İSLAM BİLİM TARİHİ MÜZESİ NİN SERÜVENİ THE JOURNEY OF THE MUSEUM OF HISTORY OF SCIENCE IN ISLAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLAM BİLİM TARİHİ MÜZESİ NİN SERÜVENİ THE JOURNEY OF THE MUSEUM OF HISTORY OF SCIENCE IN ISLAM"

Transkript

1

2 İSLAM BİLİM TARİHİ MÜZESİ NİN SERÜVENİ THE JOURNEY OF THE MUSEUM OF HISTORY OF SCIENCE IN ISLAM Mezopotamya nın kadim toprağı olan Harran Ovası üzerinde, İslam medeniyetinin bilim ve teknik alanındaki uzun serüvenini anlatan bir müze tasarlamak... Bu müzeyi böylesine hassas bir konu üzerinden kurgularken asırlar öncesine dayanan icatları, mucitlerini, yüzyıllar boyu büyük bir etkileşim sonucu aktarılan bilgi yi spekülasyondan, propagandadan, tarihsel önyargılardan uzak bir dille sunmak... Designing a museum in the Harran Plains, which is the land of Mesopotamia, the cradle of civilization, presenting the long journey of science and technology in the Islamic civilization... Müze için tahsis edilen yapıyı mimari karakteri itibariyle geri plana itmeden, modern mimarinin sunduğu imkânlardan faydalanarak, henüz el yazmalarındaki birer çizimden ibaret olan objelerin en iyi şekilde teşhir edilebilmelerini sağlayacak bir mekân yaratmak... Representing the facts of the past involving the scientific developments and inventions as well as their inventors with no speculation, propaganda, or historic bias... Keeping the main characteristics of the building visible and incorporating the opportunities provided by the modern architecture, creating a venue in which artifacts are displayed at their best... Böylesine zor bir vazifenin üstesinden ancak ve ancak sorun olarak görünen unsurların doğru bir ekiple ve iyi bir planlamayla çalışıldığında kolaylıkla çözüme dönüştürülebileceği düşüncesiyle gelinebilirdi ve sonuç olarak ortaya böylesine büyük bir medeniyetin, güçlü bir geleneğin hak ettiği ihtişama yakışacak ve hayallerimize yaraşacak bir çalışma çıktı. Such a difficult task would only be possible with the right team and good planning, and the outcome is beyond our imagination reflecting the magnificence and beauty of such a great civilization and strong tradition

3 Tarihî Bir Okul Binasından İslam Bilim Tarihi Müzesi ne From a historic school building to the Museum of History of Science in Islam Müze için belediye tarafından tahsis edilen bina 19. yüzyılın başlarında yapımı tamamlanmış bir okul binasıydı. Binanın pencerelerinin hem sayıca çok hem de yüksek olması, izlenecek mimari çizgide belirleyici bir rol oynadı. Yapının bu mimari üslubu yerleşim düşüncelerimiz bakımından önemli bir sorun teşkil etmekteydi, zira aydınlanma boşlukları yapı içerisine yerleşimde duvar alanını büyük oranda kısıtlıyor ve yerleşime müsaade etmiyordu. Böylesine tarihî bir yapıyı geri plana iterek, onu tezat bir strüktürle kaplayarak bir sergileme alanı var etmek yapıya haksızlık hatta saygısızlık olabilirdi. Bir diğer önemli sorun ise restorasyon esnasında yapılan havalandırma ve tavan detaylarının malzeme öğeleri bakımından örtüşme sorunu çıkarmasıydı. Bu sorunlara bir çözüm üretmeden bir projeye başlamak ise imkânsızdı. The building allocated by the municipality for the museum was a school building constructed in early 19th century. The high number of windows as well as their length, which is longer than those of the modern buildings, affected the general approach for renovation. The architectural style of the building was troublesome in terms of our placement plan because the light wells of the building restrict the wall zone and thus the placement of the exhibits. Designing an interior space contradicting the original structure of the building would be unfair, or even disrespectful, to the building. Another important problem was regarding the mismatch of air vents and ceiling details in terms of material elements. It was impossible to start the project before solving these problems. Bu sorun mimari ekibin de yer aldığı çalışmalarda müzenin konseptinin ve anlatacağı hikâyenin belirlenmesi esnasında da ele alındı. Kürasyon ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 19. yüzyılın başlarında bir okul olarak inşa edilen bu taş yapının, tüm mekânsal sorunlar göz önüne alınarak, müzede anlatılan tarihsel sürecin bir parçası kılınmasına karar verildi. Müslüman kâşiflerin, mucitlerin oldukça mütevazı bir yaşama sahip olmalarından, çalışmalarını genellikle bir atölye ortamında, kısıtlı imkânlarla yürütmelerinden hareketle mekânın bir atölye hissi verecek şekilde planlanması düşünüldü. Bu fikir öncelikle üç boyutlu olarak ete kemiğe büründü ve ortaya çıkan tablo, bu düşüncenin gerçekleştirilmesine yönelik itimatı daha da pekiştirdi. Bu fikir duvar açıklıklarındaki sorun için de oldukça iyi bir çözüm sunuyordu zira bu açıklıkları kullanmak artık herhangi bir sorun oluşturmuyordu, nişler bir atölyenin pekâlâ bir parçası olabilirdi. Ayrıca atölyenin bir eğitim yuvası olması da bu binanın asli fonksiyonuyla örtüşüyordu. These problems were revisited during the workshops in which the concept and story of the museum were discussed, and the architects were part of the team when these discussions took place. After long studies and debates, the curator team decided to incorporate the building as part of the concept and story of the museum, despite the aforementioned problems. Since the Muslim inventors and scientists lived a modest life and conducted their studies in a workshop environment with limited resources, the space was planned to be restored as an ancient workshop environment. This idea was first realized in 3D and the end-result was quite satisfactory. This approach also addressed the problems related with the wall niches; they became a natural part of the workshop. Besides, one of the functions of such a workshop was education, which overlaps the original function of the space

4 Bir sonraki aşama atölye tezgâhlarını ve diğer sergileme unsurlarını üretmek için kullanılacak malzemeye karar vermek oldu. Sergileme malzemesi tarihi mekan konsepti uyarınca kaçınılmaz şekilde ahşap olacaktı. Buradaki asıl sorun ahşapların birkaç asır önceden kalmışçasına yapıya dâhil edilip eskitilmesiydi. Bu işlem için belirli bir yöntem bulunmaması nedeniyle doğal biçimde eskimiş malzeme kullanmaya karar verildi; bu doğrultuda Türkiye de ve yurt dışında çeşitli tren yollarında 1950 den günümüze ıskartaya çıkmış traversler bulundu ve örnekleri atölyede incelemeye alındı. Dış ortamda geçirdiği uzun süre boyunca ahşabın içine işleyen kokuyu etkisiz hale getirmek için ahşapların biçilip uzun bir süre dinlendirilmesi gerekiyordu, ancak müzenin teslimi için öngörülen süre hayli kısa olduğundan bunun için yeterli vakit yoktu. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için Next step was to make a decision about the material to be used in the fabrication of workshop benches and other exhibit elements. Wood was naturally an inevitable option as the main fabrication material. The problem at this point was aging or weathering the wood to make them look like they are a few centuries old. Because there is no certain way to accomplish this, we decided to use naturally aged wood. To this end, railroad ties or sleepers discarded from 1950s were located in Turkey and abroad and samples were examined in our workshops. In order to get rid of the smell ingrained into the logs, they were needed to be sheared and aired for a long time; however, because of the time restraints imposed for the opening of the museum, we did not have the time to complete this process. In order to overcome this problem, a solvent-, thinner-, and paint-free special aging treatment, composed of all-natural oils 19. YÜZYILA AİT BİR OKUL BİNASINI İSLAM BİLİM TARİHİ MÜZESİ NE DÖNÜŞTÜRÜRKEN BU TARİHÎ YAPIYI GERİ PLANA İTMEDEN, ONA HAKSIZLIK ETMEDEN, AKSİNE BİNAYI HİKÂYENİN BİR PARÇASI ŞEKLİNDE KURGULAYARAK HAREKET EDİLDİ. YAPIYA YÜZLERCE YILLIK BİR ATÖLYE HAVASI VERİLMESİ İSE MEKÂNIN ASLİ FONKSİYONUYLA ÖRTÜŞEN BİR DİĞER İLİŞKİ OLDU. solvent, tiner veya boya içermeyen, tamamen doğal yağlar ve özel karışımlar sonucunda ideal bir eskitme sıvısı elde edilse de bu sıvının her ahşapta farklı bir görüntü oluşturması yüzünden, ideal eskimiş görüntü için en doğru ağacın seçilmesi gerekiyordu. Araştırmalar neticesinde buna en uygun ağacın meşe olduğu belirlendi. Ağaçların nem oranlarının oldukça önemli olduğu biliniyordu; nem oranı yüksek bir ağacın ileride maruz kalacağı kuru hava, onun çatlayıp yarılmasına neden olacaktı ve meşe bu konuda en riskli ağaçlar arasındaydı. Üretimin İstanbul da yapılması ve çalışma sahasının da Gaziantep te olması riski oldukça artırıyor ve gerçekten çok dikkatli olunması gerekiyordu. Nihayetinde teorik bilginin mahir ellerle buluşması sayesinde bu meşakkatli sürecin üstesinden gelinebildi. and mixtures, was obtained. However, this mixture resulted in varying results in terms of the appearance of the wood. Therefore, the right species of tree was needed to be discovered. After careful deliberation, oak was found to be our best option. We were aware that the humidity of the logs would be crucial because when they are dried in time, cracks will occur, and oak is one of the most susceptible wood species in this regard. Because the fabrication facility was not in Istanbul and Gaziantep is the location of implementation, it was too risky and we needed to be extra careful. Eventually, due to the careful practice of the theoretical knowledge by a group of skillful people, we were able to complete the process successfully. WHEN CONVERTING THIS 19TH CENTURY SCHOOL BUILDING TO THE MUSEUM OF THE HISTORY OF SCIENCE IN ISLAM, WE TRIED NOT TO HIDE ITS CHARACTERISTICS, BUT RATHER TRIED TO MAKE IT PART OF THE STORY. THE SPACE WAS RE- DESIGNED AS AN ARCHAIC WORKSHOP WITH AN APPEARANCE DATING BACK TO HUNDREDS YEARS AGO, WHICH ALSO OVERLAPS THE ORIGINAL FUNCTION OF THE BUILDING

5 Bin Yıllık Tarihi Yeniden Üretmek A Reproduction of a History of a Thousand Years 100 ITEMS, CAREFULLY SELECTED BY A GROUP HISTORY OF ISLAMIC SCIENCE EXPERTS, WERE EXPLORED THROUGH DISCOVERERS' MANUSCRIPTS AND EXPLORERS' MEMOIRS AND THEY WERE REPRODUCED BY DEXTEROUS MASTERS WITH THE HELP OF THE STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY. İSLAM BİLİM TARİHİ UZMANLARI TARAFINDAN BELİRLENEN 100 ADET ALET EL YAZMALARI, MUCİTLERİNİN ESERLERİNDE YER VERDİKLERİ TARİFLER HATTA SEYYAHLARIN ANILARI IŞIĞINDA, TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU SON İMKÂNLAR VE HASSAS EL İŞÇİLİĞİ YAPABİLEN USTALAR SAYESİNDE HAYAT BULDU. Müzede yer alacak eserlerin araştırılması ve üretimi ise en hassas konuların başında geliyordu. Bu amaç doğrultusunda, bilim tarihi uzmanları ve küratör ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde İslam Bilim Tarihi Müzesi nde astronomiden tıbba, coğrafyadan fiziğe 100 kadar aletin replikasının yer alması planlandı. İslam bilim tarihinin kilometre taşı sayılacak yüzlerce alet arasından seçilenler, çok aşamalı bir süreç sonunda sergilenecekleri müzeye ulaştı. Her bilim dalının farklı türde aletler kullanmış olması, benzerlerinin imalatı aşamasında onlarca farklı meslek grubuyla çalışmayı gerektirdi. Birçoğu modern dünyada kullanılmadığından üretimlerin her biri de model niteliğinde oldu. One of the primary tasks to be accomplished in the project involved the research and reproduction of the items that will be displayed in the museum. To this end, a group of experts, composed of history of science scholars and curators, conducted research and agreed upon about 100 historical items from several scientific fields, such as astronomy, medicine, geography, and physics. Reproduction of these artifacts, which were selected among hundreds of inventions produced by Muslim scientists, reached their final destination after a multiphase process. Since a different kind of tool was used in each field of science, during the design and fabrication phases, we needed to cooperate with experts from tens of different professions. Because most of the tools are not currently used in the modern world, each artifact could be considered as a prototype. Aletlerin imalat sürecini şu şekilde özetlemek mümkün: 1. Aletlerin belirlenmesi: İslam bilim tarihi alanında çalışmakta olan uzmanlar tarafından belirlenen alet listesi, astronomi, fizikmekanik, coğrafya, denizcilik, tıp ve kimya bölümleri için müstakil çalışmalar gerektirdi. Elyazması eserlerde resmedilmiş ve özellikleri bizzat İslam bilim tarihinin önde gelen bilginleri tarafından tarif edilmiş aletler, sonraki nesiller üzerindeki etkisi dikkate alınarak değerlendirildi ve listeye alındı. Fabrication phases are described below: 1. Selection of the tools: Experts specializing in the history of science in Islam created a list of tools. Specialized group studies were needed for astronomy, physics-mechanic, geography, naval science, medicine, and chemistry. Tools that were depicted in manuscripts and whose descriptions were provided by the leading scholars of history of science in Islam were examined and selected based on their possible effects on the next generation

6 2. Aletlerin teknik çizimleri: İslam bilim tarihinde önemli yer eden 100 aletin her biri, üç boyutlu (3D) olarak çizildi. Bu çizim sürecinde yine İslam bilim tarihi uzmanlarından yararlanıldı, bilhassa usturlap, rub u l-mukantara, pusula ya da terazi gibi aletlerin asıllarına uygun olarak imal edilebilmesi için, elyazması metinlerdeki ayrıntılara dikkat edildi. Aletlerin çeşidine göre AutoCAD, 3D Max, SolidWorks, Adobe Illustrator ve Corel gibi çizim programlarının bazen sadece biri, bazen ikisi veya üçü birden kullanıldı. Beyazid Usturlabı olarak sunduğumuz usturlapta, orijinalinin bütün ayrıntıları kopyalandı. Öyle ki aletin tarihli orijinalinde bulunan yanlışlıklar dahi korundu. Bununla birlikte orijinali sadece elyazması kitaplarda çizilmiş Merrâkuşî nin Trigonometrik Yarımdairesi gibi aletler, bizzat astronomi aletleri 2. Technical Drawings of the Tools: All the tools were first drawn in 3D. The same experts of history of science in Islam were also involved in this phase. Especially for the accurate drawings of astrolabe, rub u l-mukantara, compass, or scale, details in the manuscripts were carefully outlined. Based on the type of the tool, several drawing software programs, namely AutoCAD, 3D Max, SolidWorks, Adobe Illustrator and Corel, were used, sometimes individually, sometimes 2-3 programs together. For the reproduction of Bayezid Astrolabe, all the details of the original tool were replicated. Even the design flaws depicted in the original drawings dated back to were preserved. Similarly, Trigonometric Semicircle of Merrâkuşî was originally depicted only in manuscripts was re-drawn and controlled by a science historian who himself designs astronomy tools using formulas provided in the Middle tasarlayan ve aletler üzerindeki çizgileri Ortaçağ da kullanılan formüllere dayalı olarak çizen bir bilim tarihçisi tarafından resmedildi ve denetlendi. Maket formundaki bazı modeller ise, çok kapsamlı tarihsel araştırmalar sonunda tasarlandı. Mesela, Semerkand Rasathanesi, gerçeğinin 1/100 ölçeğinde modellenirken, günümüze ulaşan hemen hemen bütün Türkçe ve yabancı kaynaklardan yararlanıldı ve rasathanenin arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan temeline sadık kalınarak tasarlandı. Aletlerin üç boyutlu çizimleri tamamlandıktan sonra, yine bilim tarihi uzmanlarının dikkatine sunuldu ve uygun bulunan modellerde üretim aşamasına geçildi. Age resources. All prototypes were fabricated after comprehensive research in history. For instance, for the design of the 1/100 scaled model of the Samarkand Observatory, almost all Turkish and foreign resources were scanned through and also the archeological remains of the observatory, especially the foundation part, were identically replicated. In all phases of the 3D design of the tools, feedbacks and approval of the experts were obtained, and only then we moved on to the fabrication phase

7 3. Aletlerin imal edilmesi: Müze aleti imalatının yaygın olmaması, aletleri imal edecek tecrübeli zanaatkârların tespitini olağanüstü güç kıldı. Özellikle zaman kısıtlamasının ve maddi sınırlamaların bulunması, imalat sürecinde çok hassas bir çalışmayı gerektirdi. Çok basit görünen birçok aletin, aslına uygun materyallerden imal edilmesi, teknik çizimleri kullanacak bilgisayarlı imalatçıların bulunması veya hassas el işçiliği yapabilen kişilerin tespiti, imalatın en zorlu noktaları olmuştur. Bu nedenle bazı aletlerin imalatı, yurt dışındaki tecrübelerden yararlanmayı dahi gerektirdi. İmal edilecek ürünün Ortaçağ daki materyali tespit edildiğinde, bugünkü teknolojilerin bu aleti aynı materyal ile imal etmeyi mümkün kılıp kılmadığı araştırıldı. Bazı aletleri bin yıl öncesinde olduğu gibi üretmek mümkün olmuşsa da orijinali mevcut olmayan ve sadece elyazmasında tanımı bulunan aletler, 3. Fabrication of the tools: In Turkey, there is no industrial sector focusing on replica or model fabrication for museums, so it was quite difficult to locate the few experienced artists or artisans specialized in this field. Because of the time restraints and financial considerations, we had to be excessively meticulous in the fabrication phase. The most important phases of fabrication were finding the same material that was used by the inventor, locating digital fabricators utilizing computerized drawings and providing the tangible output using the digital input, and identifying skillful artists and artisans to touch up and finalize the tools. At this point, we sometimes needed to use providers from abroad. Following the identification of the material used in the original making of the tool, we had to find out whether the current technologies would let us fabricate the tool using the same material. For some tools dating back sağlamlık ve estetik kaygılar dikkate alınarak imal edildi. Bu bakımdan mesela Serrâciyye denilen usturlap orijinaline uygun olarak pirinçten üretilmişken, tıp aletlerinin sapları pirinç, başları gümüşten imal edildi. Pirinç ürünlerin üzerindeki çizgilerin büyük bir kısmı lazer ya da asit indirme ile hâk etme yoluyla çizildi. Her bir aletin üretimi, birden meslek grubunun elinden geçti. Mesela tıp aletlerinin teknik çizimi, bu çizimlerin kalıba uyarlanması, kalıbın çıkarılması, gümüş parçanın meydana getirilmesi, gümüşün tesviyesi, parlatılması ve kaplanması için bir alet 5 meslek elinde bir hafta boyunca dolaştı. Diğer yandan Zatu l-halak (Halkalı Küre) isimli aletin 6 halkasının mükemmel bir hassasiyetle imal edilmesi ve hareket edecek şekilde birbiri içine yerleştirilmesi, haftalar süren bir dikkat ve mühendislik becerisi gerektirdi. Bu nedenle imalat ile meşgul olan temsilcimiz, marangozların başında bizzat bulunarak aletin istenilene uygun şekilde imal edilmesi için büyük çaba sarf etti. to 1000 years ago, we were able to identically replicate it; however, for some other tools, because their originals are not available, we had to follow the depictions and descriptions and use our judgment for aesthetics and robustness of the end product. For instance, the astrolabe named Serrâciyye was fabricated using brass based on the originals. On the other hand, brass and silver were used for the handles and heads of the medical devices, respectively. Most of the engravings on brass tools were made by acid or laser etching. Professionals from more than one field of expertise worked on each tool. Technical drawings of the medical devices, for instance, involved professionals from 5 different expertise fields, namely, technical drawings, implementation of the drawings to moulds, making the mould, making the silver pieces using the mould, and finely fine grinding, polishing, and coating of the final product. The tool named Zatu l-halak includes 6 circles moving in each other needed a meticulous engineering that took for weeks because of the precision required for both design and implementation. Therefore, fabrication of all the tools was closely monitored by our company representative throughout the fabrication process

8 4. İmal edilen aletlerin kontrolü: Her alet imal edildikten sonra, aletlerin çizimlerini yapan veya diğer çizimleri denetleyen İslam bilim tarihi uzmanına gönderildi. Aletin düşünüldüğü gibi Ortaçağ daki aslına uygun olarak imal edilip edilmediğinin incelenmesinden sonra, onay verilen aletler süslü kaideler içine konması için diğer birimlere teslim edildi. Bu şekilde zanaatkârların imalat sırasında karşılaştıkları güçlükleri çözmek için inisiyatif kullanılmasının ve aletin orijinalliğinin bozulmasının da önüne geçildi. 4. Control and acceptance of the tools: Each tool was submitted to the corresponding history of science experts, who were involved in the research and design phase of the product, for its conformity to the original artifact. After their conformity with the resources was approved by the experts, the tools were forwarded to the related department to get them ready for display. By this way, we were able to keep the original design and prevent possible modifications imposed by fabricators. Ziyaretçiyle Temas: Görsel İletişim Dili Contact with the Visitor: Visual Communication Language MÜZENİN ZİYARETÇİYLE KURACAĞI İLETİŞİM KONSEPTİNİN BELİRLENMESİNDE SERGİLENEN ESERLERİN DÖNEMİYLE TEZAT OLUŞTURMASI AMACIYLA MODERN GÖRSEL DİL TERCİH EDİLMİŞ VE GEREK MÜZENİN KURUMSAL KİMLİK TASARIMINDA GEREK SERGİ ALANINDAKİ BİLGİ PANOLARININ TASARIMINDA BU ANLAYIŞ KORUNMUŞTUR. Mimari çalışmaların gerçekleştirilmesi, kullanılacak malzemenin belirlenip üretilmesi, teşhir edilecek ürünlerin yine aynı şekilde araştırılıp hayata geçirilmesi gibi aşamaların yanında müzenin ziyaretçiyle iletişim kuracak bir görsel tasarım konseptine de ihtiyacı vardı. Bu nedenle müzeyi ve sergi alanını görsel iletişim açısından kurgulama aşamasında, sergilenen eserlerin dönemiyle tezat oluşturması amacıyla modern görsel dil tercih edildi ve gerek müzenin kurumsal kimlik tasarımında gerek sergi alanındaki bilgi panolarının tasarımında bu anlayış korundu. In addition to the architectural design, research and implementation of the material to be used throughout the museum, and the fabrication of the artifacts, we needed to make a decision on the general approach to visual design concept for the museum's communication with the visitor. For the design of the museum and galleries in terms of visual communication, a modern approach was adopted to create a contrasting atmosphere with the era in which the artifacts were originally made. This contrasting approach in design was also maintained in the branding graphics as well as in the design of the information panels

9 Geçmişe Yolculuğu Aydınlatırken "Lighting" the Path to the Past WHEN DECIDING THE MUSEUM'S CONCEPT OF COMMUNICATION WITH THE VISITOR, A CONTRADICTORY APPROACH WAS ADOPTED: A MODERN VISUAL LANGUAGE CONTRADICTING WITH THE ERA OF THE ARTICLES IN WHICH THEY WERE ORIGINALLY MADE; AND, THIS APPROACH WAS EXTENDED TO THE BRANDING AND CORPORATE IDENTITY OF THE MUSEUM AS WELL AS THE INFORMATION PANELS IN GALLERIES. Tüm tasarımlarda kullanılan grid (ızgara) yapısı, tercih edilen yazı tipinin yapısal, karakteristik özellikleri bu tercih doğrultusunda şekillendi. Bu doğrultuda müzenin kurumsal kimliği tasarlanırken sadece yazı tipinden oluşan ve İslam kültüründe sıkça görülen doku kişiselleştirildi. Ziyaretçiyle en yoğun bir şekilde iletişime geçecek, İslam Bilim Tarihi Müzesi kelimelerinden oluşan logoda İslam kelimesi kendi içinde, Bilim Tarihi Müzesi kendi içinde gruplanırken logonun formu bir çerçeve gibi içeriği ortaya çıkaracak şekilde tasarlandı ve konumlandırıldı. Müze ziyaretçisinin bilgi panolarındaki bilgiyi en net şekilde alabilmesi amacıyla da okunurluk en yüksek seviyede tutuldu. Bu nedenle en yüksek kontrastı elde etmek için beyaz zemin siyah metin ilişkisi tercih edildi. Ziyaretçinin minyatür dünyası ile tanışıklığını artırmak amacıyla, sergilenen eserlerin minyatürlerdeki kullanımını bilgi panolarında içerikle bağlantılı olacak şekilde tasarlandı. The grid structure that was used in all design works as well as structural and characteristic features of the font used in graphics reflected this concept. Accordingly, when designing the corporate identity of the museum, a customized pattern that is only composed of a font that is commonly used in Islamic culture was selected. The museum's logo, which is the primary element communicating with the visitor, included all words of the name of the museum, the Museum of History of Science in Islam; the word Islam was placed alone and the rest of the logo was grouped together, and the logo was contained in a frame to reflect the content. Readability was naturally of the utmost importance when designing the information panels for the visitors to get the message clearly. Therefore, black scripts on a white background was preferred to maximize the contrast. To increase the visitors' familiarity with world of miniatures, the objects' depiction in miniatures were contextually incorporated in information panels. İslam Bilim Tarihi Müzesi nin konseptindeki en önemli uygulamalardan birisi de mekânın ve eserlerin aydınlatılmasıydı. Bu hedef doğrultusunda aydınlatmanın dili, ziyaretçiyi tarihe yolculukta özellikle eserlere odaklayarak kesintisiz bir seyir keyfi yaşatma düşüncesi üzerinden kuruldu. Müzenin genel ve eser aydınlatması projelendirilirken mekânın tarihî dokusu, müzenin ziyaret kurgusu ve ziyaretçiye eski dönemin hissini verebilme gibi etkenler dikkate alındı. One of the important design aspects of the museum was the lighting of the space and the objects. In this regard, we based our lighting concept on the visitors' uninterrupted journey to the past by focusing their attention to the objects. To reach this goal, historic texture of the building, story of the museum, and the proposed visitor experience that is framed around the idea of creating an historic workshop were among the factors considered for lighting design

10 Bilim Tarihinin Hikâyesi Çekilirken... Animating the Story of the History of Science... BİR ANLAMDA GEÇMİŞE BİR YOLCULUĞUN ANLATILDIĞI MÜZENİN GENEL VE ESER AYDINLATMASI PROJELENDİRİLİRKEN MEKÂNIN TARİHÎ DOKUSU, MÜZENİN ZİYARET KURGUSU VE ZİYARETÇİYE ESKİ DÖNEMİN HİSSİNİ VEREBİLME GİBİ ETKENLER DİKKATE ALINMIŞTIR. Müzenin sergileme alanlarında genel aydınlatmadan ziyade esere odaklı armatürler planlandı, mekân eser ve fonlardan yansıyan ışık ile daha loş ve dramatik bir etkiye sahip oldu. Eserlerin ebat ve özelliklerine göre yer yer esere odaklı spot armatürler ve bir grup eseri vurgulayan ışık kaynakları seçildi. Müzenin sıcak ambiyansı, renk geriverimi yüksek ve sıcak tonlarda renk sıcaklığına sahip LED armatürlerle elde edildi. (LED armatür kullanımı müzedeki eserlere UV ve IR yayınımı sorununu çözerken mekândaki aydınlatmanın uzun süre aynı kalitede ve spektrumda kalmasını temin eder. LED armatürler aynı zamanda mekâna daha az ısı salınımını sağlar.) Mekânlarda armatür yerleşimi eserlere odaklanırken, interaktif uygulamaların algılanmasını sağlamak için yer yer karanlık alanlar yaratıldı. Ayrıca eserlerin geometrik dilini tekrarlayan ve ışığı ile eseri takip eden özel tasarım armatürler eser-mekân ilişkisini destekledi. WHEN DESIGNING THE LIGHTING OF THE MUSEUM IN WHICH A JOURNEY TO THE PAST WAS OFFERED TO VISITORS, HISTORIC TEXTURE OF THE BUILDING, THE DESIGN CONCEPT OF VISITOR EXPERIENCE, AND THE IDEA FOR THE VISITOR TO HAVE THE FEELING OF VISITING A HISTORIC WORKSHOP WERE CONSIDERED. In exhibit galleries, fixtures focused on objects were opted for rather than general lighting; the space was softly lit with the light bouncing off of both backgrounds/walls and the objects, which creates a dramatic effect. Based on the size and specs of the objects, single-focused fixtures or fixtures lighting a group of objects were selected. The warm ambiance of the museum was created using high color rendering LED fixtures with high values of correlated color temperature. Use of LED fixtures solved the problem of exposing the objects to UV or IR radiation and also enabled the space to be well-lit at a constant spectrum in the long run. LED fixtures also produce less heat in the space. Although light sources are mainly focused on objects, to highlight the interactive applications, some dark spots were also created. Moreover, custom-made fixtures imitating the objects' geometrical shape and trailing the objects with light also supported the space-lighting coordination. Müzenin astronomi, coğrafya, haritacılık, kimya, tıp gibi bölümleri için hazırlanan animasyon filmlerde ünlü mucitlerin hayatları, keşif hikâyeleri gibi konulara yer verildi. Bu filmler için dönemin özelliklerine uygun kostümler hazırlandı ve dekor için yine aynı bakış açısı doğrultusuna malzemeler üretildi. Çekimler greenbox ortamda 4K kameralar aracılığıyla olabilecek en yüksek çözünürlükte gerçekleştirildi. Bu hem görüntü kalitesi hem de işin animasyon aşaması için ihtiyaç duyulan toleransı sağladı. Bu aşamadan sonra offline kurgular yapıldı ve işin artwork lerinin üretim süreci başladı. Bu aşamada kullanılan dilin minyatür eksenli özel bir dil olmasına dikkat edildi. Üçüncü aşama olan post-prodüksiyonda ise yine işin ehli bir ekiple çözüm ortaklığına gidilerek tüm animasyonlar titizlikle hazırlandı. Animations were created to depict the inventors' lives and scientific adventures in the fields of astronomy, geography, cartography, chemistry, and medicine. Costumes were created in parallel with the historical facts, and settings were designed to resemble the original sceneries. The movies were shot in a green box setting with 4K digital cameras using the highest possible resolution. This way, we obtained high quality picture, enabling the margin needed for animation. Next, offline editing processes were carried out and artworks were produced. At this point, the general style of the animations carried patterns used in historical miniatures. All animations were created by a third-party experienced team. MÜZEDE YER ALAN ANİMASYON FİLMLER İÇİN DÖNEMİN TARİHSEL OLGULARIYLA ÖRTÜŞECEK ŞEKİLDE KOSTÜMLER VE DEKOR HAZIRLANARAK GERÇEKÇİLİK HİSSİ PEKİŞTİRİLMİŞTİR. FOR THE ANIMATIONS SHOWN IN THE MUSEUM, COSTUMES AND STAGE- SETTINGS WERE DESIGNED TO REFLECT THE HISTORIC FACTS OF THE TIME, WHICH ENFORCED THE VISITORS' FEELING OF VISITING A HISTORIC WORKSHOP

11 İslam Bilim Tarihini Deneyimlemek Experiencing the History of Science in Islam İslam Bilim Tarihi Müzesi kapsamında geleneksel müze anlatımının ötesine geçmek, ziyaretçilerin İslam bilim tarihindeki gelişmeleri fiziksel olarak deneyimleme ve dolayısıyla daha yakından tanımalarına olanak sağlamak amacıyla alanında ilk defa kullanılan 4 ayrı etkileşimli ünite geliştirildi. ÜLKEMİZDE MÜZECİLİK AÇISINDAN BİR İLK OLACAK KOKU KİOSKU GİBİ İNTERAKTİF UYGULAMALAR KAPSAMLI BİR ALTYAPI ÇALIŞMASI SONRASI MEYDANA GETİRİLEREK İSLAM BİLİM TARİHİ MÜZESİ Nİ BENZERLERİ ARASINDA AYRI BİR KONUMA OTURTMUŞTUR. Bu ünitelerden biri olan kimya ünitesinde bir dokunmatik ara yüz sayesinde ziyaretçiler âlimlerin hangi tekniklerden ve işlemlerden faydalanarak nasıl koku ürettiklerini adım adım takip edebilmenin yanı sıra, geliştirilen mekanizma sayesinde dönemin kokuları olan gül, od ve amberi fiziksel olarak duyumsayabilmeleri sağlandı. Döneminin önemli gelişmelerinden biri olan usturlabın çalışma prensibini anlatması ve anlaması çok kolay değildi. Anlatımı kolaylaştırmak amacıyla astronomi ünitesinde gerçekçi bir usturlap maketi üzerine yerleştirilen elektronik sensörler ve geliştirilen yazılım sayesinde ziyaretçilere usturlabı kullanma ve nasıl çalıştığını büyük ekrandaki temsili gözyüzünde birebir deneyimleme imkânı sunuldu. Coğrafya ünitesinde ise okunması zor olan eski haritaların dokunmatik bir ekran üzerinde, günümüzün güncel dünya haritasıyla karşılaştırarak okunabilmesi ve eski haritaların ne denli gelişmiş olduğunun görülmesi sağlandı. Four different interactive units were developed and implemented in the museum to go beyond the traditional approach to visitor-museum interaction and let the visitors have a kinesthetic experience regarding the developments in the history of science in Islam. CAREFULLY DESIGNED INTERACTIVE APPLICATIONS, SUCH AS A SMELLING BOOTH, WHICH IS A FIRST IN TURKEY, SETS THIS MUSEUM APART FROM OTHERS... For instance, in the chemistry unit, using a multi-touch screen, the visitor can navigate through the story of scent making by Islamic scientists; and, through a special mechanism, the visitor can actually smell each of three popular scents of the time, namely, rose, oudh, and ambergris. It is not an easy task to understand the working principle of astrolabe, which is one of the leading innovations of the time. In another booth, to illustrate its use, a real astrolabe was equipped with special sensors, and now visitors are able to use it while watching the sky on a large screen. This way, visitors are actively involved in the use of artifact and comprehend the working mechanism behind it. In the geography unit, hard-to-read historical maps are matched with their modern counterparts and visitors have the chance to compare the two. This way, visitors have the chance to see how detailed the historic maps are. Without having the opportunity to compare the two versions of the map, it would not make much sense for the visitor to examine the historic maps

12 Sonuç olarak, günümüzde tüm dünyayı etkisi ve tahakkümü altına almış olan bilim anlayışı doğayı teknoloji ve sanayi için enerji kaynağına dönüştürerek hem doğayı hem de doğadaki tüm canlı ve cansız varlıkların yaşam alanlarını tahrip etmiş ve geriye dönülemeyecek şekilde doğal olana zarar vermektedir. Müslüman âlimlerin bilgiyi ve hayatı anlamlandırmaları ise çok daha farklı bir tasavvurun sonucuydu. Onların bilim ve teknik anlayışı İslam inancı perspektifine göre insan dışındaki varlıkları tamamen kendi tasarrufunda olarak keyfi bir şekilde kullanmayı haklarını kendilerini görmekten ziyade doğayı ve diğer yaratılmış olan canlı ve cansız her türlü varlığı korumak ve yaşatmak üzerine kurulmuştur. Bu neticede de Müslümanlar, Faydasız ilimden Allah a sığınırım (Tirmizî [dua]) hadisinde bahsedilen anlayıştan hareketle dinin bilgi üzerindeki hâkimiyetinin ve kendi sınırlarının farkında olarak, pratik-faydacı amaçlar doğrultusunda doğaya yaklaşmış ve yeryüzündeki varlıklarını uyum içerisinde sürdürmüşlerdir. Yapının restorasyonu, kullanılacak malzemenin seçimi, kürasyon, aydınlatma, yer alacak objelerin belirlenmesi ve üretimi vb. süreçler neticesinde hayat bulan İslam Bilim Tarihi Müzesi, Müslümanların bu bakış açısına sıkı sıkıya bağlı kalmış, müzenin her bir aşamasında Müslümanların yeryüzündeki varlıklarını doğa ve varlık ile uyum içerisinde sürdürdükleri ve bunu bilim-teknik alanındaki çalışmalarına da yansıttıkları düşüncesi hâkim kılınmıştır. The current understanding of science prevailing all around the globe has been considering the whole nature as the energy resource for technology and industry and thus irreversibly destroy the nature and the habitats of all kinds. Islamic scholars' understanding of knowledge and life was a result of a very different contemplation. Their understanding of science and technology is heavily influenced by the philosophy of Islam, which would not let them exploit the nature and everything that is contained on the earth, but rather advise them to strive to protect and improve the environment. Based on the hadith of the Prophet Muhammad (PBUH), "Take refuge in Allah from useless knowledge (At- Tirmidhi [praying]); considering the authority of religion on knowledge; and, being aware of their boundaries in pursuing scientific ideals, Islamic scholars approached the nature from a pragmatic/utilitarian position and lived on the Earth in harmony. Museum of History of Science in Islam, which came into existence following the restoration of the building, selection of material, curation, lighting design, selection of the objects to be displayed, and their production, closely follows this perspective and presents the idea that Muslims have lived in harmony with nature and creature and reflected this perspective on their scholarly works in science and technology

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN 2008

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN 2008 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İZMİR UNIVERSITY OF ECONOMICS FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN 008 Bu çalışmalarımızın ortaya çıkmasına katkıda bulunan, bizleri her zaman

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN PLEASE DO NOT DISTURB

LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN PLEASE DO NOT DISTURB VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Sunar: LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN Tatil Kavramı Üzerine Bir Sergi VitrA Contemporary Architecture Series Presents: PLEASE DO NOT DISTURB An Exhibition on the Concept of Holiday

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1 ÇİNDEKİLER CONTENTS 03 06 14 32 38 BAŞKANIN MESAJI / Chairman`s Message HALİÇ İN ALTIN ÇAĞI / THE GOLDEN ERA OF HALİÇ DÜN, BUGÜN VE GELECEKTE HAL Ç THE PAST, PRESENT,

Detaylı

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ. Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027. Bilişim Anabilim Dalı

MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ. Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027. Bilişim Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME PRATİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ Reşad Şükrü ÇOBAN 523091027 Bilişim Anabilim Dalı Mimari Tasarımda Bilişim

Detaylı

Datascape Teknolojik Manzaralar

Datascape Teknolojik Manzaralar Borusan Contemporary ana sayfasına ulaşmak için kodu cihazınıza okutun. Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Open only on weekends between 10:00 am 8:00 pm Borusan Contemporary

Detaylı

Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc.

Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc. 1 Siska İnşaat Taahhüt Mimarlık ve Mühendislik AŞ Siska Construction Contracting Architecture Engineering Inc. İ s t a n b u l 2 0 1 3 2 3 4 5 Mimarlık mirasının değerini bilmek Appreciating the architectural

Detaylı

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL SAYI / ISSUE 13 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ 1. INTRODUCTION

1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ 1. INTRODUCTION 1. GİRİŞ Kars Kaleiçi Osmanlı Mirası Canlandırma Projesi, Kars Belediyesi, Küresel Miras Fonu ve Christensen Fonu nun işbirliği, Çekül ve Kars Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 03 BAŞKANIN MESAJI: TÜRKİYE DE HALİÇ'İN RÖNESANSI MESSAGE OF THE PRESIDENT: RENAISSANCE OF THE GOLDEN HORN 06 12 YABANCI AMPLIO YATIRIMCI OLMAK BEING

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles İSMEK Hakkında / About İSMEK 14 108 Tezhip / Illumination Sedef İşçiliği / Nacre 36 116 Minyatür / Miniature Porselen / Porcelain 56 130 Hat / Calligraphy Vitray / Stanied Glass 72 138 Ebru / Marbling

Detaylı

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013

SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 SAYI 26 Nisan - Mayıs - Haziran 2013 ISSUE 26 April - May - June 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya lideri Ingenico,

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

EXPANDED ART SCHOOL (LEARNING TOGETHER)

EXPANDED ART SCHOOL (LEARNING TOGETHER) EXPANDED ART SCHOOL (LEARNING TOGETHER) Berlin-Istanbul 2012 EDITORS YAYINA HAZIRLAYANLAR: Aslı Çetinkaya, Marina Sorbello GENİŞLETİLMİŞ SANAT OKULU (BİRLİKTE ÖĞRENMEK) INDEX OF CONTENTS İÇİNDEKİLER Aslı

Detaylı

İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS

İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS İMMİB 2009 ENDÜSTR YEL TASARIM YARIfiMALARI KATALO U İMMİB 2009 CATALOG OF INDUSTRIAL DESIGN COMPETITIONS Tasarım ve Üretim Süreci Birbirini Tamamlamalı Bizler için gurur kaynağı olan İMMİB Endüstriyel

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme

Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 823-838 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sistem Yaklaşımıyla

Detaylı

Ağa Han Mimarlık Ödülü 2013 Kısa Liste Projeleri Aga Khan Award for Architecture 2013 Shorlisted Projects

Ağa Han Mimarlık Ödülü 2013 Kısa Liste Projeleri Aga Khan Award for Architecture 2013 Shorlisted Projects Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine KG Mimarlık ın Yeni Projeleri KG Architecture s Recent Projects ADP den Hogeland Koleji Hogeland College from ADP Ağa Han Mimarlık

Detaylı

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Architecture / Mimari : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ G İ R İ Ş İ M L E R İ EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ HİERAPOLİS MÜZESİ HIERAPOLIS MUSEUM RODİN RODIN BİR KARYA KENTİ

Detaylı

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Architecture / Mimari : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE SAYI / ISSUE 11 YIL / YEAR 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı