SONLU ELEMANLAR TABANLI ANALİZ İÇİN BİYOMEKANİK MODEL OLUŞTURMA TEKNİKLERİ BIOMECHANICAL MODELING TECHNIQUES FOR FINITE ELEMENT BASED ANALYSES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONLU ELEMANLAR TABANLI ANALİZ İÇİN BİYOMEKANİK MODEL OLUŞTURMA TEKNİKLERİ BIOMECHANICAL MODELING TECHNIQUES FOR FINITE ELEMENT BASED ANALYSES"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SONLU ELEMANLAR TABANLI ANALİZ İÇİN BİYOMEKANİK MODEL OLUŞTURMA TEKNİKLERİ BIOMECHANICAL MODELING TECHNIQUES FOR FINITE ELEMENT BASED ANALYSES İbrahim MUTLU *, Arif ÖZKAN ve Yasin KİŞİOĞLU Makine Eğitimi Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe, 41380, Kocaeli, Türkiye E-posta: Özet Bilgisayarlı Tomografi (BT) resim verileri kullanılarak insan iskeletinin üç boyutlu (3B) birebir Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) modelinin oluşturulması çeşitli yazılımlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Oluşturulan modelin biyomekanik açıdan analiz edilmesi için BDT modellerinden dönüştürülen uygun sonlu eleman modelinin elde edilmesi son yıllarda önem kazandı. Ancak, 3B katı modellerin elde edilebilmesi için çeşitli yollar kullanılmasına rağmen birebir BDT modeli elde edilememektedir. Bu açıdan, modelin oluşturulması için kullanılan farklı yöntemlerin hangisinin daha uygun olduğu araştırılmalıdır. Bu çalışmada uyluk kemiğinin BDT tabanlı katı modele dönüştürülmesi için yaygın olarak kullanılan dört farklı yöntemin tasarım ve analiz açısından avantajları ve dezavantajları tanımlanarak karşılaştırıldı. Karmaşık modelin analizinde sonuçlara daha hızlı ulaşılmak istendiğinde tersine mühendislik programının, fakat birebir modelin elde edilip daha kesin sonuçlara ulaşılmak istendiğinde tasarım programının seçilmesi daha uygundur. Anahtar Kelimeler : Nokta Bulutu, Biyomodel, Sonlu elemanlar Abstract Three-dimensional (3D) computer aided design (CAD) biomechanical modeling of human skeleton can be performed by many computer based programs. these 3D models for the human skeleton can be obtained using computer tomography (CT) images. For biomechanical analysis, to get the appropriate finite element model from BDT models came into question recently. The more suitable different methods for the modeling process are being searched by many researchers. In this study, three different coon methods are used to defined the finite element model converted from CAD models and compared the advantages and disadvantages in terms of design and analysis. Keywords : Point cloud, Biomodel, Finite element 1. Giriş Bilgisayarlı Tomografi (BT) taramaları ve Manyetik rezonans (MR) resimlerinin basit olarak yeniden teşkil edilmesi ile model oluşturulması bilgisayar destekli uygulamalar için kullanılabilir. Ancak elde edilen modeller doğru üç boyutlu (3B) doku tanımlaması için pek çok biyomekanik çalışmalarında etkili olarak kullanılamayabilir. Örneğin 3B yüzey çıkarma işlemi için ya büyük miktarlarda hesaplama gücü ya da aşırı gelişmiş veri işleticileri gerekir; ve 3B hacimsel modeller diğer yandan 3B gerçekçi anatomik görünüm oluştururken geometrik topolojik ilişki içermezler. Genellikle anatomik modelleme tasarımlarında analizler ve simülasyonlar, NURBS (Non Uniformal Rotational Beizer Spline) fonksiyonları olarak tanımlanan ve sınır temsili (B-REP) olarak sunulan bilgisayar destekli tasarım sistemleri ve BDT tabanlı katı modelleme gibi vektör tabanlı modelleme çerçevesinde tatbik edilmesi gerekir. Son yıllarda bazı ticari programlar medikal resimlerden BDT tabanlı modeller yapabilmek için kullanıldı ve geliştirildi. Ancak bu programların hiçbirisi doku anatomik yapılarının doğadan gelen içsel karmaşıklığından dolayı biyomedikal ve doku mühendisliği toplulukları tarafından etkili ve yaygın olarak benimsenmedi. BT verilerinden BDT tabanlı katı modele dönüştürme için etkili yöntemlerin halen geliştirilmesine ihtiyaç vardır [1]. Sonlu eleman modellemesi ortopedik biyomekaniğinde yapısal analizler için çok değerli bir araçtır. Geçen yıllara kadar kullanılan modelleme tekniği daha da gelişerek farklı yöntemler ile sonlu elemanlar modeli elde etmek mümkün. Ancak BT verilerinden gelen bu bilgileri çıkarmak için kullanılan veri işleme teknikleri sıklıkla şu ihmal edilemeyen aktarma hatalarından etkilenebilir; Model oluşturmanın çeşitli adımlarını kullanarak bilinmeyen bir yola saptırması ki bu da model tahminlerinin kesinliğini tahmil edilemez bir yol içinde etkilemesidir. Ayrıca 3B modeller bazen insan anatomisinde karşılaşılan karmaşık geometrilerden dolayı modeli oluşturmak için saatlerce engelleyici rakamlara ihtiyaç duyar [2]. Bu çalışmada medikal resim (BT ve MRI) verilerinden BDT modeline dönüştürmek ve elde edilen biyomodelin sonlu elemanlar tabanlı metot ile analiz edilmesi için 4 farklı yol ile gerçekleştirildi, değerlendirildi ve bu izlenen yollar karşılaştırıldı. ANSYS sürecinin karmaşıklığında analizlere göre ve sonuçların doğruluğuna göre dosya türlerinin avantajları ve dezavantajları tanımlandı ve çeşitli farklı amaçlı kullanılan yazılımlar vasıtasıyla elde edilen insan iskeleti sonlu elemanlar modelinin gelişiminin optimizasyon işlemi yapıldı. 2. Malzeme ve Yöntem Hastanın kalça bölgesinin BT görüntüleri tarayıcı aygıtıyla elde edilmiştir. BT görüntüleri piksel aralığı ve IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 251 X 355 piksel çözünürlüğündeki paralel katmanlardır. Hasta için 331 katmanlı bir çekim yapılmıştır. Görüntüler Dicom formatında kaydedilmiştir. BT katmanlarından elde edilen bu görüntüler Şekil 1'de verildiği gibi MIMICS v11.11 (Materialise, Leuven, Belgium) programına aktarılmıştır. BT çekimleri esnasında elde edilen kesitsel resimler, üst üste dizilmesiyle meydana getirilen, gri tonlamaya göre referans malzeme değerlerinin kullanıldığı gri ton değerlerini içeren piksellerden oluşur. Pikseller, suyun 0, havanın ise olarak kabul edildiği gri tonlama dereceleri ile ölçeklendirilmiştir. Bu ölçek Hounsfield ölçeği olarak adlandırılır. Piksellerin içerdiği mevcut değerlerde Hounsfield (HU) birimi olarak okunur. Kemik, kas ve yağ gibi bedenimizin öğeleri belirli HU aralıklarında görüntülenir. Örneğin kas yaklaşık 40 HU, yağ -110 HU kemik ise 200 ile 2000 HU değerleri arasındadır [3]. Çalışma da kullanılacak biyomodel olarak hasarsız görünen uyluk kemiği seçilmiştir. MIMICS programında ilk olarak kemiğin HU birimine göre azami ve asgari eşik değerleri seçilerek resim üzerinde piksellerin seçimi yapılır. Böylece resimlerdeki kemikler belirlenmiş olur. Belirlenen alan içerisinden özel bir bölge tanımlaması yapabilmek yani ayrı ve tekil olarak uyluk kemiğini elde edebilmek için bölge büyütme işlemi yapılır. Seçilen uyluk kemiği farklı bir maske altında kaydedilir ve 3B modele dönüştürülür (Şekil 1). Elde edilen biyomodel, MIMICS programının analiz modülüne aktarılmadan önce tasarım programı Solidworks [4] ve tarama verilerini işleyen yazılım olan Geomagic Studio (Raindrop Inc.) [5] programında kullanılmak üzere nokta bulutu olarak bir dosya halinde aktarıldı. az olacak şekilde yapılarak modelin son hali elde edilir (Şekil 2c). Yüzeylerin örülmesi sonucu katı modele dönüştürülür ve parasolid (x_t) olarak kaydedilir. 2.2 Yöntem 2 Txt uzantılı nokta bulutu biyomodel dosyası tersine mühendislik yazılımı olan GEOMAGIC programına yüklenir (Şekil 3a). Nokta sayısına bağlı olarak nokta sayısı azaltılır (Şekil 3b). Noktalar, azaltılma işleminden sonra oluşan dış hatlar giydirilerek yüzey oluşturulur (Şekil 3c). Yüzeyler, istenmeyen öğelerin ve yüzey gürültülerinin giderilmesi, boşlukların doldurulması ve yumuşatılması gibi iyileştirme işlemine tabi tutulur (Şekil 3d). İyileştirme işlemi yüzey üzerinde oluşacak ağ yapının daha uygun şekilde oluşmasını sağlar. Sonra NURBS yüzeyler kesişmelerin tamir edilmesiyle analiz için uygun katı biyomodel oluşturulur (Şekil 3e), ve IGES uzantılı olarak kaydedilir. Şekil 2. a- Solidworks ile nokta bulutu b- Nokta bulutunun giydirilmesi c- Yüzey pürüzlülüğünün azaltılması ve yüzey detaylandırılması. Şekil 1. BT resimleri, Eşik değeri ve Bölge büyütme işlemleri ile uyluk kemiği modellenmesi 2.1 Yöntem 1: SOLIDWORKS yazılımın "Scanto3D" modülünü kullanarak nokta bulutu sihirbazı yardımıyla biyomodel oluşturulur. Nokta bulutu olarak MIMICS programında kaydedilen txt uzantılı dosya Solidworks tasarım programıyla nokta bulutu olarak açılır (Şekil 2a). Nokta sayısı daha düz yüzeylerin elde edilebilmesi açısından modeli bozmayacak şekilde azaltılır ve nokta bulutu giydirilerek yüzey oluşturulur (Şekil 2b). Elde edilen yüzeylerin düzeltilmesi ve yüzey pürüzlülüğünün azaltılması yapılır. Daha sonra oluşan yüzeyde kalan açıklıklar ve delikler otomatik olarak giderilir. Bu aşamadan sonra yüzey detaylandırılması en

3 model elde edildiğinde model ANSYS yazılımında işlenmeye hazır hale getirilmesi için aktarma yapılır (Şekil 5b) ve lis uzantılı dosya olarak alan element dosyası olarak kaydedilir. (a) (b) Şekil 4. Uyluk kemiği modelinin sahip olduğu üçgenlerin kalite histogramı (c) (d) (e) Şekil 3. (a) Nokta bulutu modeli (b) Nokta sayısının azaltılması, (c) Yüzeylerin giydirilmesi (d) İyileştirme işlemleri (e) Ağ örgüsünün oluşturulması ve NURBS yüzeyler oluşturulması 2.3 Yöntem 3 Sonlu elemanlar modeli yüzey yapısı ve üçgensel yapı bakımından modelin kolaylıkla oluşturulması için iyi seviye de olmalıdır. Bu nedenle daha kaliteli sonlu elemanlar modeli elde etmek için yüzey üçgenlerinin kalitesi arttırılmalıdır. MIMICS Remesh modülünde bu durum üç ana basamak gerçekleştirilerek sağlanır. (a) (b) Şekil 5. (a) Üçgensel elementli model (b) Düzeltilmiş model. 2.4 Yöntem 4 Txt uzantılı nokta bulutu biyomodel dosyası POINT CLOUD v1.0 programının deneme sürümünde nokta bulutu ağ yapısına dönüştürülür ve yine aynı firmanın MESH TO SOLID v3.0 deneme sürümü programı ile dosya katıya dönüştürülür ve dosya SAT uzantılı dosya olarak kaydedilir (Şekil 6) [6]. 1. Modelin barındırdığı üçgenlerin miktarı azaltılır. 2. Üçgenlerin kalitesi artırılır. 3. Fazla dış katmanlar kaldırılır. Analiz modülünde oluşturulan 3B modelin üzerinde üçgensel durumu ve üçgen kalite histogramı görülebilmektedir (Şekil 4 ve 5a). Kalite histogramı mevcut kalitedeki üçgenlerin miktarını gösterimini sağlar. Analiz modülünde bazı parametre değerleri girilerek otomatik olarak üçgenlerin sayısı düşürülür ve aynı zamanda geometri sabit bırakılırken üçgen kaliteleri artırılır. 3 adım üçgenlerin sayısı ve kalitesi uygun duruma getirilinceye ve mevcut olan kesişimler ortadan kaldırılıncaya dek tekrar yapılır [3]. ANSYS yazılımında biyomodelin ağ örgüsü yapılabilmesi için yüzeyler düzleştirilir. Analiz için uygun

4 Şekil 6. (a) Nokta bulutu modeli (b) Nokta bulutunun ağ yapısına dönüştürülmesi (c) ağ yapının katı biyomodele dönüştürülmesi 2.5 Sonlu elemanlar tabanlı model oluşturma Katı modelin sonlu elemanlar modeline dönüştürülmesi için katı modele ağ örgüsü (meshing) yapılması gerekir. Bu amaçla parasolid (x_t), IGES (igs, iges), lis ve sat uzantılı dosyalar ANSYS programına aktarılır. Katı modeller için element olarak solid 92 elementi seçildi ve serbest ağ örgüsü (free meshing) yapılarak sonlu elemanlar modeline dönüştürüldü (Şekil 7). Son yöntemle katı model elde edilmesine rağmen sonlu elemanlar modeli oluşturulamamıştır. Bunun sebebi modelin kafes yapı şeklinde oluşturulmasıdır. Dolayısı ile yüzey topolojisinin çok ayrıntılı oluşmasından fazla sayıda yüzey olmasıdır. 3. Sonuç ve Tartışma Tablo 1'de 3 farklı dosya uzantısına sahip 3 farklı programla elde edilmiş modellerin sonlu elemanlar tabanlı modele dönüştürüldükten sonraki sayısal parametreleri verilmiştir. Tabloda gösterildiği gibi alan sayısı ve dolayısıyla element sayısı, en az 2. yöntemde bulunmaktadır. Bu yüzden şekil alan sayısı daha azdır. Ağ yapısında elementleri daha kaba boyutlarda seçilebilir. Kaba boyutlandırmanın yol açtığı element sayısı en azdır. Yöntem 1 ile yapılan model de element sayısı en fazla olmasına rağmen en fazla alan sayısı Yöntem 3 ile yapılan modelde bulunmaktadır. Ayrıca ANSYS programında, modeller dosya boyutları bakımından kıyaslandığında en büyük dosya boyutu 73 megabyte (mb) gibi aşırı büyük veriye sahip 3. yöntem ile yapılmış modeldir. Element ve düğüm noktası sayısı ve dosya boyutunda görülen aşırı farktan anlaşılacağı gibi model hacimlerinin oluşturulmasında ANSYS sisteminin daha fazla zaman harcamasına ve daha fazla işlemci gereksinimine yol açar, dolayısı ile veri depolama alanı, fazlalaştırılmış olur. Şekil 7. Sonlu eleman modelleri : (a) Parasolid (b) IGES (c) lis modelleri Tablo 1. Üç yöntemin önemli parametrelerinin karşılaştırılması Yöntem Tipi BDT Programı Tersine Mühendislik Programı Medikal İnteraktif program Dosya tipi Parasolid Iges (*.igs) Lis (*.lis) (*.x_t) Dosya Boyutu 2816 kb 1334 kb 384 kb Dosya Boyutu 4096 kb 7104 kb 73 Mb (*.db) Element Sayısı Bozulan element sayısı Düğüm noktası Sayısı Alan Sayısı Hacim Sayısı Sapma Analiz Değerleri Standart sapma Maksimum sapma +/ / / / Her üç modeli oluşturma aşamasında daha uygun ve sade modeli elde etmek için yazılımların elverdiği ölçüde yüzey pürüzlülüğü azaltma işlemi yani düzleştirme operasyonu yapılır. Yüzeylerde düzleştirme işlemi element ve düğüm noktası sayılarına etkisi olduğu gibi modelleme esnasında yüzeylerin sapmasına yol açmaktadır. Bu da istenen BDT modelinin birebir karşılığından uzaklaşılmasına sebep olunacaktır. Dolayısıyla sapma miktarı ve analiz edilecek modelin birebir elde edilmesi sonuçlar açısından önemlidir. Şekil 8'de görüldüğü gibi elde edilen modellerin sapma analizleri verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi elde edilen modellerin SOLIDWORKS ve GEOMAGIC programında yapılmış sapma analizleri verilmektedir. MIMICS programı ve Remesh modülü kullanılarak elde edilen modelin GEOMAGIC programında yapılan sapma analizinde sapma miktarı en fazladır. Sapma miktarı en az seviye de

5 bulunan SOLIDWORKS programında yapılan modeldir. Sapma analizleri açısından her 3 yöntem kıyaslandığında en doğru sonucu SOLIDWORKS yazılımı ile elde edilen model vermektedir. GEOMAGIC programı ise yapının yüzey doğruluğu, detaylı yüzey işlemleri ve NURBS yüzey, bağımsız yüzey oluşturabilme kapasitesi gibi birçok özelliğinden dolayı daha hızlı sonuç veren bir analiz için idealdir. Çünkü programının pürüz azaltma işlemi diğer yazılımlara göre daha üstündür. Sapma miktarı program verileriyle kontrol edilebilir seviyededir. Bu da iyi bir modelin elde edilmesinde üstünlük sağlar. Yazılım ayrıca karmaşık şekli, az sayıda nokta ile tanımlayarak temsil edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu açıdan daha karmaşık bir analizi basite indirgeyerek istenilen sonuçlara ulaşmada en iyi yazılım olarak görülmektedir. MIMICS programıyla elde edilen model ANSYS yazılım programına aktarıldığında aşırı derecede yüzey topolojisi olduğundan ağ örgüsü oluşturmak bile zaman ve işlemci açısından sorunlara sebep olmaktadır. Programın Remesh modülünde yüzeyler daha basite indirgendiğinde ise aşırı sapmalar meydana gelmekte ve buda istenilen birebir modelin elde edilmesinden uzaklaştırmaktadır. Tamamıyla MIMICS programında elde edilen biyomodel diğer iki yöntemle kıyaslandığında zayıf kalmaktadır. 4. Teşekkür Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 107M327 nolu araştırma projesi kapsamında yapılmıştır. Desteğinden dolayı TÜBİTAK a ve Kocaeli Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. 5. Kaynaklar Şekil 8. SOLIDWORKS ve GEOMAGIC sapma analizi SOLIDWORKS yazılımı ile elde edilen bir model temel bir işlem ve analiz için iyi bir seçenektir. Nokta bulutu verilerinden modeli oluşturma işlemleri basit bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca, sapma analizinde görüldüğü gibi daha çok yüzey geometrisine yani azami anatomik detaya sahip olmasıyla birebir modeli elde etmede en başarılı yöntem olarak görülmektedir. [1] W. Sun, B.Starly, J.Nam, A.Darling, Bio-CAD modeling and its applications in computer-aided tissue engineering Computer-Aided Design 37 (2005) [2] Zhang Quan, Yao Yuan, Hu Qingxi, Developing and optimizing a finite element model of human skeleton based on Mimics, Mimics Paper 2007 [3] Mimics User manual, Materialise;2004 [4] Solidworks 2008 User manual, Dassault Systems Solidworks Corp.; [5] GeoMagic User Manual, Raindrop Geomagic, Research Triangle, NC, USA;2004. [6] S1/116, Nova Cidade Complex, NH 17, Alto Porvorim, Goa India; 2008.

CERRAHİ ÖNCESİ PLANLAMADA ÜÇ BOYUTLU SİMÜLASYON VE İKİ BOYUTLU RESİM EDİTÖRÜ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

CERRAHİ ÖNCESİ PLANLAMADA ÜÇ BOYUTLU SİMÜLASYON VE İKİ BOYUTLU RESİM EDİTÖRÜ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 80-86, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 80-86, 2012 CERRAHİ ÖNCESİ PLANLAMADA ÜÇ BOYUTLU SİMÜLASYON VE İKİ BOYUTLU RESİM EDİTÖRÜ

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR KAYNAK BAĞLANTILARININ BİLGİ TABANLI SİSTEMLER KULLANILARAK TASARIMI Özet Dr. Durmuş KARAYEL 1, Dr. Sinan Serdar ÖZKAN 2, Nuri AKKAŞ 3

Detaylı

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 1, 201-207, 2014 Vol 29, No 1, 201-207, 2014 PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 643-651, 2010 Vol 25, No 3, 643-651, 2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI Mustafa AYYILDIZ,

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI

SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI Nursel ÖZTÜRK * Özet: Parça ailelerinin oluşturulması işlemi, analiz,

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Görünen Yüzeylerin Matematiksel Sınıflandırmaları. Mathematical Classification of Displaying Surfaces in Automotive Industry

Otomotiv Sektöründe Görünen Yüzeylerin Matematiksel Sınıflandırmaları. Mathematical Classification of Displaying Surfaces in Automotive Industry Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (47-60) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (47-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DERİNLİK İMGELERİNDEN HATA VE BOZULMALARIN SEZİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Hasan Samet YASLAN. Anabilim Dalı : ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

DERİNLİK İMGELERİNDEN HATA VE BOZULMALARIN SEZİMİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Hasan Samet YASLAN. Anabilim Dalı : ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİNLİK İMGELERİNDEN HATA VE BOZULMALARIN SEZİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hasan Samet YASLAN Anabilim Dalı : ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ Programı

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMAN ANALİZ YÖNTEMİYLE İKİ TİCARİ İMPLANT SİSTEMİNİN GERİLME DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ

ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMAN ANALİZ YÖNTEMİYLE İKİ TİCARİ İMPLANT SİSTEMİNİN GERİLME DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 2(3),ÖS:BiyoMekanik2014, 175-180, 2014 ISSN: 1308-6693 Suleyman Demirel University Journal of Engineering Sciences and Design 2(3),SI:BioMechanics2014,

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi

I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (63-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (63-74) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI PROSES KONTROLÜ İÇİN BİR SİSTEM TASARIMI

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI PROSES KONTROLÜ İÇİN BİR SİSTEM TASARIMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI PROSES KONTROLÜ İÇİN BİR SİSTEM TASARIMI Hasan AKAN (Teknik Öğretmen) YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Detaylı

ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

ORTOGONAL AĞ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 1 : 87-93 ORTOGONAL

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ FOTOGRAMETRİ UYGULAMA FÖYÜ ARAZİ ÇALIŞMASI 2012-2013 HAZİRAN 2013 1. FOTOGRAMETRİ

Detaylı

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR READING TIME FROM THE OPTICAL IMAGE OF

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ

İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ Selahattin YAVUZ * Muhammet DEVECİ ** ÖZ Son yıllarda, yapay sinir ağları pek çok alanda uygulanan ve üzerinde en çok araştırma

Detaylı

DİŞ KÖK KANALININ VE PROTAPER Ni-Ti KESİCİ UÇLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

DİŞ KÖK KANALININ VE PROTAPER Ni-Ti KESİCİ UÇLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU DİŞ KÖK KANALININ VE PROTAPER Ni-Ti KESİCİ UÇLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Bilçen MUTLU 1, Mustafa KURT 2, Bülent EKİCİ 3, Gürcan ATAKÖK 4 1 bmutlu@marmara.edu.tr Marmara

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı