CUMHURİYET DÖNEMİNDE AYAKLANMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURİYET DÖNEMİNDE AYAKLANMALAR"

Transkript

1 ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU CUMHURİYET DÖNEMİNDE AYAKLANMALAR HAZIRLAYANLAR: Sınıf Numara Adı-Soyadı 8/B 746 Tuğçe Altınuşak 601 Doğu Can Güncü 606 Ozan Keskin 410 Gözde Kuşgöz 603 Umay Kuralay 301 Zeynep Tunalı Bornova 1

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TEŞEKKÜR 1. KURTULUŞ SAVAŞI 1.1 DOGU CEPHESI 1.2 GÜNEY CEPHESI 1.3 BATI CEPHESI BU CEPHEDEKI GELIŞMELER I. İNÖNÜ SAVAŞI 2.INÖNÜ SAVAŞI KÜTAHYA- ESKIŞEHIR SAVAŞI SAKARYA MEYDAN SAVAŞI 2. CUMHURIYETIN ILANI 2.1 SIYASI GELIŞMELER HALK ZÜMRESI, ISLAHAT, ISTIKLAL, TESANÜT GRUPLARI 2.2 ÇOK PARTİLİ REJIM DENEMELERI KURULAN SIYASI PARTILER CUMHURIYET HALK FIRKASI TERAKKI PERVER CUMHURIYET FIRKASI SEYH SAİT AYAKLANMASI SERBEST CUMHURIYET FIRKASI 3. MENEMEN OLAYI 4. ISYANLARIN CUMHURIYETE ETKILERI 5. DEVRIMLERIN GENEL AMACI SONSÖZ KAYNAKÇA 2

3 ÖNSÖZ Yüzyıllar boyunca yaşamış olan Osmanlı İmparatorluğu mutlakıyet ve meşrutiyet ile yönetildi. Ama hiç biri eşitlik ilkesine dayanmıyordu. En son söz her zaman padişahındı. İlk defa Ulu Önder Atatürk ün büyük başarısıyla 29 Ekim 1923 te ilan edilen Cumhuriyet diğer rejimlerden çok farklıydı. Cumhuriyet eşitlik ilkesine dayanıyordu ve halk kendi kendisini yönetiyordu. Elbette bu rejimi isteyenlerin yanı sıra kendi çıkarları uğruna insanları bu medeniyetsiz yaşama zorlayanlar da vardı. İşte bizde grup olarak tarihe ilgi duyduğumuzdan ve özellikle saltanatlığa alışmış bir toplumun yeni rejime karşı nasıl tepki gösterdiklerini merak ettiğimizden dolayı bu konuyu seçmeye karar verdik. Gönül isterdi ki; size Osmanlı Tarihi ni baştan sona anlatalım ama yüzyıllar boyu sürmüş bir saltanatlığı tüm ayrıntıları ile anlatmaya ne bizim zamanımız nede gücümüz yeter... 3

4 TEŞEKKÜR Öncelikle bize bu imkanları tanıdığı için Okul Müdürümüz Erdoğdu Özcan a, Konu seçimimizde ve proje hazırlığımızda bizi yönlendiren, yardımcı olan Tarih Öğretmenimiz M. Rahmi Gürbüz e Kaynaklarımızı bulmamızda bize yardımcı olan okul kütüphane görevlilerine teşekkür ederiz 4

5 1.KURTULUŞ SAVAŞI Türk Kurtuluş Savaşı, askeri yönünden çok, iç ve dış siyasal açılardan önem taşımaktadır. Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919 da Ege bölgesini işgale girişmeleriyle başlamıştır. Daha öne İstanbul'a İngiliz ve Fransızlar, Musul'a İngilizler, Antalya yöresine de İtalyanlar gelmişlerdi. Fakat bu işgaller, silahlı direnişle karşılanmadığı için savaş çıkmış sayılamaz. Kurtuluş Savaşı üç cephede yapılmıştır. Savaşın en önemli bölümü Batı Cephesi dir. 1.1.Doğu Cephesi Bu cephede Ermeniler le savaşılmıştır. Ermeniler tarih boyunca Osmanlı Devleti sınırları içinde gayet mutlu ve rahat yaşamışlardır. Meşrutiyet Dönemi nde bakanlık görevlerinde bulunmuşlardır. Fakat daha sonra doğu Anadolu da bir Ermeni devleti kurmak istemelerinden dolayı iki devlet arasındaki siyasal ilişkiler bozulmuştur. Türk Ordusu, 18 Eylül 1920 günü Ermenistan a karşı saldırıya geçerek, Kars, Sarıkamış, ve Gümrü şehirlerini alıp, Ermenistan la 3 Aralık 1920 günü Gümrü Antlaşması yapılmıştır. Bundan sonra doğudan batıya kuvvet kaydırmak mümkün olmuştur. 1.2.Güney Cephesi Bu cephede Fransız ve Ermeniler ile savaşılmıştır. Güney bölümünü daha çok Kuvay-ı Milliye savunmuştur. Bu cephede Doğu Cephesine kıyasla daha az savaşılmış, sorunlar daha çok diplomatik görüşmelerle sona erdirilmiştir. Maraş, Urfa ve Antep önceleri İngilizler tarafından işgal edilmişken daha sonra buralar Fransızlar a bırakılmıştır. Kuvay-ı Milliyeler in çalışmalarıyla birlikte Klikyalılar Cemiyeti de halkı örgütlemiştir. Fransız ve Ermeniler önce Maraş ı sonra da Urfa yı işgal etmişlerdir. Bu iki şehir kendilerini Fransız ve Ermeniler e karşı savunmuşlar ve Fransızlar ı geri çekilmek zorunda bırakmışlardır. TBBM, Maraş a Kahraman", Urfa ya Şanlı unvanını vermiştir. Antep uzun süre kendisini savunmuş, fakat kendisine destek bulamadığı için Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Güney Cephesi ne askeri destek gelmesiyle Antep, Fransız işgalinden kurtulmuş ve Antep e Gazi unvanı verilmiştir. Böylece Güney Cephesi düşmandan arınmıştır. 1.3.Batı Cephesi Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelenin verildiği cephedir. Bu cephede Yunanistan ile savaşılmıştır. Savaşlar 15 Mayıs 1919 da Yunanlılar ın İzmir i işgaliyle başlamış ve 11 Ekim 1922 de imzalanan Mudanya Mütarekesi ne kadar devam etmiştir. Başlangıçta Kuvay-ı Milliye birlikleri ile karşı konulduğu için istenilen sonuçlar alınamamıştır. Dağınık ve düzensiz haldeki Kuva-yi Milliye birliklerinin kaldırılıp yerine düzenli ordunun kurulmasıyla istenilen başarı elde edilmiştir Bu Cephedeki Gelişmeler 1. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) Batı Cephesi nde düzenli orduların Yunan ordularına karşı kazandığı ilk zaferdir. Bu zafer TBMM nin iç durumunu kuvvetlendirmiş, dışarıdaki itibarını arttırmıştır. Askere alım işlemleri hızlanmıştır. İsmet Paşa, albaylıktan generalliğe terfi etmiştir. İtilaf Devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra'da toplandılar, Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek zorunda kaldılar. 5

6 2. İnönü Savaşı (23 Mart-1 Nisan 1921) TBMM nin Londra Konferansı nda İtilaf Devletleri nin isteklerini kabul etmemesi üzerine, İngilizlerin desteği ile Yunanlılar taarruza geçtiler, ancak yenildiler. Bu zaferden sonra İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalya dan çekilmeye başladılar. Fransızların TBMM ne karşı tutumları yumuşadı. Mustafa Kemal kazanılan zaferin önemini İsmet Paşa ya çektiği telgrafta Siz orada sadece düşmanı değil, Türk milletinin makûs talihini de yendiniz. Diyerek belirtmiştir. Kütahya Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921) Yeni kurulan düzenli ordunun batı cephesinde kaybettiği tek savaştır. Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanlılar ın eline geçmiştir. Ordunun daha fazla zayiat vermesini istemeyen Mustafa Kemal orduyu Sakarya Nehri nin doğusuna kadar çekmiştir. Savaşın kaybedilmesi orduya olan güveni sarstı. Meclisin Kayseri ye taşınması ve Kuvay-ı Milliye ye dönülmesi gündeme geldi. Yunan ordusu Sakarya Nehri ne kadar ilerledi. Durumun ciddiyeti ani kararlar alınmasını gerektirdiği için 5 Ağustos 1921 de Başkomutanlık Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla M. Kemal Paşa Başkomutan seçildi. Ayrıca meclis üç aylığına tüm yetkilerini Mustafa Kemal Paşa ya devretti. M. Kemal Paşa orduyu yeniden güçlendirmek amacıyla 8 Ağustos 1921 de Tekalif-i Milliye Emirleri ni çıkardı. Bu sayede ordunun ihtiyaçlarının büyük bir kısmı halktan karşılanmaya çalışılmıştır. Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos - 13 Eylül 1921) Eksikleri tamamlanan ordu 23 Ağustos ta Yunanlılar a karşı taarruza geçti. 22 gün süren savaş sonucunda Türk ordusu büyük bir zafer kazandı Viyana Bozgunundan beri devam eden batı karşısında gerileme sona erdi. Yunanlılar savunmaya, Türkler Taarruza geçti. TBMM, Mustafa Kemal Paşa ya Mareşal lik rütbesi ile Gazi lik ûnvanını verdi. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26 Ağustos 18 Eylül 1922) Sakarya Meydan Savaşı yla Yunan Ordusunu yenilgiye uğratan Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz u başlattı. 30 Ağustos 1922 de Başkomutanlık Meydan Savaşıyla Dumlupınar ın kuzeyinde düşman ordusu yok edildi. M. Kemal in Ordular ilk hedefiniz Akdeniz dir ; İleri emrini vermesi üzerine taarruza geçen Türk Ordusu önünden kaçan Yunan ordusunu İzmir e kadar kovaladı. 9 Eylül de İzmir, Yunan işgalinden kurtuldu. 18 Eylül de Batı Anadolu düşmandan tamamen arınmış oldu. Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) Telaşa düşen İngilizlerin isteği üzerine Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Görüşmelere İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye katılmış, Yunan temsilcileri görüşmelere katılmamıştır. Türkiye adına İsmet Paşa katılmış ve Kurtuluş Savaşı nın politik safhası başlamıştır. Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarılmış, Meriç Nehri, Yunanistan ile aramızda sınır olmuştur. 6

7 İstanbul un TBMM ye devredilmesiyle Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Yunanlılar ın Büyük Yunanistan düşüncesi sona ermiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması geçerli bir belge olmaktan çıkmıştır Lozan Barış Antlaşması (20 Kasım Temmuz 1923) Konferansa Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve boğazlarla ilgili meseleler görüşülürken Bulgaristan ve Sovyet Rusya katılmış, ABD ise gözlemci olarak bulunmuştur. Görüşmeleri Türkiye adına İsmet Paşa yürütmüştür. Konferansta İtilaf Devletleri nin milli bağımsızlığımızı sınırlayıcı tavırlar sergilemeleri üzerine görüşmeler bir ara kesilmiş, sonra tekrar başlamıştır. 24 Temmuz 1923 te antlaşma imzalanmış ve konferans dağılmıştır. Sonuçları Yeni Türk Devleti nin bağımsızlığı ve Misak-ı Milli tüm dünya devletlerince tanınmıştır. Sevr Antlaşması kesin olarak ortadan kalkmıştır. Türkiye uluslararası ilişkilerde diğer devletlerle eşit haklara kavuşmuştur. Osmanlı döneminden kalan kapitülasyonlar, dış borçlar ve yabancı okullar meselesi halledilmiştir. Karaağaç Yunanistan dan savaş tazminatı olarak alınmıştır. Ermeni iddiaları sona ermiştir. Bütün azınlıklar Osmanlı vatandaşı sayılarak Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmaları önlenmiştir. Musul sorunu sonraya bırakılmıştır. 2.CUMHURİYET İN İLANI Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922 de aldığı tarihi kararında, saltanata son vermiştir. Bu tarihi kararın da açık bir belirtisi olarak, 1921 Anayasası ile yeni siyasal rejime geçilmiştir. Ancak, Cumhuriyet resmen ilan edilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Nisan 1923 te seçimlerin yenilenmesine karar vermiş ve yeni kurulan Meclis, Lozan da elde edilen antlaşmayı onaylamıştır. Lozan Barış Antlaşması nın kabulü ve 6 Ekim 1923 te Türk Ordusunun İstanbul a girmesi ile Türk vatanının bütünlüğü gerçekleşmiş ve böylece bir devir kapanmış ve yeni bir devir açılmıştır. Siyasal rejimin 23 Nisan 1920 den itibaren kaydettiği gelişmelere uygun devlet şeklini bulmak da bir zorunluluk haline gelmiştir. Cumhuriyetin Kabulü 25 Ekim 1923 günü gelişen bir kabine bunalımı, Büyük Millet Meclisi nde çalışma güçlüğünü ortaya çıkardı. 28 Ekim 1923 günü akşamına kadar kabine kurulamaması üzerine, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Çankaya köşkünde yemek sırasında arkadaşlarına; Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz diyerek görüşünü açıklamıştır. 29 Ekim günü Halk Fırkası Meclis Grubunda, Bakanlar Kurulunun oluşturulması konusunda tartışıldı. Sorun çözülemeyince, Gazi Mustafa Kemal Paşa dan düşüncelerini açıklaması istendi. Mustafa Kemal Paşa, bunalımdan çıkış yolunu Anayasanın değiştirilmesi zorunluluğu ile açıkladı. Cumhuriyetin ilanını hedefleyen tasarıyı da grubun bilgisine sundu. Grupta cereyan eden uzun müzakereler sonunda, Cumhuriyetin ilanı kabul edildi. Parti Grubu ndan sonra, Meclis toplanarak hazırlanan kanun tasarısını aynen kabul etti. Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında gece saat da Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanı 1921 tarihli Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 364 No. lu Kanunun kabulü ile olmuştur. Bu kanunla, Anayasanın 1, 2, 4, 10, 11 ve 12 nci maddeleri önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu önemli değişiklikler, 29 Ekim günü 7

8 yapılmış ve aynı gün, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılarak, Gazi Mustafa Kemal Paşa oybirliğiyle yeni Türk Devletinin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 2.1.Siyasi Gelişmeler Halk Zümresi, Islahat, İstiklal, Tesanüt Grupları 23 Nisan 1920 de Ankara da toplanan T.B.M.M., seçimle gelenler ile eski Osmanlı Meclis-i Mebusanı nın Ankara ya katılan üyelerinden oluşuyordu. Belirli bir görüşü temsil etmediklerinden ve herhangi bir siyasi partinin temsilcisi olmadıklarından, aralarında bir birlik mevcut değildi. Farklı kaynaklardan gelen bu insanlar, aynı zamanda farklı düşüncelerinde sahibiydiler. Aslında, seçilirken Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin temsilcisi olarak Meclise katılan milletvekilleri, Misak-ı Milli amacında birleşmekle beraber, Mecliste bir birlik göstermekten uzak kalıyorlardı. Meclisteki gruplaşmalar, Meclis çalışmalarının başarı ile sürmesine engel teşkil ediyordu. Ana ve temel düşünce etrafında birleşen milletvekilleri, değişik düşünce ve inançların da etkisiyle bir takım gruplar kurmuşlardı. Tesanüt Grubu (Dayanışma Grubu), İstiklal Grubu (Bağımsızlık Grubu), Müdafaa-i Halk Zümresi, Islahat Grubu ile beraber isimsiz olarak özel amaçlar etrafında birleşen küçük gruplar da TBMM nde temsil edilmekte idiler. İttihat ve Terakkicilerin bir kısmı, Tesanüt Grubunda bulunuyordu. Tesanütçüler bir çeşit sendikalizm amaçlayan program etrafında toplanmışlardı. Halk Zümresinde, Bolşevik olmaya meyilli, sol eğilimli milletvekilleri bulunuyordu. İstiklal grubu milletvekillerinin, pek çoğu ileri görüşlü, hamleci gençlerden oluşuyordu. Mustafa Kemal Paşa ortaya çıkan siyasi Antlaşmazlıkları azaltmak, çeşitli grupları birleştirmek için büyük çaba göstermiş, ancak bir sonuç alamayınca Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu adı ile bir grup kurmuştur. 2.2.ÇOK PARTİLİ REJİM DENEMELERİ Mustafa Kemal Paşa, kurduğu cumhuriyetin ancak demokrasi içinde gelişeceğine inanıyordu. Bunun için cumhuriyeti demokrasi ile tamamlamak istedi. Çünkü demokrasi özgürlüklerin kullanıldığı, siyasi iktidarın halka dayandırıldığı bir rejimdir. Demokrasi, toplum yaşamında değişik görüşlerin varlığını kabul eder. Demokrasilerde herkesin düşüncesine saygı gösterilir. Farklı görüşler birlikte tartışılır ve çözüm yolları aranır. Böylece doğru olanın bulunması kolaylaşır. Siyasi partiler, demokrasilerde siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Mustafa Kemal Paşa, ülkemizde çok partili siyasi hayata geçmek için gayret sarf etmiş, ilk siyasi partiyi kurarak bu konuda öncülük yapmıştır. 8

9 2.2.1.KURULAN SİYASİ PARTİLER: Cumhuriyet Halk Fırkası Kurtuluş Savaşı sırasında, Mustafa Kemal Paşa yurdun kurtarılmasına öncelik verdiğinden, ilk TBMM de siyasi partiler yoktu. Meclis üyeleri aynı amaç etrafında kenetlenmişlerdi. Bir süre sonra, TBMM de yeni bazı siyasi gruplar ortaya çıktı. Bunlar arasında Mustafa Kemal Paşa ya karşı olanlarda vardı. Bu durumda Mustafa Kemal Paşa bir parti kurmayı gerekli gördü. Bağımsızlığın kazanılması ile tarihi görevini tamamlamış olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin yerine yeni bir teşkilat kurmak gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa kendi görüşünde olan kişilerle birlikte Halk Fırkası nı kurdu. (8 ağustos 1923) Kurulan bu partiyle, çok partili hayata geçme programının ilk adımını atmış oldu. Bu partinin programı, Mustafa Kemal Paşa nın yapmayı planladığı yenilikleri kapsıyordu. Mustafa Kemal Paşa, yapmayı düşündüğü inkılapları millete bu şekilde duyurdu ve milletin desteğini sağladı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İnkılaplar yapıldığı sırada Mustafa Kemal ile yakın arkadaşları arasında görüş ayrılıkları baş gösterdi Hükümetin uyguladığı ekonomik siyaseti benimsemeyen ve gerçekleştirilen bazı inkılapları zamansız bulan asker, sivil bir kısım milletvekilleri yeni parti kurdular. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı verilen bu partinin kurucuları, Kurtuluş Savaşının kazanılmasında emeği geçen bazı komutanlardı. Parti iyi niyetle kurulmuştu. Temel amacı cumhuriyeti yaşatmak ve geliştirmekti. Programı demokratik esaslara dayanıyordu. Ekonomide liberalizm esas alınmıştı. Dini inançlara ve görüşlere saygılı kalınacağını belirtiyordu. Mustafa Kemal Paşa, çok partili hayata geçiş sürecinde bu partinin kuruluşunu olumlu karşıladı. Bir süre sonra, parti ileri gelenlerinin demokrasinin gereği olarak hükümete yönelttikleri eleştiriler, bazı çevrelerde yanlış değerlendirildi. Kurucuları onaylamadığı halde, yeniliklere ve cumhuriyete karşı olanlar bu partide toplanmaya başladılar. Bu kötü niyetli kişiler, halkın din duygularını istismar ederek cumhuriyete karşı kamu oluşturmaya çalıştılar. Bunun sonucu bazı doğu illerin de ayaklanma çıktı. Gerekli önlemler alarak ayaklanma bastırıldı. Çok partili hayata geçmenin henüz erken olduğu anlaşıldı. Bazı partilerin devlete zarar verdiği düşüncesiyle, hükümet aldığı kararla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kapattı. (1)Şeyh Sait Ayaklanması 13 Şubat 1925 tarihinde bu günkü Bingöl ilinin Ergani ilçesine bağlı Piran köyünde ilk silahların patlamasıyla ortaya çıkan bu hilâfetçi, saltanatçı ve geriye dönük hareketin başı Şeyh Sait adında Hınıslı bir aşiret reisiydi. O bölgedeki Nakşibendi dervişlerinin başı olan Şeyh Sait, okuma yazma bilmeyen bir toprak ağasıydı. Pek çok aşiret üzerinde etkisi vardı. Bu nedenle yaptığı gizli çalışmalarla bazı önemli aşiretleri elde etmişti. İzlediği yol şöyleydi;halk Kürtçülük Propagandasına aldırış etmiyordu. Zaten Kürtler yüzlerce yıldan beri Türklerle kaynaşmış ve o toprakların gerçek vatandaşları olmuşlardı. Bu yüzden halkı ayaklandırmak için başka bir yol bulunmalıydı. Bu da dinin elden gittiği propagandasıydı. Bölge halkı Osmanlı yönetiminin ihmali yüzünden bilgisiz bırakılmış,şeyh ve Seyit denilen gericilerin eline teslim 9

10 edilmişlerdi. Bu bölgedeki halkın din duyguları sömürülerek başarıya ulaşılabilineceği ayaklananlar tarafından hesaplanmıştı. İçten içe başlayan gerici propaganda,terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kurulması ile daha da serbestleşti. Bu partinin ilk şubesi Urfa da açılmıştı. Partinin Doğudaki örgütlerine ilgi artıyordu. Nihayet karşı devrim propagandası meyvelerini vermeye başladı. Şeyh Sait 13 Şubat ta Piran ilçesinde isyan bayrağını açtı. Kısa sürede birçok köy ve aşiret hemen onun yanına geçti. İşgal edilen yerlerdeki devlet memurları hapsediliyor şeriat isteklileri,yeşil bayraklara takılı kur-an' lar ile Şeyh Sait her yerde bir kurtarıcı gibi karşılanıyordu. İstanbul da bulunan Seyit Abdülkadir in gizli niyetleri Türk Polisi nin olağanüstü çalışmalarıyla saptanmıştı. Hattâ fedakâr bir memurumuz kendisine İngiliz Ajanı süsü vererek Abdülkadir le ilişki kurdu. Böylece ayaklanma vaktinden önce öğrenilmişti. Ancak hükümet işi fazla ciddiye almamıştı. Başbakan Ali Fethi Bey meclis kürsüsünden hükümetin düşüncesini açıklamıştı. Halbuki olaya bütün tutucular ve gericiler bel bağlamıştı. Yurt dışındaki düşük padişah Vahdettin bütün gazetelere demeçler verip tahtına döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini bildiriyordu Şubat gecesi ayaklananlar Genç ilinin merkezi Darahini yi aldı. Devlet daireleri talan edildi. Şeyh Mehmet adında birinin komutasındaki isyancılar,piyade alayını Kıs ovasında bozarak geriye atılmıştı.20 Şubat ta Lice güneyinde Hezan köyüne varan Şeyh Sait piyade,topçu ve süvari birliklerinden oluşturulmuş büyük bir müfrezenin üstüne doğru ilerlediğini haber aldı.21 Şubat sabahı başlayan çatışma öğleye doğru bitti. Daha sonraki çatışmalarda da hükümet ordusu hep başarısız oldu. Elazığ ı (Elazığ ı) koruyan 17. Tugay da başarı sağlayamayınca Diyarbakır yolu açılmış oldu. Şeyh Abdullah da Muş cephesini tutarak Varto yu almış ve Erzurum yönünde ilerlemeye başlamıştı. İsyancılar her yerde kolaylıkla ilerliyor din propagandası çok etkili oluyordu. Ayaklanmanın tam bir karşı devrim durumu alması üzerine Hükümet daha etkili önlemler üzerinde durmaya başladı. Önce sıkı yönetim ilan edildi. Sonuç alınamayınca kısmi seferberlik ilan edildi. Hazırlanan askeri planı siyasal yöntemlerle de desteklemek gerekiyordu. Onun için de güçlü bir hükümete ihtiyaç vardı. Bu olaylar üzerine 2 Mart günü Ali Fethi Bey görevden çekilince yerine İsmet Paşa atandı. İsmet Paşa Cumhuriyet ve devrileri esenliğe çıkartmak için sert yollara gidileceğini bildirdi. Bu programı ile 4 Mart 1925 te güvenoyu aldı. İsmet Paşa aynı gün Taktir-I sükûn Kanunu da Meclis ten geçirtti. Bu kanunla devrimlere karşı çıkanların seslerinin kesilmesi sağlanıyordu. Bu kanun iki yıl yürürlükte kalacaktı. Böylece Anayasanın Özgürlüklerin sınırını kanun belirtir. hükmünden yaralanılarak gericilerin her türlü etkinlikleri bozulabilecekti. Çünkü kanun,hükümete gazete kapatmaktan partileri kapatmaya kadar her türlü yetkiyi veriyordu. Hükümet bu siyasal önlemleri alırken isyancılar son hedefleri Diyarbakır önlerine geldiler. 1. Kolordu Komutan Vekili Mürsel Paşa nın yönettiği harekât sonunda Diyarbakır dan atıldılar. 3. Ordu nun da harekâta katılması, 8 Mart ta Atatürk ün yayınladığı bildiri ile ulusu Cumhuriyet i korumaya çağırması sonunda 15 Nisan da ayaklanma her yanda bastırıldı. 31 Mayıs ta artık bu sorun kapanmıştı. Seyit Abdülkadir ve Şeyh Sait başta olmak üzere suçluların ileri gelenleri çok ağır cezalara çarptırıldı. Haziran sonunda her yerde tekrar düzen kuruldu. Şeyh Sait Ayaklanması nın sert biçimde bastırılması, Hükümet in Devrim İlkeleri nden hiç ödün vermeyeceğini açıklaması gerici ve tutucu çevrelerde kuşku şarttı. Ancak, Taktir-i Sükûn Kanunu yürürlüğe girmişti.(bu kanun iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929 da yürürlükten kaldırıldı.)istanbul un gerici basını susturulmuştu. Diyarbakır ve Ankara İstiklâl Mahkemeleri nin yaptığı soruşturmada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın karşı devrimcileri içinde barındırdığı, Şeyh Sait Ayaklanması nın gerici yönünün bu partilerin bazı üyelerince planlandığı belli olmuştu. Bu nedenle 5 Haziran 1925 tarihinde kapatıldı. Hükümetin kapatma kararında bundan sonra hiçbir gerici kuruluşa katlanılamayacağı bildiriliyordu. Ayrıca bu ayaklanma devrimcilerin hiçbir zaman gevşekliğe düşmemesi gerektiğini göstermiştir. Sıkı önlemlerle devrimlerin halka indirileceği anlaşılmıştı. Böylece Atatürk ve hükümeti artık rahat ve sessiz bir ortamda diğer devrimleri yürütme olanağı bulmuşlardır. Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kapatılmasından yeni partinin kurulduğu 1930 yılına kadar, yeni rejimi yerleştirmek için köklü inkılâplar 10

11 yapılmıştır. Bu gelişmenin dışında, tek parti yönetimi Atatürk tarafından hiçbir zaman ideal bir yönetim tarzı olarak savunulmamıştır. Konuşmalarında ve yazdıklarında demokrasinin üstünlüklerinden ve erdemlerinden her fırsatta söz eden Atatürk, dönemindeki diğer liderlerden ayrılmaktadır. Demokrasiye dayanarak iktidara gelen Adolf Hitler ve Benito Mussolili gibi diktatörler, demokrasiyi yerden yere vuran konuşmalar yaparken, tek parti lideri olan Atatürk ün demokrasiyi savunması dikkat çekicidir. Ancak, cumhuriyetçi olmadan cumhuriyete geçmiş olan bir toplumda demokrasinin kolaylıkla kök salması da mümkün değildir. Bu nedenle Atatürk, inkılâplarla bir yandan toplumda demokrasi kültürünün yerleşmesi için çalışırken, diğer yandan da çok partili hayata geçiş denemelerinde bulunmuştu Türkiye Cumhuriyeti ni yönetenlerin çok partili hayata geçme konusundaki samimi davranışları ve dünyada meydana gelen ekonomik kriz, Türkiye de yeni bir muhalefet partisinin kurulmasına yol açmıştır. Kıt ekonomik kaynaklara rağmen çağdaşlaşma yolunda önemli mesafeler kat eden Türkiye, 1929 dünya ekonomik krizinden etkilenmiştir ilkbaharında bir yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal Paşa, halkın sıkıntılarına yakından tanık olmuştur. Krizden kurtulmak için, iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası na karşı bir muhalefet partisinin yararlı olacağını düşünen Atatürk, bu parti için, yakın arkadaşı Fethi Bey in uygun olacağına karar vermiştir. Paris te büyükelçi olarak bulunan Fethi Bey ile Mustafa Kemal Paşa arasında 1930 yazında uzun bir görüşme yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, cumhurbaşkanı olarak kurulacak yeni parti ile iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası arasında taraf tutmayacağını söylemiştir. Buna karşılık olarak da, yeni partinin cumhuriyet ve laiklik gibi rejimin temel değerleri konusunda duyarlı olmasını istemiştir. Karşılıklı olarak sağlanan mutabakattan sonra Fethi bey, 12 Ağustos 1930 da Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla bir parti kurmuştur. Atatürk, en yakın arkadaşının bu partiye katılmalarını teşvik etmiştir. Yeni parti Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerine bağlılığını bildirmiş ve ekonomi ve devlet politikası olarak liberalizmi benimsemiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası, başta Batı Anadolu Bölgesi olmak üzere yurt çapında teşkilatlanmaya başlamıştır. Ülkede yeni bir dönemin başlaması ve devletle özdeşleşen Cumhuriyet Halk Fırkası nın dışında bir partinin kurulmuş olması memnuniyet yaratmış. Serbest Cumhuriyet Fırkası nın halk tarafından desteklenmeye başlamasının bazı çevreler tarafından hoş karşılanmaması ve 1925 ten sonra sinen rejim karşıtı güçlerin partiyi kontrol altına almaya çalışmaları, yeni bir durum yaratmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası nı kuranlar, ülkede daha fazla karışıklığa sebebiyet vermemek için, partilerini 17 Kasım 1930 da kapatmışlardır. Atatürk döneminde çok partili hayata geçmek için yapılan iki girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu iki partiden ilki, Mustafa Kemal Paşa nın silah arkadaşlarının kendi iradeleriyle kurdukları bir muhalefet partisidir. İkinci ise, Atatürk ve devleti yönetenlerin kararı sonucu kurulmuş, devlet denetiminde muhalefet hareketidir. İki partinin de ortak kaderi, hükümete karşı muhalefet etmek için kurulmuş oldukları halde, bir süre sonra rejime muhalefet eden birer örgüt haline gelmiş olmalarıdır. İkisi de, iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası nın devletçi politikalarına karşı liberalizmi savunmuşlardır. 3.MENEMEN OLAYI Derviş Mehmet isminde bir yobaz ve altı silahlı arkadaşı 23 Aralık 1930 günü Menemen'e gelmişler ve camiye girerek üzerinde dini ibareler yazılı bir bayrakla, camide bulunanları ve merakla cami önüne toplananları, kendileriyle birlik olmaya davet etmişlerdir. Gösteriler ve tekbirlerle dini ibareler bulunan bayrağı Hükümet Konağı önündeki meydana dikmişlerdir. Toplanan halkı dağıtıp bu yobazları yakalamaya mesleği öğretmen olan Yedek Asteğmen Kubilay Bey' in askeri müfrezesi görevlendirilmiştir. Kubilay Bey, şakilere nasihatte bulunarak; yaptıklarının hatalı, sakıncalı ve kötü bir şey olduğunu belirterek vazgeçmelerini ve dağılmalarını söylemiştir. Şakiler buna mavzer kurşunu ile cevap vermişlerdir. Kubilay Bey kendisini korumak için tabancasını çekmiş ise de, bir kurşunla yaralanarak yere düşmüş ve gözleri dönmüş canilerden biri, yaralı Kubilay Bey' in üstüne atılarak boğazından kesip başını gövdesinden ayırmıştır. Bu arada Hasan adlı fedakar bir mahalle bekçisini de şehit etmişlerdir. 11

12 Olay yerine yetişen askeri birlik ve jandarmalar şakilerin teslim olmalarını istemiştir. Bu isteği reddeden yobazlar ateşle karşılık vermişlerdir. Çatışma sonucu Derviş Mehmet ve iki arkadaşı vurularak, ikisi de yaralı ele geçirilmiştir. Diğer ikisi de iki gün sonra yakalanmıştır. Araştırma sonucu; olayın bölgesel bir nitelik taşımadığı, organize bir şebekenin düzenlediği, Cumhuriyet' i yıkmak amacını güden irticai ve siyasi bir hareket olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Hükümet, Menemen ilçesi ile Manisa ve Balıkesir illerinde bir ay süre ile sıkıyönetim ilan etmiştir. Yakalananlar mahkemeleri sonunda ağır cezalara çarptırılmışlardır. Olaydan hemen sonra Atatürk, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa' ya 28 Aralık 1930 günü bir taziye telgrafı göndererek, Cumhuriyet' e karşı suikast tertipleyen mütecavizleri lanetlemiş ve Kubilay Bey' i görevini yapan şehit olarak takdirle anmıştır. Atatürk; "Hepimizin, dikkatimiz, bu meseledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkıyla yerine getirmeye matuftur. Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyet' in hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır." demiştir. 4.İSYANLARIN CUMHURİYETE ETKİLERİ Cumhuriyet döneminde devrimler büyük bir hızla ilerlerken devrimin, eski düzeni tümüyle ortadan kaldırılacağı anlaşılmıştı. Hilafetin 3 Mart 1924 te kaldırılması ile birlikte eski düzene dönebilme umudunu taşıyan gericiler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. O yıllarda Atatürk ün karşısına çıkaracak bir lider bulmakta zorlanan bu gerici çevreler cumhuriyet konusunda Atatürk le aynı düşünceleri paylaşmayan kurtuluş savaşı sırasında silah arkadaşlarını ona karşı kullanma yoluna gittiler. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Halife Abdülmecit Efendiyi ziyaret eden Adnan Bey ve Rauf Bey, Kazım Karabekir Paşayla birlikte bu muhalefetin başını çekmekteydi. Atatürk ün en yakın silah arkadaşlarından bir bölümü onun çevresinden ayrılarak karşısına geçtiler. Böylece Atatürk ün kurtuluş savaşına başlarken etrafına topladığı kadro da parçalanmış oluyordu. Devrimlere ve Atatürk e kişisel nedenlerle karşı çıkanlar, onun bir bölüm eski arkadaşları ve ittihatçılardı. Atatürk ün bazı eski arkadaşları saltanat ve halifeliğin kaldırılmasını cumhuriyetin ilanını hoş karşılamıyordu. Prof. Dr. Ahmet Mumcu Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi adlı kitabında bu muhalefetin düşünsel değil duygusal nedenlere dayadığını söylemektedir. Yakın silah arkadaşları onun her işte kendilerine danışmasını istemekteydiler. İttihatçılar ise vatanı yalnızca kendilerinin kurtaracaklarına inanıyorlardı. Enver ve Cemal Paşalarla Kurtuluş Savaşı sırasında haberleştikleri belirtilmişti. Onların öldürülmeleriyle umutları yok olmuştu. Tekrar örgütlenerek iktidara gelmek istiyorlardı. Bu amaçla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içinde çalışmalarını yürütmek elverişli olacaktı. Sadece kişisel nedenlerle Atatürk e karşı çıkan Hüseyin Cahit gibi daha meşrutiyet döneminde cumhuriyet yandaşı olan kimseler bile halifeliğin kaldırılmasını şiddetle eleştiriyorlardı. Karşı devrimciler içinde ideolojik nedenlerle bulunan dinsel devlet yapısı üzerinde yüzlerce yıl sürmüş uygulamayı bir yana atamayanlar, ekonomik çıkarlarına düşkün ağa, şeyh gibi kişilerdi. 12

13 Muhalefet grubu meclis içinde 30 a yakın yandaş toplamış ve verdikleri soru önergeleriyle çalışmaları baltalamak istiyorlardı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programındaki madde bütün gericilerin bu partiye akmasını kolaylaştırıyordu(parti fikir ve din inançlarına saygılıdır.) Muhalefetin güçlendiği bu dönemde ağır bir hastalık geçiren İsmet İnönü 21 Kasım 1924 de başbakanlıktan çekildi. Atatürk Fethi Okyar ı başbakan olarak atadı. İsmet Paşa ya göre yumuşak tavırlar sergileyen Fethi Beyin başbakan olması Muhalefetçe kendilerine ödün verilmiş gibi algılandı. Şeyh Sait Ayaklanması işte bütün bu sürecin sonunda patlak verdi.13 Şubat 1925 te başlayan ayaklanma 31 Mayıs 1925 te bastırılabildi. Emperyalist İngilizlerin zengin petrol yataklarını kontrol etmek amacıyla Orta Doğu da bir Kürt devleti kurma emelleri Osmanlı zamanından beri sürmekteydi. Kurtuluş savaşı sırasında bu emelleri gerçekleştiremeyince bir ayaklanma başlatarak orduyu zayıf düşürme taktiği geliştirmişlerdi. Kürtçülük halk arasında tutulmayan bir olgu haline geldiğinden halifeliğin kaldırılmasından yola çıkarak isyanı başlattılar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk şubesini Urfa da açmıştır. Doğu da karşı devrim fikri işlenmeye başladı. Şeyh Sait 13 Şubat ta isyanı başlattı ve çok yandaş elde etti. İşgal edilen bölgelerdeki devlet memurları hapsediliyor, şeriat isteyen Şeyh Sait kurtarıcı gibi karşılanıyordu. Hükümet ayaklanma başlamadan yapılan uyarıları ciddiye almamış kolayca bastırılabileceği yanılgısına düşmüştü. Oysa yurt dışındaki devrik Padişah Vahdettin bile tahtına dönme düşleri kurup,gazetelere demeçler veriyordu. Ayaklanma hızla ilerliyor düzenli ordu karşısında elde ettiği başarılarla güçlenerek devam ediyordu. Asıl hedef Diyarbakır a ulaşmaya az kalmıştı ki hükümet daha etkili önlemler alınmasına karar verdi. Askeri bir plan hazırlandı. Bu planın siyasi alanda desteklenmesi gerekiyordu. Hükümeti güçlendirmek için İsmet Paşa Başbakanlığa atandı ve güvenoyu aldığı gün Takriri Sükun kanununu meclisten geçirdi. İki yıl yürürlükte kalacak olan bu kanun hükümete geniş yetkiler tanıyordu.(parti kapatmak,gazete kapatmak).yine aynı gün Ayaklanma bölgesi ve Ankara da İstiklal mahkemeleri kurulması kararlaştırıldı. Bu mahkemelerin hükümleri hemen yerine getirilecekti. Askeri harekat ve sert önlemler sonucu ayaklanma bastırıldı. Daha sonra İzmir suikastı(1926) ve Menemen olayı(1939) dinci akımların tekrar denemekten yılmadıkları karşı devrimci yollardır. Sonuçta bütün bu gelişmeler 1923 yılında kurulan Cumhuriyetin çok partili rejime geçmesini olumsuz yönde etkilemiştir ten 1945 yılına kadar geçen 22 yıllık süreçte parti kurma girişimleri sürekli olarak gericilerin içine sızmaları sonucu kapatılmıştır veya varlık göstermemişlerdir. Türkiye de demokrasinin gelişmesi açısından çok uzun bir dönem kaybedilmiş, gericiler ve dinciler bu anlamdaki gelişmenin önünde büyük bir engel oluşturmuşlardır. Atatürk tek parti döneminde gerçek demokrasi kurulması özleminde olmuştur. Büyük nutkunun sonunda bu ayaklanmalardan Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkasından ve diğer gerici akımlardan söz etmiş Takrir-i Sükûn yasası ve İstiklal mahkemelerinin kurulma nedenleri anlatılmış tüm bunları ulusumuzu ortaçağ karanlığına itmek isteyenleri engellemek amacıyla yaptıklarını söylemiştir. 13

14 Türkiye Cumhuriyeti çeşitli güçlükler yaşasa da demokrasiye geçme yolunda sağlam adımlar atmayı başarmıştır. 5.DEVRİMLERİN GENEL AMACI Tarih, yıllar boyunca çeşitli ve köklü devrimlere şahit olmuştur. Bu devrimlerden biri de Mustafa Kemal in Türkiye yi Çağdaş bir toplum düzeyine çıkarmak için başlattığı yenileştirme girişimleridir. İşte Mustafa Kemal in getirdiği tüm bu yenilikler Türk devrimini oluşturur. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bu zaferin getirdiği moral gücü ve ulusal güveni değerlendiren Mustafa Kemal Paşa, toplumu çağdaş düzeye yükseltmek Osmanlı nın köhne kurumlarını, boş ideolojisini yıkıp genç, dinamik bir ulus yaratmak için, çok iyi bir zamanlamayla planladığı bir dizi devrimi art arda gerçekleştirdi. Önce saltanatı kaldırdı. Daha sonra ileriye dönük yasalar birbirini izledi. Ekonomik alanda büyük yenilikler yapıldı. Aşar vergisi kaldırıldı. Yabancıların elindeki tütün rejisi satın alındı. Toplumsal alanda ise şapka yasal bir öğesi haline geldi. Direnenler istiklal mahkemelerinde idam edildi. Soyadı kanunu çıkarıldı Eğitim alanında birer örgüt merkezi haline gelen tekke ve zaviyeler kapatıldı. Halkevleri açıldı. Şerriye mahkemeleri kaldırılarak laikleşmede önemli bir adım atılmış oldu. İsviçre Medeni Kanunu Türkçe ye çevrilip medeni ve ticari kanun olarak iki şekilde uygulandı. Medeni kanun sayesinde kadınlar eski hak ve özgürlüklerine kavuştular. Anayasadaki dini hükümler kaldırıldı. Ülke din baskısından yavaş yavaş kurtuldu. Ülkenin kültür bakımından da gelişmesi gerekiyordu. Bunun için yeni alfabe ve uluslar arası rakamlar benimsendi. Türk Dil kurumu açıldı. Ölçü birimleri değiştirildi. Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kuruldu. Bu devrimler Türkiye nin diğer ülkelerin seviyesine çıkmasını sağladı. 14

15 SONSÖZ Yaptığımız araştırmalar göstermiştir ki; çıkan ayaklanmaların hepsinin ortak amacı Cumhuriyet rejimini ve yapılan yenilikleri ortadan kaldırmaya ve geçmişe dönme isteğine yöneliktir. Ama çıkan ayaklanmalar bastırılmış ve çok partili rejim denemeleri yinelenmiştir. Sonunda amaca ulaşılmış, yeni Türk Devleti nin temelleri atılmıştır. Türk Devleti ve Türk Toplumunun laik, demokratik ve çağdaşlaşmasından hoşnut olmayan şeriat ve saltanata dönmeyi hayal edenler zamanımızda ve daha sonraları da olabilecektir. Türk Gençliğine düşen görev ; bundan sonra meydana gelebilecek bu tür hareketlere karşı uyanık olmaktır. Atatürk ün bize emanet ettiği Türk Devleti ve yenilikleri korumak ve kollamak en büyük görevimizdir. 15

16 KAYNAKÇA Aydemir, S. Ş, (1981) Tek Adam (1. cilt) 5. basım, Remzi Yayınevi, İstanbul Güvender: Liselere Hazırlık Seti Cem Yayıncılık Türkiye Tarihi Serisi,(1985) İstanbul Genç Reşat Prof. Dr Pala Ayhan, Doc. Dr Tumar Refik Yrd Doç Dr, Milli Tarih Prof. Dr. Ahmet Mumcu (1994), Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İstanbul Prof. Dr. Hamza Eroğlu (1992) Türkiye İnkılap Tarihi, Ankara Prof. Dr İlhan E. Akın (1999)6.basım Türkiye Devrimi Tarihi, İstanbul Tuğra Şerafettin (1991) Türk Devrim Tarihi, Ankara 16

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI A- TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Atatürk ün inkılapçı kişiliği öncülüğünde gerçekleşen gerçekleşen Türk İnkılabıyla devlet ve millet hayatı yeniden inşa edilmiştir. Türk inkılabı,

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere nin Yunanlıları kışkırtması, Yunanistan ın dostlarına

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Ön Koşul Dersleri: Dersin Dili Dersin

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP

4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP 4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN BAKABİLİRSİNİZ Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI Bölüm 1: Siyasal Alanda İnkılâplar BÖLÜM 4.1. - 1 SİYASAL ALANDA İNKILÂPLAR Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarıya ulaşan Türk Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılâbı nın temellerini oluşturdu. Türk inkılabı

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi.

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi. Türk adıyla açılan ilk kurultaydır. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştur. 115 Milletvekili katılımıyla M. Kemal meclis başkanlığına seçildi. Meclis Hükümeti kurulmuştur.(2 Mayıs 1920) TBMM

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

Konu : Türkiye Cumhuriyeti nin 1923 1995 arasındaki iç siyasetiyle ilgili izlenimler

Konu : Türkiye Cumhuriyeti nin 1923 1995 arasındaki iç siyasetiyle ilgili izlenimler Konu : Türkiye Cumhuriyeti nin 1923 1995 arasındaki iç siyasetiyle ilgili izlenimler İçerikte neler var? : Atatürk döneminde yaşanan iç siyasi olaylar, İsmet İnönü nün cumhurbaşkanlığı döneminde yaşanan

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye nin Enerji Politikası Ortak Paydalar Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ki rejimlerin

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ

TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ TARİH 1-2 KURTULUŞ SAVAŞI NA HAZIRLIK DÖNEMİ Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı