İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) 1265 SAYFA 1.HAMUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) 1265 SAYFA 1.HAMUR"

Transkript

1 MEMUR SORUŞTURMA VE YARGILAMA USULLERİ MEMUR YARGILAMA USULÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ, MEMURLARIN YARGILANMALARINDA BAŞLICA SİSTEMLER VE BAZI TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) MEMUR YARGILAMA USULÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ A-GENEL AÇIKLAMA B-YABANCI DEVLETLERDE MEMURLARIN YARGILANMA USULÜ C-OSMANLI DEVLETİNDE MEMURLARIN YARGILANMA USULÜ 1-Tanzimat Öncesi Dönem 2-Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi D-CUMHURİYET DÖNEMİNDE MEMURLARIN YARGILANMA USULÜ 1-Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat 2-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun I- MEMURLARIN YARGILANMASINDA UYGULANAN BAŞLICA SİSTEMLER A-YARGISAL GÜVENCE SİSTEMİ B-YÖNETSEL GÜVENCE SİSTEMİ 1-Yargılama Sistemi 2-Soruşturma Sistemi 3-İzin Sistemi 1265 SAYFA 1.HAMUR II- MEMURLARIN KOVUŞTURMA USULLERİ A-GENEL HÜKÜMLERE GÖRE KOVUŞTURMA USULÜ B-3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KOVUŞTURMA USULÜ Sayılı Kanuna Göre Soruşturma Usulü C-MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN A GÖRE KOVUŞTURMA USULÜ 1- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat a Göre Kovuşturma Usulü 2- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Kovuşturma Usulü III- TEMEL KAVRAMLAR A-SUÇUN TANIMI, UNSURLARI VE TAKİP USULÜNE GÖRE SUÇLAR 1-Suçun Tanımı 2-Suçun Unsurları 3-Suç Konusu Eylemin Takip Usulüne Göre Suçlar B-MEMURLARIN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KAVRAMLAR 6-Yargılama, Soruşturma ve Kovuşturma Kavramları MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKAT VE UYGULANMA ŞARTLARI I-GENEL AÇIKLAMA II-MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNU MUVAKKATIN UYGULANMA ŞARTLARI A-SUÇUN FAİLİ MEMUR OLMALIDIR Yetkili Kurullar ile Yargı Yerlerince Verilecek Kararlar ve İtiraz III- KANUNUN İSTİSNALARI IV SAYILI KANUNUN 2547 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELE UYGULANMASI V-ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN SORUŞTURULMALARI VE YARGILANMALARINA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLAR AVUKATLARIN SORUŞTURULMALARI VE YARGILANMALARI II- KANUNUN KAPSAMI III- ÖZEL SORUŞTURMA VE YARGILAMA USULÜ IV- ADALET BAKANLIĞININ KARARLARINA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMASI V- ADALET BAKANLIĞININ KARARLARINA KARŞI 4483 SAYILI KANUN UYARINCA İTİRAZ 1

2 VI- ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI MEMUR SUÇLARINDA ÖZEL YARGILAMA USULÜ VE 4483 SAYILI KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ II- ÖZEL YARGILAMA USULÜ ALEYHİNDEKİ GÖRÜŞLER B-SUÇ MEMURUN GÖREVİ SIRASINDA VEYA GÖREVİNDEN DOĞMALIDIR.. 1-Görevden Doğan Suç 2-Görev Sırasında İşlenen Suç C-İSTİSNALAR 1-Ayrımcı İstisnalar 2-Katılımcı İstisnalar II-MEMURİN MUHAKEMATI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA İZLENECEK USUL A-SORUŞTURMANIN YAPILMASI 1-Suç İşlendiğinin Öğrenilmesi 2-Soruşturma Emri, Soruşturma Emrinin Verilmesi ve Soruşturma Yapmaya Yetkili Makamlar 3-Soruşturmacıların Nitelikleri ve Yetkileri B-SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI 1.Karar Kurulları 2.Karar Organlarınca Verilecek Karar Türleri 3-Görev ve Yetki Uyuşmazlığı 4-Yetkili Mahkeme 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMASI III-KANUNUN KAPSAMI A-MEMUR VEYA DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BİR SUÇ İŞLEMESİ B-SUÇUN FAİLİNİN MEMUR VEYA DİĞER KAMU GÖREVLİSİ OLMASI 1-Suçun Faili Memur Olmalıdır 2-Suçun Faili Diğer Kamu Görevlisi Olmalıdır C-SUÇUN MEMUR VEYA DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREVİNDEN DOĞMASI 1-Görev Sırasında İşlenen Suç 2-Görevden Doğan (Görev Sebebiyle) İşlenen Suç D-4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KANUNUN İSTİSNALARI 1-Ayrımcı İstisnalar 2-Katılımcı İstisnalar a-köy Muhtarı ve İhtiyar Heyeti Üyeleri b-mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyeti Üyeleri c-çarşı ve Mahalle Bekçileri d-jandarma Teşkilatı Personeli e-emniyet Teşkilatı Personeli f-sahil Güvenlik Teşkilatı Personeli g- SSK Personeli h- Bağ-Kur Personeli i- Türkiye Adalet Akademisi Personeli k- Diğer Personel IV-4483 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA İZLENECEK USUL A-ÖN İNCELEME YAPILMASI 1-Suç İşlendiğinin Öğrenilmesi, Suçun Yetkili Makamlara İletilmesi ve İşleme Koymama Kararları... B-İNCELEMENİN SONUÇLANDIRILMASI 1-Ön İnceleme Raporu Düzenlenmesi 2-Soruşturma İzni Kararı ve Nitelikleri C-İTİRAZA BAKACAK YARGI YERLERİ VE VERECEKLERİ KARAR TÜRLERİ D-SORUŞTURMA İZNİNİN KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE HAZIRLIK SORUŞTURMASI YAPILMASI VE YARGILAMADA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMELER 1-Hazırlık Soruşturması 2-Yargılamada Görevli ve Yetkili Mahkemeler YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN GÖREVE İLİŞKİN SUÇLARININ SORUŞTURULMASI VE 4483 SAYILI KANUNUN 2547 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELE UYGULANMASI III- ÖZEL YARGILAMA USULÜ LEHİNDEKİ GÖRÜŞLER 2

3 İDARÎ YARGI MEVZUATI 3 CİLT 1.HAMUR EN SON İÇTİHATLARLA ÖZETLİ DANIŞTAY KARARLARI İDARE MAHKEMELERİ KARARLARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) 1. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA HUKUK DEVLETİ TANIM VE YORUMLARI 2. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLARININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENİ AÇIŞ KONUŞMALARINDA HUKUK DEVLETİ HAKKINDAKİ SÖYLEMLERİ 3. YARGITAY BAŞKANLARININ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENİ AÇIŞ KONUŞMALARINDA HUKUK DEVLETİ HAKKINDAKİ SÖYLEMLERİ 4. DOKTRİNDE, ULUSAL PLÂN, PROGRAM, SEMPOZYUM VE ULUSLARARASI RAPORLARDA HUKUK DEVLETİ TANIM VE YORUMLARI 5. DANIŞTAY, İDARE MAHKEMELERİ VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARIYLA Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğüyle İlgili Kararlar Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunla İlgili Kararlar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunla İlgili Kararlar Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunla İlgili Kararlar Avukatlık Kanunu Avukatlık Kanunu İle İlgili Kararlar At Yarışları Hakkında Kanun At Yarışları Hakkında Kanun İle İlgili Kararlar 3

4 Bankacılık Kanunu Bankalar Kanunu ve Bankacılık Kanunu İle İlgili Kararlar Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun İle İlgili Kararlar 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 İnci Maddesinin 58 İnci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 İnci Maddesinin 58 İnci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Belediye Kanunu, Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun ve Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle İlgili Kararlar Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla İlgili Kararlar Bütçe Kanunları İle İlgili Kararlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Cumhurbaşkanlarıyla İlgili Kararlar Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle İlgili Kararlar Dernekler Kanunu Dernekler Kanunu, Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü ve Türk Hava Kurumu Tüzüğü İle İlgili Kararlar Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle İlgili Kararlar Devlet Memurları Kanunu Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Kararlar Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Elektrik Piyasası Kanunu Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ve Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve Elektrik Piyasası Kanunu İle İlgili Kararlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle İlgili Kararlar Emniyet Teşkilatı Kanunu Emniyet Teşkilatı Kanunu İle İlgili Kararlar Fiili Hizmet Zammı İle İlgili Kararlar 4

5 MÜLKÎ İDARE AMİRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ (Afetler, askerlik, avukatlar, ceza evleri, davalar, eğitim, el koyma, faaliyet için başvuru ve izin verme, gençlik, gümrük, güvenlik, harita, idarî para cezası verme, imar ve inşaat, iskân, kaçakçılık, kamulaştırma, kamu tüzel kişileri ve görevlileri, kapatma, kültür ve tabiat varlıkları, men cezası verme, noterler, nüfus ve vatandaşlık, pasaportlar, seçimler, sivil savunma ve olağanüstü hâller, sosyal hizmetler, spor, tahliye, tarım, tebligat ve ilânlar, trafik, uyuşturucu maddeler ve genel konularla ilgili görev ve yetkileri) 242 SAYFA 1.HAMUR İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) A Mülkî, Mülkiye ve Mülkî İdare Amirleri Kavramları.. B Mülkî İdare Bölümlerinin Kuruluşu C - Mülkî İdare Amirleriyle İlgili Yasal Düzenlemeler 1. Dâhiliye Memurları Kanunu Hükümleri 2. Emniyet Teşkilâtı Kanunu Hükümleri 3. Vali ve Kaymakamların Millî Korunma Kanununun Ceza Hükümleri Karşısında Durumları 4. Taşıt Kanunu Hükümleri 5. Vali ve Kaymakamların Seçim İşlerinde Çalıştırılmaması 6. Seçim Suçlarıyla İlgili Olarak Vali ve Kaymakamlar Hakkındaki Kovuşturmalar 7. Devlet Memurları Kanunu Hükümleri 8. Sayıştay Kanunu Hükümleri 9. Sıkıyönetim Kanunu Hükümleri 10. Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümleri 11. Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun Hükümleri 12. Danıştay Kanunu Hükümleri 13. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Hükümleri Hakkında K.Hükümleri 15. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 16. Mal Bildiriminde Bulunulması, 14. İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Hükümleri 17. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Hükümleri 18. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri 19. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Hükümleri 20. Tanık Koruma Kanunu Hükümleri A - İl İdaresi ve Valilerin Görev ve Yetkileri 1. Yetkilere Göre İl Teşkilâtının Düzenlenişi 2. Valinin İldeki Konumu ve Yardımcıları 3. İl Memurlarının Tayin Usulü 4. Valilerin Hukukî Durumları, Görev ve Yetkileri 5. Valilerin Teftiş ve Denetleme Yetkileri 5

6 6. Vali ile İl İdare Şube Başkanlarının İlişkileri 7. Devir ve Teftiş B - İlçe İdaresi ve Kaymakamların Görev ve Yetkileri 1. Kaymakamların İlçedeki Konumu ve İlçe Teşkilâtı 2. İlçe Memurlarının Tayin Usulü 3. Kaymakamların Hukukî Durumları, Görev ve Yetkileri 4. Devir ve Teftiş 5. Kaymakamın İlçe İdare Şube Başkanlarıyla İlişkileri C - Bucak İdaresi ve Bucak Müdürünün Görev ve Yetkileri 1. Bucak Müdürlerinin Konumu ile Görev ve Yetkileri 2. Bucak Teşkilâtı 3. Bucak Meclisleri ve Bucak Komisyonları D - İl ve İlçe İdare Kurulları 1. Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu Hükümleri 2. Orman Kanunu Hükümleri 3. Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri 4. Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Hükümleri 5. Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında kanun 1. Askerlik Kanunu Hükümleri 2. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 3. Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu Hükmü 4. Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri 5. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Hükümleri 6. Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu Hükümleri 7. Uzman Jandarma Kanunu Hükümleri 1. Sular Hakkında Kanun Hükümleri 2. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun Hükümleri 3. Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanun Hükümleri 4. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun Hükümleri 5. Büyük Şehir Belediyesi Kanunu Hükümleri 6. Belediye Kanunu Hükümleri 1. Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun Hükümleri 2. Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilâyetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri 3. Vergi Usul Kanunu Hükümleri 4. Sayıştay Kanunu Hükümleri 5. Avukatlık Kanunu Hükümleri 6. Emlâk Vergisi Kanunu Hükümleri 7. Noterlik Kanunu Hükümleri 8. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri 9. Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri 1. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Hükümleri 2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Hükümleri 3. Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun Hükümleri 4. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve 6

7 Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri 1. Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanun Hükümleri 2. Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Hükümleri 3. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri 4. Hususî Hastaneler Kanunu Hükümleri 5. Çeltik Ekimi Kanunu Hükümleri 6. Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun Hükümleri 7. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanîlerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun Hükümleri 8. Matbaalar Kanunu Hükümleri 9. Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun Hükümleri 10. Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Hükümleri 11. Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun Hükümleri 12. Orman Kanunu Hükümleri 13. Sanayi Sicili Kanunu Hükümleri 14. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu Hükümleri 15. Yer Altı Suları Hakkında Kanun Hükümleri 16. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümleri 17. Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri 18. Sendikalar Kanunu Hükümleri 19. Yardım Toplama Kanunu Hükümleri 20. İmar Kanunu Hükümleri 21. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri 22. Karayolu Taşıma Kanunu Hükümleri 23. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri 24. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Hükümleri 25. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâhlar Hakkında Kanun Hükümleri 1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu Hükümleri 2. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Hükümleri 1. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümler 2. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu Hükümleri 3. Gümrük Kanunu Hükümleri 4. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Hükümleri 5. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Hükümleri 6. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 1. Arazi Sulamalarıyla İlgili Hükümler 2. Posta, Telgraf ve Telekomünikasyonla İlgili Hükümler 3. Köy Kanunu Hükümleri 4. Kabotaj Hakkının İhlâli ile İlgili Hükümler 5. Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerle İlgili Hükümler 6. Lâboratuvarlarla İlgili Hükümler 7. Doktorlar ve Dişçilerle İlgili Hükümler 8. İspençiyarî ve Tıbbî Müstahzarlarla İlgili Hükümler 9. Gemilerle İlgili Hükümler 10. Ticarette Tağşişin Men i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 11. Özel Hastanelerle İlgili Hükümler 12. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Hükümler 13. Soyadı Kanunu Hükümleri 14. Basma Yazı ve Resimlerin Derlenmesi Konusunda Hükümler 15. Pamuk Islahı Kanunu Hükümleri 16. Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun Hükümleri 7

8 17. Maden Hurdalarıyla İlgili Hükümler 18. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanîlerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun Hükümleri 19. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 20. Millî Piyango Teşkiline Dair Kanun Hükümleri 21. Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu Hükümleri 22. Memleket İçi Düşmana Karşı Silâhlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 23. İl İdaresi Kanunu Hükümleri 24. Posta Kanunu Hükümleri 25. Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun Hükümleri 26. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümleri 27. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Hükümleri 28. Hemşirelik Kanunu Hükümleri 29. Veteriner Hekimlerle İlgili Hükümler 30. Orman Kanunu Hükümleri 31. Sanayi Sicili Kanunu Hükümleri 32. Sivil Savunma Kanunu Hükümleri 33. Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri 34. Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun Hükümleri 35. Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun Hükümleri 36. Köy İçme Suları Hakkında Kanun Hükümleri 37. Yer Altı Suları Hakkında Kanun Hükümleri 38. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Hükümleri 39. Gecekondu Kanunu Hükümleri 40. Su Ürünleri Kanunu Hükümleri 41. Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu Hükümleri 42. Yem Kanunu Hükümleri 43. Kimlik Bildirme Kanunu Hükümleri 44. Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Hükümleri 45. Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümleri 46. Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Hükümleri 47. Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Öğrenimleri ile İlgili Hükümler 48. Fındık Üretimiyle İlgili Hükümler 49. Yardım Toplama Kanunu Hükümleri 50. Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrak Konusunda Hükümler 51. Türk Bayrağı Kanunu Hükümleri 52. Çay Kanunu Hükümleri 53. İmar Kanunu Hükümleri 54. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu Hükümleri 55. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Hükümleri 56. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Hükümleri 57. Meslekî Eğitim Kanunu Hükümleri 58. Kıyı Kanunu Hükümleri 59. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 60. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Hükümleri 61. Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Hükümleri 62. Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Hükümleri 63. Tütün ve Alkollü İçkilerle İlgili Hükümler 64. Kara Yolu Taşıma Kanunu Hükümleri 65. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Hükümleri 66. Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Hükümler 67. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Hükümleri 68. Optisyenlik Hakkında Kanun Hükümleri 69. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi HK.Kanun Hükümleri 8

9 70. Dernekler Kanunu Hükümleri 71. Organik Tarım Kanunu Hükümleri 72. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Hükümleri 73. İl Özel İdaresi Kanunu Hükümleri 74. Kabahatler Kanunu Hükümleri 75. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu Hükümleri 76. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hükümleri 77. Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümleri 78. Tohumculuk Kanunu Hükümleri 79. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Hükümleri 80. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâhlar Hakkında Kanun Hükümleri 1. Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri 2. Harita ve Plânlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 3. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin DeğiştirilmesiHakkında Kanun Hükümleri 4. İmar Kanunu Hükümleri 5. Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun Hükümleri 6. Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Hükümleri7. İskân Kanunu Hükümleri 1. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri 2. İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun Hükümleri 3. Emniyet Teşkilâtı Kanunu Hükümleri 4. Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun Hükümleri 5. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun Hükümleri 6. Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanun Hükümleri 7. Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurlarının Denetimi 8. İl İdaresi Kanunu Hükümleri 9. Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Hükümleri 10. Harcırah Kanunu Hükümleri 11. Devlet Memurları Kanunu Hükümleri 12. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Hükümleri 13. Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu Hükümleri 14. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Hükümleri 15. Yardım Toplama Kanunu Hükümleri 16. Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri 17. Olağanüstü Hâl Kanunu Hükümleri 18. Olağanüstü Hâl Bölge Valisinin Yetkileri 19. Uzman Jandarma Kanunu Hükümleri 20. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri 21. Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri 22. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümleri 23. İl Özel İdaresi Kanunu Hükümleri 24. Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Hükümleri 25. Türkiye İstatistik Kanunu Hükümleri 1. Telekomünikasyonla İlgili Hükümler 2. Kabotaj Hakkının İhlâli ile İlgili Hükümler 3. Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Tarım İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Maddelerle İlgili Hükümler 4. Lâboratuvarlarla İlgili Hükümler 5. İspençiyarî ve Tıbbî Müstahzarlarla İlgili Hükümler 6. İçmece ve Kaplıca Mahallerinin Kapatılması 7. Ticarette Tağşişin Men i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 8. Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümler 9

10 9. Basma Yazı ve Resimlerin Derlenmesi Konusunda Hükümler 10. Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu Hükümleri 11. Maden Hurdalarıyla İlgili Hükümler 12. Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Kanun Hükümleri 13. Millî Piyango Teşkiline Dair Kanun Hükümleri 14. Türk Tabipleri Birliği Kanunu Hükümleri 15. At Yarışları Hakkında Kanun Hükümleri 16. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Hükümleri 17. Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Odalarıyla İlgili Hükümler 18. Türk Eczacıları Birliği Kanunu Hükümleri 19. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu Hükümleri 20. Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Hükümleri 21. Avukatlık Kanunu Hükümleri 22. Noterlik Kanunu Hükümleri 23. Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu Hükümleri 24. Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri 25. Yardım Toplama Kanunu Hükümleri 26. Çevre Kanunu Hükümleri 27. Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri 28. Sendikalar Kanunu Hükümleri 29. Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu Hükümleri 30. Meslekî Eğitim Kanunu Hükümleri 31. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 32. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri HK. Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri 33. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair 34. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Hükümleri 35. Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Hükümleri 36. Türk Medenî Kanunu Hükümleri 37. Kara Avcılığı Kanunu Hükümleri 38. Dernekler Kanunu Hükümleri 39. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 3. Çeltik Ekimi Kanunu Hükümleri 4. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 5. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 7. Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Hükümleri 8. Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri 9. Vergi Usul Kanunu Hükümleri 10. Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Hükümleri 11. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Hükümleri 12. Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri 13. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Hükümleri 14. Boğaziçi Kanunu Hükümleri 15. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Hükümleri 16. Meslekî Eğitim Kanunu Hükümleri 17. Kadastro Kanunu Hükümleri 18. İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu Hükümleri 19. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 20. Mera Kanunu Hükümleri 21. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri İzleme Kurulları Kanunu Hükümleri 22. Türkiye İş Kurumu Kanunu Hükümleri 23. Kara Avcılığı Kanunu Hükümleri 24. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleri 25. Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Hükümleri 10

11 26. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Hükümleri 27. Hayvanları Koruma Kanunu Hükümleri 28. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Hükümleri 29. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hükümleri 30. İskân Kanunu Hükümleri 31. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Hükümleri 1. Köy Kanunu Hükümleri 2. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri 3. Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurlarının Denetimi 4. Köy İçme Suları Hakkında Kanun Hükümleri 1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri 2. Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanunu Hükümleri 3. Yıpranan Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Hükümleri 2. Çanakkale Şehrine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Hükümleri 2. Pasaport Kanunu Hükümleri 3. Türk Vatandaşlığı Kanunu Hükümleri 4. Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümleri 2. Olağanüstü Hâl Kanunu Hükümleri Sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle Verilmiş Yetkiler Sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği ve Olağanüstü Hâlin Devamı Süresince Alınacak İlâve Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde 1. Tapuda Tescil Hükmü 2. Alacakların Tecili Yetkisi 3. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümleri 5. İl Özel İdaresi Kanunu Hükümleri 1. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Hükümleri 2. Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümleri 1. Millî Korunma Kanunu Hükümleri 2. Sivil Savunma Kanunu Hükümleri 3. Olağanüstü Hâl Kanunu Hükümleri 1. Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu Hükümleri 2. Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 3. Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümleri 4. Gecekondu Kanunu Hükümleri 5. Kamulaştırma Kanunu Hükümleri 6. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri 7. Kıyı Kanunu Hükümleri 8. İskân Kanunu Hükümleri 1. Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Hükümleri 2. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Hükümleri 3. Hayvanları Koruma Kanunu Hükümleri 1. Askerlik Kanunu Hükümleri 2. Kanunların ve Nizamnamelerin Suret-i Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun Hükümleri 3. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 4. Tebligat Kanunu Hükümleri 5. Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun Hükümleri 1. Sular Hakkında Kanun Hükümleri 2. Tapu Kanunu Hükümleri 3. İl İdaresi Kanunu Hükümleri 4. Türk Tabipleri Birliği Kanunu Hükümleri 5. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Hükümleri 6. Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Odalarıyla İlgili Hükümler 7. Türk Eczacıları Birliği Kanunu Hükümleri 11

12 YEREL YÖNETİCİLER İÇİN GAYRİMENKUL HUKUK BİLGİSİ YAZAR: HAMZA YAMAN (BAKIRKÖY AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI 659 SAYFA 1.HAMUR İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) D. ARAZİ YAZILIMLARI VE KAYITLAR I-Hüccetler: II-Sipahi zaim ve mültezim temessülü veya senetleri: III-Tasdiksiz Yoklama Kayıtları: IV-Kayıtları Bulunmayan Hazine-i Hassa Senetleri V-Muvakkat Tasarruf İlmühaberleri: VI-Şer i İlamlar VII-Beratlar VIII-Fermanlar: VIII-Mülkname ve Temliknameler: IX-Muhasebat-ı Atike Kalemi Kaydı: X-Evkaf İdaresinden Devredilmemiş Tasarruf Kaydı: ZİLYETLİK i- Genel Olarak ii- Başvuru Yapmaya Yetkili Olanlar iii-başvuru Yapılacak Makamlar iv- Başvuru Usulü h- Kanuni Süre İçerisinde Başvuru Yapılmalıdır i- Genel Olarak ii- Kanuni Süre Koşulu Aranan Taşınmazlar ve Kanuni Süre aa-süre Koşulu Aranan Taşınmazlar bb-kanuni Başvuru Süreleri cc- Başvuru Sürelerin Hukuki Niteliği iii- Süre Koşulu Aranmayan Taşınmazlar MÜLKİYET HAKKI B- TAŞINMAZ MÜLKİYETİ I- Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu a-arazi: 12

13 b-bağımsız ve sürekli haklar: c-kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler: II- Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanımı a- Aslen Kazanma - Devren Kazanma b- Tescille Dayanan Kazanma - Tescilsiz Kazanma c-zamanaşımı Yoluyla Kazanma i-olağan Zamanaşımı aa-olağan Zamanaşımının Şartları bb-zamanaşımıyla Kazanımın Hükmü ii-olağanüstü Zamanaşım aa-olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanımın Şartları bb-tescil davasında taraflar (hasımlar): III-Sahipsiz Yerler ve Yararı Kamuya Ait Mallar IV- Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları: a-devir Hakkının Kısıtlamaları i-şüfa-önalım Hakkı ii- İştira-Alım Hakkı Vefa-Geri Alım Hakkı: C- TAŞINIR MAL MÜLKİYETİ I- Taşınır Mal Mülkiyetinin Konusu II-Taşınır Mülkiyetinin Kazanımı a-aslen kazanım: b-sahiplenme: c-işleme yolu ile kazanım (hukuki tağyir): d-bulunmuş eşya: e-düşen veya sürüklenen şeyler: f-taşınır Mülkiyetinin Zamanaşımıyla Kazanımı SINIRLI AYNİ HAKLAR KAMU MALLARIHATA: BAŞVURU KAYNAĞI BULUNAMADI C-DEVLETİN MAL EDİNMESİ I-TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIN ALINMASI D. KAMULAŞTIRMA, DEVLETLEŞTİRME, İSTİMVAL E. ANTLAŞMALAR VE KANUNLAR GEREĞİNCE DEVLETE MAL İNTİKALİ F- HAZİNE MALLARININ YÖNETİMİ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU MERA KANUNU MEDENİ KANUN(İLGILI BÖLÜMLER) HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAT MÜLKİYETİ KANUNU ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KAMULAŞTIRMA KANUNU 13

14 BELEDİYE YÖNETİMİ VE MEVZUATI YAZAR : MUSTAFA DÖNMEZ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAH.İDR.GN.MD.ŞB.MD.) 1170 SAYFA 1.HAMUR İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) TÜRKİYE NİN YÖNETİM YAPISI İÇİNDE BELEDİYELERİN YERİ I. Yönetim Kavramı BELEDİYE YÖNETİMİNİN NİTELİĞİ, ORTAYAÇIKIŞI VE GELİŞİMİ BELEDİYE YÖNETİMLERİNİN KURULUŞU III. Belediyelerin Birleşmeleri ve Katılmaları III. Belediye Sınırları I. Belediyelerin Görevleri B. İmar ve Kentsel Alt Yapı Görevleri Ç. Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Görevler II. Belediyenin Sorumluluk ve Yetki Alanı BELEDİYELERİN ORGANLARI I. Belediye Meclisi II. Belediye Encümeni III. Belediye Başkanı A. Başkanlık Sıfatının Kazanılması BELEDİYE ORGANLARI ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR I. Belediye Başkanı İle Encümeni Arasındaki Anlaşmazlık II. Belediye Başkanı veya Belediye Encümeni İle Belediye Meclisi Arasındaki Anlaşmazlık BELEDİYELERİN MALİ YAPISI I. Belediyelerin Gelirleri A. Öz Gelirler Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu İle Sağlanan Gelirler Sayılı Emlak Vergisi Kanunu İle Sağlanan Gelirler B. Genel Bütçe Gelirlerinden Ayrılan Paylar C. Devlet Yardımları D. Olağanüstü Gelirler 1. İç Borçlanma 2. Dış Borçlanma 3. Diğer Gelirler II. Belediyelerin Giderleri III. Belediye Bütçesi 14

15 1. Bütçenin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 1. Belediye Bütçesinden Ayrılması Gereken Kanuni Paylar E. Bütçe Süreci 1. Bütçe Çağrısı 2.Birimlerin Gider Teklifleri 3. Bütçe Tasarısı 4. Bütçe Tasarısının İçişleri Bakanlığına Gönderilmesi F. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü 1. Bütçe Tasarısının Encümende Görüşülmesi 2. Bütçe Tasarısının Meclise Sunulması. 3. Plan ve Bütçe Komisyonunun Oluşturulması ve Çalışma Usulü 4. Bütçe Tasarısının Mecliste Görüşülmesi 5. Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi Oluşturan Cetveller 6. Bütçenin Yazımı 7. Bütçenin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi G. Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Bütçeleri Ğ. Bütçenin Uygulanması 2. Bütçede Yapılabilecek Değişiklikler I. Bütçe Kesin Hesabı İ. Geçen Yıl Bütçesinin Devamı J. Bütçenin Uygulanmasının Denetlenmesi BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ I. Belediye Teşkilatı II. Belediye Personeli G. Belediyelerde Sürekli İşçi Çalıştırılması Ğ. Geçici İşçi Çalıştırılması I. Büyükşehir Belediyelerinin Niteliği II. Büyükşehir Belediyelerinin Ortaya Çıkışı III. Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluşu BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN GÖREV, YETKİ, HAK VE İMTİYAZLARI I. Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri II. Büyükşehir Belediyelerinin Yetki ve İmtiyazları III. Hizmetlerin Dağılımında Koordinasyon Sağlanması BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ORGANLARI I. Büyükşehir Belediye Meclisi II. Büyükşehir Belediye Encümeni III. Büyükşehir Belediye Başkan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPISI I. Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri II. Büyükşehir Belediyelerinin Giderleri. III. Büyükşehir Belediye Bütçesi BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ I. Büyükşehir Belediye Teşkilatı II. Büyükşehir Belediye Personeli ORTAK KONULAR BELEDİYELERİN İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ I. Döner Sermayeli Kuruluşlar II. Birlik Kurma ve Kurulmuş Birliklere Katılma III. Belediye İşletmeleri IV. Belediye Şirketleri BELEDİYELERCE STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI I. Belediyeler ve Plân II. Stratejik Plân Kavramı III. Belediyelerce Stratejik Plân Hazırlanması 15

16 A. Stratejik Plan B. Performans Programı Belediyelerce Performans Programı Hazırlanması I. Performans Programı İle İlgili Yasal Hükümler II. Belediyelerde Performans Programı Hazırlama Süreci A. Birim performans programı B. İdare performans programı 1. Performans Hedefleri 2. Performans Göstergeleri 3. İdare (Belediye) Performans Programlarının Oluşturulması IV. İdare (Belediye) Performans Programının İlgili İdarelere Gönderilmesi ve Kamuoyuna Açıklanması V. Performans Programlarının Değerlendirilmesi BELEDİYELERCE FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI I. Faaliyet Raporlarının Hazırlanması A. Birim faaliyet raporu B. İdare faaliyet raporu C. Mahalli idareler genel faaliyet raporu Ç. Mahalli idareler genel faaliyet raporunun kapsamı D. Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı E. Birim ve idare faaliyet raporlarının şekli F. Faaliyet raporunun meclise sunulması ve kamuoyuna açıklanması II. Faaliyet Raporunun Yetersizliği Halinde Belediye Başkanının Görevden Düşürülmesi İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ I. Belediyelerin Görev ve Yetkileri C. Ruhsat vermeye yetkili makamlar II. İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar III. İşyeri Açılması IV. Sıhhi İşyerleri V. Gayrisıhhi Müesseseler VI. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri BELEDİYELERDE İHALE İŞLERİ I. Genel Olarak II. İhalelerin Genel Şartları B. İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları III. İhale Usuller IV. İhalelerin Sözleşmeye Bağlanması V. İhale İşlem Süreci V. Muayene ve Kabul Komisyonun Kurulması VI. Belediyelerin Taşınmaz Mal Satmaları VII. İhale Kanunlarını Belediye Başkanlarına Getirdiği Sorumluluklar BELEDİYELERDE KAMULAŞTIRMA I. Genel Olarak II. Kamulaştırmanın Çeşitleri III. Kamulaştırmanın Aşamaları IV. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Belediye Adına Tescili V. Kamulaştırmadan Sonraki İşlemler BELEDİYELERDE TAŞIT ALIM, SATIM VE BAĞIŞ İŞLERİ I. Belediyelerin Taşıt Alımları A. Taşıt Kanunu Kapsamına Giren Taşıt Alımları B. Taşıt Kanun Kapsamı Dışında Kalan Taşıtların Satın Alınmaları C. Kullanılmış Taşıt ve İş Makinası Alımları Ç. Finansal Kiralama (Leasing) Yoluyla Taşıt Edinilmesi II. Belediyelerin Taşıt veya İş Makinası Kiralamaları III. Belediyelerin Bağış (Hibe) Yoluyla Taşıt Edinmeleri A. Yurt İçinden Taşıt ve İş Makinası Bağışı B. Yurt Dışından Taşıt ve İş Makinası Bağışı 16

17 IV. Belediyelerin Taşıt ve İş Makinası Satımları V. Taşıt ve İş Makinası Alım ve Satımlarında Uygulanacak İhale Usulü VI. Belediyelerce Taşıt Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Esas ve Usuller BELEDİYELERDE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ UYGULAMASI II. Konu İle İlgili Temel Mevzuat Hükümleri III. Yap-İşlet-Devret Modeli II. Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yaptırılacak İşler III. Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanması C. Görevlendirmenin Yapılması (İşin İhale Edilmesi) Ç. Sözleşme Yapılması BELEDİYELERDE İMAR İŞLERİ I. Halihazır Haritalar II. İmar Planları III. İfraz ve Tevhid İşleri IV. Arsa ve Arazi Düzenlemesi V. İmar Programları BELEDİYELERDE DİSİPLİN HUKUKU VE UYGULAMASI I. Disiplinle İlgili Mevzuat II. Devlet Memurları Kanunu na Göre Disiplin III. Disiplin Suçları IV. Disiplin Cezaları V. Disiplin Amirleri VI. Disiplin Kurulları I. Görevden Uzaklaştırma Kavramı II. Belediye Personelinin Durumu III. Görevden Uzaklaştırma İşlemine İtiraz I. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması ve Yargılama II. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması B.Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Hükümlerine Göre Ceza Kovuşturması III. Memurlar Hakkında Soruşturma Yapılması ve Yargılama BELEDİYELERİN MERKEZİ YÖNETİM KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLERİ I. İçişleri Bakanlığı II. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı III. Maliye Bakanlığı IV. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı IV. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı V. Diğer Bakanlıklar ve Kuruluşlar BELEDİYELERİN YURT DIŞI İLİŞKİLERİ I. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkilerini Düzenleyen Mevzuat II. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri III. Yerel Yönetim ve Belediyecilikle İlgili Uluslararası Kuruluşlar IV. Yurt Dışına Personel Gönderilmesi V. Yurt Dışı Gündelikleri BELEDİYE PARA CEZALARI I. Genel Bilgiler II Yılında Uygulanacak Para Cezalarının Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar III. Belediye Başkanlarınca Verilen Para Cezaları IV. Belediye Encümenlerince Verilen Para Cezaları BELEDİYELERİN DENETİMİ I. Genel Olarak Denetim II. Denetim Biçimleri III. İdari Vesayet Denetimi A. İdari Vesayet Kavramı B. Mahiyeti ve Özellikleri IV. Belediyeler Üzerindeki Vesayet Yetkileri 17

18 EK- 1V. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 18

19 BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN EL KİTABI YAZAR : MUSTAFA DÖNMEZ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAH.İDR.GN.MD.ŞB.MD.) 312 SAYFA 1.HAMUR (İÇİNDİKLER ) BÖLÜM BAŞLIKLARI BELEDİYE YÖNETİMİNİN NİTELİĞİ VE KURULUŞU I. Belediyenin Niteliği II. Belediye Kurulması ve Sınırları A. Belediye Kurulması B. Büyükşehir Belediyesi Kurulması C. Belediye sınırların tespiti Ç. Belediye Sınırları İçinde Mahalle Kurulması, Kaldırılması, Birleştirilmesi veya Sınırlarının Değiştirilmesi D. Mücavir Alan Sınırlarının Tespiti BELEDİYELERİN GÖREV, YETKİ VE İMTİYAZLARI I. Belediyelerin Görevleri ıi. Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri, A. Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri B. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Görevleri, III. Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları BELEDİYELERİN ORGANLARI I. Belediye Meclisi A. Belediye Meclisinin Oluşumu ve Seçimi B. Belediye Meclisinin Toplantı ve Çalışma Usulü C. Belediye Meclisinin Görevleri D. Belediye Meclis Üyelerinin Özlük ve Sosyal Hakları E. Belediye Meclis Üyelerinin Yapamayacakları İşler F. Belediye Meclis Üyelerinin Yargılanması II. Belediye Encümeni A. Belediye Encümeninin Oluşumu ve Seçimi B. Belediye Encümeninin Toplantı ve Çalışma Usulü Ç. Belediye Encümeni Üyelerinin Özlük Hakları 19

20 III. Belediye Başkanı A. Başkanlık Sıfatının Kazanılması B. Belediye Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Ç. Belediye Başkanının Özlük ve Sosyal Hakları D. Belediye Başkanının Mal Bildiriminde Bulunması E. Belediye Başkanlığı ile Birleşemeyen Görevler ve F. Belediye Başkanının Başkan ve Üye Olarak Katıldıkları Komisyon ve Kurul Toplantıları BELEDİYELERİN MALİ YAPISI I. Belediyelerin Gelirleri A. Öz Gelirler B. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar C. Devlet Yardımları D. Olağanüstü Gelirler II. Büyükşehir Belediyelerinin Gelirleri III. Belediyelerin Giderleri IV. Belediye Bütçesi 1. Belediye Bütçesinin Temel İlkeleri 2. Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü 3. Bütçe Süreci 4. Bütçenin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi 5. Bütçede Yapılabilecek Değişiklikler 6. Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı 7. Bütçe Kesin Hesabı BELEDİYE TEŞKİLATI VE PERSONELİ I. Belediye Teşkilatı II. Belediye Personeli EKLER EK- I. Belediye Kanunu EK- II. Büyükşehir Belediyesi Kanunu EK- III. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği EK- IV. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi 20

21 KÖY MUHTARININ EL KİTABI YAZAR : MUSTAFA DÖNMEZ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAH.İDR.GN.MD.ŞB.MD.) 126 SAYFA 1. HAMUR (İÇİNDİKLER ) BÖLÜM BAŞLIKLARI KÖY İDARESİNİN NİTELİĞİ, KURULMASI VE SINIRLARI I. Köy İdarelerinin Niteliği ve Tanımı II. Köy Kurulması ve Sınırları A. Köy Kurulması B. Köy Sınırları III. Köylerin Birleşmesi, Ayrılması ve Bağlanması A. Köylerin Birleşmesi ve Ayrılması B. Köylerin Bağlanması KÖY İDARELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ I. Köy İdarelerinin Görevleri A. Sağlık ve Sosyal Yardım Görevleri B. Bayındırlık Görevleri C. Eğitim ve Kültür Görevleri Ç. Tarım ve Hayvancılık Görevleri D. Ekonomi ve Ticaret Görevler E. Köyün Dirlik ve Düzeniyle İlgili Görevleri F. Çeşitli Görevler II. Köy İdarelerinin Yetkileri KÖY İDARELERİNİN ORGANLARI VE PERSONELİ I. Köy İdarelerinin Organları A. Köy Derneği B. Köy İhtiyar Meclisi C. Muhtar 1. Muhtarlık seçimi ve bu sıfatın kazanılması 2. Muhtarın görevleri 3. Köy muhtarı hakkında soruşturma yapılması 4. Muhtarlığın sona ermesi 5. Köy muhtarının kararları üzerinde vesayet denetimi 6. Köy muhtarının mali ve sosyal hakları 7. Boşalan Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi Üyeliği İçin Seçim Yapılması II. Köy İdarelerinin Personeli KÖY İDARELERİNİN MALİ YAPISI I. Köy İdarelerinin Gelirleri II. Köy İdarelerinin Giderleri III. Köy Bütçesi EKLER İLGİLİ MEVZUAT EK 1: Köy Kanunu EK 2: Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası EK 3: Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun EK 4: Mahalli İdare Birlikleri Kanunu EK 5: Köy İdareleri Hesap Talimatnamesi EK 6: Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak ile Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik 21

22 MAHALLE MUHTARININ EL KİTABI YAZAR : MUSTAFA DÖNMEZ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAH.İDR.GN.MD.ŞB.MD.) 139 SAYFA 1.HAMUR İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) MAHALLE YÖNETİMİNİN NİTELİĞİ VE ORTAYA ÇIKIŞI I. Mahalle Yönetiminin Niteliği II. Mahalle Yönetiminin Ortaya Çıkışı İKİNCİ BÖLÜM MAHALLE YÖNETİMİNİN İDARİ VE MALİ YAPISI I. Mahalle Kurulması, Birleştirilmesi ve Ayrılması A. Mahalle Kurulması B. Mahallelerin Birleştirilmesi ve Ayrılması C. Mahalleye İsim Verilmesi ve İsim Değişikliği II. Mahalle Yönetiminin Görevleri III. Mahalle Yönetiminin Organları A. Mahalle Muhtarı 1. Mahalle Muhtarının Seçimi 2. Mahalle Muhtarının Mali ve Sosyal Hakları 3. Mahalle Muhtarları Hakkında Soruşturma Yapılması 4. Mahalle Muhtarlığının Sona Ermesi B. Mahalle İhtiyar Heyeti C. Boşalan Muhtarlık ve Heyeti Üyeliği İçin Seçim Yapılması D. Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetinin Başlıca Görev ve Yetkileri 1. Mahalle Muhtarının Görevleri 2. Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Müşterek Görevleri 3. Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyetlerince Verilecek Resmi Evrak IV. Mahalle Yönetiminin Mali Yapısı V. Mahalle Yönetiminin Belediye ile İlişkileri İLGİLİ MEVZUAT EK 1: Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun EK 2: Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası EK 3: Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun EK 4: Belediye Kanunu EK 5: Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü EK 6: Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek 22

23 İL GENEL MECLİSİ ÜYESİNİN EL KİTABI YAZAR: MUSTAFA DÖNMEZ (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gn. Md. Şube Müdürü) 224 SAYFA 1.HAMUR İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) * İl Özel İdaresi Hakkında Genel Bilgiler * İl Özel İdaresi Kanunu Maddelerine İlişkin Kısa Açıklamalar * İl Genel Meclisi Üyelerinin Görev ve Yetkileri * İl Genel Meclisi Üyelerinin Mali ve Sosyal Hakları * İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği İL ÖZEL İDARELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER II. İl Özel İdarelerinin Mahiyeti II. İl Özel İdarelerinin Tarihsel Gelişimi İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Madde Açıklamaları I. Genel Hükümler II. İl Özel İdaresinin Organları III. İl Özel İdaresi Teşkilâtı IV. İl Özel İdarelerinin Denetimi V. Malî Hükümler ve Cezalar VI. Çeşitli ve Son Hükümler İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 23

24 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU YAZAR : RAMAZAN SODAN (ADIYAMAN VALİSİ) 9802 SAYFA 1.HAMUR İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Belediyenin Organları Belediye Meclisi Madde 17. Belediye meclisi Madde 18. Meclisinin görev ve yetkileri Madde 19. Başkanlık divanı Madde 20. Meclis toplantısı Madde 21. Gündem Belediye Encümeni Madde 33. Belediye encümeni Madde 34. Encümeninin görev ve yetkileri Madde 35. Encümen toplantısı Madde 36. Encümen üyelerine verilecek ödenek Belediye Başkanı Madde 37. Belediye başkanı Madde 38. Belediye başkanının görev ve yetkileri Madde 39. Belediye başkanının özlük hakları Madde 40. Başkan vekili Madde 41. Stratejik plân ve performans programı Madde 42. Yetki Devri Madde 43. İhtilâf hâli Madde 44. Belediye başkanlığının sona ermesi Madde 45. Belediy başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler Organlara İlişkin Ortak Hükümler Madde 47. Görevden uzaklaştırma Belediye Teşkilâtı Belediye Teşkilâtı ve Personeli Madde 48. Belediye teşkilâtı Madde 49. Norm kadro ve personel istihdamı Madde 50. Personel devri Belediye Zabıtası, İtfaiye ve Acil Durum Plânlaması Madde 51. Zabıtanın görev ve yetkileri Madde 52. İtfaiye Madde 53. Acil durum plânlaması Belediyelerin Denetimi Madde 54. Denetimin amacı Madde 55. Denetimin kapsamı ve türleri Madde 56. Faaliyet raporu Madde 57. Hizmetlerde aksama 24

25 Madde 58. Denetimle ilgili diğer hükümler Malî Hükümler Belediyenin Gelir ve Giderleri Madde 59. Belediyenin gelirleri Madde 60. Belediyenin giderleri Belediye Bütçesi Madde 61. Belediye bütçesi Madde 62. Bütçenin hazırlanması ve kabulü Madde 63. Harcama yetkilisi Madde 64. Kesinhesap Madde 65. Bütçe sistemi Madde 66. Geçmiş yıl bütçesinin devamı Madde 67. Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri Borçlanma ve İktisadî Girişimler Madde 68. Borçlanma Madde 69. Arsa ve konut üretimi Madde 70. Şirket kurulması Madde 71. İşletme tesisi Madde 72. Borç ve alacakların takas ve mahsubu Madde 73. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı Madde 74. Yurt dışı ilişkileri Madde 75. Diğer kuruluşlarla ilişkiler Madde 76. Kent konseyi Madde 77. Belediye hizmetlerine gönüllü katılım Madde 78. Yazışma Madde 79. Belediye tasarrufundaki yerler Madde 80. Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve akaryakıt istasyonları Madde 81. Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı Madde 82. Avukatlık ücretinin dağıtımı Madde 83. Yeniden değerleme oranının uygulanması Madde 84. Uygulanmayacak hükümler Değiştirilen, Eklenen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Büyükşehir Belediyesinin Organları Madde 12. Büyükşehir belediye meclisi Madde 13. Meclis toplantısı Madde 16. Büyükşehir belediye encümeni Madde 17. Büyükşehir belediye başkanı Madde 18. Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı ve Personeli,Mali Hükümler Madde 23. Büyükşehir belediyesinin gelirleri Madde 24. Büyükşehir belediyesinin giderleri Madde 25. Büyükşehir belediye bütçesi Madde 32. Yürürlük Madde 33.Yürütme Belediye Gelirleri Kanunu Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Genelgeler Gayrı Sıhhi Müesseseler Genelgesi Stratejik Planlama Kılavuzu 25

26 SEÇİM KANUNLARI VE UYGULAMASI ANAYASA VE SİYASİ HAKLAR TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN YAPISI, ORGANLARI VE GÖREVLERİ YAZAR : ALİ PARLAR MUZAFFER HATİPOĞLU (YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILARI) 1039 SAYFA 1.HAMUR İÇİNDEKİLER (BÖLÜM BAŞLIKLARI) ANAYASA VE SİYASİ HAKLAR I-SİYASİ HAKLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ II-ANAYASA HUKUKUNDA SİYASİ HAKLAR a) Seçme ve Seçilme Hakkı b) Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı III-ANAYASA MAHKEMESİ VE SEÇİM YARGI IV-ULUSLARARASI METİNLERDE SEÇME VE SEÇİLME HAKKI 1982 ANAYASASININ SİYASİ HAKLAR VE SEÇİM HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ I-SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER 1. Türk Vatandaşlığı 2. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları Anayasa Mahkemesi Kararları II-SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER A. Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Ayrılma Anayasa Mahkemesi Kararları B. Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar Anayasa Mahkemesi Kararları III-TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ A. Kuruluşu Anayasa Mahkemesi Kararı B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Anayasa Mahkemesi Kararı C. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Seçim Dönem Anayasa Mahkemesi Kararı D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Geriye Bırakılması ve Ara Seçimleri Anayasa Mahkemesi Kararı E. Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi Anayasa Mahkemesi Kararları F. Üyelikle İlgili Hükümler 1. Anayasa Mahkemesi Kararı 2. Ant içme 26

27 3. Üyelikle Bağdaşmayan İşler 4. Yasama Dokunulmazlığı 5. Milletvekilliğinin Düşmesi 6. İptal İstemi IV-MECLİS SORUŞTURMASI V-SEÇİMLERDE GEÇİCİ BAKANLAR KURULU VI-T.B.M.M. SEÇİMLERİNİN CUMHURBAŞKANINCA YENİLENMESİ VII-MAHALLİ İDARELER Anayasa Mahkemesi Kararlar VIII-KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI SEÇİLME YETERLİLİĞİ SEÇİLME YETERLİLİĞİ İLE İLGİLİ KARARLAR Seçim Esasları Seçim Çevresi Seçim Bölgesi Sandık Bölgesi Yüksek Seçim Kurulu Kararı Seçmen Yüksek Seçim Kurulu Kararı Oy Kullanamayacak Olanlar Seçmen Olamayanlar. SEÇİM KURULLARI Seçim İşlerinin Yürütülmesi Seçim Kurulları Yüksek Seçim Kurulu Üye Seçimi Zamanı Karar Verme Yargıtay Kararı Görev ve Yetkileri Yüksek Seçim Kurulu Arşiv Genelgesi İl Seçim Kurulu Görev ve Yetkileri Siyasi Parti Temsilciler İlçe Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu Kararı İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri. Görev ve Yetkileri Sandık Kurulu Sandık Kurulu Başkanının Seçimi Sandık Kurulu Üyelikleri Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süresi Aday ve Müşahitler Kurullarda Görev Alamayacak Olanlar And İçme 27

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

İçindekiler A. SUNUŞ... 2 B. TARİHÇE... 3 C. NÜFUS VE KONUMU... 4 D.ULAŞIM... 4 E. YETKİ GÖREV ve SORUMLUKLAR... 5 1- Başiskele Belediyesi

İçindekiler A. SUNUŞ... 2 B. TARİHÇE... 3 C. NÜFUS VE KONUMU... 4 D.ULAŞIM... 4 E. YETKİ GÖREV ve SORUMLUKLAR... 5 1- Başiskele Belediyesi İçindekiler A. SUNUŞ... 2 B. TARİHÇE... 3 C. NÜFUS VE KONUMU... 4 D.ULAŞIM... 4 E. YETKİ GÖREV ve SORUMLUKLAR... 5 1- Başiskele Belediyesi Organizasyon Şeması... 5 2- Yetki ve Sorumluluklar... 6 3- Mevzuat

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 0 www.muratpasa.bel.tr 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B - Teşkilat Yapısı...

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM A) AMAÇ...2 B) KAPSAM...2 C) HUKUKİ DAYANAK...2 D) TANIMLAR...3 E) YETKİLİLER...3 F) İLKELER...3 G)SORUMLULUK...5 II.BÖLÜM İMZA VE ONAYA YETKİLİ MAKAM VE MERCİLER...5 A) VALİ TARAFINDAN

Detaylı

MERAM BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI (2010 2014)

MERAM BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI (2010 2014) T. C. MERAM BELEDİYESİ MERAM BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI ( ) (Meram Belediye Meclisi nin 04.09.2009 tarih ve 127 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Adres Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat: 1 Selçuklu/KONYA

Detaylı

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ GRAFİK DİZİNİ KISALTMALAR MECLİS KARARI 2 SUNUŞ Kamu yönetimi; vatandaşı hizmetinin odağına almalı kamu hizmetlerini hızlı

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı : 44640387-622/235 20/01/2014 : Makale Talebi GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Yerel Yönetimler Bölümü) Türkiye Belediyeler

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi. Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat 1 / 127 Selçuklu/KONYA TELEFON: Başkanlık

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi. Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat 1 / 127 Selçuklu/KONYA TELEFON: Başkanlık İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediyesi Vatan Cad. Büyükşehir Belediye Sarayı Kat 1 / 127 Selçuklu/KONYA TELEFON: Başkanlık Telefon:+90.332.221 14 00-1915 Faks :+90.332.235 02 69 E-POSTA: Bilgi Edinme

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI MERSİN 2014 İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir! i MERSİN İN GELECEĞİNİ BİRLİKTE KURALIM Burhanettin KOCAMAZ Büyükşehir

Detaylı

STRATEJİK PLANI (2015 2019)

STRATEJİK PLANI (2015 2019) T.C. MERAM BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI ( ) Meram Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 2014/138 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Adres Şeyh Sadrettin Mh.Feritpaşa Cd.Meram/KONYA Telefon 0332 320 10

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 )

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881-193 ) Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. Mustafa

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı. Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı. Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık Telefon:+90.332 320 10 00-2005 Faks :+90.332.320 01 23 E-POSTA: Bilgi Edinme

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı I GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 4- Belediye, mahallî müşterek

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı. Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık

İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı. Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRES: Meram Belediye Sarayı Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık Telefon:+90.332 320 10 00-2005 Faks :+90.332.320 01 23 E-POSTA: Bilgi Edinme

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I - AMAÇ Bu Yönergenin amacı; 1.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin, ilgililer tarafından Vali

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I-AMAÇ... 1 II-KAPSAM 1 III- HUKUKİ DAYANAKLAR...... 1 IV-TANIMLAR 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 İLKELER, SORUMLULUKLAR

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK)

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK) 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI (TASLAK) ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ ADRES: Meram Belediye Sarayı Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No: 18 Meram / KONYA TELEFON: Başkanlık Telefon:+90.332 320 10 00-2005 Faks :+90.332.320

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı