CUMHURİYET DÖNEMİNDE AYAKLANMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURİYET DÖNEMİNDE AYAKLANMALAR"

Transkript

1 ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU CUMHURİYET DÖNEMİNDE AYAKLANMALAR HAZIRLAYANLAR: Sınıf Numara Adı-Soyadı 8/B 746 Tuğçe Altınuşak 601 Doğu Can Güncü 606 Ozan Keskin 410 Gözde Kuşgöz 603 Umay Kuralay 301 Zeynep Tunalı Bornova 1

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TEŞEKKÜR 1. KURTULUŞ SAVAŞI 1.1 DOGU CEPHESI 1.2 GÜNEY CEPHESI 1.3 BATI CEPHESI BU CEPHEDEKI GELIŞMELER I. İNÖNÜ SAVAŞI 2.INÖNÜ SAVAŞI KÜTAHYA- ESKIŞEHIR SAVAŞI SAKARYA MEYDAN SAVAŞI 2. CUMHURIYETIN ILANI 2.1 SIYASI GELIŞMELER HALK ZÜMRESI, ISLAHAT, ISTIKLAL, TESANÜT GRUPLARI 2.2 ÇOK PARTİLİ REJIM DENEMELERI KURULAN SIYASI PARTILER CUMHURIYET HALK FIRKASI TERAKKI PERVER CUMHURIYET FIRKASI SEYH SAİT AYAKLANMASI SERBEST CUMHURIYET FIRKASI 3. MENEMEN OLAYI 4. ISYANLARIN CUMHURIYETE ETKILERI 5. DEVRIMLERIN GENEL AMACI SONSÖZ KAYNAKÇA 2

3 ÖNSÖZ Yüzyıllar boyunca yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu mutlakıyet ve meşrutiyet ile yönetildi. Ama hiç biri eşitlik ilkesine dayanmıyordu. En son söz her zaman padişahındı. İlk defa Ulu Önder Atatürk ün büyük başarısıyla 29 Ekim 1923 te ilan edilen Cumhuriyet diğer rejimlerden çok farklıydı. Cumhuriyet eşitlik ilkesine dayanıyordu ve halk kendi kendisini yönetiyordu. Elbette bu rejimi isteyenlerin yanı sıra kendi çıkarları uğruna insanları bu medeniyetsiz yaşama zorlayanlar da vardı. İşte bizde grup olarak tarihe ilgi duyduğumuzdan ve özellikle saltanatlığa alışmış bir toplumun yeni rejime karşı nasıl tepki gösterdiklerini merak ettiğimizden dolayı bu konuyu seçmeye karar verdik. Gönül isterdi ki; size Osmanlı Tarihi ni baştan sona anlatalım ama yüzyıllar boyu sürmüş bir saltanatlığı tüm ayrıntıları ile anlatmaya ne bizim zamanımız nede gücümüz yeter... 3

4 TEŞEKKÜR Öncelikle bize bu imkanları tanıdığı için Okul Müdürümüz Erdoğdu Özcan a, Konu seçimimizde ve proje hazırlığımızda bizi yönlendiren, yardımcı olan Tarih Öğretmenimiz M. Rahmi Gürbüz e Kaynaklarımızı bulmamızda bize yardımcı olan okul kütüphane görevlilerine teşekkür ederiz 4

5 1.KURTULUŞ SAVAŞI Türk Kurtuluş Savaşı, askeri yönünden çok, iç ve dış siyasal açılardan önem taşımaktadır. Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919 da Ege bölgesini işgale girişmeleriyle başlamıştır. Daha öne İstanbul'a İngiliz ve Fransızlar, Musul'a İngilizler, Antalya yöresine de İtalyanlar gelmişlerdi. Fakat bu işgaller, silahlı direnişle karşılanmadığı için savaş çıkmış sayılamaz. Kurtuluş Savaşı üç cephede yapılmıştır. Savaşın en önemli bölümü Batı Cephesi dir. 1.1.Doğu Cephesi Bu cephede Ermeniler le savaşılmıştır. Ermeniler tarih boyunca Osmanlı Devleti sınırları içinde gayet mutlu ve rahat yaşamışlardır. Meşrutiyet Dönemi nde bakanlık görevlerinde bulunmuşlardır. Fakat daha sonra doğu Anadolu da bir Ermeni devleti kurmak istemelerinden dolayı iki devlet arasındaki siyasal ilişkiler bozulmuştur. Türk Ordusu, 18 Eylül 1920 günü Ermenistan a karşı saldırıya geçerek, Kars, Sarıkamış, ve Gümrü şehirlerini alıp, Ermenistan la 3 Aralık 1920 günü Gümrü Antlaşması yapılmıştır. Bundan sonra doğudan batıya kuvvet kaydırmak mümkün olmuştur. 1.2.Güney Cephesi Bu cephede Fransız ve Ermeniler ile savaşılmıştır. Güney bölümünü daha çok Kuvay-ı Milliye savunmuştur. Bu cephede Doğu Cephesine kıyasla daha az savaşılmış, sorunlar daha çok diplomatik görüşmelerle sona erdirilmiştir. Maraş, Urfa ve Antep önceleri İngilizler tarafından işgal edilmişken daha sonra buralar Fransızlar a bırakılmıştır. Kuvay-ı Milliyeler in çalışmalarıyla birlikte Klikyalılar Cemiyeti de halkı örgütlemiştir. Fransız ve Ermeniler önce Maraş ı sonra da Urfa yı işgal etmişlerdir. Bu iki şehir kendilerini Fransız ve Ermeniler e karşı savunmuşlar ve Fransızlar ı geri çekilmek zorunda bırakmışlardır. TBBM, Maraş a Kahraman", Urfa ya Şanlı unvanını vermiştir. Antep uzun süre kendisini savunmuş, fakat kendisine destek bulamadığı için Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Güney Cephesi ne askeri destek gelmesiyle Antep, Fransız işgalinden kurtulmuş ve Antep e Gazi unvanı verilmiştir. Böylece Güney Cephesi düşmandan arınmıştır. 1.3.Batı Cephesi Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelenin verildiği cephedir. Bu cephede Yunanistan ile savaşılmıştır. Savaşlar 15 Mayıs 1919 da Yunanlılar ın İzmir i işgaliyle başlamış ve 11 Ekim 1922 de imzalanan Mudanya Mütarekesi ne kadar devam etmiştir. Başlangıçta Kuvay-ı Milliye birlikleri ile karşı konulduğu için istenilen sonuçlar alınamamıştır. Dağınık ve düzensiz haldeki Kuva-yi Milliye birliklerinin kaldırılıp yerine düzenli ordunun kurulmasıyla istenilen başarı elde edilmiştir Bu Cephedeki Gelişmeler 1. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) Batı Cephesi nde düzenli orduların Yunan ordularına karşı kazandığı ilk zaferdir. Bu zafer TBMM nin iç durumunu kuvvetlendirmiş, dışarıdaki itibarını arttırmıştır. Askere alım işlemleri hızlanmıştır. İsmet Paşa, albaylıktan generalliğe terfi etmiştir. İtilaf Devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra'da toplandılar, Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek zorunda kaldılar. 5

6 2. İnönü Savaşı (23 Mart-1 Nisan 1921) TBMM nin Londra Konferansı nda İtilaf Devletleri nin isteklerini kabul etmemesi üzerine, İngilizlerin desteği ile Yunanlılar taarruza geçtiler, ancak yenildiler. Bu zaferden sonra İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalya dan çekilmeye başladılar. Fransızların TBMM ne karşı tutumları yumuşadı. Mustafa Kemal kazanılan zaferin önemini İsmet Paşa ya çektiği telgrafta Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin makûs talihini de yendiniz. Diyerek belirtmiştir. Kütahya Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921) Yeni kurulan düzenli ordunun batı cephesinde kaybettiği tek savaştır. Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanlılar ın eline geçmiştir. Ordunun daha fazla zayiat vermesini istemeyen Mustafa Kemal orduyu Sakarya Nehri nin doğusuna kadar çekmiştir. Savaşın kaybedilmesi orduya olan güveni sarstı. Meclisin Kayseri ye taşınması ve Kuvay-ı Milliye ye dönülmesi gündeme geldi. Yunan ordusu Sakarya Nehri ne kadar ilerledi. Durumun ciddiyeti ani kararlar alınmasını gerektirdiği için 5 Ağustos 1921 de Başkomutanlık Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla M. Kemal Paşa Başkomutan seçildi. Ayrıca meclis üç aylığına tüm yetkilerini Mustafa Kemal Paşa ya devretti. M. Kemal Paşa orduyu yeniden güçlendirmek amacıyla 8 Ağustos 1921 de Tekalif-i Milliye Emirleri ni çıkardı. Bu sayede ordunun ihtiyaçlarının büyük bir kısmı halktan karşılanmaya çalışılmıştır. Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Eksikleri tamamlanan ordu 23 Ağustos ta Yunanlılar a karşı taarruza geçti. 22 gün süren savaş sonucunda Türk ordusu büyük bir zafer kazandı Viyana Bozgunundan beri devam eden batı karşısında gerileme sona erdi. Yunanlılar savunmaya, Türkler Taarruza geçti. TBMM, Mustafa Kemal Paşa ya Mareşal lik rütbesi ile Gazi lik ûnvanını verdi. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26 Ağustos 18 Eylül 1922) Sakarya Meydan Savaşı yla Yunan Ordusunu yenilgiye uğratan Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz u başlattı. 30 Ağustos 1922 de Başkomutanlık Meydan Savaşıyla Dumlupınar ın kuzeyinde düşman ordusu yok edildi. M. Kemal in Ordular ilk hedefiniz Akdeniz dir ; İleri emrini vermesi üzerine taarruza geçen Türk Ordusu önünden kaçan Yunan ordusunu İzmir e kadar kovaladı. 9 Eylül de İzmir, Yunan işgalinden kurtuldu. 18 Eylül de Batı Anadolu düşmandan tamamen arınmış oldu. Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) Telaşa düşen İngilizlerin isteği üzerine Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Görüşmelere İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye katılmış, Yunan temsilcileri görüşmelere katılmamıştır. Türkiye adına İsmet Paşa katılmış ve Kurtuluş Savaşı nın politik safhası başlamıştır. Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarılmış, Meriç Nehri, Yunanistan ile aramızda sınır olmuştur. 6

7 İstanbul un TBMM ye devredilmesiyle Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Yunanlılar ın Büyük Yunanistan düşüncesi sona ermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması geçerli bir belge olmaktan çıkmıştır Lozan Barış Antlaşması (20 Kasım Temmuz 1923) Konferansa Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve boğazlarla ilgili meseleler görüşülürken Bulgaristan ve Sovyet Rusya katılmış, ABD ise gözlemci olarak bulunmuştur. Görüşmeleri Türkiye adına İsmet Paşa yürütmüştür. Konferansta İtilaf Devletleri nin milli bağımsızlığımızı sınırlayıcı tavırlar sergilemeleri üzerine görüşmeler bir ara kesilmiş, sonra tekrar başlamıştır. 24 Temmuz 1923 te antlaşma imzalanmış ve konferans dağılmıştır. Sonuçları Yeni Türk Devleti nin bağımsızlığı ve Misak-ı Milli tüm dünya devletlerince tanınmıştır. Sevr Antlaşması kesin olarak ortadan kalkmıştır. Türkiye uluslararası ilişkilerde diğer devletlerle eşit haklara kavuşmuştur. Osmanlı döneminden kalan kapitülasyonlar, dış borçlar ve yabancı okullar meselesi halledilmiştir. Karaağaç Yunanistan dan savaş tazminatı olarak alınmıştır. Ermeni iddiaları sona ermiştir. Bütün azınlıklar Osmanlı vatandaşı sayılarak Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmaları önlenmiştir. Musul sorunu sonraya bırakılmıştır. 2.CUMHURİYET İN İLANI Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922 de aldığı tarihi kararında, saltanata son vermiştir. Bu tarihi kararın da açık bir belirtisi olarak, 1921 Anayasası ile yeni siyasal rejime geçilmiştir. Ancak, Cumhuriyet resmen ilan edilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Nisan 1923 te seçimlerin yenilenmesine karar vermiş ve yeni kurulan Meclis, Lozan da elde edilen antlaşmayı onaylamıştır. Lozan Barış Antlaşması nın kabulü ve 6 Ekim 1923 te Türk Ordusunun İstanbul a girmesi ile Türk vatanının bütünlüğü gerçekleşmiş ve böylece bir devir kapanmış ve yeni bir devir açılmıştır. Siyasal rejimin 23 Nisan 1920 den itibaren kaydettiği gelişmelere uygun devlet şeklini bulmak da bir zorunluluk haline gelmiştir. Cumhuriyetin Kabulü 25 Ekim 1923 günü gelişen bir kabine bunalımı, Büyük Millet Meclisi nde çalışma güçlüğünü ortaya çıkardı. 28 Ekim 1923 günü akşamına kadar kabine kurulamaması üzerine, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Çankaya köşkünde yemek sırasında arkadaşlarına; Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz diyerek görüşünü açıklamıştır. 29 Ekim günü Halk Fırkası Meclis Grubunda, Bakanlar Kurulunun oluşturulması konusunda tartışıldı. Sorun çözülemeyince, Gazi Mustafa Kemal Paşa dan düşüncelerini açıklaması istendi. Mustafa Kemal Paşa, bunalımdan çıkış yolunu Anayasanın değiştirilmesi zorunluluğu ile açıkladı. Cumhuriyetin ilanını hedefleyen tasarıyı da grubun bilgisine sundu. Grupta cereyan eden uzun müzakereler sonunda, Cumhuriyetin ilanı kabul edildi. Parti Grubu ndan sonra, Meclis toplanarak hazırlanan kanun tasarısını aynen kabul etti. Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında gece saat da Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanı 1921 tarihli Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 364 No. lu Kanunun kabulü ile olmuştur. Bu kanunla, Anayasanın 1, 2, 4, 10, 11 ve 12 nci maddeleri önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu önemli değişiklikler, 29 Ekim günü 7

8 yapılmış ve aynı gün, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılarak, Gazi Mustafa Kemal Paşa oybirliğiyle yeni Türk Devletinin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 2.1.Siyasi Gelişmeler Halk Zümresi, Islahat, İstiklal, Tesanüt Grupları 23 Nisan 1920 de Ankara da toplanan T.B.M.M., seçimle gelenler ile eski Osmanlı Meclis-i Mebusanı nın Ankara ya katılan üyelerinden oluşuyordu. Belirli bir görüşü temsil etmediklerinden ve herhangi bir siyasi partinin temsilcisi olmadıklarından, aralarında bir birlik mevcut değildi. Farklı kaynaklardan gelen bu insanlar, aynı zamanda farklı düşüncelerinde sahibiydiler. Aslında, seçilirken Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin temsilcisi olarak Meclise katılan milletvekilleri, Misak-ı Milli amacında birleşmekle beraber, Mecliste bir birlik göstermekten uzak kalıyorlardı. Meclisteki gruplaşmalar, Meclis çalışmalarının başarı ile sürmesine engel teşkil ediyordu. Ana ve temel düşünce etrafında birleşen milletvekilleri, değişik düşünce ve inançların da etkisiyle bir takım gruplar kurmuşlardı. Tesanüt Grubu (Dayanışma Grubu), İstiklal Grubu (Bağımsızlık Grubu), Müdafaa-i Halk Zümresi, Islahat Grubu ile beraber isimsiz olarak özel amaçlar etrafında birleşen küçük gruplar da TBMM nde temsil edilmekte idiler. İttihat ve Terakkicilerin bir kısmı, Tesanüt Grubunda bulunuyordu. Tesanütçüler bir çeşit sendikalizm amaçlayan program etrafında toplanmışlardı. Halk Zümresinde, Bolşevik olmaya meyilli, sol eğilimli milletvekilleri bulunuyordu. İstiklal grubu milletvekillerinin, pek çoğu ileri görüşlü, hamleci gençlerden oluşuyordu. Mustafa Kemal Paşa ortaya çıkan siyasi Antlaşmazlıkları azaltmak, çeşitli grupları birleştirmek için büyük çaba göstermiş, ancak bir sonuç alamayınca Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu adı ile bir grup kurmuştur. 2.2.ÇOK PARTİLİ REJİM DENEMELERİ Mustafa Kemal Paşa, kurduğu cumhuriyetin ancak demokrasi içinde gelişeceğine inanıyordu. Bunun için cumhuriyeti demokrasi ile tamamlamak istedi. Çünkü demokrasi özgürlüklerin kullanıldığı, siyasi iktidarın halka dayandırıldığı bir rejimdir. Demokrasi, toplum yaşamında değişik görüşlerin varlığını kabul eder. Demokrasilerde herkesin düşüncesine saygı gösterilir. Farklı görüşler birlikte tartışılır ve çözüm yolları aranır. Böylece doğru olanın bulunması kolaylaşır. Siyasi partiler, demokrasilerde siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Mustafa Kemal Paşa, ülkemizde çok partili siyasi hayata geçmek için gayret sarf etmiş, ilk siyasi partiyi kurarak bu konuda öncülük yapmıştır. 8

9 2.2.1.KURULAN SİYASİ PARTİLER: Cumhuriyet Halk Fırkası Kurtuluş Savaşı sırasında, Mustafa Kemal Paşa yurdun kurtarılmasına öncelik verdiğinden, ilk TBMM de siyasi partiler yoktu. Meclis üyeleri aynı amaç etrafında kenetlenmişlerdi. Bir süre sonra, TBMM de yeni bazı siyasi gruplar ortaya çıktı. Bunlar arasında Mustafa Kemal Paşa ya karşı olanlarda vardı. Bu durumda Mustafa Kemal Paşa bir parti kurmayı gerekli gördü. Bağımsızlığın kazanılması ile tarihi görevini tamamlamış olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin yerine yeni bir teşkilat kurmak gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa kendi görüşünde olan kişilerle birlikte Halk Fırkası nı kurdu. (8 ağustos 1923) Kurulan bu partiyle, çok partili hayata geçme programının ilk adımını atmış oldu. Bu partinin programı, Mustafa Kemal Paşa nın yapmayı planladığı yenilikleri kapsıyordu. Mustafa Kemal Paşa, yapmayı düşündüğü inkılapları millete bu şekilde duyurdu ve milletin desteğini sağladı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İnkılaplar yapıldığı sırada Mustafa Kemal ile yakın arkadaşları arasında görüş ayrılıkları baş gösterdi Hükümetin uyguladığı ekonomik siyaseti benimsemeyen ve gerçekleştirilen bazı inkılapları zamansız bulan asker, sivil bir kısım milletvekilleri yeni parti kurdular. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı verilen bu partinin kurucuları, Kurtuluş Savaşının kazanılmasında emeği geçen bazı komutanlardı. Parti iyi niyetle kurulmuştu. Temel amacı cumhuriyeti yaşatmak ve geliştirmekti. Programı demokratik esaslara dayanıyordu. Ekonomide liberalizm esas alınmıştı. Dini inançlara ve görüşlere saygılı kalınacağını belirtiyordu. Mustafa Kemal Paşa, çok partili hayata geçiş sürecinde bu partinin kuruluşunu olumlu karşıladı. Bir süre sonra, parti ileri gelenlerinin demokrasinin gereği olarak hükümete yönelttikleri eleştiriler, bazı çevrelerde yanlış değerlendirildi. Kurucuları onaylamadığı halde, yeniliklere ve cumhuriyete karşı olanlar bu partide toplanmaya başladılar. Bu kötü niyetli kişiler, halkın din duygularını istismar ederek cumhuriyete karşı kamu oluşturmaya çalıştılar. Bunun sonucu bazı doğu illerin de ayaklanma çıktı. Gerekli önlemler alarak ayaklanma bastırıldı. Çok partili hayata geçmenin henüz erken olduğu anlaşıldı. Bazı partilerin devlete zarar verdiği düşüncesiyle, hükümet aldığı kararla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kapattı. (1)Şeyh Sait Ayaklanması 13 Şubat 1925 tarihinde bu günkü Bingöl ilinin Ergani ilçesine bağlı Piran köyünde ilk silahların patlamasıyla ortaya çıkan bu hilâfetçi, saltanatçı ve geriye dönük hareketin başı Şeyh Sait adında Hınıslı bir aşiret reisiydi. O bölgedeki Nakşibendi dervişlerinin başı olan Şeyh Sait, okuma yazma bilmeyen bir toprak ağasıydı. Pek çok aşiret üzerinde etkisi vardı. Bu nedenle yaptığı gizli çalışmalarla bazı önemli aşiretleri elde etmişti. İzlediği yol şöyleydi;halk Kürtçülük Propagandasına aldırış etmiyordu. Zaten Kürtler yüzlerce yıldan beri Türklerle kaynaşmış ve o toprakların gerçek vatandaşları olmuşlardı. Bu yüzden halkı ayaklandırmak için başka bir yol bulunmalıydı. Bu da dinin elden gittiği propagandasıydı. Bölge halkı Osmanlı yönetiminin ihmali yüzünden bilgisiz bırakılmış,şeyh ve Seyit denilen gericilerin eline teslim 9

10 edilmişlerdi. Bu bölgedeki halkın din duyguları sömürülerek başarıya ulaşılabilineceği ayaklananlar tarafından hesaplanmıştı. İçten içe başlayan gerici propaganda,terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kurulması ile daha da serbestleşti. Bu partinin ilk şubesi Urfa da açılmıştı. Partinin Doğudaki örgütlerine ilgi artıyordu. Nihayet karşı devrim propagandası meyvelerini vermeye başladı. Şeyh Sait 13 Şubat ta Piran ilçesinde isyan bayrağını açtı. Kısa sürede birçok köy ve aşiret hemen onun yanına geçti. İşgal edilen yerlerdeki devlet memurları hapsediliyor şeriat isteklileri,yeşil bayraklara takılı kur-an' lar ile Şeyh Sait her yerde bir kurtarıcı gibi karşılanıyordu. İstanbul da bulunan Seyit Abdülkadir in gizli niyetleri Türk Polisi nin olağanüstü çalışmalarıyla saptanmıştı. Hattâ fedakâr bir memurumuz kendisine İngiliz Ajanı süsü vererek Abdülkadir le ilişki kurdu. Böylece ayaklanma vaktinden önce öğrenilmişti. Ancak hükümet işi fazla ciddiye almamıştı. Başbakan Ali Fethi Bey meclis kürsüsünden hükümetin düşüncesini açıklamıştı. Halbuki olaya bütün tutucular ve gericiler bel bağlamıştı. Yurt dışındaki düşük padişah Vahdettin bütün gazetelere demeçler verip tahtına döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini bildiriyordu Şubat gecesi ayaklananlar Genç ilinin merkezi Darahini yi aldı. Devlet daireleri talan edildi. Şeyh Mehmet adında birinin komutasındaki isyancılar,piyade alayını Kıs ovasında bozarak geriye atılmıştı.20 Şubat ta Lice güneyinde Hezan köyüne varan Şeyh Sait piyade,topçu ve süvari birliklerinden oluşturulmuş büyük bir müfrezenin üstüne doğru ilerlediğini haber aldı.21 Şubat sabahı başlayan çatışma öğleye doğru bitti. Daha sonraki çatışmalarda da hükümet ordusu hep başarısız oldu. Elazığ ı (Elazığ ı) koruyan 17. Tugay da başarı sağlayamayınca Diyarbakır yolu açılmış oldu. Şeyh Abdullah da Muş cephesini tutarak Varto yu almış ve Erzurum yönünde ilerlemeye başlamıştı. İsyancılar her yerde kolaylıkla ilerliyor din propagandası çok etkili oluyordu. Ayaklanmanın tam bir karşı devrim durumu alması üzerine Hükümet daha etkili önlemler üzerinde durmaya başladı. Önce sıkı yönetim ilan edildi. Sonuç alınamayınca kısmi seferberlik ilan edildi. Hazırlanan askeri planı siyasal yöntemlerle de desteklemek gerekiyordu. Onun için de güçlü bir hükümete ihtiyaç vardı. Bu olaylar üzerine 2 Mart günü Ali Fethi Bey görevden çekilince yerine İsmet Paşa atandı. İsmet Paşa Cumhuriyet ve devrileri esenliğe çıkartmak için sert yollara gidileceğini bildirdi. Bu programı ile 4 Mart 1925 te güvenoyu aldı. İsmet Paşa aynı gün Taktir-I sükûn Kanunu da Meclis ten geçirtti. Bu kanunla devrimlere karşı çıkanların seslerinin kesilmesi sağlanıyordu. Bu kanun iki yıl yürürlükte kalacaktı. Böylece Anayasanın Özgürlüklerin sınırını kanun belirtir. hükmünden yaralanılarak gericilerin her türlü etkinlikleri bozulabilecekti. Çünkü kanun,hükümete gazete kapatmaktan partileri kapatmaya kadar her türlü yetkiyi veriyordu. Hükümet bu siyasal önlemleri alırken isyancılar son hedefleri Diyarbakır önlerine geldiler. 1. Kolordu Komutan Vekili Mürsel Paşa nın yönettiği harekât sonunda Diyarbakır dan atıldılar. 3. Ordu nun da harekâta katılması, 8 Mart ta Atatürk ün yayınladığı bildiri ile ulusu Cumhuriyet i korumaya çağırması sonunda 15 Nisan da ayaklanma her yanda bastırıldı. 31 Mayıs ta artık bu sorun kapanmıştı. Seyit Abdülkadir ve Şeyh Sait başta olmak üzere suçluların ileri gelenleri çok ağır cezalara çarptırıldı. Haziran sonunda her yerde tekrar düzen kuruldu. Şeyh Sait Ayaklanması nın sert biçimde bastırılması, Hükümet in Devrim İlkeleri nden hiç ödün vermeyeceğini açıklaması gerici ve tutucu çevrelerde kuşku şarttı. Ancak, Taktir-i Sükûn Kanunu yürürlüğe girmişti.(bu kanun iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929 da yürürlükten kaldırıldı.)istanbul un gerici basını susturulmuştu. Diyarbakır ve Ankara İstiklâl Mahkemeleri nin yaptığı soruşturmada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın karşı devrimcileri içinde barındırdığı, Şeyh Sait Ayaklanması nın gerici yönünün bu partilerin bazı üyelerince planlandığı belli olmuştu. Bu nedenle 5 Haziran 1925 tarihinde kapatıldı. Hükümetin kapatma kararında bundan sonra hiçbir gerici kuruluşa katlanılamayacağı bildiriliyordu. Ayrıca bu ayaklanma devrimcilerin hiçbir zaman gevşekliğe düşmemesi gerektiğini göstermiştir. Sıkı önlemlerle devrimlerin halka indirileceği anlaşılmıştı. Böylece Atatürk ve hükümeti artık rahat ve sessiz bir ortamda diğer devrimleri yürütme olanağı bulmuşlardır. Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kapatılmasından yeni partinin kurulduğu 1930 yılına kadar, yeni rejimi yerleştirmek için köklü inkılâplar 10

11 yapılmıştır. Bu gelişmenin dışında, tek parti yönetimi Atatürk tarafından hiçbir zaman ideal bir yönetim tarzı olarak savunulmamıştır. Konuşmalarında ve yazdıklarında demokrasinin üstünlüklerinden ve erdemlerinden her fırsatta söz eden Atatürk, dönemindeki diğer liderlerden ayrılmaktadır. Demokrasiye dayanarak iktidara gelen Adolf Hitler ve Benito Mussolili gibi diktatörler, demokrasiyi yerden yere vuran konuşmalar yaparken, tek parti lideri olan Atatürk ün demokrasiyi savunması dikkat çekicidir. Ancak, cumhuriyetçi olmadan cumhuriyete geçmiş olan bir toplumda demokrasinin kolaylıkla kök salması da mümkün değildir. Bu nedenle Atatürk, inkılâplarla bir yandan toplumda demokrasi kültürünün yerleşmesi için çalışırken, diğer yandan da çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunmuştu Türkiye Cumhuriyeti ni yönetenlerin çok partili hayata geçme konusundaki samimi davranışları ve dünyada meydana gelen ekonomik kriz, Türkiye de yeni bir muhalefet partisinin kurulmasına yol açmıştır. Kıt ekonomik kaynaklara rağmen çağdaşlaşma yolunda önemli mesafeler kat eden Türkiye, 1929 dünya ekonomik krizinden etkilenmiştir ilkbaharında bir yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal Paşa, halkın sıkıntılarına yakından tanık olmuştur. Krizden kurtulmak için, iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası na karşı bir muhalefet partisinin yararlı olacağını düşünen Atatürk, bu parti için, yakın arkadaşı Fethi Bey in uygun olacağına karar vermiştir. Paris te büyükelçi olarak bulunan Fethi Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasında 1930 yazında uzun bir görüşme yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, cumhurbaşkanı olarak kurulacak yeni parti ile iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası arasında taraf tutmayacağını söylemiştir. Buna karşılık olarak da, yeni partinin cumhuriyet ve laiklik gibi rejimin temel değerleri konusunda duyarlı olmasını istemiştir. Karşılıklı olarak sağlanan mutabakattan sonra Fethi bey, 12 Ağustos 1930 da Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla bir parti kurmuştur. Atatürk, en yakın arkadaşının bu partiye katılmalarını teşvik etmiştir. Yeni parti Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerine bağlılığını bildirmiş ve ekonomi ve devlet politikası olarak liberalizmi benimsemiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası, başta Batı Anadolu Bölgesi olmak üzere yurt çapında teşkilatlanmaya başlamıştır. Ülkede yeni bir dönemin başlaması ve devletle özdeşleşen Cumhuriyet Halk Fırkası nın dışında bir partinin kurulmuş olması memnuniyet yaratmış. Serbest Cumhuriyet Fırkası nın halk tarafından desteklenmeye başlamasının bazı çevreler tarafından hoş karşılanmaması ve 1925 ten sonra sinen rejim karşıtı güçlerin partiyi kontrol altına almaya çalışmaları, yeni bir durum yaratmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası nı kuranlar, ülkede daha fazla karışıklığa sebebiyet vermemek için, partilerini 17 Kasım 1930 da kapatmışlardır. Atatürk döneminde çok partili hayata geçmek için yapılan iki girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu iki partiden ilki, Mustafa Kemal Paşa nın silah arkadaşlarının kendi iradeleriyle kurdukları bir muhalefet partisidir. İkinci ise, Atatürk ve devleti yönetenlerin kararı sonucu kurulmuş, devlet denetiminde muhalefet hareketidir. İki partinin de ortak kaderi, hükümete karşı muhalefet etmek için kurulmuş oldukları halde, bir süre sonra rejime muhalefet eden birer örgüt haline gelmiş olmalarıdır. İkisi de, iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası nın devletçi politikalarına karşı liberalizmi savunmuşlardır. 3.MENEMEN OLAYI Derviş Mehmet isminde bir yobaz ve altı silahlı arkadaşı 23 Aralık 1930 günü Menemen'e gelmişler ve camiye girerek üzerinde dini ibareler yazılı bir bayrakla, camide bulunanları ve merakla cami önüne toplananları, kendileriyle birlik olmaya davet etmişlerdir. Gösteriler ve tekbirlerle dini ibareler bulunan bayrağı Hükümet Konağı önündeki meydana dikmişlerdir. Toplanan halkı dağıtıp bu yobazları yakalamaya mesleği öğretmen olan Yedek Asteğmen Kubilay Bey' in askeri müfrezesi görevlendirilmiştir. Kubilay Bey, şakilere nasihatte bulunarak; yaptıklarının hatalı, sakıncalı ve kötü bir şey olduğunu belirterek vazgeçmelerini ve dağılmalarını söylemiştir. Şakiler buna mavzer kurşunu ile cevap vermişlerdir. Kubilay Bey kendisini korumak için tabancasını çekmiş ise de, bir kurşunla yaralanarak yere düşmüş ve gözleri dönmüş canilerden biri, yaralı Kubilay Bey' in üstüne atılarak boğazından kesip başını gövdesinden ayırmıştır. Bu arada Hasan adlı fedakar bir mahalle bekçisini de şehit etmişlerdir. 11

12 Olay yerine yetişen askeri birlik ve jandarmalar şakilerin teslim olmalarını istemiştir. Bu isteği reddeden yobazlar ateşle karşılık vermişlerdir. Çatışma sonucu Derviş Mehmet ve iki arkadaşı vurularak, ikisi de yaralı ele geçirilmiştir. Diğer ikisi de iki gün sonra yakalanmıştır. Araştırma sonucu; olayın bölgesel bir nitelik taşımadığı, organize bir şebekenin düzenlediği, Cumhuriyet' i yıkmak amacını güden irticai ve siyasi bir hareket olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Hükümet, Menemen ilçesi ile Manisa ve Balıkesir illerinde bir ay süre ile sıkıyönetim ilan etmiştir. Yakalananlar mahkemeleri sonunda ağır cezalara çarptırılmışlardır. Olaydan hemen sonra Atatürk, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa' ya 28 Aralık 1930 günü bir taziye telgrafı göndererek, Cumhuriyet' e karşı suikast tertipleyen mütecavizleri lanetlemiş ve Kubilay Bey' i görevini yapan şehit olarak takdirle anmıştır. Atatürk; "Hepimizin, dikkatimiz, bu meseledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkıyla yerine getirmeye matuftur. Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyet' in hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır." demiştir. 4.İSYANLARIN CUMHURİYETE ETKİLERİ Cumhuriyet döneminde devrimler büyük bir hızla ilerlerken devrimin, eski düzeni tümüyle ortadan kaldırılacağı anlaşılmıştı. Hilafetin 3 Mart 1924 te kaldırılması ile birlikte eski düzene dönebilme umudunu taşıyan gericiler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. O yıllarda Atatürk ün karşısına çıkaracak bir lider bulmakta zorlanan bu gerici çevreler cumhuriyet konusunda Atatürk le aynı düşünceleri paylaşmayan kurtuluş savaşı sırasında silah arkadaşlarını ona karşı kullanma yoluna gittiler. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Halife Abdülmecit Efendiyi ziyaret eden Adnan Bey ve Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşayla birlikte bu muhalefetin başını çekmekteydi. Atatürk ün en yakın silah arkadaşlarından bir bölümü onun çevresinden ayrılarak karşısına geçtiler. Böylece Atatürk ün kurtuluş savaşına başlarken etrafına topladığı kadro da parçalanmış oluyordu. Devrimlere ve Atatürk e kişisel nedenlerle karşı çıkanlar, onun bir bölüm eski arkadaşları ve ittihatçılardı. Atatürk ün bazı eski arkadaşları saltanat ve halifeliğin kaldırılmasını cumhuriyetin ilanını hoş karşılamıyordu. Prof. Dr. Ahmet Mumcu Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi adlı kitabında bu muhalefetin düşünsel değil duygusal nedenlere dayadığını söylemektedir. Yakın silah arkadaşları onun her işte kendilerine danışmasını istemekteydiler. İttihatçılar ise vatanı yalnızca kendilerinin kurtaracaklarına inanıyorlardı. Enver ve Cemal Paşalarla Kurtuluş Savaşı sırasında haberleştikleri belirtilmişti. Onların öldürülmeleriyle umutları yok olmuştu. Tekrar örgütlenerek iktidara gelmek istiyorlardı. Bu amaçla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içinde çalışmalarını yürütmek elverişli olacaktı. Sadece kişisel nedenlerle Atatürk e karşı çıkan Hüseyin Cahit gibi daha meşrutiyet döneminde cumhuriyet yandaşı olan kimseler bile halifeliğin kaldırılmasını şiddetle eleştiriyorlardı. Karşı devrimciler içinde ideolojik nedenlerle bulunan dinsel devlet yapısı üzerinde yüzlerce yıl sürmüş uygulamayı bir yana atamayanlar, ekonomik çıkarlarına düşkün ağa, şeyh gibi kişilerdi. 12

13 Muhalefet grubu meclis içinde 30 a yakın yandaş toplamış ve verdikleri soru önergeleriyle çalışmaları baltalamak istiyorlardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programındaki madde bütün gericilerin bu partiye akmasını kolaylaştırıyordu(parti fikir ve din inançlarına saygılıdır.) Muhalefetin güçlendiği bu dönemde ağır bir hastalık geçiren İsmet İnönü 21 Kasım 1924 de başbakanlıktan çekildi. Atatürk Fethi Okyar ı başbakan olarak atadı. İsmet Paşa ya göre yumuşak tavırlar sergileyen Fethi Beyin başbakan olması Muhalefetçe kendilerine ödün verilmiş gibi algılandı. Şeyh Sait Ayaklanması işte bütün bu sürecin sonunda patlak verdi.13 Şubat 1925 te başlayan ayaklanma 31 Mayıs 1925 te bastırılabildi. Emperyalist İngilizlerin zengin petrol yataklarını kontrol etmek amacıyla Orta Doğu da bir Kürt devleti kurma emelleri Osmanlı zamanından beri sürmekteydi. Kurtuluş savaşı sırasında bu emelleri gerçekleştiremeyince bir ayaklanma başlatarak orduyu zayıf düşürme taktiği geliştirmişlerdi. Kürtçülük halk arasında tutulmayan bir olgu haline geldiğinden halifeliğin kaldırılmasından yola çıkarak isyanı başlattılar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk şubesini Urfa da açmıştır. Doğu da karşı devrim fikri işlenmeye başladı. Şeyh Sait 13 Şubat ta isyanı başlattı ve çok yandaş elde etti. İşgal edilen bölgelerdeki devlet memurları hapsediliyor, şeriat isteyen Şeyh Sait kurtarıcı gibi karşılanıyordu. Hükümet ayaklanma başlamadan yapılan uyarıları ciddiye almamış kolayca bastırılabileceği yanılgısına düşmüştü. Oysa yurt dışındaki devrik Padişah Vahdettin bile tahtına dönme düşleri kurup,gazetelere demeçler veriyordu. Ayaklanma hızla ilerliyor düzenli ordu karşısında elde ettiği başarılarla güçlenerek devam ediyordu. Asıl hedef Diyarbakır a ulaşmaya az kalmıştı ki hükümet daha etkili önlemler alınmasına karar verdi. Askeri bir plan hazırlandı. Bu planın siyasi alanda desteklenmesi gerekiyordu. Hükümeti güçlendirmek için İsmet Paşa Başbakanlığa atandı ve güvenoyu aldığı gün Takriri Sükun kanununu meclisten geçirdi. İki yıl yürürlükte kalacak olan bu kanun hükümete geniş yetkiler tanıyordu.(parti kapatmak,gazete kapatmak).yine aynı gün Ayaklanma bölgesi ve Ankara da İstiklal mahkemeleri kurulması kararlaştırıldı. Bu mahkemelerin hükümleri hemen yerine getirilecekti. Askeri harekat ve sert önlemler sonucu ayaklanma bastırıldı. Daha sonra İzmir suikastı(1926) ve Menemen olayı(1939) dinci akımların tekrar denemekten yılmadıkları karşı devrimci yollardır. Sonuçta bütün bu gelişmeler 1923 yılında kurulan Cumhuriyetin çok partili rejime geçmesini olumsuz yönde etkilemiştir ten 1945 yılına kadar geçen 22 yıllık süreçte parti kurma girişimleri sürekli olarak gericilerin içine sızmaları sonucu kapatılmıştır veya varlık göstermemişlerdir. Türkiye de demokrasinin gelişmesi açısından çok uzun bir dönem kaybedilmiş, gericiler ve dinciler bu anlamdaki gelişmenin önünde büyük bir engel oluşturmuşlardır. Atatürk tek parti döneminde gerçek demokrasi kurulması özleminde olmuştur. Büyük nutkunun sonunda bu ayaklanmalardan Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkasından ve diğer gerici akımlardan söz etmiş Takrir-i Sükûn yasası ve İstiklal mahkemelerinin kurulma nedenleri anlatılmış tüm bunları ulusumuzu ortaçağ karanlığına itmek isteyenleri engellemek amacıyla yaptıklarını söylemiştir. 13

14 Türkiye Cumhuriyeti çeşitli güçlükler yaşasa da demokrasiye geçme yolunda sağlam adımlar atmayı başarmıştır. 5.DEVRİMLERİN GENEL AMACI Tarih, yıllar boyunca çeşitli ve köklü devrimlere şahit olmuştur. Bu devrimlerden biri de Mustafa Kemal in Türkiye yi Çağdaş bir toplum düzeyine çıkarmak için başlattığı yenileştirme girişimleridir. İşte Mustafa Kemal in getirdiği tüm bu yenilikler Türk devrimini oluşturur. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bu zaferin getirdiği moral gücü ve ulusal güveni değerlendiren Mustafa Kemal Paşa, toplumu çağdaş düzeye yükseltmek Osmanlı nın köhne kurumlarını, boş ideolojisini yıkıp genç, dinamik bir ulus yaratmak için, çok iyi bir zamanlamayla planladığı bir dizi devrimi art arda gerçekleştirdi. Önce saltanatı kaldırdı. Daha sonra ileriye dönük yasalar birbirini izledi. Ekonomik alanda büyük yenilikler yapıldı. Aşar vergisi kaldırıldı. Yabancıların elindeki tütün rejisi satın alındı. Toplumsal alanda ise şapka yasal bir öğesi haline geldi. Direnenler istiklal mahkemelerinde idam edildi. Soyadı kanunu çıkarıldı Eğitim alanında birer örgüt merkezi haline gelen tekke ve zaviyeler kapatıldı. Halkevleri açıldı. Şerriye mahkemeleri kaldırılarak laikleşmede önemli bir adım atılmış oldu. İsviçre Medeni Kanunu Türkçe ye çevrilip medeni ve ticari kanun olarak iki şekilde uygulandı. Medeni kanun sayesinde kadınlar eski hak ve özgürlüklerine kavuştular. Anayasadaki dini hükümler kaldırıldı. Ülke din baskısından yavaş yavaş kurtuldu. Ülkenin kültür bakımından da gelişmesi gerekiyordu. Bunun için yeni alfabe ve uluslar arası rakamlar benimsendi. Türk Dil kurumu açıldı. Ölçü birimleri değiştirildi. Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kuruldu. Bu devrimler Türkiye nin diğer ülkelerin seviyesine çıkmasını sağladı. 14

15 SONSÖZ Yaptığımız araştırmalar göstermiştir ki; çıkan ayaklanmaların hepsinin ortak amacı Cumhuriyet rejimini ve yapılan yenilikleri ortadan kaldırmaya ve geçmişe dönme isteğine yöneliktir. Ama çıkan ayaklanmalar bastırılmış ve çok partili rejim denemeleri yinelenmiştir. Sonunda amaca ulaşılmış, yeni Türk Devleti nin temelleri atılmıştır. Türk Devleti ve Türk Toplumunun laik, demokratik ve çağdaşlaşmasından hoşnut olmayan şeriat ve saltanata dönmeyi hayal edenler zamanımızda ve daha sonraları da olabilecektir. Türk Gençliğine düşen görev ; bundan sonra meydana gelebilecek bu tür hareketlere karşı uyanık olmaktır. Atatürk ün bize emanet ettiği Türk Devleti ve yenilikleri korumak ve kollamak en büyük görevimizdir. 15

16 KAYNAKÇA Aydemir, S. Ş, (1981) Tek Adam (1. cilt) 5. basım, Remzi Yayınevi, İstanbul Güvender: Liselere Hazırlık Seti Cem Yayıncılık Türkiye Tarihi Serisi,(1985) İstanbul Genç Reşat Prof. Dr Pala Ayhan, Doc. Dr Tumar Refik Yrd Doç Dr, Milli Tarih Prof. Dr. Ahmet Mumcu (1994), Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İstanbul Prof. Dr. Hamza Eroğlu (1992) Türkiye İnkılap Tarihi, Ankara Prof. Dr İlhan E. Akın (1999)6.basım Türkiye Devrimi Tarihi, İstanbul Tuğra Şerafettin (1991) Türk Devrim Tarihi, Ankara 16

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Ünite 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÜNİTE 4 TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ 23 Nisan 1920 den 11 Ağustos 1923 e kadar görev yapan I. TBMM; a) Ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti nin temellerini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ SİYASİ İNKILAPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): *İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı DANIŞMAN ÖĞRETMEN : Mustafa Rahmi Gürbüz 2002-Bornova İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖNSÖZ. NİSAN 2006 Ümit ERDOĞAN

ÖNSÖZ. NİSAN 2006 Ümit ERDOĞAN ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarını, Askeri Müdahaleler oluşturmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, siyaset kurumuna; demokrasinin tıkandığı gerekçesiyle toplam

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Yeniden Yapılanma Dönemi.3 Ünite 2: Türkiye Cumhuriyeti nde Temel Politikaların Ortaya

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ Atatürk İlkeleri ve Demokrat Parti İktidarı Yüksek Lisans Şükrü ŞUR Ankara / 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU

Detaylı

İçindekiler BİRLİK DERGİSİ. 2 Saygıdeğer TESUD Ailesi Em.Tümg. Melih TUNCA SEN BEN YOK, BİZ VARIZ. Sayı: 198 Ekim-Kasım-Aralık 2012

İçindekiler BİRLİK DERGİSİ. 2 Saygıdeğer TESUD Ailesi Em.Tümg. Melih TUNCA SEN BEN YOK, BİZ VARIZ. Sayı: 198 Ekim-Kasım-Aralık 2012 BİRLİK DERGİSİ Sayı: 198 Ekim-Kasım-Aralık 2012 Yayın Sahibi TESUD Genel Merkezi Adına İmtiyaz Sahibi, Başyazar ve Genel Yayın Yönetmeni Melih TUNCA (Em. Tümg.) Tel: (0312) 418 20 54 / 119 Sorumlu Yazı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAÖĞRETİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI Yazar Mahmut ÜRKÜT Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.05.2014 tarihli ve 40 sayılı (ekli listenin

Detaylı

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER 1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenlere Toplu Bir Bakış A) Uzak Nedenler B) Yak ın Nedenler A) Uzak Nedenler 1- Osmanlı Devletinde Yapısal Bozukluğun Başlaması 2- Fransız

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar HANGİ İNKİLAPLAR HANGİ İLKELER DOĞRULTUSUNDA YAPILDI? Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Devletçilik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için, yapılması gereken işlerin derhal yapılması

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA Dış Politika Kavramı Nedir? Türk Dış Politikasının Amaç ve İlkeleri Türk Dış Politikasının Gelişme Evreleri 1919-1923 Yılları Arasında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan

Detaylı

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

Türkiye Demokrasisinin Siyasi Tarihi

Türkiye Demokrasisinin Siyasi Tarihi Türkiye Demokrasisinin Siyasi Tarihi Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri üzerine Atatürk ve silah arkadaşları tarafından inşa edilmiş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ Şakire POLAT İnsanların, birbirlerini doğum ya da ölüm günlerinde hatırlayıp ne kadar değerli olduklarını sadece bugünler ile sınırlandırma alışkanlıkları, yaşamlarındaki

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1919-1938) KADİR ALGÜL 0302060052 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI

Detaylı

MİLLÎ MÜCADELE'DE BATI CEPHESİ, SAVAŞLAR VE ZAFERLER. İçindekiler Tablosu

MİLLÎ MÜCADELE'DE BATI CEPHESİ, SAVAŞLAR VE ZAFERLER. İçindekiler Tablosu İçindekiler Tablosu 1. Yunan İşgalleri, Millî Galeyan ve Kuva-yı Millîye Fikrinin Doğuşu... 3 2. Kuva-yı Milliye nin Tasfiyesi ve Düzenli Orduya Geçiş... 6 3. I. İnönü Zaferi... 7 4. Londra Konferansı...

Detaylı