisel ve Ülkesel Yetki Ülkesel Yetkilerin İstisnaları...109

12 XII a) Ülkesel yetkilerin genel olmasının istisnaları b) Ülkesel yetkilerin münhasır olmasının istisnaları C. Devletin Egemenliğinin Sonuçları Genel Olarak Devletlerin Egemen Eşitliği a) Temel ilke olarak hukukî eşitlik b) Üçüncü dünya ülkelerinin özel konumu EGEMENLİĞİN KORUNMASI I. İÇ İŞLERE KARIŞMAMA İLKESİ VE MÜDAHALE YASAĞI A. İç İşlere Karışmama İlkesi ve Müdahale Yasağının Anlamı B. İlkenin Yer Aldığı Bazı Metinler Devletler Arasındaki İlişkiler Bakımından Birleşmiş Milletler Örgütünün Eylemi Bakımından C. İlkenin Sınırları Devletin Rızası a) Andlaşmayla taahhüt altına girilmesi b) Müdahaleye rıza İnsanî Müdahale Sorunu a) İnsanî müdahale kavramı b) İnsanî müdahale örnekleri İnsan Hakları II. DEVLETLERİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI A. Anlamı ve Gelişmesi Anlamı Kodifikasyon Çalışmaları B. Kapsamı Mutlak - Sınırlı Bağışıklık Ayrımı Yapan Merci C. Türkiye de DEVLETLERİN VE HÜKÜMETLERİN TANINMASI I. DEVLETİN TANINMASI A. Tanımanın niteliği ve etkisi Devleti Tanıma Kavramı Tanımanın Etkisi a) Tanınmayan devletin durumu b) Tanımanın etkisinin özellikleri B. Tanımanın Koşulları ve Şekilleri Tanımanın Koşulları a) Devletin takdir yetkisi b) Stimson doktrini c) Self determination hakkına sahip olmayan birimler...124

13 XIII 2. Tanımanın Tür ve Şekilleri a) Fiilî/hukukî tanıma b) Şekilleri: Açık/örtülü tanıma II. HÜKÜMETİN TANINMASI A. Tanımayı Gerektiren Hâller ve Tanımanın Etkisi Hükümeti Tanıma Gereği Tanımanın Etkisi B. Tanımanın Koşul ve Şekilleri Önerilen Ölçütleri Tanımanın Çeşitli Konuları AZINLIKLARLA İLGİLİ ÖZEL DÜZENLEMELER I. GENEL OLARAK A. Azınlık Kavramı B. Bazı Düzenlemeler Özel Düzenlemeler Bazı Genel Belgeler II. TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ANDLAŞMALAR A. Lozan Barış Andlaşması B. Yunanistan daki Türk Azınlıkları C. Bulgaristan daki Türk Azınlıklar ÜLKELERİN EL DEĞİŞTİRMESİ VE DEVLETLERİN ARDILLIĞI I. ÜLKENİN EL DEĞİŞTİRMESİ A. Sahipsiz Ülkelerin Edinilmesi Tarihî Gelişme Çağdaş Dönemde Muhtelif Toprak Talepleri a) Karalarda toprak talepleri b) Denizlerde gelişmeler B. Ülkenin Bir Devletten Diğerine Geçmesi Andlaşmaya Dayanarak El Değiştirme Andlaşma Dışı El Değiştirme a) Tek yanlı Örgüt kararı b) Fetih c) Dağılmalar, bağımsızlık kazanmalar II. DEVLETLERİN ARDILLIĞI A. Genel Olarak Devletlerin Ardıllığı Kavramı a) Tanım b) Bazı ayrımlar aa) Hükümet ve isim değişikliğinden ayırt edilmesi bb) Ülkenin parçalanması hâlinde devam eden devlet cc) Genel ve kısmî ardıllık...137

14 XIV 2. Ardıllık Konusundaki Kurallar a) Kodifikasyon çalışmaları b) Uygulanacak normlar B. Andlaşmalara Ardıllık Temel Örf ve Âdet İlkeleri a) Genel olarak andlaşmaların nispîliği ilkesi b) Ülkesel andlaşmaların devam etmesi c) Devletlerin birleşmesi hâli Devletlerin Andlaşmalara Ardıllığı Sözleşmesi a) Ülkesel andlaşmalara ardıllık b) Nisbîlik ilkesi c) Çeşitli özel hükümler Türkiye/Osmanlı Devleti C. Malvarlığı, Arşiv ve Devlet Borçları Devlet Malları a) Genel örf ve âdet b) 1983 Devlet Mallarına, Arşivlerine ve Borçlarına İlişkin Viyana Sözleşmesi c) Bazı uygulamalar Arşivler Devlet Borçları a) Örf ve âdet b) 1983 Viyana Sözleşmesi hükümleri aa) Genel olarak ülkenin el değişmesi bb) Bağımsızlığa kavuşan sömürgeler c) Osmanlı Devlet borçları D. Mevzuat ve Yönetim E. Özel Kişilerin Hakları Uyrukluk a) Genel prensip b) Özel durumlar Kazanılmış Hakların Durumu a) Geleneksel kazanılmış haklar ilkesi aa) Yargı ve hakemlik kararları bb) Lozan Barış Andlaşması b) İlkenin yumuşatılması İkinci Kesim ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 1. ULUSLARARASI ÖRGÜT KAVRAMI VE TÜRLERİ I. ULUSLARARASI ÖRGÜT KAVRAMI A. Genel Olarak, Tanım...149

15 XV 1. Genel Olarak Tanım B. Hükümetler Arası Örgütlerin Hükümet Dışı Örgütlerden Ayırt Edilmesi II. ULUSLARARASI ÖRGÜT TÜRLERİ A. Örgütün Coğrafî Alanına Dayalı Ayrım B. Örgütün Faaliyet Konusuna Dayalı Ayrımlar Genel Konulu Örgütler Uzman Örgütler C. Yetkilerin Niteliğine Dayalı Ayrım KURUCU ANDLAŞMA VE HUKUKÎ KİŞİLİK I. KURUCU ANDLAŞMA A. Özellikleri Kullanılan İsimler Diğer Andlaşmalara Nazaran Özellikler a) Karma işlem b) İç normlar hiyerarşisi c) Örgütün sürekliliği ve bütünlük B. Kurucu Andlaşmanın Tâdili Teamül Yoluyla Tâdil Andlaşma Metninde Öngörülen Değişiklik II. HUKUKÎ KİŞİLİK A. Örgütün Hukukî Kişiliğinin Özellikleri B. Yetkilerin Özelliği Prensibi ORGANLAR I. ANA ORGANLAR VE YARDIMCI ORGANLAR II. ÜYELERİN TÜMÜNÜN VEYA BİR KISMININ YER ALDIĞI ORGANLAR A. Tüm Üyelerin Temsil Edildiği Organlar B. Bir Kısım Üyelerin Temsil Edildiği Organlar III. ORGANIN YETKİLERİNE DAYANAN AYRIMLAR IV. ORGANI OLUŞTURAN KİŞİLERİN STATÜSÜNE DAYANAN AYRIM A. Hükümet Temsilcilerinden Oluşan Organlar B. Uluslararası Örgüt Ajanlarından Oluşan Organlar Genel Olarak Özel Örnekler a) Avrupa Birliği Komisyonu b) Yargı organları c) Danışma organları Uluslararası Memurlar...159

16 XVI C. Siyasal ve Sosyal Güçlerin Temsil Edildiği Organlar Uluslararası Çalışma Örgütünün Üçlü Yapısı Avrupa Konseyi Parlâmenter Meclisi Avrupa Birliği Avrupa Parlâmentosu ULUSLARARASI ÖRGÜTLERE ÜYELİK I. ÜYELİĞE KABUL A. Üye Olabilecek Birimler Devlet ve Diğer Birimler Üyeliğin Diğer Durumlardan Ayırt Edilmesi B. Kabul Koşulları Açık/Kapalı Uluslararası Örgütler Bazı Örnekler Spesifik Düzenlemeler II. ÜYELİĞİN SON BULMASI Bazı Hakların Askıya Alınması Üyelikten İhraç Üyelikten Çekilme III. KARARLARA KATILMA HAKKI Oybirliği a) Yarar ve sakıncalar b) Örnekler aa) Bazı kararlarda oybirliği aranması bb) Genel olarak oybirliği esasıyla işleyen örgütler Consensus Çoğunluk ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN FAALİYETLERİ I. NORMATİF FAALİYET A. Genel Olarak Örgütün İç İşleyişine Dair Kural ve Kararlar Dışa ve Üyelere Yönelik Kararlar B. Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması C. Bazı Uluslararası Örgütlerin Düzenleme Yetkileri D. Ulus Üstü Örgütlerin Doğrudan Etkili Düzenlemeleri II. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN EYLEMİ A. Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar Kaynakları a) Merkez anlaşması b) Ayrıcalık ve bağışıklıklara ilişkin sözleşmeler İçeriği B. Uluslararası Sorumluluk...170

17 XVII Üçüncü Kesim BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ 1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞU I. KURULUŞ EVRELERİ Müttefik Devletlerin Bir Araya Gelmesi San Francisco Konferansı II. MİLLETLER CEMİYETİ İLE İLİŞKİ Milletler Cemiyetinin Farklı Özellikleri Milletler Cemiyeti ile BMÖ Arasındaki İlişki AMAÇ VE İLKELERİ I. ÖRGÜTÜN AMAÇLARI II. İLKELERİ Bütün Üyelerin Egemen Eşitliği a) Eşitliğin esas olduğu organlar b) Güvenlik Konseyinin spesifik yapı ve yetkisi Devletlerin Ulusal Yetki Alanına Giren Konulara Karışmama Devletlerarası İlişkilerde Kuvvete Başvurma Yasağı, Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümlenmesi Devletlerin Toprak Bütünlüğü ve Siyasal Bağımsızlığına Karşı Güç Tehdidi ve Kullanma Yasağı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN YAPISI I. GENEL KURUL A. Oluşumu ve Kararları Oluşumu Kararları B. Yetkileri Kararların Niteliği Yetki Alanı a) Yetkinin genel olması b) Barış ve güvenliğin korunmasında Güvenlik Konseyinin önceliği Örgüt Bütçesinin Saptanması II. GÜVENLİK KONSEYİ A. Oluşumu ve Kararları Oluşumu Kararları a) Karar alma yöntemi b) Uygulamada veto yetkisi B. Yetkileri Genel Kurul ile Paylaştığı Yetkiler Genel Kurula Paralel Yetkiler Güvenlik Konseyine Özgü Yetkiler...181

18 XVIII III. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY Yapısı ve İşleyişi Yetkileri IV. VESAYET KONSEYİ İşlevi Oluşumu V. SEKRETARYA A. Genel Sekreter Seçilmesi İşlevleri a) İdarî işlev b) Siyasî rol B. Sekretarya Personeli VI. ULUSLARARASI ADALET DİVANI A. Özellikleri ve Uluslararası Sürekli Adalet Divanı ile İlişki Genel Özellikleri Uluslararası Sürekli Adalet Divanı ile İlişki B. Yapısı Genel Olarak Yargıçların Nitelikleri Yargıçların Seçimi C. Yetkileri İstişarî İşlev Yargı İşlevi a) Divanın göreceği davalar b) Yargı yetkisine çekinceler c) İnceleme ve karar aa) İnceleme bb) Karar D. Genel Değerlendirme Uluslararası Adalet Divanı ve Türkiye Devletlerin Genel Tutumu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETİ I. GENEL OLARAK A. Ekonomik ve Sosyal Yardım Faaliyeti B. İnsan Hakları ve Bağımsızlaşma Hareketine Katkı C. Kodifikasyon Çalışmaları D. Silahsızlanma II. ULUSLARASI BARIŞIN KORUNMASI A. Barışçı Yollara Başvurma (VI. Bölüm) Temel İlkeler BM Önüne Getirilebilecek Uyuşmazlıklar...194

19 XIX a) Başvuru zamanı b) Uyuşmazlığın niteliği Güvenlik Konseyinin Etkinliği a) Başvuruda bulunabilenler b) Başvurunun sonucu Genel Kurulun Etkinliği a) Genel Kurulun müdahalesinin özellikleri b) Genel Kurulun yetkileri BM Genel Sekterinin Etkinliği a) BM Andlaşması, m b) BM Andlaşması, m B. Uluslararası Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Halinde BM in Eylemi (VII. Bölüm) VII. Bölüme Başvurulacak Hâller Alınacak Önlemler a) Geçici tedbirler b) Silahlı kuvvet kullanılmasını içermeyen tedbirler c) Silâhlı kuvvet kullanılmasını içeren tedbirler Uygulamada Ekonomik Yaptırımlar a) Uygulama örnekleri b) Ekonomik önlemlerin sakıncaları Askerî Önlemlerin Uygulanması a) Kore Savaşı b) Körfez Savaşı C. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonları Barış Gücü Uygulaması Örnekleri Yeni Tip Barış Gücü Operasyonları Ortak Özellikler Değerlendirme a) Hukukî engeller b) Fiilî engeller Uluslararası Yönetim a) Genel olarak b) Kosova örneği BAĞIMSIZ UZMAN KURUMLAR I. TANIM VE TÜRLERİ A. Tanım ve Tarihçe B. Uzmanlık Kurumları Türleri Teknik Amaçlı Uzman Kurumlar Sosyal Amaçlı Ögütler İktisadî ve Malî Kuruluşlar...211

20 XX II. UZMAN KURUMLARIN HUKUKÎ DURUMU A. Ayrı Hukukî Kişilikleri B. Yetkileri C. Birleşmiş Milletler Örgütü ile İlişkileri Üçüncü Bölüm ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Birinci Kesim DEVLETLERARASI İLİŞKİLERİN ORGANLARI 1. GENEL OLARAK I. ORGANLARIN SINIFLANDIRILMASI Devletin Merkezî Organları Devletin Dış Organları Konsolosluklar II. İÇ ORGANLARIN ULUSLARARASI STATÜSÜ A. Genel Olarak B. Devlet Başkanı Devleti Temsil Etmesi Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar a) Kişi dokunulmazlığı b) Yargı bağışıklığı c) Vergi bağışıklığı B. Hükümet Başkanı ve Diğer Bakanlar Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanı Diğer Bakanlıklar ve Kamu Kurumu Yetkilileri III. ULUSLARARASI ÖRGÜT GÖREVLİLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRMA DİPLOMATİK İLİŞKİLER I. TARİHÎ GELİŞME II. DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI VE SONA ERMESİ A. Elçilik Hakkı Genel Olarak Uluslararası Örgütlerin Durumu B. Diplomasi İlişkilerinin Kurulması ve Sona Ermesi Usûlü III. DİPLOMASİ ÖRGÜTÜ A. Diplomatik Misyon Diplomatik Misyon Üyeleri a) Misyon şefi b) Diplomatik Personel c) İdarî ve teknik personel d) Müstahdemler...227

21 2. Misyonun Kuruluşu a) Misyon kadrosunun genişliği b) Ortaklaşa temsil Corps Diplomatique B. Atanma ve Göreve Başlama, Görevin Son Bulması Atanma Süreci Temsil Görevinin Sona Ermesi C. Diplomatik Temsilcilerin Görevleri ve Sınırlamalar Görevler a) Görüşme b) Gözlem c) Koruma Sınırlamalar IV. DİPLOMATİK AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLAR A. Hukukî Dayanağı Değişik Açıklamalar a) Ülke dışılık b) Temsil kuramı c) İşlevsel yaklaşım Pozitif Hukukta Hâkim Anlayış B. Ayrıcalık ve Bağışıklıkların İçeriği Dokunulmazlıklar a) Kişi dokunulmazlığı aa) Ajana müdahale edilmemesi bb) Ajanın korunması b) Elçilik binalarının ve konutların dokunulmazlığı aa) Genel olarak bb) Elçiliğe sığınma c) Arşiv ve belgelerin dokunulmazlığı d) Haberleşme serbestliği e) Gezi serbestliği Bağışıklıklar a) Yargı bağışıklığı aa) Ceza davalarında bb) Hukuk davalarında ve idarî davalarda b) Vergi bağışıklığı c) Gümrük bağışıklığı d) Sosyal güvenlik C. Yararlananlar ve Süresi Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan Yararlananlar a) Diplomasi ajanları ve birlikte oturan aile üyeleri b) İdarî ve teknik personel ve birlikte oturan aile üyeleri c) Misyonun hizmet personeli Yararlanma Süresi XXI

22 XXII 3. KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ I. GENEL OLARAK A. Diplomatik Temsilciliğe Nazaran Farklar B. Tarihî Gelişme II. KONSOLOSLUK ÖRGÜTÜ A. Ayrımlar Konsolosluk Personeli Fahrî Konsolosluklar B. Temel Kavram ve İlkeler Corps Consulaire Diplomasi Örgütüyle Bağlantı III. KONSOLOSUN ATANMASI VE GÖREVLERİ A. Konsolosun Atanması ve Görevinin Son Bulması Konsolosun Atanması a) Atama belgesi b) Exequatur Görevin Son Bulması B. Konsolosun Görevleri İlişkilerin Geliştirilmesi, Gönderen Devletin Çıkarlarının Korunması Çeşitli İdarî Görevler Gemi ve Uçaklarla İlgili İşlemler Bazı Hâllerde Diplomatik Görevler IV. KONSOLOSLUK AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARI A. Dokunulmazlıklar Kişi Dokunulmazlığı Konsolosluk Binalarının Dokunalmazlığı Arşivlerin Dokunulmazlığı Haberleşme Serbestliği Gezi Serbestliği B. Bağışıklıklar Yargı Bağışıklığı Vergi ve Gümrük Bağışıklığı a) Vergi bağışıklığı b) Gümrük bağışıklığı C. Genel Olarak Yararlananlar İkinci Kesim DEVLETİN ULUSLARARASI SORUMLULUĞU 1. ULUSLARARASI SORUMLULUĞUN DOĞMASI I. SORUMLULUK DOĞURAN FİİL...248

23 XXIII A. Devletin Hukukî Sorumluluğunun Söz Konusu Olması B. Uluslararası Hukuka Aykırı Fiil Uluslararası Yükümlülüğün İhlâli a) Uluslararası Yükümlülük b) İhlâl Devlete Yüklenmesi a) Devlet organlarının fiili b) Özel kişilerin fiilleri C. Uluslararası Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller Mağdurdan Kaynaklanan Hâller Mağdurla İlgili Olmayan Hâller II. ZARAR VE İLLİYET BAĞI A. Zararın Nitelikleri Maddî ve Manevî Zarar İlliyet Bağı B. Mağduriyet Hukukî Yarar Mağdur ULUSLARARASI SORUMLULUĞUN İŞLETİLMESİ I. DİPLOMATİK HİMAYE A. Koşulları Başvuran Devletin Uyruğu Olma İç Başvuru Yollarının Tüketilmesi B. İşletilmesi Devletin Takdir Hakkı Diplomatik Himayeden Vazgeçme Çözüm ve Başvuru Yolları II. SORUMLULUĞUN SONUÇLARI A. Zararın Giderilmesi Eski Hâle İade Tazminat B. Tatmin III. ULUSLARARASI HUKUKTA ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR A. Önlem ve Yaptırım Türleri a) Önlem ile yaptırım ayrımı b) Sınıflandırmalar B. Karşı önlemler a) Genel olarak b) Misilleme c) Zararla karşılık...261

24 XXIV Üçüncü Kesim ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR 1. KUVVETE BAŞVURMA YASAĞI I. GELENEKSEL ESASLAR A. Savaş B. Tarafsızlık II. KUVVETE BAŞVURMANIN SINIRLANDIRILMASI A. Kuvvete Başvurma Yasağı B. Kuvvete Başvurma Yasağının Uygulama Alanı C. Kuvvete Başvurma Yasağının İstisnaları Meşru müdafaa a) Genel olarak b) Terör Meşru müdahale SİLAHLI ÇATIŞMA KURALLARI I. SİLAHLI ÇATIŞMA KURALLARININ KAYNAKLARI A. Genel Olarak B. Kodifikasyon İkinci Dünya Savaşına Kadar Önemli Aşamalar a) La Haye Sözleşmelerinden önce b) 1899 ve 1907 tarihli La Haye Konferansları İkinci Dünya Savaşından Sonra a) İnsancıl hukuk kurallarının takviye edilmesi b) Bazı silahların kullanılmasının sınırlanması ve düzenlenmesi II. SİLAHLI ÇATIŞMA KURALLARININ UYGULAMA ALANI A. Silahlı çatışma kavramı ve türleri Genel Olarak a) Çatışmaların çapı b) İç karışıklıklar Çatışmanın Tarafları a) BM askerî operasyonları b) Sömürge yönetimi ile kurtuluş hareketleri arasındaki çatışmalar B. Uluslararası ve Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalar Uluslararası Silahlı Çatışma Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışma III. ÇATIŞMALARIN YÜRÜTÜMÜ A. Gereksiz Kayıp ve Acılara Yol Açan Araçlara Başvurulmaması B. Güven Suiistimalinin Yasaklanması C. Kimi Hedeflere Saldırılmasının Yasaklanması D. Savaş İşgali...276

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI GÜNCELLENMİŞ 7. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2963 Hukuk Dizisi : 1459 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23 İ Ç İ N D E K İ L E R Sahi} e ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR I. TEMEL İLKELER V I X x v 1 II. ÜLKE KAZANMA VE YİTİRME BİÇİMLERİ 5 1. Devir i 6 2. İşgal 11 3. Kazandırıcı Zamanaşımı 10 4. Katılma I 7 5.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ KISALTMALAR GİRİŞ 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ V KISALTMALAR XXI GİRİŞ 1 BİRİNCİ KISIM Deniz Hukuku'nun Tanımı - Tarihsel Süreç - Kaynaklar BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM -TARİHÇE - KODİFİKASYON I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE : TANIM VE TERMİNOLOJİ 7

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONDÖRDÜNCÜ BASI Beta II Yayın No. : 2739 Hukuk Dizisi : 1341

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI Beta II Yayın No. : 3265 Hukuk Dizisi : 1581 Birinci

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA Dr. DERYA AYDIN OKUR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA LİMAN DEVLETİ YETKİSİ VE DENETİMİ GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

Madde 87 Açık denizlerin serbestliği

Madde 87 Açık denizlerin serbestliği Açık denizler Madde 87 Açık denizlerin serbestliği 1- Açık denizler, sahili bulunsun veya bulunmasın bütün devletlere açıktır. Açık denizlerin serbestliği, işbu Sözleşmede yer alan şartlar ve diğer uluslararası

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V Vİİ XVİİ BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TÜRLERİ VE DENİZ ALANLARI BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI HUKUKTA ADA TANIMI I. KAVRAM OLARAK 3 H. ADA TANIMININ UNSURLARI 5

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Açık Denizler. (ders planı)

Açık Denizler. (ders planı) 19 Aralık 2106 Açık Denizler (ders planı) Açık deniz tanımı (BMDHS md. 86): Bir devletin iç sularına, karasularına, takımada sularına veya münhasır ekonomik bölgesine dahil olmayan tüm deniz alanları Açık

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı Yrd. Doç. Dr. Bilge ERSON ASAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı ( )

Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı ( ) Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı (31.05.2016) I.BÖLÜM 1. KEİT Şartı nın 27. maddesine göre KEİT hukuki kişiliğe sahip olacaktır ve bu kişilik KEİT in dava açma yetkisini içerecektir.

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU Yrd. Doç. Dr. SELMAN ÖĞÜT İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2011 Yılında Yayınladığı Taslak Maddeler Çerçevesinde ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI CEZA YARGILAMALARINDA CİNSEL SUÇLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı