KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ"

Transkript

1 KONYAALTI KOLEJİ ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2 2

3 ATATÜRK'ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!... Mustafa Kemal ATATÜRK 3

4 "ÇalıĢmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaģama yollarını alıģkanlık haline getirmiģ milletler, evvela haysiyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkûmdurlar..." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4

5 YÖNETĠM VE EĞĠTĠM KADROSU Müzeyyen ÇELEBĠOĞLU Mete ÇELEBĠOĞLU Ramazan GÜLCÜ Sevgi ALTINTAġ Sevim ÖCAL Hacer KANUĞ Ayten IġILDAĞ Sevgün ġahġn GülĢah ÇETĠNKAYA Sevilay EGELĠ Suat ALTAY Nazlı AKSAMAZ Mete ÇELEBĠOĞLU Sibel ERGÜN Nermin DEĞĠRMENCĠ GülĢah ALEMDAR Tuğçe METĠN Duygu ġanli ÖNDER Necla BAĞ Burçak BAġTÜRK Mevlüt ÇIRPAN Melek KARA RaĢit SÖNMEZ Kurucu Temsilcisi - Eğitimci Kurucu Okul Müdürü-Yabancı Diller Bölüm BaĢkanı Müdür Yardımcısı Anasınıfı Öğretmeni 1.Sınıf Öğretmeni 2.Sınıf Öğretmeni 3.Sınıf Öğretmeni 4.Sınıf Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Matematik Öğretmeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmeni Sosyal Bilgiler ve Satranç Öğretmeni Ġngilizce Öğretmeni Ġngilizce Öğretmeni Ġngilizce Öğretmeni Ġngilizce Öğretmeni Almanca Öğretmeni Almanca Öğretmeni Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmeni Müzik Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni Halk Dansları Öğretmeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. ATATÜRK DĠYOR KĠ: BENĠM ASIL ANLATILACAK YÖNÜM, ÖĞRETMENLĠĞĠMDĠR. BEN MĠLLETĠME ÖĞRETMENLĠK YAPIYORUM. BENĠ ÖYLE ANINIZ 5

6 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMi GÜNLER EYLÜL / 2013 EKİM / 2013 KASIM / 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar İşgünü GÜNLER ARALIK / 2013 OCAK / 2014 ŞUBAT / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar İşgünü GÜNLER MART / 2014 NİSAN / 2014 MAYIS / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar İşgünü GÜNLER HAZİRAN / 2014 TEMMUZ / 2014 AĞUSTOS / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar İşgünü 10 I.DÖNEM : 88 İşgünü II.DÖNEM : 87 İşgünü TOPLAM 175 İŞGÜNÜ ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 16 Eylül 2013 Pazartesi günü başlar. Kurban Bayramı Cumhuriyet Bayramı (90.Yıl) Atatürk ü Anma Günü (75.yıl) Öğretmenler Günü 14 Ekim Pazartesi 13:00 da başlar,18 Ekim Cuma akşamı biter. 28 Ekim 2013 Pazartesi 13:00 da başlar,29 Ekim Salı akşamı biter Kasım Haftası 24 Kasım 2013 Pazar günü Yılbaşı Tatili 01 Ocak 2014 Çarşamba günü 1.Dönemin Sona Ermesi 24 Ocak 2014 Cuma günü biter. Yarıyıl Tatili 27 Ocak Pazartesi başlar,7 Şubat Cuma akşamı biter. 2.Dönemin Başlangıcı 10 Şubat 2014 Pazartesi başlar. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2014 Çarşamba günü Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs 2014 Perşembe günü 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2014 Pazartesi günü 6

7 MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠNDEN BAZI MADDELER Devam Zorunluluğu Madde 25 (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Ġlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, il eğitim denetmenleri, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Derse Devamsızlık Madde 26 Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamın Ġzlenmesi MADDE 27 (DeğiĢik:RG-24/12/ ) Ġlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur. Puan, Notla Değerlendirme MADDE 33 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-20/08/ ) (DeğiĢik birinci fırka:rg-24/12/ ) Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalıģmaları yaptırır. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin baģarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalıģmalar, bireyselleģtirilmiģ eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. (DeğiĢik üçüncü fırka:rg-24/12/ ) Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik çalıģmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen tarafından zamanında e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir. Puanlar beģlik sisteme göre nota çevrilerek karneye iģlenir. Puanların not değeri ve derecesi aģağıda gösterilmiģtir. PUAN NOT DERECE Pekiyi Ġyi Orta Geçer BaĢarısız Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu baģarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beģlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. BeĢlik not sisteminde baģarı dört, baģarısızlık bir notla değerlendirilir. 7

8 MADDE 35 (DeğiĢik:RG-20/08/ ) ĠKĠNCĠ BÖLÜM Sınavlar (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Ġlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin geliģimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleģtirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalıģmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır. (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Ġlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalıģması Ģeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin baģarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalıģmalarında yararlandıkları kaynak veya kiģileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalıģmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. (DeğiĢik beģinci fıkra:rg-24/12/ ) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir. Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar MADDE 38 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-02/05/ ) Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans (DeğiĢik ibare:rg- 20/08/ ) görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli, öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beģ iģ günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders iģlenirken yapılabileceği gibi ders dıģında da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans (DeğiĢik ibare:rg-20/08/ ) görevini ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (DeğiĢik ibare:rg-20/08/ ) görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir. 8

9 Bir Dersin Dönem Puanı ve Notu MADDE 42 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-20/08/ ) Bir dersin dönem puanı; a) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Ġlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje ve ders içi baģarılarını belirlemeye yönelik çalıģmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması, b) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Ġlkokul 4 üncü sınıflar ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalıģmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.dersteki geliģimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin geliģim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin baģarısına iliģkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır. Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu MADDE 46 (DeğiĢik:RG-24/12/ ) Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme iģlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Öğrenci BaĢarısının Değerlendirilmesi MADDE 47 (DeğiĢik:RG-24/12/ ) Ġlköğretimde öğrenci, kendi yaģ grubu içinde bir bütün olarak yetiģtirilir ve değerlendirilir. Ġlköğretim, öğrencilerin derslerdeki baģarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalıģmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiģtirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. Buna göre; a) Öğrencinin ders yılındaki baģarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalıģmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaģmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve baģarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir. 9

10 ÖğrencKurulu ve Okul Meclisleri MADDE 97 (BaĢlığı ile birlikte değiģik:rg-24/12/ ) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Öğrenci kurulu ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında okulun tüm öğrencileri tarafından kendi aralarından seçilen baģkan ve ikinci baģkan ile Ģubelerden seçilen birer temsilciden oluģur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder. Okul öğrenci kurulu, öğretmenler kurulu tarafından seçilen öğretmenin veya öğrenci baģkanının çağrısı ile toplanır. Ġlk toplantıda yıllık çalıģma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. ÇalıĢma programında eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir. Öğrenci meclisi, birleģtirilmiģ sınıf uygulaması yapılan ilkokulların dıģındaki ilkokul, ortaokul ve imamhatip ortaokullarında kurulur. Meclis, Ģube temsilcilerinden oluģur. Meclisin ilk toplantısında üyeler arasından okul meclisi temsilcisi seçilir. Öğrenci kurul baģkanının katıldığı kurullara bu temsilci de katılır. Öğrenci kurulu ve okul meclisleri seçimleri aynı zamanda yapılabilir. Ödüllendirilecek DavranıĢlar ve Ödüller Madde 107 Okul Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranıģları ile derslerdeki gayret ve baģarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler; a) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden puandan aģağı olmamak Ģartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması olanlar "TeĢekkür," b) (DeğiĢik:RG-05/10/ ) puan ve yukarı olanlar "Takdirname," c) (DeğiĢik:RG-05/10/ ) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "Üstün BaĢarı" (EK-7), ç) (Ek:RG-05/10/ ) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste TeĢekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teģekkür alanlar "BaĢarı" (EK- 7/1)belgesi ile ödüllendirilir. (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki baģarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarıģmalara katılarak ilk beģ dereceye giren, b) ÇeĢitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün baģarı gösterenöğrenciler "Onur Belgesi" (EK- 8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne iģlenir. Öğrenci DavranıĢları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak kabul edilir. Öğrencilerin Olumsuz DavranıĢları ve Uygulanacak Yaptırımlar,Madde 108 (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, geliģim özellikleri dıģındaki olumsuz davranıģlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiģtirme yaptırımlarından biri uygulanır. 10

11 Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı davranıģlarının farkına vararak bu davranıģlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin geliģim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranıģlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aģağıdaki Ģekilde iģler. a) Uyarma: 1) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüģme sürecini oluģturur. Olumsuz davranıģın neden yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranıģın neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalıģılır. Olumsuz davranıģların devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda uyarılır. 2) Öğrenci ile sözleģme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranıģlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüģme gerçekleģtirilir. Bu görüģme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranıģlarını değiģtirmeyi kabul edeceğine iliģkin sözleģmeyi imzalar. (Ek- 10) 3) (DeğiĢik:RG-02/05/ ) Veli ile görüģme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranıģları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan görüģmede öğrencinin olumsuz davranıģları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aģamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranıģlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte görüģülmek üzere öğrenci davranıģlarını değerlendirme kuruluna verir. b) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranıģta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir. c) Okul değiģtirme; öğrencinin, bir baģka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir. Yaptırım Gerektiren DavranıĢlar Madde 109 Yaptırım gerektiren davranıģlar aģağıda belirtilmiģtir. a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranıģlar: 1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranıģı tekrar etmek. 2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alıģkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak. 3) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yasaklanmıģ malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını bir baģkasına devretmek. 4) Okula, yönetimce yasaklanmıģ malzeme getirmek ve bunları kullanmak. 5) Yalan söylemeyi alıģkanlık hâline getirmek. 6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek. 7) Görgü kurallarına uymamak. 8) (DeğiĢik:RG-02/05/ ) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek. b) Kınama yaptırımını gerektiren davranıģlar: 1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaģlarına kaba ve saygısız davranmak. 2) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dıģı etkinliklerin yapılmasını engellemek. 3) Okul yönetimini yanlıģ bilgilendirmek, yalan söylemeyi alıģkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değiģiklik yapmak. 11

12 4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranıģlarda bulunmak. 5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak. 6) Okulda ya da okul dıģında sigara içmek. 7) Okulda kavga etmek. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. 9) BaĢkasının malını haberi olmadan almak. 10) Öğrencilerin eģya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek. 11) Dersin veya ders dıģı faaliyetlerin akıģını ve düzenini bozacak davranıģlarda bulunmak. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dıģında kullanmak. 13) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Yatılı bölge ortaokullarında gece izinsiz olarak dıģarıda kalmak. c) Okul DeğiĢtirme yaptırımını gerektiren davranıģlar: 1) Anayasanın baģlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranıģlarda bulunmak veya baģkalarını da bu tür davranıģlara zorlamak. 2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya baģkalarını bu gibi davranıģlara kıģkırtmak. 3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak. 4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak. 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dıģında kullanmayı alıģkanlık hâline getirmek. 6) (DeğiĢik:RG-02/05/ ) Okul içinde ve dıģında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak. 7) (DeğiĢik:RG-02/05/ ) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak. 8) KiĢi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düģünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak. 9) BaĢkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alıģkanlık hâline getirmek. 10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taģınır ve taģınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek. 11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak. 12) Okul içinde ve dıģında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karģı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kıģkırtmak. 13) (DeğiĢik:RG-21/7/ ) Yatılı bölge ortaokullarında gece izinsiz olarak dıģarıda kalmayı alıģkanlık hâline getirmek. 14) Okul ile iliģiği olmayan kiģileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak. 15) Kendi yerine baģkalarını sınava katmak, baģkasının yerine sınava girmek. 16) (DeğiĢik:RG-20/08/ ) BaĢkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teģvik etmek. 17) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek. Sınıf BaĢkanı:Madde 137 Her sınıfın bir baģkanı olması esastır. Sınıf baģkanı, ders yılı baģında, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler arasından seçimle belirlenir. Sınıf salt çoğunluğunun imzalı önerisi ile seçimler aynı yöntemle yenilenebilir. Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri Madde 138 (DeğiĢik fıkra:rg-21/7/ ) Küçük yaģlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliģtirmek, okulun yönetim iģlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri, okul yerleģim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. Yatılı/pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur. Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar 12

13 .Kılık-KıyafetMadde 141 Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleģmeli, geçici ve diğer personel ile iģçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine ĠliĢkin Yönetmelik" esaslarına uyulur. Cito Türkiye Hakkında Cito Türkiye Ofisi, 2006 yılında ODTÜ Teknokent te Öğrenci Ġzleme Sistemi (ÖĠS) ürünü ile çalıģmalarına baģlamıģtır. ÖĠS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Tilburg Üniversitesi gibi yurt içi ve yurt dıģında farklı üniversitelerden akademisyenlerin danıģmanlığı altında, Türkiye deki çeģitli özel ve devlet okullarından seçilmiģ öğretmenlerden oluģan grubun çalıģmalarıyla geliģtirilmeye ve yılı itibariyle uygulanmaya baģlanmıģtır. Okul öncesinde, anasınıfı öğrencilerinin ilköğretime hazır bulunuģluk düzeylerini belirleyen BiliĢsel GeliĢim (BG), ilköğretim öğrencilerini akademik olarak izleyen ve değerlendiren Öğrenci Ġzleme Sistemi (ÖĠS) ve akademik baģarıya etki eden sosyal, eğitsel ve duyuģsal özelliklerin değerlendirildiği Öğrenci Sosyal GeliĢim Programı (ÖSGP) modüllerinden oluģan Öğrenci Ġzleme Sistemi, Türkiye deki birçok özel okul, devlet okulu ve okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmaktadır. Cito 1968 yılında kurulan Cito, merkezi Hollanda da bulunan uluslararası bir ölçme değerlendirme kurumudur. 30 ülkeye çeģitli alanlarda danıģmanlık hizmeti veren Cito, Avrupa da alanındaki en büyük kurumdur. Amerika ve Almanya da Ģubeleri, Japonya ve Kore'de ise temsilcilikleri bulunmaktadır. PISA Konsorsiyumu nun etkin bir üyesi olarak PISA çalıģmalarının geliģtirilmesinde etkin bir role sahiptir. Avrupa Ortak Çerçeve Düzeyleri kapsamında yabancı dil becerilerinin ölçülmesini amaçlayan projeyi de yönetmektedir. CĠTO TÜRKĠYE ÖĞRENCĠ ĠZLEME SĠSTEMĠ(ÖĠS) Eğitim sürecinde her öğrencinin gelişiminde farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı veli, olarak hepimiz, çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek isteriz. Çocuklarımızı başarılı oldukları alanlara yönlendirmek ve eğer varsa başarısız oldukları alanlarda gereken önlemleri almak sorumluluklarımızdan birisidir. Öğrenci İzleme Sistemi(ÖİS), çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek onları başarılı oldukları alanlara yönlendirmek ve başarısız oldukları alanlarda da gerekli önlemleri almamızı sağlayacak veriler ve öneriler ortayakoymaktadır. ÖİS, her öğrencinin gelişimsel farklılıklarının olacağı, bu farklılıkların ortaya çıkarılarak her öğrencinin hedeflenen düzeylerde başarılı olması için gerekli destek hizmetlerinin sağlanabileceği düşüncesinden yola çıkarak hazırlanmış, öğrencileri okul yılları boyunca akademik, sosyal ve duyuşsal anlamda izleyen bir ölçme ve değerlendirme sistemidir. Öğrencilerin akademik, sosyal ve duyuşsal becerileri süreç içerisinde izlenmekte ve bu becerilere yönelik gelişimiyle ilgili sonuçlar öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okullara iletilmektedir. Ülke çapında elde edilen bilimsel bulgulardan hareketle, eğitimin niteliğini arttırmak için eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği, Cito Türkiye tarafından düzenlenen konferans, seminer, işlik çalışması gibi farklı platformlarda ve yayımlanan Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisinde öğretmen, yönetici ve velilerle paylaşılmaktadır 13

14 Uygulamalar ve Raporlar Uygulamalar Bilişsel Gelişim (BG) uygulaması, ÖİS'in bir modülü olarak 5-7 yaş arası öğrencilere (48-84 ay aralığı) yöneliktir. Ana sınıfı/anaokulu öğrencilerine (5-6 yaş) ve ilköğretimin 1. sınıfına yeni başlayan öğrencilere (7 yaş) uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerin bilişsel ve dil becerilerinin gelişim süreci erken yaştan itibaren takibe alınmakta, ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilmekte, ilköğretimdeki akademik başarıları hakkında öngörüde bulunulmakta ve okul başarılarını arttırmaya yönelik öneriler geliştirilmektedir. ÖİS'in Öğrenci Akademik Gelişim İzleme Sistemi (A-ÖİS) modülü, ilköğretim öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) temel alanlarda hazırladığı öğretim programlarının kazanımlarına ne derecede ulaştıklarını izlemekte ve öğrencilerin güçlü ya da gelişmeye ihtiyaç duydukları üst düzey düşünme becerilerini belirlemektedir. ÖİS'in üçüncü modülü olan Öğrenci Sosyal Gelişim Programı (ÖSGP), öğrencilerin akademik başarıları ile ilişkili olduğu bilinen bazı sosyal, eğitsel ve duyuşsal etmenlerin değerlendirilmesini içermektedir. Genel olarak Öğrenci-Okul Özellikleri, Öğretim Programlarının Uygulanması ve Okul Dışı Etmenler gibi üç ana boyutta ele alınan ÖSGP, özellikle öğretmenlere öğrencilerini sosyal ve bununla ilişkili olarak akademik açıdan daha ileriye götürmeleri anlamında geri bildirim sağlamaktadır. ÖİS uygulamalarında kapsanan alan ve alt alanlarla ilgili detaylı bilgiye"kapsanan Alan ve Alt Alanlar" sayfasından ulaşabilirsiniz. (The underlined words will have link to "Kapsanan Alan ve Alt Alanlar". BG ve A-ÖİS uygulamaları, bir eğitim- öğretim yılı içinde Ekim-Kasım ve Mart-Nisan ayları içinde olmak üzere iki defa yapılmakta ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her bir uygulama bir ders saati bir oturum olmak üzere toplam üç oturumdan oluşmaktadır. ÖSGP uygulamaları ise bir eğitim - öğretim yılı içinde Nisan-Mayıs ayları içerisinde bir kez yapılmaktadır. ÖİS uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye "Uygulamalar" sayfasından ulaşabilirsiniz. Raporlar BG uygulamaları sonucunda BG Öğrenci Raporları, BG Sınıf Raporları, BG Okul Raporları ve raporların okunmasında yararlanılacak BG Uygulama Kılavuzu verilmektedir. A-ÖİS uygulamaları sonucunda A-ÖİS Öğrenci Raporu, A-ÖİS Sınıf Raporu, A-ÖİS Okul Raporu ve raporlardaki puanları yorumlamak amacıyla Konu Alanı Yeterlik Düzeyleri verilmektedir. Ayrıca öğrencinin yıllar içindeki gelişimlerinin takip edilebildiği A-ÖİS Gelişim Raporu da süreç içinde verilmektedir. ÖSGP uygulamaları sonucunda öğrencilerin akademik başarısını etkileyen sosyal, eğitsel ve duyuşsal etmenlere yönelik raporlar da sunulmaktadır. ÖİS raporları hakkında detaylı bilgiye "Raporlar" sayfasından ulaşabilirsiniz. 14

15 Cito Türkiye Genel Dönem Sınavları (GDS) Cito Türkiye, 2006 yılından bugüne Öğrenci Ġzleme Sistemi (ÖĠS) ile ülke çapında yüz binlerce öğrenciye ulaģmıģtır eğitim-öğretim yılından baģlayarak Genel Dönem Sınavları (GDS) uygulamaları gerçekleģtirilmektedir. Genel Dönem Sınavları (GDS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre temel ders alanlarında yapılacak sınavların her dönemde en az bir tanesinin genel sınav (ortak sınav) olarak yapılması ge- rekmektedir. Cito Türkiye, GDS ile okullarda ortak sınav olarak gerçekleģtirilen uygulamalar için destek hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmet kapsamında Cito Türkiye tarafından hazırlanacak sı- navlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler (8. sınıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) ve Yabancı Dil (Ġngilizce) ders alanlarında 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için gerçekleģtirilir. Bu sınavın sonuçları, okullarda dönem içinde uygulanan ortak sınavların notu olarak kullanılabilir. GDS nin temel amacı MEB öğretim programlarında ele alınan hedefler ve konu boyutu kapsamında öğrencilerin neler bildiğini ve temel becerilerde ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmaktır. GDS nin Özellikleri GDS öğretim programları kapsamı içinde, okul öğrenmelerine odaklanan bir sınavdır. GDS Türkçe, Matematik, Fen Bilimler, Sosyal Bilgiler (8. sı- nıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) ve Yabancı Dil (Ġngilizce) dersleri kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyeleri için gerçekleģtirilmektedir. Bu ders alanlarındaki sınav her dönem sonunda bir kez uygulanır. GDS genel hatları ile Türkçe dersinde farklı okuma metinle- rine dayanarak okuduğunu anlama sürecindeki becerilerin belirlenmesine; Matematik dersinde matematiksel anlama (kavrama) ve problem çözme için gerekli olan becerilerin belirlenmesine; Fen Bilimleri dersinde bilimsel süreç becerilerinin öğrenciler tarafından ne ölçüde geliģtirildiğine; Sos- yal Bilgiler (8. sınıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) dersinde Sosyal Bilgiler kavram ve ilkelerini kullanarak eleģ- tirel düģünme becerilerinin saptanmasına; Yabancı Dil (Ġn- gilizce) dersinde ise yabancı dilde farklı okuma metinlerine dayanarak okuduğunu anlama sürecindeki becerilerin belir- lenmesine odaklanmaktadır. GDS de ağırlıklı olarak açık uçlu sorular olmak kaydıyla, farklı soru formatları kullanılmaktadır. GDS kâğıt-kalem formatında uygulanan bir sınavdır. 15

16 GDS Öğretmenlere ve Okullara Ne Sağlamaktadır? Öğretmenlerin ortak sınav hazırlama aģamasındaki yüklerini azaltmaktadır. Öğretmenlere profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan ve kaliteli sorular içeren sınavlar sağlamaktadır. Öğretmenlere öğrenci yanıtlarının değerlendirilmesi sürecinde standart Puanlama Cetveli sağlamaktadır. Öğretmenlerin elektronik ortamda yapacakları değerlendirme sayesinde sınav kâğıdı okuma iģ yükünün azalmasını sağla- maktadır. Okullara, bağımsız bir kurum tarafından, öğrencilerin durum- larını belirlemede objektif, geçerli ve güvenilir bir değerlen- dirme sağlamaktadır. GDS Kapsamında Sağlanan Hizmetler 1. Sınav sorularının hazırlanması, 2. Sınav belgelerinin basımı, 3. Sınav belgelerinin okullara gönderimi, 4. UygulanmıĢ sınav belgelerinin, öğrenci bilgileri gizlenerek elektronik ortama aktarılması, 5. Puanlama cetvellerinin okullarla paylaģımı, gerekli durumlarda puanlama cetvelinin kullanımı hakkında bilgilendirme yapılması, 6. Öğretmenlerin yaptıkları puanlamalar sonrası öğrenci puanlarının ve sınav sonuçlarının elektronik olarak okullara ulaģtırılması. GDS Uygulama Süreci 1.GDS uygulamaları dönemde bir kez olmak üzere her eğitim öğretim yılında iki kez gerçekleģtirilir. 2. GDS, Cito Türkiye Bilim Kurulu denetiminde hazırlanarak okulların kullanımına sunulur. 3. GDS ye katılan okullar bu sınavı Cito Türkiye nin belirledi- ği gün ve saatte uygulamakla yükümlüdür. Sınavların uy- gulanmasından sonra sınav belgeleri okul tarafından Cito Türkiye ye gönderilir. 4. Sınav belgeleri Cito Türkiye tarafından öğrenci adları gizlenerek elektronik ortama aktarılır. 5. Değerlendirme sürecinde açık uçlu soruların yanıtlarının da bulunduğu puanlamaya iliģkin Puanlama Cetvelleri Cito Türkiye tarafından elektronik ortamda okullara verilir. Öğrenci yanıtlarının puanlanması bu cetvellere göre okullardaki öğ- retmenler tarafından gerçekleģtirilir. 6. Sınav kâğıtları değerlendirilirken öğrenciye ait bilgi- ler gizli tutulur. Değerlendirme puanlama cetvelleri sa- yesinde öğretmenler tarafından objektif olarak yapılır. 7. Öğrenci puanları ve sınav sonuçları elektronik ortamda okullara iletilir. 16

17 TTNET KDU - HAZIR BULUNUġLUK KDUNedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ tarafından gerçekleştirilen, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler göz önüne alınarak değerlendirilmesini amaçlayan, ilköğretim 5,6, 7 ve 8. sınıflara yönelik, basılı bir uygulamadır. KDU'nunÖnemi KDU'nun odak noktası, öğretim sürecinde öğrenci gelişimini takip etmektir. Öğrenci gelişiminin takip edilmesi ise öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarını, sonraki yıllarda hangi alanlarda başarılı olabileceklerini anlamalarını ya da istedikleri alanlarda daha başarılı olabilmeleri için nasıl bir yön izlemeleri gerektiği hakkında bilgi edinmelerini sağlar. KDU'da akademik gelişimleri takip edilirken öğrenciler, puanlamaya ve sıralamaya tabi tutulmazlar. Bu uygulama ile bilgi ve becerilere hangi bilişsel düzeyde sahip olduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, derslere ait yeterlik düzeyleri tanımlanmaktadır. Öğrenciler ve öğretmenler, yeterlik düzeyleri ile ilgili daha bütünsel bir değerlendirmeye sahip olacak, bu da öğrencilerin bilişsel alandaki gelişimlerine daha fazla katkı sağlayacaktır. KDU'yu yapılandıran bu bilgilerin oluşturulmasında, ölçme ve değerlendirme alanının güçlü bir kuramı olan Madde Tepki Kuramı temel alınmaktadır. KDU Sonuçlarından Kimler Nasıl Faydalanır? Kazanım Değerlendirme Uygulaması sonucunda, Öğrenciler için; Sahip oldukları bilgi ve becerilerin bütününe bakılarak yeterlik düzeyleri belirlenecek, Ders ve derslerin öğrenme alanlarındaki başarı düzeyleri ile öğrenci profilleri oluşturulacak, Süreç içindeki gelişimleri, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.) Öğretmenler için; Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilecek, Yeterlik düzeyi tanımları ve şube bazında öğrencilerin bu düzeylere dağılımları verilecek, Şube bazında öğrencilerin başarı düzeyi dağılımları verilecek, Öğrenme alanları bazında öğrenci başarı düzeyleri belirlenecek, Öğrencilerin süreç içindeki gelişimleri, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.) Yöneticiler için; Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilecek, Okul geneli başarı dağılımı oluşturulacak, Okul genelinde öğrencilerin yeterlik düzeyi dağılımları üretilecek, Okul genelinin süreç içindeki gelişimi, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.) 17

18 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI VELĠ-ÖĞRETMEN GÖRÜġME SAATLERĠ GÖREVĠ ÖĞRETMEN PAZARTESĠ SALI ÇARġAMBA PERġEMBE CUMA Okul Müdürü/Yabancı Diller Bölüm BaĢkanı Ana Sınıfı Öğretmeni 1A Sınıf Öğretmeni 2A Sınıf Öğretmeni 3A Sınıf Öğretmeni 4A Sınıf Öğretmeni Mete ÇELEBĠOĞLU Sevgi ALTINTAġ Sevim ÖCAL Hacer KANUĞ Ayten IġILDAĞ 13:00 15: :40 17:00 14:30 17:00 13:40 17:00 13:00 15:00 13:00 13:40 10:35 17:00 13:40 17:00 13:40 17:00 13:00 15:00 10:45 11:25 14:30 17:00 13:40 15:20 13:40 17:00 13:00 15:00 11:00 13:40 13:40 17:00 14:30 17:00 13:40 17:00 13:00 15:00 13:50 14:30 14:30 17:00 13:40 17:00 13:40 17:00 Sevgün ġahġn 10:35 13:00 13:40 14:40 09:00 10:35 15:20 17:00 10:35 14:00 Türkçe GülĢah ÇETĠNKAYA 15:30 17:00 13:40 17:00 16:10 17:00 13:40 17:00 10:40 17:00 Matematik Sevilay EGELĠ 13:00 17:00 09:00 17:00 14:30 17:00 13:40 17:00 15:30 17:00 15:30 15:30 10:35 13:00 Fen ve Teknoloji Suat ALTAY 17:00 17:00 17:00 17: Sosyal 13:00 13:40 10:35 14:30 15:20 Bilgiler/Satranç Nazlı AKSAMAZ 13:50 17:00 17:00 17:00 17:00 Ġngilizce GülĢah ALEMDAR 09:00 10:45 10:35 13:50 09:40 13:50 09:00 13:50 09:00 10:45 Ġngilizce Nermin DEĞĠRMENCĠ 11:25 13:50 09:00 13:50 09:00 15:30 11:25 13:50 09:00 10:35 Ġngilizce Sibel ERGÜN 09:00 13:00 09:00 10:30 09:00 10:30 10:35 13:00 09:00 13:00 Almanca Duygu ġanli ÖNDER 09:00 13:00 11:25 13:50 09:00 09:55 09:00 13:50 12:15 13:50 Almanca Tuğçe METĠN 09:00 13:00 09:00 15:30 13:40 16:20 12:00 13:00 13:40 15:30 Din Kültürü RaĢit SÖNMEZ 13:00 17:00 Din Kültürü Mehmet GÜLER 09:00 13:00 Görsel Sanatlar Teknoloji ve Tasarım Müzik Beden Eğitimi Halk Dansları Necla BAĞ Burçak BAġTÜRK Mevlüt ÇIRPAN Melek KARA 13:00 17:00 13:00 15:30 09:00 14:30 11:35 12:15 13:00 13:50 13:00 15:30 09:00 13:00 10:30 11:40 15:20 16:20 15:20 16:20 09:00 13:40 14:30 15:30 13:00 14:40 12:15 13:40 14:30 15:30 10:35 13:00 09:00 13:40 GERÇEK BAġARI, BAġARISIZ OLMA KORKUSUNU YENEBĠLMEKTĠR. KORKUNUN ASIL KAYNAĞI ĠSE BĠLGĠSĠZLĠKTĠR. 18

19 GÜNLER PAZARTESĠ ÖĞRETMENLER TAM GÜN NÖBET ÇĠZELGESĠ ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN NÖBET YERĠ VE ÖĞRETMENĠN ADI SEVGÜN ġahġn 1.KAT BURÇAK BAġTÜRK TUĞÇE METĠN DUYGU ġanli ÖNDER MEVLÜT ÇIRPAN 2.KAT VE 3.KAT SĠBEL ERGÜN SALI ÇARġAMBA PERġEMBE CUMA ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN ZEMĠN VE BODRUM KAT KAPALI ALAN BAHÇE 1.ALAN BAHÇE 2.ALAN TUĞÇE METĠN 1.KAT DUYGU ġanli ÖNDER GÜLġAH ALEMDAR SEVĠM ÖCAL 2.KAT NERMĠN VE DEĞĠRMENCĠ MEVLÜT ÇIRPAN 3.KAT SUAT ALTAY 1.KAT NERMĠN DEĞĠRMENCĠ SEVĠLAY EGELĠ 2.KAT AYTEN IġILDAĞ GÜLġAH ALEMDAR VE 3.KAT MEVLÜT ÇIRPAN SEVĠLAY EGELĠ 1.KAT GÜLġAH ALEMDAR GÜLġAH ÇETĠNKAYA SĠBEL ERGÜN DUYGU ġanli ÖNDER 2.KAT VE 3.KAT NERMĠN DEĞĠRMENCĠ SEVGÜN ġahġn 1.KAT SĠBEL ERGÜN AYTEN IġILDAĞ GÜLġAH ÇETĠNKAYA HACER KANUĞ 2.KAT VE 3.KAT BURÇAK BAġTÜRK 19

20 VELĠ TOPLANTI TARĠH VE SAATLERĠ 1.DÖNEM VELĠ TOPLANTILARI SINIFLAR TARĠH SAAT TÜM SINIFLAR (Anasınıfı-1-8) :15 17:15 17:15 2.DÖNEM VELĠ TOPLANTILARI SINIFLAR TARĠH SAAT TÜM SINIFLAR (Anasınıfı-1-8) :15 17:15 17:15 OKUL VELĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ Öğrencinin okula devamının sağlanmaması, öğrencinin okula gelmemesi halinde özrünün okul idaresine bildirilmesi. Rahatsızlık gibi önemli bir nedenle öğrencinin okula gelmemesi halinde alınacak raporun (Resmi ya da Özel kurumdan)okul idaresine teslim edilmesi. Öğrencinin okula geç kalmaması için her türlü tedbirin alınması. Adres veya telefon değiģikliğinin olması halinde okul idaresine bildirilmesi. Okuldan, öğrenci ile gönderilen yazıların ve duyuruların okunarak gereğinin yapılması. Öğrencinin okula gerekli ders araç ve gereçlerini getirmesi,gerekli olmayan cep telefonu,makyaj malzemesi,walkman vb. gibi eģyalarının getirmemesinin sağlanması. Çok önemli nedenler dıģında öğrenciye izin istenmemesi. Öğrencinin okulun belirlediği kıyafetle okula gelmesinin sağlanması, Öğrencinin, okulun ve arkadaģlarının eģyalarına zarar vermesi halinde zararın karģılanması. Öğrencinin özel sorunları ve özel durumları varsa okul idaresine ve rehber öğretmene bildirilmesi. Öğrencinin evde uygun bir ortamda,çalıģma planına uygun çalıģmasının sağlanması. Öğrencilerimizin; sizlerin sevgisine her zaman ihtiyaçları olduğunun unutulmaması SAYGILARIMIZLA 20

21 YAPILACAK ETKĠNLĠKLER Anasınıfı Yıl Sonu Programı SOSYAL ETKĠNLĠKLER YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI SINIF GÜNLERĠ VE MEZUNĠYET TÖRENĠ GÖREVLĠ ÖĞRETMENLER Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri TARĠH A Sınıfı Okuma Bayramı Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri 2-A Sınıf Günü Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri 3-A Sınıf Günü Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri 4-A Sınıf Günü Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri Ortaokul Yabancı Diller Günü Ortaokul Türkçe Dil Günü 15.Geleneksel Mezuniyet Töreni ve Sevgi Dostluk Kokteyli Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri Görevli Sınıf ve BranĢ Öğretmenleri Tüm Öğretmenler ÖĞRENCĠ KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ KÜLTÜR EDEBĠYAT VE YAYIN KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu Ġlkokul ġiir, Ekim 2013 Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması 10 Kasım Atatürk ü Anma Konulu Ġlkokul ġiir, Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması 28 Ekim-4 Kasım Kasım Öğretmenler Günü konulu Ġlkokul ġiir, Kasım 2013 Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması Atatürk ün Antalya ya GeliĢi Konulu ġiir YarıĢması ġubat 2014 Kulüp Etkinlik: Kelimeni Bul YarıĢması :00-13:50 18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü ve Ġstiklal Mart 2014 MarĢımızın Kabulü konuları Ġlkokul ġiir, Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması Kulüp Etkinlik: Tiyatro YarıĢması 27 Mart :00-13:50 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu Nisan 2014 Ġlkokul ġiir, Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ġlkokul ġiir, Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması Mayıs

22 EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT Eko Okul ġenliği :00-13:50 Dünya Pi Günü Kutlaması :50 ĠNGĠLĠZCE KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT Jeopardy ( Büyük Risk / Bilgi YarıĢması) :00-13:50 Drama :00-13:50 ALMANCA KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT Tekerleme YarıĢması :00-13:50 Drama :00-13:50 SATRANÇ KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT 1.Satranç Turnuvası :00-13:50 2.Satranç Turnuvası :00-13:50 SPOR KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Basketbol AteĢi :00-13:50 Turnuvası 24 Kasım Canım Öğretmenim Masa Tenisi :00-13:50 Turnuvası Öğretmenler YarıĢıyor Etkinliği : Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Futbol :00-13:50 Turnuvası 19 Mayıs Gençlik Haftası Plaj Voleybolu Turnuvası :00-13:50 MÜZĠK VE DANS KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT Oyun, Dans ve Müzik :00-13:50 Karaoke Gösterisi :00-13:50 22

23 GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ AKTĠVĠTE TARĠH SAAT 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu Resim Ekim 2013 YarıĢması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı AVM Resim Sergisi Ekim ayı :00-11:30 10 Kasım Atatürk ü Anma konulu Resim YarıĢması 28 Ekim-4 Kasım Kasım Atatürk ü Anma AVM Resim Sergisi Kasım ayı :00-11:30 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu Resim Kasım 2013 YarıĢması 24 Kasım Öğretmenler Günü AVM Resim Sergisi Kasım ayı :00-11:30 Kulüp Etkinlik: Hayal Et isimli resim Ģenliği 8 Ocak :00-13:50 Atatürk ün Antalya ya GeliĢi Konulu Resim YarıĢması 12 Mart Ġstiklal MarĢı nın Kabulü ve M.Akif Ersoy u Anma Günü konulu resim yarıģması 18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü ve Ġstiklal MarĢımızın Kabulü konuları Resim YarıĢması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu Resim YarıĢması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı AVM Resim Sergisi Kulüp Etkinlik: Gülümseyen Eller isimli Resim ġenliği 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu Resim YarıĢması ġubat 2014 Mart ayı Mart Nisan 2014 Nisan ayı :00-11:30 21 Mayıs :00-13:50 Mayıs ayı :00-11:30 23

24 BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR ÇALIġMALARI GÖREVLĠ KULÜP DANIġMAN ÖĞRETMEN LĠSTESĠ BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR TARĠHLERĠ SORUMLU ÖĞRETMENLER Ġlköğretim Haftası Eylül 2012 Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Gaziler Günü 19 Eylül 2012 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ Yangından Korunma Haftası (Ġtfaiyecilik Haftası) 25 Eylül-1 Ekim Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı Aksamaz Türk Dil Bayramı 26 Eylül 2012 Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ Hayvanları Koruma Günü 04 Ekim 2012 Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Özgür Kara Ahilik KültürHaftası 8-12 Ekim2012 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ BirleĢmiĢ Millletler Haftası 24 Ekim 2012 Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2012 Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Kızılay Haftası 29 Ekim-4Kasım 2012 Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe Metin Lösemili Çocuklar Haftası 2-8 Kasım 2012 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Organ BağıĢ ve Nakli Haftası 3-9 Kasım 2012 Ekoloji ve DoğaKulübü DanıĢman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin Atatürk ü Anma Günü 10 Kasım 2012 Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Atatürk Haftası Kasım Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Afet Eğitimi Hazırlık Günü 12 Kasım 2012 Ekoloji vedoğa Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin Dünya Felsefe Günü 20 Kasım Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı Aksamaz Öğretmenler Günü 24 Kasım 2012 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) Dünya AIDS Günü 1 Aralık 2012 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Ġnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 10Aralık gününü içine alan hafta Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı Aksamaz Tutum ve Yatırım, ve Türk Malları Haftası Aralık 2012 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ Enerji Tasarrufu Haftası 09-13Ocak 2013 Ekoloji ve Doğa Kulubü Danışman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin Sivil Savunma Günü 28 ġubat 2013 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ 24

25 Vergi Haftası ġubat ayı son haftası Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ GiriĢimcilik Haftası Mart ayının ilk haftası Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR YeĢilay Haftası Mart 2013 Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe Metin Atatürk ün Antalya ya GeliĢ 06 Mart 2013 Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman Öğretmenleri) Tüketiciyi Koruma Haftası Mart 2013 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Dünya Kadınlar Günü 08 Mart 2013 Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR Bilim ve Teknoloji Haftası Mart2013 Ekoloji ve Doğa Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin Ġstiklal MarĢının Kabulü ve M. AKĠF ERSOY u Anma Günü BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR TARĠHLERĠ SORUMLU ÖĞRETMENLER Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü 18-Mart 2013 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) YaĢlılar Haftası Mart 2013 Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası 21Mart gününü içine alan hafta Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Özgür Kara Orman Haftası Mart 2013 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Dünya Tiyatrolar Günü 27-Mart 2013 Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ Kütüphaneler Haftası Mart Ayının Son Pazartesi Günü Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR Turizm Haftası Nisan 2013 Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe Metin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2013 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası 12. Mart 2013 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) 23 Nisan gününü içine alan hafta Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ BiliĢim Haftası Mayıs ayının ilk haftası Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe Metin Trafik ve Ġlkyardım Haftası Mayıs 2013 Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Özgür Kara Vakıflar Haftası Mayıs ayının ikinci haftası Satranç Kulübü DanıĢman 25

26 Öğretmeni Nazlı Aksamaz Engelliler Haftası Mayıs 2013 Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni Müzeler Haftası Mayıs 2013 Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı Aksamaz 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2013 Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman Öğretmenleri) Etik Günü 25- Mayıs 2013 Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Özgür Kara Çevre Koruma Haftası Haziran ayının ikinci haftası Ekoloji ve Doğa Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin * Dostlar, beklemekle kazanılmazlar. Sevgisini ve ilgisini onlara göstererek elde edilirler. 26

27 ANASINIFI BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR TOPLUM HĠZMETLERĠ AY AMAÇLAR BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR EYLÜL Türk Bayrakları ile Ayfer Gök Anaokulu ziyareti yapılması. Farklı okuldaki öğrenciler ile Ġlköğretim Haftasını kutlama ve okul heyecanını paylaģma ĠLKÖĞRETĠM HAFTASI Evde beslenen bir hayvanın incelenmesi Çocuk ve hayvan sevgisini geliģtirmek HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ EKĠM Köy Okulu Ziyareti Olumsuz Ģartlarda eğitim gören öğrencileri tanıma ve onlarla birlikte etkinlik yapılması. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ Yaka kartları hazırlanarak,resmi kurumlara öğrencilerimiz tarafından dağıtılması. Cumhuriyet Bayramı nı coģkuyla kutlamak CUMHURĠYET BAYRAMI Okulumuz da yapılacak olan kan bağıģı etkinliğine öğrenci velilerimizin katılımının sağlanması. Kan bağıģının öneminin kazandırılması. KIZILAY HAFTASI KASIM Atatürk' ün Hayatını Dünden Bugüne Anlatan Takvim ÇalıĢması Yapılması. Ulu Önder ATATÜRK Ü SAYGIYLA ANMA. ATATÜRK HAFTASI Emekli Anaokulu Öğretmeni Ziyareti Yapılması. Her daim emek veren öğretmenlerin bu özel gününün öneminin vurgulanması. ÖĞRETMENLER GÜNÜ ARALIK Ġı Yüksek Seçim Seçim Kurulunun Ziyaret Edilmesi. Ülkemizde Yapılan Demokratik Seçim Ġlkelerinin Öğretilmesi. ĠNSAN HAKLARI VE DEMOKRASĠ HAFTASI OCAK Migros AVM de Yapılacak Yeni Yıl ġenliklerine Katılım Yapılması. Bölgemizde yapılan yeni yıl etkinliklerinin yerinde gözlemlenmesi. YENĠ YIL Konyaaltı Elektrik Dağıtım Müdürlüğünün Ziyareti. Elektrik Üretim Kaynaklarının Yerinde Öğrenilmesi. ENERJĠ TASARRUFU HAFTASI MART NaĢhira Park Orman Alanının Veliler Ġle Ziyaret Edilmesi. Okulumuza en yakın orman alanlarının ziyareti ve öneminin kavratılması. ORMAN HAFTASI

28 Kepez bld. Tityatro haftası Tiyatro ve sanata olan DÜNYA TĠYATROLAR GÜNÜ etkinliklerine Katılım ilginin önemin Yapılması. kazandırılması. Ġlimiz Merkez Tekelioğlu Kütüphanesini Ziyaret. Kitap ve Kütüphanelerin Öneminin kazandırılması. KÜTÜPHANE HAFTASI Antalya Sahaflar Ġçinin Ziyaret Edilmesi. Kitap okuma alıģkanlığının geliģtirilmesi. DÜNYA KĠTAP GÜNÜ NĠSAN Ġlimizde yapılacak olan 23 Nisan Etkinliklerini yerinde ve gününde izlenmesi. Ulusal Egemenlik Bilincinin Öğrencilere Yerinde ve Görsel olarak YaĢatılması. ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI Kepez Trafik Eğitim Parkına Ziyaret,Kaldırımlar Ziyan Olmasın projesi Uygulamalı Trafik Eğitimi Bilincinin GeliĢtirilmesine Yardımcı Olunması. TRAFĠK VE ĠLK YARDIM HAFTASI MAYIS Her öğrencinin annesine özel olarak kart ve özel sözler hazırlaması ve hediye edilmesi. Anne sevgisi ve saygı duymanın öneminin kazandırılması. ANNELER GÜNÜ Doktor Günseli Bülent Akınsal Engelliler Okulunu Hediyelerle Ziyaret YaĢantımızda bizimle birlikte bulunan engelli öğrencilerimiz ile iletiģim kurma. ENGELLĠLER HAFTASI Suna Ġnan Kıraç Müzesini Ziyaret GeçmiĢ YaĢantılardan Kültürel Miraslara Sahip Çıkılmasının Önemini Vurgulamak. MÜZELER HAFTASI HAZĠRAN TEMA Vakfı nın Ziyaret Edilmesi. Çevre Koruma ve Temizliğinin Öneminin Kazandırılması. ÇEVRE KORUMA HAFTASI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart)

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart) TED ZONGULDAK KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ĠLKOKULU - ORTAOKULU 2014 2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI KUTLANACAK BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR ÇĠZELGESĠ (Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 Tarih ve 2576 Sayılı Tebliğler Dergisinde

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SEKİZİNCİ KISIM Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Öğrenci Davranışlarını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Ödüllendirme Madde

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

Zübeyde Hanım Okul El Kitabı. AY Ġġ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR

Zübeyde Hanım Okul El Kitabı. AY Ġġ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR EYLÜL 10 iģgünü Okulların açıldığı hafta Ġlköğretim Haftası EYLÜL Pazartesi 3 10 17 24 Salı 4 11 18 25 Çarşamba 5 12 19 26 Perşembe 6 13 20 27 Cuma 7 14 21 28 Cumartesi 1 8 15 22 29 Pazar 2 9 16 23 30

Detaylı

2015-2016 ETKİNLİK ve İŞ TAKVİMİ

2015-2016 ETKİNLİK ve İŞ TAKVİMİ AĞUSTOS 15 1 2 b 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 BAŞLANGICI /.SINIFLAR HAZIR BULUNUŞLUK 1 22 / 1.SINIFLAR TANIŞMA 27 Dönüşümler için. 12. SINIFLAR HAZIR BULUNUŞLUK 2 / SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU 29 30 30

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM Ekim 16 3 4 5 6 7 8 9 3. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ *Hayvanları Koruma günü *Dünya Mimarlık Günü PDR çalışması İstanbul'un

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 09-20 Eylül 2013 İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİ ORYANTASYON EĞİTİMİ 01 Ekim 2013 Salı DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLAMALARI REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU 1. TOPLANTISI 04 Ekim 2013 Cuma

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete Ölçme ve Değerlendirme MADDE 43-1. Öğrencilerin başarısı;

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR YILLIK ÇALIŞMA PlanI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR YILLIK ÇALIŞMA PlanI EKİM I. V. EYLÜL II. I. AYLAR LAR YARIMBAĞ İLKOKULU 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR YILLIK ÇALIŞMA PlanI YAPILACAK ÇALIŞMALAR DÜŞÜNCELER Seminer çalışmalarına katılma.(1-11 Eylül 2015) Sene başı

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER NEREDE GÖREVLİLER FAALİYETİN YAPILACAĞI TARİH NO YAPILACAĞI EYLÜL

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI EYLÜL AĞUSTOS AY ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU 01.08.2013 23.08.2013 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI E Y L Ü L T a r i h: PLÂNLANAN ÇALIġMALAR: DAYANAK: 01-12 Eylül 2014 Sene başı mesleki çalışmalar yapılması. 04 Eylül 2014

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

ÖZEL TANI ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2017

ÖZEL TANI ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2017 ÖZEL TANI ORTAOKULU 2017-2018 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2017 31TEMMUZ 1 AĞUSTOS 2 AĞUSTOS 3 AĞUSTOS 4 AĞUSTOS 5 AĞUSTOS 6 AĞUSTOS 18 AĞUSTOS 2017 SAAT 18.00 DE VELİ-ÖĞRENCİ- ÖĞRETMEN 7 AĞUSTOS 8 AĞUSTOS

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME MADDE 36- Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e- Okul sistemine işlenir. Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015

ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *YÖNETİCİ, BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARININ OKULA GELİŞLERİ *BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI İLE PLANLAMALARIN YAPILMASI *BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO KONU TARİH 1. 2. 3. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU, AÇIK LİSE VE MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM

Detaylı

KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK

KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK KARTAL İMAM HATİP ORTA OKULU OKUL KURALLARI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK Öğrenci ilk derse 10 dk. dan geç girdiğinde yok yazılır. İlk derse girdiği halde diğer bir veya birden fazla derse girmediğinde bir gün

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL Haziran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temmuz 2016 1 2 3

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler PUAN DÜZENİ Puan Derece 85-100

Detaylı

ÖZEL GÜZELBAHÇE SEÇKİN OKULLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

ÖZEL GÜZELBAHÇE SEÇKİN OKULLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS-2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AĞUSTOS-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 3O AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI EYLÜL-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.SINIF ORYANTASYON 1.SINIF ORYANTASYON 1.SINIF ORYANTASYON

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ. Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi

TED ANTALYA KOLEJİ. Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi TED ANTALYA KOLEJİ Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi 2017-2018 ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR TED Öğretmenlerine Oryantasyon Eğitimi ve Mesleki Eğitim Çalışmaları BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHLERİ 21-25

Detaylı

Cito Türkiye. Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Cito Türkiye Bilişsel Gelişim Uygulaması (BG)

Cito Türkiye. Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Cito Türkiye Bilişsel Gelişim Uygulaması (BG) Cito Türkiye Cito, merkezi Hollanda da bulunan uluslararası bir ölçme-değerlendirme kurumudur. Almanya, ABD ve Türkiye de şubeleri; Japonya ve Kore de temsilcilikleri bulunmaktadır. Otuz ülkeye eğitimin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Ölçme ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ BALKANLAR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ & PENDİK ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Eylül 16 5 6 7 8 9 10 11 Zümre Toplantıları-Yıllık Müfredat Plan Hazırlıkları Müfredatın İncelenmesi Okul

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN EYLÜL GÜN EKİM P 1 Pts 2 S 3 1 Çrş 4 2 Prş 5 3 C 6 4 Cts 7 5 Ortaokul-Lise Tanışma Veli Çayları P 8 6 İstanbul un Kurtuluşu Pts 9 7 S 10 8 Ahilik Kültür

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1. Sınıf ve Nakil Öğrenci Oryantasyon ve Veli Bilgilendirme 1 2 3 4 5 Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 1.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 2.Gün Ramazan Bayramı/Feast of the Ramadan 3.Gün

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRÜR ABDURRAHMAN SERTTAŞ İLK-ORTAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI MÜDÜR YARDIMCISI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRÜR ABDURRAHMAN SERTTAŞ İLK-ORTAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI MÜDÜR YARDIMCISI EYLÜL 11 işgünü Okulların açıldığı hafta İlköğretim Haftası 19 Eylül Gaziler Günü 25 Eylül haftası Yangından Korunma Haftası 26 Eylül Türk Dil Bayramı EYLÜL 2013 YAPILACAK İŞLER SORUMLU KİŞİ DÜŞÜNCELER

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 3 4 7 0 3 4 7 *Akademik kadronun göreve başlaması *Açılış Kahvaltısı 0 4 30 ZAFER BAYRAMI 3 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi EYLÜL 3 4 7 Eve Dönüş.30

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HİSAR KOLEJİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 3 Ağustos 2015 4 Ağustos 2015 Salı 5 Ağustos 2015 6 Ağustos 2015 7 Ağustos

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016

ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 ÖZEL TANI ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2016 1 AĞUSTOS 2 AĞUSTOS 3 AĞUSTOS 4 AĞUSTOS 5 AĞUSTOS 6 AĞUSTOS 7 AĞUSTOS 8 AĞUSTOS 9 AĞUSTOS 10 AĞUSTOS 11 AĞUSTOS 12 AĞUSTOS 13 AĞUSTOS 14

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ A Ğ U S T O S 2 0 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEOG Sınavına Göre Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 31 Temmuz-8

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 T.C. ÇORUM VALĠLĠĞĠ Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 43436584/10.06/7504504

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

EYLÜL 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL TANIŞMA TOPLANTISI

EYLÜL 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL TANIŞMA TOPLANTISI EYLÜL 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TANIŞMA TOPLANTISI AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL 12 13 14 15 16 17 18 Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) 19

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

ÖZEL BATI KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖZEL BATI KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÖZEL BATI KOLEJİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2016 ---- Öğretmen hizmet içi seminerleri(09.10-16:10) ---- 8. sınıf öğrencilerimiz (TEOG kursu) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 YILLIK

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ, TARİHİ GÜNLER

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 2012-2013 ÖĞRETİM YILI Bakanlıkça belirlenen süre içinde İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRENCİ KAYITLARI ve e-kayıt ortamında yapılacaktır UYGULAMALI ANAOKULU VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLARDA ÖĞRENCİ KAYITLARI UYGULAMALI ANAOKULU VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ KAYITLARI Bakanlıkça belirlenen süre içinde ve e-kayıt ortamında yapılacaktır. 2 a)

Detaylı

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi Müdürlüğü SIRA NO AY TARİHİ YAPILACAK İŞ 1 AĞUSTOS 14 Ağustos 2015 Cuma akşamı sona erer Mesleki Eğitim Merkezlerinde Güz Dönemi Sınav Öncesi Kalfalık ve Ustalık Sınavları Başvurularının Sona Ermesi 2 AĞUSTOS Ağustos

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1 2013-2014

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm Sınıf geçme ile ilgili kısımlar Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması

Detaylı

AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AĞUSTOS 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * MEK Kadrosuna Yeni Katılan Öğretmenler İçin Oryantasyon Programı * MEK GENEL KURULU 21 22 23 24 25 26 27 * ın Okula Başlaması "Uyum Kurslarının

Detaylı

e harfi *Sesi hissetme *Sesi okuma yazma l harfi *Sesi hissetme *Sesi okuma yazma *Hece kelime ve cümle oluşturma

e harfi *Sesi hissetme *Sesi okuma yazma l harfi *Sesi hissetme *Sesi okuma yazma *Hece kelime ve cümle oluşturma 9 23 Ekim TAKLĠTÇĠ KARGA 2 Ekim 6 Ekim OKUL YOLUNDA 5 EKĠM 9 EKĠM YALANCI ÇOBAN 28 EYLÜL 2 EKĠM OKUL TÜRKÜSÜ 205-206 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YARIMBAĞ ĠLKOKULU.SINIF TÜRKÇE DERSĠ YILLIK PLANI.TEMA : BĠREY VE

Detaylı

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi

Bursa 7.Sınıflar Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Zümresi EKİM KASIM ARALIK 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ TARİH ETKİNLİĞİN ADI YER KATILIMCILAR SORUMLU BİRİM/KİŞİLER 1 26 Eylül 2015 Cumartesi 2 27 Eylül 2015 Pazar 3 28 Eylül 2015 Pazartesi Okul Spor

Detaylı