Vinç Hareketli Kabinin Tasarımı ve Gerilme Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vinç Hareketli Kabinin Tasarımı ve Gerilme Analizi"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Vinç Hareketli Kabinin Tasarımı ve Gerilme Analizi M.Karagöz 1, H. Düzcükoğlu 2 1 Karabük Üniversitesi, Karabük/Türkiye 2 Selçuk Üniversitesi, Konya/Türkiye, Design and Stess Analysis of a Mobile Crane Cabinet Abstract- In this study, a robot cabinet was designed that can move at certain angles and directions in order to prove the operator s sight. Thus the operator will be able to benefit from a better view during loading and unloading operations by controlling the cabinet. First, the 3D design of the cabinet was completed in computer. Static analysis of the stresses born by the movement and weight of the cabinet was performed by ANSYS WORKBENCH V12 program after the material designation, and determination of load and boundary conditions. Keywords ANSYS, Mobile Operator Cabin, 3D Design I. GİRİŞ Hidrolik mobil vinç sektörü ülkemizde hızlı bir gelişim göstermektedir. Özellikle inşaat sektörü, kaldırma, kurtarma ve montaj işlerinde bu vinçlere olan gereksinim giderek artmaktadır. Vinç kabini operatörün kullanması gereken tüm kumanda sistemini içinde barındıran ve operatörün güvenliğini ve konforunu sağlayan bir ünitedir. Operatör tarafından bu kabin içersinden yük kaldırma ve boşaltma işlemlerini gözlem yaparak veya yardımcı personel kullanarak gerçekleştirmektedirler. Ancak bazı durumlarda vinç operatörü kabin içersinden yükü veya boşaltma yerini tam olarak görememekte ya da yardımcı operatör tecrübesizliği sebebiyle yük veya çevre güvenliğinde istenmeyen olaylar meydana gelmektedir. Uçar ve ark. yapmış olduğu çalışmada, hidrolik boom tipi örnek bir krende statik yükleme sonucu oluşan gerilmelerin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi adında bir çalışma yapmış ve çalışmasında örnek olarak seçilen hidrolik boom tipi bir krendeki taşıyıcı kol (boom) 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Taşıyıcı kol üzerinde statik yükleme durumu altındaki gerilme dağılımları sonlu elemanlar metodu kullanılan bir paket yazılım ile incelenmiştir. Analiz sonrası elde edilen sonuçlar yorumlanmış, kren konstrüksiyonunun hasara uğramadan çalıştığı gerçekleştirilen simülasyon ile gösterilmiştir. Kren konstrüksiyon elemanları için malzeme akma mukavemeti baz alınarak analiz sonuçlarına göre çalışma güvenlik katsayıları çıkartmışlardır [10]. Yapılan bu çalışmada operatörün kabin içersinden görüş alanını arttırmak amacı ile belirli açılarda ve yönlerde hareket edebilen robot operatör kabini tasarlanmıştır. Bu sayede operatör yükleme ve boşaltmalarda görüş alanını arttırmak için kabin içersinden kumanda ederek belirli mesafe ve açılarda görüş alanı sağlayacaktır. Bu proje öncelikle bilgisayar ortamında 3D tasarımı yapılmıştır. 3D tasarımda SolidWORKS 2010 programından yararlanılmıştır. Malzeme seçimi, yük, sınır şartları belirlenerek robot kabinin hareketlerinin ve kabinin ağırlığından dolayı oluşan gerilmelerin statik analizi ANSYS WORKBENCH V12 SPO paket programı yardımı ile çözüm yapılmıştır. II. VİNÇ, VİNÇ ÇEŞİTLERİ VE KABİNLER Herhangi bir kütle veya malzeme kaldırma, farklı bir yöne dönerek veya hareket ederek aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan makinelere vinç denilmektedir [1]. Kullanım yerlerine göre vinçler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir[2]. Kaba arazi vinçleri Paletli vinç Güverte vinci Liman vinci Kollu vinç Yüzer vinç Helikopter vinci Demiryolu vinçleri Mobil vinç Teleskopik vinç Kule vinçleri Kamyon vinçleri A. MOBİL VİNÇLER Hareketsiz olan vinçlerin farklı yerlere kolayca taşıyabilme fikrinden doğan mobil vinçler, kamyonla vincin birleşimidir. Özellikle inşaat sektörü, kaldırma, kurtarma ve montaj işlerinde bu vinçler yaygın olarak kullanılmaktadır. B. OPERATÖR KABİNLERİ Vinç kabini operatörün kullanması gereken tüm kumanda sistemini içinde barındıran ve operatörün güvenliğini ve konforunu sağlayan bir ünitedir. Operatör tarafından bu kabin içerisinden yük kaldırma ve boşaltma işlemlerini gözlem yaparak veya yardımcı personel kullanarak gerçekleştirmektedirler. 155

2 H. Düzcükoğlu, M.Karagöz B1-SABİT KABİN Mobil vinç kabinlerinde ve iş makineleri operatör kabinlerinde karşılaşılan en büyük problemlerden bir tanesi, kaldırılan yükün her açıdan görülememesidir. Yük taşırken yükün görülememesi, sadece yük için insanlar içinde büyük bir risk ortaya çıkarmaktadır. Sabit kabin; kabinin şaseye hareket etmeyecek şekilde bağlanması ile oluşan sistemdir. Sabit kabinde ek bir sistem kullanılmaz. Maliyet bakımından diğer kabinlerden çok faklı değildir. Göz seviyesinin üstünde çalışmalarda operatör kafasını yukarı doğru kaldırmakta, uzun süreli çalışmalar boyun tutulmalarına neden olmaktadır. Ayrıca operatör yükü tam olarak göremez. Kullanım kolaylığı sağlamak, operatör görüşünü arttırmak için farklı tasarımlar yapılmıştır. Şekil 1 de sabit kabin resmi görünmektedir. B3-HAREKETLİ KABİN Operatörün istediği gibi konumlandırabileceği tam hareketli kabin Şekil 3 te görülmektedir. Hareketli kabin sayesinde operatör konumunu istediği gibi ayarlayarak maksimum görüş açısını yakalar. Uygun pozisyonu kendisi ayarlayarak en rahat çalışma ortamını ayarlayabilir. Şekil 3: Hareketli kabin III. HAREKETLİ KABİN TASARIMI Sabit kabin eksiklikleri göz önünde alınarak sistemin eksiklikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için sistemin eksikliklerini en iyi şekilde tanımlayabilecek olan operatörlerle mülakatlar yapılmıştır. Yapılan mülakatlar ve araştırmalara göre istenilen operatör kabin özellikleri aşağıdaki gibi olması tavsiye edilmektedir[4,5,6,7]. Bunlar; B2-YARI HAREKETLİ KABİN Şekil 1: Sabit operatör kabini [8] Operatörün daha kolay çalışması için tasarlanmış operatörün görüş alanını arttıran yarı hareketli kabin Şekil 2 de gözükmektedir. Operatörü m yüksekliğe kaldırabilme, Boyutlarına göre uzanabileceği maksimum uzunluk, Operatörün binebileceği mesafeye kadar hareket kabiliyeti (Şekil 4), Katlanabilme özelliği, Operatörün isteği doğrultusunda konumlanma, İstenilen görüş açısını yakalayabilme, Yukarıda ve aşağıdaki çalışmalar için kabinin yatayda en az 30 derece aşağı ve yukarı konumlanabilmesi, dönebilme kabiliyeti, Güvenlik;( güvenlik faktörü 1,5-2 arası alınması) Bir operatörün rahatça çalışabileceği güvenli bir kabin, Hafif, kullanışlı, performansı yüksek ve estetik görünümlü bir dizayn Şekil 4 de operatörün binebileceği yüksekliğe kadar inmiş hareketli kabin yer almaktadır. Şekil 2: Yarı hareketli operatör kabini [8] 156

3 Vinç Hareketli Kabinin Tasarımı ve Gerilme Analizi için Şekil 7 görüldüğü gibi hareketli kabinin sadece kabin kısmı yatayda 30 derece aşağı ve yukarı hareket ederek optimum çalışma ortamı sağlar. Şekil 4: Operatörün binebileceği seviyeye inmiş hareketli kabin Operatör hareketli kabini istediği gibi konumlandırabilir. Şekil 5 te hareketli kabinin farklı konumlanmaları görünmektedir. Şekil 7: Kabinin yatayda hareketi Hareketli kabin Şekil 8 görüldüğü gibi dişli çark sistemi sayesinde 180 derece dönüş kapasitesine sahiptir. Şekil 5: Hareketli kabinin farklı şekillerde konumlanması Kabin hareketli kolları tamamen katlanarak daha az yer kaplaması Şekil 6 da planlanmıştır. Şekil 8: Hareketli kabinin 180 derece dönüşü IV. GERİLME ANALİZİ Hareketli kabinde çok değişken yükler olduğu için maliyet düşürme açısından hareketli kollarda ve pimlerde farklı malzemeler kullanılmıştır. Tablo 1 de hareketi sağlayan kolların malzeme özelliği ve Tablo 2 de pim de kullanılan malzeme özellikleri verilmiştir. Tablo 1: Kabin hareketini sağlayan kolların fiziksel özellikleri Tablo 2: Pim malzemesinin fiziksel özellikleri Şekil 6: Hareketli kolların katlanmış hali Operatörün yukarıdaki veya aşağıdaki işlemlerini yapabilmesi için eğilmesi ya da yukarıya doğru boynunu bükmesi gerekmektedir. Uzun süreli çalışmalarda operatör verimi ve kaza riski artabilir. Bu durumu ortadan kaldırmak 157

4 H. Düzcükoğlu, M.Karagöz A- YÜK VE SABİTLERİN BELİRLENMESİ Şekil 9 da kabin tabanına 250 kg yük uygulanmıştır. Bu yük kabin içindeki operatör ve ekipmanları temsil etmektedir. Buna ilaveten 720 kg sistem ağırlığı eklenmiştir. Şekilde uygulanan yük (A), mesnet kuvvetleri (B,C), yer çekimi ivmesi (D) gözükmektedir. C ANALİZ Sistemde değişikliklere gidilerek pim yataklarındaki yüzey alanı arttırılmış, yük dağılımı sağlanarak ve maksimum gerilme düşürülmüştür. Pim yatakları 15 mm. den 23 mm ye artırılmış ve sistem analiz edilmiştir. Analiz sonucu Şekil 11 de görüleceği gibi sistemin maksimum gerilmesi 201 MPa düşmüştür. Yeni hesaplanan gerilmeye göre sistemin emniyet kat sayısı 1.74 olarak hesaplanmıştır. 1.5 < S (1.74) < 2 olduğundan hareketli kollar emniyetlidir. Şekil 9: Yük, mesnetler ve yer çekimi ivmesinin uygulanması Sistemde; A: Uygulanan yük 2500N ve -Z yönünde B: Fixed support (sabit mesnet ) C: Fixed support (sabit mesnet ) D: Standart yer çekim ivmesi B- SİSTEMİN MESH EDİLMESİ (SONLU ELEMANLARA BÖLME ) Sistemdeki pimlerin meshleri daha küçük tutularak daha doğru sonuçların alınması hedeflenmiştir. Sistemde Hex Dominant mesh metodu kullanılmış olup, sistemdeki toplam nod sayısı , element sayısı dır. Ayrıca hareketli kol, pim arasındaki bağlantı noktalarına bonded tip temas, piston silindir arasındaki temas noktasına ise no separation kontak tanımlanmıştır. Sistem sürtünmesiz olarak kabul edilmiştir. Şekil 10 da Mesh edilmiş hareketli kabin görülmektedir. Şekil 11: Hareketli kolların statik analiz sonucu 2 Pim çapları 40 mm den 45 mm ye çıkartılarak sistem tekrar analiz edilmiştir Analiz sonucu Şekil 12 de görüldüğü gibi 548 MPa olan pim gerilmeleri 311 MPa düşürülmüştür. Oluşan maksimum yeni gerilmeye göre sistem emniyet katsayısı 1.99 a çıkmıştır. Sistem emniyet kat sayısı istenen değerlere ulaştığından sistem güvenlidir. Şekil 12: Pimlerdeki maksimum gerilme V. SONUÇ Şekil 10: Mesh edilmiş hareketli kabin montajı Bu çalışmada, hareketli robot kabinin operatör istekleri doğrultusunda yeni bir ürün geliştirilmiş ve hareketli kabin sisteminin tamamı statik analizi gerçekleştirilip gerekli optimizasyon çalışmaları yapılarak sistem için en uygun konstrüksiyon belirlenmiştir. Gerilme dağılımlarında görülen kritik yerler ilave lama ve saclarla güçlendirilerek yeniden gerilme analizleri yapılmıştır. 158

5 Vinç Hareketli Kabinin Tasarımı ve Gerilme Analizi Güçlendirmelerle genel konstrüksiyon sacı daha küçük değerlerde seçilerek sistemin hafif olması sağlanmış hem de imalat maliyetleri düşürülmüştür. Şekil 13 te görüldüğü gibi sistemin en çok zorlandığı pozisyonda statik analizler yapılarak istenilen güvenlik katsayısında olması sağlanmıştır. Yapılan bu çalışma aynı zamanda kullanılan elemanların çalışma koşullarını simule ederek elemanların gereksiz kalınlıklarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilebilecek bir optimizasyon çalışması için bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. Şekil 13 Sistemin en çok zorlandığı pozisyon TEŞEKKÜR Bu çalışma Selçuk Üniversitesi kütüphanesinde bulunan Vinç Robot Kabinin Tasarımı ve Analizi adlı Yüksek lisans tezinden (2010) türetilmiştir. Ayrıca bu çalışma Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. KAYNAKLAR [1] [ ] [2] Karahan M İki Kademeli Teleskopik Vincin Tasarım Ve Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum [3] Koçer H Bir Hidrolik Mobil Vincin Tasarım, Analiz Ve Optimizasyonu, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya [4] TS ISO /Kasım 1997 Vinçler Kabinler Bölüm 1 [5] TS ISO /Nisan 1998 Vinçler Kabinler Bölüm 2 [6] TS EN /2004 Vinç güvenliği Genel tasarım Bölüm 1 [7] TS EN / Şubat 2006 Vinç güvenliği Genel tasarım Bölüm 2 [8] [ ] [9] [ ] [10] Uçar M., Çavdar A., Çelik H. K., Hidrolik Boom Tipi Örnek Bir Krende Statik Yükleme Sonucu Oluşan Gerilmelerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile incelenmesi 2007, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, (4)

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ

ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ Ali Sinan ERTÜRK Eylül, 2008 İZMİR ASANSÖR KARŞI AĞIRLIK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR KAYNAK BAĞLANTILARININ BİLGİ TABANLI SİSTEMLER KULLANILARAK TASARIMI Özet Dr. Durmuş KARAYEL 1, Dr. Sinan Serdar ÖZKAN 2, Nuri AKKAŞ 3

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FRP SARGILI PERDE DUVARIN YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ENİS BAŞ DENİZLİ, TEMMUZ - 2015

Detaylı

HİDROSTATİK TAHRİKLİ HAVAALANI YER HİZMET ARACI TASARIMI ÖZET ABSTRACT

HİDROSTATİK TAHRİKLİ HAVAALANI YER HİZMET ARACI TASARIMI ÖZET ABSTRACT HİDROSTATİK TAHRİKLİ HAVAALANI YER HİZMET ARACI TASARIMI Burak ALTAN 1, Kadir ÇAVDAR 2 1 burak.altan@lt.com.tr LT Endüstriyel Sist. Ltd. Şti. NOSAB, Sedir Caddesi NO:4 Nilüfer, Bursa 2 cavdar@uludag.edu.tr

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

500 kw RÜZGAR TÜRBİNİ İÇİN ANA ŞAFT TASARIMI VE ANALİZİ. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul, Türkiye ÖZET

500 kw RÜZGAR TÜRBİNİ İÇİN ANA ŞAFT TASARIMI VE ANALİZİ. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul, Türkiye ÖZET 500 kw RÜZGAR TÜRBİNİ İÇİN ANA ŞAFT TASARIMI VE ANALİZİ Zahit Mecitoğlu, Vedat Z. Doğan, Halit S. Türkmen, İbrahim Enes Şahin, Zafer Can Çınar, Aykut Ceyhan, Deniz Kavrar, Gökay Simitçioğlu İstanbul Teknik

Detaylı

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır.

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır. HİDROLİK ASANSÖRLER Hidrolik asansörler modern bir icat olmayıp prensip olarak çok eskidir. Sıvı olarak ilk önceleri su, daha sonra yağ kullanılmıştır. Önceleri sadece fabrikalarda ve depolarda kısa irtifalı

Detaylı

Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi

Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi Hafif Kargo Ayrıştırma Makinası Tasarımı ve Üretimi M. Doğanlı * Y. Çakırca Krea Teknik Müh. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. Metsan Metal Kalıp Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli İstanbul Özet Başta kargo ve

Detaylı

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (BİTİRME TEZİ) BİLGİSAYAR KONTROLLÜ X-Y-Z TABLASI TASARIMI VE İMALATI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Serdal UYANIK Latif AKPINARLI Sercan

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNALARIN DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİNDE KLASİK YÖNTEM İLE SÜRTÜNMELİ SARKAÇ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Oğuzhan AYHAN

Detaylı

BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK

BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLYALI ANAHTAR ŞİFRELEME MAKİNASI KONSTRÜKSİYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Umut Murat GÖK Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı : Makina Dinamiği,

Detaylı

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih Kağnıcı *, Burak Ulaş *

Detaylı

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği

BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL. Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠR OTOBÜS GÖVDESĠNĠN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Süheyla KABASAKAL Anabilim Dalı : Uçak Mühendisliği Programı : Uçak Mühendisliği

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

MİNİMUM AĞIRLIKLI DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ

MİNİMUM AĞIRLIKLI DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI VE GERİLME ANALİZİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 09, Volume: 4, Numer: 3, Article Numer: 1A0037 ENGINEERING SCIENCES Received: Novemer 08 Accepted: June 09 Series : 1A ISSN : 1308-7231 09 www.newwsa.com

Detaylı

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System

Otomatik Konumlanabilen Konveyör Sistemi. Automaticly Positioned Conveyor System Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (15-24) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (15-24) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI M. Kaan AKALP Doç.Dr. Mehmet EROĞLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara meroglu@mmf.gazi.edu.tr Doç.Dr. Nizami

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı