YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmel 耂耂 ğ 耂耂 n amacı; Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nde örgün ve/veya uzaktan öğret 耂耂 m yoluyla yürütülen l 耂耂 sansüstü eğ 耂耂 t 耂耂 m öğret 耂耂 m 耂耂 le sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemekt 耂耂 r. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmel 耂耂 k; 4/11/1981 tar 耂耂 hl 耂耂 ve 2547 sayılı Yükseköğret 耂耂 m Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddeler 耂耂 ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 耂耂 kte geçen; a) AKTS: Avrupa Kred 耂耂 Transfer S 耂耂 stem 耂耂 (European Cred 耂耂 t Transfer and Accumulat 耂耂 on System ECTS) n 耂耂, b) Anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Eğ 耂耂 t 耂耂 m B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Fen B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Güzel Sanatlar, Sağlık B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂 ve Sosyal B 耂耂 l 耂耂 mler Enst 耂耂 tüler 耂耂 n 耂耂 n anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dallarını, c) DNO: Dönem Not Ortalamasını, ç) Enst 耂耂 tü: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Eğ 耂耂 t 耂耂 m B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Fen B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Güzel Sanatlar, Sağlık B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂 ve Sosyal B 耂耂 l 耂耂 mler Enst 耂耂 tüler 耂耂 n 耂耂, d) Enst 耂耂 tü Kurulu: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Eğ 耂耂 t 耂耂 m B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Fen B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Güzel Sanatlar, Sağlık B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂 ve Sosyal B 耂耂 l 耂耂 mler Enst 耂耂 tüler 耂耂 n 耂耂 n kurullarını, e) Enst 耂耂 tü Yönet 耂耂 m Kurulu: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Eğ 耂耂 t 耂耂 m B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Fen B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Güzel Sanatlar, Sağlık B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂 ve Sosyal B 耂耂 l 耂耂 mler Enst 耂耂 tüler 耂耂 n 耂耂 n yönet 耂耂 m kurullarını, f) GNO: Genel Not Ortalamasını, g) İnt 耂耂 hal: Başkalarının f 耂耂 k 耂耂 rler 耂耂 n 耂耂, yöntemler 耂耂 n 耂耂, ver 耂耂 ler 耂耂 n 耂耂 ve/veya eserler 耂耂 n 耂耂 b 耂耂 l 耂耂 msel kurallara uygun b 耂耂 ç 耂耂 mde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kend 耂耂 eser 耂耂 g 耂耂 b 耂耂 göstermey 耂耂, ğ) Kılavuz: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 L 耂耂 sansüstü Tez Yazım Kılavuzunu, h) Müdür: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Eğ 耂耂 t 耂耂 m B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Fen B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂, Güzel Sanatlar, Sağlık B 耂耂 l 耂耂 mler 耂耂 ve Sosyal B 耂耂 l 耂耂 mler Enst 耂耂 tüler 耂耂 n 耂耂 n müdürler 耂耂 n 耂耂, ı) Rektör: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Rektörünü, 耂耂 ) Senato: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Senatosunu, j) Ün 耂耂 vers 耂耂 te: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 n 耂耂, k) Yönet 耂耂 m Kurulu: Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Yönet 耂耂 m Kurulunu, 耂耂 fade eder. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenc 耂耂 Başvuru ve Kabulüne İl 耂耂 şk 耂耂 n Esaslar L 耂耂 sansüstü programlara başvuru MADDE 4 (1) Adayın tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programına başvurab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n; l 耂耂 sans d 耂耂 plomasına, en az 2,00/4,00 (50/100) l 耂耂 sans GNO suna ve Akadem 耂耂 k Personel ve L 耂耂 sansüstü Eğ 耂耂 t 耂耂 m 耂耂 G 耂耂 r 耂耂 ş Sınavı (ALES) ndan, başvurduğu puan türünde en az 55 puana veya Graduate Record Exam 耂耂 nat 耂耂 ons (GRE) sınavından veya Graduate Management Adm 耂耂 ss 耂耂 on Test (GMAT) sınavından Senato tarafından kabul ed 耂耂 len eşdeğer puana sah 耂耂 p olması gerek 耂耂 r. Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programına başvuruda 耂耂 se adayın l 耂耂 sans d 耂耂 ploması 耂耂 le en az 2,00/4,00 (50/100) l 耂耂 sans GNO suna sah 耂耂 p olması ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun bel 耂耂 rleyeceğ 耂耂 özel koşulları sağlaması gerek 耂耂 r. Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz. (2) Doktora veya sanatta yeterl 耂耂 k programına başvurab 耂耂 lmek 耂耂 ç 耂耂 n adayın l 耂耂 sans veya tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 plomasına, en az 3,00/4,00 (75/100) l 耂耂 sans veya tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans GNO suna sah 耂耂 p olması ve bel 耂耂 rlenen ALES ve yabancı d 耂耂 l puanlarını almış olması gerek 耂耂 r. L 耂耂 sans dereces 耂耂耂耂 le başvuranların ALES ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul ed 耂耂 len eşdeğer puanı alması, yüksek l 耂耂 sans dereces 耂耂耂耂 le başvuranların 耂耂 se ALES ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul ed 耂耂 len eşdeğer puanı alması gerek 耂耂 r. Adayın Ölçme, Seçme ve Yerleşt 耂耂 rme Merkez 耂耂 (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı d 耂耂 l sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerl 耂耂 ğ 耂耂 kabul ed 耂耂 len uluslararası yabancı d 耂耂 l sınavlarından bu puanın eşdeğer 耂耂 b 耂耂 r puanı almış olması gerek 耂耂 r. (3) Yabancı d 耂耂 lde eğ 耂耂 t 耂耂 m yapan (b 耂耂 l 耂耂 m alanı yabancı d 耂耂 l olan programlar dışında) l 耂耂 sansüstü programlara başvurab 耂耂 lmek 耂耂 ç 耂耂 n adayın, öğren 耂耂 m göreceğ 耂耂 yabancı d 耂耂 lde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı d 耂耂 l sınavlarından 100 üzer 耂耂 nden en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerl 耂耂 ğ 耂耂 kabul ed 耂耂 len uluslararası yabancı d 耂耂 l sınavlarından bu puanın eşdeğer 耂耂 b 耂耂 r puanı almış olması gerek 耂耂 r. (4) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans/doktora b 耂耂 l 耂耂 m alanı yabancı d 耂耂 l olan b 耂耂 r programa başvuran adayın, programın d 耂耂 l 耂耂 nde ÖSYM tarafından yapılan yabancı d 耂耂 l sınavlarının b 耂耂 r 耂耂 nden en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerl 耂耂 ğ 耂耂 kabul ed 耂耂 len sınavların b 耂耂 r 耂耂 nden ÖSYM tarafından bel 耂耂 rlenen eşdeğer puanı alması gerek 耂耂 r.

2 (5) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programına başvuracak yabancı uyruklu adayların; ana d 耂耂 ller 耂耂 dışında başka b 耂耂 r yabancı d 耂耂 lden ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı d 耂耂 l sınavında 100 üzer 耂耂 nden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerl 耂耂 ğ 耂耂 kabul ed 耂耂 len sınavların b 耂耂 r 耂耂 nden ÖSYM n 耂耂 n bel 耂耂 rled 耂耂 ğ 耂耂 eşdeğer puanı alması gerek 耂耂 r. (6) Adayın başvuru başarı notu; öğret 耂耂 m d 耂耂 l 耂耂 Türkçe olan tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programında ALES puanının %50 s 耂耂 ve l 耂耂 sans GNO sunun %50 s 耂耂 ; tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programında 耂耂 se l 耂耂 sans GNO su; yabancı d 耂耂 lde öğret 耂耂 m yapılan tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programında l 耂耂 sans GNO sunun %50 s 耂耂 ve yabancı d 耂耂 l puanının %50 s 耂耂 ; doktora programında 耂耂 se ALES puanının %50 s 耂耂, yüksek l 耂耂 sans veya l 耂耂 sans GNO sunun %30 u ve yabancı d 耂耂 l puanının %20 s 耂耂 d 耂耂 kkate alınarak hesaplanır. (7) Güzel Sanatlar Enst 耂耂 tüsüne bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmaz. Adayın tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programına başvuru başarı notu; l 耂耂 sans GNO sunun %40 ı ve Yetenek Sınavı sonucunun %60 ı alınarak hesaplanır. Adayın sanatta yeterl 耂耂 k programına başvuru başarı notu 耂耂 se; l 耂耂 sans veya yüksek l 耂耂 sans GNO sunun %30 u, yabancı d 耂耂 l puanının %20 s 耂耂 ve Yetenek Sınavı sonucunun %50 s 耂耂 alınarak hesaplanır. Yetenek Sınavında adayın başarılı sayılab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n 100 üzer 耂耂 nden en az 60 puan alması gerek 耂耂 r. (8) Hazırlık eğ 耂耂 t 耂耂 m 耂耂 har 耂耂 ç, l 耂耂 sans programı süres 耂耂 en az 10 yarıyıl olan ve bu sürey 耂耂 başarıyla tamamlayanlar, yüksek l 耂耂 sans dereces 耂耂 ne sah 耂耂 p sayılır. Yabancı uyruklu/l 耂耂 sans eğ 耂耂 t 耂耂 m 耂耂 n 耂耂 n tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar 耂耂 ç 耂耂 n l 耂耂 sansüstü programlara başvuru MADDE 5 (1) Yabancı uyruklu adaylar 耂耂 le l 耂耂 sans eğ 耂耂 t 耂耂 m 耂耂 n 耂耂 n tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı adaylardan l 耂耂 sans denkl 耂耂 ğ 耂耂 olanların l 耂耂 sansüstü programlara başvurusu, 4 üncü maddeye göre yapılır. (2) Eğ 耂耂 t 耂耂 m d 耂耂 l 耂耂 Türkçe olan l 耂耂 sansüstü programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n Türkçe Öğret 耂耂 m Merkez 耂耂 (TÖMER) ve Avrupa D 耂耂 l Portfolyosu (ADP) sev 耂耂 ye karşılığı; yüksek l 耂耂 sans programları 耂耂 ç 耂耂 n B2, doktora programları 耂耂 ç 耂耂 n C1 düzey 耂耂 nde puan almış olmaları ya da Ün 耂耂 vers 耂耂 tede yapılan Türkçe Yeterl 耂耂 k Sınavından 100 üzer 耂耂 nden en az 70 puan almaları gerek 耂耂 r. Eğ 耂耂 t 耂耂 m d 耂耂 l 耂耂 Türkçe olan b 耂耂 r programdan mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar 耂耂 le l 耂耂 sans/yüksek l 耂耂 sans eğ 耂耂 t 耂耂 m 耂耂 n 耂耂 n tamamını yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adaylar 耂耂 ç 耂耂 n Türkçe d 耂耂 l puanı aranmaz. (3) Yabancı uyruklu adaylar 耂耂 le l 耂耂 sans eğ 耂耂 t 耂耂 m 耂耂 n 耂耂 n tamamını yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adayların l 耂耂 sansüstü programlara kabulüne 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n usul ve esaslar, Senato tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r. Kontenjanların bel 耂耂 rlenmes 耂耂 ve duyurulması MADDE 6 (1) Her yarıyıl öğrenc 耂耂 kabul ed 耂耂 lecek l 耂耂 sansüstü programlara başvuru 耂耂 ç 耂耂 n gerekl 耂耂 belgelere, son başvuru tar 耂耂 h 耂耂 ne ve d 耂耂 ğer konulara, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun öner 耂耂 s 耂耂 yle Yönet 耂耂 m Kurulu karar ver 耂耂 r. Bu karar, Rektörlük tarafından 耂耂 lan ed 耂耂 l 耂耂 r. (2) İlg 耂耂 l 耂耂 anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalının özell 耂耂 ğ 耂耂 ne bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılmasına ve kontenjanların alanlara göre dağılımına 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun öner 耂耂 s 耂耂 yle Yönet 耂耂 m Kurulu karar ver 耂耂 r. (3) L 耂耂 sansüstü programlara başvuran adayların başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır ve programa kayıt olmaya hak kazanan adaylar, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü müdürlüğü tarafından 耂耂 lan ed 耂耂 l 耂耂 r. (4) D 耂耂 ğer yükseköğret 耂耂 m kurumlarının araştırma görevl 耂耂 ler 耂耂, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 mevzuat hükümler 耂耂 ne göre l 耂耂 sansüstü programlara kabul ed 耂耂 l 耂耂 r. Ayrıca Ün 耂耂 vers 耂耂 te araştırma görevl 耂耂 ler 耂耂, anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının onayı ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tünün başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları kaydıyla, 耂耂 lan ed 耂耂 len kontenjandan bağımsız olarak l 耂耂 sansüstü programlara kabul ed 耂耂 l 耂耂 r. B 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programına öğrenc 耂耂 kabulü MADDE 7 (1) Yüksek l 耂耂 sans veya doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programlarında, n 耂耂 tel 耂耂 kler 耂耂 aşağıda bel 耂耂 rt 耂耂 len adaylara alanla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 eks 耂耂 kl 耂耂 kler 耂耂 n 耂耂 g 耂耂 dermek üzere b 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programı uygulanab 耂耂 l 耂耂 r: a) L 耂耂 sans dereces 耂耂 n 耂耂, başvurduğu yükseköğret 耂耂 m kurumu dışından veya başvurduğu yüksek l 耂耂 sans programından farklı alanlarda almış olan yüksek l 耂耂 sans adayı, b) L 耂耂 sans/yüksek l 耂耂 sans dereces 耂耂 n 耂耂, başvurduğu yükseköğret 耂耂 m kurumu dışından veya başvurduğu doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programından farklı alanda almış olan doktora/sanatta yeterl 耂耂 k adayı. (2) B 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programına, 4 üncü maddeye göre öğrenc 耂耂 kabul ed 耂耂 l 耂耂 r. (3) B 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programı öğrenc 耂耂 s 耂耂, 耂耂 k 耂耂 yarıyıl 耂耂 ç 耂耂 nde 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu onayıyla en az dört, en çok sek 耂耂 z dersl 耂耂 k b 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programı dersler 耂耂 n 耂耂 almak ve başarmak zorundadır. B 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programı dersler 耂耂, l 耂耂 sansüstü programını tamamlamak 耂耂 ç 耂耂 n gerekl 耂耂 olan dersler 耂耂 n ve kred 耂耂 ler 耂耂 n yer 耂耂 ne sayılmaz ve GNO ya katılmaz. Ancak b 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programındak 耂耂 b 耂耂 r öğrenc 耂耂, b 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık dersler 耂耂 n 耂耂 n yanı sıra 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun onayıyla l 耂耂 sansüstü programda açılmış olan seçmel 耂耂 derslerden, her yarıyıl en fazla 耂耂 k 耂耂 ders alab 耂耂 l 耂耂 r. (4) Yüksek l 耂耂 sans öğrenc 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n b 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programında başarılı sayılab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n bu programdak 耂耂 l 耂耂 sans düzey 耂耂 nde aldığı her dersten en az DD harf notu; l 耂耂 sansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması; doktora/sanatta yeterl 耂耂 k öğrenc 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n 耂耂 se her dersten en az CC harf notu alması gerek 耂耂 r. B 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programıyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 devam, sınav, ders tekrarı ve d 耂耂 ğer esaslar 耂耂 ç 耂耂 n bu Yönetmel 耂耂 k hükümler 耂耂 geçerl 耂耂 d 耂耂 r. (5) B 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programında geç 耂耂 r 耂耂 lecek süre, yaz öğret 耂耂 m 耂耂 bu süreye dah 耂耂 l ed 耂耂 lmeks 耂耂 z 耂耂 n en çok 耂耂 k 耂耂 yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından bel 耂耂 rlenm 耂耂 ş olan haklı ve geçerl 耂耂 nedenler dışında uzatılamaz. B 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programında geç 耂耂 r 耂耂 len süre, bu Yönetmel 耂耂 kte bel 耂耂 rt 耂耂 len yüksek l 耂耂 sans, doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programı süreler 耂耂 ne dah 耂耂 l ed 耂耂 lmez. (6) B 耂耂 l 耂耂 msel hazırlık programını beş 耂耂 nc 耂耂 fıkrada bel 耂耂 rt 耂耂 len sürede başarıyla tamamlayamayan öğrenc 耂耂 n 耂耂 n programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. Özel öğrenc 耂耂 kabulü MADDE 8 (1) B 耂耂 r yükseköğret 耂耂 m kurumu mezunu veya öğrenc 耂耂 s 耂耂 olup bel 耂耂 rl 耂耂 b 耂耂 r konuda b 耂耂 lg 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 arttırmak 耂耂 steyen adaylar, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun onayıyla

3 l 耂耂 sansüstü programlarda açılan derslere özel öğrenc 耂耂 olarak kabul ed 耂耂 leb 耂耂 l 耂耂 r. (2) Özel öğrenc 耂耂 olarak kabul ed 耂耂 leb 耂耂 lmek 耂耂 ç 耂耂 n; Senato tarafından bel 耂耂 rlenen son sınıf öğrenc 耂耂 s 耂耂 tanımına uygun l 耂耂 sans öğrenc 耂耂 s 耂耂 olduğunu belgelemek veya l 耂耂 sans mezun 耂耂 yet belges 耂耂 ne sah 耂耂 p olmak gerek 耂耂 r. Özel öğrenc 耂耂 kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenc 耂耂, her yarıyıl kayıt dönem 耂耂 nde katkı payını ve/veya öğren 耂耂 m ücret 耂耂 n 耂耂 yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır. (3) Özel öğrenc 耂耂耂耂 ç 耂耂 n ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenc 耂耂 herhang 耂耂 b 耂耂 r l 耂耂 sans programından ders alamaz; sem 耂耂 ner, uzmanlık alan ve tez dersler 耂耂 n 耂耂 de alamaz. (4) Özel öğrenc 耂耂 l 耂耂 k statüsü, 耂耂 k 耂耂 yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenc 耂耂, öğrenc 耂耂 l 耂耂 k haklarından yararlanamaz. Bu öğrenc 耂耂, b 耂耂 r yarıyılda en fazla 耂耂 k 耂耂 derse kayıt yaptırab 耂耂 l 耂耂 r. Özel öğrenc 耂耂, öğrenc 耂耂 l 耂耂 k hakları dışında bu Yönetmel 耂耂 k hükümler 耂耂 ne tab 耂耂 d 耂耂 r. (5) Özel öğrenc 耂耂 l 耂耂 k statüsü sona eren öğrenc 耂耂 ye, aldığı dersler 耂耂 veya başarı durumunu gösteren Not Durum Belges 耂耂 düzenlen 耂耂 r. (6) Özel öğrenc 耂耂, l 耂耂 sansüstü öğrenc 耂耂 l 耂耂 k statüsü kazanması durumunda; özel öğrenc 耂耂 statüsündeyken başardığı l 耂耂 sansüstü dersten/derslerden ders transfer taleb 耂耂 nde bulunab 耂耂 l 耂耂 r. Talep, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 Enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun onayıyla karara bağlanır. Transfer ed 耂耂 len ders 耂耂 n/dersler 耂耂 n toplam kred 耂耂 s 耂耂, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 programın mezun 耂耂 yet koşulu 耂耂 ç 耂耂 n gerekl 耂耂 olan AKTS kred 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n yarısını geçemez. Yatay geç 耂耂 ş yoluyla öğrenc 耂耂 kabulü MADDE 9 (1) Ün 耂耂 vers 耂耂 ten 耂耂 n l 耂耂 sansüstü programları arasında veya başka b 耂耂 r yükseköğret 耂耂 m kurumunun l 耂耂 sansüstü programlarından Ün 耂耂 vers 耂耂 ten 耂耂 n 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 l 耂耂 sansüstü programına yatay geç 耂耂 ş yoluyla öğrenc 耂耂 kabul ed 耂耂 leb 耂耂 l 耂耂 r. Yatay geç 耂耂 ş 耂耂 ç 耂耂 n öğrenc 耂耂 n 耂耂 n en az b 耂耂 r yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n azam 耂耂 öğren 耂耂 m süres 耂耂 n 耂耂 n yarısını henüz tamamlamamış, d 耂耂 s 耂耂 pl 耂耂 n cezası almamış, ayrılacağı l 耂耂 sansüstü programındak 耂耂 geç 耂耂 ş yapacağı yarıyıla kadar olan dersler 耂耂 n 耂耂 n tümünü normal süres 耂耂耂耂 ç 耂耂 nde başarmış ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tünün asgar 耂耂 başvuru koşullarını sağlamış olması gerek 耂耂 r. Yatay geç 耂耂 ş taleb 耂耂 nde bulunan ancak transkr 耂耂 ptler 耂耂 nde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrenc 耂耂 ler 耂耂 n başvuruları değerlend 耂耂 rmeye alınmaz. (2) Yüksek l 耂耂 sans düzey 耂耂 nde yatay geç 耂耂 ş 耂耂 ç 耂耂 n başarı koşulu; GNO su 4,00 üzer 耂耂 nden en az 3,00 veya 100 üzer 耂耂 nden en az 75, doktora/sanatta yeterl 耂耂 k düzey 耂耂 nde 耂耂 se GNO su 4,00 üzer 耂耂 nden en az 3,20 veya 100 üzer 耂耂 nden en az 80 olması ve CC harf notunun altında harf notunun olmamasıdır. Bunlara ek olarak yatay geç 耂耂 ş 耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun onayı gerek 耂耂 r. (3) Yatay geç 耂耂 şle b 耂耂 r programa kaydolan öğrenc 耂耂 n 耂耂 n öncek 耂耂 programında geç 耂耂 rd 耂耂 ğ 耂耂 süre, geçt 耂耂 ğ 耂耂 programın, program süres 耂耂 nden sayılır. (4) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n önceden almış olduğu derslere a 耂耂 t kred 耂耂 ve not transfer taleb 耂耂, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 yle enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından karara bağlanır. Kred 耂耂 ve not transferler 耂耂 MADDE 10 (1) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n, daha önce öğren 耂耂 m gördüğü yükseköğret 耂耂 m kurumlarında başarmış olduğu ders 耂耂 /dersler 耂耂耂耂 ç 耂耂 n Ün 耂耂 vers 耂耂 teye kes 耂耂 n kayıt sırasındak 耂耂 kred 耂耂 ve not transfer 耂耂 talepler 耂耂, öğrenc 耂耂 n 耂耂 n bütün öğren 耂耂 m 耂耂 n 耂耂 kapsayacak şek 耂耂 lde ve b 耂耂 r defaya mahsus olmak üzere 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından 耂耂 ncelenerek karara bağlanır. D 耂耂 ğer yükseköğret 耂耂 m kurumlarından ders alma ve ders transfer 耂耂 MADDE 11 (1) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n Ün 耂耂 vers 耂耂 tede öğren 耂耂 m 耂耂 sırasında d 耂耂 ğer yükseköğret 耂耂 m kurumlarından ders almasına ve bu dersler 耂耂 le notlarının transfer 耂耂 ne, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu karar ver 耂耂 r. Notların dönüştürülmes 耂耂 MADDE 12 (1) D 耂耂 ğer yükseköğret 耂耂 m kurumlarından alınan notların dönüştürülmes 耂耂 ne 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n esaslar, Yönet 耂耂 m Kurulu tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kayıt, Kayıt Yen 耂耂 leme ve Eğ 耂耂 t 耂耂 m Öğret 耂耂 me İl 耂耂 şk 耂耂 n Esaslar L 耂耂 sansüstü programlara kayıt ve kayıt yen 耂耂 leme MADDE 13 (1) B 耂耂 r l 耂耂 sansüstü programa kayıt hakkı kazanan adayın kes 耂耂 n kaydı, akadem 耂耂 k takv 耂耂 mde bel 耂耂 rt 耂耂 len tar 耂耂 hler arasında yapılır. Programa 耂耂 lk kez kayıt yaptıran öğrenc 耂耂 n 耂耂 n danışmanı, tez danışmanı atanana kadar anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı veya program başkanıdır. (2) Öğrenc 耂耂, her yarıyıl başında kaydını yen 耂耂 lemek zorundadır. Kayıt yen 耂耂 lenmeyen dönemler azam 耂耂 öğren 耂耂 m süres 耂耂 nden sayılır. Öğrenc 耂耂, kaydını yen 耂耂 lemed 耂耂 ğ 耂耂 dönemde öğrenc 耂耂 l 耂耂 k haklarından yararlanamaz. (3) Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programları har 耂耂 ç, aynı anda b 耂耂 rden fazla l 耂耂 sansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam ed 耂耂 lemez. Öğret 耂耂 m yılı MADDE 14 (1) B 耂耂 r öğret 耂耂 m yılı, dönem sonu sınavlarıyla b 耂耂 rl 耂耂 kte her b 耂耂 r 耂耂 16 haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar. (2) Akadem 耂耂 k takv 耂耂 m Senato tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (3) B 耂耂 r yarıyılda hang 耂耂 dersler 耂耂 n açılacağı ve bu dersler 耂耂 n hang 耂耂 öğret 耂耂 m elemanları tarafından ver 耂耂 leceğ 耂耂, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının ve enst 耂耂 tü kurulunun öner 耂耂 ler 耂耂 yle Senato tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (4) Bazı programlar ve dersler, uzaktan eğ 耂耂 t 耂耂 m öğret 耂耂 m tekn 耂耂 kler 耂耂 kullanılarak 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 mevzuat hükümler 耂耂 çerçeves 耂耂 nde yürütüleb 耂耂 l 耂耂 r. Devam zorunluluğu MADDE 15 (1) Örgün programlarda teor 耂耂 k ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70 t 耂耂 r. Uygulamalara devam esasları, enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r. B 耂耂 r dersten Senato tarafından bel 耂耂 rlenm 耂耂 ş haklı ve geçerl 耂耂 nedenlerden kaynaklı olsa dah 耂耂 devam koşulunu yer 耂耂 ne get 耂耂 rmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan

4 öğrenc 耂耂, o ders 耂耂 n dönem sonu sınavına g 耂耂 remez. Ancak enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından Ün 耂耂 vers 耂耂 tey 耂耂 veya Türk 耂耂 ye y 耂耂 tems 耂耂 len görevlend 耂耂 r 耂耂 len b 耂耂 r öğrenc 耂耂, Rektörlük onayından sonra bu süreler 耂耂 ç 耂耂 nde 耂耂 z 耂耂 nl 耂耂 sayılır. (2) Uzaktan öğret 耂耂 m programlarına kayıtlı öğrenc 耂耂 ler 耂耂 n derslere devam koşulları, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu kararıyla bel 耂耂 rlen 耂耂 r. Öğren 耂耂 m haklarının saklı tutulması MADDE 16 (1) Senato tarafından bel 耂耂 rlenm 耂耂 ş haklı ve geçerl 耂耂 nedenlerden b 耂耂 r 耂耂 ne dayalı olarak öğrenc 耂耂 n 耂耂 n öğrenc 耂耂 l 耂耂 k hakları saklı tutulab 耂耂 l 耂耂 r. Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n mazeret 耂耂 n 耂耂 bel 耂耂 rten belgeler, düzenlenme tar 耂耂 h 耂耂 nden 耂耂 t 耂耂 baren en geç beş 耂耂 şgünü 耂耂 ç 耂耂 nde 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü müdürlüğüne tesl 耂耂 m ed 耂耂 l 耂耂 r ve talep, enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n saklı tutulan süres 耂耂, Yönetmel 耂耂 kte bel 耂耂 rlenen azam 耂耂 öğren 耂耂 m süres 耂耂 nden sayılmaz. Kayıt s 耂耂 lme taleb 耂耂 MADDE 17 (1) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n yazılı 耂耂 stekte bulunması durumunda, kayıtlı olduğu programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. Sınavlar ve değerlend 耂耂 rme MADDE 18 (1) Her ders 耂耂 ç 耂耂 n yazılı olarak en az b 耂耂 r dönem 耂耂 ç 耂耂 sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Bununla b 耂耂 rl 耂耂 kte uygulamalı dersler 耂耂 ç 耂耂 n sadece dönem sonu sınavı yapılab 耂耂 l 耂耂 r. Enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya prat 耂耂 k çalışma olarak yapılmasına karar vereb 耂耂 l 耂耂 r. (2) Sınav tar 耂耂 hler 耂耂, anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 yle enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r ve sınavlardan en az 15 gün önce öğrenc 耂耂 lere 耂耂 lan ed 耂耂 l 耂耂 r. (3) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n, b 耂耂 r ders 耂耂 n dönem sonu sınavına g 耂耂 reb 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n devam koşulunu yer 耂耂 ne get 耂耂 rmes 耂耂 gerek 耂耂 r. (4) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n her b 耂耂 r dersten başarısı, dönem 耂耂 ç 耂耂 notuyla/notlarıyla dönem sonu sınav notunun b 耂耂 rl 耂耂 kte değerlend 耂耂 r 耂耂 lmes 耂耂 yle bel 耂耂 rlen 耂耂 r. Dönem 耂耂 ç 耂耂 notları; ara sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve prat 耂耂 k çalışmalara ver 耂耂 len notlardan oluşur. (5) Başarı notu; dönem 耂耂 ç 耂耂 ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdel 耂耂 k b 耂耂 lg 耂耂 ler 耂耂 d 耂耂 kkate alınarak hesaplanır. (6) Dönem 耂耂 ç 耂耂 ve dönem sonu sınavlarından herhang 耂耂 b 耂耂 r 耂耂 ne Senato tarafından bel 耂耂 rlenm 耂耂 ş haklı ve geçerl 耂耂 nedenlerden b 耂耂 r 耂耂 neden 耂耂 yle katılamayan öğrenc 耂耂 ler 耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır. (7) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n mazeret sınavına g 耂耂 reb 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n mazerete konu olan ders 耂耂 n/dersler 耂耂 n sınavının/sınavlarının yapıldığı tar 耂耂 h 耂耂耂耂 zleyen beş 耂耂 şgünü 耂耂 ç 耂耂 nde mazeret 耂耂 n 耂耂 göster 耂耂 r belgey 耂耂, b 耂耂 r d 耂耂 lekçeyle b 耂耂 rl 耂耂 kte kayıtlı olduğu enst 耂耂 tüye tesl 耂耂 m etmes 耂耂 gerek 耂耂 r. (8) Dersten sorumlu öğret 耂耂 m elemanı, sınav notlarını öğrenc 耂耂 b 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 m s 耂耂 stem 耂耂 nde onayladıktan sonrak 耂耂 beş 耂耂 şgünü 耂耂 ç 耂耂 nde sınav evrakını 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü öğrenc 耂耂耂耂 şler 耂耂 b 耂耂 r 耂耂 m 耂耂 ne tesl 耂耂 m eder. Sınav evrakı, sınav tar 耂耂 h 耂耂 nden 耂耂 t 耂耂 baren en az 耂耂 k 耂耂 yıl süreyle saklanır. (9) Sınavlar; kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılab 耂耂 leceğ 耂耂 g 耂耂 b 耂耂 alan ve zorluk düzey 耂耂 ne göre tasn 耂耂 f ed 耂耂 lerek güvenl 耂耂 b 耂耂 ç 耂耂 mde saklanan b 耂耂 r soru bankasından, her b 耂耂 r adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına 耂耂 z 耂耂 n verecek şek 耂耂 lde elektron 耂耂 k ortamda da yapılab 耂耂 l 耂耂 r. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve ş 耂耂 frelenmes 耂耂, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektron 耂耂 k ortamda saklanması 耂耂 le sınav güvenl 耂耂 ğ 耂耂 n 耂耂 n sağlanmasına 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n hususlar 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü kurulunun öner 耂耂 s 耂耂 yle Senato tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r. Başarı değerlend 耂耂 rmes 耂耂 MADDE 19 (1) Dersler ve bunların haftalık teor 耂耂 k ve uygulama saatler 耂耂, AKTS kred 耂耂 değerler 耂耂 ve varsa b 耂耂 r ders 耂耂 n alınab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n önceden alınıp başarılması gereken dersler veya önkoşullar 耂耂 le dersler 耂耂 n yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü kurulu kararı ve Senatonun onayı 耂耂 le bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (2) Dönem 耂耂 ç 耂耂 ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzer 耂耂 değerlend 耂耂 rmeler 耂耂 n türü 耂耂 le yüzdel 耂耂 kler 耂耂, ders 耂耂 veren öğret 耂耂 m elemanı tarafından dönem 耂耂 n 耂耂 lk 耂耂 k 耂耂 haftası 耂耂 ç 耂耂 nde öğrenc 耂耂 b 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 m s 耂耂 stem 耂耂 ver 耂耂 tabanına g 耂耂 r 耂耂 lerek İnternet üzer 耂耂 nden ders 耂耂 n tanıtım sayfasında öğrenc 耂耂 lere duyurulur. (3) Dönem 耂耂 ç 耂耂 değerlend 耂耂 rmeler 耂耂 n başarı notuna katkısı; %30 dan az, %70 ten fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100 dür. (4) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n ders başarısı, o ders 耂耂 alan tüm öğrenc 耂耂 ler 耂耂 n genel başarı düzey 耂耂 de göz önüne alınarak ders 耂耂 veren öğret 耂耂 m elemanı tarafından harf notuyla bel 耂耂 rlen 耂耂 r. (5) Başarı düzey 耂耂 ne 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n harf notları ve katsayılar aşağıda bel 耂耂 rt 耂耂 lmekted 耂耂 r: Harf Notu Katsayısı AA 4,00 AB 3,70 BA 3,30 BB 3,00 BC 2,70 CB 2,30 CC 2,00 CD 1,70 DC 1,30 DD 1,00 FF 0,00 (6) Bu harf notlarına ek olarak; DZ: Devamsız, EK: Eks 耂耂 k, KL: Kaldırıldı, YT: Yeterl 耂耂 (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan), YZ: Yeters 耂耂 z (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan)

5 harf notlu değerlend 耂耂 rmeler de yapılab 耂耂 l 耂耂 r. a) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenc 耂耂 ye ver 耂耂 l 耂耂 r. Bu öğrenc 耂耂, dönem sonu sınavına g 耂耂 remez. DZ harf notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerd 耂耂 r. b) EK harf notu; ders 耂耂 n gerekler 耂耂 n 耂耂 zamanında yer 耂耂 ne get 耂耂 remeyen öğrenc 耂耂 ye ver 耂耂 l 耂耂 r. EK harf notu, yer 耂耂 ne yen 耂耂 b 耂耂 r not bel 耂耂 rlenene kadar Not Durum Belges 耂耂 nde göster 耂耂 l 耂耂 r. Bu notu alan öğrenc 耂耂, eks 耂耂 kler 耂耂 n 耂耂 b 耂耂 r sonrak 耂耂 dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Ver 耂耂 len süre 耂耂 ç 耂耂 nde eks 耂耂 kler 耂耂 n 耂耂 tamamlayan öğrenc 耂耂 n 耂耂 n EK harf notu, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu kararıyla o ders 耂耂 n harf notu aralıklarına göre yen 耂耂 b 耂耂 r harf notuna dönüştürülür. Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n eks 耂耂 ğ 耂耂 n 耂耂 tamamlamaması durumunda 耂耂 se EK harf notu, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu kararıyla FF veya YZ harf notuna dönüştürülür. EK harf notu tez ve uzmanlık alan dersler 耂耂耂耂 ç 耂耂 n kullanılmaz. c) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler 耂耂 ç 耂耂 n ver 耂耂 l 耂耂 r. ç) YT ve YZ harf notları; 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının göster 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n kullanılır. Başarılı öğrenc 耂耂 ye YT, başarısız öğrenc 耂耂 ye 耂耂 se YZ harf notu ver 耂耂 l 耂耂 r. (7) Öğrenc 耂耂 ; danışmanının onayını almak koşuluyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 dönem 耂耂 n ekle/s 耂耂 l haftası 耂耂 ç 耂耂 nde ders değ 耂耂 şt 耂耂 reb 耂耂 l 耂耂 r, ders bırakab 耂耂 l 耂耂 r veya yen 耂耂 derse/derslere kaydolab 耂耂 l 耂耂 r. Not ortalamaları MADDE 20 (1) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n başarı durumu; her dönem sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) 耂耂 le bel 耂耂 rlen 耂耂 r. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her ders 耂耂 n kred 耂耂 değer 耂耂 yle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerler 耂耂 n toplamının, bu dersler 耂耂 n toplam kred 耂耂 değer 耂耂 ne bölünmes 耂耂 yle bulunur. Bu 耂耂 şlem, b 耂耂 r dönemde harf notu oluşan dersler 耂耂 ç 耂耂 n yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler 耂耂 ç 耂耂 n yapılırsa GNO elde ed 耂耂 l 耂耂 r. Not ortalamaları v 耂耂 rgülden (,) sonra 耂耂 k 耂耂 basamaklı olarak göster 耂耂 l 耂耂 r. (2) Herhang 耂耂 b 耂耂 r yükseköğret 耂耂 m programına devam ederken program değ 耂耂 şt 耂耂 ren öğrenc 耂耂 n 耂耂 n GNO su; öncek 耂耂 programında aldığı ve 耂耂 nt 耂耂 bakı yapılan dersler 耂耂 n harf notları 耂耂 le devam etmekte olduğu programda aldığı dersler 耂耂 n harf notları d 耂耂 kkate alınarak hesaplanır. (3) Zorunlu derslerden harf notu CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ olan öğrenc 耂耂, bu dersler 耂耂 tekrar almak zorundadır. Seçmel 耂耂 b 耂耂 r dersten CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notlarından b 耂耂 r 耂耂 n 耂耂 alan öğrenc 耂耂, bu ders 耂耂 tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu ders yer 耂耂 ne başka b 耂耂 r seçmel 耂耂 ders alab 耂耂 l 耂耂 r. (4) GNO hesaplanırken başarısızlıktan dolayı tekrar ed 耂耂 len veya başarılı olunup GNO yu yükseltmek amacıyla tekrar alınan zorunlu b 耂耂 r ders 耂耂 n en son kred 耂耂 s 耂耂 ve harf notu; seçmel 耂耂 b 耂耂 r ders 耂耂 n tekrarı veya o ders 耂耂 n yer 耂耂 ne başka b 耂耂 r ders 耂耂 n alınması durumunda 耂耂 se en son alınan ders 耂耂 n kred 耂耂 s 耂耂 ve harf notu esas alınır. (5) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n başarılı sayılab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n her dönem 耂耂 n sonunda GNO sunun yüksek l 耂耂 sans programları 耂耂 ç 耂耂 n en az 2,50; doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programları 耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 se en az 3,00 olması gerek 耂耂 r. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, dersler 耂耂 n yaz okulunda oluşan harf notları da d 耂耂 kkate alınarak hesaplanır. Sınavlara 耂耂 t 耂耂 raz MADDE 21 (1) Sınavlara 耂耂 t 耂耂 raz; sadece madd 耂耂 hata neden 耂耂 yle, sınav sonuçlarının Ün 耂耂 vers 耂耂 ten 耂耂 n İnternet sayfasından 耂耂 lanını 耂耂 zleyen beş 耂耂 şgünü 耂耂 ç 耂耂 nde 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü müdürlüğüne b 耂耂 r d 耂耂 lekçeyle yapılır. İt 耂耂 razlar, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından yapılan 耂耂 ncelemeden sonra karara bağlanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezl 耂耂 Yüksek L 耂耂 sans Programı Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programı MADDE 22 (1) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programı; toplam 60 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla en az yed 耂耂 ders ve sem 耂耂 ner ders 耂耂耂耂 le 60 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan ders 耂耂 ve tez çalışmasından oluşur. Sem 耂耂 ner ders 耂耂, uzmanlık alan ders 耂耂 ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlend 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. B 耂耂 r yarıyılda 60 AKTS den fazla ders alınamaz. Öğrenc 耂耂 sem 耂耂 ner ders 耂耂 n 耂耂, tez danışmanından yalnızca b 耂耂 r defa 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 yarıyılda alır. Tez danışmanının tüm öğrenc 耂耂 ler 耂耂, aynı sem 耂耂 ner ders 耂耂 ne kayıt yaptırır. Sem 耂耂 ner ders 耂耂 n 耂耂 n konusu tez danışmanı tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r, anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye b 耂耂 ld 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r ve enst 耂耂 tü tarafından 耂耂 lan ed 耂耂 l 耂耂 r. Sem 耂耂 ner konusu enst 耂耂 tü tarafından 耂耂 lan ed 耂耂 ld 耂耂 kten sonra değ 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lemez. Sem 耂耂 ner ders 耂耂 nde başarısız olan öğrenc 耂耂, b 耂耂 r sonrak 耂耂 yarıyılda sem 耂耂 ner ders 耂耂 n 耂耂 tekrar eder. Tekrar durumunda, tez danışmanının uygun görmes 耂耂 ve enst 耂耂 tü müdürlüğünün onayıyla sem 耂耂 ner konusu değ 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 leb 耂耂 l 耂耂 r. (2) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n alacağı dersler 耂耂 n en çok 耂耂 k 耂耂 tanes 耂耂, l 耂耂 sans öğren 耂耂 m 耂耂 sırasında alınmamış olması koşuluyla l 耂耂 sans dersler 耂耂 nden seç 耂耂 leb 耂耂 l 耂耂 r. Ayrıca 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun onayıyla d 耂耂 ğer yükseköğret 耂耂 m kurumlarında ver 耂耂 lmekte olan derslerden en fazla 耂耂 k 耂耂 ders alınab 耂耂 l 耂耂 r. (3) B 耂耂 l 耂耂 msel Araştırma Tekn 耂耂 kler 耂耂耂耂 le Araştırma ve Yayın Et 耂耂 ğ 耂耂 konularını 耂耂 çeren en az b 耂耂 r ders 耂耂 n l 耂耂 sansüstü eğ 耂耂 t 耂耂 m sırasında alınması zorunludur. Süre MADDE 23 (1) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programının süres 耂耂 b 耂耂 l 耂耂 msel hazırlıkta geçen süre har 耂耂 ç kayıtlı olduğu programa 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n dersler 耂耂 n ver 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 dönemden başlamak üzere, her dönem 耂耂 ç 耂耂 n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. (2) Dört yarıyıl sonunda öğret 耂耂 m planında yer alan kred 耂耂 l 耂耂 dersler 耂耂 n 耂耂 ve sem 耂耂 ner ders 耂耂 n 耂耂 başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders/dersler bulunan veya 2,50 GNO yu sağlayamayan öğrenc 耂耂 n 耂耂 n programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. (3) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programının azam 耂耂 süres 耂耂 altı yarıyıldır. Azam 耂耂 süre 耂耂 ç 耂耂 nde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına g 耂耂 rmeyen öğrenc 耂耂 n 耂耂 n programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r.

6 (4) Öğrenc 耂耂, tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programının mezun 耂耂 yet koşullarını yer 耂耂 ne get 耂耂 rd 耂耂 ğ 耂耂 takd 耂耂 rde bu süreden önce de mezun olab 耂耂 l 耂耂 r. (5) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans öğrenc 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n başarılı sayılab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzer 耂耂 nde b 耂耂 r harf notu alması ve en az 2,50 GNO yu sağlaması gerek 耂耂 r. Tez danışmanı atanması MADDE 24 (1) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programında; enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenc 耂耂耂耂 ç 耂耂 n öğrenc 耂耂 n 耂耂 n yazılı görüşünü alarak Ün 耂耂 vers 耂耂 te kadrosunda bulunan öğret 耂耂 m üyeler 耂耂 arasından b 耂耂 r tez danışmanını en geç b 耂耂 r 耂耂 nc 耂耂 yarıyılın sonuna kadar; öğrenc 耂耂 n 耂耂 n danışmanıyla b 耂耂 rl 耂耂 kte bel 耂耂 rled 耂耂 ğ 耂耂 tez konusunu ve başlığını da 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 yarıyılın sonuna kadar 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye öner 耂耂 r. Tez danışmanı ve tez konusu öner 耂耂 s 耂耂, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu onayıyla kes 耂耂 nleş 耂耂 r. Tez çalışmasının n 耂耂 tel 耂耂 ğ 耂耂 n 耂耂 n b 耂耂 rden fazla danışmanı gerekt 耂耂 rd 耂耂 ğ 耂耂 durumlarda danışmanın öner 耂耂 s 耂耂 yle 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 danışman Ün 耂耂 vers 耂耂 te 耂耂 ç 耂耂 nden veya Ün 耂耂 vers 耂耂 te dışından atanab 耂耂 l 耂耂 r. İk 耂耂 nc 耂耂 tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterl 耂耂 k dereces 耂耂 ne sah 耂耂 p olması gerek 耂耂 r. (2) Öğrenc 耂耂 ; tez ve uzmanlık alan ders 耂耂 ne üçüncü yarıyıldan 耂耂 t 耂耂 baren kayıt yaptırmak zorundadır. (3) Ün 耂耂 vers 耂耂 te kadrosunda, bel 耂耂 rlenen n 耂耂 tel 耂耂 klere sah 耂耂 p öğret 耂耂 m üyes 耂耂 bulunmaması durumunda 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 yle enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından başka b 耂耂 r yükseköğret 耂耂 m kurumundan öğret 耂耂 m üyes 耂耂 danışman olarak atanab 耂耂 l 耂耂 r. (4) Uzmanlık alan ders 耂耂 ; öğrenc 耂耂 sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındak 耂耂 yüksek l 耂耂 sans öğrenc 耂耂 ler 耂耂耂耂 ç 耂耂 n danışman öğret 耂耂 m üyes 耂耂 tarafından haftada üç saat ver 耂耂 lmek üzere açılır. (5) Uzmanlık alan ders 耂耂 ; 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 öğrenc 耂耂 n 耂耂 n tez konusunun bel 耂耂 rlend 耂耂 ğ 耂耂 tar 耂耂 h 耂耂耂耂 zleyen yarıyıldan 耂耂 t 耂耂 baren açılır, öğrenc 耂耂 n 耂耂 n tez savunma sınavının yapıldığı ve başarılı olduğu tar 耂耂 he kadar ara ve yaz tat 耂耂 ller 耂耂 n 耂耂 de kapsayacak şek 耂耂 lde devam eder. Yüksek l 耂耂 sans tez çalışmasının sonuçlanması MADDE 25 (1) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programı öğrenc 耂耂 s 耂耂, tez 耂耂 n 耂耂 Kılavuz hükümler 耂耂 ne göre yazar ve jür 耂耂 önünde sözlü olarak savunur. Sanat çalışması yapan öğrenc 耂耂耂耂 se sanatsal çalışmasını sunar ve Kılavuz hükümler 耂耂 ne göre hazırladığı tez 耂耂 n 耂耂 akadem 耂耂 k takv 耂耂 mde bel 耂耂 rt 耂耂 len dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tar 耂耂 he kadar jür 耂耂 önünde sözlü olarak savunur. (2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenc 耂耂 ; tez 耂耂 n 耂耂, tez danışmanına tesl 耂耂 m eder. Tez danışmanı; tez 耂耂 n, Kılavuzdak 耂耂 yazım kurallarına uygunluğunu 耂耂 nceler. Danışman; tez 耂耂 n savunulab 耂耂 l 耂耂 r olduğuna 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n yazılı görüşüyle b 耂耂 rl 耂耂 kte tez 耂耂, anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye gönder 耂耂 r. (3) Yüksek l 耂耂 sans tez savunma sınavı jür 耂耂 s 耂耂, tez danışmanı ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 ler 耂耂 yle enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından atanır. Jür 耂耂 ; b 耂耂 r 耂耂 öğrenc 耂耂 n 耂耂 n tez danışmanı ve en az b 耂耂 r 耂耂 de başka b 耂耂 r yükseköğret 耂耂 m kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve 耂耂 k 耂耂 yedek öğret 耂耂 m üyes 耂耂 nden oluşur. Her 耂耂 k 耂耂 durumda da yedek jür 耂耂 üyeler 耂耂 nden b 耂耂 r 耂耂, kurum dışından olmak zorundadır. Jür 耂耂 n 耂耂 n üç asıl ve 耂耂 k 耂耂 yedek öğret 耂耂 m üyes 耂耂 nden oluşması durumunda 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 tez danışmanı, jür 耂耂 üyes 耂耂 olamaz. Asıl jür 耂耂 üyes 耂耂 görev yapamayacağını yazılı ve gerekçel 耂耂 olarak enst 耂耂 tüye beyan ett 耂耂 ğ 耂耂 nde veya beyan etmeks 耂耂 z 耂耂 n sınava katılmadığında bu eks 耂耂 kl 耂耂 k yedeklerden tamamlanır. (4) Enst 耂耂 tü tarafından alınan söz konusu teze 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n 耂耂 nt 耂耂 hal yazılım programı raporu ve tez, tez danışmanına ve jür 耂耂 üyeler 耂耂 ne gönder 耂耂 l 耂耂 r. Rapordak 耂耂 ver 耂耂 lerde 耂耂 nt 耂耂 hal olasılığının bel 耂耂 rlenmes 耂耂 durumunda tez, jür 耂耂 n 耂耂 n gerekçes 耂耂 yle b 耂耂 rl 耂耂 kte karar ver 耂耂 lmek üzere enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kuruluna gönder 耂耂 l 耂耂 r. (5) Jür 耂耂 üyeler 耂耂 ; söz konusu tez 耂耂 n, belge ve malzemeler 耂耂 n kend 耂耂 ler 耂耂 ne tesl 耂耂 m ed 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 tar 耂耂 hten 耂耂 t 耂耂 baren en geç b 耂耂 r ay 耂耂 ç 耂耂 nde bel 耂耂 rlenm 耂耂 ş gün ve saatte toplanarak öğrenc 耂耂 y 耂耂 tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu 耂耂 zleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğret 耂耂 m elemanları, l 耂耂 sansüstü öğrenc 耂耂 ler ve alanın uzmanı d 耂耂 nley 耂耂 c 耂耂 ler 耂耂 n katılımına açık ortamlarda gerçekleşt 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jür 耂耂 ; adaya ve d 耂耂 nley 耂耂 c 耂耂 lere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı ver 耂耂 r. Savunma sınavı sonucu, enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını 耂耂 zleyen üç gün 耂耂 ç 耂耂 nde 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye tutanakla b 耂耂 ld 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (7) Yüksek l 耂耂 sans tez 耂耂 kabul ed 耂耂 len öğrenc 耂耂, başarılı olarak değerlend 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (8) Tez 耂耂 başarısız bulunarak redded 耂耂 len öğrenc 耂耂 n 耂耂 n programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. (9) Yüksek l 耂耂 sans tez 耂耂耂耂 ç 耂耂 n düzeltme kararı ver 耂耂 len öğrenc 耂耂, en geç üç ay 耂耂 ç 耂耂 nde gerekl 耂耂 düzeltmeler 耂耂 yaparak tez 耂耂, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tez 耂耂 n savunulab 耂耂 l 耂耂 r olduğuna 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n görüşüyle b 耂耂 rl 耂耂 kte tez, anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enst 耂耂 tüye tesl 耂耂 m ed 耂耂 l 耂耂 r. (10) Öğrenc 耂耂, düzeltt 耂耂 ğ 耂耂 tez 耂耂 n 耂耂 beş 耂耂 nc 耂耂 fıkrada bel 耂耂 rt 耂耂 len usullerde aynı jür 耂耂 önünde en geç üç ay 耂耂 ç 耂耂 nde yen 耂耂 den savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tez 耂耂 kabul ed 耂耂 lmeyen öğrenc 耂耂 n 耂耂 n programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. (11) Tez, öğren 耂耂 m görülen l 耂耂 sansüstü program d 耂耂 l 耂耂 nde yazılır ancak öğrenc 耂耂 n 耂耂 n taleb 耂耂, danışmanın uygunluk görüşü ve 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulunun onayıyla öğret 耂耂 m d 耂耂 l 耂耂 Türkçe olan l 耂耂 sansüstü program öğrenc 耂耂 s 耂耂 ; tez 耂耂 n 耂耂, İng 耂耂 l 耂耂 zce de yazab 耂耂 l 耂耂 r. Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması MADDE 26 (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezun 耂耂 yet 耂耂 ç 耂耂 n d 耂耂 ğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek l 耂耂 sans tez 耂耂 n 耂耂 n c 耂耂 ltlenm 耂耂 ş en az altı kopyasını, tez sınavına g 耂耂 r 耂耂 ş tar 耂耂 h 耂耂 nden 耂耂 t 耂耂 baren b 耂耂 r ay 耂耂 ç 耂耂 nde 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye tesl 耂耂 m eden ve tez 耂耂 şek 耂耂 l yönünden Kılavuza uygun bulunan yüksek l 耂耂 sans öğrenc 耂耂 s 耂耂 ne; tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması ver 耂耂 l 耂耂 r. Enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu, tesl 耂耂 m süres 耂耂 n 耂耂 en fazla b 耂耂 r ay daha uzatab 耂耂 l 耂耂 r. Sanat çalışması yapan b 耂耂 r öğrenc 耂耂, tez 耂耂耂耂 le b 耂耂 rl 耂耂 kte özgün çalışmasını da Enst 耂耂 tüye tesl 耂耂 m etmek zorundadır. Bu koşulları yer 耂耂 ne get 耂耂 rmeyen öğrenc 耂耂 ; koşulları yer 耂耂 ne get 耂耂 r 耂耂 nceye kadar d 耂耂 plomasını alamaz, öğrenc 耂耂 l 耂耂 k haklarından yararlanamaz ve azam 耂耂 süres 耂耂 n 耂耂 n dolması durumunda programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. (2) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması üzer 耂耂 nde öğrenc 耂耂 n 耂耂 n kayıtlı olduğu enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalındak 耂耂 programın Yükseköğret 耂耂 m Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

7 (3) Mezun 耂耂 yet tar 耂耂 h 耂耂, tez 耂耂 n kabul ed 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 tez savunma sınavı tar 耂耂 h 耂耂 d 耂耂 r; anasanat dalı programlarına kayıtlı öğrenc 耂耂 ler 耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 se tez savunma sınavı ve başarılı olunan uygulamalı sınav tar 耂耂 h 耂耂 d 耂耂 r. (4) Yüksek l 耂耂 sans tez 耂耂 n 耂耂 n b 耂耂 r kopyası tez 耂耂 n tesl 耂耂 m 耂耂 nden 耂耂 t 耂耂 baren üç ay 耂耂 ç 耂耂 nde elektron 耂耂 k ortamda, enst 耂耂 tü tarafından Yükseköğret 耂耂 m Kurulu Başkanlığına gönder 耂耂 l 耂耂 r. (5) Tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programındak 耂耂 tez 耂耂 redded 耂耂 len öğrenc 耂耂 n 耂耂 n talepte bulunması durumunda, redded 耂耂 len tez 耂耂 n 耂耂 n enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından dönem projes 耂耂 olarak kabul ed 耂耂 lmes 耂耂 ve en az 90 AKTS kred 耂耂 l 耂耂 k ders 耂耂 almış olması koşuluyla kend 耂耂 s 耂耂 ne tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması ver 耂耂 l 耂耂 r. BEŞİNCİ BÖLÜM Tezs 耂耂 z Yüksek L 耂耂 sans Programı Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programı MADDE 27 (1) Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programı; toplam 90 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla en az 10 ders 耂耂 le dönem projes 耂耂 ders 耂耂 nden oluşur. Öğrenc 耂耂 ; dönem projes 耂耂 ders 耂耂 n 耂耂 n alındığı yarıyılda, dönem projes 耂耂 ders 耂耂 ne kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı b 耂耂 r rapor vermek zorundadır. Dönem projes 耂耂 ders 耂耂 YT veya YZ olarak değerlend 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. B 耂耂 r yarıyılda 60 AKTS den fazla ders alınamaz. (2) Öğrenc 耂耂 n 耂耂 n alacağı dersler 耂耂 n en çok üçü, l 耂耂 sans öğren 耂耂 m 耂耂 sırasında alınmamış olması koşuluyla l 耂耂 sans dersler 耂耂 nden seç 耂耂 leb 耂耂 l 耂耂 r. (3) B 耂耂 l 耂耂 msel Araştırma Tekn 耂耂 kler 耂耂耂耂 le Araştırma ve Yayın Et 耂耂 ğ 耂耂 konularını 耂耂 çeren en az b 耂耂 r ders 耂耂 n l 耂耂 sansüstü eğ 耂耂 t 耂耂 m sırasında alınması zorunludur. (4) Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programı, 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 l 耂耂 sansüstü öğret 耂耂 mde de yürütüleb 耂耂 l 耂耂 r. Danışman atanması MADDE 28 (1) Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programında, enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenc 耂耂耂耂 ç 耂耂 n ders seç 耂耂 m 耂耂 nde ve dönem projes 耂耂 ders 耂耂 n 耂耂 n yürütülmes 耂耂 nde danışmanlık yapacak b 耂耂 r öğret 耂耂 m üyes 耂耂 n 耂耂 veya doktora dereces 耂耂 ne sah 耂耂 p b 耂耂 r öğret 耂耂 m görevl 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 öğrenc 耂耂 n 耂耂 n yazılı görüşünü alarak en geç b 耂耂 r 耂耂 nc 耂耂 yarıyılın sonuna kadar 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye öner 耂耂 r ve bu öner 耂耂, enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu onayıyla kes 耂耂 nleş 耂耂 r. Süre MADDE 29 (1) Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programını tamamlama süres 耂耂 ; b 耂耂 l 耂耂 msel hazırlıkta geçen süre har 耂耂 ç, kayıtlı olduğu programa 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n dersler 耂耂 n ver 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 dönemden başlamak üzere, her dönem 耂耂 ç 耂耂 n öğrenc 耂耂 n 耂耂 n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 耂耂 k 耂耂 yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süren 耂耂 n sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrenc 耂耂 n 耂耂 n programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. (2) Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programında b 耂耂 r öğrenc 耂耂 n 耂耂 n başarılı sayılab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzer 耂耂 nde b 耂耂 r not almış olması, en az 2,50 GNO yu sağlamış olması ve dönem projes 耂耂 ders 耂耂 nden YT notu alarak şek 耂耂 l yönünden Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 Tezs 耂耂 z Yüksek L 耂耂 sans Dönem Projes 耂耂 Yazım Kılavuzuna uygun yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış c 耂耂 ltl 耂耂耂耂 k 耂耂 kopya dönem projes 耂耂 n 耂耂 akadem 耂耂 k takv 耂耂 mde bel 耂耂 rt 耂耂 len dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tar 耂耂 he kadar enst 耂耂 tü müdürlüğüne tesl 耂耂 m etm 耂耂 ş olması gerek 耂耂 r. Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması MADDE 30 (1) Kred 耂耂 l 耂耂 dersler 耂耂 n 耂耂 ve dönem projes 耂耂 n 耂耂 başarıyla tamamlayan öğrenc 耂耂 ye tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması ver 耂耂 l 耂耂 r. (2) Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması üzer 耂耂 nde öğrenc 耂耂 n 耂耂 n kayıtlı olduğu enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalındak 耂耂 programın Yükseköğret 耂耂 m Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. (3) Tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programından, tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programına geç 耂耂 ş yapmak 耂耂 steyen öğrenc 耂耂 ; tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programına başvuru koşullarını ve yatay geç 耂耂 ş koşullarını sağlayarak 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu kararıyla geç 耂耂 ş yapab 耂耂 l 耂耂 r. Bu durumda tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans programında alınan dersler, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu kararıyla tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans programındak 耂耂 dersler 耂耂 n yer 耂耂 ne sayılab 耂耂 l 耂耂 r. ALTINCI BÖLÜM Doktora/Sanatta Yeterl 耂耂 k Programı Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programı MADDE 31 (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tez 耂耂 n; b 耂耂 l 耂耂 me yen 耂耂 l 耂耂 k get 耂耂 rme, yen 耂耂 b 耂耂 r b 耂耂 l 耂耂 msel yöntem gel 耂耂 şt 耂耂 rme ve b 耂耂 l 耂耂 nen b 耂耂 r yöntem 耂耂 yen 耂耂 b 耂耂 r alana uygulama n 耂耂 tel 耂耂 kler 耂耂 nden en az b 耂耂 r 耂耂 n 耂耂 yer 耂耂 ne get 耂耂 rmes 耂耂 gerek 耂耂 r. (2) Doktora programı, tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans dereces 耂耂 ne sah 耂耂 p öğrenc 耂耂耂耂 ç 耂耂 n toplam 60 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla en az yed 耂耂 ders, sem 耂耂 ner, yeterl 耂耂 k sınavı ve tez öner 耂耂 s 耂耂耂耂 le 180 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan ders 耂耂 ve tez çalışmasından; l 耂耂 sans dereces 耂耂耂耂 le kabul ed 耂耂 lm 耂耂 ş öğrenc 耂耂耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 se en az 120 AKTS kred 耂耂 l 耂耂 k 14 ders, sem 耂耂 ner ders 耂耂, yeterl 耂耂 k sınavı ve tez öner 耂耂 s 耂耂耂耂 le 180 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan ders 耂耂 ve tez çalışmasından oluşur. Sanatta yeterl 耂耂 k programı 耂耂 se tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans dereces 耂耂 ne sah 耂耂 p öğrenc 耂耂耂耂 ç 耂耂 n toplam 60 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla en az yed 耂耂 ders, uygulamalar 耂耂 le 180 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan ders 耂耂 ve tez 耂耂 le b 耂耂 rl 耂耂 kte serg 耂耂, proje, res 耂耂 tal, konser, tems 耂耂 l g 耂耂 b 耂耂 sanatsal çalışmalardan; l 耂耂 sans dereces 耂耂耂耂 le kabul ed 耂耂 lm 耂耂 ş öğrenc 耂耂耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 se en az 120 AKTS kred 耂耂 l 耂耂 k 14 ders ve uygulamalar 耂耂 le 180 AKTS kred 耂耂 s 耂耂 nden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan ders 耂耂 ve tez 耂耂 le b 耂耂 rl 耂耂 kte serg 耂耂, proje, res 耂耂 tal, konser, tems 耂耂 l g 耂耂 b 耂耂 sanatsal çalışmalardan oluşur. (3) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programında b 耂耂 r yarıyılda 60 AKTS den fazla ders alınamaz. (4) B 耂耂 l 耂耂 msel Araştırma Tekn 耂耂 kler 耂耂耂耂 le Araştırma ve Yayın Et 耂耂 ğ 耂耂 konularını 耂耂 çeren en az b 耂耂 r ders 耂耂 n l 耂耂 sansüstü eğ 耂耂 t 耂耂 m sırasında alınması zorunludur.

8 (5) Gel 耂耂 ş 耂耂 m ve Öğrenme 耂耂 le Öğret 耂耂 mde Planlama ve Değerlend 耂耂 rme dersler 耂耂 zorunlu olmayıp seçmel 耂耂 ders statüsünde değerlend 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r. (6) Doktora öğrenc 耂耂 s 耂耂 sem 耂耂 ner ders 耂耂 n 耂耂, doktora tez danışmanından yalnızca b 耂耂 r defa 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 yarıyılda alır. Doktora tez danışmanının tüm öğrenc 耂耂 ler 耂耂 aynı sem 耂耂 ner ders 耂耂 ne kayıt yaptırır. Sem 耂耂 ner ders 耂耂 n 耂耂 n konusu doktora tez danışmanı tarafından bel 耂耂 rlen 耂耂 r, anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye b 耂耂 ld 耂耂 r 耂耂 l 耂耂 r ve enst 耂耂 tü tarafından 耂耂 lan ed 耂耂 l 耂耂 r. Sem 耂耂 ner konusu enst 耂耂 tü tarafından 耂耂 lan ed 耂耂 ld 耂耂 kten sonra değ 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 lemez. Sem 耂耂 ner ders 耂耂 nde başarısız bulunan öğrenc 耂耂, b 耂耂 r sonrak 耂耂 yarıyılda sem 耂耂 ner ders 耂耂 n 耂耂 tekrar eder. Tekrar durumunda, doktora tez danışmanının uygun görmes 耂耂 ve enst 耂耂 tü müdürlüğünün onayıyla sem 耂耂 ner konusu değ 耂耂 şt 耂耂 r 耂耂 leb 耂耂 l 耂耂 r. (7) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programında enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 ve enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu onayıyla d 耂耂 ğer yükseköğret 耂耂 m kurumlarında ver 耂耂 lmekte olan derslerden yüksek l 耂耂 sans dereces 耂耂 yle kabul ed 耂耂 lm 耂耂 ş öğrenc 耂耂 en fazla 耂耂 k 耂耂, l 耂耂 sans dereces 耂耂 yle kabul ed 耂耂 lm 耂耂 ş öğrenc 耂耂耂耂 se en fazla dört ders alab 耂耂 l 耂耂 r. (8) L 耂耂 sans dersler 耂耂, ders yüküne ve doktora/sanatta yeterl 耂耂 k kred 耂耂 ler 耂耂 ne sayılmaz. Ancak yüksek l 耂耂 sans düzey 耂耂 nden daha önceden alınmamış olması koşuluyla (B 耂耂 l 耂耂 msel Araştırma Tekn 耂耂 kler 耂耂耂耂 le Araştırma ve Yayın Et 耂耂 ğ 耂耂 konularını 耂耂 çeren ders veya b 耂耂 l 耂耂 m et 耂耂 ğ 耂耂 ders 耂耂 har 耂耂 ç) en fazla 耂耂 k 耂耂 ders alınab 耂耂 l 耂耂 r. (9) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programları 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 öğret 耂耂 m olarak açılamaz. Süre MADDE 32 (1) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programının süres 耂耂 yle 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 esaslar şunlardır: a) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programı, b 耂耂 l 耂耂 msel hazırlıkta geçen süre har 耂耂 ç tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans dereces 耂耂 yle kabul ed 耂耂 lenler 耂耂 ç 耂耂 n kaydolduğu programa 耂耂 l 耂耂 şk 耂耂 n dersler 耂耂 n ver 耂耂 ld 耂耂 ğ 耂耂 dönemden başlamak üzere her dönem 耂耂 ç 耂耂 n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sek 耂耂 z yarıyıl olup azam 耂耂 tamamlama süres 耂耂 12 yarıyıl; l 耂耂 sans dereces 耂耂 yle kabul ed 耂耂 lenler 耂耂 ç 耂耂 n 10 yarıyıl olup azam 耂耂 tamamlama süres 耂耂 14 yarıyıldır. b) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programı 耂耂 ç 耂耂 n gerekl 耂耂 kred 耂耂 l 耂耂 dersler 耂耂 başarıyla tamamlamanın azam 耂耂 süres 耂耂 ; tezl 耂耂 yüksek l 耂耂 sans dereces 耂耂 yle kabul ed 耂耂 lenler 耂耂 ç 耂耂 n dört yarıyıl, l 耂耂 sans dereces 耂耂 yle kabul ed 耂耂 lenler 耂耂 ç 耂耂 n altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda öğret 耂耂 m planında yer alan AKTS kred 耂耂 l 耂耂 dersler 耂耂 n 耂耂 ve sem 耂耂 ner ders 耂耂 n 耂耂 (sadece doktora programı öğrenc 耂耂 ler 耂耂 ) başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders 耂耂 /dersler 耂耂 bulunan veya 3,00 GNO yu sağlayamayan öğrenc 耂耂 n 耂耂 n programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. c) Kred 耂耂 l 耂耂 dersler 耂耂 n 耂耂 başarıyla tamamlayan, doktora yeterl 耂耂 k sınavında başarılı olan ve doktora tez öner 耂耂 s 耂耂 kabul ed 耂耂 len veya sanatta yeterl 耂耂 k kred 耂耂 l 耂耂 ders/uygulamalarından başarılı olan ancak doktora/sanatta yeterl 耂耂 k tez çalışmasını ve sanatta yeterl 耂耂 k 耂耂 ç 耂耂 n gerekl 耂耂 olan özgün çalışmalarını (a) bend 耂耂 nde bel 耂耂 rt 耂耂 len 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenc 耂耂 n 耂耂 n programdan 耂耂 l 耂耂 ş 耂耂 ğ 耂耂 kes 耂耂 l 耂耂 r. ç) L 耂耂 sans dereces 耂耂 yle doktora programına başvurmuş öğrenc 耂耂 lerden, kred 耂耂 l 耂耂 dersler 耂耂 n 耂耂 (en az 90 AKTS ders 耂耂 ve dönem projes 耂耂 n 耂耂 başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azam 耂耂 süres 耂耂耂耂 ç 耂耂 nde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrenc 耂耂 ye; talepte bulunması durumunda, redded 耂耂 len doktora tez 耂耂 n 耂耂 n enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından dönem projes 耂耂 olarak kabul ed 耂耂 lmes 耂耂 koşuluyla tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması ver 耂耂 l 耂耂 r. L 耂耂 sans dereces 耂耂 yle sanatta yeterl 耂耂 k programına başvurmuş ve sanatta yeterl 耂耂 k tez 耂耂 redded 耂耂 lm 耂耂 ş öğrenc 耂耂 ye 耂耂 se talepte bulunması durumunda, Enst 耂耂 tü Yönet 耂耂 m Kurulu tarafından redded 耂耂 len tez 耂耂 n 耂耂 n dönem projes 耂耂 olarak kabul ed 耂耂 lmes 耂耂 ve en az 90 AKTS kred 耂耂 l 耂耂 k ders almış olması koşuluyla tezs 耂耂 z yüksek l 耂耂 sans d 耂耂 ploması ver 耂耂 l 耂耂 r. d) Öğrenc 耂耂, doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programının mezun 耂耂 yet koşullarını yer 耂耂 ne get 耂耂 rd 耂耂 ğ 耂耂 takd 耂耂 rde, programın süres 耂耂 nden önce de mezun olab 耂耂 l 耂耂 r. e) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k öğrenc 耂耂 s 耂耂 n 耂耂 n başarılı sayılab 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n aldığı tüm derslerden YT, CC veya bunun üzer 耂耂 nde b 耂耂 r harf notu alması ve en az 3,00 GNO yu sağlaması gerek 耂耂 r. Tez danışmanı atanması MADDE 33 (1) Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programında; enst 耂耂 tü anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenc 耂耂耂耂 ç 耂耂 n öğrenc 耂耂 n 耂耂 n yazılı görüşünü alarak Ün 耂耂 vers 耂耂 te kadrosunda bulunan öğret 耂耂 m üyeler 耂耂 arasından b 耂耂 r tez danışmanını, doktora programı 耂耂 ç 耂耂 n b 耂耂 r 耂耂 nc 耂耂 yarıyılın sonuna kadar, sanatta yeterl 耂耂 k programı 耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 se 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 yarıyılın sonuna kadar 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye öner 耂耂 r. Tez danışmanı öner 耂耂 s 耂耂, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu onayıyla kes 耂耂 nleş 耂耂 r. B 耂耂 r öğret 耂耂 m üyes 耂耂 n 耂耂 n doktora/sanatta yeterl 耂耂 k programında tez yöneteb 耂耂 lmes 耂耂耂耂 ç 耂耂 n en az b 耂耂 r yüksek l 耂耂 sans tez 耂耂 n 耂耂 başarıyla yönetm 耂耂 ş ve tamamlatmış olması gerek 耂耂 r. (2) Tez çalışmasının n 耂耂 tel 耂耂 ğ 耂耂 n 耂耂 n b 耂耂 rden fazla danışmanı gerekt 耂耂 rd 耂耂 ğ 耂耂 durumlarda tez danışmanının öner 耂耂 s 耂耂 yle 耂耂 k 耂耂 nc 耂耂 danışman, Ün 耂耂 vers 耂耂 te 耂耂 ç 耂耂 nden veya Ün 耂耂 vers 耂耂 te dışından atanab 耂耂 l 耂耂 r. İk 耂耂 nc 耂耂 tez danışmanının, en az doktora/sanatta yeterl 耂耂 k dereces 耂耂 ne sah 耂耂 p olması gerek 耂耂 r. (3) Ün 耂耂 vers 耂耂 te kadrosunda bel 耂耂 rlenen n 耂耂 tel 耂耂 klere sah 耂耂 p öğret 耂耂 m üyes 耂耂 bulunmaması durumunda, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığının öner 耂耂 s 耂耂 yle enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından başka b 耂耂 r yükseköğret 耂耂 m kurumundan öğret 耂耂 m üyes 耂耂 danışman olarak atanab 耂耂 l 耂耂 r. (4) Doktora programındak 耂耂 veya tüm dersler 耂耂 n 耂耂 başarıyla tamamlayan sanatta yeterl 耂耂 k programındak 耂耂 b 耂耂 r öğrenc 耂耂 n 耂耂 n danışmanıyla b 耂耂 rl 耂耂 kte bel 耂耂 rled 耂耂 ğ 耂耂 doktora/sanatta yeterl 耂耂 k tez konusu ve tez başlığı; doktora öğrenc 耂耂 s 耂耂耂耂 ç 耂耂 n doktora yeterl 耂耂 k sınavından sonra en geç b 耂耂 r ay 耂耂 ç 耂耂 nde, sanatta yeterl 耂耂 k öğrenc 耂耂 s 耂耂耂耂 ç 耂耂 n 耂耂 se dersler 耂耂 n 耂耂 tamamladıktan sonra en geç b 耂耂 r ay 耂耂 ç 耂耂 nde anab 耂耂 l 耂耂 m/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tüye öner 耂耂 l 耂耂 r. Doktora/sanatta yeterl 耂耂 k tez konusu ve tez başlığı öner 耂耂 s 耂耂, 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu onayıyla kes 耂耂 nleş 耂耂 r. (5) Uzmanlık alan ders 耂耂, öğrenc 耂耂 n 耂耂 n tez konusu ve tez başlığının 耂耂 lg 耂耂 l 耂耂 enst 耂耂 tü yönet 耂耂 m kurulu tarafından onaylandığı tar 耂耂 h 耂耂耂耂 zleyen yarıyıldan 耂耂 t 耂耂 baren açılır; doktora tez savunma/sanatta yeterl 耂耂 k sınavının yapıldığı ve başarılı olunduğu tar 耂耂 he kadar ara ve yaz tat 耂耂 ller 耂耂 n 耂耂 de kapsayacak şek 耂耂 lde devam eder. (6) Uzmanlık alan ders 耂耂 ; öğrenc 耂耂 sayısına bakılmaksızın her yarıyıl tüm tez aşamasındak 耂耂 doktora/sanatta yeterl 耂耂 k öğrenc 耂耂 ler 耂耂耂耂 ç 耂耂 n danışman öğret 耂耂 m üyes 耂耂 tarafından haftada beş saat ver 耂耂 lmek üzere açılır. Doktora yeterl 耂耂 k sınavı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir.

Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir. KREDİLİ SİSTEM Mutlak sistem nedir? Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sisteme mutlak sistem denir. Kredili sistem ve özellikleri nedir? Başarı notunun nispi olarak değerlendirildiği sisteme

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.08.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29815 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 YÖNETMELİK Munzur Ün vers tes nden: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel 뒘 kler Üyel 뒘 k Duyurular İlet 뒘 ş 뒘 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1017417 İlanın Çıkılacağı yer IĞDIR ÜNİVERSİTESİ >IĞDIR MESLEK

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29464

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29464 Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29464 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Anadolu Üniversitesinden:

YÖNETMELİK. Anadolu Üniversitesinden: 3 Eylül 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29464 Anadolu Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezî

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi Fakülteleri nde çift anadal (ÇAP) ve yandal

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran 14 Temmuz 2017 PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 21 Temmuz (Yabancı Uyruklu Adaylar için)

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran 14 Temmuz 2017 PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 21 Temmuz (Yabancı Uyruklu Adaylar için) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ KONTENJANLARI, PROGRAMLARA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Haziran

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU (20.07.2017 tarihli ve 82 sayılı Senato toplantısının nolu karar ekidir.) EK: 0 2017-2018

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (JSGA) FAKÜLTE DERS KATALOĞU*

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (JSGA) FAKÜLTE DERS KATALOĞU* JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (JSGA) FAKÜLTE KATALOĞU* *Akademinin kuruluş yılı olması sebebiyle mevcut ders kataloğunda güncellemeler yapılabilecektir. Lütfen bu sayfayı takip ediniz.

Detaylı

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI HEM SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1. Programa Ba vuru ve Kabul Ko ulları (1) Lisansüstü programlara ba vuracak adayların Hem irelik ya da

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016969 İlanın Çıkılacağı yer GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ >TEKNİK BİLİMLER

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 Hitit Üniversitesinden: YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=52926

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=52926 08.11.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=52926 Yazdır Anasayfa Yönetmel 珀 kler Üyel 珀 k Duyurular İlet 珀 ş 珀 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1011369 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 YÖNETMELİK Yalova Üniversitesinden: YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ GENEL NOT ORTALAMASI HESAPLAMA KURALLARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ GENEL NOT ORTALAMASI HESAPLAMA KURALLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ GENEL NOT ORTALAMASI HESAPLAMA KURALLARI 1. Bu kurallarda geçen tanım ve kısaltmalar; a) Açıköğretim Sistemi: Anadolu Üniversitesine bağlı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 29690

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 29690 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak (22.06.2011 gün ve 06 Sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak Amaç MADDE 1-

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı